Kukaan ei ole syntyessään uskova - ei edes lahkolapsi

Anonyymi-ap

Lahkolaisuudessa uskotaan että lapsi on syntyessään uskossa.
Helluntailaisuus perustuu uudestikastamiseen.

25

226

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Harva helluntailailainen on edes uskoontullut helluntaikokouksessa jos uskoo heidän todistuksiaan.

   • Anonyymi

    Ilmeisesti et tunne yhtään helluntailaista.


  • Anonyymi

   Jeesus todisti pienten lasten olevan soveliata taivasten valtakuntaan.

   3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. ( Matt 18)

   Pienet lapset eivät ole synnin vuoksi hengellisesti kuolleita, kuten myöhemmin vanhetessaan syntiä tehneinä.

   Hengellisesti kuolleita varten ovat Jeesuksen sanat, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.

   Tästä esimerkkinä tuhlaajapoika.

   Pelastuksen evankeliumin ja sydämen uskon puolesta.

   Usko Toivonen

   • Anonyymi

    Ei vaan Jeesus todisti lasten kaltaisten olevan soveliaita taivasten valtakuntaan


   • Anonyymi

    Raamatussa ei ole käsitettä hengellisesti kuollut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Raamatussa ei ole käsitettä hengellisesti kuollut.

    >> Ei vaan Jeesus todisti lasten kaltaisten olevan soveliaita taivasten valtakuntaan >>

    Kerro siis, miksi pienet lapset ovat Jeesuksen mielestä soveliaat taivasten valtakuntaan ja siis myös lasten kaltaisiksi kääntymyksen kautta tulevat?

    Mikä on se asia, miksi pienet lapset ja sellaisten kaltaiset ovat soveliaita pääsemään taivasten valtakuntaan?

    >> Raamatussa ei ole käsitettä hengellisesti kuollut. >>

    On ilmoitus ihmisistä, jotka ovat elossa, mutta ovat syntiensä vuoksi kuolleet.
    Kuinka se on mahdollista?
    Vain siten, että ovat hengellisesti kuolleita.

    1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
    2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
    3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin
    ( Ef 2)

    Pelastuksen evankeliumin ja sydämen uskon puolesta.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Raamatussa ei ole käsitettä hengellisesti kuollut.

    Juud. 1
    Muistakaa apostolien sanoja
    17. Mutta te, rakkaani, muistakaa ne sanat, jotka Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet.
    18. Hehän sanoivat teille, että viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa mukaan.
    1. Tim. 4:1; 2. Piet. 2:1; 2. Piet. 3:3
    19. Juuri nämä saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, Henkeä heillä ei ole.
    1. Kor. 2:14; Ef. 6:18
    20. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa Pyhässä Hengessä
    Kol. 2:7; 1. Tess. 5:11
    21. ja niin pysykää Jumalan rakkaudessa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
    1. Kor. 1:7
    22. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät.
    Aam. 4:11; Sak. 3:2
    23. Toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtaen heitä, inhoten ruumiin6 tahraamaa vaatettakin.
    Jaak. 5:19; Ilm. 3:4{Kirj.: "lihan".}


   • Anonyymi

    Jeeus tulee!


  • Anonyymi

   Jokainen maailman syntyvä lapsi on sovitettu. Pientä lasta ei pidä eikä tarvitse pelastaa sakramentin kautta, "Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit". Aadamin syntejä eikä isien syntejä sälytetä pienten lasten kannettavaksi. "oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit" Jos vauva joutuisi helvettiin perityn synnin tähden, niin Jumala olisi valehtelija, sillä Jumala ilmoittaa Jeesuksen kantaneen jokaisen ihmisen synnit ruumiissaan ristinpuulle.
   Isien synnit on selitetty Sanassa: Isien synnit ovat itsenkukin omia syntejä, samoja syntejä, joita jo isät tekivät. Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet! Jeesus itse opettaa: Näin te siis olette isäinne tekojen todistajia ja suostutte niihin: sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita.

   Lapset ovat otollisia Jumalalle siihen asti kuin lapset erottavat hyvän ja pahan. "jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä".
   "jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen" Usko Jeesukseen ei ole sama kuin luterilaisen kirkon sakramentti.
   "vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen".
   Luterilaiset kieltävät oppellaan Jeesuksen sovitustyön, ja luterilaiset ovat ottaneet Jumalan armon tilalle oman armonsa, kasteen armon, eli kirkko toimii syntien sovittaja ja Jumalana!

   • Anonyymi

    Jokainen aikuinenkin on sovitettu. Vain usko kautta sovitus voidaan omistaa


  • Anonyymi

   Syntiinlankeemuksen ja perisynnin kieltäminen on paha harhaoppi.
   Koskee kaikki ihmisiä.
   Mitään uudelleen kastamisboomia ei ollut edes oikeana helluntaina ja eikä muullakaan Raamatussa.

  • Anonyymi

   Aloitus on valhetta.

  • Anonyymi

   Perisyntiä ei ole olemassa.

   5.Moos. 24:
   16.16. Isiä ei saa surmata lasten tähden eikä lapsia isien tähden. Kukin surmattakoon oman syntinsä tähden.

   2.Kun.14:
   6. Mutta murhaajien lapset hän jätti surmaamatta, sen mukaisesti kuin on kirjoitettu Mooseksen lain kirjaan, jossa Herra on käskenyt: "Isiä ei saa surmata lasten tähden eikä lapsia isien tähden. Kutakin rangaistakoon kuolemalla hänen oman syntinsä tähden."

   2.Aiik.25:
   4. Mutta heidän lapsensa hän jätti surmaamatta, sen mukaisesti kuin on kirjoitettu lakiin, Mooseksen kirjaan, jossa Herra on käskenyt: "Älköön isiä surmattako lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden. Jokainen kuolkoon oman syntinsä tähden."

  • Anonyymi

   Hes.18:
   19. Te kysytte: 'Miksi pojan ei tarvitse kantaa isän syyllisyyttä?' Kun poika on toiminut oikeuden ja vanhurskauden mukaan, noudattanut kaikkia minun säädöksiäni ja tehnyt niiden mukaan, hän totisesti saa elää.
   20. Mutta sen, joka tekee syntiä, on kuoltava. Poika ei kanna isän syyllisyyttä eikä isä pojan syyllisyyttä. Vanhurskas saa vanhurskautensa mukaan, jumalaton jumalattomuutensa mukaan.

  • Anonyymi

   Jeesus Kirjoitusten täyttyminen
   Luuk 24:
   44. Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".
   Luuk. 9:22; Luuk. 18:31-33
   45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
   46. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, Ap.t. 17:3
   47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Ap.t. 2:38; Ap.t. 10:42-43; Ap.t. 13:38; 1Joh. 2:12
   48. Te olette tämän todistajat. Joh. 15:27; Ap.t. 1:8
   49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
   Jes. 44:3; Jooel 2:28-29; Joh. 14:26; Joh. 15:26; Joh. 16:7; Ap.t. 1:4; Ap.t. 2:4; Gal. 3:14

  • Anonyymi

   Lapsen ei tarvitse tehdä mistään parannusta, koska hän ei ole voinut tehdä mitään pahaa.

  • Anonyymi

   Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?
   Matt. 18:
   1.Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Mark. 9:33-37; Luuk. 9:46-48; Luuk. 22:24
   2. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen
   3. ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Matt. 19:14
   4. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Matt. 23:11-12
   5. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.
   6. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

   • Anonyymi

    Vauvojen kastaminen johdattaa ihmislä lankeemukseen, koska se antaa valhellisen käsityksen lupaamalla ihmistekoista toimintaa, ilman parannuksen tekoa ja pyhitystä.

    Apt.17:
    30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

    Luuk.24:
    44. Lähetyskäsky ja lupaus Pyhästä Hengestä
    (Matt. 28:19,20; Mark. 16:15-18; Joh. 20:21-23; Ap. t. 1:4-8)
    Jeesus sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa."
    45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset.
    46. Ja hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista,
    47. ja parannusta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
    48. Te olette tämän todistajat.
    49. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta."


  • Anonyymi

   Vauvojen kastaminen on katolisten ihmisten keksimä perinnäissääntö ja Lutherin käsky.

   perinnäissääntö

   Mark. 7:
   6.. ..'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on kaukana minusta.
   7. Turhaan he palvelevat minua opettaen oppejaan, ihmisten käskyjä.'
   8. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."
   9. Vielä hän sanoi: "Hyvinpä te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.


   Mark.7:
   13. Näin te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jota te opetatte. Ja paljon muutakin samanlaista te teette."

  • Anonyymi

   Luther itse totesi, että Rooman keisarikunnan käytännöllisistä syistä käyttöön otettu lapsikaste on paavilta. Postillassaan 3.loppiaisen jälkeisen sunnuntain tekstissä hän toteaa, ettei lapsikaste pelasta.

   • Anonyymi

    Luther puolusti lapsikastetta "viimeiseen hengenvetoon asti", ja PERUSTELI lapsien kasteen raamatun sanalla.


  • Anonyymi

   On se kumma kun tämä katekäsitys jakaa ja keskusteluttaa niin rasittavasti.
   Kaste saadaan teidän ja teidän lapsien syntienne anteeksisaamiseksi ja siinä saadaan Kristuksen henki (Apt.2:38-39)
   "Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun."
   Ps.51:7
   [1. Moos. 8:21; Job 14:4, 25:4]
   "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä."

   1. Joh. 1:8

   Ps. 58:3
   (58:4) Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin helmasta.

   Valit. 5:7

   (Joh.3:13)

   On päivän selvää, että lapset syntyvät syntisinä syntiseen maailmaan ja jos jäävät henkiin tulevat lankeamaan sen tähden välttämättömyyden pakosta moniin konkreettisiin synteihin. Siksi Jeesus kuoli ja lunasti meidät tästä kirouksesta ja siihen kuuluvat vauvatkin ja tarvitsevat kristillisen kasteen pelastuksekseen Jumalan määräyksestä kastaa kaikki (kansat). (piste)

  • Anonyymi

   Raamatussa uskovaksi alettiin kutsua Kristillisessä kasteessa uskon Hengen lahjan saaneitä. Uskovainen,, kreikaksi "pistis".

   14 Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui.
   15 Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: "Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä". Ja hän vaati meitä.


   Heti paikalla, keskellä yötä, vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti.

  • Anonyymi

   Room. 9:8

   Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset.

   Kristityt kastaa lapsensa sisälle Jumalan valtakuntaan Jumalan lapsiksi.

   Helluntailaiset eivät ole mitään kristittyjä, vaan harhaoppisia lahkolaisia.

   • Anonyymi

    Jokainen järkevä ihminen käsittää, että ei Amerikassa perustettu mitään kristinuskoa jossain Los Angelesin punaisten lyhtyjen kadulla 120 v. sitten.


  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kamala onnettomuus

   Miten tällaiset mönkijäonnettomuudet yleensä tapahtuu? Liikaa vauhtia? Saako mönkijöillä ajaa lasten kanssa ja ilman kyp
   Suomussalmi
   174
   7603
  2. Mönkijäpnnettomuus

   Harmillinen homma. https://www.hs.fi/suomi/art-2000010557170.html
   Suomussalmi
   39
   2097
  3. Tilitoimisto!!!

   Mikä tilitoimisto jäi kiinni rikoksesta Rovaniemellä?
   Rovaniemi
   27
   1477
  4. Tietäisitpä miten haluaisin sinut kohdata

   Vaikka vaan katsella ohimennen. Voisitko telepaattisesti lähettää viestiä, - löytyisikö kohtauspaikkaa?
   Ikävä
   63
   1396
  5. Kerro kaivatustasi jotakin mukavaa.

   Itse aloitan: hyvännäköinen ja ahkera ❤️‍🔥
   Ikävä
   83
   1133
  6. Milloin oot nähnyt kaivattusi

   ensimmäistä kertaa?
   Ikävä
   55
   995
  7. Missä päin suomea kaivattusi asustelee?

   Oma kaivattuni (mies(J) asuu Uudenmaan läänissä.
   Ikävä
   50
   884
  8. Oon pahoillani sun puolesta

   kun olit muuttunut niin paljon ulkoisesti. Ja huonompaan suuntaan. Koeta pärjätä. Naiselle mieheltä vuosien takaa
   Ikävä
   38
   854
  9. Tiesitkös nainen että mulla on paljon vientiä?!

   Sänkyseuraa riittää, valinnan vaikeus.
   Ikävä
   86
   832
  10. Tikanmäen vastaus Haavistolle

   Aika erikoinen puolustautuminen valtuuston puheenjohtajalla kaupunkilaisen kirjoitukseen. Haavisto ihmetteli niitä tunn
   Pyhäjärvi
   106
   816
  Aihe