Sunny Car Center / Hämeenlinnan Kaupunki asiakirjat tässä, olkaa

Kaupungin hallituksen ja -valtuuston kokouspöytäkirjat avaavat mielenkiintoisen yhteenvedon siitä millä tavalla kaupunki on kietoutunut Ritaluoman verkkoihin SCC-hankkeessa.

Tosi helppo löytää tämä kokouspöytäkirja-yhteenveto:

Kirjoita netin osoiteriville:
www.hameenlinna.fi
valitse --> Päätöksen teko ja talous
valitse--> Kaupungin Hallitus 2014
avautuvassa sivussa klikkaa sinistä linkkiä --> KT Web-palvelussa

avautuu kaksiosainen hakulomake otsikolla:
" KTweb - Esityslistojen ja pöytäkirjojen selailu"

Aloita selailu seuraavasti
Valitse --> "Pöytäkirjat"

(käytä alempaa "sanahaku valikkoa)
kohdan "toimielin" valikosta:
Valitse --> Kaupungin hallitus (KH)

(kirjoita alemman valikon kohtaan "hakuteksti" seuraavanlainen teksti:
Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n autotalohanke

Huomaat että haku tuotti hakemasi Kaupungin hallituksen - ja valtuuston kokouspöytäkirjat yhteenvetona otsikolla:
"Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n autotalohanke"
kokoukset aikavälillä 21.6.2010 - KH 11.8.2014
Ilmoita


Ei noita kaikkia jaksa availla. Tiivistettynä asian sisältö on..????
1 VASTAUS:
Eipä uskalla paljastaa mitä kertovat perussuomalaisista!
+Lisää kommentti
Koko juttu on yhteenvetona, ei tarvitse "availla"....Asian sisältö on nimenomaan yhteen pötköön alusta asti siinä koosteessa, kun sen lukee ei tarvitse täällä arvuutella...

Juttu alkaa näin....

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n autotalohanke

KH 21.6.2010 § 45
(valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 -621 2300)

Hämeenlinnan kaupungin elinkeinorakenne on kehittynyt monipuolisesti ja asukasmäärä jatkaa hallittua kasvua. Uusien elinkeinoalueiden rakentuminen mahdollistaa vanhojen alueiden uuden maankäytön tarkastelun ja voi vapauttaa em. alueita asuinkäyttöön. Samassa yhteydessä käynnistettäviä elinkeinoalueita on tarpeen kehittää kokonaisvaltaisesti uutta nykyaikaista toimintaa vastaavasti. Pelkkä tavanomainen kauppa- tai teollisuustontin luovuttaminen ei riitä, vaan alueen /tonttien kehittäminen on tehtävä hyvässä yhteistyössä tulevien toimijoiden kanssa. Tällöin voidaan varmistaa sekä kaupunkirakenteen että kustannusten kannalta paras toteuttamiskelpoinen tulos.

Hämeenlinnan kaupallinen painopiste suuryksiköiden osalta on Tiiriössä, jossa ei enää ole osoitettavissa uusia vapaita elinkeinotontteja. Sekä kaupunkirakenteen että liiketoiminnan kannalta erinomainen laajentumisalue on ns. Kirstulan kolmion alue, jonka näkyvyys sekä pääradalle että moottoritielle on erinomainen. Aluetta koskeva kartta on liitteenä 12 /Kh 21.6.2010.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan alue on pääosin osoitettu hankkeen mukaiseen liike- ja työpaikkarakentamiseen. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 24.6.1992. Alue on lähes kokonaisuudessaan moottoritien ja pääradan melualuetta. Kirstulan kolmion alueen kehittämiseksi Kehittämiskeskus Oy Häme ja Hämeenlinnan kaupunki ovat laatineet yhteistyössä erilaiset vaihtoehdot alueen rakentumiseksi. Parhaaksi lähtökohdaksi on osoittautunut alueen varaaminen tilaa vaativan autokaupan tarpeisiin, sillä samalla se mahdollistaisi mm. Kaurialan kauppa/teollisuusalueiden kehittämisen asumiskäyttöön.

Yhteistyöneuvotteluiden perusteella kumppaniksi on valikoitunut Oy Sunny-Trading Ltd yhteistyökumppaneineen. Yrityksellä on vankka kokemus autokaupan tarvitsemien tilojen kehittämistä. Yritys on vastaavaan aikaan etsinyt uutta näkyvää ja riittävän laajaa aluetta uudenlaisen autokauppakonseptin toteuttamiseksi. Uusi konsepti on ainutlaatuinen myös eurooppalaisella tasolla ja laajentaa kokonaisuuden myös merkittäväksi tutustumis-/matkailukohteeksi, jonka yhteyteen voidaan liittää myös alan tapahtumia, messuja ja muita oheistoimintoja.

Hankkeen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi on tarpeen laatia aiesopimus, jossa määritellään eri osapuolten vastuualueet, hankkeen aikataulu sekä tontin /alueen varaus. Luonnos aiesopimukseksi on esityslistan liitteenä 13/Kh 21.6.2010.

Kirstulan alueelle toteuttava autokauppaan ja sen oheistoimintaan keskittyvä kiinteistökehityshanke on alustavien suunnitelmien mukaan noin 80.000 km2. Alustava kustannustaso on n. 70 M€.

Hankkeen laajuuteen perustuvan ennakkolaskelman mukaan alueella tulisi olemaan n. 1.500 työpaikkaa. Välillisiä työpaikkoja ennakoidaan olevan/syntyvän n. 2.500. Rakennusaikaisten työpaikkojen määräksi ennakoidaan n. 300 henkilötyövuotta.

Hankkeen toteuttamista varten perustetaan erillinen projektiyhtiö, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta. Projektiyhtiö perustaa kiinteistöyhtiön, jonka omistukseen kohde tulee. Kaikki projektin kustannukset kuuluvat yhtiöille. Kaupunki vastaa alueen ulkopuolisesta kunnallistekniikasta ja vastuulleen kuuluvista liikenneyhteyksistä.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. osaltaan hyväksyä liitteenä oleva aiesopimuksen

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se

2.1. hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen ja
2.2. oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään projektiyhtiön perustamisesta, tontin luovutuksesta ja muista asiaan liittyvistä kysymyksistä.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300.
4 VASTAUSTA:
juttu jatkuu.... katsokaa itse
Isosuo on niin tollo, että vieläkin odottelee tonttirahoja kaupungin tilille. Tunsin myötähäpeää vanhana hämeenlinnalaisena kun tämä pahviaivo esiityi tänään TV:ssa jo sönkkäsi odottavansa rahoja tulevaksi.l
Pakko nauraa kirjoitti:
Isosuo on niin tollo, että vieläkin odottelee tonttirahoja kaupungin tilille. Tunsin myötähäpeää vanhana hämeenlinnalaisena kun tämä pahviaivo esiityi tänään TV:ssa jo sönkkäsi odottavansa rahoja tulevaksi.l
Perzuikki hei nauru on väkinäistä.
Kari myös totinen kirjoitti:
Perzuikki hei nauru on väkinäistä.
Ei, kyllä me kieriskelemme lattialla naurusta tirskuen. Kiitos Isosuolle vaalikampanjastamme.
+Lisää kommentti
Kiitos. Ja tämä satu ei tunnu loppuvan ainakaan ihan äkkiä ja siitä pitävät huolen meidän hankkeeseen edelleen uskovat terävät päättäjämme.
Ilmoita
Ei kai nyt kukaan tarkoita että mm. persujen Kari Ilkkala olisi ollut hyväksymässä esitystä. Ei sovi yhteen täällä esitettyjen kovien faktojen kanssa joten täytyy olla väärennös.
Ilmoita
30.9. illalla laitetaan popcornit mikroon ja odotellaan loppukliimaksia tapahtuvaksi.
2 VASTAUSTA:
Tässä on siis aikaa lukea pöytäkirjoja ja selvittää perzuikkien osuus. Ole mukana!
Vai kornikko kirjoitti:
Tässä on siis aikaa lukea pöytäkirjoja ja selvittää perzuikkien osuus. Ole mukana!
Olet aika nolo.
+Lisää kommentti
KV 6.9.2010 § 12
Keskustelun kuluessa valtuutettu Kylli Kylliäinen ehdotti, että aiesopimus jätetään pöydälle ja käsitellään uudelleen sitten kun käytännön selvitykset Sunny Car Centerin vetovoimasta Kaurialan alueella olevien autoliikkeiden osalta on selvitetty. Lisäksi hän edellytti selkeyttä kau-pungin kontolle tulevien kustannusten osalta.

Valtuutettu Ritva Oinonen kannatti valtuutettu Kylli Kylliäisen pöydällepanoehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavien puheenvuorojen on rajoituttava koskemaan Kylliäisen tekemää pöydällepanoehdotusta.

Koska oli tehty asian pöydällepanoa koskeva, kannatettu ehdotus, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen. Hän teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Kylli Kylliäisen ehdotusta asian jättämisestä pöydälle, äänestävät "ei".

Äänestyksessä, joka toimitettiin äänestyskonetta käyttäen, äänestivät "jaa" 57 valtuutettua ja "ei" 2 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan tässä kokouksessa.

Valtuusto jatkoi asian käsittelyä.

Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

- - - - -
2 VASTAUSTA:
KH 22.11.2010 § 14
Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300 ja kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 hyväksymä Kirstulan autokaupan keskusta koskeva aiesopimus on allekirjoitettu 18.10.2010. Oy Sunny-Trading Ltd ja Antrading Oy ovat perustaneet hankkeen toteuttamista varten projektiyhtiön, Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n. Aiesopimuksen mukaisesti projektiyhtiön osakkaiksi tulevat perustajien lisäksi Virtaa Hämeeseen Oy ja Hämeenlinnan kaupunki. Osapuolet ovat neuvotelleet projektiyhtiön osakassopimuksen, jonka mukaan perustajaosakkaat sitoutuvat järjestämään osakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä projektiyhtiössä Virtaa Hämeeseen Oy:lle ja Hämeenlinnan kaupungille suunnatun annin. Suunnatussa annissa Hämeenlinnan kaupunki sitoutuu merkitsemään yhteensä 1.000 kappaletta projektiyhtiön uusia B-sarjan osakkeita ja suorittamaan niistä merkintähintana 100.000 euroa.

Osakassopimuksella sovitaan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista koskien (i) hanketta, (ii) projektiyhtiön osakkeiden omistusta ja luovu-tusta, (iii) kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistusta sekä (iv) projektiyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön toimintaan ja hallinnoimiseen sovellettavia periaatteita. Osakassopimusluonnos on esityslistan liitteenä 2/Kh 22.11.2010.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti ja osakassopimus voidaan allekirjoittaa lainvoimaisuudesta riippumatta.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - -
Etsivä löytää kirjoitti:
KH 22.11.2010 § 14
Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300 ja kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 hyväksymä Kirstulan autokaupan keskusta koskeva aiesopimus on allekirjoitettu 18.10.2010. Oy Sunny-Trading Ltd ja Antrading Oy ovat perustaneet hankkeen toteuttamista varten projektiyhtiön, Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n. Aiesopimuksen mukaisesti projektiyhtiön osakkaiksi tulevat perustajien lisäksi Virtaa Hämeeseen Oy ja Hämeenlinnan kaupunki. Osapuolet ovat neuvotelleet projektiyhtiön osakassopimuksen, jonka mukaan perustajaosakkaat sitoutuvat järjestämään osakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä projektiyhtiössä Virtaa Hämeeseen Oy:lle ja Hämeenlinnan kaupungille suunnatun annin. Suunnatussa annissa Hämeenlinnan kaupunki sitoutuu merkitsemään yhteensä 1.000 kappaletta projektiyhtiön uusia B-sarjan osakkeita ja suorittamaan niistä merkintähintana 100.000 euroa.

Osakassopimuksella sovitaan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista koskien (i) hanketta, (ii) projektiyhtiön osakkeiden omistusta ja luovu-tusta, (iii) kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistusta sekä (iv) projektiyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön toimintaan ja hallinnoimiseen sovellettavia periaatteita. Osakassopimusluonnos on esityslistan liitteenä 2/Kh 22.11.2010.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti ja osakassopimus voidaan allekirjoittaa lainvoimaisuudesta riippumatta.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - -
Nii päätös on vuodelta 2010. Ikkala & Ranne eivät olleet silloin hallituksessa.
+Lisää kommentti
Nyt seis. Persut on vastaustanut projektia ja pöytäkirjat on väärennöksiä!
Ilmoita
Onkos sitten Virtaa Hameeseen Oy ja seuraajansa Kännin Kehitys Oy maksanut ne SCC:n juoksevat kulut/tilavuokrat? Siitä järjestelystä ei taida sopparia enää löytää?
Ilmoita
KH 2.5.2011 § 23
Valmistelijat: palvelujohtaja Timo Tuomola, p. 03 621 2367 ja kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605

Taustaa

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 6.9.2010 § 12 hyväksynyt Suomen autokaupan keskuksen perustamista koskevan aiesopimuksen ja oikeuttanut samalla kaupunginhallituksen päättämään projektiyhtiön perustamisesta, tontin luovutuksesta ja muista asiaan liittyvistä kysymyksistä. Kaupunginhallitus on 22.11.2010 hyväksynyt hankkeen toteuttamista varten perustetun projektiyhtiön, Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n, osakassopimuksen. Hanketta koskevia neuvotteluja on käyty talven aikana. Hankealueen eli ns. Kirstulan kolmion alueen maanomistaja on Hämeenlinnan kaupunki. Tässä vaiheessa hankkeen toimijat ovat pyytäneet maanomistajan suostumusta tietyille hankkeen valmisteluun liittyville toimenpiteille. Hankkeen valmisteluun liittyy myös hankealueen ottaminen pois viljelyskäytöstä ja asiasta sopiminen viljelysalueen vuokralaisen kanssa.

Maanomistajan lupa arkeologisen tutkimuksen tekemiseksi

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimeksiannosta Rakennuttajatoimisto HTJ Oy on lähettänyt kaupungille 20.4.2011 seuraavan pyynnön:

”Kirstulan kolmion voimassa olevassa asemakaavassa on SM1-merkinnällä varustettu alue, joka on oheisen liitteen kaavaehdotuksessa rajattu kaavavalmistelun ensimmäisen vaiheen ulkopuolelle. Museoviraston ja Hämeenlinnan kaupungin johdon kanssa käydyissä neuvotteluissa on kuitenkin yhteisymmärryksessä päädytty teettämään arkeologinen tutkimus koskien SM1-aluetta ja viereisten tonttien osalta lähinnä tonttia KL-8.

Allekirjoittanut pyytää maanomistajan toimenpidelupaa arkeologisen tutkimuksen tekemiseksi alueella tilaavan yhtiön puolesta.

Maastotutkimuksessa kaivetaan 140 kpl 1x1 m kuoppia kyntökerroksen läpi jankkoon asti. Kaivamisessa on Museoviraston lupa käyttää konetta. Museovirastolta haetaan erikseen tutkimusohjelmalle ennakkohyväksyntä ja tutkimuslupa ennen työn aloittamista.”

Asemakaavaehdotus nro 2461 on esityslistan liitteenä 5/Kh 2.5.2011.

Maanomistajan suostumus ojanvarsien pensaiden ja pienpuuston raivaamiseen ja maisematyöluvan hakemiseen maa-aineksen kuorimista varten

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy on pyytänyt Hämeenlinnan kaupungilta lupaa hankealueen ojanvarsien pensaiden ja pienpuuston raivaamiseen. Lisäksi yhtiö tarvitsee maisematyöluvan alueen maa-aineksen kuorimiseen. Kuorittavaa multaa ym. maa-ainesta kertyy arvion mukaan 75.000 m3.

Suostumus ojanvarsien pensaiden ja pienpuuston raivaamiseen voidaan antaa edellyttäen, että ne kerätään ja kuljetetaan pois ja käsitellään asianmukaisesti, esimerkiksi haketetaan tekijän toimesta.

Maa-aineksen kuoriminen edellyttää maisematyölupaa, josta päättää rakennusvalvontaviranomainen. Maanomistajan ominaisuudessa kaupunki voi antaa hakijalle valtuutuksen hakea maisematyölupaa maa-aineksen kuorimista varten. Maa-aineksen kuoriminen on tarkoitus tehdä asemakaavaehdotuksen nro 2461 alueella lukuun ottamatta Pikku-Parolantien eteläpuoleista EV-aluetta. Alue sijaitsee kaupungin omista-milla kiinteistöillä 109-423-1-56, 109-13-9908-1, 109-13-2-1, 109-13-9908-2, 109-411-4-17, 109-411-8-0, 109-411-2-24, 109-13-9901-0 ja 109-411-5-22.
2 VASTAUSTA:
(jatkoa edelliseen)
Maanvuokrasopimuksen päättäminen ja korvauksen hyväksyminen

Kaupunki on vuonna 1984 tehdyllä kiinteistönkaupalla hankkinut Honkajuuren suvulta Kirstulan alueen maita, mukaan lukien Kirstulan kolmion alueen. Tuolloin on sovittu, että myyjillä on oikeus vuokrata kaupan kohteena olevia maa-alueita rakennuksineen viljelytarkoituksiin siihen asti, kun alueet otetaan asemakaavalla osoitettavaan käyttöön tai muulla tavalla tulevat rakentamistoimenpiteiden alaisiksi. Kauppakirjan mukaan vuokrattavista alueista sovitaan vuosittain 1.9. mennessä. Maanvuokrasopimusta on tähän asti jatkettu Mauri Honkajuuren kanssa vuosi kerrallaan.

Alkuvuoden aikana kaupunki on ensin informoinut Mauri Honkajuurta kaupungin tarpeesta päättää maanvuokrasopimus autotalohankkeen vuoksi. Kevään aikana asiasta on neuvoteltu vuokralaisen kanssa. Vuokralainen on esittänyt kaupungille korvausvaatimuksen menetetyistä pelloista ja peltojen kautta menetetyistä tuloista. Peltoalaa on 17,25 hehtaaria ja se on ollut vehnänviljelyssä. Vuokralaisen korvausvaatimus on yhteensä 27.168,75 euroa.

Kaupunki on pyytänyt korvauksesta asiantuntijan arviota, joka saadaan kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) että Hämeenlinnan kaupunki maanomistajana antaa pyydetyn suostumuksen arkeologisen tutkimuksen tekemiseksi asemakaavan nro 2058 mukaiselle muinaismuistoalueelle SM-1 sekä siihen rajoittuville asemakaavaehdotuksen nro 2461 mukaisille liikerakennusten korttelialueen tontille 13-17-1 ja autopaikkojen korttelialueen tontille 13-16-1. Alueet sijaitsevat kaupungin omistamalla tilalla 109-411-8-0. Ehtona on, että tutkimukset tehdään Museoviraston luvalla ja sen hyväksymällä tavalla.

2) että Hämeenlinnan kaupunki maanomistajana antaa suostumuksen hankealueen ojanvarsien pensaiden ja pienpuuston raivaukseen edellyttäen, että risut kerätään ja kuljetetaan alueelta pois ja käsitellään asianmukaisesti.

3) että Hämeenlinnan kaupunki maanomistajana oikeuttaa Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n hakemaan maisematyölupaa maa-aineksen kuorimista varten asemakaavaehdotuksen nro 2461 alueella lukuun ottamatta Pikku-Parolantien eteläpuoleista EV-aluetta. Ehtona on, että ennen varsinaisiin maanrakennustöihin ryhtymistä asiasta on sovittava erikseen kirjallisesti yhtiön ja kaupungin kesken.

4) että ns. Kirstulan kolmion alueen kiinteistöjen viljelysalueita koskeva maanvuokrasopimus puretaan. Esitys vuokralaiselle maksettavasta korvauksesta tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa.

Juha Isosuo täydensi ehdotustaan kokouksen kuluessa kohdan 4) osalta niin, että vuokralaiselle maksettavaksi korvaussummaksi hyväksytään 21.000 euroa.

Keskustelun kuluessa Jarmo Mäki-Uuro ehdotti, että asian käsittely siirretään kunnes kaavapäätös on lainvoimainen. Hänen tekemää ehdotusta kannatti Antero Niemelä.

Koska keskustelun kuluessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen. Äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Tapio Vekka, Tarja Filatov, Aarne Kauranen, Sari Rautio, Katriina Laaksonen, Vesa Kaloinen, Sari Louhio-Järvinen, Pentti Nyholm, Anna-Kaisa Häppölä ja Tarja Vikman. Vastaehdotusta kannattivat Jarmo Mäki-Uuro, Päivi Veikkola ja Antero Niemelä. Äänestyksen tulos 10-3. Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen myös kokouksessa tehdyn täydennyksen osalta tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Jarmo Mäki-Uuro ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa palvelujohtaja Timo Tuomola, p. 03 621 2367 ja kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605.
Etsijä löytää kirjoitti:
(jatkoa edelliseen)
Maanvuokrasopimuksen päättäminen ja korvauksen hyväksyminen

Kaupunki on vuonna 1984 tehdyllä kiinteistönkaupalla hankkinut Honkajuuren suvulta Kirstulan alueen maita, mukaan lukien Kirstulan kolmion alueen. Tuolloin on sovittu, että myyjillä on oikeus vuokrata kaupan kohteena olevia maa-alueita rakennuksineen viljelytarkoituksiin siihen asti, kun alueet otetaan asemakaavalla osoitettavaan käyttöön tai muulla tavalla tulevat rakentamistoimenpiteiden alaisiksi. Kauppakirjan mukaan vuokrattavista alueista sovitaan vuosittain 1.9. mennessä. Maanvuokrasopimusta on tähän asti jatkettu Mauri Honkajuuren kanssa vuosi kerrallaan.

Alkuvuoden aikana kaupunki on ensin informoinut Mauri Honkajuurta kaupungin tarpeesta päättää maanvuokrasopimus autotalohankkeen vuoksi. Kevään aikana asiasta on neuvoteltu vuokralaisen kanssa. Vuokralainen on esittänyt kaupungille korvausvaatimuksen menetetyistä pelloista ja peltojen kautta menetetyistä tuloista. Peltoalaa on 17,25 hehtaaria ja se on ollut vehnänviljelyssä. Vuokralaisen korvausvaatimus on yhteensä 27.168,75 euroa.

Kaupunki on pyytänyt korvauksesta asiantuntijan arviota, joka saadaan kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) että Hämeenlinnan kaupunki maanomistajana antaa pyydetyn suostumuksen arkeologisen tutkimuksen tekemiseksi asemakaavan nro 2058 mukaiselle muinaismuistoalueelle SM-1 sekä siihen rajoittuville asemakaavaehdotuksen nro 2461 mukaisille liikerakennusten korttelialueen tontille 13-17-1 ja autopaikkojen korttelialueen tontille 13-16-1. Alueet sijaitsevat kaupungin omistamalla tilalla 109-411-8-0. Ehtona on, että tutkimukset tehdään Museoviraston luvalla ja sen hyväksymällä tavalla.

2) että Hämeenlinnan kaupunki maanomistajana antaa suostumuksen hankealueen ojanvarsien pensaiden ja pienpuuston raivaukseen edellyttäen, että risut kerätään ja kuljetetaan alueelta pois ja käsitellään asianmukaisesti.

3) että Hämeenlinnan kaupunki maanomistajana oikeuttaa Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n hakemaan maisematyölupaa maa-aineksen kuorimista varten asemakaavaehdotuksen nro 2461 alueella lukuun ottamatta Pikku-Parolantien eteläpuoleista EV-aluetta. Ehtona on, että ennen varsinaisiin maanrakennustöihin ryhtymistä asiasta on sovittava erikseen kirjallisesti yhtiön ja kaupungin kesken.

4) että ns. Kirstulan kolmion alueen kiinteistöjen viljelysalueita koskeva maanvuokrasopimus puretaan. Esitys vuokralaiselle maksettavasta korvauksesta tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa.

Juha Isosuo täydensi ehdotustaan kokouksen kuluessa kohdan 4) osalta niin, että vuokralaiselle maksettavaksi korvaussummaksi hyväksytään 21.000 euroa.

Keskustelun kuluessa Jarmo Mäki-Uuro ehdotti, että asian käsittely siirretään kunnes kaavapäätös on lainvoimainen. Hänen tekemää ehdotusta kannatti Antero Niemelä.

Koska keskustelun kuluessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta ehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen. Äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Tapio Vekka, Tarja Filatov, Aarne Kauranen, Sari Rautio, Katriina Laaksonen, Vesa Kaloinen, Sari Louhio-Järvinen, Pentti Nyholm, Anna-Kaisa Häppölä ja Tarja Vikman. Vastaehdotusta kannattivat Jarmo Mäki-Uuro, Päivi Veikkola ja Antero Niemelä. Äänestyksen tulos 10-3. Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen myös kokouksessa tehdyn täydennyksen osalta tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Jarmo Mäki-Uuro ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa palvelujohtaja Timo Tuomola, p. 03 621 2367 ja kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605.
Pöytäkirjat ovat julkisia, kaikki netin käyttäjät eivät hakea oikeita tietoja kaupungin sivuilta asiaa koskevien päätöksen teosta niin väärien tietojen ja huhujen levittämisen estämiseksi on välttämätöntä levittää Kaupungin hallituksen (KH) evankeliumia, eli tietoa päätöksistä tällekin saitille kuin paskaa pellolle..
Talikoidaan lisää tarvittaessa..
+Lisää kommentti
Kiitos tiedoista. Kallis tuli tontista sitten loppupeleissä, ei kai noi kaivauksetkaan ihan ilmaisia ole olleet ja alue on ollut monta vuotta täysin tyhjän panttina.
Ilmoita
Huomenta perzuikkipäivystäjä ja ilkkalafani ja muut selittäjäystäväni. Miten nämä viralliset asiakirjat kertovat Karin tekemisistä täysin muuta kun mitä olette äänestäjille uskotelleet viikosta seuraavaan. Tällaiselle rumalle toiminnalla on oma nimi.
Ilmoita
KH 22.6.2011 § 26
Valmistelija: kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.5.2011 § 23 oikeuttanut Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n hakemaan maisematyölupaa maa-aineksen kuorimista varten asemakaavaehdotuksen nro 2461 alueella lukuun ottamatta Pikku-Parolantien eteläpuoleista EV-aluetta. Ehtona on ollut, että ennen varsinaisiin maanrakennustöihin ryhtymistä asiasta on sovittava erikseen kirjallisesti yhtiön ja kaupungin kesken.

Kaupunki ja yhtiö ovat neuvotelleet esityslistan liitteenä 5/Kh 22.6.2011 olevan sopimuksen, jossa sovitaan alueen käytöstä ennen kiinteistön luovutusta Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:lle.

Esityslistan liitteenä 5/Kh 22.6.2011 oleva sopimus jaettiin muutetussa muodossa kaupunginhallituksen jäsenille kokouksessa ja liitetään tähän pöytäkirjaan.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
1 VASTAUS:
KH 12.3.2012 § 16
Valmistelija: kaupunginlakimies Kari Suokas, p. 03 621 2398

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy 9.3.2012:

“Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle

Esitys koskien Sunny Car Center Hämeenlinna -hanketta

Hämeenlinnan kaupunki, Virtaa Hämeeseen Oy, Oy Sunny-Trading Ltd ja Antrading Oy ovat 18.10.2010 allekirjoittaneet Kirstulan alueen kehittämistä koskevan aiesopimuksen.

Aiesopimuksen mukaisesti Oy Sunny-Trading Ltd ja Antrading Oy ovat perustaneet Sunny Car Center Hämeenlinna Oy -nimisen projektiyhtiön hankkeen toteuttamista varten. Aiesopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet projektiyhtiötä koskevan osakassopimuksen joulukuussa 2010.

Aie- ja osakassopimuksen mukaisesti Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:ssä tehtiin joulukuussa 2010 päätös Hämeenlinnan kaupungille ja Virtaa Hämeeseen Oy:lle suunnatusta osakeannista. Suunnatun annin mukaisia osakkeita ei kuitenkaan erehdyksen johdosta rekisteröity kaupparekisteriin heti päätöksen jälkeen. Tämän johdosta yhtiö uudisti suunnattua antia koskevan päätöksen 25.1.2012 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhtiön omistuspohjassa on tapahtunut myös omistusmuutoksia. Osakassopimuksen mukaisesti uusien osakkeenomistajien tulee liittyä osakassopimuksen osapuoliksi.

Edellä esitetyn johdosta Sunny Car Center Hämeenlinna Oy esittää Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- Hämeenlinnan kaupunki tekee osakassopimuksen mukaisen osakemerkinnän 25.1.2012 päätetyssä uudistetussa suunnatussa annissa;

- Hämeenlinnan kaupunki hyväksyy Markku Ritaluoman, Mikko Uusi-Marttilan ja Lännen Laaturakennus Oy:n projektiyhtiön uusina osakkeenomistajina osakassopimuksen osapuoliksi ja vahvistaa, ettei se käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta kyseessä oleviin osakkeisiin; ja

- Todetaan ja hyväksytään, että Antrading Oy:n asema osakassopimuksen ja aiesopimuksen osapuolena päättyy Antrading Oy:n luovuttua yhtiön osakkuudesta.”

Kantolan Kiinteistöt Oy 9.3.2012:

"Kantolan Kiinteistöt Oy käsitteli sijoitusta kevään 2011 aikana useassa hallituksensa kokouksessa ja varmisti konsernijohdon näkemyksen sijoitukseen. Kaupunkikonsernin näkökulmasta hankkeen edistäminen nähtiin tarkoituksenmukaiseksi ja Kantolan Kiinteistön näkökulmasta kuuluvaksi osaksi yhtiön toimintaa elinkeinokiinteistöyhtiönä. Myös sijoituksen riski katsottiin hallittavaksi.

Kantolan Kiinteistöjen tehtyä sijoituksen Sunny Car Center on saanut hankittua muita rahoittajia ja hankkeen jatko on näin turvattu. Koska kaikki sijoitussopimuksen ehdot eivät ole Sunny Car Centerin puolelta täyttyneet ja tehdyn sijoituksen elinkeinopoliittinen tavoite on saavutettu, Kantolan Kiinteistöt on valmis vetämään sijoituksensa Sunny Car Centeristä pois. Tämä mahdollistaa yhtiön tekemään elinkeinopoliittisia panostuksia muihin kohteisiin."

Hankkeen etenemisen osalta voidaan todeta, että kohteeseen on myönnetty rakennuslupa ja lupaa koskeva maksu (244.444 euroa) on maksettu.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n esitykset.

Edellä olevan päätöksen voimaantulon edellytyksenä on se, että Kantolan Kiinteistöt Oy hyväksyy osaltaan sijoitussopimuksensa purkamista koskevan sopimuksen.

Perusteluna Kantolan Kiinteistöt Oy:n sijoitussopimuksen purkamiselle on se, että sijoituksen merkitys uusien toimijoiden mukaansaamiseksi on toteutunut, joten sijoitus voidaan kotiuttaa.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:ä koskevat kaupparekisterimerkinnät saatetaan ajan tasalle välit-tömästi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tapio Vekka, Iisakki Kiemunki, Aarne Kauranen ja Anna-Kaisa Häppölä olivat esteellisinä (yhteisöjäävit) poissa kokoussalista tämän pykälän käsittelyn ajan. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Tarja Filatov.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
+Lisää kommentti
Onko perzuikkipäivystäjä vielä hengissä.
Ilmoita
Odotin palstaa innokkaana seuraavan Kari Ilkkalan pers. jotain vastanneen.
Ilmoita
Valheesta jää politiikassa aina kiinni.
Ilmoita
Vähän offtopic, mutta valheesta tuli mieleen, että Iisakki on näköjään poistanut omia postauksiaan Lulun blogista HäSassa. Kiva kun on täydet käyttöoikeudet manipuloimiseen.
2 VASTAUSTA:
Hätilän Hän-Mies,
Pelkää rangaistuksia kirjoitti:
Hätilän Hän-Mies,
Lukekaa seuraava kh pöytäkirja ja Iisakin osuus. BUUAA-AAAH-HHAA.
+Lisää kommentti
Hiljaista on ja kateissa Kari, perzuikkipäivystäjä, ilkkalafani, mopin hokia ja moni muu harhaanjohtaja.
1 VASTAUS:
Ei kumpikaan, Lulu eikä Kari olleet päätösvaiheissa kaupunginhallituksessa. Kari ei edes valtuustossa. Mitäs paasaatte!!!
+Lisää kommentti
KH 28.5.2012 § 24
Valmistelija apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo p. 03 621 2300

Kaupungin osakemerkintä Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n suunnatussa osakeannissa on allekirjoitettu 22.5.2012.

Autotalohankkeen valmistelu on edennyt tavoitteiden ja tavoiteaikataulun mukaisesti. Lainvoimaisen asemakaavan mukaiset alueelle muodostetut tontit ovat kaupungin puolesta valmiit myytäviksi. Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 hyväksymän esisopimuksen mukaisesti aluevaraus on voimassa vain hankesuunnitelmassa tarkoitettua autokauppaan liittyvää kokonaisuutta varten.

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy on kehittänyt hanketta asiakkaiden ja sijoittajien kanssa käymiensä neuvotteluiden mukaisesti. Rakennussuunnitelmat ovat tarkentuneet merkittävästi. Suunnitelmia ja sopimustilannetta esiteltiin kaupunginhallitukselle 14.5.2012. Tässä vaiheessa suunnittelun pääpaino on kohdistunut alueen päätonttiin, jonka rakennusoikeuden määrä on 120.000 k-m2. On todennäköistä, että hankkeen tarkennuttua myös rakennuslupaa tulee tarkentaa.

Toteuttajat ovat asettaneet rakennukselle, sen toteutustavalle ja ylläpidolle erittäin korkeat laatuvaatimukset. Hankkeen yhteistyökumppanina on Siemens Osakeyhtiö, joka toteuttaa hankkeelle eurooppalaisittain merkittävän aurinkopaneeliratkaisun, jonka avulla voidaan tarjota edistyksellistä, saasteetonta latausmahdollisuutta sähkö- ja hybridiautoille. Siemens myös toteuttaa hankkeen oman voimantuotannon CHP-voimalaitoksella. Uusi energiamalli oman voimantuotannon toteuttamiseksi sekä aurinkopaneelein että turbiinilla mahdollistaa erittäin alhaiset kiinteistön käyttökustannukset.

Kiinteistön rakentamisen toisena yhteistyökumppanina on Stora Enso Oyj, joka vastaa rakennuksen ekologisesta puurakentamisesta. Sunny Car Centerin n. 50.000 m2:n katto tulee olemaan yksi Suomen suurimmista puuelementtikatoista. Yhteistyökumppanina on myös Neste Oil Oyj, joka vastaa sekä polttoaineiden ja voiteluaineiden toimittamisesta että laajan jakeluaseman (pesukatuineen ja ravintoloineen) kehittämisestä kiinteistöön.

Hankkeen sisällön määrittävät asemakaava ja esisopimus. Sunny Car Centerin ilmoittama sopimustilanne on:

Uusien autojen myyntitilaa n. 3000 m2 (vuokrattu)

Käytettyjen autojen myyntilaa n. 5500 m2 (vuokrattu)

Korjaamotilaa n. 4000 m2 (vuokrattu) ja 12000 m2
(aiesopimus)

Vauriokorjaamo n. 5000 m2 (vuokrattu)

Luovutushuolto n. 2500 m2 (vuokrattu)

Jakeluasema n. 2500 m2 (aiesopimus)

Ravintolatilat n. 1200 m2 (aiesopimus)

Muita toimijoita n. 8500 m2 (aiesopimus)

Autotarvike / varastotila n. 2400 m2 (vuokrattu)

Muita pieniä yksittäisiä toimijoita n. 2000 m2 (aiesopimus)

Koska asemakaavan ehdot ovat yksiselitteiset ja määrittävät tonttien käyttötarkoituksen ja hankkeen toteutumisesta on esitetty selvitys, voidaan arvioida, että tonttikauppa voidaan toteuttaa aiesopimuksen mukaisesti. Tontin maaperää koskevat selvitykset osoittavat, että tontin rakennettavuus on huono, joten hinnoitteluna voidaan käyttää aiesopimuksen mukaisesti 70 €/k-m2. Hinta sidotaan kesäkuun 2012 elinkustannusindeksiin.

Tontin 13-15-1 kauppahinnaksi muodostuu em. laskelman mukaisesti 70 x 120.000 = 8.400.000 €. Alueen muut tontit ovat aiesopimuksen mukaisesti myös varattu hankkeen käyttöön 30.6.2013 saakka. Niiden myynnistä päätetään samoin periaattein kuin päätontin osalta. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin irtaimen ja kiinteän omaisuuden ostamisesta, luovuttamisesta ja vaihtamisesta, kun toimenpiteen arvo on enintään 1 miljoona euroa.

Tonttikauppojen yksityiskohtiin liittyvät kysymykset ovat osittain keskeneräiset, joten on tarkoituksenmukaisinta, että varsinaisen yksityiskohtaisen kauppakirjan hyväksyy kaupunginhallitus.

Kustannusvastuu alueen kunnallisteknisistä kustannuksista on aiesopimuksen mukainen. Alueen saavutettavuuden kannalta tärkein kehittämiskohde on maakuntakaavaan merkitty uusi moottoritieliittymä, jonka toteuttamismahdollisuuksista käynnistetään neuvottelut sekä Tiehallinnon että maakuntaliiton kanssa. Tältä osin asia kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimialaan.

Aiesopimus, asemakaavakartta sekä havainnekuva ovat esityslistan liitteenä 10/KH 28.5.2012

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään Kirstulan autokauppa-alueen tontit em. hinnoittelun mukaisesti aiesopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen ja muutoin parhaaksi katsominsa ehdoin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki oli esteellisenä (yhteisöjäävi) poissa kokoussalista tämän pykälän käsittelyn ajan.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo p. 03 621 2300.
3 VASTAUSTA:
Perzuikkipäivystäjä voisi kertoa mitä pöytäkirja kertoo Karista.
Vai tuleeko vaieta kirjoitti:
Perzuikkipäivystäjä voisi kertoa mitä pöytäkirja kertoo Karista.
Ei mitään. Pöytäkirja on edelliseltä valtuustokaudelta. Opettele päivämäärät, vai tekeekö vielä ison ja pienen viisarin erottaminen tiukkaa?
Silmä käteen kirjoitti:
Ei mitään. Pöytäkirja on edelliseltä valtuustokaudelta. Opettele päivämäärät, vai tekeekö vielä ison ja pienen viisarin erottaminen tiukkaa?
Kappas vaan kun huomasit! Kaiva esiin oikea pöytäkirja.
+Lisää kommentti
KV 11.6.2012 § 10
Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Kärpänen ehdotti, että päätöksestä poistetaan viisi viimeistä sanaa: ”ja muutoin parhaaksi katsominsa ehdoin.”

Valtuutettu Kirsi Ojansuu-Kaunisto kannatti valtuutettu Kärpäsen tekemää ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa valtuutettu Kärpänen oli tehnyt kannatetun ehdotuksen, että päätöksestä poistetaan viisi viimeistä sanaa: ”ja muutoin parhaaksi katsominsa ehdoin.”

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä valtuutettu Kärpäsen tekemän ehdotuksen. Valtuusto vastasi myöntävästi. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen muutettuna valtuutettu Kärpäsen tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään Kirstulan autokauppa-alueen tontit em. hinnoittelun mukaisesti aiesopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

- - - -
KH 3.6.2013 § 15
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Ostajan ja kaupungin välillä on neuvoteltu kiinteistön kaupan ehdoista. Neuvottelujen perusteella laadittava kauppakirja esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kokouksessa. Asiaan liittyy kauppakirjan hyväksymisen lisäksi alueen muiden tonttien varaaminen ostajalle ja tarvittavan kaavamuutoksen käynnistäminen.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 7/Kh 3.6.2013 olevan kauppakirjan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Kiemungin varajäsenenä oli hänen henkilökohtainen varajäsenensä Sari Myllykangas. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Lulu Riikonen ja pöytäkirjantarkastajana Juha Kallioinen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varajäsen Sari Myllykangas poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

- - - -
4 VASTAUSTA:
KH 16.12.2013 § 39
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Kiinteistönkauppa

Kaupunginhallituksen 3.6.2013 tekemä päätös kiinteistön kauppakirjan hyväksymisestä on lainvoimainen. Kauppakirjan allekirjoitukselle on ostajan kanssa sovittu syksyn 2013 aikana ajankohtia, jotka on kuitenkin kaikki jouduttu ostajan pyynnöstä peruuttamaan. Ostaja on myös esittänyt muutoksia kauppakirjan ehtoihin. Asiaa selostetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n osakkeita koskeva kauppa

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n perustajaosakas Oy Sunny-Trading Ltd on syksyllä 2013 ilmoittanut halukkuutensa ostaa kaikki kaupungin omistamat Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n B-sarjan osakkeet (1000 kpl) ja osapuolten kesken on neuvoteltu osakekaupasta.

Kirstulan alueen kehittämistä koskevassa aiesopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Hankkeen toteuttamista varten perustetaan projektiyhtiö, jonka osakepääomaksi tulee viisisataatuhatta (500.000) euroa. Omistus jakautuu seuraavasti:

- Virtaa Hämeeseen Oy 150.000 €
- Hämeenlinnan kaupunki 100.000 €
- Oy Sunny-Trading Ltd 187.500 €
- Antrading Oy 62.500 €

Osakkaiden kesken tehdään erillinen osakassopimus. Lähtökohtana on se, että sekä Virtaa Hämeeseen Oy että Hämeenlinnan kaupunki irrottautuvat yhtiöstä sijoittajaratkaisun syntyessä. Tässä yhteydessä Hämeenlinnan kaupungille ja Virtaa Hämeeseen Oy:lle suoritetaan takaisin sijoitettu pääoma lisättynä 15 %:n vuotuisella tuotolla.”

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:ä koskevassa osakassopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Perustajaosakkailla on oikeus ja kaikkien Kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnin tai Hankkeen muun realisoinnin jälkeen velvollisuus lunastaa B-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.

Sopijapuolet sitoutuvat toteuttamaan lunastettavia B-sarjan osakkeita koskevan kaupan (i) 30 päivän kuluessa A-sarjan osakkeita omistavan Sopijapuolen kirjallisesta lunastusvaatimuksesta tai (ii) 90 päivän kuluessa Kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnin tai Hankkeen muun realisoinnin voimaantulosta.

Lunastushintana käytetään kyseisten B-sarjan osakkeiden alkuperäisestä merkintähintaa lisättynä 50 prosentilla alkuperäisestä merkintähinnasta sekä mahdollisella vielä maksamatta olevalla B-sarjan osakkeille kuuluvalla osinkoetuoikeudella, jonka määrä vastaa 15 %:n vuotuista tuottoa laskettuna lunastettavien B-sarjan osakkeiden alkuperäiselle merkintähinnalle.”

Osakekaupasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 16.12.2013. Neuvottelut osapuolten välillä ovat kuitenkin kesken.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

1. osakekauppa toteutetaan aiesopimuksen mukaisesti
2. osakekaupan tulee toteutua ennen tonttikauppaa koskevia uusia neuvotteluita
3. sekä osakekaupan että tonttikaupan tulee toteutua 31.3.2014 mennessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Kiemungin varajäsenenä toimi hänen henkilökohtainen varajäsenensä Sari Myllykangas. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Etsijä löytää kirjoitti:
KH 16.12.2013 § 39
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Kiinteistönkauppa

Kaupunginhallituksen 3.6.2013 tekemä päätös kiinteistön kauppakirjan hyväksymisestä on lainvoimainen. Kauppakirjan allekirjoitukselle on ostajan kanssa sovittu syksyn 2013 aikana ajankohtia, jotka on kuitenkin kaikki jouduttu ostajan pyynnöstä peruuttamaan. Ostaja on myös esittänyt muutoksia kauppakirjan ehtoihin. Asiaa selostetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n osakkeita koskeva kauppa

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n perustajaosakas Oy Sunny-Trading Ltd on syksyllä 2013 ilmoittanut halukkuutensa ostaa kaikki kaupungin omistamat Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n B-sarjan osakkeet (1000 kpl) ja osapuolten kesken on neuvoteltu osakekaupasta.

Kirstulan alueen kehittämistä koskevassa aiesopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Hankkeen toteuttamista varten perustetaan projektiyhtiö, jonka osakepääomaksi tulee viisisataatuhatta (500.000) euroa. Omistus jakautuu seuraavasti:

- Virtaa Hämeeseen Oy 150.000 €
- Hämeenlinnan kaupunki 100.000 €
- Oy Sunny-Trading Ltd 187.500 €
- Antrading Oy 62.500 €

Osakkaiden kesken tehdään erillinen osakassopimus. Lähtökohtana on se, että sekä Virtaa Hämeeseen Oy että Hämeenlinnan kaupunki irrottautuvat yhtiöstä sijoittajaratkaisun syntyessä. Tässä yhteydessä Hämeenlinnan kaupungille ja Virtaa Hämeeseen Oy:lle suoritetaan takaisin sijoitettu pääoma lisättynä 15 %:n vuotuisella tuotolla.”

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:ä koskevassa osakassopimuksessa todetaan mm. seuraavaa:

”Perustajaosakkailla on oikeus ja kaikkien Kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnin tai Hankkeen muun realisoinnin jälkeen velvollisuus lunastaa B-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.

Sopijapuolet sitoutuvat toteuttamaan lunastettavia B-sarjan osakkeita koskevan kaupan (i) 30 päivän kuluessa A-sarjan osakkeita omistavan Sopijapuolen kirjallisesta lunastusvaatimuksesta tai (ii) 90 päivän kuluessa Kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnin tai Hankkeen muun realisoinnin voimaantulosta.

Lunastushintana käytetään kyseisten B-sarjan osakkeiden alkuperäisestä merkintähintaa lisättynä 50 prosentilla alkuperäisestä merkintähinnasta sekä mahdollisella vielä maksamatta olevalla B-sarjan osakkeille kuuluvalla osinkoetuoikeudella, jonka määrä vastaa 15 %:n vuotuista tuottoa laskettuna lunastettavien B-sarjan osakkeiden alkuperäiselle merkintähinnalle.”

Osakekaupasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 16.12.2013. Neuvottelut osapuolten välillä ovat kuitenkin kesken.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

1. osakekauppa toteutetaan aiesopimuksen mukaisesti
2. osakekaupan tulee toteutua ennen tonttikauppaa koskevia uusia neuvotteluita
3. sekä osakekaupan että tonttikaupan tulee toteutua 31.3.2014 mennessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Kiemungin varajäsenenä toimi hänen henkilökohtainen varajäsenensä Sari Myllykangas. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Lulu Ranne.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
KH 17.2.2014 § 66
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Kaupungin ja Oy Sunny-Trading Ltd:n kanssa on neuvoteltu kaupungin omistamien Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n osakkeiden (1000 kpl B-sarjan osakkeita) kaupasta.

Osakekaupasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 17.2.2014. Neuvottelut osapuolten välillä ovat kesken.

Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy omistamansa Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n osakkeet (1000 kpl B-sarjan osakkeita) Oy Sunny-Trading Ltd:lle aiesopimuksen mukaisella kauppahinnalla (100.000 euroa 15 %:n vuotuinen tuotto). Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kaupan tarkemmat ehdot.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liiketoimintajohtaja Kari Suokas oli asiantuntijana kokouksessa. Hän poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - -
Etsijä löytää kirjoitti:
KH 17.2.2014 § 66
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Kaupungin ja Oy Sunny-Trading Ltd:n kanssa on neuvoteltu kaupungin omistamien Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n osakkeiden (1000 kpl B-sarjan osakkeita) kaupasta.

Osakekaupasta on tarkoitus päättää kaupunginhallituksen kokouksessa 17.2.2014. Neuvottelut osapuolten välillä ovat kesken.

Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy omistamansa Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n osakkeet (1000 kpl B-sarjan osakkeita) Oy Sunny-Trading Ltd:lle aiesopimuksen mukaisella kauppahinnalla (100.000 euroa 15 %:n vuotuinen tuotto). Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kaupan tarkemmat ehdot.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Iisakki Kiemunki ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liiketoimintajohtaja Kari Suokas oli asiantuntijana kokouksessa. Hän poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - -
KH 31.3.2014 § 135
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n B-sarjan osakkeiden kauppakirja kaupungin ja Oy Sunny-Trading Ltd:n välillä on allekirjoitettu 24.2.2014.

Markku Ritaluoma, toimitusjohtaja, SCC Hämeenlinna Oy:

”Esitys Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle Kirstulan tontin tonttikaupasta. Yhtiö esittää kaupunginhallituksen kokoukseen 31.3.2014 seuraavan esityksen:

Tonttikauppa 8,4 milj. eur
Maksetaan
100 000 eur heti kaupanteossa kun päätökselle on lainvoima
500 000 eur 31.1.2015
7,8 milj. eur 30.12.2015 mennessä
Kaupalle ei makseta korkoa maksuohjelman aikana.

Omistusoikeus siirtyy ostajalle kun koko kauppahinta on maksettu.
Lisätonttialueen n. 10 ha (Hanke-alue) varausaikaa jatketaan 31.1.2015 asti. Edellyttää, että kaupungille on maksettu 500 000 eur niin tonttivaraus jatkuu 30.12.2015 saakka.

Kaupungin ja Sunny Car Centerin sopimus sisäisen tien rakentamisesta, hulevesialtaan rakentamisesta 50/50% periaatteella todetaan, että ennen kuin SCC on kauppahinnasta maksanut vähintään 500 000 euroa Hämeenlinnan kaupungille niin kaupunki osallistuu vasta sen jälkeen kustannuksiin. Sunny Car Centerillä on oikeus lähteä tekemään maanrakennusurakkaa kokonaisuudessaan välittömästi päätöksen jälkeen, noin 05/2014.

Sunny Car Center on allekirjoittanut sitovat sopimukset kokonais maanrakennusurakasta sekä erillisen toimijan kanssa koko hanketta koskevasta kivi- ja maa-ainetoimituksista sekä kuljetuspalveluista ja toimittanut näille toimijoille sopimusvakuuden.

Totean myös, että SCC rakennuskokonaisuudesta on 38 % osuus vuokrattu vuokralaisille (kokonaispinta-ala netto 87 000 m2).

Sunny Car Center yhtiönä on hyvin tietoinen, että tontin arvo (8,4 milj. eur, vuonna 2011) on suhteessa tämän hetkise en markkina-arvoon noin 2 milj. euroa pienempi. Tässä kohtaa korkeammalla kauppahinnalla os-taminen perustuu seuraavanlaiseen faktaan: jos rahoittaisimme tontin tällä hetkellä investorilla, korkokustannusten ja markkina-arvon suhde korkoaikaan on noin 1,5 milj. luokkaa. Ja tässä SCC mielestäni ojentaa kättä kaupungille ja kaupungin päättäjille antamalla tämän korkohyödyn kaupan myötä Hämeenlinnan kaupungille.

Tonttia koskeva rahoitus saadaan päätökseen investorin kanssa näillä maksujärjestelyillä, joita yllä esitetään kesään 7/2014.

Hankkeelle annettava laina (arabirahoitus) saadaan järjestettyä pitäväksi 2014 aikana.

Totean kunnioittavasti kaupunginhallitukselle, että kun kokonaisrahoitus on saatu loppuun viedyksi, ei yhtiöllä ole mitään tarvetta olla maksamatta koko tonttikauppahintaa myös aikaisemmin.”

Asian aiempi liitemateriaali ja 24.2.2014 allekirjoitettu osakekauppakirja viitteenä 2/KH 31.3.2014.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, ettei esitetty tarjous kokonaisuudessaan ole hyväksyttävissä

2. jatkaa päätontin kauppaneuvotteluita esitetyllä maksujärjestelyllä tai uuden hinnoittelun perusteella

3. että kaupunki toteuttaa vastuullaan olevat maanrakennustyöt normaalin hankintamenettelyn perusteella

4. ettei sivutonttien varausaikaa jatketa. Samalla todetaan, ettei tontteja varata kilpailevaan toimintaan niin kauan kuin päätonttia koskevat neuvottelut jatkuvat.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki seuraavan muutosesityksen: Esitettyä tarjousta ei hyväksytä eikä minkään tontin varausta jatketa. Neuvotteluja tonttikaupoista käydään jatkossa kaikkien mahdollisten tarjoajien kanssa.

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, ettei esitetty tarjous kokonaisuudessaan ole hyväksyttävissä

2. jatkaa päätontin kauppaneuvotteluita esitetyllä maksujärjestelyllä tai uuden hinnoittelun perusteella ja kauppaa koskeva ratkaisu tulee esittää kaupunginhallitukselle 22.4.2014 mennessä uhalla, että sopimus raukeaa

3. että kaupunki toteuttaa vastuullaan olevat maanrakennustyöt normaalin hankintamenettelyn perusteella

4. ettei sivutonttien varausaikaa jatketa. Samalla todetaan, ettei tontteja varata kilpailevaan toimintaan niin kauan kuin päätonttia koskevat neuvottelut jatkuvat.

Lulu Ranne veti esityksensä pois ja esitys raukesi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.
Etsijä löytää kirjoitti:
KH 31.3.2014 § 135
Valmistelija liiketoimintajohtaja Kari Suokas, p. 03 621 2398

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n B-sarjan osakkeiden kauppakirja kaupungin ja Oy Sunny-Trading Ltd:n välillä on allekirjoitettu 24.2.2014.

Markku Ritaluoma, toimitusjohtaja, SCC Hämeenlinna Oy:

”Esitys Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle Kirstulan tontin tonttikaupasta. Yhtiö esittää kaupunginhallituksen kokoukseen 31.3.2014 seuraavan esityksen:

Tonttikauppa 8,4 milj. eur
Maksetaan
100 000 eur heti kaupanteossa kun päätökselle on lainvoima
500 000 eur 31.1.2015
7,8 milj. eur 30.12.2015 mennessä
Kaupalle ei makseta korkoa maksuohjelman aikana.

Omistusoikeus siirtyy ostajalle kun koko kauppahinta on maksettu.
Lisätonttialueen n. 10 ha (Hanke-alue) varausaikaa jatketaan 31.1.2015 asti. Edellyttää, että kaupungille on maksettu 500 000 eur niin tonttivaraus jatkuu 30.12.2015 saakka.

Kaupungin ja Sunny Car Centerin sopimus sisäisen tien rakentamisesta, hulevesialtaan rakentamisesta 50/50% periaatteella todetaan, että ennen kuin SCC on kauppahinnasta maksanut vähintään 500 000 euroa Hämeenlinnan kaupungille niin kaupunki osallistuu vasta sen jälkeen kustannuksiin. Sunny Car Centerillä on oikeus lähteä tekemään maanrakennusurakkaa kokonaisuudessaan välittömästi päätöksen jälkeen, noin 05/2014.

Sunny Car Center on allekirjoittanut sitovat sopimukset kokonais maanrakennusurakasta sekä erillisen toimijan kanssa koko hanketta koskevasta kivi- ja maa-ainetoimituksista sekä kuljetuspalveluista ja toimittanut näille toimijoille sopimusvakuuden.

Totean myös, että SCC rakennuskokonaisuudesta on 38 % osuus vuokrattu vuokralaisille (kokonaispinta-ala netto 87 000 m2).

Sunny Car Center yhtiönä on hyvin tietoinen, että tontin arvo (8,4 milj. eur, vuonna 2011) on suhteessa tämän hetkise en markkina-arvoon noin 2 milj. euroa pienempi. Tässä kohtaa korkeammalla kauppahinnalla os-taminen perustuu seuraavanlaiseen faktaan: jos rahoittaisimme tontin tällä hetkellä investorilla, korkokustannusten ja markkina-arvon suhde korkoaikaan on noin 1,5 milj. luokkaa. Ja tässä SCC mielestäni ojentaa kättä kaupungille ja kaupungin päättäjille antamalla tämän korkohyödyn kaupan myötä Hämeenlinnan kaupungille.

Tonttia koskeva rahoitus saadaan päätökseen investorin kanssa näillä maksujärjestelyillä, joita yllä esitetään kesään 7/2014.

Hankkeelle annettava laina (arabirahoitus) saadaan järjestettyä pitäväksi 2014 aikana.

Totean kunnioittavasti kaupunginhallitukselle, että kun kokonaisrahoitus on saatu loppuun viedyksi, ei yhtiöllä ole mitään tarvetta olla maksamatta koko tonttikauppahintaa myös aikaisemmin.”

Asian aiempi liitemateriaali ja 24.2.2014 allekirjoitettu osakekauppakirja viitteenä 2/KH 31.3.2014.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, ettei esitetty tarjous kokonaisuudessaan ole hyväksyttävissä

2. jatkaa päätontin kauppaneuvotteluita esitetyllä maksujärjestelyllä tai uuden hinnoittelun perusteella

3. että kaupunki toteuttaa vastuullaan olevat maanrakennustyöt normaalin hankintamenettelyn perusteella

4. ettei sivutonttien varausaikaa jatketa. Samalla todetaan, ettei tontteja varata kilpailevaan toimintaan niin kauan kuin päätonttia koskevat neuvottelut jatkuvat.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki seuraavan muutosesityksen: Esitettyä tarjousta ei hyväksytä eikä minkään tontin varausta jatketa. Neuvotteluja tonttikaupoista käydään jatkossa kaikkien mahdollisten tarjoajien kanssa.

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta, ettei esitetty tarjous kokonaisuudessaan ole hyväksyttävissä

2. jatkaa päätontin kauppaneuvotteluita esitetyllä maksujärjestelyllä tai uuden hinnoittelun perusteella ja kauppaa koskeva ratkaisu tulee esittää kaupunginhallitukselle 22.4.2014 mennessä uhalla, että sopimus raukeaa

3. että kaupunki toteuttaa vastuullaan olevat maanrakennustyöt normaalin hankintamenettelyn perusteella

4. ettei sivutonttien varausaikaa jatketa. Samalla todetaan, ettei tontteja varata kilpailevaan toimintaan niin kauan kuin päätonttia koskevat neuvottelut jatkuvat.

Lulu Ranne veti esityksensä pois ja esitys raukesi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.
KH 22.4.2014 § 164
Valmistelija apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300

Neuvotteluita on jatkettu hyvässä hengessä. Lähtökohtana on ollut selkeä ratkaisu, joka ei enää jää odottamaan toteutumista. Tämän mukaisesti kauppahinta maksetaan kerralla, jonka jälkeen tontin omistusoikeus siirtyy ostajalle ja työt voidaan aloittaa. Mikäli kauppahinta ei ole maksettu kokonaan eräpäivänä, kauppa purkautuu ja kaikki asiaan liittyvät sopimukset raukeavat ilman eri menettelyä.

Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä 10/KH 22.4.2014.

Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan siinä määriteltyine toteutusvastuineen.

Kenakkalan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan siinä määriteltyine toteutusvastuineen ja oikeuttaa kaupunginjohtajia tekemään sopimukseen mahdolliset tekniset tarkennukset.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki esityksen: ”Muutettua päätösesitystä ei hyväksytä vaan kauppakirja palautetaan valmisteluun ja sitä täydennetään niin, että se on valtiontukea koskevien säännösten sekä voimassa olevien lakien mukainen.”

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.
+Lisää kommentti
Syvällä on myös persut scc-suossa.
Ilmoita
Joko Ritsku on maksanut SCC:n mainospylonin sen valmistajalle?
3 VASTAUSTA:
Kiitos kun kysyit mutta en voi vastata toisen puolesta. Soita mainospylonille niin saat vastauksen. Tsemppiää!
Mervin Kehitys maksaa.
Villi arvaus anyone? kirjoitti:
Mervin Kehitys maksaa.
Sait potkut aiheesta.
+Lisää kommentti
KH 12.5.2014 § 194
Valmistelija apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300

Kaupunginhallituksen hyväksymän kauppakirjaluonnoksen mukainen kauppakirja on allekirjoitettu 7.5.2014. Luonnokseen on tehty pieniä tarkennuksia, mutta ei sisältöön vaikuttavia muutoksia.

Yhtiön edustajien kertoman mukaan työt tontilla alkavat heti, kun omistusoikeus on siirtynyt heinäkuun 2014 alussa. Joitakin valmistelevia töitä toivotaan voitavan aloittaa jo kesäkuun aikana. Jotta tontin työmaakäyttö ja myös kulkuyhteydet alueen läpi voidaan varmistaa, on jo ensimmäisessä vaiheessa toteutettava uusi työmaatie ja Rautamonojan siirto. Aikataulu on erittäin kiireinen ja työt tulee toteuttaa yhdessä tonttitöiden kanssa, joten yhtiön ja kaupungin kesken on neuvoteltu töiden toteuttamisesta yhteisenä suorahankintana. Kaupungin vastuulla olevien töiden määrä on myös selkeästi tonttitöitä pienempi, mikä myös tukee suorahankintamahdollisuutta.

Mihinkään kaupungin vastuulla oleviin töihin ei kuitenkaan ryhdytä ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja tontin omistusoikeus on siirtynyt. Mitään sitovia sopimuksia ei myöskään tehdä ennen omistusoikeuden siirtymistä.

Kirstulan alueen kunnallisteknisiin kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2014 tilausbudjetissa. Valmisteluvaiheessa todettiin, että rahoitus tulee hoitaa erillispäätöksin siinä vaiheessa, kun tontin myynti ja kauppahinnan maksu on varmistunut. Kaupungin vastuulla olevat kunnallistekniset työt ovat suuruusluokkaa 3,0 milj. euroa, joka määräraha tulee lisätä yhdyskuntalautakunnan vastuulla olevaan maanrakennusbudjettiin. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista, että uusi määräraha on ehdollinen ja edellyttää koko tontin kauppahinnan maksamista kauppa-kirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Allekirjoitettu kauppakirja on esityslistan liitteenä 1/KH 12.5.2014.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan

2. oikeuttaa valmistelijat valmistelemaan Kirstulan ensimmäisen vaiheen maanrakennustöiden suorahankintaa yhdessä yhtiön kanssa

3. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 investointibudjettiin lisätään 3,0 miljoonan euron määräraha Kirstulan alueen maanrakennustöitä varten. Määräraha on ehdollinen ja edellyttää tontin koko kauppahinnan maksamista kauppakirjaehtojen mukaisesti.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne esitti muutosehdotusta päätökseen:

"Muutosesitys § 194, kohta 2.
2. oikeuttaa valmistelijat valmistelemaan kaupungin vastuulla olevien maanrakennustöiden kilpailuttamista normaalin hankintamenettelyn ja hankintalain mukaisesti kuten kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2014 § 135."

Ranteen ehdotusta kannattivat Hannu Kärpänen, Kari Ilkkala ja Ritva Oinonen.

Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan

2. oikeuttaa valmistelijat selvittämään ensimmäisen vaiheen maanrakennustöiden suorahankintamahdollisuuden yhdessä yhtiön kanssa, ottaen huomioon rakentamisen aikataulun, maaperän ja kunnallisteknisten ratkaisujen erityislaadun

3. esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 investointibudjettiin lisätään 3,0 miljoonan euron määräraha Kirstulan alueen maanrakennustöitä varten. Määräraha on ehdollinen ja edellyttää tontin koko kauppahinnan maksamista kauppakirjaehtojen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: he, jotka kannattivat esittelijän muutettua ehdotusta äänestivät jaa, ja he, jotka kannattivat Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät ei. Äänestystapa oli kädennostoäänestys.

Käytiin äänestys. Esittelijän muutetun ehdotuksen puolesta äänestivät Sari Rautio, Johannes Koskinen, Ulla Appelroth, Sirpa Laakso, Anna-Kaisa Häppölä, Tapio Vekka, Juha Kallioinen. Ranteen kannatetun ehdotuksen puolesta äänestivät Lulu Ranne, Kari Ilkkala, Hannu Kärpänen, Ritva Oinonen.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 7 jaa -ääntä ja 4 ei - ääntä. Esittelijän muutettu ehdotus tuli päätökseksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi Ojansuu-Kaunisto poistui kokouksesta klo 16.11 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300.

- - - -

KV 9.6.2014 § 76
Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
1 VASTAUS:
Pro Hämeenlinna ei kokouksessa vaatinut SCC-projektin kaatamista vaikka näin on väitetty. Oli toukokuu 2014!
+Lisää kommentti
Ja tässäkin pelleilyssä kaupunki on muka vielä voitolla. Hoh Hoijaa!
Ilmoita
KH 16.6.2014 § 254
Valmistelijat kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605 ja tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg, p. 03 621 5419

Kaupunginhallitus on oikeuttanut valmistelijat selvittämään ensimmäisen vaiheen maanrakennustöiden suorahankintamahdollisuuden yhdessä yhtiön kanssa.

Hankintalain soveltaminen

Julkisia hankintoja koskevan lain hallituksen esityksen mukaan hankintasopimuksen pääasiallisena kohteena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen. Sopimusta ei ole katsottava hankintasopimukseksi, jos sen pääasiallisena tarkoituksena on muun toiminnan kuin hankinnan toteuttaminen. Kansallisessa oikeuskäytännössä tarkastelun lähtökohtana on ollut se, muodostaako järjestely tai sopimuskokonaisuus jakamattoman kokonaisuuden, josta hankintaa ei voida erottaa. Jakamattoman kokonaisuuden on katsottu kuuluvan hankintalainsäädännön soveltamisalaan vain silloin, kun hankinnan osuus kokonaisuudesta on olennainen (esimerkiksi KHO 1.12.1999 T 3887, KHO 15.2.2002 T 19 sekä 25.11.2002 T 3065). Myös myöhempää vastaavaa oikeuskäytäntöä on olemassa.

Oikeuskäytännössä sopimuskokonaisuuksia on arvioitu siltä kannalta, mikä on ollut sopimuskokonaisuuden pääasiallinen tarkoitus, onko hankinnan osuus tässä kokonaisuudessa ollut olennainen ja onko se eroteltavissa muusta kokonaisuudesta.

Myyjän ja ostajan maanrakennustyöt muodostavat jakamattoman kokonaisuuden

Voimassa oleva asemakaava perustuu ratkaisuun, jossa myytävän kiinteistön poikki nykyisin kulkeva hulevesioja ja Rautamonojantie siirretään uuteen paikkaan. Kaavan toteutuminen edellyttää ojan ja tie siirtoa pois korttelin 15 alueelta.

Kiinteistökaupassa on sovittu, että myyjä vastaa Rautamonojan siirron ja kiinteistön alueelle tulevan hulevesialtaan rakentamiskustannuksista sekä altaan liittämisestä Pikku-Parolantien alitse olemassa olevaan hulevesiuomaan. Myyjä vastaa myös muun muassa Rautamonojantien ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien rakentamiskustannuksista. Ostaja vastaa tontilla olevan moottoritien viereisen hulevesiojan siirrosta. Ostaja vastaa myös muilta osin tontilla tehtävistä töistä.

Hulevesiojan ja Rautamonojantien rakenteet liittyvät toisiinsa ja kulkevat aivan vierekkäin. Oja ja tie myös risteävät uudessa kaavassa. Tehtävät perustamisratkaisut liittyvät molempiin. Uusi hulevesioja ja Rautamonojantie on teknisen toteutuksen puolesta rakennettava yhtä aikaa. Ojan ja tien erikseen rakentaminen vaikeuttaisi ja viivyttäisi oleellisesti toisen rakentamista. Kunnallistekniikka kulkee kevyen liikenteen reitin alla Rautamonojantien vieressä ja myös se on tehtävä samassa yhteydessä. Tontille ei pääse rakentamaan ennen kuin hulevesioja on siirretty ja liitetty kulkemaan uutta reittiä Pikku-Parolantien ali, Rautamonojantie rakennettu ja hulevesiallas tehty. Hulevesiallas palvelee Sunny Car Centerin kiinteistön alueelta tulevia sadevesiä, joita syntyy kun maanpinta peittyy rakentamisella ja piha-alueiden asfaltoinneilla. Alueen maapohja on erittäin heikko ja vesipinta on maan tasolla. Hulevesireittejä (moottoritien vieressä, hulevesiojat ja hulevesiallas) joudutaan stabiloimaan. Stabilointia tulee niin myytävän kiinteistön alueelle kuin julkiselle alueelle.

Hankkeen aikataulu edellyttää, että työt tontilla voidaan aloittaa samanaikaisesti kun hulevesiojaa, -allasta ja Rautamonojantietä rakennetaan uudelle paikalleen. Töiden yhteensovituksen ja vaiheistuksen vuoksi alueen tontin maanrakennustyöt ja kunnallistekniset työt on tarpeen toteuttaa yhdessä. Hankkeen vaiheistus erikseen kunnallisteknisiin töihin ja tontin rakentamiseen sen jälkeen jatkaisi kohtuuttomasti yksittäisen hankkeen kokonaisrakennusaikaa, kasvattaisi kustannuksia ja johtaisi osin moninkertaiseen työhön.
11 VASTAUSTA:
(jatkoa edelliseen)
Yksityinen hanke

Sunny Car Center Oy on pitkään valmistellut hanketta. Kiinteistökaupan (8,4 milj euroa) ja sen kautta koko 160 milj. euron arvoisen autotalohankkeen toteutumisen mahdollistaa yksityisen rahoittajan rahoituspäätös. Rahoituspäätöksen jälkeen hankkeella on kiire, koska rahoituskulut lähtevät juoksemaan. Sunny Car Centerin intressinä on käynnistää hankkeen rakentaminen välittömästi kaupan vahvistuttua ja näin on myös sovittu kiinteistökaupassa. Kiinteistökaupan ja koko hankkeen toteutuminen ei siis ole kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulottuvilla, vaan riippuu kokonaan muista tekijöistä.

Kaupungin kunnallisteknisen rakentamisen kustannusten on arvioitu olevan noin 3 milj. euroa. Kustannusarvio sisältää varsinaisen urakan lisäksi kaikki viimeistelytyöt ja rakennuttamiskustannukset. HS Vesi Oy:n vesihuollon rakentamiskustannusten on arvioitu olevan jonkin verran pienemmät. Maanrakentamisen kustannukset rakennushankkeissa ovat karkeasti 5-10% urakan kokonaishinnasta mikä tässä tapauksessa olisi noin 8 -16 milj. euroa. Kaupungin osuus kokonaisuudesta maanrakentamisen osalta on 10-30 % eli selvästi alle 50%.

Kaupungin ja vesihuollon rakennustöiden osuus koko hankkeesta on siten arviolta muutaman prosentin luokkaa. Kysymys on siten yksityisestä hankkeesta, jossa kaupungin kunnallisteknisten töiden ja vesihuollon rakentamisen osuus on hyvin pieni ja pääosa hankkeesta on muuta kuin julkista hankintaa.

Asian jatkovalmistelu

Kiinteistön kauppakirjan mukaan tontin rakentaminen aloitetaan heinäkuun alussa 2014. Myyjän vastuulle kuuluvista maanrakennustöistä on sovittu kiinteistön kauppakirjassa ja niihin sisältyy myös tiettyjä tontilla tehtäviä töitä. Vaikka kiinteistökaupan toteutuminen on sidottu kauppahinnan maksuun, jonka pitää tapahtua viimeistään 4.7.2014, on maanrakennusurakan asiakirjojen valmistelu ollut aloitettava, jotta kauppakirjan ehto rakennustöiden aloittamisesta voidaan täyttää siinä tapauksessa, että kauppa lopulta toteutuu.

Urakan tarjouspyyntöasiakirjojen johdosta pyydetään Sunny Car Centerin osoittamalta urakoitsijalta tarjous. Määräaika tarjouksen jättämiselle on 23.6.2014. Mikäli saadaan tarjouspyynnön mukainen hyväksyttävä tarjous, päätös urakasta on tehtävissä tuon määräajan jälkeen. Koska kaupungin ja HS-Vesi Oy:n vastuulla olevat rakennustyöt huomioon ottaen kysymys on EU-kynnysarvon ylittävästä urakasta, kaupunki julkaisee päätöksen tekemisen jälkeen hankintalain 79 §:n mukaisen EU-suorahankintailmoituksen. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin vastuulla olevien maanrakennustöiden urakasta voidaan sopia suoraan ostajan osoittaman maanrakennusurakoitsijan kanssa, koska hankintaan ei edellä esitetyn perusteella sovelleta hankintalakia.

Ehtona sopimuksen tekemiselle on kiinteistökaupan toteutuminen eli se, että kauppahinta on kauppakirjan mukaisesti maksettu kaupungille viimeistään 4.7.2014. Lisäksi ehtona sopimuksen tekemiselle on se, että ostajan osoittama maanrakennusurakoitsija on antanut määräajassa kaupungin tarjouspyyntöön hyväksyttävän tarjouksen.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki muutosesityksen päätösehdotukseen ”Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa valmistelijat valmistelemaan kaupungin vastuulla olevien maanrakennustöiden kilpailuttamista normaalin hankintamenettelyn ja hankintalain mukaisesti.”

Esitystä kannatti Antero Niemelä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: he, jotka kannattivat esittelijän pohjaehdotusta äänestivät jaa ja he, jotka kannattivat Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät ei. Äänestystapa oli kädennostoäänestys.

Käytiin äänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sari Rautio, Sari Myllykangas, Satu Aaltonen, Sirpa Laaksonen, Anna-Kaisa Häppölä, Tapio Vekka, Juha Kallioinen. Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät Hannu Kärpänen, Antero Niemelä, Lulu Ranne, Irma Taavela.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 7 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi.

Lulu Ranne ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen. Eriävä mielipide liitteenä 18/Kh 16.6.2014.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 2.

Lisätietoja antaa kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605 ja tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg, p. 03 621 5419.
Etsijä löytää kirjoitti:
(jatkoa edelliseen)
Yksityinen hanke

Sunny Car Center Oy on pitkään valmistellut hanketta. Kiinteistökaupan (8,4 milj euroa) ja sen kautta koko 160 milj. euron arvoisen autotalohankkeen toteutumisen mahdollistaa yksityisen rahoittajan rahoituspäätös. Rahoituspäätöksen jälkeen hankkeella on kiire, koska rahoituskulut lähtevät juoksemaan. Sunny Car Centerin intressinä on käynnistää hankkeen rakentaminen välittömästi kaupan vahvistuttua ja näin on myös sovittu kiinteistökaupassa. Kiinteistökaupan ja koko hankkeen toteutuminen ei siis ole kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulottuvilla, vaan riippuu kokonaan muista tekijöistä.

Kaupungin kunnallisteknisen rakentamisen kustannusten on arvioitu olevan noin 3 milj. euroa. Kustannusarvio sisältää varsinaisen urakan lisäksi kaikki viimeistelytyöt ja rakennuttamiskustannukset. HS Vesi Oy:n vesihuollon rakentamiskustannusten on arvioitu olevan jonkin verran pienemmät. Maanrakentamisen kustannukset rakennushankkeissa ovat karkeasti 5-10% urakan kokonaishinnasta mikä tässä tapauksessa olisi noin 8 -16 milj. euroa. Kaupungin osuus kokonaisuudesta maanrakentamisen osalta on 10-30 % eli selvästi alle 50%.

Kaupungin ja vesihuollon rakennustöiden osuus koko hankkeesta on siten arviolta muutaman prosentin luokkaa. Kysymys on siten yksityisestä hankkeesta, jossa kaupungin kunnallisteknisten töiden ja vesihuollon rakentamisen osuus on hyvin pieni ja pääosa hankkeesta on muuta kuin julkista hankintaa.

Asian jatkovalmistelu

Kiinteistön kauppakirjan mukaan tontin rakentaminen aloitetaan heinäkuun alussa 2014. Myyjän vastuulle kuuluvista maanrakennustöistä on sovittu kiinteistön kauppakirjassa ja niihin sisältyy myös tiettyjä tontilla tehtäviä töitä. Vaikka kiinteistökaupan toteutuminen on sidottu kauppahinnan maksuun, jonka pitää tapahtua viimeistään 4.7.2014, on maanrakennusurakan asiakirjojen valmistelu ollut aloitettava, jotta kauppakirjan ehto rakennustöiden aloittamisesta voidaan täyttää siinä tapauksessa, että kauppa lopulta toteutuu.

Urakan tarjouspyyntöasiakirjojen johdosta pyydetään Sunny Car Centerin osoittamalta urakoitsijalta tarjous. Määräaika tarjouksen jättämiselle on 23.6.2014. Mikäli saadaan tarjouspyynnön mukainen hyväksyttävä tarjous, päätös urakasta on tehtävissä tuon määräajan jälkeen. Koska kaupungin ja HS-Vesi Oy:n vastuulla olevat rakennustyöt huomioon ottaen kysymys on EU-kynnysarvon ylittävästä urakasta, kaupunki julkaisee päätöksen tekemisen jälkeen hankintalain 79 §:n mukaisen EU-suorahankintailmoituksen. Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin vastuulla olevien maanrakennustöiden urakasta voidaan sopia suoraan ostajan osoittaman maanrakennusurakoitsijan kanssa, koska hankintaan ei edellä esitetyn perusteella sovelleta hankintalakia.

Ehtona sopimuksen tekemiselle on kiinteistökaupan toteutuminen eli se, että kauppahinta on kauppakirjan mukaisesti maksettu kaupungille viimeistään 4.7.2014. Lisäksi ehtona sopimuksen tekemiselle on se, että ostajan osoittama maanrakennusurakoitsija on antanut määräajassa kaupungin tarjouspyyntöön hyväksyttävän tarjouksen.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki muutosesityksen päätösehdotukseen ”Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa valmistelijat valmistelemaan kaupungin vastuulla olevien maanrakennustöiden kilpailuttamista normaalin hankintamenettelyn ja hankintalain mukaisesti.”

Esitystä kannatti Antero Niemelä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: he, jotka kannattivat esittelijän pohjaehdotusta äänestivät jaa ja he, jotka kannattivat Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät ei. Äänestystapa oli kädennostoäänestys.

Käytiin äänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sari Rautio, Sari Myllykangas, Satu Aaltonen, Sirpa Laaksonen, Anna-Kaisa Häppölä, Tapio Vekka, Juha Kallioinen. Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät Hannu Kärpänen, Antero Niemelä, Lulu Ranne, Irma Taavela.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 7 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi.

Lulu Ranne ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen. Eriävä mielipide liitteenä 18/Kh 16.6.2014.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 2.

Lisätietoja antaa kaupunginlakimies Miia Luukko, p. 03 621 4605 ja tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg, p. 03 621 5419.
KH 11.8.2014 § 268
Valmistelija apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300

Kauppakirjan ehtojen mukaan kauppahinta tuli maksaa viimeistään 4.7.2014. Maksusuoritusta ei ole tähän mennessä hoidettu, joten viivästystä ei voida enää pitää vähäisenä.

Maakaaren 2 luvun 2 §:n mukaan kauppakirjassa voidaan sopia, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla kuin tässä laissa tarkoitetulla perusteella taikka että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai muu ehto on toteutunut.

Kauppakirjassa on seuraavat ehdot: ”Siinä tapauksessa ettei kauppahintaa ole kokonaan maksettu viimeistään 4.7.2014, koko kauppa siihen liittyvine kaikkine muine sopimuksineen raukeaa.” ”Omistus- ja hallintaoikeudet kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun koko kauppahinta maksettu.” Kyseessä on lykkäävä ehto.

Maakaaren 2 luvun 5 §:n mukaan sopimus, jolla kiinteistön kauppa puretaan tai kiinteistö palautetaan myyjälle, on tehtävä maakaaren 2 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyllä tavalla eli kiinteistökaupan muotosäännöksiä noudattaen. Näin ollen kaupan osapuolten päästessä yhteisymmärrykseen siitä, että omistusoikeus ei tule purkavan tai lykkäävän ehdon toteutuessa siirtymään ostajalle tai että kiinteistö palautuu myyjälle, osapuolten tulee sopia kaupan purkautumisesta maakaaren 2 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyllä tavalla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen purkavan tai lykkäävän ehdon toteutumisesta, tulee sen, joka haluaa vedota ehtoon, esittää tätä koskeva vaatimuksensa käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa ehdolle asetetun määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa katsotaan kauppa pysyväksi ja omistusoikeuden siirtyneen lopullisesti ostajalle.

Tontin käytölle ei ole välitöntä kilpailevaa hanketta, joten kauppahinnan maksamisesta on voitu edelleen neuvotella. Ostajan ilmoituksen mukaan maksuviivästys on johtunut kansainvälisestä maksujärjestelystä, jota ei ole voitu riittävästi ennakoida.

Kaupungin kannalta kyseessä on erittäin merkittävä elinkeinopoliittinen hanke, joka toteutuessaan vaikuttaisi laajasti myös seudun työllisyyteen. Jos hanke ei toteudu, on tarkoituksenmukaista välittömästi käynnistää alueen uusi kaavoitus, sillä vastaavan kokoista hanketta ei ole odotettavissa. Aikaisemmat maaperäselvitykset ja kaavoitustyö voidaan hyvin hyödyntää uudessa valmistelussa.

Kirstulan alueen kehittämistä koskeva aiesopimus, sopimus kiinteistön käytöstä ennen kiinteistökaupan tekemistä sekä kauppakirja ovat esityslistan liitteenä 1/KH 11.8.2014. Asian aiempi liitemateriaali on kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen asiakirjoissa.

Toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki / Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja toimitusjohtaja Markku Ritaluoma / Sunny Car Center Hämeenlinna Oy selostavat hankkeen tilannetta kaupunginhallituksen kokouksessa.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta että esitetyt uudet rahoitusselvitykset mahdollistavat kauppahinnan maksamiseen liittyvän jatkoajan
2. osaltaan hyväksyä, että
2.1 kauppahinta (8,4 milj. euroa) maksetaan siten, että se on
kaupungin tilillä viimeistään 30.9.2014
2.2 kaikki riidattomat kaupunkikonsernille tulevat hankkeeseen
liittyvät saatavat maksetaan myös 30.9.2014 mennessä

3. velvoittaa keskushallinnon valmistelemaan kiinteistökaupan purkua koskevan haastehakemuksen siten, että se voidaan jättää käräjäoikeuteen välittömästi mikäli em. maksuja ei ole suoritettu 30.9.2014.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki muutosesityksen päätösehdotukseksi: ”Kaupunginhallitus päättää purkaa kiinteistökaupan Maakaaren 2 luvun mukaisesti ja velvoittaa virkamiehet käynnistämään välittömästi kaupan purun.”

Ranteen ehdotusta kannattivat Ritva Oinonen, Hannu Kärpänen ja Kari Ilkkala.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: he, jotka kannattivat esittelijän pohjaehdotusta äänestivät jaa, ja he, jotka kannattivat Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät ei. Äänestystapa oli kädennostoäänestys.

Käytiin äänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sari Rautio, Sari Myllykangas, Satu Aaltonen, Sirpa Laakso, Häppölä Anna-Kaisa, Tapio Vekka, Juha Kallioinen.

Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät Lulu Ranne, Kari Ilkkala, Ritva Oinonen, Hannu Kärpänen.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 7 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi.

Lulu Ranne ja Kari Ilkkala ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen. Liite 3/KH 11.8.2014

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300.
Etsijä löytää kirjoitti:
KH 11.8.2014 § 268
Valmistelija apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300

Kauppakirjan ehtojen mukaan kauppahinta tuli maksaa viimeistään 4.7.2014. Maksusuoritusta ei ole tähän mennessä hoidettu, joten viivästystä ei voida enää pitää vähäisenä.

Maakaaren 2 luvun 2 §:n mukaan kauppakirjassa voidaan sopia, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla kuin tässä laissa tarkoitetulla perusteella taikka että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai muu ehto on toteutunut.

Kauppakirjassa on seuraavat ehdot: ”Siinä tapauksessa ettei kauppahintaa ole kokonaan maksettu viimeistään 4.7.2014, koko kauppa siihen liittyvine kaikkine muine sopimuksineen raukeaa.” ”Omistus- ja hallintaoikeudet kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun koko kauppahinta maksettu.” Kyseessä on lykkäävä ehto.

Maakaaren 2 luvun 5 §:n mukaan sopimus, jolla kiinteistön kauppa puretaan tai kiinteistö palautetaan myyjälle, on tehtävä maakaaren 2 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyllä tavalla eli kiinteistökaupan muotosäännöksiä noudattaen. Näin ollen kaupan osapuolten päästessä yhteisymmärrykseen siitä, että omistusoikeus ei tule purkavan tai lykkäävän ehdon toteutuessa siirtymään ostajalle tai että kiinteistö palautuu myyjälle, osapuolten tulee sopia kaupan purkautumisesta maakaaren 2 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyllä tavalla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen purkavan tai lykkäävän ehdon toteutumisesta, tulee sen, joka haluaa vedota ehtoon, esittää tätä koskeva vaatimuksensa käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa ehdolle asetetun määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa katsotaan kauppa pysyväksi ja omistusoikeuden siirtyneen lopullisesti ostajalle.

Tontin käytölle ei ole välitöntä kilpailevaa hanketta, joten kauppahinnan maksamisesta on voitu edelleen neuvotella. Ostajan ilmoituksen mukaan maksuviivästys on johtunut kansainvälisestä maksujärjestelystä, jota ei ole voitu riittävästi ennakoida.

Kaupungin kannalta kyseessä on erittäin merkittävä elinkeinopoliittinen hanke, joka toteutuessaan vaikuttaisi laajasti myös seudun työllisyyteen. Jos hanke ei toteudu, on tarkoituksenmukaista välittömästi käynnistää alueen uusi kaavoitus, sillä vastaavan kokoista hanketta ei ole odotettavissa. Aikaisemmat maaperäselvitykset ja kaavoitustyö voidaan hyvin hyödyntää uudessa valmistelussa.

Kirstulan alueen kehittämistä koskeva aiesopimus, sopimus kiinteistön käytöstä ennen kiinteistökaupan tekemistä sekä kauppakirja ovat esityslistan liitteenä 1/KH 11.8.2014. Asian aiempi liitemateriaali on kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen asiakirjoissa.

Toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki / Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja toimitusjohtaja Markku Ritaluoma / Sunny Car Center Hämeenlinna Oy selostavat hankkeen tilannetta kaupunginhallituksen kokouksessa.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta että esitetyt uudet rahoitusselvitykset mahdollistavat kauppahinnan maksamiseen liittyvän jatkoajan
2. osaltaan hyväksyä, että
2.1 kauppahinta (8,4 milj. euroa) maksetaan siten, että se on
kaupungin tilillä viimeistään 30.9.2014
2.2 kaikki riidattomat kaupunkikonsernille tulevat hankkeeseen
liittyvät saatavat maksetaan myös 30.9.2014 mennessä

3. velvoittaa keskushallinnon valmistelemaan kiinteistökaupan purkua koskevan haastehakemuksen siten, että se voidaan jättää käräjäoikeuteen välittömästi mikäli em. maksuja ei ole suoritettu 30.9.2014.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki muutosesityksen päätösehdotukseksi: ”Kaupunginhallitus päättää purkaa kiinteistökaupan Maakaaren 2 luvun mukaisesti ja velvoittaa virkamiehet käynnistämään välittömästi kaupan purun.”

Ranteen ehdotusta kannattivat Ritva Oinonen, Hannu Kärpänen ja Kari Ilkkala.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: he, jotka kannattivat esittelijän pohjaehdotusta äänestivät jaa, ja he, jotka kannattivat Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät ei. Äänestystapa oli kädennostoäänestys.

Käytiin äänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sari Rautio, Sari Myllykangas, Satu Aaltonen, Sirpa Laakso, Häppölä Anna-Kaisa, Tapio Vekka, Juha Kallioinen.

Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät Lulu Ranne, Kari Ilkkala, Ritva Oinonen, Hannu Kärpänen.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 7 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi.

Lulu Ranne ja Kari Ilkkala ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen. Liite 3/KH 11.8.2014

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300.
Tuossa ne on, tähänastiset KH ja KV kokouspöytäkirjat... Toivottavasti tieto ei lisää tuskaa vaan selkeyttää käsityksiä millä tavalla kaupungin isät ovat asiaan suhtautuneet ja typerät nokittelu kommentit vaihtuvat tälläkin saitilla asiallisemmiksi SCC-hankkeen suhteen

Ainoa asia mikä minua hankkeessa ihmetyttää kaupungin päättäjien puolesta on se että vaikka autotalo olisikin valmistunut, mutta yksikään hämeenlinnalainen autokauppias ei sinne menisi vuokralle ja jäisivät nykyisiin kiinteistöihinsä myymään autoja asiakkailleen, niin mistä ne asiakkaat muka tulisivat joille Ritaluoma on suunnitellut myyvänsä 4000 uutta autoa /vuosi/365= 11 autoa per päivä vuoden jokaisena päivänä ja käytettyjä 10000 autoa per vuosi/365= 27 käytettyä autoa per päivä vuoden jokaisena päivänä

Mikäli tuosta hämeenlinnassa myytävästä uusien ja käytettyjen autojen vuosittaisesta kokonaismäärästä paikalliset (ei vuokralaiset) myisivät osan niin taitaa yhtälö alkaa ontua, tai Ritaluoman laskelmat merkitsivät että ei-vuokralaisten autonmyynti loppuisi totaalisesti hämeenlinnassa?

Kirstula on sentään periferian peräkylän perällä, ei tänne kukaan ajelisi autoa vaihtamaan tai uutta ostamaan joka päivä vaikka liikeidea onkin että auki oloaika on 21:00 asti..

Tottakai alkuun olisi uteliaita renkaan potkijoita putiikki täynnä, mutta äkkiä tämä maakunta olisi Ritaluoman laskelmilla tullut myytyä muutamaksi vuocdeksi eteenpäin täyteen autoja

Varmasti liikkeet olisi täynnä uteliaita mutta todellinen kaupankäynti taitaisi olla nykytilanteessa vuosia eteenpäin nihkeää
Etsijä löytää kirjoitti:
KH 11.8.2014 § 268
Valmistelija apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300

Kauppakirjan ehtojen mukaan kauppahinta tuli maksaa viimeistään 4.7.2014. Maksusuoritusta ei ole tähän mennessä hoidettu, joten viivästystä ei voida enää pitää vähäisenä.

Maakaaren 2 luvun 2 §:n mukaan kauppakirjassa voidaan sopia, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla kuin tässä laissa tarkoitetulla perusteella taikka että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai muu ehto on toteutunut.

Kauppakirjassa on seuraavat ehdot: ”Siinä tapauksessa ettei kauppahintaa ole kokonaan maksettu viimeistään 4.7.2014, koko kauppa siihen liittyvine kaikkine muine sopimuksineen raukeaa.” ”Omistus- ja hallintaoikeudet kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun koko kauppahinta maksettu.” Kyseessä on lykkäävä ehto.

Maakaaren 2 luvun 5 §:n mukaan sopimus, jolla kiinteistön kauppa puretaan tai kiinteistö palautetaan myyjälle, on tehtävä maakaaren 2 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyllä tavalla eli kiinteistökaupan muotosäännöksiä noudattaen. Näin ollen kaupan osapuolten päästessä yhteisymmärrykseen siitä, että omistusoikeus ei tule purkavan tai lykkäävän ehdon toteutuessa siirtymään ostajalle tai että kiinteistö palautuu myyjälle, osapuolten tulee sopia kaupan purkautumisesta maakaaren 2 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyllä tavalla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen purkavan tai lykkäävän ehdon toteutumisesta, tulee sen, joka haluaa vedota ehtoon, esittää tätä koskeva vaatimuksensa käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa ehdolle asetetun määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa katsotaan kauppa pysyväksi ja omistusoikeuden siirtyneen lopullisesti ostajalle.

Tontin käytölle ei ole välitöntä kilpailevaa hanketta, joten kauppahinnan maksamisesta on voitu edelleen neuvotella. Ostajan ilmoituksen mukaan maksuviivästys on johtunut kansainvälisestä maksujärjestelystä, jota ei ole voitu riittävästi ennakoida.

Kaupungin kannalta kyseessä on erittäin merkittävä elinkeinopoliittinen hanke, joka toteutuessaan vaikuttaisi laajasti myös seudun työllisyyteen. Jos hanke ei toteudu, on tarkoituksenmukaista välittömästi käynnistää alueen uusi kaavoitus, sillä vastaavan kokoista hanketta ei ole odotettavissa. Aikaisemmat maaperäselvitykset ja kaavoitustyö voidaan hyvin hyödyntää uudessa valmistelussa.

Kirstulan alueen kehittämistä koskeva aiesopimus, sopimus kiinteistön käytöstä ennen kiinteistökaupan tekemistä sekä kauppakirja ovat esityslistan liitteenä 1/KH 11.8.2014. Asian aiempi liitemateriaali on kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen asiakirjoissa.

Toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki / Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja toimitusjohtaja Markku Ritaluoma / Sunny Car Center Hämeenlinna Oy selostavat hankkeen tilannetta kaupunginhallituksen kokouksessa.

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. todeta että esitetyt uudet rahoitusselvitykset mahdollistavat kauppahinnan maksamiseen liittyvän jatkoajan
2. osaltaan hyväksyä, että
2.1 kauppahinta (8,4 milj. euroa) maksetaan siten, että se on
kaupungin tilillä viimeistään 30.9.2014
2.2 kaikki riidattomat kaupunkikonsernille tulevat hankkeeseen
liittyvät saatavat maksetaan myös 30.9.2014 mennessä

3. velvoittaa keskushallinnon valmistelemaan kiinteistökaupan purkua koskevan haastehakemuksen siten, että se voidaan jättää käräjäoikeuteen välittömästi mikäli em. maksuja ei ole suoritettu 30.9.2014.

Keskustelun kuluessa Lulu Ranne teki muutosesityksen päätösehdotukseksi: ”Kaupunginhallitus päättää purkaa kiinteistökaupan Maakaaren 2 luvun mukaisesti ja velvoittaa virkamiehet käynnistämään välittömästi kaupan purun.”

Ranteen ehdotusta kannattivat Ritva Oinonen, Hannu Kärpänen ja Kari Ilkkala.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli asiasta äänestettävä.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: he, jotka kannattivat esittelijän pohjaehdotusta äänestivät jaa, ja he, jotka kannattivat Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät ei. Äänestystapa oli kädennostoäänestys.

Käytiin äänestys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sari Rautio, Sari Myllykangas, Satu Aaltonen, Sirpa Laakso, Häppölä Anna-Kaisa, Tapio Vekka, Juha Kallioinen.

Lulu Ranteen kannatettua ehdotusta äänestivät Lulu Ranne, Kari Ilkkala, Ritva Oinonen, Hannu Kärpänen.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 7 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi.

Lulu Ranne ja Kari Ilkkala ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen. Liite 3/KH 11.8.2014

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 1.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300.
Tämä on täydellinen selvitys tapahtumien kulusta! Rautio, Kiemunki, Vekka jne ovat määkineet Ritaluoman laumassa odottaen mahdottoman toteutumista, ehkä myös oman hyödyn saamista loppupeleissä. On luonnollista, että tähän kakkaan tutstuminen ja kaivautuminen, ja sen laajuuden tajuaminen ja sen uskominen kesti Karilta ja Lululta muutaman kuukauden. Sitten ryhdyttyynkin toimenpiteisiin! Nämä toiset sen sijaan, he ovat tunteneet ( mutta eivät tajunneet) tilanteen alusta pitäen; hyvä -veli- Vekka-järjestelmässä vuosia mukana olleina. Hämeenlinnassa on valtava joukko poliitikkoja, joiden pitäisi olla jäävättyjä, kaikessa.
rebecka 3 kirjoitti:
Tämä on täydellinen selvitys tapahtumien kulusta! Rautio, Kiemunki, Vekka jne ovat määkineet Ritaluoman laumassa odottaen mahdottoman toteutumista, ehkä myös oman hyödyn saamista loppupeleissä. On luonnollista, että tähän kakkaan tutstuminen ja kaivautuminen, ja sen laajuuden tajuaminen ja sen uskominen kesti Karilta ja Lululta muutaman kuukauden. Sitten ryhdyttyynkin toimenpiteisiin! Nämä toiset sen sijaan, he ovat tunteneet ( mutta eivät tajunneet) tilanteen alusta pitäen; hyvä -veli- Vekka-järjestelmässä vuosia mukana olleina. Hämeenlinnassa on valtava joukko poliitikkoja, joiden pitäisi olla jäävättyjä, kaikessa.
Hah hah että muutaman kuukauden! Oli siinä selitys perzuikkipäivystäjä!!! Liikemies ymmärtää liikemies jne. Kun tulisi kantaa vastuuta selitellään ettei muka tunnettu asiaa.
Hehehehee kirjoitti:
Hah hah että muutaman kuukauden! Oli siinä selitys perzuikkipäivystäjä!!! Liikemies ymmärtää liikemies jne. Kun tulisi kantaa vastuuta selitellään ettei muka tunnettu asiaa.
Ensimmäisenä jäävättävä liikemies Gary Pers.
Pelkkää tuhoa kirjoitti:
Ensimmäisenä jäävättävä liikemies Gary Pers.
Vai oliko se mustan dildon vääntäjä Iismop Kiekuna.
Pelkkää tuhoa kirjoitti:
Ensimmäisenä jäävättävä liikemies Gary Pers.
rebecka 3 kertomus muutaman kuukauden selvittämistyöstä on lapsellisen liikuttava. Täällä jokainen persu on heti todennut että hanke on mahdoton ja naurut päälle ja puolueen kermalta selvittämiseen meni 10 kuukautta. Ei voi kun nauraa.
rebecka 3 kirjoitti:
Tämä on täydellinen selvitys tapahtumien kulusta! Rautio, Kiemunki, Vekka jne ovat määkineet Ritaluoman laumassa odottaen mahdottoman toteutumista, ehkä myös oman hyödyn saamista loppupeleissä. On luonnollista, että tähän kakkaan tutstuminen ja kaivautuminen, ja sen laajuuden tajuaminen ja sen uskominen kesti Karilta ja Lululta muutaman kuukauden. Sitten ryhdyttyynkin toimenpiteisiin! Nämä toiset sen sijaan, he ovat tunteneet ( mutta eivät tajunneet) tilanteen alusta pitäen; hyvä -veli- Vekka-järjestelmässä vuosia mukana olleina. Hämeenlinnassa on valtava joukko poliitikkoja, joiden pitäisi olla jäävättyjä, kaikessa.
Ja tämmöinen laumankaitsija johtaa Vekka Liikennettä,ei oo omppu kauas puusta pudonnut, kun seuraa historiaa taaksepäin, portugalit (beta-bussit etc)ym ymbellerina
bellerina kirjoitti:
Ja tämmöinen laumankaitsija johtaa Vekka Liikennettä,ei oo omppu kauas puusta pudonnut, kun seuraa historiaa taaksepäin, portugalit (beta-bussit etc)ym ymbellerina
Päivää vekkakade.
Hehehehee kirjoitti:
Hah hah että muutaman kuukauden! Oli siinä selitys perzuikkipäivystäjä!!! Liikemies ymmärtää liikemies jne. Kun tulisi kantaa vastuuta selitellään ettei muka tunnettu asiaa.
Ettehän tekään hämeenlinnalaiset ole asioita tajunneet edes vuosiymmenten k...sen jälkeen. Samat jäärät ja muut aina framille, vaikka nollat näkyy. Toisilla näkemyksen luominen kestää vain muutaman kuukauden.
+Lisää kommentti
(ote Taloussanomien jutusta)

19.9.2014 06:01
Sami Noponen

http://www.taloussanomat.fi/autot/2014/09/19/kohta-vain-elakelaisella-on-varaa-uuteen-autoon/201412995/304?pos=luetuimmat

Kohta vain eläkeläisellä on varaa uuteen autoon

Vaikka autonvalmistajien mainoksissa seikkailevat lapsiperheet, heitä ei oikeasti autokaupoissa näy. Uusien autojen ostaja on yhä useammin niin sanotussa varttuneessa iässä.

Autoliikkeissä eletään parhaillaan syksyn hiljaiseloa. Asiakkaita koetetaan houkutella varustepaketeilla ja nollakoroilla. Viimeisimmät tilastot kertovat kuluvan vuoden sujuneen selvästi alan odotuksia heikommin.

Euroopassa automyynti on kääntynyt tänä vuonna kasvuun, mutta Suomessa ollaan edelleen alamaissa. Taustalla on Suomen talouden sitkeä taantuma.
Lue myös nämä:

Nettiauto on yhä useammin kuluttajan myymä
Katsastaja: Saksalaisissa autoissa vähiten vikoja
HS-kysely: Näitä autokuskeja vihataan eniten

Viime vuonna rekisteröitiin reilut 103 000 uutta henkilöautoa. Tänä ja ensi vuonna luku ei nouse ennusteiden mukaan juuri paljon suuremmaksi. Riski on, että myynti jää selvästi vähäisemmäksi.

Autokauppiaiden toivomaa suurta autoverouudistusta ei ole lähivuosina näkyvissä. Auton käyttöä painottavan verouudistuksen on ennakoitu laskevan uusien autojen hintaa selvästi.
Taloustiedot

TNS Gallup Oy
Länsiauto Oy
Metroauto Oy

Eläkeläiselle uusi pirssi?

Piirimyyjän viimeiseksi toivoksi on osoittautunut eläkeikää lähestyvä, hieman harmaantunut herrasmies, joka etsii uutta "paremman luokan" henkilöautoa omaan käyttöönsä.

Nuorista ja lapsiperheistä ei ole taantumassa ostajiksi, vaikka heitä automainoksissa silloin tällöin vilahteleekin. Käytännössä moni uudella autolla ajava on saanut työsuhdeauton. Autoalan pelkona onkin, että henkilöautojen kysyntä on muuttumassa perustavalla tavalla.

Nykyisin uuden auton ostajista noin 75 prosenttia yli 50-vuotiaita. Alle 40-vuotiaita on enää kymmenen prosenttia, ilmenee automarkkinoita seuraavan tutkimusyhtiön TNS Gallupin vuosittaisesta tutkimuksesta.

Vielä kymmenen vuotta sitten ostajista alle 40-vuotiaita oli neljännes. TNS:n johtaja Panu Ihamuotila korostaa, että tilanne muualla Euroopassa ei ole näin jyrkkä.

– Lähimmäksi tulevat Norja ja Tanska, joissa on myös raskas verotus uusien autojen suhteen. Emme näe muutosta tilanteessa, ellei autoverotusta muuteta. Ikääntyvien ostajien osuus kasvaa Suomessa tulevaisuudessa ja ikääntyvillä on myös eniten rahaa käytettävissään.

– Autoverotus on tässä maassa niin rankkaa, että monet eivät pysty ostamaan uusia autoja. Työsuhdeautoissa näkee kyllä vähän yli 40-vuotiaita.

Tulosta huollosta

Kun uusien autojen myynti kangertelee, tulee entistä suurempi osuus autotalojen liiketoiminnasta erilaisista huoltopalveluista.

Henkilöautojen hinnat eivät ole juuri joustaneet taantumassa, mutta hinnankorotuksia on lykätty. Kun veromuutokset ja inflaatio huomioidaan, olivat uudet autot kalliimpia kymmenkunta vuotta sitten.

Verrattuna vaikkapa nousseihin asuntojen hintoihin uuden auton saa nyt suhteellisen edullisesti. Ennen miljoonalla markalla sai Helsingistä hienon omakotitalon ja uuden S-luokan Mercedeksen. Nyt uuden luksusmersun hinnalla ei välttämättä saa edes lähiöyksiötä.

Myynti keskittyy

Alalla on odotettu rakennejärjestelyjä ja joitakin palikoita on siirrettykin uuteen asentoon. Perheomisteinen LänsiAuto osti tällä viikolla Metroauton Opel-edustukset pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Molemmilla on ollut Opelin edustus jo pitkään.
Ilmoita
Eikö samassa artikkelissa mainittu myös, että suuret autotalot , typ, eivät ole nykypäivää ?
Ilmoita
Vaikka Ritaluoman utopistinen suunnitelma toteutuisikin mutta hämeenlinnalaiset autokauppiaat eivät lähtisi vuokrapilttuisiin niin pystyäkseen kilpailemaan SCC:n kanssa heidän olisi pakko aloittaa hintakilpailu jossa voittaja on aina säästäväinen asiakas joka ostokäyttäytymisellään pakottaisi lähialueen hinnat niin paljon alas että auton ostoa miettivä suuntaisi varmasti ensin ensin SCC:n hakemaan tarjousta ja menisi se mukanaan sieltä muihin paikallisiin liikkeisiin josta ostaisi edullisimman samanlaisen mitä on hankkimassa

Hankkeen toteutuminen edellyttäisi uusien autojen osalta maahantuojien kartellia jossa merkin edustajat pakotettaisiin vuokralle eikä merkkiä saisi enää myydä muualla kuin SCC:n tiloissa

Mitä huoltoihin jne tulee niin saako muka keskieuroopasta saapunut asiakas auton SCC:ltä niin edullisesti että hintaero kattaa vaivalloisen matkan kustannuksineen ja jää vielä vaivanpalkkaa, puhumattakaan siitä että mainostetut takuu- ja huoltopalvelut jne ovat yhtä kaukana kuin oli auton ostopaikkakin - Kirstulassa, heh,
Ilmoita
Ei ole mitään pelkoa että toi utopistinen hanke nytkähtäisi edes jotenkin liikkeelle. Nyt on jo ylipääsemättömiä ongelmia reilun 8 miljoonan euron saamiseksi tontin ostoon. Millähän järjestelyllä ne useat kymmenet miljoonat tulisivat varsinaisten rakennusten rakentamiseen, kun nytkin on jo vetkuteltu vuosikausia pelkästään tonttirahojen saamiseksi. Tuolla aikaisemmin mainitut hankkeen intohimoiset puolustajat voisivat jo avoimesti tunnustaa, että he tässä ovat olleet täysiä hölmöjä ja kuluttaneet kaupungin rahoja surutta tämmöiseen alun perinkin täysin utopistiseen hankkeeseen. Esim. alle 30 000 €:n arvoisesta (3.2 ha) huonosti tuottavasta köyhästä peltomaasta maksettiin papalle 800 000 € (pyynti 1000 000 €).
Ritaluomalle täydet 10 pistettä, siinä on liukas bisnessmies ja hyvin on vedättänyt Hämeenlinnan kh:n hölmöläislaumaa vuosikaudet!
2 VASTAUSTA:
Olisi hyvä selvittää onko liikemies Gary Pers tukenut liikemies Ritskua kun liikemiehet tapaa pelata samaa peliä ja usein toisten rahoilla.
Selvitettävää HML kirjoitti:
Olisi hyvä selvittää onko liikemies Gary Pers tukenut liikemies Ritskua kun liikemiehet tapaa pelata samaa peliä ja usein toisten rahoilla.
Mitä ihmettä taas selität. Mee kotiin nukkumaan.
+Lisää kommentti
Joku Kuka on nähny vaivaa ja laittanu esille kaupunkin pöytäkirjat. Noist näkee että mukana on oltu ja lujaa. On kuulema scc:lle luottamusta lisäävä seikka kaupunkin mukana olo, tuopi uskottavuutta Ritaluomalle. Ja sitte hanke on kehittämistä ja tärkee kaupunkille kuulema, joo joo eikö se kaupunkin ainoo järkimies liikeennöitsijä vekka ole saanu puhuttua järkee sille iisakille. Voi hyvät hyssykät että päätä särkee tollanen touhu. Kiitos sille joka näki vaivan kaivaa ja antaa salasta tietoo pöytäkirjasta.
2 VASTAUSTA:
Pöytäkirjat on julkisia.
itsellinen kirjoitti:
Pöytäkirjat on julkisia.
Julkisia ja niistä näkee julkisesti kuinka Gro Hämeenlinna tuki hanketta kuten koko kaupunginjohto.
+Lisää kommentti
Jos Ritaluoma löytää rahat tonttiin ennen lokakuuta on Hämeenlinna todella vaikeuksissa. Työt, jotka se on lupautunut tekemään, tulevat maksamaa maltaita. Ja projekti kuuluu sarjaan ikuisuus! Onko kukaan tulleut ajatelleeksi sitä?
Onnea Hämeenlinna ja erityisesti Rautio, Isosuo, Kiemunki ja Vekka. Mistäs siinä tapauksessa rahat.? Ollan nyt niin avoimia,ettei luoteta pelkkään selittämättömään toivoon.
2 VASTAUSTA:
Ja vielä erityisesti Lulu ja Kari ja koko Gro Hämeenlinna. Sieltä tuli tukea vuosikaudet mutta huonomuistiset tahtoo unohtaa. Edellinen kirjottaja jatkaa kansankusetusta.
Kaivele muistiasi kirjoitti:
Ja vielä erityisesti Lulu ja Kari ja koko Gro Hämeenlinna. Sieltä tuli tukea vuosikaudet mutta huonomuistiset tahtoo unohtaa. Edellinen kirjottaja jatkaa kansankusetusta.
Mitä ihmettä taas selität. Mee kotiin nukkumaan
+Lisää kommentti
Kiitos minunkin puolesta viralliset pöytäkirjat esiin kaivaneelle ja samalla totuuden paljastaneelle, joka ei ole tällä kertaa Kari Ilkkala (Pers.). Edellä väitettiin että Perussuomalaiset tutustuivat scc-caseen muutaman kuukauden ja sen jälkeen ryhtyivät casea vastustamaan.

Perussuomalaisista Kari Ilkkala ja Lulu Ranne aloittivat kaupungin hallituksessa viime vuoden (2013) alussa. Pöytäkirjat kertovat että mieli casessa kääntyi vasta elokuussa tänä vuonna. Toisinsanoen kaksikko oli mukana "tutustumassa" caseen yli 1,5 vuotta! Toisin sanoen kannattivat hanketta.

Nyt pitäisi kantaa vastuu tekoineen tästä ajasta - huonosti tuntuu onnistuvan.

Kari Ilkkalan seuraa foorumia tarkasti joten hän voi oikaista, jos yhteen vedossa joku tieto ei ole totta.
1 VASTAUS:
Hys hys hys.
+Lisää kommentti
Totuuden nimessä me persut toivomme että totuus haudattaisiin.
Ilmoita
Tää kaupunki on hölmön seitsikon johdossa mennyt koko ajan vain suoraan kohti konkurssia. Kuinkas sitten kun rahat ja luotto ovat totaalisesti loppu ja siihen ei mene enää kauan.
2 VASTAUSTA:
Liikemies Gary Pers se pelastaa mutta et sano sitä ääneen. Tukea mm. SCC-projektille.
Itket itkijä ämmä kirjoitti:
Liikemies Gary Pers se pelastaa mutta et sano sitä ääneen. Tukea mm. SCC-projektille.
Jos joku tarjoaa Kirstulan tontista yli 8 miljoonaa,niin tuettava sitä on niinkauan kun selvisi,että rahaa ei ole olemassakaan.Vieläkö kannattaisi Venäjän kortti kääntää,tiettävästi sielläpäin on joku salkullinen reissussa rähjääntynyttä pesua kaipaavaa täynnä ruplia olevaa rahakasaa.
+Lisää kommentti
Heh heh, Itket itkijä ämmälle:

Aina, kun mainostat demuleita sanoilla Gary Pers, niin vedät surkeaa vasemmistoasi aina vaan enemmän suohon. Peesaat ilmeisen selvästi jalustalle asettamaasi suurta johtajaasi, johon personoidut aina em. sanat ulostaessasi tuotokseesi.
3 VASTAUSTA:
Olen samaa mieltä että liikemies Gary Pers pelastaa kaupungin liikemiesten voimin. Mukana Ritsku ja Wilson komppaamassa Bambian konnakonsulia.
Pelastaja tulee kirjoitti:
Olen samaa mieltä että liikemies Gary Pers pelastaa kaupungin liikemiesten voimin. Mukana Ritsku ja Wilson komppaamassa Bambian konnakonsulia.
http://www.iltalehti.fi/digi/2014091918676898_du.shtml

Tunnistatko itsesi? Mä ainakin tunnistan sut. Hae apua...
Get help yourself kirjoitti:
http://www.iltalehti.fi/digi/2014091918676898_du.shtml

Tunnistatko itsesi? Mä ainakin tunnistan sut. Hae apua...
Huomenta perzuikki Heini!
+Lisää kommentti
Voiskohan koko hommassa olla vaan kyse siitä, että saatiin kaverille muutama sata hunttia pellosta?
Kun puhutaan kymmenistä miljoonista ja tarpeeksi hulluja, kukaan ei kiinnitä huomioa muutamaan satkuun.
Sitten kaveri antaa itselle muutaman sata tonnia palkkioksi ja ne voi lähettää vaikka omalle tilille ja käydä lomalla ja jättää poliitikot kinaamaan keskenään.
Talk big..they don`t care small.
Ilmoita
Luulin että Persut on vastustaneet autotaloa. Totuus on muuta. Puolue on kannattanut hanketta alusta lähtien kuten pöytäkirjat toteaa. Mitä kunnallispolitiikkaa on valehdella ?
6 VASTAUSTA:
Kokdem-juntan kunnallispolitiikkaa.
Pitkät kokemuksetkin kirjoitti:
Kokdem-juntan kunnallispolitiikkaa.
Jos onkin perzuikkipäivystäjä niin ongelma on perzukeille nyt siinä että menivät kunnallispolitiikkaa tukemaan. Mahtaa hävettää kun on housusa.
Maggarahousut kirjoitti:
Jos onkin perzuikkipäivystäjä niin ongelma on perzukeille nyt siinä että menivät kunnallispolitiikkaa tukemaan. Mahtaa hävettää kun on housusa.
Puhu omasta puolestasi.
Juntta korjasi sadon kirjoitti:
Puhu omasta puolestasi.
Pakko puhua perzuikkien puolesta kun osaavat suhmuroida junttatyylii ja selittää hyvä ystävä.
Maggarasato kirjoitti:
Pakko puhua perzuikkien puolesta kun osaavat suhmuroida junttatyylii ja selittää hyvä ystävä.
Mitä ihmettä taas selität. Mee kotiin nukkumaan
tyyyyy kirjoitti:
Mitä ihmettä taas selität. Mee kotiin nukkumaan
Perzuikkien suhmurointien selittelyssä ei ole kun ihmettä.
+Lisää kommentti
En ymmärrä mistä on keksitty väite että persut olisi vastustaneet scc autotaloa. Pöytäkirjat todistaa muuta. Kannattaa lukea!
Ilmoita
Erittäin paljastavia asiakirjoja. Yksimielisiä päätöksiä kokouksesta toiseen vaikka persujen on väitetty olleen vastaan.
Ilmoita
Osaako kukaan laskee paljonko kaupunkilta on menny jo rahaa SCC infraan ja jos maakauppa toteutuu joutuuko kaupunki sopimuksen mukaan maksamaan lisää, paljonko yhteensä kuluu verovaroja tähän touhuun. Kai joukossa on matikka ihmisiä jotka osaa ynnätä noista pöytäkirjoista summat että muutkin ymmärtää tuhlaantuvan rahan määrän näin vaalien alla
1 VASTAUS:
Tähän pysyy ehkä vastaamaan Kari Ilkkala koska on ollut hanketta tukemassa, sopimuksia tekemässä ja on muutenkin tunnettu matikkapäästä.
+Lisää kommentti
Summa ei liene ihan vähäinen koska sitä ei ole täälläkään julkaistu!
1 VASTAUS:
Totta koska kaikki muut summat julkaistaan täällä.
+Lisää kommentti
Eihän sitä negatiivista summaa mitä tapaus SCC on kaupungille jo aiheuttanut missään voi julkaista. Me Hämeenlinnalaisethan ollaan tässä SCC:n suhmuroinnissa kuulemma pelkästään voitolla.
1 VASTAUS:
Hyvin sanoit. Kun ollaan voitolla tulisi julkaista negatiivinen summa ja tätä esitystä myös minä kannatan suhmuroinnin merkeissä !
+Lisää kommentti
Kysymys Kaupungin Hallituksen jäsenelle Kari Ilkkalalle

- Voisitko ystävällisesti kertoa paljonko arviosi mukaan on tähän mennessä tuhlattu, ja paljonko vielä tuhlataan (molemmat yhteensä) veronmaksajien rahoja SCC-hankkeeseen, siinä tapauksessa että tonttikauppa peruuntuu

Sinua äänestävä veronmaksaja
1 VASTAUS:
Veronmaksajatar käyttää aiheetta passiivi ilmaisua. Kysy vaan avoimmuuden merkeissä paljonko liikemies Kari Ilkkala on ollut tuhlaamassa veronmaksajien rahoja SCC hankkeeseen. Ilkkala tuki hanketta vuoden 2013 alusta tämänvuoden elokuuhun saakka.
+Lisää kommentti
Se nyt on stanan pskan hailee kuka tässä vaiheessa on tukenut tota itkettävän ja naurettavan rajamailla olevaa hanketta, tärkeintä on saada toi hölmöily nyt totaalisesti loppumaan ja äänestäjille tieto, kuinka paljon tohon hölmöilyyn on mennyt Hämeenlinnan veronmaksajien rahoja. Osataan sitten uurnilla olla äänestämättä niitä hönöjä, jotka ovat tämän tuhlauksen mahdollistaneet. Paitsi sitten, jos hankkeessa ollaan edelleen voiton puolella, äänet ehdottomasti hankkeen intohimoisille tukijoille.
1 VASTAUS:
Juuri noin. Hyvä.
+Lisää kommentti
Kari Ilkkala olenko oikeessa kun laskin Jos mulla matikka paremmin hanskassa laskisin heti tarkasti paljonko on menny jo rahaa huuhaahan se tarkka tieto on kai piilossa noisa julkastuissa pöytäkirjoissa. Vaikutti äkkivilkasulla että kapunki on jo maksanut lähes 2 miljoonaa euroo ja sitonu meidät ainakin 3 miljoonan velkaan tehdä tonttitöitä. Kari Ilkkala sä olet kaupunkin asukkaille antanu vaalilupauksen olla avoin rehti ja rehellinen meitä kohtaan joten kerros nyt summat. Arvostamme avoimuutta
Ilmoita
Hah, luuletko että K.I. uskaltaa vastata ja kertoa summat? Tainnee olla niin mukana jutussa ettei kehtaa eikä uskalla.
1 VASTAUS:
Hys hys hys.
+Lisää kommentti
Harmittaa että Kari Ilkkalallekin on mennyt ns. huonot housuun kun ei enää uskalla kommentoida täällä asialliseen kysymykseen kaupungin SCC touhuista, pelkääkö kari kokoomuksen hallituskumppaneitaan todellakin noin paljon? No, vaihdetaan kari vaaleissa pariin Iisakkiin.
Ilmoita
Kahdeksan päivää vielä.....
Ilmoita
Joo, 8 päivää ja Hämeenlinna on silloin enää vajaat 2 miljoonaa euroa pakkasella. On se Ritsku ihan pelastaja.
1 VASTAUS:
Sillä on kaksi liikemiestä apuna meinaan Gary ja Wilson.
+Lisää kommentti
Älkääs nyt hätäilkö, kari laskee paraillaan menetyksiä, isot on luvut, vie aikaa, kohta (1.10.2014) tulee lukuja ja "irtiottoja", heh
Kiinnittäkää huomiota "seitsikon" selityksiin, poliitikko osaa aina kääntää asiat edukseen, mustan valkoiseksi, valkoisen mustaksi, totuuden valheeksi ja valheen totuudeksi, sehän on sama ominaisuus jokaisella poliitikolla
Ilmoita
Seiska, 7 päivää vielä, kokkeliderkkuja jännittää
1 VASTAUS:
Perzuikkipäivystäjä on alkanut mainostamaan laadukasta lehteä. Palkka taitaa olla jälleen saamatta vaikka puoluetukirahaa on kaapit täynnä.
+Lisää kommentti
iisakki kiemunki linnaan ... se sossupaskiainen on tässä mukana ...tilillä rahaa ..
1 VASTAUS:
Iltaa perzuikkipäivystäjä. Saa varmaan kutsun linnan juhliin jotta linnaan on menossa ja liikemies lähtee toisenlaiseen linnaan. BUUAAA-AAH-HHA.
+Lisää kommentti
6 päivää
1 VASTAUS:
Onneksi olkoon uudesta lehdestäsi.
+Lisää kommentti
kiitos kokkeliderzuikki että pidät aloitustani TOP TEN keulilla typerillä kommenteillasi
1 VASTAUS:
Perzuikkipäivystäjä soso. Et sinä osaa tuollasta kirjottaa mutta ehkä siirtää nettii. Tai et kyllä sitäkään.
+Lisää kommentti
Jostain olin lukevinani, vai oliko se taas torikahvilan pöydälle paskonut ylilentänyt huhu jonka mukaan kokkeliderzuikki "seitsikko" on haaskannut verovaroja jo yli 4,5 miljoonaa SCc hankkeeseen, en tiedä pitääkö paikkansa voi olla että reilusti enemmänkin jos tulevat maksut menee maksettavaksi sellaisessa tapauksessa että Ritaluoma pamauttaa omistaan 8,4 milliä pöytään tontista ennen 1.10.2014 ja se temppu velvoittaa pöytäkirjojen mukaan kaupungin teettämään tiettyä infraa tontille ja ja tontilla, ne hommat alkaa heti.. mutta jos Ritaluoma ei saakaan rahoitusta hankkeelle hän voi vitkutellen kerätä rahoitusta koska tonttikauppa on tehty ja siitä seuraa kaupungille sovittuja töitä maksuineen vaikka talo ei ikinä valmistuisi , no, mitä väliä, kuulin että varasuunnitelma on rakentaa tontille Euroopan suurin vankilakompleksi jonne tuodaan kaikki vangit suomesta ja puolesta eurooppaa 1500 km sätteellä. Valmiiksi mullista kaluttu suoperä jonka kaupunki paaluttaa katetaan 3 m:n rautaristikkobetoni kerroksella ja tontille nousee 8-kerroksinen vankila joka tuo kaupungille 1700 uutta työpaikkaa, rakentamizsen ajan 234000 miestyövuotta, elinkeinoelämä elpyy ja Tawastiaan perustetaan Vanginvartija-linja josta valmistuu vuosittain 230 vartijaa. Konetien ali rakennetaan tunneli nykyiseen vankilaan josta tehdään kidutus/tunnustamo jonne tilataan kidutusvälineitä, sähköpiiskoja, naulapyssyjä, ruuvipenkkejä ja liekinheittimiä joten eiköhän totuus ala paljastumaan ilman isompia viiveitä.
3 VASTAUSTA:
Huhu se oli koska mukana oli myös perzuikit. Taas kerran että älä usko huhuja.
Sua kusetetaa kirjoitti:
Huhu se oli koska mukana oli myös perzuikit. Taas kerran että älä usko huhuja.
Vankila on jo perzuikkien puheissa ja kohta.
4,5 miljoonaa on aika hyvin, vajaa puolet kaupungille budjetoidusta vuositappiosta.
+Lisää kommentti
Pohjantähti korvaa kaupungin kaikki satsaukset koska "seitsikko" ilmoittaa että on sattunut KORVATTAVA ENNALTA ARVAAMATON ÄKILLINEN VAHINKO!
Ilmoita
Olkaa huoleti, POHJANTÄHDEN johtaja on antanut KH:lle lupauksen 33,6 miljoonan euron korvauksista mikäli Wilson kusetti Ritaluomaa ja Ritaluoma Isakia, ja jos Isak koki asiassa tehneensä poliittisen itsemurhan, kyseessä on Pohjantähden johtajan mukaan ns. "poliittinen henkivakuutus"
Ilmoita
JOO, POHJANTAHTIKORVAA KAIKEN.FI
Ilmoita
Miten SCC liittyy muka vakuutusyhtiöömme Pohjantähteen? Pysykää asiassa.
Ilmoita
Siten että Pohjantähden paikallisjohtaja on ilmeisesti käynyt Ritaluoman bulvaanina aivopesemässä K.H:n"seitsemää" pientä aivokääpiötä SCC myönteiseksi, näin olen ymmärtänyt
2 VASTAUSTA:
Korjaus sillä pesi myös perzuikkien aivot. Vuosikaudet tukea scc hankkeelle!
Korjaamalla kirjoitti:
Korjaus sillä pesi myös perzuikkien aivot. Vuosikaudet tukea scc hankkeelle!
Tosi röyhkeää että vieläkin valehdellaan ettei persuilla ole tekemistä autotalon kanssa.
+Lisää kommentti
epäilen vahvasti, että ritaluoma kumppaneineen ovat viime kuukaudet etsiskelleet tontille jotakin ihan muunlaista toimijaa kuin autokauppaa, ihan vaaan yleishypermarkettia. sellaisenkin siihen saisi rakentaa nimittäin. mutta aika epätoivoista ilman asiallisia liittymiä moottoritielle. ei ne asiakkaat hämeen pusikoista tulisi vaan kauempaa, sen tajuaa jokainen joka on laitettu rahojen vartijaksi, omien tai yrityksen sijoitusrahojen. ainoa raha jota voisi saada on olematonta huijausrahaa...
1 VASTAUS:
No aiesopimus koskee vain SCC:tä, muut toimijat pelattiin ulos neljä vuotta sitten.
Keskiviikon jälkeen tontin pitäisi olla myytävänä muille. Ihmettelen suuresti, jos Ritaluoma on siinä jotenkin mukana.
+Lisää kommentti
tOISAALAT AJATELLEN hÄMEENLINNAN kAUPUNGIN HALLITUKSEN "SEITSIKKO" ON VASTUUSSA SIITÄ ETTÄ TOIMINNALLAAN LISÄSIVÄT VETTÄ RITALUOMAN VETTÄ VUOTAVAAN SYYLÄRIIN, JA ANTOIVAT KUTEN PÖYTÄKIRJOISSA TOTEAVAT

"- HANKKEELLE USKOTTAVUUTTA KOSKA KAUPUNKI ON MUKANA NIIN VOIMAKKAASTI"!!!!!!!

TOTTAKAI RITALUOMA OTTI VASTAAN KAUPUNGIN VOIMAKKAAN TUEN JA SAI EDETÄ HUU-HAA ASIASSAAN 4 VUOTTA

NYT SEITSIKO VÄHÄTTELEE KAUPUNGILLE AIHEUTTAMIAAN VAHINKOJA EIKÄ LASKE MITÄÄN HINTAA SILLE VIRKAMIESAJAN KÄYTÖLLE KOKOUSPALKKIOINEEN ASIAN TIIMOILTA, ONHAN PÄIVÄN SELVÄÄ ETTÄ JOKAINEN TUNTI MINKÄ KAUPUNGIN VIRKAMIEHET JA LUOTTAMUSELIMET OVAT ITSE VÄLILLISESTI JA VÄLITTÖMÄSTI JA MYÖS ULKOPUOLISIA LASKUTTANEITA SIDOSRYHMIÄ ASIAAN KÄYTTÄNEET MERKITSEE PALKKAKUSTANNUKSI, KOKOUSPALKKIOITA, MUITA PALKKIOITA, JA TURHAAN KÄYTETTY VIRKA-AIKA ON POIS KAUPUNGILTA, SEN OLISI KUTEN SIIHEN KULUTETTU RAHA KÄYTTÄÄ KAUPUNGIN HYVÄKSI. hELE VETTI SOIKOON. ERITYISTILINTARKASTUS JA HETI.
1 SYYLLISET KORVAUSVASTUUSEEN
2. LINNAAN JOS ILMENEE AIHETTA,
2 VASTAUSTA:
Tulisi kai selvittää miksi perzuikit tuki scc hanketta vuosia. Olisiko takana liikemies liikemies yhteys esim.
Tutkintaaaan kirjoitti:
Tulisi kai selvittää miksi perzuikit tuki scc hanketta vuosia. Olisiko takana liikemies liikemies yhteys esim.
Kannatan tarkkaa tutkintaa kun asialla on liikemiehet.
+Lisää kommentti
Kuten Rikos TV raportissa näkyi Kari Ilkkala on vastustanut SCC hanketta yksin urhoollisesti vaikka Isak on istunut firman hallituksessa puuhaamassa Ritaluoman kanssa huu haa rahoitusta ensin kahdelta jenkkirahoittajalta, sitten arabeilta, kiinasta, Sambiasta, ja nyt viime käänteessä on kaavailtu pakollista kunnalis-SCC maksua joka on veroluonteinen kertamaksu, joka lankeaa maksettavaksi 10 km säteellä Kirastulasta asuville auton omistajille. Maksajia tuolla alueella on arvioitu olevan noin 2 000 000 joten maksu on varsin kohtuullinen per nuppi, vain 100 € jolla saadaan hankkeelle 200 miljoonan kokonaisrahoitus. Eu-komissiolle on jo lähetetty EU-lakivaatimus että hankkeen valmistuttua uusia ja käytettyjä autoja ei saa suomessa myydä enää kuin Kirstulassa mikäli ostaja asuu 100 km säteellä SCC-Falloksesta
2 VASTAUSTA:
Katsellut varmaan epähuomiossa pikkukakkosta. Selväksi tulee että Kari tuki hanketta hallituksessa 1,5 vuotta elokuun loppuun saakka. Saman tosiasian löytää pöytäkirjoista jotka on täälläkin julkaistu.
Eipä löydy kohtaa, josa Kari tukee Kokkareita ja Demareita .
+Lisää kommentti
KokDem kannattavat hanketta edelleenkin loistavana sijoituksena tulevaisuuteen.
3 VASTAUSTA:
Liikemies Gary Pers tulee ja pelastaa toisen liikemiehen.
Maggaratoivo kirjoitti:
Liikemies Gary Pers tulee ja pelastaa toisen liikemiehen.
Tarkoitatko valeliikemies Iisakkia? En usko että pelastaa...
Tarkoitan tietysti liikemies Karii tuot liikemies Ritkun kamuu.
+Lisää kommentti
Kokkeliderzuikit påitäs laittaa turkin hihaan ja hässiä uudelleen
1 VASTAUS:
Perzuikkipäivystäjä sortui alatyyliin.
+Lisää kommentti
Ohhoijaa, ollaanko keskitytty viime vuodet vähän vääriin asioihin?
2 VASTAUSTA:
Funny Bar Tavastehus.
Jatkaa ottamista, me hoidamme hommat.
+Lisää kommentti
Torilla huhutaan että SCC:n kokonaiskustannukset olisivat kaupungille jotain 12 miljoonaa, kun vuosia kului noinkin kauan. Eli sama kuin kaupungin alijäämä.
2 VASTAUSTA:
voi hyvinkin pitää paikkansa koska meidän hämeenlinnalaisten edustajina ko. puhalluksessa ei tosiaankaan ollut ihan niitä penaalin terävimpiä kyniä
Karilla oli sellainen penaali että sai penaltia poliisilta SCC casesta.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Sunny Car Center / Hämeenlinnan Kaupunki asiakirjat tässä, olkaa

Kaupungin hallituksen ja -valtuuston kokouspöytäkirjat avaavat mielenkiintoisen yhteenvedon siitä millä tavalla kaupunki on kietoutunut Ritaluoman verkkoihin SCC-hankkeessa.

Tosi helppo löytää tämä kokouspöytäkirja-yhteenveto:

Kirjoita netin osoiteriville:
www.hameenlinna.fi
valitse --> Päätöksen teko ja talous
valitse--> Kaupungin Hallitus 2014
avautuvassa sivussa klikkaa sinistä linkkiä --> KT Web-palvelussa

avautuu kaksiosainen hakulomake otsikolla:
" KTweb - Esityslistojen ja pöytäkirjojen selailu"

Aloita selailu seuraavasti
Valitse --> "Pöytäkirjat"

(käytä alempaa "sanahaku valikkoa)
kohdan "toimielin" valikosta:
Valitse --> Kaupungin hallitus (KH)

(kirjoita alemman valikon kohtaan "hakuteksti" seuraavanlainen teksti:
Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n autotalohanke

Huomaat että haku tuotti hakemasi Kaupungin hallituksen - ja valtuuston kokouspöytäkirjat yhteenvetona otsikolla:
"Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n autotalohanke"
kokoukset aikavälillä 21.6.2010 - KH 11.8.2014

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta