Kirkon mediasäätiö rahoittaa: ”Suomi on ruotsalainen”

YLEn näennäishistoriallinen ohjelmasarja ”Suomi on ruotsalainen”

Miksi Suomen ev.lut. kirkko ja Kirkon mediasäätiö lähtivät mukaan suomensuomalaisten arvoja vähättelevään YLEn ohjelmasarjaan ”Suomi ON ruotsalainen” ? Ohjelma ei kerro totuudenmukaisesti suomalaisten kohtalosta Ruotsin vallan alla.

Jos ihmettelette tätä, niin kysykää miksi kirkko lähtee tällaiseen suomalaisvastaiseen propagandaan mukaan?

http://www.kirkonmediasaatio.fi/yhteystiedot.html

juha.rajamaki@evl.fi
Ilmoita


Kirkon mediasäätiön antama rahoitus suomensuomalaisten arvoja vähättelevään ohjelmasarjaan ”Suomi ON ruotsalainen” ei ole yllätys. Suomen valtiokirkko on aina ollut ruotsalaisten vankassa ohjauksessa. Tässä pari esimerkkiä eri aikakausilta:

1) Ahvenanmaa

Ahvenanmaalla ei ole vieläkään suomenkielistä tai edes kaksikielistä seurakuntaa, vaikka siellä on suomenkielisiä 6% asukkaista, Mannersuomessa on ruotsinkielisiä 4%. Kaksikieliset seurakunnat (kolme) lakkautettiin Ahvenanmaalla vuonna 1991 kaksikielisen arkkipiispa John Edvin Wikström’in (arkkipiispana vuosina 1982–1998) siunauksesta. Arkkipiispa näki tiettävästi paljon vaivaa, jotta päätös saatiin ajettua läpi kirkon päätöselimissä ja lopulta vahvistettua.

Ahvenanmaalla tehtiin näin etnisuskonnollinen puhdistus, kun siellä olleista kolmesta kaksikielisestä seurakunnasta tehtiin yksikielisesti ruotsinkielisiä. Päätös on kirkkolailla vahvistettu vuonna 1993 ja 2006 eikä edes kaksikieliset seurakunnat ole enää laillisia.

Turun kirkolliskokoukseen tuotiin syksyllä 1997 esitys, että Ahvenanmaalle sallittaisiin suomenkielinen seurakunta. Arkkipiispa John Wikström vastusti kiivaasti tätä esitystä ja äänesti vastaan. Kirkolliskokouksen päätöksestä ei uutisoitu Mannersuomessa, koska se katsottiin rkp:n päätösvaltaan kuuluvaksi, jolloin sen uutisointi ja käsittely on tabu.

FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 26.11.1993/1054
5 § (21.7.2006/621)

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän kieli

Seurakunnat ovat suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä taikka kaksikielisiä, jollei seurakunnan kielestä tai siihen liittyvistä muista jäsenyysedellytyksistä seurakuntaa perustettaessa tai muutoin erikseen muuta määrätä. Seurakunta on kaksikielinen, kun seurakunnan läsnäoleviksi merkittyjen jäsenten suomenkielinen tai ruotsinkielinen vähemmistö on niin suuri, että kunta vastaavasti kielilain (423/2003)säännösten mukaan olisi kaksikielinen. Jos samalla alueella on kielellisellä perusteella useita seurakuntia, ne ovat aina yksikielisiä. Ahvenanmaan maakunnan alueella seurakunnat ovat yksikielisiä.

2) Ruotsin vallan aika

Suurvalta-Ruotsi houkutteli ja pakotti savolaisia asuttamaan Ruotsin erämaat, kun rautaa alettiin kunnolla löytää tehtiin näistä ihmisistä lainsuojattomia, omaisuus poltettiin ja suomalaiset pakkosiirrettiin Amerikkaan.
Alla on lainaus ruotsalaisen käräjäoikeuden pöytäkirjasta 1600 luvulta. Ruotsalaiset näkivät siis eron suomalaisten ja ruotsalaisten välillä. Savolaiset eivät olleet heistä "ruotsalaisia".

"Jokainen suomalainen, joka ei tahdo oppia ruotsia, käydä kirkossa, käräjillä ja kokouksissa ja kaikin tavoin olla esivallalle kuuliainen ja tottelevainen pappisviranomaisille sekä hurskas ja lempeä ruotsalaisille, samaten kuin maan ja valtakunnan muut asukkaat, sen koti on poltettava, talonkirja tehtävä mitättömäksi ja on hän jokaisen ruotsalaisen edessä henkipatto."

http://www.arkisto.org/forskning-utbildning/artiklar-recensioner/suomi-metsasuomalaisten-pitka-tie-savosta-delawareen/?lang=fi
1 VASTAUS:
Ohessa linkki kansalalsaloitteeseen pakkåruotsin poistosta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/60
+Lisää kommentti
Ev. lut. kirkon ja suomenruotasalaisten hyvävelijärjestelmässä kaksi valtarakennetta tukee toinen toistaan. Kummallakaan valtarakennelmalla ei ole olemassa faktoihin perustuvia tosiasioita olemassaolonsa oikeutukseen, joten omaa olemassaoloa tuetaan nojaamalla toinen toiseensa ja puolustamalla toinen toisensa asemaa.
Ilmoita
Ohjelmasarjalla on hieman provosoiva otsikko mutta ihan hyvä historiasarja. Miksi suotta kieltää että Suomi on ollut miltei 700 vuotta osa Ruotsin valtakuntaa ja maamme on siten muotoutunut hyvin samanlaiseksi kuin Ruotsi.

Kirkkoon en kuulu, en ole ruotsinkielinen vaan ateisti joka pitää nationalismia vähintään yhtä epäilyttävänä ajattelutapana kuin uskovaisuutta.
3 VASTAUSTA:
"Harri Repomies"
Olemmeko katselleet samaa "suomi on ruotsalainen" sarjaa? Minusta sarja on
törkeän huono ja epäammattimaisesti ja halvalla tehty.
Kaikki suomalaiset tietävät yhteisestä valtiollisesta yhteydestä ruotsin kanssa.
tämä ei ole mikään uusi asia.
Sarjassa kuitenkin jossitellaan ja vedetään johtopäätöksiä kummallisesti esim.
Väitetään että Suomi ei ajautunut diktatuuriin 1920 - 1930 luvuilla ruotsinvallan
ansiosta, se päättyi jo 130 vuotta aiemmin ! Suomalaiset itsenäisinä toimijoina
mitätöidään.
Väitetään että latinalaiset aakkoset tulivat ruotsin kautta. Eivät tulleet, vaan katolisen
kirkon ja kirkon edustajia oli täällä jo ennen ruotsin valtakuntaa.
Eräs törkeyden muoto on että luullaan historiantuntemuksen lisäävän pakkoruotsin
kannatusta. Jos kansa saa objektiivista tietoa historiasta käy juuri päinvastion.
Tämä roskasarja on kaukana siitä.
Suomi ei ole ollut miltei 700 vuotta osa Ruotsin valtakuntaa. Itäisimmät osat olivat pari sataa vuotta osa Ruotsin valtakuntaa. Sitä ennen ne olivat osa Venäjän valtakuntaa/Novgorodia.
Ohjelma 'Suomi on ruotsalainen' on seurausta suomenruotsalaisten huonosta ja vääristyneestä itsetunnosta ja identiteettikriisistä.

Ohjelma osoittaa sen että suomenruotsalaisten väite että he ovat 'vain ruotsinkielisiä' suomalaisia, on suurta harhautusta. He ovat niin ruotsalaisia että haluavat kieltää suomalaisuuden meiltäkin ja käännyttää meidät ruotsalaisiksi. Vaikka pakolla, pakkoruotsilla ja virkamiesruotsilla.

Ohjelman alussa kerrottiin Suomen vaakunan olevan ruotsalaista alkuperää jo ajalta kun suomalaisilta ei siitä kysytty. Onko suomalaisilta koskaan kysytty minkäläisen vaakunan haluatte? Onko suomalaisilta kysytty kenet haluatte ottaa kansallisrunoilijakseksenne? Suomenruotsalaiset tahot ovat kovasti tunkeneet ruotsiksi kirjoittanutta Runebergia.

Kuinka jollekin tulee edes mieleen ruveta muistuttamaan Suomen ruotsalaisuudesta vain siksi että Suomen leijonavaakuna on alunperin jonkin ruotsalaisen ylimyssuvun vaakuna? Ruotsinkieliset ovat siitä päättäneet kysymättä suomalaisilta. Leijona on kyllä ihan alunperin Afrikasta jonka suomenruotsalaiset ovat omineet ruotsalaisille, siis itselleen.

Wikipedia:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_vaakuna

Ohjelma on täynnä kummallisia väitteitä ruotsalaisten sivistävästä roolista suomalaisten historiassa vaikka muualta se sivistys on Ruotsiinkin tullut. Oikeasti ruotsalaisten pitäisi olla nöyriä heille muiden tuomasta sivistykestä kielestä lähtien. Ruotsi on saksan ja tanskan kielen sekoituksesta syntynyt kieli. Kuningas on ranskalaista sukua ym.

Omien väitteidensä mukaan suomenruotsalaiset ovat olleet Suomessa vuosisatoja, kuitenkaan suomenruotsalaisille ei ole kehittynyt mitään omaa kulttuuria. Heidän on ollut helppo opetella Bellmanin ryyppylaulut ja tuoda Lucia-neidon perinne Ruotsista. Heillä on kaikki samat ryyppylaulut, pyhäruuat, juhannussalot ja luciat kuin Ruotsissa.

Totuus on aivan päinvastainen kuin Freudenthal väitti. Suomenruotsalaiset ovat ne jotka eivät ole vielä tähän päivään mennessä osoittaneet mitään kykyä kehittää omaa kulttuuriaan.
+Lisää kommentti
HISTORIAA ja historiaa

On mielenkiintoista, että nyt kun yle lähettää Suomen kirkon ja ruotsalaisten rahoittamaa propagandaa Ruotsin "suuruudesta" ja "tärkeydestä suomalaisille" niin samaan aikaan YLEstä tulee myös ohjelmasarjoja suomensukuisten kansojen primitiivisistä tavoista ja kulttuureista nykyisen Venäjän alueella.

Tarkoitus on tietenkin luoda kuva junttikansasta, jota kohtasi suuri onni kun länsinaapuri suvaitsi vallata sen suojelukseensa ja sivistyksensä piiriin joskus keskiajalla. Sen sijaan Rkp:n ohjelmasarja on aivan toisenlainen. Ylimielinen, opettava, määräävä, suomalaisia halveksiva, kielipoliittinen propagandafilmisarja: Juhani Seppänen tepastelee kallioilla ja sinkoaa vinoiluaan.
2 VASTAUSTA:
Suomen kielessä on vain yks isana, jossa tarvitaan D-kirjainta ja se on KULDDUURI!
cnsfn kirjoitti:
Suomen kielessä on vain yks isana, jossa tarvitaan D-kirjainta ja se on KULDDUURI!
Kyllä sitä d-kirjainta tarvitaan myös sinua kuvaamaan: dorka!
+Lisää kommentti
Suomen ev.lut. kirkko ja rkp yhdessä

Suomen ev.lut. kirkon ja Rkp:n maksama TV-sarja ”Suomi on ruotsalainen” on nyt Ruotsia myöten todettu Rkp:n maksamaksi ja koko sarja laitettiin keskusteluissa omalle paikalleen… Toisena maksajana on tosiaan Suomen ev.lut. kirkko.

Rkp:n tarkoitus oli, että sarja olisi otettu vastaan toisin, positiivisesti ja että sen seurauksena suomalaiset olisivat muuttaneet negatiivisen asenteensa pakkoruotsia ja ruotsinkielisiä kielikiintiöitä kohtaan positiiviseksi.

Toisin kävi, rahoittaja nousi esiin ja koko ohjelmasarja on nyt leimattu siksi, mitä se on: Rkp:n propagandaa ja vääristelyä pahimmillaan.

Sarjan Rkp-läiset tekijät ja osallistujat ovat olleet pilkan kohteena mediassa jo pari viikkoa, Ruotsin TV:tä ja radiota myöten. Alunperin Rkp vaati Yleä maksamaan koko ohjelmasarjan, mutta se ei onnistunut. Hanke lykkääntyi ja vasta Suomen ev.lut. kirkon ja Rkp:n itsensä maksamana se toteutui.

Naiivin rehellinen, riikinruotsalainen Dick Harrison valitti Vasabladetissa pari päivää sitten, että "jospa ohjelman olisikin kustantanut Yle! Harmi, että Rkp:n säätiöiden piti se maksaa!" Tämä vei lopunkin uskottavuuden.

Yle on ilmoittanut että ”Suomi on ruotsalainen” -sarja ja 2 muuta ohjelmasarjaa on tarkoitettu kevään 2013 ajan "valistavan suomenkielisiä ruotsalaisista juuristaan".

Heti tuli valtava takaisku, kun rahoittajat nostettiin esiin. Toki katsojat näkivät jo ohjelmastakin, mikä puolue sen oli tehnyt.

Suomenkielisen Ylen johtajaksi nostettu, Rkp:n Mary Gestrin (kansanedustajan Christina Gestrinin sisar ja heidän isänsä oli ministeri Kristian Gestrin, joka pakotti virkamiesruotsin yliopistoihin 1978) kosti tämän valtavan kielipoliittisen epäonnistumisen käymällä Suomalaisuuden liiton puheenjohtajan, Sampo Terhon, kimppuun heti seuraavalla viikolla.
Kielipoliittiset keskustelijathan ovat Suomalaisuuden liitosta, perussuomalaisista ja tavallisten kielivapautta haluavien kansalaisten joukosta nousseet Rkp:n toimia vastaan. Noin 80 % kansasta haluaa kielivapauden.
Ilmoita
uskonto on vallan väline
Ilmoita
Kiitos näistä kommenteista, joista ehkä ainakin osa on ns. vapaa-ajattelijoita.

Olin jo ehtinyt unohtaa, että ko. pulju on rasistinen myös suhteessa ruotsinkielisiin suomalaisiin. (Suomen Sisu, johon ateismiosioissa viittasin, oli alun perin äärirasistisen Suomalaisuuden liiton nuoriso-osasto.)
4 VASTAUSTA:
Kiitos alaspeukutuksista: lisää todistusaineistoa siitä, että vapaa-ajattelijat ovat rasisteja! Jatkakaa...
Ex-vapari kirjoitti:
Kiitos alaspeukutuksista: lisää todistusaineistoa siitä, että vapaa-ajattelijat ovat rasisteja! Jatkakaa...
Itse olen ateisti, enkä todellakaan rasisti! Ihme koplausta sinulta.
"Olin jo ehtinyt unohtaa, että ko. pulju on rasistinen myös suhteessa ruotsinkielisiin suomalaisiin. (Suomen Sisu, johon ateismiosioissa viittasin, oli alun perin äärirasistisen Suomalaisuuden liiton nuoriso-osasto.) "

Entäs äärirasistiset Suomen ruotsalaiset järjestöt, kuten Svenska Ungdom ja RKP sekä Folkting ?
Rikoll.Äärioikeistoa kirjoitti:
"Olin jo ehtinyt unohtaa, että ko. pulju on rasistinen myös suhteessa ruotsinkielisiin suomalaisiin. (Suomen Sisu, johon ateismiosioissa viittasin, oli alun perin äärirasistisen Suomalaisuuden liiton nuoriso-osasto.) "

Entäs äärirasistiset Suomen ruotsalaiset järjestöt, kuten Svenska Ungdom ja RKP sekä Folkting ?
Olet hihhuleitten hihhuli!
+Lisää kommentti
Pakkoruotsi-uskontoa on RKP:n lähetyskäskyllä lähdetty levittämään oikein toden teolla - Paavalikin jäisi tässä toiseksi.

Onneksi maassa on yllin kyllin ateismia tätä RKP:n uskontoa kohtaan.
Ilmoita
Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian professorin Jouko Vahtolan teoksessa Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin annetaan Ruotsin vallan ajasta täysin toisenlainen näkemys. Suomenkielisellä puolen Ruotsin valta nähdään sortovaltana ja tätä ei RKP tajua.

Suora propagandaohjelmahan tuo on ja vieläpä Suomen kirkon ja RKP:n tukisäätiöiden rahoittamana. Tällaiset dokumenttiohjelmat pitäisi edes yrittää tehdä tasapuolisesti, mutta YLE:nkin tuntuu pätevän sama sääntö eli "maksa päättää ohjelmasisällöstä". Luultavasti parin viime vuoden kiivaat pakkoruotsikeskustelut johtivat tämän ohjelmasarjan tekemiseen.
Ilmoita
Ohjelmasarjan ongelmat

Tässä ohjelmasarjassa ei ongelmana ole historioitsijat - hehän ovat varsin varovaisia sanoissaan. Ongelmana ohjelmasarjassa on se, että välipuheilla ja ns. maallikkohaastatteluin on luotu vaikutelma siitä, että Ruotsista on todella tullut kaikki sivistys ja ilman Ruotsia suomalaiset eivät olisi yhtään mitään.

Tilaajatahon mielipiteet tulevat välipuheina ja niillä annetaan kuva ikään kuin asiantuntijoiden lausunnot jotenkin vahvistaisivat nämä tunnepuheet.

Samoin ohjelmasta revityt otsikot on käännetty suomalaisia vastaan. Asiallinen kritiikki on leimattu ruotsivihaksi ja vedetty osoittamaan, että ohjelman asenteelliset teesit olisivat totta:

Tehdään asenteellinen ohjelma, jossa väitetään, että suomalaiset ovat asenteellisia ja kun suomalaiset nousevat loukkaantuneina puolustautumaan, sanotaan senkin vain osoittavan, miten asenteellisia suomalaiset ovat ja että kyllä tämä arvattiin jo etukäteen.

Ihan hassua lähettää tällaista muka-historiaa oman maan televisiossa – valheesta jää aina kiinni.

.
Ilmoita
Reteesti vaan rinta rottinkilla, niinkuin valloittajaisännän pitääkin, snagarilta köttbullia hakemaan, reippaan ruotsalaishenkisen helan går illan jälkeen, jossa moukat suomalaiset on pistetty matalaksi, niin kuin ansaitsevatkin,... jotka eivät sivumennen sanoen olleet mitään ilman Ruotsia.

Väistykää! Köttbullar, helvetes finjävel!
Ilmoita
Ohessa linkki kansalaisaloitteeseen pakkoruotsin poistosta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/60

Käykääpä sanomassa mielipiteenne.
Ilmoita
Kun kirkko tukee näin ruotsalais-propagandaa, niin sehän on sama kuin laittaisi isoin kirjaimin kirkon seinään mainoksen - NYT KANNATTAA VIIMEISTÄÄN EROTA KIRKOSTA.
Ilmoita
Suomi on ruotsalainen kommentti

Ei pidä jossitella. Kukaan ei tiedä, mitä vuosisatojen saatossa olisi tapahtunut, jos esimerkiksi Kalmarin Unionia ei olisi syntynyt, Kustaa Vaasa olisi kuollut nuorena, Agricola olisi mennyt katoliseen yliopistoon Wittenbergin sijaan ja Pietari Suuri olisi perustanut pääkaupunkinsa ihan jonnekin muualle..

En usko historioitsijaan joka väittää tietävänsä miten olisi käynyt, jos jossain ratkaisukohdassa olisikin käynyt toisin kuin kävi. Spekulointia, ja se pilaa koko ohjelman.

Keskiaikainen, Ruotsista peräisin olevat säätyvaltiopäivät kumottiin viimeisenä Euroopassa vasta vuonna 1906 ja maamme sai vihdoinkin demokraattisesti valitun eduskunnan. Ruotsilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa.

Kaiken lisäksi valtiopäiväjärjestyksen laativat nuorsuomalaiset ja sosialidemokraatit yhdessä. Ruotsilla ei ole mitään tekemistä tämänkään asian kanssa.

Miksi muuten eduskuntatalon ympärillä oli kuvissa Ruotsin lippuja? Kauhulla odottelen mitä ulkovaltain lippuja YLE:ssä piirrellään Engelin suunnitteleman valtioneuvoston linnan ympärille…
1 VASTAUS:
"Keskiaikainen, Ruotsista peräisin olevat säätyvaltiopäivät kumottiin viimeisenä Euroopassa vasta vuonna 1906 ja maamme sai vihdoinkin demokraattisesti valitun eduskunnan. Ruotsilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa."

Ilmeisesti ruotsalaiset ovat sitä mieltä että kuningaskunta on osoitus sivistyksestä.
+Lisää kommentti
Tässäkö syy Kirkon mediasäätiön antamaan rahaan:

Ruotsi 1700-luvulla: "Jumala ei ymmärrä suomea".

Ruotsin yleisradiossa, sr.se, sisuradion uutisissa on juttu nimeltä "Metsäsuomalaisille tärkeää opettaa uskontoa Värmlannissa"

Siihen on kommentoitu seuraavasti:

"Pääsikö kielitaidoton taivaaseen ?

Vieraillessani 1970-luvun loppupuolella Klarälvenin Kansankorkeakoulussa Stölletissä, kertoi paikallinen opettaja kirkon taholta selitetyn suomenkielisille, ettei jumala ymmärrä suomea ja näinollen jumalnpalvelukset alettiin pitämään ruotsiksi ja ehkä myös latinaksi.

Samoin paikkakunnan hautausmaalta ei löytynyt suomalaisia nimiä johtuen sitä, että papisto ruotsinsi suomalaiset nimet poislähdön tapahtuessa.

Asia on "vaivannut" minua siitä lähtien, joten olisi mielenkiintoista saada saada asian todenperäisyydelle vahvistus.

Jouko Karttunen
Jouko Karttunen,2013-02-02 14:21"
Ilmoita
Kirkko ja RKP ovat ku paita ja peppu. Ruotsikielisillä alueilla kirkon jäsenosuus väestöstä on suurimmillaan Suomessa.

Samat on rahoituskäytännötkin - sekä kirkko että RKP haluavat maksattaa mainosluonteiset käännytysohjelmansa YLEllä. YLE on pakotettu ppalvelemaan kirkkoa ilmaiseksi antamalla sille ilmaista ohjelmaaikaa radiossa, aamu- ja iltahartauksia päivittäin ja hartaita säveliä samoin, ja jumalanpalveluksia ainakin viikonloppuisin, telkun puolella jumalanpalveluksia ainakin 2-3 viikottain, mukaanluettuna FST5:lla eli YLEn ruotsikielisellä kanavalla. Ilmaiseksi YLEn studiotiloja, kallista tekniikkaa, ja ammattitaitoista henkilökuntaa kirkon käyttöön.

Kampin hiljentymiskappelin osalta ihan sama juttu. Hanke viivästyi kun kirkko pihtas omia rahojaan, ja kinusi Helsingin kaupungin mukaan hankkeseen viuilujen maksajaksi Se onnistuikin mukavasti sen jälkeen, kun kirkko oli saanut solutetuksi oman kätyrinsäPaavo Voutilaisen Helsingin sosiaalitoimenjohtajaksi, vaikka väitettiin ansioituneempiakin viran hakijoiden joukossa olleen.

Mutta Diakonissalaitoksessa johtajan vakanssilla ollut, pappiskoulutettu, Voutilainen virkaan valittiin. Kirkon lonkerot yltävät syvälle yhteiskuntaan, niin valtakunnan kuin paikallistasollakin. Suuri osa päättäjistä, niin virkamiehissä kuin poliittisissakin pättäjissä on kirkon jaseniä, ja he usein suosivat päätökseteossa omaa uskonyhteisöään, e.l. kirkkoa.

Väitteen mukaa rkp yritti saada YLEn maksamaan koko ohjelmasarjan kulut, ja hanke viivästyi kun YLE ei tähän, perustellusti, suostunut
Ilmoita
Pakkoruotsia voi verrata uskontojen harjoittamaan kiristykseen, jos et tee sitä ja tätä joudut helvettiin. Tämä pakkoruotsihelvetti on kyllä maan päällä jo nyt.

Monille pakkoruotsi on oikeasti uskonnon tasolla - jopa valtionuskontona. Kaikki tietävät, että pakkoruotsilla ei ole mitään käyttöä maan päällä, mutta taivaan portilla se saattaakin olla ratkaiseva tekijä - tai ei ehkä sielläkään.
Ilmoita
YLEn ohjelmasarja ”Suomi on PAKKOruotsalainen” on onnistunut erinomaisesti HERÄTTÄMÄÄN niin aitosuomalaiset kuin kirkollisveronsa maksaneet.

Suomenkieliset ovat tajunneet kuinka ruotsinkieliset vedättävät heitä mennen tulle pakkoruotseillaan ja virkamiesruotsilla - tämän voi lukea tuhansissa kirjoituksissa, joita on nyt kaikilla palstoilla.

Vastaavasti kirkollisveronsa maksaneet ovat heränneet miettimäänvihdoin sitä mihin käytetään heidän rahojaan ja kuinka kirkkokin vedättää heitä, JA VARSINKIN SITÄ KUINKA TÖRKEÄ KIRKKO ON OLLUT ENTISINÄ AIKOINA SUOMENKIELISIÄ KOHTAAN !!
Ilmoita
Kirkosta on eronnut jo yli 3.000 maksajaa, ja KIRKKO SIKAILEE mediasäätiönsä välityksellä antamalla rahaa suomensuomalaisten solvaamiseen ja ennen kaikkea RASISTISEEN toimintaan.
Ilmoita
Eilen tulleesta osasta "Suomi on (pakko)ruotsalainen" oli poistettu sarjan maksajien nimet mm. KIRKON MEDIASÄÄTIÖ.

Miksi rahoittjat ovat nyt niin ujoja?

Mukava seurata pidetäänkö rahoittajat edelleenkin pimennossa.
Ilmoita
Nälkävuosina ihmiset kuolivat Suomessa nälkään, koska erikseen Suomessa lukutaidottomat eivät saaneet kerjätä. Ilman kirkon "lukutodistusta" joutui ojaan, putkaan kuolemaan tai ruoskittavaksi ja kuolemaan.
Tämä julma käytäntö on sattumalta jäänyt historioitsijoilta mainitsematta.

Tässä näemme selvästi kuinka armoton sopeuttamislaitos kirkkokin oli kuninkaan toisena nyrkkinä armeijan ja nimismiesten rinnalla. Suurina nälkävuosina kuninkaan varastoissa toki oli viljaa ja kirkolla hopeaa mutta virkamiehet antoivat mieluummin suomalaisten kuolla viljavaraston ulkopuolelle nälkään."

http://arhikuittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/132587-ylen-suomi-on-ruotsalainen-on-pelottavaa-propagandaa
2 VASTAUSTA:
Kuittisen kirjoitus on hengästyttävä, mutta hyvin mielenkiintoista luettavaa. Paljon sellaista asiaa, josta en ole ollut tietoinen, vaikka historiankirjoja mielelläni olenkin lukenut.
Mitenkäs siellä varsinaisen Ruotsin puolella?

Kuittinen on pelottava propagandisti!
+Lisää kommentti
Suomi on ruotsalainen- sarjaa sponsoroivat Svenska kulturfonden, Kirkon mediasäätiö, Åbo Akademi sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurisäätiö. Näiden sponsoreiden osuus rahoituksesta on noin 60% sarjan tuotantokustannuksista.

Suomi on ruotsalainen on Yle-lain vastainen sponsoroitu ohjelma. Yle-laki kieltää Yleltä sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen.

Myös ruotsinkielinen aamu-tv Min Morgon on lainvastainen, koska sen sponsoroi 60% ruotsinkielinen säätiö Svenska folkskolans vänner.
Ilmoita
En ymmärrä sittenkään miksi ev.lut.kirkko tukee jopa rahallisesti rasistista ohjelmaa. Ei sen luulisi kuuluvan kirkon oppien sisältöön.

Mutta jos näin on, niin minä ainakin lopetan oman apuni kirkolle !
2 VASTAUSTA:
Yritä edes selvittää, mitä rasismi-sana merkitsee ennenkuin paljastat henkisiä peräpukamisiasi täällä.
14 + 13 kirjoitti:
Yritä edes selvittää, mitä rasismi-sana merkitsee ennenkuin paljastat henkisiä peräpukamisiasi täällä.
Ihan turha odottaa noilta kielivajaakeilta mitään tietoon perustuvaa analyysiä!
Oksennusrefleksit niillä kylläkin pelaa...
+Lisää kommentti
Onko rkp:n puheenjohtaja Carl Haglund rikollinen? Nimittäin EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet uuden rasismin vastaisen lain.

Vanhassa Etelä-Afrikan tasavallassa harjoitettiin rotuerottelua ihonvärin mukaan - Suomessa sitä harjoitetaan kielen mukaan.

Tässä on pieni vertailu siitä, mikä oli tilanne vuosia sitten RSA:ssa ja mikä se Suomessa yhä on:
........................................fd.RSA............Suomi
...............................................................
Majoritet befolkningen........svarta............finnar
Minoritet befolkningen........vita..............svenskar
Majoritet språk förbjudet.....ja................ja
Minoritet språk förbjudet.....nej...............nej
Separat utbildning............ja................ja
Separat hälsovård.............ja................ja
Separat transport.............ja................delvis
Högre levnadsår...............vita..............svenskar
Högre levnadstadard...........vita..............svenskar
Majoritet diskrimineras
på arbetsmarknaden............ja................ja
Majoritet diskrimineras
på utbildningen...............ja................ja
Rasism mot majoritet..........ja................ja
Rasistisk lagstiftning........ja................ja
Herrefolk........................vita..............svenskar
Folkmord hade hänt............ja................ja
Erövrare.........................vita..............svenskar
Läget i dag också.............nej...............ja

No, eikä tässä vielä kaikki. Suomalaisten lasten henkinen selkäranka yritetään katkaista kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi pakkoruotsilla, svenska nu:lla, FST:llä ja monilla muilla vieläkin kieroontuneemmilla keinoilla.

Ymmärtääkseni jo tällaisen yritys on rasismia kansanryhmää kohtaan. Puhumattakaan siitä, että se on härskiäkin härskimpää ja erittäin julmaa - puolustuskyvyttömiä lapsia kohtaan. Eikö suomalaisten etninen alkuperä olekaan yhtä arvokas kuin muiden naapurimaidemme kansalaisten?

Eikä siinäkään vielä kaikki. Carl Haglund on sanoutunut irti demokraattisista periaatteista: Ruotsin kieli ja vahva ruotsalaisuus ovat tärkeämpiä kuin kansanvalta.

Kuinka on mahdollista, että tällainen vieraan vallan etua ajatteleva suomenmaalainen on Suomen hallituksessa?

Kuinka on mahdollista, että puolue, mikä edustaa pimeintä keskiaikaa, voi toimia Euroopassa?
Ilmoita
"No, eikä tässä vielä kaikki. Suomalaisten lasten henkinen selkäranka yritetään katkaista kaikin mahdollisin keinoin."

"Eikä siinäkään vielä kaikki. Carl Haglund on sanoutunut irti demokraattisista periaatteista: Ruotsin kieli ja vahva ruotsalaisuus ovat tärkeämpiä kuin kansanvalta.

Kuinka on mahdollista, että tällainen vieraan vallan etua ajatteleva suomenmaalainen on Suomen hallituksessa?

Kuinka on mahdollista, että puolue, mikä edustaa pimeintä keskiaikaa, voi toimia Euroopassa?"

No voihan kiesus mikä vuodatus!
Vai oliko tuo ironiaa?

Jos ei, niin olet yhtä pihalla kuin nuo uskontovajaakit!

Onneksi olkoon!
Ilmoita
En ole nähnyt kirkon virallista kantaa siihen, miksi se rahoitti tuollaista rasistista TV-ohjelmaa, joka herätti pahaa verta jopa ulkomailla asti.
Ilmoita
Suomella oli omat kuninkaansa kauan ennen ruotsivaltaa.
Näillä kuninkailla oli edistyneet lait ja riimukirjoituskin oli käytössä ollen tuohelle ja puulle piirrettynä.
Kyseinen tv-sarja oli toden totta pseudohistoriallista vääristelyä.
Edes ristiretkiä Suomeen eivät tehneet ruotsalaiset, vaan niistä olivat vastuussa saksalaiset ritarikunnat.
Vanlanden dynastia hallitsi Hämettä 500-luvulta 1200-luvulle asti, jolloin valloittajat hävittivät sen sukupuuttoon.
Suomi, Häme ja Viro luhistuivat v.1240 teutoniritareitten iskuihin.
Ilmoita
Birger-jaarli voitti ja teloitti Hämeen viimeisen kuninkaan.
Hänet mestattiin perimätiedon mukaan Rapolan linnavuorella yhdessä poikansa ja pojanpoikansa kanssa.
Suomen kuninkaat lepäävät Euran suurissa hautakummuissa. Miksi niitä ei tutkita?
2 VASTAUSTA:
"Miksi niitä ei tutkita?"

Ajanhukkaa, turhaa, voimavarojen haaskausta.

Muun muassa.
9 + 7 kirjoitti:
"Miksi niitä ei tutkita?"

Ajanhukkaa, turhaa, voimavarojen haaskausta.

Muun muassa.
Tiedätkö paljonko Suomen muinaisesineitä on varastettu ja tuhottu? Luehan ensin Aspelinin kirja SUOMEN ASUKKAAT PAKANUUDEN AJALLA, niin totuus selviää.
+Lisää kommentti
Eikö tämä vihakampanja voisi poistua edes "Kirkosta Eroaminen"-palstalta?

http://yle.fi/uutiset/ruotsinkieliset_vihaviestien_kohteena/6663005

Vihakampanjan massapostittajille näyttää kelpaavan mikä vain otsikko sanomansa levittämiseen.
Ilmoita
Atte Ateisti taitaa olla juuri näitä VIHAKAMPANJAN huippuvetäjiä.
Ilmoita
Olen seurannut tätä keskustelua. Olisi mukava tietää, että kuinka paljon rahaa kirkko antoi ohjeman tekoon. Ja miten kirkko sitä perustelee. Tämän kysymys olisi hyvä tulla näkyvästi esiin.
4 VASTAUSTA:
"Olisi mukava tietää, että kuinka paljon rahaa kirkko antoi ohjeman tekoon."

** Kirkon panostus lienee kymmeniä tuhansia euroja.

" Ja miten kirkko sitä perustelee."

Kirkko perustelee sitä sillä, että läntinen kirkko onnistui pääsemään Suomeen, kun ruotsalaiset pystyivät alistamaan suomalaiset, eikä itäinen kirkko päässyt näin valloittamaan koko Suomea.

Tämä samainen alistaminen jatkuu edelleen:

Mikaela Nylander (rkp) eilen HBL:ssä: "Pakollisen kouluruotsin tulevaisuus on Rkp:lle yksi tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä." Nylanderin mukaan on tärkeätä tehdä selväksi yhteys pakollisen kouluruotsin ja ruotsinkielisten palveluiden välillä. "Pakollinen kouluruotsi on perusta sille, että voidaan tarjota ruotsinkielisiä palveluita". "Me olemme täysin riippuvaisia suomenkielistä, jotka osaavat ruotsia."

Rkp:n mukaan pakkoruotsin peruste on palvelukielen pakko-opettaminen aitosuomalaisille.
Aitosuomalainen kirjoitti:
"Olisi mukava tietää, että kuinka paljon rahaa kirkko antoi ohjeman tekoon."

** Kirkon panostus lienee kymmeniä tuhansia euroja.

" Ja miten kirkko sitä perustelee."

Kirkko perustelee sitä sillä, että läntinen kirkko onnistui pääsemään Suomeen, kun ruotsalaiset pystyivät alistamaan suomalaiset, eikä itäinen kirkko päässyt näin valloittamaan koko Suomea.

Tämä samainen alistaminen jatkuu edelleen:

Mikaela Nylander (rkp) eilen HBL:ssä: "Pakollisen kouluruotsin tulevaisuus on Rkp:lle yksi tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä." Nylanderin mukaan on tärkeätä tehdä selväksi yhteys pakollisen kouluruotsin ja ruotsinkielisten palveluiden välillä. "Pakollinen kouluruotsi on perusta sille, että voidaan tarjota ruotsinkielisiä palveluita". "Me olemme täysin riippuvaisia suomenkielistä, jotka osaavat ruotsia."

Rkp:n mukaan pakkoruotsin peruste on palvelukielen pakko-opettaminen aitosuomalaisille.
Olin koko peruskoulu- ja lukioajan tunnollinen opiskelija, ja sainkin ihan mukiinmeneviä numeroita myös ruotsista. Nyt opiskelen korkeakoulussa, ja aika paha piikki lihassa on monelle tuo pakollinen "virkamiesruotsi" (lainausmerkeissä siksi, ettei yksi kurssi oikeasti tee kenestäkään toisen kielen ammattilaista virkamiestasolla). Monella jopa opinnot lykkääntyvät (!) ainoastaan ruotsinkurssin takia. Edes minä, joka olen ollut läpi opiskelun kohtuullisen hyvä ruotsissa, en ilman tarkkaa harkintaa lupaisi pystyväni tarjoamaan palveluitani ruotsiksi. Niin se vain menee.

Sitä paitsi ruotsinkielisestä väestönosasta opiskelee ihmisiä eri aloilla, kyllä he kai täyttävät oman vähemmistönsä tarpeet siinä suhteessa kun eri alojen palveluita tarvitaan? Ja jos palvelua pakosti tarvitaan ei-ruotsinkielisellä alueella, varmaan englanti taipuu monelta nykyään. Myös tulkkipalvelu on ääripäässä olemassa, sillä taataan ammattitasoinen palvelu, kuten muunkielistenkin tapauksessa Suomenmaassa. Ei "mutu-ruotsilla", jossa osaat omasta alastasi opetellun sanalistan.
Mielipiteeni... kirjoitti:
Olin koko peruskoulu- ja lukioajan tunnollinen opiskelija, ja sainkin ihan mukiinmeneviä numeroita myös ruotsista. Nyt opiskelen korkeakoulussa, ja aika paha piikki lihassa on monelle tuo pakollinen "virkamiesruotsi" (lainausmerkeissä siksi, ettei yksi kurssi oikeasti tee kenestäkään toisen kielen ammattilaista virkamiestasolla). Monella jopa opinnot lykkääntyvät (!) ainoastaan ruotsinkurssin takia. Edes minä, joka olen ollut läpi opiskelun kohtuullisen hyvä ruotsissa, en ilman tarkkaa harkintaa lupaisi pystyväni tarjoamaan palveluitani ruotsiksi. Niin se vain menee.

Sitä paitsi ruotsinkielisestä väestönosasta opiskelee ihmisiä eri aloilla, kyllä he kai täyttävät oman vähemmistönsä tarpeet siinä suhteessa kun eri alojen palveluita tarvitaan? Ja jos palvelua pakosti tarvitaan ei-ruotsinkielisellä alueella, varmaan englanti taipuu monelta nykyään. Myös tulkkipalvelu on ääripäässä olemassa, sillä taataan ammattitasoinen palvelu, kuten muunkielistenkin tapauksessa Suomenmaassa. Ei "mutu-ruotsilla", jossa osaat omasta alastasi opetellun sanalistan.
Joo, kaikki sellainen pois joka hidastaa jotain tai josta ei oikein pidä!

Tervetuloa aikuisuuteen, jossain vaiheessa...
Mielipiteeni... kirjoitti:
Olin koko peruskoulu- ja lukioajan tunnollinen opiskelija, ja sainkin ihan mukiinmeneviä numeroita myös ruotsista. Nyt opiskelen korkeakoulussa, ja aika paha piikki lihassa on monelle tuo pakollinen "virkamiesruotsi" (lainausmerkeissä siksi, ettei yksi kurssi oikeasti tee kenestäkään toisen kielen ammattilaista virkamiestasolla). Monella jopa opinnot lykkääntyvät (!) ainoastaan ruotsinkurssin takia. Edes minä, joka olen ollut läpi opiskelun kohtuullisen hyvä ruotsissa, en ilman tarkkaa harkintaa lupaisi pystyväni tarjoamaan palveluitani ruotsiksi. Niin se vain menee.

Sitä paitsi ruotsinkielisestä väestönosasta opiskelee ihmisiä eri aloilla, kyllä he kai täyttävät oman vähemmistönsä tarpeet siinä suhteessa kun eri alojen palveluita tarvitaan? Ja jos palvelua pakosti tarvitaan ei-ruotsinkielisellä alueella, varmaan englanti taipuu monelta nykyään. Myös tulkkipalvelu on ääripäässä olemassa, sillä taataan ammattitasoinen palvelu, kuten muunkielistenkin tapauksessa Suomenmaassa. Ei "mutu-ruotsilla", jossa osaat omasta alastasi opetellun sanalistan.
Maailman hajanaisin maa

• Meiltä kysytään:
Mikä on maailman hajanaisin maa?

• Me vastaamme: Svenskfinland.
Sen valtakeskus on Tukholmassa, älymystö Närpiössä, etäpesäkkeet Suomen eduskunnassa eri puolueissa, sotajoukot Dragsvikissa ja sankarihautausmaat sekä Uumajassa että Ahvenanmaalla.
+Lisää kommentti
Minä erosin juuri kirkosta tämän Suomi on ruotsalainen -ohjelman rahoittamisen vuoksi - se siitä.

Omko tämä todella ainoa tapa vaikuttaa kirkkoon?
Ilmoita
"Onko tämä todella ainoa tapa vaikuttaa kirkkoon?"

Niin se taitaa vaan olla että "Money talks".
1 VASTAUS:
Rahan ympärillähän koko homma pyörii, ja kirkkokin on nyt vaikeuksissa, kun niin monet ovat saaneet tarpeekseen kirkon tempoilevasta mielyttämistarpeesta.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Kirkon mediasäätiö rahoittaa: ”Suomi on ruotsalainen”

YLEn näennäishistoriallinen ohjelmasarja ”Suomi on ruotsalainen”

Miksi Suomen ev.lut. kirkko ja Kirkon mediasäätiö lähtivät mukaan suomensuomalaisten arvoja vähättelevään YLEn ohjelmasarjaan ”Suomi ON ruotsalainen” ? Ohjelma ei kerro totuudenmukaisesti suomalaisten kohtalosta Ruotsin vallan alla.

Jos ihmettelette tätä, niin kysykää miksi kirkko lähtee tällaiseen suomalaisvastaiseen propagandaan mukaan?

http://www.kirkonmediasaatio.fi/yhteystiedot.html

juha.rajamaki@evl.fi

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta