Aihe

uskonnon opetus suomessa

Anonyymi

millainen uskonnonopetuksen tilanne on Suomessa?
entä mitkä ovat nykyisen uskonnonopetusmallin hyviä ja huonoja puolia?

14

98

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Joudut arestiin, jos et usko, et pääse luokaltasi.

   • Anonyymi

    Olisikohan näistä apua???

    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
    "Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
    2 luku
    Perusoikeudet
    6 §
    Yhdenvertaisuus
    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
    Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
    Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
    11 §
    Uskonnon ja omantunnon vapaus
    Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
    Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."
    llllllllllllllllllllllllllllllllll

    https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
    14 artikla
    "Sopimusvaltiot kunnioittavat lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen.
    Sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien ja laillisten huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa.
    Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai vakaumustaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista säädetään laissa ja jotka ovat välttämättömiä yleisen turvallisuuden, järjestyksen, terveyden ja moraalin tai muiden ihmisten perusoikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi."

    llllllllllllllllllllllllllllllllll
    Motiivina ehkä voi käyttää myös kristittyjen laittomuuksia lapsiakin kohtaan:
    http://fi.wikipedia.org/wiki/Noitavainot
    Lynkkausjoukot ovat polttaneet elävältä tuhansia ihmisiä Tansaniassa, Keniassa ja Zimbabwessa 1990-luvulla. Noitavainot ovat jatkuneet myös vuosituhannen vaihteen jälkeen. Länsi-Keniassa väkijoukot polttivat 11 noidiksi epäiltyä miestä ja naista toukokuussa 2008. [16] Nigeriassa noin 5000 lasta on hylätty kymmenessä vuodessa vanhempien karkottaessa heidät noitina. Lapsia on syytetty avioeroista, sairauksista, onnettomuuksista tai työn menetyksestä.[17] Afrikan noitavainojen syyt ovat usein myös poliittiset, sillä vaikutusvaltaiset noidat ja noitatohtorit ovat yleensä uudistusten jarruina. Pastorit saavat myös lisämainetta paljastaessaan uusia "noitia."
    llllll
    Ja vetoamalla ettei halua palvella kristittyjen laittomuuden todellisia herroja;
    https://www.gotquestions.org/Suomi/saatana-taman-maailman-jumala.html
    "Apostolien teot:13:6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus."
    llllll
    Ja, raamatussa Lait antanut Kaikkivaltias Jeesus on kieltänyt uskomasta yllä olevaan...:
    Kaikkivaltiaan ja Lait antaneen Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    24:23 Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
    24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee (Apostolien teot:13:6), ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
    Joh. 14:15 Jos te rakastatte minua, niin pitäkäät minun käskyni.
    Kenen käskyä laittomuuden uskovaiset ovat noudattaneet kun heidät on Kaikkivaltias Lait antanut Jeesus jo tuominnut?
    Matteuksen evankeliumi:
    7:23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.
    23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    25:41 "Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen."


  • Anonyymi

   Huono puoli on se, että sitä opetetaan peruskoulussa, missä olisi tärkeämpääkin tekemistä.

   • Anonyymi

    Voi ressukkaa, kun luulet kaiken muun olevan tärkeämpää, kuin uskonnon perusteiden opettaminen! Se kuuluu jo sivistykseenkin tietää yhteiskunnan perusteet.
    Alkuaan lait perustuivat Raamattuun.
    Kenenkään ei ole pakko uskoa. Ihmisellä on vastuu itsellään ikuisuudestaan. Ketä seuraat, sen lauluja laulat, kuvaannollisesti. On kaksi todellisuutta, taivas ja helvetti. Jälkimmäinen on tarkoitettu Paholaiselle ja langenneille enkeleille. Sinne joutuvat nekin, joita ei ole kiinnostanut Jeesuksen seuraaminen. Ulkoiset seikat ei ole ratkaisevia, vaan sydämen tila.
    Niin kauan, kuin on elämää ajassa, on mahdollista kääntyä parannukseen. Herää!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi ressukkaa, kun luulet kaiken muun olevan tärkeämpää, kuin uskonnon perusteiden opettaminen! Se kuuluu jo sivistykseenkin tietää yhteiskunnan perusteet.
    Alkuaan lait perustuivat Raamattuun.
    Kenenkään ei ole pakko uskoa. Ihmisellä on vastuu itsellään ikuisuudestaan. Ketä seuraat, sen lauluja laulat, kuvaannollisesti. On kaksi todellisuutta, taivas ja helvetti. Jälkimmäinen on tarkoitettu Paholaiselle ja langenneille enkeleille. Sinne joutuvat nekin, joita ei ole kiinnostanut Jeesuksen seuraaminen. Ulkoiset seikat ei ole ratkaisevia, vaan sydämen tila.
    Niin kauan, kuin on elämää ajassa, on mahdollista kääntyä parannukseen. Herää!

    Missä sellainen määrityksesi on että ihmisten pitää palvelle laittomuuden jumalaa ja barjeesusta juotuakseen itse helevettiin?
    raamatussa olevat laittomuuden herrat:
    https://www.gotquestions.org/Suomi/saatana-taman-maailman-jumala.html
    "Apostolien teot:13:6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus."

    24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee (Apostolien teot:13:6), ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
    Kenen käskyä laittomuuden uskovaiset ovat noudattaneet kun heidät on Kaikkivaltias Lait antanut Jeesus jo tuominnut?
    Matteuksen evankeliumi:
    7:23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.
    23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    25:41 "Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen."


  • Itse kun kävin ala-asteen, uskonnon tunnit olivat hyvin sekalaisia, yleensä niitä ei edes ollut. Jostain syystä usein juuri uskonnon tunneille sattuivat kaikki tapahtumat ja tilaisuudet. En oppinut kunnolla. Lisäksi jäi harmittamaan, ettei ala-asteella puhuttu sanaakaan maailmanuskonnoista. Sanaakaan. Oli sitten kiva mennä ylä-asteelle, kun puolet luokasta ei tiennyt kuka on Jeesus.

  • Anonyymi

   Suomessa uskonnon opetus kouluissa on nyt hyvällä mallilla, jos on asiansa osaava opettaja. Huonompi olisi, jos uskonnon opetus siirtyisi kotien ja "yhteisöjen" vastuulle. Silloin on suuri vaara, että menee överiksi ja tapahtuu radikalisoitumista. Näin on esimerkiksi USA:ssa.

   • Anonyymi

    Mutta miksi koulutetaan uskomaan vääriin profeetoihin???
    .
    https://www.gotquestions.org/Suomi/saatana-taman-maailman-jumala.html
    kristittyjen Barjeesus ei ole eikä kelpaa syntien eikä rikoksien sovittajaksi:
    "Apostolien teot:13:6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus
    Kristittyjen herrojen palveleminen Kaikkivaltiaiden Lait antaneiden nimeen ei pelasta!
    Kaikkivaltiaan ja Lait antaneen Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    24:23 Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
    24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee (Apostolien teot:13:6), ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
    24:25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
    24:26 Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko."
    Joh. 14:15 Jos te rakastatte minua, niin pitäkäät minun käskyni.
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    7:23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    25:41 "Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen."


  • Anonyymi

   tämä martta-pappi julistaa että kun jotain uskoo on hyvätvälit kohteeseen.

   kun kuolee yhdenkerran ja on tuomio tuomiolla Jeesus Kristus tietää ette uskoneet
   Häneen .
   Hän ei tunne teitä menkää ikuiseen tuleen .
   miksi luterilainen kirkko julistaa väärää pelastusta.

   TEHKÄÄ PARANNUS USKOKAA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN
   HÄN ON TIE JA TOTUUS IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN
   MUUTA TIETÄ EI SINNE OLE.

  • Anonyymi

   Miksi raamatussa olevan Kaikkivaltiaan Jeesuksen Lain ja oppien tietoja ei saa Suomi24 julkaista?

  • Anonyymi

   Tämä tai olla herrojen paikka....
   https://www.gotquestions.org/Suomi/saatana-taman-maailman-jumala.html
   kristittyjen Barjeesus ei ole eikä kelpaa syntien eikä rikoksien sovittajaksi:
   "Apostolien teot:13:6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus

  • Anonyymi

   kyllä fyysinen ojentaminen pitäisi olla nais opettajalla perusoikeis.toki koskisi vain poika oppilaita.ja asiasta ei voisi poika oppilas valittaa kuin uskonnon opettajalle itselleen.

  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Uskontoa opetetaan liikaa, filosofiaa ja etiikkaa liian vähän. Onneksi on elämänkatsomustieto, mutta se on kielletty kirkon jäseneksi liitetyiltä lapsilta.

  Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   368
   24476
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   320
   6467
  3. Miksei työ kelpaa suomalaisille?

   Rakennus-, siivous-, ja hoiva-alakin täynnä ulkomaista työvoimaa ja kotimaiset vuosis kortistossa. Mistä moinen oikein johtuu. Ovatko korvaukset liia
   Maailman menoa
   411
   4792
  4. Niko Ranta-aho aikoi karata Afrikkaan!

   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/espanjan-poliisi-niko-ranta-aho-suunnitteli-pakoa-afrikkaan-katso-video-poliisin-iskusta-marbellan-asuntoon/804058
   Kotimaiset julkkisjuorut
   101
   2294