Suomessakin on useita eri uskonsuuntia...

Anonyymi

...ja pelkästään kristittyjen suunta on monivivahteinen.
Mutta jokaiselle on Laki turvannut sananvapauden, vai onko?

"Sopimuksissa
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa
Suomi on allekirjoittanut yhdessä 43:n muun valtion kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jonka 10. artikla toteaa sananvapaudesta muun muassa:

»Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.»
(Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan ensimmäinen kohta.[3])
JNE......

Lähde:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sananvapaus#Euroopan_ihmisoikeussopimuksessa

llllllllllllllllllllllllllll

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sananvapaus
"Tuomiot sananvapauden loukkaamisesta
Suomi on vuosikausia ollut sananvapautta mittaavien listausten kärkimaita.[13]

Suomi on kuitenkin saanut huomattavan paljon langettavia tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) sananvapauden loukkauksista. Vuoteen 2012 mennessä Suomi oli saanut 17 tuomiota sananvapausloukkauksista. Pohjoismaista Tanska on saanut yhden tuomion, Ruotsi 2, Norja 5 ja Islanti 3. Venäjä oli saanut 23.[14] "

18

227

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Vaikka olen ev.lut, totuuden nimissä on sanottava ettei valtiovalta ole piitannut muiden uskonsuuntien oikeuksista kouluissa tai mediassa. Tämä johtuu historiallisista syistä. Kaikki muinaiset kirkkomme ovat luterilaisuutta ja lukutaidon oppi Katekismuksesta. Sen oppi yksinkertaisuudessaan ja käskyissä oli käypä kansalle. Nykypäivän kaupallisuus on tietysti kaukana kaikesta henkisyyden ihanteista ja internetistähän saa jokainen mitä haluaa.

   Kristinuskoon on sisäänrakenneuttu henkinen valta, mielestäni kristillisyyteen se ei kuitenkaan kuulu. Mutta sama kaikille uskonsuunnille johtajineen. Tahtoo unehtua, että toisillakin on oma elämä, omat arvot ja ajatukset. Arvojohtajia saa olla, mutta vain itselle valitussa porukassa. Yksien arvojen ja totuuksien mukaan on mahdotonta elää. Valtiouskontoja ei pitäisi sivistys- ja oikeusvaltiossa enää olla.

   Laki on kuitenkin hyvä. Laki ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja vapauden arvon. Niin kauan kun niin on, on ainakin mahdollisuus voida hyvin.

   • Anonyymi

    Totta! Ja oli miellyttävää huomata, että tiesit erojen olemassa olemiset. Useimmille on raamattuakin paljon tukineina epäselvää se, että raamatussa on todelellakin kahden, niin hyvän kuin pahuuden Herrat ja siitä saa sitten valita sillä Suomen voimassa oleva Laki ei kiellä Saatanankaan palvelemista Jumalana. Ikävää vaan on se, että se palveleminen tapahtuu monien uskovaisten sitä tietämättä, ymmärtämättömyys on monet vallannut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta! Ja oli miellyttävää huomata, että tiesit erojen olemassa olemiset. Useimmille on raamattuakin paljon tukineina epäselvää se, että raamatussa on todelellakin kahden, niin hyvän kuin pahuuden Herrat ja siitä saa sitten valita sillä Suomen voimassa oleva Laki ei kiellä Saatanankaan palvelemista Jumalana. Ikävää vaan on se, että se palveleminen tapahtuu monien uskovaisten sitä tietämättä, ymmärtämättömyys on monet vallannut.

    ... niinhän se on monet vallannut, ja ateisteja on suomi pullollaan. Hyvän ja pahan herrat löytyy mistä löytyy, mutta se, että voi uskoa, edellyttää sitä, että Jumala on antanut uskon sinulle lahjaksi. Hän ei pelasta ketään helvetiltä väkisin, vaan se on ihan vapaaehtoinen valinta, mitä lähtee seuraamaan...!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ... niinhän se on monet vallannut, ja ateisteja on suomi pullollaan. Hyvän ja pahan herrat löytyy mistä löytyy, mutta se, että voi uskoa, edellyttää sitä, että Jumala on antanut uskon sinulle lahjaksi. Hän ei pelasta ketään helvetiltä väkisin, vaan se on ihan vapaaehtoinen valinta, mitä lähtee seuraamaan...!

    Vapaaehtoisuutta on suomessa rikottu kauan kristittyjen toimesta, laittomasti kuten esimerkiksi lapsikaste on sellainen....

    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
    Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
    2 luku
    Perusoikeudet
    6 §
    Yhdenvertaisuus
    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
    Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
    Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

    Perustuslain 11 §:n mukaan "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."

    Tuon ylläolevan Lain vastaisesti kirkkolaki toimii Lain vastaisesti:
    Kirkkolaki 15 §
    "Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia.
    Milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen huomioon, mitä lapsen kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään."

    Nykyisin lapsiaan todella oikeuksineen rakastavat jättävät lapsensa kastamalla lapsia muutenkin laittomasti kohtelevien toimesta...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vapaaehtoisuutta on suomessa rikottu kauan kristittyjen toimesta, laittomasti kuten esimerkiksi lapsikaste on sellainen....

    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
    Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
    2 luku
    Perusoikeudet
    6 §
    Yhdenvertaisuus
    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
    Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
    Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

    Perustuslain 11 §:n mukaan "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."

    Tuon ylläolevan Lain vastaisesti kirkkolaki toimii Lain vastaisesti:
    Kirkkolaki 15 §
    "Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia.
    Milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen huomioon, mitä lapsen kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään."

    Nykyisin lapsiaan todella oikeuksineen rakastavat jättävät lapsensa kastamalla lapsia muutenkin laittomasti kohtelevien toimesta...

    Tätä sielullisuuden ominaisuus on vain manipuloinnin uhreilla varoituksesta huolimatta:

    2.Korinttolaiskirje:11:14 "Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi."

    https://katekismus.fi/uskontunnustus/uskontunnustus.html
    http://www.evl.fi/katekismus/uskontunnustus/12.html
    'Meillä ei ole järkeä'
    'Meillä ei ole ymmärrystä'
    'Me emme kykene täyttämään käskyihin sisältyvää uskon ja ehdottoman rakkauden vaatimusta.'
    'Me emme kykene noudattamaan ihmisille säädettyä lakia.'
    'Olemme syntisiä'
    'Järkemme ei voi käsittää Jumalaa'
    http://www.evl.fi/katekismus/uskontunnustus/15.html

    http://www.evl.fi/katekismus/uskontunnustus/22.html
    "Kristitty pysyy kuitenkin syntisenä elämänsä loppuun asti."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ... niinhän se on monet vallannut, ja ateisteja on suomi pullollaan. Hyvän ja pahan herrat löytyy mistä löytyy, mutta se, että voi uskoa, edellyttää sitä, että Jumala on antanut uskon sinulle lahjaksi. Hän ei pelasta ketään helvetiltä väkisin, vaan se on ihan vapaaehtoinen valinta, mitä lähtee seuraamaan...!

    Sen lahjan antajana on Paavalin tekstien Jumala joka ei ole sama kuin kristillisten Kaikkivaltias...
    Kristillisten Kaikkivaltiaan Jeesuksen oppia Matteuksen mukaan:
    24:23 "Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
    24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."


  • Anonyymi

   JK.
   Olen vuosikymmenien ajan pyytänyt Laki muutosta SILLÄ kristittyjen kasteet eivät ole kristillisten Kaikkivaltiaan Jeesuksen asettamia, ei edes lähetystyöhön ole kristittyjä lähetetty kristillisten toimesta.

  • Anonyymi

   uudesti-kastajille on vapaus kastaa UUDESTAAN, vaikka hyäkkäävät kristillistä kastetta vastaan.
   ovat anti-kristittyjä.

   • Anonyymi

    Kaste ja usko eivät ole pelatuksen ehtoja.
    Kristillisten Kaikkivaltias Jeesus todisti sen ottamalla mukaansa Paratiisiin ei uskossa olleen, kastamattoman ryövärin.
    Ja kaikki lapsikastetut ovat suomessa laittomasti kastettuja.
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
    Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
    2 luku
    Perusoikeudet
    6 §
    Yhdenvertaisuus
    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
    Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
    Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
    Perustuslain 11 §:n mukaan "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."
    -
    Tämän on törkeä vaatimus, ellei jopa muistutuksena laittomuuden rajalla;
    Kirkkolaki 15 §
    "Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia.
    Milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen huomioon, mitä lapsen kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään."

    Perustuslain 11 §:n mukaan "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."
    .....
    Lakien hierarkia:
    -Jumalan ja Jeesuksen Laki, korkein Laki
    -Suomen Perustuslaki
    -kirkkolaki (ei saa olla ristiriidassa yllä olevien Lakien suhteen)
    Vertaan Lakien antamaa tietoja:


  • Anonyymi

   Joh. 14:30 🔥
   Totuus ei tyhjänä palaja, kuten on ilmoitus annettu.

  • Anonyymi

   Löysin tietoa sisältävän sivun netiltä mutta ei kerro koko totuutta mutta kuitenkin antaa useimmille kristittyjen lahkojen uskovaisillekkin miettimistä.
   Hyvä kysymys:
   "Onko paavi ”pyhän Pietarin seuraaja”
   https://wol.jw.org/fi/wol/d/r16/lp-fi/2011571
   #
   Keskustellessaan Pietarin kanssa Jeesus ei puhunut Pietarin tulevasta roolista vaan Kristuksen tunnistamisesta ja hänen osansa ymmärtämisestä (Matteus 16:13–17). Pietari itse sanoi myöhemmin, että Jeesus oli kallio, jolle seurakunta rakennettiin (1. Pietarin kirje 2:4–8). Apostoli Paavali vahvisti, että kristillisen seurakunnan ”peruskulmakivi” oli Jeesus (Efesolaisille 2:20).

   Sekä Jeesus että apostolit varoittivat, että kristillistä seurakuntaa alkaisivat vallita miehet, jotka opettaisivat luopio-oppeja (Matteus 13:24–30, 36–43; 2. Timoteukselle 4:3; 2. Pietarin kirje 2:1; 1. Johanneksen kirje 2:18). Ennustukset toteutuivat, kun seurakunta eli kirkko alkoi 100-luvulla omaksua pakanallisia tapoja ja sekoittaa Raamatun opetuksiin kreikkalaista filosofiaa.

   Tutkikaa myös sivulla olevat nämäkin tiedot::
   #
   Ovatko paavit noudattaneet Pietarin esimerkkiä?
   Alkoiko paavius Pietarista?
   Mitä historia kertoo paaviuden alkuperästä?
   Mitä historia kertoo paaviuden alkuperästä?
   #

  • Anonyymi

   Väärentämällä totuuksia kristillisestä Kaikkivaltiaan Jeesuksen opetuslapsesta yritetään tehdä kristitty:
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Pietari_(apostoli)
   Toivottavasti uskovaisetkin ymmärtävät mihin heitä talutetaan uskomuksilla.

  • Anonyymi

   Miksi kristityt eivät palvele omia Paavalin tekstien Jumalaansa ja Barjeesustaan Heitän omilla nimillä VAAN väärää todistusta maailmalla jakamalla esiintyvät Kristillisten Kaikkivaltiaiden ja Heidän Pyhän Hengen Nimeen mm Lakia rikkovina?

   2000-luvun vainoista Kaikkivaltiaiden ja Heidän Pyhän Hengen Nimeen "Älä tapa" vastaista laittomuutta sekä Jumalan pilkkausta...:
   https://www.minilex.fi/a/rikoslaki-ja-jumalanpilkka
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Noitavainot

  • Anonyymi

   Osittain sekavia ajatelmia.

  • Anonyymi

   Ajatusleikki, joka johtaa totuuteen:
   Jos alkuajan kristityt olivat luterilaisia, pitää meidänkin olla. Jos he olivat helluntailaisia, on meidänkin oltava helluntailaisia. Jos taas vapaakirkollisia yms. tulee meidänkin olla sellaisia. Jos he olivat luterilaisia, katolisia, adventistejä JNE. pitää meidänkin olla.
   MUTTA jos alkuajan kristityt eivät olleet mitään ed. m. emme mekään saa olla sellaisia laisia ja istejä. YMS. Ja mikäli tahdomme olla raamatullisessa uskossa ja raamatullisessa uskovien yhteydessä, on meidän oltava siinä seurakunnassa, joJos alkuajan kristityt olivat luterilaisia, pitää meidänkin olla. Jos he olivat helluntailaisia, olemme mekin. Jos taas vapaakirkollisia yms. voimme mekin olla sellaisia. Jos alkuajan kristityt eivät olleet mitään ed. m. emme mekään voi olla, mikäli siis tahdomme olla raamatullisessa uskossa ja raamatullisessa uskovien yhteydessä.
   Jos Jeesus on on perustanut jonkin nykyisistä uskonsuunnista, pitää meidän kaikkien liittyä sellaiseen välittömästi. Jos Hän ei ole perustanut niitä, ei kenenkään tule kuulua sellaisiin. Ja koska tiedämme, ettei Raamatussa ole opetusta kirkkojen yms. perustamiseen, ei kenenkään tule kuulua niihin. Jeesus perusti ristillä. Joh. 2:19-22. / 1 Kor. 3:11.
   Jos Jeesus on on perustanut jonkin nykyisistä uskonsuunnista, pitää meidän liittyä sellaiseen välittömästi. Jos Hän ei ole perustanut niitä, ei kenenkään tule kuulua sellaisiin. Ja koska tiedämme, ettei Raamatussa ole opetusta kirkkojen yms. perustamiseen, ei kenenkään tule kuulua niihin.

   Mihin tämä johtaa?

   • Anonyymi

    Jeesus on TOTUUS.


   • Anonyymi

    Selventävät opetukset oikeasta seurakunnasta.


   • Anonyymi

    Nii-in ja....
    Kristillisten Kaikkivaltiaan Jeesuksen oppia Matteuksen mukaan:
    24:23 "Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.
    24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."

    "Apostolien teot:13:6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus."
    2.Korinttolaiskirje:11:14 "Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi."
    Paavalin tekstien Barjeesus on kristittyjen väärä profeetta!


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Venäläislehti: Yli 260 000 miestä on lähtenyt venäjältä

   liikekannallepanon jälkeen. FSB raportoi, että 261 000 miestä lähti maasta keskiviikon ja lauantain välisenä aikana. Mahtaa olla vaikea löytää niitä
   Maailman menoa
   471
   6039
  2. Redrama tilittää itsemurha-suunnitelmastaan - Tämä sattuma pelasti: "Minulla oli ollut jo veitsi..."

   Räppäri on kertonut Instassa olevansa Minnesota-hoidossa päihderiippuvuuden takia. Vain elämää -ohjelmassa Redrama paljastaa, että päihderiippuvuus te
   Kotimaiset julkkisjuorut
   34
   4030
  3. Ex-huippumalli, juontaja Anne Kukkohovi paljastaa: "Olen tosi röyhkeä ja päivän päätteeksi..."

   Anne Kukkohovi on juontanut Koko Suomi -leipoo -ohjelmaa ammattimaisesti jo vuosia. Kansainvälisen uran tehnyt ex-huippumalli tunnustaa itsekin hämmäs
   Kotimaiset julkkisjuorut
   24
   4019
  4. Miksi "SUOMEN NUORISO" ajetaan suljetulle ?

   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ae1cec69-b2b9-4f9d-ae8e-da3b9178e6f4 En ymmärrä, mihin katosi minun nuoruuteni rento Suomi ? 80- ja 90- luvulla S
   Maailman menoa
   321
   3201
  5. Joel Harkimo ei ole tanssinut edes kapakassa "Mitä tuo urpo tuossa heiluu"

   Poliitikko ja yrittäjä Joel "Jolle" Harkimo tippui Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta. Harkimo pudotti tiukassa treenissä kiloja, mutta hänen "säkkimäise
   Kotimaiset julkkisjuorut
   93
   2338
  6. Nordstream sabotaasi todennäköisesti Yhdysvaltojen työtä

   Kuten koko Ukrainan sodan provosointi, niin jenkit ovat taas asialla. Kaikessa on lopulta kyse petrodollarin tuomasta valta-aseman säilyttämisestä kei
   Maailman menoa
   474
   1798
  7. Kyllä minä ihan rakastan sinua

   Vaikka todella hassuahan se on lähes vierasta rakastaa. En voi tälle mitään.
   Ikävä
   67
   1681
  8. Olit ihastunut minuun

   Tiedän sen vain.
   Ikävä
   76
   1636
  9. Anteeks rakas

   Eihän liekkisi muhun sammu ikinä Olet mun ainut onnenkipinä Matka tää on joskus kivinen Ja osaan olla raskas ihminen On päivä tää pilvinen Kun painaa
   Romantiikka
   241
   1443
  10. Paavo Väyrynen tietää mitä pitää nyt tehdä

   Paavo Väyrynen on lopulta Keskustan pelastus - paluuna kotiin! ~ https://www.is.fi/politiikka/art-2000009092830.html - , näin Ilta-Sanomat otsikoi ai
   Maailman menoa
   548
   1353
  Aihe