Onko potilastietojasi urkittu?

Lääkäri: Potilastietoja voi urkkia järjestelmästä vailla jäljen häivää!

Tähän on saatava muutos, pian!

https://yle.fi/uutiset/3-9270836
Ilmoita


On urkittu..tutun lääkärin puheista päätellen. Entä sinun?
Ilmoita
Myös potilasasiakirjamerkintöjen muokkailu jälkikäteen onnistuu ilman jälkien jäämistä. Väittävät, ettei tämä muka ole mahdollista, mutta kyllä on. Itsellänikin löytyy potilasasiakirjakopioita noin vajaan 20 vuoden takaa sekä parin vuoden takaa samat paperit. Nämä merkinnät ovat keskenään erilaiset, eli muokattu on, mutta muokkaushistoriaa ei ole. Jos joku väittää, ettei sähköisellä aikakaudella tällaista voi tapahtua, niin paskapuhetta, kyllä voi.
Ilmoita
Tuo uutinen on minusta suht. pieni ongelma kuitenkin... Suurin osa psykiatrisia palveluja käyttävistä on päinvastoin arkoja ja pelokkaita, koska ovat kokeneet vakavia traumoja elämässään, ja ovat stigmatisoituneet siitä että ovat saaneet psyykediagnooseja. He ovat useimmiten väkivallan uhreja itse, eivät väkivallantekijöitä. Tästä on siis ihan tutkimustietoa, Suomesta ja muualta maailmalta. On ennakkoluuloa, että mielenterveysongelmiin liittyisi väkivaltaisuutta.

Väkivaltaista käyttäytymistä ennustaa tutkimusten mukaan sellaiset asiat kuin alkoholi ja huumeet, miessukupuoli (nuoret miehet yliedustettuina), sosioekonomiset ongelmat eli köyhyys, ja rikollisuus. Väkivallantekijät eivät yleensä ole asiakkaina mt-palveluissa. Eivät hakeudu sinne vapaaehtoisesti. Ne jotka hakeutuvat, ovat tiedostavampia, sellaisia herkempiä ihmisiä jotka kokevat sellaista kärsimystä josta haluavat puhua toiselle. Joskus heillä voi olla suurta masennusta ja itsetuhoisuutta, joka pakottaa viime kädessä menemään terveyskeskukseen, hakemaan lähetettä psyk.polille, tai sairaalan päivystykseen.

Iso ongelma on se että lääkärit ja hoitajat pääsevät nykyään lukemaan psykiatrin ja psykologin merkintöjä ihan suoraan, kysymättä potilaalta. Ihminen voi puhua elämäntilanteestaan psykologille, hyvin arkaluontoisia juttuja, joita luulee luottamuksellisiksi. Kaikki kirjataan, monesti kirjauksiin tulee virheitäkin. Kirjaukset ovat aina kirjoittajan omia tulkintoja. Nämä sepustukset luetaan sitten yleislääkärissä ja fysioterapiassa ja joskus kuulemma hammaslääkärilläkin. Kertomatta aina edes henkilölle itselleen että on luettu. Tämä murentaa luottamuksellisuuden kokonaan. Kukaan järkevä ihminen ei kerro elämänsä vaikeista asioista toiselle, joka sitten levittelee ne ympäriinsä "terveydenhuollon" nimissä. Tähän asiaan pitäisi saada muutos todella, ja nopeasti.
Ilmoita
Lisäys: en tiedä mihin hävisi tästä se linkki jota tarkoitin äsken viestissäni "Uutisella"... Se oli Ylen uutinen, jonka mukaan poliiseille halutaan antaa suurempi oikeus ihmisten terveystietoihin. Lääkäreiden pitäisi antaa tietoja jos epäilevät jonkun voivan käyttäytyä väkivaltaisesti. Linkki oli tuossa viestini edellä. Ylläpito varmaan jostain syystä poisti sen ennen kuin ehdin huomata... Sitä siis kuitenkin tarkoitin.

Mutta koska linkki johon kirjoitukseni viittasi hävisi vastaan samantien siihen mikä näkyy nyt tuossa yllä: että on poistettu tekstiä potilasasiakirjasta. Sellaisessa tapauksessa se poistettu teksti varmasti löytyy hallintoylilääkärin versiosta. Sillä kun potilaskertomuksista poistetaan jotain, se ei poistu pysyvästi vaan menee vain "taustatiedostoon". Taustatiedosto näkyy hallintoylilääkäreille ja muille vastaaville, jotka ovat velvollisia joskus vastaamaan viranomaisten kuten Valviran ym. selvityksiin hoitovirheistä.
Taustatiedosto ei näy tavallisessa potilastyössä. Jos haluat selvittää, onko muutettu merkintä vielä olemassa, kysy hallintoylilääkäreiltä tai tietosuojavastaavalta. Tee vaikka selvityspyyntö.
Ilmoita
On tämä kyllä ihan väärin kun menet vaikka terveyskeskuksen psykologille juttelee niin heri seuraava lääkäri vaikka fysiatri tai hammaslääkäri voi lukea mitä juttelit psykologille...Tähän tulis saada muutos pian!
3 VASTAUSTA:
Hyvin yksinkertaista: määrittelet itse ne näkyvyyden rajat omakanta-palvelussa. www.kanta.fi
ertfhgfdsfgh kirjoitti:
Hyvin yksinkertaista: määrittelet itse ne näkyvyyden rajat omakanta-palvelussa. www.kanta.fi
Silti saman hoitoyksikön (sairaanhoitopiirin?) sisällä tiedot näkyy ristiin.
Saman sh-piirin sisällä ei voi tehdä kieltoja erikoisalojen välillä. Voi tehdä sen että erikoissairaanhoidon tiedot eivät näy perusterveydenhuoltoon ja päinvastoin, mutta ei muuta. Eli perusterveydenhuoltoa on esim. psyk.poli ja siellä psykologi ja psykiatri, ja heidän kirjauksensa näkyvät siis terveyskeskuksen yleislääkärille, hammaslääkärille, fysioterapeutille ym. etkä voi mitenkään sitä estää. Vastaavasti sairaaloissa ja kaikissa muissa erikoissairaanhoidon toimipisteissä potilastekstit näkyvät hoitaville henkilöille, erikoisalasta riippumatta. Esim. sairaalan ensiavun sairaanhoitajaopiskelija, ihotautilääkäri ja gynekologi voivat lukea psykiatrian kirjauksia, ja usein lukevatkin, ainakin oman ja tuttavieni kokemukseni mukaan. Informaatio Omakannassa on epäselvää, se on paloittain siellä ja täällä eri kohdissa, ja esimerkiksi käsite "terveydenhuollon yksikkö" on hankala koska se tarkoittaa käytännössä koko sairaanhoitopiiriä, ei yksittäistä sairaalaa tai terveyskeskusta, vaikka näin voisi luulla,...
+Lisää kommentti
Hyvä systeemi olisi, että puhelimeen tulee viesti, että kuka urkkii ja miksi. Nimi ja ammatti , laitos jne.
Minulle on ihan ok, että tietojani katsoo, mutta haluaisin tietää että kuka ja miksi.
Tämä estäisi väärinkäytökset ja loisi oikeusturvaa.
Ilmoita
Onko mahdollista vaatia, että potilastietoja ei saa nähdä kuin hoitava lääkäri? Valitettavasti terveydenhoitoalalla työskentelevät eivät noudata vaitiolovelvollisuutta, asioita kerrotaan puolisolle, ystäville.

Voiko potilastiedot yksinkertaisesti vaatia poistettaviksi esim lakimiehen avulla?
Ilmoita
"Onko mahdollista vaatia, että potilastietoja ei saa nähdä kuin hoitava lääkäri? "

Ei ole mahdollista julkisella sektorilla. Yksityisillä lääkäriasemilla voi salata verkossa vaikka jokaisen käynnin, niin ettei tekstejä näe kukaan muu kuin hoitava lääkäri. Tämä on lääkäriasemien tarjoamaa palvelua, niille joille on varaa kyseisiä lääkäriasemia käyttää. Yksityisyys on kilpailutekijä. Epätasa-arvoa tämäkin.

"Voiko potilastiedot yksinkertaisesti vaatia poistettaviksi esim lakimiehen avulla? "
Henkilötietolain mukaan potilastiedot ovat henkilötietoja, ja ne on voitava tarkistaa ja oikaista. Tarpeeetonta henkilötietoa ei saa tallentaa. Potilaana ollut voi vaatia joko virheellisten tietojen korjaamista tai tarpeettomien tietojen poistamista. Mikä tulkitaan virheelliseksi tai tarpeettomaksi on ylilääkärien harkinnanvaraisesti päätettävissä. Objektiiviset asiavirheet varmaan korjataan, mutta muuten potilastiedoissa on todella paljon tulkinnanvaraista. Varsinkin eräillä aloilla kuten psykiatriassa. Se taas mikä on tarpeetonta voi olla potilaan vaikea osoittaa...

Näitä muutoksia voi vaatia oikaisupyynnöllä (vapaamuotoisella kirjeellä tai lomakkeella joka on yleensä sairaanhoitopiirin sivulla) ja jos ei tähän suostuta, tehdä muistutuksen ja siitä vielä valituksen. Asian voi viedä sen jälkeen aluehallintovirastoon. Joissakin asioissa tietosuojavaltuutettukin voi ottaa kantaa.

Minä sain eräisiin potilaspapereihini aika paljon muutoksia oikaisupyynnöllä. Esitin asiat suunnilleen seuraavasti: "Potilaskertomuksen mukaan olen kohdassa xx sanonut näin ja näin. Sanomani on kirjattu virheellisesti. Tosiasiassa sanoin näin ja näin. Pyydän että merkintä oikaistaan siten että se kuuluu seuraavasti..." Tällä tavalla oikaistiin usea kohta. Sitten tein muistutuksen eräästä asiasta joka oli väärinkäsitys ja jota he eivät suostuneet ensin muuttamaan. Perustelin sitä aika laajasti, kysyin asiassa neuvoa mm. potilasasiamieheltä, ja siinä oli tukena myös yksityislääkärin lausunto. Tämä muistutus meni ylemmälle tasolle kuin oikaisupyyntö ja siinä sain lopulta senkin vaatimukseni läpi. Mutta kyllä se vaivaa vaati...

Potilaan asemassa oleva voi myös pyytää sairaanhoitopiiriä lisäämään potilaskertomukseensa täydentäviä asiakirjoja. Esim. ulkopuolisten lääkärien lausuntoja. Jos näitä lähettää, ne tallennetaan asianhallintajärjestelmään, mutta ei välttämättä potilaskertomukseen, joka näkyy hoitotyössä. Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje on että voisi pyytää myös tätä, että ulkopuolisten lausunnot näkyisivät potilaskertomuksessakin. Mutta se on ylilääkärien harkittavissa eikä siihen ole pakko suostua. Ei ole yleensä tapana. Mielestäni pitäisi olla...

Potilaan oikeuksia pitäisi parantaa. Ihmiset ovat ensisijaisesti aina kansalaisia, vasta sitten jotain muuta esim. potilaita.
2 VASTAUSTA:
Voihan sitä vaatia aina kaikenlaista, mutta mitään tietoja ei ole mikään pakko korjata, täydentää, tai muutoin muokata. Jokainen lääkäri päättää itse mitä sinne kirjaa tai jättää kirjaamatta, eikä siihen ole muilla nokan koputtamista. Jokainen lääkäri päättää myös itse siitä, onko hänen kirjauksissaan fiksaamista vai ei. Tässä voi toki olla vaihtelua toimipaikka- ja lääkärikohtaisesti, oman kokemukseni mukaan ainoa mihin suostutaan on se, että potilas toimittaa oman näkemyksensä, joka sitten liitetään potilasasiakirjoihin. Tuolla potilaan omalla näkemyksellä tosin ei ole mitään virkaa, joten kyse on lähinnä täysin tyhjänpäiväisestä tempusta välttää asioiden korjausvastuu.
Potilaan oma näkemys, jos sen voisikin liittää potilasasiakirjoihin. Tehdäänkö näin jossain? Nimittäin minulle on sanottu, että oma näkemykseni voidaan liittää sairaanhoitopiirin asianhallintajärjestelmään, mutta ei potilaskertomukseen. Tarkoittaa siis sitä, että asianhallintajärjestelmä on se missä käsitellään muistutukset ym., ei sama järjestelmä jota lääkärit käyttävät potilastyössään. Hoitavat lääkärit eivät siis näe omaa näkemystäni, koska heillä ei ole oikeuksia asianhallintajärjestelmään.

On tietysti periaatteessa hyvä, että hoitotyössä olevat eivät näe mitä muistutuksia ja oikaisuja potilas on joskus tehnyt. He näkevät vain niiden lopputuloksen, oikaistun/ei-oikaistun potilaskertomuksen. Mutta koska he eivät näe potilaan itsekirjoittamaa näkemystä tilanteestaan ei sillä ole käytännössä mitään virkaa.

Potilaan oma näkemys pitäisi voida liittää potilaskertomukseen, jotta sen näkevät kaikki häntä hoitavat.
+Lisää kommentti
Kantapalveluun ei ole pistetty näkyviin mitään terveystietoja mitkä on lääkäri kirjoittanut käynnillä. Onko muilla näin
2 VASTAUSTA:
Ne varmaan vain viipyvät, tai sitten ne on viivästetty tarkoituksella. Viivästäminen on mahdollista silloin kun epäillään että merkintöjen näkeminen voisi vaarantaa potilaan tai jonkun muun terveyttä. Se on aika kyseenalainen peruste, varsinkin kun viivästäminen voidaan tehdä joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Potilaan asema on tässäkin heikko. Mutta aina voi kääntyä potilasasiamiehen puoleen tai muuten koettaa kyseenalaistaa viivästämispäätöstä. Kysy ainakin ensin, onko tehty virallista päätöstä viivästämisestä.
No ne tulee sinne viiveellä. Tämä on täysin paikka- ja paikkakuntakohtaista. Toisissa tulee viikon-parin viiveellä, toisissa taas voi mennä kuukausiakin.
+Lisää kommentti
Tietojen luvaton urkinta on näköjään mennyt sellaisiin mittasuhteisiin, ettei sitä pystytä enää rajoittamaan ollenkaan
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Onko potilastietojasi urkittu?

Lääkäri: Potilastietoja voi urkkia järjestelmästä vailla jäljen häivää!

Tähän on saatava muutos, pian!

https://yle.fi/uutiset/3-9270836

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta