ÄLKÄÄ JOKAISTA HENKEÄ USKOKO

Voitto Ramu

ÄLKÄÄ JOKIASTA HENKEÄ USKOKO, VAAN KOETELTAA HENGET OVATKO NE JUMALASTA. Jh 4:1-3

MITEN EROTTAA OIKEAT JA VÄÄRÄT HENGET ?

MITEN HENGET KOETELLAAN ?

1. Johdanto

Raamattu kehottaa koettelemaan henget. Tämä merkitsee sitä, että kaikki hengen toiminta ei olekaan Jumalasta. Myös väärät henget pääsevät vaikuttamaan hengellisissä yhteisöissä ja seurakunnissa.
Jumalan Henki vaikuttaa, mutta myöskin väärät henget vaikuttavat.
Miten erottaa ne toisistaan?
Monesti kuulee sanottavan, että henget pitää koetella. Sanotaan jopa, että pitää koetella Jumalan Sanalla. Aivan oikein, mutta miten?
Joskus sanotaan, että on tutkittava puhuuko ja toimiiko henki Sanan mukaan. Hyvä. Mutta tässä on huomattava, että saatana puhui Jeesukselle erämaassa juuri Sanan mukaan, ”kirjoitettu on”, ja kuitenkin kyseessä oli saatana.
On muistettava, että saatana tekeytyy nimenomaan valkeuden enkeliksi, eli Pyhäksi Hengeksi.

Raamattu antaa monta ohjetta asiasta;
-”joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta” Hb 5:14
-”hengellinen ihminen tutkistelee kaikki”. 1Kr 2:15
-”profeettain henget ovat profeetoille alamaiset” 1Kr 14:32
- Apt 17:11 kertoo miten Berean juutalaiset ottivat Sanan vastaan ja
tutkivat joka päivä kirjoituksista oliko niin kuin oli heille puhuttu.
- armolahjoihin kuuluu lahja ”arvostella henkiä”.

Edellä olevilla raamatunkohdilla päästään pitkälle, mutta henkien koettelemisessa ne eivät paljoa auta, sillä henkien arvostelemisen lahjaa ei ole monilla, ja heilläkään se ei ole aina toiminnassa.
Eikö sitten ole mitään mahdollisuutta ja tapaa jolla voisimme suojautua väärien henkien toiminnalta?
Kyllä on, ja se on annettu kaikille Jumalan lapsille ja se toimii aina. Se on yksinkertainen ja erehtymätön Sanan kohta jolla jokainen voi tunnistaa väärät henget.

2. Tässä se on:

1Jh 4:1-3
Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.”

Valtavan selkeä, yksinkertainen ja aina toimiva sanankohta. Todellinen tunnussana, jonka edessä väärät henget vapisevat ja vaikenevat. Tuo Raamatun kohta on väärille hengille niin vaarallinen, että se on pitänyt uudessa raamatunkäännöksessä muuttaa muotoon, jossa se ei toimikaan enää tunnussanana.

3. Mitä siinä oikein sanottiinkaan ?

”Rakkaani,”
Se on siis uskoville kirjoitettu

”älkää jokaista henkeä uskoko, ”

Eli siinä annetaan ymmärtää, että on henkiä ja hengen toimintaa, jota ei pidä uskoa. Siinä sanotaan selvästi, että myös uskoville ja heidän kauttaan väärät henget voivat puhua, niitä ei vain pidä uskoa.
Nuo väärät henget pääsevät puhumaan uskovillekin, vaikka kuinka veren suojassa olisimme.
Nuo väärät henget yrittävät saada uskovat kuuntelemaan ja uskomaan, ja lopulta tottelemaan itseään.
Muista, väärä henki voi puhua sinullekin, puhuihan se Jeesuksellekin erämaassa ja yritti saada Jeesusta tottelemaan itseään.

”vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta;”

Siinä selvästi käsketään: ”koetelkaa henget”(kyse ei siis ole ihmisten koettelemisesta). Siis kaikki henget, myös Jumalan Henki joutuu koettelun kohteeksi.
Siinähän ei sanottu, että epäluotettavalta tuntuvat henget on koeteltava. Siinä ei myöskään sanottu, että Raamatun sanoilla puhuvaa henkeä ei tarvitse koetella.
Siinä ei myöskään sanottu, että muille kuin hengellisille johtajille puhuvat henget tulee koetella.
Siinä ei sanottu, että luotetuiksi nimettyjen henkilöiden kautta puhuvia henkiä ei tarvitse koetella. Siinä ei sanottu, että muut henget paitsi Pyhä Henki tulee koetella, eihän koettelua silloin tarvitsisi suorittaa, jos Pyhä Henki tunnistettaisiin jo ennen koettelua.
Tuossa sanottiin yksinkertaisesti ja selkeästi; ”koetelkaa henget”. Ei mitään poikkeusta määritelty. Siis henget pitää aina, ilman mitään poikkeusta koetella. Aina, joka kerta, vaikka se tuntuisikin Pyhän Hengen toiminnalta puhuen Raamatun sanoin, jopa suurella varmuudella ja tunnekuohullakin säestettynä, tietäen tosia asioita ja ihmeillä varmistaen.
Ei Pyhä Henki tuskaannu vaikka Hänkin joutuu koettelun kohteeksi aina. Pyhä Henki iloitsee siitä, koska Raamattu käskee koettelemaan henget aina.
Ei siis kehoteta rukoilemaan veren suojaa väärien henkien puheelta tai toiminnalta. Sellaista suojaa ei voi saada kukaan. Ei Jeesuksella ollut sellaista suojaa, ei Pietarilla, ei Paavalilla. Olisiko sinulla? Ei varmasti.
”Veren suoja” muuten tarkoitti sitä, että oltiin veren suojassa Jumalan vihaa ja rangaistusta vastaan; ” kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata.”(2.Ms 12:13)
Näin on nytkin. ”Veren suoja” on siis suoja sitä Jumalan vihaa vastaan, jota hän tuntee syntiä ja laittomuutta kohtaan. ”Veren suoja” ei siis ole suojaa maailmaa, ”egyptiläisiä” vastaan, eikä suoja saatanan toimintaa vastaan.

”sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan”

Raamattu pitää tätä selviönä. Miksi me emme tätä tunnustaisi?
Jeesus varoittaa jäähyväispuheessaan: .”vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä..” (Mt 24:24). Huomaa siis ketkä tekevät lopussa ihmeitä (Liite 1).
Ihmeet ja tunnusteotkaan eivät ole merkki oikeasta hengestä. Ei sekään, että nuo profeetat tietävät elämästäsi tosiasioita, ole merkki oikeasta hengestä. Toki entinen ylienkeli sinun asiasi tietää.
Vanhan Liiton aikana oikeiden ja väärien profeettojen suhde oli ehkä 1:100. Olisiko suhde nyt lopussa edullisempi? Ei varmasti. Pikemminkin päinvastoin.
Lue Jeesuksen jäähyväispuhetta lopun hetkistä, niin havaitset tuon ajan olevan nimenomaan voimakkaan eksytyksen aikaa kristikunnan sisällä. Tuo eksytys esiintyy valkeuden enkelinä, Jeesuksen nimessä toimien; ”emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet” (Mt 7:22-23). Jeesus nimesi heidät kuitenkin laittomuuden tekijöiksi, vaikka nuo käyttivätkin Jeesuksen nimeä ihmeitä tehdessään. Varmaan he puheissaan tunnustivat myöskin Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi ja kuitenkaan he eivät olleet Jumalasta. Huomaa siis, - ihmiset tuon tunnustuksen voivat toki antaa, mutta eivät pimeyden henget.

Kaiken lisäksi; ”profetoimisemme on vajavaista” (1 Kr 13:9). Ei niin, että Pyhä Henki profeetan kautta puhuessaan tietäisi vajavaisesti, vaan tuota samaa ”kanavaa” käyttävät myöskin väärät henget. Siksi on aina koeteltava mistä hengestä on kyse.
Jos katselet taaksepäin ja muistelet mitä tässä maassa on julkisesti profetoitu, koko kansaakin koskien, niin ymmärrät, että väärät henget ovat päässeet todella vapaasti puhumaan täyttä roskaa. Ja tämä vain siksi, että henkiä ei ole koeteltu. Kaikki on otettu vastaan suurella hartaudella.

”Tästä te tunnette Jumalan Hengen; jokainen henki joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta”.

Lue tuo ajatuksella, rukoillen. Havaitset miten yksinkertainen on tuo tunnistamistapa. Ei pitäisi olla vaikeaa. Lapsillehan se on kirjoitettu. Jumalan lapsille.
Hengen tunnistamisesta on siis kyse, ei ihmisen tunnistamisesta. Hengen puhetta ja toimintaa ei siis arvioida sen sisällön, Raamatun mukaisuuden tms. perusteella. Toki kaikki Raamatun vastainen puhe on väärästä hengestä.
Saatana ja väärät henget puhuvat myöskin hyvin Raamatun mukaisesti. Kyllä ne Raamatun tuntevat, paremmin kuin koko kristikunta yhteensä. Siinä ei ihminen pysty niitä päihittämään. Mutta yhtä väärät henget eivät tee. Ne eivät koskaan tunnusta, että Raamatun ilmoittama Jeesus on Kristus, Messias, Voideltu, joka tuli lihaksi; se on: tuli ihmiseksi suorittamaan Jumalan antaman lunastustyön Golgatan ristillä. Kaiken muun väärät henget kyllä saattavat tunnustaa. Älä anna tämän hämätä itseäsi. Yllä olevaa tunnustusta ei voi korvata millään muulla. Ole tässä tarkkana.
Muistat miten riivaajahenget tunnustivat Jeesuksen Jumalan Pojaksi (Mt 8:29,) tai Jumalan Pyhäksi (Mk 1:24, Lk 4:34 ). Siinä on tärkeä ero. Mutta, että Jumala lähetti Poikansa Kristuksena lunastamaan ihmiset synnin orjuudesta (saatanan vallasta), sitä väärät henget eivät tunnusta.

Apt 16:17 kertoo, miten tietäjähenki puhui naisen kautta monta päivää sanoen: ”Nämä ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien.” Tuohan piti tismalleen paikkansa. Kuitenkin kyse oli saatanan hengestä, ja tuo tietäjähenki piti vaientaa. Ajattele, mitkä ylistykset tuollainen tietäjähenki saisi tänä päivänä karismakokouksissa ja missä tahansa. Jos joku rohkenisi julistaa tuollaisen puheen tietäjähengestä lähteväksi, hänet varmasti leimattaisiin suurimmaksi Hengen sammuttajaksi.

Myöskään se, että henki tarjoaa jotakin hyvää, esim. parantumista ihmiselle, ei todista sitä oikeaksi hengeksi. Saatana tarjosi Jeesukselle mahdollisuutta ruokkia itseään. Eihän leivässä tietysti mitään pahaa sinänsä ollut. Puhuja vain oli saatana ja sitä ei saanut totella, eikä noudattaa sen ohjeita.
Tässä on eksytyksen voima. Väärä henki tarjoaa asioita, josta nimenomaan uskovat ovat kovasti kiinnostuneita ja jota halajamalla halataan saada.
Eksytys tarjoaa: ”suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin” (Mt 24:24). Saatana tarjoaa tunnetta ja elämyksiä, jopa parantumista. Huomaa, että myöskin saatananpalvojien mustankirkon parantumiskokouksissa ihminen nousee jopa pyörätuolista.
Ei saatana saa valittuja eksymään tarjoamalla meille okkultismia, ahdistusta, vaivaa, pimeyttä ym. Ei. Se tarjoaa nimenomaan ”valkeuden” asioita ja nautintoa. Se esiintyy valkeuden enkelinä (2Kr 11:14). Se tekeytyy Pyhäksi Hengeksi. Tuohon lammasten vaatteeseen (Mt 7:15) se kääriytyy. Se mitä se tarjoaa on hyvin Pyhän Hengen toiminnan kaltaista. Se jäljittelee nimenomaan Pyhän Hengen toimintaa. Eiväthän valitut muutoin sitä ja sen toimintaa ottaisi vastaan.
Eksytys kohdistuu valittuihin. Maailma on jo eksyksissä.
Henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalan Pyhä Henki. Sen Hengen puhetta usko epäröimättä ja tee niinkuin Henki kehottaa.
Vastaa nyt kysymykseen: ”Mistä tunnistat Jumalan Hengen?”

”ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa”.

Todella selkeää, yksinkertaista, mutta myös ankaraa. Meidän tulee kalveta tämän Raamatunkohdan edessä.
Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että olemme ottaneet tuhottomasti vastaan profetioita ja sanomia antikristuksen hengeltä.
Tämä merkitsee sitä, että ne jotka ovat hengen puhetta vastaanottaneet ja viestittäneet sen profetian sanana eteenpäin ja me, jotka olemme noita profetioita kuunnelleet, olemme suurelta osin ottaneet vastaan ja kuunnelleet antikristuksen puhetta. Olemme lumoutuneet uskomaan kaiken hengen puheen olevan Jumalasta lähtöisin. Saatana varmasti riemuitsee tästä tilanteesta. Se on saanut huijattua Jumalan lapsia kuuntelemaan itseään suurella hartaudella. Monet ovat uskoneet ja totelleet sitä.
Olemme ottaneet runsaasti vastaan väärältä hengeltä valhetta, mutta myöskin tosia asioita. Tämä se siinä hämääkin, kun se vääräkin henki tietää ja puhuu myös tosiasioita, menneitä ja tuleviakin.
Vaikka väärä henki puhuisi tottakin, sitä ei saa uskoa, eikä totella. Muista mitä tietäjähenki puhui Paavalille: täysin tosia asioita.

Muista siis:
- väärä henki tietää menneitä asioita
- se tietää myöskin tulevia asioita
- se jakaa armolahjojen kaltaisesti toimivia ”lahjoja” ja voimia
- se parantaa sairaita, ainakin siltä näyttää
- se tekee monenlaisia ihmeitä ja tunnustekoja uskotellen itsensä Pyhäksi Hengeksi, ja tuota Pyhää Henkeä se jäljittelee taitavasti, näyttäen todella valkeuden enkeliltä.
- se saa aikaan tunnetta ja elämyksiä, ihania kokemuksia ja nautintoa
- se saattaa saada jopa ihmisen leijumaan ilmassa kuten on jo tapahtunut
- ihmisten kaataminen on sille pikku juttu
Mikään ylläolevistakaan ei kuitenkaan ole merkki, tai todiste siitä, että kyse olisi Pyhästä Hengestä. Mikään noista ei ole myöskään Hengen hedelmä (Gl 5:22).

Väärät henget tekevät siis ihmeellisiä asioita. Mutta yhtä ne eivät tee;
Ne eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Mutta huomaa ero; ne saattavat itse sanoa olevansa Jeesus tai olevansa Kristus (Mt 24:5). Esim; ”minä Jeesus Kristus sanon” jne. Huomaa siis; Raamattu ei sano, että jokainen henki, joka sanoo olevansa Jeesus Kristus, on Jumalasta, vaan; ”jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi”. Huomaa ero ja ole tässä todella tarkkana, muutoin eksyt kuuntelemaan vääriä henkiä.
Vain tuo Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, tunnustava Henki on Jumalasta. Ei kukaan muu. Kaikki muut henget ovat Raamatun mukaan antikristuksen henkiä.
Muista tämä. Muista tämä aina. Älä koskaan usko muuta henkeä. Vaikka kuulisit hengen puhetta satoja kertoja, älä usko sitä ilman tuota tunnustusta. Tuo tunnustus on Hengen annettava joka kerta ollakseen Pyhä Henki.
Ole rohkea ja vaadi hengeltä aina tuo tunnustus. Silloin olet turvallisella tiellä. Olitpa miten korkeassa asemassa, miten pyhitetty ihminen tahansa, miten arvostettu profeetta tahansa. Sinulla on vain yksi tapa tunnistaa Jumalan Henki. Käytä tuota tunnistamistapaa aina. Silläkin uhalla, että et enää koskaan kuulisi hengen puhetta sinulle. Sillä niin tulee useissa tapauksissa käymään. Näin on minunkin tietääkseni käynyt muutamille. Henki on väistynyt eikä ole enää puhunut. Ota tuo vastuu Kristuksen tähden ja oman pelastuksesi tähden. (Lue ja muista Mt 7:22-23 palvelijoiden tapaus). Ota vastuu niiden ihmisten tähden jotka sinua kuuntelevat. Juuri sinun tuo koetteleminen on tehtävä. Sinun, joka välität hengen puhetta, on vastuu. Vastuu on ennenkaikkea myös sinun, joka olet johtajana hengellisessä kokouksessa. Johtaja, paimen, olet vastuussa laumastasi kerran Pyhän Jumalan edessä. Lauma on sinulle uskottu, mutta mihin oletkaan laumaasi viemässä?

4. Miten tuo koetteleminen sitten käytännössä on tehtävä?

On tarkattava sisältyykö hengen puheeseen Jeesuksen Kristukseksi tunnustaminen. Puhuvan hengen on tuo tunnustus annettava, silloin vasta henki voidaan tunnistaa Pyhäksi Hengeksi. (eräs entinen meedio koetteli aina hänelle puhuvia vainajahenkiä ko. raamatunkohdalla. Ne vastasivat: ”Kyllä me ollaan samalla puolella”. Tuo ei siis riitä tunnustukseksi.)
Ellei henki tuota tunnustusta oma-aloitteisesti anna, niin silloin on hengeltä yksinkertaisesti kysyttävä ( vaikka hiljaa mielessä) tuota tunnustusta: ”Tunnustatko sinä nyt puhuva (sisäisenä äänenä taikka profetian sanana) henki Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi?” Tässä ei saa kainostella eikä olla hienotunteinen. Ei saa pelätä, että Pyhä Henki arkana kaikkonee ja menetämme yhteyden.
Raamattu ei missään valita, että aina te koettelette henget, uskoisitte edes joskus koettelemattakin. (edellä kerrotun meedion tapauksessa kyseiset vainajahenget lopulta sanoivat: ”Eiköhän voida jättää nuo alkuhöpinät, kyllähän sinä meidät jo tunnet”).
Ei saa olla turhan hienotunteinen myöskään profetoivaa henkilöä kohtaan.
Profetoivan on alistuttava siihen, että profetia koetellaan.
Ensisijaisesti siis hengen puheen vastaanottanut henkilö on se, jonka on koeteltava henki. Koettelematonta hengen puhetta ei saa välittää edelleen. Tässä on profetoivan vastuu.
Jos profetoiva ei itse koettele hänelle puhuvaa henkeä, on tilaisuuden johtajan se tehtävä. Valtaosassa tapauksista hengen puhe loppuu siihen ja väärä henki väistyy. Mutta niin pitikin, sillä tuolloin kyse Raamatun mukaan oli väärästä hengestä, antikristuksen hengestä.
Ajatelkaa, mikä vastuu on sillä, joka vastaanottaa hengen sanomia, ja mikä vastuu on tilaisuuden johtajalla.
Jos ei tuota yksinkertaista tapaa koetella henkiä osata tai rohjeta käyttää, silloin on kaikki profetoiminen estettävä.

Entä vastaavatko henget oikein kun niitä koetellaan, tunnustavatko ne Jeesuksen Kristukseksi ? Myös väärät henget?
Kyllä, sillä 1Kr 14:32 sanoo; ”profeettain henget ovat profeetoille alamaiset”. Myöskin Lk 10:20 mainitsee tuosta henkien alamaisuudesta. Tuossa ei varmasti tarkoiteta sitä, että Jumalan Pyhä Henki olisi profeetalle alamainen sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta ihminen voi ainakin sallia tai estää hengen puheen kauttaan.
Väärä henki yksinkertaisesti jättää vastaamatta tuohon koettelemis- kysymykseen, taikka kiertää sen, kuten edellä kerrotussa meedion tapauksessa. Pyhä Henki sen sijaan tuon tunnustuksen antaa aina, muutoinhan Pyhä Henki kieltäisi Jeesuksen.

Väärien henkien toiminta on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kyse on varmasti siitä Jumalan lähettämästä eksytyksestä, josta 2Ts 2:11 sanoo, ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että uskovat valheen.”
Kyse on siitä samasta mitä Jeesus sanoo: ” Katsokaa, ettei teitä kukaan eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus´, ja he eksyttävät monta”
( Mt 24:4-5). Näin Jeesus aloittaa jäähyväispuheensa vastatessaan opetuslapsien kysymykseen tulemuksensa merkeistä. Ensimmäinen merkki on siis eksytys.
Tuo ”monta tulee minun nimessäni”, tarkoittaa erään alkukielen tuntijan mukaan, ”suuri joukko”. Tuo ”suuri joukko” tarkoittaa varmasti ennen kaikkea juuri noita vääriä henkiä, jotka esiintyvät Jeesuksen nimessä. Väärät henget saattavat sanoa itseään ”Kristukseksi” ja ”Jeesukseksi”. Huomaa profetioissa monesti käytetty ilmaisu; ”minä Jeesus sanon teille.”
Väärät henget ovat todella ovelia tekeytymään Jeesukseksi ja Kristukseksi ja etenkin Pyhäksi Hengeksi eli ”valkeuden enkeliksi”.

Ei todellakaan saa pelätä, että ”henkiyhteys” katkeaa tai harras tunnelma häiriintyy, jos henkiä koetellaan. Jos ”yhteys” katkeaa, niin kiitetään siitä Jumalaa, sillä silloin oli kyse väärästä hengestä, joka väistyi Jumalan Sanan edessä.
Älkää uskoko, vaikka sanoma tulisi miten suuren hurmoksen tai ihmeiden saattelemana tahansa. Huomaa että ihmeillä eksytetään (Mt 24:24, Mt 7:22, Ilm 13:13-14, Ilm 16:14)
2.Ak 18 kertoo miten 400 profeettaa profetoi hurmoksessa kuninkaan edessä luvaten suuria. Mahtoi olla näyttävää ja vaikuttavaa. Mutta valhetta kaikki puhuivat. Saatana oli saanut Jumalalta luvan mennä valheen hengeksi Aahabin profeettojen suuhun. Huomaa, että Raamattu sanoo tuon: ”Herra on pannut valheen hengen näiden sinun profeettojesi suuhun” (jae 22). Vertaa tässä 2Ts 2:11, samanlaisesta asiasta on kyse.
Ihmeet ja merkit ja hurmos eivät korvaa Jeesuksen Kristukseksi tunnustamista. Ei myöskään riitä, että henki sanoo ”minä se olen”. Kuka minä?

5. Entä miten ”profeetan ” käy ?

Ei kenenkään Herran palvelijan, joka profetoi tai ottaa vastaan hengen viestejä, tarvitse menettää kasvojaan vaikka hänen kauttaan tulevat sanomat koeteltaisiinkin ja monet niistä havaittaisiin lähtöisin väärästä hengestä. On luonnollista, että väärien henkien viestejä tulee totuudessa vaeltavien palvelijoidenkin kautta. Sillä Raamattu antaa ymmärtää, etteivät uskovatkaan ole suojattuja väärien henkien puheelta.
Meille ei ole yksinkertaisesti annettu sellaista suojaa, etteivät väärät henget pääsisi meille puhumaan. Emme saa kuvitella olevamme niin suuria, että meille puhuisi vain Pyhä Henki. Jos näin kuvittelemme, niin korotamme itsemme Jeesuksen ja apostolien yläpuolelle. Heillekin väärä henki puhui. Pietari välitti puheen vielä eteenkinpäin (Mt 16:22-23).

6. Huomaa ja muista tärkeä ero

Ihmiset, siis henkilöt kyllä saattavat tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Näinhän eräs henkiparantaja teki TV- ohjelmassa helluntaisaarnaajan asiaa häneltä kysyessä.
1Jh 4:1-3 on kyse henkien koettelemisesta, ei henkilöiden.
Henkilöt, siis ihmiset tunnistetaan ainoastaan hedelmästä. (Mt 12:33).
Henkilössä vaikuttavan hengen tunnistaminen tapahtuu myöskin henkien arvostelemisen armolahjalla. Mutta sitähän lahjaa ei kaikilla ole eikä se ole aina toiminnassa, niin rankka lahja se on kantaa.
Tuo lahja toimii niinkuin parantamisenkin lahja. Aina ei parane. Aina ei erota. Lahjat toimivat silloin, kun Jumala antaa niiden toimia. Pysy siis lahjojenkin suhteen nöyränä ja riippuvaisena Jumalasta.

7. Entä voidaanko profeettaan luottaa?

On tietysti mahdollista, että uskovakin ihminen saadessaan sanoman hengeltä huijaa kuulijoitaan, sanomalla että nyt puhuva henki tunnusti Jeesuksen Kristukseksi, vaikkei niin olisi tapahtunutkaan. Väärä mahtipontisuus ja itseluottamus ja ylpeys saattavat nostattaa profetoivan omasta sielusta kyseisen tunnustuksen.
Monet uskossaan haaksirikkoon joutuneet, itseään suurina pitävät ”profeetat”, niinkuin 1Tm 4:1 sanoo ”luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.” Aina on kuitenkin tuo hedelmä, josta ihminen tunnetaan. Sellainen henkilö, millainen hedelmä. Moni puu tuottaa kyllä tuuheita lehtiä, älä arvioi henkilöä niiden mukaan. Se todellinen hedelmä näkyy monesti vasta yksityiselämässä. Kyllä me kokouksissa osaamme hurskailta näyttää. Se sujuu kyllä ihan lihan mielelläkin.

Väärien henkien maailmaan tulemisesta puhuu myöskin 2Jh 1:7 ”Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.”
Tuossa on nimenomaan kyse vääristä hengistä, jotka ovat laittomuuden henkenä päässeet valtaan (Mt 24:12) ja seurauksena on nyt vallitseva sekasotku henkien toiminnan alueella. Ennennäkemätön villitys ja hekumointi on meneillään. Seurakuntiakin on jakaantunut kahtia. Monet eivät koe enää seurakuntaa kodikseen ja ovat eronneet tuon villityksen tähden. Mikä henki on kyseessä, joka tuottaa tuollaista hedelmää? On todella nautittu ”hänen haureutensa vihan viiniä”(Ilm 18:3). Todella uudesta, päihdyttävästä viinistä on kyse.

8. Jälki on pelottavaa.

Moniaat luopuvat uskosta, kuten Raamattu ilmoittaakin. Useimpien rakkaus Kristukseen ja Sanaan kylmenee. Kiinnostutaan vain hengen toiminnasta ja silloin pannaan toivo vain tämän elämän ajaksi. Tällöin ollaan todella; ”kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat” (1Kr 15:19). Halataan helluntaita, mutta ei Kristusta.

Joku sanoi suoraan, että olisi varmaan menettänyt järkensä jos ei olisi päässyt vapaaksi profetoimis- ja henkienulosajokokouksista. Monien mielenterveys on järkkynyt. Ihmisiä on joutunut jopa sairaalahoitoon hengen ilmiöitten perässä juostessaan.

Olemme siirtyneet aikaan, jossa henki tuntuu olevan kaikki kaikessa. Sanotaan: ”siellä henki toimii, henki puhuu, henki yhdistää” jne. Henki on nostettu Kristuksen yläpuolelle.
Siellä, missä Pyhä Henki toimii, tulee näkyä myöskin Hengen hedelmä. Siellä Kristus tulee kirkastetuksi. Henki toimii nimenomaan Sanassa, Sanan kautta ja Sanan mukaan. Paavali ei puhunut paljoakaan Hengestä, mutta sitäkin enemmän ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta.
Henki, jota markkinoidaan puhumalla ja opettamalla Sanan vastaisesti, ja sivuuttamalla Jeesus Kristus syntiemme sovittajana, ei ole Pyhä Henki. Sellaista on nyt paljon liikkeellä ja se on levinnyt kulovalkean tavoin.
Usein kuulee sanottavan: ”henki sanoi minulle, henki kehotti, henki ilmoitti”. Mutta koeteltiinko ensin, että tuo henki, joka sanoi, kehotti, ilmoitti, oli Jumalasta. Suuri osa hengen sanomisista, kehottamisista ja ilmoituksista jäisi vastaanottamatta jos henkiä koeteltaisiin Raamatun mukaan. Jouduttaisiin tyytymään kirjoitettuun Sanaan, eli ”mannaruokintaan”. Monia tuo ”manna” kyllästyttää, - halutaan Egyptin herkkuja ja nautintoja, kuten tietty osa Israelin kansaakin erämaassa.
Sanan tuntemus on jäänyt monesti hämmästyttävän vähäiseksi. On uskovia, jotka lukevat Raamattua tuskin koskaan. Eräskin uskova kertoi, ettei ollut avannut Raamattuaan yli vuoteen. Paljolti eletään puheiden, tunnelman, kokemusten ja muistojen varassa.

Kuulin eräästä sisaresta, joka kertoi menneensä kotikirkkoonsa kuuntelemaan amerikkalaista evankelistaa, johon hän luotti ja joka oli käynyt paikkakunnalla aikaisemminkin. Sisar kertoi saaneensa kuin kylmää vettä niskaansa saarnastuolista, kun tuo evankelista nyt julisti: ”Nyt käsketään saarnaamaan Pyhää Henkeä. Nyt ei enää saa puhua rististä ja verestä.” Sisar meni tilaisuuden jälkeen tapaamaan saarnaajaa. Tämä kuitenkin sanoi sisarelle: ”Mene pois, sinussa on vanhanaikainen Henki”.

On siirrytty aikaan, jossa oppi Pyhästä Hengestä on muuttunut.
Nyt monesti rukouksetkin osoitetaan Pyhälle Hengelle. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa rukous osoitettiin Pyhälle Hengelle. Nyt palvotaan Pyhää Henkeä. Sellaisesta ei Raamattu anna mitään esimerkkiä. Nyt toimitaan toisin kuin mitä Raamattu opettaa. Halutaan yhteyttä Henkeen, mutta ei yhteyttä Kristukseen.
Tällaista ”yksin henki”- liikkeen aikaa taidamme nyt vuorostaan elää.
Minne on jäänyt tuo ”Sanan väärentämätön maito”? Sitähän meidän käskettiin halata. Mutta se ei tunnu enää riittävän. Evankeliumin saarna ei enää kiinnosta. Halataan suoria sanomia, tunnelmaa ja elämyksiä. Se on muotia nyt. Mannaan (Sanaan) on todella kyllästytty. Himoitaan lihaa ja nautintoja. Lue tässä kohdin 4Ms 11: 4-13, 18-20, 31-34. Elämme nyt juuri tuollaista aikaa. Lukuisat uskovat ovat ”antautuneet halunsa valtaan”. ”Hylkyväessä heräsväti himot” ja heistä se levisi israelilaisiinkin
(4Ms 11:4) Näin on käynyt nytkin. Halutaan itselle vain nautintoa, elämyksiä ja hyötyä.
Karismaattisen liikehdinnän ongelma on nimenomaan se, ettei henkiä koetella. Luullaan, että vain sisällöltään epäraamatulliset sanomat tulee hyljätä. Luotettavan maineessa olevien uskovien ja johtajien profetoimista ei edes uskalleta arvostella.

9. Miksi vääristä profetioista ei opita mitään?

Olemme kaikki panneet merkille, että hyvin usein profetiat eivät pidäkään paikkaansa. ”Monta profetiaa tuli, että elämä jatkuisi, mutta viime sunnuntaina olivat hautajaiset”, aprikoi eräskin kirkkoherra tilaisuudessa, jossa olin läsnä. Muutaman vuoden kuluttua hän antoi julki profetian, josta koko Suomi kohisi. Sittemmin profetia osoittautui täysin perättömäksi. Hänellekin väärä henki puhui valhetta. Eikä hän osannut koetella henkeä Raamatun mukaan, vaan luuli sitä Pyhästä Hengestä lähteväksi sanomaksi tälle kansalle. Ja niin väärästä hengestä lähtenyt valhesanoma levisi yli koko maan järkyttäen monia, mutta innostaen lukuisia uskovia uskomaan valheen. Eksytys on nimenomaan valheen uskominen: ”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen” (2Ts 2:11).

Kerrotaan vanhalle sisarelle tulleesta profetiasta, että hänen tulisi luovuttaa kotonaan oleva toimeton piano seurakunnalle. Sisarta kehotettiin muistamaan tuo profetia kun hän ei ollut tuosta profetiasta tietääkseen. Silloin tuo vanha sisar sanoi: ”Kyllähän Jumala tietää, ettei se piano ole minun vaan sisareni.”

Väärät profetiat tunnistetaan jälkeenpäin yksinkertaisesti siitä, että ei ole tapahtunut niinkuin on profetoitu ja on jopa tapahtunut päinvastoin. Jos tällaista tapahtuu jatkuvasti, ei asiassa pitäisi olla mitään epäselvää. Kyse on silloin jopa väärästä profeetasta.

On lukuisia esimerkkejä siitä, että väärät henget ovat olleet asialla. Miksi niistä ei ole opittu mitään? Usein ei tunnuta edes välitettävän, mistä hengestä on kyse. Yliluonnollinen ja erikoinen vain yksinkertaisesti kiehtoo ja hyvät ja suuret profetiat ruokkivat ihmisen sielua. ”Siellä tulee niin hyviä profetioita”, tuumasi joku perustellessaan menemistään.
Hengen toimintaa mennään seuraamaan kauaksikin. Mutta Pyhä Henki on kuitenkin kaikkialla. Jokaisessa uudestisyntyneessä asuu Pyhä Henki (Rm 8:9, 1Kr 3:16,
Jh 14:17, 2Kr 6:16, 2Tm 1:14 ).
Ei Henkeä tarvitse mennä hakemaan lisää. Sinulla on jo Pyhä Henki. Pyhä Henki on Jeesuksen Henki. Ei sinulla ole vain osaa Jeesusta. Pyhä Henki haluaa saada sinut kokonaan käyttöönsä. Tuota et saa tapahtumaan juoksemalla yksien käsien alta toisten alle saamassa ”lisää henkeä” (tosin sitä toista henkeä voit kyllä saada runsaastikin; ”Jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet” 2Kr 11:4).
Kilvoittelemalla lihassasi asuvaa syntiä vastaan Pyhä Henki saa sinusta aina suuremman ja suuremman osan käyttöönsä. Sinun tulee vähetä ja Hänen kasvaa (Jh 3:30). Tuo on sitä pyhittymistä.
Nyt vain taitaa olla tilanne niin, että halutaan monesti Pyhää Henkeä omaan käyttöön, omaksi hyödyksi. Pyhä Henki sitävastoin haluaa saada sinut kokonaan käyttöönsä.
”Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani” (Apt 1:8), sanoi Jeesus viimeisinä sanoinaan opetuslapsilleen.
Pyhä Henki on siis annettu meille ennen kaikkea voimaksi olla Jeesuksen todistajana kaikkialla. Ei omaksi nautinnoksi.
Hengellä hekumointi on muotia nyt. Nyt Pyhää Henkeä halutaan omaksi nautinnoksi, virvoitukseksi, elämykseksi, tunnelmaksi ja ihmeitä tekeväksi voimaksi omien käsien kautta jne.
Ei, ei näin. Pyhä Henki ei ole annettu meille omaksi nautinnoksi (2Ms 30:37-38). Pyhä Henki on annettu meille voimaksi suoriutua tehtävästä, todistajan tehtävästä, jonka Jeesus meille antoi. Se on työtä ja ristin kantamista, ei hengellä hekumointia.
”Parannusta syntien anteeksisaamisesta on saarnattava hänen nimessänsä”(Lk 24:47). Merkkien seuraamisesta ja sanan vahvistamisesta huolehtii sitten Jumala. (Mk 16:20). Ei sinun asiasi ole huolehtia niistä. Jos saarnataan niinkuin Paavali, joka saarnasi ”ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta”, niin Jumala antaa merkkejä, jos niin tahtoo. Mutta jos saarnataan ”jotakin toista Jeesusta” tai ”toista henkeä” (2Kr 11:4) tai ”toista evankeliumia” (Gl 1:6-8), niin sellaista sanaa Jumala ei vahvista merkeillään. Jos tuollaista julistusta seuraavat merkit, niin ne ovat väärästä hengestä. Pyhä Henki toimii Jumalan Sanan mukaisesti, ja vahvistaa vain Jumalan Sanaa. (Mk 16:20)

10. Mitä tehdä?

Meidän tulee pitäytyä Raamatun Sanaan, eikä mennä ”yli sen mikä kirjoitettu on”
(1Kr 4:6).Monet kyllä ”vääntävät kieroon Kirjoituksia”(2Pt 3:16).
Meille on annettu mahdollisuus estää väärien henkien viettelevä ja eksyttävä toiminta, jos vain käytämme Raamatun meille antamaa tapaa tunnistaa henget. Rohkenemmeko tehdä sen? Tai haluammeko edes tehdä sen? Jos rohkenemme tehdä sen, niin luulen, että suuri osa näkyvästä henkien toiminnasta lakkaa, ja Jumala lähestyy ja puhuu meille hiljaisessa tuulen hyminässä (1Kun 19:12-13). ”Hengen toiminta loppuu kokonaan, jos henkiä aletaan koetella,” tuumasi eräs asiasta närkästynyt sisar.
Jumala puhuu ennen kaikkea kirjoitetun SANANSA kautta. Pyhä Henki ei syrjäytä kirjoitettua SANAA.

Oletko muuten pannut merkille, että saadut sanomat todella harvoin auttavat sanoman saajaa? Sitävastoin on tullut paljon ahdistusta ja hätää. Luvatut suuret tehtävät eivät olekaan toteutuneet. Henkien toiminnan suoranaisena seurauksena tiedän tapahtuneen yhden itsemurhankin. Helposti joudutaan umpikujaan, jos toivo laitetaan tunteisiin, kokemuksiin ja sanomiin.
Ajatelkaa, mikä vastuu profetoivalla ja henkien välikappaleena toimivalla on. Tuo vastuu saadaan jättää Jumalalle, jos koettelemme henget aina ja otamme vastaan vain Jumalan Hengen toimintaa.

Laittomuus on todella päässyt valtaan henkien toiminnan alueella ja seurauksena on ollut useimpien rakkauden kylmeneminen Kristusta kohtaan. On rakastuttu henkien toimintaan. On uskossaan raunioituneita ihmisiä. On elämysten varassa eläviä ja tunnelmaa etsiviä ihmisiä. Elämyksiä on saatava aina vaan lisää ja lisää. Tullaan riippuvaiseksi henkien toiminnasta. Pelkkä evankeliumi ei enää kiinnosta.
”Ettei saatana pääsisi teistä voitolle” ( 2Kr 2:11). Liian usein on päässyt.
On niitä, jotka ”vääntävät kieroon kirjoituksia”( 2Pt 3:16). Jeesuksen nimeä käytetään ikäänkuin taikasanana Mt 7:22-23 palvelijoiden tapaan: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?”
Mikä olikaan noiden palvelijoiden kohtalo? ”Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.” Lue tuo kohta ajatuksella ja rukoillen. Löydätkö noita palvelijoita tämän päivän Suomesta? Ihmeellisintä tuossa kaikessa on se, että nuo palvelijat ovat usein todella vilpittömiä uskoen olevansa Jumalan asialla.
Todellakin laittomuus on päässyt valtaan, niin kuin kirjoitettu on: ”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.” (Mt 24:12)

11. Onko sitten ruvettava karttamaan Hengen toimintaa ?

”Kyllä ne ovat olemassa ja Raamattu niistä puhuu, mutta parasta pysytellä niistä erossa”, todettiin kuulemma jonkun herätysliikkeen seminaarissa, kun armolahjoista puhuttiin.
Ei noinkaan saa tietysti menetellä. Eihän Pyhää Henkeä saa ruveta estämään toimimasta. Sitä on menneinä vuosikymmeninä tehty riittävästi. Mutta väärien henkien toiminta tulee estää, sillä liian monet elävät niiden varassa. Tehokkaat ja yksinkertaiset aseet on annettu.

Monesti saatetaan kyllä rukoilla, että Jumala käyttäisi tuota asetta meidän puolestamme ja estäisi väärien henkien toiminnan. Saatetaan sitoa kaikki pimeyden henkivallat (oletko muuten koskaan havainnut niiden tulleen täten sidotuksi?) tai pyydetään Jumalaa tekemään se. Kuitenkin väärä henki toimii kyseisessä kokouksessa ja vääriä profetioita tulee. Eräs kuuluisa puhuja ”sitoi” innoissaan alkurukouksessa ”kaikki maailman henkivallat” ja kuitenkin pimeyden voima pysyi samanlaisena kuin ennenkin.
Meidän ihmisten tehtäväksi on säädetty henkien koetteleminen. Ei Jumala tee sitä meidän puolestamme. On yksinkertaisesti asioita, jotka Jumala on antanut meidän tehtäväksemme. Ei Jumala kilvoittele meidän puolestamme, ei tee parannusta puolestamme ym. Jumala ei siis koettele henkiä puolestamme, sen tehtävän Hän on antanut meille.

12. Mikä on totuus?

Jumala ei ole estänyt saatanaa ja vääriä henkiä toimimasta. Salliessaan väärien henkien toiminnan Jumala varmaan koettelee omiaan, rakastavatko nämä Jumalaa kaikesta sydämestään (5Ms 13:1-3).
Jumala saattaa laittaa saatanan valheen hengeksi profeettojen suuhun toteuttaakseen tahtoaan ( 2Ak 18:20-22).
Väärien henkien eksyttävä toiminta on Jumalan lähettämää (2Ts 2:11) koettelemusta, jonka seurauksena eksyvät ne, joilla ei ole rakkautta totuuteen, vaan jotka ovat mieltyneet vääryyteen.
Mikä tuo totuus on? ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” ( Jh 17:17). ”Nimi, jolla häntä kutsutaan on Jumalan Sana” (Ilm 19:13). Totuus on siis Jumalan Sana ja Kristus. Ne, jotka ovat menettäneet rakkauden Sanaan ja Kristukseen, mieltyvät vääryyteen ja eksyvät. Miellytään henkien toimintaan; tunnelmaan, elämyksiin, ihmeisiin ja lahjoihin. Hengellinen elämä rakentuu elämysten varaan. Sellainen ei kestä koetusten tullen.
Väärien henkien toiminta on hyvin hengellisen näköistä. Se saattaa käyttää jopa ylistystä kääntääkseen ihmisten huomion pois parannuksenteosta ja Jeesuksen rististä ja verestä. Ylistys on ihana asia, kun se lähtee sydämen kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Monesti kuitenkin ylistys on oman sielun kiihottamista omaksi nautinnoksi. Monet sanovat suoraan ylistävänsä, koska nauttivat siitä. Muista, Jumala katsoo sydämeen.
”Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä. Jokainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansastansa.” (2Ms 30:37-38). Älä siis harjoita mitään hengellistä toimintaa omaksi nautinnoksesi. Sellainen on Jumalan armon muuttamista irstaudeksi (Juuda 1:4)

Hs. 9:4 ”tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen (Jerusalemin, eli seurakunnan) keskuudessa tehdään”.

Lue tuo luku kokonaan, siinäkin on kuvaus juuri tästä ajasta.
”Kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen” (Jooel 2:12). Näin on toimittava, kun omassa Jerusalemissamme (seurakunnassa) tapahtuu kaikkia kauhistuksia väärien henkien päästyä valtaan ja rakkaus Kristukseen on kylmennyt.

Kaikkein pahinta on, että Jumalan pelko on kadonnut. On noustu hallitsemaan henkeä. Henkeä käsketään, ohjataan, maanitellaan. Hokemalla hoetaan; ”täytä, täytä, kosketa, kosketa, henkäise, henkäise”. Tätä saatetaan tehdä joissakin kokouksissa lähes puoli tuntia, jotta henki tulisi siunattaviin, eli ihmiset joutuisivat tunnekuohun valtaan. Raamatun rukoukset ovat järkeviä, ei mitään tyhjää hokemista. ”Älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat” (Mt 6:7).
Myöskin ylistyksestä on monesti tehty kiihotusväline. Kokouksen alussa saatetaan laulaa ylistyslauluja tunti, jopa useampikin, jotta saataisiin virittynyt tunnelma aikaiseksi.
Kun Raamattu puhuu Pyhällä Hengellä täyttymisistä, niin tuota tapahtumaa ei koskaan edeltänyt mikään hokeminen, eikä kiihottaminen.

On unohdettu, että Jumala ”asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä joilla on särjetty ja nöyrä henki”( Js 57:15). Missä on särjetty ja nöyrä henki nyt? Sellaisen tykönä Jumala asuu. Oletko nähnyt tuota nöyrää henkeä? Oletko tavannut Jumalan pelkoa?
Mahtipontista ”hengen virrassa” kulkemista kyllä on. Henkeä on noustu käskemään, ohjailemaan ja neuvomaan, vaikka Js 40:13 sanoo, ettei Herran Henkeä voi ohjata, neuvoa ja opettaa.

13. Pysy siinä mistä olet varma.

Tutki Sanaa. Tunne Raamatun ilmoitus Pyhästä Hengestä.
Muista mitä Raamattu sanoo: ”Pysy sinä siinä, mistä olet varma” ( 2Tm 3:14). Pysy siinä, minkä olet Raamatusta oppinut. Älä lähde mukaan mihinkään uusiin virtauksiin. Sivuuta vain ne, jollet ole niistä varma.
Älä mukaudu missään ihmisten puheiden mukaan, ellet ole Raamatustasi tullut vakuuttuneeksi puheiden Sanan mukaisuudesta.
Pysy rukouksessa ja Sanan tutkimisessa.
Hylkää epäröimättä kaikenlainen hengen toiminta, mistä et löydä Raamatusta mitään esimerkkiä. Varmasti Jumala ei tule sinua nuhtelemaan, jos et ota vastaan sellaista hengen toimintaa, mistä Raamattu ei puhu mitään ja josta olet epävarma. Jos olet epävarma jostakin hengen toiminnasta tai toimintamuodosta, niin toimit Raamatun vastaisesti jos menet siihen mukaan, sillä Raamattu sanoo selvästi; ”pysy siinä mistä olet varma”.
Älä lähde mukaan mihinkään uuteen.
Älä lähde edes tutustumaan uusiin virtauksiin. Älä mene sinne mukaan. ”Siellä saattaa tapahtua suurempia ihmeellisyyksiä kuin mitä sinun eksyttämiseesi tarvitaan.”, sanoi Sven Reichmann aikoinaan. Kummasti arviointikyky häviää kokouksissa tunnelman ja jännittyneen odotuksen myötä.
Kuuntelemalla kokous nauhalta tai ehkä vasta lukemalla se paperilta havaitaan, ettei siinä monestikaan ollut sanaakaan ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Muista ihanuuksista kyllä puhuttiin.

14. Älä anna kiihottaa itseäsi.

Älä alistu mihinkään kiihottamiseen, sielusi manipulointiin, tyhjään hokemiseen. Älä alistu siihen, jos sinua kielletään itse jossain tilanteessa rukoilemasta ja kehotetaan ottamaan vain vastaan.
Sinulle saatetaan sanoa, kuten eräässä kuuluisassa tilaisuudessa siunattaville: ”Älä juuri nyt rukoile, sillä sinä voit jopa loukata Herran Henkeä”. Tällainen on täysin Raamatun vastaista. Ei Pyhä Henki toimi Sanan vastaisesti. Sana kehottaa ”rukoilkaa lakkaamatta”. Rukoile, rukoile jatkuvasti. Tee näin, jos joudut joskus tuollaiseen tilanteeseen. Jos tilanne jossain kokouksessa menee tuollaiseksi, niin lähde sieltä pois.
Älä missään tapauksessa mene siunattavaksi paikkaan, jossa sinua kielletään itse rukoilemasta.

15. Pysy uskollisena Yljälle.

2Kr 11:4 sanoo: ”jos saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet”. Siis voidaan saada toinen henki, antikristuksen henki.
Älä siis toimi niitten yksityiskohtaisten teknisten ohjeiden mukaan, joita annetaan siunattavaksi tuleville ihmisille. Rentoutumalla, tyhjentämällä itsesi, olemalla rukoilematta ja halajamalla saada sitä, mitä kätten päällepanemisen kautta välitetään, saatetaan saada toinen henki, kuin mikä on uskoon tullessa saatu. Älä lähde edes kokeilemaan miltä uskottomuus tuntuisi. Kyllä varmasti siitä nautintoa saa. Mutta et voi puolustella uskottomuuttasi Yljän edessä sillä, että nautit siitä, että se väärä henki teki sinulle hyvää. Uskottomuus on pahinta millä Ylkää voi loukata. ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi” (1Kr 4:2).Kristus-suhteessamme Raamattu asettaa uskollisuuden ykkösasiaksi. Muuta ei kihlatulta morsiamelta oikeastaan vaaditakaan kuin uskollisuutta. Uskollisuus on kihlaussuhteen edellytys ja perusta.
Sinä olet huoneesi haltija, sen huoneen, jossa Pyhä Henki asuu (1Kr 3:16). Älä saastuta Pyhän Hengen asumusta edes kokeilemalla mitä tuo väärä henki antaa. Se on uskottomuutta. Hyväksytyksi sitä ei tee se, että toisetkin käyvät ”vieraissa” ja vielä kehuvatkin sitä nautintoa, jota se heille toi.
Pysy uskollisena, vaikka monet johtajat ja paimenet vievät nyt laumojaan harhaan, uskottomuuteen, juopumaan antikristuksen ”haureuden viinistä”(Ilm 18:3).
Voi mitä teettekään te, jotka tuotte vierasta tulta alttarille (3 Ms 10:1) ja viekoittelette laumaa ottamaan vastaan eksytyksen hengen.

16. Olet saanut jo kaiken, -ristin tien -, tyydy siihen.

Muista miten Jeesus otti rangaistuksen kärsiäkseen sinun syntiesi tähden. Hän vuodatti pyhän verensä ja meni sijaiskuolemaan sinun syntiesi tähden. Kuolleista nousemisella Hän kukisti kuoleman vallan. Jeesuksen ansion tähden sinulle on varattuna iankaikkinen elämä taivaassa. Iloitse siitä. Iloitse siitä, että nimesi on elämän kirjassa. Muista, että sinut kihlattiin Yljän morsiameksi Golgatan ristillä.
Elät nyt vasta ”kihlaussuhteessa” Ylkääsi. Malta pysyä siinä. Älä vaadi itsellesi elämyksiä ja nautintoa. Älä lähde kiihottamaan itseäsi. Älä antaudu halusi valtaan
(4 Ms 11:4,34), sillä saatat langeta tyydyttämään kiihkoasi väärien henkien kanssa.
Jeesus lupasi morsiamelleen ristin tien: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua” (Lk 9:23). Morsiamen osa on kieltäymysten ja ristin tie. Ei nautiskelun ja hekumoinnin tie.
Pyhä Henki on annettu meille sinetiksi ja vakuudeksi Jumalan omaisuudesta (Ef 1:13-14). Se on annettu merkiksi Jumalan lapseudesta ja voimaksi todistajan tehtävään, ei omaksi nautinnoksi ( 2Ms 30:38).
Antikristus merkitsee omalla hengellään ne, jotka ovat menettäneet rakkauden totuuteen (Sanaan - Kristukseen) ja mieltyneet vääryyteen. Tuo väärä henki tarjoaa nautintoa ja elämyksiä, joilla se pitää vallassaan vääryyteen mieltyneitä.
Hengellinen haureus, peräti porttous on villinnyt monet seurakunnat.
Muista Saulin tapaus (1Sm 16:14). ”Herran Henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.” Saul sai toisen hengen kuin minkä hän oli aikaisemmin saanut (2Kr 11:4). Tottelemattomuuden ja uskottomuuden tähden Pyhä Henki väistyi Saulista ja hänen tiensä vei siitä alkaen kohti kadotusta.

17. Henkien sekasotkun aikaa.

On paljon puhuttu ja profetoitu suuresta Hengen vuodatuksesta ja herätyksestä ennen Jeesuksen tuloa. Raamatusta ei vain löydy siitä ilmoitusta. Eikä nimenomaan Jeesuksen jäähyväispuheesta. Jos sellainen Hengen vuodatus olisi tulossa ennen Jeesuksen takaisintuloa, olisi Jeesus itse varmaan jäähyväispuheessaan edes vihjannut jotakin siitä. Mutta ei. Jeesus puhuu ja varoittaa voimakkaasti tuloaan edeltävästä väkevästä eksytyksestä, joka kohdistuu nimenomaan uskoviin, valittuihin; ”Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ‘Minä olen Kristus‘ ja he eksyttävät monta” (Mt 24:4-5).
”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin” (Mt 24:24). ”Missä raato on sinne kotkat kokoontuvat” (Mt 24:28).
Järisyttävää Sanaa Vapahtajaltamme, Hänen puhuessaan tuloaan edeltävästä ajasta.. Ei vihjettäkään ihanasta herätyksen ja Hengen vuodatuksen ajasta.
Jeesus lupaa suurta ahdistusta. Ahdistusta, jonka kaltaista ei ole ennen ollut (Mt 24:21). Synnytystuskia, jotka päättyvät Jeesuksen tuloon.
Kyse on väärien henkien toiminnasta, antikristuksen hengen vuodatuksesta, joka vaikuttaa aluksi Pyhän Hengen vuodatukselta. Silloin ihmeillä eksytetään valittuja.
Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi (Mt 24:22), vaan kaikki eksyisivät menemällä mukaan tuon väkevän, Pyhältä Hengeltä näyttävän ihmeidentäyteisen eksytyksen salakavaliin houkutuksiin.

Onko tuo antikristuksen hengen vuodatus kristikunnan keskuuteen nyt menossa? Jeesus korosti aikain merkkien arvioimista (Lk 12:56).
Nyt 1Jh 4:1-3 mukainen henkien koettelu on todella hengellisen elämän ja kuoleman kysymys. Tunne Raamatun ilmoitus lopun hetkistä. Ellei kirjoituksia tunneta, niin eksytään, sanoo Jeesus.
Tarkkaa, mitä puhutaan ja mistä iloitaan. Ennen kaikkea tarkkaa mistä ei puhuta. Puheet lunastuksesta, parannuksenteosta, verestä ja rististä puuttuvat monesti täysin. Iloitaan aivan muusta kuin nimestä elämänkirjassa. Siitä Jeesus käski iloita, ei henkien alamaisuudesta, eikä ihmeistä.

Miksi on puhuttu ja profetoitu suuresta Hengen vuodatuksesta ja herätyksestä ennen Jeesuksen takaisin tuloa? Mihin se perustuu? Ei ainakaan Raamattuun.
Edistääkö se ihmisten kääntymistä Jumalan puoleen? Luulen, että päinvastoin. Ihmiset (myöskin uskovat) siirtävät parannuksenteon tuonnemmaksi, aikaan jolloin uskotaan, että muutkin ihmiset suurin joukoin kääntyvät Jumalan puoleen. Ihmiset turvautuvat siihen, että sitten minä kun muutkin. Eli parannuksen teko vain siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Mikä henki on kyseessä, joka saa aikaan tuollaisen parannuksenteon lykkäämisen? Kyseessä on sama pimeyden ruhtinas kuin ennenkin. Ainahan se on saanut ihmiset houkuteltua siirtämään parannuksentekoa tuonnemmaksi. ”Kyllä, kyllä, mutta ei nyt, sitten myöhemmin.” Ja verukkeita se on syöttänyt milloin mitäkin.

Hengen vuodatuksen odotus ei pane meitä valvomaan, vaan kääntää huomiomme pois Jeesuksen tulon odotuksesta ja valvomisesta. Hengen vuodatusta odottava voi rauhassa nukkua luottaen siihen, että kyllä sitä sitten ehtii valmistautua ja selvittää asiansa, kun Henki vuodatetaan. Ei ihme, että Raamattu sanoo Jeesuksen tulon tapahtuvan yllätyksenä. Odotetaan herätystä ja Hengen vuodatusta, mutta tuleekin Jeesus. Siinä sitä sitten ollaan lamput kuivillaan ilman öljyä. Sitä öljyä odotettiin saatavan kun Henki vuodatetaan, mutta tulikin Ylkä ja ovet suljettiin ( Mt 25).
Saarnasivatko apostolit aikanaan mistään herätyksen tai Hengen vuodatuksen odotuksesta? Eivätpä saarnanneet, vaan he saarnasivat ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta (1Kr 1:23), parannusta syntien anteeksisaamiseksi Jeesuksen nimessä. Missä on tämä saarna nyt? Parannuksenteko ei kiinnosta. Muut ilot, nautinnot ja ihanuudet ovat tulleet tilalle.

18. Jumala lähettää väkevän eksytyksen.

Asialla onkin ollut antikristuksen henki, joka on pannut ihmiset julistamaan, profetoimaan ja odottamaan suurta herätystä ja hengen vuodatusta.
Miksi? Siksi, että kun sitten tulee antikristuksen hengen vuodatus ihmeineen ja tunnustekoineen, niin silloin lukuisat uskovatkin innoissaan huutavat; ”Nyt se on tapahtunut, henki on vuodatettu, tästähän profeetat ennustivat”. Silloin mennään suinpäin mukaan, kyselemättä mistä tämä on ja mitä tämä on.
”Ja se (väärä profeetta) tekee suuria ihmeitä ja tunnustekoja, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.” (Ilm 13:13).
Mitä tuo ”tuli” tarkoittaa?
Raamattu sanoo, että Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella.
Tuo ”tuli” on vertauskuva jostakin. Varmaan on kyse ilmaisusta, joka tarkoittaa Hengen voimaa, joka leviää kulovalkean tavoin. Niinhän kävi ensimmäisenä helluntaina, kun opetuslapset täytettiin Pyhällä Hengellä. Kolmetuhatta tuli heti uskoon ja kohta määrä nousi viiteen tuhanteen. Kyse oli evankeliumin voimasta, joka Pyhän Hengen voimalla levisi kulovalkean tavoin, sytyttäen yhä useampia.

Tuo ”tuli”, josta Ilm 13:13 mainitsee, on vertauskuva antikristuksen hengestä ja sen voimasta, jonka se vuodattaa eksytyksenä kristikuntaan ihmeiden ja tunnustekojen voimalla ennen Jeesuksen tuloa.
”Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä” (Ilm 13:14). Ihmeillä siis villitään ja eksytetään Raamatun mukaan.
Entä jos tämä kaikki on jo alkanut? Katsele ympärillesi. Onko kristikuntaan tullut jotakin sellaista joka sitä villitsee ja jota ei ole aikaisemmin ollut?
Onko kaikki se, mitä nyt tapahtuu, varmasti Raamatun Sanan mukaista? Ovatko puheet ja opetukset Raamatun mukaisia? Nyt on todella toimittava niinkuin Berean juutalaiset, jotka ”tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin” ( Apt 17:11).

Jeesus sanoo, että Hänen tuloaan edeltää eksytys.( Mt 24).
”Herran päivä ei tule ennenkuin luopumus ensin tapahtuu” (2Ts 2:2-3).
Laittomuus ”asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2Ts 2:4). Laittomuus (antikristuksen henki) asettuu siis siihen temppeliin huoneeseen, jonka haltija on ollut Kristus (Hb 3:6).
”Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi”(Dn 7:25). Tuo laittomuus pitää valtaa 3,5 vuotta Jumalan temppelissä, esiintyen Pyhänä Henkenä.
Mikä on tuo ”Jumalan temppeli” jonne laittomuus asettuu? Se on seurakunta ja seurakunta on uskovat ihmiset. Laittomuus asettuu uskoviin; hehän ovat Jumalan temppeli; ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli” (1Kr 3:16);
”rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef 2:22);
”teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli”(1Kr 6:19).
”hänen huoneensa olemme me (Hb 3:6).
Kristus on tuon huoneen Herra, mutta monet ottavat vastaan sen, joka tulee omassa nimessään; ”toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan” (Jh 5:43). Tuolloin Kristus huoneen haltijana tulee syrjäytetyksi ja vallan ottaa se, joka on tullut omassa nimessään. Tuon valhehengen Jumalan kansa siis ottaa vastaan ja on jo suurelta osin ottanutkin.

Tuota laittomuuden valtaanpääsyä on pidättänyt jokin, niin että se ilmestyy vasta kun ”tulee tieltä poistetuksi se, joka pidättää” (2Ts 2:7). Kristus on pitänyt valtaa temppelissään, seurakunnassa (ja yksityisessä uskovassa) Sanansa kautta Pyhässä Hengessä. On aivan varmaa, että laittomuus ei voi päästä seurakunnassa (eikä yksityisessä uskovassa) valtaan niin kauan, kun uskovat säilyttävät rakkauden Totuuteen eli Kristukseen ja Jumalan Sanaan, ja niin kauan, kun Kristus saa hallita seurakuntaa Sanan ja Pyhän Hengen kautta.
Kun Sana ja Kristus, eli Totuus ”tulee tieltä poistetuksi”, silloin vasta laittomuus pääsee valtaan. Totuus ja laittomuus eivät voi hallita temppelissä samaan aikaan. Kun henki nostetaan yläpuolelle Kristuksen, silloin on valta vaihtunut. Pyhä Henki ei suostu tuohon Kristuksen yläpuolelle nousemiseen, vaan vetäytyy pois. Paikan ottaa valkeuden enkeliksi tekeytynyt antikristuksen henki.

”Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mieltyneet vääryyteen” (2Ts 2:11-12). Valta annetaan laittomuuden hengelle. Tilalle tulee toinen henki, antikristuksen henki, pitämään valtaa seurakunnassa, Jumalan temppelissä. Valta annetaan sille 3,5 vuodeksi ja se ”hävittää Korkeimman pyhiä” (Dn 7:25) vietellen heitä seuraamaan itseään. Useimmissa tapauksissa se siinä onnistuu. Vähän jää uskoa jäljelle. ”Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Lk 18:8).
”Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät” (Ilm 13:7). Totuutta rakastavat jäävät todella häviölle tuossa vaiheessa.
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan kylmenee useimpien rakkaus” (Mt 24:12). Todella pieneksi supistuu totuudessa pysyvien lauma.

Pyhä Henki väistyy temppelistä (Hs 9:3) uskottomuuden tähden (ei kuitenkaan niistä yksittäisistä uskovista, jotka säilyttävät rakkauden totuuteen ja jotka, kuten Hs 9:4 toteaa; ”huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tapahtuu”). On ryhdytty palvomaan Henkeä Kristuksen sijasta ja Henki väistyy. On lähdetty palvomaan tilalle tulleita vääriä henkiä. Juovutaan haureuden viinistä (Ilm 18:3). Tilalle tulee toinen henki ”valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” (2Ts 2:9).Se esiintyy Pyhänä Henkenä, ”tulena”, jonka saatana saa lankeamaan taivaasta, ihmeiden ja tunnustekojen voimalla ja tuo eksytys leviää kulovalkean tavoin. Se on jo tullut. Tunnistatko sen ?

Ensimmäinen sinettituomio kuuluu näin:
”Ja minä näin, ja katso; valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan”(Ilm 6:2). Tässä on kyse Jumalan lähettämästä eksytyksestä, sinettituomiosta, joka tulee valkoisella hevosella. Sillä on rakkauden symboli, Amorin jousi, voittajan merkki, seppele (se ei siis tule sarvet päässä), ja se lähtee voittajana ja voittamaan edeten ja valloittaen kristikunnan. Se näyttää valkeuden enkeliltä, mutta se on antikristuksen henki, jota palvotaan ja ylistetään sen ihmeidentäyteisestä menestymisestä.
Nyt on korkea aika tutkia kirjoituksista, onko niin, kuin puhutaan, opetetaan ja toimitaan ja onko kaikki niin, kuin miltä se näyttää? Tutki mitä Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä. Älä ota vastaan mitään hengen toimintaa ellet löydä siitä mainintaa Raamatusta.

Ei Pyhä Henki muutu lopussa toisenlaiseksi.
Hän toimii kuten ennenkin. ”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” ( Hb 13:8). Pyhä Henki on Jeesuksen Henki (Rm 8:9, Gl 4:6, Filip 1:19, 1Pt 1:11). Pyhä Henki osoittaa todeksi synnin (Jh 16:8).
Jeesus sanoo; ”te eksytte koska ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa”(Mt 22:29). Eli, jos kirjoituksia ei tunneta, niin sen vääjäämätön seuraus on eksyminen.
Kirjoitukset ovat laki ja profeetat. Jumalan voima on evankeliumi, sanoma rististä. ( Rm 1:16, 1Kr 1:18).
Jumalan voima ei siis ole ihmeet. Saatana käyttää ihmeitä eksyttääkseen valittuja
( Mt 24:24, 2Ts 2:9, Ilm 13:13-14, 16:14, 19:20).Ihmeissä piilee saatanan voima.
Ihmeillä pyhät voitetaan ja maanpäällä asuvaiset villitään. Tiellä pysyminen on Kirjoitusten ja evankeliumin tuntemisesta kiinni.
Tyydy vain tuohon ”mannaan”, Sanaan. Pysy siinä. Älä mene ”yli sen mikä kirjoitettu on” (1Kr 4:6).
Jos etsit tunteita, niin etsi synnintuntoa. Synnintunto on kiistatonta Pyhän Hengen työtä.
Mitä muuten monissa hengellisissä kokouksissa jää jäljelle, jos kaataminen jätetään pois. Ketä pelkkä evankeliumi enää kiinnostaa?

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Rm 10:17). Nytkö kokemuksesta? Syntyy usko omaan kokemukseen.
Tarkkaa minkälaista hedelmää toiminta tuottaa. Siellä missä on Pyhä Henki, siellä Kristus syntien sovittajana tulee kirkastetuksi. Siellä on myöskin Pyhän Hengen hedelmä näkyvissä kokonaisena.
Muista, että ihmeet ja tunnusteot eivät ole Hengen hedelmä (Gl 5:22), eikä merkki siitä, että toiminnassa on Jumalan Pyhä Henki. Vaikka käytettäisiinkin Jeesus-nimeä (Mt 7:22-23). Lopussa ihmeillä lumotaan, villitään ja eksytetään.
Kuka lopussa käyttää aseinaan ihmeitä? Vastaus löytyy mm; Mt 24:24, 2 Ts 2:9, Ilm 13:13-14, 16:14, 19:20. (Liite 1)

19. Jeesus tekee ihmeitä vieläkin.

Lopuksi korostan, että Jeesus tekee vieläkin ihmeitä Pyhän Hengen kautta. Ei hän ole miksikään muuttunut. Mutta niin tekee saatanakin antikristuksen hengen kautta. Sinun tehtäväsi on erottaa nuo henget ja olla yhteydessä ja kuunnella, uskoa ja totella vain Jumalan Pyhää Henkeä. Huomaa, että Jeesuksen tekemät ihmeet tapahtuivat arkielämän tilanteissa, eikä hän järjestänyt parantumis- ja ihmekokouksia.

Niinkuin Jeesus vuodatti Pyhän Hengen ensimmäisenä helluntaina maan päälle (ei Häntä toista kertaa vuodateta, Pyhä Henki on jo täällä), niin vuodattaa antikristus oman henkensä lopun hetkillä. Jumala antaa saatanalle lopussa mahdollisuuden toimia julkisesti 3,5 vuotta, niin kuin Hän antoi omalle Pojalleenkin. Saatanalle ei jää mitään syytöksen mahdollisuutta Jumalaa kohtaan siitä, että hänelle ei annettu mahdollisuutta toimia. Saatana saa toimia vain Jumalan luvalla.

20. Pyhä Henki on jo vuodatettu.

Jooelin ennustusta Pyhän Hengen vuodattamisesta kaiken lihan ylle pidetään yleisesti lupauksena suuresta Hengen vuodatuksesta ennen Jeesuksen takaisintuloa. Mutta jos tuo Jooelin ennustus tarkoittaa Pyhän Hengen vuodattamista lopun hetkillä, niin jää yksi suuri kysymys. Missä on sitten Raamatun ennustus ensimmäisen helluntain Hengen vuodatuksesta maan päälle? Se pitäisi kyllä löytyä Raamatusta. Silloinhan siirryttiin aivan uuteen Jumalan aikakauteen koko pelastushistoriassa. Siirryttiin seurakunta-aikaan, jolloin Pyhä Henki annetaan jokaiselle uudestisyntyneelle Jumalan lapselle.
Aikaisemminhan Pyhä Henki annettiin vain harvoille valituille voitelun kautta, tehtävän suorittamista varten. Nyt Pyhä Henki tuli olemaan kaikkien ulottuvilla. Kaiken lihan yllä.
”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” ( Jooel 2:32). Tuo astui voimaan jo ensimmäisenä helluntaina. Pietari ilmoittaa helluntaina kyseessä olleen Jooelin ennustama Hengen vuodatus (Apt 2:16-18). Ei pitäisi olla epäselvää kumpi on oikeassa Raamattu vai ihmisten mielipiteet, puheet ja ”hengen ilmoitukset”.

Jeesus ei todellakaan lupaa jäähyväispuheessaan mitään ihanaa herätystä ja Hengen vuodatuksen aikaa tuloaan edeltävänä aikana. Hän lupaa sitä vastoin vääriä profeettoja, vääriä kristuksia, vääristä voimista tapahtuvia ihmeitä ja tunnustekoja, joilla kristittyjä eksytetään. Eli Jeesus lupaa lopun hetkillä antikristuksen hengen voimallista vuodatusta. Ei Jeesus turhaan korosta:
”Katsokaa ettei teitä kukaan eksytä” ( Mt 24:4).
”Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut” (Mt 24:25).
”Mutta minkä minä teille sanon, sen sanon kaikille; valvokaa” (Mk 13:37).
Valvotaan, kilvoitellaan ja pysytään Raamatun Sanassa.
Pysytään erossa kaikesta mistä Raamattu ei puhu mitään. Pysytään siinä mistä ollaan varmoja koska tiedämme, että olemme sen Raamatun Sanasta oppineet.

21. Näinkö siinä käy?

Antikristuksen henki tekeytyy Pyhäksi Hengeksi ja vuodattaa oman henkensä kristikuntaan. Se täyttää hengellään totuudesta luopuneita uskovia ihanien elämysten ja kokemusten myötä. Se antaa kokea sellaisia ihanuuksia ja elämyksiä mistä ei aikaisemmin osattu uneksiakaan. Ihmiset villiintyvät tuon uuden hengen perään. Sana ja sen tuntemus jää. Nyt ei enää eletä uskosta (”vanhurskas on elävä uskosta” Rm 1:17 ), vaan nyt eletään kokemuksesta, elämyksistä ja tunteista. Nuo väärän hengen vastaanottaneet ovat kristittyjä, jotka luulevat saaneensa Pyhän Hengen täyteyden. ”Sillä haureuden henki on eksyttäväinen” ( Hoos 4:12, lue kokonaan luvut 4-5). Antikristuksen henki on syrjäyttänyt Kristuksen.
Tuo kaikki valloittaa kristikunnan voimallisemmin ja nopeammin kuin mikään muu ilmiö koko maailmanhistorian aikana. Tuon hengen ”valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot”(Ilm 13:7).
Käy todella niinkuin Ilm 18:3 sanoo: ”Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa”. Langetaan uskottomuuteen, haureuteen. Morsiamesta, seurakunnasta, tulee portto, joka hekumoi väärien henkien kanssa. On todella aiheellista kysyä kuten Paavali: ”Kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?” (Gal 3:1). Haureuden henki lumoaa ja eksyttää.
Kristikunta kääntyy tuohon eksytyksen henkeen. ”Ja se tekee suuria ihmeitä,niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maanpäällä asuvaiset niillä ihmeillä” (Ilm 13: 13-14). Niillä kristikunta valloitetaan. Morsiamesta tulee portto (Ilm 17:1-6). Kun tuo väärä henki on saanut kristikunnan valtaansa eli ottamaan vastaan tuon antikristuksen hengen, se ryhtyy ”hävittämään Korkeimman pyhiä” (Dn 7:25), niitä, joiden nimi on ”kirjoitettu teurastetun Karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta lähtien” (Ilm 13:7-8).
Aluksi nuo väärällä hengellä täytetyt (pedon merkillä merkityt?) koettavat saada kaikki epäröivät ottamaan vastaan tuo uusi henki. Tässä työssä ollaan hämmästyttävän sitkeitä heti alusta alkaen. Tuon hengen vastustajat leimataan Pyhän Hengen vastustajiksi. Tuon uuden hengen vastustajat erotetaan ( erottaa tarkoittaa myös ”sulkea pois ”) synagogasta (Jh 16:2). Nuo uskolliset, totuudessa pysyvät, joutuvat ”kaikkien kansojen vihattaviksi” (Mt 24:9). Heihin käydään käsiksi ja heitä heitetään vankiloihin (Lk 21:12) ja yritetään kaikin keinoin saada ottamaan tuo uusi henki, hengen merkki.
Lopulta niitä ”jotka vahvoina pysyvät loppuun asti” (Mt 24:13) ryhdytään surmaamaan, koska he vastustavat tuota uutta henkeä, jota luullaan Pyhäksi Hengeksi. ”Ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle” (Jh 16:2). Heille vain lopulta sanotaan tähän tapaan; ”sinä olet Jumalan suunnitelmien tiellä, sinä vastustat ja kapinoit Pyhää Henkeä vastaan, meidän on pakko eliminoida sinut, jotta Jumalan asia menisi eteenpäin”. Ja surmatessaan noita ”hengen vastustajia” nuo antikristuksen hengen villitsemät kristityt (eivät ne maailman ihmisiä ole, eivät maailman ihmiset mitään uhripalvelusta Jumalalle tee) todella luulevat tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle ja edistävänsä Jumalan asiaa. Vihamiehiksi tulevat todella omat perhekuntalaiset.
Kaikkiaan tuo antikristuksen voittokulku ja valta kestää 3,5 vuotta (Dn 7:25). Antikristus saa toimia julkisesti saman ajan kuin Jeesuskin.
”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää” (Dn 12:11-12).
Älä kuitenkaan jää tutkiskelemaan enemmälti noita aikamääriä, sillä ”aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä” (1Ts 5:1,2).
”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut (Apt 1:7).

Älä pelkää, sinä totuudessa pysyvä veli ja sisar, sillä Korkeimman pyhillä on toivo. Kaiken tämän jälkeen ”oikeus istuu t

4

565

  Vastaukset

  • Böö. Mä oon ihkaoikeemörkö. Etkö pelkää ?

  • Eli tavallaan olisi tärkeää katsoa, että kenelle asiansa antaa rukoiltavaksi? Aion vastaisuudessa rukoilla itse, vaikken häävi rukoilija olekaan ja siksi olen käyttänyt pajon esirukoilijoita, joita ei koskaan välttämättä näe tai tiedä edes, että keitä ovat.

   • Alotuskirjoituksessa oleva teksti on ilmestynyt juuri Venäjän kielellä Pertoskoissa.


   • Voitto Ramu kirjoitti:

    Alotuskirjoituksessa oleva teksti on ilmestynyt juuri Venäjän kielellä Pertoskoissa.

    Jakelu hoidetaan Venäjältä käsin. Minulle toimitetaan siitä vain yksi laatikollinen- eli muuta sata kpl ennettavaksi niille jotka haluavat sitä viedä Vedäjälle omille tahoilleen.


  SEISKA.FI

  • Rakkauden juhla! Missikeisarinna Sunneva Kantola julkaisi kauniin hääkuvan: "Mr and Mrs Sjögren"
  • Gettomasaan yhdistetty Instagram-povipommi Pasha: ”Keksin keinon, ettei miehet tuijota suuria rintojani!”
  • Selviytyjät Pohjola saa Haaparannan kunnalta 150 000 euron tukirahat!

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Poker Run kolari

   Ei mennyt aivan putkeen! Joku loukkaantui vakavasti ja taphtuma keskeytetty. Videolta näkyy ensin yksi vene ajaa melko hiljaa kovalla melulla ja vesis
   Yleistä veneilystä
   167
   3187