Kuka tuhosi VR:n Pieksämäellä

Anonyymi

Pahimmat peuhaajat olivat tyhmät tynnörit rakenusmestarit ja sähkörata teknikot.

176

1817

  Vastaukset

  • Irtisanominen ei edellytä aiempaa varoitusta silloin, jos työntekijän olisi pitänyt ymmärtää toimintansa vakavuus ilman varoitustakin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi väkivaltainen käytös työpaikalla tai työnantajan omaisuuden varastaminen

   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Varikolla on markkinataloutta


   • Anonyymi kirjoitti:

    Varikolla on markkinataloutta

    Kaikki varastetaan mikä irti lähtee. Yhteiskunnalta meiltä kaikilta.


   • Kuka oilsi niin tyhmä tällaisina aikona . Muutenkin väkivalta on väärin


   • No kuka muka väkivaltaisesti käyttäytyny prokapandaa


  • No mitä ne on peuhannut

  • Peuhaajat piäsöö pakkolomalle

   • Paljonko liitonrahoja nykysin saa


  • Hurjimmat pannaan ensin.

  • Mitä he ovat tehneet. Kateus on paha homma

   • 1. Huono esimies pitää vallan käsissään

    Huono esimies haluaa, että kaikki asiat kulkevat hänen kauttaan. Johtaja toimii organisaatiossa mikromanageeraavana pullonkaulana, joka pitää vallan käsissään ja uskoo aina olevansa oikeassa.

    Huono johtaja haluaa kontrolloida kaikkia päätöksiä eikä luota keneenkään muuhun. Esimies dominoi keskustelua eikä päästä muita ääneen. Tiimiläiset eivät pääse kasvamaan ja kehittymään, sillä heille ei anneta vastuuta tai mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

    Valtaa vartioiva esimies hidastaa organisaationsa innovaatiokykyä ja uudistumista, sillä uudet ideat törmäävät usein esimiehen näkemyksiin. Henkilöstön potentiaali jää hyödyntämättä, kun kaikki langat ovat tiukasti esimiehen käsissä.

    2. Huono esimies kohtelee ihmisiä numeroina

    Huono esimies näkee alaisensa koneen osina ja kuluerinä. Henkilöstöllä on arvoa lähinnä vain tuottavuuden ja tehokkuuden kautta.

    Ihmisten henkinen hyvinvointi, merkityksellisyyden tunne tai henkilökohtainen kehittyminen ja kasvu eivät kiinnosta huonoa esimiestä eikä hän halua tukea alaisiaan saavuttamaan näitä asioita. Huonolle esimiehelle vain työntekijän tuottamalla tuloksella on merkitystä.

    Inhimillisen otteen puuttuminen lisää henkilöstön stressitasoa, poissaoloja ja loppuun palamisia sekä työntekijöiden vaihtuvuutta.

    3. Huono esimies vie kunnian tiimin onnistumisista

    Huono esimies ei anna tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Onnistumisia ei huomioida saatikka juhlisteta vaan ne otetaan itsestäänselvyyksinä ja ohitetaan olankohautuksella.

    Omaa rumpuaan huono johtaja kyllä muistaa paukuttaa ja ottaa mielellään kunnian tiimin onnistumisista itselleen. Johtaja on sitä mieltä, että kaikki saavutetut voitot ovat hänen henkilökohtaisia voittojaan, onhan hän johtanut tiiminsä niihin.

    Kritiikkiä huono esimies sen sijaan muistaa antaa vähäisimmästäkin syystä. Negatiivinen palaute annetaan mielellään julkisesti, ei vähäeleisen henkilökohtaisesti.

    Kun työntekijät eivät saa positiivista palautetta työstään, jäävät saavuttamatta monet kiitoksella aikaan saatavat parannukset työhön sitoutumisessa, työhyvinvoinnissa ja työilmapiirissä, asiakastyytyväisyydessä ja lopulta tuottavuudessa.

    Älä ole huono esimies. Lataa tästä ilmainen yrityskulttuurin 9 kulmakiveä -pikaopas! Saat sen suoraan sähköpostiisi.

    4. Huono esimies ei jaa tietoa

    Tiedon pimittäminen on yksi huonon esimiehen perisynneistä. Esimies ei halua luottaa alaisiinsa ja pitää mahdollisimman paljon tietoa vain itsellään. Tästä seuraa se, että alaisetkaan eivät tunne voivansa luottaa esimieheensä. Molemminpuolinen luottamuksen puute nakertaa organisaatiota sisältäpäin.

    Kun organisaatio ei ole läpinäkyvä, on henkilöstön tehtävä työtään laput silmillä. Kun kukaan ei tiedä, missä ollaan, miten menee ja minne ollaan menossa, on toimiminen organisaatiossa hyvin hankalaa.

    5. Huono esimies luulee olevansa valmis

    Huono esimies luulee osaavansa ja tietävänsä kaiken. Hän ei halua oppia mitään uutta, hakea uusia näkökulmia tai kehittää itseään. Huono johtaja uskoo, että se mikä on toiminut ennen, toimii jatkossakin.

    Huono johtaja ei usko, että kukaan toinen voisi opettaa hänelle mitään. Hän ei halua avartaa näkemyksiään tai ottaa vastaan neuvoja. Johtaja istuu norsunluutornissaan ja jakelee sieltä marssikäskyjä ja toimintaohjeita sokeana niille mahdollisuuksille, jotka hän omalla itsevaltaisella toiminnallaan sulkee pois.


   • Anonyymi kirjoitti:

    1. Huono esimies pitää vallan käsissään

    Huono esimies haluaa, että kaikki asiat kulkevat hänen kauttaan. Johtaja toimii organisaatiossa mikromanageeraavana pullonkaulana, joka pitää vallan käsissään ja uskoo aina olevansa oikeassa.

    Huono johtaja haluaa kontrolloida kaikkia päätöksiä eikä luota keneenkään muuhun. Esimies dominoi keskustelua eikä päästä muita ääneen. Tiimiläiset eivät pääse kasvamaan ja kehittymään, sillä heille ei anneta vastuuta tai mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

    Valtaa vartioiva esimies hidastaa organisaationsa innovaatiokykyä ja uudistumista, sillä uudet ideat törmäävät usein esimiehen näkemyksiin. Henkilöstön potentiaali jää hyödyntämättä, kun kaikki langat ovat tiukasti esimiehen käsissä.

    2. Huono esimies kohtelee ihmisiä numeroina

    Huono esimies näkee alaisensa koneen osina ja kuluerinä. Henkilöstöllä on arvoa lähinnä vain tuottavuuden ja tehokkuuden kautta.

    Ihmisten henkinen hyvinvointi, merkityksellisyyden tunne tai henkilökohtainen kehittyminen ja kasvu eivät kiinnosta huonoa esimiestä eikä hän halua tukea alaisiaan saavuttamaan näitä asioita. Huonolle esimiehelle vain työntekijän tuottamalla tuloksella on merkitystä.

    Inhimillisen otteen puuttuminen lisää henkilöstön stressitasoa, poissaoloja ja loppuun palamisia sekä työntekijöiden vaihtuvuutta.

    3. Huono esimies vie kunnian tiimin onnistumisista

    Huono esimies ei anna tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Onnistumisia ei huomioida saatikka juhlisteta vaan ne otetaan itsestäänselvyyksinä ja ohitetaan olankohautuksella.

    Omaa rumpuaan huono johtaja kyllä muistaa paukuttaa ja ottaa mielellään kunnian tiimin onnistumisista itselleen. Johtaja on sitä mieltä, että kaikki saavutetut voitot ovat hänen henkilökohtaisia voittojaan, onhan hän johtanut tiiminsä niihin.

    Kritiikkiä huono esimies sen sijaan muistaa antaa vähäisimmästäkin syystä. Negatiivinen palaute annetaan mielellään julkisesti, ei vähäeleisen henkilökohtaisesti.

    Kun työntekijät eivät saa positiivista palautetta työstään, jäävät saavuttamatta monet kiitoksella aikaan saatavat parannukset työhön sitoutumisessa, työhyvinvoinnissa ja työilmapiirissä, asiakastyytyväisyydessä ja lopulta tuottavuudessa.

    Älä ole huono esimies. Lataa tästä ilmainen yrityskulttuurin 9 kulmakiveä -pikaopas! Saat sen suoraan sähköpostiisi.

    4. Huono esimies ei jaa tietoa

    Tiedon pimittäminen on yksi huonon esimiehen perisynneistä. Esimies ei halua luottaa alaisiinsa ja pitää mahdollisimman paljon tietoa vain itsellään. Tästä seuraa se, että alaisetkaan eivät tunne voivansa luottaa esimieheensä. Molemminpuolinen luottamuksen puute nakertaa organisaatiota sisältäpäin.

    Kun organisaatio ei ole läpinäkyvä, on henkilöstön tehtävä työtään laput silmillä. Kun kukaan ei tiedä, missä ollaan, miten menee ja minne ollaan menossa, on toimiminen organisaatiossa hyvin hankalaa.

    5. Huono esimies luulee olevansa valmis

    Huono esimies luulee osaavansa ja tietävänsä kaiken. Hän ei halua oppia mitään uutta, hakea uusia näkökulmia tai kehittää itseään. Huono johtaja uskoo, että se mikä on toiminut ennen, toimii jatkossakin.

    Huono johtaja ei usko, että kukaan toinen voisi opettaa hänelle mitään. Hän ei halua avartaa näkemyksiään tai ottaa vastaan neuvoja. Johtaja istuu norsunluutornissaan ja jakelee sieltä marssikäskyjä ja toimintaohjeita sokeana niille mahdollisuuksille, jotka hän omalla itsevaltaisella toiminnallaan sulkee pois.

    Monikasvoisuutta, saippuamaisuutta, vakuuttavaa esiintymistä

    Syitä siihen, ettei tilanteeseen puututa, voi olla useita. Esimies saattaa olla monikasvoinen, toimia eri tavoin eri ihmisten kanssa ja eri tilanteissa. Hän voi olla tiimilleen täysin erilainen kuin omalle esimiehelleen ja mahdollisesti kollegoilleen. Tällöin häiriökäyttäytymistä on vaikeampi huomata. Esimies saattaa olla myös vakuuttava esiintyjä, jolloin ulkopuolisen selvittelijänkin voi olla hankala päästä kiinni alaisten kertomiin kokemuksiin.

    Joskus tiedetään yleisesti, että tietty esimies on huono henkilöjohtaja, mutta tiimin tulokset ovat niin hyviä, että asiaan ei ”tarvitse” puuttua. Hänellä voi myös olla jotain erityisosaamista tai loistavat suhteet tärkeimpään asiakkaaseen, ja tästä syystä hänen annetaan rauhassa toimia omalla tavallaan.

    Pahimmillaan huono johtajuus heijastaa koko talon johtamiskulttuuria, jossa tietynlaisilla toimintatavoilla on pitkät perinteet - kyseenalaistamisen pelätään tai tiedetään johtavan ulos savustamiseen.

    Kuulemissamme huonon johtamisen tarinoissa on tiettyä samankaltaisuutta: etenkin muutostilanteiden seurauksena vaille tavoitteita, perehdytystä ja toimenkuvaa jääminen on yllättävän yleistä. Yksin jäämistä tapahtuu myös tilanteissa, joissa esimiehen tulisi tehdä vaikeita päätöksiä, linjauksia ja fokusointia. Ikävissä kokemuksissa toistuu lisäksi saippuamaisuus konfliktitilanteissa sekä ristiriitainen tai epäjohdonmukainen viestintä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    1. Huono esimies pitää vallan käsissään

    Huono esimies haluaa, että kaikki asiat kulkevat hänen kauttaan. Johtaja toimii organisaatiossa mikromanageeraavana pullonkaulana, joka pitää vallan käsissään ja uskoo aina olevansa oikeassa.

    Huono johtaja haluaa kontrolloida kaikkia päätöksiä eikä luota keneenkään muuhun. Esimies dominoi keskustelua eikä päästä muita ääneen. Tiimiläiset eivät pääse kasvamaan ja kehittymään, sillä heille ei anneta vastuuta tai mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

    Valtaa vartioiva esimies hidastaa organisaationsa innovaatiokykyä ja uudistumista, sillä uudet ideat törmäävät usein esimiehen näkemyksiin. Henkilöstön potentiaali jää hyödyntämättä, kun kaikki langat ovat tiukasti esimiehen käsissä.

    2. Huono esimies kohtelee ihmisiä numeroina

    Huono esimies näkee alaisensa koneen osina ja kuluerinä. Henkilöstöllä on arvoa lähinnä vain tuottavuuden ja tehokkuuden kautta.

    Ihmisten henkinen hyvinvointi, merkityksellisyyden tunne tai henkilökohtainen kehittyminen ja kasvu eivät kiinnosta huonoa esimiestä eikä hän halua tukea alaisiaan saavuttamaan näitä asioita. Huonolle esimiehelle vain työntekijän tuottamalla tuloksella on merkitystä.

    Inhimillisen otteen puuttuminen lisää henkilöstön stressitasoa, poissaoloja ja loppuun palamisia sekä työntekijöiden vaihtuvuutta.

    3. Huono esimies vie kunnian tiimin onnistumisista

    Huono esimies ei anna tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Onnistumisia ei huomioida saatikka juhlisteta vaan ne otetaan itsestäänselvyyksinä ja ohitetaan olankohautuksella.

    Omaa rumpuaan huono johtaja kyllä muistaa paukuttaa ja ottaa mielellään kunnian tiimin onnistumisista itselleen. Johtaja on sitä mieltä, että kaikki saavutetut voitot ovat hänen henkilökohtaisia voittojaan, onhan hän johtanut tiiminsä niihin.

    Kritiikkiä huono esimies sen sijaan muistaa antaa vähäisimmästäkin syystä. Negatiivinen palaute annetaan mielellään julkisesti, ei vähäeleisen henkilökohtaisesti.

    Kun työntekijät eivät saa positiivista palautetta työstään, jäävät saavuttamatta monet kiitoksella aikaan saatavat parannukset työhön sitoutumisessa, työhyvinvoinnissa ja työilmapiirissä, asiakastyytyväisyydessä ja lopulta tuottavuudessa.

    Älä ole huono esimies. Lataa tästä ilmainen yrityskulttuurin 9 kulmakiveä -pikaopas! Saat sen suoraan sähköpostiisi.

    4. Huono esimies ei jaa tietoa

    Tiedon pimittäminen on yksi huonon esimiehen perisynneistä. Esimies ei halua luottaa alaisiinsa ja pitää mahdollisimman paljon tietoa vain itsellään. Tästä seuraa se, että alaisetkaan eivät tunne voivansa luottaa esimieheensä. Molemminpuolinen luottamuksen puute nakertaa organisaatiota sisältäpäin.

    Kun organisaatio ei ole läpinäkyvä, on henkilöstön tehtävä työtään laput silmillä. Kun kukaan ei tiedä, missä ollaan, miten menee ja minne ollaan menossa, on toimiminen organisaatiossa hyvin hankalaa.

    5. Huono esimies luulee olevansa valmis

    Huono esimies luulee osaavansa ja tietävänsä kaiken. Hän ei halua oppia mitään uutta, hakea uusia näkökulmia tai kehittää itseään. Huono johtaja uskoo, että se mikä on toiminut ennen, toimii jatkossakin.

    Huono johtaja ei usko, että kukaan toinen voisi opettaa hänelle mitään. Hän ei halua avartaa näkemyksiään tai ottaa vastaan neuvoja. Johtaja istuu norsunluutornissaan ja jakelee sieltä marssikäskyjä ja toimintaohjeita sokeana niille mahdollisuuksille, jotka hän omalla itsevaltaisella toiminnallaan sulkee pois.

    Oletko itse toiminut esimiehenä missään ja milloinkaan?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oletko itse toiminut esimiehenä missään ja milloinkaan?

    Pieksämäellä on kymmenittäin esimiehiä jotka ovat ollet työssään yli 30 vuotta esimiehinä. Näitä nyky nuoria ammattitaidottomia nössejä on alle 10. Suurimmale osan kokeneista esimiehistä on nämä pomojen perseennuolijat nuoret järjestelleet töistä pois. Nuoret pomot tekevät isojen pomojejen mieliksi kaikki irtisanomiset nopeasti.


  • Kun myrsky huojuttaa koko rakennusta, valmiiksi lahoamaan päästetyt tukipylväät horjuvat ensin. Kysymys ei ole tämän, tuon tai sen tekemisistä vaan ylipäätään pitkistä laiminlyönneistä. Ja niihin on syynä yleinen välinpitämättömyys, joka on nyt vaihtunut paniikkiin. Tulevat yt -neuvottelut toivottavasti parantavat tilanetta ja saadaan pahimmat lahot poistettua.

   • Lahoa sitten riittää tällä.


  • Agrekaatit lähti Volvojen takakontteihin ja olisi Koronan hoitoon tarvittu.

   • Vanhat tavat käyttöön esimiestyöskentelyssä, raippaa sille kelle raippaa kuuluu. Kova kuri ja turpa kiinni.
    Valtiolta on aina lainattu työkaluja, iso firma ja esimiehille kuuluu tällaiset edut.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vanhat tavat käyttöön esimiestyöskentelyssä, raippaa sille kelle raippaa kuuluu. Kova kuri ja turpa kiinni.
    Valtiolta on aina lainattu työkaluja, iso firma ja esimiehille kuuluu tällaiset edut.

    Kuuluuko käsien desifiointi aineet myös etuihin kun ei ole


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuuluuko käsien desifiointi aineet myös etuihin kun ei ole

    Älä höpöjä puhu.


   • No täältä varikolta lähtee kyllä autourheilun tukemiseen enemmän kuin muuhun


   • Anonyymi kirjoitti:

    No täältä varikolta lähtee kyllä autourheilun tukemiseen enemmän kuin muuhun

    Rata kadulta se Matti H rahoitti Ford Anglia rallin. Kynällä ylitöitä ja pomojen perseennuolentaa.


   • Kuka vei agrekaatti lainaan kun se on vaan sinulla lainassa tai sen verran ryhtiä että uskaltaa ongelmista kertoa jo ennen kaikkea sen jälkeen kun on se määräys niistä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka vei agrekaatti lainaan kun se on vaan sinulla lainassa tai sen verran ryhtiä että uskaltaa ongelmista kertoa jo ennen kaikkea sen jälkeen kun on se määräys niistä

    Älä jaksa höpöttää tuota samaa mantraa se ei ollut sinun aggregaatti eikä sinun rahoilla ostettu, käyttämätön oli ja nyt ihan tarpeeseen mökilleni, kukaan muu ei ole aggregaatin perään huudellut mutta sinä jaksat siitä räkyttää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Älä jaksa höpöttää tuota samaa mantraa se ei ollut sinun aggregaatti eikä sinun rahoilla ostettu, käyttämätön oli ja nyt ihan tarpeeseen mökilleni, kukaan muu ei ole aggregaatin perään huudellut mutta sinä jaksat siitä räkyttää.

    Kenen rahoilla ostettu sitten


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kenen rahoilla ostettu sitten

    Korjasin sähkövian VR agrekaatista jonka jälkeen varastomies vei sen mökilleen 9-tien taakse.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Älä jaksa höpöttää tuota samaa mantraa se ei ollut sinun aggregaatti eikä sinun rahoilla ostettu, käyttämätön oli ja nyt ihan tarpeeseen mökilleni, kukaan muu ei ole aggregaatin perään huudellut mutta sinä jaksat siitä räkyttää.

    Onko se Hondan vai kiinalainen se agrekaatti


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko se Hondan vai kiinalainen se agrekaatti

    En muista merkkiä mutta se nostettiin Crysler tila auto perään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Älä jaksa höpöttää tuota samaa mantraa se ei ollut sinun aggregaatti eikä sinun rahoilla ostettu, käyttämätön oli ja nyt ihan tarpeeseen mökilleni, kukaan muu ei ole aggregaatin perään huudellut mutta sinä jaksat siitä räkyttää.

    Mikä se on vaan se mantra miten teknisesti ja pääsy on vain yksi ongelma?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Älä jaksa höpöttää tuota samaa mantraa se ei ollut sinun aggregaatti eikä sinun rahoilla ostettu, käyttämätön oli ja nyt ihan tarpeeseen mökilleni, kukaan muu ei ole aggregaatin perään huudellut mutta sinä jaksat siitä räkyttää.

    No mutta kun se on meidän kaikkien yhteinen.
    Koeta ymmärtää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka vei agrekaatti lainaan kun se on vaan sinulla lainassa tai sen verran ryhtiä että uskaltaa ongelmista kertoa jo ennen kaikkea sen jälkeen kun on se määräys niistä

    Kyllä on se määräys ja käyttö edellyttää kuitenkin vielä tuollasen kansalaistottelemattomuuden kitkemisen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kenen rahoilla ostettu sitten

    Minä maksoin sen


  • Kyllä tuhoajat ovat persut ja routa

   • Iso vaalee demari sorvasi joka lipputoimistossa vähintään yhden merkonomi naisen yli kokoon.


  • Eipä noita raiteennosto tunkkejakaan viitsinyt palauttaa, hirsirakennusta kun nostelin niin sinne ne jäi varastoon. Jämerä on tunnit ja jaksaa nostaa hyvin ja pysyvät paremmin pystyssä kuin jotkut pullotunkit.

   • Rata kadun varastomies lainaa. Jokaisella kolmella asunnolla yksi ropelitunkki lainattavaksi. Kun ei osaa itse käyttää sitäkään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Rata kadun varastomies lainaa. Jokaisella kolmella asunnolla yksi ropelitunkki lainattavaksi. Kun ei osaa itse käyttää sitäkään.

    VR;n varastoissa niin paljon tavaraa että vaikka joka viikko jonkun sodialisoi niin kukaan ei huomaa, ratahommissa rautakankia ja lapioita voi jäädä sepelin alle, mullakin kaksi Fiskarsin pistolapioo enkä ole niitä rautakaupasta ostanut!


   • Anonyymi kirjoitti:

    VR;n varastoissa niin paljon tavaraa että vaikka joka viikko jonkun sodialisoi niin kukaan ei huomaa, ratahommissa rautakankia ja lapioita voi jäädä sepelin alle, mullakin kaksi Fiskarsin pistolapioo enkä ole niitä rautakaupasta ostanut!

    Kerrotaan että yhdellä VR miehelä oli Keski-Suomessa entinen ratavartijan mökki VR lainattua tavaraa täynnä. Kolista kenkiin ja rukkasiin. Tervalahdessa oli samanlainen ratavartijan mökki täynnä VR tavaraa.
    Huoltovarmuus on aina ollut VR miehillä hallussa. Kaikkea VR tavaraa on varastossa kotona noin kolmen vuoden tarve. Kädentaito ja ahkeruus on useimmilla VR miehilä niin huono että rukkaset jää todellisuudessa perikunnalle. Kun on hyvät palkat niin kaikkea voi ostaa rahalla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerrotaan että yhdellä VR miehelä oli Keski-Suomessa entinen ratavartijan mökki VR lainattua tavaraa täynnä. Kolista kenkiin ja rukkasiin. Tervalahdessa oli samanlainen ratavartijan mökki täynnä VR tavaraa.
    Huoltovarmuus on aina ollut VR miehillä hallussa. Kaikkea VR tavaraa on varastossa kotona noin kolmen vuoden tarve. Kädentaito ja ahkeruus on useimmilla VR miehilä niin huono että rukkaset jää todellisuudessa perikunnalle. Kun on hyvät palkat niin kaikkea voi ostaa rahalla.

    Kateus nostaa päätään!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerrotaan että yhdellä VR miehelä oli Keski-Suomessa entinen ratavartijan mökki VR lainattua tavaraa täynnä. Kolista kenkiin ja rukkasiin. Tervalahdessa oli samanlainen ratavartijan mökki täynnä VR tavaraa.
    Huoltovarmuus on aina ollut VR miehillä hallussa. Kaikkea VR tavaraa on varastossa kotona noin kolmen vuoden tarve. Kädentaito ja ahkeruus on useimmilla VR miehilä niin huono että rukkaset jää todellisuudessa perikunnalle. Kun on hyvät palkat niin kaikkea voi ostaa rahalla.

    Kateus nostaa päätään!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kateus nostaa päätään!

    No ketä muka


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerrotaan että yhdellä VR miehelä oli Keski-Suomessa entinen ratavartijan mökki VR lainattua tavaraa täynnä. Kolista kenkiin ja rukkasiin. Tervalahdessa oli samanlainen ratavartijan mökki täynnä VR tavaraa.
    Huoltovarmuus on aina ollut VR miehillä hallussa. Kaikkea VR tavaraa on varastossa kotona noin kolmen vuoden tarve. Kädentaito ja ahkeruus on useimmilla VR miehilä niin huono että rukkaset jää todellisuudessa perikunnalle. Kun on hyvät palkat niin kaikkea voi ostaa rahalla.

    Nyt pitäisi nousukkaiden BMW, Mersu ja Volvo miesten autotallit, kesämökit ja veneet tarkastaa mitä työpaikalta vietyä tavaraa löytyy.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt pitäisi nousukkaiden BMW, Mersu ja Volvo miesten autotallit, kesämökit ja veneet tarkastaa mitä työpaikalta vietyä tavaraa löytyy.

    Voi voi, siitä vaan, milläpä todistat mistä minunkin pistolapio on peräisin ja kun sosialisoinnista on jo yli viisi vuotta reilusti niin vanhentunut juttu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voi voi, siitä vaan, milläpä todistat mistä minunkin pistolapio on peräisin ja kun sosialisoinnista on jo yli viisi vuotta reilusti niin vanhentunut juttu.

    Jokaiseen lapioon ja työkaluun on stanssattu järjestys luku ja hankinta vuosi. Tiedot löytyy digitaalisista kalusto korteista joita hallinnoi Ramboll isännöitsijä. Kun ikää karttuu asiat alkaa selvitä sinulle jolle äiti vielä ostaa ruuat jääkaappiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jokaiseen lapioon ja työkaluun on stanssattu järjestys luku ja hankinta vuosi. Tiedot löytyy digitaalisista kalusto korteista joita hallinnoi Ramboll isännöitsijä. Kun ikää karttuu asiat alkaa selvitä sinulle jolle äiti vielä ostaa ruuat jääkaappiin.

    Haha, mikä Ramboll? Minä olin rautateillä jo töissä ennen kuin sinä olit edes rippikoulua käynyt eikä silloin ollut mitään muuta kuin Valtion Rautatiet eli olimme valtion leivissä.
    Ostatko aggregaatin?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Haha, mikä Ramboll? Minä olin rautateillä jo töissä ennen kuin sinä olit edes rippikoulua käynyt eikä silloin ollut mitään muuta kuin Valtion Rautatiet eli olimme valtion leivissä.
    Ostatko aggregaatin?

    Sinähän olit sitä aikaa kun äitisi kävi rataherrojen kanssa marjassa. Sieltä sinäkin
    sait alkusi ja tottakai valtiolle poika töihin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän olit sitä aikaa kun äitisi kävi rataherrojen kanssa marjassa. Sieltä sinäkin
    sait alkusi ja tottakai valtiolle poika töihin.

    Voi voi, kaikkea sinäkin kuvittelet, minun suvussani ei ole ainuttakaan rautatieläistä enkä edes itsekään ole rautatieläinen. Koskaan en ole edes Pieksämäellä käynytkään.
    Voin tunnustaa että olen trolli joka peuhaan hyvin monien paikkakuntien foorumeilla höynäyttämässä teitä sinisilmäisiä🤣
    Good Bye!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Haha, mikä Ramboll? Minä olin rautateillä jo töissä ennen kuin sinä olit edes rippikoulua käynyt eikä silloin ollut mitään muuta kuin Valtion Rautatiet eli olimme valtion leivissä.
    Ostatko aggregaatin?

    Paljolla möisit. Entinen sano sopimuksen irti.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Haha, mikä Ramboll? Minä olin rautateillä jo töissä ennen kuin sinä olit edes rippikoulua käynyt eikä silloin ollut mitään muuta kuin Valtion Rautatiet eli olimme valtion leivissä.
    Ostatko aggregaatin?

    Paljon maksaa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt pitäisi nousukkaiden BMW, Mersu ja Volvo miesten autotallit, kesämökit ja veneet tarkastaa mitä työpaikalta vietyä tavaraa löytyy.

    Lomien jälkeen tarkistus


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lomien jälkeen tarkistus

    Väylävirasto tarkastaa Ratakatu 14 Ramboll käytetyn turvalaite tarvikkeiden varastetun tavaran varaston.


  • Ennen oli parempi kuin moiskan miehet eristettiin nykyään ei tarvitse

   • Miksi ei


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miksi ei

    Ei koronaa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei koronaa

    Ammattitaidoton työmiehestä esimieheksi sumplinut johto mahdollistanut aina maanisten pikku natsien rajoittamattoman häiriköinnin ja työyhteisön vahingoittamisen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ammattitaidoton työmiehestä esimieheksi sumplinut johto mahdollistanut aina maanisten pikku natsien rajoittamattoman häiriköinnin ja työyhteisön vahingoittamisen.

    Se on joskus pahinta jos lapio varresta pääsee työnjohtaja kai, jos luonteeltaan pikkunatsi niin sitä ei hyvä seuraa.


   • Jos itseä tarkoitat itse menin omasta mielestäni on vaan hyvä että ei mennyt työpaikka.


  • Sairaan kateellisia jotkut jos joku on töissä VR:llä, sairaan kateellisia myös jos joku nousee urallaan työnjohto on, jonkun se on vastuu otettava, töistä ei tule mitään jos jokainen lusmuilee ja pakoilee vastuuta työstä jota ryhmissä tehdään.

  • Onko selvinnyt kuka peuhaajista sen agrekaatin vei jos ei niin sisäinen tutkinta käyntiin.

   • Ei kukaan mitään aggrekaattia ole vienyt, unta oot nähny!


   • Tutkinta jo käynnissä sisäinen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tutkinta jo käynnissä sisäinen

    Niinpä varmaan, kumma satusetä olet!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä varmaan, kumma satusetä olet!

    Parasta pisnestä oli myydä Romu Penalle ajolanka kuparia ja ratakiskoa omaan piikkiin. Miten lie Ramboll miehillä unohtunut myydä kiskokasa pois tien ojasta Huutokoskella. On tainnut olla siinä kiskot sikin sokin liikenteen vaarana jo muutaman vuoden.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Parasta pisnestä oli myydä Romu Penalle ajolanka kuparia ja ratakiskoa omaan piikkiin. Miten lie Ramboll miehillä unohtunut myydä kiskokasa pois tien ojasta Huutokoskella. On tainnut olla siinä kiskot sikin sokin liikenteen vaarana jo muutaman vuoden.

    Joku oli Prisman parkkipaikalla peräkärry auton perässä ja kärryssä käytettyjä puisia ratapölkkyjä!
    Eikös se ole kielto VR:llä ettei käytettyjä ratapölkkyjä saa myydä eikä antaa kenellekään, nehän on toimitettava ongelmajätelaitokseen!
    Tuo kieltohan tuli jo -90 luvulla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä varmaan, kumma satusetä olet!

    Aggregaatti on jo palautettu!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Joku oli Prisman parkkipaikalla peräkärry auton perässä ja kärryssä käytettyjä puisia ratapölkkyjä!
    Eikös se ole kielto VR:llä ettei käytettyjä ratapölkkyjä saa myydä eikä antaa kenellekään, nehän on toimitettava ongelmajätelaitokseen!
    Tuo kieltohan tuli jo -90 luvulla.

    Paikalliset kunnossapito ja isännöinti yritykset ajelee leasing tai omilla autoilla perä kärrillä ratapöllejä. Voi olla merkittömänä ta nimettömänä työajoissa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paikalliset kunnossapito ja isännöinti yritykset ajelee leasing tai omilla autoilla perä kärrillä ratapöllejä. Voi olla merkittömänä ta nimettömänä työajoissa.

    Rakennus- ja asennusfirmojen työmiehetkin ajavat firmojen pakettiautoilla viikonloppuisin kauppareissunsa vaikka ne ei liity työhön mitenkään. Firmalle tulee lasku siitäkin polttoaineesta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Rakennus- ja asennusfirmojen työmiehetkin ajavat firmojen pakettiautoilla viikonloppuisin kauppareissunsa vaikka ne ei liity työhön mitenkään. Firmalle tulee lasku siitäkin polttoaineesta.

    Noista ilta ja viikonloppu ajoista paloi hyvät ateria ja puolipäivä rahat. Jotkut ovat ajaneet firman autoilla kaikki omat ja perheen ajot vuosikymmeniä. Naapurit sitä on aina ihmetelleet. Pitäisi olla ihmisellä tolkku kerjätessäänkin. Todellisuudessa on kysymyksessä firman esimies toiminnan löperyys. Kun on kerran käyty työmiehen kanssa samaan aikaan vieraissa naisissa niin sitten pysyy pomon suu kiinni.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Noista ilta ja viikonloppu ajoista paloi hyvät ateria ja puolipäivä rahat. Jotkut ovat ajaneet firman autoilla kaikki omat ja perheen ajot vuosikymmeniä. Naapurit sitä on aina ihmetelleet. Pitäisi olla ihmisellä tolkku kerjätessäänkin. Todellisuudessa on kysymyksessä firman esimies toiminnan löperyys. Kun on kerran käyty työmiehen kanssa samaan aikaan vieraissa naisissa niin sitten pysyy pomon suu kiinni.

    Naapureiden kateutta se vaan on! Jos nyt omalla parkkipaikalla seisoo firman aito niin sitä kuules voi olla vaikka jotenkin päivystyksessä eli valmiina lähtöön firman autolla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Naapureiden kateutta se vaan on! Jos nyt omalla parkkipaikalla seisoo firman aito niin sitä kuules voi olla vaikka jotenkin päivystyksessä eli valmiina lähtöön firman autolla.

    Destian ja Wincon mies päivystää ratainfraa.
    Kaksi autoa yhtäaikaa. NRC kunhan ajelee terveisiä. Edes pulla autoa ei ole varastomiehellä. Rakennusmestarit ja työnjohtajan ajelee muuten vaan. Hommat kun hoitaa firman autossa ei tule märkiä käsipyyhe papereita kotona autotalliin.


  • VR palkkaa työnjohtajia ja sähköasentaja Pieksämäelle, siinäpä oiva työpaikka työhaluiselle jolla riittää vaadittava koulutus.

   • Perinteinen viimeinen veto. Nykyiset hakee omia töitään ja puolet irtisanotaan. Työnimeke muuttuu sulkumestariksi ja ulkoalueiden nurmikon leikkuu ja haravointi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Perinteinen viimeinen veto. Nykyiset hakee omia töitään ja puolet irtisanotaan. Työnimeke muuttuu sulkumestariksi ja ulkoalueiden nurmikon leikkuu ja haravointi.

    En ymmärrä miksi jotkut ei viihdy työssä VR:llä?!
    Paras työpaikka missä ikinä olen ollut ja nyt ansaitulle eläkkeellä, konepajalla oli neljättä kymmentä vuotta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    En ymmärrä miksi jotkut ei viihdy työssä VR:llä?!
    Paras työpaikka missä ikinä olen ollut ja nyt ansaitulle eläkkeellä, konepajalla oli neljättä kymmentä vuotta.

    NRC eli vanha VR kunnossapidon rippeitä kannetaan ulos kolmelle roskalavalle vaihdehallilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Perinteinen viimeinen veto. Nykyiset hakee omia töitään ja puolet irtisanotaan. Työnimeke muuttuu sulkumestariksi ja ulkoalueiden nurmikon leikkuu ja haravointi.

    Onko nykyistä etätyötä kun vihreä valkoinen Nissan ajelee aamulla kuskin herättyä kymmeneltä Tahinniemeen Naarajärveltä ja iltäpäivällä takaisin. Siinä ehtii tehdä kauppaostokset ja viedä tai tuoda vaimo töistä tai töihin.
    Näissä vihreä valkoisissa autoissa on melkoinen etu kun ei tarvitse täyttää ajopäiväkirjaa firmalle eikä verottajalle.
    Nyt Palta neuvottelee uutta sopimusta että palataan entiseen sopimukseen ja tämä autoilla huviajelu ympäri Suomea loppuu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko nykyistä etätyötä kun vihreä valkoinen Nissan ajelee aamulla kuskin herättyä kymmeneltä Tahinniemeen Naarajärveltä ja iltäpäivällä takaisin. Siinä ehtii tehdä kauppaostokset ja viedä tai tuoda vaimo töistä tai töihin.
    Näissä vihreä valkoisissa autoissa on melkoinen etu kun ei tarvitse täyttää ajopäiväkirjaa firmalle eikä verottajalle.
    Nyt Palta neuvottelee uutta sopimusta että palataan entiseen sopimukseen ja tämä autoilla huviajelu ympäri Suomea loppuu.

    Oijoijoijoi ja voivoivoi kun kateus taas nostaa päätään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oijoijoijoi ja voivoivoi kun kateus taas nostaa päätään.

    Veronmaksajana olen närkästynyt tuollaisesta saavuttoman edun väärinkäytöstä.
    Miten mies pärjää sitten kun jää eläkkeelle. Niin tietysti. Alkaa ajamaan vaimon autolla ja bensoilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Veronmaksajana olen närkästynyt tuollaisesta saavuttoman edun väärinkäytöstä.
    Miten mies pärjää sitten kun jää eläkkeelle. Niin tietysti. Alkaa ajamaan vaimon autolla ja bensoilla.

    Sinun veroeurot eivät ole missään tekemisissä näiden etujen kanssa.
    Kateellinen vaan olet!
    Minäkin kun jäin eläkkeelle niin näistä etuisuuksista pitkälle vielä iloa kuten sosialisoidusta aggregaatista, mökillä riittää virta, fiskarsin pari lapuota, kestäviä!! ..rautakanki, lumikola, erinäisiä käsityökaluja kuten lenkkiavaimia, ruuvareita ym ym. Oletko näistäkin kateellinen?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinun veroeurot eivät ole missään tekemisissä näiden etujen kanssa.
    Kateellinen vaan olet!
    Minäkin kun jäin eläkkeelle niin näistä etuisuuksista pitkälle vielä iloa kuten sosialisoidusta aggregaatista, mökillä riittää virta, fiskarsin pari lapuota, kestäviä!! ..rautakanki, lumikola, erinäisiä käsityökaluja kuten lenkkiavaimia, ruuvareita ym ym. Oletko näistäkin kateellinen?

    Väitätkö että minä en ole maksanut sinun varastamaa agrekaattia


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinun veroeurot eivät ole missään tekemisissä näiden etujen kanssa.
    Kateellinen vaan olet!
    Minäkin kun jäin eläkkeelle niin näistä etuisuuksista pitkälle vielä iloa kuten sosialisoidusta aggregaatista, mökillä riittää virta, fiskarsin pari lapuota, kestäviä!! ..rautakanki, lumikola, erinäisiä käsityökaluja kuten lenkkiavaimia, ruuvareita ym ym. Oletko näistäkin kateellinen?

    Etkö sinä saanut autoa eläkelahjaksi. Valtion mies siirtää vieraat panonsa sille joka jatkaa töitä. Autot ja työkalut annetaan eläkelahjana.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Veronmaksajana olen närkästynyt tuollaisesta saavuttoman edun väärinkäytöstä.
    Miten mies pärjää sitten kun jää eläkkeelle. Niin tietysti. Alkaa ajamaan vaimon autolla ja bensoilla.

    Kerran viikossa NRC mies ajaa vaimon käytössä olevalla autolla. Käy sillä reissulla tankkaamassa vaimon auton NRC luottokortilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väitätkö että minä en ole maksanut sinun varastamaa agrekaattia

    Väitän! Sinun rahoja ei ole penniäkään eikä centtiänään tuossa aggregaatista ja sitä paitsi aggregaatti oli pikkuvikainen, lojui nurkassa koska ei lähtenyt käyntiin, se korjattiin MINUN TOIMESTA joten se olisi vieläkin lojumassa nurkassa!
    Kerran ajelun autolla radan vartta ja varikon reunassa näin kaksi fiskarin lapuota ja rautalangan, siihen olivat unohtuneet, lapion terät olivat ottaneet jo pintaruostetta eli olivat maanneet siinä ainakin pari viikkoa joten pelastin ne itselleni, nekin olisi ruostuneet sinne. Samoin pienet käsityökalut, niitä unohtuu sinne sun tänne, pylväiden betonijalan päälle jne. Siitä ne siirtyy minun taskuun ja autotalliin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerran viikossa NRC mies ajaa vaimon käytössä olevalla autolla. Käy sillä reissulla tankkaamassa vaimon auton NRC luottokortilla.

    Kyllä dieselauto kannattaa itselläkin olla!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä dieselauto kannattaa itselläkin olla!!

    Sinä poika huomaat senkin että pomon rouva on ollut käyttämättä pari viikkoa. Kun pomo lähtee reissuun käyt sitten hinkkaamassa ruostetta pois pomon puolesta. Eikä mene veromarkkoja eikä kangin kärkesi tylsyy.
    Tiedätkö mitä pomo tekee sinun kotona sillä aikaa kun laittaa sinut reissuun viikoksi. Käy siellä joka päivä kangen kärkeä karkaisemassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä poika huomaat senkin että pomon rouva on ollut käyttämättä pari viikkoa. Kun pomo lähtee reissuun käyt sitten hinkkaamassa ruostetta pois pomon puolesta. Eikä mene veromarkkoja eikä kangin kärkesi tylsyy.
    Tiedätkö mitä pomo tekee sinun kotona sillä aikaa kun laittaa sinut reissuun viikoksi. Käy siellä joka päivä kangen kärkeä karkaisemassa.

    Sinä sarjavaras poika et tajua mihin halpaan menit. Käyt köyrimässä vanhaa käytettyä löysää tavaraa.
    Pomo saa melko vähän käytettyä nuorta ja tiukkaa timmiä tavaraa tertsikan juureen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä poika huomaat senkin että pomon rouva on ollut käyttämättä pari viikkoa. Kun pomo lähtee reissuun käyt sitten hinkkaamassa ruostetta pois pomon puolesta. Eikä mene veromarkkoja eikä kangin kärkesi tylsyy.
    Tiedätkö mitä pomo tekee sinun kotona sillä aikaa kun laittaa sinut reissuun viikoksi. Käy siellä joka päivä kangen kärkeä karkaisemassa.

    Eipä mulla ole eukkoo niin saa ihan rauhassa käydä minun kotona.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eipä mulla ole eukkoo niin saa ihan rauhassa käydä minun kotona.

    Sinähän olet niitä Nesteen pihassa takeaway miehiä jotka ei ymmärrä naisista mitään. Hierotte ringissä toisianne ja kiireesti kotiin peiton alle jatkamaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän olet niitä Nesteen pihassa takeaway miehiä jotka ei ymmärrä naisista mitään. Hierotte ringissä toisianne ja kiireesti kotiin peiton alle jatkamaan.

    VR sähköpomona voin sanoa että Johanna on tiukin mitä ole duunannut. Äiti Päivi oli yhtä tiukka 80 luvulla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    VR sähköpomona voin sanoa että Johanna on tiukin mitä ole duunannut. Äiti Päivi oli yhtä tiukka 80 luvulla.

    Kylläpä on kateellinen nyt aktiivisena!

    Ottiko noin koville lopputili!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väitän! Sinun rahoja ei ole penniäkään eikä centtiänään tuossa aggregaatista ja sitä paitsi aggregaatti oli pikkuvikainen, lojui nurkassa koska ei lähtenyt käyntiin, se korjattiin MINUN TOIMESTA joten se olisi vieläkin lojumassa nurkassa!
    Kerran ajelun autolla radan vartta ja varikon reunassa näin kaksi fiskarin lapuota ja rautalangan, siihen olivat unohtuneet, lapion terät olivat ottaneet jo pintaruostetta eli olivat maanneet siinä ainakin pari viikkoa joten pelastin ne itselleni, nekin olisi ruostuneet sinne. Samoin pienet käsityökalut, niitä unohtuu sinne sun tänne, pylväiden betonijalan päälle jne. Siitä ne siirtyy minun taskuun ja autotalliin.

    Olisko niitä lapioita lisää. Tarvitsin mökille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olisko niitä lapioita lisää. Tarvitsin mökille.

    Ratapuolelta hakemaan, siellä niitä jossain lojuu mutta älä kerro täällä jos lapion saat sieltä hankittua, täällä on joku todella pahasti kateellinen, suorastaan sairastunut kateudesta jos joillakin hieman työn puolesta "etuja".


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ratapuolelta hakemaan, siellä niitä jossain lojuu mutta älä kerro täällä jos lapion saat sieltä hankittua, täällä on joku todella pahasti kateellinen, suorastaan sairastunut kateudesta jos joillakin hieman työn puolesta "etuja".

    Aika hoitaa. Ukot ja akat jotka kyttäsivät lapioita, autoja, päivärahoja ja ylitöitä ovat eläköityneet. Enää ei auta päivittäinen raportointi ja oman edun tavoittelu Kouvolaan.
    Hartiat painuu kasaan ja entinen valta ja mahti on haalea muisto harmaantuneillla ja harventuneilla hiuskuontaloilla.
    Nykyisin kun ei ole lapioita vietäväksi kun se ainut on joka miehellä autossa. Ei ole perusparannus työmaita muilla kuin fiksummilla firmoilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väitän! Sinun rahoja ei ole penniäkään eikä centtiänään tuossa aggregaatista ja sitä paitsi aggregaatti oli pikkuvikainen, lojui nurkassa koska ei lähtenyt käyntiin, se korjattiin MINUN TOIMESTA joten se olisi vieläkin lojumassa nurkassa!
    Kerran ajelun autolla radan vartta ja varikon reunassa näin kaksi fiskarin lapuota ja rautalangan, siihen olivat unohtuneet, lapion terät olivat ottaneet jo pintaruostetta eli olivat maanneet siinä ainakin pari viikkoa joten pelastin ne itselleni, nekin olisi ruostuneet sinne. Samoin pienet käsityökalut, niitä unohtuu sinne sun tänne, pylväiden betonijalan päälle jne. Siitä ne siirtyy minun taskuun ja autotalliin.

    Älä selitä. Varas olet kuitekin kun yhteisestä pesästä viet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Älä selitä. Varas olet kuitekin kun yhteisestä pesästä viet.

    Täällä aletaan jo varkaaksi nimittelemään, jo on aikoihin eletty!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väitän! Sinun rahoja ei ole penniäkään eikä centtiänään tuossa aggregaatista ja sitä paitsi aggregaatti oli pikkuvikainen, lojui nurkassa koska ei lähtenyt käyntiin, se korjattiin MINUN TOIMESTA joten se olisi vieläkin lojumassa nurkassa!
    Kerran ajelun autolla radan vartta ja varikon reunassa näin kaksi fiskarin lapuota ja rautalangan, siihen olivat unohtuneet, lapion terät olivat ottaneet jo pintaruostetta eli olivat maanneet siinä ainakin pari viikkoa joten pelastin ne itselleni, nekin olisi ruostuneet sinne. Samoin pienet käsityökalut, niitä unohtuu sinne sun tänne, pylväiden betonijalan päälle jne. Siitä ne siirtyy minun taskuun ja autotalliin.

    Mikä siinä agreekaatissa oli vikana


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väitän! Sinun rahoja ei ole penniäkään eikä centtiänään tuossa aggregaatista ja sitä paitsi aggregaatti oli pikkuvikainen, lojui nurkassa koska ei lähtenyt käyntiin, se korjattiin MINUN TOIMESTA joten se olisi vieläkin lojumassa nurkassa!
    Kerran ajelun autolla radan vartta ja varikon reunassa näin kaksi fiskarin lapuota ja rautalangan, siihen olivat unohtuneet, lapion terät olivat ottaneet jo pintaruostetta eli olivat maanneet siinä ainakin pari viikkoa joten pelastin ne itselleni, nekin olisi ruostuneet sinne. Samoin pienet käsityökalut, niitä unohtuu sinne sun tänne, pylväiden betonijalan päälle jne. Siitä ne siirtyy minun taskuun ja autotalliin.

    Eikö ollutkaan uusi niin kuin kerroit alunperin siis se aggrrekati.


  • Huh että! Vaan onpa suhteellisen värikästä ja sairasta keskustelua täällä, kirjoituksista näkee että kirjoittajien pahoinvointi on kova.

   • Terveet ja hyvinvoivat ei vielä kommentoi. Ovat olleet tähän asti irtisanojien kanssa samalla puolella. Parhaatkin irtisanojat irtisanotaan perinteisesti loppupeleissä. Ratakadulla jopa naiset teki nimilistoja irtisanottavista työkavereista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Terveet ja hyvinvoivat ei vielä kommentoi. Ovat olleet tähän asti irtisanojien kanssa samalla puolella. Parhaatkin irtisanojat irtisanotaan perinteisesti loppupeleissä. Ratakadulla jopa naiset teki nimilistoja irtisanottavista työkavereista.

    Siksi on värikästä keskustelua koska on aikoinaan ollut VR:llä värikästä porukkaa töissä, reppumiehiäkin jotka jämähtäneet paikkakunnalle töihin. VR oli -70-80 luvun suojatyöpaikka, -90 luvulla alkoi putoilemaan pois kelkasta juopot ja muut huithapelit joko eläkkeelle tai heittivät veivin nurkkaan ennen eläköitymistä ja loput karsittiin antamalla lopputili. Viinan käyttö ei ole mitenkään vierasta VR:llä, -80 luvulla työnjohto käytti kortittomia työntekijöitä iltapäivällä viinakaupassa ja varsinkin perjantaina narahti työaikana pullo auki viimeistään iltapäivän kahvitunnilla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siksi on värikästä keskustelua koska on aikoinaan ollut VR:llä värikästä porukkaa töissä, reppumiehiäkin jotka jämähtäneet paikkakunnalle töihin. VR oli -70-80 luvun suojatyöpaikka, -90 luvulla alkoi putoilemaan pois kelkasta juopot ja muut huithapelit joko eläkkeelle tai heittivät veivin nurkkaan ennen eläköitymistä ja loput karsittiin antamalla lopputili. Viinan käyttö ei ole mitenkään vierasta VR:llä, -80 luvulla työnjohto käytti kortittomia työntekijöitä iltapäivällä viinakaupassa ja varsinkin perjantaina narahti työaikana pullo auki viimeistään iltapäivän kahvitunnilla.

    Rakennusmestarit ja monet entiset juopot piti vielä 2000 luvulla sähkömiehiä vihollisina ja epäluotettavina. Vielä 90-luvulla juopot työmiehet haki rokulissa ollessaan rakennusmestarilta rahaa ratapihalta että pääsi viinakauppaan. Ratakatu 16 alakeraassa oli Hynnisen toimisto ja käytävän toisella puolella toimisto missä konemiehet pelasi korttia kaiket kaiket päivät.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Rakennusmestarit ja monet entiset juopot piti vielä 2000 luvulla sähkömiehiä vihollisina ja epäluotettavina. Vielä 90-luvulla juopot työmiehet haki rokulissa ollessaan rakennusmestarilta rahaa ratapihalta että pääsi viinakauppaan. Ratakatu 16 alakeraassa oli Hynnisen toimisto ja käytävän toisella puolella toimisto missä konemiehet pelasi korttia kaiket kaiket päivät.

    Kahvitauot venähtikin pitkiksi kun oli kiivas sökörinki pyörimässä. Oli ne aikoja, tehokasta työaikaa oli ehkä 3-4 tuntia päivässä jos sitäkään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kahvitauot venähtikin pitkiksi kun oli kiivas sökörinki pyörimässä. Oli ne aikoja, tehokasta työaikaa oli ehkä 3-4 tuntia päivässä jos sitäkään.

    Nykyään pelataan kotona pasianssia niin intensiivisesti ettei ehdi töissä käytä ollenkaan. Kamera pois käytöstä ja kotona vemputusta.


   • Samaa aistin. Se on aina,kun itsellään menee huonosti ja paha olla niin mollataan muita. Siihen tottunut kyllä jo. En välitä.


  • Tänään koekäytin aggregaattia mökillä talven jälkeen, kyl on hyvä, kolmannella hörähti pyörimään! Hondan aggregaatti on tunnetusti hyvä, aikoinaan Hondan aggregaatti pyöri ratatöissä melkein koko päivän työmaalla eikä tullut vikoja.

   • 95 vai 98 bensaa? Vai oliko ihan pienkone bensaa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    95 vai 98 bensaa? Vai oliko ihan pienkone bensaa?

    Ysikasia oli tankissa, vanhaa bensaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ysikasia oli tankissa, vanhaa bensaa.

    Vanhat agregaatit on 2-tahti koneita. Seos öljy 4% seos bensa tai sitten täyspuhdas 98 Tokmannilta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vanhat agregaatit on 2-tahti koneita. Seos öljy 4% seos bensa tai sitten täyspuhdas 98 Tokmannilta.

    Ei tämä niin vanha aggregaatti ole, kyllä on öljy ja bensa erikseen. Yhdeksänkymmentä luvun aggregaatti Honda.
    En minä nyt olisi huolinutkaan kaksitahti-aggregaattia! Olisi saanut jäädä varaston nurkkaan!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei tämä niin vanha aggregaatti ole, kyllä on öljy ja bensa erikseen. Yhdeksänkymmentä luvun aggregaatti Honda.
    En minä nyt olisi huolinutkaan kaksitahti-aggregaattia! Olisi saanut jäädä varaston nurkkaan!

    Totuus että Ratakadun miehillä ei ole kesämökkejä kuin varastomiehillä. Omakotitalot, autot, akat, yksiöt on kaikki on pelattu ja juotu. Ei Tahilammmella laavulla odottaen värjötellen että joku tekis tulet ja tois makkaraa agrekaattia tarvita.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei tämä niin vanha aggregaatti ole, kyllä on öljy ja bensa erikseen. Yhdeksänkymmentä luvun aggregaatti Honda.
    En minä nyt olisi huolinutkaan kaksitahti-aggregaattia! Olisi saanut jäädä varaston nurkkaan!

    Onko diiisel agrekaatteja


  • Kuka sen agrekaatin vei.

   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    No pääasia että aggregaatti on käytössä ettei jäänyt lojumaan varaston nurkkaan! VR:llä oli tapana että työkoneita ei juurikaan huolehdittu, lapioita jäi sinne tänne, joskus sepelinkin alle jäi työkaluja kun rata sepelöitiin ennen kuin ehti työkalut kerätä. Minäkin pelastin hienon hylsysatsin, autotallin hyllyllä se komeilee edelleen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No pääasia että aggregaatti on käytössä ettei jäänyt lojumaan varaston nurkkaan! VR:llä oli tapana että työkoneita ei juurikaan huolehdittu, lapioita jäi sinne tänne, joskus sepelinkin alle jäi työkaluja kun rata sepelöitiin ennen kuin ehti työkalut kerätä. Minäkin pelastin hienon hylsysatsin, autotallin hyllyllä se komeilee edelleen.

    Pystyisittekö toimittamaan jokun lojumaan jääneen agreekaatin minulle edullisesti.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pystyisittekö toimittamaan jokun lojumaan jääneen agreekaatin minulle edullisesti.

    Ei pysty, kaikki on jo viety.

    Kaikkein paras "hankinta" oli kun mestarille puhuttiin että pitäis saada mig-hitsauskone ja perusteltiin että on "kaikkea pientä" hitsattava, mig-hitsauskone käytiin ostamassa, monet pakoputket ja autojen ruostereiät sillä hitsattiin, sitten se jäi käyttämättömäksi ja nyt se on jonkun autotallissa. Hyvä kone!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei pysty, kaikki on jo viety.

    Kaikkein paras "hankinta" oli kun mestarille puhuttiin että pitäis saada mig-hitsauskone ja perusteltiin että on "kaikkea pientä" hitsattava, mig-hitsauskone käytiin ostamassa, monet pakoputket ja autojen ruostereiät sillä hitsattiin, sitten se jäi käyttämättömäksi ja nyt se on jonkun autotallissa. Hyvä kone!

    Romu Pena kiikaroi Vaihdehallia Rautaromusta voi tehdä hyvän tilin kun tekee vain ilmaisen kuorman ja ajaa vaakaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Romu Pena kiikaroi Vaihdehallia Rautaromusta voi tehdä hyvän tilin kun tekee vain ilmaisen kuorman ja ajaa vaakaan.

    ”Olin pitkään naimisissa, seksi loppui täysin. Oli kuitenkin ihania lapsia ja halusin herätä samasta asunnosta joka aamu lasteni kanssa. Avioeroaminenhan on ennen kaikkea eroamista jokapäiväisestä arjesta lapsien kanssa. Ja se sattuu, ei niinkään pihtaavasta naisesta eroaminen. Joten VR mies korjasin asian niin, että pidin rakastajattaria. Se oli loppupeleissä hyvä diili. Sain herätä lasteni kanssa samasta osoitteesta ja samalla autoin vaimoani hänenkin arjessaan. Ja harrastin seksiä muualla.”


   • Anonyymi kirjoitti:

    ”Olin pitkään naimisissa, seksi loppui täysin. Oli kuitenkin ihania lapsia ja halusin herätä samasta asunnosta joka aamu lasteni kanssa. Avioeroaminenhan on ennen kaikkea eroamista jokapäiväisestä arjesta lapsien kanssa. Ja se sattuu, ei niinkään pihtaavasta naisesta eroaminen. Joten VR mies korjasin asian niin, että pidin rakastajattaria. Se oli loppupeleissä hyvä diili. Sain herätä lasteni kanssa samasta osoitteesta ja samalla autoin vaimoani hänenkin arjessaan. Ja harrastin seksiä muualla.”

    Voi voi onpa sulla ollut kurjaa! Tuollainen epärehellinen elämä syö varmaan miestä ja se näkyy negatiivisena käytöksensä mm. työpaikalla vaikkei sitä itse tiedosta. Näitä tapauksia tiedän useamman veeärrällä. Jos kotona ei ole kaikki hyvin niin taatusti se heijastuu työilmapiirin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    No pääasia että aggregaatti on käytössä ettei jäänyt lojumaan varaston nurkkaan! VR:llä oli tapana että työkoneita ei juurikaan huolehdittu, lapioita jäi sinne tänne, joskus sepelinkin alle jäi työkaluja kun rata sepelöitiin ennen kuin ehti työkalut kerätä. Minäkin pelastin hienon hylsysatsin, autotallin hyllyllä se komeilee edelleen.

    Onko mikä merkki se hylsysatsi


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko mikä merkki se hylsysatsi

    Bacho!

    Lisäksi "sain" metrin mittaisen vääntövarren, hyvin aukeaa auton renkaiden pultit, kestää vaikka varren päällä seisoisi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Bacho!

    Lisäksi "sain" metrin mittaisen vääntövarren, hyvin aukeaa auton renkaiden pultit, kestää vaikka varren päällä seisoisi.

    Miten niin tiukassa pyöränpultit onko kuorma auto


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten niin tiukassa pyöränpultit onko kuorma auto

    Niin kauan pysyi koneet varastossa kun jokaisella oli pahvinen oma numero lappu joka annettiin varaston piikkiin kun otettiin työkaluja lainaan.
    Kun hyvin ansaitsevat sähköasentajat tuli Ratakadulle alkoi koneet ja työkalut häviämään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Miten niin tiukassa pyöränpultit onko kuorma auto

    Joskus jämähtää pultit tiukkaan vaikka ammatti-ihmiset vääntää ne kiinni.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin kauan pysyi koneet varastossa kun jokaisella oli pahvinen oma numero lappu joka annettiin varaston piikkiin kun otettiin työkaluja lainaan.
    Kun hyvin ansaitsevat sähköasentajat tuli Ratakadulle alkoi koneet ja työkalut häviämään.

    Minulla hyvä Jonsered moottorisaha, oma kun alkoi temppuilemaan niin vein sen VR:n varastoon ja samanlaisen ehjän sain tilalle, kylläpä on hyvä kesämökillä tehdä klapeja kun koneet toimii.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin kauan pysyi koneet varastossa kun jokaisella oli pahvinen oma numero lappu joka annettiin varaston piikkiin kun otettiin työkaluja lainaan.
    Kun hyvin ansaitsevat sähköasentajat tuli Ratakadulle alkoi koneet ja työkalut häviämään.

    Minä olen terveystieteen maisteri ja ex-puolisoni ja hänen kaverinsa ovat valtion virkamiehiä. Minä olin pitänyt ex-kumppaniani vertaisenani ja ihan yhtä älykkäänä, mutta ex häpesi koulutustani ja ammattiani ja valitti, että kavereiden vaimoilla ja tyttöystävillä oli sopivammat ammatit opettajina, sairaanhoitajina ja lastentarhanopettajina.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä olen terveystieteen maisteri ja ex-puolisoni ja hänen kaverinsa ovat valtion virkamiehiä. Minä olin pitänyt ex-kumppaniani vertaisenani ja ihan yhtä älykkäänä, mutta ex häpesi koulutustani ja ammattiani ja valitti, että kavereiden vaimoilla ja tyttöystävillä oli sopivammat ammatit opettajina, sairaanhoitajina ja lastentarhanopettajina.

    Isäni oli juoppo ja äitini myös, minulla on vanhempi veli ja me molemmat ollaan juoppoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Isäni oli juoppo ja äitini myös, minulla on vanhempi veli ja me molemmat ollaan juoppoja.

    Asuitko sinäkin Tapion kadulla. Siellä myytiin ennen naista ja sellaista mitä juopot miehet halusi iästä viis.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Asuitko sinäkin Tapion kadulla. Siellä myytiin ennen naista ja sellaista mitä juopot miehet halusi iästä viis.

    Soelläpä dielää


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Mie lähenkii Intiaan rautateille!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Kyllä on huonot palkat. Itse henkilökohtaisesti en alta 5000 töihin lähe


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Paljonko muuten vr pajalla tai varikolla tienaa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paljonko muuten vr pajalla tai varikolla tienaa?

    Jauhosäkki projektipäällikkö tienaa 80000€vuoteen.Pääsiallinen työ on delegointi työt muille ku pitää tehdä töitä. Paras kaveri sähköasentaja tienaa 60000€ vuoteen josta suurin osa tulee kotona makaamalla tai autossa istumalla. Paras veneilykaveri tienaa 65000€ siitä kun on veneily kaveri.
    Ammattiosaamisella ei ole näissä asioissa mitään teki mistä. Poliittinen, akat työkavereita, lestat, vene kaveruusja Ay vakaumus riittää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jauhosäkki projektipäällikkö tienaa 80000€vuoteen.Pääsiallinen työ on delegointi työt muille ku pitää tehdä töitä. Paras kaveri sähköasentaja tienaa 60000€ vuoteen josta suurin osa tulee kotona makaamalla tai autossa istumalla. Paras veneilykaveri tienaa 65000€ siitä kun on veneily kaveri.
    Ammattiosaamisella ei ole näissä asioissa mitään teki mistä. Poliittinen, akat työkavereita, lestat, vene kaveruusja Ay vakaumus riittää.

    Paljon normi tyämies


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jauhosäkki projektipäällikkö tienaa 80000€vuoteen.Pääsiallinen työ on delegointi työt muille ku pitää tehdä töitä. Paras kaveri sähköasentaja tienaa 60000€ vuoteen josta suurin osa tulee kotona makaamalla tai autossa istumalla. Paras veneilykaveri tienaa 65000€ siitä kun on veneily kaveri.
    Ammattiosaamisella ei ole näissä asioissa mitään teki mistä. Poliittinen, akat työkavereita, lestat, vene kaveruusja Ay vakaumus riittää.

    Minä tienaan 32000 vuodessa ilman että teen mitään, yhdeksältä aamulla heräilen kahvinkeittoon..päivät kuluu haukotellessa ja välillä pitää ottaa tirsat, yöt menee netissä aamukolmeen neljään...mutta ihan oikeasti sääliä tunnen kun ikkunasta katson töihin lähteviä ihmisiä, hui kamala kun näyttää pahalta....hrrrr kun ihan mielikuvakin puistattaa..olkoon..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä tienaan 32000 vuodessa ilman että teen mitään, yhdeksältä aamulla heräilen kahvinkeittoon..päivät kuluu haukotellessa ja välillä pitää ottaa tirsat, yöt menee netissä aamukolmeen neljään...mutta ihan oikeasti sääliä tunnen kun ikkunasta katson töihin lähteviä ihmisiä, hui kamala kun näyttää pahalta....hrrrr kun ihan mielikuvakin puistattaa..olkoon..

    Mitä teet työksesi


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä teet työksesi

    Matkustus sopimuksen mukaan koti on töihin lähtö paikka A. Etätöitä saa tehdä sopimuksen mukaan kotona rajoituksetta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä teet työksesi

    En tee mitään työtä, huilailen vaan!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Matkustus sopimuksen mukaan koti on töihin lähtö paikka A. Etätöitä saa tehdä sopimuksen mukaan kotona rajoituksetta.

    Ramboll on kerännyt Ratakatu 14 käytetyn turvalaite materiaalin varasto. Muuten on hyvä mutta sitä pyöritetään ilman minkäänlaista Väylä viraston vaatima varaosa kirjanpitoa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ramboll on kerännyt Ratakatu 14 käytetyn turvalaite materiaalin varasto. Muuten on hyvä mutta sitä pyöritetään ilman minkäänlaista Väylä viraston vaatima varaosa kirjanpitoa.

    Ratakatu 14 pohjoispää on täynnä kunnossapitäjiltä varastettua turvalaite materiaaleja. Kaikki inventoimatta käytetyn materiaalin varastokirjanpitoon.
    30 vuotta vanhaa rauta ja alkuromua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paljonko muuten vr pajalla tai varikolla tienaa?

    Ihan riittävän hyvin Pieksämäen tasoon nähden.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihan riittävän hyvin Pieksämäen tasoon nähden.

    Pari kolme tonnia kuussa.


  • Pystyisikö pari fiskarssisa ohi pomojen saamasn

  • Oisko myyvä halopoo akrekaattia tarvis viilennykseen

   • En myy hyvää aggregaattia, vaivalla hankittu.


  • Onko selvinnyt pahin peuhaaja pmäellä

   • Käy kysymässä henkilökohtaisesti äläkä täällä itke!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Käy kysymässä henkilökohtaisesti äläkä täällä itke!

    Pahin maatalon poikien vihaaja viettää nimipäivää 16.7. Ei riittänyt viikko työaikaa nälvimisen. Puheet meni tekemättömän työn edelle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pahin maatalon poikien vihaaja viettää nimipäivää 16.7. Ei riittänyt viikko työaikaa nälvimisen. Puheet meni tekemättömän työn edelle.

    Mikä syynä tällaiseen kirjoitteluun, työpaikkakiusaaminenko?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mikä syynä tällaiseen kirjoitteluun, työpaikkakiusaaminenko?

    Minun ystistä kiusattu kun oli psyykkisiä ongelmia hänellä. Ja VRällä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Ei ahkeraa työmiestä kannata työnjohtajaksi nostaa!
    Taitaa tämän kaiken katkeran kirjoittelun takana olla se että ei ole päässyt työnjohtajaksi!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei ahkeraa työmiestä kannata työnjohtajaksi nostaa!
    Taitaa tämän kaiken katkeran kirjoittelun takana olla se että ei ole päässyt työnjohtajaksi!

    Kun ratajätkä, merkantti, merkonomi, yo-merkonomi, siivooja, mittamies tai veturinkuljetatja nostetaan työnjohtajaaksi omaan työyhteisöön siitä ei ikinä hyvää seuraa. Samat päivärahan tai tuntilapun väärennökset, työajalla laiskottelu ja työtehtävien laiminlyönti, juopottelu työ ajalla yms on tehty yhdessä. Ei työmies karvoistaan pääse.
    Kun esimieheksi tulee vastavalmistunut insinööri jolla ei ole menneisyyden taakkaa kärvisteltävänänä karsiutuu lusmut joukosta. Aina kun VR lle tuli uusi inssi töihin luottamusmiehet haukkui sen pistyyn kun ei lähtenyt luottamusmiesten juoksupojaksi. Pahin oli konejaja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun ratajätkä, merkantti, merkonomi, yo-merkonomi, siivooja, mittamies tai veturinkuljetatja nostetaan työnjohtajaaksi omaan työyhteisöön siitä ei ikinä hyvää seuraa. Samat päivärahan tai tuntilapun väärennökset, työajalla laiskottelu ja työtehtävien laiminlyönti, juopottelu työ ajalla yms on tehty yhdessä. Ei työmies karvoistaan pääse.
    Kun esimieheksi tulee vastavalmistunut insinööri jolla ei ole menneisyyden taakkaa kärvisteltävänänä karsiutuu lusmut joukosta. Aina kun VR lle tuli uusi inssi töihin luottamusmiehet haukkui sen pistyyn kun ei lähtenyt luottamusmiesten juoksupojaksi. Pahin oli konejaja.

    Eli onko nyt niin että luottamusmiehet on kaiken pahan alku?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli onko nyt niin että luottamusmiehet on kaiken pahan alku?

    Luottamusmiehet ovat vähiten kouluja käyneet. Kiljavan opisto opettaa alkeet työnantajan mopotukseen. Kuten tuolla aikaisemmin kirjoitettiin luottamusmieheksi ei valita työpaikan ahkerinta eikä terävintä miestä. Se pölöjä joka on ensimmäisenä ottanut SDP jäsenkirjan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minun ystistä kiusattu kun oli psyykkisiä ongelmia hänellä. Ja VRällä

    Mikä on "ystis"


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mikä on "ystis"

    Ystävä!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minun ystistä kiusattu kun oli psyykkisiä ongelmia hänellä. Ja VRällä

    Kuka muka no kerro


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minun ystistä kiusattu kun oli psyykkisiä ongelmia hänellä. Ja VRällä

    No voi hemmett!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun ratajätkä, merkantti, merkonomi, yo-merkonomi, siivooja, mittamies tai veturinkuljetatja nostetaan työnjohtajaaksi omaan työyhteisöön siitä ei ikinä hyvää seuraa. Samat päivärahan tai tuntilapun väärennökset, työajalla laiskottelu ja työtehtävien laiminlyönti, juopottelu työ ajalla yms on tehty yhdessä. Ei työmies karvoistaan pääse.
    Kun esimieheksi tulee vastavalmistunut insinööri jolla ei ole menneisyyden taakkaa kärvisteltävänänä karsiutuu lusmut joukosta. Aina kun VR lle tuli uusi inssi töihin luottamusmiehet haukkui sen pistyyn kun ei lähtenyt luottamusmiesten juoksupojaksi. Pahin oli konejaja.

    Kuka oli konejaja??


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka oli konejaja??

    Pahin oli konejajan pölöjä luottamusmies. Menikö sulle tuo luottamusmiesten ADHD ja lukihäiriö slangi perille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pahin oli konejajan pölöjä luottamusmies. Menikö sulle tuo luottamusmiesten ADHD ja lukihäiriö slangi perille.

    Minäpä tiijän missä on aggregaatti?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minäpä tiijän missä on aggregaatti?

    No missä on


   • Anonyymi kirjoitti:

    No missä on

    No minulla! Höhöhöhöööö. Eilen viimeksi käytin, huoleton peli tuo Hondan aggregaatti!


   • Anonyymi kirjoitti:

    No minulla! Höhöhöhöööö. Eilen viimeksi käytin, huoleton peli tuo Hondan aggregaatti!

    Sosialisoidut raiteennostotunkitkin todella hyvät kun nostaa hirsirakennuksia, naapurin aitan kengitys nyt ja kyllä kannatti tunnit ottaa parempaan talteen!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sosialisoidut raiteennostotunkitkin todella hyvät kun nostaa hirsirakennuksia, naapurin aitan kengitys nyt ja kyllä kannatti tunnit ottaa parempaan talteen!!

    Saako tunnit sitten myöhemmin rahana vai vapaana?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Saako tunnit sitten myöhemmin rahana vai vapaana?

    Otin rahana mutta aion myös vapaana pitää myös nääs


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minun ystistä kiusattu kun oli psyykkisiä ongelmia hänellä. Ja VRällä

    Ei moisiossa oleminen ole paha asia kaverilla tuttu joka itse halusi sinne siellä voi levätä ja sitten jaksaa taas


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei moisiossa oleminen ole paha asia kaverilla tuttu joka itse halusi sinne siellä voi levätä ja sitten jaksaa taas

    No kukahan muka itse


   • Anonyymi kirjoitti:

    No kukahan muka itse

    Pieksämäen rikkaat rautatieläiset hakevat rauhoittavat pmi reseptit yksityisiltä lääkäreiltä. Yleisesti ottaen nämä maaniset tapaukset ovat edenneet älykkyyteensä nähden hyvin urallaan.


  • Tynnörit ja rakenusmestarit??

  • Onko Pieksämäen VR lomauttanut ketään ? Keväällä korona lomautuksista puhuivat.

   • Aggrekaatit on rautaveneissä Saimaalla. Vaihdehalli on tyhjennetty ja keltaiset koneet odottaa romutusta Ratakadulla.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aggrekaatit on rautaveneissä Saimaalla. Vaihdehalli on tyhjennetty ja keltaiset koneet odottaa romutusta Ratakadulla.

    Entiset rautatieläistet vetää häppää vanhan kaupungintalon edessä ja Lidlin vieressä puistossa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Entiset rautatieläistet vetää häppää vanhan kaupungintalon edessä ja Lidlin vieressä puistossa.

    Tilasin kolmekymmentä ratapölkkyä, pitää pengertää kesämökin pihaa.


  • Puhelinlangat laulaa
   Ja taivaalla loistaa kuu
   Maantiellä vihellellen
   Kun kulkijapoika käy
   Puhelinlangat laulaa
   Ja pilvistä katsoo kuu
   Kulkijan taipaleella
   Ei huolien häivää näy
   Heinälatoon yöksi hän majoittuu
   Ja eväitänsä maistelee
   Kullastansa siellä hän uneksuu
   Kun unian hän vetelee
   Puhelinlangat laulaa
   Ja kuutamo kirkas on
   Vapaa kuin taivaan lintu
   On kulkija huoleton
   Puhelinlangat laulaa
   Ja taivaalla loistaa kuu
   Maantiellä vihellellen
   Kun kulkijapoika käy
   Puhelinlangat laulaa
   Ja pilvistä katsoo kuu
   Kulkijan taipaleella
   Ei huolien häivää näy
   Tyttö jossain kaukana odottaa
   Kaipaus rinnassaan
   Riemumielellä kulkija vaeltaa
   Kaunokaista katsomaan
   Puhelinlangat laulaa ja taruja kertoilee
   Maanteiden romantiikkaa
   Ne tuulessa soittelee!

   • Missä tämä yleinen diaknoosi on hoidettu. Vai onko jäänyt hoitamatta. Ydinoireet on selvästi kaikkien tunnistettavissa.
    Lainaus SS 25.7.2020

    Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö eli adhd diagnosoidaan usein vasta aikuisena. Näin on siitä huolimatta, että adhd on synnynnäinen kehityksellinen häiriö.

    –  Monen lapsen lievempi adhd jää tunnistamatta, ja oireet alkavat aiheuttaa selvemmin ongelmia vasta aikuisena esimerkiksi opinnoissa, töissä tai ihmissuhteissa, kertoo Työterveyslaitoksen johtava psykologi ja neuropsykologian erikoispsykologi Teemu Paajanen.

    Paajasen mukaan aikuisten adhd:n esiintyvyys ei ole kasvanut, mutta se tunnetaan nykyään entistä paremmin, minkä seurauksena diagnoosit ovat lisääntyneet. Adhd:n tunnistamista hankaloittaa se, että myös monet muut tekijät saattavat aiheuttaa keskittymisongelmia.

    Adhd:n ydinoireet – tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus – voivat esiintyä osin eri tavoin eri ihmisillä. Moni aikuinen pitää adhd:n tunnusmerkkinä edelleen ylivilkkautta, vaikka aikuisilla häiriöön ei välttämättä liity lainkaan ylivilkkausoireita.

    Paajasen mukaan aikuisilla häiriötä todetaan hieman lapsia vähemmän.

    –  Taustalla on todennäköisesti se, että aivojen kehittyessä oireet usein hieman lieventyvät ja niitä opitaan kompensoimaan paremmin. Aikuisena häiriön tunnistaminen jää myös helposti omalle vastuulle: oireisiin ei välttämättä osata kiinnittää erityistä huomiota, sillä ”asiat ovat aina olleet niin”.

    Terveystalon psykiatrian erikoislääkärin Mika Määtän mukaan noin 2,5–3,4 prosentilla suomalaisista aikuisista on adhd, mikä tarkoittaa noin 80  000–110  000:ta työikäistä.

    –  Silti vuonna 2018 peruskorvausta adhd-lääkkeistä sai vain 14  000 aikuista. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka alidiagnosoitu adhd edelleen on.

    Yhä useampi havahtuu oireisiinsa vasta keski-iässä

    Määtän mukaan suurin osa aikuisten adhd-diagnooseista asetetaan nuorille aikuisille. Uutena ilmiönä viime vuosina ovat lisääntyneet myös 40–60-vuotiaiden diagnoosit.

    –  Moni keski-ikäinen on pärjännyt oireidensa kanssa hyvin, mutta eläminen on vienyt paljon energiaa. Tämän seurauksena alkaa helposti tulla uupumus- tai masennusjaksoja. Toistuva taipumus uupua, masentua tai ahdistua on usein yhteydessä häiriöön.

    Aikuisilla adhd ilmenee useimmiten tarkkaavuuden, keskittymiskyvyn ja toiminnanohjauksen hankaluuksina. Ylivilkkaus voi ilmetä sisäisenä levottomuutena: mieli vaeltaa, ja on todella vaikea rentoutua ja rauhoittua.

    Adhd tekee elämästä usein katkonaista: monella on ollut lukuisia työpaikkoja, useita kesken jääneitä opintoja, ja parisuhteet ovat loppuneet lyhyeen. Moni pärjää haastavissa, itseä kiinnostavissa työtehtävissä, mutta rutiininomaiset tehtävät sekä suunnittelu ja organisointi tuntuvat vaikeilta. Asioita voi olla hankala saada alulle, ja ne jäävät helposti kesken.

    Myös arjesta on vaikeaa huolehtia. Esimerkiksi laskujen maksaminen voi jäädä, tapaamisiin on hankala ehtiä ajoissa eikä kotia saada pidettyä siistinä. Impulsiivisuus voi näkyä herkkänä ärsyyntymisenä, turhautumisena tai tylsistymisenä.

    Määtän mukaan adhd:sta puhuttaessa unohtuu helposti, että häiriöön liittyy usein myös positiivisia puolia.

    –  Adhd-aikuiset voivat olla hyvin luovia, energisiä, innostavia ja spontaaneja ja osaavat lukea ympäristöään. Kaikille ei siis välttämättä ole syytäkään asettaa diagnoosia, eikä kaikilla häiriö välttämättä vaadi hoitoa.

    Määtän mukaan aikuisten adhd:ta hoidetaan useimmiten lääkityksellä.

    Monet syyt voivat selittää sitä, miksi adhd jää lapsena tunnistamatta

    Lapsuuteen ja nuoruuteen voi liittyä useita tekijöitä, joiden ansiosta oireet eivät aiheuta ongelmia ja jäävät helposti tunnistamatta.

    –  Esimerkiksi koulussa voi olla todella hyvät opettajat, jotka osaavat motivoida, kannustaa ja tehdä opetuksen mielenkiintoiseksi, jolloin myös adhd:stä kärsivän lapsen mielenkiinto pysyy yllä. Monella lapsella on vanhemmat, jotka auttavat läksyjen tekemisessä ja huolehtivat, että lapsi ehtii ajoissa kouluun ja hänellä on tavarat mukana, Määttä kuvailee.

    Myös ihmisen persoonallisuuspiirteillä voi olla vaikutusta: jos lapsi tai nuori on kovin tunnollinen tai vaativa itseään kohtaan, hän pyrkii keskittymisvaikeuksistaan huolimatta hoitamaan tehtävänsä huolellisesti, vaikka siihen kuluisi paljon aikaa.

    –  Myös lapset ja nuoret, jotka ovat hyvin älykkäitä ja hyvämuistisia, pärjäävät usein ongelmitta peruskoulussa. He oppivat asioita nopeasti, joten oppiminen ei vaadi pitkäjänteistä keskittymistä. Osalla vielä lukiokin sujuu vaivatta, ja ongelmat saattavat paljastua vasta korkeakoulussa.

    Määtän mukaan adhd-diagnoosit ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä, mikä voi osaltaan johtua siitä, että pojilla oireilu ilmenee herkemmin ylivilkkautena ja tytöillä tarkkaamattomuutena. Tyttöjen adhd voi siis jäädä helpommin tunnistamatta.

    STT


   • Anonyymi kirjoitti:

    Missä tämä yleinen diaknoosi on hoidettu. Vai onko jäänyt hoitamatta. Ydinoireet on selvästi kaikkien tunnistettavissa.
    Lainaus SS 25.7.2020

    Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö eli adhd diagnosoidaan usein vasta aikuisena. Näin on siitä huolimatta, että adhd on synnynnäinen kehityksellinen häiriö.

    –  Monen lapsen lievempi adhd jää tunnistamatta, ja oireet alkavat aiheuttaa selvemmin ongelmia vasta aikuisena esimerkiksi opinnoissa, töissä tai ihmissuhteissa, kertoo Työterveyslaitoksen johtava psykologi ja neuropsykologian erikoispsykologi Teemu Paajanen.

    Paajasen mukaan aikuisten adhd:n esiintyvyys ei ole kasvanut, mutta se tunnetaan nykyään entistä paremmin, minkä seurauksena diagnoosit ovat lisääntyneet. Adhd:n tunnistamista hankaloittaa se, että myös monet muut tekijät saattavat aiheuttaa keskittymisongelmia.

    Adhd:n ydinoireet – tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus – voivat esiintyä osin eri tavoin eri ihmisillä. Moni aikuinen pitää adhd:n tunnusmerkkinä edelleen ylivilkkautta, vaikka aikuisilla häiriöön ei välttämättä liity lainkaan ylivilkkausoireita.

    Paajasen mukaan aikuisilla häiriötä todetaan hieman lapsia vähemmän.

    –  Taustalla on todennäköisesti se, että aivojen kehittyessä oireet usein hieman lieventyvät ja niitä opitaan kompensoimaan paremmin. Aikuisena häiriön tunnistaminen jää myös helposti omalle vastuulle: oireisiin ei välttämättä osata kiinnittää erityistä huomiota, sillä ”asiat ovat aina olleet niin”.

    Terveystalon psykiatrian erikoislääkärin Mika Määtän mukaan noin 2,5–3,4 prosentilla suomalaisista aikuisista on adhd, mikä tarkoittaa noin 80  000–110  000:ta työikäistä.

    –  Silti vuonna 2018 peruskorvausta adhd-lääkkeistä sai vain 14  000 aikuista. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka alidiagnosoitu adhd edelleen on.

    Yhä useampi havahtuu oireisiinsa vasta keski-iässä

    Määtän mukaan suurin osa aikuisten adhd-diagnooseista asetetaan nuorille aikuisille. Uutena ilmiönä viime vuosina ovat lisääntyneet myös 40–60-vuotiaiden diagnoosit.

    –  Moni keski-ikäinen on pärjännyt oireidensa kanssa hyvin, mutta eläminen on vienyt paljon energiaa. Tämän seurauksena alkaa helposti tulla uupumus- tai masennusjaksoja. Toistuva taipumus uupua, masentua tai ahdistua on usein yhteydessä häiriöön.

    Aikuisilla adhd ilmenee useimmiten tarkkaavuuden, keskittymiskyvyn ja toiminnanohjauksen hankaluuksina. Ylivilkkaus voi ilmetä sisäisenä levottomuutena: mieli vaeltaa, ja on todella vaikea rentoutua ja rauhoittua.

    Adhd tekee elämästä usein katkonaista: monella on ollut lukuisia työpaikkoja, useita kesken jääneitä opintoja, ja parisuhteet ovat loppuneet lyhyeen. Moni pärjää haastavissa, itseä kiinnostavissa työtehtävissä, mutta rutiininomaiset tehtävät sekä suunnittelu ja organisointi tuntuvat vaikeilta. Asioita voi olla hankala saada alulle, ja ne jäävät helposti kesken.

    Myös arjesta on vaikeaa huolehtia. Esimerkiksi laskujen maksaminen voi jäädä, tapaamisiin on hankala ehtiä ajoissa eikä kotia saada pidettyä siistinä. Impulsiivisuus voi näkyä herkkänä ärsyyntymisenä, turhautumisena tai tylsistymisenä.

    Määtän mukaan adhd:sta puhuttaessa unohtuu helposti, että häiriöön liittyy usein myös positiivisia puolia.

    –  Adhd-aikuiset voivat olla hyvin luovia, energisiä, innostavia ja spontaaneja ja osaavat lukea ympäristöään. Kaikille ei siis välttämättä ole syytäkään asettaa diagnoosia, eikä kaikilla häiriö välttämättä vaadi hoitoa.

    Määtän mukaan aikuisten adhd:ta hoidetaan useimmiten lääkityksellä.

    Monet syyt voivat selittää sitä, miksi adhd jää lapsena tunnistamatta

    Lapsuuteen ja nuoruuteen voi liittyä useita tekijöitä, joiden ansiosta oireet eivät aiheuta ongelmia ja jäävät helposti tunnistamatta.

    –  Esimerkiksi koulussa voi olla todella hyvät opettajat, jotka osaavat motivoida, kannustaa ja tehdä opetuksen mielenkiintoiseksi, jolloin myös adhd:stä kärsivän lapsen mielenkiinto pysyy yllä. Monella lapsella on vanhemmat, jotka auttavat läksyjen tekemisessä ja huolehtivat, että lapsi ehtii ajoissa kouluun ja hänellä on tavarat mukana, Määttä kuvailee.

    Myös ihmisen persoonallisuuspiirteillä voi olla vaikutusta: jos lapsi tai nuori on kovin tunnollinen tai vaativa itseään kohtaan, hän pyrkii keskittymisvaikeuksistaan huolimatta hoitamaan tehtävänsä huolellisesti, vaikka siihen kuluisi paljon aikaa.

    –  Myös lapset ja nuoret, jotka ovat hyvin älykkäitä ja hyvämuistisia, pärjäävät usein ongelmitta peruskoulussa. He oppivat asioita nopeasti, joten oppiminen ei vaadi pitkäjänteistä keskittymistä. Osalla vielä lukiokin sujuu vaivatta, ja ongelmat saattavat paljastua vasta korkeakoulussa.

    Määtän mukaan adhd-diagnoosit ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä, mikä voi osaltaan johtua siitä, että pojilla oireilu ilmenee herkemmin ylivilkkautena ja tytöillä tarkkaamattomuutena. Tyttöjen adhd voi siis jäädä helpommin tunnistamatta.

    STT

    Sulle on tullut ainakin alkuun kirjoitusvirhe!
    Se ei ole diaknoosi vaan tiaknoosi!


  • Tietyissä persoonallisuushäiriöissä vika ei ole koskaan henkilössä itsessään vaan aina muissa. Esimerkiksi narsistit syyttävät aina olosuhteita ja ympäristöä ja psykopaatit eivät kanna vastuuta teoistaan ja syyttävät aina muita, vaikka ovatkin itse vastuussa teosta.

  Ketjusta on poistettu 29 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kuka maksaa ei-turvallisesta maasta tulevan pakkokatanteenin..

   ..eivät kai veronmaksajat Kelan ansiosidonnaisella päivärahalla? Vastuuton mokailija maksakoon mokiensa kulut itse! Se on Ruotsin risteilyltä tai Balk
   Maailman menoa
   93
   2971
  2. Järkyttäviä Paljastuksia Nikon TV-sarjasta

   Tänään se sitten alkaa, sarja nikosta ja katiskasta. Ennakkotietojen mukaan sisältö paljon ikävämpää kuin luulin. Niko käyttänyt huumeita jo 13 vuotia
   106
   2519
  3. Henna ja Tauski jälleen yhdessä onnellisina

   Kihlatkin hankittu. https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/503fdd42-5bef-4519-ae07-de01ca6aa9ba
   24
   2256
  4. Suomi olisi itse tarvinnut kehitysapua

   suomen koronatalous ja sannan lahjarahat italiaan on kestämätön setti. Suomen julkinen ajetaan alas, teitä ei kunnosteta, omaa taloutta ei elvytetä..
   Maailman menoa
   175
   2076
  5. Sofian pätkä storyssa.

   Siellä taitaa känniläinen Stefu olla vieressä. Jotain rajaa Sofia!
   Kotimaiset julkkisjuorut
   74
   1400