Lapsen oikeuksia on

kunnioitettava!

YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa 1959 todetaan lapsen oikeuksien koskevan lapsia sekä ennen syntyämää ja syntymän jälkeen. Lapsi vaatii suojelua juuri kehittymättömytensä ja suojattomuutansa takia. Tämä on uudelleen vahvistettu 1989 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lapsen oikeuksien sopimuksen 6 artikla toteaa: Sopimusvaltiot tunnustavat, että lapsella on synnynnäinen oikeus elämään. Sopimusvaltiot takaavat lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen mahdollisuudet mahdollisimman täysimääräisesti. 12. artiklan mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa. 16 artikla: lapsen kunniaa ei saa halventaa. 19 artikla kieltää kaikkinaisen lapseen kohdistuvan väkivallan. 20 artikla: mikäli lasta ei voida suojella perheessa on se valtion tehtävä. 23 artikla; myös vammaisten lasten oikeus on nauttia hyvästä elämästä. Useissa pykälissä velvoitetaan valtio tukemaan heikommassa asemassa olevia lapsien vahempia. 24 artikla: on päästävä eroon lapselle vahingollisista perinnäisistä tavoista. 27 artikla. ensisijainen vastuu lapsesta on vanhemmilla. 32 artikla: lasta on suojeltava taloudelliselta hyväksikäytöltä. 34 artikla: lasta on suojeltava kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. 36 artikla: sopimusvaltiot suojaavat lasta kaikilta hyväksikäytön muodoilta. 37 artikla: lasta ei kiduteta eikä rangaista eikä kohdella julmalla, epäinhimillisellä eikä halventavalla tavalla. Kuolemanrangaistusta ei saa määrätä kenellekään alle 18 vuotiaalle mistään teosta. http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus Mm. edellä maintut kohdat ovat syvimmässä ristiriidassa lapsiin kohdistuvien aborttien tapauksissa. Lisäksi abortit estävät kaiken muun lapsen oikeuksiin luettujen oikeuksien totetumisen. Aborteissa surmautetaan Suomessa vuosittain miltei 11 000 lasta, vaikka lapsen oikeuksien julistus ja - sopimus ovat vahvistaneet ja määritelleet lapsien synnynnäiset oikeudet elämään ja hyvinvointiin. Lisäksi abortit ovat syvimmässä ristiriidassa myös lapsen oikeuksien julistuksen määrittelemien lapsen yksityiskohtaisten oikeuksien kanssa. http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus

402

4962

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • lapsi - syntymästään lähtien!

   Syntymätön, on syntymätön. Ihan yksiselitteistä. Mitä sanaa et tajunnut? Jos minä synnytän jo rv 9 niin sinä saat suojella sitä sitten ihan niin paljon kuin vain haluat. Ole hyvä.

   • lasta

    suojellaan parhaiten ja ainoalla mahdollisella tavoin kohdussa. Mikä kohta sinulta jäi ymmärtämättä ('ENNEN syntymää')?


   • satuapa*
    lasta kirjoitti:

    suojellaan parhaiten ja ainoalla mahdollisella tavoin kohdussa. Mikä kohta sinulta jäi ymmärtämättä ('ENNEN syntymää')?

    koskevat tuon mainitun sopimuksen mukaan vain syntyneitä. Syntymättömien kohdalla hoito ja suojelu tulee hoidettua neuvolasysteemissä. Eli Suomen systeemi täyttää nuo mitä parhaiten.


   • tuon sopimuksen
    lasta kirjoitti:

    suojellaan parhaiten ja ainoalla mahdollisella tavoin kohdussa. Mikä kohta sinulta jäi ymmärtämättä ('ENNEN syntymää')?

    osalta: "Miten lapsi määritellään? Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien komitea on halunnut rajata työnsä koskemaan jo syntynyttä lasta." http://www.unicef.fi/los_kysymyksia_vastauksia


   • ole...
    satuapa* kirjoitti:

    koskevat tuon mainitun sopimuksen mukaan vain syntyneitä. Syntymättömien kohdalla hoito ja suojelu tulee hoidettua neuvolasysteemissä. Eli Suomen systeemi täyttää nuo mitä parhaiten.

    mitenkään tarkennettu että hoiva syntymättömille tarkoittaisi vain neuvolaa. Joten ihan omaa mutuasi on se tulkinta.


   • ne ovat
    tuon sopimuksen kirjoitti:

    osalta: "Miten lapsi määritellään? Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien komitea on halunnut rajata työnsä koskemaan jo syntynyttä lasta." http://www.unicef.fi/los_kysymyksia_vastauksia

    alle 18 vuotiaita syntymättömätkin! Ja vaikka komitean TYÖ kohdistuisi syntyneisiin (lainsäädäntöjen takia ei käytännössä voikaan koskea myös syntymättömiä!), ei rajaa sopimuksesta pois syntymättömiä.


   • satuapa*
    ole... kirjoitti:

    mitenkään tarkennettu että hoiva syntymättömille tarkoittaisi vain neuvolaa. Joten ihan omaa mutuasi on se tulkinta.

    mitä muuta se syntymättömien hoiva voi tarkoittaa...


   • satuapa*
    ne ovat kirjoitti:

    alle 18 vuotiaita syntymättömätkin! Ja vaikka komitean TYÖ kohdistuisi syntyneisiin (lainsäädäntöjen takia ei käytännössä voikaan koskea myös syntymättömiä!), ei rajaa sopimuksesta pois syntymättömiä.

    sopimus ja sen artiklat, jiosta puhuit ja jonka maat ovat allekirjoittaneet, koski vain syntymättömiä.


   • voisivat tehdä?
    tuon sopimuksen kirjoitti:

    osalta: "Miten lapsi määritellään? Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien komitea on halunnut rajata työnsä koskemaan jo syntynyttä lasta." http://www.unicef.fi/los_kysymyksia_vastauksia

    Se miten kansalliset poliitikot rajaavat työnsä ei mitenkään muuta YK:n yleiskokouksen päätöksiä. Se, ettei Suomessa sovelleta lapsen oikeuksien julistusta eikä -sopimusta sen tarkoittamalla tavalla kaikkiin lapsiin on äärimmäisen valitettavaa, mutta mitäpä poliitikot voisivat tehdä kun ovat meneet säätämään lapsen oikeuksien kanssa ristiriidassa olevan abortointilain. Lapset äitindä kohdussa jäävät vaille YK:n määrittämiä lapsen oikeuksia. Nämä lapset on jätetty mielivallan ja oikun armoille. Se on häpeä!


   • on laillisesti sitova
    ne ovat kirjoitti:

    alle 18 vuotiaita syntymättömätkin! Ja vaikka komitean TYÖ kohdistuisi syntyneisiin (lainsäädäntöjen takia ei käytännössä voikaan koskea myös syntymättömiä!), ei rajaa sopimuksesta pois syntymättömiä.

    Tuo sopimus on sen ratifioineille mailla lailliusesti sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että sen ratifioineet maat ovat velvollisia muuttamaan oman lainsäädäntönsä sen mukaiseksi. Sopimusta ei muokkailla maiden lainsäädäntöjen mukaisiksi vaan ratifioineet maat muuttavat omaa lainsäädäntöään. Tämän toteutumista valvoo lasten oikeuksien komitea, se on siis se komitean työ. Ja komitea ei katso sopimuksen koskevan syntymättömiä lapsia, sillä se on rajannut ne työnsä ulkopuolelle.


   • mistään
    voisivat tehdä? kirjoitti:

    Se miten kansalliset poliitikot rajaavat työnsä ei mitenkään muuta YK:n yleiskokouksen päätöksiä. Se, ettei Suomessa sovelleta lapsen oikeuksien julistusta eikä -sopimusta sen tarkoittamalla tavalla kaikkiin lapsiin on äärimmäisen valitettavaa, mutta mitäpä poliitikot voisivat tehdä kun ovat meneet säätämään lapsen oikeuksien kanssa ristiriidassa olevan abortointilain. Lapset äitindä kohdussa jäävät vaille YK:n määrittämiä lapsen oikeuksia. Nämä lapset on jätetty mielivallan ja oikun armoille. Se on häpeä!

    kansallisten politikkojen tekemästä rajauksesta, vaan lapsen oikeuksien komitean tekemästä rajauksesta. Kansalliset politikot ovat ratifioimalla tuon sopimuksen sitoutuneet muuttamaan maansa lainsäädännön siihen sopivaksi. Ja juuri tätä valvoo komitea, joka ei siis katso sopimuksen koskevan syntymättömiä lapsia. Sopimus on siis sen ratifioineille maille laillisesti sitova, eikä komitea ole katsonut tarpeelliseksi ulottaa tätä juridista sitovuutta koskemaan syntymättömiä lapsia. "Se, ettei Suomessa sovelleta lapsen oikeuksien julistusta eikä -sopimusta sen tarkoittamalla tavalla kaikkiin lapsiin on äärimmäisen valitettavaa, mutta mitäpä poliitikot voisivat tehdä kun ovat meneet säätämään lapsen oikeuksien kanssa ristiriidassa olevan abortointilain." Suomi on ratifioinut Lasten oikeuksien sopimuksen, ja näin ollen myöskin joutunut niin tehdessään muuttamaan omaa lainsäädäntöään. Sopimusta ei voida ratifioida, mikäli lainsäädäntö on sen vastainen. Eikälapsen oikeuksien komitealla ole ollut Suomelle huomauttamista aborttilain tiimoilta.


   • tietämättömälle...
    voisivat tehdä? kirjoitti:

    Se miten kansalliset poliitikot rajaavat työnsä ei mitenkään muuta YK:n yleiskokouksen päätöksiä. Se, ettei Suomessa sovelleta lapsen oikeuksien julistusta eikä -sopimusta sen tarkoittamalla tavalla kaikkiin lapsiin on äärimmäisen valitettavaa, mutta mitäpä poliitikot voisivat tehdä kun ovat meneet säätämään lapsen oikeuksien kanssa ristiriidassa olevan abortointilain. Lapset äitindä kohdussa jäävät vaille YK:n määrittämiä lapsen oikeuksia. Nämä lapset on jätetty mielivallan ja oikun armoille. Se on häpeä!

    Suomessa nimenomaan sovelletaan tätä sopimusta. "Suomi ratifioi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kesäkuussa 1991, ja se saatettiin asetuksella voimaan saman vuoden elokuussa. Sopimus on osa sisäistä lainsäädäntöämme." Moitetta komitea on antanut mm. "Komitea on moittinut Suomea lapsen edun liian suppeasta ymmärtämisestä, lapsipolitiikan hajanaisuudesta, lapsiasiavaltuutetulle osoitettujen resurssien niukkuudesta sekä lapsiin kohdistettujen voimavarojen alueellisesta epätasa-arvoisuudesta. Myös romanilasten asemassa ja turvapaikanhakijalasten kohtelussa sekä lapsia koskevassa tilastoinnissa ja sopimuksesta tiedottamisessa on parannettavaa. # Uusia huomautuksen aiheita ovat muun muuassa huoltajuuskiistojen pitkittyminen, lasten alkoholinkäyttö ja ylipaino, köyhyydessä elävien lasten määrän lisääntyminen ja haitallisen median vaikutus lapsiin." Ei mitään puhetta aborttilaista! Kiitostakin on saatu... "Lapsen oikeuksien komitea on kiittänyt Suomea aikataulujen noudattamisesta sekä lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamisesta yleisellä tasolla. Komitea on kehunut myös Suomen sosiaaliturvaa, hyvinvointipalveluja, äitiys- ja isyyslomia, päivähoitojärjestelmää, koulutusta, lasten asemaa kohentavia lakimuutoksia sekä kansallisia ohjelmia." Toisin sanoen, komitealla ei ole ollut moitittavaa Suomen aborttilainsäädännöstä. Niin ja, Ole Hyvä :)


   • kerroppa
    satuapa* kirjoitti:

    mitä muuta se syntymättömien hoiva voi tarkoittaa...

    onko sillä mahdettu tarkoittaa niiden tappamista?


   • satuapa*
    kerroppa kirjoitti:

    onko sillä mahdettu tarkoittaa niiden tappamista?

    Aborttilakimmehan sattuu olemaan lasten oikeuksien sopimuksen mukainen.


   • se voikaan
    on laillisesti sitova kirjoitti:

    Tuo sopimus on sen ratifioineille mailla lailliusesti sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että sen ratifioineet maat ovat velvollisia muuttamaan oman lainsäädäntönsä sen mukaiseksi. Sopimusta ei muokkailla maiden lainsäädäntöjen mukaisiksi vaan ratifioineet maat muuttavat omaa lainsäädäntöään. Tämän toteutumista valvoo lasten oikeuksien komitea, se on siis se komitean työ. Ja komitea ei katso sopimuksen koskevan syntymättömiä lapsia, sillä se on rajannut ne työnsä ulkopuolelle.

    valvoa tietenkään muita kuin niitä syntyneitä! Ja niinhän siellä todetaan myös että monessa maassa, Suomessakin olisi lainsäädännössä parantamisen varaa.. >Maailman valtiot ovat edistyneet Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lainsäädännön kehittämisessä, mutta valitettavasi eivät riittävästi, haasteita riittää myös Suomessa.>


   • mutua.
    mistään kirjoitti:

    kansallisten politikkojen tekemästä rajauksesta, vaan lapsen oikeuksien komitean tekemästä rajauksesta. Kansalliset politikot ovat ratifioimalla tuon sopimuksen sitoutuneet muuttamaan maansa lainsäädännön siihen sopivaksi. Ja juuri tätä valvoo komitea, joka ei siis katso sopimuksen koskevan syntymättömiä lapsia. Sopimus on siis sen ratifioineille maille laillisesti sitova, eikä komitea ole katsonut tarpeelliseksi ulottaa tätä juridista sitovuutta koskemaan syntymättömiä lapsia. "Se, ettei Suomessa sovelleta lapsen oikeuksien julistusta eikä -sopimusta sen tarkoittamalla tavalla kaikkiin lapsiin on äärimmäisen valitettavaa, mutta mitäpä poliitikot voisivat tehdä kun ovat meneet säätämään lapsen oikeuksien kanssa ristiriidassa olevan abortointilain." Suomi on ratifioinut Lasten oikeuksien sopimuksen, ja näin ollen myöskin joutunut niin tehdessään muuttamaan omaa lainsäädäntöään. Sopimusta ei voida ratifioida, mikäli lainsäädäntö on sen vastainen. Eikälapsen oikeuksien komitealla ole ollut Suomelle huomauttamista aborttilain tiimoilta.

    Millähän perustein sopimus ei muka koske syntymättömiä kun siellä aivan selvin sanoin nekin mainitaan? :DD Tajuatko että se kehen TYÖ kohdistuu ei rajoita syntymättömiä mitenkään sopimuksen ulkopuolelle? Ja siellä on tosiaan todettu että lainsäädännössä on edelleen parantamisen varaa. Eli sopimus on tehty vaikkei lainsäädäntö kaikilta osin vastaakaan sitä. Joten kyllä voidaan ratifioida.


   • mielestäs
    tietämättömälle... kirjoitti:

    Suomessa nimenomaan sovelletaan tätä sopimusta. "Suomi ratifioi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kesäkuussa 1991, ja se saatettiin asetuksella voimaan saman vuoden elokuussa. Sopimus on osa sisäistä lainsäädäntöämme." Moitetta komitea on antanut mm. "Komitea on moittinut Suomea lapsen edun liian suppeasta ymmärtämisestä, lapsipolitiikan hajanaisuudesta, lapsiasiavaltuutetulle osoitettujen resurssien niukkuudesta sekä lapsiin kohdistettujen voimavarojen alueellisesta epätasa-arvoisuudesta. Myös romanilasten asemassa ja turvapaikanhakijalasten kohtelussa sekä lapsia koskevassa tilastoinnissa ja sopimuksesta tiedottamisessa on parannettavaa. # Uusia huomautuksen aiheita ovat muun muuassa huoltajuuskiistojen pitkittyminen, lasten alkoholinkäyttö ja ylipaino, köyhyydessä elävien lasten määrän lisääntyminen ja haitallisen median vaikutus lapsiin." Ei mitään puhetta aborttilaista! Kiitostakin on saatu... "Lapsen oikeuksien komitea on kiittänyt Suomea aikataulujen noudattamisesta sekä lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamisesta yleisellä tasolla. Komitea on kehunut myös Suomen sosiaaliturvaa, hyvinvointipalveluja, äitiys- ja isyyslomia, päivähoitojärjestelmää, koulutusta, lasten asemaa kohentavia lakimuutoksia sekä kansallisia ohjelmia." Toisin sanoen, komitealla ei ole ollut moitittavaa Suomen aborttilainsäädännöstä. Niin ja, Ole Hyvä :)

    todistaa aborttilain olevan järjestön mielen/sopimuksen mukainen kun sitä ei sattumoisin mainita noissa teksteissä? :D


   • kun ei
    satuapa* kirjoitti:

    Aborttilakimmehan sattuu olemaan lasten oikeuksien sopimuksen mukainen.

    nyt vain sattumoisin ole! :DD


   • satuapa*
    kun ei kirjoitti:

    nyt vain sattumoisin ole! :DD

    koska sinä sanot? Yk kun sanoo ihan muuta. Yk on ihan tyytyväinen syntymättömien oikeuksiin Suomessa.


   • se niin
    satuapa* kirjoitti:

    koska sinä sanot? Yk kun sanoo ihan muuta. Yk on ihan tyytyväinen syntymättömien oikeuksiin Suomessa.

    sanoo? Vai onko se tyytyväinen koska sä sanot niin :D Sehän sanoo pikemminkin että Suomenkin lainsäädännössä on vielä parannettavaa!


   • lukea se sopimus
    mutua. kirjoitti:

    Millähän perustein sopimus ei muka koske syntymättömiä kun siellä aivan selvin sanoin nekin mainitaan? :DD Tajuatko että se kehen TYÖ kohdistuu ei rajoita syntymättömiä mitenkään sopimuksen ulkopuolelle? Ja siellä on tosiaan todettu että lainsäädännössä on edelleen parantamisen varaa. Eli sopimus on tehty vaikkei lainsäädäntö kaikilta osin vastaakaan sitä. Joten kyllä voidaan ratifioida.

    "Millähän perustein sopimus ei muka koske syntymättömiä kun siellä aivan selvin sanoin nekin mainitaan? :DD" Sopimuksen johdannossa muistetaan, että aiempi, juridisesti ei-sitova, Lasten oikeuksien julistus mainitsi myös syntymättömät. Itse sopimus ja sen artiklat eivät erityisesti mainitse syntymättömiä. Se määrittelee sopimuksen koskevan kaikkia alle 18 vuotiaita lapsia ja faktaa on se, että ihmisen ikää aletaan laskea syntymästä. "muistavat, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 20 päivänä marraskuuta 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan, että "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen"" http://www.unicef.fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus_koko Tämän lisäksi, ettei itse sopimus erityisesti mainitse sen koskevan myös syntymättömiä, on tosiaan sen noudattamista valvova komitea rajannut täysin yksiselitteisesti syntymättömät sen ulkopuolelle. Tästä linkki onkin jo ketjussa esitetty. Ja kuten jo sanottu, Suomen aborttilainsäädännöstä ei olla huomautettu. Eli kyse nyt ei valitettavasti ole minun mutustani, vaan tosiasioista, jotka olen linkein osoittanut.


   • satuapa*
    se niin kirjoitti:

    sanoo? Vai onko se tyytyväinen koska sä sanot niin :D Sehän sanoo pikemminkin että Suomenkin lainsäädännössä on vielä parannettavaa!

    sinulle on näytetty ne tässäkin aloituksessa :) Ei ole montaa viestiä, jaksat varmaan etsiä ja toivottavasti myös lukea. Vinkki: sopimuksen ratifiointi ja sen toteutumisen valvominen.


   • ?????????
    se voikaan kirjoitti:

    valvoa tietenkään muita kuin niitä syntyneitä! Ja niinhän siellä todetaan myös että monessa maassa, Suomessakin olisi lainsäädännössä parantamisen varaa.. >Maailman valtiot ovat edistyneet Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lainsäädännön kehittämisessä, mutta valitettavasi eivät riittävästi, haasteita riittää myös Suomessa.>

    "no eihän se voikaan 7.5.2009 klo 13.43    valvoa tietenkään muita kuin niitä syntyneitä!" Jos se haluaisi valvoa syntymättömiäkin, mikä sen estäisi?? Mikä estäisi YK:ta velvoittamasta sopimuksen ratifioineilta valtioilta lainsäädännöllisiä toimia syntymättömien oikeuksien turvaamiseksi? Mikä estäisi sitä ainakin huomauttamasta niitä rikkovasta lainsäädännöstä? "Ja niinhän siellä todetaan myös että monessa maassa, Suomessakin olisi lainsäädännössä parantamisen varaa.." Ja Suomessa ei komitean mukaan ole ollut parantamisen varaa aborttilain suhteen. Siitä ei Suomi ole huomautuksia saanut.


   • näkynyt.
    satuapa* kirjoitti:

    sinulle on näytetty ne tässäkin aloituksessa :) Ei ole montaa viestiä, jaksat varmaan etsiä ja toivottavasti myös lukea. Vinkki: sopimuksen ratifiointi ja sen toteutumisen valvominen.

    Tämän sen sijaan olen löytänyt: >Noudattavatko kaikki sopimuksen jäsenvaltiot sopimusta? Maailman valtiot ovat edistyneet Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lainsäädännön kehittämisessä, mutta valitettavasi eivät riittävästi, haasteita riittää myös Suomessa.>


   • kun sitä
    ????????? kirjoitti:

    "no eihän se voikaan 7.5.2009 klo 13.43    valvoa tietenkään muita kuin niitä syntyneitä!" Jos se haluaisi valvoa syntymättömiäkin, mikä sen estäisi?? Mikä estäisi YK:ta velvoittamasta sopimuksen ratifioineilta valtioilta lainsäädännöllisiä toimia syntymättömien oikeuksien turvaamiseksi? Mikä estäisi sitä ainakin huomauttamasta niitä rikkovasta lainsäädännöstä? "Ja niinhän siellä todetaan myös että monessa maassa, Suomessakin olisi lainsäädännössä parantamisen varaa.." Ja Suomessa ei komitean mukaan ole ollut parantamisen varaa aborttilain suhteen. Siitä ei Suomi ole huomautuksia saanut.

    ei ole mainittu siellä/huomautettu (?) niin se laki on syntymättömien oikeuksien mukanen? :D Kuinka ihmeessä ne voisi valvoa oikeuksia kun laki on mikä on, eikä ne voi sille yhtään mitään?


   • takia se
    lukea se sopimus kirjoitti:

    "Millähän perustein sopimus ei muka koske syntymättömiä kun siellä aivan selvin sanoin nekin mainitaan? :DD" Sopimuksen johdannossa muistetaan, että aiempi, juridisesti ei-sitova, Lasten oikeuksien julistus mainitsi myös syntymättömät. Itse sopimus ja sen artiklat eivät erityisesti mainitse syntymättömiä. Se määrittelee sopimuksen koskevan kaikkia alle 18 vuotiaita lapsia ja faktaa on se, että ihmisen ikää aletaan laskea syntymästä. "muistavat, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 20 päivänä marraskuuta 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan, että "lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen"" http://www.unicef.fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus_koko Tämän lisäksi, ettei itse sopimus erityisesti mainitse sen koskevan myös syntymättömiä, on tosiaan sen noudattamista valvova komitea rajannut täysin yksiselitteisesti syntymättömät sen ulkopuolelle. Tästä linkki onkin jo ketjussa esitetty. Ja kuten jo sanottu, Suomen aborttilainsäädännöstä ei olla huomautettu. Eli kyse nyt ei valitettavasti ole minun mutustani, vaan tosiasioista, jotka olen linkein osoittanut.

    sitten edelleen halutaan muistaa siellä, jollei sillä ois mitään merkitystä sopimuksen kannalta? Eipä siellä taoideta erikseen olla syntymättömiä poiskaan sujljettu sopimuksesta? Komitean työn kohteet ei edelleen rajaa sopimusta mitenkään. Eikä se ettei aborttilakia mainita tarkota että se ois Yk.n toiveiden/sopimuksen mukainen. Kyllä on ihan omaa tulkintaasi ollut ne mitä väität.


   • satuapa*
    näkynyt. kirjoitti:

    Tämän sen sijaan olen löytänyt: >Noudattavatko kaikki sopimuksen jäsenvaltiot sopimusta? Maailman valtiot ovat edistyneet Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lainsäädännön kehittämisessä, mutta valitettavasi eivät riittävästi, haasteita riittää myös Suomessa.>

    Suomen haasteet löytyy yksityiskohtaisesti esitettynä. Ei ollut aborttilainsäädäntö niissä.


   • satuapa*
    kun sitä kirjoitti:

    ei ole mainittu siellä/huomautettu (?) niin se laki on syntymättömien oikeuksien mukanen? :D Kuinka ihmeessä ne voisi valvoa oikeuksia kun laki on mikä on, eikä ne voi sille yhtään mitään?

    "Kuinka ihmeessä ne voisi valvoa oikeuksia kun laki on mikä on, eikä ne voi sille yhtään mitään?" selvität, mitä tarkoittaa se, että maat ratifioivat tuon sopimuksen. Ja että tuo komitea valvoo sen noudattamista ja huomauttaa, missä mennään metsään. Alkaa huvittaa aika kovin nuo juttusi :)


   • ihan suoraan
    kun sitä kirjoitti:

    ei ole mainittu siellä/huomautettu (?) niin se laki on syntymättömien oikeuksien mukanen? :D Kuinka ihmeessä ne voisi valvoa oikeuksia kun laki on mikä on, eikä ne voi sille yhtään mitään?

    että minkä ihmeen takia huomautettavaa löytyy sitten muista asioista, mutta ei aborttilaista, jos juuri se aborttilaki on sopimuksen vastainen? Miksi muista laeista huomautetaan siitä huolimatta että laki on mikä on, mutta ei aborttilaista?? Miksi mitään ei edes sanota sen aborttilain suhteen, jos se kerran on sopimuksen vastainen???


   • sanonut
    takia se kirjoitti:

    sitten edelleen halutaan muistaa siellä, jollei sillä ois mitään merkitystä sopimuksen kannalta? Eipä siellä taoideta erikseen olla syntymättömiä poiskaan sujljettu sopimuksesta? Komitean työn kohteet ei edelleen rajaa sopimusta mitenkään. Eikä se ettei aborttilakia mainita tarkota että se ois Yk.n toiveiden/sopimuksen mukainen. Kyllä on ihan omaa tulkintaasi ollut ne mitä väität.

    ja toisin kuin sinä, jopa linkein sanomiseni osoittanut, niin todellakaan sopimuksessa ei suoraan sanota sen koskevan syntymättömiä ja selvästi heidät rajataan sen käytännön toteutuksen ulkopuolelle. Uskoisin, että johdannossa syntymättömien oikeudet muistetaan kunnioituksesta vanhempaa Lapsen oikeuksien julistusta kohtaan. Syntymättömien oikeudet eivät kuitenkaan itse sopimukseen sisälly. Olen linkein todistanut väitteeni, joten ne eivät ole mutua. Sinä sen sijaan et ole vielä kyennyt todistamaan omiasi mitenkään.


   • ei ole
    satuapa* kirjoitti:

    Suomen haasteet löytyy yksityiskohtaisesti esitettynä. Ei ollut aborttilainsäädäntö niissä.

    mainittu siellä yhdessä tekstinpätkässä (komitean kohdelistalla) niin rajaa sopimuksesta ulos ne syntymättömät (vaikka ne jopa erikseen siellä mainitaan!) ja aborttilaista Yk.n toiveiden mukaisen?! :DDD


   • ja paljon
    satuapa* kirjoitti:

    "Kuinka ihmeessä ne voisi valvoa oikeuksia kun laki on mikä on, eikä ne voi sille yhtään mitään?" selvität, mitä tarkoittaa se, että maat ratifioivat tuon sopimuksen. Ja että tuo komitea valvoo sen noudattamista ja huomauttaa, missä mennään metsään. Alkaa huvittaa aika kovin nuo juttusi :)

    on vielä haasteita Suomenkin lainsäädännössä :D


   • siellä ei
    ihan suoraan kirjoitti:

    että minkä ihmeen takia huomautettavaa löytyy sitten muista asioista, mutta ei aborttilaista, jos juuri se aborttilaki on sopimuksen vastainen? Miksi muista laeista huomautetaan siitä huolimatta että laki on mikä on, mutta ei aborttilaista?? Miksi mitään ei edes sanota sen aborttilain suhteen, jos se kerran on sopimuksen vastainen???

    ole aivan kaikkea edes lueteltukaan? :D


   • ne halutaan
    sanonut kirjoitti:

    ja toisin kuin sinä, jopa linkein sanomiseni osoittanut, niin todellakaan sopimuksessa ei suoraan sanota sen koskevan syntymättömiä ja selvästi heidät rajataan sen käytännön toteutuksen ulkopuolelle. Uskoisin, että johdannossa syntymättömien oikeudet muistetaan kunnioituksesta vanhempaa Lapsen oikeuksien julistusta kohtaan. Syntymättömien oikeudet eivät kuitenkaan itse sopimukseen sisälly. Olen linkein todistanut väitteeni, joten ne eivät ole mutua. Sinä sen sijaan et ole vielä kyennyt todistamaan omiasi mitenkään.

    edelleen muistaa ja mainita siellä jos niillä ei nykysopimuksessa muka ole enää paskankaan väliä?? Pekästään olet mutuillut että syntymättömien oikeudet ei kuuluisi sopimukseen vaikka ne aivan selkeästi siellä oikein erikseen mainitaan! :D Mitkään linkit tai tekstinpätkät eivät myöskään ole sulkeneet heitä sopimuksen ulkopuolelle.


   • satuapa*
    ei ole kirjoitti:

    mainittu siellä yhdessä tekstinpätkässä (komitean kohdelistalla) niin rajaa sopimuksesta ulos ne syntymättömät (vaikka ne jopa erikseen siellä mainitaan!) ja aborttilaista Yk.n toiveiden mukaisen?! :DDD

    "ai jos ei ole 7.5.2009 klo 17.38    mainittu siellä yhdessä tekstinpätkässä (komitean kohdelistalla) niin rajaa sopimuksesta ulos ne syntymättömät (vaikka ne jopa erikseen siellä mainitaan!) ja aborttilaista Yk.n toiveiden mukaisen?! :DD" Huomaatko, että tuossa sotket kaksi täysin eri asiaa? 1.YK:n lasten ihymisoikeuskomitea on rajannut lasten oikeuksien sopimuksen suoraan ja kirjaimellisesti koskemaan syntyneitä. 2.Ja maat ovat tuon kyseisen sopimuksen ratifioineet. Ja siitä kyseisestä sopimuksesta puhut. Ja tuo komitea valvoo ja tuo esiin eri maiden puutteet ihmisoikeussopimuksen valossa. Ja niiden mukaan aborttilainsäädännössämme ei ole puutteita. Monia muita puutteita ja parannettavaa kyllä löytyy.


   • satuapa*
    ja paljon kirjoitti:

    on vielä haasteita Suomenkin lainsäädännössä :D

    että ne YK:n näkemät haasteet Suomen lainsäädännössä on kerrottu ja sen on julkista tietoa? Sehän juuri on tuon komitean tarkoitus; nostaa esiin haasteet ja puutteet ja muistuttaa maita, mihin he ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet.


   • kaikkia lapsia.
    sanonut kirjoitti:

    ja toisin kuin sinä, jopa linkein sanomiseni osoittanut, niin todellakaan sopimuksessa ei suoraan sanota sen koskevan syntymättömiä ja selvästi heidät rajataan sen käytännön toteutuksen ulkopuolelle. Uskoisin, että johdannossa syntymättömien oikeudet muistetaan kunnioituksesta vanhempaa Lapsen oikeuksien julistusta kohtaan. Syntymättömien oikeudet eivät kuitenkaan itse sopimukseen sisälly. Olen linkein todistanut väitteeni, joten ne eivät ole mutua. Sinä sen sijaan et ole vielä kyennyt todistamaan omiasi mitenkään.

    Lapsen oikeuksien sopimuksessa on LÄHTKÖKOHTAISESTI JA ERIKSEEN JO JOHDANNOSSA MAINITEN JA TARKASTI SITEERATEN TODETTU LAPSEN OIKEUKSIEN KOSEKVAN SEKÄ SYNTYNEITÄ ETTÄ SYNTYMÄTTÖMIÄ LAPSIA TARKAALLEEN SITEN KUIN SE JO 1959 LAPSEN OIKEUKSIEN JULISTUKSESSA TODETTIIN. Siinä on YK:n yleiskokouksen 1959 ja 1989 päätös. Valitettavaa on että kansalliset lainsäädännöt ja käytännöt eivät kunnioita lapsen oikeuksia. JUURI SIKSI NÄITÄ JULISTUKSIA JA SOPIMUKSIA TARVITAAN. Jos valiot niitä kunnioittaisivat, ei YK:n tarivitsi moiseen itsestään selvään asiaan edes puuttua.


   • valviovat itseään
    tietämättömälle... kirjoitti:

    Suomessa nimenomaan sovelletaan tätä sopimusta. "Suomi ratifioi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kesäkuussa 1991, ja se saatettiin asetuksella voimaan saman vuoden elokuussa. Sopimus on osa sisäistä lainsäädäntöämme." Moitetta komitea on antanut mm. "Komitea on moittinut Suomea lapsen edun liian suppeasta ymmärtämisestä, lapsipolitiikan hajanaisuudesta, lapsiasiavaltuutetulle osoitettujen resurssien niukkuudesta sekä lapsiin kohdistettujen voimavarojen alueellisesta epätasa-arvoisuudesta. Myös romanilasten asemassa ja turvapaikanhakijalasten kohtelussa sekä lapsia koskevassa tilastoinnissa ja sopimuksesta tiedottamisessa on parannettavaa. # Uusia huomautuksen aiheita ovat muun muuassa huoltajuuskiistojen pitkittyminen, lasten alkoholinkäyttö ja ylipaino, köyhyydessä elävien lasten määrän lisääntyminen ja haitallisen median vaikutus lapsiin." Ei mitään puhetta aborttilaista! Kiitostakin on saatu... "Lapsen oikeuksien komitea on kiittänyt Suomea aikataulujen noudattamisesta sekä lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamisesta yleisellä tasolla. Komitea on kehunut myös Suomen sosiaaliturvaa, hyvinvointipalveluja, äitiys- ja isyyslomia, päivähoitojärjestelmää, koulutusta, lasten asemaa kohentavia lakimuutoksia sekä kansallisia ohjelmia." Toisin sanoen, komitealla ei ole ollut moitittavaa Suomen aborttilainsäädännöstä. Niin ja, Ole Hyvä :)

    Tässä asiassa poliitikot valvovat itseään. Valitettavasti sosiaali- ja terveysasioita hoitavat usein poliitikot ja lobbarit, jotka kannattavat lapsien abortointia ja edistävät sitä käytännön toimillaan, kuten lapsen oikeuksien epätäydellisellä tulkinnalla. Tämä epäkohta ja laiminlyönti ei tietysti vähääkään muuta lapsen oikeuksia. Se vain osoittaa vihamielisyyttä lapsia ja äitiyttä kohtaan.


   • satuapa*
    valviovat itseään kirjoitti:

    Tässä asiassa poliitikot valvovat itseään. Valitettavasti sosiaali- ja terveysasioita hoitavat usein poliitikot ja lobbarit, jotka kannattavat lapsien abortointia ja edistävät sitä käytännön toimillaan, kuten lapsen oikeuksien epätäydellisellä tulkinnalla. Tämä epäkohta ja laiminlyönti ei tietysti vähääkään muuta lapsen oikeuksia. Se vain osoittaa vihamielisyyttä lapsia ja äitiyttä kohtaan.

    nämä epämääräiset kiihkofeministit, jotka ovat vallanneet Suomen eduskunnan (sekä sosiaali- ja terveydenhuollon) ja pitäneet niitä hallussaan jo vuosikymmenten ajan, ovat vallanneet myös YK:n. Näppärää. Vielä kun pystyisit selittämään, miten niiden samojen kiihkofeministien tekemällä lasten oikeuksien sopimuksella yrititte väittää Suomen lainsäädännön olevan tuon sopimuksen vastainen...


   • sotket!
    satuapa* kirjoitti:

    "ai jos ei ole 7.5.2009 klo 17.38    mainittu siellä yhdessä tekstinpätkässä (komitean kohdelistalla) niin rajaa sopimuksesta ulos ne syntymättömät (vaikka ne jopa erikseen siellä mainitaan!) ja aborttilaista Yk.n toiveiden mukaisen?! :DD" Huomaatko, että tuossa sotket kaksi täysin eri asiaa? 1.YK:n lasten ihymisoikeuskomitea on rajannut lasten oikeuksien sopimuksen suoraan ja kirjaimellisesti koskemaan syntyneitä. 2.Ja maat ovat tuon kyseisen sopimuksen ratifioineet. Ja siitä kyseisestä sopimuksesta puhut. Ja tuo komitea valvoo ja tuo esiin eri maiden puutteet ihmisoikeussopimuksen valossa. Ja niiden mukaan aborttilainsäädännössämme ei ole puutteita. Monia muita puutteita ja parannettavaa kyllä löytyy.

    Ja suorastaan vääristelet! Yk on rajannu komitean TYÖN koskemaan syntyneitä, mikä ei rajaa syntymättömiä pois sopimuksesta. Ja kun komitean työ (huomautuksetkin) koskee syntyneitä niin eihän se silloin voi aborttilakiin puuttua vaikka onkin sopimuksen vastainen.


   • komitean
    satuapa* kirjoitti:

    että ne YK:n näkemät haasteet Suomen lainsäädännössä on kerrottu ja sen on julkista tietoa? Sehän juuri on tuon komitean tarkoitus; nostaa esiin haasteet ja puutteet ja muistuttaa maita, mihin he ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet.

    jonka työ kohdistuu syntyneisiin! Ei siellä ollut tarkkaan määritelty mitä kaikkea niihin haasteisiin sisältyi.


   • vaiheessa
    satuapa* kirjoitti:

    nämä epämääräiset kiihkofeministit, jotka ovat vallanneet Suomen eduskunnan (sekä sosiaali- ja terveydenhuollon) ja pitäneet niitä hallussaan jo vuosikymmenten ajan, ovat vallanneet myös YK:n. Näppärää. Vielä kun pystyisit selittämään, miten niiden samojen kiihkofeministien tekemällä lasten oikeuksien sopimuksella yrititte väittää Suomen lainsäädännön olevan tuon sopimuksen vastainen...

    ne Yk.n kerkesivät valtaamaan ja miten se ilmenee?


   • sivistys..
    satuapa* kirjoitti:

    nämä epämääräiset kiihkofeministit, jotka ovat vallanneet Suomen eduskunnan (sekä sosiaali- ja terveydenhuollon) ja pitäneet niitä hallussaan jo vuosikymmenten ajan, ovat vallanneet myös YK:n. Näppärää. Vielä kun pystyisit selittämään, miten niiden samojen kiihkofeministien tekemällä lasten oikeuksien sopimuksella yrititte väittää Suomen lainsäädännön olevan tuon sopimuksen vastainen...

    Jutun juoni on siinä, ettei YK:n yleiskokous sentään ole mainitsemiesi femakoiden dominoima. Se, että he mellastavat täällä ja syrjivät lapsia sekä äitejä, ei sentään tarkoita, että se olisi YK:ssa mahdollista.


   • sitoutunut
    sotket! kirjoitti:

    Ja suorastaan vääristelet! Yk on rajannu komitean TYÖN koskemaan syntyneitä, mikä ei rajaa syntymättömiä pois sopimuksesta. Ja kun komitean työ (huomautuksetkin) koskee syntyneitä niin eihän se silloin voi aborttilakiin puuttua vaikka onkin sopimuksen vastainen.

    sopimukseen ja saa huomautuksen seikoista, joista on huomautettavaa. Aborttilaissa ei ole ollut mitään sopimuksen vastaista.


   • noudatetaan
    kaikkia lapsia. kirjoitti:

    Lapsen oikeuksien sopimuksessa on LÄHTKÖKOHTAISESTI JA ERIKSEEN JO JOHDANNOSSA MAINITEN JA TARKASTI SITEERATEN TODETTU LAPSEN OIKEUKSIEN KOSEKVAN SEKÄ SYNTYNEITÄ ETTÄ SYNTYMÄTTÖMIÄ LAPSIA TARKAALLEEN SITEN KUIN SE JO 1959 LAPSEN OIKEUKSIEN JULISTUKSESSA TODETTIIN. Siinä on YK:n yleiskokouksen 1959 ja 1989 päätös. Valitettavaa on että kansalliset lainsäädännöt ja käytännöt eivät kunnioita lapsen oikeuksia. JUURI SIKSI NÄITÄ JULISTUKSIA JA SOPIMUKSIA TARVITAAN. Jos valiot niitä kunnioittaisivat, ei YK:n tarivitsi moiseen itsestään selvään asiaan edes puuttua.

    koko ajan, eikä YK Suomen aborttilaista tietoisena ole nähnyt siinä mitään moitittavaa.


   • mikä olikaan
    sotket! kirjoitti:

    Ja suorastaan vääristelet! Yk on rajannu komitean TYÖN koskemaan syntyneitä, mikä ei rajaa syntymättömiä pois sopimuksesta. Ja kun komitean työ (huomautuksetkin) koskee syntyneitä niin eihän se silloin voi aborttilakiin puuttua vaikka onkin sopimuksen vastainen.

    se komitean TYÖ. Aivan, se oli valvoa, että lasten oikeuksien sopimusta noudatetaan. Ja kun komitealla ei ole aborttioikeuden suhteen ollut mitään huomautettavaa, niin mitä se kertoo sinulle?


   • varma?
    sitoutunut kirjoitti:

    sopimukseen ja saa huomautuksen seikoista, joista on huomautettavaa. Aborttilaissa ei ole ollut mitään sopimuksen vastaista.

    Saa varmaan huomautuksia, niistä komitean työn kohteena olevista asioista :D Mikä ei tarkota ettäkö aborttilaki olisi Yk.n toiveiden/sopimuksen mukainen.


   • kohdistuu
    mikä olikaan kirjoitti:

    se komitean TYÖ. Aivan, se oli valvoa, että lasten oikeuksien sopimusta noudatetaan. Ja kun komitealla ei ole aborttioikeuden suhteen ollut mitään huomautettavaa, niin mitä se kertoo sinulle?

    niihin kehen se voi kohdistua. Ihmisoikeuksien vastaisen lainsäädännön aiheuttamalle huonolle kohtelulle ei Yk voi mitään.


   • ei voi
    noudatetaan kirjoitti:

    koko ajan, eikä YK Suomen aborttilaista tietoisena ole nähnyt siinä mitään moitittavaa.

    sille lainsäädännölle mitään! Vai väitätkö tosissasi että tälläiset mukavuusabortit on Yk.n näkemyksen mukaisia? :DDD


   • se voi!
    mikä olikaan kirjoitti:

    se komitean TYÖ. Aivan, se oli valvoa, että lasten oikeuksien sopimusta noudatetaan. Ja kun komitealla ei ole aborttioikeuden suhteen ollut mitään huomautettavaa, niin mitä se kertoo sinulle?

    Jos toiminta on sopimuksen vastaista, eli lasten oikeuksien julistuksen vastaista, niin YK EI SITÄ HYVÄKSY VAAN ANTAA VAROITUKSEN.


   • Jos sopimusta
    ei voi kirjoitti:

    sille lainsäädännölle mitään! Vai väitätkö tosissasi että tälläiset mukavuusabortit on Yk.n näkemyksen mukaisia? :DDD

    rikotaan lainsäädännöllä, niin YK antaa siitä varoituksen.


   • osoittaa
    mikä olikaan kirjoitti:

    se komitean TYÖ. Aivan, se oli valvoa, että lasten oikeuksien sopimusta noudatetaan. Ja kun komitealla ei ole aborttioikeuden suhteen ollut mitään huomautettavaa, niin mitä se kertoo sinulle?

    että Yk kannattaa lainsäädäntömme mukaista mukavuusabortointia, puhumattakaan ylistämäänne 'naisen oikeutta' riistää toisen elämänoikeus!


   • anna,
    Jos sopimusta kirjoitti:

    rikotaan lainsäädännöllä, niin YK antaa siitä varoituksen.

    niistä joita komitean työ ei koske.


   • feministejä
    sivistys.. kirjoitti:

    Jutun juoni on siinä, ettei YK:n yleiskokous sentään ole mainitsemiesi femakoiden dominoima. Se, että he mellastavat täällä ja syrjivät lapsia sekä äitejä, ei sentään tarkoita, että se olisi YK:ssa mahdollista.

    haukutaan siitä, että he ajavat naisten ja lapsien asioita. Sinäkö olet tosiaan eri mieltä? Mielenkiintoista ;)


   • mistä lähtien
    feministejä kirjoitti:

    haukutaan siitä, että he ajavat naisten ja lapsien asioita. Sinäkö olet tosiaan eri mieltä? Mielenkiintoista ;)

    ne on lasten asioita ajanu? Ja miten se ilmenee? Vaatimalla ylioikeuksia surmauttaa heitä..?


   • uutisissa
    mistä lähtien kirjoitti:

    ne on lasten asioita ajanu? Ja miten se ilmenee? Vaatimalla ylioikeuksia surmauttaa heitä..?

    talibanit pahoinpitelevät koulua käyviä tyttöjä. Luulisi kiinnostavan feministejä? Ai niin, niinpä niin, tytöthän ovat jo syntyneet, joten mitä väliä heidän hyvinvoinnillaan sinun näkemystäsi mukaillen. Jos tulevat raiskatuiksi, ei kun lukkojen taakse pakkosynnytykseen asti.


   • tämä...
    uutisissa kirjoitti:

    talibanit pahoinpitelevät koulua käyviä tyttöjä. Luulisi kiinnostavan feministejä? Ai niin, niinpä niin, tytöthän ovat jo syntyneet, joten mitä väliä heidän hyvinvoinnillaan sinun näkemystäsi mukaillen. Jos tulevat raiskatuiksi, ei kun lukkojen taakse pakkosynnytykseen asti.

    vastasi kysyttyyn? Sen sijaan aloitit vain tutun ja epäloogisesti kärjistävän solvauksen jossa muka aborttia vastustava ei voi puolustaa syntyneiden oikeuksia :DDD Siis, feministitkö niitä lapsia sitten auttoi? Vai kenties ne jotka puolustaa ihan kaikenikäisten lasten elämää..?


   • typerän väitteen:
    tämä... kirjoitti:

    vastasi kysyttyyn? Sen sijaan aloitit vain tutun ja epäloogisesti kärjistävän solvauksen jossa muka aborttia vastustava ei voi puolustaa syntyneiden oikeuksia :DDD Siis, feministitkö niitä lapsia sitten auttoi? Vai kenties ne jotka puolustaa ihan kaikenikäisten lasten elämää..?

    "häh? Kirjoittanut: mistä lähtien 11.5.2009 klo 22.56    ne on lasten asioita ajanu? Ja miten se ilmenee? Vaatimalla ylioikeuksia surmauttaa heitä..? "


   • kysymyksen
    typerän väitteen: kirjoitti:

    "häh? Kirjoittanut: mistä lähtien 11.5.2009 klo 22.56    ne on lasten asioita ajanu? Ja miten se ilmenee? Vaatimalla ylioikeuksia surmauttaa heitä..? "

    kopsaaminen?? :DDD Koitahan vastata nyt vaan kuinka ne feministit ajaa lasten oikeuksia, kun kerran niin tulit väittäneeksi, äläkä kiemurtele! :D Vallitsevan lain perusteella kun näyttää olevan tasan päinvastoin..


   • ajat takaa??
    kysymyksen kirjoitti:

    kopsaaminen?? :DDD Koitahan vastata nyt vaan kuinka ne feministit ajaa lasten oikeuksia, kun kerran niin tulit väittäneeksi, äläkä kiemurtele! :D Vallitsevan lain perusteella kun näyttää olevan tasan päinvastoin..

    Feministit ajavat lasten oikeuksia. Vai eivätkö sinusta syntyneet lapset ole lapsia? Eikö sinusta ole lasten oikeuksien ajamista se, että ajaa syntyneiden lasten oikeuksia??


   • sulle
    ajat takaa?? kirjoitti:

    Feministit ajavat lasten oikeuksia. Vai eivätkö sinusta syntyneet lapset ole lapsia? Eikö sinusta ole lasten oikeuksien ajamista se, että ajaa syntyneiden lasten oikeuksia??

    feminismi-tietoutta kun noin hukassa näkyy olevan. http://fi.wikipedia.org/wiki/Feminismi Lasten oikeuksista ei "yllättäen" puhuta mitään! Sen sijaan: >Radikaalifeminismi sai alkunsa 1960-luvun Yhdysvalloissa ja jatkui voimakkaana liikkeenä pitkälle 1970-luvulle. Radikaalifeminismi näki naiserityisyydessä voimavaran. Se korosti naisten kokemusten tärkeyttä ja vaati tasa-arvoa myös yksityisen piiriin. Radikaalifeministit puuttuivat muun muassa raiskauksiin ja seksuaaliseen häirintään, naisten seksuaalisiin oikeuksiin sekä aborttiin.> Siis nykyinen lasten oikeuksia polkeva lainsäädäntö on radikaali (kiihko)feministien aikaansaannosta.


   • linkissäsi
    sulle kirjoitti:

    feminismi-tietoutta kun noin hukassa näkyy olevan. http://fi.wikipedia.org/wiki/Feminismi Lasten oikeuksista ei "yllättäen" puhuta mitään! Sen sijaan: >Radikaalifeminismi sai alkunsa 1960-luvun Yhdysvalloissa ja jatkui voimakkaana liikkeenä pitkälle 1970-luvulle. Radikaalifeminismi näki naiserityisyydessä voimavaran. Se korosti naisten kokemusten tärkeyttä ja vaati tasa-arvoa myös yksityisen piiriin. Radikaalifeministit puuttuivat muun muassa raiskauksiin ja seksuaaliseen häirintään, naisten seksuaalisiin oikeuksiin sekä aborttiin.> Siis nykyinen lasten oikeuksia polkeva lainsäädäntö on radikaali (kiihko)feministien aikaansaannosta.

    sanottiinkaan, että feministit eivät puolustaisi syntyneiden lasten oikeuksia?


   • Wikipedian
    sulle kirjoitti:

    feminismi-tietoutta kun noin hukassa näkyy olevan. http://fi.wikipedia.org/wiki/Feminismi Lasten oikeuksista ei "yllättäen" puhuta mitään! Sen sijaan: >Radikaalifeminismi sai alkunsa 1960-luvun Yhdysvalloissa ja jatkui voimakkaana liikkeenä pitkälle 1970-luvulle. Radikaalifeminismi näki naiserityisyydessä voimavaran. Se korosti naisten kokemusten tärkeyttä ja vaati tasa-arvoa myös yksityisen piiriin. Radikaalifeministit puuttuivat muun muassa raiskauksiin ja seksuaaliseen häirintään, naisten seksuaalisiin oikeuksiin sekä aborttiin.> Siis nykyinen lasten oikeuksia polkeva lainsäädäntö on radikaali (kiihko)feministien aikaansaannosta.

    pitänyt olla sekundäärilähde???


   • lukea?
    linkissäsi kirjoitti:

    sanottiinkaan, että feministit eivät puolustaisi syntyneiden lasten oikeuksia?

    Eli sillä logiikalla ne puolustaa kai sitten kaikkien oikeuksia keitä siellä ei ole erikseen mainittu että EI puolusta? :DDDD Ja (aborttilain ruostuttamat) sädekehät senkun kiillottuu?!! Surkeaksi yritelmäksi vaan taitaa jäädä.. :D Melko tekopyhää lastenpuolustamista, kun vaan syntyneet kelpaa puolustattaviksi, syntymättömät saa surkoomatta myrkyttää/silputa...


   • tehän
    Wikipedian kirjoitti:

    pitänyt olla sekundäärilähde???

    sen sekundäärisyytöksen olette keksineet, vaikka näkyy kelpaavan omien sanojen vakuudeksi kuitenkin? :DD Ja siellähän tosiaan on aina mainittu ne lähdelinkit mistä tiedot on peräsin ;D


   • se Wikipedia
    Wikipedian kirjoitti:

    pitänyt olla sekundäärilähde???

    sinusta sekundäärilähde, vai löytääkö sieltä luotettavaakin tietoa?


   • ajatuksia...

   • kannatusta
    mikä olikaan kirjoitti:

    se komitean TYÖ. Aivan, se oli valvoa, että lasten oikeuksien sopimusta noudatetaan. Ja kun komitealla ei ole aborttioikeuden suhteen ollut mitään huomautettavaa, niin mitä se kertoo sinulle?

    tämän (sosiaalisyiden) lain kaltasille mukavuusaborteille. >Puolassa viranomaiset eivät puutu siihen, että, lääkäri saattaa uskonnollisista syistä kieltäytyä tekemästä aborttia, vaikka laki sen sallisi. Abortti on laillinen silloin, kun raskaus on aiheutunut raiskauksesta tai sukurutsasta tai jos se aiheuttaa äidille terveysriskin tai hengenvaaran tai jos sikiö on vioittunut. Ihmisoikeuskomitea esittää, että Puolan hallitus puuttuisi tällaisiin naisten oikeuksien loukkauksiin.> Tottakai vakavilla terveyssyillä se olisi saatava!


   • 1977
    mikä olikaan kirjoitti:

    se komitean TYÖ. Aivan, se oli valvoa, että lasten oikeuksien sopimusta noudatetaan. Ja kun komitealla ei ole aborttioikeuden suhteen ollut mitään huomautettavaa, niin mitä se kertoo sinulle?

    ...oli vain yksi pätkä niistä sysitä josta YK moittii Puolaa. Uutisen pääideahan vissiin kuitenkin oli (vaikka suuri epäkohta esiinottamasi pätkäkin), että tiukka abortti laki laittaa köyhät naiset epätasa-arvoiseen asemaan. Lääkärihän voi vakaumuksensa mukaan kieltäytyä tekemästä aborttia niin köyhälle kuin rikkallekin, joten tämä nyt ei ollut mikään uutisen pääasia. Vaan pääasia oli se, että köyhät naiset eivät saa Puolassa aborttia. Rikkaat sen taas saavat (myös sosillaisin syin!), laittomana. Hallitusta arvostellaan, ettei se tee mitään kartoittaakseen laittomien aborttien määrää. Pähkinän kuoressa siis: YK ei pidä siitä, että naiset ovat varallisuuden perusteella epätasa-arvoisia.


   • tuolta
    mutua. kirjoitti:

    Millähän perustein sopimus ei muka koske syntymättömiä kun siellä aivan selvin sanoin nekin mainitaan? :DD Tajuatko että se kehen TYÖ kohdistuu ei rajoita syntymättömiä mitenkään sopimuksen ulkopuolelle? Ja siellä on tosiaan todettu että lainsäädännössä on edelleen parantamisen varaa. Eli sopimus on tehty vaikkei lainsäädäntö kaikilta osin vastaakaan sitä. Joten kyllä voidaan ratifioida.

    http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=68142 löydätkö sieltä YK:n huomautuksia liittyen aborttilainsäädäntöömme.


   • voisikaan
    tuolta kirjoitti:

    http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=68142 löydätkö sieltä YK:n huomautuksia liittyen aborttilainsäädäntöömme.

    kun komitea on rajannut työnsä syntyneisiin ja Yk on (määräysvallattomana) antanut valtioille lainsäädäntövapauden. Mikä ei kuitenkaan muuta sitä miten se toivoo syntymättömiä kohdeltavan, ja mitä oikeuksia niillekin sopimuksen mukaan tulisi kuulua.


   • 1977
    voisikaan kirjoitti:

    kun komitea on rajannut työnsä syntyneisiin ja Yk on (määräysvallattomana) antanut valtioille lainsäädäntövapauden. Mikä ei kuitenkaan muuta sitä miten se toivoo syntymättömiä kohdeltavan, ja mitä oikeuksia niillekin sopimuksen mukaan tulisi kuulua.

    Edellinen oli asiaa! Vielä jää ihmeeksi se mikä ongelma siis asian suhteen on? YK on määräysvallaton valtioiden lainsäädännön suhteen. Ja koska ihmisoikeudet m'ääritellään valtioiden laissa, niin miksi näitä aloituksia vähän väliä tupsahtelee? YK on siis määräysvallaton. Ei se ole antanut Suomalaisillekaan lapsille mitään oikeuksia, kuten aloituksessa väitetään. Mikään ei muuta sitä miten mikä tahansa voi toivoa mitä tahansa... edes YKn toivomukset, eivät ole mitenkään oikeuksia antavia, vaan ne on edelleen vain toivomuksia ja niistä kirjotietaan vetoomuksia jne, mitään oikeutta ei ole annettu...


   • määritä
    1977 kirjoitti:

    Edellinen oli asiaa! Vielä jää ihmeeksi se mikä ongelma siis asian suhteen on? YK on määräysvallaton valtioiden lainsäädännön suhteen. Ja koska ihmisoikeudet m'ääritellään valtioiden laissa, niin miksi näitä aloituksia vähän väliä tupsahtelee? YK on siis määräysvallaton. Ei se ole antanut Suomalaisillekaan lapsille mitään oikeuksia, kuten aloituksessa väitetään. Mikään ei muuta sitä miten mikä tahansa voi toivoa mitä tahansa... edes YKn toivomukset, eivät ole mitenkään oikeuksia antavia, vaan ne on edelleen vain toivomuksia ja niistä kirjotietaan vetoomuksia jne, mitään oikeutta ei ole annettu...

    ihmisoikeuksia, se kertoo vain mitä sen puitteissa saa tehdä, mitä ei. Ja nehän voi olla myös yleismaailmallisesti julistetujen ihmisoikeuksien vastaisia, kuten on nähty!! Yk voi vain toivoa julistuksessaan ja lapsen oikeuksien sopimuksessa, minkä mukaan lait tulisi säätää.


   • 1977
    määritä kirjoitti:

    ihmisoikeuksia, se kertoo vain mitä sen puitteissa saa tehdä, mitä ei. Ja nehän voi olla myös yleismaailmallisesti julistetujen ihmisoikeuksien vastaisia, kuten on nähty!! Yk voi vain toivoa julistuksessaan ja lapsen oikeuksien sopimuksessa, minkä mukaan lait tulisi säätää.

    Pyörit vähän ympyrää... nyt sanotkin,e ttä myös sinulle suomalaisena on YK määrittänyt ihmisoikeudet. Edeltävässä sanoit totuuden mukaisesti, että YK ei todellakaan ole määräysvaltaa omaava elin, eli se ei kykene antamaan kenellekään mitään oikeuksia. Oletko edelleen sitä mieltä, vai tuota mitä sanoit äskeisessä viestissä? Koettaa nyt arpoa sen mielipiteensä/näkemyksensä, niin on helpompi pysyä kärryillä jutuissasi... YK määrittää suomalaisen ihmisoikeudet? Vai YK ei määritä suomalaisen ihmisoikeuksia?


   • ihmisoikeudet
    1977 kirjoitti:

    Pyörit vähän ympyrää... nyt sanotkin,e ttä myös sinulle suomalaisena on YK määrittänyt ihmisoikeudet. Edeltävässä sanoit totuuden mukaisesti, että YK ei todellakaan ole määräysvaltaa omaava elin, eli se ei kykene antamaan kenellekään mitään oikeuksia. Oletko edelleen sitä mieltä, vai tuota mitä sanoit äskeisessä viestissä? Koettaa nyt arpoa sen mielipiteensä/näkemyksensä, niin on helpompi pysyä kärryillä jutuissasi... YK määrittää suomalaisen ihmisoikeudet? Vai YK ei määritä suomalaisen ihmisoikeuksia?

    joiden mukaan se TOIVOO (< ei voi siis määrätä) maiden lakinsa säätävän.


   • 1977
    ihmisoikeudet kirjoitti:

    joiden mukaan se TOIVOO (< ei voi siis määrätä) maiden lakinsa säätävän.

    Eli et ole sitä mieltä, että valtioiden tulee säätää lakinsa YK:n toiveiden mukaan.

    Tästä vain putosin kärryiltä, kun aiemmin sanoit, että valtioiden tulisi säätää lakinsa niiden pohjalta...

    Nyt on asia selvä. Palaan siis alkuperäiseen ihmettelyyni. Mitä merkitystä? Miksi näitä aloituksia tippuu vähän väliä, sillä Yk ei määrää/pysty antamaan mitään oikeuksia kenellekään? Miksi YK:tiin vedotaan kuitenkin jatkuvasti, kun on kyse Suomalaiseen lainsäädäntöön toivotusta muutoksesta?


   • Pitäisi se ymmärtää jo ilman YK:takin
    1977 kirjoitti:

    Eli et ole sitä mieltä, että valtioiden tulee säätää lakinsa YK:n toiveiden mukaan.

    Tästä vain putosin kärryiltä, kun aiemmin sanoit, että valtioiden tulisi säätää lakinsa niiden pohjalta...

    Nyt on asia selvä. Palaan siis alkuperäiseen ihmettelyyni. Mitä merkitystä? Miksi näitä aloituksia tippuu vähän väliä, sillä Yk ei määrää/pysty antamaan mitään oikeuksia kenellekään? Miksi YK:tiin vedotaan kuitenkin jatkuvasti, kun on kyse Suomalaiseen lainsäädäntöön toivotusta muutoksesta?

    YK on maailman omatunto, joka joutuu muistuttamaan monia, ellei kaikkia, valtiota siitä, etteivät niiden lait ja käytännöt vastaa esim. perusihmisoikeuksien vaatimuksia.

    Olemme Suomessa tottuneet kuvittelemaan itsestämme suuria. Kuitenkin äitinsä kohdussa kasvaviin lapsiin kohdistuva murhaava väkivalta mukavusaborteissa ja kaikien ihmisoikeuden kieltäminen näiltö lapsilta on syvä häpeä ja rikkomus ihmisoikeutta kohtaan. Meidän tulisi se ymmärtää ilman, että YK:n pitää tästä muistuttaa.


   • 1977
    Pitäisi se ymmärtää jo ilman YK:takin kirjoitti:

    YK on maailman omatunto, joka joutuu muistuttamaan monia, ellei kaikkia, valtiota siitä, etteivät niiden lait ja käytännöt vastaa esim. perusihmisoikeuksien vaatimuksia.

    Olemme Suomessa tottuneet kuvittelemaan itsestämme suuria. Kuitenkin äitinsä kohdussa kasvaviin lapsiin kohdistuva murhaava väkivalta mukavusaborteissa ja kaikien ihmisoikeuden kieltäminen näiltö lapsilta on syvä häpeä ja rikkomus ihmisoikeutta kohtaan. Meidän tulisi se ymmärtää ilman, että YK:n pitää tästä muistuttaa.

    ...perusihmisoikeuksia, joita valtiomme lait eivät noudata?

    Kuka sellaiset on määrittänyt? YK? Palaamme jälleen kysymykseen: määrääkö YK vai valtiomme siis ne suomalaisen ihmisoikeudet?

    YK valtioiden omatunto? YK = Yhdistyneet Kansakunnat.


   • on lapsien vainoaminen ja joukkosurma
    1977 kirjoitti:

    ...perusihmisoikeuksia, joita valtiomme lait eivät noudata?

    Kuka sellaiset on määrittänyt? YK? Palaamme jälleen kysymykseen: määrääkö YK vai valtiomme siis ne suomalaisen ihmisoikeudet?

    YK valtioiden omatunto? YK = Yhdistyneet Kansakunnat.

    Yk on määritellyt ihmisoikeudet. Lisäksi YK on määritellyt lapsen oikeudet lapsen oikeuksien julistuksessa ja myöhemmin lapsen oikeuksien sopimuksessa. Nämä lapsen ihmisoikeudet koskevat lapsia äitintä kohdussa ja lapsia äitinsä kohdun ulkopuolella.

    Julma aborttiväki ei myönnä lapselle ihmisoikeutta vaan surmauttaa hänet myrkyllä tai silppuamalla pääsääntöisesti oikkuun perustuvassa mukavuusabortissa. Lapsien surmauttaminen mielipiteiden perusteella on pahinta ja vastenmielisintä väkivaltaa.

    Suomen skandaali on se, että lapsien ihmisoikeudet voi määritellä heidän henkeään vaaniva aborttiväki.


   • 1977
    on lapsien vainoaminen ja joukkosurma kirjoitti:

    Yk on määritellyt ihmisoikeudet. Lisäksi YK on määritellyt lapsen oikeudet lapsen oikeuksien julistuksessa ja myöhemmin lapsen oikeuksien sopimuksessa. Nämä lapsen ihmisoikeudet koskevat lapsia äitintä kohdussa ja lapsia äitinsä kohdun ulkopuolella.

    Julma aborttiväki ei myönnä lapselle ihmisoikeutta vaan surmauttaa hänet myrkyllä tai silppuamalla pääsääntöisesti oikkuun perustuvassa mukavuusabortissa. Lapsien surmauttaminen mielipiteiden perusteella on pahinta ja vastenmielisintä väkivaltaa.

    Suomen skandaali on se, että lapsien ihmisoikeudet voi määritellä heidän henkeään vaaniva aborttiväki.

    Piiri pieni pyörii...

    Vertaa edellistä tähän aiemmin kirjoittamaasi:

    "Yk on julistanut
    ihmisoikeudet 18.5.2009 10:08
    joiden mukaan se TOIVOO (< ei voi siis määrätä) maiden lakinsa säätävän. "

    Eli palataan kysymykseen joka on viimeksi ollut esillä ehkä viisi viestiä sitten:

    Määrittääkö YK suomalaisen ihmisoikeudet vai ei? Kyllä / Ei

    Jos sinusta kyllä, niin silloin ole väärässä, ja siitä todisteena on mm. suomen aborttilaki, luettelemiesi lastenoikeuksien julistuksen takiahan meillä ei abortteja tehtäisi. (Ja siksihän kyseisessä lasten oikeuksien julsituksessa puhutaankin, että lapsella on oikeus hoitoon ja huolenpitoon syntymän jälkeen ja ennen syntymää, mikäli maan lainsäädäntö näin sanoo...)

    Jos ei, niin olet aivan oikealla linjalla: valtioit itse määrittävät kansalaistensa ihmisoikeudet.

    Sitten kun olet valintasi tehnyt, jos pysyisit loogisella linjalla asiassa, niin olisi helpompi keskustella niistä ihmisoikeuksista ja niiden määrittäjästä.


   • kyllä,
    1977 kirjoitti:

    Piiri pieni pyörii...

    Vertaa edellistä tähän aiemmin kirjoittamaasi:

    "Yk on julistanut
    ihmisoikeudet 18.5.2009 10:08
    joiden mukaan se TOIVOO (< ei voi siis määrätä) maiden lakinsa säätävän. "

    Eli palataan kysymykseen joka on viimeksi ollut esillä ehkä viisi viestiä sitten:

    Määrittääkö YK suomalaisen ihmisoikeudet vai ei? Kyllä / Ei

    Jos sinusta kyllä, niin silloin ole väärässä, ja siitä todisteena on mm. suomen aborttilaki, luettelemiesi lastenoikeuksien julistuksen takiahan meillä ei abortteja tehtäisi. (Ja siksihän kyseisessä lasten oikeuksien julsituksessa puhutaankin, että lapsella on oikeus hoitoon ja huolenpitoon syntymän jälkeen ja ennen syntymää, mikäli maan lainsäädäntö näin sanoo...)

    Jos ei, niin olet aivan oikealla linjalla: valtioit itse määrittävät kansalaistensa ihmisoikeudet.

    Sitten kun olet valintasi tehnyt, jos pysyisit loogisella linjalla asiassa, niin olisi helpompi keskustella niistä ihmisoikeuksista ja niiden määrittäjästä.

    muttei voi määrätä lainsäädäntöjä.

    "(Ja siksihän kyseisessä lasten oikeuksien julsituksessa puhutaankin, että lapsella on oikeus hoitoon ja huolenpitoon syntymän jälkeen ja ennen syntymää, mikäli maan lainsäädäntö näin sanoo...)"

    Loppuosa oli kyllä ihan oma lisäyksesi, ei siellä mitään lainsäädäntö-ehtoa ole :D vaan yleismaailmalliset oikeudet kuuluu syntymättömillekin. Siis Yk on määrittäyt ihmisoikeudet, ja kukin valtio lakinsa, jotka voi olla ihmisoikeuksien mukasia tai niitä riistäviä.

    Pysyhän tosiaan tässä logiikassa nyt vaan!
    Ja minä en ole sama kuin kenen kanssa muutamassa edellisessä viestissä olet keskustellut.


   • perustuvat olemassaoloon
    1977 kirjoitti:

    Piiri pieni pyörii...

    Vertaa edellistä tähän aiemmin kirjoittamaasi:

    "Yk on julistanut
    ihmisoikeudet 18.5.2009 10:08
    joiden mukaan se TOIVOO (< ei voi siis määrätä) maiden lakinsa säätävän. "

    Eli palataan kysymykseen joka on viimeksi ollut esillä ehkä viisi viestiä sitten:

    Määrittääkö YK suomalaisen ihmisoikeudet vai ei? Kyllä / Ei

    Jos sinusta kyllä, niin silloin ole väärässä, ja siitä todisteena on mm. suomen aborttilaki, luettelemiesi lastenoikeuksien julistuksen takiahan meillä ei abortteja tehtäisi. (Ja siksihän kyseisessä lasten oikeuksien julsituksessa puhutaankin, että lapsella on oikeus hoitoon ja huolenpitoon syntymän jälkeen ja ennen syntymää, mikäli maan lainsäädäntö näin sanoo...)

    Jos ei, niin olet aivan oikealla linjalla: valtioit itse määrittävät kansalaistensa ihmisoikeudet.

    Sitten kun olet valintasi tehnyt, jos pysyisit loogisella linjalla asiassa, niin olisi helpompi keskustella niistä ihmisoikeuksista ja niiden määrittäjästä.

    Valtio ei voi määritellä ihmisoikeuksia, sillä ihmisoikeudet eivät ole poliitikkojen tai edes ihmisten itsensä käsissä. Ihmisoikeudet ovat myötäsyntyiset. Ne ovat nk. luonnollisia oikeuksia, jotka perustuvat ihmisen olemassaoloon. Näistä oikeuksista YK puhuu.

    Aborttiväki pyrkii juristerian ja poliitikkojen ja jopa omien valheidensa taakse piiloon tekosiaan. Ihmisoikeudet ovat tällaisen arvottoman näpertelyn yläpuolella.


   • 1977
    kyllä, kirjoitti:

    muttei voi määrätä lainsäädäntöjä.

    "(Ja siksihän kyseisessä lasten oikeuksien julsituksessa puhutaankin, että lapsella on oikeus hoitoon ja huolenpitoon syntymän jälkeen ja ennen syntymää, mikäli maan lainsäädäntö näin sanoo...)"

    Loppuosa oli kyllä ihan oma lisäyksesi, ei siellä mitään lainsäädäntö-ehtoa ole :D vaan yleismaailmalliset oikeudet kuuluu syntymättömillekin. Siis Yk on määrittäyt ihmisoikeudet, ja kukin valtio lakinsa, jotka voi olla ihmisoikeuksien mukasia tai niitä riistäviä.

    Pysyhän tosiaan tässä logiikassa nyt vaan!
    Ja minä en ole sama kuin kenen kanssa muutamassa edellisessä viestissä olet keskustellut.

    ...tässä on hyvä pätkä sinulle. Tämä on Unicefin sivuilta, yleisimpiä kysymyksiä lastenoikeuksista:

    "Miten lapsi määritellään?

    Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien komitea on halunnut rajata työnsä koskemaan jo syntynyttä lasta."

    Eli tarkennusta. Työryhmä joka on kirjannut lasten oikeuksien julistukset on halunnut rajata lapsi-termin koskemaan vain jo syntynyttä lasta... Ihmeellistä... Juuri siksi, kun muutaman kysymys myöhemmin kysytään noudattavatko ratifioineet valtioita sopimuksia, vastataan, että kyllä muuten, mutta rikollisten rangaistuksessa ei aina (viisi valtioita tuomitsee lapsia elinkautisiin)... Jos lapsi olisi taas määritelty kuten kuvittelet, myös alkioksi tai sikiöksi, ilman mitään sivulausetta, niin vastaushan olisi, että kyllä muutama yksittäinen valtio 193:sta noudattaa sopimusta...

    Ja koska komitea on näin lapsen määrittänyt lapsen oikeuksia laatiessaan, niin ihme venkuilua on yrittää väittää, että tällä olisi jotain tekemistä alkioiden tai sikiöiden kanssa... Jotkut maat tosin pitävät jo alkioita tai sikiöitä lapsina, siksihän siellä on sekin kohta, että koskee myös syntymätöntä lasta, mikäli valtion (uskontoon perustuva) lainsäädäntö niin rajaa.


   • 1977
    perustuvat olemassaoloon kirjoitti:

    Valtio ei voi määritellä ihmisoikeuksia, sillä ihmisoikeudet eivät ole poliitikkojen tai edes ihmisten itsensä käsissä. Ihmisoikeudet ovat myötäsyntyiset. Ne ovat nk. luonnollisia oikeuksia, jotka perustuvat ihmisen olemassaoloon. Näistä oikeuksista YK puhuu.

    Aborttiväki pyrkii juristerian ja poliitikkojen ja jopa omien valheidensa taakse piiloon tekosiaan. Ihmisoikeudet ovat tällaisen arvottoman näpertelyn yläpuolella.

    ...itse määrittelemistään oikeuksistaan, jotka on määrittänyt YK:n jäsenvaltioit yhdessä tärkeimmiksi näkemistään seikoista.

    Unicefin sivuilta löydät hyvää tekstiä myös julistusten syntymästä, kuinka ne laadittiin ja miksi.

    Olet varsin oikeassa siinä, että YK on rajannut myös oikeudet juuri myötäsyntyisiksi, sitähän ne ovat, mutta ne eivät ole luonnollisia ihmisoikeuksia Somaliassa eikä Yhdysvalloissa, jotka eivät ole sopimusta ratifioineet. Muualla ne ovat jokaisen syntyvän lapsen syntymän myötä saamia oikeuksia.

    Luonnollinen oikeus on vähän huono sana, sillä oikeudethan määrittää ihmiset omassa moraalissaan, eli niitä ei ole luonnollisesti olemassa ilman ihmisen moraalin työstämistä. Eli kun ihmisiä, myös lapsia, oli ollut tuhansia vuosia ennen oikeuksien työstämistä, niin ihmisillä ei luonnostaan ole ollut oikeuksia tiettyihin asioihin. Vaan ne oikeudet on pitänyt antaa. Ja nämä oikeudet mm. suomalaiset lapset ovat saaneet (valtaosa niistä jo ollut kyllä aeimmin suomalaisten lasten oikeutena), kun Suomi on ollut mukana työstämässä YK;nkin lastenoikeuksien julistusta ja sitten kun ne ovat olleet valmiit Suomi on hyväksynyt ne allekirjoituksellaan.

    Maamme on siis sitoutunut allekirjoituksellaan noudattamaan julistusta. Mutta sehän ei ole tuottanut mitään ongelmaa, sillä meillähän oli jo ennestään hyvin paljon julistuksen kaltaiset olot. Me ollaan rikkaana länsimaana siis yksi niitä maita, jotka ovat tavoite lasten oikeuksien osalta. Julistuksen kirjoittamisen suurin missio meillepäin on se,e ttä me tajuaisimme heräämään, että myös kolmansissa maissa on lapsia, jotka ovat aivan samoin saman julistuksen alla, joilla pitäisi olla aivan yhtäläiset oikeudet kuin meidän lapsilla. Siksi julsitus puuttuu vain hyvin pintapuolisesti länsimaailman näkymiin: mediatiedostukseen jne ja keskittyy ennen kaikkea köyhien oloihin, pakolaisiin, ihonvärin tuomiin ongelmiin, syrjintään, koultuksen puutteeseen jne. Meillä on oma lainsäädäntö joka takaa meidän lapsille hyvät oltavat ilman YK:ta. Mutta koska meidän lainsäädäntöön ei saada mahdutettua ulkomailla tapahtuvaa toimintaa, mm. sitä että suomen pitäisi taistella lapsikauppaa vastaan aktiivisesti maansa rajojen ulkopuolella, siksi on tärkeää, että on YK:n lasten oikeuksien kaltaisia julistuksia ja myös me rikkaat länsimaat, joissa ei ole lastenoikeus rikkomuksia muutenkaan, joudumme niitä pohtimaan ja toimimaan aktiivisesti, vaikkei koskekaan meitä.


   • kerran,
    1977 kirjoitti:

    ...tässä on hyvä pätkä sinulle. Tämä on Unicefin sivuilta, yleisimpiä kysymyksiä lastenoikeuksista:

    "Miten lapsi määritellään?

    Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien komitea on halunnut rajata työnsä koskemaan jo syntynyttä lasta."

    Eli tarkennusta. Työryhmä joka on kirjannut lasten oikeuksien julistukset on halunnut rajata lapsi-termin koskemaan vain jo syntynyttä lasta... Ihmeellistä... Juuri siksi, kun muutaman kysymys myöhemmin kysytään noudattavatko ratifioineet valtioita sopimuksia, vastataan, että kyllä muuten, mutta rikollisten rangaistuksessa ei aina (viisi valtioita tuomitsee lapsia elinkautisiin)... Jos lapsi olisi taas määritelty kuten kuvittelet, myös alkioksi tai sikiöksi, ilman mitään sivulausetta, niin vastaushan olisi, että kyllä muutama yksittäinen valtio 193:sta noudattaa sopimusta...

    Ja koska komitea on näin lapsen määrittänyt lapsen oikeuksia laatiessaan, niin ihme venkuilua on yrittää väittää, että tällä olisi jotain tekemistä alkioiden tai sikiöiden kanssa... Jotkut maat tosin pitävät jo alkioita tai sikiöitä lapsina, siksihän siellä on sekin kohta, että koskee myös syntymätöntä lasta, mikäli valtion (uskontoon perustuva) lainsäädäntö niin rajaa.

    _työn_rajaaminen tietyn ikäisiin ei sulje syntymättömiä ulos termistä tai sopimuksesta! Koitahan venkuilla :D miksi siellä (suomenkielisessäkin) sopimuksessa sitten edelleen halutaan muistaa myös ne syntymättömät!!


   • 1977
    kerran, kirjoitti:

    _työn_rajaaminen tietyn ikäisiin ei sulje syntymättömiä ulos termistä tai sopimuksesta! Koitahan venkuilla :D miksi siellä (suomenkielisessäkin) sopimuksessa sitten edelleen halutaan muistaa myös ne syntymättömät!!

    ...koska suomekielinen versio on aivan sama kuin on kaikkien mudien maiden versiot. Eli se on käännösteksti alkuperäisestä tekstistä, joka on kirjoitettu mahdollisesti englannin, sakasan tai ranskan (?) kielellä.

    "työn_rajaaminen tietyn ikäisiin ei sulje syntymättömiä ulos termistä tai sopimuksesta!"

    Häh? Ei vai? Miten niin ei, jos työ on selvästi rajattu vain jo syntyneitä koskevaksi? Eikö se silloin juuri rajaa syntymättömät pois?

    Yhtä hauskaa olisi jos väittäisit, että naistutkimuksen kentän rajaaminen vain naisia koskevaksi ei tarkoita, että miehet eivät olisi tutkimuksen kohteena.... Tai geriatrian määrittely vanhusten hoidoksi ei rajaa lapsia pois geriatrian kentältä...


   • Abortit ovat kansallinen häpeä
    1977 kirjoitti:

    ...itse määrittelemistään oikeuksistaan, jotka on määrittänyt YK:n jäsenvaltioit yhdessä tärkeimmiksi näkemistään seikoista.

    Unicefin sivuilta löydät hyvää tekstiä myös julistusten syntymästä, kuinka ne laadittiin ja miksi.

    Olet varsin oikeassa siinä, että YK on rajannut myös oikeudet juuri myötäsyntyisiksi, sitähän ne ovat, mutta ne eivät ole luonnollisia ihmisoikeuksia Somaliassa eikä Yhdysvalloissa, jotka eivät ole sopimusta ratifioineet. Muualla ne ovat jokaisen syntyvän lapsen syntymän myötä saamia oikeuksia.

    Luonnollinen oikeus on vähän huono sana, sillä oikeudethan määrittää ihmiset omassa moraalissaan, eli niitä ei ole luonnollisesti olemassa ilman ihmisen moraalin työstämistä. Eli kun ihmisiä, myös lapsia, oli ollut tuhansia vuosia ennen oikeuksien työstämistä, niin ihmisillä ei luonnostaan ole ollut oikeuksia tiettyihin asioihin. Vaan ne oikeudet on pitänyt antaa. Ja nämä oikeudet mm. suomalaiset lapset ovat saaneet (valtaosa niistä jo ollut kyllä aeimmin suomalaisten lasten oikeutena), kun Suomi on ollut mukana työstämässä YK;nkin lastenoikeuksien julistusta ja sitten kun ne ovat olleet valmiit Suomi on hyväksynyt ne allekirjoituksellaan.

    Maamme on siis sitoutunut allekirjoituksellaan noudattamaan julistusta. Mutta sehän ei ole tuottanut mitään ongelmaa, sillä meillähän oli jo ennestään hyvin paljon julistuksen kaltaiset olot. Me ollaan rikkaana länsimaana siis yksi niitä maita, jotka ovat tavoite lasten oikeuksien osalta. Julistuksen kirjoittamisen suurin missio meillepäin on se,e ttä me tajuaisimme heräämään, että myös kolmansissa maissa on lapsia, jotka ovat aivan samoin saman julistuksen alla, joilla pitäisi olla aivan yhtäläiset oikeudet kuin meidän lapsilla. Siksi julsitus puuttuu vain hyvin pintapuolisesti länsimaailman näkymiin: mediatiedostukseen jne ja keskittyy ennen kaikkea köyhien oloihin, pakolaisiin, ihonvärin tuomiin ongelmiin, syrjintään, koultuksen puutteeseen jne. Meillä on oma lainsäädäntö joka takaa meidän lapsille hyvät oltavat ilman YK:ta. Mutta koska meidän lainsäädäntöön ei saada mahdutettua ulkomailla tapahtuvaa toimintaa, mm. sitä että suomen pitäisi taistella lapsikauppaa vastaan aktiivisesti maansa rajojen ulkopuolella, siksi on tärkeää, että on YK:n lasten oikeuksien kaltaisia julistuksia ja myös me rikkaat länsimaat, joissa ei ole lastenoikeus rikkomuksia muutenkaan, joudumme niitä pohtimaan ja toimimaan aktiivisesti, vaikkei koskekaan meitä.

    YK on yhdistyneet kansakunnat. YK edustaa miltei 100 % maapallon ihmisistä. YK edustaa kansojen tahtoa syvemmin kuin hallitukset erikseen.

    "Luonnolliset oikeudet" ovat vakiintunut filosofinen ja poliittinen käsite. Et ole oikein linjoilla, kun viittaat siihen käsitteellä "huono sana" ..........

    Lapsen oikeudet koskevat sekä lasta äitinsä kohdussa että lasta synnytyksen jälkeen.

    Aborttiväki on täysin väärässä väittäessään, että meillä lapsien oikeudet olisivat toteutuneet. Abortiessa surmataan vuosittain n, 11 000 lasta, joille ei suotu minkäänlaisia oikeuksia, ihmisoikeuksista puhumattakaan. Tämän raakkalaismaisen ja häpeällisen väkivallan edessä voimme vain painaa päämme alas. Monissa köyhemmissä maissa annetaan lapselle suurempi arvo, kuin meillä, jossa varallisuus ei ole lapsien osalta muuttunut huolehtimiseksi eikä vastuun kannoksi - päinvastoin.


   • hoh hoijaaaaaaaaaaa
    1977 kirjoitti:

    ...tässä on hyvä pätkä sinulle. Tämä on Unicefin sivuilta, yleisimpiä kysymyksiä lastenoikeuksista:

    "Miten lapsi määritellään?

    Sopimuksen mukaan lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien komitea on halunnut rajata työnsä koskemaan jo syntynyttä lasta."

    Eli tarkennusta. Työryhmä joka on kirjannut lasten oikeuksien julistukset on halunnut rajata lapsi-termin koskemaan vain jo syntynyttä lasta... Ihmeellistä... Juuri siksi, kun muutaman kysymys myöhemmin kysytään noudattavatko ratifioineet valtioita sopimuksia, vastataan, että kyllä muuten, mutta rikollisten rangaistuksessa ei aina (viisi valtioita tuomitsee lapsia elinkautisiin)... Jos lapsi olisi taas määritelty kuten kuvittelet, myös alkioksi tai sikiöksi, ilman mitään sivulausetta, niin vastaushan olisi, että kyllä muutama yksittäinen valtio 193:sta noudattaa sopimusta...

    Ja koska komitea on näin lapsen määrittänyt lapsen oikeuksia laatiessaan, niin ihme venkuilua on yrittää väittää, että tällä olisi jotain tekemistä alkioiden tai sikiöiden kanssa... Jotkut maat tosin pitävät jo alkioita tai sikiöitä lapsina, siksihän siellä on sekin kohta, että koskee myös syntymätöntä lasta, mikäli valtion (uskontoon perustuva) lainsäädäntö niin rajaa.

    Poliitikkojen nimittämät komiteat ja niiden poliittiset jäsenet aborttien laillistamisen jälkeen tietysti rajaavat työnsä ja hylkäävät vuosittain 11 000 aborteissa surmattavaa lasta. Tämän jälkeen komiteoiden puuhastelu on mitätöntä näpertelyä, jossa todetaan näpertelyn olevan näpertelijöiden mielestä kohdallaan.


   • mikä niissä
    Abortit ovat kansallinen häpeä kirjoitti:

    YK on yhdistyneet kansakunnat. YK edustaa miltei 100 % maapallon ihmisistä. YK edustaa kansojen tahtoa syvemmin kuin hallitukset erikseen.

    "Luonnolliset oikeudet" ovat vakiintunut filosofinen ja poliittinen käsite. Et ole oikein linjoilla, kun viittaat siihen käsitteellä "huono sana" ..........

    Lapsen oikeudet koskevat sekä lasta äitinsä kohdussa että lasta synnytyksen jälkeen.

    Aborttiväki on täysin väärässä väittäessään, että meillä lapsien oikeudet olisivat toteutuneet. Abortiessa surmataan vuosittain n, 11 000 lasta, joille ei suotu minkäänlaisia oikeuksia, ihmisoikeuksista puhumattakaan. Tämän raakkalaismaisen ja häpeällisen väkivallan edessä voimme vain painaa päämme alas. Monissa köyhemmissä maissa annetaan lapselle suurempi arvo, kuin meillä, jossa varallisuus ei ole lapsien osalta muuttunut huolehtimiseksi eikä vastuun kannoksi - päinvastoin.

    maissa on sen lapsen arvo syntymän jälkeen, jos se sattuu olemaan tyttö?


   • joka on myötäsyntyinen
    mikä niissä kirjoitti:

    maissa on sen lapsen arvo syntymän jälkeen, jos se sattuu olemaan tyttö?

    Ihmisarvo!!!!!!!!!!!!!!
    Elämänarvo.

    Köyhäkin suo vähästään lapselleen elämän.

    Lapsiaan surmauttava aborttiväki koettaa vähätellä ja sortaa köyhiä epäilemällä heitä moraalittomaksi. Hävetkää!!!


   • Aborttimörkö
    joka on myötäsyntyinen kirjoitti:

    Ihmisarvo!!!!!!!!!!!!!!
    Elämänarvo.

    Köyhäkin suo vähästään lapselleen elämän.

    Lapsiaan surmauttava aborttiväki koettaa vähätellä ja sortaa köyhiä epäilemällä heitä moraalittomaksi. Hävetkää!!!

    "Lapsiaan surmauttava aborttiväki koettaa vähätellä ja sortaa köyhiä epäilemällä heitä moraalittomaksi. Hävetkää!!! "

    Sinun tässä pitäsi hävetä omaa käytöstäsi. Et osaa muuta kuin puhua sopimattomia ja halventaa muita.
    Et saa tuolla k'äytökselläsi mitään hyvää aikaan.

    Sinun on turha puhua mistään ihmisarvosta/ elämän arvosta koska et sellaisia käsitteittä näytä edes tuntevan/käsittävän.


   • Joku roti
    Aborttimörkö kirjoitti:

    "Lapsiaan surmauttava aborttiväki koettaa vähätellä ja sortaa köyhiä epäilemällä heitä moraalittomaksi. Hävetkää!!! "

    Sinun tässä pitäsi hävetä omaa käytöstäsi. Et osaa muuta kuin puhua sopimattomia ja halventaa muita.
    Et saa tuolla k'äytökselläsi mitään hyvää aikaan.

    Sinun on turha puhua mistään ihmisarvosta/ elämän arvosta koska et sellaisia käsitteittä näytä edes tuntevan/käsittävän.

    Aborttiväki solvaa surmauttamiaan lapsia, heidän touhujaan kritisoivia kirjoittajia ja tavallisia köyhiä ihmisiä, jotka rakastavat ja hoitavat lapsiaan.

    Mikä ihminen, joka surmauttaa lapsensa oikun ja mukavuuden vuoksi, on vielä heittämään herjaa muista?????


   • Jos et ole sattunut huomaamaan
    Joku roti kirjoitti:

    Aborttiväki solvaa surmauttamiaan lapsia, heidän touhujaan kritisoivia kirjoittajia ja tavallisia köyhiä ihmisiä, jotka rakastavat ja hoitavat lapsiaan.

    Mikä ihminen, joka surmauttaa lapsensa oikun ja mukavuuden vuoksi, on vielä heittämään herjaa muista?????

    Suosittelen että otat yhteyttä kuntasi psykiatrian poliklinikalle tai menet johonkin vihan hallinta kurssille jotta opit kunnioittamaan, arvostamaan jne muita ihmisiä ja katsomaan itse peiliinkin tarvittaessa. Se peillin katsominen ei tarkoita suinkaan sitä että jäät sen eteen ihannoimaan itseäsi.
    Köyhätkin tekevät abortteja, jos et sitä tiennyt. Abortin tehneetkin ovat arvokkaita ihmisiä, mutta sinä purat vihasi halveksimalla heitä tms.
    Abortintehneissäkin on äitejä jotka hoitavat ja rakastavat lapsiaan.
    Köyhyys ei ole mikään hyve. Osoitat vain omaa tunneköyhyyttäsi noilla kirjoittamillasi viesteillä.
    Köyhäkin voi tosin olla rikas, mutta valitettavasti sinä et tuota rikkautta ole vielä osoittanut.


    Nuo viestisi sattuvat vain olevan täyttä kukkua, joten siksi niitä kritisoinkin.

    Lakkaahan sovittelemasta tuota hyveyden kruunua päähäsi. Se ei nimittäin sovi sinulle.
    Kukaan ei ole täydellinen, mutta jos sen tapaista pystyy osoittamaan, niin myös kykenee tervehtimään vihamiestään ja istua tämän kanssa saman pöydän ääreen ja olemalla sovussa.

    Sinulla saa olla mielipide, mutta sinun pitäisi pystyä hyväksymään muidenkin mielipiteet.
    Tuollainen käytös jota osoitat ei kuulu lain mukaiseen mielipiteen ilmaisuun ja käytöksesi muita kohtaan on täysin moraalitonta.

    Vaikka kuinka yrität ajaa hienoa asiaa, niin teet sen huonosti ja teet siitä myös täysin merkityksetöntä tuolla huonolla käytökselläsi.

    Jo aikojen alusta ihmiset ovat käyneet sotaa ja monet sodat jatkuvat vieläkin, eikä niistä sodista seuraa muuta kuin sotaa.
    Onko sinun tarkoituksesi sotia vai oikeasti saada aikaan jotain hyvää?


   • kummaa
    1977 kirjoitti:

    ...koska suomekielinen versio on aivan sama kuin on kaikkien mudien maiden versiot. Eli se on käännösteksti alkuperäisestä tekstistä, joka on kirjoitettu mahdollisesti englannin, sakasan tai ranskan (?) kielellä.

    "työn_rajaaminen tietyn ikäisiin ei sulje syntymättömiä ulos termistä tai sopimuksesta!"

    Häh? Ei vai? Miten niin ei, jos työ on selvästi rajattu vain jo syntyneitä koskevaksi? Eikö se silloin juuri rajaa syntymättömät pois?

    Yhtä hauskaa olisi jos väittäisit, että naistutkimuksen kentän rajaaminen vain naisia koskevaksi ei tarkoita, että miehet eivät olisi tutkimuksen kohteena.... Tai geriatrian määrittely vanhusten hoidoksi ei rajaa lapsia pois geriatrian kentältä...

    että se sitten yhä edelleen lukee siellä sopimuksessa?! Työ on jouduttu rajaamaan nyt niihin joiden asioille voidaan jotain, eräiden osalta voidaan vain toivoa parempaa ihmisoikeuksien noudattamista, nurinkuristen lainsäädäntöjen takia..


   • kukkii taas.
    Jos et ole sattunut huomaamaan kirjoitti:

    Suosittelen että otat yhteyttä kuntasi psykiatrian poliklinikalle tai menet johonkin vihan hallinta kurssille jotta opit kunnioittamaan, arvostamaan jne muita ihmisiä ja katsomaan itse peiliinkin tarvittaessa. Se peillin katsominen ei tarkoita suinkaan sitä että jäät sen eteen ihannoimaan itseäsi.
    Köyhätkin tekevät abortteja, jos et sitä tiennyt. Abortin tehneetkin ovat arvokkaita ihmisiä, mutta sinä purat vihasi halveksimalla heitä tms.
    Abortintehneissäkin on äitejä jotka hoitavat ja rakastavat lapsiaan.
    Köyhyys ei ole mikään hyve. Osoitat vain omaa tunneköyhyyttäsi noilla kirjoittamillasi viesteillä.
    Köyhäkin voi tosin olla rikas, mutta valitettavasti sinä et tuota rikkautta ole vielä osoittanut.


    Nuo viestisi sattuvat vain olevan täyttä kukkua, joten siksi niitä kritisoinkin.

    Lakkaahan sovittelemasta tuota hyveyden kruunua päähäsi. Se ei nimittäin sovi sinulle.
    Kukaan ei ole täydellinen, mutta jos sen tapaista pystyy osoittamaan, niin myös kykenee tervehtimään vihamiestään ja istua tämän kanssa saman pöydän ääreen ja olemalla sovussa.

    Sinulla saa olla mielipide, mutta sinun pitäisi pystyä hyväksymään muidenkin mielipiteet.
    Tuollainen käytös jota osoitat ei kuulu lain mukaiseen mielipiteen ilmaisuun ja käytöksesi muita kohtaan on täysin moraalitonta.

    Vaikka kuinka yrität ajaa hienoa asiaa, niin teet sen huonosti ja teet siitä myös täysin merkityksetöntä tuolla huonolla käytökselläsi.

    Jo aikojen alusta ihmiset ovat käyneet sotaa ja monet sodat jatkuvat vieläkin, eikä niistä sodista seuraa muuta kuin sotaa.
    Onko sinun tarkoituksesi sotia vai oikeasti saada aikaan jotain hyvää?

    Millä tavoin sinä arvostat ja kunnioitat lapsia jotka haluat tapettavaksi aborteissa? Oliko itselläsi peiliä lähettyvillä?? Moraaliudesta paasaaminen kaiken huippuna on jo suorastaan surkuhupaisaaa :D
    Kuinka sellainen voisi koskaan olla yhtä arvokas ja rakastava äiti joka on tappanut lapsensa mukavuuksiensa tähden, kuin sellainen joka ei siihen kykenisi?


   • Aborttimörkö
    kukkii taas. kirjoitti:

    Millä tavoin sinä arvostat ja kunnioitat lapsia jotka haluat tapettavaksi aborteissa? Oliko itselläsi peiliä lähettyvillä?? Moraaliudesta paasaaminen kaiken huippuna on jo suorastaan surkuhupaisaaa :D
    Kuinka sellainen voisi koskaan olla yhtä arvokas ja rakastava äiti joka on tappanut lapsensa mukavuuksiensa tähden, kuin sellainen joka ei siihen kykenisi?

    En ole koskaan kuullutkaan että lapsia abortoitaisiin ja koska elän reaalimaailmassa, niin en edes lähde sinun mielikuvituksiisi sen enempää sekaantumaan.
    Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa. Tuskimpaa moni muukaan tältä palstalta niin haluaa tehdä.

    Itse olet täällä paasannut moraalista, mutta olet samalla myös osoittanut ettei sinulta sellaista löydy.

    Sinä taas tulit kommentoimaan oman mielikuvituksesi mukaisesti ja tunneköyhästi.

    "Kuinka sellainen voisi koskaan olla yhtä arvokas ja rakastava äiti joka on tappanut lapsensa mukavuuksiensa tähden, kuin sellainen joka ei siihen kykenisi?"

    Jos lähtee tappamaan oman lapsensa mukavuuksiensa tähden, niin ei hän sellainen äiti lastansa rakasta. Vankilaan sellainen äiti joutuu.

    Mutta jos tarkoitit aborttia niin lapsen tappaminen abortissa on juuri sitä oman mielikuvituksesi tuotetta ja loppu sitä tunneköyhyyttäsi...


   • suojelusenkeli
    Aborttimörkö kirjoitti:

    En ole koskaan kuullutkaan että lapsia abortoitaisiin ja koska elän reaalimaailmassa, niin en edes lähde sinun mielikuvituksiisi sen enempää sekaantumaan.
    Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa. Tuskimpaa moni muukaan tältä palstalta niin haluaa tehdä.

    Itse olet täällä paasannut moraalista, mutta olet samalla myös osoittanut ettei sinulta sellaista löydy.

    Sinä taas tulit kommentoimaan oman mielikuvituksesi mukaisesti ja tunneköyhästi.

    "Kuinka sellainen voisi koskaan olla yhtä arvokas ja rakastava äiti joka on tappanut lapsensa mukavuuksiensa tähden, kuin sellainen joka ei siihen kykenisi?"

    Jos lähtee tappamaan oman lapsensa mukavuuksiensa tähden, niin ei hän sellainen äiti lastansa rakasta. Vankilaan sellainen äiti joutuu.

    Mutta jos tarkoitit aborttia niin lapsen tappaminen abortissa on juuri sitä oman mielikuvituksesi tuotetta ja loppu sitä tunneköyhyyttäsi...

    syntymättömät lapset on olleet pelkkää mielikuvitusta?

    "Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa."

    Ihan muuten vaan suosit ja kannatat sitä.. :D

    "Itse olet täällä paasannut moraalista, mutta olet samalla myös osoittanut ettei sinulta sellaista löydy."

    Paraskin puhuja... kuka niitä lapsia nyt haluskaan yllyttää tappaan..?

    "Jos lähtee tappamaan oman lapsensa mukavuuksiensa tähden, niin ei hän sellainen äiti lastansa rakasta. Vankilaan sellainen äiti joutuu."

    Tai sitten ei, jos on tällänen pienimpien lasten ihmisoikeudet riistävä lepsulaki kun täällä..

    "Mutta jos tarkoitit aborttia niin lapsen tappaminen abortissa on juuri sitä oman mielikuvituksesi tuotetta ja loppu sitä tunneköyhyyttäsi..."

    No selittelehän sitten jollain logiikalla mitä muuta se syntymättömien lasten abortissa myrkyttäminen/silpominen elävältä olisi kuin tappamista...? :DDDDDD Lappusilmä!!!


   • borttimörkö
    suojelusenkeli kirjoitti:

    syntymättömät lapset on olleet pelkkää mielikuvitusta?

    "Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa."

    Ihan muuten vaan suosit ja kannatat sitä.. :D

    "Itse olet täällä paasannut moraalista, mutta olet samalla myös osoittanut ettei sinulta sellaista löydy."

    Paraskin puhuja... kuka niitä lapsia nyt haluskaan yllyttää tappaan..?

    "Jos lähtee tappamaan oman lapsensa mukavuuksiensa tähden, niin ei hän sellainen äiti lastansa rakasta. Vankilaan sellainen äiti joutuu."

    Tai sitten ei, jos on tällänen pienimpien lasten ihmisoikeudet riistävä lepsulaki kun täällä..

    "Mutta jos tarkoitit aborttia niin lapsen tappaminen abortissa on juuri sitä oman mielikuvituksesi tuotetta ja loppu sitä tunneköyhyyttäsi..."

    No selittelehän sitten jollain logiikalla mitä muuta se syntymättömien lasten abortissa myrkyttäminen/silpominen elävältä olisi kuin tappamista...? :DDDDDD Lappusilmä!!!

    ""Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa."

    Ihan muuten vaan suosit ja kannatat sitä.. :D"

    Ai kannatan lapsen tappamista ja vielä suosin sitä? Ei... Mistä sinä sellaista sait päähäsi?


    ""Itse olet täällä paasannut moraalista, mutta olet samalla myös osoittanut ettei sinulta sellaista löydy."

    Paraskin puhuja... kuka niitä lapsia nyt haluskaan yllyttää tappaan..?"

    ???? En minä ole mitään halunnut yllyttää enkä ole yllyttänytkään. "Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa. Tuskimpaa moni muukaan tältä palstalta niin haluaa tehdä."
    Enkö tuossa juuri sano etten sellaista halua tehdä?

    Jos taas puhutaan abortista ilman mielikuvitustasi niin en silloinkaan ole ketään yllyttämässä. Hatustasi olet vetänyt taas nämä ihme syytöksesi.


    ""Mutta jos tarkoitit aborttia niin lapsen tappaminen abortissa on juuri sitä oman mielikuvituksesi tuotetta ja loppu sitä tunneköyhyyttäsi..."

    No selittelehän sitten jollain logiikalla mitä muuta se syntymättömien lasten abortissa myrkyttäminen/silpominen elävältä olisi kuin tappamista...? :DDDDDD Lappusilmä!!!"

    Itse olet lappusilmä. Puhuit viestissäsi lapsista. LAPSIA ei abortoida.
    Otahan ne laput silmiltäsi ettei sinun tarvitse keksiä päästäsi mitä toinen onkaan viesteissään sanonut ja mitä ei ole, väität minusta kaiken laista mikä ei ilmene edes omista viesteistäni.


   • 1977
    kummaa kirjoitti:

    että se sitten yhä edelleen lukee siellä sopimuksessa?! Työ on jouduttu rajaamaan nyt niihin joiden asioille voidaan jotain, eräiden osalta voidaan vain toivoa parempaa ihmisoikeuksien noudattamista, nurinkuristen lainsäädäntöjen takia..

    ...vaan samaa sopimusta on ollut laatimassa mm. Puola ja Irlanti, eli maat joissa syntymättömällä on jo ihmisoikeudet. Syntymättömien olemassa olo tektissä on siis täysin ymmärrettävää, sillä sama sopimus on myös maissa joissa syntymättömillä on ihmisoikeudet.

    Syntymättömistä puhutaan yhdessä kohdassa sopimusta ja sopimuksen laajassa versioissa mainitaan siis, että "mikäli maan lainsäädäntö näin määrää", muissa kohdin siis katolilaisille maillekin on käynyt se, että lapsilla tarkoitetaan vain jo syntyneitä. Eli he eivät vaadi mm. perheen yhdistämisen oikeutta syntymättömille, he eivät vaadi mediakasvatuksen oikeutta syntymättömille, he eivät vaadi tasa-arvoista oikeutta käydä koulua syntymättömille tms. He vaativat vain että se on kaikille selvää, että maissa joissa lainsäädäntö niin määrää myös syntymättömällä on oikeus elämäänsä.


   • 1977
    hoh hoijaaaaaaaaaaa kirjoitti:

    Poliitikkojen nimittämät komiteat ja niiden poliittiset jäsenet aborttien laillistamisen jälkeen tietysti rajaavat työnsä ja hylkäävät vuosittain 11 000 aborteissa surmattavaa lasta. Tämän jälkeen komiteoiden puuhastelu on mitätöntä näpertelyä, jossa todetaan näpertelyn olevan näpertelijöiden mielestä kohdallaan.

    Maailman laajuisesti joka kolmas alkanut raskaus keskeytetään... Kovin vähällä meinaat päästä jos vuosittain tarjoat vain 11 tuhatta tapettavaksi. Kyseessä on kuitenkin maailman laajuinen sopimus...


   • 1977
    Abortit ovat kansallinen häpeä kirjoitti:

    YK on yhdistyneet kansakunnat. YK edustaa miltei 100 % maapallon ihmisistä. YK edustaa kansojen tahtoa syvemmin kuin hallitukset erikseen.

    "Luonnolliset oikeudet" ovat vakiintunut filosofinen ja poliittinen käsite. Et ole oikein linjoilla, kun viittaat siihen käsitteellä "huono sana" ..........

    Lapsen oikeudet koskevat sekä lasta äitinsä kohdussa että lasta synnytyksen jälkeen.

    Aborttiväki on täysin väärässä väittäessään, että meillä lapsien oikeudet olisivat toteutuneet. Abortiessa surmataan vuosittain n, 11 000 lasta, joille ei suotu minkäänlaisia oikeuksia, ihmisoikeuksista puhumattakaan. Tämän raakkalaismaisen ja häpeällisen väkivallan edessä voimme vain painaa päämme alas. Monissa köyhemmissä maissa annetaan lapselle suurempi arvo, kuin meillä, jossa varallisuus ei ole lapsien osalta muuttunut huolehtimiseksi eikä vastuun kannoksi - päinvastoin.

    En ole opiskellutkaan filosofiaa kuin perusopintojen verran, politiikka en pätkääkään. Perusopinnoissa filosofiassa kuitenkin käsiteltiin vasta sellaisia asioita kuin miten oikeudet määrittellään jne, niissä siis keskityttiin vasta siihen miten ihmiset omassa moraalissaan tekevät oikeuksia... Eli se on varmaan jotain jatkavampaa filosofiaa kun syntyykin joitain luonnon määräämiä oikeuksia ihmisille, perusopinnot ei vielä mihinkään sellaisiin viitannut...

    "Lapsen oikeudet koskevat sekä lasta äitinsä kohdussa että lasta synnytyksen jälkeen."

    Juu mahdollisesti sinun antamasi. YK:n antamat kuitenkin on määritelty vain jo syntyneitä koskeviksi. Lapsi on YK:n julisituksissa määritelty tarkasti: alle 18-vuotias syntynyt ihminen.


    Öööh tuo loppu? Mitä siihen voi sanoa? Suomi on niin tavoite maa lapsen oikeuksien osalta, että meillä jopa lapsille annetaan oikeuksia joita sillä ei virallisesti (lainssäädännön tai YK:N julistuksen mukaan) ole, eli meillä tehdään abortteja vähemmän kuin muissa maissa (Hollantia lukuunottamatta). Eli jos Hollanti on tavoite numero yksi, niin Suomi heti numero kaksi: on niin rikasta ja hyvinvoivaa, että meillä on varaa jopa pitää lapsia joita ei muissa maissa pidettäisi. Älä siis missään nimessä unohda sitä seikkaa, että mitä köyhempää sitä enemmän abortteja tehdään. Meillä suomessa joka seitsemäs alkanut raskaus keskeytetään, maailman laajuisesti joka kolmas ja esimerkiksi venäjällä harvempi kuin joka toinen raskaus päätyy lapsen syntymään.


   • 1977
    joka on myötäsyntyinen kirjoitti:

    Ihmisarvo!!!!!!!!!!!!!!
    Elämänarvo.

    Köyhäkin suo vähästään lapselleen elämän.

    Lapsiaan surmauttava aborttiväki koettaa vähätellä ja sortaa köyhiä epäilemällä heitä moraalittomaksi. Hävetkää!!!

    ...moraalittomia?

    Ne abortoivat keskimääräisesti joka toisen alkaneen raskautensa!

    Siis köyhissä maissa abortoidaan keskimääräisesti joka toinen alkanut raskaus. Nytkö sinä väität, että he eivät olekaan logiikallasi moraalittomampia meihin verrattuna?

    Meillä (suomessa) abortoidaan joka seitsemäs alkanut raskaus...


   • "outoa"
    1977 kirjoitti:

    ...vaan samaa sopimusta on ollut laatimassa mm. Puola ja Irlanti, eli maat joissa syntymättömällä on jo ihmisoikeudet. Syntymättömien olemassa olo tektissä on siis täysin ymmärrettävää, sillä sama sopimus on myös maissa joissa syntymättömillä on ihmisoikeudet.

    Syntymättömistä puhutaan yhdessä kohdassa sopimusta ja sopimuksen laajassa versioissa mainitaan siis, että "mikäli maan lainsäädäntö näin määrää", muissa kohdin siis katolilaisille maillekin on käynyt se, että lapsilla tarkoitetaan vain jo syntyneitä. Eli he eivät vaadi mm. perheen yhdistämisen oikeutta syntymättömille, he eivät vaadi mediakasvatuksen oikeutta syntymättömille, he eivät vaadi tasa-arvoista oikeutta käydä koulua syntymättömille tms. He vaativat vain että se on kaikille selvää, että maissa joissa lainsäädäntö niin määrää myös syntymättömällä on oikeus elämäänsä.

    ettei vaadita "oikeuksia" joihin lapsi ei vielä ikänsä/kehitystasonsa puolesta kykene eikä niillä mitään tee :D

    Yk toivoo sopimuksessaan tietynlaisia (perusihmisoikeuksia riistämättömiä) lakeja, vaikkei niitä voi määrätäkään.


   • 1977
    "outoa" kirjoitti:

    ettei vaadita "oikeuksia" joihin lapsi ei vielä ikänsä/kehitystasonsa puolesta kykene eikä niillä mitään tee :D

    Yk toivoo sopimuksessaan tietynlaisia (perusihmisoikeuksia riistämättömiä) lakeja, vaikkei niitä voi määrätäkään.

    Yksi YK:n jäsen on siis esimerkiksi suomi.

    Toivooko suomi siis tietynlaisia lakeja YK:n julistusten kautta? Miksi suomi ei siis vain muuta omia lakejaan, sillä silloinhan sillä olisi ihan konkreettinen merkityskin valtiomme lakiin?


   • siis et
    borttimörkö kirjoitti:

    ""Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa."

    Ihan muuten vaan suosit ja kannatat sitä.. :D"

    Ai kannatan lapsen tappamista ja vielä suosin sitä? Ei... Mistä sinä sellaista sait päähäsi?


    ""Itse olet täällä paasannut moraalista, mutta olet samalla myös osoittanut ettei sinulta sellaista löydy."

    Paraskin puhuja... kuka niitä lapsia nyt haluskaan yllyttää tappaan..?"

    ???? En minä ole mitään halunnut yllyttää enkä ole yllyttänytkään. "Lapsia tosin tapetaan, mutta minä en tapa enkä halua tappaa. Tuskimpaa moni muukaan tältä palstalta niin haluaa tehdä."
    Enkö tuossa juuri sano etten sellaista halua tehdä?

    Jos taas puhutaan abortista ilman mielikuvitustasi niin en silloinkaan ole ketään yllyttämässä. Hatustasi olet vetänyt taas nämä ihme syytöksesi.


    ""Mutta jos tarkoitit aborttia niin lapsen tappaminen abortissa on juuri sitä oman mielikuvituksesi tuotetta ja loppu sitä tunneköyhyyttäsi..."

    No selittelehän sitten jollain logiikalla mitä muuta se syntymättömien lasten abortissa myrkyttäminen/silpominen elävältä olisi kuin tappamista...? :DDDDDD Lappusilmä!!!"

    Itse olet lappusilmä. Puhuit viestissäsi lapsista. LAPSIA ei abortoida.
    Otahan ne laput silmiltäsi ettei sinun tarvitse keksiä päästäsi mitä toinen onkaan viesteissään sanonut ja mitä ei ole, väität minusta kaiken laista mikä ei ilmene edes omista viesteistäni.

    enää kannatakaan mukavuusabortteja (mielivaltasta tappamista)?

    "No selittelehän sitten jollain logiikalla mitä muuta se syntymättömien lasten abortissa myrkyttäminen/silpominen elävältä olisi kuin tappamista...? :DDDDDD Lappusilmä!!!"

    Itse olet lappusilmä. Puhuit viestissäsi lapsista. LAPSIA ei abortoida.
    Otahan ne laput silmiltäsi ettei sinun tarvitse keksiä päästäsi mitä toinen onkaan viesteissään sanonut ja mitä ei ole, väität minusta kaiken laista mikä ei ilmene edes omista viesteistäni."

    Minkähän suhteen mun täytys pitää lappuja silmillä? Joudut siis sokeena kieltämään liian rankkoja tosiasioita kuten syntymättömien LASTEN abortissa TAPPAMISEN :DDD Voi ressukkaa...


   • syntymättömät
    1977 kirjoitti:

    En ole opiskellutkaan filosofiaa kuin perusopintojen verran, politiikka en pätkääkään. Perusopinnoissa filosofiassa kuitenkin käsiteltiin vasta sellaisia asioita kuin miten oikeudet määrittellään jne, niissä siis keskityttiin vasta siihen miten ihmiset omassa moraalissaan tekevät oikeuksia... Eli se on varmaan jotain jatkavampaa filosofiaa kun syntyykin joitain luonnon määräämiä oikeuksia ihmisille, perusopinnot ei vielä mihinkään sellaisiin viitannut...

    "Lapsen oikeudet koskevat sekä lasta äitinsä kohdussa että lasta synnytyksen jälkeen."

    Juu mahdollisesti sinun antamasi. YK:n antamat kuitenkin on määritelty vain jo syntyneitä koskeviksi. Lapsi on YK:n julisituksissa määritelty tarkasti: alle 18-vuotias syntynyt ihminen.


    Öööh tuo loppu? Mitä siihen voi sanoa? Suomi on niin tavoite maa lapsen oikeuksien osalta, että meillä jopa lapsille annetaan oikeuksia joita sillä ei virallisesti (lainssäädännön tai YK:N julistuksen mukaan) ole, eli meillä tehdään abortteja vähemmän kuin muissa maissa (Hollantia lukuunottamatta). Eli jos Hollanti on tavoite numero yksi, niin Suomi heti numero kaksi: on niin rikasta ja hyvinvoivaa, että meillä on varaa jopa pitää lapsia joita ei muissa maissa pidettäisi. Älä siis missään nimessä unohda sitä seikkaa, että mitä köyhempää sitä enemmän abortteja tehdään. Meillä suomessa joka seitsemäs alkanut raskaus keskeytetään, maailman laajuisesti joka kolmas ja esimerkiksi venäjällä harvempi kuin joka toinen raskaus päätyy lapsen syntymään.

    vissiin yli 18-vuotiaitakaan oo?? Missä Yk määrittää ne vain syntyneille, kun minusta näyttää ihan siltä että se sanoo selvin sanoin sopimuksessa että se koskee myös ENNEN syntymää?


   • 1977
    syntymättömät kirjoitti:

    vissiin yli 18-vuotiaitakaan oo?? Missä Yk määrittää ne vain syntyneille, kun minusta näyttää ihan siltä että se sanoo selvin sanoin sopimuksessa että se koskee myös ENNEN syntymää?

    https://unicef.fi . Sieltä lasten oikeuksien julistus -> yleisimmin kysyttyä lasten oikeuksien julistuksesta. Siellä kysytään miten lapsi on julistuksissa määritelty.

    Unicefhan on lasten oikeuksien maailman laajuinen järjestö, eli aina kun on pohdittavaa lastenoikeuksista, niin se on oikea osoite ottaa selvää. Unicefin koko toiminta perustuu aloituksessakin esillä olleisiin lastenoikeuksien julistuksen artikloihin.

    Onnea matkallesi tiedon hankintaan, pidän peukkuja ja kannustan kovasti, jos vielä tarvitset opastusta, lupaan auttaa sen minkä kykenen...


   • 1977
    1977 kirjoitti:

    https://unicef.fi . Sieltä lasten oikeuksien julistus -> yleisimmin kysyttyä lasten oikeuksien julistuksesta. Siellä kysytään miten lapsi on julistuksissa määritelty.

    Unicefhan on lasten oikeuksien maailman laajuinen järjestö, eli aina kun on pohdittavaa lastenoikeuksista, niin se on oikea osoite ottaa selvää. Unicefin koko toiminta perustuu aloituksessakin esillä olleisiin lastenoikeuksien julistuksen artikloihin.

    Onnea matkallesi tiedon hankintaan, pidän peukkuja ja kannustan kovasti, jos vielä tarvitset opastusta, lupaan auttaa sen minkä kykenen...

    ...toimii varamsti apremmin ilman s-kirjainta. http://unicef.fi


   • Aborttimörkö
    siis et kirjoitti:

    enää kannatakaan mukavuusabortteja (mielivaltasta tappamista)?

    "No selittelehän sitten jollain logiikalla mitä muuta se syntymättömien lasten abortissa myrkyttäminen/silpominen elävältä olisi kuin tappamista...? :DDDDDD Lappusilmä!!!"

    Itse olet lappusilmä. Puhuit viestissäsi lapsista. LAPSIA ei abortoida.
    Otahan ne laput silmiltäsi ettei sinun tarvitse keksiä päästäsi mitä toinen onkaan viesteissään sanonut ja mitä ei ole, väität minusta kaiken laista mikä ei ilmene edes omista viesteistäni."

    Minkähän suhteen mun täytys pitää lappuja silmillä? Joudut siis sokeena kieltämään liian rankkoja tosiasioita kuten syntymättömien LASTEN abortissa TAPPAMISEN :DDD Voi ressukkaa...

    Minä en erityisesti suosi abortteja enkä aborttia suosittele kenellekkään.
    Mielivaltaista on sellainen toiminta että yllyttää toista ihmistä aborttiin ja mielivaltaista tomintaa on myös se että yllyttää toista jatkamaan raskautta, mielivaltaisemmaksi asian tekee se että kun lähdetään yllyttämään suuntaan tai toiseen niin se tehdään syyllistyksien säestämänä. Täysin moraalitonta toimintaa sellainen syyllistäminen varsinkin kun paasaa itse siitä että abortista tulee syyllisyystraumoja. Itsehän niitä yrität kokoajan tehdä.
    Jos nainen kokee ettei halua jatkaa raskauttaan, niin ymmärrän sen ihan hyvin ja ymmärrän että hänellä on hyvät syyt siihen. Mielivaltaista tappamista se ei suinkaan ole paitsi sinun ja muun vähemmistön mukaan.

    Jos olisin sellainen kuin väität minun olevan, niin miten selität sen etten ole tekemässä aborttia, vaikka raskaana olenkin?


    "Joudut siis sokeena kieltämään liian rankkoja tosiasioita kuten syntymättömien LASTEN abortissa TAPPAMISEN :DDD Voi ressukkaa..."

    Sinä puhuit aikaisemmin vain lapsista. Tosiasia on se että lapsia ei abortoida. Jos puhutaan alkioista/sikiöistä niin en kiellä sitä että abortissa ne kuolevat/ ne tapetaan.
    Kukahan tässä mahtaa olla se ressukka joka kuvittelee kaiken laista omassa mustavalkoisessa ja tunneköyhässä maailmassaan?


   • toisen
    Aborttimörkö kirjoitti:

    Minä en erityisesti suosi abortteja enkä aborttia suosittele kenellekkään.
    Mielivaltaista on sellainen toiminta että yllyttää toista ihmistä aborttiin ja mielivaltaista tomintaa on myös se että yllyttää toista jatkamaan raskautta, mielivaltaisemmaksi asian tekee se että kun lähdetään yllyttämään suuntaan tai toiseen niin se tehdään syyllistyksien säestämänä. Täysin moraalitonta toimintaa sellainen syyllistäminen varsinkin kun paasaa itse siitä että abortista tulee syyllisyystraumoja. Itsehän niitä yrität kokoajan tehdä.
    Jos nainen kokee ettei halua jatkaa raskauttaan, niin ymmärrän sen ihan hyvin ja ymmärrän että hänellä on hyvät syyt siihen. Mielivaltaista tappamista se ei suinkaan ole paitsi sinun ja muun vähemmistön mukaan.

    Jos olisin sellainen kuin väität minun olevan, niin miten selität sen etten ole tekemässä aborttia, vaikka raskaana olenkin?


    "Joudut siis sokeena kieltämään liian rankkoja tosiasioita kuten syntymättömien LASTEN abortissa TAPPAMISEN :DDD Voi ressukkaa..."

    Sinä puhuit aikaisemmin vain lapsista. Tosiasia on se että lapsia ei abortoida. Jos puhutaan alkioista/sikiöistä niin en kiellä sitä että abortissa ne kuolevat/ ne tapetaan.
    Kukahan tässä mahtaa olla se ressukka joka kuvittelee kaiken laista omassa mustavalkoisessa ja tunneköyhässä maailmassaan?

    'mielivallan' tuloksena nyt vaan on toisenKIN ihmiselämän jatkuminen.. Turha muita on syyttää 'syyllistämisestä' tosiasioita todettaessa. Se syyllisyys on edelleen ihan itse omilla moraalittomuuksilla hankittu.

    "Mielivaltaista tappamista se ei suinkaan ole paitsi sinun ja muun vähemmistön mukaan."

    Ai, olet tehnyt oikein laajojakin galluppeja aiheesta..? Vai oliko sittenkin ihan omaa mutuasi.. :D

    Ilmeisesti olisit itsekin tarvittaesssa valmis tekemään abortin? Jollet, niin kuinka voit kannattaa sitä sitten muille?

    "Sinä puhuit aikaisemmin vain lapsista. Tosiasia on se että lapsia ei abortoida. Jos puhutaan alkioista/sikiöistä niin en kiellä sitä että abortissa ne kuolevat/ ne tapetaan."

    Kyse on edelleen syntymättämistä lapsista, joita on alkiot/sikiöt. Jos olisit hiukankaan fiksumpi, sulle ei tarvisi tätä lapsen ikävaihetta erikseen aborttiin liittyen tarkentaa.

    "Kukahan tässä mahtaa olla se ressukka joka kuvittelee kaiken laista omassa mustavalkoisessa ja tunneköyhässä maailmassaan? "

    Mitähän mä nyt olen kuvitellut? Siis sen että lapsia (aivan, syntymättömiä!) tapetaan aborteissa?


   • on....
    1977 kirjoitti:

    ...toimii varamsti apremmin ilman s-kirjainta. http://unicef.fi

    kyllä ihan selviä. Luehan itse vielä niitä ja yritä samalla ymmärtääkin mitä siellä sanotaan.


   • Vastoin parempaa tietoa....
    1977 kirjoitti:

    En ole opiskellutkaan filosofiaa kuin perusopintojen verran, politiikka en pätkääkään. Perusopinnoissa filosofiassa kuitenkin käsiteltiin vasta sellaisia asioita kuin miten oikeudet määrittellään jne, niissä siis keskityttiin vasta siihen miten ihmiset omassa moraalissaan tekevät oikeuksia... Eli se on varmaan jotain jatkavampaa filosofiaa kun syntyykin joitain luonnon määräämiä oikeuksia ihmisille, perusopinnot ei vielä mihinkään sellaisiin viitannut...

    "Lapsen oikeudet koskevat sekä lasta äitinsä kohdussa että lasta synnytyksen jälkeen."

    Juu mahdollisesti sinun antamasi. YK:n antamat kuitenkin on määritelty vain jo syntyneitä koskeviksi. Lapsi on YK:n julisituksissa määritelty tarkasti: alle 18-vuotias syntynyt ihminen.


    Öööh tuo loppu? Mitä siihen voi sanoa? Suomi on niin tavoite maa lapsen oikeuksien osalta, että meillä jopa lapsille annetaan oikeuksia joita sillä ei virallisesti (lainssäädännön tai YK:N julistuksen mukaan) ole, eli meillä tehdään abortteja vähemmän kuin muissa maissa (Hollantia lukuunottamatta). Eli jos Hollanti on tavoite numero yksi, niin Suomi heti numero kaksi: on niin rikasta ja hyvinvoivaa, että meillä on varaa jopa pitää lapsia joita ei muissa maissa pidettäisi. Älä siis missään nimessä unohda sitä seikkaa, että mitä köyhempää sitä enemmän abortteja tehdään. Meillä suomessa joka seitsemäs alkanut raskaus keskeytetään, maailman laajuisesti joka kolmas ja esimerkiksi venäjällä harvempi kuin joka toinen raskaus päätyy lapsen syntymään.

    Aborttiasiamies valehtelee ja antaa hädissään vastoin parempaa tietoaan väärän ja sinänsä järjettömän todistuksen jopa YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä, josta on sentään puhuttu täälläkin pitkään.

    1977; "...Juu mahdollisesti sinun antamasi. YK:n antamat kuitenkin on määritelty vain jo syntyneitä koskeviksi. Lapsi on YK:n julisituksissa määritelty tarkasti: alle 18-vuotias syntynyt ihminen...."

    Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen. (Lisäksi: Mitäpä oikeuksia lapsi voisi nauttia, jos häneltä viedään henki ja elämä kun hänet surmautetaan abortissa?)

    Lapsen oikeuksien julistus

    Kun Yhdistyneiden kansakuntien kansat ovat YK:n peruskirjassa vakuuttaneet uskovansa ihmisen perusoikeuksiin ja ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä vakaasti päättäneet edistää sosiaalista kehitystä ja parempia elinehtoja aikaansaamista vapaammissa oloissa, kun Yhdistyneet kansakunnat on Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tuonut julki että siinä mainitut oikeudet ja vapaudet kuuluvat erottamatta jokaiselle katsomatta rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syntyperästä tai muusta johtuvaan asemaan, kun lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä tähden tarvitsee sekä ennen syntymäänsä että syntymänsä jälkeen erityistä turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva lakisääteinen suojelu mukaan luettuna, kun erityisen suojelun tarve on todettu lapsen oikeuksia koskevassa Geneven julistuksessa vuonna 1924 ja tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä YK:n erityisjärjestöjen perussäännöissä ja lasten hyvinvointia edistävien kansainvälisten järjestöjen säännöissä, ja kun ihmiskunnan velvollisuutena on antaa lapselle paras mitä se pystyy sille tarjoamaan niin yleiskokous antaa sen vuoksi tämän lapsen oikeuksien julistuksen siinä tarkoituksessa, että hänellä olisi onnellinen lapsuus ja että hän voisi omaksi ja yhteiskunnan parhaaksi nauttia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia ja vetoaa lasten vanhempiin, miehiin ja naisiin yksilöinä, vapaaehtoisiin järjestöihin, paikallisiin viranomaisiin ja maiden hallituksiin, jotta ne tunnustaisivat nämä oikeudet ja pyrkisivät turvaamaan niiden kunnioittamisen lainsäädännöllisten ja muiden toimenpiteiden kautta seuraavien periaatteiden mukaisesti:

    Periaate 1 Lapsen tulee saada nauttia kaikkia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia. Nämä oikeudet kuuluvat poikkeuksetta jokaiselle lapselle yhtäläisesti ja erottamatta katsomatta hänen tai hänen perheensä rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syntyperästä taikka muusta johtuvaan asemaan.

    Periaate 2 Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä näkökohtana.

    Periaate 3 Lapsella tulee syntymästään lähtien olla oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.

    Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon.

    Periaate 5 Lapsen, joka on ruumiillisesti, henkisesti tai sosiaalisesti vajaakykyinen, tulee saada erityistä tilansa edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja -huolenpitoa.

    Periaate 6 Lapsi tarvitsee kehittyäkseen tasapainoiseksi yksilöksi rakkautta ja ymmärtämystä. Hänen tulee saada kasvaa, mikäli mahdollista, vanhempiensa huolenpidon ja vastuun alaisena, ja joka tapauksessa ilmapiirissä, jossa hän saa tuntea hellyyttä sekä moraalista ja siveellistä turvallisuutta; varhaisiässä olevaa lasta ei saa erottaa äidistään kuin poikkeustapauksessa. Yhteiskunnan ja viranomaisten velvollisuutena on osoittaa erityistä huolenpitoa niille lapsille, jotka ovat vailla perheensä turvaa ja riittäviä toimeentulomahdollisuuksia. On suotava, että suurten perheiden lasten ylläpitoa helpotetaan valtion avustuksin ja muulla avustustoiminnalla.

    Periaate 7 Lapsella on oikeus saada koulutusta, jonka ainakin alkeisasteella tulee olla maksuton ja pakollinen. Hänen tulee saada koulutusta, joka edistää hänen yleissivistystään ja suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöllistä arvostelukykyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien on johtavana periaatteena pidettävä lapsen parasta; ensisijaisesti tämä vastuu kuuluu lapsen vanhemmille. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja virkistykseen, jotka olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin. Yhteiskunnan ja viranomaisten tulee pyrkiä edistämään mahdollisuuksia tämän oikeuden nauttimiseen.

    Periaate 8 Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua annettaessa.

    Periaate 9 Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä. Häntä ei saa missään muodossa saattaa kaupankäynnin kohteeksi. Lasta ei saa ottaa työhön ennen asianmukaista minimi-ikää, missään tapauksessa häntä ei saa panna työhön eikä sallia hänen ryhtyä työhön, joka saattaisi olla hänen terveydelleen tai koulutukselleen vaaraksi taikka haitata hänen ruumiillista, henkistä tai moraalista kehitystään.

    Periaate 10 Lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta, jotka saattavat kasvattaa hänessä taipumuksia rodulliseen, uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjintään. Häntä on kasvatettava ymmärtämykseen, suvaitsevaisuuteen, kansojen välisen ystävyyden, rauhan ja yleismaailmallisen veljeyden hengessä sekä täysin tietäen, että hänen tarmonsa ja kykynsä olisi saatettava palvelemaan hänen lähimmäisiään.

    hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1959


   • DANANNAA
    Vastoin parempaa tietoa.... kirjoitti:

    Aborttiasiamies valehtelee ja antaa hädissään vastoin parempaa tietoaan väärän ja sinänsä järjettömän todistuksen jopa YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä, josta on sentään puhuttu täälläkin pitkään.

    1977; "...Juu mahdollisesti sinun antamasi. YK:n antamat kuitenkin on määritelty vain jo syntyneitä koskeviksi. Lapsi on YK:n julisituksissa määritelty tarkasti: alle 18-vuotias syntynyt ihminen...."

    Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen. (Lisäksi: Mitäpä oikeuksia lapsi voisi nauttia, jos häneltä viedään henki ja elämä kun hänet surmautetaan abortissa?)

    Lapsen oikeuksien julistus

    Kun Yhdistyneiden kansakuntien kansat ovat YK:n peruskirjassa vakuuttaneet uskovansa ihmisen perusoikeuksiin ja ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä vakaasti päättäneet edistää sosiaalista kehitystä ja parempia elinehtoja aikaansaamista vapaammissa oloissa, kun Yhdistyneet kansakunnat on Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tuonut julki että siinä mainitut oikeudet ja vapaudet kuuluvat erottamatta jokaiselle katsomatta rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syntyperästä tai muusta johtuvaan asemaan, kun lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä tähden tarvitsee sekä ennen syntymäänsä että syntymänsä jälkeen erityistä turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva lakisääteinen suojelu mukaan luettuna, kun erityisen suojelun tarve on todettu lapsen oikeuksia koskevassa Geneven julistuksessa vuonna 1924 ja tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä YK:n erityisjärjestöjen perussäännöissä ja lasten hyvinvointia edistävien kansainvälisten järjestöjen säännöissä, ja kun ihmiskunnan velvollisuutena on antaa lapselle paras mitä se pystyy sille tarjoamaan niin yleiskokous antaa sen vuoksi tämän lapsen oikeuksien julistuksen siinä tarkoituksessa, että hänellä olisi onnellinen lapsuus ja että hän voisi omaksi ja yhteiskunnan parhaaksi nauttia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia ja vetoaa lasten vanhempiin, miehiin ja naisiin yksilöinä, vapaaehtoisiin järjestöihin, paikallisiin viranomaisiin ja maiden hallituksiin, jotta ne tunnustaisivat nämä oikeudet ja pyrkisivät turvaamaan niiden kunnioittamisen lainsäädännöllisten ja muiden toimenpiteiden kautta seuraavien periaatteiden mukaisesti:

    Periaate 1 Lapsen tulee saada nauttia kaikkia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia. Nämä oikeudet kuuluvat poikkeuksetta jokaiselle lapselle yhtäläisesti ja erottamatta katsomatta hänen tai hänen perheensä rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syntyperästä taikka muusta johtuvaan asemaan.

    Periaate 2 Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä näkökohtana.

    Periaate 3 Lapsella tulee syntymästään lähtien olla oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.

    Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon.

    Periaate 5 Lapsen, joka on ruumiillisesti, henkisesti tai sosiaalisesti vajaakykyinen, tulee saada erityistä tilansa edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja -huolenpitoa.

    Periaate 6 Lapsi tarvitsee kehittyäkseen tasapainoiseksi yksilöksi rakkautta ja ymmärtämystä. Hänen tulee saada kasvaa, mikäli mahdollista, vanhempiensa huolenpidon ja vastuun alaisena, ja joka tapauksessa ilmapiirissä, jossa hän saa tuntea hellyyttä sekä moraalista ja siveellistä turvallisuutta; varhaisiässä olevaa lasta ei saa erottaa äidistään kuin poikkeustapauksessa. Yhteiskunnan ja viranomaisten velvollisuutena on osoittaa erityistä huolenpitoa niille lapsille, jotka ovat vailla perheensä turvaa ja riittäviä toimeentulomahdollisuuksia. On suotava, että suurten perheiden lasten ylläpitoa helpotetaan valtion avustuksin ja muulla avustustoiminnalla.

    Periaate 7 Lapsella on oikeus saada koulutusta, jonka ainakin alkeisasteella tulee olla maksuton ja pakollinen. Hänen tulee saada koulutusta, joka edistää hänen yleissivistystään ja suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöllistä arvostelukykyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien on johtavana periaatteena pidettävä lapsen parasta; ensisijaisesti tämä vastuu kuuluu lapsen vanhemmille. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja virkistykseen, jotka olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin. Yhteiskunnan ja viranomaisten tulee pyrkiä edistämään mahdollisuuksia tämän oikeuden nauttimiseen.

    Periaate 8 Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua annettaessa.

    Periaate 9 Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä. Häntä ei saa missään muodossa saattaa kaupankäynnin kohteeksi. Lasta ei saa ottaa työhön ennen asianmukaista minimi-ikää, missään tapauksessa häntä ei saa panna työhön eikä sallia hänen ryhtyä työhön, joka saattaisi olla hänen terveydelleen tai koulutukselleen vaaraksi taikka haitata hänen ruumiillista, henkistä tai moraalista kehitystään.

    Periaate 10 Lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta, jotka saattavat kasvattaa hänessä taipumuksia rodulliseen, uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjintään. Häntä on kasvatettava ymmärtämykseen, suvaitsevaisuuteen, kansojen välisen ystävyyden, rauhan ja yleismaailmallisen veljeyden hengessä sekä täysin tietäen, että hänen tarmonsa ja kykynsä olisi saatettava palvelemaan hänen lähimmäisiään.

    hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1959

    "Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen"

    ei 77 mitään valehdellut... Jokainen osaa kyllä itse lukea vaikkapa UNICEF:in sivuilta miten YK määrittelee lapsen.


    Lasten oikeudet ovat lähinnä syntyneiden lasten oikeuksia.

    "Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon."

    Sinä et taas ymmärrä mitä ne syntymättömän oikeudet ovat ja miksi ne on haluttu antaa jne...
    Jos syntymättömälle lapselle ei olisi mitään oikeuksia annettu niin silloin ei tarvitsisi mitään esim. neuvolatoimintaakaan olla. Ei tarvitsisi o
    Syntymättömän oikeudet tulevat lähinnä odottajan kautta, mutta tietyissä tapauksissa näin ei ole.
    Esim. Naisella ei ole oikeutta tehdä aborttia jos "aborttiaika" on umpeutunut, eikä naisella ole oikeutta vaarantaa sikiön terveyttä. Esim. Naisella ei ole oikeutta juopotella raskaana ollessaan ja siksi Suomi tiukensi lainsäädäntöään sillä että jos nainen ei osaa itse lopettaa päihteiden käyttöään, voidaan hänet määrätä pakkohoitoon.

    Ymmärrätkö mitä nuo syntymättömien oikeudet ovat ja miksi ne on mainittu/annettu?
    Jos nitä ei olisi niin eihän valtionkaan tarvitsisi mitenkään tukea raskaana olevaa naista millään tavalla/muodolla. Eikä siis mitään tarvetta huolehtia naisen raskaudesta.

    NAisen taustat/elämä olot eivät saa olla mitenkään esteenä sille että hän ja hänen maha-asukkinsa saisi asian mukaista hoitoa/tukea jne... Esim köyhyys, työttömyys, kansalaisuus, ihonväri, kouluttamattomuus mt-ongelmat jne eivät saa olla esteenä asianmukaiselle hoidolle sun muulle...

    Mitä mää tässä enää yritän rautalangasta vääntää???? OTA NE LAPUT SILMILTÄSI JA LUE TUO 4 PERIAATE uudestaan ja tarvittaessa uudestaan ja uudestaan niin siinä kyllä sanotaan mitkä ne syntymättömän oikeudet ovat.

    No eipä varmaan auta sekään... Onhan moni jo yrittänyt sinulle selventää asiaa, mutta ei vaan ole millään mennyt yksinäisen pässin kaaliin.....


    Kun nuo oikeudet sattuvat vaan olemaan omaa mutuasi silloin kun väität että abortti rikkoo lasten oikeuksia.
    Ihan samalla tavalla se YK on ne naistenkin oikeudet säveltäneet joten miten voi olla niin YK:n puolella vaikka YK:kin on antanut oikeuden päättää omasta kehostaan jne???
    Tietysti heti takerrut siihen että naisella on oikeus omaan kehoonsa muttei alkion..... NO valitettavasti nämä alkiot kasvavat siellä naisen kehossa sikiöiksi ja syntyvät myöskin naisen kehon kautta ja sille en voi minä etkä sinäkään mitään...
    Jos minä saisin päättää niin miehetkin tulisivat raskaaksi ja synnyttäisivät, mutta kun se ei valitettavasti käy päinsä....


   • vain ihan
    DANANNAA kirjoitti:

    "Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen"

    ei 77 mitään valehdellut... Jokainen osaa kyllä itse lukea vaikkapa UNICEF:in sivuilta miten YK määrittelee lapsen.


    Lasten oikeudet ovat lähinnä syntyneiden lasten oikeuksia.

    "Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon."

    Sinä et taas ymmärrä mitä ne syntymättömän oikeudet ovat ja miksi ne on haluttu antaa jne...
    Jos syntymättömälle lapselle ei olisi mitään oikeuksia annettu niin silloin ei tarvitsisi mitään esim. neuvolatoimintaakaan olla. Ei tarvitsisi o
    Syntymättömän oikeudet tulevat lähinnä odottajan kautta, mutta tietyissä tapauksissa näin ei ole.
    Esim. Naisella ei ole oikeutta tehdä aborttia jos "aborttiaika" on umpeutunut, eikä naisella ole oikeutta vaarantaa sikiön terveyttä. Esim. Naisella ei ole oikeutta juopotella raskaana ollessaan ja siksi Suomi tiukensi lainsäädäntöään sillä että jos nainen ei osaa itse lopettaa päihteiden käyttöään, voidaan hänet määrätä pakkohoitoon.

    Ymmärrätkö mitä nuo syntymättömien oikeudet ovat ja miksi ne on mainittu/annettu?
    Jos nitä ei olisi niin eihän valtionkaan tarvitsisi mitenkään tukea raskaana olevaa naista millään tavalla/muodolla. Eikä siis mitään tarvetta huolehtia naisen raskaudesta.

    NAisen taustat/elämä olot eivät saa olla mitenkään esteenä sille että hän ja hänen maha-asukkinsa saisi asian mukaista hoitoa/tukea jne... Esim köyhyys, työttömyys, kansalaisuus, ihonväri, kouluttamattomuus mt-ongelmat jne eivät saa olla esteenä asianmukaiselle hoidolle sun muulle...

    Mitä mää tässä enää yritän rautalangasta vääntää???? OTA NE LAPUT SILMILTÄSI JA LUE TUO 4 PERIAATE uudestaan ja tarvittaessa uudestaan ja uudestaan niin siinä kyllä sanotaan mitkä ne syntymättömän oikeudet ovat.

    No eipä varmaan auta sekään... Onhan moni jo yrittänyt sinulle selventää asiaa, mutta ei vaan ole millään mennyt yksinäisen pässin kaaliin.....


    Kun nuo oikeudet sattuvat vaan olemaan omaa mutuasi silloin kun väität että abortti rikkoo lasten oikeuksia.
    Ihan samalla tavalla se YK on ne naistenkin oikeudet säveltäneet joten miten voi olla niin YK:n puolella vaikka YK:kin on antanut oikeuden päättää omasta kehostaan jne???
    Tietysti heti takerrut siihen että naisella on oikeus omaan kehoonsa muttei alkion..... NO valitettavasti nämä alkiot kasvavat siellä naisen kehossa sikiöiksi ja syntyvät myöskin naisen kehon kautta ja sille en voi minä etkä sinäkään mitään...
    Jos minä saisin päättää niin miehetkin tulisivat raskaaksi ja synnyttäisivät, mutta kun se ei valitettavasti käy päinsä....

    ..itse se mutulappuset pois silmiltäsi!!

    "Kun nuo oikeudet sattuvat vaan olemaan omaa mutuasi silloin kun väität että abortti rikkoo lasten oikeuksia."

    :DDD No jotain se Yk on tainnu sanoo oikeudetsa ELÄÄ..

    "Jos syntymättömälle lapselle ei olisi mitään oikeuksia annettu niin silloin ei tarvitsisi mitään esim. neuvolatoimintaakaan olla. Ei tarvitsisi o
    Syntymättömän oikeudet tulevat lähinnä odottajan kautta, mutta tietyissä tapauksissa näin ei ole."

    Omia mutujasi mitä se sopimus muka rajotetusti tarkottais....

    Avuttomat saa siis tappaa? Näytä sitten missä Yk on sellasen "oikeuden" (mukavuustappamiseen) määritelly?


   • tyhmää?
    1977 kirjoitti:

    Yksi YK:n jäsen on siis esimerkiksi suomi.

    Toivooko suomi siis tietynlaisia lakeja YK:n julistusten kautta? Miksi suomi ei siis vain muuta omia lakejaan, sillä silloinhan sillä olisi ihan konkreettinen merkityskin valtiomme lakiin?

    "Toivooko suomi siis tietynlaisia lakeja YK:n julistusten kautta?"

    Ei, vaan juurikin päinvastoin.


   • 1977
    on.... kirjoitti:

    kyllä ihan selviä. Luehan itse vielä niitä ja yritä samalla ymmärtääkin mitä siellä sanotaan.

    Sittenhän moinen keskustelumme on täysin turhaa, kun molemmat tiedämme niiden koskevan vain jo syntyneitä.


   • 1977
    tyhmää? kirjoitti:

    "Toivooko suomi siis tietynlaisia lakeja YK:n julistusten kautta?"

    Ei, vaan juurikin päinvastoin.

    Ei tarvitse esittää tyhmää, vaan en vain ymmärrä.

    "Yk toivoo sopimuksessaan tietynlaisia (perusihmisoikeuksia riistämättömiä) lakeja, vaikkei niitä voi määrätäkään. "

    YK on siis yhdistyneet kansakunnat, eli suomi ja 190 muuta valtioita. Jokainen YK:n jäsen voi siis määrätä lainsäädäntönsä, eikö? Ilman jäseniä ei olisi YK:ta, eli YK on siis nimitys näille yhdistyneille kansakunnille.

    YK toivoo siis tietynlaisia lakeja, siis kyseiset valtiot toivovat tietynlaisia lakeja muihinkin maihin. Miksi ihmeessä esimerkiksi Suomi ikinä toivoisi, että abortti olisi kielletty teko muissa maissa, muuttamatta ensin omaa lainsäädäntöään sen kieltäväksi?

    Ja koska lapsi on määritelty näissä eritavoin kuin sinä määrittelet, niin on merkille pantavaa myös se,e ttä suomikin on sitoutunut noudattamaan lastenoikeuksien sopimusta, joka perustuu lasten oikeuksien julistukseen. Eli silloin kun on sitouduttu noudattamaan sopimusta, niin jos julistus kieltäisi abortit, niin yhdessäkään lastenoikeuksien sopimukseen sitoutuneessa valtiossa ei abortteja tehtäisi. Mutta koska julistus ei kiellä abortteja, se selittää sen miksi valtioissa on laillisia abortteja. Julistus on siis vain toivomus, mutta sopimukseen sistoutuminen on tiukasti määräävä tekijä.


   • 1977
    DANANNAA kirjoitti:

    "Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen"

    ei 77 mitään valehdellut... Jokainen osaa kyllä itse lukea vaikkapa UNICEF:in sivuilta miten YK määrittelee lapsen.


    Lasten oikeudet ovat lähinnä syntyneiden lasten oikeuksia.

    "Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon."

    Sinä et taas ymmärrä mitä ne syntymättömän oikeudet ovat ja miksi ne on haluttu antaa jne...
    Jos syntymättömälle lapselle ei olisi mitään oikeuksia annettu niin silloin ei tarvitsisi mitään esim. neuvolatoimintaakaan olla. Ei tarvitsisi o
    Syntymättömän oikeudet tulevat lähinnä odottajan kautta, mutta tietyissä tapauksissa näin ei ole.
    Esim. Naisella ei ole oikeutta tehdä aborttia jos "aborttiaika" on umpeutunut, eikä naisella ole oikeutta vaarantaa sikiön terveyttä. Esim. Naisella ei ole oikeutta juopotella raskaana ollessaan ja siksi Suomi tiukensi lainsäädäntöään sillä että jos nainen ei osaa itse lopettaa päihteiden käyttöään, voidaan hänet määrätä pakkohoitoon.

    Ymmärrätkö mitä nuo syntymättömien oikeudet ovat ja miksi ne on mainittu/annettu?
    Jos nitä ei olisi niin eihän valtionkaan tarvitsisi mitenkään tukea raskaana olevaa naista millään tavalla/muodolla. Eikä siis mitään tarvetta huolehtia naisen raskaudesta.

    NAisen taustat/elämä olot eivät saa olla mitenkään esteenä sille että hän ja hänen maha-asukkinsa saisi asian mukaista hoitoa/tukea jne... Esim köyhyys, työttömyys, kansalaisuus, ihonväri, kouluttamattomuus mt-ongelmat jne eivät saa olla esteenä asianmukaiselle hoidolle sun muulle...

    Mitä mää tässä enää yritän rautalangasta vääntää???? OTA NE LAPUT SILMILTÄSI JA LUE TUO 4 PERIAATE uudestaan ja tarvittaessa uudestaan ja uudestaan niin siinä kyllä sanotaan mitkä ne syntymättömän oikeudet ovat.

    No eipä varmaan auta sekään... Onhan moni jo yrittänyt sinulle selventää asiaa, mutta ei vaan ole millään mennyt yksinäisen pässin kaaliin.....


    Kun nuo oikeudet sattuvat vaan olemaan omaa mutuasi silloin kun väität että abortti rikkoo lasten oikeuksia.
    Ihan samalla tavalla se YK on ne naistenkin oikeudet säveltäneet joten miten voi olla niin YK:n puolella vaikka YK:kin on antanut oikeuden päättää omasta kehostaan jne???
    Tietysti heti takerrut siihen että naisella on oikeus omaan kehoonsa muttei alkion..... NO valitettavasti nämä alkiot kasvavat siellä naisen kehossa sikiöiksi ja syntyvät myöskin naisen kehon kautta ja sille en voi minä etkä sinäkään mitään...
    Jos minä saisin päättää niin miehetkin tulisivat raskaaksi ja synnyttäisivät, mutta kun se ei valitettavasti käy päinsä....

    Tyhjentävämmin ei varmasti enää olisi voinut...

    Lisään kuitenkin vielä sen, että Julistuksen ja oikeuksien sopimuksen kautta me tavoitemaat, eli rikkaat länsimaat on "pakotettu" panostamaan myös kolmansien maiden lasten oloihin.

    Eli julistus ei ole vain takeena, että meillä saadaan hoitoa lapsille (jonka takkain jo aivan oma lainsäädäntömme), vaan että me mietimme myös sitä saako aivan kaikki maailman lapset hoitoa ennen ja jälkeen synnytyksen.


   • kannattaa harjoitella
    DANANNAA kirjoitti:

    "Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen"

    ei 77 mitään valehdellut... Jokainen osaa kyllä itse lukea vaikkapa UNICEF:in sivuilta miten YK määrittelee lapsen.


    Lasten oikeudet ovat lähinnä syntyneiden lasten oikeuksia.

    "Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon."

    Sinä et taas ymmärrä mitä ne syntymättömän oikeudet ovat ja miksi ne on haluttu antaa jne...
    Jos syntymättömälle lapselle ei olisi mitään oikeuksia annettu niin silloin ei tarvitsisi mitään esim. neuvolatoimintaakaan olla. Ei tarvitsisi o
    Syntymättömän oikeudet tulevat lähinnä odottajan kautta, mutta tietyissä tapauksissa näin ei ole.
    Esim. Naisella ei ole oikeutta tehdä aborttia jos "aborttiaika" on umpeutunut, eikä naisella ole oikeutta vaarantaa sikiön terveyttä. Esim. Naisella ei ole oikeutta juopotella raskaana ollessaan ja siksi Suomi tiukensi lainsäädäntöään sillä että jos nainen ei osaa itse lopettaa päihteiden käyttöään, voidaan hänet määrätä pakkohoitoon.

    Ymmärrätkö mitä nuo syntymättömien oikeudet ovat ja miksi ne on mainittu/annettu?
    Jos nitä ei olisi niin eihän valtionkaan tarvitsisi mitenkään tukea raskaana olevaa naista millään tavalla/muodolla. Eikä siis mitään tarvetta huolehtia naisen raskaudesta.

    NAisen taustat/elämä olot eivät saa olla mitenkään esteenä sille että hän ja hänen maha-asukkinsa saisi asian mukaista hoitoa/tukea jne... Esim köyhyys, työttömyys, kansalaisuus, ihonväri, kouluttamattomuus mt-ongelmat jne eivät saa olla esteenä asianmukaiselle hoidolle sun muulle...

    Mitä mää tässä enää yritän rautalangasta vääntää???? OTA NE LAPUT SILMILTÄSI JA LUE TUO 4 PERIAATE uudestaan ja tarvittaessa uudestaan ja uudestaan niin siinä kyllä sanotaan mitkä ne syntymättömän oikeudet ovat.

    No eipä varmaan auta sekään... Onhan moni jo yrittänyt sinulle selventää asiaa, mutta ei vaan ole millään mennyt yksinäisen pässin kaaliin.....


    Kun nuo oikeudet sattuvat vaan olemaan omaa mutuasi silloin kun väität että abortti rikkoo lasten oikeuksia.
    Ihan samalla tavalla se YK on ne naistenkin oikeudet säveltäneet joten miten voi olla niin YK:n puolella vaikka YK:kin on antanut oikeuden päättää omasta kehostaan jne???
    Tietysti heti takerrut siihen että naisella on oikeus omaan kehoonsa muttei alkion..... NO valitettavasti nämä alkiot kasvavat siellä naisen kehossa sikiöiksi ja syntyvät myöskin naisen kehon kautta ja sille en voi minä etkä sinäkään mitään...
    Jos minä saisin päättää niin miehetkin tulisivat raskaaksi ja synnyttäisivät, mutta kun se ei valitettavasti käy päinsä....

    "...kun lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä tähden tarvitsee sekä ennen syntymäänsä että syntymänsä jälkeen erityistä turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva lakisääteinen suojelu mukaan luettuna,.."

    Aborttiväki on ilmeisesti myös sokeaa, kun ei osaa lukea. Siis autamme ja lyhennämme ja tiivistämme. Yllä voi lukea (jos osaa?) YK:n kannanoton, joka on pitkän keskustelun ja harkinnan tulos. Se kattaa sekä lapset äitinsä kohdussa että kohdun ulkopuolella. Jo mukavuusabortin mahdollistava laki on rikos lapsen oikeuksia vastaan. Löysä aborttikäytäntö on rikos lapsen oikeuksia vastaan.

    Se että poliitikot (tai aborttiväki itse ;D) selittelevät säätämiään aborttilakeja rajoittamalla omat toimensa ja vastuunsa vain vanhempiin lapsiin on 100% heidän häpeänsä, vaikkakin se koituu lasten tuhoksi.


   • järjestö,
    1977 kirjoitti:

    Ei tarvitse esittää tyhmää, vaan en vain ymmärrä.

    "Yk toivoo sopimuksessaan tietynlaisia (perusihmisoikeuksia riistämättömiä) lakeja, vaikkei niitä voi määrätäkään. "

    YK on siis yhdistyneet kansakunnat, eli suomi ja 190 muuta valtioita. Jokainen YK:n jäsen voi siis määrätä lainsäädäntönsä, eikö? Ilman jäseniä ei olisi YK:ta, eli YK on siis nimitys näille yhdistyneille kansakunnille.

    YK toivoo siis tietynlaisia lakeja, siis kyseiset valtiot toivovat tietynlaisia lakeja muihinkin maihin. Miksi ihmeessä esimerkiksi Suomi ikinä toivoisi, että abortti olisi kielletty teko muissa maissa, muuttamatta ensin omaa lainsäädäntöään sen kieltäväksi?

    Ja koska lapsi on määritelty näissä eritavoin kuin sinä määrittelet, niin on merkille pantavaa myös se,e ttä suomikin on sitoutunut noudattamaan lastenoikeuksien sopimusta, joka perustuu lasten oikeuksien julistukseen. Eli silloin kun on sitouduttu noudattamaan sopimusta, niin jos julistus kieltäisi abortit, niin yhdessäkään lastenoikeuksien sopimukseen sitoutuneessa valtiossa ei abortteja tehtäisi. Mutta koska julistus ei kiellä abortteja, se selittää sen miksi valtioissa on laillisia abortteja. Julistus on siis vain toivomus, mutta sopimukseen sistoutuminen on tiukasti määräävä tekijä.

    ei valtio. Se toivoo jäsenmaihin tietynlaisia lakeja. Sopimuksessa ilmaistaan yksselitteisesti kuinka lapsia toivotaan kohdeltavan sekä ENNEN että jälkeen syntymän. Suomessakin riittää vielä paljon parannettavaa, koska mm. nykyinen aborttilaki ei sovi mitenkään yhteen sopimuksen toiveen kanssa.

    Jäädäänpä odottamaan kuinka päin seuraavaksi kiemurtelet :)


   • katsos...
    1977 kirjoitti:

    Sittenhän moinen keskustelumme on täysin turhaa, kun molemmat tiedämme niiden koskevan vain jo syntyneitä.

    minä ymmärrän kyllä mitä siellä sanotaan niistä syntymättömistä, sinä nähtävästi et :D


   • aborttimörkö
    katsos... kirjoitti:

    minä ymmärrän kyllä mitä siellä sanotaan niistä syntymättömistä, sinä nähtävästi et :D

    ainoa täällä joka ei ymmärrä mitä siellä niistä syntymättömistä sanotaan,
    ja ainoa joka ei niitä lasten oikeuksia edes ymmärrä....


   • kjbvhjncv mhjcghkg
    järjestö, kirjoitti:

    ei valtio. Se toivoo jäsenmaihin tietynlaisia lakeja. Sopimuksessa ilmaistaan yksselitteisesti kuinka lapsia toivotaan kohdeltavan sekä ENNEN että jälkeen syntymän. Suomessakin riittää vielä paljon parannettavaa, koska mm. nykyinen aborttilaki ei sovi mitenkään yhteen sopimuksen toiveen kanssa.

    Jäädäänpä odottamaan kuinka päin seuraavaksi kiemurtelet :)

    Et tainnut käsittää asian ydintä...

    Kyllä, YK on järjestö, ei valtio. Se on siis järjestö, joka koostuu n. 190:stä valtiosta. Yksi näistä valtioista on Suomi. Suomi on siis osa YK:ta.

    "Se toivoo jäsenmaihin tietynlaisia lakeja."

    Siis mielestäsi Suomikin osana YK:ta toivoo tiukempaa aborttilakia jäsenvaltioihin, eli siis Suomeenkin??

    "Suomessakin riittää vielä paljon parannettavaa, koska mm. nykyinen aborttilaki ei sovi mitenkään yhteen sopimuksen toiveen kanssa."

    Väität siis, että Suomi toivoo toisenlaista aborttilakia Suomeen. Kerrohan nyt, miksei se muuta aborttilakiaan sitten?

    Myös esim. Ruotsi, Venäjä, Ranska, Iso-Britannia, Saksa ja Italia ovat kaikki niinikään YK:n jäsenvaltioita. Eli nekin ovat osa YK:ta. Nekin siis sinun mukaasi toivovat kaikkiin jäsenvaltioihin omaansa tiukempaa aborttilakia, siis ne toivovat myös omiin valtioihinsa tiukempaa aborttilakia. Kerrohan, miksi nekään eivät ole muuttamassa lakejaan tiukemmiksi?

    Jokaisella yllä luetellulla valtiolla on valta muuttaa omaa aborttilakiaan, joten miksi ne eivät tee niin? Ne ovat kuitenkin osa sitä YK:ta joka sinun mukaasi toivoisi tiukempaa lakia jäsenvaltioihinsa...


   • ja mielivaltaa lasta kohtaan
    kjbvhjncv mhjcghkg kirjoitti:

    Et tainnut käsittää asian ydintä...

    Kyllä, YK on järjestö, ei valtio. Se on siis järjestö, joka koostuu n. 190:stä valtiosta. Yksi näistä valtioista on Suomi. Suomi on siis osa YK:ta.

    "Se toivoo jäsenmaihin tietynlaisia lakeja."

    Siis mielestäsi Suomikin osana YK:ta toivoo tiukempaa aborttilakia jäsenvaltioihin, eli siis Suomeenkin??

    "Suomessakin riittää vielä paljon parannettavaa, koska mm. nykyinen aborttilaki ei sovi mitenkään yhteen sopimuksen toiveen kanssa."

    Väität siis, että Suomi toivoo toisenlaista aborttilakia Suomeen. Kerrohan nyt, miksei se muuta aborttilakiaan sitten?

    Myös esim. Ruotsi, Venäjä, Ranska, Iso-Britannia, Saksa ja Italia ovat kaikki niinikään YK:n jäsenvaltioita. Eli nekin ovat osa YK:ta. Nekin siis sinun mukaasi toivovat kaikkiin jäsenvaltioihin omaansa tiukempaa aborttilakia, siis ne toivovat myös omiin valtioihinsa tiukempaa aborttilakia. Kerrohan, miksi nekään eivät ole muuttamassa lakejaan tiukemmiksi?

    Jokaisella yllä luetellulla valtiolla on valta muuttaa omaa aborttilakiaan, joten miksi ne eivät tee niin? Ne ovat kuitenkin osa sitä YK:ta joka sinun mukaasi toivoisi tiukempaa lakia jäsenvaltioihinsa...

    Etkö näe? Mainituissa valtioissa on päässyt vallalle väkivalta ja lapsen oikeuksien loukkaukset. Monikin kirjoittaa kauniita julistuksia, mutta ei pane niitä toimeksi tai myöhemmin pyörtää puheensa. Näin tehdään monissa asioissa. YK ei voi pakottaa valtiota juuri mihinkään. YK:n yleiskokous on kuitenkin hyväksynyt sekä lapsen oikeuksien julistuksen että lapsen oikeuksien sopimuksen, joiden mukaan sekä lapselle äitinsä kohdussa että vanhemmille lapsille kuuluvat sekä ihmisoikeudet että lapsen oikeudet.

    Rikas Suomikin on hylännyt lapset ja sallii lapsien surmauttamisen mukavuusaborteissa. Tämä on verinen vääryys lapsen oikeuksia kohtaan, sillä lapsi on erityisen suojelun kohde juuri haavoittuvuutensa vuoksi.


   • kerran,
    kjbvhjncv mhjcghkg kirjoitti:

    Et tainnut käsittää asian ydintä...

    Kyllä, YK on järjestö, ei valtio. Se on siis järjestö, joka koostuu n. 190:stä valtiosta. Yksi näistä valtioista on Suomi. Suomi on siis osa YK:ta.

    "Se toivoo jäsenmaihin tietynlaisia lakeja."

    Siis mielestäsi Suomikin osana YK:ta toivoo tiukempaa aborttilakia jäsenvaltioihin, eli siis Suomeenkin??

    "Suomessakin riittää vielä paljon parannettavaa, koska mm. nykyinen aborttilaki ei sovi mitenkään yhteen sopimuksen toiveen kanssa."

    Väität siis, että Suomi toivoo toisenlaista aborttilakia Suomeen. Kerrohan nyt, miksei se muuta aborttilakiaan sitten?

    Myös esim. Ruotsi, Venäjä, Ranska, Iso-Britannia, Saksa ja Italia ovat kaikki niinikään YK:n jäsenvaltioita. Eli nekin ovat osa YK:ta. Nekin siis sinun mukaasi toivovat kaikkiin jäsenvaltioihin omaansa tiukempaa aborttilakia, siis ne toivovat myös omiin valtioihinsa tiukempaa aborttilakia. Kerrohan, miksi nekään eivät ole muuttamassa lakejaan tiukemmiksi?

    Jokaisella yllä luetellulla valtiolla on valta muuttaa omaa aborttilakiaan, joten miksi ne eivät tee niin? Ne ovat kuitenkin osa sitä YK:ta joka sinun mukaasi toivoisi tiukempaa lakia jäsenvaltioihinsa...

    YK toivoo, Suomen lainsäädäntö RIKKOO eikä noudata!!! Yhdesä on sovittu minkälaiset ihanteelliset säännöt/ihmisoikeudet on, ja mihin tulisi PYRKIÄ! Ei herranjesta mikä voi olla taas noin vaikeeta?? :DD


   • kohtaa
    aborttimörkö kirjoitti:

    ainoa täällä joka ei ymmärrä mitä siellä niistä syntymättömistä sanotaan,
    ja ainoa joka ei niitä lasten oikeuksia edes ymmärrä....

    tarkemmin ottaen täällä 'en (emme) ymmärrä'?


   • näin.
    kerran, kirjoitti:

    YK toivoo, Suomen lainsäädäntö RIKKOO eikä noudata!!! Yhdesä on sovittu minkälaiset ihanteelliset säännöt/ihmisoikeudet on, ja mihin tulisi PYRKIÄ! Ei herranjesta mikä voi olla taas noin vaikeeta?? :DD

    Ja YK antaa julkisen huomautuksen, kun joku rikkoo YK:n sopimusta tai YK toivoo parannusta.


   • kjvhhj hjcjhvfujyvgfju
    kerran, kirjoitti:

    YK toivoo, Suomen lainsäädäntö RIKKOO eikä noudata!!! Yhdesä on sovittu minkälaiset ihanteelliset säännöt/ihmisoikeudet on, ja mihin tulisi PYRKIÄ! Ei herranjesta mikä voi olla taas noin vaikeeta?? :DD

    "YK toivoo"

    Silloinhan mm. Suomi monien muiden valtioiden kanssa toivoo myös, sillä Suomi monien muiden valtioiden mukana on osa sitä toivovaa YK:ta.

    "Suomen lainsäädäntö RIKKOO eikä noudata!!!"

    Suomi siis rikkoo ja jättää noudattamatta omiakin toiveitaan? Mikä ihmeen logiikka tässä nyt oikein on?

    "Yhdesä on sovittu minkälaiset ihanteelliset säännöt/ihmisoikeudet on, ja mihin tulisi PYRKIÄ!"

    Miksei Suomi ja monet muut maat sitten pyri niihin, jos kerran toivovat että niihin pyrittäisiin???


   • niistä
    näin. kirjoitti:

    Ja YK antaa julkisen huomautuksen, kun joku rikkoo YK:n sopimusta tai YK toivoo parannusta.

    joihin se uskoo ylipäätään voivansa vaikuttaa ja joihin työ on jouduttu rajaamaan.


   • nyt taas
    kjvhhj hjcjhvfujyvgfju kirjoitti:

    "YK toivoo"

    Silloinhan mm. Suomi monien muiden valtioiden kanssa toivoo myös, sillä Suomi monien muiden valtioiden mukana on osa sitä toivovaa YK:ta.

    "Suomen lainsäädäntö RIKKOO eikä noudata!!!"

    Suomi siis rikkoo ja jättää noudattamatta omiakin toiveitaan? Mikä ihmeen logiikka tässä nyt oikein on?

    "Yhdesä on sovittu minkälaiset ihanteelliset säännöt/ihmisoikeudet on, ja mihin tulisi PYRKIÄ!"

    Miksei Suomi ja monet muut maat sitten pyri niihin, jos kerran toivovat että niihin pyrittäisiin???

    pitää kaksi asiaa (järjestö ja valtiot) erillään toisistaan :D

    Lainsäädäntö ei ole valitettavasti vielä valmis humaaniin sivistykseen ja inhimilliseen moraaliin.


   • Aborttimörkö
    kohtaa kirjoitti:

    tarkemmin ottaen täällä 'en (emme) ymmärrä'?

    Sinulle siis pitäisi tarkentaa omat viestisi sisällötkin joten, olin oikeassa. Et edes ymmärrä itseäsikään, etkä omia kirjoituksiasi ;D
    No sen jo tiesinkin eli tämä ei tullut minään yllätyksenä.


   • vaikeuksia?
    Aborttimörkö kirjoitti:

    Sinulle siis pitäisi tarkentaa omat viestisi sisällötkin joten, olin oikeassa. Et edes ymmärrä itseäsikään, etkä omia kirjoituksiasi ;D
    No sen jo tiesinkin eli tämä ei tullut minään yllätyksenä.

    Kysyttiin siis

    "mitähän
    kohtaa
    tarkemmin ottaen täällä 'en (emme) ymmärrä'?",

    ja tietenkään et voi muuta kun kiemurrella niiden puuttuessa ;DD no, eipä taas yllättänyt tämäkään..


   • kjbhv njmhcmhjcgkjgf
    nyt taas kirjoitti:

    pitää kaksi asiaa (järjestö ja valtiot) erillään toisistaan :D

    Lainsäädäntö ei ole valitettavasti vielä valmis humaaniin sivistykseen ja inhimilliseen moraaliin.

    sinä koittaisit tajuta, että tässä tapauksessa se järjestö = sen jäsenvaltiot. Ilman niitä valtioita, ei ole YK:ta. YK on sama asia kuin siihen liittyneet valtiot. Joten vastaahan nyt vain esitettyihin kysymyksiin, kiitos.


   • Aborttimörkö
    vaikeuksia? kirjoitti:

    Kysyttiin siis

    "mitähän
    kohtaa
    tarkemmin ottaen täällä 'en (emme) ymmärrä'?",

    ja tietenkään et voi muuta kun kiemurrella niiden puuttuessa ;DD no, eipä taas yllättänyt tämäkään..

    luetun ymmärtämisen kanssa, mutta sinulla nähtävästi ja todetusti on.
    Sanoinhan jo missä sinulla on ymmärtämisen vaikeuksia, mutta kun et ymmärtänyt sitäkään viestiä jossa näin totesin niin eiköhän se ole riittävä todiste ettet ymmärrä?


    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8111452/40301998

    Mielestäni tätä ei tarvitse lähteä tarkentamaan koska siinä sanotaan juurikin se asia ja muutenkin tässä viestiketjussa tulee kaikille selväksi ettet sinä ymmärrä mitä ne lapsen oikeudet ovat ja mitä niillä tarkoitetaan ja mitä ne syntymättömän lapsen oikeudet ovat, miksi ne on haluttu antaa ja mikä merkitys niillä on.


    Monet ovat yrittäneet sinulle selventää tätä asiaa, mutta kun et ymmärrä niin et ymmärrä...


   • kjbhjncvnmhhcgjkmh
    ja mielivaltaa lasta kohtaan kirjoitti:

    Etkö näe? Mainituissa valtioissa on päässyt vallalle väkivalta ja lapsen oikeuksien loukkaukset. Monikin kirjoittaa kauniita julistuksia, mutta ei pane niitä toimeksi tai myöhemmin pyörtää puheensa. Näin tehdään monissa asioissa. YK ei voi pakottaa valtiota juuri mihinkään. YK:n yleiskokous on kuitenkin hyväksynyt sekä lapsen oikeuksien julistuksen että lapsen oikeuksien sopimuksen, joiden mukaan sekä lapselle äitinsä kohdussa että vanhemmille lapsille kuuluvat sekä ihmisoikeudet että lapsen oikeudet.

    Rikas Suomikin on hylännyt lapset ja sallii lapsien surmauttamisen mukavuusaborteissa. Tämä on verinen vääryys lapsen oikeuksia kohtaan, sillä lapsi on erityisen suojelun kohde juuri haavoittuvuutensa vuoksi.

    "YK ei voi pakottaa valtiota juuri mihinkään."

    Eikä taida ainakaan abortin suhteen edes haluta. YK:han on ilmoittanut kannakseen aborttilakien suhteen, että niiden säätämisen tulee olla jokaisen valtion yksinoikeus ja omassa päätösvallassa. Missään kohden se ei esitä toiveita siitä, millainen aborttilaki olisi se kaikkein toivottavin ja kivoin. Samanlainen suhtautuminen sillä ei kuitenkaan ole moniin muihin kysymyksiin, vaan esim. syntyneitä koskevista ihmisoikeuksista ja niiden toteuttamisesta lainsäädännöllisin keinoin se on hyvinkin tarkka jäsenvaltioidensa suhteen.

    "YK:n yleiskokous on kuitenkin hyväksynyt sekä lapsen oikeuksien julistuksen että lapsen oikeuksien sopimuksen, joiden mukaan sekä lapselle äitinsä kohdussa että vanhemmille lapsille kuuluvat sekä ihmisoikeudet että lapsen oikeudet."

    Kuitenkaan YK ja Unicef itsekään eivät katso tarppeelliseksi ulottaa valvontaansa syntymättömiin asti. Joten silloinhan YK kai itse syyllistyy siihen, että kirjoittelee kauniita julistuksia, mutta ei pane niitä toimeksi ja jopa pyörtää puheensa myöhemmin.


   • koittaisit
    kjbhv njmhcmhjcgkjgf kirjoitti:

    sinä koittaisit tajuta, että tässä tapauksessa se järjestö = sen jäsenvaltiot. Ilman niitä valtioita, ei ole YK:ta. YK on sama asia kuin siihen liittyneet valtiot. Joten vastaahan nyt vain esitettyihin kysymyksiin, kiitos.

    tajuta että tällä kansainvälisellä järjestöllä on tosiaan valtioiden välisiä yhteisiä sopimuksia, joihin PYRITÄÄN.

    >Julistukset

    YK:n yleiskokous voi antaa virallisen päätöslauselman muodossa erilaisia julistuksia. Julistus on usein poliittinen tahdonilmaus, jossa ei sellaisenaan ole mitään jäsenvaltioita sitovia elementtejä. Yleiskokous ei voi pakottaa jäsenvaltioita noudattamaan sen päätöslauselmia, mutta päätöksillä on moraalinen ja sen myötä poliittinen merkitys. Julistuksen pohjalta voidaan muodostaa yhteisiä tavoitteita tai tavoitteita sisältäviä ohjelmia, joiden saavuttamiseen kaikki jäsenmaat sitoutuvat.>

    Ovatko Yk.n tyntekijät yhtä kuin valtioiden lainsäätäjät?

    >YK:lla työskentelee yli 14 000 ihmistä ympäri maailman. Yhdistyneet kansakunnat etsii työntekijöikseen ns. kansallisten pääsykokeiden (National Competitive Recruitment Examination) avulla korkeasti koulutettuja tiettyjen maiden kansalaisia, jotta YK:n henkilöstöjakauma olisi maantieteellisessä tasapainossa. Kansalliset pääsykokeet järjestetään vuosittain.

    YK:n sihteeristön alla toimivat osastot/itsenäiset toimistot hoitavat rekrytointejansa usein itse. Myös YK:n alaiset erityisjärjestöt, ohjelmat ja rahastot rekrytoivat työntekijänsä itse. >


   • "ymmärtämättömyyttäni"
    Aborttimörkö kirjoitti:

    luetun ymmärtämisen kanssa, mutta sinulla nähtävästi ja todetusti on.
    Sanoinhan jo missä sinulla on ymmärtämisen vaikeuksia, mutta kun et ymmärtänyt sitäkään viestiä jossa näin totesin niin eiköhän se ole riittävä todiste ettet ymmärrä?


    http://keskustelu.suomi24.fi/listmessage/8111452/40301998

    Mielestäni tätä ei tarvitse lähteä tarkentamaan koska siinä sanotaan juurikin se asia ja muutenkin tässä viestiketjussa tulee kaikille selväksi ettet sinä ymmärrä mitä ne lapsen oikeudet ovat ja mitä niillä tarkoitetaan ja mitä ne syntymättömän lapsen oikeudet ovat, miksi ne on haluttu antaa ja mikä merkitys niillä on.


    Monet ovat yrittäneet sinulle selventää tätä asiaa, mutta kun et ymmärrä niin et ymmärrä...

    omilla syytösviesteilläsi? :DDD

    Luehan nyt vaan uudetsaan sitä lapsen oikeuksien sopimusta ja kerro sitten mitä kohtaa sieltä en/emme muka ole ymmärtäneet, äläkä eksyttele asiasta taas niihin tyhjiin syytöksiisi! :)


   • se voi
    kjbhjncvnmhhcgjkmh kirjoitti:

    "YK ei voi pakottaa valtiota juuri mihinkään."

    Eikä taida ainakaan abortin suhteen edes haluta. YK:han on ilmoittanut kannakseen aborttilakien suhteen, että niiden säätämisen tulee olla jokaisen valtion yksinoikeus ja omassa päätösvallassa. Missään kohden se ei esitä toiveita siitä, millainen aborttilaki olisi se kaikkein toivottavin ja kivoin. Samanlainen suhtautuminen sillä ei kuitenkaan ole moniin muihin kysymyksiin, vaan esim. syntyneitä koskevista ihmisoikeuksista ja niiden toteuttamisesta lainsäädännöllisin keinoin se on hyvinkin tarkka jäsenvaltioidensa suhteen.

    "YK:n yleiskokous on kuitenkin hyväksynyt sekä lapsen oikeuksien julistuksen että lapsen oikeuksien sopimuksen, joiden mukaan sekä lapselle äitinsä kohdussa että vanhemmille lapsille kuuluvat sekä ihmisoikeudet että lapsen oikeudet."

    Kuitenkaan YK ja Unicef itsekään eivät katso tarppeelliseksi ulottaa valvontaansa syntymättömiin asti. Joten silloinhan YK kai itse syyllistyy siihen, että kirjoittelee kauniita julistuksia, mutta ei pane niitä toimeksi ja jopa pyörtää puheensa myöhemmin.

    toivoa, ja toivookin tietynlaista kohtelua syntymättömille lapsille siellä sopimuksessaan (ja se on kaukana tälläisestä mukavuusaborttilaista!) :) et vain pääse tästä mihinkään vaikka kuinka vääntelehdit! :D

    "Kuitenkaan YK ja Unicef itsekään eivät katso tarppeelliseksi ulottaa valvontaansa syntymättömiin asti."

    Miksi, kun se EI VOI lainsäädännöille mitään??!! Missä se muuten pyörtää puheensa (hyväksyy mukavuusabortit)?


   • 1977
    ja mielivaltaa lasta kohtaan kirjoitti:

    Etkö näe? Mainituissa valtioissa on päässyt vallalle väkivalta ja lapsen oikeuksien loukkaukset. Monikin kirjoittaa kauniita julistuksia, mutta ei pane niitä toimeksi tai myöhemmin pyörtää puheensa. Näin tehdään monissa asioissa. YK ei voi pakottaa valtiota juuri mihinkään. YK:n yleiskokous on kuitenkin hyväksynyt sekä lapsen oikeuksien julistuksen että lapsen oikeuksien sopimuksen, joiden mukaan sekä lapselle äitinsä kohdussa että vanhemmille lapsille kuuluvat sekä ihmisoikeudet että lapsen oikeudet.

    Rikas Suomikin on hylännyt lapset ja sallii lapsien surmauttamisen mukavuusaborteissa. Tämä on verinen vääryys lapsen oikeuksia kohtaan, sillä lapsi on erityisen suojelun kohde juuri haavoittuvuutensa vuoksi.

    Kerrothan vielä miksi ihmeessä suomi ynnä 190 muuta valtioita toivovat tiukempia aborttilakeja maailmaan? Niistä kumminkin yli puolissa abortit ovat laillisa... Ymmärrän täysin miksi ne maat joissa abortit eivät ole laillisia tahtoisivat saman linjan myös muihin maihin, mutta se on käsittämätöntä, että ne maat joissa abortit on laillisia tahtovat kieltää abortit? Miksi ihmeessä ne niin tekevät? Eivät kuitenkaan muuta omaa lainsäädäntöään? Eli toivooko suomi siis YK:N jäsen maana, että abortit ovat kiellettyjä kaikkialla muualla kuin Suomessa vai mistä on kyse?

    Lasten oikeuksien sopimuksessa lapsi termi on rajattu tiukasti koskemaan vain jo syntyneitä alle 18-vuotiaita ihmisiä. Siitähän ei ole epäilystäkään... joten oikeasti minulle asiassa ei ole mitään epäselvää.

    Mutta silti ihan mielenkiinnosta haluaisin kuulla vastaukset alun kysymyksiin, ne voisivat kivasti piristää päivää...


   • Aborttimörkö
    "ymmärtämättömyyttäni" kirjoitti:

    omilla syytösviesteilläsi? :DDD

    Luehan nyt vaan uudetsaan sitä lapsen oikeuksien sopimusta ja kerro sitten mitä kohtaa sieltä en/emme muka ole ymmärtäneet, äläkä eksyttele asiasta taas niihin tyhjiin syytöksiisi! :)

    Sinähän tässä olet tullut todistaneeksi oman kyvyttömyytesi luetun ymmärtämisen suhteen, joten ei hän minun tarvitse sitä todistaa ettet ymmärrä lukemaasi. Teet sen siis ihan itse.

    Miksi lukisin lasten oikeuksien sopimuksen uudestaan, kun ymmärrän sopimuksen kaikki kohdat??
    olet kinannut monen muunkin kanssa samasta asiasta joten siis eikö se riitä kertomaan että sinä täällä olet se joka ei niitä ymmärrä?

    En syyttele sinua mistään vaan totean tosiasiat, joten sinne suuntaan se kalikka kalahtaa, eikä tänne :)


   • kjhbgnhjcmjnhcv,mvm,
    koittaisit kirjoitti:

    tajuta että tällä kansainvälisellä järjestöllä on tosiaan valtioiden välisiä yhteisiä sopimuksia, joihin PYRITÄÄN.

    >Julistukset

    YK:n yleiskokous voi antaa virallisen päätöslauselman muodossa erilaisia julistuksia. Julistus on usein poliittinen tahdonilmaus, jossa ei sellaisenaan ole mitään jäsenvaltioita sitovia elementtejä. Yleiskokous ei voi pakottaa jäsenvaltioita noudattamaan sen päätöslauselmia, mutta päätöksillä on moraalinen ja sen myötä poliittinen merkitys. Julistuksen pohjalta voidaan muodostaa yhteisiä tavoitteita tai tavoitteita sisältäviä ohjelmia, joiden saavuttamiseen kaikki jäsenmaat sitoutuvat.>

    Ovatko Yk.n tyntekijät yhtä kuin valtioiden lainsäätäjät?

    >YK:lla työskentelee yli 14 000 ihmistä ympäri maailman. Yhdistyneet kansakunnat etsii työntekijöikseen ns. kansallisten pääsykokeiden (National Competitive Recruitment Examination) avulla korkeasti koulutettuja tiettyjen maiden kansalaisia, jotta YK:n henkilöstöjakauma olisi maantieteellisessä tasapainossa. Kansalliset pääsykokeet järjestetään vuosittain.

    YK:n sihteeristön alla toimivat osastot/itsenäiset toimistot hoitavat rekrytointejansa usein itse. Myös YK:n alaiset erityisjärjestöt, ohjelmat ja rahastot rekrytoivat työntekijänsä itse. >

    Olen toki tietoinen näistä asioista. Tajuat kai silti, että tämä ei muuta mihinkään sitä, että YK:n muodostaa sen jäsenvaltiot, jolloin ne ovat myöskin niitä julistusten laatijaosapuolia. Ja esimerkiksi juuri Lasten oikeuksien sopimus on sen ratifioineita jäsenvaltioita sitova sopimus, ja sen noudattamisesta puolestaan on syntymättömät rajattu pois.

    Sinä myöskin olet väittänyt YK:n toivovan tietynlaista lakia aborttien suhteen. Löydätkö tälle väitteelle jonkinlaisia muitakin perusteita, kuin mutusi? Kuitenkin YK:n oma kannanotto nimenomaan aborttilakeja kohtaan on se, että se katsoo jokaisella valtiolla olevan oikeus säätää omanlaisensa lait. Joten kerropas missä YK suoraan kertoo toivovansa jotain tietynlaista lakia, ja millainen se tietynlainen laki sitten olisi.


   • 1977
    kerran, kirjoitti:

    YK toivoo, Suomen lainsäädäntö RIKKOO eikä noudata!!! Yhdesä on sovittu minkälaiset ihanteelliset säännöt/ihmisoikeudet on, ja mihin tulisi PYRKIÄ! Ei herranjesta mikä voi olla taas noin vaikeeta?? :DD

    ...suomi ei riko tai on oikeudellisesti vastuussa rikkomuksestaan lapsen oikeuksia kohtaan.

    Huomautuksia Suomikin on saanut (perheiden yhdistämistoimistaan, ei mitään tkemistä aborttien kanssa), mutta YK:n enempään puuttumiseen YK:lla ei ole ollut aiheutta suomen osalta, kuten on ollut mm kuolemantuomioita alaikäsille jakelevien maiden kanssa tai lapsisotilaita käyttävien maiden kanssa...

    Eli kerrataan perusasiat mistä puhutaan: Julistus 1950-luvulta on toivomus/vetoomus kansoille lapsien oikeuksista. Lasten oikeuksien sopimus, josta aloituksessakin on kyse, on sitova sopimus. Suomi on sitoutunut noudattamaan lasten oikeuksien sopimusta vuonna 1989 ja siitä lähtien sitä on noudatettu sana tarkalleen ja selitelty YK:lle jos jokin lapsus on tapahtunut...


   • ratifioinut
    Vastoin parempaa tietoa.... kirjoitti:

    Aborttiasiamies valehtelee ja antaa hädissään vastoin parempaa tietoaan väärän ja sinänsä järjettömän todistuksen jopa YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä, josta on sentään puhuttu täälläkin pitkään.

    1977; "...Juu mahdollisesti sinun antamasi. YK:n antamat kuitenkin on määritelty vain jo syntyneitä koskeviksi. Lapsi on YK:n julisituksissa määritelty tarkasti: alle 18-vuotias syntynyt ihminen...."

    Jos joku epäilee aborttiasiamiehen valheellisuutta, voi itse lukea tekstin, jossa lapsen oikeudet ulotetaan sekä syntyneeseen että syntymättömään lapseen. (Lisäksi: Mitäpä oikeuksia lapsi voisi nauttia, jos häneltä viedään henki ja elämä kun hänet surmautetaan abortissa?)

    Lapsen oikeuksien julistus

    Kun Yhdistyneiden kansakuntien kansat ovat YK:n peruskirjassa vakuuttaneet uskovansa ihmisen perusoikeuksiin ja ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä vakaasti päättäneet edistää sosiaalista kehitystä ja parempia elinehtoja aikaansaamista vapaammissa oloissa, kun Yhdistyneet kansakunnat on Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tuonut julki että siinä mainitut oikeudet ja vapaudet kuuluvat erottamatta jokaiselle katsomatta rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syntyperästä tai muusta johtuvaan asemaan, kun lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä tähden tarvitsee sekä ennen syntymäänsä että syntymänsä jälkeen erityistä turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva lakisääteinen suojelu mukaan luettuna, kun erityisen suojelun tarve on todettu lapsen oikeuksia koskevassa Geneven julistuksessa vuonna 1924 ja tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä YK:n erityisjärjestöjen perussäännöissä ja lasten hyvinvointia edistävien kansainvälisten järjestöjen säännöissä, ja kun ihmiskunnan velvollisuutena on antaa lapselle paras mitä se pystyy sille tarjoamaan niin yleiskokous antaa sen vuoksi tämän lapsen oikeuksien julistuksen siinä tarkoituksessa, että hänellä olisi onnellinen lapsuus ja että hän voisi omaksi ja yhteiskunnan parhaaksi nauttia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia ja vetoaa lasten vanhempiin, miehiin ja naisiin yksilöinä, vapaaehtoisiin järjestöihin, paikallisiin viranomaisiin ja maiden hallituksiin, jotta ne tunnustaisivat nämä oikeudet ja pyrkisivät turvaamaan niiden kunnioittamisen lainsäädännöllisten ja muiden toimenpiteiden kautta seuraavien periaatteiden mukaisesti:

    Periaate 1 Lapsen tulee saada nauttia kaikkia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia. Nämä oikeudet kuuluvat poikkeuksetta jokaiselle lapselle yhtäläisesti ja erottamatta katsomatta hänen tai hänen perheensä rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syntyperästä taikka muusta johtuvaan asemaan.

    Periaate 2 Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä näkökohtana.

    Periaate 3 Lapsella tulee syntymästään lähtien olla oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.

    Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon.

    Periaate 5 Lapsen, joka on ruumiillisesti, henkisesti tai sosiaalisesti vajaakykyinen, tulee saada erityistä tilansa edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja -huolenpitoa.

    Periaate 6 Lapsi tarvitsee kehittyäkseen tasapainoiseksi yksilöksi rakkautta ja ymmärtämystä. Hänen tulee saada kasvaa, mikäli mahdollista, vanhempiensa huolenpidon ja vastuun alaisena, ja joka tapauksessa ilmapiirissä, jossa hän saa tuntea hellyyttä sekä moraalista ja siveellistä turvallisuutta; varhaisiässä olevaa lasta ei saa erottaa äidistään kuin poikkeustapauksessa. Yhteiskunnan ja viranomaisten velvollisuutena on osoittaa erityistä huolenpitoa niille lapsille, jotka ovat vailla perheensä turvaa ja riittäviä toimeentulomahdollisuuksia. On suotava, että suurten perheiden lasten ylläpitoa helpotetaan valtion avustuksin ja muulla avustustoiminnalla.

    Periaate 7 Lapsella on oikeus saada koulutusta, jonka ainakin alkeisasteella tulee olla maksuton ja pakollinen. Hänen tulee saada koulutusta, joka edistää hänen yleissivistystään ja suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöllistä arvostelukykyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien on johtavana periaatteena pidettävä lapsen parasta; ensisijaisesti tämä vastuu kuuluu lapsen vanhemmille. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja virkistykseen, jotka olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin. Yhteiskunnan ja viranomaisten tulee pyrkiä edistämään mahdollisuuksia tämän oikeuden nauttimiseen.

    Periaate 8 Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua annettaessa.

    Periaate 9 Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä. Häntä ei saa missään muodossa saattaa kaupankäynnin kohteeksi. Lasta ei saa ottaa työhön ennen asianmukaista minimi-ikää, missään tapauksessa häntä ei saa panna työhön eikä sallia hänen ryhtyä työhön, joka saattaisi olla hänen terveydelleen tai koulutukselleen vaaraksi taikka haitata hänen ruumiillista, henkistä tai moraalista kehitystään.

    Periaate 10 Lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta, jotka saattavat kasvattaa hänessä taipumuksia rodulliseen, uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjintään. Häntä on kasvatettava ymmärtämykseen, suvaitsevaisuuteen, kansojen välisen ystävyyden, rauhan ja yleismaailmallisen veljeyden hengessä sekä täysin tietäen, että hänen tarmonsa ja kykynsä olisi saatettava palvelemaan hänen lähimmäisiään.

    hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1959

    tätä vanhempaa julistusta, vaan sen uudemman, jossa on merkintänä maininta siitä, että *Suomessa* lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiaita syntyneitä henkilöitä. Sikiöllä on tiettyä turvaa yhteiskunnallisesti vain äidin kautta raskausterveydenhuollossa, ei itseisarvollisesti. Kohdun ulkopuolella oleviin alkioihin(sikiöihin) kohdistuu turvaa itseisarvollisesti lainsäädännöllisesti, mutta ei niilläkään ole lapsen statusta, eli niitä ei lainsäädännöllisesti lasketa ihmisyksilöiksi.


   • 1977
    joka on myötäsyntyinen kirjoitti:

    Ihmisarvo!!!!!!!!!!!!!!
    Elämänarvo.

    Köyhäkin suo vähästään lapselleen elämän.

    Lapsiaan surmauttava aborttiväki koettaa vähätellä ja sortaa köyhiä epäilemällä heitä moraalittomaksi. Hävetkää!!!

    ..sillä ihmisarvoonhan perustuu kaikki ihmisoikeudet.

    Ihmisellä jolla ei ole arvoa ei ole ihmisoikeuksia. Ihmisarvo taas on jokaisella ihmisellä sen mukaan miten valtion lait ne määrittää, mutta viimeistään ne ovat jokaisella myötäsyntyisesti.

    Mutta arvo on sanana niin ihana, siitä on monien varmasti helppo oivaltaa.

    Puhutaan jonkun arvosta, eli moraalimme antamasta "hinnasta" jollekin. Jotkut ovat arvokkaampia kuin toiset. Valion maito on arvokkaampaa kuin Arlan... Mutta myös sillä halvalla on arvonsa, se on itsensä arvoinen, mutta aina löytyy jokin arvokkaampi, jokin jonka arvo on korkeampi.

    Ihmisarvo on hieno sana! Suomen lainsäädäntö lähtee yksinkertaisesta asiasta: naisen ihmisarvo on korkeampi kuin alkion tai sikiön. Sitten kun lapsi on syntynyt lapsen ihmisarvo on korkeampi kuin aikuisen.

    Arvo on arvottamista ja arvottaminen on mukavaa...


   • 1977
    ratifioinut kirjoitti:

    tätä vanhempaa julistusta, vaan sen uudemman, jossa on merkintänä maininta siitä, että *Suomessa* lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiaita syntyneitä henkilöitä. Sikiöllä on tiettyä turvaa yhteiskunnallisesti vain äidin kautta raskausterveydenhuollossa, ei itseisarvollisesti. Kohdun ulkopuolella oleviin alkioihin(sikiöihin) kohdistuu turvaa itseisarvollisesti lainsäädännöllisesti, mutta ei niilläkään ole lapsen statusta, eli niitä ei lainsäädännöllisesti lasketa ihmisyksilöiksi.

    Se 1950-luvulla laadittu on lastenoikeuksien julsitus, joka on luotu yhdistyneissä kansakunnissa yhdessä lasten oikeuksien iahnteiden mukaisesti. Se ei todellakaan sido ketään mihinkään ja on vain toivomus, millaisia jäsenvaltioit toivoisivat lasten oikeuksien olevan.

    1989 Suomi on allekirjoittanut lasten oikeuksien sopimuksen. Ja siinä todellakin lapsi on määritelty tarkasti tarkoittamaan syntynyttä alle 18-vuotiasta ihmistä.


   • vääristelemään :D
    kjhbgnhjcmjnhcv,mvm, kirjoitti:

    Olen toki tietoinen näistä asioista. Tajuat kai silti, että tämä ei muuta mihinkään sitä, että YK:n muodostaa sen jäsenvaltiot, jolloin ne ovat myöskin niitä julistusten laatijaosapuolia. Ja esimerkiksi juuri Lasten oikeuksien sopimus on sen ratifioineita jäsenvaltioita sitova sopimus, ja sen noudattamisesta puolestaan on syntymättömät rajattu pois.

    Sinä myöskin olet väittänyt YK:n toivovan tietynlaista lakia aborttien suhteen. Löydätkö tälle väitteelle jonkinlaisia muitakin perusteita, kuin mutusi? Kuitenkin YK:n oma kannanotto nimenomaan aborttilakeja kohtaan on se, että se katsoo jokaisella valtiolla olevan oikeus säätää omanlaisensa lait. Joten kerropas missä YK suoraan kertoo toivovansa jotain tietynlaista lakia, ja millainen se tietynlainen laki sitten olisi.

    Juuri nimenomaan sopimuksestahan ja sen noudattamistoiveesta syntymättömiä ei ole jätetty mihinkään ulkopuolelle, vaan komitean TYÖ on rajattu koskemaan syntyneitä!!

    "Löydätkö tälle väitteelle jonkinlaisia muitakin perusteita, kuin mutusi?"

    Kyllä ja se löytyy sieltä sopimuksesta. Vai voisiko suojelu, huolenpito ja asianmukainen hoito tarkoittaa kenties myrkyttämistä ja silpomista..? Yk ei halua olla tukemassa mihinkään päin maailmaa mukavuusaborttilakeja, jotka mahdollistaa abortin käyttämisen "ehkäisynä"!!


   • päämääriin
    1977 kirjoitti:

    Kerrothan vielä miksi ihmeessä suomi ynnä 190 muuta valtioita toivovat tiukempia aborttilakeja maailmaan? Niistä kumminkin yli puolissa abortit ovat laillisa... Ymmärrän täysin miksi ne maat joissa abortit eivät ole laillisia tahtoisivat saman linjan myös muihin maihin, mutta se on käsittämätöntä, että ne maat joissa abortit on laillisia tahtovat kieltää abortit? Miksi ihmeessä ne niin tekevät? Eivät kuitenkaan muuta omaa lainsäädäntöään? Eli toivooko suomi siis YK:N jäsen maana, että abortit ovat kiellettyjä kaikkialla muualla kuin Suomessa vai mistä on kyse?

    Lasten oikeuksien sopimuksessa lapsi termi on rajattu tiukasti koskemaan vain jo syntyneitä alle 18-vuotiaita ihmisiä. Siitähän ei ole epäilystäkään... joten oikeasti minulle asiassa ei ole mitään epäselvää.

    Mutta silti ihan mielenkiinnosta haluaisin kuulla vastaukset alun kysymyksiin, ne voisivat kivasti piristää päivää...

    ei ole vielä ihmisoikeuksia riistävien läiansäädäntöjen (ja -säätäjien) takia päästy. Miksi sopimukseen olisi höpisty jotain turhaa mihin ei pyritä ja minkä ei olisi tarkoitus muistuttaa, miten asioiden pitäisi olla?
    Oiskohan Yk.ssa ja lainsäädännössä toimivat ihan eri henkilöitä??

    "Lasten oikeuksien sopimuksessa lapsi termi on rajattu tiukasti koskemaan vain jo syntyneitä alle 18-vuotiaita ihmisiä. Siitähän ei ole epäilystäkään... joten oikeasti minulle asiassa ei ole mitään epäselvää."

    Omaa mutuasi! Missään ei sanota että lapsen on oltava syntynyt :D päinvastoin, sopimus koskee MYÖS syntymättömiä!!


   • vastuuseen
    1977 kirjoitti:

    ...suomi ei riko tai on oikeudellisesti vastuussa rikkomuksestaan lapsen oikeuksia kohtaan.

    Huomautuksia Suomikin on saanut (perheiden yhdistämistoimistaan, ei mitään tkemistä aborttien kanssa), mutta YK:n enempään puuttumiseen YK:lla ei ole ollut aiheutta suomen osalta, kuten on ollut mm kuolemantuomioita alaikäsille jakelevien maiden kanssa tai lapsisotilaita käyttävien maiden kanssa...

    Eli kerrataan perusasiat mistä puhutaan: Julistus 1950-luvulta on toivomus/vetoomus kansoille lapsien oikeuksista. Lasten oikeuksien sopimus, josta aloituksessakin on kyse, on sitova sopimus. Suomi on sitoutunut noudattamaan lasten oikeuksien sopimusta vuonna 1989 ja siitä lähtien sitä on noudatettu sana tarkalleen ja selitelty YK:lle jos jokin lapsus on tapahtunut...

    se Yk.lle joutuis kun ei järjestö edes yritä määrätä valtioiden lakeja :D mutta ihmisoikeuksia ja Yk.n toiveita se rikkoo kyllä räikeästi, sehän on kaikkien luettavissa ja nykykäytännöstä pääteltävissäkin (niiden joiden ei tarvi tosiasioita kieltää)!


   • taas vaan
    1977 kirjoitti:

    ..sillä ihmisarvoonhan perustuu kaikki ihmisoikeudet.

    Ihmisellä jolla ei ole arvoa ei ole ihmisoikeuksia. Ihmisarvo taas on jokaisella ihmisellä sen mukaan miten valtion lait ne määrittää, mutta viimeistään ne ovat jokaisella myötäsyntyisesti.

    Mutta arvo on sanana niin ihana, siitä on monien varmasti helppo oivaltaa.

    Puhutaan jonkun arvosta, eli moraalimme antamasta "hinnasta" jollekin. Jotkut ovat arvokkaampia kuin toiset. Valion maito on arvokkaampaa kuin Arlan... Mutta myös sillä halvalla on arvonsa, se on itsensä arvoinen, mutta aina löytyy jokin arvokkaampi, jokin jonka arvo on korkeampi.

    Ihmisarvo on hieno sana! Suomen lainsäädäntö lähtee yksinkertaisesta asiasta: naisen ihmisarvo on korkeampi kuin alkion tai sikiön. Sitten kun lapsi on syntynyt lapsen ihmisarvo on korkeampi kuin aikuisen.

    Arvo on arvottamista ja arvottaminen on mukavaa...

    että laki ei määritä ihmisarvoja tai moraalia.. se kertoo yksinkertaisesti sen, mitä on lain puitteissa sallittua tehdä rangaistuksetta, mitä ei.


   • usko,
    Aborttimörkö kirjoitti:

    Sinähän tässä olet tullut todistaneeksi oman kyvyttömyytesi luetun ymmärtämisen suhteen, joten ei hän minun tarvitse sitä todistaa ettet ymmärrä lukemaasi. Teet sen siis ihan itse.

    Miksi lukisin lasten oikeuksien sopimuksen uudestaan, kun ymmärrän sopimuksen kaikki kohdat??
    olet kinannut monen muunkin kanssa samasta asiasta joten siis eikö se riitä kertomaan että sinä täällä olet se joka ei niitä ymmärrä?

    En syyttele sinua mistään vaan totean tosiasiat, joten sinne suuntaan se kalikka kalahtaa, eikä tänne :)

    sinähän tässäkin omaa noloa tyhmyyttäsi osoitat vääristelemällä epätoivolla asiaa jonka Yk ilmaisee siellä sopimuksessan yksselitteisin sanoin, ja eikä kukaan muu ei ole viitsinyt lähteä puolellesi lapselliseen inttämiseesi :D joten missä ne 'monet muut' nyt on? Senkun pidät kalikkasi ihan siellä omissa nilkoissasi ;D


   • takia se
    vääristelemään :D kirjoitti:

    Juuri nimenomaan sopimuksestahan ja sen noudattamistoiveesta syntymättömiä ei ole jätetty mihinkään ulkopuolelle, vaan komitean TYÖ on rajattu koskemaan syntyneitä!!

    "Löydätkö tälle väitteelle jonkinlaisia muitakin perusteita, kuin mutusi?"

    Kyllä ja se löytyy sieltä sopimuksesta. Vai voisiko suojelu, huolenpito ja asianmukainen hoito tarkoittaa kenties myrkyttämistä ja silpomista..? Yk ei halua olla tukemassa mihinkään päin maailmaa mukavuusaborttilakeja, jotka mahdollistaa abortin käyttämisen "ehkäisynä"!!

    sitten on rajoittanut työnsä koskemaan vain syntyneitä?


   • Aborttimörkö
    usko, kirjoitti:

    sinähän tässäkin omaa noloa tyhmyyttäsi osoitat vääristelemällä epätoivolla asiaa jonka Yk ilmaisee siellä sopimuksessan yksselitteisin sanoin, ja eikä kukaan muu ei ole viitsinyt lähteä puolellesi lapselliseen inttämiseesi :D joten missä ne 'monet muut' nyt on? Senkun pidät kalikkasi ihan siellä omissa nilkoissasi ;D

    "sinähän tässäkin omaa noloa tyhmyyttäsi osoitat vääristelemällä epätoivolla asiaa jonka Yk ilmaisee siellä sopimuksessan yksselitteisin sanoin"

    Siis mitä minä koitan epätoivoisesti vääristellä? En ole vääristellyt mitään, eikä minulla ole siihen mitään tarvettakaan.

    "ja eikä kukaan muu ei ole viitsinyt lähteä puolellesi lapselliseen inttämiseesi"

    Miksi minun puolellani edes tarvitsisi olla kun kyse on lasten oikeuksien sopimuksesta???
    Ja ihmetyttää ylipäänsä tuo puolella oleminen tässä aihessa. Jos olen yhtä mieltä monen muun ihmisen kanssa niin ei se tarkoita sitä että olisimme samalla puolella.

    Ne monet muut ovat kanssasi tästä asiasta "lapsellisesti inttäneet" joten miksi heidän pitäis ottaa kanssasi uusintaa, kun ovat jo huomanneet senkin ettei sinua olla järjellä pilattu, eli keskustelu kanssasi ei johda mihinkään muuhun kuin siihen että nähdään vaikeutesi luetun ymmärtämisen kanssa, sekä sen ettet ylipäänsä edes tiedä mistä on kyse?????????????????????????????????????????????????????????????????


   • kjbhjvjhvcifhyiugviugb
    vääristelemään :D kirjoitti:

    Juuri nimenomaan sopimuksestahan ja sen noudattamistoiveesta syntymättömiä ei ole jätetty mihinkään ulkopuolelle, vaan komitean TYÖ on rajattu koskemaan syntyneitä!!

    "Löydätkö tälle väitteelle jonkinlaisia muitakin perusteita, kuin mutusi?"

    Kyllä ja se löytyy sieltä sopimuksesta. Vai voisiko suojelu, huolenpito ja asianmukainen hoito tarkoittaa kenties myrkyttämistä ja silpomista..? Yk ei halua olla tukemassa mihinkään päin maailmaa mukavuusaborttilakeja, jotka mahdollistaa abortin käyttämisen "ehkäisynä"!!

    "Juuri nimenomaan sopimuksestahan ja sen noudattamistoiveesta syntymättömiä ei ole jätetty mihinkään ulkopuolelle"

    Jaa?

    "Lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta _henkilöä_, ellei maan lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin."
    http://www.lskl.fi/showPage.php?page_id=42

    "vaan komitean TYÖ on rajattu koskemaan syntyneitä!!"

    Ja komitean työ on valvoa sitä, että sopimuksen ratifioineet valtiot NOUDATTAVAT sopimusta. Joten koska komitea on rajannut syntymättömät työnsä ulkopuolelle, niin eikö se merkitse sitä, että oikeuksien noudattamisesta syntymättömät on rajattu pois?

    "Kyllä ja se löytyy sieltä sopimuksesta."

    Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia? Laitahan linkki kohtaan jossa tämä toive esitetään.

    "Vai voisiko suojelu, huolenpito ja asianmukainen hoito tarkoittaa kenties myrkyttämistä ja silpomista..?"

    No ei siinä kyllä mainita sanallakaan toiveesta johonkin tietynlaiseen aborttilakiin. Puhumattakaan siitä, että YK jotenkin erittelisi sitä, millainen se tietynlainen laki olisi.

    "Yk ei halua olla tukemassa mihinkään päin maailmaa mukavuusaborttilakeja, jotka mahdollistaa abortin käyttämisen "ehkäisynä"!!"

    Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?


   • jälleen?
    takia se kirjoitti:

    sitten on rajoittanut työnsä koskemaan vain syntyneitä?

    No miksei kohdistas työtä niihin joille ylipäätään saattaa voidakin jotain??


   • henkilö-mutuasi :D
    kjbhjvjhvcifhyiugviugb kirjoitti:

    "Juuri nimenomaan sopimuksestahan ja sen noudattamistoiveesta syntymättömiä ei ole jätetty mihinkään ulkopuolelle"

    Jaa?

    "Lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta _henkilöä_, ellei maan lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin."
    http://www.lskl.fi/showPage.php?page_id=42

    "vaan komitean TYÖ on rajattu koskemaan syntyneitä!!"

    Ja komitean työ on valvoa sitä, että sopimuksen ratifioineet valtiot NOUDATTAVAT sopimusta. Joten koska komitea on rajannut syntymättömät työnsä ulkopuolelle, niin eikö se merkitse sitä, että oikeuksien noudattamisesta syntymättömät on rajattu pois?

    "Kyllä ja se löytyy sieltä sopimuksesta."

    Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia? Laitahan linkki kohtaan jossa tämä toive esitetään.

    "Vai voisiko suojelu, huolenpito ja asianmukainen hoito tarkoittaa kenties myrkyttämistä ja silpomista..?"

    No ei siinä kyllä mainita sanallakaan toiveesta johonkin tietynlaiseen aborttilakiin. Puhumattakaan siitä, että YK jotenkin erittelisi sitä, millainen se tietynlainen laki olisi.

    "Yk ei halua olla tukemassa mihinkään päin maailmaa mukavuusaborttilakeja, jotka mahdollistaa abortin käyttämisen "ehkäisynä"!!"

    Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?

    Koitahan osoittaa ettei henkilöllä voida tarkoittaa syntymätöntä! Jos puhuttaisiin vain syntyneistä, olisi käytettävä termiä _luonnollinen_henkilö :)

    Komitean työn kohdistuminen joihinkin ei tietenkään rajaa ketään toisia pois sopimuksesta, ja siellähän ne syntymättömätkin vielä lukee!

    "Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia?"

    Laita sinä linkkiä sinne missä se hyväksyy tänkaltaset liberaalilait!

    "No ei siinä kyllä mainita sanallakaan toiveesta johonkin tietynlaiseen aborttilakiin. Puhumattakaan siitä, että YK jotenkin erittelisi sitä, millainen se tietynlainen laki olisi."

    Kenties Yk olettaa että ihan ratakiskoa vääntämättä fiksummat osaa tehdä sopimuksen toiveesta ihan loogisia johtopäätöksiä.. johon sinä et nähtävästi kykene.

    "Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?"

    No minkähan muunlainen se sitten vois olla??


   • kaikesta
    Aborttimörkö kirjoitti:

    "sinähän tässäkin omaa noloa tyhmyyttäsi osoitat vääristelemällä epätoivolla asiaa jonka Yk ilmaisee siellä sopimuksessan yksselitteisin sanoin"

    Siis mitä minä koitan epätoivoisesti vääristellä? En ole vääristellyt mitään, eikä minulla ole siihen mitään tarvettakaan.

    "ja eikä kukaan muu ei ole viitsinyt lähteä puolellesi lapselliseen inttämiseesi"

    Miksi minun puolellani edes tarvitsisi olla kun kyse on lasten oikeuksien sopimuksesta???
    Ja ihmetyttää ylipäänsä tuo puolella oleminen tässä aihessa. Jos olen yhtä mieltä monen muun ihmisen kanssa niin ei se tarkoita sitä että olisimme samalla puolella.

    Ne monet muut ovat kanssasi tästä asiasta "lapsellisesti inttäneet" joten miksi heidän pitäis ottaa kanssasi uusintaa, kun ovat jo huomanneet senkin ettei sinua olla järjellä pilattu, eli keskustelu kanssasi ei johda mihinkään muuhun kuin siihen että nähdään vaikeutesi luetun ymmärtämisen kanssa, sekä sen ettet ylipäänsä edes tiedä mistä on kyse?????????????????????????????????????????????????????????????????

    ollaan samaa mieltä (?!), niin ihan huvikseen kai sitten täällä lapsellisuuksias jauhat ja solvailet...?

    Sinä väitit siis näin
    "Sinä olet vissiin
    aborttimörkö 5.10.2009 21:16
    ainoa täällä joka ei ymmärrä mitä siellä niistä syntymättömistä sanotaan,
    ja ainoa joka ei niitä lasten oikeuksia edes ymmärrä.... "

    ja sitten et osaa edes sen tarkemmin kertoa mitä kohtaa en (emme) ole ymmärtänyt :DDD mutta jatkahan vaan sitä tyhjänpäivästä syyttelyäs ja solvailujas kun et muuhunkaan kykene.


   • Aborttimörkö
    kaikesta kirjoitti:

    ollaan samaa mieltä (?!), niin ihan huvikseen kai sitten täällä lapsellisuuksias jauhat ja solvailet...?

    Sinä väitit siis näin
    "Sinä olet vissiin
    aborttimörkö 5.10.2009 21:16
    ainoa täällä joka ei ymmärrä mitä siellä niistä syntymättömistä sanotaan,
    ja ainoa joka ei niitä lasten oikeuksia edes ymmärrä.... "

    ja sitten et osaa edes sen tarkemmin kertoa mitä kohtaa en (emme) ole ymmärtänyt :DDD mutta jatkahan vaan sitä tyhjänpäivästä syyttelyäs ja solvailujas kun et muuhunkaan kykene.

    Kerrota jo mitä et ymmärrä ja eiköhän täällä ole jo sanottu ne muutkin asiat mitä sinä et ymmärrä/käsitä.
    Miksi lähteä samoja asioita "miljoonannen" kerran käymään läpi, kun se on jo tullut harvinaisen selväksi ettei luetun ymmärtäminen ole vahvoja puoliasi... Voit lukea muut viestit uudestaan ja uudestaan jos tarkennusta kaipaat. Ei minun tarvitse vaivautua niitä kirjoittamaan, kun ne voi lukea muistakin viesteistä.

    "ja sitten et osaa edes sen tarkemmin kertoa mitä kohtaa en (emme) ole ymmärtänyt :DDD mutta jatkahan vaan sitä tyhjänpäivästä syyttelyäs ja solvailujas kun et muuhunkaan kykene."

    Se ei ole mun ongelmani jos et ymmärrä asioita joista jopa on rautalankakin malliksi väännetty ja mitä niihin tyhjäinpäiväisiin syyttelyihin ja solvauksiin tulee, niin eiköhän nekin tule sinun puoleltasi...


   • vaan pysty
    Aborttimörkö kirjoitti:

    Kerrota jo mitä et ymmärrä ja eiköhän täällä ole jo sanottu ne muutkin asiat mitä sinä et ymmärrä/käsitä.
    Miksi lähteä samoja asioita "miljoonannen" kerran käymään läpi, kun se on jo tullut harvinaisen selväksi ettei luetun ymmärtäminen ole vahvoja puoliasi... Voit lukea muut viestit uudestaan ja uudestaan jos tarkennusta kaipaat. Ei minun tarvitse vaivautua niitä kirjoittamaan, kun ne voi lukea muistakin viesteistä.

    "ja sitten et osaa edes sen tarkemmin kertoa mitä kohtaa en (emme) ole ymmärtänyt :DDD mutta jatkahan vaan sitä tyhjänpäivästä syyttelyäs ja solvailujas kun et muuhunkaan kykene."

    Se ei ole mun ongelmani jos et ymmärrä asioita joista jopa on rautalankakin malliksi väännetty ja mitä niihin tyhjäinpäiväisiin syyttelyihin ja solvauksiin tulee, niin eiköhän nekin tule sinun puoleltasi...

    vieläkään osoittamaan mitään mitä täällä muut ei siitä sopimuksesta ymmärtäisi :DDDD pelkkää tyhjää syyttelyä.. "miljoonannen" kerran...;DD


   • varsinainen..
    henkilö-mutuasi :D kirjoitti:

    Koitahan osoittaa ettei henkilöllä voida tarkoittaa syntymätöntä! Jos puhuttaisiin vain syntyneistä, olisi käytettävä termiä _luonnollinen_henkilö :)

    Komitean työn kohdistuminen joihinkin ei tietenkään rajaa ketään toisia pois sopimuksesta, ja siellähän ne syntymättömätkin vielä lukee!

    "Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia?"

    Laita sinä linkkiä sinne missä se hyväksyy tänkaltaset liberaalilait!

    "No ei siinä kyllä mainita sanallakaan toiveesta johonkin tietynlaiseen aborttilakiin. Puhumattakaan siitä, että YK jotenkin erittelisi sitä, millainen se tietynlainen laki olisi."

    Kenties Yk olettaa että ihan ratakiskoa vääntämättä fiksummat osaa tehdä sopimuksen toiveesta ihan loogisia johtopäätöksiä.. johon sinä et nähtävästi kykene.

    "Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?"

    No minkähan muunlainen se sitten vois olla??

    säälipelle.

    "Koitahan osoittaa ettei henkilöllä voida tarkoittaa syntymätöntä! Jos puhuttaisiin vain syntyneistä, olisi käytettävä termiä _luonnollinen_henkilö :)"

    Koitahan sinä itse osoittaa että kyseessä on vain mutu, sillä todellisuudessa kyseessä todellakin on fakta. Sinulle on jo osoitettu sen tuhannen kerran sama asia, eikä vaan päähäsi mene :D

    Mistään luonnollisista henkilöistä ei tarvitse erikseen puhua, koska luonnollinen henkilöys tulee kuvioihin mukaan heti synnytyshetkellä. Ja Suomessa lapsia ovat VAIN alle 18-vuotiaat syntyneet. Ja sillehän sinä et mitään voi muuta kuin elää tuon tosiasian kanssa.


   • Aborttimörkö
    vaan pysty kirjoitti:

    vieläkään osoittamaan mitään mitä täällä muut ei siitä sopimuksesta ymmärtäisi :DDDD pelkkää tyhjää syyttelyä.. "miljoonannen" kerran...;DD

    En minä ala "miljoonannen" kerran samoja asioita kirjoittamaan, mitä täällä ketjussa on kirjoitettu.
    Jos et osaa niitä lukea niin omapa on ongelmasi.
    Tietysti et osaa muuta kuin taas puolustella itseäsi "toteamalla" :"et pystynyt taaskaan osoittamaan mitään", mutta totuus on se etten ala osoittamaan sellaisia asioita jotka ollaan jo osoitettu ja jos et sinä niitä kykene lukemaan niin eipä edelleenkään ole minun ongelmani vaan sinun.


    Minä puolestani jätän tästä asiasta keskuitelun tähän, mutta jos sinulle jäi edelleenkin jotain epäselväksi niin luehan koko ketju, niin eiköhän sinulle tule asia selväksi, vaikka epäilen sitäkin... Onnea yrittämiselle...


   • mistä?
    varsinainen.. kirjoitti:

    säälipelle.

    "Koitahan osoittaa ettei henkilöllä voida tarkoittaa syntymätöntä! Jos puhuttaisiin vain syntyneistä, olisi käytettävä termiä _luonnollinen_henkilö :)"

    Koitahan sinä itse osoittaa että kyseessä on vain mutu, sillä todellisuudessa kyseessä todellakin on fakta. Sinulle on jo osoitettu sen tuhannen kerran sama asia, eikä vaan päähäsi mene :D

    Mistään luonnollisista henkilöistä ei tarvitse erikseen puhua, koska luonnollinen henkilöys tulee kuvioihin mukaan heti synnytyshetkellä. Ja Suomessa lapsia ovat VAIN alle 18-vuotiaat syntyneet. Ja sillehän sinä et mitään voi muuta kuin elää tuon tosiasian kanssa.

    Osoitahan nyt ettei henkilöllä tarvkoiteta siinä ihan vaan ihmistä :D

    Oot todellakin epätoivoinen säälipelle takertuessas näihin oljenkorsiisi...:DDD

    "Mistään luonnollisista henkilöistä ei tarvitse erikseen puhua, koska luonnollinen henkilöys tulee kuvioihin mukaan heti synnytyshetkellä. Ja Suomessa lapsia ovat VAIN alle 18-vuotiaat syntyneet. Ja sillehän sinä et mitään voi muuta kuin elää tuon tosiasian kanssa."

    MUTU-SAIVARTELIJA osoittaa vaan että henkilö on yhtä kuin 'vain syntyneet' :D Missäänhän ei niitä syntymättömiä suljeta sopimuksen ukopuolelle, vaan päinvastoin, selvin sanoin ja erikseen on todettu niidenkin ansaitsevan samaa suojaa ym. kuin syntymänkin jälkeen!! Et vain pääse tästä tosiasiasta mihinkään vaikka kuinka päin kiemurtelet :D


   • hyvinkin,
    Aborttimörkö kirjoitti:

    En minä ala "miljoonannen" kerran samoja asioita kirjoittamaan, mitä täällä ketjussa on kirjoitettu.
    Jos et osaa niitä lukea niin omapa on ongelmasi.
    Tietysti et osaa muuta kuin taas puolustella itseäsi "toteamalla" :"et pystynyt taaskaan osoittamaan mitään", mutta totuus on se etten ala osoittamaan sellaisia asioita jotka ollaan jo osoitettu ja jos et sinä niitä kykene lukemaan niin eipä edelleenkään ole minun ongelmani vaan sinun.


    Minä puolestani jätän tästä asiasta keskuitelun tähän, mutta jos sinulle jäi edelleenkin jotain epäselväksi niin luehan koko ketju, niin eiköhän sinulle tule asia selväksi, vaikka epäilen sitäkin... Onnea yrittämiselle...

    eikä vain VIELÄKÄÄN ole näkynyt mitään missä kohtaa en olisi jotain siitä sopimuksesta ymmärtänyt :DD pelkkiä kiemurtelevia tyhjänsolvailuja!! Totuus siitä mikset osoita, on kaikkien selväjärkisten nähtävissä; niitä EI OLE ;D


   • kjg cv jkghckcgkijk
    henkilö-mutuasi :D kirjoitti:

    Koitahan osoittaa ettei henkilöllä voida tarkoittaa syntymätöntä! Jos puhuttaisiin vain syntyneistä, olisi käytettävä termiä _luonnollinen_henkilö :)

    Komitean työn kohdistuminen joihinkin ei tietenkään rajaa ketään toisia pois sopimuksesta, ja siellähän ne syntymättömätkin vielä lukee!

    "Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia?"

    Laita sinä linkkiä sinne missä se hyväksyy tänkaltaset liberaalilait!

    "No ei siinä kyllä mainita sanallakaan toiveesta johonkin tietynlaiseen aborttilakiin. Puhumattakaan siitä, että YK jotenkin erittelisi sitä, millainen se tietynlainen laki olisi."

    Kenties Yk olettaa että ihan ratakiskoa vääntämättä fiksummat osaa tehdä sopimuksen toiveesta ihan loogisia johtopäätöksiä.. johon sinä et nähtävästi kykene.

    "Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?"

    No minkähan muunlainen se sitten vois olla??

    että henkilöllä tuossa yhteydessä tarkoitetaan myös syntymättömiä, niinkö? No sittenhän sinä laitat kai jotain linkkiä osoittaaksesi tämän. Minä ihan oikeasti luulin, että siinä tarkoitettiin vain syntyneitä, sillä henkilöllisyyshän saadaan kai vasta syntymässä ja muutenkin Suomen lainsäädännössä lapsen määrittely on sama kuin sopimuksessa, ja Suomen lainsäädännön mukaan syntymättömät eivät ole oikeuskelpoisia lapsia. Mutta koska väität minun olevan väärässä, siis vain mutuilevan, niin toki todistat oman väitteesi oikeaksi, eikö?

    ""Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia?"

    Laita sinä linkkiä sinne missä se hyväksyy tänkaltaset liberaalilait!"

    Minä en ole väittänyt YK:n ottaneen edes kantaa liberaaleihin aborttilakeihin, joten en toki ole myöskään velvollinen sellaista linkein todistelemaankaan. Odottelen edelleen sinulta kuitenkin linkkejä siihen, jossa YK itse kertoo toivovansa TIETYNlaista lakia kaikkiin jäsenvaltioihinsa ja määrittelee MILLAINEN tuo TIETYNlainen laki olisi.

    "Kenties Yk olettaa että ihan ratakiskoa vääntämättä fiksummat osaa tehdä sopimuksen toiveesta ihan loogisia johtopäätöksiä.. johon sinä et nähtävästi kykene."

    Kenties, ehkä ja varmaankin. Tämä on sinun omaa tulkintaasi ja mielipidettä, ei mitään faktaa. Ymmärrätkö sen?

    ""Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?"

    No minkähan muunlainen se sitten vois olla??"

    Eli tästäkään sinulta ei löytynyt muuta kuin sitä omaa tulkintaasi eli mutuasi.


   • kjhvhgchjgfxdjitydiy
    taas vaan kirjoitti:

    että laki ei määritä ihmisarvoja tai moraalia.. se kertoo yksinkertaisesti sen, mitä on lain puitteissa sallittua tehdä rangaistuksetta, mitä ei.

    perustuslaki määrittää ihmisarvon loukkaamattomuuden...


   • 1977
    päämääriin kirjoitti:

    ei ole vielä ihmisoikeuksia riistävien läiansäädäntöjen (ja -säätäjien) takia päästy. Miksi sopimukseen olisi höpisty jotain turhaa mihin ei pyritä ja minkä ei olisi tarkoitus muistuttaa, miten asioiden pitäisi olla?
    Oiskohan Yk.ssa ja lainsäädännössä toimivat ihan eri henkilöitä??

    "Lasten oikeuksien sopimuksessa lapsi termi on rajattu tiukasti koskemaan vain jo syntyneitä alle 18-vuotiaita ihmisiä. Siitähän ei ole epäilystäkään... joten oikeasti minulle asiassa ei ole mitään epäselvää."

    Omaa mutuasi! Missään ei sanota että lapsen on oltava syntynyt :D päinvastoin, sopimus koskee MYÖS syntymättömiä!!

    Kun vedät henkeä ja alat taas uusilla raikkailla aivoilla tustuta asiaan, huomaat, että kuten aloituksessa on sanottu: lasten oikeuksien julistuksessa puhutaan myös syntymättömistä lapsista, mutta julistukset eivät sido ketään mihinkään.

    Aloituksessa on myös tuotu esiin lasten oikeuksien sopimus, joita myös suomi noudattaa, jonka kuudes artikla aloituksen mukaan kuuluu, että jokaisella lapsella on synnynnäiset oikeudet...

    Kuten aloituksesta siis hyvin selviää , me olemme sitoutuneet tähän sopimukseen lasten oikeuksista. Ja joka puolelta, myös aloituksesta, mistä luet LOS:ta huomaat miten lapsi on määritelty.

    Unicef sen sanoo täysin suoraan: Lasten oikeuksien sopimuksen laatinut työryhmä on rajannut lapsi termin käsittämään syntyneet alle 18-vuotiaat ihmiset.

    Aloittaja sanoo eri termein: Sopimuksen 6 artikla sanoo, että lasten oikeudet ovat kaikille myötäsyntyiset...

    Mä en oikein ymmärrä, että millä perusteella sinä voit väittää toista kuin aloittaja, Unicef, YK ja kaikki sopimuksen ymmärtäneet? Vain koska lasten oikeuksien julistuksessa puhutaan yhdessä kohdin myö syntymättömistä? Mitä ihmeen tekemistä lasten oikeuksien julistuksella on asian kanssa, että suomi on sitoutunut noudattamaan lasten oikeuksien sopimusta?


   • synnynnäiset
    1977 kirjoitti:

    Kun vedät henkeä ja alat taas uusilla raikkailla aivoilla tustuta asiaan, huomaat, että kuten aloituksessa on sanottu: lasten oikeuksien julistuksessa puhutaan myös syntymättömistä lapsista, mutta julistukset eivät sido ketään mihinkään.

    Aloituksessa on myös tuotu esiin lasten oikeuksien sopimus, joita myös suomi noudattaa, jonka kuudes artikla aloituksen mukaan kuuluu, että jokaisella lapsella on synnynnäiset oikeudet...

    Kuten aloituksesta siis hyvin selviää , me olemme sitoutuneet tähän sopimukseen lasten oikeuksista. Ja joka puolelta, myös aloituksesta, mistä luet LOS:ta huomaat miten lapsi on määritelty.

    Unicef sen sanoo täysin suoraan: Lasten oikeuksien sopimuksen laatinut työryhmä on rajannut lapsi termin käsittämään syntyneet alle 18-vuotiaat ihmiset.

    Aloittaja sanoo eri termein: Sopimuksen 6 artikla sanoo, että lasten oikeudet ovat kaikille myötäsyntyiset...

    Mä en oikein ymmärrä, että millä perusteella sinä voit väittää toista kuin aloittaja, Unicef, YK ja kaikki sopimuksen ymmärtäneet? Vain koska lasten oikeuksien julistuksessa puhutaan yhdessä kohdin myö syntymättömistä? Mitä ihmeen tekemistä lasten oikeuksien julistuksella on asian kanssa, että suomi on sitoutunut noudattamaan lasten oikeuksien sopimusta?

    siis ne jotka on ollut olemassa jo syntyessä (ei syntymästä). Ja kun se työn rajaaminen ei edelleenkään sulje syntymättömiä pois sopimuksesta eikä muuta sitä!! :D Monestikko tätä pitää vielä jankuttaa??

    Että millähän perustein ne oikeudet ei koske syntymättömiä vaikka ne niille ihan suorin sanoin siellä sopimuksessa annetaan?? Ja siis ihan tosiaan siellä _sopimuksessa_,...


   • henkilöys
    kjg cv jkghckcgkijk kirjoitti:

    että henkilöllä tuossa yhteydessä tarkoitetaan myös syntymättömiä, niinkö? No sittenhän sinä laitat kai jotain linkkiä osoittaaksesi tämän. Minä ihan oikeasti luulin, että siinä tarkoitettiin vain syntyneitä, sillä henkilöllisyyshän saadaan kai vasta syntymässä ja muutenkin Suomen lainsäädännössä lapsen määrittely on sama kuin sopimuksessa, ja Suomen lainsäädännön mukaan syntymättömät eivät ole oikeuskelpoisia lapsia. Mutta koska väität minun olevan väärässä, siis vain mutuilevan, niin toki todistat oman väitteesi oikeaksi, eikö?

    ""Missä kohtaa sopimusta YK siis ilmaisee toivovansa nimenomaan tietynlaista aborttilakia?"

    Laita sinä linkkiä sinne missä se hyväksyy tänkaltaset liberaalilait!"

    Minä en ole väittänyt YK:n ottaneen edes kantaa liberaaleihin aborttilakeihin, joten en toki ole myöskään velvollinen sellaista linkein todistelemaankaan. Odottelen edelleen sinulta kuitenkin linkkejä siihen, jossa YK itse kertoo toivovansa TIETYNlaista lakia kaikkiin jäsenvaltioihinsa ja määrittelee MILLAINEN tuo TIETYNlainen laki olisi.

    "Kenties Yk olettaa että ihan ratakiskoa vääntämättä fiksummat osaa tehdä sopimuksen toiveesta ihan loogisia johtopäätöksiä.. johon sinä et nähtävästi kykene."

    Kenties, ehkä ja varmaankin. Tämä on sinun omaa tulkintaasi ja mielipidettä, ei mitään faktaa. Ymmärrätkö sen?

    ""Ja löytyikö sinulta kaiketi jotain muutakin omaa mutuasi siitä, että YK määrittelee liberaalin aborttilain abortin käyttämiseksi perhesuunnittelun keinona?"

    No minkähan muunlainen se sitten vois olla??"

    Eli tästäkään sinulta ei löytynyt muuta kuin sitä omaa tulkintaasi eli mutuasi.

    on katsos vähän eri asioita eikä juridinen henkilöys sulje pois syntymättömän henkilöyttä :)

    http://fi.wiktionary.org/wiki/henkilö
    >Substantiivi

    henkilö

    1. joku tietty tai tuntematon ihminen>

    http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2830
    >Suomen kielen perussanakirjan mukaan henkilö tarkoittaa ihmistä yksilönä (historiallinen henkilö, toimihenkilö), toiseksi se tarkoittaa ihmistä taideteoksen henkilöhahmona (romaanin henkilöt) ja kolmanneksi ihmisen yksilöllistä olemusta (Hänen henkilönsä herätti ristiriitaisia tunteita).>

    Joten millä tavoin nämä määrittelyt sulkee pois syntymättömän ihmisen?

    "Minä en ole väittänyt YK:n ottaneen edes kantaa liberaaleihin aborttilakeihin, joten en toki ole myöskään velvollinen sellaista linkein todistelemaankaan. Odottelen edelleen sinulta kuitenkin linkkejä siihen, jossa YK itse kertoo toivovansa TIETYNlaista lakia kaikkiin jäsenvaltioihinsa ja määrittelee MILLAINEN tuo TIETYNlainen laki olisi."

    Aha, TAAS kerran et sitten olekaan väittäny mitään :DDD no mihinkähän se sitten mahtaa ottaa kantaa kun sanoo ettei halua edistää abortteja perhesuunnittelun keinona missään päin maailmaa?? Millä muulla tavoin kuin liberaalilailla sitä voisi sellaisena käyttää?
    Miltä Yk.n kanta niihin tämän perusteella vaikuttaa:

    http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/FS6.HTM
    >The United Nations does not promote abortion as a method of family planning.>
    >The reproductive health care package does not include abortion. The United Nations does not provide support for abortion or abortion related activities anywhere in the world.> ?

    Että annahan sinä tulla vaihteeksi muutakin kuin niitä mutujasi :D


   • silti...
    kjhvhgchjgfxdjitydiy kirjoitti:

    perustuslaki määrittää ihmisarvon loukkaamattomuuden...

    joskus sitä riistetään lainsäädännöllä..


   • knmhjvmcgkjgckj
    henkilöys kirjoitti:

    on katsos vähän eri asioita eikä juridinen henkilöys sulje pois syntymättömän henkilöyttä :)

    http://fi.wiktionary.org/wiki/henkilö
    >Substantiivi

    henkilö

    1. joku tietty tai tuntematon ihminen>

    http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2830
    >Suomen kielen perussanakirjan mukaan henkilö tarkoittaa ihmistä yksilönä (historiallinen henkilö, toimihenkilö), toiseksi se tarkoittaa ihmistä taideteoksen henkilöhahmona (romaanin henkilöt) ja kolmanneksi ihmisen yksilöllistä olemusta (Hänen henkilönsä herätti ristiriitaisia tunteita).>

    Joten millä tavoin nämä määrittelyt sulkee pois syntymättömän ihmisen?

    "Minä en ole väittänyt YK:n ottaneen edes kantaa liberaaleihin aborttilakeihin, joten en toki ole myöskään velvollinen sellaista linkein todistelemaankaan. Odottelen edelleen sinulta kuitenkin linkkejä siihen, jossa YK itse kertoo toivovansa TIETYNlaista lakia kaikkiin jäsenvaltioihinsa ja määrittelee MILLAINEN tuo TIETYNlainen laki olisi."

    Aha, TAAS kerran et sitten olekaan väittäny mitään :DDD no mihinkähän se sitten mahtaa ottaa kantaa kun sanoo ettei halua edistää abortteja perhesuunnittelun keinona missään päin maailmaa?? Millä muulla tavoin kuin liberaalilailla sitä voisi sellaisena käyttää?
    Miltä Yk.n kanta niihin tämän perusteella vaikuttaa:

    http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/FS6.HTM
    >The United Nations does not promote abortion as a method of family planning.>
    >The reproductive health care package does not include abortion. The United Nations does not provide support for abortion or abortion related activities anywhere in the world.> ?

    Että annahan sinä tulla vaihteeksi muutakin kuin niitä mutujasi :D

    "henkilöllisyys ja
    henkilöys
    on katsos vähän eri asioita eikä juridinen henkilöys sulje pois syntymättömän henkilöyttä :)"

    Miten juridinen henkilöys ei sulje pois syntymättömän henkilöyttä? Siis eikös se niin mennyt Suomen lainsäädännössä, että vain syntyneet, eli oikeuskelpoiset ovat henkilöitä? Ja Lasten oikeuksien sopimuksen lapsen määritelmähän on yhtenevä Suomen lainsäädännön määritelmän kanssa.

    >>Suomen lainsäädännössä lapsen määritelmä on sama kuin lapsen oikeuksien sopimuksessa.>>
    http://www.lskl.fi/showPage.php?page_id=42

    >>Oikeussubjekteja ovat luonnolliset henkilöt eli ihmiset sekä oikeushenkilöt, joita ovat erilaiset yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot.>>
    http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeussubjekti

    "Aha, TAAS kerran et sitten olekaan väittäny mitään :DDD"

    No missä kohtaa mielestäsi olen muka väittänyt YK:n ottaneen jotain kantaa liberaaleihin aborttilakeihin?? Olen väittänyt ainoastaan, että YK katsoo jokaisella maalla olevan yksinoikeuden säätää omat aborttilakinsa.

    >>The legal status of abortion is the sovereign right of each nation.>>
    http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/FS6.HTM

    "no mihinkähän se sitten mahtaa ottaa kantaa kun sanoo ettei halua edistää abortteja perhesuunnittelun keinona missään päin maailmaa?? Millä muulla tavoin kuin liberaalilailla sitä voisi sellaisena käyttää?"

    Aborttiahan voi käyttää perhesuunnittelun keinona silloin, kun oikeaa perhesuunnittelua ei ole tarjolla. YK puhuu tästä itsekin:

    >>* Some 99 per cent of the estimated 585,000 maternal deaths worldwide annually occur in poorer countries. Of these deaths, 13 per cent are a result of complications from unsafe abortions.

    * More women resort to abortion where family planning services and sex education are poor.

    * Restrictive abortion laws do not prevent abortion but force women to seek illegal and usually unsafe abortions.>>
    http://www.un.org/geninfo/faq/factsheets/FS6.HTM

    >>The United Nations does not promote abortion as a method of family planning.>>

    Minäkään en kannata aborttia perhesuunnittelukeinona! Oikea perhesuunnittelu on ei-toivottujen raskauksien ennaltaehkäisyä. Juuri tähän tuntuisi YK:kin haluavan panostaa perhesuunnittelupaketeissaan.

    Mietitäänhän nyt: Jos YK todellakin pitäisi liberaalia aborttilakia ja aborttia perhesuunnittelukeinona samana asiana, niin miksei se sitten ilmaise huoltaan liberaaleista aborttilaeista? Miksei se kohdista perhesuunnittelutoimenpiteitään niihin maihin, joissa on liberaali aborttilaki? Miksi se on huolissaan laittomista aborteista, jos kerran lailliset ovat sen päähuolenaihe?

    "Että annahan sinä tulla vaihteeksi muutakin kuin niitä mutujasi :D"

    No nyt osoitin linkein joka väitteeni, joten jospa sinäkin tekisit saman! Odottelen edelleen sinulta kuitenkin linkkejä siihen, jossa YK itse kertoo toivovansa TIETYNlaista lakia kaikkiin jäsenvaltioihinsa ja määrittelee MILLAINEN tuo TIETYNlainen laki olisi! Anna tulla vaan!


   • kohtaa