Marian palvonta ???

Katollisessa ja käsittääkseni myös ortodoksi kirkossa viljellään sanontaa tai rukousta, Maria JUMALANÄITI esirukoile puolestamme ,sekä myös muilta vainajilta pyydetään esirukousta.

Jumalanäiti, se on kyllä aika rohkeesti sanottu , eihän ihminen voi olla Jumalanäiti , Jeesus käytti itsestään sanaa; ihmisenpoika , Jeesus oli sekä ihminen että Jumala , Sillä raamatun mukaan Jumalan henki asui Hänessä koko täyteydessään.

Jeesus syntyi mariasta ja sikisi PyhästäHengestä , eikä ihmisen siemenestä, siksi Jeesus oli synnitön , Hänessä ei vaikuttanut ihmisen perisynti.

Jeesus oli siis peräisin Jumalasta ja Jumalan pyhästä hengestä, joka sai ihmisen muodon Marian kohdussa. Jeesus oli siis ihmisen pojan äiti, mutta ei koskaan Jumalan äiti, sillä Jumalahan on Luoja joka on meidät luonut, eikä toisinpäin.

Raamattu kieltää vainajahenkiin yhteyden ottamisen , jotkut meediot ym, ottavat yhteyttä vainajahenkiin, itseasiassahan he ottavat yhteyden demoneihin jotka esiintyvät vainajina.
Näistä hän on esimerkkejä pilvinpimein miten ihmiset saaneet itseensä demoneita kun ovat olleet yhteydessä vainajahenkiin.

On siis hyvin vaarallista olla yhteydessä vainajahenkiin, tuo ortodoksinen ja katollinen käytäntö rukoilla esirukousta vainajahengiltä, on kyllä todella arveluttavaa ja raamatun vastaista.

Jeesus sanoi kun rukoilette rukoilkaa minun nimessäni.
Ilmoita

AAMEN
Ilmoita
Mitä pahaa Maria on tehnyt sinulle?
Ilmoita
>>Jeesus syntyi mariasta ja sikisi PyhästäHengestä , eikä ihmisen siemenestä, siksi Jeesus oli synnitön , Hänessä ei vaikuttanut ihmisen perisynti.>>

Onko Maria tarkoituksella kirjoitettu pienellä alkukirjaimella?

Tekikö Abderrahman Bouanane oikein puukottaessaan naisia?
Ilmoita
Bouanane kertoi puukotustensa lomassa huutaneensa Allahu Akbar -huutoja vahvistaakseen itseään. Hän korosti olevansa sodassa naisia vastaan.

–Se [Allahu Akbar -huuto] tarkoitti, että olen sodassa naisia vastaan. Eli en miehiä vastaan, Bouanane sanoi ja nauroi hytisten itsekseen.

Hymyillen hän tarkensi, että on kokenut naiset vihollisikseen jo pitkään.

–Ei ainoastaan Suomessa, vaan myös Marokossa, Italiassa ja Saksassa vihollisiani ovat naiset. Tuntuu siltä, että kaikki miehet ovat näiden uhreja, Bouanane sanoi ja ratkesi jälleen nauramaan.
Ilmoita
Alustuksessasi kirjoitatnäin: " Jeesus oli siis ihmisen pojan äiti, mutta ei koskaan Jumalan äiti ".
Mitä tuolla lauseella tarkoitatkaan niin tosi harhassa vaellat lahkolaisuuden eriseuroissa. Ortodoksiassa tuollainen on suorastaan Jeesuksen pilkkaa.
4 VASTAUSTA:
Anteeksi tuohon livahti kirjoitusvirhe, Jeesus oli siis ihmisenpoika ja Jumala .
Maria ei tietenkään voi olla Jumalanäiti sehän on Jumalan pilkkaa.
Jeesushan on itse luoja, ja Maria luotunsa.
Aloittaja kirjoitti:
Anteeksi tuohon livahti kirjoitusvirhe, Jeesus oli siis ihmisenpoika ja Jumala .
Maria ei tietenkään voi olla Jumalanäiti sehän on Jumalan pilkkaa.
Jeesus on Jumala, mutta ei Isä ja samalla Jumalan Poika.

1 Moos 1: 1 ¶ Alussa (be:resith) loi Jumala taivaan ja maan.

Hepreankielen sana resith tarkoittaa ensimmäiseksi ja aluksi.

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen (prototokos) ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Hebr 1:1-3, Hebr 1:1-6,13 , Kol 1:12-16, Joh 1:1-3, Joh 8:23-25,
Kai huomaat tuosta sanasta että ; Hänessä luotiin kaikki, Jeesus on siis luoja.
+Lisää kommentti
Maria lienee raamatun eniten arvoa ansaitseva hahmo vaikka valehtelikin raskauden alkuperästä.
Jos sanoi sen tuntuneen jumalaiselta niin ei se tarkoita että jumala oli asialla. Sittemmin äpäräpojasta tulikin itsetuhoinen haihattelija.
Ilmoita
Jälleen "viisaat riehuvat uskonnollisilla sivuilla", ilman mitään raamatun-tuntemusta, kunhan vain riehuvat. Kun SIKA kaataa ruokakuppinsa, niin kenelle se tekee haittaa ?
Ilmoita
Olisin kysynyt viestiketjun aloittajalta palvooko myös katoton kirkko mariaa? Katollinenhan mielestäsi sitä tekee. Hyvää kevättä!
1 VASTAUS:
Katolisen kirkon katekismuksesta saa käsityksen, että Maria olisi jonkinlainen rinnakkaislunastaja Jeesuksen kanssa ja Mariaan ohjataan turvautumaan kuoleman hetkellä. Eikö tämä ole suurta jumalanpilkkaa? Tosiaan, miten asia on ortodokseilla?
+Lisää kommentti
Athanasioksen uskontunnustus on yksi kolmesta ns. vanhan kirkon uskontunnustuksesta, joissa Raamatun keskeinen oppi kootaan tiivistettyyn muotoon. Siinä missä Apostolinen uskontunnustus keskittyy uskoon ja evankeliumiin ja Nikean uskontunnustus Jumalan tekoihin, Athanasioksen tunnustus kertoo, kuka Jumala on, millainen hän on.

Athanasioksen tunnustus on nimetty piispa Athanasioksen (295-373) mukaan, joka oli vanhan kirkon opettaja ja Aleksandrian piispa.

Athanasioksen tunnustus areiolaisuutta vastaan

Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.

Yhteinen kristillinen usko on tämä:

Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki:

Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.

Oikea oppi on tämä:

Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Marian palvonta ???

Katollisessa ja käsittääkseni myös ortodoksi kirkossa viljellään sanontaa tai rukousta, Maria JUMALANÄITI esirukoile puolestamme ,sekä myös muilta vainajilta pyydetään esirukousta.

Jumalanäiti, se on kyllä aika rohkeesti sanottu , eihän ihminen voi olla Jumalanäiti , Jeesus käytti itsestään sanaa; ihmisenpoika , Jeesus oli sekä ihminen että Jumala , Sillä raamatun mukaan Jumalan henki asui Hänessä koko täyteydessään.

Jeesus syntyi mariasta ja sikisi PyhästäHengestä , eikä ihmisen siemenestä, siksi Jeesus oli synnitön , Hänessä ei vaikuttanut ihmisen perisynti.

Jeesus oli siis peräisin Jumalasta ja Jumalan pyhästä hengestä, joka sai ihmisen muodon Marian kohdussa. Jeesus oli siis ihmisen pojan äiti, mutta ei koskaan Jumalan äiti, sillä Jumalahan on Luoja joka on meidät luonut, eikä toisinpäin.

Raamattu kieltää vainajahenkiin yhteyden ottamisen , jotkut meediot ym, ottavat yhteyttä vainajahenkiin, itseasiassahan he ottavat yhteyden demoneihin jotka esiintyvät vainajina.
Näistä hän on esimerkkejä pilvinpimein miten ihmiset saaneet itseensä demoneita kun ovat olleet yhteydessä vainajahenkiin.

On siis hyvin vaarallista olla yhteydessä vainajahenkiin, tuo ortodoksinen ja katollinen käytäntö rukoilla esirukousta vainajahengiltä, on kyllä todella arveluttavaa ja raamatun vastaista.

Jeesus sanoi kun rukoilette rukoilkaa minun nimessäni.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta