Kirkkoon kuulumattomien ET-opetus säilytettävä

PAT parempi

Tämän aamun HS kertoo joensuulaisesta kokeilusta, jossa luterilainen ja ortodisen uskonnonopetus sekä elämänkatsomustieto on koottu yhteiselle tunnille.

Kokemukset ovat järjestään kielteisiä: opettajat pitävät yhdistämistä haastavana, opetuksesta tulee pinnallista eikä mistään päästä keskustelemaan.

Kirkkoon kuulumattomien kannalta on kiinnostavaa kuulla ET-oppilaan kanta: "Elä­män­kat­so­mus­tie­toa opis­ke­le­va Emmi Pirinen ha­luaa ta­kai­sin pie­neen ET-ryh­mään­sä. Hän ei pi­dä yh­teis­tun­tien us­kon­nol­li­sis­ta osiois­ta.

http://www.hs.fi/paivanlehti/21102014/kotimaa/Uskonnot ja elämänkatsomustieto mahtuvat samalle oppitunnille/a1413779427063

Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) on ponnekkaasti vastustanut yhdistämisvaatimuksia mm. viime vuonna, kun yhdistämistä kokeiltiin Helsingin Kulosaaressa. PAT sai myös näkyvyyttä julkisuudessa samalla, kun taantuva Vapaa-ajattelijain Liitto ry oli hiljaa.

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti130812.html
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti130824.html

PAT on uskonnottomien asialla. http://www.ateistit.fi/

56

172

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • FUCKIFUUU

   Tärkeämpää olisi taata ateistien lapsille vapautus kaikesta tuosta hömpästä UE, UO sekä ET. Elämänkatsomuksen tuputtaminen ei voi olla yhteiskunnan ja vielä vähemmän koulun tehtävä. Esimerkiksi Jehovan Todistajien ei tarvitse osallistua minkäänlaiseen katsomusopetukseen, ei ET eikä UE.

   Ateistien lapsille enemmän vapaata ja uskovaisille ja humanisteille vaikka kuinka paljon lisää turhia tunteja ja ajan haaskausta.

   • PAT parempi

    Tuo ei taida olla realistinen ajatus. PAT tekee työtä, jotta ateistien ei tarvitse osallistua uskonnonopetukseen.


   • ilkka kukkanen

    Et on tärkeä hyvän ja pahan/oikean ja väärän opettamiseen.


   • klubmj

    Meidän kunnassa jehovan todistajien pitää todistaa, että he opiskelevat omalla ajallaan omaa uskontoaan.


  • uskontopoiskouluista

   Ihan sama kuka tekee työtä uskonnon opetuksen poistamiseksi kouluista, kunhan työ vain vie eteenpäin asiaa. Pääasia että uskontoa ei ryhdytä piiloopettamaan tällaisilla yhteistunneilla, mikä on todellisena vaarana.

   Voisiko tunnilta marssia ulos jos aletaan liikaa pohtia uskontoa?

   • ilkka kukkanen

    saa uskontoa pohtia, mutta ilmiönä muitten joukossa.


   • selittelijöitä riitt

    Totta kai saa poistua, mutta siitä tulee merkintä.


  • uskotonpoiskouluista

   "Tässä käydään vähän kaikkia asioita läpi yleisesti. Harva nuori on kiinnostunut uskonnosta syvällisesti", Räsänen sanoo.

   Niin mitä sitten opettaa koko hälläväliä ainetta? Ei kyllä jumala auta kun pitää maksaa otetut pikavipit, siivota kotona, pestä jääkaappi, vaihtaa lamppu, tehdä sopimuksia jne. Opettaisivat lapsille uskonnon sijasta ihan peruselämässä tarvittavia jokapäiviäisiä asioita niin ei syntyisi uusavuttomia aikuisia.

   • oookei

    Et ollut kotitaloustunneilla läsnä? Tai kansalaistaidon?


  • Epäjumalienkieltäjä

   Ihmisen tai perheen uskonto on tuon ihmisen tai perheen yksityisasia. Siksi ei ole mitään perustetta opettaa koulun toimesta kenenkään "omaa uskontoa". Filosofiaa ja aatehistoriaa voisi opettaa kaikille, mutta ilman tunnustuksellisuutta.

   Käsittämätöntä, että Suomen suurin ja rikkain uskonnollinen yhteisö ei pysty hoitamaan edes oman uskontonsa perusteiden opetusta seuraavalle sukupolvelle ilman yhteiskunnan tukea.

   • Nasse.

    poppamiehiään ei edes kykene kouluttamaan vaan sekin on lykätty yhteiskunnan taakaksi,


   • Koirankarvakintaat

    Periaatteessa olen sitä mieltä, että eri uskontokunnat ja niihin kuuluvat perheet hoitakoot ns. uskonnollisen kasvatuksen itse. Koulussa voisi esim. historian/yhteiskuntaopin puitteissa olla vaikkapa yksi kurssi kirkkohistoriaa. Kristilliset opit kun kuitenkin ovat koko länsimaisen sivistyksen perusta ja niiden ymmärtäminen sen vuoksi tärkeää kokonaisuuden hahmottamiseksi. Eri asia tietysti on, pystyykö peruskouluikäinen näin suuria kokonaisuuksia hahmottamaan.

    Elämänkatsomustiedon opetus pakolliseksi kaikille, oppisisältöihin voisi sisällyttää myös melko lailla yhteiskuntaoppiin ja terveystietoon liittyviä asioita.

    Ruotsissa ja Tanskassa on käyty keskustelua islaminuskoisten oman uskonnon opetuksesta kouluissa. Eräänä pointtina muiden joukossa on tullut esiin se, että jos koraanikoulut eivät ole yhteiskunnan valvonnassa ja noudata valtakunnallista opetussuunnitelmaa, niistä saattaisi tulla esim. terroristien tai pahimman luokan fundamentalistien koulutuskeskuksia.

    Enpä kyllä ole kovinkaan vakuuttunut siitä, ettei voisi tulla, vaikka niissä olisi minkälaiset eduskunnan hyväksymät opetussuunnitelmat.


  • ET-opelta

   Juuri nyt ajankohtaista on vaatia eduskuntaa vapauttamaan ET kaikkien valittavaksi katsomusaineeksi uskonnon opetuksen vaihtoehtona.

   On törkeää lasten huoltajien ja lukiolaisten holhousta säätää, että ev.lut. kirkkoon liitetty lapsi ei voi päästä ET-opetukseen. Nyt ET kyllä!

   Norminpurkutalkoisiin tältä osin, kiitos.

   • vai niin

    Se on just päinvastaista, kuin holhousta laittaa vastuu vanhemmille, että mihin uskontoon liittävät lapsensa (jos mihinkään).

    Vanhemmat päättävät alaikäisten lasten uskontoon kuulumisesta...Eikö mene perille :O


  • Kenkku opettaja

   Kätevästi on yksi ihminen pitänyt ketjua yllä.

  • Et-opelta
   • just joo

    Sulla oli harhaluuloja niistä mystisistä poliiseista?


  • oppia et tunnille

   Nykyaikana jokaisen on hyvä tuntea kaikki uskonnot kunnolla. Kun maailma laajenee niin mm islamin uskontoa kannattavien ääni tuntuu kaikuvan kaikkialla. ET tunneilla monissa kouluissa unohdetaan kokonaan, että myös muiden uskontohin on tutustuttuttava ja opittava ymmärtämään niitä. Enää ei voi hautautua ateismin taakse vaan jokaisen on tulevaisuudessa osattava muodostaa käsityksensä ateismista ja eri uskonnoista ihan totuus perusteissesti eikä mutu tuntumalla. Jos näitä ei käsitellä uskonnon ja etn tunneilla niin missä sitten?

   • Et-opelta

    Kyllä uskontoja käsitellään ET-tunnella. Nou hätä ja huoli.
    Kaikkia asioita ET:ssä ei kuitenkaan peilata vain uskontojen käsitysten valossa niin kuin uskonnonopetuksesa. On olemassa myös ihmisten luomaa muonimuotoita sekulaaria humanistista etiikkaa ja tiedopohjaista maailmankuvaa. Onneksi esim. lait Suomessa säädetään ennen muuta niistä lähtökohdista.

    ET on katsomuksellisesti tunnustukseton, uskontoihin ja ateismiin sitoutumaton monipuolinen ja moniarvoinen oppiaine. Sen anaa oppilalale aineksia itse rakentaa maailmankuvaa, elämänkatsomuta ja etiikkaa.


   • E i T ärkeä
    Et-opelta kirjoitti:

    Kyllä uskontoja käsitellään ET-tunnella. Nou hätä ja huoli.
    Kaikkia asioita ET:ssä ei kuitenkaan peilata vain uskontojen käsitysten valossa niin kuin uskonnonopetuksesa. On olemassa myös ihmisten luomaa muonimuotoita sekulaaria humanistista etiikkaa ja tiedopohjaista maailmankuvaa. Onneksi esim. lait Suomessa säädetään ennen muuta niistä lähtökohdista.

    ET on katsomuksellisesti tunnustukseton, uskontoihin ja ateismiin sitoutumaton monipuolinen ja moniarvoinen oppiaine. Sen anaa oppilalale aineksia itse rakentaa maailmankuvaa, elämänkatsomuta ja etiikkaa.

    Sinulle tuntuu tämä muille kyllästymiseen asti oleva asia elintärkeä. Kerropa rehellisesti, mikä on motiivisi.


   • Humanisti-vapari
    E i T ärkeä kirjoitti:

    Sinulle tuntuu tämä muille kyllästymiseen asti oleva asia elintärkeä. Kerropa rehellisesti, mikä on motiivisi.

    Aika omistuista, että kun täällä esitetään jotain asiaa, joku on joku ampumassa alas ilman sisällöllistä keskustelua. Ikään kuin valvova mitätöijä-sensuroija.

    ET-opetukseen ja uskontojen opetukseen liittyen tuon tiedoksi seuraavaa ajankohtaista tilanneasiaa:

    "Vapaa-ajattelijain Liitto ry on saanut eduskunnan sivistysvaliokunnalta lausuntopyynnön asiasta HE 136/2014 vp eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta. Kiitämme pyynnöstä ja vastaamme ottaen huomioon myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon 7.11.2014. Eduskunnan on syytä luopua hallituksen epäonnistuneesta esityksestä nostaa minimiryhmäkokoja.

    Samalla pyydämme sivistysvaliokuntaa ja eduskuntaa kiinnittämään huomiota käsiteltävänä olevien perusopetuslain ja lukiolain pykälien (13 § ja 9 §) sisältämiin katsomusaineen valinnan vapauden rajoituksiin, jotka ovat ristiriidassa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Esitämme yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi vapautta katsomusaineen valintaan kaikille. Sen, onko oppilas vauvana liitetty uskontokunnan jäseneksi, ei tule estää esimerkiksi elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemistä. Valinnan voisivat edelleen tehdä peruskoulussa huoltajat ja lukiossa opiskelija itse.

    I Minimiryhmäkokoa ei pidä nostaa

    Mielestämme katsomusaineiden (omat uskonnot ja elämänkatsomustieto) opetuksen järjestämiseen vaadittavia minimiryhmäkokoja ei pidä nostaa.
    Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä Vapaa-ajattelijain liitto kiinnittää eduskunnan sivistysvaliokunnan huomiota erityisesti siihen, että kaikille sopiva katsomuksellisesti tunnustukseton, uskontoon tai ateismiin sitoutumaton elämänkatsomustieto on tälläkin hetkellä vajaakäytössä ja ryhmäkoon nosto heikentäisi oppiaineen ja siihen oikeutettujen oppilaiden asemaa käytännössä edelleen.
    Elämänkatsomustiedon (et) asemaan keskittyneen www.et-opetus.fi -projektin saamien ja keräämien tietojen mukaan et:n opetusjärjestelyissä ja niistä tiedottamisessa on ollut ja on yhä usein puutteita ja virheitä kouluissa ja kunnissa (http://www.et-opetus.fi/raportit-ja-julkaisut). Peruskoulua aloittavien oppilaiden huoltajille lähetettävässä ”Tervetuloa kouluun” -oppaissa et:n esittely on puutteellinen, ja huoltajille järjestetyissä infotilaisuuksissa on usein korostettu opetuksen järjestämisen hankaluutta tai että ryhmää ei ole. Niinpä monet et:oon oikeutetun oppilaan huoltajat ovat taipuneet lapsen sijoittamiseen uskonnonopetukseen, ja tämä jo ennen koulun aloittamista usein painostuksen luonteisessa tilanteessa tehty valinta on sitten koulun taholla pidetty pysyvänä, mikäli huoltajat eivät oma-aloitteisesti ole ilmoittaneet muutoksesta. Et:n vajaakäyttö ilmenee siten, että et:n opetusryhmissä varsinkin perusopetuksen alakouluissa on koko maassa ollut keskimäärin alle 5 prosenttia kaikista oppilaista, vaikka siihen oikeutettuja oppilaita on nyt noin 15-16 prosenttia kaikista oppilaista. (Mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia on koko väestössä nyt 22 prosenttia, ja heistä on jonkun pienuskonnon jäseniä noin 2 prosenttia väestöstä.)
    Tämä kertoo rakenteellisesta syrjinnästä. Et-opetukseen osallistuvien osuuden mataluuteen vaikuttaa se, että monissa kouluissa et-opetusta ei järjestetä ollenkaan, vaikka maamme kaikissa kunnissa opetukseen oikeutettuja oppilaita kuitenkin on. Tilanne, jossa et-opetukseen oikeutettujen, peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille ilmoitetaan, että et-opetusta ei järjestetä tai et-opetukseen osallistumiseksi ekaluokkalaisen tulisi yhden viikkotunnin ajaksi siirtyä toiseen kouluun, on uskonnottomia ja muita elämänkatsomuksen opetukseen oikeutettuja kohtaan tosiasiallisesti syrjivä.
    Syrjintä vähenisi käytännössä, mikäli elämänkatsomustiedon oppilaiden määrä lisääntyisi. Tiedotuksen ja opetusjärjestelyjen parantamisen lisäksi uskonnottomien syrjintää vähentäisi myös evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien peruskoulun oppilaiden ja lukiolaisten syrjinnän lopettaminen niin kuin seuraavassa esitetään:"


   • Humanisti-vapari
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Aika omistuista, että kun täällä esitetään jotain asiaa, joku on joku ampumassa alas ilman sisällöllistä keskustelua. Ikään kuin valvova mitätöijä-sensuroija.

    ET-opetukseen ja uskontojen opetukseen liittyen tuon tiedoksi seuraavaa ajankohtaista tilanneasiaa:

    "Vapaa-ajattelijain Liitto ry on saanut eduskunnan sivistysvaliokunnalta lausuntopyynnön asiasta HE 136/2014 vp eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta. Kiitämme pyynnöstä ja vastaamme ottaen huomioon myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon 7.11.2014. Eduskunnan on syytä luopua hallituksen epäonnistuneesta esityksestä nostaa minimiryhmäkokoja.

    Samalla pyydämme sivistysvaliokuntaa ja eduskuntaa kiinnittämään huomiota käsiteltävänä olevien perusopetuslain ja lukiolain pykälien (13 § ja 9 §) sisältämiin katsomusaineen valinnan vapauden rajoituksiin, jotka ovat ristiriidassa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Esitämme yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi vapautta katsomusaineen valintaan kaikille. Sen, onko oppilas vauvana liitetty uskontokunnan jäseneksi, ei tule estää esimerkiksi elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemistä. Valinnan voisivat edelleen tehdä peruskoulussa huoltajat ja lukiossa opiskelija itse.

    I Minimiryhmäkokoa ei pidä nostaa

    Mielestämme katsomusaineiden (omat uskonnot ja elämänkatsomustieto) opetuksen järjestämiseen vaadittavia minimiryhmäkokoja ei pidä nostaa.
    Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä Vapaa-ajattelijain liitto kiinnittää eduskunnan sivistysvaliokunnan huomiota erityisesti siihen, että kaikille sopiva katsomuksellisesti tunnustukseton, uskontoon tai ateismiin sitoutumaton elämänkatsomustieto on tälläkin hetkellä vajaakäytössä ja ryhmäkoon nosto heikentäisi oppiaineen ja siihen oikeutettujen oppilaiden asemaa käytännössä edelleen.
    Elämänkatsomustiedon (et) asemaan keskittyneen www.et-opetus.fi -projektin saamien ja keräämien tietojen mukaan et:n opetusjärjestelyissä ja niistä tiedottamisessa on ollut ja on yhä usein puutteita ja virheitä kouluissa ja kunnissa (http://www.et-opetus.fi/raportit-ja-julkaisut). Peruskoulua aloittavien oppilaiden huoltajille lähetettävässä ”Tervetuloa kouluun” -oppaissa et:n esittely on puutteellinen, ja huoltajille järjestetyissä infotilaisuuksissa on usein korostettu opetuksen järjestämisen hankaluutta tai että ryhmää ei ole. Niinpä monet et:oon oikeutetun oppilaan huoltajat ovat taipuneet lapsen sijoittamiseen uskonnonopetukseen, ja tämä jo ennen koulun aloittamista usein painostuksen luonteisessa tilanteessa tehty valinta on sitten koulun taholla pidetty pysyvänä, mikäli huoltajat eivät oma-aloitteisesti ole ilmoittaneet muutoksesta. Et:n vajaakäyttö ilmenee siten, että et:n opetusryhmissä varsinkin perusopetuksen alakouluissa on koko maassa ollut keskimäärin alle 5 prosenttia kaikista oppilaista, vaikka siihen oikeutettuja oppilaita on nyt noin 15-16 prosenttia kaikista oppilaista. (Mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia on koko väestössä nyt 22 prosenttia, ja heistä on jonkun pienuskonnon jäseniä noin 2 prosenttia väestöstä.)
    Tämä kertoo rakenteellisesta syrjinnästä. Et-opetukseen osallistuvien osuuden mataluuteen vaikuttaa se, että monissa kouluissa et-opetusta ei järjestetä ollenkaan, vaikka maamme kaikissa kunnissa opetukseen oikeutettuja oppilaita kuitenkin on. Tilanne, jossa et-opetukseen oikeutettujen, peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille ilmoitetaan, että et-opetusta ei järjestetä tai et-opetukseen osallistumiseksi ekaluokkalaisen tulisi yhden viikkotunnin ajaksi siirtyä toiseen kouluun, on uskonnottomia ja muita elämänkatsomuksen opetukseen oikeutettuja kohtaan tosiasiallisesti syrjivä.
    Syrjintä vähenisi käytännössä, mikäli elämänkatsomustiedon oppilaiden määrä lisääntyisi. Tiedotuksen ja opetusjärjestelyjen parantamisen lisäksi uskonnottomien syrjintää vähentäisi myös evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien peruskoulun oppilaiden ja lukiolaisten syrjinnän lopettaminen niin kuin seuraavassa esitetään:"

    II Elämänkatsomustiedon opiskelun mahdollisuuden salliminen kaikille

    Mielestämme perusopetuksen oppilaan huoltajilla ja lukiolaisella tulee olla oikeus valita katsomusaineeksi uskonto tai elämänkatsomustieto riippumatta siitä, onko oppilas tai opiskelija lapsena liitetty ja väestörekisterissä rekisteröity evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi tai ei. Niinpä esitämme, että eduskunta muuttaa perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n sisältöä niin, että ihmisten yhdenvertainen kohtelu perusopetuksen ja lukion katsomusaineen valinnassa toteutetaan.

    Perusteluksi kiinnitämme huomiota Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 7.11.2014 esitettyyn kantaan, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityinen asema Suomessa ei ole sinänsä perustuslain 6 §:n 2 momentin edellyttämä hyväksyttävä syy kohdella näihin uskontokuntiin kuuluvia eri tavoin kuin muita.
    ”Suomessa valtio ei ole tunnustukseton mutta ei myöskään tunnustuksellinen (PeVL 12/1982 vp ). Evankelis-luterilaisella kirkolla on kuitenkin perustuslain 76 §:ään ja kirkkolakiin (1054/1993) perustuva erityisasema Suomessa, ja myös ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen asema perustuu eduskunnan säätämään lakiin (laki ortodoksisesta kirkosta, 985/2006). Tämä ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mukaan merkitse, että evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityinen asema Suomessa olisi sinänsä perustuslain 6 §:n 2 momentin edellyttämä hyväksyttävä syy kohdella näihin uskontokuntiin kuuluvia eri tavoin kuin muita.”

    Nykyinen tilanne, jossa kirkkoon liitetyn lapsen tai nuoren on pakko opiskella uskontoa peruskoulussa ja lukiossa, on holhoava ja rikkoo paitsi yhdenvertaisuutta myös lapsen oikeuksia ja uskonnonvapautta. Lapsiasiavaltuutettu huomauttaakin lausunnossaan nyt käsiteltävään lakiesitykseen, että ”elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuminen ei nykyiselläänkään täytä yhdenvertaisuudelle asetettuja vaatimuksia. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas, jolle on tarjolla oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta, ei voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Tällä rajoitetaan erityisesti evankelisluterilaiseen ja ortodoksiseen uskontokuntaan kuuluvien oppilaiden oikeutta valita uskonnon opetuksen ja elämänkatsomustiedon opetuksen välillä.” Myös Ihmisoikeusliiton selvityksessä vuodelta 2010 todetaan uskonnonvapauden tilanteen eriarvoisuus oppilaiden kannalta.

    Mielestämme peruskoululaisten perheiden ja lukiolaisten uskonnollinen holhoaminen valtion säädöksillä kirkon jäsenyyden perusteella ei pitäisi enää kuulua nykyaikaan. Nykyjärjestelmä on lapsen oikeuksien kannalta myös aivan liian jäykkä, kun lapsen perhetilanteissa ja huoltajien uskonnollisessa asemassa tapahtuu muutoksia lapsen 9- tai 12-vuotisen koulutien aikana. Lapsen tai nuoren virallisen uskonnollisen asema muuttamiseen väestörekisterissä ei riitä toisen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen itsensä kanta, vaan muutokseen tarvitaan molempien huoltajien hyväksyntä, mikä voi johtaa siihen, että lapsen tai nuoren oma ja lähivanhemman mielipide ei toteudu. Niinpä vaikka oppivelvollisuuden jälkeisiä II asteen opintojaan suorittava opiskelija itse ja esimerkiksi hänen lähihuoltajansa haluaisivat, että lukiolainen suorittaisi katsomusaineenaan elämänkatsomustiedon kurssit, toinen huoltaja voi tämän nyt käytännössä estää estämällä uskonnollisen aseman muuttamisen väestörekisterissä.
    Katsomusaineen valinnan vapaus tulee mielestämme nyt sallia kaikille yhdenvertaisen kohtelun perusoikeuden toteuttamiseksi käytännössä. Katsomuksellisesti tunnustukseton, uskontoihin ja ateismiin sitoutumaton, sisällöltään monipuolinen ja moniarvoinen, elämänkatsomustieto sopii periaatteessa kaikille, ja joka tapauksessa se saattaa vastata paremmin monen lukiolaisen toiveita ja peruskoululaisen perheen katsomuksellista tilannetta kuin evankelisluterilainen tai ortodoksinen ”oman uskonnon” opetus. Muutos vahvistaisi lasten ja heidän perheidensä katsomuksellista autonomiaa ja toisi uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville saman valinnan vapauden kuin on niihin kuulumattomilla. Samalla muutos ilmeisesti lisäisi elämänkatsomustiedon oppilasmäärää, mikä puolestaan edistäisi elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyjen myönteistä kehittymistä niin, että myös uskonnottomien elämänkatsomustiedon oppilaiden ja opiskelijoiden opetus paranisi. Toisaalta lakimuutos myös vahvistaisi opintojen ja koulun tuntijärjestelyjen jatkuvuutta, sillä lapsi voisi, perheen niin halutessa, jatkaa elämänkatsomustiedon opetuksessa, vaikka hän vanhempineen liittyisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan.


   • Humanisti-vapari
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    II Elämänkatsomustiedon opiskelun mahdollisuuden salliminen kaikille

    Mielestämme perusopetuksen oppilaan huoltajilla ja lukiolaisella tulee olla oikeus valita katsomusaineeksi uskonto tai elämänkatsomustieto riippumatta siitä, onko oppilas tai opiskelija lapsena liitetty ja väestörekisterissä rekisteröity evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi tai ei. Niinpä esitämme, että eduskunta muuttaa perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n sisältöä niin, että ihmisten yhdenvertainen kohtelu perusopetuksen ja lukion katsomusaineen valinnassa toteutetaan.

    Perusteluksi kiinnitämme huomiota Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 7.11.2014 esitettyyn kantaan, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityinen asema Suomessa ei ole sinänsä perustuslain 6 §:n 2 momentin edellyttämä hyväksyttävä syy kohdella näihin uskontokuntiin kuuluvia eri tavoin kuin muita.
    ”Suomessa valtio ei ole tunnustukseton mutta ei myöskään tunnustuksellinen (PeVL 12/1982 vp ). Evankelis-luterilaisella kirkolla on kuitenkin perustuslain 76 §:ään ja kirkkolakiin (1054/1993) perustuva erityisasema Suomessa, ja myös ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen asema perustuu eduskunnan säätämään lakiin (laki ortodoksisesta kirkosta, 985/2006). Tämä ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mukaan merkitse, että evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityinen asema Suomessa olisi sinänsä perustuslain 6 §:n 2 momentin edellyttämä hyväksyttävä syy kohdella näihin uskontokuntiin kuuluvia eri tavoin kuin muita.”

    Nykyinen tilanne, jossa kirkkoon liitetyn lapsen tai nuoren on pakko opiskella uskontoa peruskoulussa ja lukiossa, on holhoava ja rikkoo paitsi yhdenvertaisuutta myös lapsen oikeuksia ja uskonnonvapautta. Lapsiasiavaltuutettu huomauttaakin lausunnossaan nyt käsiteltävään lakiesitykseen, että ”elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuminen ei nykyiselläänkään täytä yhdenvertaisuudelle asetettuja vaatimuksia. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas, jolle on tarjolla oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta, ei voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Tällä rajoitetaan erityisesti evankelisluterilaiseen ja ortodoksiseen uskontokuntaan kuuluvien oppilaiden oikeutta valita uskonnon opetuksen ja elämänkatsomustiedon opetuksen välillä.” Myös Ihmisoikeusliiton selvityksessä vuodelta 2010 todetaan uskonnonvapauden tilanteen eriarvoisuus oppilaiden kannalta.

    Mielestämme peruskoululaisten perheiden ja lukiolaisten uskonnollinen holhoaminen valtion säädöksillä kirkon jäsenyyden perusteella ei pitäisi enää kuulua nykyaikaan. Nykyjärjestelmä on lapsen oikeuksien kannalta myös aivan liian jäykkä, kun lapsen perhetilanteissa ja huoltajien uskonnollisessa asemassa tapahtuu muutoksia lapsen 9- tai 12-vuotisen koulutien aikana. Lapsen tai nuoren virallisen uskonnollisen asema muuttamiseen väestörekisterissä ei riitä toisen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen itsensä kanta, vaan muutokseen tarvitaan molempien huoltajien hyväksyntä, mikä voi johtaa siihen, että lapsen tai nuoren oma ja lähivanhemman mielipide ei toteudu. Niinpä vaikka oppivelvollisuuden jälkeisiä II asteen opintojaan suorittava opiskelija itse ja esimerkiksi hänen lähihuoltajansa haluaisivat, että lukiolainen suorittaisi katsomusaineenaan elämänkatsomustiedon kurssit, toinen huoltaja voi tämän nyt käytännössä estää estämällä uskonnollisen aseman muuttamisen väestörekisterissä.
    Katsomusaineen valinnan vapaus tulee mielestämme nyt sallia kaikille yhdenvertaisen kohtelun perusoikeuden toteuttamiseksi käytännössä. Katsomuksellisesti tunnustukseton, uskontoihin ja ateismiin sitoutumaton, sisällöltään monipuolinen ja moniarvoinen, elämänkatsomustieto sopii periaatteessa kaikille, ja joka tapauksessa se saattaa vastata paremmin monen lukiolaisen toiveita ja peruskoululaisen perheen katsomuksellista tilannetta kuin evankelisluterilainen tai ortodoksinen ”oman uskonnon” opetus. Muutos vahvistaisi lasten ja heidän perheidensä katsomuksellista autonomiaa ja toisi uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville saman valinnan vapauden kuin on niihin kuulumattomilla. Samalla muutos ilmeisesti lisäisi elämänkatsomustiedon oppilasmäärää, mikä puolestaan edistäisi elämänkatsomustiedon opetusjärjestelyjen myönteistä kehittymistä niin, että myös uskonnottomien elämänkatsomustiedon oppilaiden ja opiskelijoiden opetus paranisi. Toisaalta lakimuutos myös vahvistaisi opintojen ja koulun tuntijärjestelyjen jatkuvuutta, sillä lapsi voisi, perheen niin halutessa, jatkaa elämänkatsomustiedon opetuksessa, vaikka hän vanhempineen liittyisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan.

    Edellä olevan perusteella ehdotamme, että valiokunta käsittelisi HE 136/2014 yhteydessä myös lakialoitteen LA 44/2012 ET:n vapaan valinnan sallimisesta. Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä 1705/2003 todetaan tarve katsomusaineen valintaa koskevien pykälien selkiyttämiseen.
    Perusopetuslain (21.8.1998/628) 13 §:n (6.6.2003/454) lukiolain (21.8.1998/629) 9 §:n (6.6.2003/455) ensimmäisestä momentista tulee poistaa seuraava valinnan vapautta rajoittava virke ”Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen.” Kuudennessa momentissa tulee säätää mahdollisuus valita katsomusaine vapaasti riippumatta siitä, onko oppilas tai opiskelija liitettynä johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei.


   • 1 - 1 = 1
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Edellä olevan perusteella ehdotamme, että valiokunta käsittelisi HE 136/2014 yhteydessä myös lakialoitteen LA 44/2012 ET:n vapaan valinnan sallimisesta. Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä 1705/2003 todetaan tarve katsomusaineen valintaa koskevien pykälien selkiyttämiseen.
    Perusopetuslain (21.8.1998/628) 13 §:n (6.6.2003/454) lukiolain (21.8.1998/629) 9 §:n (6.6.2003/455) ensimmäisestä momentista tulee poistaa seuraava valinnan vapautta rajoittava virke ”Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen.” Kuudennessa momentissa tulee säätää mahdollisuus valita katsomusaine vapaasti riippumatta siitä, onko oppilas tai opiskelija liitettynä johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei.

    Kyllä se poistetaankin, sillä sisäpiirin tiedon mukaan tälle on laaja yksimielisyys. Ongelmana on ruotsin kielen asema tässäkin yhteydessä. Jos ei ruotsia niin ei uskontoakaan.


   • miksikö opettaa?
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Edellä olevan perusteella ehdotamme, että valiokunta käsittelisi HE 136/2014 yhteydessä myös lakialoitteen LA 44/2012 ET:n vapaan valinnan sallimisesta. Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä 1705/2003 todetaan tarve katsomusaineen valintaa koskevien pykälien selkiyttämiseen.
    Perusopetuslain (21.8.1998/628) 13 §:n (6.6.2003/454) lukiolain (21.8.1998/629) 9 §:n (6.6.2003/455) ensimmäisestä momentista tulee poistaa seuraava valinnan vapautta rajoittava virke ”Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen.” Kuudennessa momentissa tulee säätää mahdollisuus valita katsomusaine vapaasti riippumatta siitä, onko oppilas tai opiskelija liitettynä johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei.

    Miksi kuulua uskontoon, jos ei halua lapsen tietävän siitä mitään?


   • anti-piispa
    miksikö opettaa? kirjoitti:

    Miksi kuulua uskontoon, jos ei halua lapsen tietävän siitä mitään?

    miksi ulkoistaa uskonnollinen opetus jollekin muulle? miksei voi kotona kertoa uskonnostaan ja käyttää lasta kirkossa ja kirkon kerhoissa, jos asialla on itselle jotain merkitystä?


   • immunologi
    anti-piispa kirjoitti:

    miksi ulkoistaa uskonnollinen opetus jollekin muulle? miksei voi kotona kertoa uskonnostaan ja käyttää lasta kirkossa ja kirkon kerhoissa, jos asialla on itselle jotain merkitystä?

    Niin jos lapsi syntyy papin perheeseen. Opettaminen on aina asiantuntijan työtä. Teologi pitää olla opettajana. Mitä haittaa siitä on että uskontoa opetetaan koulussa. Vai onko liha heikko?


   • Miten on
    immunologi kirjoitti:

    Niin jos lapsi syntyy papin perheeseen. Opettaminen on aina asiantuntijan työtä. Teologi pitää olla opettajana. Mitä haittaa siitä on että uskontoa opetetaan koulussa. Vai onko liha heikko?

    Nythän tässä on kysymys, voivatko huoltajat tai lukiolainen valita, vaikka lapsi on lapsena kastettu?


   • KYLLÄSTYNYT
    Miten on kirjoitti:

    Nythän tässä on kysymys, voivatko huoltajat tai lukiolainen valita, vaikka lapsi on lapsena kastettu?

    NO VOI SENTÄÄN KUN ELÄMÄ ON VAIKEAA!


    Onko muita murheita?


   • ....
    Miten on kirjoitti:

    Nythän tässä on kysymys, voivatko huoltajat tai lukiolainen valita, vaikka lapsi on lapsena kastettu?

    Miksi kastaa lapsi, jos ei usko, eikä halua lapsen oppivan uskosta?


   • Huhhahheijaaa
    .... kirjoitti:

    Miksi kastaa lapsi, jos ei usko, eikä halua lapsen oppivan uskosta?

    Tavan vuoksi, tai isovanhempien paineesta.

    Ja 10-15 vuoden aikana voi myös ainakin toisella huolajalla mieli muttua... Sitähän sattuu - ja toki voi tapahtua suuntaan tai toiseen...


   • ...
    Huhhahheijaaa kirjoitti:

    Tavan vuoksi, tai isovanhempien paineesta.

    Ja 10-15 vuoden aikana voi myös ainakin toisella huolajalla mieli muttua... Sitähän sattuu - ja toki voi tapahtua suuntaan tai toiseen...

    No sille ei mitään voi, jos joku on noin tyhmä, eikä osaa ajatella itse. Ei todellakaan osoita valmiutta kasvattaa lasta, jos ei osaa pitää puoliaan tuollaisessa. Mutta emme me yhteiskunnassa voi toimia tuollaisten ehdoilla.

    Toisella huoltajalla....Siis, jos vanhemmat ovat kumpikin huoltajia niin he päättävät asiasta yhdessä. Ei siinä ole väliä, vaikka toisella huoltajalla muuttuisi mieli kymmeniä kertoja. Yhteishuoltajat päättävät yhdessä.


   • tällaistapohdiskelua
    ... kirjoitti:

    No sille ei mitään voi, jos joku on noin tyhmä, eikä osaa ajatella itse. Ei todellakaan osoita valmiutta kasvattaa lasta, jos ei osaa pitää puoliaan tuollaisessa. Mutta emme me yhteiskunnassa voi toimia tuollaisten ehdoilla.

    Toisella huoltajalla....Siis, jos vanhemmat ovat kumpikin huoltajia niin he päättävät asiasta yhdessä. Ei siinä ole väliä, vaikka toisella huoltajalla muuttuisi mieli kymmeniä kertoja. Yhteishuoltajat päättävät yhdessä.

    Melkein kaikki kirkon jäsenet on liitetty siihen lapsena, ilman että olisi voinut tai tarvinnut ajatella itse. Ne jotka ovat eronneet kirkosta, ovat ajatelleet itse. toiset aiemmin ja toiset myöhemmin.

    On ihan luonnollista, että vahmemmuuteen ja kouluikäisen vanhemmuuteen varttussa alkaa ajatella itse. Kirkkoon kuuluvuus on ikäryhmistä 25-35-vuotiaiden keskuudessa vähäisintä erojn seuraukena. Aina ei pariskunnan itsenäinen ajattelu suju tasatahtiin.

    Kirkkoon kulumattomuus olisi lapselle "neutraali tilanne" eli luotevin myös kun huoltajat ovat "sekapari" uskonnolliselta asemaltaan. tämä ei ole kuitenkaan vielä se tavanomaisin tilanne. Kulttuurinen muutos on hidasta mutta nopeutuvaa.


   • ...
    tällaistapohdiskelua kirjoitti:

    Melkein kaikki kirkon jäsenet on liitetty siihen lapsena, ilman että olisi voinut tai tarvinnut ajatella itse. Ne jotka ovat eronneet kirkosta, ovat ajatelleet itse. toiset aiemmin ja toiset myöhemmin.

    On ihan luonnollista, että vahmemmuuteen ja kouluikäisen vanhemmuuteen varttussa alkaa ajatella itse. Kirkkoon kuuluvuus on ikäryhmistä 25-35-vuotiaiden keskuudessa vähäisintä erojn seuraukena. Aina ei pariskunnan itsenäinen ajattelu suju tasatahtiin.

    Kirkkoon kulumattomuus olisi lapselle "neutraali tilanne" eli luotevin myös kun huoltajat ovat "sekapari" uskonnolliselta asemaltaan. tämä ei ole kuitenkaan vielä se tavanomaisin tilanne. Kulttuurinen muutos on hidasta mutta nopeutuvaa.

    Ja mitähän asioita lapset päättävät? Kyllä vanhemmuuteen kuuluu se, että vanhemmat päättävät lapsen puolesta myös sen uskonnon. Näin on tapahtunut aina. Ja niin tekin teette. Kasvatatte lapsianne vapaa-ajattelijoiksi, ettekä liitä mihinkään uskontoon, seurauksena on se että lapsenne opiskelevat elämänkatsomusta.

    Mikä siinä on ongelma, jos vanhemmat ajattelevat itse? Niin pitääkin tehdä, jos aikoo lapsia haluta. Se itsenäinen ajattelu voi johtaa siihen, että eroaa kirkosta tai siihen, että haluaa pysyä kirkossa, tai liittyä kirkkoon. Aikuisena pitää miettiä sitä miten mikäkin asia vaikuttaa lapsiin.

    Kirkkoon kuulumattomuus.... Sekö tässä on se sinun pointti. Ketään ei saa kastaa, eikä opettaa? Ajat sellaisten ihmisten asiaa, jotka eivät sinua tarvitse, vaan joilla on kyllä kyky päättää itse haluavatko he lastensa oppivan, ja mitä. Me vanhemmat emme kaipaa vapaa-ajattelijoiden holhousta.


   • Niinonjossiltätuntuu
    ... kirjoitti:

    Ja mitähän asioita lapset päättävät? Kyllä vanhemmuuteen kuuluu se, että vanhemmat päättävät lapsen puolesta myös sen uskonnon. Näin on tapahtunut aina. Ja niin tekin teette. Kasvatatte lapsianne vapaa-ajattelijoiksi, ettekä liitä mihinkään uskontoon, seurauksena on se että lapsenne opiskelevat elämänkatsomusta.

    Mikä siinä on ongelma, jos vanhemmat ajattelevat itse? Niin pitääkin tehdä, jos aikoo lapsia haluta. Se itsenäinen ajattelu voi johtaa siihen, että eroaa kirkosta tai siihen, että haluaa pysyä kirkossa, tai liittyä kirkkoon. Aikuisena pitää miettiä sitä miten mikäkin asia vaikuttaa lapsiin.

    Kirkkoon kuulumattomuus.... Sekö tässä on se sinun pointti. Ketään ei saa kastaa, eikä opettaa? Ajat sellaisten ihmisten asiaa, jotka eivät sinua tarvitse, vaan joilla on kyllä kyky päättää itse haluavatko he lastensa oppivan, ja mitä. Me vanhemmat emme kaipaa vapaa-ajattelijoiden holhousta.

    Ei se ihan holhoukselta vaikuta, että esittää lukiolaisille tai peruskoululaisen vanhemmille valinnan vapautta katsomusaineen valintaan (uskonnon ja elämänkatsomustiedon välille).

    Se puolestaan vaikuttaa jotenkin slltä holhoukselta, että lapsen tai nuoren kirkkoon kuuluminen estää kouluainetta koskevan valinnan mahdolisuuden.


   • ...
    Niinonjossiltätuntuu kirjoitti:

    Ei se ihan holhoukselta vaikuta, että esittää lukiolaisille tai peruskoululaisen vanhemmille valinnan vapautta katsomusaineen valintaan (uskonnon ja elämänkatsomustiedon välille).

    Se puolestaan vaikuttaa jotenkin slltä holhoukselta, että lapsen tai nuoren kirkkoon kuuluminen estää kouluainetta koskevan valinnan mahdolisuuden.

    Katsoppas kun niillä vanhemmilla on oikeus kuulua mihin uskontoon haluaa ja liittää lapsensakin siihen. Se on vanhempien asia huolehtia siitä kuuluuko lapsi kirkkoon ja opiskelee uskontoa, vai onko lapsi kuulumatta kirkkoon, ja opiskelee et:ä. Täysi-ikäinen lukiolainen saa päättää ihan vapaasti kuuluuko kirkkoon, se on täysi-ikäisten oikeus.

    Millä lailla tuo sinun pointtisi on holhousta? Pidätkö vanhempia niin tyhminä, etteivät he tajua kasteen ja uskonnon opetuksen välistä yhtäläisyyttä? Ketään ei pakoteta kastamaan lapsiaan. Me vanhemmat emme kaipaa vapaa.ajattelijoiden halveksuntaa ja holhousta.


   • Huhhahheijaaa
    ... kirjoitti:

    Katsoppas kun niillä vanhemmilla on oikeus kuulua mihin uskontoon haluaa ja liittää lapsensakin siihen. Se on vanhempien asia huolehtia siitä kuuluuko lapsi kirkkoon ja opiskelee uskontoa, vai onko lapsi kuulumatta kirkkoon, ja opiskelee et:ä. Täysi-ikäinen lukiolainen saa päättää ihan vapaasti kuuluuko kirkkoon, se on täysi-ikäisten oikeus.

    Millä lailla tuo sinun pointtisi on holhousta? Pidätkö vanhempia niin tyhminä, etteivät he tajua kasteen ja uskonnon opetuksen välistä yhtäläisyyttä? Ketään ei pakoteta kastamaan lapsiaan. Me vanhemmat emme kaipaa vapaa.ajattelijoiden halveksuntaa ja holhousta.

    Lukiolaiset ovat yleensä lukion aloittaessan alle 18-vuotiaita. On tapauksia, jossa lukiolainen itse haluaisi sekä opiskella et:oa että erota kirkosta ja toinen huoltajista (esim. lähihuoltaja) haluaisi antaa luvan, mutta toinen huoltaja estää. Kyllä lukiolaisen tulisi itse saada päättää ainakin se katsomusaineensa, ja toki myös 16-vuotiaana uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisensa tai kuulumattomuutensakin. (säädän 16 vuotias äänestääkin srk-valeissa, ja jo 15-vuotias yhdistyksen yleisessä kokouksessa.)

    Huolhousta valtion taholta on, että lapsen rekisteröinnistä väestörekisterisä seuraa tiukka seurays ja sidos uskonnonopetuksen pakollisuuteen. Onko tämän sidoksen huolhoavuus nin vaikea tajuta? Näihin aste lasta kastettassa ei ajatella, että se saattaa vaikuttaa 18 vuotta rajoittavasti opiskeluihin, koska kastaminen on ollut sosiaalinen jutu eikä opintouran suunnittelua.


   • Kenkku ope
    Huhhahheijaaa kirjoitti:

    Lukiolaiset ovat yleensä lukion aloittaessan alle 18-vuotiaita. On tapauksia, jossa lukiolainen itse haluaisi sekä opiskella et:oa että erota kirkosta ja toinen huoltajista (esim. lähihuoltaja) haluaisi antaa luvan, mutta toinen huoltaja estää. Kyllä lukiolaisen tulisi itse saada päättää ainakin se katsomusaineensa, ja toki myös 16-vuotiaana uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisensa tai kuulumattomuutensakin. (säädän 16 vuotias äänestääkin srk-valeissa, ja jo 15-vuotias yhdistyksen yleisessä kokouksessa.)

    Huolhousta valtion taholta on, että lapsen rekisteröinnistä väestörekisterisä seuraa tiukka seurays ja sidos uskonnonopetuksen pakollisuuteen. Onko tämän sidoksen huolhoavuus nin vaikea tajuta? Näihin aste lasta kastettassa ei ajatella, että se saattaa vaikuttaa 18 vuotta rajoittavasti opiskeluihin, koska kastaminen on ollut sosiaalinen jutu eikä opintouran suunnittelua.

    Onko tämä VALTAVA epäkohta suurikin ongelma nykynuorten elämässä? Tämäkö on se asia, jonka korjaamisen jälkeen nuorison elämä Suomessa muuttuu paremmaksi?

    Oletko ajatellut, että voisit mennä vaikkapa Saudi-Arabiaan saarnaamaan siitä, että Islamin opetuksen tilalle on saatava ET:tä? Jos et, miksi et?


   • ...
    Huhhahheijaaa kirjoitti:

    Lukiolaiset ovat yleensä lukion aloittaessan alle 18-vuotiaita. On tapauksia, jossa lukiolainen itse haluaisi sekä opiskella et:oa että erota kirkosta ja toinen huoltajista (esim. lähihuoltaja) haluaisi antaa luvan, mutta toinen huoltaja estää. Kyllä lukiolaisen tulisi itse saada päättää ainakin se katsomusaineensa, ja toki myös 16-vuotiaana uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisensa tai kuulumattomuutensakin. (säädän 16 vuotias äänestääkin srk-valeissa, ja jo 15-vuotias yhdistyksen yleisessä kokouksessa.)

    Huolhousta valtion taholta on, että lapsen rekisteröinnistä väestörekisterisä seuraa tiukka seurays ja sidos uskonnonopetuksen pakollisuuteen. Onko tämän sidoksen huolhoavuus nin vaikea tajuta? Näihin aste lasta kastettassa ei ajatella, että se saattaa vaikuttaa 18 vuotta rajoittavasti opiskeluihin, koska kastaminen on ollut sosiaalinen jutu eikä opintouran suunnittelua.

    Kuten jo toistin ajat sitten, alaikäiset eivät päätä asioistaan. Haluatko sinä tehdä tästä yhdestä asiasta poikkeuksen? Miten vaikeaa on ymmärtää vanhemman oikeudet lapseen nähden ja vanhemman velvollisuudet lapseen nähden.

    Yhteishuollossa olevan lapsen vanhemmat päättävät yhdessä, yksinhuoltaja päättää yksin. Kirkkoon kuulumisesta pitää keskustella ennen lapsen syntymää, eikä riidellä siitä siinä vaiheessa, kun lapsi menee kouluun. Kaste ei ole mikään biletilaisuus, vaan sakramentti, jolla on seurauksia. Jos vanhemmat ovat niin tyhmiä, etteivät ymmärrä asiaa, niin sille ei voi mitään. Miksi sellaiset hankkivat lapsia?

    Holhousta on se, että vapaa-ajattelijat kokevat tarpeekseen ajaa sellaisten ihmisten asiaa, jotka eivät heitä koe tarvitsevansa. Me vanhemmat osaamme itse päättää lastemme asioista, sekä kirkkoon kuulumisesta, kuin kuulumattomuudesta. Me emme ole niin tyhmiä, kuin vapaa-ajattelijat tuntuvat luulevan. Toivottavasti tämä ei kerro siitä että teillä ei ole tapana ajatella lastenne tulevaisuutta ja valintojenne seurauksia, kun saatte lapsen.


   • Humanisti-vapari
    Kenkku ope kirjoitti:

    Onko tämä VALTAVA epäkohta suurikin ongelma nykynuorten elämässä? Tämäkö on se asia, jonka korjaamisen jälkeen nuorison elämä Suomessa muuttuu paremmaksi?

    Oletko ajatellut, että voisit mennä vaikkapa Saudi-Arabiaan saarnaamaan siitä, että Islamin opetuksen tilalle on saatava ET:tä? Jos et, miksi et?

    Vapaa-ajattelijain liitto ja Suomen Humanistiliitto ovat mukana Kansainvälisessä humanistisessa ja eettisessä liitossa IHEU - http://iheu.org/ - sekä Europan humanistisessa federaatiossa EHF:ssä http://humanistfederation.eu/

    Humanistisessa maailmankonferenssissa Oxfordissa elokuussa 2014 hyväksyttiin mm. seuraava julistus - koskien myös mm. Saudi-Arabian ym. maiden pöyristätttyvisiä ihnisoikeusrikoksisia:
    http://iheu.org/oxford-declaration-on-freedom-of-thought-and-expression/

    Ks. myös Nobel-palkitun kirjailijan Wole Soyankan kiitospuhe saamastaan palkinnosta
    http://iheu.org/wole-soyinkas-international-humanist-award-acceptance-speech-full-text/

    Mainittakoon että Iran ja Saudi-Arabia vetoavat omien rikostensa saamaan kritiikkin, että onhan teilläkin luterilainen valtiokirkko ja sen "pyhinä pidettyjen" käsitysten pilkkaamisesta voi saada Suomessa jopa vankilatuomion Suomen rikoslain mukaan..


   • Humanisti-vapari
    ... kirjoitti:

    Kuten jo toistin ajat sitten, alaikäiset eivät päätä asioistaan. Haluatko sinä tehdä tästä yhdestä asiasta poikkeuksen? Miten vaikeaa on ymmärtää vanhemman oikeudet lapseen nähden ja vanhemman velvollisuudet lapseen nähden.

    Yhteishuollossa olevan lapsen vanhemmat päättävät yhdessä, yksinhuoltaja päättää yksin. Kirkkoon kuulumisesta pitää keskustella ennen lapsen syntymää, eikä riidellä siitä siinä vaiheessa, kun lapsi menee kouluun. Kaste ei ole mikään biletilaisuus, vaan sakramentti, jolla on seurauksia. Jos vanhemmat ovat niin tyhmiä, etteivät ymmärrä asiaa, niin sille ei voi mitään. Miksi sellaiset hankkivat lapsia?

    Holhousta on se, että vapaa-ajattelijat kokevat tarpeekseen ajaa sellaisten ihmisten asiaa, jotka eivät heitä koe tarvitsevansa. Me vanhemmat osaamme itse päättää lastemme asioista, sekä kirkkoon kuulumisesta, kuin kuulumattomuudesta. Me emme ole niin tyhmiä, kuin vapaa-ajattelijat tuntuvat luulevan. Toivottavasti tämä ei kerro siitä että teillä ei ole tapana ajatella lastenne tulevaisuutta ja valintojenne seurauksia, kun saatte lapsen.

    Jos olisit kirjoittanut vaikka "Me Tammelat osaamme...", se olisi luontevampaa..


   • ...
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Jos olisit kirjoittanut vaikka "Me Tammelat osaamme...", se olisi luontevampaa..

    Kai nyt sentään tajusit pointin - vai? Me vanhemmat emme ole niin tyhmiä, kuin vapaa-ajattelijat tuntuvat luulevan, vaan osaamme miettiä asioita itsekkin.

    Et osannut varmaan muuta keksiä :)


  • Et-opelta

   Lukoin tuntijakopäätös: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/lukio/1311_fi_Liite__Lukion_tuntijako.pdf

   Uskonnon/elämänkatsomustiedon pakollisen kurssien määrä vähenee yhdellä kahteen, ja filosofian pakollisten kurssien määrä kasvaa yhdellä kahteen.
   Uskonnottomien ja muiden et-oppilaiden kannalta tämä on ihan kohtalainen ratkaisu, koska filosofian kurssi osin korvaa et:n kurssin. Tietenkin uskonnon/et:n pakolliset kursit olisivat voineet, saaneet tippua enemmänkin ja filosofian&etiikan vastaavasti nousta.

   Nyt pitäisi vielä saada kaikille lukiolaisille (ja peruskouulaisen huoltajille) oikeus valita vapaasti, opiskelekeeko ja suoritaako lukiossa katsomusaineen pakollisina kursseina uskonnon vai elämänkatsomustiedon kaksi kurssia
   http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/11/12/vapaa-ajattelijat-katsomusaineen-valinta-vapaaksi/

   Mainittakoon, että "pakkouskontoa" suorittava lukiolainen, joka haluaa opiskella et:oa ja kirjoittaa yo-kirjoituksissa et:n, voi hieman helpommin tehdä niin, että lusii ne kaksi itselleen pakolista uskonnon kurssia ja sen jälkeen valinnaisissa opiskeleekin et:n kursseja. Se lienee mahdollista. Tämä on kuitenkin lukio-opintojen kireyden ja kiireisyyden takia edelleen vaativa tie. Senkin takia NYT on tärkeää tukea vaatimuksia et:n avaamisesta kaikille.

   "Vapaa-ajattelijain liitto esittää eduskunnan sivistysvaliokunnalle, että peruskoulun ja lukion katsomusaineen saisi valita vapaasti uskontojen ja elämänkatsomustiedon välillä.
   – Nykyiset rajoitukset ovat ristiriidassa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, sanoo Vapaa-ajattelijain pääsihteeri Esa Ylikoski
   – Sen, onko oppilas vauvana liitetty uskontokunnan jäseneksi, ei tule estää esimerkiksi elämänkatsomustiedon opetukseen pääsemistä.
   Valinnan voisivat tehdä peruskoulussa huoltajat ja lukiossa opiskelija itse.
   Samalla liitto toteaa Perustuslakivaliokunnan mietintöön viitaten, että eduskunnan on syytä luopua hallituksen epäonnistuneesta esityksestä nostaa katsomusaineiden minimiryhmäkokoja. Peruskoulu- ja lukiolakia on tarkoitus käsitellä sivistysvaliokunnassa lähipäivinä."

   Vapaa-ajattelijain lausunto kokonaisuudessaan:
   http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/11/10/katsomusaineen-valinta-vapaaksi-lausunto-sivistysvaliokunnalle/

   http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194940577059/artikkeli/vapaaajattelijat haluavat katsomusaineen valinnan vapaaksi.html

  • Tunnistan tyypin

   Tämä "separatisti-kuppari" on rasittavin trolli mitä mää päällään kantaa. "ET-ope" on sama tyyppi.

   • ET-ope

    Nämä ajatuspoliisiksi tekeytyvät mollitrollit nköjään pitää vaan kärsiä


   • Kenkku opettaja
    ET-ope kirjoitti:

    Nämä ajatuspoliisiksi tekeytyvät mollitrollit nköjään pitää vaan kärsiä

    Onko sinun toimintasi sitten jonkinlaista duuritrollausta?

    Ylevässä älykkyydessäsi katsot oikeudeksesi jauhaa tämän saman tyhjänpäiväisen aiheen tiimoilta täällä vuodesta toiseen?

    Esiinnyt opettajana vaikka et sitä ole?

    Lapsellista.


   • Humanisti-vapari
    Kenkku opettaja kirjoitti:

    Onko sinun toimintasi sitten jonkinlaista duuritrollausta?

    Ylevässä älykkyydessäsi katsot oikeudeksesi jauhaa tämän saman tyhjänpäiväisen aiheen tiimoilta täällä vuodesta toiseen?

    Esiinnyt opettajana vaikka et sitä ole?

    Lapsellista.

    Jotkut asiat etenevät hitaasti, mutta etenevät kuitenkin.
    Vapaa-ajattelijin liitto esitti jo vunna 2007, että käräjäoikeudessa ja muisakin tuomioistuimissa on perusteltua luopua kahdesta erillisestä (vaihtoehtoisista) rituaalista, todistajan uskonnollisest valasta ja uskonnottomasta vakuutuksesta.

    Vasta/jo nyt eduskunta käsittelee hallituksen esityksiä, joissa sekä tuomarin vala/vakuutus että todisajanvala/vakuutus ollaan yhdistämässä uskonnollisesti sitoutumattomaksi vakuutukseksi.Uudistus on siis toteutumassa.

    Sama temppu pitäisi tehdä vielä armeijassa, sillä on aivan turha jakaa alokkaista/sotilaita kahteen kastiin sen mukaan, kuka vannoo "kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän nimeen" ja kuka ainoastaan "kunnian ja omantunnon kautta". Puolustuvoimain ylipäällikkökin on ananut vain vakuutyuksen, eikä kukaan ole olllut epätoivoissan maan turvallisuuden takia sen vuoksi!?

    Kyllä tuo "pakkouskontokin" vielä loppuu, samoin uskonnonharjoituksen (jumalanpalvellukset, hartaudet) sosialisointi kunnan viranhaltioijen organisoimiseksi, vaikka semmoinen ei kuulu kunnan ja koulun tehtäviin. Hoksataan, että uskonnonvapaus on vapausoikeus.

    Mainittakoon, että ennen vuotta 2003 uskonnottomat sijoitettiin koulussa aina uskontoon paitsi jo osasi itse hakea "vapautusta" siitä päästääkseen ET:oon, Nyt koulun pitäisi sijottaa lapsi ET:oon, jos oppilas ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen ydyskuntaan.


   • Voi tyhmyyttä?
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Jotkut asiat etenevät hitaasti, mutta etenevät kuitenkin.
    Vapaa-ajattelijin liitto esitti jo vunna 2007, että käräjäoikeudessa ja muisakin tuomioistuimissa on perusteltua luopua kahdesta erillisestä (vaihtoehtoisista) rituaalista, todistajan uskonnollisest valasta ja uskonnottomasta vakuutuksesta.

    Vasta/jo nyt eduskunta käsittelee hallituksen esityksiä, joissa sekä tuomarin vala/vakuutus että todisajanvala/vakuutus ollaan yhdistämässä uskonnollisesti sitoutumattomaksi vakuutukseksi.Uudistus on siis toteutumassa.

    Sama temppu pitäisi tehdä vielä armeijassa, sillä on aivan turha jakaa alokkaista/sotilaita kahteen kastiin sen mukaan, kuka vannoo "kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän nimeen" ja kuka ainoastaan "kunnian ja omantunnon kautta". Puolustuvoimain ylipäällikkökin on ananut vain vakuutyuksen, eikä kukaan ole olllut epätoivoissan maan turvallisuuden takia sen vuoksi!?

    Kyllä tuo "pakkouskontokin" vielä loppuu, samoin uskonnonharjoituksen (jumalanpalvellukset, hartaudet) sosialisointi kunnan viranhaltioijen organisoimiseksi, vaikka semmoinen ei kuulu kunnan ja koulun tehtäviin. Hoksataan, että uskonnonvapaus on vapausoikeus.

    Mainittakoon, että ennen vuotta 2003 uskonnottomat sijoitettiin koulussa aina uskontoon paitsi jo osasi itse hakea "vapautusta" siitä päästääkseen ET:oon, Nyt koulun pitäisi sijottaa lapsi ET:oon, jos oppilas ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen ydyskuntaan.

    Ja SITTEN vasta hyvin meneekin, kun uskonnonopetus on vain fundamentalistien käsissä?


   • ...
    Humanisti-vapari kirjoitti:

    Jotkut asiat etenevät hitaasti, mutta etenevät kuitenkin.
    Vapaa-ajattelijin liitto esitti jo vunna 2007, että käräjäoikeudessa ja muisakin tuomioistuimissa on perusteltua luopua kahdesta erillisestä (vaihtoehtoisista) rituaalista, todistajan uskonnollisest valasta ja uskonnottomasta vakuutuksesta.

    Vasta/jo nyt eduskunta käsittelee hallituksen esityksiä, joissa sekä tuomarin vala/vakuutus että todisajanvala/vakuutus ollaan yhdistämässä uskonnollisesti sitoutumattomaksi vakuutukseksi.Uudistus on siis toteutumassa.

    Sama temppu pitäisi tehdä vielä armeijassa, sillä on aivan turha jakaa alokkaista/sotilaita kahteen kastiin sen mukaan, kuka vannoo "kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän nimeen" ja kuka ainoastaan "kunnian ja omantunnon kautta". Puolustuvoimain ylipäällikkökin on ananut vain vakuutyuksen, eikä kukaan ole olllut epätoivoissan maan turvallisuuden takia sen vuoksi!?

    Kyllä tuo "pakkouskontokin" vielä loppuu, samoin uskonnonharjoituksen (jumalanpalvellukset, hartaudet) sosialisointi kunnan viranhaltioijen organisoimiseksi, vaikka semmoinen ei kuulu kunnan ja koulun tehtäviin. Hoksataan, että uskonnonvapaus on vapausoikeus.

    Mainittakoon, että ennen vuotta 2003 uskonnottomat sijoitettiin koulussa aina uskontoon paitsi jo osasi itse hakea "vapautusta" siitä päästääkseen ET:oon, Nyt koulun pitäisi sijottaa lapsi ET:oon, jos oppilas ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen ydyskuntaan.

    Eli meidän pitäisi olla samaa mieltä, kuin alle 2000 ihmistä (vapaa-ajattelijoiden määrä), ja taipua heidän tahtoonsa?


   • Kuudes pykälä
    ... kirjoitti:

    Eli meidän pitäisi olla samaa mieltä, kuin alle 2000 ihmistä (vapaa-ajattelijoiden määrä), ja taipua heidän tahtoonsa?

    Hei,
    oikeastaan me kaiki kuuulumme johonkin, tai useampaankin vähemmmistöön. Sen takia on kaikkien etu, että myös vähemmistöjen yhdenvertaisesta khtelusta pidetään huolta ja jopa kunnia-asemana.

    Perustuslaki:
    2 luku
    Perusoikeudet
    6 §
    Yhdenvertaisuus

    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

    Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.


   • ...
    Kuudes pykälä kirjoitti:

    Hei,
    oikeastaan me kaiki kuuulumme johonkin, tai useampaankin vähemmmistöön. Sen takia on kaikkien etu, että myös vähemmistöjen yhdenvertaisesta khtelusta pidetään huolta ja jopa kunnia-asemana.

    Perustuslaki:
    2 luku
    Perusoikeudet
    6 §
    Yhdenvertaisuus

    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

    Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

    Eli myönnät että olette vähemmistö, joka yrittää luulotella, että olette isokin ryhmä? Vapaa-ajattelulla ei ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa.


  • Humanisti-vapari

   Ehkäpä uskonnolliset luterilaiset alkavat pien vedota enemmistöasemasna sijaan vähemmistöasemaan?

   Perusoikeuksien toteutumisen ei tulisi periaatteessa olla vähemmistössä olevan väestöryhmän koosta kiinni, mutta uskonnottomien syrjivää kohtelua Suomessa on kuitenkin käytännössä perusteltu pragmaattisesti vetoamalla uskonnottomien ihmisten vähäiseen määrään. Sen takia tässä yhteydessä on paikallaan tuoda esiin, että uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten kentässä on tapahtunut 2000-luvulla olennaisia muutoksia Suomessa.

   Vuodesta 2000 vuoteen 2013 on uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus väestöstä kasvanut 12,7 prosentista yli 22 prosenttiin. Kysymys on nyt yli miljoonasta (1,2 miljoonasta) ihmisestä, mikä tarkoittaa erittäin suurta vähemmistöryhmää. (http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#vaestorakenne )

   Ev.lut. kirkkoon kuuluvien osuus on samaan aikaan laskenut 85 prosentista alle 75 prosenttiin. Kastettujen lasten osuus on laskenut vielä nopeampaan tahtiin, ja esimerkiksi Helsingissä enää alla puolet lapsista kastetaan kirkon jäseniksi.

   Toinen katsomuskenttään enenevästi liittyvä muutos on siinä, että ihmisten tosiasiallinen katsomuksellinen ajattelu ei määräydy jäsenyyden läänitysten mukaan vaan on yksilöllistä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomissa on myös uskonnollisia ihmisiä, ja toisaalta varsinkin ev.lut. kirkon jäseninä on paljon ateisteja, agnostikkoja, skeptikkoja ja uskonnon suhteen välinpitämättömiä.

   Kirkon tutkimuskeskuksen laajan kyselyn (Gallup Ecclesiastica 2011. N=4930) tulokset vuodelta 2011 ovat tässä suhteessa mielenkiintoisia (Haastettu kirkko, s. 43-44). Vain 27 prosenttia suomalaisista ruksaa vaihtoehdon ”Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan” ja 23 prosenttia vaihtoehdon ”Uskon Jumalaan, joskin eri tavalla kuin kirkko opettaa”. Puolet väestöstä joko ei usko (21 prosenttia) tai ei oikein tiedä, epäilee tai ei osaa sanoa.

   Eri ikäryhmien erot ovat huomattavia. Vaihtoehdon ”En usko Jumalan olemassaoloon” ruksasi 15-29 -vuotiaista 34 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 11 prosenttia. Alle 30-vuotiasta vain 15 prosenttia sanoi uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan.

   Väitettä ”Jeesus on noussut kuolleista” pitää vähintään todennäköisenä 36 prosenttia kaikista vastaajista. Väitteen ”Saatana on olemassa” vastaava lukema on 31 prosenttia. Vain 12 prosenttia piti vähintään todennäköisenä opin kohtaa, jonka mukaan ”kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä ja toisille kadotus”. Edellä esitetyn perusteella varsinkaan ev.lut. kirkolla ei ole enää mandaattia ”edustaa” kaikkia jäseniään katsomuksellisissa kysymyksissä.

   Jumalanpalveluksessa vähintään kerran vuodessa sanoi käyvänsä noin kolmannes kansasta. Vähintään kerran kuussa käyviä oli 6 prosenttia (Haastettu kirkko, s. 37).

   Perheillä olisi kuitenkin täysi vapaus viedä alaikäisiä lapsiaan jumalanpalveluksiin. Kirkot ovat avoinna vähintään kerran viikossa ja useamminkin. Käytännössä lasten vanhemmat eivät kuitenkaan niin tee. Senkään vuoksi ei ole mitenkään perusteltua, että kunnan koulutoimi edelleen pitäisi tehtävänään kollektiivisten jumalanpalvelusten järjestämisen oppilaille. Koulu antaisi sellaisella toiminnallaan oppilaille tietoisesti väärän kuvan luterilaisen uskonnon harjoittamisen roolista ja kristillisten opinkappaleiden asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja ihmisten katsomusmaailmassa. Uskonnon harjoittaminen olkoon julkisen vallan suojeluksessa yksilöiden, perheiden ja uskonnollisten yhdyskuntien oma asia.

   http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2013/05/19/kuntalain-kokonaisuudistuksen-parlamentaarinen-seurantatyoryhma-tyovaliokunta-ja-jaostot-evastyskannanotto-19-5-2013/

   • jankuti, jankuti

    Sinä vain jankutat, etkä tajua sinulle kirjoitettuja vastauksia.


  • Se siitä...

   Tämä nimimerkki kuppari-tippuri nyt on vain vähän...

  • Et-opelta

  Ketjusta on poistettu 3 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Milloin ajattelit

   Nähdä minut? Onko jotain odotuksia?
   Ikävä
   141
   1745
  2. Yksi mies ajatteli hyvin pitkään

   ja hänen kaipauksensa menetti kiinnostuksensa häneen…
   Ikävä
   113
   1365
  3. Ihastuin sun kaksoisolentoon

   Kaipaan sitä nyt tästä eteenpäin. Joskus käy näin. 👋🏻
   Ikävä
   169
   1222
  4. Maailmanlaajuinen tietokone ongelma?

   Kuinka systeemit voidaan rakentaa niin että yksi tietokone ongelma vaikuttaa miljardin ihmisen elämään jopa viikkokausia
   Maailman menoa
   88
   1167
  5. Minä vaan masennun yksinäni

   Viettäkää mukava perjantai ilta ja kiva viikonloppu. 🌃🌞🐺💤
   Ikävä
   193
   961
  6. Monenko kanssa olet harrastanut seksiä

   tänä aikana kun olet kaivattuasi kaipaillut?
   Ikävä
   84
   941
  7. Hyvää yötä naiselle.

   Olitko sä taas lihonut? Hyh Hyh mieheltä jonka tunnet
   Ikävä
   97
   903
  8. Ketä kaivattusi mielestäsi muistuttaa

   ulkonäöllisesti?
   Ikävä
   39
   839
  9. Nainen voi rakastaa

   Ujoakin miestä, mutta jos miestä pelottaa näkeminenkin, niin aika vaikeaa on. Semmoista ei varmaan voi rakastaa. Miehelt
   Ikävä
   76
   798
  10. Naantalissa kohahtaa

   Yli 4 vuotta puhelimeen, tietokoneelle murtautumista sekä Whatsapp urkintaa Naantalissa hakkeritiimin jäseniä
   Naantali
   138
   722
  Aihe