4. Isäntämaasopimus ei ole edes voimassa ?

VoihanPerustuslakii

Mielestäni tämä vaikuttaa aika härskiltä, itse sain uutisoinnista kuvan, että Suomen hallitus ei ole edes asiasta tehnyt päätöstä:

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

JARMO LINDBERG

KENRAALI,

PUOLUSTUSVOIMIEN KOMENTAJA, SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT

Päiväys: 4.9.2014

http://anttipesonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185645-ipu-kaansi-naton-isantamaasopimuksen-mou-suomeksi

Voisi olla hyvä jos lehdistö kysyisi, että mihin lakiin toi perustuu. Voisi kertoa meille muillekin.

Perustuslaki 2§
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Vähintääkin katson että päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain 93§ mukaisessa järjestyksessä, koska isäntamaasopimus on ulkopolitiikkaa, vaikka arvelen että perustuslain 95§ olisi oikea tapa saattaa Naton isäntämaasopimus voimaan. Joka tapauksessa katson että valtioneuvosto ei ole perustuslain mukaan päättää asiaa (ilman presidenttiä). Jos nyt ylipäätänsä valtioneuvosto on käsitellyt asiaa.

Perustuslaki 93 §:
Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8P93

Onkohan Naton isäntämaasopimus edes voimassa ? En ole huomannut, että asetusta tai lakia oltaisiin asiasta laadittu, joten se ei ole tullut edes voimaan ?

95 §
Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen
Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8
Definition valtiosopimus ja muu Suomen kansainvälisoikeudellinen velvoite, kuten Suomen yksipuolinen sitoumus ja kansainvälisen hallitusten välisen järjestön Suomea sitova päätös.
Explanation Kansainvälisellä velvoitteella tarkoitetaan useimmissa tapauksissa valtiosopimusta. Valtiosopimus oli alun perin valtioiden välinen sopimus, mutta kansainvälisen hallitusten välisen järjestöjen lukumäärän kasvaessa ja tehtävien laajentuessa myös kansainvälisistä järjestöistä on tullut sopimuspuolia. Valtiosopimus voi olla osapuoltensa mukaisesti kahdenvälinen, monenvälinen tai yleinen eli yleissopimus. Yleissopimus voi olla paitsi kaikki YK:n jäsenvaltiot kattava jotakin alaa tai kysymystä koskeva myös alueellinen yleissopimus.

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen_velvoite

Ministeriön valtuuksien laajuutta on hyvin selitetty täällä. Huomattava on että päätös on hiearkiassa alempi kuin asetus:

Isäntämaasopimus ei ole mikään vähäisehkö asia, joten mielestäni ministeriö eikä sitä alempi instanssi ole voinut sopia siitä.
Voimassa olevassa "Lainkirjoittajan opas" oppaassa on kerrottu todella hyvin miten ministeriön toimivaltuus menee:

Lähtökohtana valtioneuvoston ja ministeriön välisessä toimivallan jaossa on, että valtioneuvosto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii.
Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa. Ministeriölle voidaan siten antaa asetuksenantovaltaa pääasiassa ministeriön omaa toimialaa koskevissa asioissa edellyttäen, että asia ei sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta ole käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.
Ministeriölle ei saa antaa asetuksenantovaltaa asiassa, joka yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi perustuslain 67 §:n mukaisesti.
Perustuslakivaliokunta on käsitellessään hallituksen esitystä sairausvakuutuslaiksi 1 kiinnittänyt huomiota siihen, että vakuutetun oikeuksien kannalta tärkeistä seikoista oli ehdotettu säädettäväksi ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella. Tämä ei valtuussäännöksen väljyys huomioon ottaen ollut hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa 2.

Käsitellessään hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta 3perustuslakivaliokunta katsoi, että ehdotus ei ollut hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa. Valiokunta piti tärkeänä, että valtuutta täsmennetään tai valtuus osoitetaan ministeriön asemesta valtioneuvostolle. 4

Lausunnossaan hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamisesta 5 perustuslakivaliokunta katsoi, että valtuus antaa säännöksiä pyydysten käyttöajasta ei ole teknisluonteinen säännös, joka voitaisiin ottaa ministeriön asetukseen 6. Sen vuoksi ja koska myöhemmässä hallituksen esi

14

209

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • VoihanPerustuslakii

   Ministeriön valtuuksien laajuutta on hyvin selitetty täällä. Huomattava on että päätös on hiearkiassa alempi kuin asetus:

   Isäntämaasopimus ei ole mikään vähäisehkö asia, joten mielestäni ministeriö eikä sitä alempi instanssi ole voinut sopia siitä.
   Voimassa olevassa "Lainkirjoittajan opas" oppaassa on kerrottu todella hyvin miten ministeriön toimivaltuus menee:

   Lähtökohtana valtioneuvoston ja ministeriön välisessä toimivallan jaossa on, että valtioneuvosto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii.
   Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa. Ministeriölle voidaan siten antaa asetuksenantovaltaa pääasiassa ministeriön omaa toimialaa koskevissa asioissa edellyttäen, että asia ei sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta ole käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.
   Ministeriölle ei saa antaa asetuksenantovaltaa asiassa, joka yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi perustuslain 67 §:n mukaisesti.
   Perustuslakivaliokunta on käsitellessään hallituksen esitystä sairausvakuutuslaiksi 1 kiinnittänyt huomiota siihen, että vakuutetun oikeuksien kannalta tärkeistä seikoista oli ehdotettu säädettäväksi ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella. Tämä ei valtuussäännöksen väljyys huomioon ottaen ollut hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa 2.

   Käsitellessään hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta 3perustuslakivaliokunta katsoi, että ehdotus ei ollut hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa. Valiokunta piti tärkeänä, että valtuutta täsmennetään tai valtuus osoitetaan ministeriön asemesta valtioneuvostolle. 4

   Lausunnossaan hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamisesta 5 perustuslakivaliokunta katsoi, että valtuus antaa säännöksiä pyydysten käyttöajasta ei ole teknisluonteinen säännös, joka voitaisiin ottaa ministeriön asetukseen 6. Sen vuoksi ja koska myöhemmässä hallituksen esityksessä 7 oli tarkoitus valtioneuvoston asetuksella asettaa rajoituksia kaupallisten kalastuskiintiöiden täyttyessä yleensä tai alueellisesti, oli perusteltua siirtää kalastuskieltojen alkamisen ajankohdasta päättäminen valtioneuvoston asetuksessa säädettäväksi 

   http://lainkirjoittaja.finlex.fi/13-saadosten-lajit-ja-saadostaso/13-4/

  • mitessss

   Alkoiko valtamedia trollaamaan isäntamaasopimuksesta ? Nyt väitetään että hallitus onkin hyväksynyt sen.

   27.8.2014:
   Presidentti Sauli Niinistö ja ulkopoliittinen ministerivaliokunta päätti perjantaina, että Suomi allekirjoittaa isäntämaasopimuksen Naton kanssa.

   http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/naton-isantamaasopimus-tarkoittaa-sotilasyksikoiden-avustamista/674205/

   VERTAA:
   23.5.2016:
   Suomessa sopimus hyväksyttiin hallituksen ja presidentin päätöksellä eikä sitä tuotu eduskuntaan.
   http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/naton-isantamaasopimuksen-hyvaksyminen-kompastelee-ruotsissa/728537/

  • TällaistaKähmintääTäällä

   Ei ole ensimmäinen kerta EUn liityttiin muka 1995, mutta eduskunta päätti vasta 16 vuotta myöhemmin asiasta, euroon liittymistä ei vieläkään eduskunta ole päättänyt mutta euro on ollut käytössä jo vuodeta 2000 alkaen, isäntämaasopimusta eduskunta ei ole päättänyt hyväksyä vieläkään ja sitä on noudatettu vuodesta 2014.

  • mikämoka

   Natojoukot voi tulla täyteen ylöspitoon halutessaan Suomeen!

  • OutoKansa

   Isäntämaasopimus on voimassa, vaikka vain puolustusvoimain komentaja on sen allekirjoittanutkin, USA käyttä nyt innokkaasti sopimusta hyväkseen. Eli NATO ja Suomen puolustusvoimat on sopineet isäntämaasopimuksen ja muilla ei siihen sopimukseen ole asiaa. Aika outoa mutta ollaanhan Suomessa niin ei kai se sitten niin outoa

  • aikapaha

   Nyt Niinistö pääsee Natopöytään.

  • NatoAltitus

   On muistettava, että päättäjät ovat koko ikänsä olleet Naton ja USAn vaikutukselle alttiina, vanhemat myös Hitlerin vaikutukselle alttiina, niin ei ole ihme, että ovat näin älyttömän sopimuksen hyväksyneet.

  • tajukokiimatolot

   Nyt Venäjä ärähti.

   • SaulinPullistusPutinille

    Toivottovasti Sauli Venäjän vierailullaan ei aiheuta enempää vahinkoa kuin presidenttinä oloaikana on aiheuttanut. Siinä ei höpötykset isäntämaasopimuksen rauha-ajan harjoituksista uppoa vaan joutuu totuutta katsomaan silmästä silmään. Sauli saattaa olla niin hullu, että voi kuvittelemallaan EU- ja NATOmandaatilla alkaa pullistella Putinille.


  • Hailputler

   Samapa tuolle. Sopimus on sinänsä tarkoituksenmukainen ja toimii. Täysjäsenyyden välttely on kyllä turhaa selvän asian kanssa vetkuttelua.
   Shoigun ja Lierovin kommentit vahvistavat tämän.

   • MitäVäliä

    Sotilaallinen tilanne on itärajalla jo muuttunut isäntämaasopimuksen perusteella, että turhaan venäläiset ärhentelee, jos ei ole vielä asiaa huomanneet. Mutta eihän asia ole uusi, sillä kylmän sodan aikana tilanne oli melkein sama muuten mutta nato ja varsovanliitto olivat maalittaneet suomen ydinohjuksilleen. Nyt enää Venäjä maalittaa Suomen ohjuksilleen ja vastavuoroisesti Nato maalittaa Suomen ohjuksilleen ja ollaan taas samassa jamassa. Näin naton kanssa vehtailu muttaa suomen tilannetta eli huonompaan suuntaan. Jos jonkun mielestä tilanne on ok, niin ei voi mitään.


  • nytkäyhuonommin

   Miten kävi,kun meuhkattiin Hitlerin kanssa?

   • jäikesken

    Nyt Natokiimassa halutan täystuho?


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Takaisin ylös

  Luetuimmat keskustelut

  1. TTK-tippuja Elina Gustafsson tilittää tulosten jälkeen: "Mä olisin toivonut, että Suomen kansa..."

   Ou nou, ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson tippui parinsa Ansku Bergströmin kanssa Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta. Tuli kyllä täysin puskista ja yllätyk
   Kotimaiset julkkisjuorut
   156
   8022
  2. Maria Veitola sai pakit tänäkin vuonna - Tämä yksi pariskunta kieltäytyy aina Yökylässä-sarjasta

   Maria Veitola on kyllä nähnyt monenlaisia julkkisten koteja vuosien varrella. On ollut Maisa Torppaa, Tiina Jylhää ja Anu Saagimia... Kenet sinä halua
   Kotimaiset julkkisjuorut
   26
   6872
  3. Martina avautuu

   Gekkoselle. Tosi hyvin sanottu: https://gekkonen.net/martina-aitolehti-hannu-pikkarainen-18921/ Näen nyt ekaa kertaa videolla. Aika paljon muistutt
   Kotimaiset julkkisjuorut
   180
   3535
  4. Tohtori Jussi Halla-aho sairaslomalla

   Viikon ikävin uutinen oli Suomen suosituimman poliitikon, äänikuningas tohtori Halla-ahon joutuminen sairaslomalle. Peukut pystyyn, että Suomen ykkösp
   Maailman menoa
   147
   3224
  5. Ei oo Pikkaraisella kaikki kotona

   Viimeisessä insta pätkässään tuijottaa kameraan nyrkki pystyssä, ja huutaa vamos. Voi hyvää päivää, kertoo mitä päässä liikkuu.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   126
   2646
  6. Kuumaa huumaa! Sofia Belorf keimailee pienen pienessä kesämekossaan: "Nyt jo ikävä..."

   No nyt ei ole kulunut paljoakaan kangasta tähän Sofian mekkoon. Mekko on nimittäin varustettu reilulla kaula-aukolla ja lyhyellä pituudella... https:/
   Kotimaiset julkkisjuorut
   29
   1993
  7. IS: Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja nopeasti

   Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle ”tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja nopeasti ja heitä tarvitaan kaikkiaan 130 000 ”. Vo
   Maailman menoa
   205
   1921
  8. Romanit osoitteli pistoolilla nuoria La iltana

   Nonii. 15-16v poikia oli osoiteltu pistoolilla ohiajavasta sinisestä Fordista? Onneksi pojat olivat yhdessä soittaneet poliisille ja ilmoittaneet r
   Kannus
   52
   1695
  9. Martinan live, ääää, öööööö

   Kuka pystyi katsomaan loppuun, ihan kamalaa kuunneltavaa, ja toi ylimielisen ällöttävä olemus. Mulle riitti siihen saakka, kun sanoi, "on vielä muutam
   Kotimaiset julkkisjuorut
   77
   1244
  10. Semmonen rakas kuin sinä

   Mistähän sellaisen saisi? :)
   Ikävä
   191
   1230
  Aihe