Rupert Shekdraken morfisen resonanssin teoria

Anonyymi-ap

9

278

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Sheldrake on julkaisuut viimeiset tieteelliset tukimuksensa 1980 luvulla. Sen jälkeen hän on puuhastellut pseudotieteen parissa, eikä tiedemaailma ole ottanut ukkoa todesta enää vuosikymmeniin.
   Morfisen resonanssin tieteellinen näyttö on pyöreä nolla.

   • Anonyymi

    "Sheldrake on julkaisuut viimeiset tieteelliset tukimuksensa 1980 luvulla. Sen jälkeen hän on puuhastellut pseudotieteen parissa, eikä tiedemaailma ole ottanut ukkoa todesta enää vuosikymmeniin."

    Sheldrake on tehnyt omia tieteellisiä tutkimuksiaan akateemisen yliopistolaitoksen ulkopuolella 1980-luvulta lähtien koska vastusti tiedeyhteisön valtaideologiaa joka on mekanistinen fysikalistinen reduktionismi.

    Sheldraken ensimmäinen teos "New science of life" aiheutti valtavan vastustuksen tiedeyhteisössä 1980-luvulla ja mm. Naturen silloinen päätoimittaja leimasi hänet vääräuskoiseksi kerettiläiseksi jonka kirjat pitäisi polttaa eli kyse oli lähinnä tiedeyhtsieön kannalta erilaisesta metafysiikan tason perusoletusten ja tulkintojen kokoelmasta jossa perinteisen konemetaforan sijasta tulkittiin todellisuutta orgaanisena kokonaisuutena jossa ei ollut mitään ikuisia luonnonlakeja vaan oppivia itseorganisoituvia kokonaisuuksia.


    "Morfisen resonanssin tieteellinen näyttö on pyöreä nolla."

    Ei pidä taaskaan paikkaansa. Katsokaa se linkitetty 3-osainen videosarja joka ei ole Sheldraken omaa tuotantoa ja jossa viitataan mm. tunnetun biologin Michael Levinin tutkimuksiin biosähköisistä ilmiöistä jotka alkavat lähentyä Sheldraken ideoita.

    https://www.sheldrake.org/

    https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Levin_(biologist)

    Vaikka alkup. Darwinin & Wallacen malli evoluutiosta lienee ollut hyvinkin oikeansuuntainen hahmotus niin esim. Richard Dawkinsin geenikeskeinen malli on selkeästi väärin hahmotettua koska geenien taso huolehtii lähinnä vain kehon proteiinien tuotannosta eikä sisällä muuta kuin kytkimiä eikä mitään ohjelmakoodin tapaista mm. Dawkinsin kriitikon Denis Noblen mielestä.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace

    https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Noble

    ....

    Tällä palstalla vaikuttaa useita epärehellisiä disinformaatikkoja jotka kuvittelevat puolustavansa tiedettä mutta eivät ainakaan tieteen alkup. ihanteita ja päämääriä vaan lähinnä jonkinlaista fundamentalistista tiedeuskontoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Sheldrake on julkaisuut viimeiset tieteelliset tukimuksensa 1980 luvulla. Sen jälkeen hän on puuhastellut pseudotieteen parissa, eikä tiedemaailma ole ottanut ukkoa todesta enää vuosikymmeniin."

    Sheldrake on tehnyt omia tieteellisiä tutkimuksiaan akateemisen yliopistolaitoksen ulkopuolella 1980-luvulta lähtien koska vastusti tiedeyhteisön valtaideologiaa joka on mekanistinen fysikalistinen reduktionismi.

    Sheldraken ensimmäinen teos "New science of life" aiheutti valtavan vastustuksen tiedeyhteisössä 1980-luvulla ja mm. Naturen silloinen päätoimittaja leimasi hänet vääräuskoiseksi kerettiläiseksi jonka kirjat pitäisi polttaa eli kyse oli lähinnä tiedeyhtsieön kannalta erilaisesta metafysiikan tason perusoletusten ja tulkintojen kokoelmasta jossa perinteisen konemetaforan sijasta tulkittiin todellisuutta orgaanisena kokonaisuutena jossa ei ollut mitään ikuisia luonnonlakeja vaan oppivia itseorganisoituvia kokonaisuuksia.


    "Morfisen resonanssin tieteellinen näyttö on pyöreä nolla."

    Ei pidä taaskaan paikkaansa. Katsokaa se linkitetty 3-osainen videosarja joka ei ole Sheldraken omaa tuotantoa ja jossa viitataan mm. tunnetun biologin Michael Levinin tutkimuksiin biosähköisistä ilmiöistä jotka alkavat lähentyä Sheldraken ideoita.

    https://www.sheldrake.org/

    https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Levin_(biologist)

    Vaikka alkup. Darwinin & Wallacen malli evoluutiosta lienee ollut hyvinkin oikeansuuntainen hahmotus niin esim. Richard Dawkinsin geenikeskeinen malli on selkeästi väärin hahmotettua koska geenien taso huolehtii lähinnä vain kehon proteiinien tuotannosta eikä sisällä muuta kuin kytkimiä eikä mitään ohjelmakoodin tapaista mm. Dawkinsin kriitikon Denis Noblen mielestä.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace

    https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Noble

    ....

    Tällä palstalla vaikuttaa useita epärehellisiä disinformaatikkoja jotka kuvittelevat puolustavansa tiedettä mutta eivät ainakaan tieteen alkup. ihanteita ja päämääriä vaan lähinnä jonkinlaista fundamentalistista tiedeuskontoa.

    Ei ole kyse akateemisesta yliopistolaitoksesta, vaan tiedeyhteisöstä paljon laajemmin. Sheldrake on tieteen ulkopuolelle hypännyt pseudotieteilijä.

    Videoilla ei tehdä tiedettä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole kyse akateemisesta yliopistolaitoksesta, vaan tiedeyhteisöstä paljon laajemmin. Sheldrake on tieteen ulkopuolelle hypännyt pseudotieteilijä.

    Videoilla ei tehdä tiedettä.

    Sheldrake noudattaa tutkimuksissaan tieteen metodia joten hän ei ole sen enempää pseudotieteilijä kuin esim. Enqvist, Valtaoja, Einstein, Dawkins tai kukaan muukaan arvostettu tutkija. Ainoa ero liittyy tutkimuksen taustalla olevaan paradigmaan eli metafyysisiin ja filosofisiin perusoletuksiin ja niistä seuraavaan havaintojen tulkintaan.

    Filosofiaa siis oikeasti tarvittaisiin jokaisen tieteenalan perustutkimuksessa.

    Kyse on tiedeyhteisön enemmistön omaksumasta uskomusjärjestelmästä joka koostuu pohjimmiltaan metafysikaalisista perusoletuksista todellisuuden luonteesta ja niitä perusoletuksia ei voi tieteen kokeellisella metodilla mitenkään verifioida eikä falsiifioida joten kyse on pohjimmiltaan tiedeyhteisön enemmistön asenteesta ja ennakkoluuloista joiden perusteeksi riittää pelkkä erilaisuus suhteessa omaksuttuun ja opittuun.


    Kritiikkisi on puhtaasti pseudotieteellistä koska tiede ei ole mikään oppijärjestelmä vaan ensisijassa metodi ja kaikki sillä metodilla tuotettu tieto on tieteellistä vaikka sen tulkinta poikkeasi paljonkin siitä mihin enemmistö tiedeyhteisöstä ja suuresta yleisöstä kulloinkin uskoo.

    Tiedettä voi esitellä erilaisin välinein. Video on ehkä kaikkein havainnollisin.

    Kannattaa huomata että tämäntyyppiset erimielisyydet eivät varsinaisesti liity itse tieteeseen eikä sen metodologiaan mitenkään vaan lähinnä maailmankuvaan. Fysikalistinen reduktionismi toimii suhteellisen hyvin tekniikan kehittämisessä mutta johtaa selkeisiin ja suuriin ongelmiin kun asioita yritetään analysoida kokonaiskuvan kannalta eikä pelkästään jonkun hyvin kapean tieteen erikoisalueen näkökulman puitteissa.

    Muutama sata vuotta sitten kristinuskon valtakaudella ihmisiä kidutettiin, poltettiin roviolla ja käytiin vuosikymmeniä kestäviä sotia hyvin vähäisten teologisten erimielisyyksien takia eikä ole mikään ihme että metafysiikan tason asioiden puitteissa esiintyy kiistoja joita ei voi helposti ratkaista koska enemmistö ihmisistä samaistuu voimakkaasti omiin ja yhteisönsä uskomuksiin eli kyse on ihmislajin lajityypillisestä ominaisuudesta ja koska enemmistön ja auktoriteettien seuraaminen on aina ainakin lyhyellä tähtäimellä evolutiivisesti palkisevampaa kuin rehellinen totuuden etsintä jossa ei jumituta uskomuksiin.

    Ts. todennäköisesti olet perehtynyt Sheldrakeen pelkästään skeptikkoyhteisöjen asenteellisten julkaisujen kautta ja ne yhteisöt toimivat lähinnä samaan tyylin kuin kirkon inkvisito aikoinaan eli pyrkivät valvomaan "oikeaoppisuutta" puhtaasti metafysiikan ja uskomustem tasolla eli ovat todellisuudessa sekä pseudotieteilijöitä että pseudoskeptikkoja koska aidot skeptikot pyrkivät ensin tutkimaan ja sitten vasta hutkimaam jos todellista syytä löytyy eivätkä analysoi pelkkien asenteiden ja ennakkoluulojen pohjalta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sheldrake noudattaa tutkimuksissaan tieteen metodia joten hän ei ole sen enempää pseudotieteilijä kuin esim. Enqvist, Valtaoja, Einstein, Dawkins tai kukaan muukaan arvostettu tutkija. Ainoa ero liittyy tutkimuksen taustalla olevaan paradigmaan eli metafyysisiin ja filosofisiin perusoletuksiin ja niistä seuraavaan havaintojen tulkintaan.

    Filosofiaa siis oikeasti tarvittaisiin jokaisen tieteenalan perustutkimuksessa.

    Kyse on tiedeyhteisön enemmistön omaksumasta uskomusjärjestelmästä joka koostuu pohjimmiltaan metafysikaalisista perusoletuksista todellisuuden luonteesta ja niitä perusoletuksia ei voi tieteen kokeellisella metodilla mitenkään verifioida eikä falsiifioida joten kyse on pohjimmiltaan tiedeyhteisön enemmistön asenteesta ja ennakkoluuloista joiden perusteeksi riittää pelkkä erilaisuus suhteessa omaksuttuun ja opittuun.


    Kritiikkisi on puhtaasti pseudotieteellistä koska tiede ei ole mikään oppijärjestelmä vaan ensisijassa metodi ja kaikki sillä metodilla tuotettu tieto on tieteellistä vaikka sen tulkinta poikkeasi paljonkin siitä mihin enemmistö tiedeyhteisöstä ja suuresta yleisöstä kulloinkin uskoo.

    Tiedettä voi esitellä erilaisin välinein. Video on ehkä kaikkein havainnollisin.

    Kannattaa huomata että tämäntyyppiset erimielisyydet eivät varsinaisesti liity itse tieteeseen eikä sen metodologiaan mitenkään vaan lähinnä maailmankuvaan. Fysikalistinen reduktionismi toimii suhteellisen hyvin tekniikan kehittämisessä mutta johtaa selkeisiin ja suuriin ongelmiin kun asioita yritetään analysoida kokonaiskuvan kannalta eikä pelkästään jonkun hyvin kapean tieteen erikoisalueen näkökulman puitteissa.

    Muutama sata vuotta sitten kristinuskon valtakaudella ihmisiä kidutettiin, poltettiin roviolla ja käytiin vuosikymmeniä kestäviä sotia hyvin vähäisten teologisten erimielisyyksien takia eikä ole mikään ihme että metafysiikan tason asioiden puitteissa esiintyy kiistoja joita ei voi helposti ratkaista koska enemmistö ihmisistä samaistuu voimakkaasti omiin ja yhteisönsä uskomuksiin eli kyse on ihmislajin lajityypillisestä ominaisuudesta ja koska enemmistön ja auktoriteettien seuraaminen on aina ainakin lyhyellä tähtäimellä evolutiivisesti palkisevampaa kuin rehellinen totuuden etsintä jossa ei jumituta uskomuksiin.

    Ts. todennäköisesti olet perehtynyt Sheldrakeen pelkästään skeptikkoyhteisöjen asenteellisten julkaisujen kautta ja ne yhteisöt toimivat lähinnä samaan tyylin kuin kirkon inkvisito aikoinaan eli pyrkivät valvomaan "oikeaoppisuutta" puhtaasti metafysiikan ja uskomustem tasolla eli ovat todellisuudessa sekä pseudotieteilijöitä että pseudoskeptikkoja koska aidot skeptikot pyrkivät ensin tutkimaan ja sitten vasta hutkimaam jos todellista syytä löytyy eivätkä analysoi pelkkien asenteiden ja ennakkoluulojen pohjalta.

    Tieteelliseen metodiin kuuluu tutkimusten julkaiseminen vertaisarvioiduilla alustoilla, jonka jälkeen tutkimus on tiedeyhteisön arvioitavissa. Sellaisesta tutkimuksesta Rubenilla taitaa olla nelisenkymmentä vuotta aikaa.
    Sheldrake on katkeroitunut vanha pieru, joka veti herneen nenäänsä, kun hänen tutkimuksiaan ei otettu vakavasti. Sen jälkeen homma on ollut lähinnä pseudotieteilyä, joka kyllä sinuun uppoaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tieteelliseen metodiin kuuluu tutkimusten julkaiseminen vertaisarvioiduilla alustoilla, jonka jälkeen tutkimus on tiedeyhteisön arvioitavissa. Sellaisesta tutkimuksesta Rubenilla taitaa olla nelisenkymmentä vuotta aikaa.
    Sheldrake on katkeroitunut vanha pieru, joka veti herneen nenäänsä, kun hänen tutkimuksiaan ei otettu vakavasti. Sen jälkeen homma on ollut lähinnä pseudotieteilyä, joka kyllä sinuun uppoaa.

    "Tieteelliseen metodiin kuuluu tutkimusten julkaiseminen vertaisarvioiduilla alustoilla, jonka jälkeen tutkimus on tiedeyhteisön arvioitavissa. Sellaisesta tutkimuksesta Rubenilla taitaa olla nelisenkymmentä vuotta aikaa."

    Tuo on pelkkää saivaratelua. Vertaisarviointi on aika tuore ja minusta usein väärinkäytetty lisäys tieteelliseen käyntäntöön.

    Vertaisarviointi edellyttää sitä on omalla tutkimusalueella riittävästi yhtä hyvin aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Jos taas ei ole niin se ns. vertaisarviointi on pelkästään ennakkosensuuria.


    "Sheldrake on katkeroitunut vanha pieru, joka veti herneen nenäänsä, kun hänen tutkimuksiaan ei otettu vakavasti. Sen jälkeen homma on ollut lähinnä pseudotieteilyä, joka kyllä sinuun uppoaa."

    Tiedeyhteisö on täynnä "vanhoja pieruja" joiden näennäiset saavutukset ovat pääsääntöisesti kaukana menneisyydessä. Sheldrake sentään yrittää edelleen avata uusia latuja todellisuuteen kun taas suurin osa näistä laumatieteilijöistä on pelkkiä perässähiihtäjiä koska tieteen tekemisestä on tullut monelle elinkeino jossa ollaan vain keskusjohtoisen komentoketjun rattaita isossa "koneessa".

    Tiede ei voi olla tietoisuudesta riippumatonta koska vaikka informaatiota ja tietoa voi jossain määrin siirtää niin ymmärtämistä ei voi ja ymmärtäminen liittyy aina omakohtaiseen kokemukseen ja kokonaisuuksien hahmottamiseen jossa varsinkin intuitio näyttelee merkittävintä osaa ja sitä toimivaa intuitiota ei voi olla ilman kehittynyttä alitajuntaa joka periaatteessa voi tietää kaiken kunhan sitä intuitiota harjoitellaan tarpeeksi kauan ja tiiviisti jolloin tavanomainen kaavamainen tiede tulee samalla täysin tarpeettomaksi.

    Olennaista on oivaltaa ettei todellisuudessa ole mitään ikuisia luonnonlakeja ja rakenteita vaan kaikki on periaatteessa muokattavissa ihan samalla periaatteella kuin ihmiset opettelevat uusia kykyjä jotka harjoittelun tuloksena alkavat toimia itsestään kuten ns. "luonnonlait".

    Mutta jos ei koskaan vaivaudu edes kokeilemaan mitään uutta ja erilaista niin vähitellen rappeutuu kokonaan pois kuten tiedeyhteisölle varmaan aika pian käy .... ;D


   • Anonyymi

    😋😍😋😍😋😍😋😍😋

    💋 ­­­N­­­y­m­­­f­o­m­­­a­­­a­­n­­i -> https://l24.im/ecC7ux#kissagirl21

    🔞💋❤️💋❤️💋🔞💋❤️💋❤️💋🔞


  • Anonyymi

   Sheldraken tulokset ovat kumoamattomia, joka häiritsee tiedemaailman dogmeja.
   kukaan ei saa edes yrittää eliitin käskystä puhua oudoista asioista.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ole rohkeampi kuin koskaan

   ja kerro tähän suoraan kaivattusi nimi
   Ikävä
   111
   2431
  2. Oulussa puukotettu lasta

   Onko perussuomalaiset huolissaan julkisten tilojen turvallisuudesta. Miten sisäministeri Rantanen suhtautuu lapsiin kohd
   Perussuomalaiset
   449
   1824
  3. Milloin olet viimeksi nähnyt

   Kaivattusi ja missä? Onko ikävä vastaa rehellisesti.
   Ikävä
   103
   1486
  4. Mitä tekisit jos

   täällä ois viesti sulle, otsikossa sun etunimi ? Ja viestissä sanotaan "minä rakastan sua" ja allekirjoituksena kaiva
   Ikävä
   91
   1413
  5. Nyt pärähtää - Uusi lavatanssiohjelma starttaa tv:ssä!

   Oletko toivonut lavatanssiohjelmaa televisioon? Puoli seiskan kesäilta tuo lavatanssit suomalaisiin koteihin. Juontajin
   Tv-sarjat
   21
   1381
  6. Onpas punavihreät taas ärhäkkäinä

   😺 Ihan tuntuu kuin syyttäisitte meikäläisiä/meikäläistä Oulun puukotuksesta. Tapaus on hyvin ikävä ja tuomittava. En
   Luterilaisuus
   341
   1288
  7. Kokki Akseli Herlevin ex-rakas Emmi Suuronen kisasi Diilissä - Nyt Selviytyjissä: "Vaikka olen..."

   Emmi Suuronen ja Akseli Herlevi ovat ex-pariskunta. Nyt Emmi nähdään taas tosi-tv-ohjelmassa. Takana on jo Diili ja mis
   Suomalaiset julkkikset
   14
   1269
  8. Ääripersu puukotti taas.

   Kamalaksi on mennyt. Persut ammuskelee ja puukko heiluu..
   Oulu
   197
   1132
  9. Miten ihmeessä

   on kaksi niin samanlaista. Älä ymmärrä väärin, en yritä mitenkään itseäni ylentää mutta eiköhän me jollakin radioaallol
   Ikävä
   53
   1109
  10. Hauskaakin jopa...

   Että moni nainen olettaa, että kyse on vaan siitä kaanustinloukusta, kun mies jotain ehdottaa. 😄 Ja miettiikö monikaan
   Sinkut
   225
   1041
  Aihe