Tuleva pedon merkki: katolinen pyhäpäivä sunnuntai

Jamppu321453476

Ilmestyskirjassa on vakava varoitus pedon ja sen kuvan kumartamiseta mm. ottamalla pedon merkin. Jotka sen ottaa, joutuu helvettiin, vaikka olisi ulkonaisesti uskovainenkin.
Mikä siis tämä tuleva pedon merkki on. Salaisuus alkaa aueta kun tunnistamme ensin pedon, mikä on ilmestyskirjan peto. Se, että joku olisi ilmestyskirjan peto, niin tähän tulee sopia kaikki ilmestyskirjassa annetut tuntomerkit pedosta, joita on lähes 10. On järjestelmiä, joihin sopii yksi tai kolmekin sen tuntomerkeistä, mutta tällä ei selvitetä sitä mikä on peto. Nimittäin pedoksi paljastutaan vain, jos siihen sopii kaikki Ilmestyskirjan antamat tuntomerkit, myös luku 666.
On vain yksi järjestelmä, johon nää kaikki tuntomerkit sopivat, ja se on maailmanlaajuinen synkretistinen uskonnollinen kirkko Roomalaiskatolinen kirkko.Näin opettivat lähestulkoon kaikki uskonpuhdistajat, myös Martti Luther, jonka uskonpuhdistuksen 500 vuotisvuotta nyt juhlimme. Myös 666 tulee Katolisen kirkon johtajasta paavista. Paavi käytti ennenkuin tämä paljastui virkanimeä Vicarivs Filii Dei, joka tarkoittaa Ihmisen Pojan sijaista maanpäällä. Sehän on jo hirveetä itsekoroitusta. Kun tämän latinankielisen sanan kirjainten lukuarvot lasketaan yhteen, saadaan luku 666. Myös kaikki muut tuntomerkit sopivat tähän antikristilliseen kirkkoon, joka on historiansa saatossa röyhkeästi murhannut ainakin yli 50 miljoonaa toisinajattelijaa, joukossa valtava määrä uudestisyntyneitä uskovia, jotka ei suostuneet luopumaan uskostaan ja alistuun katolisen kirkon sääntöihin.
No, jos katolinen kirkko on peto, niin pedcon merkin täytyy olla joku katolisen kirkon merkeistä. Mikrosiru ei ole millään tavalla Katolisen kirkon merkki, vaan se on erään amerikkalaisen bisnesfirman tuote, eikä se muutenkaan täytä pedon merkistä annettuja tuntomerkkejä. Jos sitä pakotetaan ihmisille joskus, sitä ei kannata ottaa, mutta ei sen ottaminen ole mitenkään Raamatun mukaan kadotukseen johtava synti. Mikrosiru saattaa olla tunnistusväline, jolla saadaan selville se, kuka ei ole suostunut pedon vaatimuksiin.
Tosiasia on, että kirkon johtajat yleisesti kerskuvat, että se, että kirkko on muuttanut pyhäpäivän vieton sapattilauantailta sunnuntaille 300-luvulla, on heidän kirkkonsa valtasuuruuden merkki. 300-luvulla paavi yhdessä muiden katolisen kirkon johtajien kanssa lakkautti sapatin vieton ja nosti sapatin tilalle silloisen Rooman valtakunnan yleisen pyhäpäivän, auringonpäivänä tunnetun sunnuntai-päivän, viikon ensimmäisen päivän. Jumalan säätämä pyhäpäivä on ollut aina ja on edelleen sapatti-lauantai, sunnuntai(sun-day) oli muinoin auringonpalvontauskonnon(Roomassa Mithra-uskonto) viikottainen pyhäpäivä, josta se siirtyi Rooman valtakunnan yleiseksi pyhäpäiväksi v.321 keisari Konstantinuksen säädöksen kautta. Ilmeiseksi saadakseen roomalaiset helpommin kirkkoonsa, paavi muutti kirkkonsa pyhäpäiväksi sapatin tilalle aurinkopäivä-sunnuntain, joka tuolloin oli Rooman valtakunnan yleinen pyhäpäivä. Eli tässä on Katolisen kirkon pitämä valtasuuruuden merkki ..... eli tuleva pedon merkki.
Jumala on ilmoittanut, että päästäkseen ikuiseen elämään Jeesukseen uskomisen lisäksi tulee myös luopua kaikista synneistä, ei vaan joistakin, vaan kaikista. Taivaaseen ei pääse syntiä. Synti on laittomuus, Jumalan lain rikkomista (1.Joh.3:4). Neljäs käsky kehoittaa pyhittään sapatin päivän eli lauantain, eli myös jos tekee työtä tai hoitaa omia askareitaan sapatti-lauantaina, niin sekin on syntiä. Pedon merkin ottaja tekee synnin ja joutuu helvettiin, eli myös se että pedon merkki on sunnuntai, väärä lepopäivä, täyttää myös tän tuntomerkin.
Kumarra ja tottele Taivaan Jumalaa, älä petoa äläkä sen kuvaa, ja valitse myös Jumalan säätämä pyhäpäivä sapatti-lauantai, älä pedon säätämää sunnuntai-aurinkopäivää ... jos haluut päästä ikuiseen elämään. Sapattiuskonpuhdistus on lopunajan uskonpuhdistusta .... se etenee voimallisesti ... jatkuvasti tuhannet uskovat havahtuvat tässä asiassa ja alkavat pyhittään sapattilauantaita ... ja astuvat yhden askelen lähemmäksi Uutta Jerusalemia ... tee sinäkin näin, tänään, ystäväni.

13

351

Vastaukset

 • Sapatti ei koske kristittyjä, se on tarkoitettu juutalaisille!

  • Jeesus sanoi: Sapatti on annettu ihmistä varten. Sapatti kuuluu siis kaikille ihmisille.


 • Pedon luku ja pedon merkki !
  Ensimmäinen juttu, kun tutkitte Pedon merkkiä ja raamatun petoa on. Raamattu on
  ollut kirjoitettu jo yli 2000 vuotta sitten ja myös nämä aikaisemmat ihmiset ovat
  voineet ottaa käteensä ja otsaansa pedon merkin. Vai onko Raamattu vain tähän aikaan
  ja vain sinulle.

  Raamatun pedolla tarkoitetaan kuninkaita, keisareita ja poliittisia hallitusvaltoja.
  Raamatussa on myös kirjoituksia ja varoituksia tähän samaan asiaan esim. Teidän
  pitää lähteä siitä pois, jotta ette sotkisi käsiänne pyhien vereen. Tämä liittyy myös
  siihen raamatun petoon. Jeesus sanoi kirjanoppineista ja fariseuksista, että Te olette
  isästänne saatanasta ja tahdotte tehdä isänne tahdon mukaan. Ketkä on tämän päivän
  Fariseuksia ja kirjanoppineita ?

  Tämä tuodaan Kristallin kirkkaasti esille monessa eri raamatun kohdassa, mikä on
  raamatun peto ja ketä sillä tarkoitetaan. Minä en ole ihan varma, mutta minulla on tällainen
  kirjoitus, että voi niitä ihmisiä joiden kautta se ahdistus tulee ihmisille. Puhuttiin
  lopun ajan ahdistuksesta. Tämä viittaa minun mielestä vahvasti raamatun koira sanaan
  myös, sillä se on ainut eläin mikä ei pääsisi taivaaseen. Luulen, että se on vertaus, sillä
  ei ole elämää muulta kuin jumalalta. Koira tarkoittaa taas, että se tekee isäntänsä tekoja
  ja kenellä on näitä koiria muulla kuin kuninkailla ja poliittisilla valloilla.

  Raamatun luku 666 ja antiikissa on myös ollut 616 ja 606, jotka ovat kuvanneet pedon
  lukua. Siihen aikaan ja kenelle tämä raamatun kertomus on tarkoitettu, niin ei ole ollut
  mitään laskuoppia tai laskentakaavoja, niin silloin tämä luku ei tarkoita niin matemaattista.
  Luku sopii Petoon loistavasti ja huomaa luvusta ja näistä kaikista luvuista, että ne on
  käänteisiä lukuja siitä voi tulla 999 ja huomaa se muuttuu parillisesta parittomaksi. huomaa
  myös, että luku on yhtä liian vähän ja yhtä yli puoli. Eli se on se luku millä ihmisiä
  maaritellaan ja manipuloidaan ja saadaan vihaamaan toisia tekemään pahuuden asioita.
  Ei sekään ollut sen vaikeampaa.

  Mikä sitten on se asia josta kehoitetaan hyppäämään pois ?
  Ensimmäinen kysymys minne olet matkalla kuoleman jälkeen ?
  Minkälaiseen valtakuntaan olet matkalla ja keitä sinne tulee ?

  Eli sinun pitäisi pystyä rakastamaan kaikkia niitä ihmisiä keitä siellä on. Eli sinun pitää
  hylätä valtiot ja suomalainen ja pyrkiä tekemään päätöksiä itsenäisesti ja poistaa
  sydämmestä valtiot ja suomalaiset ja muut maat myös ja ajatella ihmisiä yksilöinä.
  Yksilöinä ne on jokainen tänne tullut ja jokaisen syntymään liittyy rakkautta ja huolta.

  Oliko Helppo ?

  Kirjoitin tämän myös, että olen nähnyt valon.
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/15157836/mina-olen-nahnyt-valon-

 • Sapatin vietto ei ole pelastuskysymys. Ihminen pelastuu, kun uudestisyntyy ja Pyhä Henki tulee hänen sydämmeensä. Tässä linkissä opetusta sapatista.
  Mikä viikonpäivä on sapatti: lauantai vai sunnuntai? Pitääkö kristittyjen viettää sapattia?

  Kysymys: Mikä viikonpäivä on sapatti: lauantai vai sunnuntai? Pitääkö kristittyjen viettää sapattia?

  Vastaus: Usein väitetään, että Jumala sääti sapatin Eedenissä, koska sapatti ja luomistyö liittyvät toisiinsa 2. Moos. 20:11 mukaan. Missään raamatunkohdassa ei ole pienintäkään viittausta siihen, että sapattia vietettiin Aadamin ja Mooseksen välisenä aikana.

  Jumalan Sanasta käy selvästi ilmi, että sapatin noudattaminen oli erityinen merkki liitosta Jumalan ja Israelin välillä: "Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa. Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin" (2. Moos. 31:16-17).

  5. Mooseksen kirjan luvussa viisi Mooses toistaa kymmenen käskyä uudelle Israelin sukupolvelle. Jakeissa 12-14 sapatin noudattamista koskevien käskyjen jälkeen, Mooses kertoo syyn sapatin antamiseen Israelin kansakunnalle: "Muista, että itse olit orjana Egyptissä, kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää" (5. Moos. 5:15)

  Jumalan tarkoitus sapatin antamisessa Israelille ei suinkaan ollut luomistyön muistaminen, vaan se että Israelilaiset muistaisivat Egyptin aikaisen orjuutensa ja kuinka Jumala vapautti heidät siitä. Huomaa myös sapatin noudattamisen vaatimukset: sapatti–lain alainen henkilö ei saanut poistua talostaan (2. Moos. 16:29), hän ei saanut sytyttää tulta (2. Moos. 35:3), eikä hän saanut työllistää ketään muutakaan (5. Moos. 5:14). Sapatin rikkojan rangaistus oli kuolema (2. Moos. 31:15; 3. Moos. 15:32-35).

  Uuden testamentin tutkiminen osoittaa meille neljä tärkeää seikkaa: 1) Kun Kristus ilmestyi ylösnousseessa kehossaan ja jos viikonpäivä oli erikseen mainittu, se oli aina viikon ensimmäinen päivä (Matt. 28:1, 9, 10; Mark. 16:9; Luuk. 24:1, 13, 15; Joh. 20:19, 26). 2) Apostolien teoista Ilmestyskirjaan sapatti on mainittu ainoastaan puhuttaessa evankelioinnista juutalaisille ja tavallisesti tilanteet tapahtuivat synagogassa (Ap. tekojen luvut 13-18). Paavali kirjoitti, "Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen" (1. Kor. 9:20). Paavali ei vieraillut synagogissa osallistuakseen uskonnon harjoittamiseen ja opettaakseen uskovia, vaan todistaakseen pelastumattomille ja johdattaakseen heidät pelastukseen. 3) Eräänä päivänä Paavali totesi, "tästedes puhun pakanoille" (Ap. t. 18:6), eikä hän mainitse sapattia tämän jälkeen enää koskaan. 4) Sen sijaan, että sapatin noudattamiseen kehotettaisiin, Uuden testamentin loppuosan viesti on päinvastainen (mukaan lukien yksi yllä mainittua kohtaa kolme käsittelevä raamatunkohta, joka löytyy Kol. 2:16).

  Tarkastellessamme tarkemmin kohtaa 4 huomaamme, että Uudessa testamentissa ei ole mitään käskyjä sapatin pitämiseksi. Samoin ajatus sunnuntaista kristittyjen sapattina on vastoin Raamatun opetuksia. Kuten edellä mainittiin, sapatti mainitaan yhden kerran Paavalin keskityttyä pakanoiden evankelioimiseen, "Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis." (Kol. 2:16-17). Juutalaisten sapatti kumottiin ristillä, missä Kristus "kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen" (Kol. 2:14).

  Tämä samainen ajatus toistuu monesti Uudessa testamentissa. "Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi” (Room. 14:5–6a). "Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi? Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia" (Gal. 4:9-10).

  Joidenkin mielestä Konstantinin asetus vuodelta A.D. 321 muutti sapatin lauantaista sunnuntaihin. Minä viikonpäivänä alkuseurakunta kokoontui jumalanpalvelukseen? Raamattu ei mainitse koskaan uskovien kokoontuneen jumalanpalvelukseen tai keskinäisiin kokouksiin sapatinpäivänä (lauantaina). Toisaalta on selviä raamatunkohtia, jotka mainitsevat viikon ensimmäisen päivän. Esimerkiksi Apostolien tekojen 20:7 kertoo, että "viikon ensimmäisenä päivänä, kokoonnuimme murtamaan leipää." 1. Korinttolaiskirjeessä 16:2 Paavali kehottaa Korintin uskovia seuraavasti: "Kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa." Paavali viittaa tähän

  • Sunnuntai on pedonmerkki, ihmiskäsky pyhäksi. Pedon muuttama lepopäivä on ollut pedonmerkkinä siitä alkaen kuin se on ollut katolisen vallan tunnusmerkki, eli alusta asti. Tuomioiden julistaminen on eri asia kuin merkin aikaansaaminen paavin toimesta keskiajoista lähtien, mutta merkki säilyy muuttumattomana ajan loppuun saakka.

   Monet tutkijat, myös katolinen kirkko sijoittaa tämän lepopäivämuutoksen vuoteen 364 jKr. jolloin katolisessa Laodikean konsiilissa Paavi Liperiuksen johdolla kehoitettiin kirkon jäseniä sapatin sijasta alkamaan kunnioittaa sunnuntaita.

   Tuomioitakin on tullut sapatin johdosta. Laodikean kirkolliskokouksessa 364 jKr. Jumalan oikean sapatin viettäjät julistettiin pannaan. Canon XXIXX alkaa: Kristittyjen ei tule seurata juutalaisuutta lepäämällä sapattina, vaan heidän on työskenneltävä tuona päivänä, mieluummin kunnioittaen Herran päivää, ja jos voivat, levättävä silloin kristittyinä. Mutta jos joku havaitaan olevan juutalaisuuden kannattaja, JULISTETTAKOON HÄNET PANNAAN, EROON KRISTUKSESTA. - Index Canonum.

   Kuka muutti viikon ensimmäisen päivän nimen Herran päiväksi ? Vuonna 325 jKr. Rooman piispa Sylvester muutti nk. apostolisella vallalla viikon ensimmäisen päivän sunnuntain nimen Herran päiväksi.

   Kotimaa24 3.8.2014. Paavin kymmenen ohjetta onneen 5:des ohje: Pyhitä lepopäivä sunnuntai on perheen aikaa.
   Suuri osa suuria ja pieniä pitää sunnuntaita pyhäpäivänä, pyhäkouluineen.

   Jumala kirjoitti kymmenenkäskyn lain kahteen kivitauluun, myöskin sapattikäskyn. Sapatti on Jumalan merkki.
   Jeesus sanoi: Sapatti on annettu ihmistä varten.


 • Adventtikirkon oppi ei ole kristinuskoa.
  Mitään muuta ei meidän siitä tarvitse tietääkään.

  • Ken on kristitty pitää myös Jumalan antaman sapatin pyhänäpäivänä.


 • Suomalaiset ovat perinteisesti _halunneet_ viettää pyhää lauantaina. Tietenkään ennen se ei ollut mahdollista, koska työssäkäyville lauantai oli pakollinen työpäivä.

  Silti lauantaina mentii OMAAN kirkkoomme, eli SAUNAAN. Sauna on suomalaisille pyhä paikka, ja onhan siellä jopa urut (kiuas).

  Vielä tänäkin päivänä kyseinen viikonpäivä on nimetty saunan lauteiden mukaan. Viron kielen "laupäev" (suomeksi lauantai) muuten tarkoittaa kylpypäivää, ja virolaisethan ovat perinteisesti aivan yhtä kovia saunomaan kuin me suomalaisetkin (ana "lau" tulee tietenkin saunan lauteista). Skandinavian maissa on pitkälti unohdettu tämä pyhä perinne, mutta ruosin sana "lördag" on selvä lainasana virosta.

  Tietenkään tämä ei liity mitenkään abrahamilaisiin huuhaauskontoihin (muhamettilaisuus, jeesuslaisuus, juutalaisuus).
  Tuli vaan mieleen.

  • Suurelta osin Jumalan antamaa sapattia ei olla pidetty pyhänäpäivänä, vaan arkipäivänä. Jumalan antama sapatti tulee jokaisen kristityn pitää pyhänäpäivänä.


  • Harhoista puheenollen. Kyllä harhoja riittää. Tässäpä muutamia.

   1. Monet julistavat, että sapatti ei kuulu enää Uudenliiton kristityille. Kalenterissa harhautettiin: Sunnuntai viikon ensimmäinen päivä, muutettiin viikon seitsemänneksi päiväksi v. 1973.
   2. Naisista tehtiin pappeja/pastoreita Raamatun vastaisesti.
   3. Homo ja lesboliitot ovat laajalti hyväksyttyjä, samoin kuin abortitkin.
   4. Jumalan jaottamia saastaisia eläimiä, kuten sikaa pidetään ruokana.
   5. Jeesuksen toisen tulemisen jouduttaminen. Jumala on säätänyt ja määrännyt sen päivän, jona Hän on tuomitseva maailman vanhurskaudessaan, eikä sitä ihmisvoimin muutella.
   6. Seitsen vuotinen vaivanaika, samoin kuin salaisen tempauksen oppi, ennen Jeesuksen toista tulemista harhaa.
   7. tuhatvuotinen rauhan valtakunta maanpäällä on harhaa. Pyhät ovat 1000-vuotta taivaassa.
   8. Sielun kuolemattomuusoppi, samoin kuin ikuisen piinan oppi harhaa.
   9. Vauvakaste.
   10. Kehitysoppi.

   Ilmestyskirjan petoa ja tämän pedonmerkkiä ei suurin osa tunnista.


  • Jumalan opetus sapatista. Jumala kirjoitti sapattikäskyn omalla sormellaan kivitauluihin MUISTA ! Siis muista pitää sapatti pyhänäpäivänä.


Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.