Aihealueet

Listaukset

  Kuka puhuu ?

  Anonyymi

  Puhuuko tässä Jumala joka on ollut olemassa jo iankaikkisuudesta vai ihminen Jeesus vai molempia ?

  Matteus 23:37
  Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

  Huom: " kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi".

  110

  <50

   Vastaukset

   • Jes.31:5. 65:2,12

    • Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen! Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa mukaan;


   • "Matteus 23:37 
    Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

    Huom: " kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi". "

    Niin, Jeesus tiesi tehtävänsä jo 12-vuotiaana ellei aiemminkin. Varmaankin siitä lähtien hän usein mietti, miten hän haluaisi koota Jerusalemin lapset. Ja toden totta, Jerusalemissa ei otettu Jeesusta vastaan ystävällisesti. Häntä ei haluttu kuulla.

    Kyse on tietysti Jeesuksesta ihmisestä, sillä,tuohon aikaan kukaan ei pitänyt Jeesusta vielä Jumalana, ei ennen 200-lukua jKr.

    • Evankeliumitekstien perusteella Jeesus ei käynyt maallisessa vaelluksessaan Jerusalemissa kuin 5-6 kertaa. Se ei ole kovin "usein"...


    • Luuk 2;48,49,51 Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua."
     Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"
     Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.

     Huom: "mitkä minun Isäni ovat."


    • Anonyymi kirjoitti:

     Luuk 2;48,49,51 Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua."
     Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"
     Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.

     Huom: "mitkä minun Isäni ovat."

     Tämä uusin Raamattu kansalle käännös sanoo tuon asian niin, että me nuoretkin ymmärrämme, mitä siinä sanotaan:

     "Luukas 2:49-50
     Jeesus vastasi heille: ”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla Isäni huoneessa?” Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän heille puhui. "

     Eikös isän huone tarkoita tässä temppeliä?


    • Anonyymi kirjoitti:

     Tämä uusin Raamattu kansalle käännös sanoo tuon asian niin, että me nuoretkin ymmärrämme, mitä siinä sanotaan:

     "Luukas 2:49-50
     Jeesus vastasi heille: ”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla Isäni huoneessa?” Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän heille puhui. "

     Eikös isän huone tarkoita tässä temppeliä?

     Harhakäännös.


   • Jeesus puhuu Jumalan sanansaattajana ja lähettinä, joka on ihminen. Jeesus ei väitä olevansa Jumala, kun puhuu Jumalan näkökulmasta ja hänen nimessään. Samalla tavalla puhuivat enkelit ja profeetat: he käyttivät "minä" muotoa, vaikka olivat vain enkeleitä tai profeettoja. (esim. 2Moos 3) Edustivat siis Jumalaa hänen lähetteinään ja puhuivat Jumalan sanan "minä-muodossa" ikään kuin Jumala itse puhuisi eikä enkeli tai ihminen. Sillä tavalla Jumala on puhunut kaikkialla Raamatussa: palvelijoidensa suun kautta. (Apt 1:16; 4:25; Hebr 1:1)

    • "Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat " "kuinka usein minä"
     Jeesus ei liitä itseään profeettojen joukkoon.


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat " "kuinka usein minä"
     Jeesus ei liitä itseään profeettojen joukkoon.

     Jos Jeesus ei liittänyt itseään profeettojen joukkoon, miksiköhän hän ei sitten korjannut asian tultua puheeksi:
     "Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista.""

     Ja on se aika kumma tyyppi joka profetoi ihmisen pojan paluusta tai Jerusalemin hävitysestä, uskomatta itse olevansa profeetta.

     Luuk rinnakkaiskohta on myös mielenkiintoinen haaste niille joiden mielestä Jeesus ei liitä itseään profeettojen joukkoon (Luuk 13):
     "31 Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: "Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut".
     32 Niin hän sanoi heille: "Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän'.
     33 Kuitenkin MINUN pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä EI SOVI, ETTÄ PROFEETTA SAA SURMANSA muualla kuin Jerusalemissa.
     34 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet."

     Miten tästä mielestäsi on tulkittavissa, ettei Jeesus olisi pitänyt itseään profeettana ?


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat " "kuinka usein minä"
     Jeesus ei liitä itseään profeettojen joukkoon.

     Tietenkin liittää. Hän on se profeetta, josta enkeli Mooseksen kautta ennusti.

     5.Mooseksen kirja:
     18:15 Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.
     18:16 On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi.'
     18:17 Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.
     18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
     18:19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

     Apostolit tunnustivat sen, että Jeesus on tämä profeetta, josta on ennustettu.

     Apostolien teot:
     3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
     3:20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
     3:21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.
     3:22 Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
     3:23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'
     3:24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.
     3:25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.'
     3:26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

     Jeesus itse sanoi itseään profeetaksi.

     Matteuksen evankeliumi:
     13:57 Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan."

     Myös kansa piti Jeesusta sinä profeettana, josta Mooses oli ennustanut.

     Matteuksen evankeliumi:
     21:11 Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista."

     Koska Raamatun tuntemuksesi on noin huonoa, niin eikö kannattaisi pitää suunsa kiinni ja oppia hiljaisuudessa, jos yleensä olet kykenevä opetusta vastaanottamaan?


    • Eikä myöskään kukaan profeetoista kutsu itseään "Jumalan Pojaksi"/ "Ihmisen Pojaksi" jolla on iankaikkinen alkuperä.


    • Profeetta kuin myös enkeli voi olla myös "työnimike" eli ilmoituksen välittäjä/sanansaattaja olematta sitä itse.

     Herra voi olla profeetta/sanansaattaja
     ja tavallinen ihminen enkeli "työnimikkeeltään".

     Huom: Hebr 13:2
     " Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan."


    • Anonyymi kirjoitti:

     Profeetta kuin myös enkeli voi olla myös "työnimike" eli ilmoituksen välittäjä/sanansaattaja olematta sitä itse.

     Herra voi olla profeetta/sanansaattaja
     ja tavallinen ihminen enkeli "työnimikkeeltään".

     Huom: Hebr 13:2
     " Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan."

     Joh 16 25. "Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä.
     26. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni.
     27. Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota.


    • Joh 10: 24. juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat: "Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan."
     25. Jeesus vastasi: "Minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta.
     26. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani.
     27. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
     28. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta.
     29. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä.
     30. Minä ja Isä olemme yhtä."
     31. Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen.
     32. Jeesus sanoi heille: "Minä olen teidän nähtenne tehnyt monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin Isästä. Mikä niistä antaa teille aiheen kivittää minut?"
     33. Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen."


    • Anonyymi kirjoitti:

     Eikä myöskään kukaan profeetoista kutsu itseään "Jumalan Pojaksi"/ "Ihmisen Pojaksi" jolla on iankaikkinen alkuperä.

     Joh 1: 30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.'


    • Anonyymi kirjoitti:

     Joh 1: 30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.'

     Joh evankeliumi on evankeliumeista viimeisin. Siinä on varsin voimakkaasti tuotu esille kantaa, jonka paljon myöhemmät katoliset isät hyväksyivät kirkon viralliseksi opiksi - eli kantaa jota synoptiset, Paavali tai tai Apt eivät jaa.

     Tuo kirjoitus on kokonaisuudessaan propagandaa, jossa Jeesus - sen sijaan mitä synoptisissa todistetaan, eli kulki ympäriinsä, paransi hyvyyttään ihmisiä ja kielsi ketään kutsumasta itseään edes messiaaksi, nyt Joh tekstissä sitten käännetäänkin päälaelleen, eli Jeesus teki ihmeitä ainoastaan merkiksi omasta Jumaluudestaan ja oletti muiden uskovan sen.

     Täyttä huuhaata, jopa muiden UT:n tekstien, saati sitten VT:n tekstien valossa.


    • G4G kirjoitti:

     Tietenkin liittää. Hän on se profeetta, josta enkeli Mooseksen kautta ennusti.

     5.Mooseksen kirja:
     18:15 Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.
     18:16 On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi.'
     18:17 Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu.
     18:18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
     18:19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

     Apostolit tunnustivat sen, että Jeesus on tämä profeetta, josta on ennustettu.

     Apostolien teot:
     3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
     3:20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
     3:21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.
     3:22 Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
     3:23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'
     3:24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.
     3:25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.'
     3:26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

     Jeesus itse sanoi itseään profeetaksi.

     Matteuksen evankeliumi:
     13:57 Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan."

     Myös kansa piti Jeesusta sinä profeettana, josta Mooses oli ennustanut.

     Matteuksen evankeliumi:
     21:11 Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista."

     Koska Raamatun tuntemuksesi on noin huonoa, niin eikö kannattaisi pitää suunsa kiinni ja oppia hiljaisuudessa, jos yleensä olet kykenevä opetusta vastaanottamaan?

     G4G on sanonut vihaavansa uskovaisia. Ei kannata ottaa tosissaan.


    • Exap kirjoitti:

     Joh evankeliumi on evankeliumeista viimeisin. Siinä on varsin voimakkaasti tuotu esille kantaa, jonka paljon myöhemmät katoliset isät hyväksyivät kirkon viralliseksi opiksi - eli kantaa jota synoptiset, Paavali tai tai Apt eivät jaa.

     Tuo kirjoitus on kokonaisuudessaan propagandaa, jossa Jeesus - sen sijaan mitä synoptisissa todistetaan, eli kulki ympäriinsä, paransi hyvyyttään ihmisiä ja kielsi ketään kutsumasta itseään edes messiaaksi, nyt Joh tekstissä sitten käännetäänkin päälaelleen, eli Jeesus teki ihmeitä ainoastaan merkiksi omasta Jumaluudestaan ja oletti muiden uskovan sen.

     Täyttä huuhaata, jopa muiden UT:n tekstien, saati sitten VT:n tekstien valossa.

     Matt. 27:43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika.'


    • Anonyymi kirjoitti:

     Matt. 27:43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika.'

     Tämä vuosisatoja jälkeenpäin tehty lisäys käsiteltiin jo aiemmin.


    • Exap kirjoitti:

     Tämä vuosisatoja jälkeenpäin tehty lisäys käsiteltiin jo aiemmin.

     Tämä sinun käsityksesi Jeesuksesta on ns. "korvasyyhyteologiaa" ja ei perustu raamatun irjoituksiin


    • Anonyymi kirjoitti:

     Tämä sinun käsityksesi Jeesuksesta on ns. "korvasyyhyteologiaa" ja ei perustu raamatun irjoituksiin

     Voit toki olla ihan mitä mieltä hyvänsä.

     Mutta faktoja et voi muuttaa.

     "Raamatun kirjoitukset" joihin viittaat, eivät monastikaan ole niiden henkilöiden kirjoituksia, joiden nimiin ne on laitettu. Tämä pätee enemmistöön UT:sta, ja ainakin suureen osaan VT:stä. Hieman riippuen toki kielestäkin, sillä 1-5 moos eivät suinkaan ole attributoitu Moosekselle monissa muissa kielissä, koska ei kukaan oikeasti edes oleta niitä Mooseksen kirjoittamiksi (paitsi ehkä Agrikola, joka nuo nimet kirjoille antoi).

     Myös on varsin tunnettu fakta, että esimerkiksi kertomus syntisestä naisesta tai Mark 16:9-20 ovat jälkeen lisättyä fiktiota, eivätkä edes alkuperäisten kirjoittajien tuotosta, puhumattakaan että kirjoittajat olisivat muka olleet apostoli Johannes ja Markus. Nämä kirjoittajat teksteille ensi kerran julistettiin myöhään toisella vuosisadalla jKr. Eusebiuksen toimesta; siihen asti kirjoittaja oli ollut "tuntematon".

     Voi missä katolisten harhassa sinäkin elät.


    • Exap kirjoitti:

     Voit toki olla ihan mitä mieltä hyvänsä.

     Mutta faktoja et voi muuttaa.

     "Raamatun kirjoitukset" joihin viittaat, eivät monastikaan ole niiden henkilöiden kirjoituksia, joiden nimiin ne on laitettu. Tämä pätee enemmistöön UT:sta, ja ainakin suureen osaan VT:stä. Hieman riippuen toki kielestäkin, sillä 1-5 moos eivät suinkaan ole attributoitu Moosekselle monissa muissa kielissä, koska ei kukaan oikeasti edes oleta niitä Mooseksen kirjoittamiksi (paitsi ehkä Agrikola, joka nuo nimet kirjoille antoi).

     Myös on varsin tunnettu fakta, että esimerkiksi kertomus syntisestä naisesta tai Mark 16:9-20 ovat jälkeen lisättyä fiktiota, eivätkä edes alkuperäisten kirjoittajien tuotosta, puhumattakaan että kirjoittajat olisivat muka olleet apostoli Johannes ja Markus. Nämä kirjoittajat teksteille ensi kerran julistettiin myöhään toisella vuosisadalla jKr. Eusebiuksen toimesta; siihen asti kirjoittaja oli ollut "tuntematon".

     Voi missä katolisten harhassa sinäkin elät.

     "Voi missä katolisten harhassa sinäkin elät."

     Ilmaisulla katolinen tarkoitetaan yhtä, yhtenäistä ja alkuperäistä Kristuksen ja apostolien perustamaksi ajateltua, universaalia, yksittäisten kirkkokuntien yläpuolella olevaa, ekumeenista Kristuksen kirkkoa.

     Nykypäivän liberaaliteologinen uusajattelu ei perustu alkukirkon perintöön vaan pyrkii riisumaan raamatun arvovaltaa pala palalta ja luku luvulta selittäen ja poistaen niitä sitten jotenkin omalle uskomukselle ja ihmisjärjelle paremmin sopivammaksi. Tähän sinä uskot ja itsesi kaltaisten kanssa näin uskottelet. Et usko siihen mitä alkukristityt ovat vaalineet totuutena näihin päiviin saakka.
     Sinulla on kyllä kova tarve tuoda näitä omia asioitasi esille eräänlaisena muka faktatietoina mutta asiasi on tuulen tavoittelua.


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Voi missä katolisten harhassa sinäkin elät."

     Ilmaisulla katolinen tarkoitetaan yhtä, yhtenäistä ja alkuperäistä Kristuksen ja apostolien perustamaksi ajateltua, universaalia, yksittäisten kirkkokuntien yläpuolella olevaa, ekumeenista Kristuksen kirkkoa.

     Nykypäivän liberaaliteologinen uusajattelu ei perustu alkukirkon perintöön vaan pyrkii riisumaan raamatun arvovaltaa pala palalta ja luku luvulta selittäen ja poistaen niitä sitten jotenkin omalle uskomukselle ja ihmisjärjelle paremmin sopivammaksi. Tähän sinä uskot ja itsesi kaltaisten kanssa näin uskottelet. Et usko siihen mitä alkukristityt ovat vaalineet totuutena näihin päiviin saakka.
     Sinulla on kyllä kova tarve tuoda näitä omia asioitasi esille eräänlaisena muka faktatietoina mutta asiasi on tuulen tavoittelua.

     "Ilmaisulla katolinen tarkoitetaan yhtä, yhtenäistä ja alkuperäistä Kristuksen ja apostolien perustamaksi ajateltua, universaalia, yksittäisten kirkkokuntien yläpuolella olevaa, ekumeenista Kristuksen kirkkoa."

     Kirjoitat juuri kuten Katolinen kirkko on halunnut.

     Lähteesi ei varmaankaan muistanut kertoa sinulle, että (ihan esimerkkeinä), kertomus syntisestä naisesta tai Mark 16:9-20 on silleen 100.000000% varmasti myöhempää lisäystä.

     Kyse ei ole liberaaliteologiasta, vaan tosisioiden tunnustamisesta. Tässä kohden katolisella kirkolla on toki pieni probleema...


    • Exap kirjoitti:

     "Ilmaisulla katolinen tarkoitetaan yhtä, yhtenäistä ja alkuperäistä Kristuksen ja apostolien perustamaksi ajateltua, universaalia, yksittäisten kirkkokuntien yläpuolella olevaa, ekumeenista Kristuksen kirkkoa."

     Kirjoitat juuri kuten Katolinen kirkko on halunnut.

     Lähteesi ei varmaankaan muistanut kertoa sinulle, että (ihan esimerkkeinä), kertomus syntisestä naisesta tai Mark 16:9-20 on silleen 100.000000% varmasti myöhempää lisäystä.

     Kyse ei ole liberaaliteologiasta, vaan tosisioiden tunnustamisesta. Tässä kohden katolisella kirkolla on toki pieni probleema...

     Okei, korjataan. ei 100.000000% varmasti vaan vain 99.999999% varmasti lisäystä.


    • Exap kirjoitti:

     Okei, korjataan. ei 100.000000% varmasti vaan vain 99.999999% varmasti lisäystä.

     Ja olet 100% väärässä.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Ja olet 100% väärässä.

     Niinhän sinä toivot. Kenties uskotkin.

     Usko on ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan, mutta tässä kohden se nyt ei vaan riitä, koska tosiasiat osoittavat toista.


    • Exap kirjoitti:

     Voit toki olla ihan mitä mieltä hyvänsä.

     Mutta faktoja et voi muuttaa.

     "Raamatun kirjoitukset" joihin viittaat, eivät monastikaan ole niiden henkilöiden kirjoituksia, joiden nimiin ne on laitettu. Tämä pätee enemmistöön UT:sta, ja ainakin suureen osaan VT:stä. Hieman riippuen toki kielestäkin, sillä 1-5 moos eivät suinkaan ole attributoitu Moosekselle monissa muissa kielissä, koska ei kukaan oikeasti edes oleta niitä Mooseksen kirjoittamiksi (paitsi ehkä Agrikola, joka nuo nimet kirjoille antoi).

     Myös on varsin tunnettu fakta, että esimerkiksi kertomus syntisestä naisesta tai Mark 16:9-20 ovat jälkeen lisättyä fiktiota, eivätkä edes alkuperäisten kirjoittajien tuotosta, puhumattakaan että kirjoittajat olisivat muka olleet apostoli Johannes ja Markus. Nämä kirjoittajat teksteille ensi kerran julistettiin myöhään toisella vuosisadalla jKr. Eusebiuksen toimesta; siihen asti kirjoittaja oli ollut "tuntematon".

     Voi missä katolisten harhassa sinäkin elät.

     Exapin valheeti eivät meitä hetkauta.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Exapin valheeti eivät meitä hetkauta.

     Kas. Taas on leegio666 liikkeellä. Mitenkäs saastaisilla hengillä nykyisin menee ?


    • Exap kirjoitti:

     Kas. Taas on leegio666 liikkeellä. Mitenkäs saastaisilla hengillä nykyisin menee ?

     Meillä Pyhpyh-leegion jäsenillä on identiteetti nyt hukassa, kun olemme kaikki vain pelkkiä anonyymejä nykyään :-(


   • Jeesus on ihmiseksi tullut liiton Jumala. Piste.

    • Jos näin olisi, ketä Jeesus sitten rukoili, rukoillessaan isäänsä?


    • Exap kirjoitti:

     Jos näin olisi, ketä Jeesus sitten rukoili, rukoillessaan isäänsä?

     Turhaan lässytät. Kyllä sinä tiedät mitä kolmiyhteinen Jumala tarkoittaa.


    • Exap kirjoitti:

     Jos näin olisi, ketä Jeesus sitten rukoili, rukoillessaan isäänsä?

     Joh 10:30 "Minä ja Isä olemme yhtä."


    • Anonyymi kirjoitti:

     Turhaan lässytät. Kyllä sinä tiedät mitä kolmiyhteinen Jumala tarkoittaa.

     No kun en todellakaan tiedä, miten lauseesi
     "Jeesus on ihmiseksi tullut liiton Jumala. Piste."

     voisi sopia siihen, että tuo liiton jumala lakkasikin olemasta Jumala, kuten väitit. Ihan sama onko yksi-vai-miljardiyhteinen. Jos "se" tuli ihmiseksi, niin ei ollut enää ketään jota rukoilla. Jos se taas jakaantui, Raamattu on väärässä sanoessaan "Jumala on yksi".


    • Anonyymi kirjoitti:

     Joh 10:30 "Minä ja Isä olemme yhtä."

     Jos Isä ja Jeesus olisivat olleet yhtä, ketäs "Jumalaa" se Jeesus sitten rukoili ?


    • Exap kirjoitti:

     Jos Isä ja Jeesus olisivat olleet yhtä, ketäs "Jumalaa" se Jeesus sitten rukoili ?

     Kolmiyhteysoppi pähkinänkuoressa:

     Jumala, joka oli yksi kuolematon, jakamaton, ja yksi, tuli maailmaan, jossa teki temppunsa jotka eeivät olleet hänen, vaan Isänsä, rukoili päivittäin itseään ja lopulta tämä samainen kuolematon Jumala kuoli, jona kuolemansa aikana kävi saarnaamassa niille eläville hengille jotka olivat aikanaan olleet tuhmia ja nyt vangittuina, jonka jälkeen joidenkin päivien perästä tämä kuollut kuolematon Jumala kuolemansa jälkeen herätettiin ja "korotettiin" itsensä pojaksi, ja niin hän sitten taas on Jumala, joka on nyt taas sitten vaihteeksi kuolematon.

     Tai kuka hiivatti nyt tietää onko kuollut kuollut, onko kuollut herätetty, vai onko kuolematon kuollut ja sitten korotettu.

     Jos kuulostaa hullunkuriselta, älä huolestu, sillä sitä kolmiyhteysoppi juuri on.


    • Joh 14:8Filippus sanoi hänelle: »Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.»
     9 Jeesus vastasi:
     »Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10
     Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Joh 14:8Filippus sanoi hänelle: »Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.»
     9 Jeesus vastasi:
     »Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10
     Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.

     "Tai kuka hiivatti nyt tietää onko kuollut kuollut, onko kuollut herätetty, vai onko kuolematon kuollut ja sitten korotettu."

     Älä sinä hyvä mies ota turhia paineita pikkuseikoista! Nämä nyt on vaan ymmärrettävä hengellisesti eli lakkaat vaan ajattelemasta, niin kyllä se siitä helpottaa...

     t. kere


    • Anonyymi kirjoitti:

     Joh 14:8Filippus sanoi hänelle: »Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.»
     9 Jeesus vastasi:
     »Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10
     Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.

     "Jeesus vastasi:
     »Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10
     Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan."

     Adviss:

     Niin, Jeesus, joka oli ihminen, ei Jumala, heijasteli isänsä olemusta, luonnetta, tapoja yms mutta se ei tehnyt hänestä Jumalaa. Jeesus käyttäytyi juuri niin kuin isänsä, joten joka oli nähnyt nänet, tiesi miltä isö näytti/vaikutti. Minäkin käyttäydyn oman isäni tavalla mutta se ei tee minustan isääni. Minussa on minun isääni ja hänessä on minun DNA:tani. Kun edustan isääni, en puhu omia ajatuksiani vaanisäni ajatuksia. Teen samoja tekoja kuin isäni, usko pois!


    • Exap kirjoitti:

     Kolmiyhteysoppi pähkinänkuoressa:

     Jumala, joka oli yksi kuolematon, jakamaton, ja yksi, tuli maailmaan, jossa teki temppunsa jotka eeivät olleet hänen, vaan Isänsä, rukoili päivittäin itseään ja lopulta tämä samainen kuolematon Jumala kuoli, jona kuolemansa aikana kävi saarnaamassa niille eläville hengille jotka olivat aikanaan olleet tuhmia ja nyt vangittuina, jonka jälkeen joidenkin päivien perästä tämä kuollut kuolematon Jumala kuolemansa jälkeen herätettiin ja "korotettiin" itsensä pojaksi, ja niin hän sitten taas on Jumala, joka on nyt taas sitten vaihteeksi kuolematon.

     Tai kuka hiivatti nyt tietää onko kuollut kuollut, onko kuollut herätetty, vai onko kuolematon kuollut ja sitten korotettu.

     Jos kuulostaa hullunkuriselta, älä huolestu, sillä sitä kolmiyhteysoppi juuri on.

     Tässä on sinulle rentouttavaa Aivot Narikkaan-musiikkia. Kuuntelet vaan ja rauhotut.

     https://www.youtube.com/watch?v=OdkWwgTEqag


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Jeesus vastasi:
     »Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10
     Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan."

     Adviss:

     Niin, Jeesus, joka oli ihminen, ei Jumala, heijasteli isänsä olemusta, luonnetta, tapoja yms mutta se ei tehnyt hänestä Jumalaa. Jeesus käyttäytyi juuri niin kuin isänsä, joten joka oli nähnyt nänet, tiesi miltä isö näytti/vaikutti. Minäkin käyttäydyn oman isäni tavalla mutta se ei tee minustan isääni. Minussa on minun isääni ja hänessä on minun DNA:tani. Kun edustan isääni, en puhu omia ajatuksiani vaanisäni ajatuksia. Teen samoja tekoja kuin isäni, usko pois!

     2 Moos 34:6 Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
     7 joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta (ve·nak·keh ye·nak·keh / ei puhdistamalla puhdista), vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.

     20:6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat

     Isän perintö ei tarvitse olla sinun perintö.


    • Anonyymi kirjoitti:

     2 Moos 34:6 Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,
     7 joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta (ve·nak·keh ye·nak·keh / ei puhdistamalla puhdista), vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.

     20:6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat

     Isän perintö ei tarvitse olla sinun perintö.

     Minun isäni oli ateisti ja alkoholisti.minäkin olin, en ole enää, venakkeh ynakkeh vaan...


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Jeesus vastasi:
     »Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10
     Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan."

     Adviss:

     Niin, Jeesus, joka oli ihminen, ei Jumala, heijasteli isänsä olemusta, luonnetta, tapoja yms mutta se ei tehnyt hänestä Jumalaa. Jeesus käyttäytyi juuri niin kuin isänsä, joten joka oli nähnyt nänet, tiesi miltä isö näytti/vaikutti. Minäkin käyttäydyn oman isäni tavalla mutta se ei tee minustan isääni. Minussa on minun isääni ja hänessä on minun DNA:tani. Kun edustan isääni, en puhu omia ajatuksiani vaanisäni ajatuksia. Teen samoja tekoja kuin isäni, usko pois!

     Minä olen ollut jo ennen kuin teidän isänne Aabraham oli.


    • Exap kirjoitti:

     Kolmiyhteysoppi pähkinänkuoressa:

     Jumala, joka oli yksi kuolematon, jakamaton, ja yksi, tuli maailmaan, jossa teki temppunsa jotka eeivät olleet hänen, vaan Isänsä, rukoili päivittäin itseään ja lopulta tämä samainen kuolematon Jumala kuoli, jona kuolemansa aikana kävi saarnaamassa niille eläville hengille jotka olivat aikanaan olleet tuhmia ja nyt vangittuina, jonka jälkeen joidenkin päivien perästä tämä kuollut kuolematon Jumala kuolemansa jälkeen herätettiin ja "korotettiin" itsensä pojaksi, ja niin hän sitten taas on Jumala, joka on nyt taas sitten vaihteeksi kuolematon.

     Tai kuka hiivatti nyt tietää onko kuollut kuollut, onko kuollut herätetty, vai onko kuolematon kuollut ja sitten korotettu.

     Jos kuulostaa hullunkuriselta, älä huolestu, sillä sitä kolmiyhteysoppi juuri on.

     Adviss:

     Asia selkiää kun muistat, että Jeesus kuoli ihmisenä lepyyttääkseen Isänsä vihaa ja toimi samalla uhrilampaana sekä samaan aikaan vielä uhrin suorittavana ylipappina että myöskin Jumalana, joka otti uhrin vastaan. :O

     Mutta oliko Jeesus jäävi ylipapiksi sopiessaan uhrautumisestaan ennen luomista kun kerran toimi myös Luojana, joka tiesi jo ihmistä luodessaan, että tämä tulisi lankeamaan? Tai miten se nyt menikään...


    • Anonyymi kirjoitti:

     Minä olen ollut jo ennen kuin teidän isänne Aabraham oli.

     Jeesuksen jumaluutta on perusteltu hänen sanoillaan "minä olen" (EGO EIMI) jakeissa Joh 8:24,28, 58. Jeesus ei kuitenkaan väittänyt olevansa Jumala tai se enkeli, joka sanoi Moosekselle "ehjeeasher ehjee" (minä olen se, joka minä olen, 2Moos 3:14). Tämä väite on erittäin huonosti perusteltu. Sen enkelin sanat eivät edes ole samat sanat, jotka Jeesus sanoi juutalaisille. Jeesus sanoi "minä olen" (ego eimi), mutta se enkeli sanoi "minä olen se, joka minä olen" (EGO EIMI HO OON) ja kun hän sanoi: "Sano Israelin pojille 'minä olen' lähetti minut teidän luoksenne", niin siinä on kreikaksi sanat "HO OON", ei "EGO EIMI". Jeesus ei siis vertaa itseään tähän enkeliin eikä sano olevansa Jumala, joka on luonut kaiken, mitäon olemassa. Kaikki tällainen on katolista harhaoppia.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Adviss:

     Asia selkiää kun muistat, että Jeesus kuoli ihmisenä lepyyttääkseen Isänsä vihaa ja toimi samalla uhrilampaana sekä samaan aikaan vielä uhrin suorittavana ylipappina että myöskin Jumalana, joka otti uhrin vastaan. :O

     Mutta oliko Jeesus jäävi ylipapiksi sopiessaan uhrautumisestaan ennen luomista kun kerran toimi myös Luojana, joka tiesi jo ihmistä luodessaan, että tämä tulisi lankeamaan? Tai miten se nyt menikään...

     "Asia selkiää kun muistat, että Jeesus kuoli ihmisenä lepyyttääkseen Isänsä vihaa ja toimi samalla uhrilampaana sekä samaan aikaan vielä uhrin suorittavana ylipappina että myöskin Jumalana, joka otti uhrin vastaan. :O"

     Aivan... en taas muistanutkaan, että kolmiyhteysopin mukaan, Jumala lepytti itse itseään, ettei vaan kenenkään oikean ihmisen tarvinnut antaa itseään alttiiksi. Ja kun kuolijana oli kuolematon Jumala, niin toki siinä oli pieni henkivakuutus takana. Good point. Mutta miten ihmeessä Jeesus pystyi kuolemattomana Jumalana kuolemaan yhtään minkään edestä ?

     No, ei ihme että kolmiyhteysharhaoppia kutsutaan mysteeriksi. Näin ei tarvitse vastata typeriin kysymyksiin ristiriitaisista pikku detaljeista. Marvel käyttää samaa taktiikkaa Avenger-elokuvissa.


    • Exap kirjoitti:

     "Asia selkiää kun muistat, että Jeesus kuoli ihmisenä lepyyttääkseen Isänsä vihaa ja toimi samalla uhrilampaana sekä samaan aikaan vielä uhrin suorittavana ylipappina että myöskin Jumalana, joka otti uhrin vastaan. :O"

     Aivan... en taas muistanutkaan, että kolmiyhteysopin mukaan, Jumala lepytti itse itseään, ettei vaan kenenkään oikean ihmisen tarvinnut antaa itseään alttiiksi. Ja kun kuolijana oli kuolematon Jumala, niin toki siinä oli pieni henkivakuutus takana. Good point. Mutta miten ihmeessä Jeesus pystyi kuolemattomana Jumalana kuolemaan yhtään minkään edestä ?

     No, ei ihme että kolmiyhteysharhaoppia kutsutaan mysteeriksi. Näin ei tarvitse vastata typeriin kysymyksiin ristiriitaisista pikku detaljeista. Marvel käyttää samaa taktiikkaa Avenger-elokuvissa.

     Ei Jeesus lepyttänyt ketään vaan voitti saatanan ristillä ja rakensi näin sillan ihmisen ja Jumalan välille.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Ei Jeesus lepyttänyt ketään vaan voitti saatanan ristillä ja rakensi näin sillan ihmisen ja Jumalan välille.

     Sinä et taida tuntea Raamattua kovinkaan hyvin. Ilman Jeesuksen uhria Jumala ei voisi sietäkään ihmisiä. Jumala vihaa syntiä ja syntisiä.

     Tuohon aikaan uhreja tarvittiin nimen omaan jumalien tyynnyttämiseksi ja heidän vihansa laannuttamiseksi. Kun katsoo heprealaisten uhrimenoja, on selvää että israelin kansa uhrasi lepytelläkseen Jumalaansa. Jeesus oli vain jatkumoa tälle uhraamiselle mutta sillä erolla, että Jeesuksen uhri riitti lepyttämään Jumalan. Miksi? Koska heprealaisten uhraaminen oli vain esikuvaa Jeesuksen uhraamisesta. Taivaalliset vaativat parempia uhreja.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinä et taida tuntea Raamattua kovinkaan hyvin. Ilman Jeesuksen uhria Jumala ei voisi sietäkään ihmisiä. Jumala vihaa syntiä ja syntisiä.

     Tuohon aikaan uhreja tarvittiin nimen omaan jumalien tyynnyttämiseksi ja heidän vihansa laannuttamiseksi. Kun katsoo heprealaisten uhrimenoja, on selvää että israelin kansa uhrasi lepytelläkseen Jumalaansa. Jeesus oli vain jatkumoa tälle uhraamiselle mutta sillä erolla, että Jeesuksen uhri riitti lepyttämään Jumalan. Miksi? Koska heprealaisten uhraaminen oli vain esikuvaa Jeesuksen uhraamisesta. Taivaalliset vaativat parempia uhreja.

     "Jumala vihaa syntiä ja syntisiä."

     Sinä et itse taida ymmärtää raamatusta halaistua sanaa. Ei Jumala vihaa syntisiä ihmisiä vaan rakastaa iankaikkisella agape-rakkaudella !

     Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
     17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

     1 Joh 3:8. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Jumala vihaa syntiä ja syntisiä."

     Sinä et itse taida ymmärtää raamatusta halaistua sanaa. Ei Jumala vihaa syntisiä ihmisiä vaan rakastaa iankaikkisella agape-rakkaudella !

     Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
     17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

     1 Joh 3:8. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

     Taitaa sielun vihollinen onnistuneen sotkemaan sinunkin mielesi kun näet rakkauden Jumalan hirviönä...

     https://www.youtube.com/watch?v=btDd9rOlc2k&list=PL0EFA9C431CF0D787&index=80


    • Exap kirjoitti:

     Jos Isä ja Jeesus olisivat olleet yhtä, ketäs "Jumalaa" se Jeesus sitten rukoili ?

     Oletko oikeasti noin tyhmä?


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Jumala vihaa syntiä ja syntisiä."

     Sinä et itse taida ymmärtää raamatusta halaistua sanaa. Ei Jumala vihaa syntisiä ihmisiä vaan rakastaa iankaikkisella agape-rakkaudella !

     Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
     17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

     1 Joh 3:8. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

     Adviss:

     Teillä hellareilla on kummallinen käsitys Jumalasta. Syntiäkin saisi tehdä ja Jumala oikein rakastaisi teitä siitä. Selitäpä nyt sitten miksi Raamattu kuitenkin sanoo, että Jumala vihaa synnintekijöitä?

     Psalmeissa sanotaan 13 kertaa, että Jumala vihaa syntisiä! Esim psalmissa 5:5.

     Psalmit 5:5-7
     Sinä et ole Jumala, joka mieltyy vääryyteen. Paha ei saa asua sinun luonasi. Kerskailijat eivät kestä sinun silmiesi edessä. Sinä VIHAAT KAIKKIA VÄÄRINTEKIJÖITÄ, sinä hävität valheenpuhujat. Verenvuodattajia ja petollisia Herra inhoaa.

     Myös Uudessa testamentissa on kohtia, joista käy selville, että Jumala vihaa syntisiä.

      Johannes 3:36
     Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan JUMALAN VIHA PYSYY HÄNEN PÄÄLLÄÄN.” 

     Me kaikki kristityt olemme pahoja ja syntiä tehneet ja teemme syntiä jatkossakin...ihan tahallammekin, sillä synti on siis osa meitä. Ja synnintekijöitä Jumala vihaa. Vain hänen poikansa Jeesuksen uhri lepyttää Isä Jumalan vihan heitä kohtaan, jotka vaeltavat Jeesuksen oppien mukaisesti hyvää tehden ja hänen käskyjään noudattaen. Vain kun Jumala näkee meidät syntiset poikansa uhrin läpi, näkee hän meidät kelvollisina poikansa tähden.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Adviss:

     Teillä hellareilla on kummallinen käsitys Jumalasta. Syntiäkin saisi tehdä ja Jumala oikein rakastaisi teitä siitä. Selitäpä nyt sitten miksi Raamattu kuitenkin sanoo, että Jumala vihaa synnintekijöitä?

     Psalmeissa sanotaan 13 kertaa, että Jumala vihaa syntisiä! Esim psalmissa 5:5.

     Psalmit 5:5-7
     Sinä et ole Jumala, joka mieltyy vääryyteen. Paha ei saa asua sinun luonasi. Kerskailijat eivät kestä sinun silmiesi edessä. Sinä VIHAAT KAIKKIA VÄÄRINTEKIJÖITÄ, sinä hävität valheenpuhujat. Verenvuodattajia ja petollisia Herra inhoaa.

     Myös Uudessa testamentissa on kohtia, joista käy selville, että Jumala vihaa syntisiä.

      Johannes 3:36
     Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan JUMALAN VIHA PYSYY HÄNEN PÄÄLLÄÄN.” 

     Me kaikki kristityt olemme pahoja ja syntiä tehneet ja teemme syntiä jatkossakin...ihan tahallammekin, sillä synti on siis osa meitä. Ja synnintekijöitä Jumala vihaa. Vain hänen poikansa Jeesuksen uhri lepyttää Isä Jumalan vihan heitä kohtaan, jotka vaeltavat Jeesuksen oppien mukaisesti hyvää tehden ja hänen käskyjään noudattaen. Vain kun Jumala näkee meidät syntiset poikansa uhrin läpi, näkee hän meidät kelvollisina poikansa tähden.

     En ole "hellari" (asiaton heitto) mutta Jumala kyllä vihaa syntiä mutta rakastaa syntistä.

     Sanot "Jeesuksen uhri lepyttää Isä Jumalan vihan" ja "synnintekijöitä Jumala vihaa" ja tässä juuri olet harhassa. Jumala vihaa syntiä mutta ei sen tekijää. Jos näin olisi niin kukaan ei pelastuisi.

     "Etkö sinäkin haluaisi nostaa maasta kolikon jossa on sinun oma kuvasi ?"

     Kun lukee kirjoitustasi niin kokee/näkee hyvin miten olet perimältäsi vielä ns. "lain alla".


    • Anonyymi kirjoitti:

     En ole "hellari" (asiaton heitto) mutta Jumala kyllä vihaa syntiä mutta rakastaa syntistä.

     Sanot "Jeesuksen uhri lepyttää Isä Jumalan vihan" ja "synnintekijöitä Jumala vihaa" ja tässä juuri olet harhassa. Jumala vihaa syntiä mutta ei sen tekijää. Jos näin olisi niin kukaan ei pelastuisi.

     "Etkö sinäkin haluaisi nostaa maasta kolikon jossa on sinun oma kuvasi ?"

     Kun lukee kirjoitustasi niin kokee/näkee hyvin miten olet perimältäsi vielä ns. "lain alla".

     Jumala vihaa ja inhoaa syntisiä ihmisiä, ei vain heidän tekemäänsä syntiä. Tämä sanotaan monta kertaa Raamatussa ihan suoraan. Jos joku ei ymmärrä tätä asiaa tai tunnusta sitä todeksi, niin syynä on aivopesu: seurakunnissa on opetettu, että "Jumala vihaa syntiä, mutta ei syntisiä". Tämä on valhe sen perusteella, mitä Raamattu sanoo!

     "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin". Room 9:13; Psa 5:5,6; 11:5,6; Snl 6:16-19; Hoos 9.15; Mal 1:1-4

     Psalmit:
     5:5 Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.
     5:6 Ylvästelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä; sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä.

     Psalmit:
     11:5 Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä rakastavat, hänen sielunsa vihaa.
     11:6 Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa.

     Sananlaskut:
     6:16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:
     6:17 ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,
     6:18 sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan,
     6:19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

     Hoosea:
     9:15 Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa, sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En minä enää heitä rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita.

     Malakia:
     1:1 Ennustus, Herran sana Israelille, Malakian kautta.
     1:2 Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin,
     1:3 mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille.
     1:4 Jos Edom sanoo: "Me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen", niin Herra Sebaot sanoo näin: He rakentakoot, mutta minä revin maahan; ja heidän nimensä olkoon: "jumalattomuuden maa" ja "kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti."

     3.Mooseksen kirja:
     26:30 Ja minä kukistan teidän uhrikukkulanne ja hävitän teidän auringonpatsaanne ja panen teidän ruumiinne teidän kivijumalienne ruumiiden päälle, ja minun sieluni inhoaa teitä.

     Johanneksen evankeliumi:
     3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."


    • Voi sinua...


    • Room 2:4 Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen?


    • Anonyymi kirjoitti:

     En ole "hellari" (asiaton heitto) mutta Jumala kyllä vihaa syntiä mutta rakastaa syntistä.

     Sanot "Jeesuksen uhri lepyttää Isä Jumalan vihan" ja "synnintekijöitä Jumala vihaa" ja tässä juuri olet harhassa. Jumala vihaa syntiä mutta ei sen tekijää. Jos näin olisi niin kukaan ei pelastuisi.

     "Etkö sinäkin haluaisi nostaa maasta kolikon jossa on sinun oma kuvasi ?"

     Kun lukee kirjoitustasi niin kokee/näkee hyvin miten olet perimältäsi vielä ns. "lain alla".

     Adviss:
     Jumala vihaa synnin tekijöitä, siitä ei ole mitään epäselvyyttä Raamatussa. Tuollainen käsitys, että Jumala vihaisi syntiä mutta rakastaisi syntisiä, ei ole Raamattuun perustuva vaan kirkkojen harhaoppia. Tässä kohden pitää kuitenkin muistaa, että kun puhutaan synnistä, on olemassa synti käaitteenä, joka tarkoitttaa Jumalasta pois kääntymistä ja hänen hylkäämistään mutta toisalta se tarkoitttaa yksittäistä synnintekoa, joihin jokainen kristitty sortuu päivittäin, monet vahingossa mutta vielä useammat tahallaan. Tuollainen yksittäine synninteko voi olla vaikkapa varastaminen, pettäminen, tappaminen jne. taikka mikä tahansa Jumalan tahdon vastainen asia.

     Paavalihan sanoi, että kun hän tekee syntiä, ei hän tee syntiä vaan synti hänessä vain toimii niin. Hän tekee sitä, mitä ei tahdo. Tällaisia Jumalan omia ihmisiä Jumala rakastaa mutta samalla hän vihaa heitä synnistä, joka heissä asuu. Ne taas, jotka ovat hyljänneet Jumalan, saavat kokea Jumalan vihan toisella tavalla: heidät hävitetään. Synnin tekemisessä on kyse väärästä Jumalaa vastustavasta asenteesta, ei yksittäisestä synninteosta. Jos kyse olisi yksittäisestä synninteosta, kukaan meistä ei pelastuisi, sillä Jumala vihaa syntiä ja hävittää synnin tekijät.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Ei Jeesus lepyttänyt ketään vaan voitti saatanan ristillä ja rakensi näin sillan ihmisen ja Jumalan välille.

     "Ei Jeesus lepyttänyt ketään vaan voitti saatanan ristillä ..."

     Ihanko totta ?

     Jos nyt siis ajatellaan että ihminen voittaa saatanan ristillä, niin sittenhän saatanan voittaminen oli aika helppoa, eikö ?

     Jos taas ajatellaan että Jumala voitti saatanan ristillä, niin on se aika vaikea tapa olennolta, joka on hänet tarun mukaan luonutkin. Eikös vain pari sanaa ja "puff" - ja saatanasta ei ole jäljellä tuhkaakaan.

     Ja jos Ilm kirjaa lukee, niin eipä se tosiaan kuulosta siltä että saatana olisi tullut tuolla voitetuksi; kuintenkin Jumala on samaisen kirjan mukaan kykenevä sitomaan hänet tuhanneksi vuodeksi j heittämään ikuisesti tuliseen järveen, jossa ei kuitenkaan onnistu kyseistä heppua tuhoamaan vielä vuosimiljardienkaan jälkeen ??? Ja jos silloin onnistuu, niin mikä ihmeen ongelma olisi ollut tehdä sama temppu vaikka vuonna 2018 ???

     Kyllä tähän liitty sellainen Marvelin tapainen jatkosarja, jossa se pahis aina vaan uudestaan pomppaa esiin, vaikka ns. "voittaja" olisi hänet jo monasti voittanutkin... ;)


    • Anonyymi kirjoitti:

     Oletko oikeasti noin tyhmä?

     Kerro nyt vaan oma vastauksesi esittämääni kysymykseen, äläkä tyhmittele. Vai siihenkö sinut on kutsuttu ?


    • G4G kirjoitti:

     Jumala vihaa ja inhoaa syntisiä ihmisiä, ei vain heidän tekemäänsä syntiä. Tämä sanotaan monta kertaa Raamatussa ihan suoraan. Jos joku ei ymmärrä tätä asiaa tai tunnusta sitä todeksi, niin syynä on aivopesu: seurakunnissa on opetettu, että "Jumala vihaa syntiä, mutta ei syntisiä". Tämä on valhe sen perusteella, mitä Raamattu sanoo!

     "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin". Room 9:13; Psa 5:5,6; 11:5,6; Snl 6:16-19; Hoos 9.15; Mal 1:1-4

     Psalmit:
     5:5 Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.
     5:6 Ylvästelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä; sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä.

     Psalmit:
     11:5 Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä rakastavat, hänen sielunsa vihaa.
     11:6 Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa.

     Sananlaskut:
     6:16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:
     6:17 ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta,
     6:18 sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan,
     6:19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

     Hoosea:
     9:15 Kaikki heidän pahuutensa on Gilgalissa, sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En minä enää heitä rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita.

     Malakia:
     1:1 Ennustus, Herran sana Israelille, Malakian kautta.
     1:2 Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin,
     1:3 mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille.
     1:4 Jos Edom sanoo: "Me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen", niin Herra Sebaot sanoo näin: He rakentakoot, mutta minä revin maahan; ja heidän nimensä olkoon: "jumalattomuuden maa" ja "kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti."

     3.Mooseksen kirja:
     26:30 Ja minä kukistan teidän uhrikukkulanne ja hävitän teidän auringonpatsaanne ja panen teidän ruumiinne teidän kivijumalienne ruumiiden päälle, ja minun sieluni inhoaa teitä.

     Johanneksen evankeliumi:
     3:36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

     Et sinä voi mitään Jumalalle ,vaikka kiroaisit miten,tai polttaisit kirkkoja.Sinun on alistuttava ja alettava etsiä Jumalaa.Hänellä on hyvätahto meitä kohtaan ja Hän toivoo ,ettei kukaan hukkuisi.pyydä myös Jeesusta Herraksesi,niin sinä pelastut.Mikään saastainen ei pääse taivastan valtakuntaan.Aivan pian,jos olet onnekas,Herramme ottaa sinut kääsittelyynsä, jolloin sinä huudat Herralta apua.Lupauksensa mukaan Hän vastaa Hän on kanssasi ahdistuksessasi ja pelastaa sinut ja nostaa taas kunniaan.Tulet huomaamaan ,että Hän auttaa. Sinä itkevä Jumalan pilkkaaja,opettele psalmi 91:14-16 ulkoa.Tarvitset sitä kohta.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Et sinä voi mitään Jumalalle ,vaikka kiroaisit miten,tai polttaisit kirkkoja.Sinun on alistuttava ja alettava etsiä Jumalaa.Hänellä on hyvätahto meitä kohtaan ja Hän toivoo ,ettei kukaan hukkuisi.pyydä myös Jeesusta Herraksesi,niin sinä pelastut.Mikään saastainen ei pääse taivastan valtakuntaan.Aivan pian,jos olet onnekas,Herramme ottaa sinut kääsittelyynsä, jolloin sinä huudat Herralta apua.Lupauksensa mukaan Hän vastaa Hän on kanssasi ahdistuksessasi ja pelastaa sinut ja nostaa taas kunniaan.Tulet huomaamaan ,että Hän auttaa. Sinä itkevä Jumalan pilkkaaja,opettele psalmi 91:14-16 ulkoa.Tarvitset sitä kohta.

     "Et sinä voi mitään Jumalalle ,vaikka kiroaisit miten,tai polttaisit kirkkoja."

     Aivan pöljäkö sinä olet?!!

     Eihän GAG tuossa mitään kironnut, saati uhannut kirkkoja polttaa, vaan lainasi vaan RAAMATTUA.

     Etkö sinä usko, mitä RAAMATUSSA sanotaan?


   • Ei kukaan niistä. Jumala tosin saatta puhua hulluttelumielessä noin ja tuhotakseen ihmisen Baabelin tornit eli viedäkseen rakastavilta vanhemmilta hänen lapsensa johonkin kibbutsi kommuuniin. Kyse tuossa nimittäin on lasten riistämisestä pois omilta vanhemmiltaan ja antaminen kommuunin hoiviin. Kanaemo on kibbutsi kommuunin vertauskuva tässä tapauksessa.
    Ennen lasten kokoamista nämä olivat rakastavien vanhempien hoivattavana. Mutta on voimia, jotka tahtovat kaikkien lapset omaan kontrolliinsa.
    Ihminen ei koskaan puhuisi noin, mutta Jumala saattaa kateutensa hetkellä saada päähänsä moisen idean.

   • Jeesus on ollut aina jos katsotaan meidän näkökulmasta ja Jeesus tietysti oli myös VT teksteissä sillä Hän on esikoinen ja samalla ensimmäinen "esiin tuoduista" eli Jumala toi esiin poikansa ,joka on samaa ykseyttä kuin Isänsä ,joka taas on suurempi kuin Poika .
    Henki on aivan sama Isällä ja Pojalla ja He ovat yhtä.
    Jeesus siis on ollut mukana ihmiskunnan kaikissa käänteissä ja sitten Hän luopui voimistaan ja alentui siihen rooliin ,jonka isä oli Hänelle antanut eli Pelastus saapui maailmaan n 2000v sitten .
    Hän teki sen sovitustyön ja palasi omalle paikalleen ja on Isän vierellä ja samalla kun Hengestä puhutaan Hän on kaikkialla sillä Jumala ,jonka kautta kaikki oleva on luotu on myös kaikkialla kun mikään ei ole Jumalalle salattua tai tiedostamatonta .Jeesus siis on Taivaassa ja saattaa olla vierailulla ,jossain kotikokouksessa ja Pyhän Hengen kautta saa ihmiset kuulla isän ja Pojan äänen.Siis ne ,joissa Jumalan Henki asuu eli uudesti syntyneet uskovat.

    • "Hän teki sen sovitustyön ja palasi omalle paikalleen ja on Isän vierellä"

     Eli iankaikkinen kuolematon olento kuoli ?

     Eiköhän tuo kuoleminen kuitenkin ole ihmisen hommeli. Jumala ei voi kuolla, tai muuten sinun on kirjoitettava VT uusiksi.

     Jeesuksen kuoltua Isä HERÄTTI hänet ja ASETTI hänet enkeleitäkin korkeammaksi:
     Room 1:"3 hänen Pojastansa-joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
     4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta ASETETTU Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,"


    • Exap kirjoitti:

     "Hän teki sen sovitustyön ja palasi omalle paikalleen ja on Isän vierellä"

     Eli iankaikkinen kuolematon olento kuoli ?

     Eiköhän tuo kuoleminen kuitenkin ole ihmisen hommeli. Jumala ei voi kuolla, tai muuten sinun on kirjoitettava VT uusiksi.

     Jeesuksen kuoltua Isä HERÄTTI hänet ja ASETTI hänet enkeleitäkin korkeammaksi:
     Room 1:"3 hänen Pojastansa-joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
     4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta ASETETTU Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,"

     Sinä se et näköjään ymmärrä yhtään mitään.

     Kun Poika, joka on yhtä paljon Jumala kuin Isä, tuli ihmiseksi nimeltä Jeesus, hän ei lakannut olemasta Jumala.

     Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei.

     Etkä sitten näköjään ymmärrä Paavaliakaan. Jos väität, että Jeesus oli tavallinen ihminen, joka ei ole ollut olemassa ennen syntymäänsä ihmiseksi, vastustat monia Raamatun tekstejä, jotka sanovat päinvastoin kuin sinä väität.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinä se et näköjään ymmärrä yhtään mitään.

     Kun Poika, joka on yhtä paljon Jumala kuin Isä, tuli ihmiseksi nimeltä Jeesus, hän ei lakannut olemasta Jumala.

     Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei.

     Etkä sitten näköjään ymmärrä Paavaliakaan. Jos väität, että Jeesus oli tavallinen ihminen, joka ei ole ollut olemassa ennen syntymäänsä ihmiseksi, vastustat monia Raamatun tekstejä, jotka sanovat päinvastoin kuin sinä väität.

     "Etkä sitten näköjään ymmärrä Paavaliakaan. "

     Missä kohden en mielestäsi ymmärrä Paavalia ?

     "Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei."

     Kuten jo totesin, tämä on gnostilaisuuden ydinasia. Oletko siis gnostilainen ?


   • Kyllä ihminen kuoli ...Jeesus oli ihminen ja teki sovitustyön ihmisenä ja sitten sovitti Jumalan ....kuinka ??

    • Jos Jeesus kuoli tehdessään sovitustyön, hän ei voinut olla kuolematon Jumala. Jos hän oli Jumala, hän ei ole koskaan voinut kuolla, eikä siis ovittaa kuolemallaan mitään.

     Eikös se nyt ole maailman yksinkertaisinta logiikkaa ?

     Kuoliko Jeesus vai ei ?


    • Exap kirjoitti:

     Jos Jeesus kuoli tehdessään sovitustyön, hän ei voinut olla kuolematon Jumala. Jos hän oli Jumala, hän ei ole koskaan voinut kuolla, eikä siis ovittaa kuolemallaan mitään.

     Eikös se nyt ole maailman yksinkertaisinta logiikkaa ?

     Kuoliko Jeesus vai ei ?

     Fyysisesti kuoli ja meni henkenä tuonelaan. Herätettiin fyysisesti kolmantena päivänä. Onko vaikea ymmärtää?


    • Exap kirjoitti:

     Jos Jeesus kuoli tehdessään sovitustyön, hän ei voinut olla kuolematon Jumala. Jos hän oli Jumala, hän ei ole koskaan voinut kuolla, eikä siis ovittaa kuolemallaan mitään.

     Eikös se nyt ole maailman yksinkertaisinta logiikkaa ?

     Kuoliko Jeesus vai ei ?

     Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei.

     Jeesus on ihminen ja Jumala se on totta .


    • MrHyvis kirjoitti:

     Jeesus on ihminen ja Jumala se on totta .

     Sinä et tunne Jeesusta.

     "minä tunnen hänet, johon minä uskon," 2 Tim 1:12

     " oida " : to have seen or perceived, hence to know


    • Anonyymi kirjoitti:

     Fyysisesti kuoli ja meni henkenä tuonelaan. Herätettiin fyysisesti kolmantena päivänä. Onko vaikea ymmärtää?

     Kommenttisi
     "Fyysisesti kuoli ja meni henkenä tuonelaan. Herätettiin fyysisesti kolmantena päivänä. Onko vaikea ymmärtää?"

     ja seuraavan Ano Nyymin kommentti
     "Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei."

     ... molemmat edustavat GNOSTILAISUUTTA, joka on tulkittu harhaopiksi jo varsin kauan sitten. Näillä vastauksilla ei ole mitään tekemistä nykyisen kolminaisuusopin kanssa.

     Gnostilaisuuden perusajatushan oli nimenomaan, että Jeesus olisi maankin luojaa korkeampi Jumala, joka oli sysätty tänne maan päälle kahleisiin ihmisen ruumiiseen. Onneksi hän sitten vapautui tästä ruumiista ja pääsi palaamaan kaltaistensa tykö.

     Kommenttinne ovat kuin suoraan gnostilaisten oppikokoelmasta,,, voi teitä parkoja. ;)


    • Exap kirjoitti:

     Kommenttisi
     "Fyysisesti kuoli ja meni henkenä tuonelaan. Herätettiin fyysisesti kolmantena päivänä. Onko vaikea ymmärtää?"

     ja seuraavan Ano Nyymin kommentti
     "Jeesus on Jumala-ihminen. Hänen ihmisyytensä kuoli ristillä, jumaluus ei."

     ... molemmat edustavat GNOSTILAISUUTTA, joka on tulkittu harhaopiksi jo varsin kauan sitten. Näillä vastauksilla ei ole mitään tekemistä nykyisen kolminaisuusopin kanssa.

     Gnostilaisuuden perusajatushan oli nimenomaan, että Jeesus olisi maankin luojaa korkeampi Jumala, joka oli sysätty tänne maan päälle kahleisiin ihmisen ruumiiseen. Onneksi hän sitten vapautui tästä ruumiista ja pääsi palaamaan kaltaistensa tykö.

     Kommenttinne ovat kuin suoraan gnostilaisten oppikokoelmasta,,, voi teitä parkoja. ;)

     Sinä et ymmärrä edes mitä gnostilaisuus on saati sitten Jeesuksen Jumaluutta ja iankaikkista alkua.

     Voi sinua eksynyttä pientä harhailijaa...


    • gnostikot väittävät omaavansa "korkeampaa tietoa", josta ainoastaan muutamat harvat pääsevät osallisiksi. Termi gnostilaisuus tulee kreikan kielen sanasta gnosis, joka merkitsee "tietoa". Gnostikot väittävät omaavansa korkeampaa tietoa, jota he eivät ole saaneet Raamatusta, vaan jostain mystiseltä, korkeammalta taholta. Gnostikot pitävät itseään muiden yläpuolella olevana etuoikeutettuna luokkana perustuen heidän syvällisempään Jumalan tuntemukseensa.

     Jeesus Kristus on toinen kohta, jossa kristinusko ja gnostilaisuus eroavat jyrkästi. Gnostikot eivät usko Jeesuksen ruumiin olleen oikean, vaan ainoastaan "näyttäneen" fyysiseltä. He myös uskovat hänen henkensä laskeutuneen hänen päälleen hänen kasteessaan, mutta jättäneen hänet juuri ennen hänen ristiinnaulitsemistaan. Tällaiset näkemykset eivät ainoastaan tuhoa Jeesuksen ihmisyyttä, mutta myös hänen sovitustyönsä, koska Jeesuksen täytyi olla täysin Jumala ja täysin ihminen voidakseen kärsiä ja kuolla ristillä suorittaakseen sijaisovitustyön meidän syntiemme edestä (Hepr. 2:14-17). Raamatullinen näkemys Jeesuksesta vahvistaa hänen täydellisen ihmisyytensä samoin kuin hänen täyden jumalisuutensa.


    • Vanha vihtahousu välimiehineen toimii samoin nykyäänkin kuin ennen , "kulkien ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä" (1. Piet. 5:8). He yhdessä pyrkivät yhä edelleen murentamaan Jumalan ja Raamatun arvovaltaa ja pyydystämään verkkoonsa herkkäuskoiset,


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinä et ymmärrä edes mitä gnostilaisuus on saati sitten Jeesuksen Jumaluutta ja iankaikkista alkua.

     Voi sinua eksynyttä pientä harhailijaa...

     Enkö ymmärrä mitä gnostilaisuus on ?

     Hieman tuntuu, että olet käsityksessäsi sillee aivan surkean wikipedian sivun tai kenties sinulle seurakunnassasi opetetun pohjalta, eikä sinulla itselläsi ole harmainta aavaistusta todellisuudesta. Voin toki olla väärässäkin, mutta jos näin mahdollisesti on, korjaa sitten lausuntojani tutkijoiden ja historioitsijoiden tiedoista, eikä kuulopuheista.

     Alkuseurakunnan jälkeisen ajan tärkein gnostilaisiksi nimetyn ryhmän käsityksiä on kutsuttu Seetiläiseksi gnostilaisuudeksi. Nimi viittaa Aadamin kolmanteen jälkeläiseen. Tämän ryhmän varsinainen kukoistus- ja kasvuaika oli toisella vuosisadalla, ja heihin sen ajan kirkkoisät, mm. Irenaus, viittasivat "gnostilaisuutena".

     Lyhyesti, tuon ryhmän ajatusmaailma oli, että oli olemassa "Näkymätön henki", jonka olemassaolo oli tuntematon ja ei-kuvattavissa-oleva... silleen vaan ihan liian korkea sanoin kuvattavaksi, mutta hän "tuli ilmi" pleroomassa (=täydellisyys), aeonien (jumalolentojen) joukossa.

     Tästä pleroomasta (aeoneista) tiedetään paljonkin yksityiskohtia, mutta skipataan ne ja mennään asiaan. Ehkä ainoa tähän asiaan merkityksellinen piirre aeoneista on se, että aeonien joukossa oli tyypillisesti molempien jumalolento-sukupuolten pareja.

     Eräs aeon, nimeltään Sophia (=viisaus) sai lapsia ilman yhteyttä toiseen (jumal)sukupuoleen. Yksi lapsi oli nimeltään Sakla, joka esitti olevansa muka korkein Jumala... ja hänet tunnetaankin paremmin Vanhan testamentin Luoja-Jumalana. Tämä hylkiö-jumala loi paikan, jossa kipu, kärsimys ja epätäydellisyys vallitsi. (Jotkut kutsuvat tätä paikkaa nimellä "maa".)

     Jumalinen henki hönkäistiin puhtaasti materiaalisten ihmisten ylle Sophian kautta, mutta tämä Sakla otti sen kavalasti itselleen.

     Seetiläisen gnostilaisuuden missio onkin palauttaa tämä henki ihmisille ja sitä kautta mahdollistaa hengen paluu takaisin Sophialle. Toki tämä edellyttää sitä "salattua tietoa", ja jumalisen hengen olemassaoloa ihmisessä; salattua tietoa siis gnostilaiset jakelivat auliisti, mutta osa gnostilaisista oli sitä mieltä että jumalien luokse paluukelpoinen sielu oli vain "harvoilla ja valituilla". Toisten mielestä kaikilla...

     [vrt. ¨"Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.", tai "He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."]

     Mutta miten tieto sitten saatiin ihmisten tavoitettaville ? No sitä varten yksi aeon, nimeltään Seet, inkarnoitui maailmaan Jeesuksen ruumiiseen, kertoi salaisuuden mm. Juudas Iskarioitille, ja palasi takaisin Plerooman pariin.

     Se salaisuus olis siis tunnettava, jotta ihmisen sielu voisi irtaantua tästä maailmasta ja nousta jumalolentojen joukkoon. Mutta ensisijaisesti kysymys oli nimenomaan maallisesta, fyysisestä ruumiista vapautumisesta.

     Juudas Iskariot, gnostilaisuuden mukaan Jeesuksen tärkein opetuslapsi, oppi salatun tiedon, jonka jälkeen hän auttoi Jeesusta pääsemään eroon maallisesta ruumiistaan. Opetettuaan muita, hän itse myös halusi päästä Jumalten maailmaan, ja siksi päätti päivänsä itse, toki ensin opetettuaan "tiedon" muille...

     Että sillee. Pistähän paremmaksi, poju.


    • Exap kirjoitti:

     Enkö ymmärrä mitä gnostilaisuus on ?

     Hieman tuntuu, että olet käsityksessäsi sillee aivan surkean wikipedian sivun tai kenties sinulle seurakunnassasi opetetun pohjalta, eikä sinulla itselläsi ole harmainta aavaistusta todellisuudesta. Voin toki olla väärässäkin, mutta jos näin mahdollisesti on, korjaa sitten lausuntojani tutkijoiden ja historioitsijoiden tiedoista, eikä kuulopuheista.

     Alkuseurakunnan jälkeisen ajan tärkein gnostilaisiksi nimetyn ryhmän käsityksiä on kutsuttu Seetiläiseksi gnostilaisuudeksi. Nimi viittaa Aadamin kolmanteen jälkeläiseen. Tämän ryhmän varsinainen kukoistus- ja kasvuaika oli toisella vuosisadalla, ja heihin sen ajan kirkkoisät, mm. Irenaus, viittasivat "gnostilaisuutena".

     Lyhyesti, tuon ryhmän ajatusmaailma oli, että oli olemassa "Näkymätön henki", jonka olemassaolo oli tuntematon ja ei-kuvattavissa-oleva... silleen vaan ihan liian korkea sanoin kuvattavaksi, mutta hän "tuli ilmi" pleroomassa (=täydellisyys), aeonien (jumalolentojen) joukossa.

     Tästä pleroomasta (aeoneista) tiedetään paljonkin yksityiskohtia, mutta skipataan ne ja mennään asiaan. Ehkä ainoa tähän asiaan merkityksellinen piirre aeoneista on se, että aeonien joukossa oli tyypillisesti molempien jumalolento-sukupuolten pareja.

     Eräs aeon, nimeltään Sophia (=viisaus) sai lapsia ilman yhteyttä toiseen (jumal)sukupuoleen. Yksi lapsi oli nimeltään Sakla, joka esitti olevansa muka korkein Jumala... ja hänet tunnetaankin paremmin Vanhan testamentin Luoja-Jumalana. Tämä hylkiö-jumala loi paikan, jossa kipu, kärsimys ja epätäydellisyys vallitsi. (Jotkut kutsuvat tätä paikkaa nimellä "maa".)

     Jumalinen henki hönkäistiin puhtaasti materiaalisten ihmisten ylle Sophian kautta, mutta tämä Sakla otti sen kavalasti itselleen.

     Seetiläisen gnostilaisuuden missio onkin palauttaa tämä henki ihmisille ja sitä kautta mahdollistaa hengen paluu takaisin Sophialle. Toki tämä edellyttää sitä "salattua tietoa", ja jumalisen hengen olemassaoloa ihmisessä; salattua tietoa siis gnostilaiset jakelivat auliisti, mutta osa gnostilaisista oli sitä mieltä että jumalien luokse paluukelpoinen sielu oli vain "harvoilla ja valituilla". Toisten mielestä kaikilla...

     [vrt. ¨"Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.", tai "He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."]

     Mutta miten tieto sitten saatiin ihmisten tavoitettaville ? No sitä varten yksi aeon, nimeltään Seet, inkarnoitui maailmaan Jeesuksen ruumiiseen, kertoi salaisuuden mm. Juudas Iskarioitille, ja palasi takaisin Plerooman pariin.

     Se salaisuus olis siis tunnettava, jotta ihmisen sielu voisi irtaantua tästä maailmasta ja nousta jumalolentojen joukkoon. Mutta ensisijaisesti kysymys oli nimenomaan maallisesta, fyysisestä ruumiista vapautumisesta.

     Juudas Iskariot, gnostilaisuuden mukaan Jeesuksen tärkein opetuslapsi, oppi salatun tiedon, jonka jälkeen hän auttoi Jeesusta pääsemään eroon maallisesta ruumiistaan. Opetettuaan muita, hän itse myös halusi päästä Jumalten maailmaan, ja siksi päätti päivänsä itse, toki ensin opetettuaan "tiedon" muille...

     Että sillee. Pistähän paremmaksi, poju.

     Ja miten tämä "poju" liittyy normaaliin kristilliseen raamatun käsitykseen Jeesuksen Jumaluudesta ? Sinä vertaat edellisten viestejä gnostilaisuudeksi jota ne ei varsinkaan ole eli olet harhassa taas ja levität huuhaatasi.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Ja miten tämä "poju" liittyy normaaliin kristilliseen raamatun käsitykseen Jeesuksen Jumaluudesta ? Sinä vertaat edellisten viestejä gnostilaisuudeksi jota ne ei varsinkaan ole eli olet harhassa taas ja levität huuhaatasi.

     Pistä paremmaksi jos osaat, äläkä valita, poju.


    • Exap kirjoitti:

     Pistä paremmaksi jos osaat, äläkä valita, poju.

     Sinä et ole terve ja kristityn irvikuva.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinä et ole terve ja kristityn irvikuva.

     Exap:n on suuri oppi sumuntanut.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinä et ole terve ja kristityn irvikuva.

     Ai, kävikö noin kovasti egon päälle kun ylvästelyn päälle selvisi ettet oikeasti tiedäkään gnostilaisuudesta sen enempää kuin kala polkupyörästä ?

     Poju.


    • Exap kirjoitti:

     Ai, kävikö noin kovasti egon päälle kun ylvästelyn päälle selvisi ettet oikeasti tiedäkään gnostilaisuudesta sen enempää kuin kala polkupyörästä ?

     Poju.

     Onko pojulla hame ja edelleenkin mitä tämä gnostilaisuutesi liittyy Jeesuksen Jumaluuteen?


    • Anonyymi kirjoitti:

     Onko pojulla hame ja edelleenkin mitä tämä gnostilaisuutesi liittyy Jeesuksen Jumaluuteen?

     "Onko pojulla hame "

     Mistä minä tiedän mitä päälläsi on. Eikä varsinkaan kiinnosta.


    • Exap:lla vähän mopo keulii :D


    • Anonyymi kirjoitti:

     Exap:lla vähän mopo keulii :D

     "Mistä minä tiedän mitä päälläsi on. Eikä varsinkaan kiinnosta."

     No minä kerron kuitenkin, sillä minulla on halu keventää sydäntäni. Kai sinä lähimmäistäsi rakastavana kristittynä haluat auttaa minua?

     Kotona minulla on minihameeni alla korsetti ja sukkanauhaliivit ja jalassa korkkarit. Kun lähden teille ja aitovierille, niin pistän housut jalkaani, mutta jätän korsetin ja sukkanauhaliivit alle, sillä en ole rohjennut tulla vielä kaapista ulos.

     Rukoilisitko puolestani, että saisin rohkeutta siihen?


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Mistä minä tiedän mitä päälläsi on. Eikä varsinkaan kiinnosta."

     No minä kerron kuitenkin, sillä minulla on halu keventää sydäntäni. Kai sinä lähimmäistäsi rakastavana kristittynä haluat auttaa minua?

     Kotona minulla on minihameeni alla korsetti ja sukkanauhaliivit ja jalassa korkkarit. Kun lähden teille ja aitovierille, niin pistän housut jalkaani, mutta jätän korsetin ja sukkanauhaliivit alle, sillä en ole rohjennut tulla vielä kaapista ulos.

     Rukoilisitko puolestani, että saisin rohkeutta siihen?

     Vastasin hämmennyksissäni väärään paikkaan. Olen siis tuo edellinen anonyymi, todellinen identiteettini on Anna Nymfi (tai jos oikeen rehellisiä olaan, niin Anna Nymfo).

     Sinä exap olet suuri rakkauteni, vaikka ei aina siltä vaikutakaan. Rakkaudesta ne hevosetkin potkii...💓💓


    • Gnostilainen Tuomaan Evankeliumi:
     114.Simon Pietari sanoi hänelle, ”Anna Marian jättää meidät, sillä naiset eivät ansaitse elämää.” Jeesus sanoi, ”Katso, minä opastan häntä tehdäkseni hänestä miehen, niin että hänkin tulisi eläväksi hengeksi muistuttamaan teitä miehiä. Sillä jokainen nainen, joka tekee itsestään miehen astuu sisälle Taivaan valtakuntaan.”


   • Kuoli ei kai se nyt niin vaikea asia ole käsittää jos se pariin kertaan on jo kirjoitettu ...jeesus kun nousi kuolleista esikoisena ihmisille .
    Isä Jumala kun oli taivaassa ,kuten Jeesus ilmoitti asian ja Jeesus rukoili Isää ,joka on Jeesusta suurempi niin eihän sekään ole kauhean vaikea ymmärtää vai onko ??
    vai ketä Jeesus rukoili ja ketä jeesus pyysi rukoilemaan ..siis ketä ?

    • Joh 16:13 "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. 15Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. "


    • Sinäkään et näköjään usko kolminaisuuteen vaan omiin oppeihisi. Kolminaisuusopin mukaan kaikki kolme Jumaluuden jäsentä ovat tasapuolisesti yhtä suuria. Kolminaisuusopin mukaan Isä ei ole Jeesusta suurempi vaan he ovat tasapuolisesti samanarvoisia ja yhtä.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinäkään et näköjään usko kolminaisuuteen vaan omiin oppeihisi. Kolminaisuusopin mukaan kaikki kolme Jumaluuden jäsentä ovat tasapuolisesti yhtä suuria. Kolminaisuusopin mukaan Isä ei ole Jeesusta suurempi vaan he ovat tasapuolisesti samanarvoisia ja yhtä.

     Adviss: No niin... tästäkin huomaamme, kuinka vaikeasti ymmärrettävä oppi tuo kolminaisuusoppi on kun siihen uskojatkaan eivät sitä ymmärrä. Mutta niinhän katolinen kirkko opettaakin: sitä ei voi ymmärtää vaan se on otettava uskossa vastaan.

     Minulle, joka uskon Jumalan olleen yksi ainoa Jumala, joka ei ole kolmiyhteinen ja Jeesuksen hänen poikansa, joka ei ole Luoja eikä Jumala vaan ihminen, niin minulle Jumalassa ei ole mitään mysteeriä, jota ei voisi ymmärtää. Koskaan silloin kun uskoin kolminaisuuteen, en voinut ymmärtää Jumalan suuruutta, rakkautta ja armoa niin täydellisenä kuin nyt voin ne ymmärtää kun kolminaisuusoppi ei sumenna Jumalan olemusta. Ilman kolminaisuutta kaikki on hyvin selkeää ja helppoa ymmärtää.

     Ei pidä uskoa kirkkojen selityksiä vaan pitää ottaa selvää, miten asiat ovat olleet. Apostolit eivät tunteneet JeesustamJumalana eikä Jeesus koskaan sanonut itseään Jumalaksi. Vain ihmiset rupesivat tekemään niin 200-luvun jälkeen. Heprealaiset uskoivat yhteennJumalaan, joka eimoll7t kolminai


    • Anonyymi kirjoitti:

     Adviss: No niin... tästäkin huomaamme, kuinka vaikeasti ymmärrettävä oppi tuo kolminaisuusoppi on kun siihen uskojatkaan eivät sitä ymmärrä. Mutta niinhän katolinen kirkko opettaakin: sitä ei voi ymmärtää vaan se on otettava uskossa vastaan.

     Minulle, joka uskon Jumalan olleen yksi ainoa Jumala, joka ei ole kolmiyhteinen ja Jeesuksen hänen poikansa, joka ei ole Luoja eikä Jumala vaan ihminen, niin minulle Jumalassa ei ole mitään mysteeriä, jota ei voisi ymmärtää. Koskaan silloin kun uskoin kolminaisuuteen, en voinut ymmärtää Jumalan suuruutta, rakkautta ja armoa niin täydellisenä kuin nyt voin ne ymmärtää kun kolminaisuusoppi ei sumenna Jumalan olemusta. Ilman kolminaisuutta kaikki on hyvin selkeää ja helppoa ymmärtää.

     Ei pidä uskoa kirkkojen selityksiä vaan pitää ottaa selvää, miten asiat ovat olleet. Apostolit eivät tunteneet JeesustamJumalana eikä Jeesus koskaan sanonut itseään Jumalaksi. Vain ihmiset rupesivat tekemään niin 200-luvun jälkeen. Heprealaiset uskoivat yhteennJumalaan, joka eimoll7t kolminai

     Adviss: Kirjoitetaas tuo viimeinen lause uudestaan:
     Heprealaiset uskoivat yhteen Jumalaan, joka ei ollut kolmiyhteinen, siihen, jota me pidämme Isä Jumalana. Jeesusta he eivät nähneet Vanhan testamentin kirjoituksissa muutoin kuin ennustuksissa.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Adviss: No niin... tästäkin huomaamme, kuinka vaikeasti ymmärrettävä oppi tuo kolminaisuusoppi on kun siihen uskojatkaan eivät sitä ymmärrä. Mutta niinhän katolinen kirkko opettaakin: sitä ei voi ymmärtää vaan se on otettava uskossa vastaan.

     Minulle, joka uskon Jumalan olleen yksi ainoa Jumala, joka ei ole kolmiyhteinen ja Jeesuksen hänen poikansa, joka ei ole Luoja eikä Jumala vaan ihminen, niin minulle Jumalassa ei ole mitään mysteeriä, jota ei voisi ymmärtää. Koskaan silloin kun uskoin kolminaisuuteen, en voinut ymmärtää Jumalan suuruutta, rakkautta ja armoa niin täydellisenä kuin nyt voin ne ymmärtää kun kolminaisuusoppi ei sumenna Jumalan olemusta. Ilman kolminaisuutta kaikki on hyvin selkeää ja helppoa ymmärtää.

     Ei pidä uskoa kirkkojen selityksiä vaan pitää ottaa selvää, miten asiat ovat olleet. Apostolit eivät tunteneet JeesustamJumalana eikä Jeesus koskaan sanonut itseään Jumalaksi. Vain ihmiset rupesivat tekemään niin 200-luvun jälkeen. Heprealaiset uskoivat yhteennJumalaan, joka eimoll7t kolminai

     Joo, oikein kirjoitit.

     Evankeliumista tulee ymmärrettävä vain siten, että pidetään Jeesusta pelkästään ihmisenä. Jumala herätti tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen kuolleista.

     Evankelumi edellyttää myös sitä, että Jeesus todellakin kuoli sen sijaan, että jatkoi elämäänsä henkenä tai sieluna heti ruumiin kuoleman jälkeen. Jos Jeesus ei olisi nukkunut tiedotonta kuolemanunta niin kuin muut ihmiset, niin hän ei olisi kuollut ihmisten tavalla.

     Toisaalta on hyvä tietää se, että Raamatun kirjoittajat ja henkilöt eivät ole yhtä mieltä kaikista asioista. Osa on sitä mieltä, että ihminen jatkaa elämää henkenä tai sieluna heti ruumiin kuoleman jälkeen. Osa uskoo ihmisen nukkuvan tiedotonta kuolemanunta ja odottaa sen vuoksi ruumiin ylösnousemusta, jotta ihmisestä tulisi jälleen elävä. Ruumiin ylösnousemuksen odotus ikuisen elämän toivona on itse asiassa järkevää vain siinä tapauksessa, että ihminen nukkuu tiedotonta kuolemanunta ja olisi ikuisesti kadotettu (tuhoutunut) elleivät ruumiit nousisi ylös. (1Kkor 15:18)

     Ruumiin ylösnousemusta ei tarvittaisi, jos ihminen eläisi henkenä tai sieluna ikuisesti. Yleensä olisi typerää tämä välivaihe eli ruumiillinen elämä, jos ihmisen perusolemus olisi henki tai sielu - aineeton ihminen. Materialistinen maailma on tehty aineellisia olentoja varten ja sellainen ihminen on. Aineettoman hengen tai sielun olemassa olosta ei ole hyviä todisteita: on vain henkilökohtaisia kokemuksia ja todistuksia, mutta ne eivät kelpaa tieteellisiksi todisteiksi (luonnontieteet).


    • Anonyymi kirjoitti:

     Sinäkään et näköjään usko kolminaisuuteen vaan omiin oppeihisi. Kolminaisuusopin mukaan kaikki kolme Jumaluuden jäsentä ovat tasapuolisesti yhtä suuria. Kolminaisuusopin mukaan Isä ei ole Jeesusta suurempi vaan he ovat tasapuolisesti samanarvoisia ja yhtä.

     Ei se yhtä sitä tarkoita ,etteikö Isä olisi suurempi vaan se tarkoittaa sitä ,että Isä ja poika on samaa Henkeä .Siinä se Totuus .Se joka on nähnyt pojan on nähnyt Isän ja sekin tarkoittaa ,että isä ja poika on samaa Henkeä.


    • MrHyvis kirjoitti:

     Ei se yhtä sitä tarkoita ,etteikö Isä olisi suurempi vaan se tarkoittaa sitä ,että Isä ja poika on samaa Henkeä .Siinä se Totuus .Se joka on nähnyt pojan on nähnyt Isän ja sekin tarkoittaa ,että isä ja poika on samaa Henkeä.

     Niinkös luulet? Jos uskot siihen kolminaisuuteen, mikä Nikean kokouksessa muokattiin lopulliseen muotoonsa joitakin satoja vuosia jälkeen Kristuksen ja jota Luterilainen kirkko, Katolilainen kirkko ja useat protestanttiset kirkotkin opettavat, niin sen mukaan nimen omaan Jumala, Jeesus ja Pyhä henki ovat yhtä suuria Jumalia. Sen mukaan kukaan näistä väitetyistä Jumalista ei ole toistansa suurempi.

     Minulle ei ole tästä mitään ongelmaa, koska minä en usko Jeesuksen olleen Jumala vaan ihminen. Minä en myöskään usko Pyhän hengen olevan Jumalasta erillinen persoona, joka olisi Jumala.

     Jos väität uskovasi kolminaisuuteen, niin kerropa kenen/minkä kirkkokunnan versioon kolminaisuudesta sinä uskot?


    • Anonyymi kirjoitti:

     Niinkös luulet? Jos uskot siihen kolminaisuuteen, mikä Nikean kokouksessa muokattiin lopulliseen muotoonsa joitakin satoja vuosia jälkeen Kristuksen ja jota Luterilainen kirkko, Katolilainen kirkko ja useat protestanttiset kirkotkin opettavat, niin sen mukaan nimen omaan Jumala, Jeesus ja Pyhä henki ovat yhtä suuria Jumalia. Sen mukaan kukaan näistä väitetyistä Jumalista ei ole toistansa suurempi.

     Minulle ei ole tästä mitään ongelmaa, koska minä en usko Jeesuksen olleen Jumala vaan ihminen. Minä en myöskään usko Pyhän hengen olevan Jumalasta erillinen persoona, joka olisi Jumala.

     Jos väität uskovasi kolminaisuuteen, niin kerropa kenen/minkä kirkkokunnan versioon kolminaisuudesta sinä uskot?

     Minä uskon Jeesuksen Kristuksen oppiin ja olen kuullut Häneltä suoraan monet opetukset ja mitä pitää sanoa ihmisille ja olen myös käyttänyt vuosia ihan opettamiseen ja kyllä uskon tietäväni paljon asioita ,mitkä on mitäkin .
     Se ,että et usko Jeesuksen olevan muuta kuin ihminen niin säälin sinun osaasi .Se ei ole todellakaan hyvä ,mutta toivon ,että nöyrryt ja teet parannuksen vääryydestäsi ehkä Jumala vielä antaa sinulle oikean ymmärryksen ja alat kasvaa oiekaan suuntaan.Sitä toivon .


    • MrHyvis kirjoitti:

     Minä uskon Jeesuksen Kristuksen oppiin ja olen kuullut Häneltä suoraan monet opetukset ja mitä pitää sanoa ihmisille ja olen myös käyttänyt vuosia ihan opettamiseen ja kyllä uskon tietäväni paljon asioita ,mitkä on mitäkin .
     Se ,että et usko Jeesuksen olevan muuta kuin ihminen niin säälin sinun osaasi .Se ei ole todellakaan hyvä ,mutta toivon ,että nöyrryt ja teet parannuksen vääryydestäsi ehkä Jumala vielä antaa sinulle oikean ymmärryksen ja alat kasvaa oiekaan suuntaan.Sitä toivon .

     Niin ja se kysymys kenen alainen ....olen Kristuksen alainen ja toteutan sitä mitä Hän on osoittanut minulle tehtäväksi maanpäällä .


    • Anonyymi kirjoitti:

     Niinkös luulet? Jos uskot siihen kolminaisuuteen, mikä Nikean kokouksessa muokattiin lopulliseen muotoonsa joitakin satoja vuosia jälkeen Kristuksen ja jota Luterilainen kirkko, Katolilainen kirkko ja useat protestanttiset kirkotkin opettavat, niin sen mukaan nimen omaan Jumala, Jeesus ja Pyhä henki ovat yhtä suuria Jumalia. Sen mukaan kukaan näistä väitetyistä Jumalista ei ole toistansa suurempi.

     Minulle ei ole tästä mitään ongelmaa, koska minä en usko Jeesuksen olleen Jumala vaan ihminen. Minä en myöskään usko Pyhän hengen olevan Jumalasta erillinen persoona, joka olisi Jumala.

     Jos väität uskovasi kolminaisuuteen, niin kerropa kenen/minkä kirkkokunnan versioon kolminaisuudesta sinä uskot?

     1 Joh 5:7. Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki; ja nämä kolme ovat yhtä.

     Matt 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.


    • Anonyymi kirjoitti:

     Niinkös luulet? Jos uskot siihen kolminaisuuteen, mikä Nikean kokouksessa muokattiin lopulliseen muotoonsa joitakin satoja vuosia jälkeen Kristuksen ja jota Luterilainen kirkko, Katolilainen kirkko ja useat protestanttiset kirkotkin opettavat, niin sen mukaan nimen omaan Jumala, Jeesus ja Pyhä henki ovat yhtä suuria Jumalia. Sen mukaan kukaan näistä väitetyistä Jumalista ei ole toistansa suurempi.

     Minulle ei ole tästä mitään ongelmaa, koska minä en usko Jeesuksen olleen Jumala vaan ihminen. Minä en myöskään usko Pyhän hengen olevan Jumalasta erillinen persoona, joka olisi Jumala.

     Jos väität uskovasi kolminaisuuteen, niin kerropa kenen/minkä kirkkokunnan versioon kolminaisuudesta sinä uskot?

     "Se ,että et usko Jeesuksen olevan muuta kuin ihminen niin säälin sinun osaasi .Se ei ole todellakaan hyvä ,mutta toivon ,että nöyrryt ja teet parannuksen vääryydestäsi ehkä Jumala vielä antaa sinulle oikean ymmärryksen ja alat kasvaa oiekaan suuntaan.Sitä toivon ."

     Sääli ihmeessä ja toivo vain. Niinhän sinulle on opetettu etkä muuta osaa ymmärtää.

     Osoittaisitko Raamatun teksteillä sen missä kohtaa teen väärin?

     Minä en ole kuullut Jeesuksen juttelevan, joten en osaa kommentoida sinun sanojasi. Tiedän vain, että sinä uskot kirkon kehittämiin perinnäissääntöihin, joita Jeesuksen aikana ei opetettu. Sitäpaitsi Jeesus vihasi perinnäissääntöjä ja tuli vapauttamaan ihmiset niistä tarjoten heille ikeen, joka ei ole raskas kantaa. Hän antoi tilalle oman rauhansa.

     Joten ymmärrät varmaan, ettei minua huolestuta sinun säälisi lainkaan.


    • Anonyymi kirjoitti:

     "Se ,että et usko Jeesuksen olevan muuta kuin ihminen niin säälin sinun osaasi .Se ei ole todellakaan hyvä ,mutta toivon ,että nöyrryt ja teet parannuksen vääryydestäsi ehkä Jumala vielä antaa sinulle oikean ymmärryksen ja alat kasvaa oiekaan suuntaan.Sitä toivon ."

     Sääli ihmeessä ja toivo vain. Niinhän sinulle on opetettu etkä muuta osaa ymmärtää.

     Osoittaisitko Raamatun teksteillä sen missä kohtaa teen väärin?

     Minä en ole kuullut Jeesuksen juttelevan, joten en osaa kommentoida sinun sanojasi. Tiedän vain, että sinä uskot kirkon kehittämiin perinnäissääntöihin, joita Jeesuksen aikana ei opetettu. Sitäpaitsi Jeesus vihasi perinnäissääntöjä ja tuli vapauttamaan ihmiset niistä tarjoten heille ikeen, joka ei ole raskas kantaa. Hän antoi tilalle oman rauhansa.

     Joten ymmärrät varmaan, ettei minua huolestuta sinun säälisi lainkaan.

     Kiitos ...katsos minä en perusta mihinkään kirkko juttuihin tai lahkoihin vaan etsin Totuutta ja vähiten babylonin ykköskohteeseen eli katoliseen kirkkoon.
     Se ,mitä Jeesus puhui perinnäissäännöistä niin voin valaista sen verran ,että Jeesus puhui silloin Jumalana ja ihmisenä juutalaisille sillä Jeesus on ollut tekemässä käskyjä ,jotka juutalaiset olivat tallanneet maahan ja halpana pitäneet ja jopa muuttaneet ohjeistuksen ,joka oli Jumalalta lähtöisin eli juutalaiset ei tietenkään tajunneet kenen kanssa puhuivat perinnäissäännöistä tai mielummin kuuntelivat kun Jeesus latasi tulemaan tekstiä ja ilmeisen rankasti siinä tilanteessa .


    • Anonyymi kirjoitti:

     1 Joh 5:7. Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki; ja nämä kolme ovat yhtä.

     Matt 28:19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

     "1 Joh 5:7. Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki; ja nämä kolme ovat yhtä."

     .... ja sinun piti mennä aina 1776 bibliaan asti, jotta tämän löytäisit !!! Ja se käännös taas jatkuu jakeessa 8, eli tässä sinun versiosi:
     "7 Sillä kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme yksi ovat:
     8 Ja kolme ovat, jotka todistavat maan päällä: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme yhdessä ovat."

     Kas kun on vaan todistettu asia, että kyseinen sisältää hyvin myöhäistä lisäystä, ja alkuperäinen sanoo (1938 käännös)
     "7 Sillä kolme on, jotka todistavat:
     8 Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä."

     (1992 käännös):
     "7 Todistajia on näin kolme:
     8 Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi."

     Missä on todistus kolmiyhteydestä ??? No JÄLKEENPÄIN LISÄTTY, ja nykyraamatuista jo poistettu koska se on todistetusti ihan huuhaata.

     Sääli sinua, kun uskosi riippuu valheellisista lisäyksistä.


   • Jeesus sovitti ihmisen ja Jumalan ja jos toinen puuttuu puuttuu puolet sovitustyöstä.Siinä se koko ydin on .

    • "Jeesus sovitti ihmisen ja Jumalan ja jos toinen puuttuu puuttuu puolet sovitustyöstä."

     Kaunis lause. Todella ihana. Mutta kerropa nyt PERUSTE jolla lauseesi voisi olla totta, eikä vain kaunis lause.

     Minäkin voin kirjoittaa muuten kauniita lauseita, Mitenkäs tämä:
     "Jos Jeesus olisi ollut Jumala, olisi hän ollut kuolematon, eikä siksi olisi voinut kuolemallaan sovittaa yhtään mitään."

     Omalle kauniille lauseelleni anna perusteluksi sen, että Jumala on määritelmänsäkin mukaan kuolematon (suoraan VT:stä).

     Annapa sinä nyt perustelusi omalle kauniille lauseellesi. Väitän että se on puhdasta huuhaata... paitsi jos pystyt sen perustelemaan Raamatulla.


   • Luepa sananlaskujen kirja 8:22-36.Pyydä Pyhäähenkeä valaisemaan näitä asioita.Pietari sanoi "olet elävän Jumalan poika".Ei kannata saivarrella näissä asioissa.Lapsen uskossakin on Taivaallinen Isä, poika Jeesus Kristus joka sovitti syntimme ja Pyhähenki. Profeetta on profetoimisen lahjan saanut tulevaisuuteen näkijä ja sanan saattaja,olomuodostaan riippumatta.

   • Jumala antoi ainokaisen poikansa ja tuo poika on Jeesus ja Jeesus on samaa Henkeä kuin Isä .
    Poika tuli maanpäälle Jumalan Poikana ja ihmisenä ja näin Jeesus sovitti molemmat .
    Jeesus on ihminen ja Jumalan poika ja samaa Henkeä Isän kanssa ,joka on suurempikuin poika ja tämä ilmenee mm lauseessa ,että Poika on isän oikealla puolella ja pojan alle on alistettuna nyt koko maailma ja kun koko maailma ja koko asiajärjestelmä on valmis niin Poika alistaa kaiken Isän hallintaan.
    Silti edelleen isä ja Poika ovat yhtä sillä He ovat samaa Henkeä .


    • Joh:16:27 sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä.
     28 Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö."


   suomi24-logo

   Osallistu keskusteluun

   Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

   Luetuimmat keskustelut

   1. Käsienpesu yhtä lähes tyhjän kanssa - Koronavirus leviää ilman välityksellä

    Kymmenet kirkossa käyneet saivat koronatartunnan Saksassa https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006517138.html "Yli 40 ihmistä on saanut koronavirustartu
    Maailman menoa
    228
    11250
   2. Millä oikeudella presidenttin Niinistö tenttasi pääministeriä ja eduskunnan puhemiestä eilen tv:ssä?

    Ei presidentti ole pääministerin esimies eikä eduskunnan puhemiehen esimies. Kummallinen tilaisuus. Yrittikö nöyryyttää Marinia ja Vanhasta?
    Maailman menoa
    278
    6106
   3. Martina manipuloi

    Martina taas manipuloi hän on suuri teeskentelijä rooli vaihdetaan lennosta. Ensin suuri uhri nyt on tarve tuoda esille että on jotain onnellista me
    Kotimaiset julkkisjuorut
    74
    1097
   4. Sofia oli astiaostoksilla

    Vähänkö söpöä, kun oli ihastelemassa astioita kaupassa. Minusta hän on niin symppis ja luulisin, että osaa iloita monista asioista aidosti. Onhan Bam
    49
    833