Mitä kääntyminen eli parannus tarkoittaa?

Anonyymi

Kääntyminen eli parannus kreikaksi "metanoia" tarkoittaa mielenmuutosta,
ei mitään konkreettista tekoa.
Kasteen yhteydessä kääntymien Jumalan puoleen tarkoittaa oman ja lapsien syntisyyden tunnustamista ennen kastetta.

38 Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen

38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

39 Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsia
39 For the promise is unto you, and to your children

48

294

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Mikä se sellainen mielenmuutos on joka ei tekoihin vaikuta?

   • Anonyymi

    Usko ilman tekoja, on kuollut usko. Ei ole uskoa, jos ei ole tekoja.

    Jaak 2:26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.


   • Anonyymi

    Aloittaja on väärässä.

    Parannus tarkoittaa kuolemaan johtavien tekojen lopettamista. Parannus on siis synnin tekemisen lopettamista.

    Heb 6:1 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan,

    Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta. Tekojen on muututtava, sillä laittomuuden tekijät eivät saa armoa.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


  • Anonyymi

   Parannus on mielenmuutos, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään ja valintoihin, myös oikeisiin tekoihin js syntitekojen hylkäämiseen. Se on elämän suunnan muutos, kääntymys. Parannus l. kääntyminen l. mielenmuutos on uudestaan kirjoitettu Lutherin Tunnustuskirjoissa, koska sitä ennen käsite ei ollut kovin selvä.

  • Anonyymi

   Ei ihminen voi hyvillä teoillaan kuitata menneisyyden syntejä ja siten pelastua.

   1. Piet. 3:21

   Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt KASTE ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon LIITON Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus,

   Jumala puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä ja syyllisyydestä Kristittyjen kasteessa (ei lahkokasteessa) ja antaa siitä Uuden liiton sinetiksi Pyhän Hengen lahjan.

   • Anonyymi

    "Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alle siinnyt äitini kohtuun." Ps.51:7

    Room.6:3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?

    Kristuksen kuolema, sovintoveren osallisuus, verensuoja.

    Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, tarkoittaa antakaa kastaa itsenne ja pestä pois syntinne.


   • Anonyymi

    Syntisyys pitää tunnustaa ennen kastetta, niin Jumala pesee kasteessa kaiken syntisyyden pois ja puhtaaseen sydämeen vuodatetaan Pyhää uskon Henkeä.

    Siitä seuraa hyvä omatunto, kun kaikki synnit on saatu anteeksi. Uutta liittoa nimitetäänkin hyvän omantunnon liitto.

    1. Piet. 3:21

    Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt KASTE ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon LIITON Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus,


   • Anonyymi

    Tuo 1992 käännös on pielessä. Pietari tarkoittaa, että kateessa ei ole lian pesemisestä pois iholta vaan syntien pesemisestä. Tässä parempi 33/38 käännös:

    “Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,” (1. Pietarin kirje 3:21, FinPR)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo 1992 käännös on pielessä. Pietari tarkoittaa, että kateessa ei ole lian pesemisestä pois iholta vaan syntien pesemisestä. Tässä parempi 33/38 käännös:

    “Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,” (1. Pietarin kirje 3:21, FinPR)

    Kyse on rotuaalisesta epäpuhtaudesta eli henkisestä liasta joka kasteessa pestään pois jotta kastettavasta tulee rituaalisesti puhdas. Tämä ajatus tulee suoraan juutalaisesta mikve-kasteesta. Ja kääntäjä ei ole ollut väärässä. Lika on todellakin suora ja sanatarkka käännös kreikan sanalle rhypou (eng. dirt/filth). Sana saasta ja saastainen ovat sen sijaan alatyylinen ilmaisu ja loukkaava sillä sanoja käytetään useammin ihmisten haukkumiseen ja pilkkaamiseen.


  • Anonyymi

   >>>Kääntyminen eli parannus kreikaksi "metanoia" tarkoittaa mielenmuutosta,
   ei mitään konkreettista tekoa.<<<

   Aloittaja on väärässä.

   Parannus tarkoittaa muutosta kuolemaan johtavista teoista:

   Heb 6:1 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan,

   Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta. Tekojen on muututtava, sillä laittomuuden tekijät eivät saa armoa.

   Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
   22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
   23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

  • Anonyymi

   Kristillinen kaste on syntisten kaste.
   Syntien tunnustus on kasteen ehto, ei mikään uskontunnustus ja synnittömäksi julistus.

   • Anonyymi

    niin, ja unohdatte perisynnin, joka "asuu" ihmisessä,

    "synti joka minussa ASUU"
    Room: 7: 20

    "Ja mies antoi vaimolle nimeksi Eeva; "sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti"
    1 Moos: 3: 20

    "Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka vaimosta syntynyt olla vanhurskas !
    Katso, pyhiinsäkään hän ei luota, eivät taivaatkaan ole puhtaat hänen silmissänsä"
    Job: 15: 14-15


  • Anonyymi

   Neh. 9:3

   Sitten he nousivat seisomaan, kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa neljännes päivää; ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat Herraa, Jumalaansa.

   3. Moos. 26:40

   Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan,

   Ps.51;7

   Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun.
   [1. Moos. 8:21; Job 14:4, Job 25:4]

   • Anonyymi

    Room. 5:12

    Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. [1. Moos. 2:17, 1. Moos. 3:6,19; Ps. 51:7]


  • Anonyymi

   Ajatuksella on pitkä perinne kristinuskossa. Avainsana on kreikankielen sana metanoia.

   Metanoia käännettiin aikanaan latinankielisissä versioissa tarkoittamaan parannusta ja katumusta (poenitentia). Em. Aamos 7:6 on tyypillinen esimerkki: "Niin Herra katui (metanoia) ja sanoi: »Tämäkään ei tapahdu.»"

   Mutta metanoia tarkoitti silloisessa kreikassa toista asiaa. Se tarkoitti: muuttaa mielensä, kääntyä toiseen suuntaan (henkisesti). Em. Joona 3:10 on esimerkki tästä: Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä (metanoia)...

   Em. kirkkoisä Tertullian vastusti jyrkästi metanoian kääntämistä parannukseksi, koska se hänen mukaansa vääristi kristinuskon sanoman. Hän hävisi kiistan.

   Ajatuksen nostivat uudelleen esiin erityisesti John Calvin ja myöskin Martti Luther. Calvin selittää asian paremmin. Metanoia tarkoitti hänelle: (a) ihminen vetäytyy itsestään (b) kääntyy Jumalan puoleen (c) jättää vanhan mielen ja (d) ja saa uuden. Ihmisen ei tarvitse tehdä ensin parannusta, koska mielen muutos itsessään aiheuttaa sen parannuksen.

   Ortodoksisessa kirkosta löytyy sama idea. Metanoia on mielen muutos, sen suuntaamista uudelleen, jossa ihminen luopuu käsityksestään maailmasta ja itsestään. Näin hän löytää uuden tavan rakastaa muita ja Jumalaa.

   Suomeksi ero on tämä:

   Ensimmäisen version (katumus, parannus) mukaan alkoholistin täytyy ensin tehdä parannus eli lopettaa juominen. Vasta sen jälkeen hän voi olla Jumalan rakastama.

   Toisen versio mukaan kun alkoholisti muuttaa mielensä (metanoia) itsestään ja ymmärtää olevansa jo Jumalan rakastama, hän lopettaa juomisen.

  • Anonyymi

   Juutalainen paimen huusi lampaille "Metanoia!" kun halusi että nämä palaavat kotiin. Samaa profeetat huusivat Jumalasta pois kääntyneelle kansalle. Kutsuhuuto "Metanoia!" tarkoittaa paluuta takaisin, kutsua palata kotiin, mutta uskovaisille se tarkoittaa paluuta takaisin Jumalan luokse.

   • Anonyymi

    Olipa omituinen kommentti: "
    "Kasteen yhteydessä kääntymien Jumalan puoleen tarkoittaa oman ja lapsien syntisyyden tunnustamista ennen kastetta."

    Miten joku voi tunnustaa toisen syntisyyden?? Miksei samalla tunnusta koko maailman syntisyyttä? Miksi moinen vaatimattomuus?
    Vauva ei käänny Jumalan puoleen kasteessaan, joten hänen kastamisensa on turhaa.

    Raamatullinen kaste on uskoontulleen kaste: "joka uskoo ja kastetaan,pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."


   • Anonyymi

    Tarkoitat varmaan shuvu? Metanoia on kreikan kielinen käännös heprealaisesta sanasta shuvu, "palata". Esimerkiksi Jeremia sanoo: "Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne!" (3:22)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tarkoitat varmaan shuvu? Metanoia on kreikan kielinen käännös heprealaisesta sanasta shuvu, "palata". Esimerkiksi Jeremia sanoo: "Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne!" (3:22)

    Pitää paikkaansa, mutta...Kreikankielinen käännös käyttää kahta eri termiä samasta sanasta: metanoia ja epistrepho. Käyttö on johdonmukaista UT:ssa, joten niiden merkitys on ollut jo silloin eri.

    Epistrepho tarkoittaa kääntyä takaisin, palata ja siihen sisältyy katumus. Ihminen ymmärtää tehneensä väärin ja katuu tekojaan.

    Metanoia tarkoittaa "tehdä käännös, muuttua henkisesti". Ihminen ymmärtää elävänsä väärin, hänen käsityksensä itsestään on väärin ja tämä oivallus muuttaa hänet. Katumus ei ole tässä mukana eikä metanoia edellytä katumusta.


  • ”Kääntyminen eli parannus kreikaksi "metanoia" tarkoittaa mielenmuutosta, ei mitään konkreettista tekoa.”

   Väitteestä on jo tullutkin yllättävän hyvää keskustelua. Ensimmäinen ajatus tuosta oli, että jotenkin vain ihmisen mieli muuttuu, mutta ei mitenkään käytös tai siitä seuraavat teot.

   Nimimerkki ”Anonyymi” 01.11.2021 16:42 puolestaan sanoo aivan päinvastaista: ”Parannus on mielenmuutos, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään ja valintoihin, myös oikeisiin tekoihin js syntitekojen hylkäämiseen.”

   Tosiaan, kun ihmisen mieli muuttuu, niin eikö se tosiaan näy erilaisena asenteena sekä tekoina?

   Päinvastaisen väitteen asettaa ”Anonyymi” 01.11.2021 16:52 kirjoittaessaan ”Parannus tarkoittaa muutosta kuolemaan johtavista teoista: Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta.”

   Siinä mielessä hän on oikeassa, että Jeesus painotti aika lailla tekemistä:
   Matt. 25:40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle
   Matt. 25:45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'

   Mutta ei ehkä aivan noin lakihenkisesti.

   ”Anonyymi” 202.11.2021 01:06 avaa aika hyvin keskeistä käsitettä:
   ”Metanoia käännettiin aikanaan latinankielisissä versioissa tarkoittamaan parannusta ja katumusta (poenitentia)…” ja ”Mutta metanoia tarkoitti silloisessa kreikassa toista asiaa. Se tarkoitti: muuttaa mielensä, kääntyä toiseen suuntaan (henkisesti).”

   Eli nämä kaksi asiaa tosiaan on hyvä erottaa toisistaan

   ”Calvin selittää asian paremmin. Metanoia tarkoitti hänelle: (a) ihminen vetäytyy itsestään (b) kääntyy Jumalan puoleen (c) jättää vanhan mielen ja (d) ja saa uuden. Ihmisen ei tarvitse tehdä ensin parannusta, koska mielen muutos itsessään aiheuttaa sen parannuksen.”

   ”Ortodoksisessa kirkosta löytyy sama idea. Metanoia on mielen muutos, sen suuntaamista uudelleen, jossa ihminen luopuu käsityksestään maailmasta ja itsestään. Näin hän löytää uuden tavan rakastaa muita ja Jumalaa.”

   Näin asiaa kun lähestyy, se muuttuu loogisemmaksi.

   ”Ensimmäisen version (katumus, parannus) mukaan alkoholistin täytyy ensin tehdä parannus eli lopettaa juominen. Vasta sen jälkeen hän voi olla Jumalan rakastama.”
   ”Toisen versio mukaan kun alkoholisti muuttaa mielensä (metanoia) itsestään ja ymmärtää olevansa jo Jumalan rakastama, hän lopettaa juomisen.”

   Tässä on vissi ero. Ensimmäisessä versiossa pitää ensin ansaita Jumalan rakkaus, eli se on ehdollista (ja hyvin maallista) rakkautta.
   Toisessa versiossa sen sijaan Jumalan rakkaus ei ole ehdollista, vaan se on läsnä koko ajan, ja mielenmuutoksen kautta sen voi vastaanottaa. Sen jälkeen tulevat ne käytöksen ja asenteiden muutokset.

   Tosiaan, kun vaaditaan niitä ”parannuksia”, niin ne saattavat sisältää sanojasta riippuen aika lailla eri juttuja. Ehkä sen vuoksi joidenkin on niin vaikeaa mainita, mitä ne sitten konkreettisessa elämässä ovat.

   • Anonyymi

    Käänny pois synneistäsi ja lopeta tuo älytön kopiointi ja sanojen pyörittely!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Käänny pois synneistäsi ja lopeta tuo älytön kopiointi ja sanojen pyörittely!

    :D Eli mitään konkreettista tai tavallista suomen kieltä ei saisi käyttää?

    Mielestäni tässä ketjussa tulee hyvin monilla juuri tuota pelkkää hienojen sanojen pyörittelyä, missä ei oikeastaan ole juuri sisältöä.

    Ehkä halutaan pitää itsellään kaikki sen, mitä vaaditaan sitten käytännössä niiltä, jotka ilmaisevat tehneensä "parannuksen" - ja joka on sitten kaikilla jotain vähän erilaista.


   • Anonyymi
    mummomuori kirjoitti:

    :D Eli mitään konkreettista tai tavallista suomen kieltä ei saisi käyttää?

    Mielestäni tässä ketjussa tulee hyvin monilla juuri tuota pelkkää hienojen sanojen pyörittelyä, missä ei oikeastaan ole juuri sisältöä.

    Ehkä halutaan pitää itsellään kaikki sen, mitä vaaditaan sitten käytännössä niiltä, jotka ilmaisevat tehneensä "parannuksen" - ja joka on sitten kaikilla jotain vähän erilaista.

    Sinä yrität tuolla "filosofoinnilla" vain sekoittaa sinänsä selvää asiaa. Tee parannus ja nainen vaikene seurakunnassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä yrität tuolla "filosofoinnilla" vain sekoittaa sinänsä selvää asiaa. Tee parannus ja nainen vaikene seurakunnassa.

    ”Tee parannus ja nainen vaikene seurakunnassa.”

    Tämä on sitä sanojen pyörittelyä, jolla sitten voidaan toki filosofoida vaikka kuinka.

    Mihin asioihin teen parannuksen, joka sinua tyydyttää? Onko tämä avoin keskustelu internetalusta siis seurakunta?


   • Anonyymi
    mummomuori kirjoitti:

    ”Tee parannus ja nainen vaikene seurakunnassa.”

    Tämä on sitä sanojen pyörittelyä, jolla sitten voidaan toki filosofoida vaikka kuinka.

    Mihin asioihin teen parannuksen, joka sinua tyydyttää? Onko tämä avoin keskustelu internetalusta siis seurakunta?

    "Mihin asioihin teen parannuksen, joka sinua tyydyttää? "

    Outo kysymys - tuo esiin että et ymmärrä yhtään kristinuskoa!

    Olet varmaan jonkun ihme liberaalin opin varassa mikä mainostaa tyhjää armoa jokaiselle. Tai jotain sellaista ...


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Mihin asioihin teen parannuksen, joka sinua tyydyttää? "

    Outo kysymys - tuo esiin että et ymmärrä yhtään kristinuskoa!

    Olet varmaan jonkun ihme liberaalin opin varassa mikä mainostaa tyhjää armoa jokaiselle. Tai jotain sellaista ...

    "Outo kysymys - tuo esiin että et ymmärrä yhtään kristinuskoa!"

    Mielestäni enemmän outoa on se, ettei kyetä eikä osata edes sitä kertoa, mistä asioista pitää sitä parannusta tehdä silloin kun tätä kysytään. Mutta silloin tuntuu olevan monia (usein ristiriitaisiakin) käsityksiä, kun toista niihin komennetaan.

    Osaatko siis sanoa, vaikka viidellä esimerkillä, mihin asioihin pitäisi tehdä parannusta?


  • Anonyymi

   Kirjoitit: ”Kääntyminen eli parannus kreikaksi "metanoia" tarkoittaa mielenmuutosta, ei mitään konkreettista tekoa”.

   Tutkimusten mukaan ihminen ajattelee päivittäin yli 6000 ajatusta, joista yli 80 prosenttia on negatiivisia.
   Tuomme ajatuksiamme julki sanoina ja tekoina.

   Kirjoitit: ”Kasteen yhteydessä kääntymien Jumalan puoleen tarkoittaa oman ja lapsien syntisyyden tunnustamista ennen kastetta”.

   Siinä vaiheessa kun ihminen tekee ratkaisunsa, että Jeesus on hänen syntiensä sovittaja ja antaa elämänsä Jeesuksen käyttöön, niin hän menee kasteelle täyttäen Jumalan Sanan: ”Se joka uskoo ja kastetaan, pelastuu”.

   Pelastumisesta seuraa, että hänen nimensä on kirjoitettu Taivaalliseen Elämän kirjaan, ja Pyhä Henki asettuu asumaan hänen sydämeensä täyttäen sen Jumalan rakkaudella johdattaen Jumalan ja Jeesuksen totuuden tuntemiseen.

   Käy niin, kuten Jeesus sanoo: ”En Minä anna teille kuten maailma antaa, vaan minun rauhani, sen minä annan teille”.

   Ja näin kävi minunkin ex-tiedeateistin kohdalla, kun Taivaallinen Isäni vuodatti rakkautensa sydämeeni.

   Ratkaisuni, annan elämäni Sinun käyttöösi Jeesus, tehtyäni, muutaman kuukauden ajan yrittäen rukoilla Häntä( taustana ex-ateismini) minun oli todella vaikeaa edes lausua nimeä Jeesus.

   Kun Jumalan rakkaus täytti sydämeni, kävi niin kuten sanotaan (virressäkö?):” On Jeesus nimi ihanin, kaikille uskoville...”.

   Ajatukseni, sanani ja tekoni aina maailmankatsomustani myöten kokivat täydellisen uudistumisen.
   Mieleni täyttää kiitollisuus Jumalaa kohtaan ja sydämeni rauhassa asuu ilo siitä hyvästä, kun Jeesus johdatti minutkin kuolemasta todelliseen elämään.

   Ja kun pystyi johdattamaan minut, niin kuten Sana sanoo, mikään ei ole Hänelle mahdotonta.

   HMM? Meniköhän liian imeläksi, eli ylitinkö tämän palstan sopivaisuuden rajat?
   -jeesusfani-

  • Anonyymi

   Se juuri tarkoittaa mitä alkuperäissana toteaa - mielenmuutosta, kääntymistä tästä maailmasta Jumalan valtakunnan puoleen uskossa Jeesukseen.

   • Anonyymi

    Parannus tarkoittaa kuolemaan johtavien tekojen lopettamista uskossa Jeesukseen Kristukseen:

    Heb 6:1 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan,

    Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta. Tekojen on muututtava, sillä laittomuuden tekijät eivät saa armoa.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Parannus tarkoittaa kuolemaan johtavien tekojen lopettamista uskossa Jeesukseen Kristukseen:

    Heb 6:1 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan,

    Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta. Tekojen on muututtava, sillä laittomuuden tekijät eivät saa armoa.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Tappaminen pitää siis lopettaa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tappaminen pitää siis lopettaa?

    niin ei enää rovioita ei vesikokeita eikä karkotuksia !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Parannus tarkoittaa kuolemaan johtavien tekojen lopettamista uskossa Jeesukseen Kristukseen:

    Heb 6:1 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan,

    Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta. Tekojen on muututtava, sillä laittomuuden tekijät eivät saa armoa.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Parannus, kreikan kielen sana "metanoia" =mielenmuutos eli ajattelutapojen muutos, ihminen tunnustaa ensin olevansa syntinen Jumalan edessä ja tarvitsevansa syntien anteekisaamisen, joka luvataan tapahtuvan Kristittyjen kasteessa, jossa ihminen liitetään Uuden liiton jäseneksi ja siitä vakuudeksi ihmiseen painetaan Pyhän Hengen sinetti (vrt.verensively)


   • Osaatko sanoa vaikka muutaman esimerkin siitä, missä asioissa se mieli muuttuu?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Parannus, kreikan kielen sana "metanoia" =mielenmuutos eli ajattelutapojen muutos, ihminen tunnustaa ensin olevansa syntinen Jumalan edessä ja tarvitsevansa syntien anteekisaamisen, joka luvataan tapahtuvan Kristittyjen kasteessa, jossa ihminen liitetään Uuden liiton jäseneksi ja siitä vakuudeksi ihmiseen painetaan Pyhän Hengen sinetti (vrt.verensively)

    Parannus edellyttää käyttäytymisen muutosta. Pitää lopettaa synnin tekeminen, muuten ei ole tehnyt parannusta eikä edes saa syntejään anteeksi.

    Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.
    14 Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

    Ap.t 28:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
    ---
    26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."


   • Anonyymi kirjoitti:

    Parannus edellyttää käyttäytymisen muutosta. Pitää lopettaa synnin tekeminen, muuten ei ole tehnyt parannusta eikä edes saa syntejään anteeksi.

    Sananl 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.
    14 Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

    Ap.t 28:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
    20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
    ---
    26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

    Tuo on nyt sitä pelkkää sanojen pyörittelyä.


  • Anonyymi

   >>>Kääntyminen eli parannus kreikaksi "metanoia" tarkoittaa mielenmuutosta,
   ei mitään konkreettista tekoa.<<<

   Aloittaja on väärässä.

   Parannus tarkoittaa kuolemaan johtavien tekojen lopettamista. Parannus on siis synnin tekemisen lopettamista.

   Heb 6:1 Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan,

   Jeesus sanoi, että pitää TEHDÄ Jumalan tahto. Jos ei tee, ei ole pelastusta. Tekojen on muututtava, sillä laittomuuden tekijät eivät saa armoa.

   Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
   22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
   23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

   Jos ei ole lain tekoja, ei ole uskoakaan.

   Jaak 2:26 Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

   • Anonyymi

    Tämänkin kelpaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tämänkin kelpaa.

    Kyllä parannus alkaa synnin tunnustamisesta.
    "Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alle siinnyt äitini kohtuun."


  • Anonyymi

   Mieti sitä!

  • Anonyymi

   Luonnollinen eli siis normi-ihminen on pahuuden vallassa, sillä heidän ajatuksensa ovat kaiken aikaa pahat ja siksi jokainen ihminen tarvitsee juuri tuota mielenmuutosta eli parannusta tämän maailman teoista pyhyyden tekoihin. Koska paholainen hallitsee näitä normi-ihmisiä niin hallintavalta tulee antaa Jeesukselle, mikä sitten Pyhän Hengen kautta osaa ohjata mielenmuutoksen kokeneen eli uskoontulleen ihmisen oikeaaan ja täyteen pyhyyteen. Kasvuprosessi voi kestää eliniän, mutta kun on jo pelastuksen tiellä, niin Jeesus kantaa tätä ihmislastaan karikkoisessa elämässä. Jos lankee niin Jeesuksen armo nostaa ylös ja taas matka jatkuu - keskellä tietä. Amen

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

    jos / kun on kristillisen kasteen saanut, jos en väärässä ole, sanon:

    "parempi pitää se lapsenusko" ja perus-elämäntavat ,

    ja > perusajatuksena "kymmenen käskyä", joita ei kylläkään kukaan ole pysytynyt täydellisesti noudattaan, vaan Kristus on, johon saamme turvata,

    LAHKOT on: "käskyä käskyn päälle, läksyä läksyn päälle", siis sellaisille, jotka ei hallitse elämäänsä , "edes apukoulussa" !!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jos / kun on kristillisen kasteen saanut, jos en väärässä ole, sanon:

    "parempi pitää se lapsenusko" ja perus-elämäntavat ,

    ja > perusajatuksena "kymmenen käskyä", joita ei kylläkään kukaan ole pysytynyt täydellisesti noudattaan, vaan Kristus on, johon saamme turvata,

    LAHKOT on: "käskyä käskyn päälle, läksyä läksyn päälle", siis sellaisille, jotka ei hallitse elämäänsä , "edes apukoulussa" !!

    Oikeat taikurit on paljon rehellisempiä, ne myöntää, että kyse on taikatempuista ja suggestiosta, eli hypnoosista.
    Uskontojen edustajat tekee ihan samoja temppuja omissa teltoissaan, mutta sanovat, että nyt sen teki itse Jumala.
    Oliwer Hawk ja toinen tunnettu kaataja käytti ihan samaa kaavaa kaataessaan ihmisiä otsasta tönäisemällä. Molemmat oli Pohjanmaan poikia ja tunsivat toisensa ja toistensa tekniikan. Molempien tiedetään käyneen Australiassa ja tavanneen siellä aboriginaaleja.


   • ”Luonnollinen eli siis normi-ihminen on pahuuden vallassa, sillä heidän ajatuksensa ovat kaiken aikaa pahat ja siksi jokainen ihminen tarvitsee juuri tuota mielenmuutosta eli parannusta tämän maailman teoista pyhyyden tekoihin.”

    Niin, tämä taas pohjautuu filosofiaan, missä ihminen nähdään pohjimmiltaan vain pahana. Sitten on olemassa käsitys, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta hänestä kasvatetaan tai hän kasvaa pahuuteen.

    Totuus lienee tuolta ja väliltä. Mielestäni jokaisella ihmisellä on aina jotain hyvää. Se miksi joku tekee jotain pahaa, saattaa johtua siitä, että hän on kohdannut niin paljon pahaa, ettei enää usko muiden olevan hyviä.-


   • Anonyymi
    mummomuori kirjoitti:

    ”Luonnollinen eli siis normi-ihminen on pahuuden vallassa, sillä heidän ajatuksensa ovat kaiken aikaa pahat ja siksi jokainen ihminen tarvitsee juuri tuota mielenmuutosta eli parannusta tämän maailman teoista pyhyyden tekoihin.”

    Niin, tämä taas pohjautuu filosofiaan, missä ihminen nähdään pohjimmiltaan vain pahana. Sitten on olemassa käsitys, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta hänestä kasvatetaan tai hän kasvaa pahuuteen.

    Totuus lienee tuolta ja väliltä. Mielestäni jokaisella ihmisellä on aina jotain hyvää. Se miksi joku tekee jotain pahaa, saattaa johtua siitä, että hän on kohdannut niin paljon pahaa, ettei enää usko muiden olevan hyviä.-

    Jeesus sanoi, että vain Jumala on hyvä. Eikö totuus kelpaa sinulle?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus sanoi, että vain Jumala on hyvä. Eikö totuus kelpaa sinulle?

    Tuota, jälleen omituinen väite. Sanoin tuossa että ihmisessä on sekä hyvää että pahaa.


   • Anonyymi
    mummomuori kirjoitti:

    Tuota, jälleen omituinen väite. Sanoin tuossa että ihmisessä on sekä hyvää että pahaa.

    Mitä hyvää ihmisessä on?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä hyvää ihmisessä on?

    Paljonkin. Vai oletko sitä mieltä, että Jumala loi miestä yksinomaan pahoja?


  • Anonyymi

   Miksi te uskoon eksyneet ja siellä hätäisenä suunnattomana poukkoilevat ette tee täyskäännöstä ja tule takaisin maanpäälle ?

   Usko, epäusko ja järkiinsätulo.

  Ketjusta on poistettu 6 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. "MUKANA KU PERÄPUKAMA!!" Janni Hussi paljastaa uudet kuviot pörrökaverin kanssa somessa!

   Oho! Janni Hussi paljastaa into piukena somessa uudesta aluevaltauksestaan. Postauksessa ei sanoja säästellä: https://www.suomi24.fi/viihde/mukana-ku-
   Kotimaiset julkkisjuorut
   11
   5105
  2. Älkää hyvät ihmiset ottako kolmatta piikkiä

   se ei auta helvetti pääsee vaan irti järkyttäviä tutkimuksia haitoista on jo liikaa olemassa tähän viestiin laitan toiset tunnisteet🤢🤕🤮🤒🚑
   Maailman menoa
   409
   4339
  3. Sofia Belorfin kauhunhetket

   Sofia koki viime viikolla kauhunhetkiä. Lukuisat silminnäkijät sekä lähipiiri vahvistavat Seiskalle, että kohulokki joutui pakenemaan keskellä päivää
   Kotimaiset julkkisjuorut
   164
   3323
  4. Suomi24 kirjoitukset poliisitutkinnassa

   Taitaa olla aika kertoa, missä olemme menossa. Täällä suomi24-palstalla olen saanut vuosikausia kokea valtavaa törkykirjoittelua kohdalleni. Nimimerkk
   Haapavesi
   121
   2414
  5. Taas ne kiduttavat joulujollotukset on alkaneet kaupoissa ja radiossa

   Pitäisikö tämän jonkun mielestä olla hauskaa? Lähinnä tekisi mieli potkaista jakkara alta kun näitä joutuu väkisin kuuntelemaan.
   Maailman menoa
   71
   2034
  6. Terrorismia?

   Mikähän juttu tämä on? Ja missä Kankaanpään seudulla? https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008450787.html
   Kankaanpää
   25
   1423
  7. Sofia joutunut itkuisena pois kotoa

   Sofia joutunyt taas itkuisena etsimään yöpaikkaa muualta, tietää seven kertoa. Eilen kuitenkin oltiin taas family dinner 🤔. Totta vai tarua 🤷‍♀️
   Kotimaiset julkkisjuorut
   57
   1403
  8. Missä on rehellisyys Sofia B,valheilla on lyhyet jäljet.

   En ymmärrä, miksi pitää suojella ja valehdella, jos suhteessa on vaikka alkoholi ongelma ja hyväksyy kaiken tuskan mitä se voi tuottaa juuri itselleen
   Kotimaiset julkkisjuorut
   68
   1182
  9. No niin.. tisseistä

   tässä ihmettelen yhtä asiaa. Tästä tulee tissikeskustelu, mutta toivoisin oikeasti rakentavaa palautetta. Eli.. minä olen suhteellisen pienirintainen
   Sinkut
   131
   1176
  10. Minkälainen on ihastuksesi whatsappkuva?

   Miehellä harmaa pipo päässä ja hymyilee kameraan päin 🤭
   Ikävä
   22
   1157
  Aihe