Vanajanrannan Bistron rantasaunan laiturin uimapaikan ruoppaus

Anonyymi-ap

En halua hämeenlinnalaisena veronmaksajana osallistua Vanajaveden rannan ruoppaukseen ja saastuneiden maamassojen vientiin Kouvolaan kuivatukseen ja jälleen käsittelyyn. Alustava hinta päivän HäSan mukaan ainakin 350 000 € eli todellisuudessa siis reilusti yli 500 000 €. Jos ravintola haluaa rantasaunalle uimapaikan kesäksi ja talveksi niin ei muuta kuin hihat heilumaan ja mahdollisen luvan saatuaan rakennustouhuihin täysin omalla rahalla, niin laiturin rakentamisen kuin ruoppauksen ja niiden kustannustenkin osalta.

33

310

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   No kai nyt kaupunki saa uimarantoja rakentaa?

  • Anonyymi

   Pieni hv-kerho voi ruopata ihan keskenään rantansa, jos saa siihen jostain luvan, ja kuljettaa mutansa vaikka takapihalleen.

  • Anonyymi

   Tämä muuten ei ole kusipääkokoomuksen sisäpiiripalsta, eli turha noukkia jostain mielenvikaisesta paskalehdestä tänne artikkeleja.

   • Anonyymi

    Miksi kokoomuslaiset huutaa yhteiskuntaa apuun? Ai niin pikkusummia vaan kaikkien muiden yritystukien rinnalla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi kokoomuslaiset huutaa yhteiskuntaa apuun? Ai niin pikkusummia vaan kaikkien muiden yritystukien rinnalla.

    HALLINTO-OIKEUS SEN TIETÄÄ, SAVU EI OLE TERVEYSHAITTA

    Nyt vain perustamaan savusaunoja hallinto-oikeuden:
    Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
    tuuletusluukkujen alle.

    Taitavat olla jotain ketjupolttavia pellejä 🤡, jotka eivät huomaa vaikka talo olisi täynnä savua.

    Ja hei, terveyshaittaahan ei ole todistettu, koska siitä ei puhuta YMPÄRISTÖMINISTERIÖN savuhaittaohjeessa (2022) [1].

    Aiemmassa "Puun pienpolttoa koskevissa terveydellisissä ohjeissa" (2008) [2] savun terveysriskit kyllä tuotiin selkeästi esille, mutta kansikuvatyttö-Marinin hallituksen [3] vihreä ministeri Ohisalo päätti edistää uusiutuvaa savu-energiaa, ja nyt savu on vain merkki ympäristöystävällisyydestä.
    Kuten asiaa on kommentoitu toisaalla keskustelussa [4].

    [1]
    https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164343/YM_2022_21.pdf
    Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely, Ohje viranomaisille, ympäristöministeriön julkaisuja 2022:2
    7.2 Oikeustapaukset savuhaitoista, Liite 2
    7.2.6 Rakennuslupa ja savuhaitat, valitusoikeus
    "Hämeenlinnan HAO 22.3.2017, 17/0093/2. Kaupungin rakennusviranomainen oli
    myöntänyt rakennusluvan keskusta-alueelle uudisrakennukselle, johon oli tulossa savusaunoja ja takkoja. Päätöksen ehtojen mukaan rakennuksen suunnittelussa, toiminnassa ja käytössä tulee huomioida terveydensuojeluviranomaisen ja Tukesin lausuntojen ehdot ja määräykset. Ennen toiminnan aloittamista terveydensuojeluviranomaisella tulee hyväksyttää suunnitelma läheiselle asutukselle ja toiminnoille mahdollisesti
    aiheutuvien savuhaittojen ehkäisemisestä. Lähikiinteistöjen omistajat valittivat päätöksestä ja arvioivat, että rakennuksesta aiheutuu lähiympäristölle mahdollinen terveyshaitta. Ennen luvan myöntämistä ei ollut selvitetty savupäästöjen vaikutusta lähiympäristön asukkaiden asumisterveyteen. Hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta perustellen asiaa mm. näin ”Ottaen lisäksi huomioon asemakaavan määräykset, rakennushankkeesta saatu selvitys, valittajana olevien asunto-osakeyhtiöiden omistamien kiinteistöjen ja valittajien hallitsemien huoneistojen etäisyydet rakennuspaikasta sekä
    päätöksen edellä mainittu lupaehto, rakennuslupapäätöksen ei voida arvioida vaikuttavan olennaisesti asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjen rakentamiseen tai muuhun
    käyttämiseen, osakkeenomistajien huoneistojen käyttämiseen eikä vaikuttavan välittömästi valittajien oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla. Valittajilla ei siten ole valitusoikeutta asiassa.”

    [2]
    (poistettu internetistä)
    Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Oppaita 6:2008, Puun pienpolttoa koskevat terveydelliset ohjeet (korvattu yllä olevalla puun poltto-ystävällisemmällä versiolla 2022)
    4 Pienhiukkasten terveysriskit
    4.3 Päästöhiukkasten toksiset ominaisuudet
    "Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa verrattiin pienellä varaavalla takalla huonosti toteutetun puunpolton (liikaa puita, liian vähän palamisilmaa) hiukkaspäästöjen myrkyllisyyttä tavanomaisen polton hiukkaspäästöihin. Toksisuustutkimuksissa todettavan hiukkasten tulehdusaktiivisuuden ja suoran solutoksisuuden arvioidaan nykytietämyksen perusteella olevan tärkeitä mekanismeja ennen kaikkea kroonisten hengitys- ja sydänsairauksien pahenemisessa, kun taas soluperimävaurioiden eli genotoksisuuden (esimerkiksi keuhkoepiteelisolujen DNA-vauriot) arvioidaan kuvaavan lisääntynyttä keuhkosyöpäriskiä. Toksisuustutkimusten perusteella arvioituna huonon polton hiukkaspäästöillä oli moninkertainen tulehdusaktiivisuus sekä solu- ja genotoksinen potentiaali verrattuna tavanomaisen polton hiukkaspäästöihin (PUPO-projektien loppuraportti, Tissari ym. 2007)."

    [3] Suomen hallitus, Marinin hallitus, 2019-2023, ministerit https://fi.wikipedia.org/wiki/Marinin_hallitus#Ministerit
    [4] Anonyymi, kommentti, viranomaiset kansanterveyttä tuhoamassa https://keskustelu.suomi24.fi/t/18193994/mita-tapahtuisi-jos-polttopuulla-lammittaminen-kiellettaisiin-suomessa#comment-125312387


   • Anonyymi

    (Diktatuuri. Part 1)

    SUOMEN HALLITUSMUOTO - DIKTATUURINEN OLIGARGIA ELI SANELEVA HARVAINVALTA

    Kyseinen hallinto-oikeuden päätös, että savu ei kulkeudu 200 - 300 metriä, kun se todellisuudessa kulkeutuu vähintäänkin pari kilometriä vaakatasossa, on tehty 2017, jolloin sipilän hallituksen [1] ympäristöministerin virkaa hoiti keskusta-puolue - joka ministeriys oli hallituksen aikana myös määritelty "Asunto-, energia- ja ympäristöministeriksi".

    Kun tämä keskustalaisen puun polton ja energia-ministeriyden teema, ja sen vuoden 2008 puunpoltto-ohjeiden ylikävely, on siirtynyt myös seuraavaan hallitukseen, joka kumosi savun terveydelle haitallisuuden vuoden 2022 savuhaittatapausten käsittely-ohjeella, on ilmeistä, yllätys yllätys 😂, että koko Suomen poliittinen puoluekenttä on yhtä harvainvaltaista [2] samaa kerhoa - jonka harvainvallan, oligarkian, hallinnollisen määritelmän termi tulee muinaiskreikan sanoista ὀλίγος ”harvat” ja ἄρχω ”hallita”.

    Wikipediasta löytyvän Suomen puolueiden jäsenmäärien mukaan - jotka lukemat perustuvat puolueiden itse niitä kysyneelle medialle toimittamiin lukuihin -, eduskunta-puolueilla oli vuonna 2021 vähän alle 200.000 jäsentä [3]. Tämä jäsenmäärä on 4.4 % äänioikeutetuista [4] (199.865 / 4.546.041).
    Kun ottaa huomioon että vähintäänkin 3/4 puolueen jäsenistä on passiivisia kannattajajäseniä, on suomalaiseen puoluepolitiikkaan osallistuvien määrä, puolueiden itse ilmoittamien jäsenmäärien perusteella, noin 1 % äänioikeutetuista.


   • Anonyymi

    (Diktatuuri. Part 2)

    Sanan "harva" määritelmä ja soveltuvuus Suomen poliittiseen valta-asetelmaan - ja analyysin lopputulema: Suomen hallitusmuoto on diktatuurinen oligarkia eli saneleva harvainvalta

    Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan "harva" "ei moni, muutama, joku(nen)" [5].
    Englannin kielinen collins-sanakirja määrittelee sanan "few" "pieni määrä ihmisiä tai asioita" [6].
    50.000 puolueen jollain lailla politiikkaan osaa ottavaa jäsentä - joka Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa tarkoittaa 500 aktiivisesti puoluetoimintaan osaa ottavaa - ei sinänsä ole "muutama" tai "pieni määrä" ihmisiä, mutta kun kyseessä on adjektiivi ei sanalle ole täsmällistä määritelmää, ja kun kaikki adjektiivit perustuvat suhteellisuuteen, voi asiaa tarkastella suhteellisena määreenä, jolloin on kyse politiikkaan osallistuvien ja osallistumattomien suhdeluvusta, joka on, puolueiden itse esittämien jäsenmäärien perusteella, 1 : 99.

    Edellinen suhde luku ei sinänsä ole "muutaman suhde useampaan", vaan "yhden suhde useampaan" ja sellaisena edustaa hallintomuotona autokratiaa eli yksinvaltiutta [7] - joka hallinnollisen määritelmän termi tulee kreikan-kielen sanoista αὐτός "itse" ja κράτος "valta".

    Tämä suhdeluku ei tietenkään absoluuttisena ihmisten määränä täytä "yksinvaltiuden" määritelmää, mutta kun asiaa tarkastellaan joukko-opillisesti ja asetelmassa on kyse kahdesta ryhmästä, valtaa käyttävistä puolueiden jäsenistä ja valtaa omaamattomista ei-puolueiden jäsenistä, ja verrataan näiden ryhmien suhteellista kokoa, antaen puolueen (aktiivisten) jäsenten ryhmälle suhdeluvun 1 ja ei-puolueen jäsenten ryhmälle suhdeluvun 99, täyttyvät analogisesti kaikki hallinnollisen vallan määreet "harva", "yksin" että "itse".

    Voidaankin todeta että vallan keskittyessä joukko-opillisesti koko otannan osa-juokolle, on kyseessä aina sekä "harvainvalta" että "yksinvalta", jonka perusteella väite demokraattisesta puoluevallasta, "kansanvallasta" ja joukko-opillisen koko otanta-ryhmän vallasta, on virheellinen, ja "demokraattinen" puoluejärjestelmä, vähintäänkin sen tosiasiallisessa ilmentymismuodossa, ja puolueiden jäsenten harvalukuisuudessa, on oligarkinen eli harvainvaltainen sekä diktatuurinen eli saneleva [8][9] - joka sana "diktatuuri" tulee latinan-kielen sanasta dīcō "sanoa" ja jonka englannin-kielisen sanan "dictatorship" kantasana "dictate" itsesään tarkoittaa "sanelua".

    Ja kun otetaan huomioon että yhteiskuntajärjestyksen perusteet on määritelty perustuslakiin kirjattussa tiettyä "poliittista-ekonomiaa", kuten esimerkiksi kapitalismi tai sosialismi, ilmentävässä yhteiskunta-sääntö-järjestelmässä, on tämän, itsessään absoluuttista ennalta määrättyä poliittisen vallan diktatuuria edustavan, viitekehyksen sisäinen diktatuurinen harvainvalta, ainoastaan perustuslaissa määriteltyä "poliittisen ekonomian" diktatuuria vahvistavaa residuaali-diktatuurista harvainvaltaa.


    [1] Suomen hallitus, Sipilän hallitus, 2015-2019, ministerit https://fi.wikipedia.org/wiki/Sipilän_hallitus#Ministerit
    [2] Oligarkia https://fi.wikipedia.org/wiki/Oligarkia
    [3] Suomi, Puolueiden jäsenmäärä https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_puolueista#Puolueiden_jäsenmäärät
    [4] Presidentinvaali 2024, 1. vaali, Äänioikeutetut https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/fi/aoik_kokomaa.html
    [5] Sana "harva", määritelmä https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/harva
    [6] Sana "few", määritelmä https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/few
    [7] Itsevaltius https://fi.wikipedia.org/wiki/Itsevaltius
    [8] Diktatuuri https://fi.wikipedia.org/wiki/Diktatuuri
    [9] Sana "dictate", etymologia https://en.wiktionary.org/wiki/dictate#Etymology


  • Anonyymi

   Ravintolan omistajilla varmaan uskonto 10 ja matematiikka 4.Kaupungin ei ole veronmaksajien rahoja syytä tuohon mutaläpeen laittaa.
   Talous- ja omavaraisuus luvuista päätellen riskialtis firma.

   • Anonyymi

    Aina voi vaihtaa lihanpalvaamoon kun asiakkaat tai joulupuuro loppuu.


  • Anonyymi

   Kannattaa muistaa valittajat että koskee vain veroa maksavia joten ei kelan asiakkaita.

   • Anonyymi

    Totta osittain. Mutta tukiani saatetaan leikata lisää jos rahat laitetaan näihin ruoppauksiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta osittain. Mutta tukiani saatetaan leikata lisää jos rahat laitetaan näihin ruoppauksiin.

    Ja se on oikein. Mene töihin en halua maksaa veronmaksajana tukiasia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Totta osittain. Mutta tukiani saatetaan leikata lisää jos rahat laitetaan näihin ruoppauksiin.

    Se ruoppaus on kyllä parempi kohde verovaroille kuin sinulle maksettavat tuet.


   • Anonyymi

    Kyllä jokainen kansalainen saa lain mukaan valittaa viranomaisen päätöksistä. kuten KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA, joka on miehitetty harvainvaltaisten puolueiden poliittisilla pelleillä.

    Kannattaa muistaa natsi-pelle, että teidät lopulta aina jyrätään maan tasalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se ruoppaus on kyllä parempi kohde verovaroille kuin sinulle maksettavat tuet.

    Kupan kaivaminen natsille on kyllä parempi kohde verovaroille kuin yritysloisille maksettavat tuet.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se ruoppaus on kyllä parempi kohde verovaroille kuin sinulle maksettavat tuet.

    Fiksut yrittäjät yrittää tottakai saada kaupungilta kaiken tuen edistääkseen omaa liiketoimintaansa. Yrittäjille yleiseksi neuvoksi antaisinkin luo suhteita aina myös päättäjiin jos voit. Jos on vaikka sukulaisia hallinnossa kaikki on aina kotiinpäin. Yrittäminen on suurelta osin suhdetoimintaa sen voimme nähdä vaikka Diili ohjelmasta. Eniten suhteita omaavat luovat enemmän diilejä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Fiksut yrittäjät yrittää tottakai saada kaupungilta kaiken tuen edistääkseen omaa liiketoimintaansa. Yrittäjille yleiseksi neuvoksi antaisinkin luo suhteita aina myös päättäjiin jos voit. Jos on vaikka sukulaisia hallinnossa kaikki on aina kotiinpäin. Yrittäminen on suurelta osin suhdetoimintaa sen voimme nähdä vaikka Diili ohjelmasta. Eniten suhteita omaavat luovat enemmän diilejä.

    Tuota et itse keksinyt muista kiittää kaveria.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kupan kaivaminen natsille on kyllä parempi kohde verovaroille kuin yritysloisille maksettavat tuet.

    Joka kuppaa natseille kaivaa, se itse siihen mätkähtää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Joka kuppaa natseille kaivaa, se itse siihen mätkähtää.

    Kuppa on kyllä paha tauti kieltämättä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuppa on kyllä paha tauti kieltämättä.

    https://de.wikipedia.org/wiki/Neurolues#Trivia
    Tämä on ruma järjestely elämässä,
    Että kun se tulee kuppaan, välilehdet ovat samat.
    Meille on jo kerrottu Rombergista,
    Että sitten ihminen kävelee hyökkäävästi.
    Luin sen silmistäsi
    Jäykkä sininen pupilla.
    Jumala siunatkoon sinua, se olisi ollut niin kaunista.
    Jumala auttakoon sinua, takaraakäsi harmaantuvat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuppa on kyllä paha tauti kieltämättä.

    Hoitamattomana leviää aivoihin ja hulluus iskee ennen kuolemaa.


  • Anonyymi

   Minä haluan uimalaiturin rautatiesillan pieleen, ai niin en ole poliitikko, eihän kaupunki voi sitä rakentaa.

   • Anonyymi

    Siellä on uimaranta ja yksi riittää


  • Anonyymi

   Mihin rantsuun tämmöistä kaavaillaan?

  • Anonyymi

   Mullan hajuista vettä vanajassa.

  • Anonyymi

   Kuka on luvannut ja mitä ?

   • Anonyymi

    Minä vaikka mitä mutta älä kysele vaan hoidat omat asiasi.


  • Anonyymi

   Samaa mieltä aloittajan kanssa. Ei yhtään senttiä jonkun yrittäjän laituriin tai ruoppaukseen. Maksakoon omasta pussistaan, mitä se ruoppaus meille veronmaksajille kuuluu? Olisi ottanut ruoppauksista ja rannan kunnosta selvää ennen saunan rakentamista. Kärsiköön nyt tyhmyydestään. Ja kuka siellä mutapohjassa saastuneissa vesissä edes haluaisi uida. Että pitääkin yrittäjän olla röyhkeä kun kehtaa vaatia kaupungilta apua ruoppauksiinsa! Kirottua ruinaamista ja ruikuttamista.

   • Anonyymi

    Pankista saa lainaa. Menköön yrittäjä ruikuttamaan sinne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pankista saa lainaa. Menköön yrittäjä ruikuttamaan sinne.

    En kyllä ikinä tule menemään tuon yrittäjän bistro-bastuhun. Suututtaa niin!


  • Anonyymi

   Kaivakoon avannon jäälle. Ei maksa paljoa.

  • Anonyymi

   Enpä uskalla enää Vanajan kalaa syödä

   • Anonyymi

    Semmoisesta ruopatusta uimamontusta saa pirun hyvin järvisyyhyn kun Vanajaveden jo ennestäänkin paskainen vesi siinä oikein muhii


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Ukkola: "Sanna Marin, nolo keikari"

   Nyt osuu niin kohdilleen, että sattuu...hahahaaa. "Marinin rahvaanomainen piehtarointi mammonassa on yhtä kamalaa kats
   Maailman menoa
   341
   4635
  2. Seiska: Taas uusi TTK-romanssi? Pernilla Böckerman ja Anssi Heikkilä suhdehuhujen pyörteissä

   Oho, olisiko rakkautta ilmassa? Ainakin hyvin Pernillan ja Anssin kemiat kohtasivat TTK-parketilla ja olivat myös erittä
   Kotimaiset julkkisjuorut
   58
   3065
  3. Pietilässä menossa poliisioperaatio

   PIETILÄSSÄ on parasta aikaa menossa poliisioperaatio, jossa on mukana sekä siviili- että virkapukuisia poliiseja. https
   Jämsä
   28
   2296
  4. Mikä kaivatussasi on niin erityistä?

   Asiallisia vastauksia kiitos 🙋‍♂️
   Ikävä
   60
   1044
  5. Hyvän mielen ketju

   Palstalla taas kähinöidään sanasta jos toisesta. Muistuttaisin kaikkia että joka päivä tapahtuu jotakin hyvää. Tähän k
   Sinkut
   216
   956
  6. Opettaja piti tuntia kännissä Jämsänkoskella

   No nin! Jämsänkosken Yhteiskoululla: https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000010246632.html
   Jämsä
   27
   881
  7. Moi rakas nainen

   Mulla seisoo nyt kun ajattelen sua. Tai oikeastaan aina kun ajattelen sua :) haluan sua
   Ikävä
   67
   846
  8. tapahtuukohan tänään

   Jotain jännää🤔
   Ikävä
   88
   842
  9. Katso: Danny, 81, lataa tiukkaa tekstiä Farmi Suomi -olosuhteista: "Voi todeta, että ei tämä ole..."

   Danny tilittää tiukkaa tekstiä ja varmaan ihan asiasta. Tuohon ikään jo paljon nähnyt. Mutta saikohan tuonne ottaa oman
   Kotimaiset julkkisjuorut
   15
   831
  10. Oletko siis kiinnostunut minusta?

   Seuraavan kerran nipistän sinua, koska haluan varmistaa, ettei tämä ole unta.
   Ikävä
   57
   826
  Aihe