Rotu/mentaalihygienia

Psykiatrialle AltCtrlDel!

Katkelma Suomen Mielenterveysseuran (Mentalhygieniska Föreningen i Finland) historiasta:


HELSINGIN PSYKIATRISELLA NEUVONTA-ASEMALLA OLI 1940 SAMA RAHOITTAJA KUIN NATSIEN STERILISAATIOLAIN SUUNNITTELIJALLA 20-LUVULLA


SALAAKÖ SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA JOTAKIN?

Suomen Mielenterveysseura on muuttanut nimeään useasti. Löytyykö nimenmuutosten taustalta halu peitellä omaa taustaa? Tässä julkaisussa käytämme tästä yhdistyksestä sen nykyaikaista nimeä Suomen Mielenterveysseura tai SMS. Suomen Mielenterveysseura perustettiin 1897 ja se kantoi vuoteen 1917 nimeä Turvayhdistys mielenvikaisia varten. 1917 se tuli aktiivisemmaksi ja otti nimen Sielullisen terveyden edistämisyhdistys. Arkikielessä kutsumanimenä oli Sielunterveysseura. 1939 nimi muuttui jälleen. Hermo- ja Mielitautien Vastustamisyhdistys -nimen alla toimittiin vuoteen 1952 saakka. Kuten vastaavat mielenterveysyhdistykset muissa maissa, yhdistys mainosti ja levitti ajatusta, että sterilisaatio olisi ratkaisu rikollisuuteen ja rodunjalostukseen. Tämä oli psykiatrien kehittämä idea runsaasti ennen toista maailmansotaa. Ideaa, että rotu tai uskonto olisi ongelmien takana, levitettiin voimakkaasti eri maissa paikallisten mielenterveysseurojen toimesta ja parhaiten sen omaksuivat natsit. Kun natsit olivat hävinneet sodan, paljastuivat juutalaisvainot ja rodunjalostuksen raakuus suurelle yleisölle. Suomen Mielenterveysseura muutti nimensä 1952, aivan kuten mielenterveysyhdistykset ympäri maailman.

MIELENTERVEYSSEURAT TUKIVAT NATSIEN ROTUHYGIENIARATKAISUA

1937 Suomen Mielenterveysseura oli aktiivisesti suunnittelemassa mielenterveyshoitoa lapsille ja nuorille. 1938 ensimmäinen koulupsykiatri aloitti toimintansa Helsingissä. 1940 perustettiin "Helsingin maalaiskunnan psykiatrinen neuvonta-asema". Tämän psykiatrisen neuvontakeskuksen rahoitti Rockefeller-säätiö Yhdysvalloista ja se oli nykyisten mielenterveystoimistojen esiaskel. Arnold Schreiberin kirjan 'Miehet Hitlerin takana' mukaan Rockefeller-säätiö rahoitti myös Kaiser Wilhelm Instituutin Saksassa 1920-luvulla. Kokonainen kerros tästä instituutista oli psykiatri Ernst Rüdinin genettisen tutkimuksen käytössä. Rüdinistä tuli myöhemmin natsi-Saksan sterilisaatiolain suunnittelija.

(Sterilisaatiolaki tuli voimaan 1933 Saksassa vain neljä kuukautta sen jälkeen kun natsit tulivat valtaan. Mielenterveysyhdistykset ympäri maailman mainostivat ja tukivat saksalaisen psykiatrin Ernst Rüdinin kehittämää sterilointilainsäädäntöä. Ernst Rüdinin artikkeleita on julkaistu Suomen Mielenterveysseuran lehdessä.)

Rockefeller tuki voimakkaasti Saksan mielenterveysliikettä ja sai siten loistavan aseman ajaa läpi omat näkemyksensä aina karmeaan loppuun asti. "Ilman Wall Streetiltä tullutta rahaa ei olisi ollut mitään Adolf Hitleriä eikä mitään toista maailmansotaa" (Review of the News, 8. lokakuu 1980, sivu 19.)

HITLER AUTETAAN VALTAAN

Kirjassa "Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie", Volym 25, 1931, käsittelee psykiatri, professori F. Lenz, Hitlerin "Mein Kampf (Taisteluni) kirjaa. Hän siteeraa Hitleriä paljon ja sanoo lopuksi, että "Hitler on mies, joka voi antaa rotuhygienialle sen oikean paikan yhteiskunnassa". Psykiatri Lenz jatkaa: "Hitler on ensimmäinen poliitikko, jolla on todella suuri vaikutusvalta, joka tunnustaa rotuhygienian tärkeäksi velvollisuudeksi kaikessa politiikassa ja joka innokkaasti puolustaa sitä." Mukavuudenhalusta on hyväksytty näkemys, että Hitler oli yksin kaiken sen pahan ruumiillistuma, joka pakotti alaisensa tekemään kaikki ne hirmuteot, mitä Kolmannen Valtakunnan aikana tapahtui. Tämä ei ole koko totuus. On mahdotonta, että yksi mies ilman voimakkaan ryhmän tukea voi hallita 60 miljoonaa ihmistä ja saada heidät välinpitämättömiksi sille hirmuteolle, jonka psykiatrit toteuttivat Kolmannen Valtakunnan aikana. Hitler teki sen, mitä teki mutta hän sai paljon apua.

PSYKIATRIT AUTTOIVAT HITLERIN VALTAAN - SYYNÄ SAMA ROTUHYGIENINEN PÄÄMÄÄRÄ

MIELENTERVEYSSEURAN PUHEENJOHTAJA IHANNOI ADOLF HITLERIÄ

Saksan mielenterveysseuran puheenjohtaja psykiatri Ernst Rüdin toteaa kirjassa: "Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie", Volym l,1940: "On traaginen kohtalo, ettei Plötz elä enää. Näin hän ei voi todistaa ratkaisua ongelmaan pohjoiseurooppalaisten kansojen kanssa. Plötz, joka vahvasti uskoi Adolf Hitlerin johtajuuteen ja hänen pyhään tehtäväänsä, kun on kyse kansallisesta ja kansainvälisestä rotuhygieniasta." "Hitler oli pahansuopa ihminen, eikä kukaan voi vähätellä hänen vastuutaan siihen, mitä Saksassa tapahtui. Mutta kun syytetään Hitleriä, täysin oikeutetusti, unohdetaan suuri joukko, joka todella oli vastuussa, ja jonka annettiin mennä kohti päämääräänsä määrätietoisesti. Fasismi ja natsismi ratkaisivat ongelman väkivallalla ja samoin teki psykiatria. Natsit on hajoitettu, mutta psykiatrit ovat jäljellä." (Arnold Schreiber: Miehet Hitlerin takana) "Valtakunnanjohtaja Bouhlerille ja tohtori Karl Brandtille on annettu vastuu lisätä toimivaltaa määrätyille lääkäreille, että he inhimillisen arvioinnin ja hyvin tarkan diagnoosin jälkeen henkilön sairaudesta saavat antaa kuolemanapua."
-allekirjoitus - Adolf Hitler 1939

"Tätä Führerin käskyä käyttävät natsi-Saksan psykiatrit tekojensa laillistuksena. Selvästikin Hitlerillä oli sympatioita eutanasia- (= armokuolema) klinikoita kohtaan, joita psykiatrit johtivat Saksassa, mutta konkreettinen murhakäsky tuli klinikan henkilökunnalta." (Arnold Schreiber: Miehet Hitlerin takana)

SAKSASSA TELOITETTIIN SAIRAITA JA TERVEITÄ JO ENNEN NATSEJA

"1920-luvulla oli paljon voimakkaita psykiatrijohtoisia rotuhygienia- ja eutanasia-yhdistyksiä, jotka levittivät ajatusta steriloinnista ja armokuolemasta ratkaisuna rikollisuuteen ja sairauksiin. Seurauksena tästä monissa maissa hyväksyttiin tai päätettiin hyväksyä lakeja, jotka määräsivät pakkosterilointeja tai vapaaehtoissterilointeja mieleltään häiriintyneille, kehityksestä jälkeenjääneille, alkoholisteille ja sosiaalisesti ei-toivotuille henkilöille. Maiden joukossa oli mm. Saksa, Suomi, Ruotsi ja monia Yhdysvaltojen osavaltioita." (Arnold Schreiber: Miehet Hitlerin takana)

NATSIT OTTIVAT RODUN JALOSTUSAATTEEN LISÄKSI MYÖS MENETELMÄT SAKSALAISELTA PSYKIATRIALTA SEN HOITOLAITOKSISTA

Kirjassaan "Miehet Hitlerin takana" Arnold Schreiber kertoo vuosikausien tutkimusten tuloksena, kuinka rotuhygienia, sterilointi, kastrointi sekä armokuolema oli erittäin aktiivisessa käytössä ENNEN natsien valtaantuloa. 275.000 mielisairaalapotilasta ja lasta tapettiin. Hän kertoo myös kuinka rotuhygieniaa ajanut Saksan mielenterveysseura ja tätä tukevat psykiatrit auttoivat Hitleriä valtaan ja myivät hänelle ajatuksen ja välineet joukkomurhaan ja uskonvai-noihin juutalaisia kohtaan. Myöhemmin natsien aikana tuhoamisleireillä kehitettiin huomattavasti tehokkaampia myrkkyjä. Hitlerille oli myyty rotuhygienia-ajatus jo Thule-seurassa vuosisadan alussa ja hänen valtaannousuaan tuettiin, koska hänestä tuli rodunjalostuksen vankkumaton kannattaja. IhmisOi-keusKomissio kehottaa tutustumaan tähän Arnold Schreiberin kirjaan, jota ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi.

KUKA TUKI NATSIEN RODUNJALOSTUSTA JA YRITTI LEVITTÄÄ AATETTA USEIMPIIN EUROOPAN MAIHIN?

Kun toinen maailmansota oli ohi, mielenterveysjärjestöt kautta maailman vaihtoivat nimensä, myös Suomen Mielenterveysseura. Nimenmuutoksella otettiin välimatkaa natsien rodunjalostusaatteeseen, jotta unohtuisi, että siihen asti oli tuettu ja levitetty natsien rodunjalostuspyrkimyksiä ja uskonvainoja.

TÄNÄÄN MIELENTERVEYSSEURAT TUKEVAT USKONNON VASTAISIA RYHMIÄ

Seuraava kohde oli tutkia "kuinka monta ihmistä tulee henkisesti sairaaksi väärästä uskonnosta". Englannissa, lordi Adrian rodunjalostuksen yhteisöstä (Eugenics Society) sanoi: "Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut tulevat tunkeutumaan yksilönvapauteen.. .ja.. .niiden täytyy... määrätä myös sellaisten ihmisten elämää, jotka haluavat olla ilman niitä [palveluja]."

PSYKIATRIAN TEHTÄVÄ

Miksi psykiatria oli ja on edelleen kiinnostunut erilaisten vääräksi julistamiensa ryhmien hävittämisestä? Kanadalainen psykiatri, tohtori Brock Chisholm, joka on myös Maailman Mielenterveysjärjestön perustaja, on sanonut: "Psykiatrian on nyt päätettävä, mikä on ihmisrodun välitön tulevaisuus; kukaan muu ei siihen pysty. Ja tämä on psykiatrian päävastuu." Joku voisi sanoa, että tämä on mielisairaalapotilaan lausunto. Joka tapauksessa teot tukevat sanoja.

AIKA ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA - RODUNJALOSTUS KEHITETÄÄN

275.000 saksalaista mielenterveyspotilasta ja lasta surmattiin, koska heidän elämällään ei ollut arvoa. MIELENTERVEYSJÄRJESTÖT PITIVÄT NATSIEN RODUNJALOSTUSTA RATKAISUNA SOSIAALISIIN ONGELMIIN Saksalaiset psykiatrit auttoivat Lopullisen Ratkaisun ohjelmassa. He auttoivat ammattitaidollaan toisen maailmansodan joukkomurhan suorittamisessa. Maailman Mielenterveysjärjestö katsoi suurella mielenkiinnolla virkaveljien tekoja Saksassa eikä vastustanut ollenkaan. Mm. Englannissa Lancet-lehti julkaisi artikkeleita vuosina 1933-34 natsien rodunjalostuksesta, kastraatio- ja sterilointiohjel-mista. Se näki näissä ohjelmissa ratkaisun maailman mielenterveysongelmaan.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN LEHDEN ARTIKKELIN MIELESTÄ SOSIAALISTEN SYIDEN PITÄISI RIITTÄÄ STERILOINTIIN SUOMESSA

Suomen Mielenterveysseuran lehden 1-2 maaliskuu 1934 artikkeli kuvailee sterilointilakiehdotusta: "Rotuhygieeniset syyt voivat tietysti yksinkin motivoida sterilointitoimenpiteen. Mutta siinäkin tapauksessa, että pelkät rotuhygieeniset syyt eivät riitä sterilointitoimenpiteen myöntämiseksi, voi lainkäyttäjä myöntää toimenpiteen, jos sen puolesta rotuhygienisten näkökohtien lisäksi puhuvat muut sosiaaliset syyt, kuten kyvyttömyys lasten kasvattamiseen kunnon kansalaisiksi ja muuhun huoltamiseen." Samassa artikkelissa jatketaan sterilointiajatuksen mainostamista toteamalla: "Ruotsissa on varsin voimakkaana erittäinkin lääkäripiireissä esiintynyt mielipide, että sielullisesti terveitten sterilointi olisi jo voimassa olevan lain mukaan katsottava sallituksi, jos sen tueksi voidaan esittää tyydyttävät rotuhygieeniset tai muut sosiaaliset syyt." Mitä tämä pyrkimys, jota Suomen Mielenterveysseura ajaa eteenpäin, todella tarkoittaa Sinun kohdallasi, jos Sinun vanhempasi olisi aikoinaan arvioitu rotuhygieenisesti, uskonnollisesti tai sosiaalisesti steriloinnin tarpeessa oleviksi. Olisitko silloin lukemassa tätä? Saksassa tällä ideologialla steriloitiin satoja tuhansia sosiaalisten syiden, rodun tai uskonnon takia ja heillä ei ole jälkeläisiä.

Mikä on steriloinnin henkinen puoli? Estämällä suvun jatkaminen tavalliselta ihmiseltä tuhotaan hänet henkisesti. Suomen Mielenterveysseuran Aikakauslehti N:o 1-2 maaliskuu 1934 raportoi rikollisuuden vastustamisviikosta ja kirjoittaa: "Mainitulle viikolle ei ollut ominaista vain sen herättävä, yleistä mielialaa nostattava puoli. Suurin huomio kiintyi tällöin ensinnäkin rotuterveydellisten toimenpiteiden tarpeellisuuteen." Sama lehti toteaa toisessa artikkelissa, että "rotuhygieenisten toimenpiteiden ja pyrkimysten tulisi kulkea käsikädessä tehokkaan kansalaiskasvatuksen aikaansaamisen pyrkimysten kanssa". Rotu- ja uskonvainot oli melkein saatu yleisesti hyväksytyiksi. Suomen Mielenterveysseuran lehti toteaa edelleen: "Yhteiskunnalla on heikot aseet rikollisuutta vastaan. Ehkäisevää huoltoa ei ole kuin minimaalisessa määrässä. Paitsi näitä 'alkuharjoituksia', kaivattaisiin toden totta tällä hetkellä oikeaa alkoholistien, kaatuvatautisten ja hermosairaiden huoltoa ja ennenkaikkea sterilisaatiolainsäädäntöä, jonka ollakseen tehokas tulisi olla melko radikaali toimenpiteiltään." Saksa noudatti tätä kansainvälistä mielenterveysseurojen linjaa 30- ja 40-luvuilla ja sai aikaan tuloksia, joista useat saksalaiset ovat häpeissään tänäkin päivänä. Tämä idea on yhden yhteiskunnallisen ryhmän kehittämä ja sitä mainostettiin monessa maassa ennen toista maailmansotaa.

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA KUTSUU NATSIEN RODUNJALOSTAJAN ESITELMÖIMÄÄN SUOMEEN

Vuoden 1933 toimintakertomuksessaan Suomen Mielenterveysseura (tuolloin Sielunterveysseura) oli järjestänyt Hampurin kaupungin hermoklinikan johtajan, Hampurin yliopiston psykiatrian professorin Wilhelm Weygandtin esitelmöimään Helsinkiin. Aiheina oli "Sterilisaatio ja kastraatio rotuhygieenisistä syistä". (Sielunterveysseuran Aikakauslehti N:o 4 joulukuu 1934) Weygandt oli tunnettu natsien omaksuman rodunjalostuksen kehittäjä ja mainostaja. Hänellä oli keskeinen rooli rotu- ja uskonvainoissa juutalaisia kohtaan. Psykiatrian propaganda ei ainoastaan koskettanut rodunjalostusta. Yhteiskunnan muutkin alueet olivat hyökkäyksen alla. Tohtori John Rawlings Rees, Iso-Britannian kotiarmeijan neuvonantaja, sanoi kansallisen mielenterveysyhdistyksen vuosikokouksessa: " Me olemme tehneet hyödyllisen hyökkäyksen useaan ammattiin. Kaksi helpointa kohdetta ovat luonnollisesti olleet opetustoimi ja uskonto ja kaksi vaikeinta laki ja lääketiede." Tämän tavoite on toteutumassa. Valtionkirkon palveluksessa on mielenterveysalan asiantuntijoita. Tämä on sinänsä omituinen asia, koska psykologia ja psykiatria kieltävät hengen olemassaolon. Koululaitoksen ja opetustoimeen kuuluvien laitosten parissa olevien psykologisen koulutuksen saaneiden lukumäärä on myös noussut voimakkaasti.

Seuraavassa ote Suomen Mielenterveysseuran lehdestä, joka kertoo selkeästi kannan rodunjalostukseen:

"...periytymisoppi on yhteiskunnallis-lääketieteellinen tieteenhaara, jonka merkitys kansojen terveydelle on erinomaisen suuri. Se työskentelee korkean ja jalon päämäärän saavuttamiseksi: suojatakseen ihmissukua rappeutumiselta ja edistääkseen hyviä rotuominaisuuksia. Läntisessä naapurimaassamme, jossa rotubiologisen tutkimuksen tärkeys on täydelleen tajuttu, on 13 p:nä toukok. 1921 tehdyn valtiopäiväin päätöksen mukaisesti yleisillä varoilla perustettu "Det Svenska Institutet för rasbiologi"-niminen laitos. On toivottavaa, että meidänkin maassamme saadaan aikaan ruotsalaisen esikuvan mukainen tutkimuslaitos." (Sielunterveysseuran Aika-kauslehti N:o l kesäkuu 1929)

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA OSALLISTUI ROTUHYGIENIAKOKOUKSEEN

Suomen Mielenterveysseura oli hyvässä sovussa muiden maiden mielenterveysseurojen kanssa ja osallistui mielellään kansainväliseen yhteistyöhön. "Amerikan Yhdysvaltain psyykillisen hygienian kansalliskomitean kutsumina oli toukok. 5:nnen ja 10:nnen p:n välisenä aikana tänä vuonna Washingtonissa koolla mm. Suomen Mielenterveysseura, joka oli vastannut kutsuun lähettää kolme edustajaa. Paikalla oli psykiatrien lisäksi muitakin tiedemiehiä, kuten esim. rotuhygieenikkoja." (Suomen Mielenterveysseuran Aikakausilehti N:o l marraskuu 1930)

Kokousraportissa SMS toteaa, että Saksa käynee psykiatris-tieteellisellä puolella etummaisena. Tänä aikana Saksassa ns. eutanaasiakeskuksissa psykiatrit surmasivat 275.000 potilasta sekä lasta ja kehittivät elävillä potilailla niitä rodunjalostusmenetelmiä, joita natsit käyttivät Lopullisessa Ratkaisussa, toisen maailmansodan lopulla. Tämä oli tehokkain uskon-ja rodunvaino, mitä maailma on nähnyt. (Arnold Schreiber: Miehet Hitlerin takana.)

SUOMEN MIELEN-TERVEYSSEURA OLI YLPEÄ KANSAINVÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ

Amerikan Yhdysvaltain psyykillisen hygienian kansalliskomitean kokouksessa oli paikalla mm. psykiatrian professori Wilhelm von Weygandt. Weygandt oli innokas rotuhygieenikko, jonka Suomen Mielenterveysseura kutsui myöhemmin Suomeen luennoimaan miten rotua tulee jalostaa armokuoleman, sterilisaation ja kastraation avulla päättäjien haluamaan suuntaan.

Suomen Mielenterveysseuran lehti N:o 1-2 helmikuu 1933 kirjoittaa: "Sosiaalipoliitikot pitävät kuitenkin sitä mahdollisuutta, että joku yhteiskunnallisesti arvottomien yksilöiden jälkeläisistä voisi olla terve ... siksi vähäisenä, että he puoltavat aborttia eugenisen syyn perusteella. (Eugeninen = rodunjalostukseen tähtäävä)

STERILISOIMISLAKI TULEE KOPIOIDA ULKOMAILTA - ESIM. SAKSASTA

Suomen Mielenterveysseuran lehti N:o 1-2 maaliskuu 1934 jatkaa natsien kannattaman rotuhygienia-aatteen eteenpäinviemistä kirjoittamalla: "Kun on arvosteltava, minkälainen laki Suomessa olisi sterilisoimisesta laadittava, ei tarvitse lähteä puhkomaan umpikinoksia, sillä paitsi ulkomaisia esikuvia on olemassa myös huomattavat kotimaiset lainvalmistelutyöt." Ulkomaisia esikuvia Suomen Mielenterveysseura on lehdissaan esitellyt tiheään, mm Saksan mallin, joka on tunnettu uhreistaan.

Ihmisoikeudet-lehti nro 1/92

http://www.freedommag.org/english/vol30I1/page40.htm
http://www.toolan.com/hitler/author.html

23

1219

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Ei kiitos

   Liian pitkä lainaus luettavaksi.

  • Tack ska du ha!

   Alkuperäinen teksti oli todella tärkeä ja hyvä. Se oli toki erittäin pitkä, joskus tärkeää asiaa kannattaa tuulettaa oikein kunnolla.

  • wolfhaund

   ettei l. ron hubbardin siittänyttä aasia kuohittu ajoissa. Mee scientologi hankkimaan rahoittajas jostakin muualta.

  • Arvaa kuka?

   Sceidologian kurssitoiminta ja auditoinnit? Viimesimmän tiedon mukaan yli 200 000 euroa tai 5 vuotta pakkotyötä dianetiikkakeskuksessa.

   Revi siitä mentaalihygieniaa!

  • Venuksessa

   näyttää? Vai oletko vielä scientologiassa niin pitkällä, että pääset siellä käymään moikkaamassa Überführer Hubbardia?

   • Kansa

    Psykiatrian kritisointi on paikallaan. Asiaa koskevat viestit ovat tervetulleita. Itse en ole scientologi. Jokaisen kriittisen viestin leimaaminen scientologiaksi kertoo lähinnä joidenkin hätääntyneiden hoituripoikien hengenelämän köyhyydestä.


   • wolfhaund
    Kansa kirjoitti:

    Psykiatrian kritisointi on paikallaan. Asiaa koskevat viestit ovat tervetulleita. Itse en ole scientologi. Jokaisen kriittisen viestin leimaaminen scientologiaksi kertoo lähinnä joidenkin hätääntyneiden hoituripoikien hengenelämän köyhyydestä.

    scientologi säestää, sen näkee heti. sanat "kriittinen", viittaus "hoituripoikiin" ja nimimerkki "kansa" paljastaa sinut heti. Mee ny kotiin häpeemään ittees.


   • antipsykiatristi.
    Kansa kirjoitti:

    Psykiatrian kritisointi on paikallaan. Asiaa koskevat viestit ovat tervetulleita. Itse en ole scientologi. Jokaisen kriittisen viestin leimaaminen scientologiaksi kertoo lähinnä joidenkin hätääntyneiden hoituripoikien hengenelämän köyhyydestä.

    En ole sciantology mutta vastustan sitä että psykiatrit myyvät ihmisiä lääketeollisuudelle lääkeorjiksi. Psykiatrien mielestä ruumilliset sairaudet ovat henkisrtä heikkoytta elivpsyykkevikaa. Siina on ss henki ja meininki. Ruumiillisesti sairaita aivojavon tulehdus.syöpä potilaita kuskataan mielisairaalaan eli keskitysleiriin. Se on rikolista ja todistaa ettö psyykistria on yhö natsismissa. Ruumiilliset sairaudet on hebkistä geikkoutta.eikö heitä pidä hoitaa laypiaasti vaan keskirysleri mielusairaala...natsismi periaate on nnykyinen sairaala käytätäntö.


  • "SAKSASSA TELOITETTIIN SAIRAITA JA TERVEITÄ JO ENNEN NATSEJA

   1920-luvulla oli paljon voimakkaita psykiatrijohtoisia rotuhygienia- ja eutanasia-yhdistyksiä, jotka levittivät ajatusta steriloinnista ja armokuolemasta ratkaisuna rikollisuuteen ja sairauksiin."

   Tämä kohta jo osoittaa että viestiketjun aloittaja ei ole skientologi. Skientologien mukaan lääketietellinen psykiatria on Hitlerin keksintö.

   Saman johtopäätöksen voi tehdä muutamasta muustakin kohdasta jos herra skientologianvihaaja vain olisi lukenut viestiä edes vähän ennen kuin olisi laittanut siihen kiukkuisen ja epäasiallisen vastauksensa.

   Kansallissosialismi ("natsismi") ja lääketieteellinen psykiatria ovat kaksi eri asiaa. Ainakaan Suomen sosiaalilaitoksissa ja mielisairaaloissa ei ole kansallisiin vähemmistöihin kuuluvia enempää kuin heidän osuutensa väestöstä antaa olettaa. Olettaisin että monikulttuurisuuden läpitunkemassa sosiaali-Ruotsissa on sama tilanne.

   • Vaihtoehto?

    ----Tämä kohta jo osoittaa että viestiketjun aloittaja ei ole skientologi. Skientologien mukaan lääketietellinen psykiatria on Hitlerin keksintö.----

    Skientologien mukaan psykiatria on huomattavasti vanhempi keksintö kuin mitä itse annat ymmärtää. Viittaan tällä Hubbartin itsensä luomaan OT-materiaaliin.

    Sitäpaitsi aloituksen tehnyt kirjoittaja lainaa materiaalinsa muualta, joten kyseessä ei ole hänen itsensä esittämä mielipide. Lisäksi skientologit eivät ole tähänkään mennessä antaneet pienten omien oppiensa kanssa ristiriitaisten pikkuasioiden häiritä terveydenhoitoalan mustamaalaamista, joten jutun sisältö ei todellakaan osoita kirjoittajan taustoista sitä taikka tätä.

    Sama lainaus oli ennen tätä postattu Scientologia -palstalle. Miksiköhän?

    Kysehän on kritiikistä kritiikin vuoksi. Skientologeilla ei ole kritiikin vastapainoksi esittää mitään toimivaa vaihtoehtoa kritisoimansa psykiatrian tilalle. Kuten ei muuten sinullakaan. Luin joitain kommenttejasi, eikä niistä juurikaan ilmennyt, miten asioihin tulisi vaikuttaa, miten ongelmiin tulisi puuttua ja mitä tilalle, jos terveydenhoitojärjestelmä ei toimi.

    Vain kritiikkiä kritiikin vuoksi.


   • Pelle s

    "Olettaisin että monikulttuurisuuden läpitunkemassa sosiaali-Ruotsissa on sama tilanne."

    Siellä hoidetaan lähinnä ulkomaalaistaustaisia.
    Käytännössä vaaleahiuksista Svenssonia ei useimmilla osastoilla ole yhtään.
    Joillain on heitäkin, esim. huumevieroitus koskee myös heitä.


   • Vaihtoehto? kirjoitti:

    ----Tämä kohta jo osoittaa että viestiketjun aloittaja ei ole skientologi. Skientologien mukaan lääketietellinen psykiatria on Hitlerin keksintö.----

    Skientologien mukaan psykiatria on huomattavasti vanhempi keksintö kuin mitä itse annat ymmärtää. Viittaan tällä Hubbartin itsensä luomaan OT-materiaaliin.

    Sitäpaitsi aloituksen tehnyt kirjoittaja lainaa materiaalinsa muualta, joten kyseessä ei ole hänen itsensä esittämä mielipide. Lisäksi skientologit eivät ole tähänkään mennessä antaneet pienten omien oppiensa kanssa ristiriitaisten pikkuasioiden häiritä terveydenhoitoalan mustamaalaamista, joten jutun sisältö ei todellakaan osoita kirjoittajan taustoista sitä taikka tätä.

    Sama lainaus oli ennen tätä postattu Scientologia -palstalle. Miksiköhän?

    Kysehän on kritiikistä kritiikin vuoksi. Skientologeilla ei ole kritiikin vastapainoksi esittää mitään toimivaa vaihtoehtoa kritisoimansa psykiatrian tilalle. Kuten ei muuten sinullakaan. Luin joitain kommenttejasi, eikä niistä juurikaan ilmennyt, miten asioihin tulisi vaikuttaa, miten ongelmiin tulisi puuttua ja mitä tilalle, jos terveydenhoitojärjestelmä ei toimi.

    Vain kritiikkiä kritiikin vuoksi.

    "Skientologien mukaan psykiatria on huomattavasti vanhempi keksintö kuin mitä itse annat ymmärtää. Viittaan tällä Hubbartin itsensä luomaan OT-materiaaliin."

    Minä viittasin tällä palstalla esitettyyn väitteeseen.

    "Sitäpaitsi aloituksen tehnyt kirjoittaja lainaa materiaalinsa muualta, joten kyseessä ei ole hänen itsensä esittämä mielipide."

    Pitää paikkansa. Yleensä skientologit lainaavat oman järjestönsä materiaalia. Ei tietenkään ole kokonaan pois suljettua että viestiketjun aloittaja olisi skientologi, mutta on se aika epätodennäköistä. Oleellisinta on nyt lainattu materiaali ja sen kirjoittaja. Materiaali ei sisällä skientologeille niin tyypillisiä asiavirheitä. Toisekseen skientologien tapoihin ei todellakaan kuulu vanhojen 1930-luvun lehtien selaaminen.

    Aloituksessa mainittuja syytöksiä on esitetty muuallakin esim. MOT esitti muutama vuosi sitten kaksiosaisen ohjelman "Lääketieteen musta historia". Väitätkö että MOT olisi valehdellut kansalle vain mustamaalatakseen terveydenhoitoalan? MOT:n toimittajien ammattitaito on paljon korkeampi kuin skientologien. Kun TV-kanava esittää noin rankkoja väitteitä ne pitää todistaa tosi pätevästi, muutoin toimitus häviää jutun oikeudessa ja se tulee tosi kalliksi.

    MOT:n toimitus sai aikamoisen viharyöpyn niskaansa terveydenhoitoalalta. Miksi? Eivätkö he olekaan sanoutuneet irti mainituista epäasiallisista hoitomenetelmistä? Jos näin on, niin on riski että sama toistuu ja niinhän se toistuukin myös tänä päivänä. Tietysti ase-eroja löytyy, mitään massamurhia ei tänäpäivänä tapahdu.

    Jos luit viestin tarkkaan, siinä kirjoitettiin 1900-luvun alkupuolen ja keskivälin tapahtumista, ei tämän päivän käytännöistä. Syytöksen kohteena olevat lääkärit lienevät jo kuolleet tai ovat ainakin jo eläkkeellä. Jos hoitomenetelmät ovat todella muuttuneet niin miksei vanhoista saisi puhua? Mitä kiusallista siinä on?


   • Vaihtoehto
    Matti.W kirjoitti:

    "Skientologien mukaan psykiatria on huomattavasti vanhempi keksintö kuin mitä itse annat ymmärtää. Viittaan tällä Hubbartin itsensä luomaan OT-materiaaliin."

    Minä viittasin tällä palstalla esitettyyn väitteeseen.

    "Sitäpaitsi aloituksen tehnyt kirjoittaja lainaa materiaalinsa muualta, joten kyseessä ei ole hänen itsensä esittämä mielipide."

    Pitää paikkansa. Yleensä skientologit lainaavat oman järjestönsä materiaalia. Ei tietenkään ole kokonaan pois suljettua että viestiketjun aloittaja olisi skientologi, mutta on se aika epätodennäköistä. Oleellisinta on nyt lainattu materiaali ja sen kirjoittaja. Materiaali ei sisällä skientologeille niin tyypillisiä asiavirheitä. Toisekseen skientologien tapoihin ei todellakaan kuulu vanhojen 1930-luvun lehtien selaaminen.

    Aloituksessa mainittuja syytöksiä on esitetty muuallakin esim. MOT esitti muutama vuosi sitten kaksiosaisen ohjelman "Lääketieteen musta historia". Väitätkö että MOT olisi valehdellut kansalle vain mustamaalatakseen terveydenhoitoalan? MOT:n toimittajien ammattitaito on paljon korkeampi kuin skientologien. Kun TV-kanava esittää noin rankkoja väitteitä ne pitää todistaa tosi pätevästi, muutoin toimitus häviää jutun oikeudessa ja se tulee tosi kalliksi.

    MOT:n toimitus sai aikamoisen viharyöpyn niskaansa terveydenhoitoalalta. Miksi? Eivätkö he olekaan sanoutuneet irti mainituista epäasiallisista hoitomenetelmistä? Jos näin on, niin on riski että sama toistuu ja niinhän se toistuukin myös tänä päivänä. Tietysti ase-eroja löytyy, mitään massamurhia ei tänäpäivänä tapahdu.

    Jos luit viestin tarkkaan, siinä kirjoitettiin 1900-luvun alkupuolen ja keskivälin tapahtumista, ei tämän päivän käytännöistä. Syytöksen kohteena olevat lääkärit lienevät jo kuolleet tai ovat ainakin jo eläkkeellä. Jos hoitomenetelmät ovat todella muuttuneet niin miksei vanhoista saisi puhua? Mitä kiusallista siinä on?

    >>Aloituksessa mainittuja syytöksiä on esitetty muuallakin esim. MOT esitti muutama vuosi sitten kaksiosaisen ohjelman "Lääketieteen musta historia". Väitätkö että MOT olisi valehdellut kansalle vain mustamaalatakseen terveydenhoitoalan?>MOT:n toimittajien ammattitaito on paljon korkeampi kuin skientologien.MOT:n toimitus sai aikamoisen viharyöpyn niskaansa terveydenhoitoalalta. Miksi? Eivätkö he olekaan sanoutuneet irti mainituista epäasiallisista hoitomenetelmistä?>Jos luit viestin tarkkaan, siinä kirjoitettiin 1900-luvun alkupuolen ja keskivälin tapahtumista, ei tämän päivän käytännöistä.>Jos hoitomenetelmät ovat todella muuttuneet niin miksei vanhoista saisi puhua? Mitä kiusallista siinä on?


  • hjkökjjjg

   Tää menee hieman offtopiciksi...

   Eikö kukaan muu ole huomannut MIELENTERVEYSUHDISTYSTEN syrjivää otetta: normaalissa palkkatyössä ei ole mt-ihmisiä vaan mt-ihmiset tekevät ilmaistyötä ja se on nimetty "KUNTOUTTAVAKSI TYÖTOIMINNAKSI". Tiedustelin syytä milelenterveyden keskusliiton (mielenterveysyhdistysten kattojärjestö) puheenjohtajalta, joka sanoi, että palkattujen pitää kyetä hoitamaan työnsä. Ikäänkuin oletus olisi se, ettei mt-ihmiset kykene...

   Missä muissa potilasyhdistyksissä moista syrjintää pidettäisiin hyväksyttävänä? Missä muissa potilasyhdistyksissä ei huomioitaisi erityistarpeita työntekijöille? En usko, että vaikkapa liikuntavammaisten potilasyhdistys voisi toimia samalla tavalla. Jos liikuntavammaisen tukitoimet työnsä hoitamiseksi jätettäisiin vain samalla tavalla pois kuin mt-ihmisten työn hoitamisen tukitoimet, nousisi suunnaton haloo syrjinnästä ja ihmisoikeuksien polkemisesta. Samoin jos puhtaasti potilaslähtöisissä yhdistyksissä alettaisiin samalla tavalla syrjiä ns terveitä; sanottaisiin vaikkapa, ettei sinua palkata, koska et omaa omakohtaista kokemusta tästä asiasta. En onnistuisi! Mutta mt-ihmisiä saa syrjiä, ja vielä heidän "omissa" yhdistyksissään...

   En lainkaan ihmettele, että nuorempi sukupolvi on hyvlännyt mt-yhdistykset, kuka haluaa olla mukana toiminnassa jossa itsensä kaltaisten oikeuksia poljetaan??? Olisi aika perustaa puhtaasti potilaslähtöisiä tukiyhdistyksiä ja kitkeä ns terveiden ihmisten yhdistyksiin tuoma muka hyvää tarkoittava syrjintä pois.

   • oikoluku offilla

    Hups, tulipas paljon kirjoitusvirheitä :(. Anteeksi.


  • Tohtori **

   Itse uskon henkeen ja siihen, että maailmankaikkeus on kokonaan mentaalinen. Minusta nyt olisi korkea aika puuttua psykiatrian tahtoon selittää maailmankaikkeus materialistisesti. Itse en usko, että aine vaikuttaa aineseen, vaan, että tietoisuus on ainut todellisuus ja kyse on tietoisuussäännöistä, jotka aiheuttavat tuntemuksia.

   Äitini oli vasenkätinen ja hän oli nuori 1930-lla ja pyrki salaamaan vasenkätisyytensä, koska sitä jotkut esittivät mielisairaudeksi hänen nuoruudessaan.

   Minusta tulee rotuhygienian nimissä harkita materialistien karkottamista Pirunsaarelle, kunhan heidät on ensin kastraoitu. Ja aloitetaan psykiatreista

  • Ihmiskunta Sinde

   Vain pitkiä päätöksiä inhimillisyydestä ja sen varmistamisesta, jopa vapaalle seksille, kuten vähän vanhemmat uusnatsit tätä perustelevat. Nykyään on tämä laajempi organisaatio-rakenne. Eikä mielenterveystyö ole koskaan ollut seuran pääpainopiste, vaan oman seksielämän, seksuaalisuuden varmistaminen. Ihan shittii koko homma..... Ihminen ei ollut vielä kehittynyt tarpeeksi sielulliselta mieleltään, sielun ja mielen osalta, ja kaikki oli utuista, epäselvää, kuten vaaleanpunainen pilvi, johon niin monet nuorisokulttuurit nykyään vetoavat. He eivät kiinnitä huomiota askeltamiseen, kuten esim. rakkaudella ja rakkaudesta epäonnistuminen. He eivät kiinnitä huomiota porrastamiseen, koska se on törkeää, julmaa ja loukkaavaa, jopa syyte ja sen aihe.
   "Opin ehkä parhaiten yhteisen näköni ja yhteisten silmien toimintani näin." Kuka sukulaiseni olikaan sanonut näin?
   -No, aika monet. Mentaalihygienia ja mielenterveys: "No, eihän sen miehen kanssa voinut olla ollenkaan, hänhän oli ihan liian pelottavakin." Tarkoitus on tukea seksiä ja seksielämää, seksuaali- ja seksioloja. Nykytoiminnasta en voi muuta sanoa, kuin että miten voit joltakin, jopa hänen omaa kehoaan ja ruumistaan osoittaen pyrkiä tuottamaan ja saamaan näitä, vain itsellesi. Eihän se ole edes mahdollista, koska on eritasoisia, eri tajuisiakin, psykologisesti alitajunnan ja piilotajunnan kautta muodostuvia sosiaaliryhmiä, kuten persoona ja persoonallisuus. Persoona on sellainen, että sukupuolesi, jota Kela-kortissa erottaa mm. suunliikeratoja ja järjestyslukuja, (ei koskaan väkivaltaisuutta, kuten kone ehdotti), on kuvaava väliviiva. (jatka tätä lausetta: aloittaen) Persoonallisuutta taas rakastavat kaikki, miten voit olla turvautumatta tähän? Kaikki toiminnassa, kun tätä artikkelia kirjoitettiin yhteiskuntaan, toimi ihmisen luonnon, ja ulkona, ulkopuolisena odottavan luonnon luomaan julmaan sekavuus-tilaan. Ei ihmisiä saa rangaista sukupuolen takia. Miksi et huolehdi sukupuolesta, seksuaalisuudesta, ja seksioloista? Et halua olla yhteishyvä ja kokea sellaista suurtakin sosiaalista läsnäoloa, jossa jopa Jumala on näin kanssakäymisellä läsnä? Yleiskunto voi sanella sinulle ja maailmalle joskus ihan toisenlaiset ehdot. Jumala ja koulu, voitko löytää mitään sinua niin paljon rajoittavampaa, tai mitään niin paljon sinua kieltävämpää. Kyllä, tähän löytyy varmasti ihan toinen aihe, kuin niin monia päänvaivoja, ongelmia aiheuttava krusifiksi. Ihminen saa ajatella mitä huvittaa, persoonallisuuden tehtävä on vapaus, ja yhteinen hyvinvointi. Persoonallisuus on vain yhteisen hyvinvoinnin luoma ajatus. Siksi sitä sanotaankin läheisyydenkin kautta muodostuvaksi persoonallisuus-ajatukseksi.
   Ajattelun krusifiksin seuraaminen, mikä voisikaan loukata minua julkeammin? Mutta meillä kaikilla on kuitenkin meidän oma vastuumme, yhteiskunnastamme.
   -Ei se haittaa, kun se loukkaa. Otithan huomioon yksityiselämän, mutta kun sekin on vain sairaus.
   - Ei, sen ei kuulu näkyä, ei sen ei kuulu tuntua, ei sen ei kuulu huvituttaa, onko sinulla joku juttu ( asia, joka jututtaa)?

   - Tämä on liian pitkä teksti. Tämä on liian pitkä, ja yksityinenkin juttu.
   -Ei sellaisesta tule rangaista.
   - "Ei, hän on opettaja."
   ' kun tarvitsee ihmismieli ja ihmiskeho niin monia virikkeitä, läpi elämän.
   'näkee sen, liikeradat, kehon liikkeet koko ajan olemuksesta
   ' ne ovat Alexander-tekniikkaa
   ' ne kertovat ympäristö-opista ja yksityisyyden tarpeesta
   ' kuka kysyy, kuka hälyttää?

  • Eihelkkari:Sinde82

   Persoona ja persoonallisuus-kuvaus on nyt liian pitkä teksti ja aihe, voisit muodostella sen ensin näin.
   - Ei voi, ohjelma on sisäinen ja jo valmis.
   -Joillakin on jo se egoismin osalta omassa elämässä, vauvan hahmoterapian kautta valmiina.
   -Ei mun tarvitse näitä ilmaiseksi antaa, mutta ajattelen aina, että kysymyksessä on ilmainen virike, kuin ajanviete, joihin monet ihmiset lahjoittavat esim. tietotaitoaan, ja esim. eduskunnan kautta.
   - Näihin on sellaisilla ihmisillä, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä em. instanssien kanssa, ihan vapaa ja verkostomuotoinen pääsy.

   Persoonallisuus on jotain kaunista, kuten sulkeutuneisuus esim. loogisuus ja ulkonäkö, kaunes ja naisen sukupuoli.
   Persoona on jotain rumaa, kuten omaneduntavoittelua, kielien lukemista, kuin omankulttuurin poissulkemista, tai vaikka muihin kulttuureihin tutustumista, jota itse olen aina pitänyt sillä tavalla kiellettynä eleenä, vaikka aina Japanin kulttuuriin tutustunkin. Aivan kuin hylkäisit oman kulttuurisi, jos hylkäät jonkun kielen.
   -Mää soitan niille sun psykiatreille.
   - Onko heitä olemassakaan?
   - Ei, heidät löysi Doremifasollasidosta Kälviän valaistumisen-tarpeeseen, jo aivan 1990-luvun alussa.
   -Valitettavasti he olivat tällä kertaa siis näkymättömiä, kuten seurassani olleen trilleri-eleviittoma persoonankin olisi tullut olla. Sen sijaan hän harjoitti ihan julkeaa kerjäämistä, kyhäilyä ja kiertämistä, ihan omaan perheeseen saakka.
   -"No, olkoot sitten niiltä osin rauhassa:", sanoin....
   -Miksi mulle tällainen on haettu? Mihin tieteelliseen tutkimukseen tämä tulee n. 3-4-vuotiaalle lapselle, mulle... ?
   -"Ihan omiin tarpeisiin, ajattelin olla vaikuttava.", hän vastaili.

   Ei helkkari, ei sillä sellaista saa olla, vastaili nimimerkkini Vesalla, -lle Sinde-82
   - En minä voi tietää onko siitä ilmoitettu jo.
   - Ei tässä on siis ehdoton kielto euforialle.
   -Olisi mun mielestä siis edes itse voinut olla selvinpäin, on siitä jo jotain aikaisempia keskusteluja, mutta ne olivat jotenkin ihan sama asia, uhkailua ja -0.
   - Ei, tällaisen kanssa et saa olla tekemisissä. Se mies on sairas, ei sellainen ihminen on sairas, et voi olla tekemisissä sellaisen kanssa.
   -Vähän mielikuvitusta peliin....
   -Me otamme yhteyttä hänestä mm. Amnestyyn tässä vaiheessa.
   -Vähän mielikuvitusta peliin... sanoi Vähämaa
   -Vähän mielikuvitusta peliin, ei ole sellaista mielikuvitusta.
   -Joo, Kälviän kunnan valaistuminen on käsite. Minkäslainen vaakuna siellä olikaan?
   - Ei, kaikki siellä olevat eivät missään nimessä valaistu, mutta sellainen toiminta voi olla tavoitteellistakin. Kuvittelenko vain, vai onko siitä jo sellainen YK:kin koskeva päätös?
   -Joo, voin, mutta käyttäisin siinä jotakin oikeuden audienssia enemmin, kuin itse, vaikkapa tätä Kolibri-ele henkilöä.
   -Ei, en ole kovinkaan miellyttävässä kunnossa. Ei en ole sillä tavalla vakuuttavassa kunnossa, kun kukaan ei esim. sillä tavalla pidä siitä. Mun mielestä tilanne on sekä opetettavissa, että ratkaistavissa. Esim. Wadoryu-Rauhan ja tasapainon tie, aika nuori Budo-lajien lahko.
   -Onko sut koulutettu käyttämään oikeuden audiensseja?
   - Ei, en usko, mulla on käsittääkseni vasta käytössä kielten opetus-ohjelmat, mutta voi niistä kääntää tai käyttää....
   Mitä kolibri-eleestä taas?
   -Ei, se ei ole audienssi.
   -Sano nyt vielä, että se on seonnut mun hahmoterapiaan.
   - Joo, kun on huone, joka vaihtaa väriä.
   -Niin, onko se maali lapselle turvallinen?
   - Entä vastaako ammattisi tällaista?

   • Ihmiskunta Sinde

    Virve: Olenko minä sinun hahmoterapeutti?
    - Olet.... Mutta sä sitä maalia jäit hämmästelemään.
    .-Että onko se sittenkään lapselle tarkoitettu. Sehän oli kuin disko-pallo ja rytmitti mm. säätiloja ja auringonpaistetta ja sadetta kesällä ja keväällä.
    Se jotenkin lähti päälle keväisi, kevät-talvella, kun västäräkit tulivat.
    -Mä olen jo päässyt yli sellaisista tarpeista, mutta se on joku lääketieteen audienssi, ja itselläsi on kuitenkin fysiatria.


    "Silmien rakenteiden vaikutus ulkonäköön hermoston ja kasvojen erivaiheissa."
    -Mikä harha tämä on?


   • Ihmiskunta SindeK-P
    Ihmiskunta Sinde kirjoitti:

    Virve: Olenko minä sinun hahmoterapeutti?
    - Olet.... Mutta sä sitä maalia jäit hämmästelemään.
    .-Että onko se sittenkään lapselle tarkoitettu. Sehän oli kuin disko-pallo ja rytmitti mm. säätiloja ja auringonpaistetta ja sadetta kesällä ja keväällä.
    Se jotenkin lähti päälle keväisi, kevät-talvella, kun västäräkit tulivat.
    -Mä olen jo päässyt yli sellaisista tarpeista, mutta se on joku lääketieteen audienssi, ja itselläsi on kuitenkin fysiatria.


    "Silmien rakenteiden vaikutus ulkonäköön hermoston ja kasvojen erivaiheissa."
    -Mikä harha tämä on?

    " Eikö se johtuu Helenasta, jos äiti on semmonen ja siihen ei tarvi suostua."
    Se yrittää olla jotain Tanttarallaa...
    -Mää tiedän, se on toisinpän, sillä pistetään osastoja sairaalasta turvasyistä pillupäreiksi.
    Ei niinkään pakoteta ihmisiä.
    -Siis teiltä puuttuu koko Tanttaralla.
    - Älä nyt he ovat ilmottajia.
    -Voi sitä voi tehdä itsekseenkin, mutta sitten voi alkaa painostamaan itseä ja muita, ympäristöä.
    -En kai niitä niiden asioita nyt voi täällä netissä jakaa.
    -Niin, siihen osaston hajottamiseenkin on jo nerokkaita ammatti-ihmisiä.
    -Siis, esiintyvää liikuntaa?
    - Ei kun nämä olivat jotain hahmoterapeuttisia sosiaalikeskusteluja, jotka lähinnä käänsivät sitä tilannetta puhekielisesti, kuin juorua.
    -Ei sellainen läheisyyskään ei ole kivaa, vähän kuin olisi ollut henkilökunnan omaa
    frustration ja vajaamielisyyden tukemista.
    -Mutta kun niitä on oikeita, ja niistä on valtavaa hyötyä.
    -Ne muodostavat neurologista pohjaa... Voi olla pahoja psykooseja mm. ajattelusta, ei jatkuvaa psykoottisuutta, sellainen on oikea mielensairaus, tosin pitkäkestoinen psykoottisuuskin on psykoosi ja mielisairaus.
    -Joo, kun voi olla sellaisia sisäisiä konflikteja.
    -Joo, tarvitsee jokainen ihminen tarvitsee omia mielisairauksia, ja omaa tilaa, koska tämä on organisaatio, joka keskittyy vain ihmiseen eli feminiinisiin ja maskuliinisiin eleisiin.

    Joo, on se artikkeli niin ja niistä.


   • Bear Girl:Sinde82
    Ihmiskunta SindeK-P kirjoitti:

    " Eikö se johtuu Helenasta, jos äiti on semmonen ja siihen ei tarvi suostua."
    Se yrittää olla jotain Tanttarallaa...
    -Mää tiedän, se on toisinpän, sillä pistetään osastoja sairaalasta turvasyistä pillupäreiksi.
    Ei niinkään pakoteta ihmisiä.
    -Siis teiltä puuttuu koko Tanttaralla.
    - Älä nyt he ovat ilmottajia.
    -Voi sitä voi tehdä itsekseenkin, mutta sitten voi alkaa painostamaan itseä ja muita, ympäristöä.
    -En kai niitä niiden asioita nyt voi täällä netissä jakaa.
    -Niin, siihen osaston hajottamiseenkin on jo nerokkaita ammatti-ihmisiä.
    -Siis, esiintyvää liikuntaa?
    - Ei kun nämä olivat jotain hahmoterapeuttisia sosiaalikeskusteluja, jotka lähinnä käänsivät sitä tilannetta puhekielisesti, kuin juorua.
    -Ei sellainen läheisyyskään ei ole kivaa, vähän kuin olisi ollut henkilökunnan omaa
    frustration ja vajaamielisyyden tukemista.
    -Mutta kun niitä on oikeita, ja niistä on valtavaa hyötyä.
    -Ne muodostavat neurologista pohjaa... Voi olla pahoja psykooseja mm. ajattelusta, ei jatkuvaa psykoottisuutta, sellainen on oikea mielensairaus, tosin pitkäkestoinen psykoottisuuskin on psykoosi ja mielisairaus.
    -Joo, kun voi olla sellaisia sisäisiä konflikteja.
    -Joo, tarvitsee jokainen ihminen tarvitsee omia mielisairauksia, ja omaa tilaa, koska tämä on organisaatio, joka keskittyy vain ihmiseen eli feminiinisiin ja maskuliinisiin eleisiin.

    Joo, on se artikkeli niin ja niistä.

    Jos lähdet koko ajan pyytämään mielensairauksia niistä...

    1. Jos lähdet koko ajan pyytämään mielensairauksia niistä ympäristössä olevista ihmisistä.
    -Joo, joo sellaisia ihmisiäkin on.
    -Joo, ota huomioon esim. sellaiset psyykkisesti kivuliaat ajatus-keskittymät, jotka ovat jo ihan tosi paha psykoosi, kuten hoito taisi tällä hetkellä olla.
    -Joo, ota huomioon, että hoito ei sovellu kaikille.
    -Joo, ne vain stepataan pois päältä, aivan kuten tämän hetkinen psykoosi, kyseenalaistava keskustelumenetelmä.
    -Joo, no voitteko kertoa, että mistä tämä on saanut alkunsa?
    -Joo, mielestäni mielensairauden voi nimenomaan mies-sairaanhoitaja ilman psykoottisuutta stepata pois päältä.
    -Joo, ne on siinä psykoosissa. Niihin pitää olla ensin inhimillisyydellä ensin ollut.
    -Joo, ei.... Se on organisaatio, ihan koko sanana.
    -Joo, ei, ei kiitos. On kokemusta vajaasti palkatusta ja pyörepäisestä osoittamisesta.
    -Joo, et et ilmeisesti osaa tätä alapäätä-peittävää kolmiulotteista viittomaa, aurinko-eleviittomaa, jolla lasketaan väestöntiheyttä kolmiulotteisesti.
    -Joo, yritättekö vielä sellaisestakin huolehtia, ottaisitte pois päältä sen stressi ja burn out keskuksen? Se empatia-väestöntiheyslaskenta
    -Joo, taitaa olla vanhentunut jo, kaikki osaa jo.
    Inhimillisyys toimii oikeasti sellaisista feminiinisten ja maskuliinisten eleiden muodostamasta mustasta merkurius-kuusirpistöstä, jotka ovat joillakin, jotka työskentelevät ihmisten parissa, vaikeilla alueilla, käytössä mm. niitä purkavine videointeineen. Se toimii myös organisaatio-verkostopalikkana, niihin ei hyväksytä vajaamielisyyden ja pyöreäpäisyyden luomaa hektisyyttä, ja niihin on erityistä osaamista frustraatiosta ja järjestysluvuista, kehon selkeillä liikkeillä, ja mm. hengitystä kuvaavina eleinä.
    -Joo, hoito ei ole mahdollista eikä sovi kaikille.
    -Joo, ette mene mihinkään meillä olikin käytössä mielensairaus ja joukkopsykoosi.
    - Joo, kyllä.
    -Joo, he eivät osanneet äskettäin kääntää näitä kehon liikkeitä ja kehon liikeratoja koskevia sarjoja.
    -Joo, kehon väestöntiheys-laskentaa, empatiaa pitää tehdä koko elämä. Mä en ymmärrä miten voisit tai olisit halukas luopumaan empatia-väestöntiheyslaskennasta.
    -Joo, ajattelin kieliä ja näiden turhien päätteiden lukemista ja luetuttamista, kun kaikilla ei ole mahdollista unohtaa tätä kieltä, kun kieli ei ole puhuttu tai vaihdettu ympäristössä.
    -Joo, voitko lopettaa?


  • rjtryltäo

   rrikuöyöäo

  • Suomen laki kunniaan

   Kyllä minäkin olen sitä mieltä 1980-luvulla psykiatrit olivat natsiliikkeen kannattaja. Itse kuuluin vähän aikaan komunistiseen puolueseen ja olin sen tähden 8 kertaa sairaalassa vuosina 1979-1992 tosin 4 kertaa kuukauden, kerran viikon ja kaksi kertaa kolme kuukautta kun tein paljastusrunokirjan sairaalasta. Siellä oli ihan höynähtäneitä psykiatreija joista osa joutui itse sairaalaan myöhemmin kun Neuvostoliitto hajosi.Siitä on 20 vuotta kun viimeksi olen ollut sairaalassa (Neuvostoliitto hajosi ja Saksa yhdistyi) Samat hörhöt vielä elävät, tosin suurinosa kuollut, nyt on homo, lesbopolitiikot ja lääkärit on vallalla, jotka olivat samaan aikaan osastolla seksuaaliterapiassa ja pervoilun takia. Joten ei sinne vain viedä paljastuksia muuten tulee lisää.

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Linnanjuhlat: Tiina Kaukasen asu aivan kauhea lankaviritelmä

   Ja loukkaus arvokkaita juhlia, maata, veteraaneja, Salea ja muita juhlijoita kohtaan. Siis miten joku kehtaa alittaa riman niin pahasti, koska voisi t
   Maailman menoa
   248
   2377
  2. Oho! Dannyyn liitetty Helmi Loukasmäki poseeraa sensuellissa pitsiasussa! Some kuumana: "Merenneito"

   Onko tämä sitten Suomineito vai merenneito? Helmi Loukasmäki tuli julkisuuteen Dannyn assistenttina. Nuori nainen on totuttu näkemään somessa varsin
   Kotimaiset julkkisjuorut
   47
   1982
  3. Olet mielenkiintonen ja kiehtova. Erikoinen epänormaali ihminen

   Siksi kiinnostava. Hyvää yötä. Saan kai sanoa ystäväni? Saanhan ?
   Ikävä
   52
   1539
  4. Nyt on irvokas kuva Sannasta

   Sanna Marinille lämmin vastaan­otto Albaniassa suomen itsenäisyyspäivänä https://is.mediadelivery.fi/img/658/c0b897a1f79adf3fb623b0485bdec65f.jpg.web
   Maailman menoa
   276
   1458
  5. Mikä nyt on

   Ihmisiä katoaa, ruumiita löytyy. Suntista löytynyt ruumis...
   Kokkola
   91
   1428
  6. Haapaveden hiippari

   Jokos sen kylillä pyörivät hiipparin henkilöllisyys on selvinny joka tuijottelee ikkunoista ja tulee yöllä taloihin sisälle?
   Haapavesi
   33
   1322
  7. Nyt mies ryhdistäydytään

   molemmat IRL. Jos molemmilla on tunteita. Ei heitetä niitä roskiin. Hyvää yötä.
   Ikävä
   129
   1283
  8. Ano Turtiaisen kättely huipentaa Linnan juhlat!

   Koska kaikki kansanedustajat on aina kutsuttu Linnan juhlin, siellä tulee pian näkymään myös Ano Turtiaisen mahtava urheilijanvartalo! Ei ole epäilys
   Maailman menoa
   122
   1133
  9. Mulle kyllä riittäisi

   🥰 kun ekaksi vaan pitäisit kädestä kiinni 🤝 ja katselisit silmiin. 👀
   Ikävä
   67
   1019
  10. Pitäisikö metsänomistajien siirtyä tuottamaan polttopuuta?

   Metsänomistajat saavat tätä nykyä kuitupuusta niin vähäisen hinnan että verrattuna polttopuuhun he tiensivat paremmin. Onhan polttopuulla talvella jo
   Maailman menoa
   87
   1007
  Aihe