Eläimet ovat saarekkeita eliöavaruudessa

Anonyymi-ap

Tämän johtopäätelmän tekivät tutkijat D.S. Thaler ja M.Y. Stoeckle v. 2018, julkaistessaan laajan, eläinten ja ihmisen mtDNA-jaksojen monimuotoisuutta käsittelevän tutkimuksensa. Tumallisissa soluissa DNA:ta on myös tuman ulkopuolella ns. mitokondrioissa, jotka ovat solun energiayksikköjä. Niiden tehtävänä on ns. soluhengitys eli ne muuntavat ravinnosta saatavan energian solulle käyttökelpoiseen muotoon. Myös viherhiukkasissa (mm. kasvien yhteyttäminen) on yleensä jonkin verran DNA:ta. Kuten tumalliseen DNA:han, myös mitokondrionaaliseen mtDNA:han syntyy ajan kuluessa virheitä eli mutaatioita. Thaler ja Stoeckle tekivät valtavan urakan; he tutkivat yli sadastatuhannesta eläimestä 15:n tutkimusta edeltäneen vuoden aikana otettuja mtDNA-näytteitä (vapaa GenBank-tietokanta), joita oli yli viisi miljoonaa. Tarkoitus oli kartoittaa eläinkunnan mtDNA:n monimuotoisuutta sekä tutkia ihmisen mtDNA:n yhtenevyyttä koko populaation tasolla. Tutkimuksen oli tarkoitus tukea käsitystä ihmisen evoluutiosta, mutta tulokset kertovat jotain ihan päinvastaista. Tiivistetysti:

- Tutkimus on erittäin mittava; siinä on tutkittu yli 5 miljoonaa näytettä noin sadastatuhannesta eliölajista.
- Ihmisten mtDNA:n vaihtelu on korkeintaan 0,1%. Siis keskimäärin 1 nukleotidi tuhannesta eroaa minkä tahansa ihmisparin välillä. NHGRI:n mukaan tumallisen DNA:n vaihtelu on ihmisten välillä yhtä vähäistä.
- Tämä sama 0,1%n vaihtelu pätee myös luonnossa lajityyppien kohdalla; oli sitten kyse varpusista, kyyhkysistä, karhuista, koiraeläimistä, krokotiileistä, kalalajeista jne.
- Kukin lajityyppi muodostaa oman saarekkeensa eliösarjaan. Välimuotoja ei löydy.
- Darwin painiskeli välimuotojen puuttumisen kanssa. Hänen ongelmansa on edelleen aiheellinen.
- Suurin osa eläimistä ihmisen tavoin on lähtöisin pienestä populaatiosta, joka on selviytynyt mittavasta katastrofista.
- Tutkijoiden mukaan n. 90% maailman eliöistä on saanut alkunsa samaan aikaan n. 100 000 - 200 000 vuotta sitten.

Thaler kertoi tutkimuksen julkaisun jälkeisissä haastatteluissa, että tutkimuksen tulos oli erittäin yllättävä ja että hän taisteli sitä vastaan niin kovasti kuin kykeni:

“The conclusion is very surprising, and I fought against it as hard as I could”.

Stoeckle kertoo tarkemmin, mikä tutkimuksen johtopäätelmissä oli niin yllättävää: "Is genetic diversity related to the size of the population?" asks Dr. Stoeckle. "The answer is no. The mitochondrial diversity within 7.6 billion humans or 500 million house sparrows or 100,000 sandpipers from around the world is about the same."

Suom. ”Onko geneettinen monimuotoisuus suhteessa populaation kokoon?" kysyy tohtori Stoeckle. "Vastaus on ei. Mitokondrioiden monimuotoisuus 7,6 miljardissa ihmisessä tai 500 miljoonassa varpusessa tai 100 000 kurpassa (lintu) ympäri maailmaa on suunnilleen sama.”

Thaler sanoi myös seuraavaa:

"Experts have interpreted low genetic variation among living humans as a result of our recent expansion from a small population in which a sequence from one mother became the ancestor for all modern human mitochondrial sequences," says Dr. Thaler.”

Suom. ”Asiantuntijat ovat tulkinneet elävien ihmisten välisen alhaisen geneettisen vaihtelun johtuvan äskettäisestä laajentumisestamme pienestä populaatiosta, jossa yhden äidin sekvenssistä tuli kaikkien nykyajan ihmisten mitokondriosekvenssien esivanhempi", sanoo tri Thaler.”
"Our paper strengthens the argument that the low variation in the mitochondrial DNA of modern humans also explains the similar low variation found in over 90% of living animal species - we all likely originated by similar processes and most animal species are likely young."

Suom. “Artikkelimme vahvistaa väitettä, että nykyihmisen mitokondrioiden DNA:n vähäinen vaihtelu selittää myös samanlaisen alhaisen vaihtelun, joka löytyy yli 90 prosentista elävistä eläinlajeista - olemme kaikki todennäköisesti peräisin samanlaisista prosesseista ja useimmat eläinlajit ovat todennäköisesti nuoria.”

Tutkimuksen vetäjä Jesse Ausubel jatkaa: "Genetically, the world is not a blurry place. It is hard to find 'intermediates' - the evolutionary stepping stones between species. The intermediates disappear." "

Suom. "Geneettisesti maailma ei ole suttuinen paikka. On vaikea löytää "välimuotoja" - evoluution portaita lajien välillä. Välimuodot puuttuvat."

Dr. Thaler notes: "Darwin struggled to understand the absence of intermediates and his questions remain fruitful."

Tri Thaler huomauttaa: "Darwin painiskeli ymmärtääkseen välimuotojen puuttumista ja hänen kysymyksensä ovat edelleen hedelmällisiä."

jatkuu...

21

244

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Tähän asti kattavin eläinten ja ihmisen mtDNA:n monimuotoisuutta käsittelevä tutkimus osoittaa siis selvästi, että neodarwinistinen elämänpuu, jossa oletetaan kaikkien eliöiden polveutuvan yhteisestä kantamuodosta, ei pidä paikkansa. Mikäli kaikilla eliöillä olisi yhteinen kantamuoto, ja evoluutiota olisi tapahtunut satojen miljoonien vuosien ajan, olisivat eläinten mtDNA:t huomattavasti monimuotoisemmat. Olisi myös havaittavissa selkeitä mtDNA:n vaihteluketjuja. Evoluutioteorian mukainen ajatus eliöiden vähittäisestä kehityksestä johtaisi mtDNA:n eroavaisuuksiin eläimillä siten, että olisi havaittavissa selkeä ero oletettujen kantamuotojen ja nykylajien välillä. Tieteelliset havainnot eivät tue tätä teoriaa. Sen sijaan ne osoittavat selkeästi, että eläimet kuuluvat omiin lajityyppeihinsä, joista kukin muodostaa oman saarekkeensa eliökunnassa. Välimuodot puuttuvat. Darwinille välimuotojen puuttuminen oli myös vakava ongelma. Hän totesi aikanaan:

   ”Mutta samoin kuin tämä (eliölajien) häviäminen on ollut äärettömän runsasta, samoin on aikaisemmin eläneiden välimuotojen lukumäärän täytynyt olla todella äärettömän suuri. Miksi ei sitten jokainen geologinen muodostuma ole täynnä tuollaisia välimuotoja? Geologia ei varmastikaan osoita meille mitään tuollaista asteittaista toisiinsa liittyvien elollisten muotojen ketjua, ja tämä on kenties ilmeisin ja vakavin vastalause, joka voidaan esittää teoriaa kohtaan.” (Darwin: Lajien synty, s. 420).

   Koska Thalerin ja Stoecklen tekemän tutkimuksen tarkoitus oli vahvistaa evoluutioteorian mukaista käsitystä eliölajien suhteista, mutta kävikin juuri päinvastoin, joutuivat he tutkimuksen julkaisun jälkeen lisäämään artikkeliin huomautuksen, jossa he irtisanoutuvat kaikesta luomiseen ja suureen katastrofiin viittaavista johtopäätelmistä. Tutkimus on jo kuitenkin tehty ja sen tulokset ovat kaikkien luettavissa. Tutkimuksen evolutiivinen viitekehys varmastikin aiheutti vinoumaa tutkimustuloksissa liittyen siihen, kuinka monta prosenttia eläimistä on saanut alkunsa samaan aikaan (90 %). Pitihän evoluutiolle jokin takaportti jättää. Mitä tulee tutkimuksen johtopäätelmiin liittyen lajityyppien ilmaantumisen aikamäärityksiin, tutkijat käyttivät evoluutioteoriaan sopivaa mtDNA-mutaatiokelloa. Kellon kalibrointi perustuu laskentamalleihin, jotka on tehty käyttäen evoluutioteorian mukaisia ajanjaksoja yhdessä fossiiliaineiston kanssa. On selvää, että kun tutkimustulokset alkoivat hahmottua tutkijoille, pyrkivät he siirtämään eläinten ilmaantumisen ajankohtaa mahdollisimman kauas. Lopputulos, 100 000 – 200 000 vuotta, on siitä huolimatta lähes silmänräpäys evoluutioteorian mukaisissa sadoissa miljoonissa vuosissa. Mikäli he olisivat käyttäneet havaintoihin perustuvaa mtDNA-mutaatiokelloa, olisivat johtopäätelmät olleet vieläkin radikaalimmat. Useat tutkimukset nimittäin vahvistavat, että empiirisissä kokeissa, joissa siis analysoidaan esim. pitkien sukulinjojen aikana tapahtuvaa mtDNA:n vaihtelua, on todellinen mtDNA:n mutaatiokellon nopeus noin 20 kertaa suurempi verrattuna evoluutioteorian viitekehyksestä käsin säädettyyn mtDNA-mutaatiokelloon. Jos Thaler ja Stoeckle olisivat käyttäneet oikein kalibroitua mtDNA-mutaatiokelloa, olisivat he päätyneet tulokseen, jonka mukaan lajityyppien ilmaantuminen tapahtui 5000 – 10 000 vuotta sitten. Havaintoihin perustuvan tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat jälleen katastrofi evoluutioteorialle, mutta Raamatun kertomusta luomisesta ja vedenpaisumuksesta ne tukevat täydellisesti.

   Lähteet:

   1. Why should mitochondria define species?
   M.Y. Stoeckle, D.S. Thaler
   HUMAN EVOLUTION Vol. 33 - n. 1-2 (1-30) - 2018
   doi: https://doi.org/10.1101/276717

   2. Molecular-clock methods for estimating evolutionary rates and timescales
   Simon Y. W. Ho,Sebastián Duchêne
   Molecular Ecology 2014
   https://doi.org/10.1111/mec.12953

   3. Calibrating the mitochondrial clock
   A Gibbons
   Science 1998 Jan 2;279(5347):28-9.
   doi: 10.1126/science.279.5347.28.

   4. A high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region
   Thomas J. Parsons, David S. Muniec, Kevin Sullivan, Nicola Woodyatt, Rosemary Alliston-Greiner, Mark R. Wilson, Dianna L. Berry, Koren A. Holland, Victor W. Weedn, Peter Gill & Mitchell M. Holland
   Nature Genetics volume 15, pages363–368 (1997)
   https://doi.org/10.1038/ng0497-363

  • ” Tutkimus on erittäin mittava; siinä on tutkittu yli 5 miljoonaa näytettä noin sadastatuhannesta eliölajista.
   - Ihmisten mtDNA:n vaihtelu on korkeintaan 0,1%. Siis keskimäärin 1 nukleotidi tuhannesta eroaa minkä tahansa ihmisparin välillä. NHGRI:n mukaan tumallisen DNA:n vaihtelu on ihmisten välillä yhtä vähäistä.”

   Tarkoittaako tämä sitä, ettei eliöstön genomi rappeudukaan?

   • Anonyymi

    Yksikin virhe tuhannessa emäsparissa merkitsee valtavaa määrää virheitä koko genomin tasolla, koska DNA on erittäin tarkoin järjesteltyä informaatiota. 0,1% kolmesta miljardista on kolme miljoonaa geenivirhettä. Hyödyllisiä mutaatioita ei tunneta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Yksikin virhe tuhannessa emäsparissa merkitsee valtavaa määrää virheitä koko genomin tasolla, koska DNA on erittäin tarkoin järjesteltyä informaatiota. 0,1% kolmesta miljardista on kolme miljoonaa geenivirhettä. Hyödyllisiä mutaatioita ei tunneta.

    Ei ole mitään geenivirheitä vaan mutaatioita. Mutaatiot geenien säätelyalueilla on erittäin tervetulleita, koska ne tuottavat variaatiota, joka on evoluution polttoaine.


   • Anonyymi
    Norppatutkija kirjoitti:

    Ei ole mitään geenivirheitä vaan mutaatioita. Mutaatiot geenien säätelyalueilla on erittäin tervetulleita, koska ne tuottavat variaatiota, joka on evoluution polttoaine.

    Ihmisen genomissa on jo noin kaksi miljoonaa sairauksiin liitettyä geenivirhettä. Näytä yksikin täysin hyödyllinen mutaatio.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihmisen genomissa on jo noin kaksi miljoonaa sairauksiin liitettyä geenivirhettä. Näytä yksikin täysin hyödyllinen mutaatio.

    Viisi vuotta sitten tunnettiin 324 miljoonaa varianttia eli sairaudet ovat häviävän pieni osa.

    As of 2017, there are a total of 324 million known variants from sequenced human genomes.

    2015 ihmisyksilö genomissa oli keskimäärin 20 miljoonan emäsparin ero referenssigenomiin.

    As of 2015, the typical difference between an individual's genome and the reference genome was estimated at 20 million base pairs (or 0.6% of the total of 3.2 billion base pairs).

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_variation

    Rappeutumiselle ei ole mitään perusteita vaan se on kreationistien deluusio. Oikeasti tuo variaatio on evoluutiolle välttämätöntä.


   • Anonyymi
    Norppatutkija kirjoitti:

    Viisi vuotta sitten tunnettiin 324 miljoonaa varianttia eli sairaudet ovat häviävän pieni osa.

    As of 2017, there are a total of 324 million known variants from sequenced human genomes.

    2015 ihmisyksilö genomissa oli keskimäärin 20 miljoonan emäsparin ero referenssigenomiin.

    As of 2015, the typical difference between an individual's genome and the reference genome was estimated at 20 million base pairs (or 0.6% of the total of 3.2 billion base pairs).

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_variation

    Rappeutumiselle ei ole mitään perusteita vaan se on kreationistien deluusio. Oikeasti tuo variaatio on evoluutiolle välttämätöntä.

    Et siis kykene näyttämään yhtä ainutta hyödyllistä mutaatiota? Etpä tietenkään, koska tiedät, että kykenen kumoamaan ne kaikki.


   • Anonyymi
    Norppatutkija kirjoitti:

    Viisi vuotta sitten tunnettiin 324 miljoonaa varianttia eli sairaudet ovat häviävän pieni osa.

    As of 2017, there are a total of 324 million known variants from sequenced human genomes.

    2015 ihmisyksilö genomissa oli keskimäärin 20 miljoonan emäsparin ero referenssigenomiin.

    As of 2015, the typical difference between an individual's genome and the reference genome was estimated at 20 million base pairs (or 0.6% of the total of 3.2 billion base pairs).

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_variation

    Rappeutumiselle ei ole mitään perusteita vaan se on kreationistien deluusio. Oikeasti tuo variaatio on evoluutiolle välttämätöntä.

    Disgenet 7.0, joka on alkuvuodelta 2021, listaa 1'134'942 sairauksiin yhdistettyä geenivirhettä. Geneettinen rappeutuminen on biologinen tosiasia ja sen tietävät johtavat evoluutiobiologitkin:

    "If much more than 3% of genome is functional, evolution becomes primarily a destructive process." (PZ Myers, 2015)

    Suom. "Jos paljon enemmän kuin 3% genomista on toiminnalista, evoluutiosta tulee ensisijaisesti tuhoava prosessi." (PZ Myers, 2015)

    "If any more than a small percentage of DNA has a meaningful sequence, such a mutation rate causes more than 1-2 harmful mutations per generation, and evolution becomes primarily a destructive process." (Larry Moran, 2014)

    Suom. ”Jos enemmän kuin pienellä prosenttiosuudella DNA:sta on merkityksellinen sekvenssi, tällainen mutaationopeus aiheuttaa enemmän kuin 1-2 haitallista mutaatiota sukupolvea kohden, ja evoluutiosta tulee ensisijaisesti tuhoisa prosessi.” (Larry Moran, 2014)

    "Mutational load considerations lead to the conclusion that the functional fraction within the human genome cannot exceed 25%, and is probably considerably lower." (Dan Graur, 2017)

    Suom. “Mutaatiokuormitusnäkökohdat johtavat siihen johtopäätökseen, että ihmisen genomin toiminnallinen osuus ei voi ylittää 25 %:a ja on luultavasti huomattavasti pienempi." (Dan Graur, 2017)

    Aivan viime vuosina on osoitettu, että ainakin 90% ihmisen genomista luetaan transkriptioon, eli tämä osuus on selkeästi toiminnallista. Lopulle 10%:lle on myös löydetty toiminnallista merkitystä. Roska-DNA-teoria on siis kuopattu, mutta mutaatiokuorma on jäänyt. On siis päivänselvää, että ihminen ei kehity. Täysin hyödyllisiä satunnaisia mutaatioita ei näytä löytyvän. Ja vaikka pari löytyisikin, ei se muuta ihmisen geneettisen rappeutumisen suuntaa, koska haitallisia mutaatioita kertyy valtavalla nopeudella. Ihminen rappeutuu geneettisesti. Ja tämä tapahtuu nopeasti. Ikävät seuraukset ovat kaikkien nähtävissä: alati kasvava määrä geneettisiä sairauksia, heikentyvää immuunipuolustusjärjestelmää, lisääntyvää lapsettomuutta jne. Evoluutiobiologit vaikenevat roska-DNA-teorian katoamisesta eivätkä sanallakaan hiisku tuoreista havainnoista liittyen koko genomin toiminnaliisuuteen. He yrittävät keksiä uusia pelastusrenkaita pelastaakseen näennäistieteellisen teoriansa. Siksi kaikesta muutoksesta on tehty evoluutiota.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et siis kykene näyttämään yhtä ainutta hyödyllistä mutaatiota? Etpä tietenkään, koska tiedät, että kykenen kumoamaan ne kaikki.

    Suurinta osaa mutaatioista ei tarkastella haitallinen-hyödyllinen akselilla. Jos sinulla olisi lapsia niin osaisitko sanoa, kenellä heistä on eniten haitallisia mutaatioita? Onko vaaleat hiukset aiheuttava mutaatio haitallinen vai hyödyllinen? Sinisten silmien mutaatiot? Perhosten siipitäplät? Hämähäkin myrkkypiikki? Leuat? Pääkallo? Kaikki diversiteetti johtuu geenimutaatioista.


   • Anonyymi
    Norppatutkija kirjoitti:

    Suurinta osaa mutaatioista ei tarkastella haitallinen-hyödyllinen akselilla. Jos sinulla olisi lapsia niin osaisitko sanoa, kenellä heistä on eniten haitallisia mutaatioita? Onko vaaleat hiukset aiheuttava mutaatio haitallinen vai hyödyllinen? Sinisten silmien mutaatiot? Perhosten siipitäplät? Hämähäkin myrkkypiikki? Leuat? Pääkallo? Kaikki diversiteetti johtuu geenimutaatioista.

    //Kaikki diversiteetti johtuu geenimutaatioista.//

    Tuo nyt oli typerin kommentti, jonka olen tällä palstalla kuullut.

    Biodiversiteetin takana ovat epigeneettiset mekanismit, jotka säätelevät vaihtoehtoista silmukointia ja RNA-editointia. Ne ovat proteiinidiversiteetin merkittävimmät mekanismit. Epigeneettinen säätely aiheuttaa geenivirheitä, kuten Lenskin bakteerikoe on osoittanut ja tämä puolestaan johtaa biologisen informaation uudelleenjärjestelyyn.

    Hakusanat:
    alternative splicing protein diversity
    rna editing protein diversity

    Norppatutkija osoittautui täysin tietämättömäksi satusedäksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    //Kaikki diversiteetti johtuu geenimutaatioista.//

    Tuo nyt oli typerin kommentti, jonka olen tällä palstalla kuullut.

    Biodiversiteetin takana ovat epigeneettiset mekanismit, jotka säätelevät vaihtoehtoista silmukointia ja RNA-editointia. Ne ovat proteiinidiversiteetin merkittävimmät mekanismit. Epigeneettinen säätely aiheuttaa geenivirheitä, kuten Lenskin bakteerikoe on osoittanut ja tämä puolestaan johtaa biologisen informaation uudelleenjärjestelyyn.

    Hakusanat:
    alternative splicing protein diversity
    rna editing protein diversity

    Norppatutkija osoittautui täysin tietämättömäksi satusedäksi.

    ”… säätelevät vaihtoehtoista silmukointia…”

    Ja vaihtoehtoisen silmukoinnin säätely on DNA:ssa, geenien säätelyalueilla, jota aiemmin pidettiin roska-DNA:na. Hyvä juttu, että olet asiasta samaa mieltä. DNA:n säätelyalueiden mutaatiot saavat aikaan hienovaraista variaatiota joka näyttäytyy loputtoman erilaisina muotoina eläinkunnassa.


   • Anonyymi
    Norppatutkija kirjoitti:

    ”… säätelevät vaihtoehtoista silmukointia…”

    Ja vaihtoehtoisen silmukoinnin säätely on DNA:ssa, geenien säätelyalueilla, jota aiemmin pidettiin roska-DNA:na. Hyvä juttu, että olet asiasta samaa mieltä. DNA:n säätelyalueiden mutaatiot saavat aikaan hienovaraista variaatiota joka näyttäytyy loputtoman erilaisina muotoina eläinkunnassa.

    Lisää disinformaatiota. Vaihtoehtoista silmukointia säätelevät epigeneettiset informaatiotekijät, kuten DNA:n metylaatioprofiilit, histonien epigeneettiset merkinnät sekä ei-koodaavat RNA-molekyylit.

    Hakusanat:

    alternative splicing dna methylation histone markers non coding rnas


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    //Kaikki diversiteetti johtuu geenimutaatioista.//

    Tuo nyt oli typerin kommentti, jonka olen tällä palstalla kuullut.

    Biodiversiteetin takana ovat epigeneettiset mekanismit, jotka säätelevät vaihtoehtoista silmukointia ja RNA-editointia. Ne ovat proteiinidiversiteetin merkittävimmät mekanismit. Epigeneettinen säätely aiheuttaa geenivirheitä, kuten Lenskin bakteerikoe on osoittanut ja tämä puolestaan johtaa biologisen informaation uudelleenjärjestelyyn.

    Hakusanat:
    alternative splicing protein diversity
    rna editing protein diversity

    Norppatutkija osoittautui täysin tietämättömäksi satusedäksi.

    Kreationistit vihaavat totuutta ja rakastavat valhetta niin kuin itseään. Epigenetiikka ei ole genetiikasta irrallinen ilmiö, vaan kaikki perustuu geeneihin. Epigeneettinen säätely "sammuttaa" ja "kytkee päälle" joitakin geenejä.

    Miksi koirasuden (suden ja kesykoiran risteytymän) voi tunnistaa GEENItestillä? Siksi että koiran ja suden erot selittää GEENIT eikä epigenetiikka. Miksi Chardonay ja Pinot Gris rypäleiden ero voidaan selvittää GEENItestillä? Siksi että geneettiset erot selittävät rypäleiden makuerot. Se, että Itävallassa ja Etelä-Ranskassa kasvanut Chardonay maistuu aavistuksen erilaiselta voi osittain olla epigenetiikan syytä. Mutta epigenetiikka ei tee koskaan Chardonay'stä Pinot Gris'iä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lisää disinformaatiota. Vaihtoehtoista silmukointia säätelevät epigeneettiset informaatiotekijät, kuten DNA:n metylaatioprofiilit, histonien epigeneettiset merkinnät sekä ei-koodaavat RNA-molekyylit.

    Hakusanat:

    alternative splicing dna methylation histone markers non coding rnas

    Hehe,Rot arvelee olevansa taas iskussa...!
    Tahatonta huumoria tulossa...!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lisää disinformaatiota. Vaihtoehtoista silmukointia säätelevät epigeneettiset informaatiotekijät, kuten DNA:n metylaatioprofiilit, histonien epigeneettiset merkinnät sekä ei-koodaavat RNA-molekyylit.

    Hakusanat:

    alternative splicing dna methylation histone markers non coding rnas

    Höpsistä, vaihtoehtoista silmukointia säätelee proteiinit (trans-acting proteins), jotka tarttuvat geenien säätelyalueisiin (cis-acting sites). Kuten itsekin varmaan huomaat niin kaikki säätelyn edellyttämä informaatio on DNA:ssa kahdessa paikassa, säätelyproteiinia koodaavan geenin koodittavassa osassa ja säätelyn kohteena olevan geenin säätelyosassa (cis-acting sites).

    The production of alternatively spliced mRNAs is regulated by a system of trans-acting proteins that bind to cis-acting sites on the primary transcript itself.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alternative_splicing

    Evoluutiobiologit luulivat aiemmin, että nuo säätelyalueet ovat roska-DNA:ta. Tuolloin ei luonnollisesti tiedetty sitäkään, että geenit säätelevät toisia geenejä tuottamillaan proteiineilla ja muodostavat säätelyverkostoja. Mutaatiot noissa säätelyverkostoissa cis-alueilla on erittäin toivottavaa koska ne eivät riko itse verkostoa, mutta tuovat siihen evoluution tarvitsemaa variaatiota.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gene_regulatory_network


   • Anonyymi
    Norppatutkija kirjoitti:

    Höpsistä, vaihtoehtoista silmukointia säätelee proteiinit (trans-acting proteins), jotka tarttuvat geenien säätelyalueisiin (cis-acting sites). Kuten itsekin varmaan huomaat niin kaikki säätelyn edellyttämä informaatio on DNA:ssa kahdessa paikassa, säätelyproteiinia koodaavan geenin koodittavassa osassa ja säätelyn kohteena olevan geenin säätelyosassa (cis-acting sites).

    The production of alternatively spliced mRNAs is regulated by a system of trans-acting proteins that bind to cis-acting sites on the primary transcript itself.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alternative_splicing

    Evoluutiobiologit luulivat aiemmin, että nuo säätelyalueet ovat roska-DNA:ta. Tuolloin ei luonnollisesti tiedetty sitäkään, että geenit säätelevät toisia geenejä tuottamillaan proteiineilla ja muodostavat säätelyverkostoja. Mutaatiot noissa säätelyverkostoissa cis-alueilla on erittäin toivottavaa koska ne eivät riko itse verkostoa, mutta tuovat siihen evoluution tarvitsemaa variaatiota.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gene_regulatory_network

    Koska käytännössä eliön kaikissa soluissa on sama DNA, ei DNA silloin voi säädellä sitä, mitä proteiinia solu tuottaa. Ajattele edes hetki ja ymmärrä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Koska käytännössä eliön kaikissa soluissa on sama DNA, ei DNA silloin voi säädellä sitä, mitä proteiinia solu tuottaa. Ajattele edes hetki ja ymmärrä.

    Totta kai säätelee. Tule pois sieltä 1970 -luvun peruskoulubiologiasta ja perehdy evolutiiviseen kehitysoppiin. Alkionkehityksessä solu tunnistaa paikkansa morfogeenien ja niiden pitoisuuksien avulla, erilaistuu ja kehittyy body-planin mukaisiksi elimiksi.

    Morphogens are soluble molecules that can diffuse and carry signals that control cell differentiation via concentration gradients. Morphogens typically act through binding to specific protein receptors. An important class of molecules involved in morphogenesis are transcription factor proteins that determine the fate of cells by interacting with DNA.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Morphogenesis


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hehe,Rot arvelee olevansa taas iskussa...!
    Tahatonta huumoria tulossa...!

    Aina olette pyytämässä luomista tukevaa tieteellistä tutkimusta. Nyt kun sitä saatte, valitatte siitäkin. Mikään ei kelpaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aina olette pyytämässä luomista tukevaa tieteellistä tutkimusta. Nyt kun sitä saatte, valitatte siitäkin. Mikään ei kelpaa.

    Meinaatko että ROTin väärinymmärykset, valehtelut ja guugle-töhtöröinti on jotain "tieteellistä tutkimusta"? Ei sinänsä yllättä, te kreationistit olette niin kaukana todellisuuden rannasta ettei mitään rajaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aina olette pyytämässä luomista tukevaa tieteellistä tutkimusta. Nyt kun sitä saatte, valitatte siitäkin. Mikään ei kelpaa.

    Yksikään noista linkitetyistä tutkimuksista ei tukenut luomista eikä kyseenalaistanut sitä, että eläimet ovat toistensa biologisia sukulaisia.

    Se, että ukonkiihkoinen fundamentalisti haluaa tahallaan ymmärtää tutkimukset väärin ei ole mikään tutkimustulos vaan osoitus patologisesta denialismista.


  • Anonyymi

   Ja minkä niistä monista luomistarinoista tämän pitäisi todistaa oikeaksi?

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mikäs muutos Marttiinalla nyt tuli

   On niin salaperäknen päivitys et enteileekö muuttoa johkin?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   241
   1837
  2. Martina naimisiin.

   Etsimässä täydellistä hääpukua Roomassa.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   190
   1347
  3. Ymmärrän jos tää oli nyt tässä

   Mä mokasin ja toivon sulle pelkkää hyvää.
   Ikävä
   91
   1336
  4. Hyvää iltaa miehelle

   Mukavalle. Jäi eilen kesken tuo keskustelu.:)
   Ikävä
   167
   1050
  5. Lapulais poika.

   Onko tämä Lapualais poika jäänyt naisiin, kun hyvin pidellään ei malta lähtiä kotia. Tavataan sanoa. Mitä sitä äiteelle soittelemaan, kun naiset pite
   Lapua
   18
   903
  6. Perheen äidin kohtalo surettaa Iisalmessa

   Kolmekymppinen mies käynnisti auton keskellä yötä kotonaan Iisalmessa keskiviikkona 16. marraskuuta. Kyydissä oli samaan ikäluokkaan kuuluva nainen. M
   Iisalmi
   26
   805
  7. En voi edes kirjoittaa siitä.

   Se olis liian lapsellista. Kun on yhteys tosielämän puolella ja selvät sävelet. Älykäs se on, todennäköisesti älykkäämpi kuin kukaan, ketä olen tavann
   Ikävä
   52
   737
  8. Haluaisin kertoa sulle

   Kuinka paljon susta tykkään. Oisko se paha tilanne?
   Tunteet
   48
   682
  9. Sofia ei tee enää lomareissuja

   Jostain syystä häntä ei enää kiinnosta Dubain ja Espanjan lomat eikä edes Leville vaivaudu. Mitä lie tapahtunut?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   63
   657
  Aihe