Tutkimusten tulkinnasta

Anonyymi

Aborttipalstalla halutaan harrastella tutkimuksen tulkintaa. Se on tietysti mainio asia.

Pohdinnan kohteena on abortin tehneiden tilastollisesti havaittu kuusinkertainen itsemurhafrekvenssi. Onko niiden välillä myös kausaalinen eli syy-yhteys?

Aborttiväki haluaa esittää, ettei syy-yhteyttä ole, koska voidaan ajatella, että aborttia seuraava itsemurha johtui ”jostakin muusta” syystä kuin abortista. Tämä on periaatteessa mielekäs lähtökohta. Se liittyy ihmisen maailman monimuotoisuuteen. Emme milloinkaan voi tietää, emmekä varsinkaan mitata, kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaalisiin ilmiöihin. Kaikki prosessit ovat tarkkaan ottaen suunnattoman monimutkaisia ja hyvänkään teorian piirissä koottu aineisto selittää aina vain osan havaitusta vaihtelusta.

Käytännössä asia on toinen. Korrelaatioon eli tilastollinen samanaikaiseen vaihteluun liittyy yleensä kausaalinen yhteys. Jos ammut ihmistä kiväärillä on todennäköisempää, että kohde on kuollut luotiin kuin yllättäen iskeneeseen salamaan, vaikka jälkimmäinen on tietysti mahdollista.

Aborttiväki yrittää käyttää samaa syy-yhteyden kieltämisen tapaa kuin tupakkateollisuus. Edes tupakkatehtailijat eivät nykyään voi kieltää tupakoinnin ja syövän ja kuolleisuuden välistä korrelaatiota. Kuitenkin he oikeusistuimissa ovat onnistuneet kieltämään tupakoinnin ja syövän aukottoman _kausaalisen_ yhteyden esittämällä, että on periaatteessa mahdollista, että henkilön X syöpä ei johtunut tupakasta vaan jostakin muusta syystä kuten elintavoista. Tietysti edes tupakkatehtailijat eivät itse usko juttuihinsa, mutta näin he välttävät vastuunsa tuotteestaan ja väistävät korvaukset. Tämä on nk. huuhkaimen moraalia.

On mahdollista ja ilmeisen totta, että abortin ja itsemurhien välillä vaikuttaa myös tuntemattomia tekijöitä. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa sekä itsemurhia lisäävästi että itsemurhia vähentävästi. Näin on mahdollista selkä se, että aborttien vaikutus itsemurhiin on suurempi kuin kuusinkertainen, kuin että se on tätä pienempi. Aborttiasiamiesten tavoite on sama kuin tupakkatehtailijoiden. Kieltää aborttien vaikutus itsemurhien lisääntymiseen ja välttää vastuu. Tämä on saivartelua. Se on julmaa abortin uhrien kärsimysten kieltämistä ja yllyttäjän sekä pakottajan vastuun välttämistä.

Tupakka tappaa – juristeriasta huolimatta.
Aborttiväen tuote tappaa 100% varmasti lapsen ja selvästi kohonneella todennäköisyydellä käyttäjänsä.

38

182

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Näin se vain on. Tosiasioiden kieltäminen tai niistä vaikeneminen on hyvin yleistä kaikessa propagandassa ja trollauksessa. Ja samaan kategoriaan kuuluu kierteleminen, kaarteleminen asian ympärillä sekä erityisesti faktoista puhujat ovat se trollauksen pääkohde. Jopa aivan tieteellisesti tunnetut ja tunnustetut faktatkin kielletään ja tuodaan tilalle omia mutuja ja kautta rantain- selityksiä. Esimerkkinä erityisesti tällä palstalla mainitaan sikiöt limaklöntteinä, mutta sitä käsitystä ei tue mikään tiede. Aborttikin olisi näiden mutuilijoiden mielestä NAISEN OIKEUS, vaikka yhdessäkään lakipykälässämme ei ole niin mainittu! Se on sitä määrätietoista TROLLITULKINTAA vailla faktapohjaa.

  • Anonyymi

   Maailma ei tottele mutuilua eikä jokainen mielipide ole yhtä totta kuin toinen mielipide.

   Aborttiväki yrittää pettää itseään saivartelulla ja koettaa vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen valheilla. Näin tekevät elämän viholliset.

   Aborttiväen tuote on tappava eikä sille myönnetä kuluttajansuojaa.

  • Anonyymi

   "Aborttipalstalla halutaan harrastella tutkimuksen tulkintaa."

   Älä siis harrasta sellaista, jos ei riitä kompetenssi tai koulutus. Kymmenen vuoden takainen merkonoomikoulun asiakaspalvelulinja ei ehkä anna pätevyyttä.

   • Anonyymi

    Kyllä näin on, mutta onhan palstalla ihan jokunen fiksukin, joka osaa pohtia ja tulkita ko tutkimusta. Jotkut taas ovat vetäväneet oman propagandansa värisillä silmillään varsin yksioikoisia päätelmiä eli ovat hekin tulkinneet ja lähes kieltäneet varsin laajan rekisteritutkimuksen luotettavuuden! Rekisteritutkimushan tarkoitaa sitä, että asiaan liittyviä tilastoja tutkitaan ja vertaillaan ja tehdään johtopäätöksiä vertailun pohjalta hakien juuri niitä merkittäviä riippuvuuksia eri tilastolukujen merkitysten ja riippuvaisuuksien välillä. Tällainen koostaminen ei tietenkään anna koko kuvaa ja silloin jää joskus tulkinnanvaraakin. Vähän outoa olikin, kun joku repi pelihousunsa ja rupesi aivan asiallisessa ketjussa vetämään herneitä nenäänsä, kun pohdinta ei sopinutkaan hänelle ja trollaukseensa. No, se on elämää. Ei voi olla oikeassa, jos on väärässä ja siitä ei kannata hiuksiaan repiä ja aloittaa tavanomaista solvauskampanjaa.

    Aihehan oli jo aiemmin palstalla käsittelyssä. Kuuklaa esim: AsiatAsianaVain 27.10.2018 10:27 , jossa väitti, että "tämä opinnäytetyö sisältää väärää tietoa, sillä Gissler on itse kumonnut nuo tutkimuksestaan tehdyt johtopäätökset." Tosiasiassa "Gissler on myöhemmin lisännyt, että prosenttiero olisi pienempi, mutta sillä ei olisi statistista merkitystä verrattuna aiempaan väittämäänsä." Lähde: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25420710


   • Anonyymi

    Aborttiväen pahin ongelma ei ole tietämättömyys, sivistyksen puute ja henkinen alamittaisuus. Aborttiväen syvin ongelma on itsereflektion puute eli se, ettei aborttiväki ymmärrä omaa tilaansa.

    Näin ollen aborttiväellä ei ole polkua parempaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aborttiväen pahin ongelma ei ole tietämättömyys, sivistyksen puute ja henkinen alamittaisuus. Aborttiväen syvin ongelma on itsereflektion puute eli se, ettei aborttiväki ymmärrä omaa tilaansa.

    Näin ollen aborttiväellä ei ole polkua parempaan.

    Siksi aborttiväki vastustaa abortteja vastoin järkeä. Tosi on.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siksi aborttiväki vastustaa abortteja vastoin järkeä. Tosi on.

    Milloin ne on tulleet järkiinsä ja alkaneet vastustaa turhaa tappamista? Siksikö t.rollikin vaikeni ja täällä on muutenkin niin hiljaista?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Milloin ne on tulleet järkiinsä ja alkaneet vastustaa turhaa tappamista? Siksikö t.rollikin vaikeni ja täällä on muutenkin niin hiljaista?

    Ketään ei kiinnosta. Olet omalla panoksellas saanu kaikki täältä pois. Toivotaan et oot nyt saanu sen ISON O:n.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ketään ei kiinnosta. Olet omalla panoksellas saanu kaikki täältä pois. Toivotaan et oot nyt saanu sen ISON O:n.

    Näyttää edelleen kiinnostavan, kun sinäkin vaivauduit vastaamaan.. Osuiko suoraan t.rollin nilkkaan ja nyt sitten katkeruus puhuu?
    J.uu ilman muuta, kaikkihan on AINA pelkästään vastustajien syytä ja härskiä häiriköintiä. ;)


  • Anonyymi

   ABORTTI JA SEKSUAALISUUS Kokonaisvaltaisen neuvonnan kehittäminen Itu-työssä
   Kirsi Lehtonen Opinnäytetyö Toukokuu 2015:
   Mielenkiintoista on myösse, että suomalaisen tutkijan Gisslerin ym. (1996) laajaa suomalaiseen rekisteriinvuosilta 1987-1994perustuvaa tutkimustaei Käypä hoito-suosituksesta enää löytynyt. Todistettavasti se on jossakin vaiheessa siellä ollut.To-distusaineistoa asiasta löytyy vanhemmista opinnäytetöistä, mutta kuitenkin 2000-luvulta, joissa viitataan Käypä hoidon lähteeseen ja Gisslerin tutkimukseen.Tämä tutkimus nimenomaan tutki itsemurhien esiintyvyyttä liittyen erityyppisiin raskauk-siin. Abortin tehneillä naisilla Itsemurhaluku oli kuusinkertainen verrattuna synnyttä-neisiin naisiin ja kolminkertainen (34,7 / 100000) verrattuna keskimääräiseen nais-ten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). AntaakoSuomen virallinen hoitosuositusliian positiivisen kuvan abortin vaikutuksis-ta naisen psyykkiseen terveyteen? Jos linjaus on tarkoituksellinen, niin minkä vuoksi?Miksi erilaisista tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä tai siitä pienestä kymmenen 65prosentin naisjoukosta ei ole suoraa mainintaa?Onko tarkoituksena lieventää pelkoa, syyllisyyttä?Kuitenkin samassa hoitosuosituksessa korostetaan naisen oikeutta saada tukea psyykkiseen vointiinsa ja psykososiaalisen tuen tarpeen tarkistusta erityisesti jälkitarkastuksen yhteydessä.Tällainen ambivalenssi saattaa hämmentää suosituksen lukijoita, allekirjoittanutta ainakin. Totuus tutkimuksista on kuitenkin se, että niiden johtopäätökset ovat ristiriidassa keskenään ja asiallista olisi tuoda myös tämä ihmisten tietoisuuteen.Esimerkiksi nainen, joka tuntee pahaa oloa, masentuneisuutta, häpeää ja syyllisyyttä abortin jälkeen, voi ajatella, että hänellä ei kuuluisi olla tällaisia tuntemuksia, koska tutkimukset ovat toista mieltä.

   Salataanko ihmisiltä OIKEA TIETO? Onko kyseessä todellakin propagandistinen pyrkimys tms aborttia edistämään?

   • Anonyymi

    Rekisteritutkimus on kyllä niitä luotettavimpia tutkimuksia, jos vain otetaan oikeat tilastoluvut vertailuun mukaan. Jostakin syystä nyt JUURI NÄISTÄ rekisteritiedoista kuitenkin halutaan vaieta kuoliaaksi. Fakta on, että virallisten tilastojen mukaan abortin tehneillä naisilla Itsemurhaluku (34,7 / 100000) oli kuusinkertainen verrattuna synnyttäneisiin naisiin (5,9 / 100 000) ja kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen naisten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). Ne luvut löytyy julkisista Stakesin rekistereistä ja ne ovat kiistattomat. Rekisterit kertovat vain valittujen faktorien keskinäisen merkityksen ja ne eivät tietenkään selitä abortin ja itsemurhan tehneiden mielen tasapainoa, olosuhteita tai taustoja, jotka voivat olla paljonkin poikkeavat keskivertonaisen ja perheenäitien olosuhteista tai mentaalitasapainosta, mikä sekin olisi mielenkiintoinen tutkimuksen ja pohdinnan aihe. Esimerkiksi, olivatko abortin jälkeen itsemurhan tehneet psyykeltään heikompia ja ongelmaratkaisukyvyiltään avuttomampia kuin perheelliset äidit tai kuinka paljon abortti itse vaikutti päätökseen tehdä itsemurha? Sitähän eivät nuo tilastot kerro. Ne eivät myöskään kerro, ovatko abortin tehneet huolimattomampia tai vastuuttomampia käytökseltään tai ovatko perheenäidit kykenevämpiä ratkomaan päivittäiset psyykkiset ja fyysiset ongelmatilanteet ja antaako perhe-elämä jo sinänsä itsetuhoisuudelta suojaavan tarkoituksen naisen elämässä.
    k_v


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rekisteritutkimus on kyllä niitä luotettavimpia tutkimuksia, jos vain otetaan oikeat tilastoluvut vertailuun mukaan. Jostakin syystä nyt JUURI NÄISTÄ rekisteritiedoista kuitenkin halutaan vaieta kuoliaaksi. Fakta on, että virallisten tilastojen mukaan abortin tehneillä naisilla Itsemurhaluku (34,7 / 100000) oli kuusinkertainen verrattuna synnyttäneisiin naisiin (5,9 / 100 000) ja kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen naisten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). Ne luvut löytyy julkisista Stakesin rekistereistä ja ne ovat kiistattomat. Rekisterit kertovat vain valittujen faktorien keskinäisen merkityksen ja ne eivät tietenkään selitä abortin ja itsemurhan tehneiden mielen tasapainoa, olosuhteita tai taustoja, jotka voivat olla paljonkin poikkeavat keskivertonaisen ja perheenäitien olosuhteista tai mentaalitasapainosta, mikä sekin olisi mielenkiintoinen tutkimuksen ja pohdinnan aihe. Esimerkiksi, olivatko abortin jälkeen itsemurhan tehneet psyykeltään heikompia ja ongelmaratkaisukyvyiltään avuttomampia kuin perheelliset äidit tai kuinka paljon abortti itse vaikutti päätökseen tehdä itsemurha? Sitähän eivät nuo tilastot kerro. Ne eivät myöskään kerro, ovatko abortin tehneet huolimattomampia tai vastuuttomampia käytökseltään tai ovatko perheenäidit kykenevämpiä ratkomaan päivittäiset psyykkiset ja fyysiset ongelmatilanteet ja antaako perhe-elämä jo sinänsä itsetuhoisuudelta suojaavan tarkoituksen naisen elämässä.
    k_v

    Suurin osa aborttiväestä ei ymmärrä mitään tutkimuksesta, saati kahden ilmiön keskinäistä vaihtelua selittävien kolmansien (väliin tulevien) tekijöiden asetelmasta.

    Aborttiväelle oikea tieto tai pyrkimys totuuteen on kiusallista.

    Aborttiväki noudattaa stalinistista tietoteoriaa, jonka mukaan "totta" on se, mikä muistuttaa mielipidettäni ja intressiäni. Se, mikä ei sovi etuihini on "epätotta".

    Aborttijärjestelmän ylläpito edellyttää valhetta ja valheellisuutta. Lasten murhaaminen ja äitien kyykyttäminen on mahdollista vain pyrkimällä piilottamaan ja kieltämään toiminnan sisältö.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rekisteritutkimus on kyllä niitä luotettavimpia tutkimuksia, jos vain otetaan oikeat tilastoluvut vertailuun mukaan. Jostakin syystä nyt JUURI NÄISTÄ rekisteritiedoista kuitenkin halutaan vaieta kuoliaaksi. Fakta on, että virallisten tilastojen mukaan abortin tehneillä naisilla Itsemurhaluku (34,7 / 100000) oli kuusinkertainen verrattuna synnyttäneisiin naisiin (5,9 / 100 000) ja kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen naisten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). Ne luvut löytyy julkisista Stakesin rekistereistä ja ne ovat kiistattomat. Rekisterit kertovat vain valittujen faktorien keskinäisen merkityksen ja ne eivät tietenkään selitä abortin ja itsemurhan tehneiden mielen tasapainoa, olosuhteita tai taustoja, jotka voivat olla paljonkin poikkeavat keskivertonaisen ja perheenäitien olosuhteista tai mentaalitasapainosta, mikä sekin olisi mielenkiintoinen tutkimuksen ja pohdinnan aihe. Esimerkiksi, olivatko abortin jälkeen itsemurhan tehneet psyykeltään heikompia ja ongelmaratkaisukyvyiltään avuttomampia kuin perheelliset äidit tai kuinka paljon abortti itse vaikutti päätökseen tehdä itsemurha? Sitähän eivät nuo tilastot kerro. Ne eivät myöskään kerro, ovatko abortin tehneet huolimattomampia tai vastuuttomampia käytökseltään tai ovatko perheenäidit kykenevämpiä ratkomaan päivittäiset psyykkiset ja fyysiset ongelmatilanteet ja antaako perhe-elämä jo sinänsä itsetuhoisuudelta suojaavan tarkoituksen naisen elämässä.
    k_v

    "Fakta on, että virallisten tilastojen mukaan abortin tehneillä naisilla Itsemurhaluku (34,7 / 100000) oli kuusinkertainen verrattuna synnyttäneisiin naisiin (5,9 / 100 000) ja kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen naisten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). Ne luvut löytyy julkisista Stakesin rekistereistä ja ne ovat kiistattomat. "

    Saisinko tähän suoran lainauksen noista rekistereistä, kun en itse löydä sellaisia.


   • Anonyymi

   • Mainitusta opinnäytetyöstä olen kirjoittanut tänne aiemmin:

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16095952/eras-opinnaytetyo-abortista-ja-itu-projektista

    Se kertoo vain muutaman henkilön tapauskokemuksen. Niissäkin insestiä ja seksiin pakottamista eli todella ikävät lähtökohdat ylipäätään. Ammattikorkeakoulun opinnäyte on luettuani tämän jo ajat sitten, kaukana tieteellisyydestä ja on erittäin asenteellinen ja tuota en olisi ikinä hyväksynyt, jos olisin sen ollut tarkastamassa. Amkissa ei mitään seminaareja ole, eikä tieteellistä lähestymistapaa opeteta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.theseus.fi/handle/10024/96290

    Tuossa kyseinen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, toimeksiantajana Itu-projekti. Ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä.

    Faktat puhuvat puolestaan! Yksinkertaistetaan vähän hitaammille: Abortin tehneiden itsemurhaluku (34,7 / 100000) oli kuusinkertainen verrattuna synnyttäneisiin naisiin (5,9 / 100 000) ja kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen naisten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). Nyt näitä osaa lukea lukutaitoiset, olkoon sitten kyse minkä tasoisesta lukijasta tai opinnäytetyöstä vaan. Turhaa pyrkiä dissaamaankaan opinnäytetyötä, väittelemään tai väittämään asenteellisiksi noita lukuja. Ei onnistu. Jopa G. ei sanoutunut irti noista luvuista, sillä kaikki luvut löytyvät myös tilastoista, tosin jos kykenee niitä etsimään, löytämään ja oikein yhdistelemään. Johtopäätökset taas voi tehdä enemmän oppineet.
    Mutta itsepä aborttiedsitäjät tämänkin shown aloittivat omalla aloitteellaan jo vuosia sitten ja TAAS nostivat esille ja aina tulee takkiin. Heh.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Faktat puhuvat puolestaan! Yksinkertaistetaan vähän hitaammille: Abortin tehneiden itsemurhaluku (34,7 / 100000) oli kuusinkertainen verrattuna synnyttäneisiin naisiin (5,9 / 100 000) ja kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen naisten tekemään itsemurhalukuun (11,3 / 100000). Nyt näitä osaa lukea lukutaitoiset, olkoon sitten kyse minkä tasoisesta lukijasta tai opinnäytetyöstä vaan. Turhaa pyrkiä dissaamaankaan opinnäytetyötä, väittelemään tai väittämään asenteellisiksi noita lukuja. Ei onnistu. Jopa G. ei sanoutunut irti noista luvuista, sillä kaikki luvut löytyvät myös tilastoista, tosin jos kykenee niitä etsimään, löytämään ja oikein yhdistelemään. Johtopäätökset taas voi tehdä enemmän oppineet.
    Mutta itsepä aborttiedsitäjät tämänkin shown aloittivat omalla aloitteellaan jo vuosia sitten ja TAAS nostivat esille ja aina tulee takkiin. Heh.

    Miten kommentoit sitä kun kireät aborttilait ajavat naisia itsemurhiin?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten kommentoit sitä kun kireät aborttilait ajavat naisia itsemurhiin?

    Esitä tilastot tai tutkimukset, joihin monivuotinen, perustelematon väitteesi perustuu. Sitten voikin olla mahdollista kommentoida.

    Itse väitän, että laillinenkin abortti johtaa tutkimusten mukaan naisten itsemurhiin, n. 34/ 100 000 naista .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    T.rollin levy jumittaa kun asia menee liian kiperäksi. XD Sitä se on kun taas kerran olet hävinnyt ja n.olosti. Faktat voittaa aina vain epätoivoiset valhemutusi.


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    Mainitusta opinnäytetyöstä olen kirjoittanut tänne aiemmin:

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16095952/eras-opinnaytetyo-abortista-ja-itu-projektista

    Se kertoo vain muutaman henkilön tapauskokemuksen. Niissäkin insestiä ja seksiin pakottamista eli todella ikävät lähtökohdat ylipäätään. Ammattikorkeakoulun opinnäyte on luettuani tämän jo ajat sitten, kaukana tieteellisyydestä ja on erittäin asenteellinen ja tuota en olisi ikinä hyväksynyt, jos olisin sen ollut tarkastamassa. Amkissa ei mitään seminaareja ole, eikä tieteellistä lähestymistapaa opeteta.

    Aborttiväen palstan diletantti laukoo sitä ja tätä. Ei kuitenkaan kykene vastaamaan aloitukseen.

    Aborttiasiamies yrittää väittää tutkimusta epätieteelliseksi sen vuoksi, että se on valmistunut ammattikorkeakoulussa. Koulutusta tuntemattoman diletantin puheet voidaan jättää omaan arvoonsa. Niiden tavoiteena on naisten kyykyttämisen jatkaminen ja lasten teilaus. Tutkimus ja tilastot saavat väistyä tämän tavoitteen alta.


  • Ministerin vastine tutkijan omin sanoin:

   "Raskauden keskeytyksen ja itsemurhien välinen korrelaatio ei välttämättä tarkoita syy-yhteyttä. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan raskauden keskeytykseen liittyvä lisääntynyt itsemurhariski voi johtua raskauden keskeytyksen haitallisista vaikutuksista tai raskauden keskeytyksen taustalla olevista vaikeuksista. Tutkimuksessa alimman sosiaaliluokan naiset olivat yliedustettuina itsemurhan tehneissä, raskauden keskeytyksen läpikäyneissä naisissa. Myös ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu matalan sosiaaliluokan, avioeron ja leskeyden olevan yhteydessä raskauden keskeytyksen jälkeisiin itsemurhiin.

   Vastineessaan tutkimuksestaan syntyneeseen keskusteluun tutkimuksen tekijät korostavat, että monille naisille raskauden keskeytys voi olla oikea ratkaisu heidän senhetkisiin ongelmiinsa ja helpotus verrattuna ei-toivottuun synnytykseen. Yksi tutkimuksen tekijöistä on aiemmin todennut, että ammatti-ihmisen terveydenhuollon sisällä ja raskauden alkuvaiheessa tekemä raskauden keskeytys aiheuttaa vain harvoin pitkäaikaisia haittavaikutuksia ja että ei-toivotun lapsen terveysennuste on ilmeisesti huonompi kuin toivotun lapsen. Nämä seikat eivät kuitenkaan poissulje sitä tosiseikkaa, että toiset raskauden keskeyttäneet naiset tarvitsevat erityistä tukea ja että terveydenhuoltohenkilöstön tehtävä on identifioida heidät.

   Ei-toivotun lapsen synnyttäminen saattaa olla naiselle raskauden keskeytystä suurempi itsemurhariski. Esimerkiksi kysymyksessä viitatussa tutkimuksessa teini-ikäisten lapsen synnyttäneiden itsemurhariski oli kolminkertainen kaikkiin teini-ikäisiin verrattuna. Olennaista onkin välttää ei-toivottuja raskauksia. Raskauden keskeytykset ovat Suomessa vähentyneet runsaassa 20 vuodessa yli 50 % ja erityisesti ovat vähentyneet alle 20-vuotiaiden keskeytykset. Taustalla on tehostettu ehkäisyneuvonta ja perhesuunnittelu sekä yhteiskunnan hyväksyvä asenne ehkäisyn käyttämiseen. Raskauden keskeytysten määrä Suomessa on kansainvälisesti pieni, esimerkiksi Yhdysvalloissa keskeytyksiä tehdään lähes kolme kertaa niin paljon kuin Suomessa. Naisen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle vaarallisia laittomia abortteja ei Suomessa tehdä."

   ( ministeri Terttu Huttu-Juntusen vastine Päivi Räsäsen kirjalliseen kysymykseen nro. 335 keväältä 1997.)

   Tässä jälleen kerran tästä jo aika iäkkäästä tutkimuksesta.

   • Anonyymi

    "Raskauden keskeytyksen ja itsemurhien välinen korrelaatio ei välttämättä tarkoita syy-yhteyttä. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan raskauden keskeytykseen liittyvä lisääntynyt itsemurhariski voi johtua raskauden keskeytyksen haitallisista vaikutuksista tai raskauden keskeytyksen taustalla olevista vaikeuksista. Tutkimuksessa alimman sosiaaliluokan naiset olivat yliedustettuina itsemurhan tehneissä, raskauden keskeytyksen läpikäyneissä naisissa. Myös ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu matalan sosiaaliluokan, avioeron ja leskeyden olevan yhteydessä raskauden keskeytyksen jälkeisiin itsemurhiin."

    Oli kiva kun toit tuon esiin, koska en itse halunnut julkisesti leimata abortin tehneitä heikompiosaisiksi. Mutta näyttää olevan niin, että he todella ovat niitä, joiden elämänhallinta ei ole kunnossa ja sitten päätyvät tuollaisiin epätoivoisiin ratkaisuihin, jopa monestikin. Abortti on siis huonompiosaisten ratkaisu muutenkin vaikeassa elämässään. Juuri tuohon muuten G. ilmeisesti halusi viitata, kun ei halunnut aivan suoraviivaisesti uskoa lukuja. Siksipä juuri heikompiosaisia pitäisi tukea ja kannustaa elämäntaitojen hallinnassa ja ohjata epätoivoisten valintojensa sijasta parempiin vaihtoehtoihin jo seksisuhteitaan paremmin harkiten.


   • Anonyymi

    "teini-ikäisten lapsen synnyttäneiden itsemurhariski oli kolminkertainen kaikkiin teini-ikäisiin verrattuna."

    Ja mikähän oli niiden teiniaborttöörien riski, miksei siihen verrattu? Ettei kuitenkin moninkertainen kuin synnyttäneillä...
    Lisäksi synnyttäneiden taustoistahan ei ollut tarkempia tietoja, joten mitä ilmeisimmin sieltä löytyy ihan samanlaisia vaikeuksiakin kuin aborttööreiltä, ja silti riski on 6 kertaa vähäisempi..

    "tästä jo aika iäkkäästä tutkimuksesta."

    Onko tullut uudempaa tilalle, joka kumoaisi tämän?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "teini-ikäisten lapsen synnyttäneiden itsemurhariski oli kolminkertainen kaikkiin teini-ikäisiin verrattuna."

    Ja mikähän oli niiden teiniaborttöörien riski, miksei siihen verrattu? Ettei kuitenkin moninkertainen kuin synnyttäneillä...
    Lisäksi synnyttäneiden taustoistahan ei ollut tarkempia tietoja, joten mitä ilmeisimmin sieltä löytyy ihan samanlaisia vaikeuksiakin kuin aborttööreiltä, ja silti riski on 6 kertaa vähäisempi..

    "tästä jo aika iäkkäästä tutkimuksesta."

    Onko tullut uudempaa tilalle, joka kumoaisi tämän?

    On. Kysäsin viime vuonna Mantalta mutta sitten kupsahti 113-vuotiaana.

    T. Naapurin Erno


   • Anonyymi

    Poliitikko puhuu hänelle kirjoitetun puheen, jossa poliitikko sekottaa keskenään tosiasiat ja mielipiteet.

    Kuten ministerin "vastauksessa" näkyy, mukavuusaborttiväkivalta kohdistuu useimmin juuri heikommassa asemassa oleviin naisiin. Tämä ei poista aborttien ja itsemurhien välistä kausaalistta syy-yhteyttä vaan nimien omaan SELITTÄÄ millainen tämä kausaaliyhteys tarkemmin on. Aborttiasiamiehet ja mukavuusabortti iskee juuri epävarmoihin ja haavoittuvassa asemassa oleviin naisiin.

    Muu osa ministerin "puheesta" oli mielipiteitä siitä miten asioiden tulisi tai ei tulisi olla. Sellaisella höpinällä ei ole mitään tekemistä varsinaisen asian kanssa. Kyse on huomion siirtämisestä sivuun.

    Kuka oikeasti odottaisi, että ministeri tunnustaisi mukavuusaborttien iskevän juuri heikommassa asemassa oleviin naisiin ja heidän lapsiinsa... Silloinhan olisi tehty väärin ja asia olisi korjattava... Siksi totuus on kiellettävä...


  • Anonyymi

   Ihan hassua kun joku jaksaa jauhaa tutkimuksesta 80-luvulta. Tutkimus josta itse sen tehnyt on kertonut sen heikkoudet.

   80-luvulla ei ollut abortti potilaan tukipalveluja. Eikä myöskään synnytysmasennushoitoa.

   Jos abortti olis jotenkin yleisesti vahingollinen naisille niin se olis kielletty. Samoin synnytys koska se aiheuttaa henkisiä ongelmia.

   • Anonyymi

    "Jos abortti olis jotenkin yleisesti vahingollinen naisille niin se olis kielletty."

    Et kai sekoa nyt omaan "logiikkaasi"? Siis abortti on täysin "vaaraton" eikä siksi voi olla kielletty, mutta synnytys on hirivttävänkin "vaarallinen" muttei silti kiellettyä?!
    Jos kaikki vahingollinen olisi kiellettyä, olisi esim. alkoholi ja tupakkakin laittomia, samoin jotkut extreme lajit, ylensyönti jne.
    Kannaltasi tietenkin ikävää, että abortin vahingolliset seuraukset on lukuisilla tutkimuksilla todettu ja osoitettu. Mitä muutakaan voisit enää kuin sokkolaput silmillä kiistää kaiken.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    T.rollihäirikön uusi taktiikka on näköjään lisäillä näitä valhesyytös-k.usimerkkejään joka ketjun päähän. XD Sitä se on kun se vähäinenkin sanottava (jankutus) aiheesta loppuu.
    Samalla jyllää projektio-defenssi: > oma ominaisuus tai tunne heijastetaan toiseen; > , t.rolli on huomaavinaan muissa kaikkea mitä itseasiassa vain itse harrastaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    T.rollihäirikön uusi taktiikka on näköjään lisäillä näitä valhesyytös-k.usimerkkejään joka ketjun päähän. XD Sitä se on kun se vähäinenkin sanottava (jankutus) aiheesta loppuu.
    Samalla jyllää projektio-defenssi: > oma ominaisuus tai tunne heijastetaan toiseen; > , t.rolli on huomaavinaan muissa kaikkea mitä itseasiassa vain itse harrastaa.

    Sinä valehtelet. Kukaan ei enää lue juttujasi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinä valehtelet. Kukaan ei enää lue juttujasi.

    Hienosti osoitat omilla möläytyksilläsi valheesi jälleen kerran. XD Oikein hyvä jos sinä et enää lukisikaan niitä. Mutta taitaa olla kaikesta päätellen turha toivo.


  • Anonyymi

   Kansaneläkelaitoksen pitäisi todistaa menestyt eläketulot vakuuttavasti. Jokaista voi huijata jonkin aikaa.

  • Anonyymi

   Kyllä tutkijat huolehtii johtopäätöksistä. Niiden perusteella meillä on aborttioikeus. Koska aborttioikeus lisää hyvinvointia ja estää kärsimystä.

   • Anonyymi

    Tutkijoillakin on puolueelliset näkemysmutunsa. Ja sitten on ne tutkitut kiistattomat tilastofaktat.
    Kärsimysverukkeelliset mukavuusm.urhat lisää itsekkään omanapasakin "hyvinvointia".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tutkijoillakin on puolueelliset näkemysmutunsa. Ja sitten on ne tutkitut kiistattomat tilastofaktat.
    Kärsimysverukkeelliset mukavuusm.urhat lisää itsekkään omanapasakin "hyvinvointia".

    Kuka tutkija esimerkiks on puolueellinen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuka tutkija esimerkiks on puolueellinen?

    Esimerkiksi tupakkateollisuuden palkkaamat tutkijat ovat kautta historian olleet kovin puolueellisia. Aloitin räikeimmästä päästä, jotta huomaat, että erilaiset etupiirit haluavat mieleisiä tuloksia järjestämällä mieleisiään "tutkimuksia".

    Myös aborttiin liittyviä tutkimustuloksia vähätellään, jopa poistetaan julkisuudesta, kuten G.n tutkimustuloksille on palstalaisten kertomusten mukaan tehty.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Esimerkiksi tupakkateollisuuden palkkaamat tutkijat ovat kautta historian olleet kovin puolueellisia. Aloitin räikeimmästä päästä, jotta huomaat, että erilaiset etupiirit haluavat mieleisiä tuloksia järjestämällä mieleisiään "tutkimuksia".

    Myös aborttiin liittyviä tutkimustuloksia vähätellään, jopa poistetaan julkisuudesta, kuten G.n tutkimustuloksille on palstalaisten kertomusten mukaan tehty.

    Vain aborttia vastustavat tahotko ovat puolueettomia?


  • Anonyymi

   Sielunsyöjätär nauravainen näetkö aikaasi kyyneleiden🔕

  Ketjusta on poistettu 9 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. TTK-tippuja Elina Gustafsson tilittää tulosten jälkeen: "Mä olisin toivonut, että Suomen kansa..."

   Ou nou, ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson tippui parinsa Ansku Bergströmin kanssa Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta. Tuli kyllä täysin puskista ja yllätyk
   Kotimaiset julkkisjuorut
   109
   6199
  2. Maria Veitola sai pakit tänäkin vuonna - Tämä yksi pariskunta kieltäytyy aina Yökylässä-sarjasta

   Maria Veitola on kyllä nähnyt monenlaisia julkkisten koteja vuosien varrella. On ollut Maisa Torppaa, Tiina Jylhää ja Anu Saagimia... Kenet sinä halua
   Kotimaiset julkkisjuorut
   23
   5384
  3. Martina avautuu

   Gekkoselle. Tosi hyvin sanottu: https://gekkonen.net/martina-aitolehti-hannu-pikkarainen-18921/ Näen nyt ekaa kertaa videolla. Aika paljon muistutt
   Kotimaiset julkkisjuorut
   172
   3115
  4. Tohtori Jussi Halla-aho sairaslomalla

   Viikon ikävin uutinen oli Suomen suosituimman poliitikon, äänikuningas tohtori Halla-ahon joutuminen sairaslomalle. Peukut pystyyn, että Suomen ykkösp
   Maailman menoa
   124
   2524
  5. Ei oo Pikkaraisella kaikki kotona

   Viimeisessä insta pätkässään tuijottaa kameraan nyrkki pystyssä, ja huutaa vamos. Voi hyvää päivää, kertoo mitä päässä liikkuu.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   102
   1710
  6. Romanit osoitteli pistoolilla nuoria La iltana

   Nonii. 15-16v poikia oli osoiteltu pistoolilla ohiajavasta sinisestä Fordista? Onneksi pojat olivat yhdessä soittaneet poliisille ja ilmoittaneet r
   Kannus
   32
   1014
  7. Semmonen rakas kuin sinä

   Mistähän sellaisen saisi? :)
   Ikävä
   109
   890
  8. Uskomattomia törkykommentteja

   Miten ihmeessä ihmisistä saa kirjoitella näin järkyttäviä kommentteja? Miltä tuntuisi kirjoittajasta, jos häntä jatkuvasti solvattaisiin samalla taval
   Kotimaiset julkkisjuorut
   114
   874
  9. Martinan live, ääää, öööööö

   Kuka pystyi katsomaan loppuun, ihan kamalaa kuunneltavaa, ja toi ylimielisen ällöttävä olemus. Mulle riitti siihen saakka, kun sanoi, "on vielä muutam
   Kotimaiset julkkisjuorut
   60
   873
  Aihe