Juttuja Moision sairaalasta

2 karpelaani

Teillä on siellä Mikkelissä mielisairaala nimeltään "moiska". Kertokaa tarinoita tai juttuja, ihan mitä vaan mieleen tulee, mitä siellä on aikojen saatossa tapahtunut; keitä sinne on päässyt tai joutunut ym.ym...

Juttunne voi päätyä aikanaan ( tunnistamattomaksi muunneltuna) kirjalliseen tuotokseeni. :)

578

6461

  Vastaukset

  • Ei ole enää vuosiin ollut kyseistä hoitolaitosta

   • Ois siistii mennä Moiskaan katsomaan kun joku työtön luuseri saa sähköshokkihoitoa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ois siistii mennä Moiskaan katsomaan kun joku työtön luuseri saa sähköshokkihoitoa

    Looginen ratkaisu on lisätä maahanmuuttoa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Looginen ratkaisu on lisätä maahanmuuttoa.

    Looginen ratkaisu on sinulle lobotomia


   • Anonyymi kirjoitti:

    Looginen ratkaisu on sinulle lobotomia

    Hui! Ootko joku marxisti-fasisti


  • Huh huh.

   • http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201711083057.pdf

    On olemassa runsaasti tutkimuksia ja näyttöä siitä, että työttömyyden ja
    mielenterveyden välillä vallitsee suhde. Monet poikkitieteelliset tutkimukset ovat
    osoittaneet, että työttömillä on heikompi mielenterveys kuin työllisillä. Dooley ja
    Catalano (2013) ovat tarkastelleet tätä yhteyttä ja löytäneet, että sairausindikaattorit
    kuten masennus, psykiatriset laitoshoidot ja itsemurhat kaikki korreloivat
    työttömyyden kanssa. Vahvimmat todisteet tälle poikkileikkaavalle suhteelle on
    osoitettu käyttäen kansallisia väestötilastoja. Wilhelm ym (2003) havaitsivat, että
    työttömäksi joutumisella oli vahvin korrelaatio vakavimpaan masennustilaan (MDD,
    major depressive disorder) kun käytettiin Australian tilastoja mielenterveydestä ja
    hyvinvoinnista. Sama on todettu Yhdistyneen Kuningaskunnan kansallisessa ”Survey
    of Psychiatric Morbidity”- tutkimuksessa, jossa samalla tavalla löydettiin, että
    työttömyys oli vahvassa yhteydessä psykiatriseen häiriöön.

    Työttömyydellä on todettu olevan huomattavia negatiivisia vaikutuksia
    mielenterveyteen. (Paul & Moser 2008.) Murphyn ja Athanasou’sin (1999) teettämä
    meta-analyysitutkimus työttömyyden vaikutuksesta mielenterveyteen käsitteli
    nimenomaan näiden kahden kausaalisuussuhdetta. Tutkimus sisälsi yhdeksän
    pitkittäistutkimusta. Tutkijat raportoivat, että työttömyys lisäsi merkittävästi
    ahdistuksen ja kärsimyksen kasvua, mikä tukee oletusta, että työttömyys ei ainoastaan
    korreloi kärsimystä vaan on itse kärsimyksen aiheuttajana


   • https://www.superliitto.fi/site/assets/files/4691/super_hoitoa_mielen_mukaan_selvitys_low.pdf

    Työttömyyden lisääntyminen taloudellisen taantuman vuoksi vaikuttaa myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeeseen. Yleisesti työttömyys lisää terveyspalveluiden käyttöä ja osalla myös päihteiden haitallista käyttöä. Alkoholikuolleisuus on jopa kymmenenkertainen työttömillä. Työttömillä mielenterveysongelmat ovat yleisempiä kuin työllistyneillä.


  • Mielenterveysongelmaisten pilkkaamisesta voi olla hetkellinen apu oman itsetunnon pönkittämiselle...
   pitemmän päälle saatat huomata kuinka pieni ja heikko todellisuudessa olet.
   ja myös sen kuinka vähän oikeasti tiedät.
   Kuvitteletko todellakin olevasi mieleltäsi terve?

   • Niin.Todellaki asia on niin.Jopa olevinaan ammattilaiset voi olla itse "hulluja".


   • Satutko olemaan potilas Moisiossa? Koska viestisi vähän vaikuttaa siltä. Aloitus oli aivan asiallinen ja sinä käsität sen jotenkin pilkkaamiseksi.

    Hullu on hullu. Se ei ole hullun oma syy, mutta ei hullu kuulu mieleltään vakaiden ihmisten joukkoon.


   • https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/193682/Kinnunen_Yhteiskuntapolitiikka.pdf?sequence=2

    Mielenterveyden on Eurooppalaisissa väestötutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä
    sosioekonomisen aseman eri ulottuvuuksiin. Tutkimuksissa on havaittu, että muun
    muassa mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yhteydessä matalaan koulutustasoon,
    materiaalisten resurssien puutteeseen sekä työttömyyteen (Lehtinen ym. 2005, 6–7).

    Nuorten masennus oli vuonna 2000 yleisempää niillä nuorilla joiden vanhemmat kokivat työttömyyttä ja omasivat matalan koulutustason. Nämä sosioekonomiset erot säilyivät koko tarkastelujakson ajan
    vuodesta 2000 vuoteen 2011. Erojen säilymisen lisäksi vakavista masennusoireista
    kärsineiden nuorten määrä kasvoi eniten juuri heikoimmassa sosioekonomisessa
    asemassa olevien nuorten keskuudessa. Vanhempien samanaikainen työttömyys ja
    matala koulutustaso lähes kaksinkertaistivat nuorten riskin kokea vakavia
    masennusoireita. (Torikka ym. 2014.) Mielenterveyden osalta terveyden epätasaarvoinen
    jakautuminen näyttäisi siis lisääntyneen nuorten kohdalla viimeisen
    vuosikymmenen aikana.

    Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden onkin havaittu olevan yhteydessä
    nuorten matalaan koulutustasoon ja työttömyyteen. Toisen asteen tutkinnon
    suorittaneilla on vähemmän mielenterveyshäiriöitä ja erityisesti päihdehäiriöitä kuin
    vain pelkän peruskoulun suorittaneilla (Suvisaari ym. 2009, 295). Työttömistä 19–34-
    vuotiaista taas lähes joka neljäs kärsii päihdehäiriöistä, kun työllisissä vastaava osuus on vain noin viisi prosenttia (mt., 295). Myös mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä
    työttömillä kuin työllisillä. Tutkimuksissa, joissa mielenterveyden häiriöiden
    esiintyvyyttä on tutkittu koko työikäisen väestön osalta, on havaittu häiriöiden olevan
    yleisempiä työttömillä kuin työllisillä (Pirkola ym. 2005, 6)


   • iso osa rikoksista on näiden hullujen tekemiä

    eikö näitä mielisairaita voitaisi laittaa suljetule, niin muut saisivat elää rauhassa


   • aika monella työttömällä on ssri-lääkitys jonka tiedetään lisäävän riskiä rikoksiin


   • sosiologi-hki kirjoitti:

    https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/193682/Kinnunen_Yhteiskuntapolitiikka.pdf?sequence=2

    Mielenterveyden on Eurooppalaisissa väestötutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä
    sosioekonomisen aseman eri ulottuvuuksiin. Tutkimuksissa on havaittu, että muun
    muassa mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yhteydessä matalaan koulutustasoon,
    materiaalisten resurssien puutteeseen sekä työttömyyteen (Lehtinen ym. 2005, 6–7).

    Nuorten masennus oli vuonna 2000 yleisempää niillä nuorilla joiden vanhemmat kokivat työttömyyttä ja omasivat matalan koulutustason. Nämä sosioekonomiset erot säilyivät koko tarkastelujakson ajan
    vuodesta 2000 vuoteen 2011. Erojen säilymisen lisäksi vakavista masennusoireista
    kärsineiden nuorten määrä kasvoi eniten juuri heikoimmassa sosioekonomisessa
    asemassa olevien nuorten keskuudessa. Vanhempien samanaikainen työttömyys ja
    matala koulutustaso lähes kaksinkertaistivat nuorten riskin kokea vakavia
    masennusoireita. (Torikka ym. 2014.) Mielenterveyden osalta terveyden epätasaarvoinen
    jakautuminen näyttäisi siis lisääntyneen nuorten kohdalla viimeisen
    vuosikymmenen aikana.

    Nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden onkin havaittu olevan yhteydessä
    nuorten matalaan koulutustasoon ja työttömyyteen. Toisen asteen tutkinnon
    suorittaneilla on vähemmän mielenterveyshäiriöitä ja erityisesti päihdehäiriöitä kuin
    vain pelkän peruskoulun suorittaneilla (Suvisaari ym. 2009, 295). Työttömistä 19–34-
    vuotiaista taas lähes joka neljäs kärsii päihdehäiriöistä, kun työllisissä vastaava osuus on vain noin viisi prosenttia (mt., 295). Myös mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä
    työttömillä kuin työllisillä. Tutkimuksissa, joissa mielenterveyden häiriöiden
    esiintyvyyttä on tutkittu koko työikäisen väestön osalta, on havaittu häiriöiden olevan
    yleisempiä työttömillä kuin työllisillä (Pirkola ym. 2005, 6)

    Sosiologina tiedät, että korrelaatio ei kerro kausaalisuhteesta. Muistanet klassisen esimerkin Eskolan kirjasta: Japanissa syntyvyys aleni samaan aikaan kun haikaratkin vähenivät! Vahva korrelatio, vaan oliko kausaalisuhde?

    Uskon, että väittämäsi mielenterveyden ja työttömyyden suhteen pitää paikkansa, jollain ulottuvuudella. Mutta tuskin yhteys on suora. Kokonaisuus on sekava ja sisältää lukuisia osatekijöitä.


  • Jep. Olen ollut 22 vuotta hoidossa pyöreässä kopissa Moiskassa. Edelleen, niinkuin alusta asti, olen sitä mieltä, että monet hoitajat ja lääkärit täällä ovat porukan hulluimpia. Luulevat kaikkia potilaita hulluiksi ja keksivät jos jonkinlaista diagnoosia: skitsofreniaa, depressiota, paranoijaa, persoonallisuus häiriöitä.....voi niitä riittää jokaiselle, kun vähänkin rykäisee.
   Juu.Täällähän oli hoitajana se jäpiskäkin, joka yritti syöttää rouvaansa rotweiler-koiralle. Ei rouva kelvannut koiralle kun oli senverran ronkeli - se koira. Mikä sen hoitajan nimi nyt olikaan? Huh kun tuo muisti pätkii mömmöjä pistellessä.

   Terveisin Eki, Moiska

  • Moisiosta tulee mieleen vain syvät traumat, kenelekkään en halunnut pahaa. Sinne vietiin lainsäätäjien säädösten nojalla apinoitten eteen kuonoiltavaksi. Mistään mitään tienneet eivät valkotakit muita olevinaan viisaammat oli vain kemikaalikuuri ja mielentainnutus mielessä heidän jotka etuja lääkefirman nauttivat. Pois inhimillisyys ettisyys ja arvot hyvät toi kokemus tää katkeruuden syvän.

   • Osoita valituksesi helsinkiin.
    Helsingin yliopiston psykiatrian osasto on maan suurin psykiatrista tutkimusta tuottava yksikkö, he tukevat psykiatrian tutkimusta ja psykiatrista hoitoa Suomessa. Esim sähköhoidon tutkimus on keskitetty Helsingin yliopistoon


   • https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/psykiatrian-osasto

    Psykiatrian osasto on maan suurin psykiatristen sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. Osasto vastaa lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian ja nuorisopsykiatrian perusopetuksesta . Se vastaa psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta, ja vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelmasta. Se vastaa myös psykoterapeuttikoulutuksesta yhteistyössä Psykologian osaston kanssa. Osastolla on vilkasta tutkimustoimintaa, ja se vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta psykiatrian, nuorisopsykiatrian, oikeuspsykiatrian ja vanhuspsykiatrian aloilla.

    Psykiatrian osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa, pääosin HYKS Psykiatriakeskuksessa. Sillä on lisäksi muita toimitiloja Meilahdessa. Osastolla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUSin kanssa.


  • Tehtiinkö moisiossa lääkekokeita?

  • Ketjun aloittajaa siellä varmaan pantaisiin perseeseen.

   • diapamia. Tynys oli se.


   • https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2004/10/duo94286

    Sähköhoidon tärkeimmän käyttöalueen muodostavat erilaiset masennustilat. ... Optimaalinen annos on oikealle puolelle annettavassa sähköhoidossa nykytietämyksen mukaan viisi tai kuusi kertaa kouristuskynnysarvon suuruinen.

    Tärkeimmät aiheet
    - Vakava masennustila (yksi- ja kaksisuuntainen),
    - mania,
    - skitsofrenia ja
    - katatonia etiologiasta riippumatta

    Hoidon jälkeen voi esiintyä välitöntä sekavuutta, muistihäiriötä ja välittömiä hoidonjälkeisiä sydänkomplikaatioita

    Masennustiloissa yleensä hoito oikealle puolelle viisi tai kuusi kertaa kouristuskynnysarvolla

    Sähköhoitoa annetaan sarjana kaksi tai kolme viikossa, kokonaismäärä yleensä neljästä kymmeneen.

    Psykoottisessa depressiossa, johon kuuluvat todellisuudentajun vääristyminen ja itsemurhavaara, katatonisessa stuportilassa ja muuhun hoitoon reagoimattomassa pahanlaatuisessa neuroleptisyndroomassa sähköhoito voidaan antaa kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen mukaan tarvittaessa hengenpelastavana toimenpiteenä ilman potilaan suostumusta

    Sähköhoidon tiedetään aiheuttavan lukuisia epäspesifisiä muutoksia aivotoiminnassa. Aiemmin katsottiin, että sähköärsykkeen aiheuttamat kouristukset riittäisivät takaamaan hoidon tehon (Ottosson 1960). Näin ei kuitenkaan ole (Sackeim ym. 1993). Potilas voi saada sähköärsykkeen laukaiseman yleistyneen epileptisen kouristuskohtauksen, mihin saattaa kuitenkin liittyä vain huomattavan heikko hoitovaikutus.

    Sähköhoito on turvallista; kuolemantapauksia on esiintynyt enintään neljä sataatuhatta hoitoa kohden (American Psychiatric Association 2001). Sähköhoidon aiheuttamat kuolemat ovat yleensä tapahtuneet heti kouristuksen jälkeen tai myöhemmin valvomossa.

    Sähköhoito voi aiheuttaa ohimenevän kouristuksenjälkeisen sekavuustilan sekä anterogradista (hoidonjälkeiseen aikaan kohdistuvaa) ja retrogradista (hoitoa edeltäneeseen aikaan kohdistuvaa) muistamattomuutta (Abrams 1997, American Psychiatric Association 2001). Joillakin potilailla retrogradinen muistihäiriö voi jatkua pitkäänkin.


  • olin nuorena poikana töissä siellä puutarhalla, olimme vaihtamassa laseja kasvihuoneeseen ,katolla kun alapuolelta rupes kuulumaan kaaheee väittely naisen ja miehen välillä"molemmat potilaita" nainen huuttaa miehelle et mimmosia hulluja tänne päästetäänkin ...lähellä putoaminen karvihuoneen katolta

  • Joo tehtiin lääkekokeiluja. Hoitajina on ollut monia alkoholisteja ja semmosia, jotka kokeilevat rapulaansa tai viinanhimoonsa potilaille tarkoitettuja lääkkeitä. Erityisesti mielenkiinto suntautuu huumaaviin ja rauhoittaviin tuotteisiin. Levoton asukki on tälläiselle työntekijälle ilman lääkkeitä sietämätön!
   Yleensäkin hoitajien lääkkeiden varastelu sairaaloissa on ongelma. Ja osaahan ne lääkäritkin varastella, vaikkakin hyvätuloisten varastelua ei käytännössä sanota rahvaanomaisesti varastamiseksi!
   Hyvätuloiset ikäänkuin vieraantuvat semmosesta perustoimeentuloilla elämisestä. Hyvänä esimerkkinä nyt tuo Ailus-rukka. On niin kuihtuneen näköinen kun vuoisen ja vuosien anestelut tulee näyttämölle. Ei oo naiminenkaan maittanut nyt.

   • Elkää puhuko paskaa


  • Olin kyseisessä laitoksessa hoidossa vuonna 2005 ja reissu oli antoisa. Siellä näki koko ihmisten kirjon ja oppi kummasti arvostamaan erilaisia ja vaikeammin sairaita potilaita. Jokainen on ihminen ja jokaisella on vaivansa.

   Vaikka se aika tuntui aluksi nöyryyttävältä, vuosien saatossa olen oppinut pitämään sitä elämäni parhaimpina kokemuksina.

   Ainoa ketutuksen aihe oli silloinen miespuolinen psykologi, joka oli aika jännä tapaus...

   Kun menin ensimmäisen kerran kyseisen herran juttusille, oli ensimmäinen kysymys tyrmäävä. Kysymys kuului: "Mikä ahdistaa, etkö ole saanut p*llua?" Olin aika hölmistynyt ja tuumasin vastaan, etten yhden kusisen reiän takia tänne ole tullut. Sitä se sitten päivitteli ihan Ylilääkärille asti. Että tällainen kokemus mulla.

   Niin, silloin osasto 3 oli vielä avo-osasto ja kaiken kaikkiaan todella hyvä osasto. Lämmöllä muitelen niitä aikoja, vaikka silloin vaikeaa olikin.

   • nää trollit ahistaa ei moiskassa ollu osastoa kolme ainakaan 2005 vai ootko joku vielä sisä piiriläinen trolli vai olitko sittenkii ysi osastolla jos olit niin saatan tuntee sut vaikkei siellä saanu juuri kontaktissa olla kerro edes ton psykologin nimi tai etukirjaimet niin osaan sanoo


   • Olipa vaan silloin 3. osasto avo. Se muuttui vuonna 2006 suljetuksi päihdeosastoksi.
    Psykoligi oli P.P ja tämä ei sitten ole mikään trolli, arvon ranemoi.


  • Kyseessä oli selkeä kunnianloukkaus tai jopa rikos ihmisyyttä kohtaan. Tommonen psykologi joutais olla Ekotorilla duunissa: 9 ekeä päivä!!!

   Henkilökunnassa ihan täysdorkaa väkeä!!!

  • Onko se sama psykologi vieläkin siellä?

   • Ei kun se on Ekotorilla 9 egeä päivä.


  • Selvä juttu, ymmärrän yskän

  • lisäää!!

  • no ainakin jotkut hoitajat ärsyttivät potilaita tahallaan, käyttivät valtaansa hyväksi, jos potilas vähänkin ärähti niin lisää lääkettä vaa.

   • Samoja kokemuksia. Eräs minua hoitanut lääkäri oli erittäin epäasiallinen. Lääkäri oli oikein pahoillaan kun joutui laskemaan minut pois. Sanoi että hänellä on sellainen tunne että nähdään hyvin pian uudestaan. Sanoin että ei kuule nähdä jos se minusta on kiinni! Itse ajattelin että minkälainen hirviö hakeutuu lääkäriksi ja käyttäytyy noin potilaita kohtaan.


   • Olis vaan tohtori ite ottanut tunteisiinsa diapameja. Julkisellapuolella esim. terveyskeskuksissa ja pykiatrisella puolella on kauheesti asiatonta väkee. Ei oikein hoidoksi voi sanoa heidän toimintaa. Taitaa nämä pienet kaupugit ja paikkakunnat olla pahoímpia kuin keski ajalle jääneitä. Tosin roskasakkia valuu aika tasasesti etelä-Suomeeen kin, mutta siellä on muuta virikettä sen verran etteivät useat viitsi askarella, kun on oikeitakin ongelmia ja asiita käsiteltävinä. Hoitoalalla kokonaisuudessaan on paljon mömmöpäitä. Taitaa olla yleinen trendi, että vähän joka lalla ja joka paikassa on monilla jotku mömmöt päällä. Vähän taitaa olla niita joilla mömmöjä ei ole käytössä. Kuka enään on selväpäinen ja normaalisti toimiva. Taitaa suoruus ja järkevyys olla katoavaa kansan perinnetttä, jos sitä on yleensäkkään ollut. Monet osaa vakehdella ja tehdä rikoksia ilman kiinni jäämistä. Noilla aloilla tehdäään jatkuvasti loukkauksia potilaita kohtaan eikä kukaan puutu heidän käytökseensä. On hienoja tutkimuksia miten asioiden pitäisi olla, mutta käytäntö on jotain ihan muuta. Vaikuttaa, että pikku paskiasia tuetaan ja heidän kohteita poljetaa alas ennestään, vaikka asiat pitäisi olla toisi päin. Hyppisivät noiden lääkäreiden, hoitajien ja sossun silmillä eikä muden lähipiirin silmillä. Ne ottavatkin hyödyn kaikista. Sattavat väitää jonku olevan psykoosissa, vaikka ei ole. Mistä joku hallinto-oikeus voi tietää näkemättä henkilöä ja uskoa narsistista lääkäriä miten asiat todollisuudessa on. Sama lähiomaisia, kai ite parhaaiten itsensä tietää ja lääkärin pitäisi osata tutkia. Jotku vaan kyselee mitä saisi olla kuin kaupassa entinen kauppias tiskillä. heh heh tosi idioottimaista toimintaa. Paljon on potialita, joiden lähipiiri pitäisi olla hoidossa tai harmien aiheuttajat ihan ammattiin tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta ja yhtä asiatonta olla heidän hoitonsa.


  • kokemuksia mikkeliläisistä "ystävistä" joiden mielestä vitsin heitto psykoosiin sairastumisestani 15 vuotta sitten on erinomainen tapa nostaa omaa itsetuntoaan ja harhaista oletusta omasta henkisestä vahvuudestaan.
   kokemuksia on siitä kuinka moni olettaa tietävänsä kaikki tuolloin tapahtuneen sairastumisen syyt.
   sekä eräällä työpaikalla selän takana juoruilusta sen sijaan että olisivat kysyneet suoraan asioista hen.koht.

   Vanhoja juttuja. en kanna kaunaa, mutta opin paljon.
   pyrkikäämme elämään tätä päivää edes hieman viisaampana.

  • Miten niin ei ole ollut olemassa kahteen vuoteen, siellä se vieläkin on ja viisi osastollista potilaita ja työntekijöitä.

   • Lobotomiassa poistetaan tai muokataan kirurgisesti aivojen virheellisesti toimivia osia. Operaatiossa kallon eri puolille porataan kaksi reikää, joiden kautta otsalohkon yhteydet tiettyihin toisiin aivon osiin katkaistaan kirurgisesti. Lobotomian tarkoituksena on lievittää potilaan oireita ja rauhoittaa tätä. Potilaasta tulee hiljainen ja taka-alalle vetäytynyt. Muutokset ovat pysyviä.

    https://www.youtube.com/watch?v=TjPwETslJyc
    https://www.youtube.com/watch?v=bu5gDO0hmJw


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lobotomiassa poistetaan tai muokataan kirurgisesti aivojen virheellisesti toimivia osia. Operaatiossa kallon eri puolille porataan kaksi reikää, joiden kautta otsalohkon yhteydet tiettyihin toisiin aivon osiin katkaistaan kirurgisesti. Lobotomian tarkoituksena on lievittää potilaan oireita ja rauhoittaa tätä. Potilaasta tulee hiljainen ja taka-alalle vetäytynyt. Muutokset ovat pysyviä.

    https://www.youtube.com/watch?v=TjPwETslJyc
    https://www.youtube.com/watch?v=bu5gDO0hmJw

    Lobotomia voidaan tehdä myös silmäkuopan läpi tai nenän kautta:
    https://storycorpsorg-staging.s3.amazonaws.com/uploads/my_lobotomy-howard_during_full-636x422.jpg


  • Piättäjät uottaa luonnollista poestumata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! On ne semmosija sikoja!!!!

   Ku ei vaa sattus ommaa sukkuu. Jos sattuu nii ollaa hiljoo ja uotetaan luonnollista poestumaa!!!!

  • Pulkkinen, Pertti Moision sairaala 1927 - 1977
   Kirja löytyy pääkirjastosta kotiseutukokelmasta.
   Eli jos haluat tietää milloin kalterit poistettiin ikkunoista ym.

  • Mikkelissä on tukuttain Pulkkisia. Monia kutsutaan Puluiksi ja ovat ihan Lapinlahden lintujen veroista porukkaa! Jos olisin Paavo Pääskynen tai Ernesti Suontakanen tai Vilhelmi Varis - olisinko arvoisampi????

  • Harmi että se toimistorakennus purettiin. Kävin siinä sairaalakoulussa ysiluokan.

   Terkkuja opettajille.

  • siellä on ollut vuosien varrella myös äärimmäisen ammattitaitoista henkilökuntaa tekemässä rankkaa ja arvokasta työtä.

   • Ai niikus keitä?


  • Hoitajat ja hoidettavat molemmat välillä yhtä hulluja.

  • Onko siinä perää, että hoitajat oli väkivaltaisia potilaita kohtaan?
   Ja annettiinko moiskassa sähköhoitoja?

   • Minä olin Moisiossa 2002 - 2004 (suurimman osan ajasta 7B-osastolla). Sähköshokki hoitoja käyttäävät edelleen. Sain monta pitkää sarjaa sähköä Mikkelin keskussairaalan heräämössä. Väkivaltaisiin hoitajiin en törmännyt, vaikka vaikeahoitoisia ja kriminaalipotilaita oli osastolla.


   • hmpffff kirjoitti:

    Minä olin Moisiossa 2002 - 2004 (suurimman osan ajasta 7B-osastolla). Sähköshokki hoitoja käyttäävät edelleen. Sain monta pitkää sarjaa sähköä Mikkelin keskussairaalan heräämössä. Väkivaltaisiin hoitajiin en törmännyt, vaikka vaikeahoitoisia ja kriminaalipotilaita oli osastolla.

    Millaiseen vaivaan nuo auttaa tai mitä niillä saatiin aikaan?


   • Sähköshokissa kirjoitti:

    Millaiseen vaivaan nuo auttaa tai mitä niillä saatiin aikaan?

    Minun kohdallani syy oli masennus. Useilla eri masennuslääkkeillä ja rauhottavilla ei pahaan oloon löytynyt ratkaisua. Päädyin Moisioon aikoinaan itsemurhayrityksen jälkeen ja 2 vuotta pitivät osastolla.


   • hmpffff kirjoitti:

    Minun kohdallani syy oli masennus. Useilla eri masennuslääkkeillä ja rauhottavilla ei pahaan oloon löytynyt ratkaisua. Päädyin Moisioon aikoinaan itsemurhayrityksen jälkeen ja 2 vuotta pitivät osastolla.

    Oho aika pitkä aika, mutta hyvä että olet saanut apua. Toivottavasti et joudu tuohon hoitoon enää.


  • Kyllä Moisiossa toimii kolme osastoa ja poliklinikat päälle. Ja sähköhoito on ihan hyväksytty ja käytetty hoito nykyäänkin. (Ei mikään -shokki). Ja on siellä ihan järkevää joukkoa hoitopuolella. En ole itse ollut, mutta olen monesti vieraillut omaisena.

   Ei mielenterveyden ongelmia pidä häpeillä tai pilkata. Jos sinulla umpisuoli tulehtuu, menet kyllä mielelläsi hoitoon. Jos jalka katkeaa, menet ihan vapaaehtoisesti ottamaan kipsin. Jos kaveri sanoo vieressä "känkkää vain, ei tuosta ole mitään haittaa", luultavasti vedät turpiin. Jos ottaa pumpusta, ei paljoa auta se, että kaveri vieressä vähättelee.

   Miksi mielenterveyden ongelmiin on vieläkin vaikeaa suhtautua asiallisesti?

   Paikkaavatko näsäviisaat kirjoittajat itse hampaansakin? Määräävät itselleen silmälasit? Hoitavat omat aborttinsa? Jos penskalla on korva kipeänä, hakkaavat tunnottomaksi?

   Kamoon!

  • Kaunis tumma vanhempi ja pienikokoinen naislääkäri(yli-?). Oikea kaunotar.

  • Komppaan nimimerkkiä khhk. Jos Moision asukkaita voidaan nimitellä "hulluiksi" tai heitä hoitajia jotenkin samaan suuntaan, voisi tämänkin palstan monia kirjoittajia nimitellä samalla perusteella vaikkapa "heikkolahjaisiksi" tai "kielellisesti kehittymättömiksi" tai "apukoulutasoisiksi". Ei se heitä varmastikaan loukkaa, koska on varaa toista "hullutella".

   • se hullu on hullu eikä siitä vähällä enää miksikään muutu. Hyvä esimerkki hullusta on palstojen vapaamuurarisolvaaja jonka oikea sijoituspaikka tosiaankin olisi Moisiossa, mielellään lukkojen takana ja ainakin poissa tietokoneen välittömästä läheisyydestä.


  • Moisiossa on mottona että töitä tehdessä ei saa tulla hiki.

  • Hiki saa tulla, mutta vaan potilaiden kanssa urheillessa! Itse olen ollut moisiossa hoitajan hommissa kesätöissä eikä pahaa sanomista ole kenestäkään. Hoitajat tekevät työnsä potilaita kunnioittaen ja lääkärit koittavat parhaansa ja ovat inhimillisiä. Potilaista sen verran, että mielestäni on erinomaista että tuollaisia rauhallisia kauniilla paikoilla olevia laitoksia vielä on. Moni näistä raukoista jotka vuosikausia moisiossa oleskelevat eivät vaan yksinkertaisesti pärjään normaalielämässä. Monia surullisia ihmistarinoita on potilaiden taustalla.

   Tsemppiä Moiskan väelle, niin potilaille kuin hoitohenkilökunnalle!

   • Ei kun ovat niin ylilääkittyjä etteivät kyene elämään ja tekemään kuin pakolliset asiat päivän aikana. Ihmisiä pitäisi ojanta ja opastaa eikä sairaalassa säilöä. Laittasivat nämää narsistit ja epävakaar pesoonat sinne marinoitumaan ja tukisivat näitä kunnollisempia ja tasaisempia ihmisiä muuten normaaliin elämään. Nämä isoeko lääkärit ja muut henkilöt voisi kokeilla perustoimeentuloo ja lääkepökkyrässä selviämistä.


  • Asuin hallaintolan (hallintola) asuntolassa -99 - 2003 satunnaisia pätkiä. Asuntolassa oli hyvä meininki ja monenlaisia asujaimia vaihto-oppilaita myöden. Kivoja muistoja koko alueesta. Luonnonkaunis ympäristö ja hyvät ulkoilureitit.

   Potilaisiinkin välillä törmäsi, mutta en pitänyt heitä yhtään sen hullumpina kuin ketään muutakaan kaduntallaaja - ehkäpä päinvastoin... Avartava kokemus kaikin puolin!

  • Hahhah ja juoruämmät kokoontuu taas puimaan toisten juttuja ku ei oo omia mistä puhua..:)

   • kiinnostaa suunnattomasti kaikki mikä liikkuu hämärällä alueella ja mielenterveyspotilaana tämäkin aihe on lähellä sydäntään. Tuntee alan ja hoitopaikat hyvin potilaan kannalta ja haluaa levittää tietouttaan eteenpäin tämänkin palstan kautta. Aspergerin syndrooma ei tosin ole parantunut hoidoistakaan huolimatta.


  • Nyt koko kiinteistö annetaan kiinteistösijoitusfirmalle käytännössä ilmaiseksi ja yli 8 hehtaaria maita mukaan.

  • Moisiossa on ainaki pari mieshoitajaa jotka painaa hommia ihan hulluna, tunikat märkänä joka päivä

  • Tarpeellinen laitos ja kaikki halveksunta mielenterveyspotilaita kohtaan on todella törkeää..... kuka tahansa voi mieleltään sairastua....

   • Totta. Mielentervesongelmat ovat tabuja, moni ei osaa hakea apua ajoissa. Omaisetkin voivat olla avunsaannin esteenö. Itse asuin moiskassa, koska isi oli töissö siellä. Näin paljon hyvää. Moni potilas tai heidän omaiset eivät ymmärrä omaa kuntoaan ja kritisoi usein turhaan hoitohenkilökuntaa.


  • Asun väliaikaisesti kyseisessä sairaalassa itsetuhoisuuden takia.. Monet kerrat olen joutunut taistelemaan säännöistä ynnä muista. Tällähetkellä en koe paikassa paljoakaan hyvää. Hoitajat eivät ajattele kuin oma napaansa. Ja potilaiden eteen ei tehdä paljoakaan töitä. Se nyt on vaan karu fakta.

   • olin työkomennuksilla monet kerrat 80-luvulla Moiskassa.kahvilassa näki kyllä monenlaista lähimmäistä.mentyäni työkavereiden kanssa kahville yksi täti tuli vastaan kahvilan portailla ja ihasteli silmät kirkkaana että ompa kommeita sonneja.
    siellä moiskan alueella oli lampi ja sen rannalla henkilökunnan rantasauna.siellä olen monet kerrat saunonut komennuksien aikaan...siihen saunan seutuun ja lammen rantaan liittyy yksi sukuuni liittyvä tragediakin. vaimoni mummopuoli menetti aviomiehensä rannalla yhden potilaan toimesta joskus ehkäpä 40- luvulla...


  • Hoitajat kiusaavat potilaita ja myös palstojen kautta

   • + lääkärit, totta. On se veikeää että näitä tekopyhiä, yleensä heikommassa asemassa olevia, aivoja raiskaavia con artisteja saada kuriin. Ei ihme että muut lääketieteen alat ei oikein arvosta näitä humpuukihoitoja lobbaavia pellejä. Aavistuksen verran on viattomien verta käsissään moiskankin "ammattilaisilla".


  • Asuin mikkelin moision sairaalassa 5viikkoa kiirrellisen osastohoidon tarpeen vuoksi. Juurikaan mitään positiivista sairaalasta ei jäänyt mieleen. Diagnooseja hoidon aikana tuli adhd, vaikea masennus ja ahdistuneisuus häiriö. Koin osastohoidon rangaistuksena virheistäni. Paikan tarkoitus oli rauhoittaa nuori tilanteesta ja eristää ulkopuolisista. Karmea kokemus eikä tuota ihan heti tule unohtamaan

  • Kerran eräs naispotilas puukotti siellä kuoliaaksi naispuolisen työntekijän. 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa.

   • olisi ollut Raskin Pia asialla. Joskus 80-luvullahan Pian skitsofrenia puhkesi ja kun seuraa nykyistä taudin vaihetta, siihen näyttää liittyvän sellainen raivo että puukotuskin on tilaisuuden tullen täysin mahdollinen.


   • Olisiko ollut amatööri hoitoa, kun hengestään pääsi. Lääkkeilläkö skitsofrenian sai, vaan muutenko diaknosoitiin. Miksi nämä sossut ei auta ajoissa kun ongelmia lkaa kasaantua, ettei keneltäkään lähde ilmat pihalle. Sama on noiden joidenkin seka käyttäjien kanssa, miksi piripäät saa huppiä ihan rauhassa. Jotku akressiviset persoonat saa temppuilla ihan rauhassa, noiden kohteilla ei ole kauheen kivaa. Sitten joku skitsofreenikoksi haukuttu äärimillään sohaisee jotain, jos on sohaissut.


  • Onkos siellä vielä eräs "V-M.J" "psykolokina" ? :D Paskasta merimiesnaurua kyseiselle tinakiikari mieshuoralle :D

  • Enpä osaa nimestä sanoa mutta luulen että puukotus tapahtui 90-luvan alussa

  • Vaikuttaa siltä että siellä on tapahtunut kaksi puukotusta vuosikymmenten aikana. Googlaamalla löytyi toinenkin tapaus

  • Onko kukaan törmännyt Moisiossa muutama vuotta sitten työskennelleeseen ulkomaalaiseen naislääkäriin jonka nimi oli jotain tyyliin Razia Mung? On kehottanut useita potilaita esim. tappamaan itsensä.

   • Ku mua alko vituttaaa se lääkäri nii paljo niii aloin viiltelemään ja kiroilin nii se vaa sano et osaanpas kiroilla tyhmä munkki rasia xD


   • Kyllä oon tavannut ja tuli diagnoosii väärinkäsityksiä sekä oli minua kohtaan kuin olisin paha ihminen. Jos se nyt oli sellane musta / tummahiuksinen ä, olikohan silmälasit vielä?


  • Moisiossa on itseasiassa yllättävän hyviä lääkäreita omasta mielestä, ainakin ollut, en tiedä tän hetken tilanteesta. Razia mukaanlukien, en ihmettele jos käämit palaa välillä narkkien kanssa. Ehkä ainut joka vähän vie paikan uskottavuutta alaspäin on eräs virolaistaustainen (M.P), hieman yksinkertaisen oloinen lääketehtaiden voitelema pyrkyri.

   • Niin että susta mielenterveyspotilaita hoitavan lääkärin on ihan ok kehottaa huumeidenkäyttäjiä tappamaan itsensä? Huhhuh. Olis kiva saada tietää onko kukaan pohjalla ollut ihminen oikeasti saanut tämän erittäin ammattitaitoisen ihmisen puheista sen viimeisen syyn oikeasti kuolla. Ei ehkä kannattaisi mennä psykiatriseen sairaalaan töihin jos ei voi sietää huumeidenkäyttäjiä (joista kaikki eivät edes ole narkkeja/riippuvaisia). Toivon hänelle vilpittömästi paljon pahaa.


  • Olin varmaa samaa aikaaa siel ...XD

   • Olitko se peruukki ämmä joka luuli olevansa agentti ? Sul ei ollu kaikki muumit laaksos Muistan sut! Mä olin se mielenvikane kakkapylly jonka ne eristi hajuriskin takia, osasto 1 kökkölö D siipi, millo kahvitellaa?


  • en tiedä muuta kuin sen, että pitkään siellä työskennelleet hoitajat alkoivat vuosien ja vuosikymmenten saatossa muistuttamaan zombieita. hoitajat kävelivät kylillä monttu levällään 5 metriä puoleen tuntiin ja mumisivat omituisia.

  • se entinen baarimikko on puhunu munkin asiat pitkin kylää

  • Moisiosta olen sairaanhoitajan urani aloittanut kolmosen avo-osastolta. Lämmöllä muistelen aikoja, jolloin hoitoon pääsi. Oli jopa potilaita, jotka kävivät omassa työssään sairaalasta. Nykyään hoitojaksot ovat lyhyitä ja hoitoon ei pääse aina halutessaan.

  • Muistan kaiken sumuisena. Pianhan sinne taas tästä lähdetään.

  • Pari hoitajaa ei pidä vaitiolovelvollisuuttaan. Nythän siinä moision tiloissa on mielenmaja ja käsityösali kuntoutujille. Huonot sosiaaliset taidot joillain työntekijöillä. Kännykkää naputtavat koko ajan ja eivät jaksa kuunnella meitä asiakkaita.

  • No psykiatriahan ei ole muuta kuin hyväuskoisten aivoilla leikkimistä, kutistamista ja kontrollointia. Sääliksi käy ketkä näiden sadistien retkuun menee

  • Umpihulluja, epäpäteviä sadisti-puoskareita paikka täynnä. Voi, voi, voi. Valot pois ja ovet säppiin, kiitos.

  • Mulle vittu illan moisiossa oon

  • Joo, ei. Näitä puoskarirottia on syytä pitää pahimpina mahdollisina kriminaaleina, tää raiskaus ja humpuukihoitojen lobbaus kun kohdistuu pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin. Vähän epävarmat nuoret tuntuu olevan se pää targetointi-ryhmä. Toisaalta loogista että pahimmat vallan tunteesta kiihottuvat pellet hakeutuvat hämärille humpuukialoille, kapasiteetti ja lahjat kun ei muuhun riitä. Uskomattoman haitallisia syöpäläisiä koko yhteiskunnalle.

  • Juuri näin. Suoraan rinnastettavissa lasten raiskaajiin nää helppoheikit.

  • Oleellista on ottaa siviilien kiduttajat kiinni, ja asettaa heidät lailliseen edesvastuusen kansalaisoikeusloukkausista

  • Onhan se aivan sairasta touhua lobata hyväuskoisille humpuukihoitoja, jotka ei perustu mihinkään. Tai no, itseasiassa perustuu, aivojen vaurioittamiseen. Moni varmasti menee näiden kusiaisten retkuun, siihen ammattinimikkeeseen kun kuitenkin sisältyy se lääkäri-sana "Vähän" pitää olla kusta päässä ja sadismia luonteessa että tähän pelleilyyn pystyy. Kunnon opportunistisia, tekopyhiä rottia. Poltetaan koko laitos, ihmiskunta kiittää.

  • Ja nää pellet tietenkin tykkää esiintyä jonain suurina auttajina, vaikka todellisuus on kirjaimellisesti päinvastainen. Kunnon käveleviä paradokseja.

  • Joo ei näiden debiilien "hoidettavaksi" kannata missään nimessä mennä. Vahva itseluottamus ja valtava inkompetenssi on surullinen yhdistelmä. Jopa vaarallinen, kun hoitoalalla työskentelee.

  • Aikamoista touhua. Joku raiskaus- ja vallankäyttö-fetissihän näiden puoskaripellejen toimintaa ohjaa. Vapaa-ajan harrastuksena toiminee tod.näk pikkulasten nussiminen. Sissussaatana mitä sontiaisia

  • Jjuu, ei välttämättä kannata mennä. Nää pellet saa aikaan muuta kun tuhoa, Korjaamiseen ei sit oikein riitä kyvyt.

  • Syöpäsiä humpuukilobbareita? Tervetuloa 2000-luvun mikkeliin ja essoteen

  • Onhan siellä semmosta porukkaa töissä kenen paikka ei ihan työelämässä taida olla. Sairaanhoitajana varsinkaan. Huhhuijaa mitä touhua

  • Kyllähän se surullinen fakta on että yleisesti ottaen ne syöpäisimmät sosiopaatit hakeutuu psykiatrian alalle töihin "toteuttamaan itseään" Hihhuliperheiden kasvatteja, yleensä. Stay away from this cancer

  • Mikä on hihhuli??? Onko jotain oppineita tai sellasii???

   • Ei. Lähinnä epämääräisiin höpö höpöhommiin hurahtaneita nykypäivän noitia. Yleensä sikiää jostain himouskovais-perheistä.


  • Selkärangattomia kusiaisiahan nuo moiskan puoskarit lähinnä on.. pahimmat noitailut kohdistuu yleensä juuri niihin vaikeimassa tilanteessa oleviin. Vakkkuuttavaa touhua.

  • Syöpäläisyyden määritelmä että käyttää omia "taitojaan" elämien tuhoamiseen. Nää lääkärin irvikuvat tuskin osaa edes hävetä omaa olemassa oloaan. Pthyi saatana

  • ei se työttömät niin ole että psykiatrinen hoito olisi teidän kiusaamista. omaksi parhaaksenne tätä tehdään, kun te ette useinmiten itse tajua olevanne sairaita

   on tieteellisesti osoitettu että sähköhoito auttaa masennuksen, bipolaarisen mielialahäiriön, dementian ja skitsofrenian hoidossa

  • Old Sparky-laitteisto on tulossa uuteen kuumaan sairaalaan! Nyt huolet pois!!!! Kyllä lähtee!

  • https://yle.fi/uutiset/3-6972028

   Sähköhoidot lisääntyneet hurjasti: Hoitojen määrä moninkertaistunut kymmenessä vuodessa
   Sähköhoitoa annetaan lähinnä vakavasti masentuneille potilaille. Psykiatrien mukaan sähköhoidot ovat tehokkaita ja turvallisia ja niiden avulla voidaan vähentää itsemurhia. Psykologien mukaan tutkimustietoa ei sähköhoidoista ole vielä niin paljon, että hoitoa voisi antaa nuorille.

  • No jaa. Kukaan laadukas lääkärihän ei sähköhoitoja anna. Siitähän on vaikka kuinka paljon tutkimustietoa, aiheuttaa pelkkää aivovauriota, simple truth. Suomi ja moiskan ammattilaiset tulee siinäkin vähän jälkijunassa, mikähän siihen vois olla syy

   • THL on kylläkin ehdottanut sähköshokkihoidon lisäämistä...


   • Menikö pointti ohi, imbesilli?


  • Entäpä tällainen: työttömältä kysyttäisiin "otatko tämän kuntouttavan työn vastaan?" jos työtön vastaisi ei, hänet ohjattaisiin psykiatrisiin tutkimuksiin. Huoneen seinällä olisi sähköshokkilaitteiston kuva...

   • Niin.. eihän siinä paljon järkeä ole. Mieltymys raukkamaisiin ihmiskokeisiin, sekä raiskausfetissi ohjailee valkotakki-narsistien käytöstä kertakaikkisen vahvasti... vähän liiankin vahvasti. Itsellä ainakin verenpaine nousisi ja käsi hakeutuisi hiljalleen povitaskussa majailevalle taittoveitselle jos joku lahtari-puoskari ehdottaisi jotain sähköhoitoa. Lääkärinpaperit for what


   • Nämä valkotakit/psykiatrit ovat sielä sinun omaksi parhaaksi.

    Sähköshokkihoitoa tarvitaan vain vaikeissa mielialahäiriöissä, tai jos halutaan varmistaa että potilas ei sylje pillereitä pois (osa psykiatrisista potilaista ei syö heille määrättyjä tabletteja). Myös agressiivisesti käyttävät skitsofreenikot sekä neuroleptioireyhtymää sairastavat saavat sähköhoitoa. Eli sähköshokkia voidaan pitää viimeisenä "rohtona" jos muut keinot ei toimi.

    esim suurin osa työttömistä selviää pelkällä lääkehoidolla, he selviävät kokonaan ilman sähköshokkihoitoa. Tietysti on sitten näitä vaikeita erityistapauksia joissa sitä tarvitaan


   • Höpö höpö. Siellä on psykiatrian väsynyt ja syöpäinen propaganda sisäistetty näköjään mainiosti. Uskotko myös lentäviin spagetti-monstereihin?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nämä valkotakit/psykiatrit ovat sielä sinun omaksi parhaaksi.

    Sähköshokkihoitoa tarvitaan vain vaikeissa mielialahäiriöissä, tai jos halutaan varmistaa että potilas ei sylje pillereitä pois (osa psykiatrisista potilaista ei syö heille määrättyjä tabletteja). Myös agressiivisesti käyttävät skitsofreenikot sekä neuroleptioireyhtymää sairastavat saavat sähköhoitoa. Eli sähköshokkia voidaan pitää viimeisenä "rohtona" jos muut keinot ei toimi.

    esim suurin osa työttömistä selviää pelkällä lääkehoidolla, he selviävät kokonaan ilman sähköshokkihoitoa. Tietysti on sitten näitä vaikeita erityistapauksia joissa sitä tarvitaan

    Niin periaatteessa, käytännössä sitten taas ei. Valkotakeilla menee suurin osa työstä miettiessä mitä mömmöjä kannattaa määrätä että tilille kilahtaa mahd. Suuret bonarit. Ja sitten mainitsemastasi neuroleptiyhtymästä. Sitä ei ehkä pääsisi syntymään jos niitä ei määrättäisi niin käsittämättömän paljon. Aiheuttaa aikalailla pelkkää tuhoa, jos riippumattomiin tutkimuslähteisiin nojataan. Oisko liikaa vaadittu?


   • teidän tyhjänpäiväinen kitinänne ei auta mitään, te syötte lääkeet jos määrätään


   • Höpöhöpö. Onko hiki?


   • Joo, joo, joo. Ei kai siellä psyk. puolen työntekijälllä vaan ole viatonta verta käsissään? Käsienpesulle oitis, fascist cunt ; )


  • Se on mitä se on. Tod.näk suurin osa pienestä masennuksesta kärsivista mielummin tappaisi suoraan itsensä, kuin menisi tuonne raiskattavaksi, jos siis tietäisi ennakkoon miten likaista ja härskiä sakkia nää on

  • PTHyhhhhyi. Vitun fasistihuorat

  • Hulvaton määrä tragikomiikkaa näiden lahtari-syöpäläisten touhussa. Objektiivisesti jos mietitään, jos luottamus ja yhteistyö tarkoittaa sitä että tapetaan hitaasti mutta varmasti (oletetaan että ei löydä keinoja taistella vastaan), niin mitä nää pellet tekee jos ei ole yhteistyöhaluinen? Tappaa suoraan? Ei mutta hetkinen, sehän olis tietenkin parempi kuin kituminen. Tätä ne viisaat ihmiset varmasti tarkoittaa sanoessaan että psykiatria on pahempi kuin helvetin enkelit.

  • Psykiatrit on pedofiilien kanssa samaan sarjaan menevää yhteiskunnan syöpää. Johdattelija-raiskareita kaikki tyynni. Onkohan kukaan selvittänyt mahtaako moiskan puoskareilla olla saatananpalvonta-yhteyksiä? En yllättyis. Ainakin yks jus...... Justeriinkatuhan on tuskussa. On varmaan aivopessyt hoitsutkin omaan hyvyyteensä ja sankaruuteensa. Con-artistin tunnistaa jo kilometrin päästä.

   • epäiletkö thl:n hyväksymiä hoitoja?


   • Miksei niitä saisi epäillä? Kyllähän esimerekiksi Hitlerin aikana moni ei hänen touhujensa fani ollut, mutta sen ääneen sanominen ei välttämättä olisi omaa etua kauhean hyvin palvellut. Saako esimerkiksi poliitikkojen puheita epäillä? Samaa tietoista harhaanjohtamista ne on.


  • Älkää nyt vittu päästäkö lapsianne näiden humpuuki-lahtareiden käsiin. Isoin ja pahin mahdollinen virhe mitä voi tehdä. Aina on vaihtoehtoja. HYI SAATANA

  • siistii ois mennä katsomaan kun joku mielisairas työtön luuseri saa sähköhoitoa

   • on tuo periaatteessa mahdollista, eli suljetulle osastolle järjestetään katseluaitio jossa on lasiseinä erottamassa hoitohuoneen ja katsomon. hoitohuoneen puolella psykiatrit antavat laitteeseen sidotulle potilaalle sähköshokkeja. katsojat seisovat lasiseinän takana ja tarkkailevat tapahtumaa


   • Siistii olis mennä katsomaan kun sun vanhemnat saa syövän ja kuolee hitaasti, mutta ah niin takuuvarmasti. Hautaan häpeämään


   • Ja äidin ruumiin päälle kustaan ilman muuta, rangaistuksena siitä ettei tajunnut nielasta tollasta sontiaista


   • sinä ihan selvästi kärsit ahdistuksesta, persoonallisuushäiriöstä ja touretten syndroomasta... oletko ottanut lääkkeesi tänään?


   • Kiehtova diagnoosi. Ei oo mitään lääkkeitä käytössä, pupu. Lääkkeenä toimii vaan luonnolliset "vaihtoehdot". Esim. Sun vaimon kiihkeä rakastelu kynttilän valossa.


   • minä kylläkin satun olemaan nainen, ja naimisissa komean miehen kanssa (hänellä vakivirka kelalla)

    mitenkäs itselläsi, onko tämä "vaimo" jota rakastelet, nimeltään Kylikki Nyrkki ...?


   • Joo kyllä. Pakkohan se on kun kelan virkamiehet vie kaikki parhaat naiset


   • kelan johtaja 15000 eur/kk...


  • Tietellisesti ajateltuna sähköshokki perustuu neuroni-yhteyksiä muutoksiin, näistä psyyke asioista on ansioituneesti kirjoittanut ateistisen maailmankatsomuksen omaavien ihmisten edustaja VAL

   http://www.vapaa-ajattelijat.fi/info/kirjalli.html

   Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee?: Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Pohjoinen 1987.

   Kaila, Eino: Persoonallisuus. 6. painos. Otava 1982.

  • Objektiivisesti ajateltuna homma lähtee kehittymään sillä, että syöpäisillä humpuukihommilla elantonsa tienaavilta pelleiltä viedään ihmisarvo pois. Se on myös ihmiskunnan parhaaksi.

   • puhtaan tieteellisesti ajateltuna, ensin on hoidettava mielisairaudet kuntoon, ja vasta sitten aloitettava debatti esittämistäsi epäkohdista


   • Tehokas keino mielisairauksien ehkäisemiseen on että ns. perusterveitä nuoria ei "päästetä" mielisairaan lääkärin vastaanotolle. Se voi "sairastuttaa" kummasti.


  • Vieläkös moiskan psykohihhuli-"lääkärit" kiduttaa lapsia ja nuoria? Vai onko touhu kehittynyt yhtään eettisempään suuntaan? Kyselee nimimerkki Kiinnostunut

   • Tuskinpa on kehittynyt. Puhdas sadisti-raukkis ei itselleen mitään voi. Jospa syöpä korjaisi selkärangattomat arjen sankarit pois.


  • ei oo menkelet jääny kiini.....on vaihtanu nimet....on nykyään työterveyslääkääkäreitä... arpeit makt frii ...

   • Ai pahus.. se on valitettavaa. Itsestä usein tuntuu että puoskarit pyrkivät provosoimaan ns. Rotusotaa käyntiin turhilla ihmiskokeilla ja vallankäytöllä.


   • ???


   • Ks. Yllämainittu. Sadisti-lahtari ei välttämättä itselleen mitään voi, jos tietty syöpäisyys on istutettu riittävän syvälle geeneihin. Ja varsinkin jos on niin pihalla ettei edes tajua omaa paskuuttaan. Häpeähän siinä ilman muuta kulkee mukana, ja fasisti-lahtarin leimasta on hyvin vaikea päästä eroon. Jotkut ei pääse ikinä ;)


  • Länsimainen koululääketiede voi olla vähän arveluttavaa joo. Varsinkin kun uskomattomat tunarit on vauhdissa jälki voi olla suht karmeeta. Laillistettuja, raukkamaisia tappajia, ei muuta. On se vaan veikeetä miten näitä fasisti-velikultia ei saada kuriin.

   • Lääkärihän on jumalasta seuraava. Siitä hieno ammatti, että voi vaikkapa muuttaa lääkitykset päin persettä, tappaa potilaan ja sanoa vaan että oho, näin pääsi käymään, no eipä siinä mitään. Ei tutkita eikä rangaista.


   • Tämä on totta. Potilas jää sitten usein kitumaan, ilman että jaksaa edes vaatia lahtari-puoskaria vastuuseen


   • Lääkäri on pedofiiilista seuraava. Tai ei seuraava vaan samalla alhaisellla tasolla


  • Ei paljon toivoa joo. Mahdollisuuksia on näille sontiaisille annettu ihan riittävästi hoitaa hommat ns. Kunniallisesti ja eettisesti mutta ei ole kiinnostanut. Historia toistanee itseään ja rotusota syttyy

   • sinä taidat olla psykoosissa

    tarvitset ilmeisesti antipsykootteja ja rauhoittavia, jotka tarvittaessa laitetaan piikkinä takamukseen, ja sen jälkeen kestää muutaman minuutin ja vallankumouspuheet lakkaavat, ja tilalle tulee rauhallinen hymyilevä ilme


   • Vallankumous on väärä sana. Normaalia uhkien torjuntaa ja itsepuolustusta kun fasisti-lahtareista on kyse.


  • No ääh, on siellä hyvääkin porukkaa duunissa. Jotkut sit taas sellasia ketkä tulee listiä kadulla vastaan tullessa, ihmiskunnan parhaaksi.

   • työttömien tulee kostaa demareille työttömiin kohdistunut sorto


   • kenenkään ei pidä ottaa lakia omiin käsiinsä, vaan sdp:n johtajat tulee ottaa kiinni ja asettaa vastuuseen kansalaisoikeusloukkauksista

    työttömät kannattavat ihmisoikeusrikollisille kuolemantuomiota


  • Mömmöpäähenkilökunta niin pihalla ettei ees tajua omia virheitään/ihmisoikeusrikkomuksia.... ;Dd voi vitun pedo-fasisti raiskarit

  • Mielenterveysongelmat ovat varmasti aivain ratkiriemukkaita kunnes sattuu omalle tai läheisten kohdalle.
   Muistakaa se kun pilkkaatte tai käytätte lyömäaseina vaikuttaaksenne itse jotenkin terveeltä ja mallikelpoiselta.
   Kun ajattelette "onneksi minulle ei koskaan tule käymään noin" tai "se oli sille ihan oikein" ja kohtalo sattuukin tuomaan ne ongelmat omaan elämäänne onko varaa leikkiä uhria kun aikasemmin niin itsevarmana tuomitsitte ja pilkkasitte?

   • psykiatria antaa tiettyjä "keinoja" hoitaa työttömien ongelmia

    kuvitellaanpa tilanne jossa työtön alkaa riehumaan kuntouttavassa , luuletteko että pelkkä puhe auttaa?


   • piikki pyllyyn auttaa kummasti...


   • Toinen ääripää on sitten nämä lääkäri-sankarit jotka puhtaasta auttamisen halusta johdattelee ns. perusterveet nuoret käyttämään aivan saatanan haitallisia hermomyrkkyjä, koska "ne auttaa". Lääketehtaat kiittää. Ei lahtarista lääkäriä saa.


   • on tieteellinen fakta että psyykelääkkeet vähentää kuolleisuutta ja parantaa psyykkistä hyvinvointia


   • Hys. Niillä on myös ikävä taipumus aiheuttaa aivovauriota sekä lyhentää eliniänodotetta. Lisäksi useat blokkaa dopamiinin saannin aika tehokkasti, mikä luonnollisesti todennäköisesti kroonistaa masennuksen. Jos olet lääkäri, ja lääketehtaan lobbari sanoo sinulle jotain, todennäköisintä on että se ei ole totta. Kaikki varmasti tietävät tämän. Nykylääkärit on vaan yksiä vitun käveleviä paradokseja joiden päälle tulee sylkeä. Kirjaimellista syöpää.


  • On tihkunut tietoa, että työnvieroksujat tulee saamaan sähköhoitoa, jos ei työ muuten kiinnosta. Aktiivisähkötälli on hoitomuoto nimeltään. Hoitoa annetaan kerran viikossa, joka hoitokerralla hitusen kovempi tälli. Tietojen mukaan tämä tulee vähentämään veronmaksajien kuluja huomattavasti.

   • Hehhehheh. On tietoa että "sähköhoitajien" perheet tapetaan jos ei homma muuten muutu tolkullisemmaksi.


  • Karl Marx oli sitä mieltä, että uskonto on haitallista ihmiskunnalle. Hänen mukaansa se estää alistettuja ihmisiä etsimästä ratkaisua ongelmiinsa, sillä uskonto lupaa uskovaisten saavan palkinnon tuonpuoleisessa elämässä. Marx oli myös sitä mieltä, että uskovaisuus on vastaus vieraantumiseen tai aineelliseen puutteeseen, eikä sitä voida poistaa ennen kuin ihmisten elämä on vapautettu, jolloin uskonto tulee kuolemaan luonnollista tietä.

   Uskonto on Marxin mukaan hallitsevan luokan käyttämä väline, jonka kautta ihmiset voivat hetkellisesti saada lievitystä kärsimyksiinsä kokemalla uskonnollisia kokemuksia. Hallitsevan luokan edun mukaista on edistää käsitystä, jonka mukaan ihmisten nykyinen kärsimys tulee johtamaan ikuiseen onneen. Niin kauan kuin kansa uskoo, se ei yritä aidosti ymmärtää ja voittaa kärsimystensä todellista lähdettä, mikä Marxin mielestä oli riistävä talousjärjestelmä.

   Marxin mukaan uskonto on kansan oopiumia koskalähde? se tarjoaa hetkellistä lievitystä kipuun, mutta ei pysty poistamaan kivun aiheuttajaa se tarjoaa kuvitelmia paremmasta elämästä taivaassa.

   Marx näki siis uskonnon todellisuuspakona eli eskapismina.

   Ludwig Feuerbach väitti, että ihminen palvoo jumalassa omaa itseään. Karl Marx kehitti edelleen Feuerbachin ajatuksia. Marxin mukaan uskonnossa on kyse yhteisön virheellisestä tajunnasta.

   Karl Marxin kanta työväenliikkeen ja uskonnon suhteista oli selvä. Marxin mielestä uskonto on työväenliikkeelle vahingollinen ilmiö.

   Marxin luonnehdinta uskonnosta kansan oopiumina ja käsitys yhteiskunnallisten olosuhteiden merkityksestä on ollut nykyisinkin esillä pohdittaessa syitä uskontojen kannatukselle.

  • Tänne kirjoittelevat, katsokaa hullunhauska nettivideo "Suomalaisen lapsiperheen elämä Pietarissa".

   • psykiatreja uhkailevat potilaat tulevat hoitoon. pois suljetulta lähtee melkein aina ns ”kasvi” , eli ei enää oikein ymmärrä mitä arkielämässä tapahtuu. kotihoitaja lappaa puuroa suuhun ja ulostusrefleksi toimii mutta siinä sen potilaan tärkeimmät kyvyt sitten onkin...


   • Öö ei, nyt oot käsittänyt jotain väärin, vitun pedari paskahousu. Mitä sä kenenkään kyvyistä tiedät, huora? Joku moiskan pedo-lääkärikö siellä kirjottelee? Vastaa kysymykseen. Toivottavasti et oo tehny lapsia tolla kapasiteetilla.


   • Joo se on valitettavasti juuri päinvastoin. Se on yksilön hyvyyttä jos pää pelaa vielä psykiatrien raukkamaisen raiskauksen jälkeen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Joo se on valitettavasti juuri päinvastoin. Se on yksilön hyvyyttä jos pää pelaa vielä psykiatrien raukkamaisen raiskauksen jälkeen.

    sähköhoidon jälkeen aivokudosta on tuhoutunut peruuttamattomasti. —> lähimuisti heikkenee, persoonallisuusmuutoksia ym


   • Eli siis loogisesti ajateltuna; Lahtarin hoidon jälkeen on suuri todennäköisyys että myös potilas muuttuu lahtariksi. Se on viha mikä puhuu. ;)


  • Se on hyvin totta. On vastenmielistä miten himouskovais-hihhulit tuntuu olevan vallannut psykiatrian alan. Se miten nämä ovat onnistuneet keplottelemaan itselleen lääkärin paperit on toinen juttu. Äärimmäisen vaarallista porukkaa juurikin sen härskiytensä takia. Uskonto oikeuttaa näköjään kaikkeen, ja rationaalisuus on tylsää.

  • Moiskasta tulee kuulemma moskeija.

   • moiskeija,,,,ehe ehe,,,,


   • Se on hyvä! Hoitsut tykkää muutenkin tummista komeista arabimiehistä ;)


  • Ei ois välttämättä huono.. vois johtaa siihen et saatais ne siellä olevat Big Pharman puppetti-"lääkäritkin" oikeisiin töihin.

   • Miten Essoten yt-neuvottelut vaikuttavat moisioon? Suljetaanko se ja lääkärit ja hoitajat menevät kotihoitoon?


   • Käsitin että moisio suljetaan ja moskeija tilalle. En ole mikään islamin suuri fani, mutta on se parempi kuin joku kiiluvasilmäinen hyvefasisti lääkärintakki päällä tunkemassa hermomyrkkyjä viattomien ihmisten naamaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Käsitin että moisio suljetaan ja moskeija tilalle. En ole mikään islamin suuri fani, mutta on se parempi kuin joku kiiluvasilmäinen hyvefasisti lääkärintakki päällä tunkemassa hermomyrkkyjä viattomien ihmisten naamaan.

    ei niitä lääkkeitä turhaan syötetä, vaan ainoastaan jos ensin on todettu mielisairaus

    sinun omaksi parhaaksesi ne lääkkeet sinulle annetaan


   • Itseasiassa syötetään. Lääkärithän määrää näitä kuin karkkia, kenelle tahansa. Vastuu on aina lääkäriin menijällä, ei lääkärillä.


  • Ovatko potilaitten ja hoitajien väliset seksisuhteet sallittuja?

  • Lääkärithän on usein narsisteja/psykopaatteja joilta puuttuu täysin kyky itsekritiikkiin. Joidenkin mielestä myös pedofilia on ihan O.K

  • Otetaan vielä huomioon että lekurit on itse usein aivan mömmöissä tehdessään härskejä virheitä/polkiessaan ihmisoikeuksia. Sitten kun lääkkeen vaikutus lakkaa niin otetaan rohkeasti saikkua kun pää ei kestä omaa perseilyä.

  • Joo ei lekureille kannata niiden virheistä sanoa. Kun ne paskahousut ottaa siitä hirveen mahahaavan ja rupeaa mököttämään. Kyseessä on ns. yliherkän persoonallisuuden omaava pedari. Hyvin harvinainen ihmislaji, mutta sellainenkin tältä planeetalta löytyy.

  • Sellasia puolirikollisia humpuukipedareitahan ne suurin osa on, ns. Kokeneempi hlökunta varsinkin. Polttoraiskataan niiden lapset, josko se käytös siitä muuttuisi tahdikkaammaksi. RRRRAAAAAAAHHHH :D

   • Olet hoidon tarpeessa. Tunget tota pedaria joka keskusteluun mihin kommentoit.
    Näet pedareita missä vain kuljetkin.
    Ota lääkkees tai mene lääkärille joka niitä sulle määrää.


   • Höpö höpö. Jos sun mielipidetta halutaan, se kysytään. Mikäli lääkärin toiminta muistuttaa pedarointia/puoskarointia ym. niin silloin sitä kutsutaan siksi. Siinä ei sun venkoilut auta. Ymmärrä olla hiljaa jos et tiedä mistä puhut. Ei voi olla liikaa vaadittu.


  • Joo sinne vaan humpuukipervojen hoidettavaksi :D taso on niin paska kuin se voi ikinä olla mut ei tehä siitä numeroo. Pääasia et hihhulit itse uskoo omaan juttuunsa.

  • Lampaat hiljaa! Moiskassa on mottona että lääkkeet eivät ole ihmistä varten, vaan ihmiset ovat lääkekokeita varten. Pieni sadismi ja fasismi piristää kummasti valkotakki-sankarin päivää.

  • On kyl huikeita noi lekurit summuut sairaat hoitajat. Porukkaa tippuu ku pipoa näiden tunareiden käsissä. Jotkut "virheet" varmasti aivan tahallisia.

   • Onhan ne vähän semmosia humpuuki-fasisteja. Voi tulla sivistyneemmälle ja ns. pehmeät arvot omaavalle henkilölle jopa vähän yllätyksenä miten paljon löytyy pokkaa ja härskiyttä näiltä, krhm..., ammattilaisilta. Kerran kun joutuu kyseisten sankareiden kanssa tekemisiin niin jatkossa tietääkin sitten vältellä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onhan ne vähän semmosia humpuuki-fasisteja. Voi tulla sivistyneemmälle ja ns. pehmeät arvot omaavalle henkilölle jopa vähän yllätyksenä miten paljon löytyy pokkaa ja härskiyttä näiltä, krhm..., ammattilaisilta. Kerran kun joutuu kyseisten sankareiden kanssa tekemisiin niin jatkossa tietääkin sitten vältellä.

    Semmosia elämiä/perheitä tuhoavia psykopaattejahan ne on. Ihminen joka uskoo ettei joudu vastuuseen teoistaan voi olla todella vaarallinen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Semmosia elämiä/perheitä tuhoavia psykopaattejahan ne on. Ihminen joka uskoo ettei joudu vastuuseen teoistaan voi olla todella vaarallinen.

    Sitä se on julkisella puolella. Hommat voi hoitaa vähän sinne päin, porsastella saa ja palkka juoksee! Nam, on se helppoa!


   • nyt alkaneella neuvottelukierroksella, ay-liike (TeHy ja Super) vaativat hoitajille palkankorotusta. Myös mielisairaanhoitajat saavat reilun palkankorotuksen


   • Anonyymi kirjoitti:

    nyt alkaneella neuvottelukierroksella, ay-liike (TeHy ja Super) vaativat hoitajille palkankorotusta. Myös mielisairaanhoitajat saavat reilun palkankorotuksen

    Oikeille sairaanhoitajille se mainiosti kuuluukin. Sairaille mielisairaanhoitajille ei, pelkkää haittaa niistä vaan on tälle valtiolle. Pois työelämästä, sillan alle, eläkkeelle, mitä vaan, kuhan hus hus


  • Haha jep. Nää lääkäri-sontiaiset tykkää tehdä niitä sadistisia lääkekokeitaan tavallaan kaikkein heikoimpien kustannuksella. Sit kun tulee joku isompi kriminaali osastolle niin johan on puoskari-paskahousu nöyrää ja ujoa poikaa. Aivan vitun käsittämättömiä ja surkeita hahmoja

   • oletko miettinyt mitä sinulle tapahtuu jos ip-osoitteesi selvitetään?
    uskonpa että psykiatrisen hoidon jälkeen et enää kirjoita tuohon sävyyn....


   • Anonyymi kirjoitti:

    oletko miettinyt mitä sinulle tapahtuu jos ip-osoitteesi selvitetään?
    uskonpa että psykiatrisen hoidon jälkeen et enää kirjoita tuohon sävyyn....

    Höpö höpö. Jos kritiikki on perusteltua, sitä annetaan. Perseilystä on kannettava vastuu, puoskarinkin. Tai sit vaikka vaihdettava alaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Höpö höpö. Jos kritiikki on perusteltua, sitä annetaan. Perseilystä on kannettava vastuu, puoskarinkin. Tai sit vaikka vaihdettava alaa.

    kuka ottaa jonkun mielisairaan hullun "kritiikkiä" vakavasti?


   • Anonyymi kirjoitti:

    kuka ottaa jonkun mielisairaan hullun "kritiikkiä" vakavasti?

    Sellainen, jota kiinnostaa faktat. Eli ei siis psykiatri ainakaan, vaan joku muu. Vittu HOHHOIJJAA. Se oiskin hyvä että aina ennenkuin kirjoittaa tulisi miettiä voiko joku korruptoitunut lahtari-puoskari mahdollisesti loukata herkät tunteensa huonoista sanavalinnoista. ;DKyl semmonen sääntö pitäs saada.


  • Niin sehän ei tietenkään puheen sävyyn vaikuta jos on kyseisessä hoidossa joutunut joskus olemaan ja tason käytännössä melkeinpä tappavan paskaksi toteamaan.Pthyi. Ja vpn:ää ei varmaan kukaan käytä nykypäivänä? Onks täällä jotkut tikapuu-ajattelun mm-kisat käynnissä?

  • "M-mutku käypä hoito-suositukset antaa mun käytännössä tappaa ihminen mömmöillä, emmä oo tehny mitää virhettä"' yea right, oo hiljaa ja tuu ottaa tuoksut mun perseestä.

   • Kun puhutaan faktoista, pseudo-tieteilijä tuntuu menevän erikoiseen tilaan, tuntuu et se ei tiedä yhtään miten käyttäytyä. Siinä yleensä paljastuu myös se todellinen luonne.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun puhutaan faktoista, pseudo-tieteilijä tuntuu menevän erikoiseen tilaan, tuntuu et se ei tiedä yhtään miten käyttäytyä. Siinä yleensä paljastuu myös se todellinen luonne.

    Joo se on mielenkiintoista. Ne on vähän sillein että pitäskö tässä nyt yrittää selittää jotain, vai olla vaan ihan hiljaa. Yleensä olisi parasta olla hiljaa, optimaaliseen tilannetajuun pyrkien.


  • Heikkotasoista humpuukia. Itse olen miettinyt mahtaako psykiatreilla olla minkäänlaista ammattiylpeyttä. Kun periaatteessahan mitään järkeviä perusteita sille ei voi olla. Touhu on niin likaista, tekopyhää, irvokasta, kritiikkiä kestämätöntä kun voi vaan ikinä olla. Ei lie sattumaa että kirurgit sun muut oikeat lääkärit pudistelee päätään ja naureskelee halveksuvasti näille käärmeöljykauppiaille. Surullista et nää saa vielä pelleillä laillisesti näin 2000-luvulla.

   • Siinä sitä on ihmettelemistä kun pedopsyko seisoo edessä pistooli kädessä. Ei voi kun ihmetellä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinä sitä on ihmettelemistä kun pedopsyko seisoo edessä pistooli kädessä. Ei voi kun ihmetellä.

    Humpuukipedarin sankariteot, osa 174. Huru-ukko saatana


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinä sitä on ihmettelemistä kun pedopsyko seisoo edessä pistooli kädessä. Ei voi kun ihmetellä.

    "Pedopsykon" on syytä katsoa peiliin ja kohdistaa se pistooli sieltä katsovaan otukseen. Hämärät humpuuki-hupsuttelijat monttuun leikkimään kovista, kyllä maailma on kunnon ihmisiä varten! ; )))


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinä sitä on ihmettelemistä kun pedopsyko seisoo edessä pistooli kädessä. Ei voi kun ihmetellä.

    Heh.. Itse en usko että pedopsyko osaa edes käyttää asetta.. ja vaikka osaisikin niin veikkaan että kun ns. toiminnan aika on niin humpuukihuoralle pamahtaa pikkulasten alastomat, niin mieluusti rakasteltavat paljaat pyllyt mieleen ja höppänällä menee pakka ihan sekaisin. Sit se laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja lähtee himaan kattoo lapoa suu vaahdossa. hhhhhhhhhhh vitun höpönassu


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinä sitä on ihmettelemistä kun pedopsyko seisoo edessä pistooli kädessä. Ei voi kun ihmetellä.

    Kyl siinä voi itseasiassa muunkinlaista aktiviteettia harrastaa.. Pedari-psykiatrithan on tosin sellaisia veijareita että ne yleensä ryhdikkäästi huumaa uhrinsa ennenkuin käy kimppuun. Nuo oman elämänsä Epsteinit. Eli voisi kuvitella että pistoolin käyttö saattaa olla liian haastavaa. Ja sittenkun pedari kiroaa paskaa haukannutta pistooliaan niin ei muutakun taittoveitsen kera suoraan kurkulle ja lets be victorious. Tosin useimmat psykiatrithan ansaitsee hitaan ja tuskallisen kuoleman, eli taittoveitsen kanssa pitää olla suht rauhallinen ja hoitaa asia kaikessa rauhassa.


  • Siis tää mestahan on täydellinen esimerkki miks koululääketieteeltä pitäis ottaa kaikki rahoitus pois. Ja jos joku valkotakki-narsisti siihen rupeaa jotain vinkumaan niin kaulaa poikki vaan, rauhallisesti mutta päättäväisesti. Kovat on huorilla palkat mut eipä noi paljon muuta kun paskaa saa aikaseks.

  • Yhteiskunta on satsannut paljon veroeuroja psykiatriaan. Nyt on sitten pakko pitää yllä kulissia psykiatrian auttavasta vaikutuksesta. Jos kulissi poistettaisiin, niin tulisi paljon työttömiä siltä alalta.

   Psykiatrialla on tunnetusti töissä ihmisiä, joilla on itsellään merkittäviä psyykkisiä ongelmia. Ovat lähteneet alalle auttaakseen itseään. Näköjään moni ei ole onnistunut siinä ja käyttää väärin saamaansa valtaa potilaaseen.

   Onneksi siellä on töissä terveitäkin, joiden antama apu toimii, mutta on tuurista kiinni kenen kynsiin joutuu.

  • Psykiatria on huijaus, hallinnan ja rahanteon väline siinä missä politiikkakin. Aiheesta on paljon tietoa ja kirjallisuutta.

   Itselläni kokemusta siten, että lähdin moista sontaa 15 vuotta sitten opiskelemaan. Erittäin kyseenalaistavana ihmisenä huomasin kuitenkin asioita, jotka soittivat hälytyskelloja oitis. Tämä kokemus myös herätti omasta illuusiosta ja ns. paranin, sekä lopetin opinnot siihen paikkaan. Taitaa suurin osa alan lääkäreistä ja hoitajista olla itse potilaita.

   ”Sairaus”, joka ihmisiä yleisesti vaivaa on aivopesu. Ihmiset aivopestään lapsesta lähtien rahan omistavan tahon orjiksi. Tämä sairaus - illuusiotila saa ihmiset voimaan pahoin ja oireilemaan monin tavoin. Kun astelet hoidattamaan mielenterveyttäsi, astelet suoraan rahan omistavan tahon kätyreiden luokse, jotka yrittävät saada sinut takaisin oravanpyörään - orjuuteen - illuusioon.

   Ihmisissä on paljon täysin normaaleja piirteitä, jotka eivät vain sovi tähän yhteiskuntaan, jonka vuoksi ihminen alkaa myös oireilla monin tavoin. Nämä oireet sitten nimetään sairauksiksi ja ihminen itse syyllistetään ongelmaksi.

   Jos ihmisen oireilut ovat tarpeeksi huonossa pisteessä, ei välttämättä ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa hoito vastaan. Suosittelisin jokaista mielenterveyttään pohtivaa etsimään henkilöä, jonka kanssa jutella, syventymään tilaan ja ongelmiin huolella itse. On tietysti tilanteita, että edellä mainittu ei onnistu

  • Sairas kun hoitaa sairasta niin vitun laadukasta ja hyvää jälkee tulee

  • Puossskari mun leipää syö.. hhhumpuukihuorat ne ihmisoikeuksia polkee. Uunihin.

  • Puoskari! Haluun mun poljetut ihmisoikeudet takaisin! Tänne ne, suht nopeesti kiitos.

  • Puoskarille on saavutus kun selviää päivästään ilman yhtään ihmisoikeusrikkomusta...

  • Niinhän se valitettavasti vähän tahtoo olla että yksi ihmisoikeusrikkomus per päivä pitää puoskarin mielen virkeänä ja kyrvän seisovaisena! Nam!!

   • mutta entä jos työttömät asettavat psykiatrit vastuuseen kansalaisoikeusloukkauksista, ihmisoikeusrikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan?

    mitä silloin sanoo psykiatri?


   • Anonyymi kirjoitti:

    mutta entä jos työttömät asettavat psykiatrit vastuuseen kansalaisoikeusloukkauksista, ihmisoikeusrikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan?

    mitä silloin sanoo psykiatri?

    Myös työssä käyvät erehtyvät käyttämään psykiatrian palveluita. Psykiatri tietenkin luikertelee minkä pystyy, niinkuin selkärangattomilla otuksilla on tapana tehdä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myös työssä käyvät erehtyvät käyttämään psykiatrian palveluita. Psykiatri tietenkin luikertelee minkä pystyy, niinkuin selkärangattomilla otuksilla on tapana tehdä.

    ei se ole rikos että "on psykiatri"

    mutta se on rikos, jos on ollut osallinen kansalasoikeusloukkauksiin

    työttömien tulee kumota psykiatrinen pakkokeinolaki, ja asettaa sen säätäjät ja käyttäjät (pääministerit, oikeusministerit terveysministerit) oikeudelliseen edesvastuuseen. Kuolemaan tuomituille annetaan julkinen rangaistus

    tässä yhteydessä psykiatrien osuus siviilien kidutuksiin ja uhkailuihin tutkitaan


   • Anonyymi kirjoitti:

    ei se ole rikos että "on psykiatri"

    mutta se on rikos, jos on ollut osallinen kansalasoikeusloukkauksiin

    työttömien tulee kumota psykiatrinen pakkokeinolaki, ja asettaa sen säätäjät ja käyttäjät (pääministerit, oikeusministerit terveysministerit) oikeudelliseen edesvastuuseen. Kuolemaan tuomituille annetaan julkinen rangaistus

    tässä yhteydessä psykiatrien osuus siviilien kidutuksiin ja uhkailuihin tutkitaan

    Psykiatri on rikollinen kunnes se toisin todistaa. Ei ole sattumaa että usein verrataan pedofiileihin, sen verran härskiä, likaista, raukkamaista on pellejen touhu. Taitavilla ammattirikollisilla on sentään yleensä jotain tasoa touhussaan, toisin kuin näillä raiskareilla. Kaikennäköstä syöpää se leipä elättää, huhhuh.


  • Psykokulttuuri on korvannut kirkon. Kirkko on sulautunut psykokulttuuriin kaiken ymmärtäjänä. Siellä missä oli ennen synti ja tuomio, on nyt mielenterveys ja sen hoito. Kun tunnustuksellisesta uskonnosta ollaan kasvatuksessa luopumassa, sopii toivoa, ettei tilalle oteta tunnustuksellista psykouskoa vastustus on ainakin hurjaa. Luottamus dogmeihin luo toki turvallisuutta. Jospa se voitaisiin vihdoin korvata sosiaalisella turvalla. Voitaisiin luottaa ihmisiin ilman yhteisen toteemin kumartelua.

   Bisnesmaailman ja psykokulttuurin osiin on helppo nyökytellä, tiimikonsulttien, psykotestaajien, yritysastrologien, henkilöarvioinnin ja persoonallisuustestien maailmassa pyörii miljoona hynää. Julkisenkin sektorin töihin palkataan pätevimpien sijaan sopivimpia. Hyviä tyyppejä. Ihmiset eivät tee työtä, vaan he ovat työelämässä. Kun persoonakin on valjastettu, työn ulkopuolelle ei jää mitään.

   Psykobisneksessä voisi olla monen kouluttamattoman yrittäjän tulevaisuus. Bisnes voisi hyvinkin kasvaa korkoa korolle. Kun firmaan lähetetään touhukas konsulttiryhmä selvittämään työilmapiiriä eli antamaan potkuja, sama psykofirma voisi lähettää perään kriisiterapiaryhmän siivoamaan jälkiä. Koska nämä eivät kuitenkaan kriisiterapiasta tokene, väen voisi laittaa sairaseläkkeelle ja pitkään psykofirman järjestämään terapiaan yhteiskunnan piikkiin.

   Jatkuvat epäonnistumiset ruokkisivat sitä kuuluisaa heikkoa itsetuntoa, ja terapiaa voisi jatkaa loputtomiin. Firma voisi palkata samaan aikaan nuorempaa, vielä ulosmittaamatonta väkeä tilalle. Yllättäen tulokset näyttävät kuitenkin työelämän psykovaiheen huipun jääneen bisneshistoriaan.

   • Mistä muuten mahtaa johtua että moni psykiatri/alalla työskentelevä on ns. himouskovais-hihhuli? Onko kyseessä mahdollisesti ala jossa vähälahjainenkin voi kokea ns. vallantunnetta, ja se vetää paljon surkeatasoisia syöpäläisiä alalle? Sinälläänhän missään hihhuloinnissa ei ole mitään vikaa, psykiatriassa vaan viattomat joutuvat usein siitä kärsimään, ja se on iso ongelma.


  • Psykiatrit ovat pääosin hyvefasisteja. Puhuu kauniisti, tekee "tuhmia" asioita. Niin niljakasta ja raukkamaista porukkaa että on vaikea edes löytää sanoja kuvailemaan moista pelleilyä. Lapset ja nuoret toki myös targetointi-ryhmässä. Vallantunne mädättää aivot, ja kun humpuukihommilla on päätetty perhe elättää niin siitä sitten ilmeisesti halutaan pitää kiinni loppuun asti.

  • Onko yt-neuvottelut jo "iskeneet" moiskan uunittajiin?

   • Eikainy. Kyllä hyvesignaloivilla lastentappaja-humpuukipervoilla on söpö suojatyöpaikka oltava, sehän nyt on sanomattakin selvää.


  • Tehy on itseasiassa ehdottanut mielisairaanhoitajien palkan korotusta.

   Seuraavalla ay-kierroksella mielisairaanhoitajien palkka nousee arviolta 12%

   • Aha. Kukaan ei tosin kysynyt palkasta mitään, varmaan sen vuoksi kun ketään ei kiinnosta. Psykiatriasta voitaisiin Mikkelissä aivan hyvin luopua, varsinkin kun taso on mitä on. Turhakkeet pois hyödyllisyyden illuusiostaan ja oikeisiin töihin (esim. siivous). Resurssit pois höpöhöpöstä tiukassa taloustilanteessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aha. Kukaan ei tosin kysynyt palkasta mitään, varmaan sen vuoksi kun ketään ei kiinnosta. Psykiatriasta voitaisiin Mikkelissä aivan hyvin luopua, varsinkin kun taso on mitä on. Turhakkeet pois hyödyllisyyden illuusiostaan ja oikeisiin töihin (esim. siivous). Resurssit pois höpöhöpöstä tiukassa taloustilanteessa.

    sinun mielestäsi psykiatria on höpöhöpöä, Tehyn mielestä ei, kuten ei THL:llän, yliopistojen psykiatristen tutkimuslaistosten jne mielestäkään

    Kumpiko oikeassa? sinä , vai akateemikot?


   • Anonyymi kirjoitti:

    sinun mielestäsi psykiatria on höpöhöpöä, Tehyn mielestä ei, kuten ei THL:llän, yliopistojen psykiatristen tutkimuslaistosten jne mielestäkään

    Kumpiko oikeassa? sinä , vai akateemikot?

    Psykiatria on pseudotiedettä. Akateemikot luo ongelmia jotta pääsee keksimään ratkaisuja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Psykiatria on pseudotiedettä. Akateemikot luo ongelmia jotta pääsee keksimään ratkaisuja.

    Niinpä. Psykiatriaa ei pidä oikeana tieteenä kukaan jolla menee hissi ylös asti. Voivoi


   • Anonyymi kirjoitti:

    sinun mielestäsi psykiatria on höpöhöpöä, Tehyn mielestä ei, kuten ei THL:llän, yliopistojen psykiatristen tutkimuslaistosten jne mielestäkään

    Kumpiko oikeassa? sinä , vai akateemikot?

    Haista lapsentappaja-puoskari vittu. Kuunteles. Noista "akateemikoista" varmaan noin 1% pitää psykiatriaa jonain oikeana tieteenä. Se on myös samalla se sekava joukko joka hankkii elantonsa kyseisestä roskasta


   • Anonyymi kirjoitti:

    Haista lapsentappaja-puoskari vittu. Kuunteles. Noista "akateemikoista" varmaan noin 1% pitää psykiatriaa jonain oikeana tieteenä. Se on myös samalla se sekava joukko joka hankkii elantonsa kyseisestä roskasta

    Jaahans, taas tämmöinen työtön pelle joka kuvittelee kumonneensa tieteen. Jos sinulla on epäilyksiä tiedeyhteisöä , akatemiaa ja THL:ää kohtaan niin siinä voi hyvinkin olla taustalla se että sinulla paranoidinen skitsofrenia.

    Skitsofreniaa hoidetaan lääkkeillä ja sähköshokkihoidolla...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jaahans, taas tämmöinen työtön pelle joka kuvittelee kumonneensa tieteen. Jos sinulla on epäilyksiä tiedeyhteisöä , akatemiaa ja THL:ää kohtaan niin siinä voi hyvinkin olla taustalla se että sinulla paranoidinen skitsofrenia.

    Skitsofreniaa hoidetaan lääkkeillä ja sähköshokkihoidolla...

    "Työtön pelle" Laadukkat on argumentit lapsentappaja-huoralla. Mistä muuten johtuu että mm. monet suomalaisetkin ns. johtavat akateemikot toteavat psykiatrian olevan pseudo-tiede, ei oikea tiede. Mikä siinä on niin vaikea ymmärtää. Opettele elättämään itsesi jollain muulla kuin viattomien tappamisella, huora.


  • http://nwohavaintoja.blogspot.com/2018/02/big-pharman-nuorille-suunnattu.html

   Lobotomian korvasi 1950-luvulla keksitty antipsykoottinen lääke klooripromatsiini

   Perinteisen lobotomian, eli aivojen otsalohkojen leikkaus kivuliailla menetelmillä korvattiin lopulta 1950-luvulla keksityllä antipsykoottisella klooripromatsiini lääkkeellä.

   Ensimmäiset ihmiskokeet alkoivat tällä myrkyllä pariisilaisessa mielisairaalassa vuonna 1951 jossa sitä ruiskutettiin 38 potilaaseen.

   • en haluu syyllistää mut ois parempi käydä syynissä


  • Mitä. Ai että psykiatria on joku vakavasti otettava tiede? :D ei vittu mun koko elämä on ollut yksi suuri valhe. Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää! voi akateemikot sentään

   • Osoita valituksesi helsinkiin.
    Helsingin yliopiston psykiatrian osasto on maan suurin psykiatrista tutkimusta tuottava yksikkö, he tukevat psykiatrian tutkimusta ja psykiatrista hoitoa Suomessa.


  • Kyllä se näin on. Lapsentappaja/uunittaja on oiva ja osuva nimitys psykiatrille, kun puhtaan faktapohjaisesti asiaa pohditaan, eikä pseudotieteellisesti. Mut ei tehdä siitä numeroa, hyvää viikonloppua kaikille humpuukipervoille!

   • Tiedän, että sähköhoidon jälkeen sinä olet psykiatrin ystävä ja KUNNIOITAT psykiatriaa tieteenä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tiedän, että sähköhoidon jälkeen sinä olet psykiatrin ystävä ja KUNNIOITAT psykiatriaa tieteenä

    Kunnioittaakohan psyykelääkkeisiin kuolleet viattomat nuoret/lapset psykiatriaa= PSEUDOtiedettä? Harmi kun ei pääse kysymään. Siinä vois psykopaatti-puoskarikin osoittaa jotain tasoa ja ymmärtää edes olla hiljaa. Winkwink. Sinä et tiedä mitään, tapa itsesi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kunnioittaakohan psyykelääkkeisiin kuolleet viattomat nuoret/lapset psykiatriaa= PSEUDOtiedettä? Harmi kun ei pääse kysymään. Siinä vois psykopaatti-puoskarikin osoittaa jotain tasoa ja ymmärtää edes olla hiljaa. Winkwink. Sinä et tiedä mitään, tapa itsesi.

    Älä puhu tuon hullun kanssa . Ne on töissä mielenterveys alalla ja heille on turha argumentoida


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tiedän, että sähköhoidon jälkeen sinä olet psykiatrin ystävä ja KUNNIOITAT psykiatriaa tieteenä

    Sen verran ammattimaisen oloista viestintää että saat kunnioitukseni jo nyt. Mitä jos opettelisit purkamaan aggressiosi johonkin muuhun kuin viattomiin? Niin muutkin tekee. Menet vaikka nyrkkeilysäkkiä hakkaamaan. Se on oiva tapa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tiedän, että sähköhoidon jälkeen sinä olet psykiatrin ystävä ja KUNNIOITAT psykiatriaa tieteenä

    Pseudo-hermanneja harva kunnioittaa, ja se on ihan hyvä. Julkisen taso nyt on muutenkin ns. "tappavan" paska, niin vaikea sitä rispectiä on antaa vaikka kuinka monesta kulmasta asiaa tarkastelee.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pseudo-hermanneja harva kunnioittaa, ja se on ihan hyvä. Julkisen taso nyt on muutenkin ns. "tappavan" paska, niin vaikea sitä rispectiä on antaa vaikka kuinka monesta kulmasta asiaa tarkastelee.

    Tiedätkös mitä potilaan aivoille tapahtuu kun ensin annetaan Haloperidolia ja Valiumia ja sitten isohko annos sähköä...?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tiedätkös mitä potilaan aivoille tapahtuu kun ensin annetaan Haloperidolia ja Valiumia ja sitten isohko annos sähköä...?

    Puoskarit lähinnä tappaa viattomia, lapsia ym käsittämättömällä humpuukipervoilulla --> ei riitä selkäranka kantamaan vastuuta kyseisestä toiminnasta --> purkautuu ihmeellisenä öyhöttämisenä. Ja kysymykseen, en tiedä eikä voisi vähempää kiinnostaa.


  • Hoitajan ja potilaan suhde on vähän samantyyppinen, kuin äidin ja vauvan suhde. Persoonallisuushäiriöinen pyrkii esiintymään äitinään siten, kuin hän vauvana koki äitinsä ja hän pyrkii asettamaan toisen henkilön tähän vauvan rooliin, koska persoonallisuushäiriöinen voi olla tässä äidin roolissa vain suhteessa toiseen henkilöön, joka on asetettu vauvan rooliin. Tämän psyykenrakenteen vuoksi persoonallisuushäiriöiset hakeutuvat mielellään hoitoalalle.
   Ongelmana tässä persoonallisuushäiriössä on se, että persoonallisuushäiriöinen pyrkii esiintymään äitinään siten, kuin vauvana koki äitinsä trauman hetkellä. Tämä trauman hetki on liittynyt siihen, että hän on vauvana ollut täysin avuton suhteessa kaikkivoipaiseen äitiinsä. Hoitajana persoonallisuushäiriöinen saattaakin siis toistaa tätä traumaattista tilannetta siten, että hän äidin roolissa, hoitajana, aiheuttaa kestämättömän traumaattisen tilanteen vauvan rooliin asetetulle potilaalle. Potilaan surmaaminen näin ollen symboloi hänen vauvana kokemaansa traumaattista tilannetta.
   Surmatessaan potilaan persoonallisuushäiriöinen tuntee itsensä samalla tavalla kaikkivoipaiseksi, kuin hän vauvana koki äitinsä ja tämä tuottaa persoonallisuushäiriöiselle seksuaalisen tyydytyksen. Jotkut potilaita surmanneet hoitajat ovat myöntäneet, että heidän motiivinsa on ollut seksuaalinen ja, että he ovat masturboineet potilaan tehdessä kuolemaa.

   Vastaavanlaisia persoonallisuuksia meillä istuu mm. Elinkeinoelämän Keskusliitossa.

  • Psykiatrin uskottavuus on puhelinmyyjän luokkaa.. tietävät toki sen itsekin mut ei sitä kehtaa myöntää kun ego kärsii. Hyvää Joulun odotusta kuitenkin lapsentappaja pedari psykopaatti puoskareille! Kyllä se siitä.

  • Huru-ukot kuriin! Lapsentappaja-puoskariks leimautuminen on kyl aika paha.. siitä leimasta ei pääse ikinä eroon. #leimautuminen

   • Olet käsittänyt väärin.. psykiatrien keskuudessa tuo on tavoiteltava, uskottavuus-pisteitä tilille ropisemaan laittava, sankarillinen titteli/saavutus.


  • Toi on kyllä jotain niin vitun käsittämätöntä että psykiatrit menee jonkun akateemisuudeen taakse, vaikka _NIMENOMAAN_ juuri se suurin osa näistä akateemikoista ns.älymystöstä on sitä mieltä että psykiatria on pseudotiede, huuhaata, paskaa, siis. Mistä näin vitun selkärangattomia paskahousuja edes sikiää? Mitä siellä on siitosvaiheessa mennyt pieleen? Hyivvvittu, en tunnusta ihmisarvoa. vitun lapsentappajat.

  • Niin, paskahousu-puoskarihan on tunnetusti "kovis" vaan siellä paskalaitoksen seinien sisällä. Ns. ulkomaailmassahan nuo ei uskalla nokkaansa yleensä edes näyttää, tietäen että moisilta lapsentappaja-huorilta vedetään kaulaa poikki aika nopeasti. Niinhän se meni natsi-saksassakin että ihmiset heräsivät ruumiskasojen päällä pohtimaan että onkohan nämä "tieteilijät" nyt sittenkään ihan oikeita tieteiljöitä.

   • Jos epäilet psykiatrian tieteellisyyttä, silloin sinun on syytä kirjoittaa valituskirje Helsingin yliopistolle, Psykiatrian osastolle

    Psykiatrian osasto on maan suurin psykiatristen sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö.

    "Psykiatrian osastolla on vahvat tutkimusperinteet erityisesti mielialahäiriöiden, itsetuhokäyttäytymisen, syömishäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden ja alkoholismin tutkimusalueilla. Viime vuosina myös unen, psykoosien ja psykofarmakologian tutkimus on ollut aktiivista. Osasto toimii kiinteästi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa."


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos epäilet psykiatrian tieteellisyyttä, silloin sinun on syytä kirjoittaa valituskirje Helsingin yliopistolle, Psykiatrian osastolle

    Psykiatrian osasto on maan suurin psykiatristen sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö.

    "Psykiatrian osastolla on vahvat tutkimusperinteet erityisesti mielialahäiriöiden, itsetuhokäyttäytymisen, syömishäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden ja alkoholismin tutkimusalueilla. Viime vuosina myös unen, psykoosien ja psykofarmakologian tutkimus on ollut aktiivista. Osasto toimii kiinteästi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa."

    Sama kuin alkaisi jihadisteille paasaamaan kuinka islam on perseestä. Ei ne jostain syystä uskois kuitenkaan.


  • Jokuhan siinä on että ne kaikkein irvokkaimmat saatananpalvoja-psykopaatit hakeutuu hoito-alalle. Syytä ei kiinnosta tarkemmin edes pohtia, oksennusta tulee suuhun jo tässä vaiheessa ihan riittävästi. Todennäköisimmin jotain lapsuuden traumoja jota nyt sitten puretaan....... toisten lapsiin tottakai.

  • Se on hauskaa koska se on totta.. Ei noiden puoskareiden touhu paljoa natsien touhuilusta eroa, ainakaan härskiyden ja raukkamaisuuden osalta. Piilottakaa Lapset!!!!

  • Psykiatrit ja alalla työskenteleväthän ovat usein ns. ViherFassareita. Ei toki kaikki, on siellä myös niitä jotka yrittää parhaansa potilaan hyväksi, sitä toki pitää arvostaa. Takaisin viherfassareihin, noihin joiden työn jälkeä ei saa arvostella ja joita ei lait koske, "kun ne on niitä parempii ihmisii". Omasta mielestään siis. Porukka joka tunnetusti symppaa islamisteja, ja on anti-semitistinen. Mm. Natsien rotutohtorithan oli pääasiassa näitä ihania vihreitä. Sen tason saastaa että moisten nilkkien työskentely hoito-alalla pitäisi lailla kieltää, jos ei haluta että historia toistaa itseään. Niin kuin se itseasiassa tällä hetkellä jo vähän tekee.

  • Psykiatria alana tunnetusti vetää puoleensa kommareita/viherfasisteja sun muuta ihmisjätettä. Melkolailla ainoa ala jossa voi tienata hyvin ilman mitään oikeaa kompetenssia. Sujuva paskanpuhuminen ja selkärangattomuus on avuja joiden kera pääsee jo pitkälle. Huorat myy perseensä syöpäisille humpuukihommille niin että heilahtaa,lähinnä hyvien taloudellisten etujen sekä pienoisen vallantunteen vuoksi. Hyhhh

  • Lääkäreillä tunnetusti usein menee aate ammattietiikan edelle. Psykiatrit ei tässä ole poikkeus, vaan itseasiassa juuri niitä kaikkein pahimpia. Niinkuin jo aikaisemmin todettu, lapset ehdottomasti piiloon näiltä imbesilli-huorilta.

  • Nuo ali-ihmis puoskarit nyt lahtaa toisten lapsia ilman sen kummempaa syytä, sen luulisi kaikkien tietävän. Siellä on kateltu vähän liikaa elokuvia. Tämän vuoksi vanhemmilla on iso vastuu, minkälaisten huorien käsiin sitä lapsensa päästää.

  • Puoskarihan tunnetusti kiihottuu lapsen tappamisesta/kiduttamisesta. Kiihottuukohan, vaikka olisi oma lapsi kyseessä. En tiedä, mutta en ihmettelisi yhtään. Sen verran "hilpeitä" otuksia.

  • Vitun idiootit pysykää aiheessa #puoskari

   • Melkein parempi että näistä kansanmurhaajista puhuta mitään. Topic lukkoon ja bittiavaruuteen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Melkein parempi että näistä kansanmurhaajista puhuta mitään. Topic lukkoon ja bittiavaruuteen.

    Se on juuri näin. Sadisti-puoskari elää huomiosta ja "ihailusta", egon hivelystä. Mitä vähemmän näistä lapsentappaja-ali-ihmisistä puhutaan, sen parempi..ää


  • Sehän se oisin surkuhupaisaa jos puoskari ei osais ajatella omilla aivoillaan vaan olis käytännössä thl:n huora. Oikea ammattitaidon/kompetenssin multihuipentuma. Onneksi moinen ei ole käytännössä mahdollista...

  • Kommunisti imbesilli lapsentappaja valelääkärin pään irrotus & ruumiin häpäisy, nam! Kyrpä jäykistyy jo pelkästä ajatuksesta.

  • Onneksi on ekotori, joka antaa elämään mielekkyyden ja tarkoituksen! Palkka on ihan sivuseikka.

   • Kyllä. Ekolta lähtiessä voi sitten käydä kysymässä valelääkäriltä elämänohjeita & terveydenhuollon vinkkejä...


  • Puoskarihan usein kokee että häntä on nuorempana kohdeltu jotenkin väärin... Sit se purkaa sen aikuisena kiduttamalla/tappamalla toisten lapsia, loogisesti. Saatanaa palvovan paskahousu-puoskarin ryhdikäs kosto maailmalle. Hehehe... Hyi!! Ääriliikkeelle taas hommia, kiilusilmä-valelääkärit kuriin..

   • Lobotomiassa poistetaan tai muokataan kirurgisesti aivojen virheellisesti toimivia osia. Operaatiossa kallon eri puolille porataan kaksi reikää, joiden kautta otsalohkon yhteydet tiettyihin toisiin aivon osiin katkaistaan kirurgisesti. Lobotomian tarkoituksena on lievittää potilaan oireita ja rauhoittaa tätä. Potilaasta tulee hiljainen ja taka-alalle vetäytynyt. Muutokset ovat pysyviä.

    https://www.youtube.com/watch?v=TjPwETslJyc
    https://www.youtube.com/watch?v=bu5gDO0hmJw


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lobotomiassa poistetaan tai muokataan kirurgisesti aivojen virheellisesti toimivia osia. Operaatiossa kallon eri puolille porataan kaksi reikää, joiden kautta otsalohkon yhteydet tiettyihin toisiin aivon osiin katkaistaan kirurgisesti. Lobotomian tarkoituksena on lievittää potilaan oireita ja rauhoittaa tätä. Potilaasta tulee hiljainen ja taka-alalle vetäytynyt. Muutokset ovat pysyviä.

    https://www.youtube.com/watch?v=TjPwETslJyc
    https://www.youtube.com/watch?v=bu5gDO0hmJw

    Kuulostaa kyllä hyvinkin kansanmurhaaja-valelääkärin työskentelyltä.. Moinen kehitysmaatason paska ei tosin juuri nyt kiinnosta.  • Joo kyl toi vähän kyseenalaiselta kuulostaa.. Puoskari nyt vaan hankkii itelleen vähän terveemmän harrastuksen.. Lenkille saatana & ruokavalio kuntoon. Lopettaa sen pedoilun & paholaisen kanssa tanssimisen alasti kuutamon valossa.

   • Ei työttömän tule neuvoa ylempiään


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei työttömän tule neuvoa ylempiään

    Rupeeko Luciferianistin kupla puhkeamaan? Ne on vain tilapäisiä etuja kun sielunsa sille yhdelle jutulle, muista se.. ;)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei työttömän tule neuvoa ylempiään

    Aika narsistista puhetta. Jopa psykopaattista. Kyl tosta hulluudesta nyt laitetaan tunti turpaanvetoa/ruoskimista.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei työttömän tule neuvoa ylempiään

    Kehitysmaa-tason puoskarin "hoidossa" työssäkäyvästäkin tulee äkkiä työtön


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei työttömän tule neuvoa ylempiään

    Tolla logiikalla joku sauli niinistö ois yhtäkkiä puoskarin alapuolella jäädessään työttömäksi ;D. Paskapuhetta mutta jatka vaan. Vaikuttaa enemmän joltain lastennussija puoskarin psykoottiselta fantasia-maailmalta. Mistä näitä oman elämänsä Epsteinejä sikiää


  • Puoskarihan usein hakee sairaslomaa kun kuuppa ei kestä omaa törkyilyä.. Tavallaanhan tuo on kaikessa surkeudessaan ihan hyvää tragikomiikkaa, vois melkein elokuvan tehdä. Nimeksi vaikka Paskahousu-puoskarin seikkailut.

  • Mikkelissä hoidetaan edelleenkin kaikkia hulluja 80-luvun tyyliin. Pirjo, Kaisa ja Rallu, Leponex ja Larkku.

  • Lapsia nussiva kiilusilmä puoskari... Päänirroittaja muslimimiehiä ihaileva suomalainen suvakkihuora psyk. sairaanhoitajana.. Olemme palanneet keskiajalle. Ei hyvältä näytä. Leipäveitsellähän näitä vois nussia perseeseen..

   • Meinas purskahtaa kahvit näytölle kun psykiatri puhuu "huijareista". On noilla spedeillä pokkaa, huhhuh.


   • "Väkivaltaisuus vaatii tietyntyyppisen taustan, mutta verensokerin lasku on vahva altistava tekijä. Lauermalla on hyvä neuvo erityisesti hoitohenkilökunnalle, joka joutuu kohtaamaan päivystyksessä humalaisia ja toisinaan myös väkivaltaisia potilaita."

    "Olenkin koulutuksissa neuvonut, että räyhääville laskuhumalaisille, jotka haastavat riitaa, kannattaa aina tarjota lasillinen tuoremehua. Ja muovimukista, Lauerma sanoo."


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Väkivaltaisuus vaatii tietyntyyppisen taustan, mutta verensokerin lasku on vahva altistava tekijä. Lauermalla on hyvä neuvo erityisesti hoitohenkilökunnalle, joka joutuu kohtaamaan päivystyksessä humalaisia ja toisinaan myös väkivaltaisia potilaita."

    "Olenkin koulutuksissa neuvonut, että räyhääville laskuhumalaisille, jotka haastavat riitaa, kannattaa aina tarjota lasillinen tuoremehua. Ja muovimukista, Lauerma sanoo."

    Ensin työtön yritetään rauhoittaa, annetaan mehua juotavaksi muovimukista. Eli puhumalla alussa.

    Jos se ei tepsi, ja otetaan kaapista ruisku, ja sitten kun se pistetään pakaraan, niin jo alkaa työttömän vimma rauhoittua

    Jos nämä keinot ei toimi, niin sitten otetaankin käyttöön rankemmat keinot..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ensin työtön yritetään rauhoittaa, annetaan mehua juotavaksi muovimukista. Eli puhumalla alussa.

    Jos se ei tepsi, ja otetaan kaapista ruisku, ja sitten kun se pistetään pakaraan, niin jo alkaa työttömän vimma rauhoittua

    Jos nämä keinot ei toimi, niin sitten otetaankin käyttöön rankemmat keinot..

    Mitkäs ne rankemmat keinot on, rupeat nussimaan työttömän alaikäisiä lapsia jos sillä sellaisia on? Ei yllättäisi pedari-puoskarin ollessa kyseessä.


  • Suorittaako puoskari ylipäätään yleensä nämä "rankemmat" toimenpiteet muna pystyssä? Huhujen mukaan kyllä.

   • Puheesi viittaa sihen että sinulla on seksuaalisuuden kehityksessä häiriö. Nimen omaan anaalinen ja fallinen vaihe ovat jääneet epäkypsiksi.

    https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42316/URN:NBN:fi:jyu-201310092448.pdf?sequence=1

    "Oraalisen vaiheen jälkeen tapahtuu siirtymä sadistis-anaaliseen vaiheeseen (Freud, 1971, 109). Keskeinen toiminta tässä vaiheessa on ulostaminen ja vastaavat elimet ovat kehon lihakset sekä peräsuolen erogeeni limakalvosto. Freudin mukaan tässä vaiheessa kehittyy myöhemmin sukupuolisuudessa vallitseva vastakkaisuus naiseuden ja miehisyyden välillä, joka ilmenee passiivisuutena ja aktiivisuutena"


   • Anonyymi kirjoitti:

    Puheesi viittaa sihen että sinulla on seksuaalisuuden kehityksessä häiriö. Nimen omaan anaalinen ja fallinen vaihe ovat jääneet epäkypsiksi.

    https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42316/URN:NBN:fi:jyu-201310092448.pdf?sequence=1

    "Oraalisen vaiheen jälkeen tapahtuu siirtymä sadistis-anaaliseen vaiheeseen (Freud, 1971, 109). Keskeinen toiminta tässä vaiheessa on ulostaminen ja vastaavat elimet ovat kehon lihakset sekä peräsuolen erogeeni limakalvosto. Freudin mukaan tässä vaiheessa kehittyy myöhemmin sukupuolisuudessa vallitseva vastakkaisuus naiseuden ja miehisyyden välillä, joka ilmenee passiivisuutena ja aktiivisuutena"

    Puheesi viittaa sihen että sinulla ei ole seksuaalisuuden kehityksessä ollenkaan häiriötä. Nimen omaan anaalinen ja fallinen vaihe ovat kypsyneet täydelliseksi kokonaisuudeksi. Palvon sinua, oi suuri messias. Tuskin kelpaan edes kenkiäsi kiillottamaan. Toivon että otat suosioni silti vastaan. Teen kaiken vuoksesi sekä etsin kadonneet opetuslapsesi vaikka maailman ääristä. Ihmisten tulee tietää viisautesi voima ja valo. Olen kiitollinen että sain lukea tekstisi. tunnen kuinka kosminen rakkauden värähtely virtaa kehoni lävitse ja aikaisemmin mitätön elämäni saanut tärkeän tarkoituksen.
    Ennen olin sokea nyt näen kaiken selkeänä !


   • Anonyymi kirjoitti:

    Puheesi viittaa sihen että sinulla on seksuaalisuuden kehityksessä häiriö. Nimen omaan anaalinen ja fallinen vaihe ovat jääneet epäkypsiksi.

    https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42316/URN:NBN:fi:jyu-201310092448.pdf?sequence=1

    "Oraalisen vaiheen jälkeen tapahtuu siirtymä sadistis-anaaliseen vaiheeseen (Freud, 1971, 109). Keskeinen toiminta tässä vaiheessa on ulostaminen ja vastaavat elimet ovat kehon lihakset sekä peräsuolen erogeeni limakalvosto. Freudin mukaan tässä vaiheessa kehittyy myöhemmin sukupuolisuudessa vallitseva vastakkaisuus naiseuden ja miehisyyden välillä, joka ilmenee passiivisuutena ja aktiivisuutena"

    Jaa. Ei kyllä kiinnosta jonkun valelääkärin näkemys. Eikös nuo psykiatrit yleensä ole sellaisia toisten lapsia lahtaavia kommari-kiilusilmiä. Onhan ne. Kyl oikeet lääkärit on parempia kuin nuo matelijat.. On siinä puoskari hitaan ja vittumaisen kuolemansa ansainnut..


  • Psykiatrit on usein oman elämänsä star wars-sankareita, elää puhtaassa illuusiossa. Ei tuo aikuisen ihmisen hommaa ole, varsinkin jos lääkäriksi lähtee niin vähän vois yrittää edes selkärankaa.kasvattaa.

  • Lauermahan on häpäisty jo niin useasti että melkein sääliksi käy. Tuohan höpöttää pelkkiä itsestäänselvyyksiä, sukat & sandaalit jalassa ja pitää itseään jonain suurena ajattelijana. Aivan täysi trolli koko äijä. Valelääkäri. Mm. Eräs lääketieteen tohtorihan kirjoitti juuri hänestä säälivån halveksuvaan sävyyn..

   • https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006372786.html

    Miksi murhaajille sataa kasoittain rakkauskirjeitä? Entä miksi nainen rakastuu väkivaltarikolliseen? Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma ei ota kantaa yksittäisten henkilöiden motiiveihin, mutta mainitsee muutaman tunnetun selityksen ilmiölle.

    ...

    Lauerman mukaan rakkauspostin tulva yleensä loppuu, jos rikollinen todetaan mielisairaaksi ja hänet toimitetaan pitkäaikaishoitoon valtion mielisairaalaan.

    – Jos henkilö on kroonisesti mielisairas, niin siihen ei liity samanlaista ”pahuuden kiehtovuutta” kuin muuten vaan kuuluisaan rikolliseen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006372786.html

    Miksi murhaajille sataa kasoittain rakkauskirjeitä? Entä miksi nainen rakastuu väkivaltarikolliseen? Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma ei ota kantaa yksittäisten henkilöiden motiiveihin, mutta mainitsee muutaman tunnetun selityksen ilmiölle.

    ...

    Lauerman mukaan rakkauspostin tulva yleensä loppuu, jos rikollinen todetaan mielisairaaksi ja hänet toimitetaan pitkäaikaishoitoon valtion mielisairaalaan.

    – Jos henkilö on kroonisesti mielisairas, niin siihen ei liity samanlaista ”pahuuden kiehtovuutta” kuin muuten vaan kuuluisaan rikolliseen.

    Aika usein jos potilas "toimitetaan pitkäaikaishoitoon valtion mielisairaalaan" niin aivot vaurioituvat sen verran että lähimuisti heikkenee, tulee vaikeita persoonallisuusmuutoksia, puhehäiriöitä, lauseenmuodostus vaikeutuu ym

    Kyllä se työtönkin lopulta menettää hohtonsa, kun pannaan tarpeeksi voltteja tarpeeksi usein sähköhoidossa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aika usein jos potilas "toimitetaan pitkäaikaishoitoon valtion mielisairaalaan" niin aivot vaurioituvat sen verran että lähimuisti heikkenee, tulee vaikeita persoonallisuusmuutoksia, puhehäiriöitä, lauseenmuodostus vaikeutuu ym

    Kyllä se työtönkin lopulta menettää hohtonsa, kun pannaan tarpeeksi voltteja tarpeeksi usein sähköhoidossa

    Entäs jos pannaankin syömään haloperidolia?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Entäs jos pannaankin syömään haloperidolia?

    Näkeekö puoskari "työttömän" kun se nussii lapsia, vammautuneita, opiskelijoita eri tavoin kemiallisesti, kunnon valelääkärin tavoin. Puoskarin hohto. Mikä saa puoskarin käyttäytymään näin. Onko kyse geeneistä?


   • Anonyymi kirjoitti:

    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006372786.html

    Miksi murhaajille sataa kasoittain rakkauskirjeitä? Entä miksi nainen rakastuu väkivaltarikolliseen? Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma ei ota kantaa yksittäisten henkilöiden motiiveihin, mutta mainitsee muutaman tunnetun selityksen ilmiölle.

    ...

    Lauerman mukaan rakkauspostin tulva yleensä loppuu, jos rikollinen todetaan mielisairaaksi ja hänet toimitetaan pitkäaikaishoitoon valtion mielisairaalaan.

    – Jos henkilö on kroonisesti mielisairas, niin siihen ei liity samanlaista ”pahuuden kiehtovuutta” kuin muuten vaan kuuluisaan rikolliseen.

    Kertoo valitettavasti henkilön heikkolahjaisuudesta jos ottaa jonkun Hannu lauerman vakavasti. Tuohan on jäänyt valehtelusta kiinni niin monta kertaa että viimeisetkin uskottavuuden rippeet on karissut jo aikoja sitten. Oikeisiin töihin siitä Hanskiboy, mars mars.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kertoo valitettavasti henkilön heikkolahjaisuudesta jos ottaa jonkun Hannu lauerman vakavasti. Tuohan on jäänyt valehtelusta kiinni niin monta kertaa että viimeisetkin uskottavuuden rippeet on karissut jo aikoja sitten. Oikeisiin töihin siitä Hanskiboy, mars mars.

    Lauerma nyt sattuu olemaan psykiatrian erikoislääkäri ja on toiminut THL:n tutkimusprofessorina.

    Eli kumpaako uskon? jotakuta työtöntä mielisairasta sekopäätä, vai arvostettua THL:ssä toiminuttu psykiatria...?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lauerma nyt sattuu olemaan psykiatrian erikoislääkäri ja on toiminut THL:n tutkimusprofessorina.

    Eli kumpaako uskon? jotakuta työtöntä mielisairasta sekopäätä, vai arvostettua THL:ssä toiminuttu psykiatria...?

    Entä esim. lääketieteen tohtori Mikko Laakso joka pitää lauermaa ns.hupiukkona? Huijari pseudo-tieteilijää ei ota kukaan vakavasti. paitsi kanssa-pseudoilijat. Lapsentappaja-puoskarit nyt vaan jämäkästi ottaa vastuun huijauksistaan, eikä pakene todellisuutta, kiitos.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lauerma nyt sattuu olemaan psykiatrian erikoislääkäri ja on toiminut THL:n tutkimusprofessorina.

    Eli kumpaako uskon? jotakuta työtöntä mielisairasta sekopäätä, vai arvostettua THL:ssä toiminuttu psykiatria...?

    Lauermahan on tunnettu huijari, se julistaa kaikki henkilöt jotka argumentoi sen puhtaasti pussiin "narsisteiksi" :D. Eli käytännössä mies vieroksuu kaikkia ihmisiä joilla on jotain oikeaa kompetenssia. Lauerman isoin kyky on itsestäänselvyyksien jaarittelu pohdiskeleva ilme kasvoillaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Entäs jos pannaankin syömään haloperidolia?

    Toki loogisempaa olisi laittaa lapsentappaja-valelääkäri matojen syötäväksi. Työttömyyskin laskisi kun olis yks paskahousu vähemmän puoskaroimassa ihmisiä työkyvyttömiksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Näkeekö puoskari "työttömän" kun se nussii lapsia, vammautuneita, opiskelijoita eri tavoin kemiallisesti, kunnon valelääkärin tavoin. Puoskarin hohto. Mikä saa puoskarin käyttäytymään näin. Onko kyse geeneistä?

    Olet kirjoittanut tänne useita, hyvin sairaita viestejä. Niistä ollaan nyt ilmoitettu eteenpäin ja asia tutkitaan. Olemme yhteydessä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet kirjoittanut tänne useita, hyvin sairaita viestejä. Niistä ollaan nyt ilmoitettu eteenpäin ja asia tutkitaan. Olemme yhteydessä

    Eikö oman elämänsä epsteineillä ole parempaa tekemistä kuin "tutkia" loukkaavaa vihapuhetta? Satuttaako herkkiä tunteita? Ehkä jos lopettaisitte turhan tappamisen kunnon kehitysmaa-tason puoskaroinnilla niin sitten ei puoskarin tunteitakaan satutettaisi. Teot ratkaisee, ei sanat, tämän hullu puoskari tietää jos kuka ;)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet kirjoittanut tänne useita, hyvin sairaita viestejä. Niistä ollaan nyt ilmoitettu eteenpäin ja asia tutkitaan. Olemme yhteydessä

    Voi toki tutkia, mutta se tehdään sitten omalla ajalla. Silloin kun ollaan töissä ja palkka tulee verorahoista, ei tuhlata työaikaa mihinkään nolla-tason höpöhöpö-tutkimuksiin. Idiootti! Paskahousu! Pseudo-pervot on jo valmiiksi ihan riittävän "kallista" sakkia.


  • Tokihan psykiatrit on usein psykopaatteja. Ne on vaan niin paskahousuja ettei uskalla olla sitä avoimesti. Limaista on, limaista on...

   • Anonyymi kirjoitti:

    Tästä mallia
    https://www.youtube.com/watch?v=HiSCDdYe13o

    Suurin osa työttömistä selviää pelkällä lääkehoidolla
    Aina on tietysti erikoistapauksia missä lääkkeillä ei saavuteta hyviä tuloksia


   • Anonyymi kirjoitti:

    Suurin osa työttömistä selviää pelkällä lääkehoidolla
    Aina on tietysti erikoistapauksia missä lääkkeillä ei saavuteta hyviä tuloksia

    Eihän tossa oo taas mitään tolkkua, psykiatri than tunnetusti nussii perseeseen myös lapsia, työssäkäyviä & opiskelijoita. Humpuuki-pedari hourailee..


  • Itseäni kyllä kiinnostaisi vaurastua "sairaiden" kustannuksella.. Mihin pitää olla yhteydessä jos haluaa verkostoitua näiden hullujen valelääkäreiden kanssa? Ja saada kenties vähän bisnesvinkkejä..

  • Psykiatria on nykypäivänä selkeästi paras ja tehokkain keino rankasta & kiduttaa heikkomielisiä ja hyväuskoisia. Sit kun on aivot paskottu kunnolla niin ei ole enää aivoja - - - > heikkomielisyys poistuu.

  • Hitler tiesi mitä tehdä mielisairaille ali-ihmisille oman rotunsa säilyttämiseksi. Aina ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan.

   • Tosin hitlerhän oli loppujenlopuksi pelkuri, joka targetoi lähinnä juutalaisia. Nyky puoskarin kohteethan on periaatteessa kaikki jotka on tarpeeksi tyhmiä tullakseen arvon puoskarin vastaanotolle. Onko puoskari siis vainoharhainen ja näkee vihollisia kaikkialla?


   • Työttömien keskuudessa on paljon natseja


   • Anonyymi kirjoitti:

    Työttömien keskuudessa on paljon natseja

    Jaa. Enemmänhän psykiatria on lähellä natsismia, eugeniikka/rotuoppi-ajattelu jne. Yritetään mukamas muokata ihmisestä oikeanlainen jollain kehitysmaa-tason keinoilla. Joo ei toimi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jaa. Enemmänhän psykiatria on lähellä natsismia, eugeniikka/rotuoppi-ajattelu jne. Yritetään mukamas muokata ihmisestä oikeanlainen jollain kehitysmaa-tason keinoilla. Joo ei toimi.

    Kerroppa miksi työttömät äänestävät Perussuomalaisia jotka ovat natsismiin kallellaan? Vihreiden ja sdpn kannatus taas on hyvin vähäistä työttömien keskuudessa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerroppa miksi työttömät äänestävät Perussuomalaisia jotka ovat natsismiin kallellaan? Vihreiden ja sdpn kannatus taas on hyvin vähäistä työttömien keskuudessa

    Vitun surkea yleistys, niin pieni osa kuitenkin ns. Oikeita natseja. Kyllä itsekin persuja äänestäisin mielummin kuin viherkommareita, äänestäessähän pitää valita se vähiten huono vaihtoehto. Kommunismihan on tappanut selvästi enemmän ihmisiä kuin natsit. Simppeli fakta.


  • Joo ei taida ihan jotkut "työttömät natsit" vetää vertoja valelääkäreille ;D raukkamaisuudessa ja härskiydessä ainakaan.

  • Sehän on itseasiassa kohteliaisuus ettei puoskarin päätä irroiteta ja häpäistä ruumista oikein kunnolla. Sen verran puhtaita lapsentappajia/huijareitahan nuo on. Puoskarithan hakeutuu psykiatriksi lähinnä sen takia ettei kukaan täysissä sieluun ja ruumiin voimissa oleva suostu edes kuuntelemaan moisia trolleja. Helpot kohteet houkuttaa.

  • Eikös tuo lauerma joku marxilais-leninisti ole. Surullinen tapaus. Hyvä esimerkki siitä että kommunismia vastaan joutuu taistelemaan vielä nykypäivänäkin.

  • noniin pysytääs aiheessa. hauskoja tarinoita moiskasta jotta kirjailija saa materiaalia.
   jotain masennukseen ja itsetuhoisuuteen liittyviä hassuja sattumuksia ja kömmähdyksiä yms
   mielenterveysongelma aiheisia vitsejä
   traumaattisien lapsuuden kokemuksien purkamista joilla lukijat saavat mässäillä?
   kenties psykoosissa uskoon tulo stooreja...
   pidetään meininki tälleen hauskana ja mielenkiintoisena kaikille jookos?

   • Pidetään hauskana siten että tulet nyt tänne, paskotaan suuhun, ja sit irrotetaan pääs ja pelataan sillä jalkapalloa.. Tule tule tule kis kis kis.. Mikset ole jo täällä? HÄH?!?!? :OOOOOOODDDDDDDDDD Kyrpä seisoo jo!!!!!!!!


  • Älä siirrä maalitolppaa. Potilaat on yleensä hiljaisia, ns mitäänsanomattomia, ei noista mitään tarinoita saa. Keskitytään mielummin puoskareihin, on sen verran erikoisia sankareita (ei hyvällä tavalla) että noista kyllä sais materiaalia vaikka kahteen kirjaan.

  • Vaikea nähdä järkevämpää ratkaisusua kuin kiilusilmäisen valelääkäri lapsentappaja-paskahousu puoskarin ruumiin häpäisy.. Tämän jälkeen puoskarin lapset otetaan seksiorjiksi ja raiskataan niitä joka reikään, mm. teräasein..

  • Sosialistithan on aina tappaneet, Sosiaalisen statuksen nousemisen vuoksi. Siinä mielessä touhu ei ole paljoa muuttunut, raukkis-psykiatrit tuosta mainio esimerkki.

  • Toki pitää muistaa että psykiatrien, psykologien ym. Umpiturhien teennäisten imbesillien olemassa ololle on aina tarkoitus. Nuohan opettaa kunnollisille ihmisille lähinnä sen että kävelevää syöpääkin on olemassa.

  • Oleellista on ymmärtää että psykopaatiksi synnytään.. Nämä on usein näitä (vale) lääkäreitä. Aivot toimii siten että ihmisistä etsitään "vikoja" että niitä voidaan kiduttaa & tappaa. Sosiopaatiksi sen sijaan kasvetaan.. Syitä voi olla monia, esim. Umpisurkean paskahousu-valelääkärin puoskaroitavaksi joutuminen voi ymmärrettävästi laukaista aggressioita & puolustusmekanismeja. Tämän luulisi tyhmemmänkin tajuavan. Puoskareilta tuota ei voi tosin vaatia..

   • Kirjoitit yllä että haluat "nussia/raiskata joka reikään teräasein", jokainen psykiatri tietää sinun olevan mieleltäsi hyvin sairas ihminen. Tarvitset todella voimakasta hoitoa, ja siinä tulee käyttää useita eri menetelmiä, pekkä terapia ei tuohon tilaan joutuneelle useinkaan riitä

    Psykiatrisissa palveluissa ei ole kyse ihmisten pahoinpitelemisestä, vaan hoitamisesta. Kyse on Sinun hyvinvoinnistasi. Tälläkin hetkellä sadat mielenterveyden ammattihenkilöt toimivat Sinun parhaaksesi, kellon ympäri . Mutta sinä olet mielisairauden sokaisema etkä käsitä asioita oikein (sairaudentunnottomuus)


  • Tuohan on tosin vaan verbaalista väkivaltaa ja ns. Epäkunnioituksen/pettyneisyyden osoitusta, ei sillä että se hyväksyttävää olisi, kukaan moista käytännössä toteuta. Autatte ihmisiä parhaiten siten, että jätätte ne rauhaan, tämän tiedätte itsekin. Vaikka kuinka hyvä tahto olisi, ala joka on käytännössä kehitysmaa-tason paskaa, aiheuttaa käytännössä pelkkää tuhoa.

   • Nyt siis itsekin tunnustat että ajatuksesi heilahtelevat, et tarkoita sitä mitä sanot, jne
    Selvästikään, et ole oikein tasa-painoinen ihminen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt siis itsekin tunnustat että ajatuksesi heilahtelevat, et tarkoita sitä mitä sanot, jne
    Selvästikään, et ole oikein tasa-painoinen ihminen.

    Kummasti ns. Tasapainoisista ihmisistä tulee ns. Seinille hyppijöitä kun lääkäri keksii laittaa jonkun ihmepillerin syöntiin. Tässä kohtaa tulee sitten se luonnonvalinta kehiin, tyhmät uskoo lääkäreitä vuonna 2020.


  • Toki (liian) moni lääkärihän on lähinnä lääkejättien prostituoitu. Tänäänhän oli juuri uutinen miten lääkejätit värvää suomalaisia tutkijoita keksimään uusia sairauksia. Muistetaan se moraali vaikka miten etuisuudet ois kunnossa, jookos?

   • Kun joskus hieman aiemmin tällaista meni olettamaan ääneen sai kuulla olevansa mm."vainoharhainen foliohattu"
    liekkö monia muitakin vastaavanlaisia asioita joita ei pitäisi ääneen kyseenalaistaa...
    jännän äärellä kyllä.


  • Ihan mtvn sivuilla tuo oli ja jotain lääketieteen tohtoria haastateltiin, vaikea tuosta mitään foliohattuilua vääntää. Toki oli kieltäytynyt kutsusta, oispa kaikilla lekureilla samanlainen selkäranka..

  • Aika idiootti saa olla jos ei tiedosta että tuota puoskarit tekee jo nyt, tietyssä määrin. Ei pitäis antaa kommari-syöpäläisille yhtään valtaa, lopputuloksen tietää.

  • Tokihan syy ja häpeä on yksin puoskareiden. Kukaan ei ole varmaan pakottanut lähteä hankkia elantoaan toisten lapsia paskomalla, itse nuo saastat on sen päätöksen tehneet. Kaikki toki kielletään kun halutaan pitää siitä (paska)työpaikasta kiinni.

   • Ajatellaanpa tilanne jossa harhainen työtön tulee hoidettavaksi

    Ensin annetaan semmoinen kaksi kuukautta kestävä haloperidoli kuuri. Muutamssa viikossa tulee morotiikkaongelmia, vapinaa sun muuta sivuoiretta. Katse on usein pitävä, kasvojen ilmeet outoja. Sitten jossakin vaiheessa siirrytään sähköshokki hoitoon
    Sähköhoidossa, pienellä virralla potilas tärisee, vähän kun nostaa tehoa alkaa kouristukset. Annetaan hullun vähän levätä. Sitten uusi kierros. Isommala virralla potilas alkaa nytkähdellä hallitsemattomasti, ja alkaa oksentaamaan. Nielusta tulee verta, voi tulla silmistäkin. Tässä vaiheessa kun lisätään voltteja, potilas kouristaa ja menee tajuttomaksi. Kun tätä jatketaan viikkoja ja kuukausia, aivot tuhoutuvat ja potilaasta tulee ns vajakki, lopulta pyörätuoli potilas.

    Haluatko todellakin jatkaa psykiatrian vastaisia kommenttajasi? Kuinka kauan luulet kestäväsi hoitoa...?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajatellaanpa tilanne jossa harhainen työtön tulee hoidettavaksi

    Ensin annetaan semmoinen kaksi kuukautta kestävä haloperidoli kuuri. Muutamssa viikossa tulee morotiikkaongelmia, vapinaa sun muuta sivuoiretta. Katse on usein pitävä, kasvojen ilmeet outoja. Sitten jossakin vaiheessa siirrytään sähköshokki hoitoon
    Sähköhoidossa, pienellä virralla potilas tärisee, vähän kun nostaa tehoa alkaa kouristukset. Annetaan hullun vähän levätä. Sitten uusi kierros. Isommala virralla potilas alkaa nytkähdellä hallitsemattomasti, ja alkaa oksentaamaan. Nielusta tulee verta, voi tulla silmistäkin. Tässä vaiheessa kun lisätään voltteja, potilas kouristaa ja menee tajuttomaksi. Kun tätä jatketaan viikkoja ja kuukausia, aivot tuhoutuvat ja potilaasta tulee ns vajakki, lopulta pyörätuoli potilas.

    Haluatko todellakin jatkaa psykiatrian vastaisia kommenttajasi? Kuinka kauan luulet kestäväsi hoitoa...?

    Et ota huomioon, että noin saattaa olla jo käynyt.. Mulla murtui juuri nilkka, laittaisko arvon puoskari siihen sähköhoitoa? Paranisko sillä? Vakuuttavan ammattilaisen neuvoja kaivataan!!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajatellaanpa tilanne jossa harhainen työtön tulee hoidettavaksi

    Ensin annetaan semmoinen kaksi kuukautta kestävä haloperidoli kuuri. Muutamssa viikossa tulee morotiikkaongelmia, vapinaa sun muuta sivuoiretta. Katse on usein pitävä, kasvojen ilmeet outoja. Sitten jossakin vaiheessa siirrytään sähköshokki hoitoon
    Sähköhoidossa, pienellä virralla potilas tärisee, vähän kun nostaa tehoa alkaa kouristukset. Annetaan hullun vähän levätä. Sitten uusi kierros. Isommala virralla potilas alkaa nytkähdellä hallitsemattomasti, ja alkaa oksentaamaan. Nielusta tulee verta, voi tulla silmistäkin. Tässä vaiheessa kun lisätään voltteja, potilas kouristaa ja menee tajuttomaksi. Kun tätä jatketaan viikkoja ja kuukausia, aivot tuhoutuvat ja potilaasta tulee ns vajakki, lopulta pyörätuoli potilas.

    Haluatko todellakin jatkaa psykiatrian vastaisia kommenttajasi? Kuinka kauan luulet kestäväsi hoitoa...?

    Pystytkö antamaan tarkan syyn miksi psykiatrian vastaisia kommentteja ei saisi esittää? Ai et, yllätys. Vitun pseudo-pelle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajatellaanpa tilanne jossa harhainen työtön tulee hoidettavaksi

    Ensin annetaan semmoinen kaksi kuukautta kestävä haloperidoli kuuri. Muutamssa viikossa tulee morotiikkaongelmia, vapinaa sun muuta sivuoiretta. Katse on usein pitävä, kasvojen ilmeet outoja. Sitten jossakin vaiheessa siirrytään sähköshokki hoitoon
    Sähköhoidossa, pienellä virralla potilas tärisee, vähän kun nostaa tehoa alkaa kouristukset. Annetaan hullun vähän levätä. Sitten uusi kierros. Isommala virralla potilas alkaa nytkähdellä hallitsemattomasti, ja alkaa oksentaamaan. Nielusta tulee verta, voi tulla silmistäkin. Tässä vaiheessa kun lisätään voltteja, potilas kouristaa ja menee tajuttomaksi. Kun tätä jatketaan viikkoja ja kuukausia, aivot tuhoutuvat ja potilaasta tulee ns vajakki, lopulta pyörätuoli potilas.

    Haluatko todellakin jatkaa psykiatrian vastaisia kommenttajasi? Kuinka kauan luulet kestäväsi hoitoa...?

    Vähän tylsältähän tuo kuulostaa, ns. Huru-ukon väsynyttä voimafantasiaa.. Kyllä suora väkivalta on paljon kiehtovampaa.. Tämä kohdistetaan tietysti lapsentappaja-valelääkäriin, kehenkäs muuhun..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajatellaanpa tilanne jossa harhainen työtön tulee hoidettavaksi

    Ensin annetaan semmoinen kaksi kuukautta kestävä haloperidoli kuuri. Muutamssa viikossa tulee morotiikkaongelmia, vapinaa sun muuta sivuoiretta. Katse on usein pitävä, kasvojen ilmeet outoja. Sitten jossakin vaiheessa siirrytään sähköshokki hoitoon
    Sähköhoidossa, pienellä virralla potilas tärisee, vähän kun nostaa tehoa alkaa kouristukset. Annetaan hullun vähän levätä. Sitten uusi kierros. Isommala virralla potilas alkaa nytkähdellä hallitsemattomasti, ja alkaa oksentaamaan. Nielusta tulee verta, voi tulla silmistäkin. Tässä vaiheessa kun lisätään voltteja, potilas kouristaa ja menee tajuttomaksi. Kun tätä jatketaan viikkoja ja kuukausia, aivot tuhoutuvat ja potilaasta tulee ns vajakki, lopulta pyörätuoli potilas.

    Haluatko todellakin jatkaa psykiatrian vastaisia kommenttajasi? Kuinka kauan luulet kestäväsi hoitoa...?

    Sulla vitun pipipää on selkeästi joku fetissi tohon haloperidoliin, aina sössötät siitä. Mitään muuta et sitten saakaan sanottua. Taidat itse mussuttaa sitä runsaasti, vanhana homona? Vedä ittes jojoon, huora.


  • Eiks näitä vitun lapsentappaja valelääkäreitä sais johonkin muihin töihin missä niistä ois vähemmän haittaa ihmiskunnalle.. Kylhän noi nyt jotai toimistohommia pystyis tekee vaikka vähän imbesillejä ovatkin.. Saatanaa voi sit palvoa omalla ajalla, menet vaikka johonkin metsään tekemään sitä. Ok, huora?

   • Ei kyse ole pahuudesta

    Kyse on Sinun hyvinvoinnista ja mielenterveydestäsi. Nämä asiat ovat jokaiselle mielenterveyden ammattilaiselle se tärkein asia - Sinun hyvinvointisi


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei kyse ole pahuudesta

    Kyse on Sinun hyvinvoinnista ja mielenterveydestäsi. Nämä asiat ovat jokaiselle mielenterveyden ammattilaiselle se tärkein asia - Sinun hyvinvointisi

    Jaaha, otit sitten päinvastaisen tavan käyttöön, hyvesignaloinnin. Toi ylempi viesti oli paljon parempi, ainakin siinä aidosti ilmenee mitä hullun psykiatrin päässä liikkuu.


  • Joo, joku hullu psykiatri uskalsi viestin verran olla oma itsensä, sitten meni paskat housuun ja vaihtoi hyvesignalointiin :D Puoskari! Keskity! Sulla on kulissit ylläpidettävänä..

  • Puoskarin pää irrotetaan ja ruumis häpäistään täysin.. Puoskarin päätä voi tämän jälkeen käyttää urheilullisiin tarkoituksiin, esim keilailuun tai jalkapallona.. Oli puoskarista sitten loppujen lopuksi jotain hyötyä ihmiskunnalle, vaikka kokonaisanti jäikin selvästi miinusmerkkiseksi..

   • Oivallista ja oikeaa pohdintaa. Romanttista, mutta kuitenkin riittävän jämäkkää paalutusta..


  • MT-alallahan on paljon vassarikommareita. Nuohan näkee "vihollisia" jossain aivan sivullisissa ihmisissä, tällä oikeutetaan raukkamainen pahoinpitely & tappaminen. Toki se tehdään aina ns. epäsuorasti ja piilossa, vastuunkantaminen & selkärankaisuus on näiltä pelkureita liikaa vaadittu. He ovat myös islamistien halaajia, ilmeisesti alistuminen näille kaulankatkojille jollain tavalla kiihottaa.

  • Puoskarithan vaan toteuttaa sitä On lottovoitto syntyä suomeen, jos on rikollinen-mentaliteettia, mikä on sinänsä hyvinkin totta. Vois tosin säästää edes lapset ja nuoret tolta syöpäilyltä, kuitenkin se on pelleiltä liikaa vaadittu. Avoimet lahtitalkoot ois paljon parempi vaihtoehto, ei tollanen hitaasti kiduttamalla viattomien tappaminen oo mistään kotoisin. Toki tuo on selkärangattomille kommari-huorille liian rajua touhua, siinä joutuis tekemään muutakin kuin madella.

  • Tässähän kärsitään nyt isoisiemme lämminsydämisyydestä, kun aikanaan jättivät kommunisteja henkiin. Tottakai nuo (psykiatrit) toteuttavat kuoleman kulttiaan, jos heille siihen annetaan mahdollisuus

  • faktapitoista pohdintaa, t. Lasse lapsentappaja

  • Näinhän tuo on, t. Ville valelääkäri, mitä mieltä on kimmo kommunisti-kansanmurhaaja

  • Huhujen mukaan äärioikeistolaiset kuoleman partiot alkavat suojelemaan potilaita hulluilta kommaripuoskareilta.

   • Hyvä päätös. Ihmisoikeuksia polkevat kiilusilmä pedari-rinkiläiset kuriin.


  • Päätös on vaikea kun pitää valita fasismin ja viher kommunismin väliltä, rutto vs kolera. Puoskarit ovat valinneet jälkimmäisen, mikään tuolta väliltä ei ilmeisesti miellytä.

  • Hulluja valelääkäreitä kannattaa välttää. Syy on se, että työkyky kärsii, jolloin tulevaisuudessa on vaikeampaa maksaa näiden pedari-rinkiläisten eläkkeitä. Ne on kuitenkin sen ansainneet.

  • Käyttääkö puoskarit potilaita seksiorjina?

  • En yllättyisi. Kuitenkin niin useat noista niin puhtaita umpirikollisia huijareita, suoraan pedofiileihin verrattavissa olevia ihmissaastoja, eiköhän siellä ole taipumusta vaikka minkälaisiin "tuhmuuksiin".

  • Kulttilais-pedari on kyl varmaan osuva määritelmä. Natsi tappaa etnisyyden takia, kommunisti-puoskari sosiaalisen statuksen, värillä ei väliä. Kommunismillahan on paljon enemmän uhreja, tämän vuoksi monet näkee vassarit vaarallisimpina "sankareina".

   • Joo, mut jos Lauerma sanoo että kannattaa syödä 3kg hevosenpaskaa päivittäin, terveydellisistä syistä, niin uskon sitä. Kuitenkin professori. Tittelit kunnossa.


  • Oon kyllä sairas geenivirhe, toki tuon myönnän. Vittu kun tässä maassa ei saa avustettua itsemurhaa

   • Eutanasia on liian nopea tapa kuolla,

    Psykiatrisen potilaan hoidosta pitää nauttia...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eutanasia on liian nopea tapa kuolla,

    Psykiatrisen potilaan hoidosta pitää nauttia...

    Semmoset kinky-setit sieltä. En haluu edes tietää mitä teet vapaa-ajallas


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eutanasia on liian nopea tapa kuolla,

    Psykiatrisen potilaan hoidosta pitää nauttia...

    Oleellisempaa on miettiä että kun puoskarin lapset tapetaan niin syödäänkö ne sen jälkeen vai poltetaanko. Humpuuki-pedarille vähän omaa lääkettä. Itse kallistuisin syömisen puolelle, sinapin ja ketsupin kera, kyrpä tietenkin koko ajan seisoen.. Toki itse lastentappaja puoskarikin poltetaan sitten myöhemmin, annetaan sen nyt pitää hautajaiset imbesilli-lapsilleen ensin. Ripaus inhimillisyyttä, vaikka puoskari sitä nyt ei välttämättä ansaitsisikaan..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oleellisempaa on miettiä että kun puoskarin lapset tapetaan niin syödäänkö ne sen jälkeen vai poltetaanko. Humpuuki-pedarille vähän omaa lääkettä. Itse kallistuisin syömisen puolelle, sinapin ja ketsupin kera, kyrpä tietenkin koko ajan seisoen.. Toki itse lastentappaja puoskarikin poltetaan sitten myöhemmin, annetaan sen nyt pitää hautajaiset imbesilli-lapsilleen ensin. Ripaus inhimillisyyttä, vaikka puoskari sitä nyt ei välttämättä ansaitsisikaan..

    Entäpä jos sinulle syötetään tabletteja, niin että et pysty tuohon..?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Entäpä jos sinulle syötetään tabletteja, niin että et pysty tuohon..?

    Syö vaan ite ne tablettis, tarviit niitä enemmän, huora. Puoskarin lasten syömisen jälkeen on tärkeä paskantaa reippahasti. Olishan se vähän epäkohteliasta jättää imbesilli-puoskari ilman mitään fyysistä jonka voi laittaa lapsensa arkkuun. Nythän sillä on; Höyrävä kasa paskaa. Tuosssa puoskari voi nähdä paljon samaistumispintaa, ihan kuin peiliin katsoisi. Kyllä ne hullun humpuuki-pedarin silmät loppujen lopuksi lakkaa kiilumasta..


  • Psykiatria on kyllä vittumaisia hommaa, saatanan keksintö

  • Jotkut lääkkeethän muuttaa aivojen rakennetta. Itsellä käynyt niin että suu muurautuu umpeen ja meinaa tukehtua. Toki geeneilläkin on tässä syynsä. "Mikset sitoudu kuntoutukseen"

  • Kommunistit(puoskarit) han on aina halunneet tappaa "omiaan". Tämä johtaa sitten jännitteisiin.

   • Puoskarithan useimmiten on itse moniongelmaisia hulluja, juoppoja, todellisuudesta irrallaan, tai muuten imbesillejä. Näiltä jonkun todellisen tason odottaminen on pahin virhe minkä voi tehdä. Kyllä itsekin nuorena kummeksuin näitä puoskarin tappamisesta fantasioivia, en kyllä kummeksu enää. Vanhemmitenhan sitä oppii että nämähän on juuri niitä aitoja, oikeita arjen sankareita.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Puoskarithan useimmiten on itse moniongelmaisia hulluja, juoppoja, todellisuudesta irrallaan, tai muuten imbesillejä. Näiltä jonkun todellisen tason odottaminen on pahin virhe minkä voi tehdä. Kyllä itsekin nuorena kummeksuin näitä puoskarin tappamisesta fantasioivia, en kyllä kummeksu enää. Vanhemmitenhan sitä oppii että nämähän on juuri niitä aitoja, oikeita arjen sankareita.

    Ditto. Puoskari voi vetää kiikkuun jos ei kestä kuulla totuutta itsestään.


  • "Käypä-hoitoja-laativat puoskarit" on ihan yleinen vitsi nykyään. Ei se henkilökunnan vika ole, hyvää työtä ne varmaan tekee niillä keinoilla mitä on. Toki idiootteja mahtuu joka työpaikkaan. Ei psykiatrian taso ole kyllä noussut yhtään vuosien saatossa.

  • Se on kovvaa hommaa kun aivojen rakenteita lähdetään muuttamaan. Kaikki ei tuosta selviä ja kuolee pois. Lääkärit on vittumaisen härskiä sakkia.

  • Tekopyhille kommaripuoskareille aina 👎👎🤮vittu minkä määrän kärsimystä nää sadisti hullut on saanut aikaan.

  • Eei kannata eugenisti-psykiatria vastaan ees yrittää, ei maha mittään. Zyklon B. tä

  • Ohan ne kallonharppaajat vittumaista porukkaa. Yleensähän siinä tulee semmonen "eugenisti anna mun elää" - fiilis, eiks niin. Ihan tulee jotkut pedariringit mieleen kun hullut boostailee egojaan subjektiivisesti sairaiden kustannuksella.

  • Onko tutkittu tiettyjen lahkolaisten kenties liian suurta luuloa kykyyn "parantaa" ihmisiä?

   • Ei niitä kannata tutkia.. vois löytyä liian tuhmia juttuja


  • Jaa-a, mutta sen kun tietää että psykiatrit on yleensä umpihulluja sadisteja ja mielisairaanhoitajat aivopestyjä mielisairaita, pääsee jo johonkin.

  • Lauermahan puhuu haastatteluissa saalistusvietistään, siinähän sitten herää kysymys miksei tää sankari oo lähtenyt esim. Sotilaaksi/urheilijaksi jos haluaa "saalistaa"? Liekö syynä kommunistin puuttuva selkäranka/kyvyt. Besserwisseröinti on vähän helpompaa.

   • No eikun Hanskiboy vaan palvoo sitä saatanaa, rauhallinen, hieman epämääräinen ilme kasvoillaan.. Ei sillä muuta talenttia ole. Välillä hieman "pihisee" ja örisee kiimasta, tuon prosessin aikana.


  • Toisaalta moni näistä lois-virassa olevista kehitysmaa-tason puoskareista uskoo myös Jeesukseen Kristukseen. Ihanan romanttista porukkaa. Leipäveitsellähän näitä on silti nussittava perseeseen 1,5h, takkatulen räiskyessä tunnelmallisesti taustalla.. Sen luokan humpuukipedareita kumminkin.

  • Oikeaa terminologiaa jos haetaan niin se ois hullu hyvefasisti/eugenistipedari. Rakkaalla puoskarilla on monta nimeä.

   • Myös kansanmurhaaja-kiilusilmä on osuva. Mitäs läksit


  • Oivallista pohdintaa. Ei hullulla kehitysmaa-tason puoskarilla ole lupa omata egoa. Tuottavan työn tekijäthän noiden lois-huorien palkat kuitenkin maksaa.

  • Niin, sehän on vaan terveen ihmisen merkki että keho hylkii kemiallista valmistetta joka ei sinne luonnostaan kuulu. Sanohan tuo kiiluvasilmäiselle pedari-puoskarille.. Sehän sekoaa täysin, silmämunat pullahtaa ulos kuopistaan jne.. Kyllä lääketehtailla on hyvä tulevaisuus kun näitä perseensä myyviä huoria lyllertää maan päällä.. Puoskari toki on hitaan ja vittumaisen kuolemansa ansainnut..

   • Eei oo hullusta kiilusilmä pedari puoskarista vastuunkantajaksi 🤣 helpompihan se on piiloon mennä.


  • "Poskille nousi puna ja ilmassa tuoksui likaisen kansanmurhaaja-paskahousu pedarin jäykistynyt muna" Miks nää puoskarit diggaa aina esittää jotain hirveen hyvää ihmistä vaikka ne ei sitä todellisuudessa oo. Eihän tossa oo mitään tolkkua. Kyl nää kultti-pedarit pitäis johonkin oikeisiin tuottaviin töihin saada.

   • Kyllähän tuo vituttaa kun kansanmurhaajat ei osaa käyttäytyä. Ensinhän näille pitää opettaa käytöstapoja, siten vasta _pyrkiä_ lähtemään kouluttamaan näitä johonkin oikeisiin tuottaviin töihin. Paino sanalla pyrkiä, liikaa ei välttämättä pidä odottaa..


  • Mina virolaine kansanmurhaaja läkäri jos Mina sinule tälästä laita?? Mina rotta

  • 😅Kiiluvasilmäisen kehitysmaa-tason puoskarin lapsien tappamisesta pitää nauttia..

  • Tokihan lois-virassa porsasteleva kiilusilmä/pedari-puoskari on ruumiin häpäisynsä ansainnut. Pohdinnan aihe onkin puoskarin lapset. Periaatteessahan niiden voisi antaa elää, mutta kyllä mä nekin tappaisin. Ihmiskunnan tulevaisuutta on kuitenkin ajateltava, syöpäinen/raukkamainen kansanmurhaaja-geeni on syytä kitkeä pois..

   • Juuri näin! Kansanmurhaaja-puoskarin lapset polttoraiskattava!! Nam!! Get right or you will get left


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juuri näin! Kansanmurhaaja-puoskarin lapset polttoraiskattava!! Nam!! Get right or you will get left

    Käytännössä juuri noinhan tuo on. Vaikka lapset tulisi jättää rauhaan, hullun puoskarin lapset on poikkeus, syödään ne pois. Sen luokan saastaa kuitenkin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Käytännössä juuri noinhan tuo on. Vaikka lapset tulisi jättää rauhaan, hullun puoskarin lapset on poikkeus, syödään ne pois. Sen luokan saastaa kuitenkin.

    Pitää muistaa että hullun kiilusilmä kehitysmaa-tason puoskarin lapset maistuu kuitenkin aivan syövältä.. Josko jotkut kotieläimet nuo suostuis syömään..


  • missä päin mikkeliä toi moisio ees sijaitsee

   • Kantsii kyl mennä ihailemaan kansanmurhaajien touhua. Sen luokan huikeeta pedari-puoskaria, kiilusilmää/käsittämöntä pierumonsteria sieltä löytyy. En oo rasisti, mut veikkaan et jos oot maahanmuuttaja nii hoitsut kyl antaa pilluu..


   • Kantsii kyl mennä ihailemaan tota kansanmurhaajien touhua. Niin käsittämätöntä pedari-puoskaria, kiilusilmää/pierumonsteria sieltä löytyy. En oo rasisti, mut veikkaan et jos oot maahanmuuttaja ni hoitsut kyl antaa pilluu..


  • missä päin sijaitsee siisi

  • Se sijaitsee yllättäen Moision kaupunginosassa, Mikkelissä.

  • Mottonahan kill what kills you on perushyvä. Sen vuoksi hullulta, kehitysmaa-tason pedari-puoskarilta pää irti, ruumis häpäisyyn & puoskarin haudalle väännettävä reippaat, jämäkät paskat.

  • Tokihan psykiatria on sitä aitoa, oikeaa natsismia, eugeniikkaa. Kulkee vaan vähän eri nimellä nykypäivänä. Hullut humpuukipedarit vaan tykkää aina puhua jostain persuista mitkä ei liity mitenkään mihinkään, kääntääkseen huomion pois omasta törkyilystään. Syynä tähän on puoskarin pelkuruus/selkärangattomuus. Sen siitä saa kun annetaan ihmisarvo saastalle jolle se ei todellisuudessa kuulu, ja annetaan niiden olla osa yhteiskuntaa/työelämässä. Lieventävänä asianhaarana ehkä se että alalle hakeutuu myös kehitysvammaisen tasolla olevia imbesillejä jotka ei välttämättä edes tiedä mitä tarkkaan mitä tekevät.

   • Onhan sitä sen luokan "namin tarjoajaa" että huhhuh. Joskus pitää olla cruel to be kind, eli hullut kehitysmaa-tason sontiaispuoskarit uuniin että normaalit ihmiset saa elää rauhassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onhan sitä sen luokan "namin tarjoajaa" että huhhuh. Joskus pitää olla cruel to be kind, eli hullut kehitysmaa-tason sontiaispuoskarit uuniin että normaalit ihmiset saa elää rauhassa.

    Noinhan tuo on. Mielenkiintoista olisi kuulla jonkun valkotakkipellen vasta-argumentit. Mutta eihän nuo huorat edes pysty puhumaan kun on lääketehtaiden edustajien kullit niin syvällä kurkussa.


  • Olen kuullut huhuja, että Moision sairaala muutettaisiin koronaparantolaksi. Mahtaako pitää paikkaansa?

   • Kyllä pitää.


  • Toivottavasti vaihtuu myös hlökunta, tai tulee ruumispusseille käyttöä..

  • Itseasiassa Thln uusien käypä-hoito suositusten mukaan koronaa tulee hoitaa masennus/psykoosilääkkeillä, jos taustalla on esim. Masennusta. Tämän minulle kertoi Hanskiboy Lauerma. Kyllä minä Hanskia uskon.

  • Mieleen jäi vanha irstas mielenterveyshoitaja joka mielellään kulutti työaikaansa nuorten ja nättien sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa.

   • Tuo ala vetää kyllä puoleensa noita "irstailijoita". Olis hauskaa jos se ei olis niin surullista. Ihmisten terveydellä leikkijät/aivopesijät on sitä alhaisinta saastaa.


  • Toisaalta näitä hulluja saastoja pitää myös pyrkiä ymmärtämään ja pystyä toteamaan heidät ihmisiksi, kaikesta likaisuudesta, lipevyydestä, raukkamaisuudesta huolimatta. Se on sitä ihmisenä kehittymistä ja kasvamista. Jokin syyhän siihen on oltava että heistä on tullut tuollaisia. Toki se. että hullut hakeutuu hoito-alalle puoskaroimaan/porsastelemaan ihan vaan vittuillakseen on asia mitä ei tarvitse edes pyrkiä hyväksymään/ymmärtämään.

   • Tuonhan nyt tietää kaikki, turha edes keskustella enempää. Hyvä esimerkki tänkin maan mädännäisyydestä että tuo puoskareiden pelleily on ylipäätään laillista.


   • Riippuu aina kenellä se valta-asema on. Jos se on jollain hulluilla vassareilla/femi-natseilla niin on selvää että tuhoa tulee eniten. Nuo ihmisjätteet käyttää valtaa takuuvarmasti kaikkein härskeimmin/raukkamaisimmin omaksi edukseen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Riippuu aina kenellä se valta-asema on. Jos se on jollain hulluilla vassareilla/femi-natseilla niin on selvää että tuhoa tulee eniten. Nuo ihmisjätteet käyttää valtaa takuuvarmasti kaikkein härskeimmin/raukkamaisimmin omaksi edukseen.

    Nää on sen luokan alinta ihmisroskaa että kys. Ihmisten elämiä ei tule kunnioittaa lainkaan. Tapettava heti jos siihen on mahdollisuus, mahdollisimman hitaasti ja kivuliaasti.


  • Jaa, copypastea. Vau. Itseasiassa jos tarkkoja ollaan niin julkisen puolen paskaviroissa puoskaroivat hullut on niitä pahimpia loisia, nykypäivän natseja. Käytännössähän noille maksetaan (suhteellisen hyvin) mm. tuottavan työn tekijöiden, sinänsä terveiden nuorten ym. paskomisesta. Nettoveronsaajia, ei maksajia. Saastaisia syöpäläisiä. -1/5

  • Jonkun virosta valmistuneen vammauttaja-"lääkärin" käsiin ku lapsensa laittaa niin kannattaa ruveta varailemaan jo hautapaikkaa valmiiksi :D. Huh huhhuh mitä saastaa se leipä elättää.

  • Aloittaminen on vaarallista, lopettaminen on vaarallista, pitkään käyttäminen tuo valtavia haittoja. Kaikkien aikojen vitsi et hullut namintarjoajat kehtaa kutsua itseään lääkäreiksi. Virosta ja Venäjältähän noita puoskareita pitää roudata kun suomesta ei löydy tarpeeksi selkärangattomia kiilusilmiä tappotalkoisiin.

  • Lähes kaikki psykiatrit kärsivät ns. Humpuukipedarius-persoonallisuushäiriöstä. Tähän kuuluu suuri perusteeton itseluottamus, omassa ahtaassa kuplassa eläminen & tyydytyksen saaminen asioista periaatteessa päinvastaisista asioista mitä normaalit ihmiset. Puoskarin "parantuminen" lähtee oman saastaisuuden myöntämisestä. Toki omaa olemassaoloa pitää joka tapauksessa vähän hävetä.

   • Jyrähdän römeästi yhteiskunnan perusteettomalle psykologisoinnille, mutta myöntää täytyy että psykoteollisuutta käytetään lumelääkkeenä todelliseen ongelmaan. Psykologisointi johtaa toisaalta terveiden ihmisten patologisointiin, toisaalta aidosti sairaiden ihmisten ongelmien inflaatioon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jyrähdän römeästi yhteiskunnan perusteettomalle psykologisoinnille, mutta myöntää täytyy että psykoteollisuutta käytetään lumelääkkeenä todelliseen ongelmaan. Psykologisointi johtaa toisaalta terveiden ihmisten patologisointiin, toisaalta aidosti sairaiden ihmisten ongelmien inflaatioon.

    Lääkäreihin luottaminen luonnollisesti "sairastuttaa" tietyt ihmiset, jos mietitään että hoidetaan ongelmaa mitä ei todellisuudessa edes sinänsä ole, vaan kyseessä on keksitty "sairaus", lääkkeillä jotka aiheuttaa valtavia (elimellisiä) haittoja. Kuinka ollakkaan voi ajatusmaailma ja suhtautuminen tiettyihin asioihin muuttua vähän vihamielisemmäksi.


   • Sanoisin mielumminkin että psykiatreissa on hyvin paljon persoonallisuushäiriöistä kärsiviä ihmisiä, varsinkin narsismi on selvästi yliedustettu psykiatrien joukossa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sanoisin mielumminkin että psykiatreissa on hyvin paljon persoonallisuushäiriöistä kärsiviä ihmisiä, varsinkin narsismi on selvästi yliedustettu psykiatrien joukossa

    Mutta ei kai hullu-psykiatri sentään niin irtaantunut todellisuudesta ole että luulee hänen anti-midaan kosketuksesta voi olla jotain oikeaa hyötyä potilaalle? Eihän?!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sanoisin mielumminkin että psykiatreissa on hyvin paljon persoonallisuushäiriöistä kärsiviä ihmisiä, varsinkin narsismi on selvästi yliedustettu psykiatrien joukossa

    Eli hullun puoskarin ongelma on se että se luulee olevansa jotenkin hyvä, vaikka se on todellisuudessa suht keskinkertainen, jopa paska.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli hullun puoskarin ongelma on se että se luulee olevansa jotenkin hyvä, vaikka se on todellisuudessa suht keskinkertainen, jopa paska.

    Käytännössä juuri noin. Hullut humpuukipervot on täydellinen esimerkki että on kaikkien etu ettei jokaista sankaria pidä tunkea väkisin työelämään jos taso on "vähän" kyseenalainen. Toimeentulo tulee järjestää jotenkin muutoin. Ja jos tungetaan niin ei nyt saatana ainakaan terveydenhoito-alalle. Hyviä vaihtoehtoja esim. Maataloustyöt, siivous, mutapainija, star wars-hahmo, ym..


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli hullun puoskarin ongelma on se että se luulee olevansa jotenkin hyvä, vaikka se on todellisuudessa suht keskinkertainen, jopa paska.

    Useasti puoskarit on sellaisia elämässään tietynlaisen syrjimisen kohteeksi joutuneita. Syynä tähän on että henkilö on umpimielisairas HULLU. Sitten lähdetään opiskelemaan lääkäriksi. "kyl mä osaan auttaa ihmisii, jengi ei vaan tajuu miten hyvä mä oon". Et tietenkään osaa. Mielisairas hullu ei saa aikaan muuta kuin tuhoa. Likaisuudessaan ja lipevyydessään suoraan pedareihin verrattavia ihmispaskoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jyrähdän römeästi yhteiskunnan perusteettomalle psykologisoinnille, mutta myöntää täytyy että psykoteollisuutta käytetään lumelääkkeenä todelliseen ongelmaan. Psykologisointi johtaa toisaalta terveiden ihmisten patologisointiin, toisaalta aidosti sairaiden ihmisten ongelmien inflaatioon.

    Sinun jyrähtämiselläsi ei ole mitään merkitystä. Oman elämänsä epsteinit tienaa liian hyvin myrkytyksellä että ne sitä lopettaisi. Ja tod. näk saa siitä myös kiksejä.


  • Itselle jäi mieleen vittuileva, vähän yksinkertaisen oloinen naishoitaja joka ei oikein osannut sanoa muuta kuin "maailma on kova paikka" ja "rasismi on väärin". Tiesin kys. asiat jo ennestään joten keskusteluista ei oikein jäänyt mitään käteen. Huhhhhuijaa millä tasolla voi touhu olla.

  • Julkinen toki on puhdas, käsittämätön vitsi, eikä välttämättä mikään hauska sellainen. Lääkäreiden piikkiin tavallaan vaikea laittaa vaikka käsittämättömän surkeatasoista/likaista tunaria sieltä löytyykin, isoimmat syylliset lienee sieltä THL:n umpivoidelluista/korruptoituneista käypä-hoitoja laativista puoskareista? Mene yksityiselle tai tukehdu julkisen saastaisuuteen.

  • Psykoteollisuus tuottaa terveen ihmisen muotteja, joihin yritämme mahtua psykoteollisuuden tarjoamin työkaluin. Vaarana on piilonormatiivisuus. Korostetaan vapautta ja yksilöllisyyttä, mutta käytännössä pakotetaan tiettyihin ajattelu- ja toimintapoihin

   • Eihän siinä muuta olekaan kuin vaaroja kun mielisairaat imbesilli-hullut lähtee hoito-alalle töihin.


  • Hullun kehitysmaatason puoskarin tehtävä on takoa itselleen päähän: Olen puhdasta pedareihin verrattavaa ihmissaastaa, en ansaitse ihmisarvoani, vaan syövän. Jos ei hullu puoskari edes tuohon pysty niin kaikki toivo on menetetty. Sen jälkeen ainoa vaihtoehto on puoskarin pään irroitus, ruumiin häpäisy & puoskarin lasten syönti.

  • Psykokulttuuri eli arjen psykologisoituminen näkyy ihmisten tavassa selittää omaa ja muiden käytöstä psykologisilla termeillä. Ajattelussa painottuu mm. minuus ja sen vatvominen, tunteiden merkityksen korostaminen sekä normista poikkeavan käytöksen määritteleminen psykologiseksi häiriöksi.

   Ei tulisi häiritä sitä mikä ihmisessä tapahtuu luonnollisesti. Jokaisella on luonnostaan voimavaroja, joilla selvitä elämänkolhuista ja traumatisoituminen on aina poikkeus. Läheisten tuki voi olla parempaa ”hoitoa” kuin jälkipuinti terapeutin kanssa.

   • Näinhän se on, pupuseni. Lääkärillä käynti-->pelkkää haittaa--->lääkkeiden syönti--->lähes pelkkää haittaa--->terapeutilla käynti--->täysin turhaa tyhjänpuhumista. Vittu tää on kyllä huikea maa, naminami-virkoja löytyy joka lähtöön.


  • Naminami-viroistahan ne oikeat natsit tunnetusti löytyy. Siinä vihapuhuva persu vaikuttaa suurelta hyväntekijältä kun hullu eugenisti-puoskari lähtee viattomia lahtaamaan.

  • Psykiatriassahan on tosiaan mukana "hyppysellinen" eugeniikkaa. Siinä geenit ratkaisee aika paljon kun vastaanotolle menee näytille, on nimittäin kiilusilmä-puoskarilla suht matala kynnys lähteä uunittamaan. Varsinkin jos on kommaripuoskari/viron ihme/venäjän lahja maailmalle.

  • Psykiatrian puolelta löytyy myös runsaasti käsittämättömän likaisia ja saastaisia lestoja ym. Mitä näitä "hengen" miehiä/naisia nyt on. Siellä ne lääkehuuruissa tappaa toisten lapsia silmät kiimasta kiiluen & nännit nöpöttäen.

  • Tarkalleen ottaen psykiatrialla saisi olla töissä vaan miehiä. Naisilla kun on joku kummallinen halu/fetissi tappaa toisten lapsia. Kai tuosta rekkalesbojen keskuudessa jotain uskottavuuspisteitä saa.

   • Yllättyisit todella paljon jos tietäisit millaisesta törkyilystä läskinilkkaisten rekkalesbojen simpukan nuolenta-ringeissä saa uskottavuuspisteitä, sekä ns. Mitaleja rintaan. Jos aikaisemmin olit sitä mieltä että naisiin kohdistuva väkivalta on väärin, mielipiteesi saattaa muuttua. Kyllä vahvan ja itsenäisen naisen pitää pystyä ottamaan vastaan vähän moukkua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Yllättyisit todella paljon jos tietäisit millaisesta törkyilystä läskinilkkaisten rekkalesbojen simpukan nuolenta-ringeissä saa uskottavuuspisteitä, sekä ns. Mitaleja rintaan. Jos aikaisemmin olit sitä mieltä että naisiin kohdistuva väkivalta on väärin, mielipiteesi saattaa muuttua. Kyllä vahvan ja itsenäisen naisen pitää pystyä ottamaan vastaan vähän moukkua.

    Noinhan tuo käytännössä on. Voip hulluille sioille tulla "kuumahkot" paikat viimeiseillä tuomiolla.


  • Se on mätä lääketiede sitä juutalaisten syöpäilyä. Holokausti on puhdas valhe, ja vaikka totta olisikin niin jutkut on kyllä kaasuttamisensa ansainnut. Hullu paskahousu-pedari puoskari toki myös.

   • Johan tulee tutkijalta laadukkaan ja uskottavan kuuloista settiä.


  • On kyllä tosi luotettavan ja uskottavan oloinen tutkija. Kyllä luotan kyseiseen tutkijaan.

  • Noita haista vittu-tason trolli"tutkijoita" Suomessa kyllä riittää. Vähän menee humpuukipervoilla liian kovaa.

  • Psykoterapia, liikunta, vertaistuki ja monet muut lääkkeettömät hoidot ovat osoittautuneet kerta toisensa jälkeen vähintään yhtä hyviksi, elleivät paremmiksi masennuksen hoitomuodoiksi kuin lääkkeet. Toisin kuin psyykelääkkeillä, lääkkeettömillä hoidoilla on käytännössä vain ja ainoastaan hyviä sivuvaikutuksia.

   Skitsofrenian hoitamiseen käytetyt ”uuden polven antipsykoottiset” lääkkeet eivät nekään kestä vertailua lääkkeettömyyteen. WHO eli YK:n alainen Maailman terveysjärjestö käynnisti vuonna 1969 seurantatutkimuksen skitsofreenikkojen hoidosta länsimaissa ja niin sanotuissa kehitysmaissa. Viiden vuoden jälkeen kehitysmaiden skitsofreenikot olivat paljon todennäköisemmin oireettomia ja heidän sosiaalinen tilanteensa oli poikkeuksellisen hyvä.

   • Ok robotti


  • Objektiivisesti tarkastellen kiilusilmä paskahousu pedari-puoskarin tehtävä on vammauttaa & tappaa toisten lapsia, ja sitten keinotella siitä vastuusta ulos. Tuo on seurausta siitä kun omassa Aku ankka-maailmassaan eläviä vassarikommareita päästetään touhuamaan hoito-alalle. #hullupuoskari #outohumpuukipervo

  • Suomessa vain lääkärillä on oikeus tehdä sairauden diagnoosi ja määrittää sen hoito, ottaa potilas sairaalaan ja kotiuttaa hänet. Lääkärit ovat vastuussa työstään paitsi potilailleen myös yhteiskunnalle. Lääkärien Geneven sopimuksella 1864 saama koskemattomuus ja erityisoikeudet ovat myös ammattikuntaa koskevia velvoitteita. Lääkärien odotetaan kaikkialla puolustavan ihmisyyttä ja lievittävän inhimillistä hätää ketään syrjimättä etiikkansa mukaisesti.

   https://www.psy.fi/yhdistys/arvot

   • On vanha sopimus mutta ei koskenut natseja, pedareilla on omat lakinsa.


   • Ihmisyys ja eettisyys on huomioitava, se on ihan selvää, samoin sosiaaliset tarpeet, yhteishenki ja niin edelleen

    Nämä ovat kaikille psykiatreille peruskauraa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihmisyys ja eettisyys on huomioitava, se on ihan selvää, samoin sosiaaliset tarpeet, yhteishenki ja niin edelleen

    Nämä ovat kaikille psykiatreille peruskauraa

    Ehhehehheh... *kainalopieru*


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ihmisyys ja eettisyys on huomioitava, se on ihan selvää, samoin sosiaaliset tarpeet, yhteishenki ja niin edelleen

    Nämä ovat kaikille psykiatreille peruskauraa

    Lol. Unohdat sen itsestäänselvyyden että lähes kaikki psykiatrit/psykologit ym on itse mielisairaita hulluja. Se tekee hommasta paradoksin ja syö "vähän" uskottavuutta touhuilusta.


  • On väärä näkemys että psykiatrian tarkoitus on vain vammauttaa ja tappaa viattomia. Funktio on myös järjestää loisvirkoja/suojatyöpaikkoja vitun turhille mulkuille seniileille. Siellä on sitten kiva "touhuilla".

   • Lääketieteellisen asiantuntemuksen laiminlyönti saattaa johtaa potilaan parasta hoitoa väheksyvään epätäsmällisen psykososiaalisen tuen lisääntymiseen tieteellisesti perustellun ja parhaaseen taitoon perustuvan hoidon kustannuksella. Potilaiden tarpeiden laaja-alaisen ja moniammatillisen arvioinnin ja hoidon tulee aina olla tavoitteena, eikä se ole ristiriidassa lääketieteellisen näkökulman kanssa, mikäli ei muodostu esteeksi parhaan ammattitaidon ja tiedon mukaisen menettelyn toteuttamiselle. Lääketieteellisen näkökulman laiminlyöminen voi pahimmillaan vaarantaa potilaan turvallisuutta ja henkeä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lääketieteellisen asiantuntemuksen laiminlyönti saattaa johtaa potilaan parasta hoitoa väheksyvään epätäsmällisen psykososiaalisen tuen lisääntymiseen tieteellisesti perustellun ja parhaaseen taitoon perustuvan hoidon kustannuksella. Potilaiden tarpeiden laaja-alaisen ja moniammatillisen arvioinnin ja hoidon tulee aina olla tavoitteena, eikä se ole ristiriidassa lääketieteellisen näkökulman kanssa, mikäli ei muodostu esteeksi parhaan ammattitaidon ja tiedon mukaisen menettelyn toteuttamiselle. Lääketieteellisen näkökulman laiminlyöminen voi pahimmillaan vaarantaa potilaan turvallisuutta ja henkeä.

    Väärin. "Lääketieteellisen asiantuntijan" ja pseudo-kemian expertin ero on hiuksenhieno jos sitä on edes olemassa. Its a trap, naminami-setä/täti myrkyttää kyllä jos sille antaa tilaisuuden.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väärin. "Lääketieteellisen asiantuntijan" ja pseudo-kemian expertin ero on hiuksenhieno jos sitä on edes olemassa. Its a trap, naminami-setä/täti myrkyttää kyllä jos sille antaa tilaisuuden.

    Kun popsit nappeja, aivosi sulavat ja "oppimiskyky ja muisti heikkenee"


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun popsit nappeja, aivosi sulavat ja "oppimiskyky ja muisti heikkenee"

    Kerro vähän lisää itsestäänselvyyksiä Le imbecil ;D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun popsit nappeja, aivosi sulavat ja "oppimiskyky ja muisti heikkenee"

    Entäs jos esim. Syö nappeja määräävän hullun "lääketieteen ammattilaisen" lapset? Onko tällä aivoja parantava vaikutus?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Entäs jos esim. Syö nappeja määräävän hullun "lääketieteen ammattilaisen" lapset? Onko tällä aivoja parantava vaikutus?

    Tutkimustietojen mukaan kyllä. Moraalisesti oikeilla toimenpiteillä on positiiviset vaikutukset aivojen terveyteen & elinvoimaisuuteen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun popsit nappeja, aivosi sulavat ja "oppimiskyky ja muisti heikkenee"

    Öö. Se että "oppimiskyky ja muisti heikkenee" on aika pientä. Se että ne tappaa on isompi asia. Tajuatko, kyllä/et? Keskity.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun popsit nappeja, aivosi sulavat ja "oppimiskyky ja muisti heikkenee"

    Tuostako siis johtuu että pelle-psykiatreiden aivopesemät mielisairaat mielisairaanhoitajat on yleensä jutuissaan vähän yksinkertaisen oloisia? Liikaa "popsimista"? On ne sankareita.


  • Tapasin monta hyvää ystävää Moision sairaalassa. Voi niitä aikoja, kun juttelin lepakkomiehen ja teräsmiehen kanssa!!

  • Täällä joku juttelee ahkerasti itsekseen ja toistaa samaa mantraa.
   Olisiko hoidon tarpeessa kenties?

   • tähän sopii hyvin muodissa oleva "tosi hieno ja tärkeä mielipide hei, mut en kyl näe ketään kuka ois sitä kysynyt"


   • Sä voisit kyllä mennä, pakko myöntää. Katotaan sit tuutko ulos ruumispussissa, pyörätuolissa, kaikki munuaiset vielä tallella, silmät takaraivossa vai miten.


   • Mantraa? :D tässähän vaan yritetään rohkaista vammauttaja- pedari puoskaria uskaltautumaan ulos ahtaasta kuplastaan.. Ei voi olla niin pelottavaa vaikka paskahousu onkin. Camaan puoskari! Hyvä puoskari! Luota ittees puoskari!


  • Sitä se on kun kehitysmaatason puoskarit vauhdissa :) Onhan toi kieltämättä vähän surullista että julkisen loisijoita ei saada mihinkään oikeisiin töihin, missä niistä vois hyvänä päivänä olla jotain muutakin kuin haittaa.

  • Puoskarit on kyllä sitä likaisinta jätettä, ei siitä mihinkään pääse vaikka miten yrittää asian nähdä. Aika vitun Hannes pitää olla että suuntautuu hoitoalalle jos ei ole mitään muuta annettavaa kuin joku keskiajalle kuuluva vitun väsynyt ja teennäinen humpuukipervoilu. Pthyi vit

  • THL:n "tutkimukset" on täynnä tahatonta komiikkaa. Vittu mitä trolleja tuossa paskaorganisaatiossa muhii. Korona on hyvä esimerkki. Taaksepäin kun katsoo niin esim.tietyt (skarpit) poliitikot pystyi jo tammikuussa ennustamaan koronan vakavuuden paljon paremmin ja tarkemmin kuin THL:n "dosentit". Toki THL:n tuuliviireillä on sittemmin linja muuttunut. Jos ei viisaammat (ei tietenkään th-alalla työskentelevät) olis valistanut ja takonut järkeä THL-kusiaisten päähän oltaisiin heidän johdollaan tod.näk Ruotsin linjalla ja ruumiita 10x enemmän. Huutonaurua 0-tason paskatutkimuksia verorahoilla tehtaileville puoskareille.

  • Voin kyl hyvin kuvitella kun joku hullu kehitysmaatason pedari puoskari soittaa thl:n toimistolle silmät kiiluen:"Haloo, onko THL:ssä? Henkilö loukkasi juuri herkkiä tunteitani Internetissä ronskeilla sanavalinnoilla. Asiasta on aloitettava tutkinta välittömästi!! Vaadin kirjoittajaa vankilaan ja minulle kunnon korvaukset henkisestä kärsimyksestä!!"

   • :DDDD. Veroeuroja ryöstävän & toisten lapsia paskovan loisvirka-puoskarin toiminnaltahan tuo kuulostaa. Puoskaria kouluttaessa tärkein ja ensisijaisin tavoite on saada puoskarille todellisuudentaju. Sen jälkeen voidaan vasta lähteä opettamaan oikeiden, hyödyllisten töiden tekoon. Siivouksesta on hyvä aloittaa, sen jälkeen pikkuhiljaa vaativampaa työtehtävää..


   • Anonyymi kirjoitti:

    :DDDD. Veroeuroja ryöstävän & toisten lapsia paskovan loisvirka-puoskarin toiminnaltahan tuo kuulostaa. Puoskaria kouluttaessa tärkein ja ensisijaisin tavoite on saada puoskarille todellisuudentaju. Sen jälkeen voidaan vasta lähteä opettamaan oikeiden, hyödyllisten töiden tekoon. Siivouksesta on hyvä aloittaa, sen jälkeen pikkuhiljaa vaativampaa työtehtävää..

    Ja kun puoskaria uudelleenkoulutetaan ns. Yleishyödyllisiin hommiin, on tärkeää ettei häntä jätetä hetkeksikään valvomatta, varsinkin jos lähistöllä on lapsia.. Sehän rupeaa heti myrkyttämään/tarjoamaan "namia" jos tilaisuus aukenee! Vähän sairaammat mieltymykset/fetissit kun omaa. Voi vitun puoskari.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja kun puoskaria uudelleenkoulutetaan ns. Yleishyödyllisiin hommiin, on tärkeää ettei häntä jätetä hetkeksikään valvomatta, varsinkin jos lähistöllä on lapsia.. Sehän rupeaa heti myrkyttämään/tarjoamaan "namia" jos tilaisuus aukenee! Vähän sairaammat mieltymykset/fetissit kun omaa. Voi vitun puoskari.

    Ihmisjäte-puoskarin mielisairaus on vaan ensin hoidettava alta pois.. Esim. Tanakka annos ketipinoria tai muuta oivallista lääkettä pari kertaa päivässä..Tai sitten vaan ihan perus lobotomia, ei sekään hullulle puoskarille väärin olisi.


  • On muuten vakava asia kun hullulla kansanmurhaaja, kehitysmaa-tason pedari-puoskarilla mieli pahoittuu/tunteet tulee loukatuksi. Nenäliinojahan siinä tarvitaan.

  • Onko muka moiskan kansanmurhaaja valkotakkipellet vielä vapaalla jalalla? Siellä ollaan valvirassa taas hyvin hereillä.

   • Ofc, hyviä on fassukat kiemurtelemaan & näyttelemään :)


  • Psykiatri ei saa ottaa vastaan lääketeollisuudelta tai muulta kolmannelta taholta sellaisia lahjoja, jotka vaikuttaisivat ratkaisevalla tavalla ammatillisen toiminnan harjoittamiseen. Lääkeainetutkimuksiin osallistuessaan psykiatrin tulee noudattaa lääkäreille yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita. Potilaan osallistuminen tutkimuksiin edellyttää suostumusta, jonka saamiseksi potilaalle on annettava riittävä tieto tutkimuksesta.

   • 😂😂😂👍👍👍 Musta huumori on sitä parasta huumoria


   • Lääketehtaiden voitelu alkaa jo kun puoskari on koulussa, mm. "koulutusmatkoja" tarjoamalla ym, ja tietenkin se jatkuu valmistumisen jälkeen. Oleellista on tehdä voitelu tietyllä tavalla naamioidusti ja piilossa ettei siitä jää ns. mustaa valkoiselle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lääketehtaiden voitelu alkaa jo kun puoskari on koulussa, mm. "koulutusmatkoja" tarjoamalla ym, ja tietenkin se jatkuu valmistumisen jälkeen. Oleellista on tehdä voitelu tietyllä tavalla naamioidusti ja piilossa ettei siitä jää ns. mustaa valkoiselle.

    Lääketehtaat targetoivat voitelunsa taitavasti. Pääkohteina on usein viro/venäläissyntyiset, viherfassukat & feministit. Eli siis nuo selkärangattomimmat ihmisroskat ketkä vaikka syö äitinsä jos se palvelee omaa etua. Kaikenlaista sankaria...


  • Psykoterapian toteuttamisen tulee noudattaa hyväksyttyjä hoitosuosituksia, antaa potilaalle riittävää tietoa eri menetelmistä ennen hoidon aloittamista ja seurata hoidolle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa muuttaa asetettuja tavoitteita. Mikäli yleisesti hyväksyttyjen hoitokäytäntöjen ja tieteellisten tutkimusten tieto viittaa lääkehoidon ja psykoterapian yhdistämisen etuihin tietyissä tilanteissa, tulee potilaalle antaa tästä tietoa ja mahdollisuus keskustella lääkehoidon tai psykoterapian tarpeesta. Psykoterapiaa antava psykiatri ei saa koskaan käyttää asemaansa väärin ja ylittää hoitosuhteen ammatillisia rajoja.

   • Lääkehoito on tarpeen jos potilas on psykoottinen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Lääkehoito on tarpeen jos potilas on psykoottinen

    Mut jos lääkäri on joku vihree/kommari/vassarifassukka tai rekkafeministi niin sitä ei kyllä kannata kuunnella. Ommuute sen verran likasta ja vastenmielistä porukkaa et huhhuh


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mut jos lääkäri on joku vihree/kommari/vassarifassukka tai rekkafeministi niin sitä ei kyllä kannata kuunnella. Ommuute sen verran likasta ja vastenmielistä porukkaa et huhhuh

    Ei julkisella juuri muita tunnu olevan. Sen takia sitä pitäisikin ajaa reilusti alas, sais ammattilaiset (:D) sit keksiä jonkun uuden alan missä on hyvä. Periaatteessa puhelinmyynti on aina hyvä ja ei niin syöpäinen vaihtoehto taitaville ihmistuntija-paskanpuhujille, ei menis ainakaan kansanmurhailuks.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei julkisella juuri muita tunnu olevan. Sen takia sitä pitäisikin ajaa reilusti alas, sais ammattilaiset (:D) sit keksiä jonkun uuden alan missä on hyvä. Periaatteessa puhelinmyynti on aina hyvä ja ei niin syöpäinen vaihtoehto taitaville ihmistuntija-paskanpuhujille, ei menis ainakaan kansanmurhailuks.

    Ongelma on vaan että kun vihervassari-fasu löytää paska-alan millä pystyy elättämään itsensä niin se ei siitä helposti luovu. Loiset on sitkeitä roikkujia


  • Tällä hetkellä mielenterveysstrategia jakautuu viiteen alustavaan painopistealueeseen. Ensimmäisenä halutaan painottaa mielenterveyttä yhteisenä pääomana ja voimavarana. Mielenterveydestä kuuluu pitää huolta ja siihen sijoittaa sekä panostaa niin ihmisen arkiympäristöissä, kasvussa, kuin yhteiskunnan muutoksissakin. Toisena alueena painotetaan lasten ja nuorten hyvän mielenterveyden rakentamista arjessa. ”Lasten ja nuorten tärkeys tulee tunnistaa, he tarvitsevat hyvää ja turvallista arkea kasvaakseen ja kehittyäkseen”, Kaikki tarvitsevat yhtäläiset eväät itsetunnon rakentamiselle ja mielenterveystaidoille, mikä tulee huomioida esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja lastensuojelussa. Lapsia ja nuoria varten tulee rakentaa tarpeenmukaiset palvelut ja näitä tukea joustavasti.

   Kolmannessa painopistealueessa korostetaan mielenterveysoikeuksien kuulumista kaikille. Myös mielenterveyden häiriöistä kärsivillä tulee olla yhdenvertainen oikeus osallisuuteen ja perusturvaan sekä oikeus määritellä itse tarpeensa. Syrjimättömyys ja ihmisarvon kunnioitus tulee ottaa huomioon tulevaisuuden linjauksissa. Neljäntenä painopisteenä ovat tarvelähtöiset ja laaja-alaiset palvelut, joissa laaja-alaisuus sekä asiakas- ja ihmislähtöisyys nähdään mielenterveyttä tukevien ja hoitavien palveluiden lähtökohtina. Lisäksi erilaiset haavoittuvat ryhmät tulee ottaa erityisen huomion kohteeksi.

   Viidentenä ja muita alueita ohjaavana painopisteenä on mielenterveysjohtaminen. Siinä katsotaan mielenterveystyötä koko laajuudessaan ja linjataan niitä periaatteita ja toimenpiteitä, joilla kokonaisuus saadaan toimimaan. Kokonaisuuden ja organisaatioiden johtaminen, lainsäädäntö, rahoitus ja nykyaikaisten tietovälineiden ja laatukriteereiden käyttö liittyvät kaikki mielenterveystyön ohjaukseen. Tarkoituksena on löytää ”johdonmukainen linja mielenterveyden edistämisessä ja ongelmien hoidossa”. Mielenterveysjohtamisessa tärkeänä osa-alueena on tutkimus ja se, että laadukas ja päivittyvä tieto ohjaa päätöksentekoa.

   • Botti spotattu! "these puoskaris really arent good for me"


   • Anonyymi kirjoitti:

    Botti spotattu! "these puoskaris really arent good for me"

    Sinut pannaan 5-piste sidontaan

    Ja sitten kaapista haetaan kallo-pora


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinut pannaan 5-piste sidontaan

    Ja sitten kaapista haetaan kallo-pora

    Hui! Vedä kiikkuun mielummin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hui! Vedä kiikkuun mielummin.

    Joo eiköhän nuo puoskarit joutais jo torille hirtettäväks, jälki on jätetty. Eikä mikään kovin nätti jälki. Epsteinejen, jammujen ym. Sankareidenhan sarjaanhan nuo menee historiankirjoihin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinut pannaan 5-piste sidontaan

    Ja sitten kaapista haetaan kallo-pora

    Puoskaria on kyllä väkisin porailtu lapsena vähän liikaa joka suunnasta kun siitä on noin likainen saasta tullut. Hullu sika.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Puoskaria on kyllä väkisin porailtu lapsena vähän liikaa joka suunnasta kun siitä on noin likainen saasta tullut. Hullu sika.

    Tod. Näk puoskarin isukki vähän poraillut kun puoskarin äiti jo mennyt nukkumaan. Ja aikuisena se vitun Tauno ei osaa yhtään käsitellä ja purkaa traumojaan. 🤦‍♂️⚰️


  • Per/kele, Menkele/kele=1 men- Lieneekö siis tuolle ilmestynyt seuraajia. Zerbialainen profeetta ilmoittii uusnatsien lopun olevan Nurbergssä niinkuin edellistenkin.

  • Kuuluisin Mikkelistä kotoisin oleva psykiatri: Professori Kalle Achté, psykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopiston professori.

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalle_Achté

   Karl Aimo (Kalle) Achté (1928 – 2019) oli suomalainen psykiatri, psykoanalyytikko, Helsingin yliopiston psykiatrian professori ja HYKSin psykiatrian klinikan ylilääkäri 1969–1991.[2] Hän julkaisi runsaasti alansa kirjallisuutta.

   Lapinlahden sairaalassa Achté aloitti potilashaastattelujen nauhoittamisen televisionauhalle. Yhdessä tohtori Leo Jarhon kanssa hän vaikutti sotilasvammalain muuttamiseen vastaamaan paremmin sodassa vammautuneiden tarpeita. Vakuutuspsykiatriassa hän kehitti post-traumaattisen neuroosin käsitteen. Laajassa tieteellisessä tutkimustyössään hän tutki erityisesti skitsofreniaa, mutta myös itsemurhia ja niiden ehkäisyä. Achtén aloitteesta alettiin psykiatrisessa hoidossa käyttämään hypnoosia.

   Achté tuli tunnetuksi myös erilaisten seksuaalisten suuntautumisten psykopatologisoinnista. Achtén mukaan esimerkiksi lesbous johtuu yksinkertaisesti siitä, että nainen ”toivoo olevansa mies, jolla on penis”.

   • Aika turhalta äijältä kuulostaa. Tekikö ikinä mitään oikeita töitä vai pelkkä omassa kuplassaan elävä "pohdiskelija"? Ja palkka verorahoista tietenkin, hohhoijaa


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aika turhalta äijältä kuulostaa. Tekikö ikinä mitään oikeita töitä vai pelkkä omassa kuplassaan elävä "pohdiskelija"? Ja palkka verorahoista tietenkin, hohhoijaa

    Tienasi enemmän kuin 99% suomalaisista... pelkästään professorin virasta sai mukavat 15000 eur/kk...


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tienasi enemmän kuin 99% suomalaisista... pelkästään professorin virasta sai mukavat 15000 eur/kk...

    Et nyt tainnut ihan saada pointista kiinni.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et nyt tainnut ihan saada pointista kiinni.

    No kerroppa paljonko sinä saat palkkaa, vai oletko itse "turha äijä"?


   • Anonyymi kirjoitti:

    No kerroppa paljonko sinä saat palkkaa, vai oletko itse "turha äijä"?

    Tuossa nyt selkeästi naureskellaan julkiselta puolelta palkkaa nostaville. Tuottavan työn tekijät ja palkkansa oikeasti ansaitsevat on erikseen. Toisaalta se että vetää kovaa liksaa julkisella ei automaattisesti tarkoita sitä että on loinen/kuppaaja. Aika tapauskohtaista tuo on. Kunhan ei ole feministi niin kaikki on ihan jees.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuossa nyt selkeästi naureskellaan julkiselta puolelta palkkaa nostaville. Tuottavan työn tekijät ja palkkansa oikeasti ansaitsevat on erikseen. Toisaalta se että vetää kovaa liksaa julkisella ei automaattisesti tarkoita sitä että on loinen/kuppaaja. Aika tapauskohtaista tuo on. Kunhan ei ole feministi niin kaikki on ihan jees.

    Ennen oli asiat paremmin. Nyky puoskarit ei saa mitään muuta kuin lietsottua rotusotaa käyntiin pelleilyllään 👍


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tuossa nyt selkeästi naureskellaan julkiselta puolelta palkkaa nostaville. Tuottavan työn tekijät ja palkkansa oikeasti ansaitsevat on erikseen. Toisaalta se että vetää kovaa liksaa julkisella ei automaattisesti tarkoita sitä että on loinen/kuppaaja. Aika tapauskohtaista tuo on. Kunhan ei ole feministi niin kaikki on ihan jees.

    Joo kyl siinä pitää olla pieni kynnys lähtee käyttää väkivaltaa jos joku femakko-fassukka yrittää pyrkiä myrkyttämään. Joku tolkku sentään.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Joo kyl siinä pitää olla pieni kynnys lähtee käyttää väkivaltaa jos joku femakko-fassukka yrittää pyrkiä myrkyttämään. Joku tolkku sentään.

    Kuulemma intersektionaalisessa meninismissä laitetaan vammauttaja-fassukka-femakko-pedareilta päät irti & ruumiit häpäisyyn? Liitythän liikehdintään.


  • Suomen Psykiatriyhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomessa laillistettu lääkäri, jonka toimiala vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Erityisestä syystä voidaan jäseneksi hyväksyä myös Suomessa psykiatrian alalla toimiva ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittanut henkilö, jota ei ole laillistettu Suomessa. Yhdistyksen jäsenyyttä haluavan henkilön tulee kirjallisesti anoa jäsenyyttä Suomen Psykiatriyhdistyksen hallitukselta toimittamalla anomus yhdistyksen toimistoon. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää hallitus kokouksessaan (Säännöt 3§).

   https://www.psy.fi/

  • Kissaa pöydälle; Puoskarin tappaminen & sen lasten syöminen on moraalisesti oikein. Ihmiset ei vaan hyvää hyvyyttään sitä tee. Kyseessä on siis kohteliaisuus, ja ihana kohteliaisuus onkin. Ymmärtääkö puoskari tämän? Itse uskon että välttämättä ei, sen verran ahdas on useasti tuo kupla missä nuo elelee.

   • Kyllä puoskari oman natsiutensa tiedostaa, sen julkinen myöntäminen vaan usein on liian pelottavaa puoskikselle. Tokihan näille natseiluille siellä saatananpalvoja pedareiden sauna-illoissa yhdessä runkkaillaan. Puoskarin ongelma on että se kokee taitavuutena/oveluutena sen mitä suurin osa ihmisistä pitää alhaisuutena. Varmasti pedofiileilla on samantyyppistä aivorakennetta. Puoskarin käytös on kuin kopio monista tunnetuista natseista, kielletään kaikki törkyily kuolemaan asti ;)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä puoskari oman natsiutensa tiedostaa, sen julkinen myöntäminen vaan usein on liian pelottavaa puoskikselle. Tokihan näille natseiluille siellä saatananpalvoja pedareiden sauna-illoissa yhdessä runkkaillaan. Puoskarin ongelma on että se kokee taitavuutena/oveluutena sen mitä suurin osa ihmisistä pitää alhaisuutena. Varmasti pedofiileilla on samantyyppistä aivorakennetta. Puoskarin käytös on kuin kopio monista tunnetuista natseista, kielletään kaikki törkyily kuolemaan asti ;)

    On kyllä vaikee kuvitella mitään järkevämpää vaihtoehtoa kuin hullun puoskarin polttoraiskaus & lasten syönti


   • Anonyymi kirjoitti:

    On kyllä vaikee kuvitella mitään järkevämpää vaihtoehtoa kuin hullun puoskarin polttoraiskaus & lasten syönti

    Kunnon pedareihi verrattavaa ihmisjätettä ;) likaa. saastaa. Pthyi


  • Tunnetusti myös natsit oli sosialisteja. Puoskarit elää omissa kansanmurha-fantasioissaan.

   • Puoskarin polttoraiskaus ja lasten syönti? I want it thaaaat way, I WANT IT THAAT WAY ;D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Puoskarin polttoraiskaus ja lasten syönti? I want it thaaaat way, I WANT IT THAAT WAY ;D

    En tiedä onko tuo välttämättä kovin eettistä. Elukoiden oikeuksien vaaliminen kuuluu kuitenkin vahvasti moderniin kusi-ismiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    En tiedä onko tuo välttämättä kovin eettistä. Elukoiden oikeuksien vaaliminen kuuluu kuitenkin vahvasti moderniin kusi-ismiin.

    Toisaalta jos kyseessä on kaasuttaja-vammauttaja puoskari niin polttaminen voidaan nähdä jopa oikeutettuna. Toki sika varmasti yrittää varmasti mennä sen taakse että elukoillakin on oikeudet.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Toisaalta jos kyseessä on kaasuttaja-vammauttaja puoskari niin polttaminen voidaan nähdä jopa oikeutettuna. Toki sika varmasti yrittää varmasti mennä sen taakse että elukoillakin on oikeudet.

    Tottakai. Tarpeeksi hullun ja saastaisen vihervasu femakkosian ollessa kyseessä on tärkeä pystyä selkeisiin ja vähän rajumpiin ratkaisuihin.


  • Kyllähän hullun uusnatsi puoskarin polttaminen on aina uuden alku. Ihan riittävän kauanhan nuo on jo saaneet pelleillä loisviroissaan

  • Pseudopelleily-alalta löytyy kyllä hiihtäjää jokalähtöön. Sen verran omalaatuista sakkia, ei hyvällä tavalla, että HUHHUH. Löytyy vassarifassua, viherkomukkaa, hehtaaripersettään raahaavaa femi-natsia, kiilusilmäistä matu-patjaa, Mustamäen torilta lekurin paperit ostanutta Viron vittunaamaa jne.. Persuja ja kokkareita löytyy huomattavan vähän. Onkohan nuo natsit jossain tuottavissa ja kompetenssia vaativissa töissä? Todella alhaista ja narsistista. Itsellä meni jonkin aikaa tajuta että silloin kun nuo hyväsignaloivat lapsia ja nuoria kaasuttavat puoskarit puhuu kyynel silmäkulmassa eläinten oikeuksista (myös sikojen siis)niin nehän yrittää sillä vaan pelastaa ja suojella omaa saastaista persettään. Ei ne nyt ihan niin tyhmiä olekaan saatana, taitavaa veijaria.

   • Olet väärässä. Psykiatrian koulutusohjelmassa huomiodaan lasten ja nuorten erityistarpeet

    https://luote.fi/sites/luote.fi/files/2017-05/Kognitiivinen_psykoterapeuttikoulutus_LaNu_2017-2020.pdf

    Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten kognitiivisena yksilöpsykoterapeuttina. Lasten ja nuorten kognitiivinen terapia ottaa kuitenkin huomioon keskeisesti myös lapsen ja nuoren kehitysympäristöt kuten perheen ja esimerkiksi koulun, joten kognitiivinen lasten ja nuorten terapeutti
    työskentelee usein paitsi yksilön, myös perheen ja verkoston kanssa

    Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian menetelmien tuloksellisuudesta on saatu
    näyttöä useiden keskeisten lasten ja nuorten mielenterveydenhäiriöiden hoidossa, mistä
    syystä kognitiivista psykoterapiaa puolletaankin monissa kansallisissa ja kansainvälisissä
    hoitosuosituksissa. Koulutusohjelma käsittelee näitä sisältöjä ajankohtaisen kliinisen ja
    tutkimus tiedon valossa tukien myös opiskelijan kykyä arvioida ja hyödyntää kognitiivisessa viitekehyksessä tehtyä psykoterapiatutkimusta samoin kuin hyödyntää tutkivaa
    asennetta omassa työssään.

    Koulutusohjelmalla on lisäksi Helsingin yliopiston nimeämä vastuuhenkilö. Helsingin
    yliopiston psykiatrian ja psykologian professorit ja yliopistonlehtorit vastaavat yliopiston
    kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisestä opetuksesta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Olet väärässä. Psykiatrian koulutusohjelmassa huomiodaan lasten ja nuorten erityistarpeet

    https://luote.fi/sites/luote.fi/files/2017-05/Kognitiivinen_psykoterapeuttikoulutus_LaNu_2017-2020.pdf

    Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten kognitiivisena yksilöpsykoterapeuttina. Lasten ja nuorten kognitiivinen terapia ottaa kuitenkin huomioon keskeisesti myös lapsen ja nuoren kehitysympäristöt kuten perheen ja esimerkiksi koulun, joten kognitiivinen lasten ja nuorten terapeutti
    työskentelee usein paitsi yksilön, myös perheen ja verkoston kanssa

    Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian menetelmien tuloksellisuudesta on saatu
    näyttöä useiden keskeisten lasten ja nuorten mielenterveydenhäiriöiden hoidossa, mistä
    syystä kognitiivista psykoterapiaa puolletaankin monissa kansallisissa ja kansainvälisissä
    hoitosuosituksissa. Koulutusohjelma käsittelee näitä sisältöjä ajankohtaisen kliinisen ja
    tutkimus tiedon valossa tukien myös opiskelijan kykyä arvioida ja hyödyntää kognitiivisessa viitekehyksessä tehtyä psykoterapiatutkimusta samoin kuin hyödyntää tutkivaa
    asennetta omassa työssään.

    Koulutusohjelmalla on lisäksi Helsingin yliopiston nimeämä vastuuhenkilö. Helsingin
    yliopiston psykiatrian ja psykologian professorit ja yliopistonlehtorit vastaavat yliopiston
    kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisestä opetuksesta.

    Paljonkohan noi psykiatrit tienaa?   • Anonyymi kirjoitti:

    Psykiatrit tienaa noin 13000 eur/kk

    http://d.ts.fi/verotiedot/?so=2&su=1&mk=2&vv=2016&si=115
    Lauerma Hannu Matti Ilmari s.1961
    Ansiotulo: 160 263 €

    Hienosti vastasit itsellesi vitun botti. Käytännössähän tuo pitää nähdä niin että mitä enemmän puoskari tienaa (julkisella) sitä isompi loinen aka nettoveronsaaja se on. Tuottaviin töihin sieltä porukkaa kaasuttelemasta, hus hus.


  • Buuullshit. Ei toki yllätä yhtään että "akateemikot" vääristelee ja hyvesignaloi tutkimustulokset täysin oman mielensä mukaan niin että ne näyttää hyvältä paperilla. Pakkohan se elinkeinostaan on pitää kiinni kun alalle on lähtenyt, huh?

  • Hoitajat ovat kieroutuneita. Suurin osa täysiä v!ttupäitä. Moisiossa tulee olo että olet vankilassa etkä ns mielen parantolassa. Siellä viimeistään tulethulluksi kun koko homma on ihan teatteria kun narsistiset hoitajat testailevat psykologisesti potilaita / purkavat omia patoutumiaan heihin ja sitten on nämä täysin pillerihöyryissä kuola suussa käveleviä zombeja jotka on pumpattu niin täyteen lääkkeitä että farmaseutit kiittää ja tyhmät uskoo kuinka "pari" pillerikuuria parantaa kaikki ongelmat. No käyhän se lobotomia tietysti noinkin.

   • Ei kukaan usko että pari pillerikuuria parantaa kaikki ongelmat. Se vaan voi yllättää miten nopeasti ne tekee täydellisen tuhon. Puoskarit joutaa seipään nokkaan.


  • Ongelma on että hoitajat (ja puoskikset) on usein umpimielisairaita eli periaatteessa ei sais haukkua ja halveksia. Osalla se vaan näyttäytyy niin syöpäisesti että vaikea olla sitä tekemättä. Vitun yksinkertaisen oloisia imbsuja jotka on voimaantuneet ja innostuneet vähän liikaa siitä että on päässeet työelämään, ja homma menee auttamatta törkyilyksi. Itse en usko että nuo edes kehtaisi olla noin alhaisia saastoja jos siellä ei ois kunnon mömmö-coktailia taustalla antamassa "rohkaisua".

  • Mummielest on myös iha sellasia ihmisarvonsa ansaitsevia tyyppejä duunissa, taitaa löytyä lähinnä sieltä miespuolisista hoitajista. Hullut tädit nyt on mitä on, mut broilerit on toki aina pulassa kanalan ulkopuolella.

  • Puoskari vittu se lapsia panee, puoskari lapset kerhosta hakee, *rumpujen pärinää*. Puoskarin silmät kiimasta kiiluu, puoskari kestopsykoosissa hilluu. Puoskarin pylly on täynnä paukkuja, puoskarille sataa paljon haukkuja. Puoskarilla on paha ominaishaju, niin hapan että meinaa lähteä taju. Puoskari on kunnon lois-turhake duunissa, jos laitat lapses sen käsiin, käytännössä se on uunissa. Puoskari on kunnon humpuukipervo, samanlaista syöpää kuin Jari Tervo. Puoskari on puhdas pseudo-huora, se on hyvä ohjenuora. Puoskarin päälle tulee sylkeä, sen jälkeen pieraista ja kääntää kylkeä.

  • eikös moiskassa oo yks sellanen klassinen äitisuhde-hoitaja, kaikki merkit käytöksessä siihen ainakin viittaa. Suht nolo ja ärsyttävä tapaus

   • Kyyllä joo, ja puoskarilla on aikansa viattomia kaasuteltuaan tapana lähteä johonkin hyväpalkkaiseen lois-virkaan karkuun. Ihan eettinen urakehitys kuitenkin, viineriä syödessä se ei oo niin vaarallinen ympäristölleen.


  • Vieläkös marxilais-pedarit moiskassa kansanmurhailoo? :D kiilusilmä-komukat saa varmaan sorokselta tai muulta superjutkulta ohjeistukset.. asiaa on tutkittava tarkasti ja keskittyneesti. THL:n huoria ei toki oteta mukaan tutkimuksiin, ne saa keskittyä siihen mitä osaa eli viinerin syöntiin.

   • Noiden puoskareiden touhut kun tutkittais niin aika nopeasti pääteltävissä ettei oo valkotakki-huorilla ihan puhtaat jauhot pussissa. Jauhot toki nenässä ja mömmöt kehossa että pystyy elämään oman saastaisuutensa kanssa. Niin puhdasta pedareihin verrattavaa ihmiskuonaa kuin olla voi. Mielenkiintoista ois tietää millasista perheistä moisia botteja sikiää. Siat torille kivitettävksi.


  • Tärkeä muistaa että puoskarit sikiää usein himouskovaisisista, saastaisista pedari-perheistä. Noissa piireissä usko merkitsee, ei teot, ja sen huomaa kaikesta puoskarin toiminnasta. Nami nami.

  • Jaahas, sit ois taas laulun aika, kaikki mukaan! "Moiskassa ilta viilenee, kehitysmaa-tason marxilais-kommaripuoskari siellä muna pystyssä lämpimikseen kansanmurhailee. Puoskarin silmät ne kestopsykoosissa kiiluu kiiluu vaan, kohta mennään loisvirka- palkalla ostetulla autolla lääketehtaiden edustajien kulleja lutkuttamaan. " Lisää säkeistöjä ehkä myöhemmin.

   • Kaikki tieteelliset yhdistykset hyväksyvät nykyisin esim hypnoosin:

    https://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006-1-lauerma.html

    Hypnoosin rajat ja sen mielekäs soveltaminen

    Hannu Lauerma harmitteli Skepsiksen luentotilaisuudessa helmikuussa Tieteiden talolla sitä, että suuren yleisön keskuudessa hypnoosi kuvitellaan joskus ns. ”vaihtoehtohoidoksi”, vaikka sillä oli jo varhain mm. oma numeronsa lääkärien toimenpideluokituksessa.
    Hypnoosi on suomalaisessa lääketieteessä 1880-luvulta asti käytetty rentoutumiseen ja intensiivisten mielikuvien käyttöön nojautuva hoitomuoto, jonka tuloksia tutkitaan nykyisin kaltaistetuin potilasryhmin systemaattisen, vertailevan tutkimuksen keinoin. Aivotoimintaa kuvantavan tutkimuksen kehittymisen seurauksena hypnoosi on 1990-luvun alusta saanut enenevästi huomiota osakseen myös kivun ja tajunnan perustutkimuksessa.

    Hypnoosi onkin johtavien lääketieteellisten lehtien mielekkääksi tutkimuskohteeksi hyväksymä aihe sekä hermostollisten mekanismiensa että hoidollisten tulostensa osalta. Alan suomalainen tieteellinen oppikirja ilmestyi Kustannus Oy Duodecimin julkaisemana vuonna 2004 (Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa; Sakari Kallio ja Hannu Lauerma).


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki tieteelliset yhdistykset hyväksyvät nykyisin esim hypnoosin:

    https://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006-1-lauerma.html

    Hypnoosin rajat ja sen mielekäs soveltaminen

    Hannu Lauerma harmitteli Skepsiksen luentotilaisuudessa helmikuussa Tieteiden talolla sitä, että suuren yleisön keskuudessa hypnoosi kuvitellaan joskus ns. ”vaihtoehtohoidoksi”, vaikka sillä oli jo varhain mm. oma numeronsa lääkärien toimenpideluokituksessa.
    Hypnoosi on suomalaisessa lääketieteessä 1880-luvulta asti käytetty rentoutumiseen ja intensiivisten mielikuvien käyttöön nojautuva hoitomuoto, jonka tuloksia tutkitaan nykyisin kaltaistetuin potilasryhmin systemaattisen, vertailevan tutkimuksen keinoin. Aivotoimintaa kuvantavan tutkimuksen kehittymisen seurauksena hypnoosi on 1990-luvun alusta saanut enenevästi huomiota osakseen myös kivun ja tajunnan perustutkimuksessa.

    Hypnoosi onkin johtavien lääketieteellisten lehtien mielekkääksi tutkimuskohteeksi hyväksymä aihe sekä hermostollisten mekanismiensa että hoidollisten tulostensa osalta. Alan suomalainen tieteellinen oppikirja ilmestyi Kustannus Oy Duodecimin julkaisemana vuonna 2004 (Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa; Sakari Kallio ja Hannu Lauerma).

    https://skepsis.blob.core.windows.net/skepsisweb/2011-1-skeptikko.pdf

    Tutkimusprofessori, vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma luennoi Skepsiksen tilaisuudessa Tieteiden yössä tammikuussa Helsingissä.

    Tieteiden talolla Lauerma totesi, että shamaaneja on olemassa edelleen.

    - He ovat muuttaneet muotoaan. Nykyään heitä voi löytää aitan nurkalta Nokian kumisaappaat jalassaan ja Nokian kommunikaattori taskussaan.

    Lauerma pohti, miksi uskon myyminen kannattaa, minkä takia henkiparantajille riittää kysyntää vuosisadasta toiseen.
    - Ihmiset tekevät vaikeita kysymyksiä: miksi sairastetaan ja kuollaan, miksi hyvää ja säädyllistä elämää elävät kärsivät, kun taas pahat porskuttavat ja pahuus vallitsee?

    Kun näihin ikuisiin kysymyksiin antaa mitä tahansa vastauksia, voi niillä Lauerman mukaan ansaita elantonsa. Uskominen mihin tahansa antaa ihmiselle voimia. Se on paljon helpompi tie kuin epävarmuus, jatkuva epäileminen ja pohtiminen.

    - Vaikka uskoisi vanhaan vihtahousuun eli saatanaan, antaa sekin omalla tavallaan voimia


   • Anonyymi kirjoitti:

    https://skepsis.blob.core.windows.net/skepsisweb/2011-1-skeptikko.pdf

    Tutkimusprofessori, vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma luennoi Skepsiksen tilaisuudessa Tieteiden yössä tammikuussa Helsingissä.

    Tieteiden talolla Lauerma totesi, että shamaaneja on olemassa edelleen.

    - He ovat muuttaneet muotoaan. Nykyään heitä voi löytää aitan nurkalta Nokian kumisaappaat jalassaan ja Nokian kommunikaattori taskussaan.

    Lauerma pohti, miksi uskon myyminen kannattaa, minkä takia henkiparantajille riittää kysyntää vuosisadasta toiseen.
    - Ihmiset tekevät vaikeita kysymyksiä: miksi sairastetaan ja kuollaan, miksi hyvää ja säädyllistä elämää elävät kärsivät, kun taas pahat porskuttavat ja pahuus vallitsee?

    Kun näihin ikuisiin kysymyksiin antaa mitä tahansa vastauksia, voi niillä Lauerman mukaan ansaita elantonsa. Uskominen mihin tahansa antaa ihmiselle voimia. Se on paljon helpompi tie kuin epävarmuus, jatkuva epäileminen ja pohtiminen.

    - Vaikka uskoisi vanhaan vihtahousuun eli saatanaan, antaa sekin omalla tavallaan voimia

    Saatananpalvonta kannattaa aina, kerrankin Lauerma on jossain oikeassa. Myös jos haluaa lapsestaan tulevan psykopaatin, kannattaa laittaa se psykiatrien käsiin. On muuten varma tapa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Saatananpalvonta kannattaa aina, kerrankin Lauerma on jossain oikeassa. Myös jos haluaa lapsestaan tulevan psykopaatin, kannattaa laittaa se psykiatrien käsiin. On muuten varma tapa.

    Niin. Onko kukaan muuten kokeillut puoskarin lasten syömistä ns. Lääkkeenä? Periaatteessahan tuo voisi toimia, mielialaa kohottavana. Ihminenhän on kuitenkin pohjimmiltaan lihansyöjä, eikä mikään kemikaalin mutustaja. Samalla sais hullujen kansanmurhaajien jälkikasvun pois sikailemasta ja lisääntymästä, tietyt ominaisuudet kun tahtoo periytyä geeneissä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin. Onko kukaan muuten kokeillut puoskarin lasten syömistä ns. Lääkkeenä? Periaatteessahan tuo voisi toimia, mielialaa kohottavana. Ihminenhän on kuitenkin pohjimmiltaan lihansyöjä, eikä mikään kemikaalin mutustaja. Samalla sais hullujen kansanmurhaajien jälkikasvun pois sikailemasta ja lisääntymästä, tietyt ominaisuudet kun tahtoo periytyä geeneissä.

    Ajatuksenahan tuo on oikeansuuntainen.. Puhdisteluun pyrkivät pedari-epsteinit puhdistellaan, tai lähinnä niiden jälkikasvu. Eettistä toimintaa yhteisen hyvän vuoksi, vaikeahan tuota vastaan on argumentoida.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajatuksenahan tuo on oikeansuuntainen.. Puhdisteluun pyrkivät pedari-epsteinit puhdistellaan, tai lähinnä niiden jälkikasvu. Eettistä toimintaa yhteisen hyvän vuoksi, vaikeahan tuota vastaan on argumentoida.

    Voihan tuota ehkä kokeilla. THL:n käypä-hoitaja puoskareita nyt ei ainakaan ota kukaan vakavasti vuonna 2020, eli muita vaihtoehtoja on etsittävä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ajatuksenahan tuo on oikeansuuntainen.. Puhdisteluun pyrkivät pedari-epsteinit puhdistellaan, tai lähinnä niiden jälkikasvu. Eettistä toimintaa yhteisen hyvän vuoksi, vaikeahan tuota vastaan on argumentoida.

    Se toki on selvää että hullua kehitysmaatason pedari-puoskaria ei kannatta tappaa, ihmisjäte pääsisi liian helpolla. Hitaasti tappaminen tulisi siis suunnata lähipiiriin, lähinnä perheeseen. Ongelmaksi vaan tahtoo muodostua se että puoskari voi tuostakin kiihottua, eli tuollainen "vinoilu" ei välttämättä puoskariin toimi. Kyllä sitä silti kannattaa kokeilla, vaikka ihan pelkästään tutkimustiedon saamiseksi. Eli kiihottuuko puoskari, loukkaako tunteensa, hölmistyykö vai mitä se tekee. Tutkimuksen tarkoitus on myös selvittää onko puoskari ihminen ollenkaan vai joku star-wars hahmo/muu ufo.


  • "Lauermaa harmittaa". Tarviiks se nenäliinan tai jotain? Monia ehkä "vähän" harmittaa et tollasen uunittaja-besserwisserin sika-palkka tulee verovaroista. Menis oikeisiin, tuottaviin töihin. Vitun sika.

  • psykiatreja oikeasti ihaillaan, koska heillä on hyvä palkka

   • Mielisairaat mielisairaanhoitajat toki ihailee, siihen se sitten jääkin. Normaalit ihmiset pitää (oikeutetusti) alhaisimpana mahdollisena ihmisjätteenä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mielisairaat mielisairaanhoitajat toki ihailee, siihen se sitten jääkin. Normaalit ihmiset pitää (oikeutetusti) alhaisimpana mahdollisena ihmisjätteenä.

    Myös vihervassarikommarit sun muut omissa kansanmurha-fantasioissaan elävät alhaisimmat ja likaisimmat mahdolliset ihmisjätteet ihailee puoskareita henkeään haukkoen.


   • Eikun just päinvastoin, taidat olla vähän hupsu. Iso palkka (verorahoista) ja touhu on aivan käsittämättömän surkeatasoista ja saastaista kehitysmaa-tason pelleilyä. Ei tollasia lois-botteja uskois ees olevan olemassa jossei itse näkisi.


  • Itse ihailen noiden valelääkäreiden lasten syöjiä. Kyrpä jäykistyy jo pelkästä ajatuksesta, nam! Ne on niitä todellisia arjen sankareita ja hyväntekijöitä. RRRAAAAHH vitun kiilusilmä-pedarit ;DD

  • Mä ihailen Jarmo Kemppaista ku sil on nii paljo massii.

  • Oleellisempaahan olisi tutkia kuinka paljon eliniän odote pienenee hullun valelääkärin käsittelyssä. Itse sanoisin että asettuu ainakin tuonne n. 20-30 vuoden kantturoihin.

  • Hurjintahan on että puoskarit usein oikeasti on niin syvällä irrationaalisessa paskakuplassaan että ne oikeasti kuvittelee olevansa oikeassa, tekemässä hyvää. Kaikki ei siis välttämättä ole näyteltyä "vähän" kyseenalaisen höpö höpö-miehen/naisen esittämistä vaikka se siltä äkkiseltään vaikuttaisikin, joskus ne ihan oikeasti uskoo omiin juttuihinsa. On ne aikamoisia.

  • Mitä tulisi tehdä, jos on ollut masentunut ja sitten hiljalleen alkaa toipua siitä? Aluksi hänen pitää siis mennä hyvän kristityn lääkärin luo, lukea kiitospsalmeja ja rukoilla. Mitä sen jälkeen, kun on voimistunut?

   Kun voimat alkavat palautua, ihmisen tulee suuremmassa määrin jatkaa psalmien lukemista ja rukousta. Alussa ne parantavat ihmisen. Sen jälkeen ne ylläpitävät terveyttä. Jos lakkaan rukoilemasta, heti alan ajatella asioita. Ja... mitä ajattelisinkaan?

   • Tämä on erään kreikkalaisen askeetin, munkin ulosantia, varmaan myös itsekoettua.


   • Väärinhän tuo on, mut oo vaan siellä kuplassas jos se hyvältä tuntuu. Kristityt lääkärit tapaa olla samanlaista nami nami-höpö höpö imelää vammauttaja-saastaa kuin muutkin. Saatananpalvonta