Kysy mitä vain työttömyysturvasta! Asiantuntijat vastaavat 18.7. klo 13-15

Työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö on monimutkaista, eikä aina ole helppoa arvioida etukäteen, mitä tapahtuu tai ymmärtää saamiaan päätöksiä. Tässä ketjussa Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysturva-asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi työttömyysturvasta ja auttavat sinua eteenpäin.

Kysymyksiä voit esittää heti. Asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa torstaina 18.7. klo 13–15, jonka jälkeen ketju suljetaan.

117

244

  Vastaukset

  • Jos saa rahaa YTK:n kautta, niin koskeeko aktiivimalli silloin?

   • Pääsääntöisesti aktiivisuutta seurataan kun hakee ansiopäivärahaa. Poikkeustilanteita, jolloin aktiivisuutta ei päivärahan saamisesta huolimatta seurata, on työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireilläolo, omais- tai perhehoitajana työskentely sekä työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnetyn sosiaalietuuden saaminen.


  • Moi! Voiko saada työttömyyskorvausta ja jotain tukea opiskeluun samaan aikaan?

   • Hei, lähtökohta on , että päätoimisten opintojen ajalta tulisi ensisijaisesti hakea opintotukea Kelasta tai koulutustukea Aikuiskoulutusrahastosta.
    Työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa näiden kanssa samanaikaisesti.

    TE-toimisto tutkii, mitä opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella. Jos TE-toimisto antaa meille opintojen ajalta myönteisen lausunnon ja muut edellytykset kuten 26 viikon työssäoloehto täyttyvät, voi myös päätoimisten opintojen ajalta olla oikeus työttömyyspäivärahaan.


  • Noudattaako YTK päätöksissään hallintolakia?
   Hallintolain 434/2003 7 luvun 44§:n 4 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. Löytyykö tuo lain vaatima nimitieto YTK:n päätöksistä?

   • Hei, YTK:n antamista päivärahapäätöksistä löytyy sekä toimitusjohtajamme että päätöksen antaneen etuuskäsittelijän nimi.


  • Onko 61-vuotta elokuussa täyttävän mahdollista päästä ennenaikaiselle eläkkeelle lex-Lindströmin kautta. Työttömyys alkoi 4 vuotta sitten kesäkuussa ja sinä aikana yksi puolen vuoden velvoitetyöjakso suoritettu. Periaatteessa pääsen kyllä putkeen elokuussa.

   • Hei, eläketuki pitkäaikaistyöttömille on kyllä laajenemassa. Lisätietoa löydät esimerkiksi Kelan sivuilta.


  • Eläkeikää lähestyvä pienen maalaiskunnan asukas. Tähän asti työllistymissuunnitelma on laadittu joka toinen vuosi. Nyt on alettu tehdä sitä usean kerran vuodessa. Onko tämä tämänhetkisen hallituksen idea, ja mikä lienee sen tarkoitus? Työttömiä on edelleen yli puoli miljoonaa, eikä sitä muuta vanhusten kiusaaminen.

   • Hei, työllisyyssuunnitelmat tehdään TE-toimistossa, suosittelen ottamaan heihin yhteyttä asian tiimoilta. Työttömyyskassat, kuten YTK, hoitavat jäseniensä ansiosidonnaisen työttömyysturvan.


  • Katsooko työttömyystoimisto/Kela/hallinto omaishoitajan sijaisuuden 'yrittämiseksi' vai osa-aikaiseksi työksi; tuloja siitä tulee joustavasti 0-210 euroa kuussa miinus verot, maksut ja matkakulut. Jos se katsotaan 'yrittämiseksi', katkaistaanko neljän kuukauden työskentelyn jälkeen työmarkkinatuki tai vaaditaan lopettamaan työ? Jos se taas katsotaan palkkatyöksi, voiko siitä irtisanoutua ilman karenssia? Tuloja on neljässä kuukadessa ollut noin 500 euroa, karenssi merkitsisi puolentoista tonnin sakkoa. Eli oliko täysin tyhmää näin 'aktivoitua'?

   Niin niin, tiedän tiedän, ette ota kantaa, ette yksittäistapauksiin, kaikki tutkitaan kenttätuomioistuimessa ja tuomio mutuillaan kullekin uhrille erikseen.

   • Hei, vähäinen työskentely omaishoitajan sijaisena katsotaan niin sanotuksi omaksi työksi, eli se sovitellaan päivärahassasi, mutta se ei kerää työssäoloehtoa.

    Omaishoitajana työskentelemisen vaikutuksen tutkii TE-toimisto, joten suosittelen ottamaan heihin yhteyttä myös karenssiasian suhteen.


  • Olen opiskelija ja pam:n jäsen, ja harkitsen vaihtamista ytk:aan. Mitkä ovat tärkeimmät erot etujen välillä, mitä halvemmalla jäsenmaksulla saa ja mitä menettää?

   • Hei, työttömyyskassojen toiminta on lain mukaan säädeltyä ja näin ollen ansiopäivärahan maksaminen toimii samalla periaatteella kassasta riippumatta. Keskeisenä erona on se, että YTK on työttömyyskassa ja PAM ammattiliitto. Työttömyyskassan tehtävänä on lain mukaisesti huolehtia jäsentensä ansioturvasta, kun taas ammattiliittoon sisältyy tämän lisäksi myös muita palveluita.

    YTK:n jäsenten on kuitenkin mahdollista ottaa lisäturvaa YTK-Yhdistyksestä, joka tarjoaa jäsenilleen oikeudellista työsuhdeneuvontaa, oikeusturvavakuutuksen sekä muita yhteistyökumppaneiden etuja, kuten vakuutusalennuksia.

    YTK:n jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa ja se suoritetaan kerran vuodessa. YTK-Yhdistyksen jäsenyys maksaa 18 euroa ja YTK:n jäsenyys 92 euroa vuosi. Jäsenmaksut ovat summaltaan kiinteitä eli palkasta perittäviä osuuksia ei ole.


  • Hei, en ole koskaan ennen kuullutkaan Loimaan kassasta. Mikä se on ja mistä saan lisätietoa?

   • Hei, Yleinen työttömyyskassa on kaikille palkansaajille avoin työttömyyskassa. Olemme Suomen suurin työttömyyskassa. Meidän tehtävämme on ansiopäivärahan maksaminen jäsenillemme työttömyyden tai lomautuksen aikana. Lisätietoa saat kotisivuiltamme.


  • Työpaikassani käynnistettiin yt-neuvottelut keskellä lomasesonkia. Nyt arveluttaa, voiko työnantaja irtisanoa henkilöstöä suoraan lomalta ja miten se vaikuttaa työttömyysturvaan esim turvan käynnistymisen osalta?

   • Hei, työnantaja voi irtisanoa henkilökuntaa myös suoraan lomalta. Loma ei vaikuta ansiopäivärahan maksamisen alkamiseen, sillä päivärahan maksaminen voi alkaa vasta työsuhteen päätyttyä.


  • Täytyykö olla vakituinen työpaikka, että voi liittyä kassaan?

   • Hei, ei tarvitse. Voit liittyä jäseneksi myös esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen aikana. Huomioitavaa kuitenkin on, että liittymispäivän tulee olla työpäivä.


  • Mikä on tällä hetkellä halvin työttömyysraha, ja onko kuuden kuukauden työssäoloehto edelleen voimassa?

   • Hei, Kelasta maksettava työttömyyspäiväraha on 32,40 euroa. Meiltä maksetaan ansiopäivärahaa, joka koostuu perusosasta, joka on peruspäivärahan suuruinen, ja ansio-osasta, joka taas lasketaan palkkatulojen perusteella.

    Voit arvioida päivärahan määrää kotisivuillamme olevan päivärahalaskurin avulla.

    Yksi edellytys ansiopäivärahan maksamiselle on 26 viikon työssäoloehdon täyttyminen. Työssäoloviikot tulee kerätä työttömyykassan jäsenyysaikana.
    Jäsenmaksu on kaikille sama. Tänä vuonna työttömyyskassan vuosimaksu on 92 euroa.


   • Minulla on 10v kestäny työsuhde nyt 2 vuotta ollu hoitovapaalla. Työnantajalla ei ole minulle enää työtä. Jos työnantajalla toiminta loppuu nii saa minut irtisanoa, onko irtisanomisaikaa? Jos palaisin töihin ja irtisanotaan, onko oikeutta irtisanomiaikaan ja työssäolopakkoa? Entä jos itse irtisanon? Laskeeko kassa päivärahaa enne hoitovapaata?


   • Hei, jos työnantaja irtisanoo sinut, tulee se tehdä irtisanomisaikaa noudattaen. Työssäolovelvoitteesta tulisi sopia työnantajan kanssa. Jos itse irtisanoudut työstä, saattaa TE-toimisto asettaa karenssin. Päivärahan määrä lasketaan hoitovapaata edeltävistä palkkatuloista vähintään 26 viikkoa.


  • Mikä on pienin ansiosidonnainen päiväraha?

   • Hei, ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha muodostuu perusosasta (32,40 €) sekä ansio-osasta. Ansio-osan suuruus lasketaan palkkasi perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla.

    Kokonaan työttömän ansiopäiväraha on aina vähintään perusosan suuruinen. Mikäli työskentelet osa-aikaisesti, huomioidaan sinulle maksettava palkkatulo maksettavan ansiopäivärahasi määrässä. Tällöin osa-aikaisen työskentelyn ajalta maksettavan sovitellun päivärahan määrä voi toki olla perusosaa pienempi, kun palkkatulot on huomioitu maksettavan ansiopäivärahan määrässä.


  • Miten ytk varmistaa poliittisen sitoutumattomuuden? Vai pohditaanko sitä ylipäätään kassan toiminnassa?

   • Hei, YTK on työttömyyskassa ja lain mukaan hoitaa vain jäsentensä työttömyysturvaan liittyviä asioita. Emme siis osallistu poliittiseen päätöksentekoon.


  • Millainen on ytk:n ja liittojen suhde? Onko toiminnassa ristiriitoja vai tukevatko toisiaan?

   • Hei, ammattiliitot ja työttömyyskassat hoitavat eri tehtäviä. Työttömyyskassana hoidamme jäsentemme ansioturvan. Toiminnasamme ei siis ole näin ollen ristiriitoja.


  • Kuinka paljon YTK:ssa on jäseniä? Miten jäsenmäärä on kehittynyt viime vuosina?

   • Hei, meillä on tällä hetkellä jäseniä yli 420 000 ja jäsenmäärämme on kasvanut viime vuosina reippaasti.


  • Miten ansiosidonnaiselta eläkkeelle siirtyminen toimii ja pitääkö siinä varautua rahattomiin kuukausiin?

   • Eläkettä hakiessasi ilmoita meille milloin eläkkeesi alkaa, maksamme ansiosidonnaisesi siihen saakka. Mikäli haet eläkettä ollessasi lisäpäivillä, eläkeyhtiö pyytää sinua toimittamaan heille lisäpäivätodistuksen, jonka me teemme. Silloin sinun pitää pyytää meiltä myös tämä todistus ja toimittaa se eläkeyhtiöllesi.

    Yleensä rahattomia kuukausia ei välissä ole.


  • Ajaako ytk ansiosidonnaista kassaan kuulumattomille vai nykytilan säilyttämistä? Vai oletteko neutraaleja?

   • Hei, emme ole poliittinen toimija, joten seuraamme tilannetta neutraaleina, mutta mielenkiinnolla.


  • Jos nostaa tukea kassasta ja työllistyy uudestaan, pitääkö työssäoloehto täyttää sen jälkeen uudestaan vai onko heti jälleen oikeutettu ansiosidonnaiseen?

   • Hei, mikäli sinulla on ansiosidonnaistasi vielä jäljellä, päivärahan maksu jatkuu siitä mihin se ennen työllistymistäsi jäi, mikäli työssäoloehtosi ei täyty uudelleen.


  • Jos työsopimusten välillä on joidenkin viikkojen tauko, ja yritän pitää tiedot ajantasalla sivuillanne, mutta merkitsen erehdyksessä työttömyys/työpäivät väärin ja saan muutamalta työpäivältä korvauksen, mitkä ovat seuraukset? Tuleeko jotain sanktioita, takaisinperintä vai mitä?

   • Hei, mikäli ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan aiheetta, niin se peritään sinulta takaisin.


  • Mikä on pienin päiväraha?

  • Vaikuttaako vanhempien tulot lapsen työttömyysrahaan, jos lapsi asuu vielä kotona vanhempien luona? Lapsi on täysi-ikäinen.

   • Hei, eivät vaikuta.


  • Ansiosidonaisen lisäpäivät vaativat 20 vuoden aikana 5 vuotta työhistoriaa. Katsotaanko tämä 1958 syntyneellä kun täyttää 61 vai esim. 63 jolloin lisäpäiväoikeus tulee ajankohtaiseksi?.

   • Vuonna 1958 syntyneellä lisäpäiväoikeuden ikäedellytys on, että on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäismaksuajan päättymistä. Lisäpäiväoikeuden perusteella voidaan alkaa maksaa päivärahaa, kun 500 päivän enimmäismaksuaika on täyttynyt.


  • Ansiosidonaisen lisäpäivät vaativat 20 vuoden aikana 5 vuotta työhistoriaa.
   Lasketaanko kuukaudet vai päivät vai pelkät vuodet. Riittääkö puolipäivätyö eli 20 h/viikko viiden vuoden ajalta 20 vuoden aikana?

   • Hei, ennen 31.12.2006 työhistoriaan laskettiin mukaan peruseläkkeen tai siihen verrattavan työ- tai virka-suhteeseen perustuvan eläkkeen edellyttämä työssäolo niiden eläkesäännösten mukaan, jotka olivat voimassa ennen 1.1.2005.

    01.01.2007 lukien työhistoria lasketaan eläkevakuutettuihin ansioihin perustuen. Työssäoloajan pituutta laskettaessa otetaan huomioon työntekijän eläkelain (395/2006, TyEL) 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien alaiset ansiot.

    Työssäoloaika lasketaan siten, että kunkin kalenterivuoden eläkevakuutetut ansiot jaetaan kyseisen vuoden jakajalla. Laissa jakaja on 510, joka on vuoden 2013 tasossa. Kunkin kalenterivuoden työansiot jaetaan siis sen vuoden jakajan arvolla. Näin saatu luku pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Pyöristys tehdään siis kalenterivuosittain. Kunkin kalenterivuoden kokonaisluku voi olla enintään 12. Kokonaisluku voi siis täyttää koko vuoden työhistorian, vaikka todellisuudessa aika sisältäisi työttömiä aikoja. Työhistoriaa ei kuitenkaan voi kerryttää etukäteen.


  • Hei, milloin tulee päätös ansiosidonnaisen jatkumisesta kun päiviä on viellä vähän yli 40 jäljellä?

   • Hei, jos tarkoitat päivärahan maksamisen jatkumista lisäpäiväoikeuden perusteella, lisäpäiväoikeus tarkistetaan enimmäismaksuajan täytyttyä. Lisäpäiväoikeuden edellytyksistä voit lukea verkkosivuiltamme.


  • Voinko saada työttömyyskorvaukseni bitcoineissa tai ruplissa
   suomi24 mainosti viime kedalla bitcoineja milloin tulee rupla?

   • Ansiopäiväraha voidaan maksaa vain euroina, ei muuna valuuttana.


  • Olen 58v opiskelen uutta ammattia. En saanut tutkintoa toukokuun mennessä valmiiksi opiskelen omaehtoisesti, pyysin te toimistolta lisä aikaa elokuun loppuun asti sitä ei annettu. Vaan minut katsottiin koko päiväiseksi opiskelijaksi ja työttömyysetuus laitettiin poikki? Kävin finlexin sivuilla katsomassa ja näin voidaan tehdä tulee. Miksi näin tehdään?

   • Hei, TE-toimisto tutkii sen mitä opintoja ja miten kauan niitä voidaan tukea päivärahalla. TE-toimisto antaa opiskelusta meille lausunnon tietylle ajalle, ja olemme siihen sidottuja. Päivärahaa maksettaessa tulee myös huomoida päivärahan enimmäismaksuaika. Jos enimmäismaksuaika päättyy kesken opintojen, tulee päivärahan hakemista jatkaa Kelan kautta. Sinun kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon ja kysellä sieltä, miksi lisäaikaa ei myönnetty.


   • Olin yhteydessä te toimistoon syyksi sanottiin että opiskeluja vielä jäljellä niin paljon..Tämähän ei pidä paikkaansa Te-toimisto olisi voinut tarkistaa opistolta he pääsevät opiskelijan wilmaan katsomaan opintopisteet näin minulle kerrottiin.


  • Jos minut lomautetaan esimerkiksi 2 kuukaudeksi, voin anoa ansiopäivärahaa 5 päivän omavastuuajan jälkeen. Tällöin olen käyttänyt 35 ansiosidonnaista päivärahapäivää.

   - Kun lomautus päättyy ja palaan töihin, palautuuko ansiosidonnaisten päivien lukumäärä alkuperäiseensä vasta kun työssäoloehto on täytetty? Jos ei, niin milloin?

   • Hei, enimmäismaksuaika alkaa alusta, kun työssäoloehto täyttyy.


  • Jos olen täyttänyt 58 vuotta työttömäksi jäädessäni ja olen ollut kokoaikatyössä reilusti yli viisitoista vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, onko ansiopäivärahani enimmäiskesto 400 vai 500 päivää?

   • Hei, 500 päivän enimmäismaksuaikaan on oikeus, jos on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttymishetkellä ja on ollut tätä hetkeä aikaisemmin työssä vähintään 5 vuotta edeltävän 20 vuoden aikana. Jos olet siis ollut kokoaikatyössä ja jäät työttömäksi, kertomasi perusteella sinulla olisi oikeus 500 päivään.


  • Miksi työttömyysturva ei voi olla täysin vastikkeellista, eli siis että korvauksia saisi vain työntekoa vastaan. Onko asialle lainsäädännössä estettä?

   • Työttömyysturva on vastikkeellista; korvauksia saa vain, jos ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja on valmis ottamaan vastaan tarjottua työtä tai koulutusta tai muuta työllistymistä edistävää toimintaa. Suomalainen ansiosidonnainen työttömyysturva perustuu historiallisista syistä vapaaehtoisuuteen. Hallistusohjelma ottaa tähän tulevaisuudessa kantaa ja me seuraamme tilannetta mielenkiinnolla.


  • Hei! Kun viime kuussa liityin ytk:hon ilmoitin silloin että olen palkkatuella ja tilanne on nyt muuttunut pääsin töihin osaaikaiseksi sijaiseksi toiseen firmaan niin miten muutan teille tiedot?

   • Hei, jos et ole päivärahanhakijana tällä hetkellä, emme tarvitse tietoa työpaikkasi muuttumisesta. Liittymislomakkeella ilmoitetaan sen hetkinen tieto, ja työnantaja voi toki muuttua silloin ilmoitetusta.


  • Millaisilla perusteilla tai työhistorialla saan

   a) 300pv
   b) 400pv
   c) 500pv

   ansiosidonnaista.

   • Oikeus ansiopäivärahaan syntyy, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenyysaikana työssäoloehtoa kerryttävässä työssä 26 kalenteriviikon ajan.
    Työssäoloehtoa kerryttää ne työviikot, joissa työaikasi on vähintään 18 tuntia ja palkkasi on vähintään alan työehtosopimuksen mukaista. 300 päivän enimmäismaksuaika koskee henkilöitä, joilla työhistoriaa on alle 3 vuotta.

    Pääsääntöisesti enimmäismaksuaika on tällä hetkellä 400 päivää, mutta 500 päivän enimmäismaksuaika koskee henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 58 vuotta ennen työssäoloehdon täyttymistä.


  • Miksi ansiosidonnainen on niin pieni? Miksi ei voida maksaa kunnollista työttömyysturvaa? Onko YTK niin ahne?

   • Ansiopäivärahan määrä määritellään ansaitsemistasi palkkatuloista, eli sen määrään vaikuttaa työttömyyttä edeltävien palkkatulojesi määrä. Määritys tehdään työttömyysturvalaissa määriteltyjen perusteiden mukaisesti ja sen määrä on sama työttömyyskassasta riippumatta, koska työttömyysturvalaki koskee kaikkia työttömyyskassoja.


  • Mitä aktiivimallille tehdään? Lopetetaanko leikkuri? Entä mitä tapahtuu eläkeputkelle?

   • Hei, hallitusohjelmaan on kirjattu aktiivimallin purkaminen. Vielä ei ole tarkempaa tietoa siitä milloin se tapahtuu. Eläkeputki pysynee samanlaisena. Meillä ei ole ainakaan tietoa, että siihen olisi tulossa muutoksia.


  • Omistan maata maatalousyhtymän kautta. Mikäli jäisin työttömäksi varsinaisesta päivätyöstäni, olenko silloin oikeutettu ansiosidonnaiseen tai perus työttömyyspäivärahaan joko ytk:n tai kelan kautta?

   • Hei, jos sinulla on yritystoimintaa, ilmoita siitä TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden. Sivutoiminen yritystoiminta ei estä ansiopäivärahan maksamista, mutta yritystoiminnasta saatu tulo vähentää päivärahan määrää. Päätoiminen yritystoiminta estää ansiopäivärahan maksamisen.


  • Miten arvioidaan riittävän toimeentulo ja riittääkö nykyinen työttömyysturva sen takaamiseen?

   • Hei, sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaaliturvaan liittyvästä lainsäädännöstä. Lisätietoa löydät esimerkiksi täältä.


  • Miten pienellä työttömyysrahalla tulee toimeen?

   • Hei, Suomen perustuslaki takaa jokaiselle riittävän toimeentulon. Mikäli työttömyysraha ei ole riittävä, voi hakea lisäksi esimerkiksi asumisen tukia.


  • Olen ytk:n jäsen. Haluaisin tarkastaa onko palkka maksettu oikein. Saako perus jäsenmaksulla apua tähän? Mitä lisäetuja yhdistykseen liittyminen tuo?

   • Työttömyyskassana emme voi ottaa kantaa työsuhteeseen tai palkkaukseen liittyviin asioihin. Emme siis voi auttaa sinua palkkaukseen liittyvissä asioissa.
    YTK yhdistyksen jäsenenä saat työttömyyskassan jäsenyyden lisäksi erilaisia jäsenetuja joista esimerkkinä oikeudellinen työsuhdeneuvonta ja erilaiset vakuutukset. Lisätietoja yhdistyksen jäseneduista ja YTK yhdistyksen jäseneksi liittymisestä löydät heidän kotisivuiltaan.

    Palkkaukseen liittyvissä asioissa sinun kannattaa ottaa yhteyttä Aluehallintoviraston työsuojeluun. Heidän yhteystietonsa löydät täältä.


  • Voiko ytk:hon liittyä, jos on juuri sillä hetkellä työtön?

   • Hei, ei voi. Työttömyyskassaan voi liittyä vain palkkatyössä ollessa.


  • onko oikeasti laillista käyttää työttömyysturvaa kuntoutustuen/sairaseläkkeen sijaan kun tulee 300p täyteen työkyvyttömyyttä?tämähän on kelan käytäntö ,kun myöntämis ajat ovat yleensä 6-10 vuotta eikä tältä ajalta pääse sitten kertymään edes vanhuus eläkettä on säästö huomattava vakuutusyhtiöille mikä ajaa varmasti yhtiöt harmaalle alueelle (omat vakuutus"oikeudet",väärän-alan asiantuntia lääkärit sun muut).

   • Tällä hetkellä laki mahdollistaa tämän, että sairauspäivärahan enimmäismaksuajan täytyttyä ansiopäivärahaa voidaan tietyin edellytyksin maksaa. Nykyinen hallitus aikoo kuitenkin selvittää tätä asiaa, sillä moni työkyvytön saa tällä hetkellä ansiopäivärahaa työkyvyttömyysetuuksien pitkien käsittelyaikojen vuoksi.


  • Tervehdys! Asiantuntijat ovat nyt paikalla ja kysymyksiin vastaaminen alkaa. Peukuttamalla voit äänestää niitä kysymyksiä, joihin haluat vastauksen.

  • Jos on lomautettuna yli neljä kuukautta, niin joutuuko silloin aktiivimallin leikkuriin?
   Entäpä silloin jos on viokrafirman puite/ keikkatyösopimus?

   • Aktiivisuutta ei seurata ensimmäisten 64 maksupäivän aikana, vaan päiväraha maksetaan täytenä. Tämän jälkeen aktiivisuuden seuranta alkaa.

    Jos olet työssä vuokratyöfirmassa ja teet työtä 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia, aktiivisuus täyttyy. Vähintään 18-tuntiset työviikot keräävät sinulle myös työssäoloehtoa.


  • Millä tavalla työttömyystukeen liittyvää lakia oikeasti valvotaan? Kela rikkoo toistuvasti työttömyysturvan käsittelyaikoja mikä on lain mukaan 30 päivää. Miksi mikään korkeampi taho ei puutu tähän oikeasti ja tee asialle jotakin?

   Hakemuksten pidentynyt käsittelyaika pistää ihmisen ihan mahdottomaan tilanteeseen ja pahimmillaan aiheuttaa velkakierteen ja pahentaa työttömyyttä jos työhaastatteluihin ei ole varaa matkustaa.

   • Hei, Finanssivalvonta seuraa sekä Kelan että eri työttömyyskassojen toimintaa, myös käsittelyaikoja. Uusi hallitus on ottanut asialistalle työttömyysturvan uudistamisen.


  • Omisttaki EK YTK-työttömyyskassan?

  • Olen tällä hetkellä ansiosidonnaisella päivärahalla. Täytän 60 vuotta heinäkuussa 2020, ja ansiosidonnaisen päivärahan maksaminen päättyy syyskuussa 2020. Työn saaminen tuntuu todella vaikealta tässä iässä. Mikä on kohtaloni syyskuun 2020 jälkeen, jos töitä ei ilmaannu? Millä elän?

   • Hei, kunnalla on velvollisuus järjestää sinulle työssäoloehtoa kerryttävää työtä, jotta saat työssäoloehtosi uudelleen täytettyä. Oikeus lisäpäiviin voi syntyä, kun olet täyttänyt 61 vuotta ennen kuin oikeutesi 500 päivän ansiosidonnaiseen päättyy.

    Yli 58-vuotiaan päivärahan määrää ei voi laskea, eli päivärahasi määrä pysyy vähintäänkin samana myös jatkossa.


  • Sanoitte että ansiosidonnaista saa vain 300pv jos työhistoriaa on alle 3v. Tarkoittaako tässä työhistoria 3 vuotta siitä työpaikasta mistä jää työttömäksi vai katsotaanko se 3 vuotta koko elinajan ajalta eli jos on vaikkapa ollut 20-25 vuotiaana 5 vuotta työelämässä ja sitten työttämänä ja saanut 40 vuotiaana 26 viikoksi täysipäiväisen työn ja jää siitä työttmäksi niin saa sitten 400pv koska on nuorena ollut jo 3 vuoden ajan työelämässä.

   • Hei, työhistoriaa tarkasteltaessa huomioidaan kaikki eläkettä kerryttävä työ. 17 vuotta täytettyäsi työ alkaa kerryttää eläkettä. Työn ei tarvitse siis olla yhtäjaksoista.


   • YTK kirjoitti:

    Hei, työhistoriaa tarkasteltaessa huomioidaan kaikki eläkettä kerryttävä työ. 17 vuotta täytettyäsi työ alkaa kerryttää eläkettä. Työn ei tarvitse siis olla yhtäjaksoista.

    hahahaahah, eläke alkaa kertymään vasta 23-vuotiaana.  • Mikä on minimi työmäärä viikossa, että kertyy ansiosidonnaista päivärahaa? Jos esim. tekee töitä 18 tuntia viikossa 10 euron tuntipalkalla.

   • Hei, yksi edellytys ansiopäivärahan maksamiselle on 26 viikon työssäoloehdon täyttyminen. Ne kalenteriviikot, joiden aikana työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut työehtosopimuksen minimin mukaista, kerryttävät työssäoloehtoa. Jos alalla ei sovelleta työehtosopimusta, tulee palkan olla vähintään minimipalkan suuruista.


  • Voinko hakea määräaikaista uutta työpaikkaa kun nykyinen sopimukseni toistaiseksi voimassa oleva nykyisellä työnantajalla? Miten jos sattuisin työpaikan saamaan, pitääkö edellinen työsopimus irtisanoa jos vaikka olisi erilaista työtä? Miten saako karenssia kun määräaikainen soppari aikoinaan loppuu?

   • Hei, työttömyyskassana emme voi ottaa kantaa työsuhteeseen tai työsopimuksiin liittyviin asioihin.

    Työsuhteen päättymiseen liittyen sinun kannattaa ottaa yhteyttä TE- toimistoon, sillä he ovat taho jotka tutkivat työsuhteen päättymisen syyn ja asettavat mahdollisen karenssin. TE- toimiston lausunto on aina työttömyyskassaa sitova.


  • Miksi KELA ei lähetä työmarkkinatukihakemuksia, joilla olisi oikeus hakea työmarkkinatukea?

   KELA on tehnyt päätöksen työmarkkinatuen myöntämisestä ja maksamisesta.

   Mutta hakemuksia ei ole kuulunut puoleen vuoteen, onko käsittelyaika todellakin noin pitkä hakemuksien lähettämisessä nimenomaan, eli mihin merkitään onko ollut töissä vai ei minäkin päivänä?

   • Hei, sinun kannataa olla yhteydessä Kelaan. Kela ei välttämättä lähetä hakemuksia postitse. Voit täyttää hakemuksen myös sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.


  • En pysty käyttämään internettiä lainkaan, miten toimin KELA:n verkkopalveluiden kanssa?

   • Hei, voit asioida asioida Kelassa myös varaamalla ajan toimipisteeseen tai olemalla heihin yhteydessä puhelimitse.


  • Kiitos kysymyksistä! Vielä on noin tunti aikaa kysyä työttömyysturvasta.

  • Minkä ihmeen takia tehtiin keväällä lakimuutos, jonka johdosta työstä maksetun palkan siirtyminen seuraavalle kuulle aiheuttaa työttömyystilanteen, jossa ensimmäiset päivärahat ovat käytännössä käsissä 2,5 kuukauden päästä töiden päättymisestä. Ensimmäisenä kuuna et saa mitään, kun edelliseen kuun palkka on maksettu viiveellä kuun alussa ja toisesta kuukaudesta voit käytännössä saada korvausta hakemalla sitä 2 kuukauden päästä! Milloin tämä heikennys on käsitelty eduskunnassa, kun edes mikään puolue ei ole ottanut kantaa asiaan....haudattiinko asia aktiivimallin ja hallituksen eroamisen jalkoihin....

   • Hei, aikaisemmin hakemuksen käsittelemiseksi saatettiin joutua odottamaan useampi viikko ennen hakemuksen käsittelyä, kun palkkaa ei vielä oltu maksettu. Lakimuutoksen myötä, kun palkka sovitellaan maksupäivän mukaisesti, hakemus voidaan käsitellä ilman tätä odotusta. Lakimuutos ei aiheuta viivytystä päivärahan maksamiseen, päinvastoin. Verkkosivuiltamme voit katsoa esimerkkikuvan tästä lakimuutoksen vaikutuksesta sovitteluun.

    Otetaan esimerkiksi tilanne, että olet kokoaikatyössä ja jäät työttömäksi heinäkuun alusta lukien. Saat heinäkuussa päivärahasi täytenä, sillä kokoaikatyöhön perustuvaa palkkaa ei sovitella. Jos työttömyys jatkuu, päivärahaa maksetaan aina hakujaksoittain ilman viivytyksiä.

    Otetaan esimerkiksi tilanne, että olet osa-aikatyössä joka kuukausi. Haet päivärahaa kesäkuusta ja palkkasi maksetaan tältä kesäkuulta maksetaan heinäkuun puolivälissä. Kesäkuun hakemuksesi yhteydessä sovitellaan palkat, jotka sinulle on maksettu kesäkuun aikana. Kyseessä on siis toukokuussa tekemäsi työt. Heinäkuun hakemuksessa sovitellaan heinäkuun maksupäivällä olevat palkat, jotka koskevat kesäkuussa tekemääsi työtä. Sinulla on siis aina sovitteluhetkellä jo käytössäsi palkkalaskelmat, joten ylimääräistä viivytystä ei ole. Jos lakimuutosta ei olisi tullut, voitaisiin esimerkiksi kesäkuun hakemus käsitellä vasta heinäkuun puolen välin jälkeen.


   • Kun osa-aikatyössä töiden viimeinen palkka maksetaan seuraavassa kuussa, niin sen suuruudesta riippuen tosiaan saat päivärahaa ko. kuukaudelle ja jota saat 0 eur, jos palkkasi sattuu olemaan syystä tai toisesta riittävän suuri (enemmän töitä, konkurssi,....). Tämän jälkeen voit hakea päivärahaa seuraavalta kuulta täytenä eli 2 kk päästä töiden päättymisestä.

    Totta on, että normaalisti asialla ei ole suurta merkitystä ja aurinko paistaisi joka päivä, jos voisimme itse päättää :)


  • Vaikuttaako vapaaehtoisen eläkkeen saaminen työttömyysturvaan?

   • Hei, vapaaehtoinen lisäeläke ei vaikuta työttömyysturvaan. Jos kuitenkin lisäeläke on työnantajan järjestämä tai kustantama, voidaan se vähentää päivärahasta.


  • Hei, olen harkinnut YTK rahastoon liittymistä. onko tämä ystävällisempi vaihtoehto työnantajille kuin liitot? tuetteko pätkätyöllisiä? itse olen projektiluontoisesti työssä ja välillä hommat kestävät vain 1-viikon nyt on pidempi jakso töissä menossa. voinko saada kassalta apua tyhjille päiville?

   • Hei, kaikki työttömyyskassat noudattavat samoja lakeja, joten päivärahan määrä ja edellytykset päivärahan maksamiselle ovat samoja kaikissa työttömyyskassoissa. Meille voi liittyä myös silloin jos olet pätkätyössä. Voit hakea meiltä päivärahaa työttömille ajoille. Jos teet työtä osa-aikaisesti tai olet enintään 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, voit tällöin hakea soviteltua päivärahaa.

    Jotta päivärahaa voidaan maksaa, tulee sinun olla työtön työnhakija TE-toimistossa ja täyttää 26 viikon työssäoloehto jäsenyysaikana.
    Lisätietoa sovitellusta päivärahasta löydät täältä.


  • Työnantajani on menossa konkurssiin joten olen jäämässä työttömäksi. Mitkä ovat korotetun ansiopäivärahan saamisen edellytykset? Sitä kuulemma saa jos osallistuu työllisyyttä edistäviin palveluihin. Mitä nuo palvelut ovat käytännössä?

   • Hei, korotettua ansio-osaa voidaan maksaa, mikäli osallistut työllistymistä edistävään palveluun, josta olet sopinut TE- toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi. Korotusosan maksamisen edellytyksenä on, että TE- toimisto toimittaa meille lausunnon palveluun osallistumisestasi.


   • YTK kirjoitti:

    Hei, korotettua ansio-osaa voidaan maksaa, mikäli osallistut työllistymistä edistävään palveluun, josta olet sopinut TE- toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi. Korotusosan maksamisen edellytyksenä on, että TE- toimisto toimittaa meille lausunnon palveluun osallistumisestasi.

    Kertoisitko esimerkin tuollaisesta palvelusta, mitä se konkreettisesti olisi.


   • Esimerkiksi TE- toimiston kanssa sovittu työkokeilu tai työnhakuvalmennus.


   • YTK kirjoitti:

    Esimerkiksi TE- toimiston kanssa sovittu työkokeilu tai työnhakuvalmennus.

    OK. Kiitoksia.


  • Edelleen kysyn miten kevään uuden lain myötä laskennallisella tulolla voidaan muutaman satasen kuukausitulo saada seuraavalle kuulle niin isoksi, että päivärahaa ei tarvitse maksaa kun kyseessä on erityinen lyhempi sovittelujakso! Miksi kukaan ei ota kantaa näihin keväällä tehtyihin työttömien heikennyksiin, jotka on ajettu läpi kaikessa hiljaisuudessa!!!!

   • Hei, maksuperusteisen sovittelun lakimuutos ei ole sama asia kuin erityinen sovittelujakso. Erityinen sovittelujakso on ollut olemassa ennen tätä 1.4. voimaantullutta lakimuutosta.

    Työttömyysturvalain mukaan normaali sovittelujakso on pituudeltaan neljä kalenteriviikkoa, kuukausi tai kalenterikuukausi. Kun hakujaksoon sisältyy päiviä, joilta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, se lyhentää hakujaksoasi ja syntyy erityinen sovittelujakso. Tyypillisin erityisen sovittelujakson aiheuttaja on omavastuuaika. Erityinen sovittelujakso edellyttää lain mukaan sitä, että jaksolla ansaittu työtulo on muunnettava laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa.

    Esimerkiksi: soviteltua päivärahaa on päästy toukokuulta maksamaan ajoilta 1.-5.5. sekä 17.-31.5. Ajalta 6.-16.5. ei ole voitu maksaa päivärahaa. Jos toukokuun aikana on maksettu 1102,82 € bruttopalkkaa, se on jouduttu muuttamaan laskennalliseksi kuukausipalkaksi jakamalla se maksettavien päivien lukumäärällä (14) ja kertomalla laskennallisen kuukauden työpäivien lukumäärällä (21,5). Näin laskennalliseksi työtuloksi saadaan toukokuulle 1693,62 €.

    Päivärahaan kohdistuva vähentävä vaikutus ei kuitenkaan ole suurempi kuin todellisen työtulon vaikutus. Muunnos tehdään vain silloin, kun joudumme lyhentämään tavanomaista sovittelujaksoasi. Silloin sovittelu eli vähennys kohdistuu vain niihin päiviin, joilta maksetaan soviteltua päivärahaa.


  • Kiitos monipuolisista kysymyksistä! Aika kysymiselle on nyt päättynyt ja keskustelu suljetaan pian.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 18 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sanna Marin Ylellä: Uusimaa avataan 19. huhtikuuta, jos tartuntamäärät tasaantuvat - Ei v-ttu nyt!

   Sanna Marin Ylellä: Uusimaa avataan 19. huhtikuuta, jos tartuntamäärät tasaantuvat https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/0701fdf9-a761-44ec-9579-40a
   Maailman menoa
   190
   7647
  2. Järkyttävä koronakylä

   21 jo. Enemmän kuin esim porissa !. Eikö hygieniasta ole kukaan kuullut vai onko lehmänhaju ainoa hygieniahaju. Semmoista kun käsidesiä saa kaupoista.
   Kiuruvesi
   153
   3380
  3. Korona syylliset vastuuseen!

   Kiuruvedellä on nyt 21 koronatartuntaa. Se on valtava määrä asukaslukuun suhteutettuna. Se myös tarkoittaa että tartuntoja joista emme vielä tiedä on
   Kiuruvesi
   75
   1922
  4. Työvoimapula iskemässä Suomeen

   Tarjolla 10 000 työpaikkaa maatiloilla. Hallituksen työllisyystavoite täyttynee etuajassa, kun ulkomaalaisten kausityöntekijöiden sijaan Suomessa alet
   Maailman menoa
   122
   1771
  5. Kaivattunne nimi

   Pelkkä nimi. Aloitan Jaakko
   Ikävä
   121
   1676