erot luterilaiseen uskoon?

helmy

Mikä oikeastaan erottaa luterilaisen ja ortodoksisen uskon toisistaan opillisessa mielessä? Käsittääkseni ortodoksien ja luterilaisten välillä on ehtoollisyhteys ja ne voivat avioitua keskenään. Olen suvusta jossa on sekä ortodokseja että luterilaisia, ja olen toki tietoinen, että tavat ja perinteet ovat toki erilaisia, mutta mikä on näiden kahden välinen suurin/tärkein ero? Olen osallistunut sekä luterilaiseen että ortodoksiseen jumalanpalvelukseen, häihin ja hautajaisiin, joten tiedän niihin liittyviä käytännön eroja, mutta koska suku ei ole kovin uskonnollinen, en tiedä opillisia eroja.

29

3019

  Vastaukset

  • Filigue erotti roomalaiskatolisen kirkon kirkon yhteydestä ja luterilaiset jatkavat samassa harhaopissa rypemistä.
   Myöskään luterilaisten pappeus ei ole pappeutta kirkon kannalta katsottuna ja kauhubonuksena on vielä ns "naispappeus".

   Ehtoollisyhteyttä ei ole eikä tule !

   • Paavi Filigue I Vakaa erotti itsensä ja lännen kirkot ortodoksisesta ja laittoi salaisesti alulle naispappeuden ja muut teologiset "vesikauhut" -joista en Jlan pelossa uskalla puhua enempää.

    Ortodoksinen Kirkko on pysynyt puhtaana, olkoonkin että meidän ortodoksien keskinäinen ehtoollisyhteys ei ole aina toiminut ja ei ehkä toimikkaan, ellei varsinkin Suomen kirkko(ort.)vapaudu; homoudesta, premaritaalisuudesta, anti-semitismistä, muiden uskontojen vainoamisesta, nationalismista ja niin edelleen. Pyhällä Venäjän Maalla, Kreikassa, Atoksella asiat ovat aivan toisin. Sieltä sitä mallia ottaa pitää AINA!


  • Luterilaisten ja ortodoksisten suuri ero taitaa olla erilaisessa ehtoolliskäsityksessä. Luterilaiset eivät kai ole asiasta niin tiukkoja, mutta ortodoksien ehtoollisella ei kai käy kuin ortodokseja.

  • vanhanaikaisempia, perinteitä kunnioittavampia. Se on jo sanan ortodoksi sisällä. Itseäni kiehtoi ortodoksisuus pitkään, mutta kun otin asiasta vähänkään selvää, nousi seinä pystyyn. Itse olen liberaali kristitty, en vastusta sitä enkä tätä vaan pidän ihmisistä sellaisina kuin he ovat. Myös naispapit ovat minusta pelkästään hyvä juttu.

   Jos joutuisin päättämään, kasvatanko lapseni luterilaisiksi tai ortodokseiksi, niin kiehtovia elementtejä kuin ortodoksisuudessa onkin, valitsisin nykyaikaa paremmin ymmärtävän luterilaisuuden.

   Ne, jotka eivät halua eläää 2000-lukua, valitsevat useimmiten kuitenkin vapaan suuntauksen liikkeen - pikkupiireissä on helpompi pitää pipoa tiukalla.

   Hyyhkynen

   • Ortodoksisuus ei kai oletusarvoisesti ole "perinteitä" kunnioittavaa, mutta "Perinnettä" hyvinkin. Kirkon pyhä Traditio ei ole sama asia kuin perinteet. Tradition pitäisi olla Pyhän Hengen elämää Kirkossa.

    Itse olen mielestäni liberaali, mutta silti ortodoksi.

    Itse aloituksen kysymys on hyvin laaja. Kannattaa yrittää tutustua v. 1054 kirkon hajaannuksen syihin, ja tämän jälkeen protestantismin teeseihin. Luterilaisuus pohjautuu roomalais-katolisuuteen. Karkeistaen voisi sanoa, että ortodoksisuus on opillisesti melko lähellä roomalais-katolisuutta (joskin kannattaa ottaa huomioon, että ortodoksisuus ei ollut keskiajalla rähmällään niinkuin roomalais-katoliset ja täten reformaation teesit eivät päde ort. kirkkoon), mutta painotukset ja ajattelun pohjavirtaukset ovat erilaisia. Esimerkiksi länttä ajatellaan rationaalisena, juridillisena ja skolastisuuden värittämänä. Idässä taas painotetaan uskon ja teologian "mysteerisyyttä".


   • Nimetön kirjoitti:

    Ortodoksisuus ei kai oletusarvoisesti ole "perinteitä" kunnioittavaa, mutta "Perinnettä" hyvinkin. Kirkon pyhä Traditio ei ole sama asia kuin perinteet. Tradition pitäisi olla Pyhän Hengen elämää Kirkossa.

    Itse olen mielestäni liberaali, mutta silti ortodoksi.

    Itse aloituksen kysymys on hyvin laaja. Kannattaa yrittää tutustua v. 1054 kirkon hajaannuksen syihin, ja tämän jälkeen protestantismin teeseihin. Luterilaisuus pohjautuu roomalais-katolisuuteen. Karkeistaen voisi sanoa, että ortodoksisuus on opillisesti melko lähellä roomalais-katolisuutta (joskin kannattaa ottaa huomioon, että ortodoksisuus ei ollut keskiajalla rähmällään niinkuin roomalais-katoliset ja täten reformaation teesit eivät päde ort. kirkkoon), mutta painotukset ja ajattelun pohjavirtaukset ovat erilaisia. Esimerkiksi länttä ajatellaan rationaalisena, juridillisena ja skolastisuuden värittämänä. Idässä taas painotetaan uskon ja teologian "mysteerisyyttä".

    Luterilaisuus on/oli lähellä augustinolaisuutta. Luostareita luterilaisilla ei kuitenkaan ole ollut/ole. Huomaa: luterilaisuus ei kiistä/ei ole ristiriidassa ortodoksisuuden ja ortodoksisen kirkon kanssa. Mutta luterilaisuus kiisti aikoinaa aneet ja paavin aseman kirkossa. Tarkoitus ei ollut perustaa uutta kirkkoa, vaan puhdistaa katolinen kirkko.


  • Yksi ero kirkkojen välillä on sakramenttien määrä. Luterilaisessa kirkossa on tietääkseni vain kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen. Ortodoksisessa kirkossa niitä on enemmän, esim. katumus (synnintunnustus), pappeus jne.

   Ortodoksiselta kannalta luterilaiset papit ovat tavallaan maallikkosaarnaajiin verrattavissa, koska heikäläisessä käsityksessä pappeus ei ole sakramentti.

   Luterilainen kirkko ei myöskään tunnusta kirkon pyhien ihmisten asemaa samoin kuin ortodoksit tai katolilaiset.

   Luterilainen usko painottaa käsittääkseni Raamatun arvovaltaa hyvin voimakkaasti. Ortodoksikirkossa kirkon traditio, kirkkoisät, pyhät ovat yhtä tärkeässä asemassa.

   Sitten on luostarilaitos: ortodokseilla se on, luterilaisilla ei.

   • ollenkaan vaan kasautuma kristillisyyden jäänteitä erilaisine tulkintoineen.

    Sieltä vain mieleistä makupalaa tunkiolta valitsemaan!


  • Momme

  • Ensinnäkään ortodoksisen ja luterilaisen kirkon välillä ei ole ehtoollisyhteyttä, koska sehän tarkottaisi, että ollaan saman kirkon jäseniä.

   Ortodoksisuus edustaa kristinuskon itäistä haaraa. 700-luvulta alkaen itäinen ja läntinen (nykyään nimeltään katolinen kirkko) alkoivat erkaantua toisistaan. Lopullinen ero tuli vuonna 1054. Luterilainen kirkko syntyi katolisen kirkon protestiliikkeenä. Vuoden 1054 eron jälkeen katoliset olivat voimakkaasti kehittäneet omaa oppiaan. Ortodoksinen kirkko taas edustaa edelleenkin opillisesti vanhan jakaantumattoman kirkon perintöä.

   Luterilainen kirkko ei hyväksynyt lännen kirkon kaikkia uusia oppeja kuten paavin ylipiispuutta, pappien selibaattia, kiirastulioppia yms. Ei ortodoksinen kirkkokaan näitä hyväksy.

   Mutta Luther poisti "puhdistamastaan" kirkosta myös monia asioita, jotka kuuluivat alkuperäiseen kristillisyyteen. Luterilaisessa kirkossa on vain kaksi sakramenttia, kun taas ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa niitä on seitsemän. Luther lakkautti myös luostarit ja piti avioliittoa puhtaasti maallisena asiana, vaikka toisaalta suositteli sitä uskovaisille. Luther vastusti myös edesmenneitten pyhien esirukousten pyytämistä ja vainajien puolesta rukoilemista. Kaksi viimeksimainittua ovat edelleen käytössä ortodoksisessa kirkossa.

   Vielä on sellainenkin ero, että läntiset kirkot korostavat voimakkaasti Kristuksen kärsimystä, kun taas ortodoksit korostavat kristuksen ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta.

   • "läntiset kirkot korostavat voimakkaasti Kristuksen kärsimystä, kun taas ortodoksit korostavat kristuksen ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta."

    Nyt vedät mutkia suoraksi vähän liian ankaralla kädellä, tahattomasti varmaankin.

    Kyllä Herran Kristuksen ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta korostetaan myös roomalaiskatolisessa kirkossa ja myös protestanttien kirkoissa, ja nimenomaan oikeaoppisessa luterilaisessa tunnustuksessa.

    Mikäli Jeesus Kristus ei ole oikeasti, tosiasiallisesti, noussut kuolleista ja voittanut kuoleman valtaa, yksikään ihminen ei voi edes kohdata elävää Jumalaa - minkäänlaisesta pelastuksesta nyt puhumattakaan.

    Tokihan kaikki oikeat kristityt - olkoon he sitten ortodoksit, katolilaiset, luterilaiset jne. - tuntevat Paavalin Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille ja siitä luvun 15:

    "Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne..."


  • Olen opin tiellä, joten vaikea sanoa.

   Mitä olen lukenut ortodoksisuudesta tuntuvat käsitykset oikeille.

  • Emme taivu luterilaisen kirkon lailla homosaastaan, ortodoksisessa kirkossa eivät sairaat ja syntiset homot mene vihille-koskaan.

  • Ortodoksien ja luterilaisten välillä ei siis ole ehtoollis yhteyttä niinkuin aikaisemmissakin kommenteissa on jo mainittu. Lisäksi ortodoksien käsitys uskosta ja Jumalasta on ehkä "vahvempi" eikä voida samalla tavalla sanoa välttämättä, että tulin uskoon 21.4.2009 vaan uskominen on jokaisen henkilökohtainen asia. Ortodoksit eivät tulkitse myöskään Raamattua niin kirjaimellisesti kuin luterilaiset ja Jeesuskin käytti paljon vertauskuvia. Tietääkseni joku yhdysvaltalainen tiedemies oli esittänyt teorioita esim Jeesuksen vettenpäällä kävelemiselle, koettaen todistaa sen olevan totta, mutta ortodoksit eivät välttämättä usko että se oli juuri kirjaimellisesti niin vaan Raamattua tulkitaan hieman vapaammin, vertauskuvallisesti. Eräs kaverinikin kertoi luterilaisella rippileirillä papin sanoneen että jos te uskotte kaiken mitä Raamatussa sanotaan, olette aika hulluja. Luterilaiset papitkaan eivät välttämättä usko opettamaansa, kun taas ortodoksien usko on ehkä enemmän läsnä ja se on voimakkaampaa. Raamatun tulkitsemisessakin täytyy muistaa, että nimenomaan ortodoksit isät päättivät kanonisista teksteistä kirkolliskokouksissa, eli Raamattu on ortodoksien kokoama, jolloin voisi olettaa myös ortodoksisen tulkinnan olevan lähempänä. Ortodoksinen uskonto on hyvin suvaitsevainen, vaikka se on mielestäni voimakkaampaa uskoa, kuin nyt jo melko maallistunut luterilaisuus. Luterilaisuudessa ei nähdä enään samanlaista vetoa, vaan kirkon jäseniä ollaan ihan muodon vuoksi.

   • Me luterilaiset, tai niin luulen, näin kiistelemme paljon raamatun tulkinnasta ja käännöksestä, siitä mikä on puhdasta ja oikea oppista uskoa. Siksi reformoidussa kirkossa on niin paljon lahkoja ja herätysliikkeitä. Mutta esimerkiksi tuosta kiistelystä, niin on jopa pohdittu tulisiko raamattua tulkita ja kääntää niin että "Jeesus käveli vetten päällä" vai "Jeesus käveli rannalla". Kumpikin käännös ja tulkintatapa ovat yhtä oikein ja yhtä mahdolliset, mutta jälkimmäisenä mainittu tulkinta ei ole niin ihmeellinen ja hämmästyttävä kuin se että Jeesus olisi kuivin jaloin viilettänyt pintaapitkin kävellen Gennesaretin aallokoissa. Lisäksi veden pinnalla kävelyllä on kuvataiteessa pidempi perinne kuin vaihtoehtoisella tekstin tulkinnalla. Joskus joku onkin heityänyt huulta, että luterilaiset huutavat uskoaan kadunkulmissa ulkokultaisina ja kiistelevät siitä, montako enkeliä mahtuu neulansilmään. Sallitaankoon aina kritiikki, mutta liioittelu on aina liioittelua. Kuitenkin teologialla, apologialla, eksegetiikalla, hermeneutiikalla, filologialla, sekä kaikenlaisella tutkimustyöllä on luterilaisuudessa suuri merkitys. Martti Lutheria kutsutaan myös maalistuvan uskon isänä, joten voisi jopa sanoa luterilaisuuden tehneen kristinuskosta tiedettä. Tiedetäähän Lutherin sanoneen kikosta: "Mitä lähempänä alkuperäistä, sen parempi - mitä kauempana alkuperäisestä, sen pahempi."


   • Tuo "tulin uskoon 21.4.2009" on joidenkin protestanttisten ryhmien viljelemää kielenkäyttöä, ei luterilaista oppia. Tuolla tavoin puhuvat monet aikuiskastetta kannattavat ryhmät (sanovat sitä "uskovien kasteeksi", eli kasteella käydään vasta kun on tultu uskoon). Suomessa luterilaisuuden ns. viidennessä herätysliikkeessä esiintyy samaa ajatusta, vaikka lapsikaste hyväksytäänkin. Tavallaan kasteen merkitystä siis vähätellään, kun korostetaan, että lisäksi pitää olla jokin "henkilökohtainen usko" (nämä samat tahot ovat kovasti mieltyneet tuohon henkilökohtainen-sanaan).

    Ja anteeksi nyt kun ortodoksisuus-palstalla puhun näin luterilaisuudesta, mutta ajattelin että ehkä se tässä sopii kun puhutaan ortodoksisuuden ja luterilaisuuden eroista. Luterilaisuudessa on eri suuntia eikä tuo uskoontulonkorostaminen liity likikään kaikkiin, joten sitä ei voi pitää minään keskeisenä erona.


  • No, luterilaisessa kirkossa vielä ollessani sain käsityksen, että riittää, kun uskoo Jumalan olemassaoloon ja riittää, kun uskoo olevansa pelastettu- riippumatta siitä, mitä tekee tai jättää tekemättä. Mistään kilvoittelusta ei ollut puhettakaan. Onhan se aika härskiä asettua Jumalaksi Jumalan paikalle ja väittää, että riittää, kun MINÄ uskon olevani pelastettu. Eihän ihmisellä silloin ole tarvetta yrittää kehittää itseänsä millään lailla. Laiskan uskontoa. Nyt jos minulta kysyttäisiin tuosta"pelastusvarmuudesta", niin voisin vain vastata, etten tiedä. Olen ihminen enkä Jumala. Ja Jumalan on tuomio sitten aikanaan kun minusta aika jättää.

   • Ei nyt tämäkään esitä luterilaisuutta ihan sellaisena kuin sen tunnen. Ei pelastusvarmus ja tuollainen ihan oikein arvostelemasi Jumalan paikalle asettuminen siihen kuulu. Voi olla, että juuri sinun kohdallesi on sattunut pappi, joka on niin tehnyt, mutta eivät kaikki luterilaiset papit sellaisia ole.

    Millään kilvoittelulla ja itsensä kehittämisellä ei Jumalan armoa kuitenkaan voi ansaita. Niissä toimissa jää jokainen väistämättä keskeneräiseksi. Ne ovatkin lähimmästä varten.


  • koska kirkollisverot määrittelee kumpikin taho erikseen. Muuten sama paska eri paketissa - vai miten se Paavali sanoikaan....

  • Ei mikään molemmat ovat teatteria uskovinaan,mukamas Raamattuun ja kunpikaan ei tuo esille todellista Jumalan sanaa,ortit nuolee ikonioitaan ja hokee lässyttäen naivisti helistimiään heiluttaen ja hoilaa jotain mantraa kuin intian gurut konsanaan.lutit taas hoilottaa samaa kaavaa ja lukee yhen jakeen milloin mistäkin Raamatusta,eikä kukaan osaa selvittää ,mitä jae tarkoittaa.
   No pikku kari ja irja nostaa lutit maailmankartalle nyt täällä homot kirkkoon pelastamaan se että Raamatun kristillinen oppi saadaan eroitettua kirkon toiminnasta ja siis kirkko voi jatkaa toimintaansa ilman minkäänlaista RAAMATUN antamaa lakia ja opetusta.

  • Niissä ei ole mitään eroa. Uskikset ovat vaan niin idiootteja että ovat keskenään eri mieltä kaikesta.

  • Mahtaako "luterilainen usko" olla pannattu mutta ortodoksikirkkohan ei voi tuottaa elävän Jumalan lapsia sen enempää kuin roomalaiskatolinenkaan. Ovathan nuo kirkot oppeineen ja olemuksineen kumpikin kirkonkitouksessa ja mikäli kirkonkirous otetaan totena ja tosissaan niin kuin se noissa kirkoissa on otettu ja toteutettu, niin pois vaan kummastakin kirotusta.

   • Sinä kiroat, minä siunaan.


   • hämeenlinnaforever kirjoitti:

    Sinä kiroat, minä siunaan.

    HE ovat itse kironneet itsensä kiroamalla toisensa. Eli kumpikin kirkko on julistanujt toisensa kirkon kiroukseen. Siitä oli ja on kysymys. Ei minun "kirouksistani".


   • "...mutta ortodoksikirkkohan ei voi tuottaa elävän Jumalan lapsia sen enempää kuin roomalaiskatolinenkaan."

    Mutta ainoastaan teidän vanhoillislestadiolaisten(?) seurakunta voi näitä tuottaa, koska Jumalan valtakunnan ihmissilmin nähtävä puoli on käytännössä sama asia kuin Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK)?


  • Helmi oot jonne

   • Ainakin paasto tulee mieleen näin aluksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ainakin paasto tulee mieleen näin aluksi.

    Kuten eräs jo mainitsi, luostarilaitos.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuten eräs jo mainitsi, luostarilaitos.

    Kirkko musiikki.


  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. MARTINA,anna jo Sofian olla rauhassa!

   Martina jätä jo Sofia rauhaan.Stefan ja Sofia ovat yhdessä ja koita jo hyväksyä se!On lapsellista olla mustasukkainen Sofialle.Stefan ei tule jättämä
   227
   3994
  2. Japanilaiset eivät loukkaannu Geisha suklaasta

   hysteeriset vihervasemmistolaiset loukkaantuivat heidän sijastaan. Tubettaja tarttui Fazerin Geisha-kohuun: Keskustelkaa meidän japanilaisten kanssa
   Maailman menoa
   163
   3646
  3. Martinako tämän sopan keitti itse?

   Luin että Martina oli vaihtanut päivää sovitusta silloin, eilen kun Isabellaa kuvattiin Hangossa. Isben ei pitänyt tulla sinä päivänä sinne kun Sofia
   Kotimaiset julkkisjuorut
   113
   1318
  4. Onnea Sofia! Stefan jätti Eiran asunnon vuokrat maksamatta!

   Stefanilta karhuttiin yli 33 000 e vuokrasaatavia Helsingin käräjäoikeudessa, kertovat mediat. Tämä on julkista tietoa.
   173
   1152