Sapattiako pitäisi viettää?

Anonyymi

"SAPATTI.

Aiheen ymmärtäminen edellyttää tämän lukemista ajatellen ja rukoillen. Osittain lukeminen tai pinnallinen lukaisu johtaa asian väärin käsittämiseen.
Kiitos Jeesus, että siunaat sanasi!

Jumala loi kuudessa päivässä maailman ja kaiken mitä siinä on. Apt. 17:24. Hebr. 11:3. Näin Hän samalla loi tähän maailmaan kuuluvan viikkojärjestyksen. Luomistyönsä jälkeen Jumala lepäsi ja katsoi luomakuntaansa, ”ja katso, se oli sangen hyvää”. 1 Moos. 1:31. ”Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska Hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä.” 1 Moos. 2:3. Hän antoi alussa ihmiskunnalle viikoittain toistuvan lepopäivän. Lihallinen ihminen luotiin viikkojärjestykseen kuuluvaksi. ”Kuusi päivää tee työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti.” 2 Moos. 20:8-11.

Mutta sitten tuli uusi liitto. Meidät luotiin uudestaan, uudestisynnyimme Pyhästä Hengestä. ”Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten.” Efes. 2:10. ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”2 Kor. 5:17. Uskoon tulossa Jumala nosti meidät maailman yläpuolelle. Apt. 2:40. ”He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta.” Joh. 17:16. Meidän ”yhdyskuntamme on taivaissa”. Filip. 3:20,21. Jeesus vapautti meidät tähän maailmaan kuuluvista lainalaisuuksista. ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” Joh. 8:36. ”Missä Herran Henki on, siinä on vapaus.” 2 Kor. 3:17.

Raamatussa ei opeteta uuden liiton kristityille kerran viikossa toistuvaa lepopäivän viettoa, ei lauantaita sen paremmin kuin sunnuntaitakaan, vaan jopa varoitetaan vanhan liiton juhlapäivien viettämisestä. Kol. 2:16,17. ”Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.” Gal. 4:10,11. Kaikki vanhan liiton juhla-ajat ovat tulleet täyttymykseensä. Hebr. 7:18. ja 8:13. Meidän ei tule osallistua myöskään kirkkovuoden juhla-aikoihin.

Pelastus on Jeesuksessa ja Hänen kalliin veriuhrinsa ansiossa. 1 Piet. 1:18,19. ”Uskon kautta Hänen vereensä..” Room. 3:23-25. ”Palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.” Room. 7:6. Uskossa oleminen on uuden liiton sapatinlepoa. Se on rauhaa ja sovintoa Jumalan sekä lähimmäisten kanssa. Luuk. 2:14. Meillä on sapatinlepo työtä tehdessämmekin, seitsemän päivää viikossa. Gal. 5:1. Joh. 5:18. Olemme saaneet jokapäiväisen ja pysyvän vapaapäivän.
”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon.” Matt. 11:28-30. Ja ”sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37.

Roomassa oleville pyhille kirjoitettiin näin: ”Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden..” Room. 14:5-6. Meille uuden liiton kristityille kuuluu siis sanoma, että saamme pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Tämä Pyhän Hengen sanoma vapauttaa meidät lakiliiton sapatista. Uudessa testamentissa ei ole sapattikäskyä. Apt. 15. ja 16:4,5. ”Tämä on Hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin Hän on meille käskyn antanut.” 1 Joh. 3:23. Joh. 13:34,35.

SYDÄMEN LEPO.

Jeesus on kanssamme ”joka päivä”. Matt. 28:20. Sen tähden kaikki päivämme ovat pyhiä. Pääsimme uskoon tulossa ”Hänen lepoonsa”, vapauteen, sapatin täyttymykseen. Jumala asetti lakinsa (tahtonsa) sydämiimme. ”Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip. 2:13. Jumalan armo kohtasi syntitaakkojen alla huokailevaa lain rikkojaa. Taakat jäivät Golgatalle. Jeesus vei syntimme ruumiissaan ristin puulle. Siirryimme lain alta armon tilaan. ”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:17. Meidät kastettiin. Apt. 2:41. Näin ”te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi.” Room. 6:4,18,22. ”Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” Room. 8:14.
Vapaus Pyhässä Hengessä ja Totuuden Sanassa on se ihana ja autuas uudestisyntyneiden olotila. ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” Joh. 8:31,32. Kiitos Jumalalle Hänen armostaan!

Jatkuu ... "

33

<50

  Vastaukset

  • Hebrealaiskirje liittää Jumalan pyhittämän lepopäivän sydämissämme olevaan sapatin lepoon:
   ”…lupaus päästä Hänen lepoonsa vielä pysyy varmana…Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon… Sillä Hän on sanonut seitsemännestä päivästä näin: Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa… …varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen… …Niin on siis Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon…” Hebr. 4:1-11. On selvää, ettei tässä ole kysymys viikkosapatista. Kysymys on sydämen lepotilasta Jeesuksessa Kristuksessa. ”On päässyt Hänen lepoonsa.” ”On saanut levon teoistaan.” Siihen pyhitys-lepoon pääsemiseksi ja siinä pysymiseksi tulee ahkeroida päivittäin.

   ”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.” 2 Kor. 7:1. 1 Joh. 1:9.

   ”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” Joh. 8:36. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.” Gal. 5:1.

   Ensin oli lepopäivä viikon seitsemäntenä päivänä. Sitten tuli lakiliiton sapatti. Uusi liitto toi sydämen lepotilan. Lopullinen sapatin täyttymys on tuleva, kun Jeesus tulee hakemaan omansa pois tästä synnin maasta. Autuaallisen toivon täyttymistä odotellessamme on meillä lepopäivä kaikkina viikon päivinä työtä tehdessämmekin. ”Se on täytetty!”
   "

   • Mooseksen lain rikkoja eivät ole vapaita, vaikka he huutavat Jeesukselle "Herra, Herra". He ovat edelleen synnin orjia laittomuutensa takia.

    Jeesus tuli vapauttamaan synnin orjuudesta ne, jotka tekevät parannuksen lain rikkomisesta. Ne jotka eivät vietä sapattia, he ovat edelleen synnin orjia.

    1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

    Heb 10:26 Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi.
    27 Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat.

    1 Joh 3:7 Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. [1. Joh. 2:29]
    8 Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. [Joh. 8:44]
    9 Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta.
    10 Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


  • Täyttä tavaraa.
   Kiitos.

  • Aloitus on täyttä roskaa.

   Siinä on lukuisia asiavirheitä.

   Otetaan muutama. Jeesus ei tullut kumoamaan sapattikäskyä eikä muutakaan lain käskyä vaan noudattamaan niitä. Jeesus myös noudatti sapattikäskyä, mutta fariseukset arvostelivat väärillä perusteilla Jeesusta sapatin rikkomisesta, koska he eivät itse noudattaneet lain ja profeettojen käskyä sapatista vaan itse keksimiä perinnäissääntöjä.

   Sapattikäsky on edelleen voimassa.

   Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. [Luuk. 24:44; Room. 3:31]
   18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. [Luuk. 16:17]

   Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

   Luuk 16:17 Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa.

   • Miksiköhän Johannes sanoo, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Entä miksi Jeesus sanoi tekevänsä työtä sapattina eli siis rikkovansa sapattia? Ehkäpä siksi, että sapattilaki oli rituaalilaki.


  • >>>>Raamatussa ei opeteta uuden liiton kristityille kerran viikossa toistuvaa lepopäivän viettoa, ei lauantaita sen paremmin kuin sunnuntaitakaan, vaan jopa varoitetaan vanhan liiton juhlapäivien viettämisestä. <<<<

   Tämä on täysi valhe. Jeesus Kristus on sapatin Herra. Sapatin pitäminen on IKUINEN liiton merkki Jumalan kanssa. Jos ei pidä sapattia, niin ei ole uudessa liitossa eikä koskaan pääse Jumalan pyhälle vuorelle.

   2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

   Luuk 6:5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

   Jes 56:6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
   7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

  • >>>>Raamatussa ei opeteta uuden liiton kristityille kerran viikossa toistuvaa lepopäivän viettoa, ei lauantaita sen paremmin kuin sunnuntaitakaan, vaan jopa varoitetaan vanhan liiton juhlapäivien viettämisestä. Kol. 2:16,17. ”Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.” Gal. 4:10,11.<<<<

   Aloittaja vääristelee Raamattua kuin Saatana.

   Kol 2:16,17 jakeissa ei varoiteta sapatin viettämisestä, vaan Paavali puolustaa niitä kolossalaisia pakanauskovia, jotka olivat alkaneet viettämään sapattia ja uudenkuunjuhlaa. Seurakunnan ulkopuoliset pakanat arvostelivat heitä pakanauskontojen juhlien hylkäämisestä ja siitä, että he olivat alkaneet koskemaan liharuokaan, joka kolossassa oli tabu, koska kolossalaiset palvovat eläimiä jumalinaan. Jakeessa Kol 2:17 on suomalaiseen Raamattun lisätty sana "vain", mitä ei ole käsikirjoituksessa eikä monissa muiden kielissä käännöksissä, millä koko lauseen tarkoitus on laitettu päälaelleen verrattuna siihen, mitä Paavali tarkoitti.

   Gal. 4:10,11 jakeissa ei edes puhuta Mooseksen lain juhlista vaan pakanuskontoja juhlista. On todella osaamatonta väittää, että Paavali arvostelee näissä jakeissa Mooseksen lain juhlien viettämistä, kun hän arvostelee kovin sanoin seurakuntaa siitä, että osa oli palannut takaisin pakanauskontojen alkeisvoimiin.

   Gal 4:8 Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole.
   9 Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi?
   10 Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia.

   Aloittaja on todella eksynyt ja osamaton tapaus.

   • >>>Roomassa oleville pyhille kirjoitettiin näin: ”Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden..” Room. 14:5-6. Meille uuden liiton kristityille kuuluu siis sanoma, että saamme pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. <<<

    Aloittaja kirjoittaa tässäkin kohtaa pelkkää eksytystä.

    Paavali puhuu Roomalaiskirjeen 14 luvussa ruuan syömisestä, eikä tietenkään kumoa sapattikäskyä. Toiset söivät liharuokia päivinä, jolloin halusivat juhlistaa joitain. Toiset söivät joka päivä kasvisruokia, myös sen takia, että heidän uskonsa oli heikko ja he eivät olleet päässeet vielä eroon pakanallisesta ajatuksesta, ettei tabuna pidettyjä liharuokia saanut syödä ollenkaan. Joillakin ei ollut edes varaa liharuokiin. Asiayhteys paljastuu jakeesta 21.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Roomassa oleville pyhille kirjoitettiin näin: ”Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden..” Room. 14:5-6. Meille uuden liiton kristityille kuuluu siis sanoma, että saamme pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. <<<

    Aloittaja kirjoittaa tässäkin kohtaa pelkkää eksytystä.

    Paavali puhuu Roomalaiskirjeen 14 luvussa ruuan syömisestä, eikä tietenkään kumoa sapattikäskyä. Toiset söivät liharuokia päivinä, jolloin halusivat juhlistaa joitain. Toiset söivät joka päivä kasvisruokia, myös sen takia, että heidän uskonsa oli heikko ja he eivät olleet päässeet vielä eroon pakanallisesta ajatuksesta, ettei tabuna pidettyjä liharuokia saanut syödä ollenkaan. Joillakin ei ollut edes varaa liharuokiin. Asiayhteys paljastuu jakeesta 21.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Paavi pitää sunnuntain parempana päivänä pyhäksi, ja niin hänen seuraajansakin, sunnuntai pyhäkouluineen.
    Kotimaa 24 3.8.2014 Paavin kymmenen ohjetta onneen. 5:des ohje: Pyhitä lepopäivä sunnuntai on perheen aikaa.

    Jumala kirjoitti sapattikäskyn omalla sormellaan kivitauluihin MUISTA. Pieni vähemmistö pitää Jumalan antaman sapatin pyhänäpäivänä.

    1234567---


  • Aloitus on tökeröä eksytystä.

   Aloittaja jaarittelee niitä ja näitä väittäen, että saa rikkoa uudessa liitossa lakia. Itse asiassa hän on kirjoittanut itselleen kadotustuomion.

   Joka on niin typerä, että kirjoittelee keskustelupalstoille sellaista opetusta, että ryhtyy purkamaan lakia, niin hän saa varman tuomion helvettiin, vaikka olisi käynyt huutamassa ylistyshuutoja Jeesukselle seurakunnassa. Jumala ei edes kuule sellaisen ihmisen rukouksia, joka sulkee korvansa lailta. Jeesus ei pelasta laittomuuden tekijöitä.

   Heb 10:28 Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana.

   Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
   20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

   Room 2:13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.
   ----
   27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

   Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

   Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
   22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
   23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

   • Aloitus on totuuden mukainen ja raitista Jumalan sanaa.
    Sinä lainkiivailija ja umpipaatunut toraisti teit heti kättelyssä oikein varsinaisen suurhyökkäyksen sitä vastaan.
    Salamana sinkosit kiukkuisesti viestin viestin perään.
    Surkea yritys.
    Laki saa aikaan vihaa.

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aloitus on totuuden mukainen ja raitista Jumalan sanaa.
    Sinä lainkiivailija ja umpipaatunut toraisti teit heti kättelyssä oikein varsinaisen suurhyökkäyksen sitä vastaan.
    Salamana sinkosit kiukkuisesti viestin viestin perään.
    Surkea yritys.
    Laki saa aikaan vihaa.

    s-seutulainen

    Sinä jatkat valheittesi levittämistä. Kirjoittelet lihallisia mielipiteitäsi, jotka eivät perustu ollenkaan totuuteen. Saviseutulainen on tullut jo kuuluisaksi tavaramerkiksi sutta ja sekudalle.

    >>>Laki saa aikaan vihaa. <<<

    Tuollaista ei ole sanottu missään kohtaa Raamatussa, vaan Paavali tarkoitti, että lain rikkominen saa aikaan vihaa rikkojaa kohtaan. Saviseutulaisen sitaatti perustuu 33/38 käännökseen, joka on tässä kohtaa huono. Tässä on parempi käännös, joka on noudattaa alkuperäistä tarkoitusta.

    Room 4:15 Laki tuo mukanaan Jumalan vihan;


  • Judaisti kopioi taas kerran samat valheet ja jaarituksensa tänne.

  • Lauantaina me kristityt syömme lauantaimakkaraa. Sunnuntai on meidän kristittyjen lepopäivä. Sunnuntaina emme syö lauantaimakkaraa. Se on toorassa kielletty.

   • Mustamakkaran syöminen on kielletty myös Ap.t 15 luvussa ja sianlihamakkaran syömisen kielsi Paavali.

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
    18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.


  • Miten ihminen Paavali voi ristiriitaisissa kirjeissään muuttaa Jumalan lain? Ei mitenkään.
   Kysymys oli siitä kuinka ei -juutalaiset vapautettaisiin juutalaisten laista.
   Suuri osa alkukristityistä pakanoista oli orjia joten kehoitettiin heitä pysymään orjina ja tekemään työtä jokaisena päivänä. Jeesus kutsui orjia vapauteen, mutta paavali kehoitti pysymään orjina.
   Paavali kirjoitti myös juutalaisille pysymään laissa ja laki oli vain juutalaisille.
   Kaikille ihmisille on Noan lait voimassa . Ottakaa selvää mitkä ne ovat?
   Lähes samat kuin alkuseurakunnan ohjeet Israelin ulkopuolella pakanoille.

   • >>>Kysymys oli siitä kuinka ei -juutalaiset vapautettaisiin juutalaisten laista. <<<

    Ei pidä paikkansa, Ei-juutalaisia ei ole vapautettu noudattamasta lakia. Tässä Paavali vaatii pakanauskovia noudattamaan lakia.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34+]
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
    ---
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Kysymys oli siitä kuinka ei -juutalaiset vapautettaisiin juutalaisten laista. <<<

    Ei pidä paikkansa, Ei-juutalaisia ei ole vapautettu noudattamasta lakia. Tässä Paavali vaatii pakanauskovia noudattamaan lakia.

    Room 3:31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34+]
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
    ---
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan

    Roomalaiskirje on nähtävästi kirjoitettu juutalaisille ei pakanoille.
    Pakanat ei tarvitse ympärileikkausta, sapattia eivätkä mitään jota ei sanota Jerusalemin valtuuston päätöksissä. Ne ovat Noan lakeja.
    Pitääkö luetella ne?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Roomalaiskirje on nähtävästi kirjoitettu juutalaisille ei pakanoille.
    Pakanat ei tarvitse ympärileikkausta, sapattia eivätkä mitään jota ei sanota Jerusalemin valtuuston päätöksissä. Ne ovat Noan lakeja.
    Pitääkö luetella ne?

    >>>Roomalaiskirje on nähtävästi kirjoitettu juutalaisille ei pakanoille. <<<

    Osa siitä on selvästi juutalaisille, mutta osa on pakanoille ja loput on sekä että. Jotta sitä kirjettä ymmärtää, niin pitää osata tunnistaa asiayhteys oikein.

    >>>Pakanat ei tarvitse ympärileikkausta, sapattia eivätkä mitään jota ei sanota Jerusalemin valtuuston päätöksissä.<<<

    Mooseksen laissa ei ole edes käskyä ympärileikata ulkomailla asuvia pakanoita, eikä ympärileikkaus voi olla sen takia edes pelastuskysymys. Muuten sinä puhut täyttä puuta heinää. Sapatin pitäminen kuuluu uuteen liittoon edelleen. Joka ei viitsi sapattia pitää, hän ei ole uudessa liitossa eikä pääse Herran Jeesuksen pyhälle vuorelle.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

    Luuk 6:5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

    Jes 56:6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
    7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

    Mitä tulee Jerusalemin kokoukseen, niin se ei antanut kristityille lupaa murhata eikä varastaa eikä kumonnut yhtäkään käskyä laista. Tätä kysymystä käsitellään juurta jaksaen tämän keskustelu avauksessa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/15830709/weijo-lindroosin-harhaoppi-apostolien-kokouksesta


  • Aloitus on täyttä Tavara ja annettu aloittelijalle Herralta. Siis kiitos Herralle siitä !!

   Me emme ole Vanhan Liiton asukkaitta joka vastustaa Uutta liittoa jonka Jeesus on tehnyt Ristillä meidän kanssa eikä niin kuin vinkuttaja tuossa >>> 2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."<<<

   Herra teki Uuden Liiton mun kanssa ja niin ei Vanha Liitto enää ole voimassa !! Uusi Liitto edustaa Pesu Hänen Verensä kautta sisään Valtakuntaan joka on sapatin merkki. Siis Pelastus on Lepo=sapatti ja eihän meillä ole Pelastus vain Lauantaina vaan joka päivä. Laki me Täytämme Hänen kanssa joka päivä Hänen Voimassa joka on ainoastaan mahdollista Hänen Rakkauden Voiman avulla joka saamme Ristiltä >> Kuolema on minun Voiitto !!!

   • >>>Aloitus on täyttä Tavara ja annettu aloittelijalle Herralta. Siis kiitos Herralle siitä !! <<<<

    Aloitus on täyttä roskaa, jossa on suuria määriä ilmiselviä asiavirheitä!!!

    >>>Me emme ole Vanhan Liiton asukkaitta joka vastustaa Uutta liittoa jonka Jeesus on tehnyt Ristillä meidän kanssa eikä niin kuin vinkuttaja tuossa <<<

    Vaikka emme ole vanhassa liitossa, niin uudessa liitossa olemme velvollisia pitämään sapatin, mikä on myös uuden liiton merkki. Jeesus Kristus on edelleen sapatin Herra.

    Sinun lihallisilla mielipiteilläsi ei ole tässä asiassa mitään arvoa, koska ne tulevat suoraan pimeydestä. Raamatussa on ilmoitettu, mikä on Jumalan tahto ja sitä tulee tehdä.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

    Luuk 6:5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

    Kukaan kristitty ei ole uudessa liitossa, jos hän ei noudata sapattia. Sapatin pitäminen on edellytys, että on uudessa liitossa Herran Jeesuksen kanssa. Joka pitää sapatin ja pysyy uudessa liitossa, niin hän pääsee Herran pyhälle vuorelle. Joka ei halua noudattaa sapattia, hän on uuden liiton ulkopuolinen ja matkalla kohti helvettiä.

    Jes 56:6 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani,
    7 ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

    Room 2:18 Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


  • periaatteessa Jeesus pidensi sapatinlevon koko viikon pituiseksi, niin ettei meidän tarvitse eikä pidä enää työskennellä rahalle tai katoavaiselle ruualle.

   nyt saadaan olla työssä Jumalalle, saarnaten Evankeliumia ynnä muuta työtä ilman palkkaa ja Rakkaus motiivina. (:

   Lue 4 Evankeliumia, kuuntele ja Tottele parhaasi mukaan kaikkea mitä JEESUS Sanoi ollaksesi Kristitty = Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi! esim:

   "Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Luukas 14:33.

   "Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Luukas 12:33.

   "Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Matteus 6:24. *jotkut käännökset käyttävät sanaa "rahaa" "mammonan" kohdalla.

   "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Markus 16:15.

   Kenenkään ei tarvitse eikä pidä työskennellä rahan tai katoavaisen ruuan eteen, vaan Jumalalle. Jumala huolehtii jokaisen tarpeista, jotka Hänelle työskentelee. Tällä tavalla voimme myös selvitä pedon merkki ja suuren ahdistuksen ajat. Tätä kutsutaan "Elää Uskosta".

   ÄLÄ koskaan ota pedon merkkiä! Lue Ilmestyskirja 13 ja varmuuden vuoksi Ilmestyskirja 22

   Dokumentti aiheeseen liittyen, Englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=B_foDpYGVJc

   Kaikki ilmaisia ja erittäin hyödyllisiä resursseja:

   truthseeking.co.uk / katso ainakin "freesources" ja "articles".

   Youtube soittolista, Jeesuksen Opetuksiin liittyen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSWJU8S4WD3gulrFr5tELMJUP7n_2H3mS

   Miten saada voitto seksuaalisesta synnistä: https://www.youtube.com/watch?v=1c-Km32ZpEQ

   Teot + Armo + Harmonia 3 osainen soittolista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSWJU8S4WD3jM6iESK-IKSBkNwhtWudKY

   Pyydän että jaat tätä jokaiselle mahdollisesti kiinnostuneelle jokapuolella, Kiitos! Rakkautta ja Rauhaa

   JUMALA Todella RAKASTAA meitä ja Tahtoo Pelastaa meidät kaikki !

   • Sinulla oli mielestäni virhe tekstissäsi: kirjoitit 'Kenenkään ei tarvitse eikä pidä työskennellä rahan tai katoavaisen ruuan eteen, vaan Jumalalle.'

    Mielestäni tuo edelläoleva lauseesi oli väärää opetusta.
    Raamattu sanoo: [ 1. Tess 4:11-12 ] ja katsomaan kunniaksenne, että elätte-hiljaista-elämää ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan

    2. Tess. 3:10-12] sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herramme Jeesus Kristuksen kautta , tekemään työtä hiljaisuudessa, syömään omaa leipäänsä.

    Eräs veli opettaa: 'Kaikki eivät todellakaan ole evankelistoja eivätkä apostoleja'.


  • Sapatti on ikuista lepoa Herrassa 24/7

   Heprealaiskirje 4:3
   "Sen sijaan me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon. Jumala on kyllä sanonut: ”Vihassani minä vannoin: ’He eivät pääse minun lepooni’”, vaikka hänen tekonsa ovat olleet valmiina jo maailman perustamisesta asti."

   Tässä viitataan vahvasti siihen, että Jumalan lepo alkoi luomistyön jälkeen eikä ole vielä lakannut. Lepo ei siis viittaa lauantaiseen lepoon vaan lepoon, joka on voimassa kaikkina viikonpäivinä. Vasta Siinailla Jumala Raamatun mukaan yhdisti levon ja sapatin käskyksi pyhittää lepopäivä. Uuden testamentin kirjoittajille on kuitenkin selvää, mitä sapatin lepo Vanhassa testamentissa merkitsi ja mistä se oli esikuva ja varjo: Jeesuksesta ja hänen tuomasta levostaan.

   Roomalaiskirje 2:14-16
   "Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän omatuntonsakin todistaa ja heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuomitsee ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta. "

   Silti sapattia viettää vain murto-osa kristityistä. Kun jopa pakanat tuntevat lain niin perusteellisesti, niin miksi he eivät tunne sapattia?

   Olisko siksi, että tuo sapatti ei kuulu siihen sydämen lakiin?

   • Sinä eksytät. Sapattina ei saa tehdä työtä ja muina päivinä saa tehdä, ellei ole kyse muusta Herran juhlasta. Tätä asiaa et tuonut esille.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

    Luuk 6:5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

    2 Moos 20:8 "Muista pyhittää lepopäivä.
    9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi,
    10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi.
    11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä eksytät. Sapattina ei saa tehdä työtä ja muina päivinä saa tehdä, ellei ole kyse muusta Herran juhlasta. Tätä asiaa et tuonut esille.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

    Luuk 6:5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

    2 Moos 20:8 "Muista pyhittää lepopäivä.
    9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi,
    10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi.
    11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

    Vai eksytän?

    Selitäpä miksi Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli täyttämään lain mutta samalla Johannes sanoo, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Entä miksi Jeesus itse sanoi, että hän tekee työtä sapattina?

    Ehkäpä siksi, että sapattilaki oli seremonialaki...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai eksytän?

    Selitäpä miksi Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli täyttämään lain mutta samalla Johannes sanoo, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Entä miksi Jeesus itse sanoi, että hän tekee työtä sapattina?

    Ehkäpä siksi, että sapattilaki oli seremonialaki...

    Laista nyt kumminkin katosi aika iso liuta käskyjä kun uusi liitto alkoi....


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä eksytät. Sapattina ei saa tehdä työtä ja muina päivinä saa tehdä, ellei ole kyse muusta Herran juhlasta. Tätä asiaa et tuonut esille.

    Matt 5:17 "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.
    18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

    2 Moos 31:17 Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin."

    Luuk 6:5 Ja Jeesus sanoi vielä: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

    2 Moos 20:8 "Muista pyhittää lepopäivä.
    9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi,
    10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi.
    11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

    Ikuinen ei tarkoita ainaista.

    Juudaksen kirje 7
    Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnonvastaisiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta.

    Vai palaako Sodomassa ja Gomorrassa edelleenkin tuo ikuinen tuli?

    EI PALA!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ikuinen ei tarkoita ainaista.

    Juudaksen kirje 7
    Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnonvastaisiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta.

    Vai palaako Sodomassa ja Gomorrassa edelleenkin tuo ikuinen tuli?

    EI PALA!

    "Vai palaako Sodomassa ja Gomorrassa edelleenkin tuo ikuinen tuli? "

    Helvetissä palaa ikuinen tuli, mihin tuo myös viitannee. Sodomassa ja Gomorrassa on palanut pitkään jotain öljylähteitä tai maassa olevaa pikeä. En tiedä tämän hetkistä tilannetta, mutta siellä on edelleen syttymisherkkiä rikkpalloja kallioissa, johon se on uponnut suurella nopeudella aikanaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vai eksytän?

    Selitäpä miksi Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli täyttämään lain mutta samalla Johannes sanoo, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Entä miksi Jeesus itse sanoi, että hän tekee työtä sapattina?

    Ehkäpä siksi, että sapattilaki oli seremonialaki...

    >>>Vai eksytän? Selitäpä miksi Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli täyttämään lain mutta samalla Johannes sanoo, että Jeesus rikkoi sapattilakia? Entä miksi Jeesus itse sanoi, että hän tekee työtä sapattina? Ehkäpä siksi, että sapattilaki oli seremonialaki..<<<

    Sinä et ymmärrä, mitä Johannes kirjoittaa. Johannes ei tarkoita, että Jeesus rikkoi sapattilakia. Johannes tarkoittaa, että fariseusten mielestä Jeesus rikkoi sapattilakia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että Jeesus olisi oikeasti rikkonut lakia.

    Fariseusten mielestä Jeesus rikkoi myös lakia väittäessään olevan Jumalan Poika. Raamattu ei tarkoitta, että Jeesus olisi rikkonut lakia, vaan kyse on fariseusten Tooran vastaisista syytöksistä.

    Johannes 5:16-18
    "Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin.” Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi Isäkseen tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. "

    Kun lukee koko luvun Johanneksen viidennestä luvusta, niin Jeesus paransi siinä sairaita sapattina, mikä ei riko sapattilakia vastaan, vaikka fariseusten mielestä se olisi ollut laitonta. Jos Jeesus olisi tehnyt puusepän töitä sapattina, niin se olisi ollut syntiä, mutta nyt hän näytti olevan liikkeellä evankeliumin takia ja puusepän haalarit oli jätetty kotiin. Jeesuksella oli Raamatun mukaan tapana mennä sapattina synagogaan opettamaan kansaa, mikä ei riko lakia vastaan.


  • Aloitus on nyt tutkittu ja oikeaksi opetukseksi havaittu.
   Kiitämme Jumalaa siitä.

   • Oletpa sinä sokea. Aloituksen jälkeen on monta kommenttia, joissa on osoitettu suuri määrä asiavirheitä aloituksessa. Aloittaja siteeraa jotain Paavalin kirjeen jaetta huomaamatta ollenkaan, ettei ko. luku edes tarkoita sitä, mitä aloittaja väittää. Aloituksesta paistaa läpi osaamattomuus sekä suoranainen Raamatun vääristely.


  • Judaisti on sokea ja uskosta osaton, mutta ylpeydessään hän esiintyy Raamatun opettajana.
   Judaisti väittää olevansa yhtä aikaa sekä pakana että juutalainen.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ei näin Lidl! Ei! Ei! Ei!

   Voi ei. Älkää lähtekö tähän leikkiin! Ei mitään sovelluskorttipeliä! // Lidl aikoo tuoda asiakkailleen etukortin – bonuksista ei vielä tietoa // http
   Maailman menoa
   253
   5671
  2. Vuosi Tinderissä oli järkytys

   Ei mikään ihme. Tinder on ihan syvältä. https://yle.fi/uutiset/3-11212319
   Sinkut
   87
   4636
  3. Haavisto aikoo jatkaa

   ulkoministerinä ri­ko­se­päi­lyis­tä huolimatta https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/pekka-haavisto-kommentoi-esitutkintapyyntoa-aikoo-jatkaa-ulkomin
   Maailman menoa
   83
   787
  4. Maisa perhelomalla Levillä

   Mikko ilmestyi myös Leville odottamatta. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ystavanpaivana-avioitunut-maisa-torppa-koki-romanttisen-yllatyksen-per
   58
   736
  5. Kokoomuspoliitikko Pauliina Valkovirta nolasi

   itsensä pahanpäiväisesti eilisessä valtuustokokouksessa vaatiessaan sivukylien koulujen lakkauttamista. Tuntui ,että hän ei tajua ollenkaan kyläkouluj
   Haapavesi
   43
   670