Kunnan terveystarkastaja

Masaman76

Terveystarkastajan pitäisi tulla tänään käymään vuokra-asunnossamme. Kertokaa kokemuksia näistä käynneistä, mitä teki ja miten kävi?!?

10

3656

  Vastaukset

  • Riippuu paljolti siitä, mikä kunta on kyseessä. Ison kaupungin virkamies voipi olla ihan ok, mutta jos on joku tuppukylä niin taso on todella kirjavaa.

  • Kosteutta oli mutta ei kuulema niin paljoa, että kannattaisi seinää alkaa purkamaan?!?

   Sanoi vain jos hometta on niin ei sieltä laatan alta mitään pääse tekemään?!?

   Heh he!

   • tee valitus, toivottavasti sait tuollaisen kommentin myös kirjallisena.

    Muistakaa aina pyytää tarkastuksista lausunto ja heti paikanpäällä allekirjoituksineen!


   • Terveystarkastajan ainoa ehdottomasti tehtävä hometarkastuksiin liittyvä VIRKAVELVOLLISUUS on kirjoittaa tarkastuskäynnistä ja sen aikana tehdyistä havainnoista lausunto. Se on tehtävä kirjallisesti ja sinulla on siihen asianosaisen oikeus eli sinulla on lakiin perustuva oikeus saada kopio lausunnosta.

    Vaikka terveystarkastaja väittäisi, että lausunto on "salainen" ja se voidaan antaa vain kiinteistön omistajalle, niin lausunto kuuluu joka tapauksessa asianosaisjulkisuuden piiriin ja sinun tulee saada siitä kopio.

    Jos et saa lausuntoa kirjallisena, niin tee terveystarkastajasta kantelu lääninhallitukselle perusteella "virka-aseman väärinkäyttö", sillä mistään lievästä laiminlyönnistä ei siinä tapauksessa enää ole kysymys, vaan hän tahallaan aiheuttaa sinulle erityisen suurta vahinkoa ja toiselle osapuolelle eli kiinteistön omistajalle oikeudetonta hyötyä, koska mahdollisen homeremontin tarve jää arvioimatta ja sinuun kohdistuva terveysriski toteamatta.

    Kosteusmnittaus ei ole homemittaus. Jos hometutkimus jäi pelkääksi kosteusmittaukseksi, niin terveystarkastajan asemassa oleva tuskin jättäytyy niin harhaanjohtavan tutkimusmentelmän varaan silkkkaa tietämättömyyttään - kosteusmittauksia tehdään "hometutkimuksena" vain sillä tarkoituksella, että homeista sairastunutta halutaan sahata silmään oikein kunnolla ja hänet jätetään sairastumaan ja diskvalifioidaan elämän jäähypenkille loppuiäkseen.

    Jos terveystarkastaja panee yhtäläisyysmerkin kosteusmittauksen ja homemittauksen välille, niin hän valehtelee. Hän pitää sinua pilkkanaan. Hän suojelee "arvokkaampia" tahoja, ketä tai mitä ne kussakin kunnassa sitten sattuvat olemaankaan.

    Jos runsaiata homeista joskus aikanaan saat jotain näyttöä, niin terveystarkastajan tulee antaa korjauskehoitus ja MÄÄRÄAIKA, mihin mennessä korjaus on aloitettava.

    Vaikka homeita löytyisikin todistettavasti suuriakin määriä, niin jostain syystä terveystarkastajat jättävät määräajan kunnan omistamien hometalojen korjauskehoituksista kokonaan pois. Niinpä sitten niitä korjauskehoituksia saattaa kunnalle kertyä vuosien mittaan useitakin, mutta mitään korjauksia ei aloiteta, koska ilman määräaikaa korjauksen aloittaminen voi siirtyä ikuisesti. Tämä kosteusmittausilveily ja "ei-määräaikaa-ei-korjauksia" -tekniikka oli käytössä kai yhteensä parikymmentä vuotta minun kotikunnassani.

    Ja ihmiset sairastelivat - kaikki asukkaat kymmenissä eri asunnoissa kunnan vuokrataloissa. Nyt niistä rivitaloista on onneksi neljä saatu jo hometuomiolle ja maan tasalle.

    elei@dnainternet.net


   • inhere kirjoitti:

    Terveystarkastajan ainoa ehdottomasti tehtävä hometarkastuksiin liittyvä VIRKAVELVOLLISUUS on kirjoittaa tarkastuskäynnistä ja sen aikana tehdyistä havainnoista lausunto. Se on tehtävä kirjallisesti ja sinulla on siihen asianosaisen oikeus eli sinulla on lakiin perustuva oikeus saada kopio lausunnosta.

    Vaikka terveystarkastaja väittäisi, että lausunto on "salainen" ja se voidaan antaa vain kiinteistön omistajalle, niin lausunto kuuluu joka tapauksessa asianosaisjulkisuuden piiriin ja sinun tulee saada siitä kopio.

    Jos et saa lausuntoa kirjallisena, niin tee terveystarkastajasta kantelu lääninhallitukselle perusteella "virka-aseman väärinkäyttö", sillä mistään lievästä laiminlyönnistä ei siinä tapauksessa enää ole kysymys, vaan hän tahallaan aiheuttaa sinulle erityisen suurta vahinkoa ja toiselle osapuolelle eli kiinteistön omistajalle oikeudetonta hyötyä, koska mahdollisen homeremontin tarve jää arvioimatta ja sinuun kohdistuva terveysriski toteamatta.

    Kosteusmnittaus ei ole homemittaus. Jos hometutkimus jäi pelkääksi kosteusmittaukseksi, niin terveystarkastajan asemassa oleva tuskin jättäytyy niin harhaanjohtavan tutkimusmentelmän varaan silkkkaa tietämättömyyttään - kosteusmittauksia tehdään "hometutkimuksena" vain sillä tarkoituksella, että homeista sairastunutta halutaan sahata silmään oikein kunnolla ja hänet jätetään sairastumaan ja diskvalifioidaan elämän jäähypenkille loppuiäkseen.

    Jos terveystarkastaja panee yhtäläisyysmerkin kosteusmittauksen ja homemittauksen välille, niin hän valehtelee. Hän pitää sinua pilkkanaan. Hän suojelee "arvokkaampia" tahoja, ketä tai mitä ne kussakin kunnassa sitten sattuvat olemaankaan.

    Jos runsaiata homeista joskus aikanaan saat jotain näyttöä, niin terveystarkastajan tulee antaa korjauskehoitus ja MÄÄRÄAIKA, mihin mennessä korjaus on aloitettava.

    Vaikka homeita löytyisikin todistettavasti suuriakin määriä, niin jostain syystä terveystarkastajat jättävät määräajan kunnan omistamien hometalojen korjauskehoituksista kokonaan pois. Niinpä sitten niitä korjauskehoituksia saattaa kunnalle kertyä vuosien mittaan useitakin, mutta mitään korjauksia ei aloiteta, koska ilman määräaikaa korjauksen aloittaminen voi siirtyä ikuisesti. Tämä kosteusmittausilveily ja "ei-määräaikaa-ei-korjauksia" -tekniikka oli käytössä kai yhteensä parikymmentä vuotta minun kotikunnassani.

    Ja ihmiset sairastelivat - kaikki asukkaat kymmenissä eri asunnoissa kunnan vuokrataloissa. Nyt niistä rivitaloista on onneksi neljä saatu jo hometuomiolle ja maan tasalle.

    elei@dnainternet.net

    Tarkastuskäynnistä pitää kirjoittaa hallintolain mukaan tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja pitää aina saattaa tiedoksi huoneiston haltijalle ja kiinteistön omistajalle.

    Kosteusmittaus ei ole "homemittaus". Sana homemittaus on harhaanjohtava. Homeita ei voi mitata. Rakenteen kosteuden tutkiminen sellaisenaan on riittävä tutkimusmenetelmä, jos rakenteessa on kosteutta, voidaan aina olettaa siinä olevan myös mikrobikasvustoa.

    Korjauskehotukseen ei anneta normaalin käytännön mukaan määräaikaa. Korjaus tulee silti aloittaa kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli ilmenee myöhemmin että kiinteistön omistaja ei ole ryhtynyt lainkaan toimenpiteisiin (esim asukas muuttanut pois ja uusi asukas tekee valituksen samasta aiheesta) voidaan antaa kiinteistön omistajalle korjausmääräys. Korjausmääräystä voidaan myös tehostaa uhkasakolla, mikäli kiinteistön omistaja ei aio korjaustoimenpiteisiin ryhtyä.

    Tällainen on käytäntö suurimmassa osassa maamme kunnista. Poikkeuksia varmasti löytyy. Kunnat ovat kunnallisen viranomaisvalvonnan osalta itsenäisiä yksiköitä joilla on itsemääräämisoikeus omasta toiminnastaan. Ministeriö voi ohjata toimintaa, mutta ei voi määrätä kuntaa tekemään asioita oman tahtonsa mukaan.


   • kommenttia kirjoitti:

    Tarkastuskäynnistä pitää kirjoittaa hallintolain mukaan tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja pitää aina saattaa tiedoksi huoneiston haltijalle ja kiinteistön omistajalle.

    Kosteusmittaus ei ole "homemittaus". Sana homemittaus on harhaanjohtava. Homeita ei voi mitata. Rakenteen kosteuden tutkiminen sellaisenaan on riittävä tutkimusmenetelmä, jos rakenteessa on kosteutta, voidaan aina olettaa siinä olevan myös mikrobikasvustoa.

    Korjauskehotukseen ei anneta normaalin käytännön mukaan määräaikaa. Korjaus tulee silti aloittaa kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli ilmenee myöhemmin että kiinteistön omistaja ei ole ryhtynyt lainkaan toimenpiteisiin (esim asukas muuttanut pois ja uusi asukas tekee valituksen samasta aiheesta) voidaan antaa kiinteistön omistajalle korjausmääräys. Korjausmääräystä voidaan myös tehostaa uhkasakolla, mikäli kiinteistön omistaja ei aio korjaustoimenpiteisiin ryhtyä.

    Tällainen on käytäntö suurimmassa osassa maamme kunnista. Poikkeuksia varmasti löytyy. Kunnat ovat kunnallisen viranomaisvalvonnan osalta itsenäisiä yksiköitä joilla on itsemääräämisoikeus omasta toiminnastaan. Ministeriö voi ohjata toimintaa, mutta ei voi määrätä kuntaa tekemään asioita oman tahtonsa mukaan.

    TERVEYDENSUOJELUASETUS

    5 luku
    Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

    15 § Asunnon ja muun oleskelu tilan terveellisyyden valvonta

    Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvoessaan, noudatetaanko terveydensuojelulain 26 §:ssä asetettuja asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisiä vaatimuksia, kiinnitettävä huomiota seuraavaan:

    1) maaperän saastumisesta tai muusta siihen verrattavasta syystä ei saa aiheutua terveyshaittaa rakennuksessa tai sen läheisyydessä oleskeleville;

    2) kylmänä vuodenaikana asumiseen tai oleskeluun käytettävien tilojen lämmitys on järjestetty tarkoituksenmukaisesti;

    3) rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys;

    4) rakennus täyttää fysikaalisten, kemiallisten ja BIOLOGISTEN TEKIJÖIDEN OSALTA terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annetut määräykset; sekä

    5) rakennuksessa on riittävä ilmanvaihto ottaen huomioon siellä olevien ihmisten määrä ja harjoitettava toiminta.

    17 § Asunnon tai muun oleskelutilan tarkastus

    ASUNTOON TAI MUUHUN OLESKELUTILAAN TEHDYSTÄ TARKASTUKSESTA TULEE LAATIA PÖYTÄKIRJA.

    Ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi.

    Kunnan terveydensuojeluviranomaisen antamasta terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisesta kiellosta tai määräyksestä tulee käydä ilmi ainakin seuraavaa:

    1) se, johon päätös kohdistuu, ja hänen yhteystietonsa;
    2) tehdyt tarkastukset ja tutkimukset;
    3) asianosaisten kuuleminen;
    4) todettu terveyshaitta ja haitan yhteys menettelyyn tai toimenpiteeseen, joka on todettu syyksi epäkohtaan;
    5) päävelvoite epäkohdan poistamiseksi tai rajoittamiseksi sekä määräaika haitan poistamiseen;
    6) mahdollinen hallintopakko päävelvoitteen laiminlyönnin varalle; ja
    7) valitusosoitus.


   • inhere kirjoitti:

    TERVEYDENSUOJELUASETUS

    5 luku
    Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

    15 § Asunnon ja muun oleskelu tilan terveellisyyden valvonta

    Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvoessaan, noudatetaanko terveydensuojelulain 26 §:ssä asetettuja asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisiä vaatimuksia, kiinnitettävä huomiota seuraavaan:

    1) maaperän saastumisesta tai muusta siihen verrattavasta syystä ei saa aiheutua terveyshaittaa rakennuksessa tai sen läheisyydessä oleskeleville;

    2) kylmänä vuodenaikana asumiseen tai oleskeluun käytettävien tilojen lämmitys on järjestetty tarkoituksenmukaisesti;

    3) rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys;

    4) rakennus täyttää fysikaalisten, kemiallisten ja BIOLOGISTEN TEKIJÖIDEN OSALTA terveydensuojelulain 32 §:n nojalla annetut määräykset; sekä

    5) rakennuksessa on riittävä ilmanvaihto ottaen huomioon siellä olevien ihmisten määrä ja harjoitettava toiminta.

    17 § Asunnon tai muun oleskelutilan tarkastus

    ASUNTOON TAI MUUHUN OLESKELUTILAAN TEHDYSTÄ TARKASTUKSESTA TULEE LAATIA PÖYTÄKIRJA.

    Ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi.

    Kunnan terveydensuojeluviranomaisen antamasta terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisesta kiellosta tai määräyksestä tulee käydä ilmi ainakin seuraavaa:

    1) se, johon päätös kohdistuu, ja hänen yhteystietonsa;
    2) tehdyt tarkastukset ja tutkimukset;
    3) asianosaisten kuuleminen;
    4) todettu terveyshaitta ja haitan yhteys menettelyyn tai toimenpiteeseen, joka on todettu syyksi epäkohtaan;
    5) päävelvoite epäkohdan poistamiseksi tai rajoittamiseksi sekä määräaika haitan poistamiseen;
    6) mahdollinen hallintopakko päävelvoitteen laiminlyönnin varalle; ja
    7) valitusosoitus.

    Kyllä asetus on tuttu. Edellä kirjoittamassani viestissä kuvailtu menettelytapa on asetuksen mukainen.


   • kommenttia kirjoitti:

    Kyllä asetus on tuttu. Edellä kirjoittamassani viestissä kuvailtu menettelytapa on asetuksen mukainen.

    Mainitsemasi esimerkki hallintolaista on itse asiassa paljon parempi peruste kuin mikään erityislakia täydentävä asetus. Hallintolaki on yleispätevämpi ja asetusten "yläpuolella".

    Panin asetuksen esille, koska joillakin terveystarkastajilla on taipumusta "ymmärtää" vain "omaa lakia ja asetusta". Vetoamalla terveystarkastajia koskevaan erityislakiin ja asetukseen saa tuloksia joskus nopeammin aikaiseksi kuin yleisempään ja "korkea-arvoisempaan" lakiin vetoamalla.

    Tämä menee enemmän psykologian puolelle ja ihmismielen ahtauden analyysiin kuin juridiikkaan.


   • inhere kirjoitti:

    Terveystarkastajan ainoa ehdottomasti tehtävä hometarkastuksiin liittyvä VIRKAVELVOLLISUUS on kirjoittaa tarkastuskäynnistä ja sen aikana tehdyistä havainnoista lausunto. Se on tehtävä kirjallisesti ja sinulla on siihen asianosaisen oikeus eli sinulla on lakiin perustuva oikeus saada kopio lausunnosta.

    Vaikka terveystarkastaja väittäisi, että lausunto on "salainen" ja se voidaan antaa vain kiinteistön omistajalle, niin lausunto kuuluu joka tapauksessa asianosaisjulkisuuden piiriin ja sinun tulee saada siitä kopio.

    Jos et saa lausuntoa kirjallisena, niin tee terveystarkastajasta kantelu lääninhallitukselle perusteella "virka-aseman väärinkäyttö", sillä mistään lievästä laiminlyönnistä ei siinä tapauksessa enää ole kysymys, vaan hän tahallaan aiheuttaa sinulle erityisen suurta vahinkoa ja toiselle osapuolelle eli kiinteistön omistajalle oikeudetonta hyötyä, koska mahdollisen homeremontin tarve jää arvioimatta ja sinuun kohdistuva terveysriski toteamatta.

    Kosteusmnittaus ei ole homemittaus. Jos hometutkimus jäi pelkääksi kosteusmittaukseksi, niin terveystarkastajan asemassa oleva tuskin jättäytyy niin harhaanjohtavan tutkimusmentelmän varaan silkkkaa tietämättömyyttään - kosteusmittauksia tehdään "hometutkimuksena" vain sillä tarkoituksella, että homeista sairastunutta halutaan sahata silmään oikein kunnolla ja hänet jätetään sairastumaan ja diskvalifioidaan elämän jäähypenkille loppuiäkseen.

    Jos terveystarkastaja panee yhtäläisyysmerkin kosteusmittauksen ja homemittauksen välille, niin hän valehtelee. Hän pitää sinua pilkkanaan. Hän suojelee "arvokkaampia" tahoja, ketä tai mitä ne kussakin kunnassa sitten sattuvat olemaankaan.

    Jos runsaiata homeista joskus aikanaan saat jotain näyttöä, niin terveystarkastajan tulee antaa korjauskehoitus ja MÄÄRÄAIKA, mihin mennessä korjaus on aloitettava.

    Vaikka homeita löytyisikin todistettavasti suuriakin määriä, niin jostain syystä terveystarkastajat jättävät määräajan kunnan omistamien hometalojen korjauskehoituksista kokonaan pois. Niinpä sitten niitä korjauskehoituksia saattaa kunnalle kertyä vuosien mittaan useitakin, mutta mitään korjauksia ei aloiteta, koska ilman määräaikaa korjauksen aloittaminen voi siirtyä ikuisesti. Tämä kosteusmittausilveily ja "ei-määräaikaa-ei-korjauksia" -tekniikka oli käytössä kai yhteensä parikymmentä vuotta minun kotikunnassani.

    Ja ihmiset sairastelivat - kaikki asukkaat kymmenissä eri asunnoissa kunnan vuokrataloissa. Nyt niistä rivitaloista on onneksi neljä saatu jo hometuomiolle ja maan tasalle.

    elei@dnainternet.net

    Terveystarkastajan tekemä asunnontarkastuspöytäkirja on julkinen asiakirja. Kuka tahansa on oikeutettu lukemaan sen. Ainoastaan, jos pöytäkirjassa on henkilöihin kohdistuvia yksityisasioita (kuten esim. sairaushistoriaa), niin ne kohdat ovat salaisia ja ne tulee peittää/poistaa ennen kuin pöytäkirja annetaan ulkopuolisten luettavaksi.


  • Kuka hulehtii niistä jotka saatutaa toiten ulko ilmaman marinkallossa onongelma heitä

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Järkyttävä koronakylä

   21 jo. Enemmän kuin esim porissa !. Eikö hygieniasta ole kukaan kuullut vai onko lehmänhaju ainoa hygieniahaju. Semmoista kun käsidesiä saa kaupoista.
   Kiuruvesi
   81
   1959
  2. Työvoimapula iskemässä Suomeen

   Tarjolla 10 000 työpaikkaa maatiloilla. Hallituksen työllisyystavoite täyttynee etuajassa, kun ulkomaalaisten kausityöntekijöiden sijaan Suomessa alet
   Maailman menoa
   103
   1188
  3. Korona syylliset vastuuseen!

   Kiuruvedellä on nyt 21 koronatartuntaa. Se on valtava määrä asukaslukuun suhteutettuna. Se myös tarkoittaa että tartuntoja joista emme vielä tiedä on
   Kiuruvesi
   43
   1077
  4. Kaivattunne nimi

   Pelkkä nimi. Aloitan Jaakko
   Ikävä
   88
   1009
  5. Rikosilimotus

   Pitäsikkö tehhä rikosilimotus kun kaopassa niistin nokkoa niin muuvan ukko kahto oikein ikävästi. Tuli oikein pahaolo en varmala soa ensi yönä nukuttu
   Kuhmo
   10
   819