Näky "Herran Henki on rukouksen avain"

(sinetti) Shalom! Tänään, aamulla näin näyn jossa avattiin ovi lukosta, näin kuinka avainta käännettiin ovessa olevassa lukossa ja tuo ovi avautui. Ovea avattiin aivan kuin sisältäkäsin ja tuolla sisimmässä oli pimeää, mutta kun ovi avautui, sen ulkopuolelta tuli valoa …
Jumalan Hengen johdatus työssämme on siunauksen ja menestyksen avain. Hänen Henkensä toimii kuin avain, joka avaa lukittuja ovia työhön – ja myös Jumalan lupauksien maailman.
Tietoisuus siitä, että Herra on kanssamme, luo turvallisuutta ja levollista mieltä kaikissa olosuhteissa. Teidän esirukouksenne kantavat meitä yhdessä eteenpäin Jeesuksen antaman tehtävän suorittamisessa. Esirukouksen tarve lisääntyy matkallamme kohden lopunaikoja.

Pimeyden voimat lisääntyvät ja suorastaan riehuvat ajassamme, mutta uskovien joukko yhdistää rukousvoimansa ja näin rajoittaa vihollisen toimintaa.
Jumalan työ menee eteenpäin ja tehty työ kantaa runsaan sadon.
”Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä ja tietäkää, että vaivannäkönne Herrassa ei ole turhaa.” (1. Kor. 15:58)
Pyysin Herralta sanaa näkyyni ja se avautui näin:
JESAJA 38
1. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan; ja profeetta
Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane".
2. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa
3. ja sanoi: "Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!" Ja Hiskia itki katkerasti.
4. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana:
5. "Mene ja sano Hiskialle: 'Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta;
6. ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia.
7. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä on sanonut:
8. katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin kymmenen astetta, jotka se jo on auringon mukana laskeutunut Aahaan aurinkokellossa.'" Ja aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin kymmenen astetta, jotka se jo oli laskeutunut.
9. Hiskian, Juudan kuninkaan, kirjoittama laulu, kun hän oli ollut sairaana ja toipunut taudistansa:
10. "Minä sanoin: Kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä tuonelan porteista; jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois.
11. Minä sanoin: En saa minä enää nähdä Herraa, Herraa elävien maassa, en enää ihmisiä katsella manalan asukasten joukossa.
12. Minun majani puretaan ja viedään minulta pois niinkuin paimenen teltta; olen kutonut loppuun elämäni, niinkuin kankuri kankaansa, minut leikataan irti loimentutkaimista. Ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun.
13. Minä viihdyttelin itseäni aamuun asti - niinkuin leijona hän murskaa kaikki minun luuni; ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun.
14. Niinkuin pääskynen, niinkuin kurki minä kuikutan, minä kujerran kuin kyyhkynen; hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen: Herra, minulla on ahdistus, puolusta minua.
15. Mitä nyt sanonkaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös: minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet sieluni murheen tähden.
16. Herra, tämänkaltaiset ovat elämäksi, ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi; anna minun elää.
17. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa.
18. Sillä ei tuonela sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa.
19. Elävät, elävät sinua kiittävät, niinkuin minä tänä päivänä; isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi.
20. Herra on minun auttajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä."
21. Ja Jesaja käski tuoda viikunakakkua ja hautoa paisetta, että hän tulisi terveeksi.
22. Niin Hiskia sanoi: "Mikä on merkkinä siitä, että minä voin mennä Herran temppeliin?"
Totisesti, Herra oli kuullut rukoukseni ja monien rukouksen, sillä edellisenä iltana olin saanut puhelin soiton ja minua pyydettiin rukoilemaan, 33 vuotiaan äidin puolesta, joka oli juuri saanut aivoinfargtin oikealle puolelle. Lupasin rukoilla ja järjestin asian puolesta rukous piirin viikon ajaksi, aina joka ilta, klo: 21-21.15. Rukoilijoita lähti paljon mukaan ja ensimmäisessä rukous hetkessä tunsin valtavan Pyhän Hengen läsnäolon ylläni ja sitä pyysin myös muitten rukoilijoiden ylle. Nyt Herra lohdutti herätessäni tällä näyllä, että ovi on aukaistu, lukko on auki, lukko, jonka vain Herra saattoi avata ja sisään saattoi nyt tulvia valoa. Nyt jäämme odottamaan hyviä uutisia ja tietenkin jatkamme rukousta. Kiitos ja Kunnia Jeesukselle Kristukselle, Herra Sebaotille! Aamen.
Ilmianna
Jaa

46 Vastausta


Evankeliumi Johanneksen mukaan 14
1. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5. Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."
8. Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?
10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
18. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."
22. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"
23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
27. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.
28. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.
29. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.
30. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään.
31. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."
Ilmianna
Jaa
Kolkuttava joko avaa pimeydestään oven jotta valo pääsee sisään tai on avaamatta.
Toivon sydämestäni että Suomen kansa alkaisi availla kolkutukseen jo pikkuhiljaa ja valo pääsisi kirkkojemme pimeisiin nurkkiin, joissa saastaisuus on tehnyt sijansa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7 VASTAUSTA:
Äh, tairkoitan kolkutuksen kuuleva avaa... tietenkin.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Tuota minäkin toivon. Toivon että Herran Henki alkaisi vaikuttaa ihmisten sydämiin, että valo loistaisi heissä, jokaa tulee Jeesukselta Kristukselta, että Pyhä Henki saisi tehdä asuin sijan heidän sydämmiin tai meidän kaikkien sydämiin.
Aamen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
... ja saamme kuulevat korvat ja silmämme avataan, TULE PYHÄ HENKI; Ilmesty meille, koko Suomen kansalle!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kirje heprealaisille 5
1. Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä,
2. ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen,
3. ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.
4. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.
5. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";
6. niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
7. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.
8. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
9. ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,
10. hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".
11. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
12. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14. mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7sinettisormus kirjoitti:
... ja saamme kuulevat korvat ja silmämme avataan, TULE PYHÄ HENKI; Ilmesty meille, koko Suomen kansalle!
Amen!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7sinettisormus kirjoitti:
Tuota minäkin toivon. Toivon että Herran Henki alkaisi vaikuttaa ihmisten sydämiin, että valo loistaisi heissä, jokaa tulee Jeesukselta Kristukselta, että Pyhä Henki saisi tehdä asuin sijan heidän sydämmiin tai meidän kaikkien sydämiin.
Aamen.
Tuota minäkin toivon. Toivon että Herran Henki alkaisi vaikuttaa ihmisten sydämiin, että valo loistaisi heissä, jokaa tulee Jeesukselta Kristukselta, että Pyhä Henki saisi tehdä asuin sijan heidän sydämmiin tai meidän kaikkien sydämiin.

Jos ja kun astia rikotaan sen sisältö tulee esille:

Hyvää päivän jatkoa. Kirves kädessä puimatannereella:
itkekää ja valittakaa
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
645
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kirje efesolaisille 3
1. Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni -
2. olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu,
3. että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut;
4. josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen,
5. jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille:
6. että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,
7. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta.
8. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta
9. ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa,
10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon
11. sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme,
12. jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.
13. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne.
14. Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21. hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.
Ilmianna
Jaa
Toivottavasti tämä nainen kuka lei, pelastuu eli saa viettää täällä maanpäällä vielä pitkään.
ja samalla kolikon toinen puoli:
"HErra ÄLÄ IHAN vielä tule, täällä maailmassa on niin hauskaa"
***
no sama se.
MARAN ATA. oletan että = HERRA TULE:

USKOVAT"!

KUOLEMA ei ole tappio vaan VOITTO!

VIIMEINEN vihollinen ja tämän jalkeen ei toista tule!
MIKSI te ette USKO!

no sama se
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Sun pitäs laittaa omia asioitas kuntoon. Älä tee muista itsesi kaltaisia tai mielikuvasi kaltaisia, vaan pidä kiinni omasta kruunustasi ettei sitä kukaan vie.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
aika heikkoa !
yritä edes !
***
kuka saa kruunun = pelastuksen omilla teoilla ?
***
Miten sovitan syntini Jumalan edessä JOS Herran Jeesuksen veri ei riitä?
***
en tee, kuka on ollut Herran ja minun kanssani neuvottelussa ?
ei vaan olen antanut ja annan KOKONAAN itseni Herralle, vaikka itse siitä kuolisin, en tee teille samaa !
***
Minun mielikuvitus on tässä:
Hebre 11:1
1 Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

MINUN usko
minun toiveeni
ei sinun tahi edes Jumalan VAAN:
MITÄ TOIVOTAAN
***

joten pliisss yritä edes.
jos et osaa syyttää edes oikein, kuinka voit olla tuomari?

voitko muistuttaa mikä on laki PAKANOILLE:

Jos totuus on sinulle tärkeää.
ja lisää kahvia.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Mitä te kurjat huudatte !

ei Jumalan Pyhä HEnki tule suomeen tahi maailmaan!
Hän ON JO TÄÄLLÄ!
ei Jumala anna lisää valoa ja kirkautta astiaa!

ASIASSA ON JO VALO.

ja nyt itke ja valita!

Miten saviastia joka on suljettu, tulee sitten sallaiseksi että se valo ja kirkkaus näkyy kaikille ihmsille?

ASTIA TULEE RIKKOA kuten Jeesus rikottiin gersemanessa!

MIKSI TE ETTE kuule HERRAN ääntä!
lisää kahvia
TOTISESTI, olen kyllästynyt teihin!"
Ilmianna
Jaa
Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla, lyö pirstoiksi kuin saviastioita.

27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-

Mitä tapahtuu kun astia jossa on kallista kultaista öljyä, tahi
mitä asiasta, lampusta tulee kun se otetaan esille niin kuin "pakkaus.laatikosta".

eikö öljyä valoa :)

Nyt Kuka teistä tahtoo että Jumalan valo ja kirkkaus tulee koko suomen kansan silmien eteen ? :)
se on helppoa :
HERRA Tässä olen, voit sanoa "hajoita minut ehjäksi"
ja valoa tulee ja kaikki saavat avun, jotka tahtovat.

meillä on vapaus valita mitä savi-astiassa, rakennuksessa ON :)

joten pyydä Jumalaa ja Jumala auttaa sinua, esim minun kauttani.
ja savi-astiat ovat kaikki hajalla !

vieläkö huudat että jumala ilmestyy sinulle!

sama se
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Totisesti taivas on jo täällä ja se on myös ylhäällä. Se on kaikkialla läsnä, kun sen vain opimme huomaamaan ja avaisimme silmämme näkemään ja kuulemaan... Kristus saa asua meissä uskomme kautta... ja hän voi vahvistua meissä.

18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Kiitos näystäsi !

Tuo mainitsemasi "valo", menikö se siis tuonne avttuun rakennukseen sisälle, vai tuliko tuo valo sieltä rakennuksen sisältä ulos, lukitun oven etupuolelle, siis pihalle ?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
12 VASTAUSTA:
... kun ovi avautui, valo tuli sieltä ulkopuolelta ...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
... ymmärsin sen näin, että tuossa kuvattiin jonkin sisintä, mutta lukot avattiin ja Kristus valo pääsi astumaan tämän ihmisen sisimpään...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Olen näyistä ja unista ymmärtänyt sen että näkijä usein näkee asiat siitä perspektiivistä tai puolesta, jossa itse on. Eli jos sinetti olisi uskosta osaton, hän olisi nähnyt oven avattavan, josta tulisi valoa. Nyt hän näki itsnsä tavallaan valon takaa. Sitten taas jos esimerkiksi me itse olemme "pimeydessä", esimerkiksi ennen ylösottoa ja ovi avataan ja alamme kohota sinne valoon ja ruumiimme muuttuu, jolloin se tapahtuma taas kertoo asemastamme suhteessa Jeesukseen. Taas sama asia niin päin, että jos näemme oven avautuvan ja näemme muiden muuttuvan ja kohovan sinne, niin todennäköisetsi olemme uskosta osattomia, vaikka näemme selvästi profetaalista unta. Näkihän näitä faaraotkin aikanaan.
No mutta näin minä jokatapauksessa monet unet olen havainnut menneen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7sinettisormus kirjoitti:
... ymmärsin sen näin, että tuossa kuvattiin jonkin sisintä, mutta lukot avattiin ja Kristus valo pääsi astumaan tämän ihmisen sisimpään...
I see.
ja miten tämä näky on tosi-asioiden kanssa.
Mooseksen ilmestysmajassa oli kaksi valoa.
Kynttilä. YKSI ei enempää.
Kaikkienpyhin ainoa valo ON JUMALA!

miksi oli verhot ?
estämästä valoa pääsemästä ulos?
estämässä valoa pääsemästä sisään?

kuka on valo?
opetta opeta!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
14. Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,

15. josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,

16. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jeesus ilmoitti tunnusteoillaan kirkkautensa ja syvimmässä merkityksessä Hän ilmoitti sen kärsimisellään ristillä, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Yleiskielessä kirkkaus-sana viittaa voimakkaaseen valoon. Ihmisen silmä ei kestä auringon kirkkautta. Vastaavasti ihmissilmä ei voi kestää Jumalan kirkkauden näkemistä. Ylösnoussut Kristus ilmestyi täydessä kirkkaudessaan Damaskokseen matkalla olleelle Paavalille. Paavali ei olisi kestänyt sitä, ellei hänen silmiään olisi varjeltu erityisellä tavalla (Ap. t. 9).

Kun Uusi testamentti puhuu Jumalan ja Kristuksen kirkkaudesta, se viittaa toisaalta siihen lopulliseen kirkkauteen, jonka pääsemme näkemään vasta taivaassa. Toisaalta se viittaa Jumalan ja Kristuksen olemukseen, jonka Jeesus tuli näyttämään meille sellaisessa muodossa, että luonnolliset silmämme kestävät sen katselua. Sana kirkkaus juontaa juurensa sanaan, joka tarkoittaa painavaa tai merkittävää. Näin ollen Jumalan ja Kristuksen kirkkaus on Hänen olemuksensa painavin ja tärkein ominaisuus. Kirjeessään apostoli Johannes kuvaa tätä Jumalan syvintä olemusta lauseilla: ”Jumala on valo” ja ”Jumala on rakkaus”. Kristuksen kirkkaus merkitsee siis meille sitä, että Hänen tunnustekojensa ja kärsimisensä ja ylösnousemuksen valossa näemme toisaalta sen, että Jumalassa ei ole mitään vääryyttä, sillä Hän vihaa kaikkea syntiä, ja toisaalta sen, että Hän on täynnä armoa ja rakkautta. Hänen kirkkaudessaan nämä kaksi: puhtaus, totuus, vanhurskaus sekä armo, laupeus, anteeksiantava rakkaus eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan muodostavat yhden kokonaisen kirkkauden. Koska Jeesuksen kärsiminen tapahtui meidän sijastamme siten, että siinä toteutettiin täydellinen vanhurskas tuomio meidän synneistämme ja juuri siksi saamme täyden armon ja anteeksiantamuksen, Jumalan kirkkaus loistaa siinä väkevimmin meidän savisille silmillemme. Kun kerran pääsemme taivaan kirkkauteen, niin siellä tulee ylistyksemme aihe olemaan juuri tuo Jumalan kirkkauden syvin ilmaus, teurastettu Karitsa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Joh. 13:31-32
31. Hänen mentyään ulos Jeesus sanoi: "Nyt
Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala
on kirkastettu hänessä.
32. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin Jumala kirkastaa myös hänet itsessään ja
kirkastaa hänet pian.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.

Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”
- - -
"Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta.

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä."
Matt. 5:14-16; 1. Joh. 1:5-7 [kr92] [kr38]
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
"Jumalan Hengen johdatus työssämme on siunauksen ja menestyksen avain. Hänen Henkensä toimii kuin avain, joka avaa lukittuja ovia työhön – ja myös Jumalan lupauksien maailman. Tietoisuus siitä, että Herra on kanssamme, luo turvallisuutta ja levollista mieltä kaikissa olosuhteissa. Teidän esirukouksenne kantavat meitä yhdessä eteenpäin Jeesuksen antaman tehtävän suorittamisessa. Esirukouksen tarve lisääntyy matkallamme kohden lopunaikoja. "

Tänäänkin saamme jatkaa tuota rukous taistelua, tuota Sopimusrukousta, jonka eilen aloitimme. Herra on siinä meidän keskellämme Henkensä kautta, joka toimii avaimena rukoukseemme, että kaikki lukot aukeaa ja ovi on avoin ....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Aamulla, kun lähdin avaamaan tuota näkyä, löysin ensimmäisenä tuon tekstin joka noissa "heittomerkeissä" on/ lainausmerkeissä. Tuo teksti avasi mielestäni hyvin tuota näkyä ja sopi myös tähän meidän rukous tilanteeseemmekin. Ymmärsin että kun olemme Hänen Pyhän Henkensä kautta yhdessä rukouksessa, Hän on meidän keskellämme ja avaa meille kaikki lukot ja pitää meille oven avoinna ... oliko ymmärrettävää? :)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7sinettisormus kirjoitti:
"Jumalan Hengen johdatus työssämme on siunauksen ja menestyksen avain. Hänen Henkensä toimii kuin avain, joka avaa lukittuja ovia työhön – ja myös Jumalan lupauksien maailman. Tietoisuus siitä, että Herra on kanssamme, luo turvallisuutta ja levollista mieltä kaikissa olosuhteissa. Teidän esirukouksenne kantavat meitä yhdessä eteenpäin Jeesuksen antaman tehtävän suorittamisessa. Esirukouksen tarve lisääntyy matkallamme kohden lopunaikoja. "

Tänäänkin saamme jatkaa tuota rukous taistelua, tuota Sopimusrukousta, jonka eilen aloitimme. Herra on siinä meidän keskellämme Henkensä kautta, joka toimii avaimena rukoukseemme, että kaikki lukot aukeaa ja ovi on avoin ....
... tuosta tekstistä sain myös otsikon tälle ketjulle, se oli niin osuvaa ja tiesin Herran tuoneen tuon tekstin minun eteeni...., sen voi yhdistää helposti tuohon kuvaan näyssä, käsi joka avaa avaimella lukkoa ja sitten ovi avautuu, tuoden jostain ulkopuolelta sisään valoa ...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
... me täältä maailman puolelta olemme rukouksessa Herran puoleen (maailma on pimeys) ja Herran Henki avaa tuon lukon ja oven ja taivaallinen valo pääsee maailmaan, ehkäpä juuri rukous vastauksen muodossa... joko ymmärrätte mitä yritän ajaa takaa ...? :)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
"Lupasin rukoilla ja järjestin asian puolesta rukous piirin viikon ajaksi, aina joka ilta, klo: 21-21.15. Rukoilijoita lähti paljon mukaan ja ensimmäisessä rukous hetkessä tunsin valtavan Pyhän Hengen läsnäolon ylläni ja sitä pyysin myös muitten rukoilijoiden ylle."

Hyvä.

KOKO Suomen kansa on aivo-vauriossa.
Mitä tekee Daniel?

istuu ja itkee ja voivoittelee.
nyt kutsu koolle sama joukko ja pitäkää RUKOUSTA KUNNES tulee vastaus.

JOS vastausta ei tule, olette luovuttaneet aivo-potilaan!
Kiitos, minä = Koko Suomen Kansa.
***
2 Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät.
3 Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennenkuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet.

1 Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
***
Sama kaava toimii myös Jumalan edessä, JOS TAHDOT!

eli ei muuta kuin 24/7 ja VARMASTI tulee Hän joka tuleva on.
***
Kiitos kuintenkin että edes yksi parantui / pelastui ?

lisää kahvia. kunnes SAAN VARMASTI kohdata Jumalan Kasvoista kasvoihin.
vaikka itse koulisin.
Kuten Mooses ja Paavali.
Ilmianna
Jaa
Ettekö te käy ollenkaan töissä? Kaiket päivät vaan satuillaan omista unista. Taitaa Kelan päivärahat olla kovat kun on aikaa jaaritella tyhjänpäiväyksiä?
Jos rukoilette niin käykää edes töissä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
... huomenna olisi taas mentävä töihin, joten, ... kiitos muistutuksesta .... 8)
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Jeesus on Herra.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Ihmeellisen näyn on Herra sinulle antanut sinetti!
Kiitämme Herraa yhdessä!

Psalmit 34

1 Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä ja tämä karkoitti hänet luotansa ja hän meni pois.(34:2) Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani.

2 (34:3) Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.

3 (34:4) Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä.

4 (34:5) Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni.

5 (34:6) Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.

6 (34:7) Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa.

7 (34:8) Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.

8 (34:9) Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!

9 (34:10) Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.

10 (34:11) Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu.

11 (34:12) Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teidät opetan.

12 (34:13) Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea:

13 (34:14) varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;

14 (34:15) vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.

15 (34:16) Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.

16 (34:17) Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa.

17 (34:18) Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa.

18 (34:19) Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.

19 (34:20) Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.

20 (34:21) Hän varjelee kaikki hänen luunsa: ei yksikään niistä murru.

21 (34:22) Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syynalaisiksi.

22 (34:23) Herra lunastaa palvelijainsa sielut, eikä yksikään, joka häneen turvaa, tule syynalaiseksi
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Kiitos ninni sanan paikasta. Siitä nousi yksi kohta erityisesti mieleeni :
13 (34:14) varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta;

*** Sopii hyvin tuohon ylähuuli" näkyyn, minkä eilen sain, tosin siinä ymmärsin olevan kyseessä juuri ne sanat, jotka Herran huulilta tolevat, mutta koska hän eli meille elämänsä esimerkiksi, tulee meidän myös katsoa minkälaisia sanoja huulillamme on, ... Siunausta, ninni siskoni!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Shalom ystäväni, Herran Rauhaa!
Eilen, aamuyöllä, kun heräsin hetkeksi, sain näyn, jossa näytettiin vain osaa miehen kasvoista ja se oli tuo ylähuulen alue ja siinä kasvoi viikset, jotka oli kyllä hoidetun näköiset ... ihmettelin tuota näky kuvaa, josko se edes näky olisi ja pyysinkin Herraa että hän avaisi tämän minulle, sillä se ei kyllä nyt avautunut minulle... Kerroin näyn miehellenikin töihin lähtiessä ja mieheni vain nauroi:
- " Sehän olin minä... tiedäthän sinä että minä siinä vierellä olen..."
Kerroin että tuo kuva oli hyvin selvä ja näytettiin todella läheltä, miehellänikin on viikset, mutta tuon ylähuulen muoto ei ollut samanlainen kuin miehelläni. Hymyilin hänen vastaukselleen. Kotia tullessa kerroin miehelleni, että olin ollut yhteydessä tämän Arjan äitiin ja sieltä kerrottiin että olosuhteisiin nähden on kaikki hyvin. Infarkti ei ollut tehnyt tuhojaan liikunta eikä puhe kykyyn, jotain häikkiä kyllä on jota tutkitaan, sillä hyytymä oli lähtenyt sydämestä ja nyt tutkitaan läpän virtauksia ja Arjalla on liian paksuveri, joka hyytyy helposti, mutta asia on nyt hoidossa ja lupailin että rukous jatkuu... keskustelimme hymyssä suin vielä tuosta aamuisesta näystäkin ja mieheni oli edelleen varma että se oli hän. :) Illalla olin hetken Herran läsnäolossa ja mieleeni kohosi jostakin sanat:
- "Minun sanani, jotka tulee minun huuliltani..."
Aloin sulatella noita sanoja ja ymmärsin että ne olivat Jeesuksen sanoja, hänen huuliltaan ei tule mikään vääryys. Löysinkin Raamatusta hyvin kuvaavan paikan joka avasi minulle tuon näyn:
6. Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on;
7. sillä totuutta minun suuni haastaa ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus.
8. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää.
Sananlaskut 8.
Totisesti, ei hänen huuliltaan tule mitään väärää, olin kokoajan nojautunut Hänen Sanaansa ja lupauksiin, rukoillessa Arjan puolesta ja näin hän minulle vastasi, totisesti saamme uskoa sen, minkä hän on luvannut. Ennen nukkumaan menoa rukoilin tietysti vielä tuon Rukouksen Arjalle, sopimusrukouksena, sovittuun aikaan ja Herran Henki oli taas vahvana läsnä, ennen rukousta tunsin useaan otteeseen ruusun tuoksun tuulahduksia, vaikkei minulla ruusuja ollut. Herra halusi näin viestittää läsnäoloaan. Hän on meidän keskellämme kun rukoilemme, Hän on lähettänyt Pyhän Henkensä meidän luoksemme joka on meille avuksi rukouksessamme ja on meille avain jonka avulla lukot aukeaa ja ovet avautuu ja rukouksemme viedään taivaaseen .
Aamen
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Olin laittanut rukous pyynnön myös pariin SRK:hon Arjan puolesta ja toinen vastasikin minulle sähköpostilla näin:

- "Hei ***** ja kiitos rukouspyynnöstäsi!

Raamatun mukaan saamme puhua suoraan vuorelle (Mark. 11:23) "Jeesuksen
nimessä kaikki tukkeumat väistykää Arjan aivoista. Kaikki vauriot;
eheytykää. Kiitos Jeesus Arjan täydellisestä terveydestä. Jeesuksen
haavojen kautta hänet on parannettu (1 Piet. 2:24)"

Siunauksin:
**** **** esirukoustiimi

Niin moni rukoilee nyt tämän asian puolesta ja olen teille kakille hyvin kiitollinen ja toivotan teille siunausta ja Herran Rauhaa, Jeesuksen Kristuksen nimeen. Hänen nimiinsä me rukoilemme ja sidomme tuon kavalan sairauden. Herraa saamme Kiittää ja Kunnioittaa, kaikesta edistymisestä asian puolesta. Hän on osoittanut olevansa läsnä rukouksissamme.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
23. Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.
Mark.11.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
24. joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut."
1.Piet.2:24.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Illalla taas jatkamme rukousta ja olen huomannut, että Herra tässä samalla kasvattaa myös meitä .... Hänen yhteyteensä, kuinka voimme käyttää tuot Pyhän Henken avainta ....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Tässä todella hyvä linkki; Taivasten valtakunnan avaimista: http://www.tulta.net/PDF opetusrungot/Taivasten valtakunnan avaimet.pdf
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
SANANLASKUT 8
1. Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua?

2. Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut.
3. Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa:
4. "Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni.
5. Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät.
6. Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on;
7. sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus.
8. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää.
9. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon.
10. Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa.
11. Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa.
12. Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden.
13. Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.
14. Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima.
15. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät.
16. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki.
17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.
18. Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus.
19. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta, minun antamani voitto valituinta hopeata parempi.
20. Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa,
21. antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa.
22. Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
23. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.
24. Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
25. Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,
26. kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.
27. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,
28. kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
29. kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,
30. silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;
31. leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.
32. Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33. Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
34. Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!
35. Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.
36. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa."
Ilmianna
Jaa
"(sinetti) Shalom! Tänään, aamulla näin näyn jossa avattiin ovi lukosta, näin kuinka avainta käännettiin ovessa olevassa lukossa ja tuo ovi avautui. Ovea avattiin aivan kuin sisältäkäsin ja tuolla sisimmässä oli pimeää, mutta kun ovi avautui, sen ulkopuolelta tuli valoa …"

Näin se on, näin sen täytyy olla.
tahi sitten ei.
Jeesus todistaa:

Luuk. 11:52 Voi teitä, te lainoppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen! Itse te ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä te olette estäneet."

ja sovellus missä tätä tietoa voidan käyttää:
Nikodeemus, fariseus = kirjanoppinut ja laintuntija sekä "jumalan tuntija"
Joh 3
1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.

10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
11 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.
***
Mikä osuus on tiedolla pelastukseen ?
tutki ja ihmettele.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Jeesuksen lupaus Taivasten valtakunnan avaimista
Matt. 16:19: Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan
päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty
taivaissa."

tämä jae tarkoittaa seuraavaa:
”Minä
olen jo antanut
sinulle joitain Taivasten valtakunnan avaimia ja
minä tulen antamaan sinulle
lisää
– kaikki mitä tarvitset, jotta saavutat yhteyden Jumalan valtaistuimeen – josta käsin elät ja
palvelet Pyhän Hengen johdatuksessa ja ilmestyksessä
tietäen
1) mikä on sidottu Taivaissa
jolloin
sinä sidot saman maan päällä ja
2) mikä on päästetty Taivaissa
jolloin
sinä päästät saman maan päällä
.”

Jeesus tarkoitti tämän saman kaikille opetuslapsille ja siksi Hän sanoo:
Matt. 18:18: Totisesti minä sanon teille:
kaikki, minkä te sidotte maan päällä
, on oleva sidottu
taivaassa, ja
kaikki, minkä te päästätte maan päällä
, on oleva päästetty taivaassa.

Jeesus tarjoaa meille näitä avaimia ja odottaa että me otamme ne vastaan ja käytämme
niitä
– vastuu Jumalan valtakunnan avaimien toiminnasta jää ihmiselle sen jälkeen kun
Jeesus on ne antanut

Jumalan valtakunnan avaimilla on kyky avata uuden luomuksen elämä Jumalan yhteydessä
ja Pyhän Hengen voitelussa
niin, että
Jeesuksen valmistama Jumalan valtakunnan elämä
ilmestyy tähän maailmaan meissä ja meidän kauttamme

Jumalan valtakunnan avaimet = pääsy
Pyhän Hengen hallitsemaan
uuden luomuksen
elämään
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
... uskon kautta me tämän kaiken saamme ottaa vastaan, tieto yksin ei riitä .....
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
7sinettisormus kirjoitti:
... uskon kautta me tämän kaiken saamme ottaa vastaan, tieto yksin ei riitä .....
"Jumalan valtakunnan avaimet = pääsy

Pyhän Hengen hallitsemaan

uuden luomuksen

elämään"
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Näky "Herran Henki on rukouksen avain"

(sinetti) Shalom! Tänään, aamulla näin näyn jossa avattiin ovi lukosta, näin kuinka avainta käännettiin ovessa olevassa lukossa ja tuo ovi avautui. Ovea avattiin aivan kuin sisältäkäsin ja tuolla sisimmässä oli pimeää, mutta kun ovi avautui, sen ulkopuolelta tuli valoa …
Jumalan Hengen johdatus työssämme on siunauksen ja menestyksen avain. Hänen Henkensä toimii kuin avain, joka avaa lukittuja ovia työhön – ja myös Jumalan lupauksien maailman.
Tietoisuus siitä, että Herra on kanssamme, luo turvallisuutta ja levollista mieltä kaikissa olosuhteissa. Teidän esirukouksenne kantavat meitä yhdessä eteenpäin Jeesuksen antaman tehtävän suorittamisessa. Esirukouksen tarve lisääntyy matkallamme kohden lopunaikoja.

Pimeyden voimat lisääntyvät ja suorastaan riehuvat ajassamme, mutta uskovien joukko yhdistää rukousvoimansa ja näin rajoittaa vihollisen toimintaa.
Jumalan työ menee eteenpäin ja tehty työ kantaa runsaan sadon.
”Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä ja tietäkää, että vaivannäkönne Herrassa ei ole turhaa.” (1. Kor. 15:58)
Pyysin Herralta sanaa näkyyni ja se avautui näin:
JESAJA 38
1. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan; ja profeetta
Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane".
2. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa
3. ja sanoi: "Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!" Ja Hiskia itki katkerasti.
4. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana:
5. "Mene ja sano Hiskialle: 'Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta;
6. ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia.
7. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä on sanonut:
8. katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin kymmenen astetta, jotka se jo on auringon mukana laskeutunut Aahaan aurinkokellossa.'" Ja aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin kymmenen astetta, jotka se jo oli laskeutunut.
9. Hiskian, Juudan kuninkaan, kirjoittama laulu, kun hän oli ollut sairaana ja toipunut taudistansa:
10. "Minä sanoin: Kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä tuonelan porteista; jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois.
11. Minä sanoin: En saa minä enää nähdä Herraa, Herraa elävien maassa, en enää ihmisiä katsella manalan asukasten joukossa.
12. Minun majani puretaan ja viedään minulta pois niinkuin paimenen teltta; olen kutonut loppuun elämäni, niinkuin kankuri kankaansa, minut leikataan irti loimentutkaimista. Ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun.
13. Minä viihdyttelin itseäni aamuun asti - niinkuin leijona hän murskaa kaikki minun luuni; ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun.
14. Niinkuin pääskynen, niinkuin kurki minä kuikutan, minä kujerran kuin kyyhkynen; hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen: Herra, minulla on ahdistus, puolusta minua.
15. Mitä nyt sanonkaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös: minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet sieluni murheen tähden.
16. Herra, tämänkaltaiset ovat elämäksi, ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi; anna minun elää.
17. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa.
18. Sillä ei tuonela sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa.
19. Elävät, elävät sinua kiittävät, niinkuin minä tänä päivänä; isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi.
20. Herra on minun auttajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä."
21. Ja Jesaja käski tuoda viikunakakkua ja hautoa paisetta, että hän tulisi terveeksi.
22. Niin Hiskia sanoi: "Mikä on merkkinä siitä, että minä voin mennä Herran temppeliin?"
Totisesti, Herra oli kuullut rukoukseni ja monien rukouksen, sillä edellisenä iltana olin saanut puhelin soiton ja minua pyydettiin rukoilemaan, 33 vuotiaan äidin puolesta, joka oli juuri saanut aivoinfargtin oikealle puolelle. Lupasin rukoilla ja järjestin asian puolesta rukous piirin viikon ajaksi, aina joka ilta, klo: 21-21.15. Rukoilijoita lähti paljon mukaan ja ensimmäisessä rukous hetkessä tunsin valtavan Pyhän Hengen läsnäolon ylläni ja sitä pyysin myös muitten rukoilijoiden ylle. Nyt Herra lohdutti herätessäni tällä näyllä, että ovi on aukaistu, lukko on auki, lukko, jonka vain Herra saattoi avata ja sisään saattoi nyt tulvia valoa. Nyt jäämme odottamaan hyviä uutisia ja tietenkin jatkamme rukousta. Kiitos ja Kunnia Jeesukselle Kristukselle, Herra Sebaotille! Aamen.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta