Koulukiusaamiset ovat käräjäsalikamaa

voiko koulukiusaamistapaukset viedä oikeuteen??
Ilmoita


Hei näinollenjoo,

Kysymyksesi on hyvä. Koulussa tapahtuva kiusaaminen voi täyttää rikoksentunnusmerkit ja voi sisältää useita rikosnimikkeitä. Poliisille kertominen riittää, sillä rikosnimikettä ei tarvitse tietää, kun tekee ilmoituksen poliisille. Poliisi arvioi onko tapahtunut rikos ja mistä rikoksesta on kyse. On tärkeää, että kiusaamisesta kertoo ensin luotettaville aikuisille, jotta tilanteeseen voidaan puuttua.

Voit halutessasi perehtyä tarkemmin rikosprosessin kulkuun Rikosprosessivideon avulla, jonka löydät tämän linkin kautta https://youtu.be/CNGA7t6KzMA. Voit myös käydä lukemassa aiheesta lisää RIKUn nuorten nettisivuilta osoitteesta http://nuoret.riku.fi/miten-auttaa-ystavaa/erotatko-rikoksen-kiusaamisesta-koulussa/.

Halutessasi voit tulla juttelemaan asiasta myös Rikosuhripäivystyksen chattiin, joka on auki arkisin klo 9-15 sekä maanantai-iltaisin klo 17-19 osoitteessa www.riku.fi/nuoret.

Ystävällisesti Rikosuhripäivystys
1 VASTAUS:
Rikosasian voi asianomistaja viedä oikeuteen vain, jos syyttäjä kieltäytyy, tai poliisin esitutkintaa ei suoriteta, tai se keskeytetään tai lopetetaan. Kaikissa tapauksissa tekijän on oltava 15 vuotta täyttänyt.
Tosin nykyisin on muotia saattaa opettaja, tai koulun rehtori oikeuteen valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.
+Lisää kommentti
Koulukiusaamisen vieminen oikeuteen edellyttää rikosasiassa, että tekijä on vähintään 15-vuotias. Silloin on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Koulukiusaamisen voi viedä oikeuteen myös riita-asiana, jossa uhri vaatii vahongonkorvausta. Täyden korvauksen periaatteen mukaan uhrille on täytynyt tulla korvattavia vahinkoja, eli jos kysymys olisi henkilövahingoista. Tällaisia vahinkoja voivat olla ruumiilliset vammat, jos uhria on lyöty tai psyykkinen vahongoittuminen, jolloin uhri tarvitsee psykiatrista hoitoa. Tällaisten vahinkojen hoitaminen aiheuttaa kustannuksia, joita tekijän on korvattava. Lisäksi uhrilla voi olla oikeus korvaukseen teon aiheuttamasta tilapäisestä haitasta tai kärsimyksestä. Viimeksi mainittu kärsimyskorvaus voi tulla kyseeseen vain tietyissä tilanteissa, kun teko on kohdistunut esim. uhrin vapauteen tai kunniaan.

Jos uhrille aiheutuisi vakavia psyykkisiä oireita, kuten pitkäaikainen masennut, voisi kysymykseen tulla myös ansionmenetysten korvaaminen, koska (opiskelevan) uhrin työllistyminen viivästyisi.

Korvausta voi vaatia tekijältä tai mahdollisesti myös oppilaitokselta, jos valvontavelvollisuutta ei ole noudatettu.
Ilmoita
Kiusaaminen ei ole rikoslain tuntema rikos. Jonkin muun rikoksen tunnusmerkkien olisi siis syytä täyttyä, jos rikosasia on mielessä.

Jos on syntynyt korvattavaa vahinkoa, myös siviilikanne on mahdollinen.
5 VASTAUSTA:
Pahoinpitely, kunnianloukkaus, vapaudenriisto, ryöstö, laiton uhkaus, jne. kyllä rikoslaista löytyy tunnusmerkistöjä kiusaajille. Ei kun rikosilmoitusta tekemään!
sesiitä kirjoitti:
Pahoinpitely, kunnianloukkaus, vapaudenriisto, ryöstö, laiton uhkaus, jne. kyllä rikoslaista löytyy tunnusmerkistöjä kiusaajille. Ei kun rikosilmoitusta tekemään!
Kyllä, kyllä. Minkään tunnusmerkistön nimi ei vain ole "kiusaaminen". Vaikkapa pahoinpitely on tietenkin rikos, olipa se sitten osa kiusaamista tai ei.
2647282 kirjoitti:
Kyllä, kyllä. Minkään tunnusmerkistön nimi ei vain ole "kiusaaminen". Vaikkapa pahoinpitely on tietenkin rikos, olipa se sitten osa kiusaamista tai ei.
Ei kiusaaminen, mutta löytyy myös "vainoaminen".
sesiitä kirjoitti:
Ei kiusaaminen, mutta löytyy myös "vainoaminen".
Vainoamisen tunnusmerkkinä on: on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta.
Jos 15 vuotias vainoaa 15 vuotiasta, niin millä mittatikulla vainotun pelko ja ahdistus voidaan mitata ?
sesiitä kirjoitti:
Ei kiusaaminen, mutta löytyy myös "vainoaminen".
Vainoaminen ei ole kovin läheistä sukua kiusaamiselle sekään, Tyypillinen tapaus on sellainen, jossa ollaan ex-puolison perässä.
+Lisää kommentti
Vahingonkorvaukseen voidaan tuomita alle 15 vuotiaskin. Kun vahinko on tahallinen, saa sen aina käydä viemässä poliisin tutkittavaksi. Kiusaamisiin liittyy usein erilaisia laittomia uhkauksia jotka kyllä laki tuntee ja niistä voidaan tuomio lukea. Mutta käräjöinti vie kauan aikaa. Joskus keväällä koulun pihalla tapahtunut voi olla vasta joulukuussa siellä käräjillä. Ja sitten valitetaan hoviin jne.
2 VASTAUSTA:
Yhteisenä nimittäjänä edellä kerrotuissa jutuissa on se, ettei lapsi vie yhtään juttua käräjille, ei siviilikanteella, tai rikosasiana, eikä alle 15 vuotias vaadi mitään, vaan hänen huoltajansa/holhoojansa, tai rikosasiassa syyttäjä. Alle 18 vuotias on vajaavaltainen, hänen asioistaan päättävät muut kuin lapsi itse.
Lapsi voi kyllä tehdä poliisille rikosilmoituksen, siinä ei ole mitään ikärajaa, mutta ennen esitutkinnan aloittamista poliisi ottaa yhteyden lapsen huoltajaan/holhoojaan.
Alaikäisen kohdalla poliisi siirtää ilmoituksen ensin lastensuojeluviranomaisille ja odottaa heidän raporttinsa ja tekee sen perusteella sitten päätöksen. Mutta kyllä alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen. Tietty oikeassa elämässä isä ja äiti sitten yleensä täyttävät vastuuvahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Alle 12-vuotiaiden töppäilyt korvataan yleensä suoraan ilman lisäkysymyksiä. Ei tarvitse vanhempien sydän kylmänä maksella naapurin mersu 500:sta.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Koulukiusaamiset ovat käräjäsalikamaa

voiko koulukiusaamistapaukset viedä oikeuteen??

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta