Mitä oikeasti tapahtui ns. kopiokonejutussa

Ihmettelin aikoinaan, kun SUIO tilinpäätös taseineen oli julkista, miten sieltä nousi räikeästi esiin it kustannukset ja muutamat muut toimistopuolen kulut. Käytännössä infrastruktuurimenot it:n osalta ylittivät moninkertaisesti markkinahinnat. Jälkeenpäin ajateltuna kohtuullisuuden ylittävät kustannukset olisi kannattanut naamioida laajemmin ohjelmistokehitykseen ja laittaa muutamama sitä tukeva virke toimintakertomukseen. Toki tuota tehtiin mutta alakanttiin. Jokainen yhtään mitään talousasioista ymmärtävä huomasi ja tiesi että pakka haisee.

Edellämainitulle toiminnalle oli syynsä. Toimitusjohtajaksi oli palkattu henkilö joka oli vahingonkorvausvelvollinen ja velallinen aiemmista talousrikoksistaan ja yhteistuumin SIL silloisen johdon ja ko. henkilön kanssa sovittiin korvausmenettelystä jossa maksetaan alle ulosottorajan menevää virallista palkkaa ja henkilö saa toisen puolen ns. pimeästi erilaisten konsulttipalkkioiden yms. kautta joka sitten käytännössä hoidettiin noiden it kulujen ja palveluiden muodossa.

Edellämainitun johdosta kukaan asianosainen ei kiinnittänyt mitään erityistä huomiota SUIO tilinpäätöksessä oleviin kohtuuttomiin it ja toimistokustannuksiin, ymmärsihän esimerkiksi silloinen vastuussa oleva SIL edustaja jonka nimeä en tässä viitsi mainita että syynä oli mainittu palkanmaksujärjestely jossa kierrettin ulosottoa ja yhteiskunnallisia vastuita.

Jossain vaiheessa sitten tassut alkoivat kuumottaa ja oli aika siirtyä sivuun ja hankkia tilalle joku riittävän yössä seilaava joka ei ymmärrä matkustavansa pommin päällä vaan egoistisesti pullistelee erilaisissa kehityshankkeissa ja vanhojen asioiden perkailussa.

Tähän asti kaikki on selvää ja osapuolille ilmeistä. Se mikä on uutta on tarina miksi kopiokonehuijaus tapahtui ja oli mahdollista.

Kopiokonejutussa on kysymys siitä että helposti lahjottaville ja korruptoitaville yksilöille on tarjottu ylihintaisia kopiokoneleasingsopimuksia. Samalla tätä loistavaa tarjoomaa on laajennettu myös siinä mielessä että vaikka asiakkaan todellinen tarve on laitteelle jonka suunniteltu tulostusmäärä on tuhat sivua kuukaudessa niin ostaja on ollut huojentunut saadessaan tilaisuuden hankkia 5000 lapun koneen. Ahneus on vienyt mukanaan ja ylikapasiteettisia ja -hintaisia laitteita on sitten hankittu useita vaikka yhdelläkin pärjättäisiin.

Miksikö? No ei ostaja tyhmä ole, hän vain on saanut jonkinlaisen kick backin jokaisesta sopimuksesta. Luultavasti henkilö sai useita satasia jokaista konetta kohden kuukaudessa. SUIO osalta ehkä viisinumeroisen summan per vuosi. Nettona.

SIL avainhenkilöt ja SUIO sen aikainen johto ei huomannut koska he tiesivät että tj on palkattu sopimuksella jossa hän saa sekä muodollista palkkaa että nostaa muuta kautta (it palvelut ja konsultointi sekä ohjelmistokehitys) sen lopun. He eivät tajunneet että heitä huijattiin tiskin alta kopiokonesoppareiden kautta. Eivät edes vaikka kävivät paikan päällä jossa oli useita koppareita, kaikki räikeästi satakertaiselle toimistoväelle tarkoitettuja ja osa vuodesta toiseen edes kytkemättä käyttöön.

Kuinka väärin on sitten se että teet laittoman sopimuksen, huijaat ja sinua sitten huijataan? No on se väärin, ei SIL eikä yksikään muu toimija voin näin tehdä.

Jälkipyykissä on sitten tapahtunut seuraavaa, huomio on aivan liikaa keskittynyt kopiokoneisiin vaikka osa ole tajunnut mistä siinä oli kyse. Oikeusprosessia ei liiton toimesta edes nostettu aiempia vastuullisia kohtaan vaan annettiin niiden vanhentua. Sen sijaan koko kasa on lyöty yhden henkilön niskaan joka oli vain osasyyllinen.

Enempää en tästä jaksa, itse toivoisin että liiton nykyinen kolmikko ymmärtäisi kantaa vastuunsa ja vetäytyisi kokonaan pois.

Liitto on hyvä asia ja ei ole syytä antaa tilanteen viedä sitä vielä nykyistä syvemmälle.
Ilmianna
Jaa

8 Vastausta


”Oikeusprosessia ei liiton toimesta edes nostettu aiempia vastuullisia kohtaan vaan annettiin niiden vanhentua”.

Lyhyt on jäsenten muisti.

SIL hallitus toi SIL liittokokouksen päätösesityksen joitakin vuosia sitten, josko jäsenistön mielestä olisi syytä hakea opiston edellisiä hallituksia vastuuseen tj:n valvonnan laiminlyönnistä ja huomattavan tappion mahdollistamisesta - ennen kuin oikeus korvauksiin vanhentuu.

Kokous ei saanut asiasta päätöstä aikaan. Jäsenistö ei halunnut ottaa asiaan kantaa. SIL hallitus piti pikakokouksen kesken liittokokouksen ja päätti vetää esityksen pois.

Sen jälkeen poliisi ja syyttäjä ovat hoitaneet asiaa ulkopuolelta tulleiden tutkintapyyntöjen perusteella.
Ilmianna
Jaa
Ficicopy neuvotteli sopimuksia ihan asiallisin ehdoin, mutta lopullisissa sopimuksissa sitten olikin muut ehdot. Huijattuja yrityksiä ja yhteisöjä oli lukuisia, joista yhden tunnen tarkemminkin (ei opisto). Ficicopyn petosjuttu on tutkittu hyvin tarkasti ja sen pyörittäjä on tunnustanut avoimesti kaiken. Poliisi on selvittänyt, oliko kyseessä lahjonta tai vastaava. Siihen ei löytynyt näyttöä yhenkään huojatun tapauksessa. Siispä olisin varovainen julkisessa panettelussa näiltä osin. Myös vahingonkorvauskanteessa saattaa olla tästä syystä ongelmia. Myös siksi, että opiston nimissä kaveria on julkisesti nolattu oikein urakalla. Sekin kyllä oikeudessa huomioidaan.

Epäilen että Kuosmaselle tämä Ficicopy juttu ei ollut kovin mieleinen. Hän oli kuotenkin hankkinut opistolle pari purjekonetta ja kehittänyt toimintaa huomattavasti.

Surkea juttu tuo Ficicopy.

Kuosmasen muistaakseni todettiin salannen velkojiltaan 2500 euron tulot koko siltä ajalta kuin hän oli Opiston leivissä. Varmuuden vuoksi hänelle määrättiin kait 5000 korvattavaksi velkojilleen. Taas olisin varovainen noissa syyttelyissä.
Ilmianna
Jaa
Täällä kysellään, ”mitä oikeasti tapahtui”

Jos todellakin haluatte tietää....

”K toimi Opiston toimitusjohtajana 2006-2014. Tuona aikana hän teki Fici-Copyn kanssa toimistolaitteiden vuokraamista koskevia sopimuksia. K teki sopimukset itsenäisesti ja vastasi yksin niihin perustuvien laskujen tarkastamisesta, hyväksymisestä ja maksamisesta.

Opiston hallitukselle paljastui myöhemmin, että K:n tekemät sopimukset olivat ylihintaisia, ehdoiltaan epätavallisia ja koskivat osin laitteita, joita Opisto ei tarvinnut tai joita ei ollut olemassa. Niin ikään paljastui, että K oli sopimusten tekemisen aikaan pyytänyt ja saanut Fici-Copylta henkilökohtaisia lahjoja.

Opisto maksoi K:n tekemien sopimusten perusteella "laitevuokria" yhteensä 323 041,22 euroa, josta ylihinnan ja aiheettomien maksujen osuus oli 203 254,69 euroa. Opistolle aiheutui K:n menettelystä siten huomattava taloudellinen vahinko.

Opiston hallitukselle paljastui myöhemmin, että K:n tekemät sopimukset koskivat osaksi laitteita, joita Opisto ei tarvinnut tai joita ei koskaan ollut Opiston käytössä. Lisäksi tehdyt sopimukset olivat ylihintaisia ja kestoltaan sekä muilta ehdoiltaan epätavanomaisia. Opiston tarkoitukseen ja kokoon nähden sopimukset olivat myös huomattavan laajakantoisia.

K:n tekemiä sopimuksia voidaan peilata niiden kohteina olevien koneiden hankintahintaan. Esimerkiksi sopimuksen 658693 kohteena olevan laitteen ostohinta olisi ollut alle 15 000 euroa. K teki kuitenkin laitetta koskevan vuokrasopimuksen, jonka perusteella Opiston olisi tullut maksaa laitteesta vuokraa yli 90 000 euroa.

Vastaavien leasingsopimusten tyypillinen kesto on 36 kuukautta, mutta Koli tehnyt sopimuksia esimerkiksi 60, 72 ja 84 kuukaudeksi.

Opisto on tehnyt selvityksen siitä, paljonko se olisi maksanut vuokria, jos tarvittavat laitteet olisi vuokrattu K:n tekemien sopimusten sijaan vapailta markkinoilta tavanomaisin ehdoin. Laskelman mukaisesti Opisto maksoi K:n tekemien sopimusten perusteella Fici-Copylle yhteensä 203 254,69 euroa ylihintaa ja aiheettomia maksuja.

Se, että toimitusjohtaja on ensin tehnyt ylihintaisia ja olemattomia laitteita koskevia sopimuksia, ja sitten tehnyt uuden ylihintaisen ja olemattomia laitteita koskevan sopimuksen, ei osoita toimitusjohtajan toimineen huolellisesti. Päinvastoin.

Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla K kertoi, että vuokrien kohtuuttomuus oli hänelle selvää vuonna 2009. Sen lisäksi, että sopimuksia ei olisi saanut alun perinkään tehdä eikä niiden mukaisia vuokria maksaa, Opisto ei ollut velvollinen tekemään uutta virheellistä sopimusta aiempien virheellisten sopimusten tilalle.

Huolellinen toimitusjohtaja tietää, että mikäli häntä olisi erehdytetty sopimuksen tekemisessä, sopimus ei sido Opistoa eikä sen mukaisia vuokria tarvitse eikä tule maksaa. Huolellinen toimitusjohtaja tietää myös varmasti, että kun sopimuksen mukaan Opisto maksaa vuokraa laitteesta, joka ei ole sen käytössä, sopimus ei tältä osin sido Opistoa eikä sen mukaisia vuokria tarvitse eikä tule maksaa. Erityisesti laskujen maksamisen osalta K:n menettely on ollut tahallista. K on itsenäisesti tarkastanut ja maksanut sopimukseen perustuvat laskut.

Huolellisuusvelvoite edellyttää toimitusjohtajalta yhtiön edun vaatimissa tilanteissa aktiivista toimintaa. Toimitusjohtajan tulee katkaista vääräksi tietämänsä sopimus ja laskujen maksaminen, ei tehdä uutta väärää sopimusta.”

Edellä oli pienehkö ote Opiston lausumasta Helsingin hovioikeudelle.
Ilmianna
Jaa
Mutta.

Jotta totuus ei unohtuisi.

SK on Opiston toimitusjohtajana toimiessaan ollut innovatiivinen ja positiivisellakin tavalla aloitteellinen.

Hänen aikanaan Opisto mm. hankki omistukseensa kaksi silloisen mittapuun mukaan huipputehokasta purjekonetta, joita jäsenistö pääsi käyttämään Suomessa ja ulkomailla. Siksi Duoja on nyt Suomessa runsaasti.

K aloitti monia innovatiivisia hankkeita.
Hänen seuraajansa ovat kylläkin saaneet osallistua niiden loppuun saattamiseen ja/tai myös jälkien siivoamiseen.

K:n aikana Opisto haki ja sai ATO-statuksen ja koulutusluvan. ATO mahdollisti suureksi menestykseksi kuluvana vuonna nousseen moottorilennon teoriakoulutuksen.

Kun Opisto muutti maineikkaasta purjelentokeskuksesta ns. Ihmisten ilmoille, luotiin edellytykset sille, että se on nyt SUOMEN Urheiluilmailuopisto. Vai tulisiko sanoa Suomen URHEILUILMAILUopisto.

Nykyisessä menestyksessä on nähtävissä myös K:n tekemän pioneerityön jälki, jota ei tule väheksyä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
OUCH!

-Mahtaako nyt olla lääkitys kohdallaan vai sekaisin?

Tekstissä oli kirjoitettuna sanoja : Innovatiivinen, positiivisellakin tavalla, pioneerityö, "Asioita joita ei tule väheksyä"!

-Löytyykö kirjoittajalta sittenkin tunne-elämää:
Sympatiaa, empatiaa etc.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Niin, kun tuota Kuosmasen touhuilua kopio koneiden kanssa katsoo suhteessa muuhun hänen toimintaansa opistossa on vaikea uskoa että olisi ryhtynyt just tällä tavoin opistosta varoja kavaltamaan. Olisi hän hän voinut vaan tyhjentää tilit tai kehitellä jonkin ihan oman petoskuvion sensijaan että antoi jonkin joka ei ole edes purjelentäjä tai muuten Räyskälän mafioso viedä opiston rahat. Vaikka myydä opistonsa duot ulkomaille ja ottaa osa maksusta pimeänä itselle.
Ilmianna
Jaa
Luulin, että täällä puhutaan lentokoneista yms. sellaisista, mutta näyttäisi olevan kopiokonepalsta-
Ilmianna
Jaa
Ketä kiinnostaa ikäloput kesnat , mee nukkumaan jo.
Ilmianna
Jaa

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Mitä oikeasti tapahtui ns. kopiokonejutussa

Ihmettelin aikoinaan, kun SUIO tilinpäätös taseineen oli julkista, miten sieltä nousi räikeästi esiin it kustannukset ja muutamat muut toimistopuolen kulut. Käytännössä infrastruktuurimenot it:n osalta ylittivät moninkertaisesti markkinahinnat. Jälkeenpäin ajateltuna kohtuullisuuden ylittävät kustannukset olisi kannattanut naamioida laajemmin ohjelmistokehitykseen ja laittaa muutamama sitä tukeva virke toimintakertomukseen. Toki tuota tehtiin mutta alakanttiin. Jokainen yhtään mitään talousasioista ymmärtävä huomasi ja tiesi että pakka haisee.

Edellämainitulle toiminnalle oli syynsä. Toimitusjohtajaksi oli palkattu henkilö joka oli vahingonkorvausvelvollinen ja velallinen aiemmista talousrikoksistaan ja yhteistuumin SIL silloisen johdon ja ko. henkilön kanssa sovittiin korvausmenettelystä jossa maksetaan alle ulosottorajan menevää virallista palkkaa ja henkilö saa toisen puolen ns. pimeästi erilaisten konsulttipalkkioiden yms. kautta joka sitten käytännössä hoidettiin noiden it kulujen ja palveluiden muodossa.

Edellämainitun johdosta kukaan asianosainen ei kiinnittänyt mitään erityistä huomiota SUIO tilinpäätöksessä oleviin kohtuuttomiin it ja toimistokustannuksiin, ymmärsihän esimerkiksi silloinen vastuussa oleva SIL edustaja jonka nimeä en tässä viitsi mainita että syynä oli mainittu palkanmaksujärjestely jossa kierrettin ulosottoa ja yhteiskunnallisia vastuita.

Jossain vaiheessa sitten tassut alkoivat kuumottaa ja oli aika siirtyä sivuun ja hankkia tilalle joku riittävän yössä seilaava joka ei ymmärrä matkustavansa pommin päällä vaan egoistisesti pullistelee erilaisissa kehityshankkeissa ja vanhojen asioiden perkailussa.

Tähän asti kaikki on selvää ja osapuolille ilmeistä. Se mikä on uutta on tarina miksi kopiokonehuijaus tapahtui ja oli mahdollista.

Kopiokonejutussa on kysymys siitä että helposti lahjottaville ja korruptoitaville yksilöille on tarjottu ylihintaisia kopiokoneleasingsopimuksia. Samalla tätä loistavaa tarjoomaa on laajennettu myös siinä mielessä että vaikka asiakkaan todellinen tarve on laitteelle jonka suunniteltu tulostusmäärä on tuhat sivua kuukaudessa niin ostaja on ollut huojentunut saadessaan tilaisuuden hankkia 5000 lapun koneen. Ahneus on vienyt mukanaan ja ylikapasiteettisia ja -hintaisia laitteita on sitten hankittu useita vaikka yhdelläkin pärjättäisiin.

Miksikö? No ei ostaja tyhmä ole, hän vain on saanut jonkinlaisen kick backin jokaisesta sopimuksesta. Luultavasti henkilö sai useita satasia jokaista konetta kohden kuukaudessa. SUIO osalta ehkä viisinumeroisen summan per vuosi. Nettona.

SIL avainhenkilöt ja SUIO sen aikainen johto ei huomannut koska he tiesivät että tj on palkattu sopimuksella jossa hän saa sekä muodollista palkkaa että nostaa muuta kautta (it palvelut ja konsultointi sekä ohjelmistokehitys) sen lopun. He eivät tajunneet että heitä huijattiin tiskin alta kopiokonesoppareiden kautta. Eivät edes vaikka kävivät paikan päällä jossa oli useita koppareita, kaikki räikeästi satakertaiselle toimistoväelle tarkoitettuja ja osa vuodesta toiseen edes kytkemättä käyttöön.

Kuinka väärin on sitten se että teet laittoman sopimuksen, huijaat ja sinua sitten huijataan? No on se väärin, ei SIL eikä yksikään muu toimija voin näin tehdä.

Jälkipyykissä on sitten tapahtunut seuraavaa, huomio on aivan liikaa keskittynyt kopiokoneisiin vaikka osa ole tajunnut mistä siinä oli kyse. Oikeusprosessia ei liiton toimesta edes nostettu aiempia vastuullisia kohtaan vaan annettiin niiden vanhentua. Sen sijaan koko kasa on lyöty yhden henkilön niskaan joka oli vain osasyyllinen.

Enempää en tästä jaksa, itse toivoisin että liiton nykyinen kolmikko ymmärtäisi kantaa vastuunsa ja vetäytyisi kokonaan pois.

Liitto on hyvä asia ja ei ole syytä antaa tilanteen viedä sitä vielä nykyistä syvemmälle.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta