Positiivisen evoluution välttämättomät ehdot

1) Geenien mutaatio on satunnainen.

2) Myönteisten uusien mutaatioiden määrä on hyvin pieni verrattuna kielteisiin.

3) Evoluutio ei ole vain vahvimman voittoa, vaan myös populaatiogeneettinen, Geenien frekvenssi kehittyy positiiviseen suuntaan. Toisin sanoen, kielteisten geenien poistuma on niin suuri, että myönteisten geenien suhteellinen määrä suurentuu.

4) Populaation geenien frekvenssi pysyy vakiona vain, jos kielteisten geenien poistuma on valtava.

5) Jos poistuma ei ole riittävä, populaation geenistön frekvenssi kehittyy rappeutuvaan suuntaan, eli kielteiset geenimuodot suhteellisesti lisääntyvät.

6) Valtava, riittävä, poistuma saavutetaan vain siten, että syntyvien määrä on moninkertainen vanhempien sukupolven määrään nähden.

7) Poistumaa esiintyy monessa vaiheessa. Itsesyntyisten aborttien normaalimääräkin on suuri. Tällaisesta sikiöstä löytyy yleensä letaalinen geenipoikkeama. Jos ympäristötekijä, esimerkiksi radioaktiivinen laskeuma, on pilannut suuren määrän sukusoluja, itsesyntyisten aborttien määrä kasvaa huikeasti, mutta syntyneet lapset ovat yhtä terveitä kuin normaalioloissa.

8) Poistumaa esiintyy myös hedelmöitysvaiheessa. Vain hyvin harvat ja keskimäärin parhaat siittiöt hedelmöittävät munasolut.

9) Poistumaa esiintyy myös jo syntyneillä siten, että geeneiltään huonoimmat eivät saa lapsia tai saavat niitä vähemmän.

Ihmisillä on usein väärä käsitys evoluution mekanismista. On takertunut käsitys vahvemman voitosta, mutta ei ymmärretä, että positiivisen kehityksen välttämätön ehto, conditio sine qua non, on myös populaation geenifrekvenssin kehittyminen positiiviseen suuntaan. Ei riitä, että yksilötasolla vahvin voittaa, vaan on lisäksi oltava runsas poistuma. Tästä useat eivät ole edes kuulleet, saati ymmärtäneet. Eivätkä ole ymmärtäneet, että evoluutio on populaatiogeneettinen tapahtumaketju.

Populaatiogeneettinen ajattelu toi evoluutioteoriaan välttämättömän osan, jota aluksi ei ollut. Populaatiogenetiikka vain on useille liian vaikea. Se perustuu todennäköisyyslaskennan alkeisiin, mutta vanhempi polvi ei ole näitä alkeita edes oppinut, nuori polvi heikosti sisäistänyt.

Evoluutioteorian oleellinen kehitys oli valmis 1930 ja 1940 -lukujen biologisessa synteesissä.

Evoluutioteoria on puhdasta soveltavaa matematiikkaa. Niin yksinkertainen kuin se onkin, epämatemaattisille henkilöille se ei avaudu. Sen sijaan kyökkipsykologiset ja kyökkifilosofiset teoriat eivät tarvitse matemaattista runkoa. Siksi ne venyvät ja paukkuvat kuin purukumi, mutta tuovat tyydytystä täsmälliseen ajatteluun tottumattomille.

Siis evoluutioteorian avainsanoja ovat populaatiogenetiikka, mutaatio, geenifrekvenssi ja poistuma. :)

8

142

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • turboeugenetiikkaa

   Suomeksi siis kova kilpailu ja karsinta eli vähän niin kuin huippu-urheilussa mutta sillä erotuksella että hävinneet tapetaan tai vähintään tehdään kykenemättömiksi lisääntymään.

   Ihmisen tapauksessa kielletään kaikki ehkäisykeinot ja siitetään mahdollisimman paljon jälkikasvua. Tätä jälkikasvua sitten karsitaan mahdollisiman voimakkaalla kädellä esim. testaamalla ihmisten kykyjä ja kirjaimellisesti sitten eliminoimalla kaikki jotka yllä riittäviin saavutuksiin. Sotatilanteissahan tämä perinteisesti onnistuu siten että sodassa tapetaan kaikki lisääntykelpoiset vastapuolen edustajat ja raiskataan sitten naiset.

   Kuinkas tämä puhtaasti sovellettu matematiikka sitten toimii esim. Afrikassa jossa syntyvyys suuri ja samoin kuolleisuus. Euroopassakin ennen lääketieteen kehitystä tämä systeemi lienee ollut vallalla. Syntyikö positiivista evolutiivista kehitystä?

   Perinteisen evoluutioteorian mukaan evoluutiolla ei ole suuntaa. Miten tuo ns. "positiivinen evoluutio" on yhteensopivaa sen kanssa.

   Elääkö nimerkki rennosti.m:n sisällä kiihkeä kansallissosialisti? :)

   • väärinymmärsit

    Jos en nyt aloittajaa aivan väärin ymmärtänyt, niin tuossahan oli tarkoitus vain kuvata evoluution mekanismeja. Ei sen kummempaa. Se, että ymmärtää evoluution tapahtuvan tietyllä tavalla, ei mitenkään velvoita ihmisiä harjoittamaan minkäänlaista eugeniikkaa. Olisi paljon miellyttävämpää keskustella asioista, jos faktat ja arvot muistettaisiin ymmärtää eri asioiksi.


   • turboeugenetiikkaa
    väärinymmärsit kirjoitti:

    Jos en nyt aloittajaa aivan väärin ymmärtänyt, niin tuossahan oli tarkoitus vain kuvata evoluution mekanismeja. Ei sen kummempaa. Se, että ymmärtää evoluution tapahtuvan tietyllä tavalla, ei mitenkään velvoita ihmisiä harjoittamaan minkäänlaista eugeniikkaa. Olisi paljon miellyttävämpää keskustella asioista, jos faktat ja arvot muistettaisiin ymmärtää eri asioiksi.

    Varmaan joo paitsi että tuollaisen tieteellisen jargonin taakse voi helposti piiloutua. Toisaalta tuossa yritettiin pelkistää liikaa evoluutiota. Tuollainen väite kaipaisi konkreettisia esimerkkejä ja havaintotuloksia eli ts. todistuaineistoa. Ilman empiiristä tutkimusta ja todisteita se on lähinnä filosofista ja pseudotieteellistä haihattelua eli juuri aloittajan halveksumaa kyökkifilosofiaa tieteen valepuvussa.

    Aloittajan malli ei siis edes toimi käytännössä vaikka saattaa olla jollain tavalla selkeä puhtaasti matemaattisesti.

    En usko että evoluution prosessia voi pelkistää vain kilpailuun ja karsintaan. Yhteistoiminta yksilöiden ja lajien välillä on myös vähintään yhtä tärkeää ellei tärkeämpää kuin kilpailu vaikka kilpailua jostain syystä korostetaan enemmän.

    Biologisen elämän tietokonesimulaatio ei ole sama asia kuin biologinen elämä ja aloittaja on tuntuu sekoittavan ne usein toisiinsa.


   • väärinymmärsit kirjoitti:

    Jos en nyt aloittajaa aivan väärin ymmärtänyt, niin tuossahan oli tarkoitus vain kuvata evoluution mekanismeja. Ei sen kummempaa. Se, että ymmärtää evoluution tapahtuvan tietyllä tavalla, ei mitenkään velvoita ihmisiä harjoittamaan minkäänlaista eugeniikkaa. Olisi paljon miellyttävämpää keskustella asioista, jos faktat ja arvot muistettaisiin ymmärtää eri asioiksi.

    Olet aivan oikeassa. Tieteellinen teoria kuvaa, miten asiat ovat. Ei, miten niiden pitäisi olla.

    Osalla ihmisistä, vasinkaan tieteeseen huonosti tutustuneilla, ei ole kykyä erottaa tiedollista ja ideologista intressiä toisistaan. He vetävät sellaisen johtopäätöksen, että tietystä todellisuuden hahmottamisesta voisi tehdä päätelmän, mitä ideologiaa toinen noudattaa. Ei voi. Kvasipäättelyä.

    En noudata mitään karsimisvaatimusta. Totean vain, että luonnossa esiintyy karsintaa.

    Kansallissosialismi oli ideologia. Se ei ollut miltään osin tieteellistä mittaa noudattava. :)


   • turboeugenetiikkaa
    rennosti.m kirjoitti:

    Olet aivan oikeassa. Tieteellinen teoria kuvaa, miten asiat ovat. Ei, miten niiden pitäisi olla.

    Osalla ihmisistä, vasinkaan tieteeseen huonosti tutustuneilla, ei ole kykyä erottaa tiedollista ja ideologista intressiä toisistaan. He vetävät sellaisen johtopäätöksen, että tietystä todellisuuden hahmottamisesta voisi tehdä päätelmän, mitä ideologiaa toinen noudattaa. Ei voi. Kvasipäättelyä.

    En noudata mitään karsimisvaatimusta. Totean vain, että luonnossa esiintyy karsintaa.

    Kansallissosialismi oli ideologia. Se ei ollut miltään osin tieteellistä mittaa noudattava. :)

    Tieteen ihanne voi olla arvovapaata mutta tieteilijä on myös ihminen joten tieteilijä ei voi olla arvovapaa.

    Ideologiatkin voi pukea tieteellisyyden valepukuun kuten varsinkin 1930-40 luvuilla tapahtui joten on tuskin sattumaa että väität evoluution synteesin olleen valmis jo niihin aikoihin. Aika outo väite varsinkin kun dna löydettiin vasta 1950-luvulla.

    "He vetävät sellaisen johtopäätöksen, että tietystä todellisuuden hahmottamisesta voisi tehdä päätelmän, mitä ideologiaa toinen noudattaa. Ei voi. Kvasipäättelyä."

    Itse asiassa asennoitumisesta elämään ja todelisuuteen eli ts arvovalinnoista voi tehdä päätelmiä siihen suuntaan. Esiinnyt jonkinlaisena tieteellisyyden ruumiillistumana tällä palstalla mikä on sekä epäilyttävää että usein myös tahattoman koomista. Olet mahtipontinen julistaja vakaumuksen syvällä rintaäänellä mutta perustelusi väitteillesi yleensä loistavat poissaolollaan.


  • Tunnettu empiirinen seikka on, että on lajeja. Niistä on tehty havaintoja. Toinen tunnettu seikka on, että lajienkin sisällä on hyvin ja huonosti sopeutuvia muotoja. Niistäkin on havaintoja. Tiedetään että ainakin osa perinnöllisyydestä johtuu geenimuunnelmista. Siitä on havaintoja. Hankitut ominaisuudet eivät epigeenistä periytyvyyttä lukuunottamatta periydy. Ei ainakaan ole havaintoja muunlaisesta.

   Viime aikoina on tehty havaintoja, että itulinjassa olevat epigeeniset muutokset periytyisivät seuraavalle polvelle, mutta ne ennen pitkää palautuvat. Ei ole havaittu muuta kuin geneettinen ja epigeneettinen periytyminen. Empiria on siis kunnossa.

   Tieteellisen tutkimuksen seuraava vaihe on löytää matemaattislooginen yhteys empiiristen havaintojen välille. Koska tieteen hypoteesit rakennetaan vain ja ainoastaan oleville havainnoille, eikä kuvitelluille lisähavainnoille, ja kaikki havainnot otetaan huomioon, voimassa oleva evoluutiohypoteesi on AINOA joka löytää yhteyden havaintojen välille.

   Jotkut postulovat, että olisi korkea äly, joka ohjaisi evoluutiota. Havainnot eivät ole ole törmänneet tällaiseen. Ei myöskään mihinkään elämänvoimaan tai muuhun entiteettiin, joka ohjaisi evoluutiota.

   Evoluutiohypoteesi on jo korotettu teorian asemaan, eli tieteellisen tutkimuksen lopputulokseksi. Sitä noudatetaan kaikissa laatuyliopistoissa ja siihen perustuu myös kouluopetus. Yksityiskohtia toki tutkitaan edelleen, mutta mikään havainnoissa ei viittaa, että pitäisi muodostaa uusi hypoteesi. :)

   • turboeugenetiikkaa

    Kirjoitat nyt eri asiasta kuin aloituksessasi (merkillistä kiemurtelua taas).

    Siinä sinä aloituksessasi se ongelmallinen asia oli nimenomaan se "positiivinen evoluutio".

    Miten yksiselitteisesti on mallinnettavissa tuo evoluution positiivuus?

    Nyt ei ollut kyse evoluutiosta ylipäätänsä vaan siitä millä perusteella lisäilet siihen evoluutioteoriaan ylimääräisen perustelemattoman rönsyn nimeltä "positiivinen evoluutio". Kenen tai minkä kannalta positiivinen ja mikä tai kuka sen positiivisuuden määrittelee? Evoluutiohan on nimenomaan sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin eikä sillä ole suuntaa eikä positiivisuutta tai negatiivisuutta kuin lajin tai yksilön kohdalla löytää itselleen sopiva ekolokero.

    Aloituksesi kohdissa (4-6) vihjailet siihen suuntaan että sinun mielestäsi poistuma tai karsinta ei ole riittävää jotta saavutettaisiin sinun mielestäsi optimaalinen evoluutio. Mitä muuta tämä on kuin eugeniikkaa tai ihmisen puuttumista oman lajinsa tai muiden lajien evoluution kehitykseen jos olet myös sitä mieltä että ihmisen pitäisi jotenkin muokata evoluutiota suuremman karsinnan suuntaan. En edes usko että se oikeasti toimisi haluamallasi tavalla jos nyt jätetään kokonaan asian eettiset ja moraaliset näkökulmat käsittelemättä.

    Sinulla näyttää aika usein olevan taipumusta lisäillä omiasi tieteen konsensukseen ja samalla esittää esittää asiat sillä tavalla että jotkut voivat kuvitella että omat henkilökohtaiset spekulaatiosi ovat myös tieteen kanta (esim. tietokoneohjelma esimerkkinä elämän ilmiöstä). Ei yhtään haittaisi jos vaivautuisit edes joskus linkittämään jonkinlaiset perustelut väitteisiisi jotta voisi asianmukaisesti tarkistaa.

    Olet varsin epäluotettava disinformaation levittäjä tällä palstalla.


   • MorfologinenKonsensus
    turboeugenetiikkaa kirjoitti:

    Kirjoitat nyt eri asiasta kuin aloituksessasi (merkillistä kiemurtelua taas).

    Siinä sinä aloituksessasi se ongelmallinen asia oli nimenomaan se "positiivinen evoluutio".

    Miten yksiselitteisesti on mallinnettavissa tuo evoluution positiivuus?

    Nyt ei ollut kyse evoluutiosta ylipäätänsä vaan siitä millä perusteella lisäilet siihen evoluutioteoriaan ylimääräisen perustelemattoman rönsyn nimeltä "positiivinen evoluutio". Kenen tai minkä kannalta positiivinen ja mikä tai kuka sen positiivisuuden määrittelee? Evoluutiohan on nimenomaan sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin eikä sillä ole suuntaa eikä positiivisuutta tai negatiivisuutta kuin lajin tai yksilön kohdalla löytää itselleen sopiva ekolokero.

    Aloituksesi kohdissa (4-6) vihjailet siihen suuntaan että sinun mielestäsi poistuma tai karsinta ei ole riittävää jotta saavutettaisiin sinun mielestäsi optimaalinen evoluutio. Mitä muuta tämä on kuin eugeniikkaa tai ihmisen puuttumista oman lajinsa tai muiden lajien evoluution kehitykseen jos olet myös sitä mieltä että ihmisen pitäisi jotenkin muokata evoluutiota suuremman karsinnan suuntaan. En edes usko että se oikeasti toimisi haluamallasi tavalla jos nyt jätetään kokonaan asian eettiset ja moraaliset näkökulmat käsittelemättä.

    Sinulla näyttää aika usein olevan taipumusta lisäillä omiasi tieteen konsensukseen ja samalla esittää esittää asiat sillä tavalla että jotkut voivat kuvitella että omat henkilökohtaiset spekulaatiosi ovat myös tieteen kanta (esim. tietokoneohjelma esimerkkinä elämän ilmiöstä). Ei yhtään haittaisi jos vaivautuisit edes joskus linkittämään jonkinlaiset perustelut väitteisiisi jotta voisi asianmukaisesti tarkistaa.

    Olet varsin epäluotettava disinformaation levittäjä tällä palstalla.

    Morfisten kenttien häiriöt voivat aiheuttaa niihin uskovissa asosialista käytöstä, joka pahimmillaan voi johtaa kontrollin täydelliseen pettämiseen ja henkilön taantumiseen kaupan lattialla itkupotkuraivoaan purkavan pikkulapsen tasolle.
    Tämä koskee varsinkin henkilöitä, joilla patologinen usko omaan oikeassaoloonsa yhdityy huonoon itsetuntoon.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Takaisin ylös

  Luetuimmat keskustelut

  1. Täytyi haukkuu sut lyttyyn

   En haluu tuntee rakkautta sua kohtaan enää ja haluun unohtaa sut mut sit tulee kuiteki paha olo kun haluis vaan oikeesti
   Ikävä
   67
   2013
  2. SINÄ nainen hyvin läheltä

   Pidän sinusta. Mutta mene ensin juttelemaan lääkärin luokse, ja hoida itsesi kuntoon. Sit kun sä olet kunnossa, niin mä
   Ikävä
   79
   1367
  3. Et voi olla loputtomasti hiljaa

   Nainen. Tarkoitan siis meidän juttua. Eihän tämä tällaiseen epätietoisuuteen voi jäädä siinä vaan särkyy kumpikin. Kerto
   Ikävä
   80
   1295
  4. 50
   1217
  5. Nainen mitä tekisit

   Joutuisit tekemään miehelle ja sinulle tai sinulle ja miehellesi ja kahdelle lapselle ruokaa ja kaapista löytyy 2 litraa
   Sinkut
   160
   1012
  6. Ajatus aamuun

   Tämä jollekin tärkeälle. On asioita mistä jutellaan, on asioita mistä vitsaillaan, on myös asioita mistä ei puhuta kenen
   Ikävä
   71
   999
  7. Siis ei ole edes mahdollista

   että ei törmätä, ei sit millään vaikka päällä hyppisi
   Ikävä
   44
   930
  8. Minä en luota sinuun yhtään nainen

   ja aistin että yrität taas satuttaa henkisesti koska tiedät että olet heikkouteni joten siksi tein mitä tein mutta en ki
   Ikävä
   41
   891
  9. J-miehelle

   haluan kertoa että olet edelleen mulle rakas. Ajattelen sinua päivittäin kulta.
   Ikävä
   58
   888
  10. Martina kauniina lehtihaastattelussa

   Martina antoi hyväntuulisen haastattelun lehteen. Tyylikkäitä kuvia ja kivoja vaatteita kauniilla Martinalla.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   183
   883
  Aihe