Kirkko ja kaupunki -lehti kasteesta ja kastamatta jättämisestä

"Lapsen kastamatta jättäminen yleistyy Suomessa. Muutos koskee myös perheitä, joissa vanhemmat tai toinen heistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Kastamattomuuden yleisin syy on se, että vanhemmat haluavat antaa lapselle mahdollisuuden päättää myöhemmin itse kasteesta ja kirkon jäsenyydestä.

Tiedot käyvät ilmi tämän vuoden helmikuussa tehdystä Kirkon tutkimuskeskuksen kastekyselystä.

Merkittäväksi perusteluksi lapsen kastamattomuudelle nousi myös se, että vanhempi ei pidä itseään uskovaisena (55 prosenttia) tai hänellä on ohut side kirkkoon (47 prosenttia). Puolet vastaajista sanoi puolison vaikuttaneen siihen, että lasta ei kasteta.

Yksi kymmenestä vastaajasta piti tärkeänä syynä kastamattomuudelle sitä, että kasteesta ei saa tehtyä omannäköistä juhlaa.

Asuinpaikka nousee kirkon jäsenillä merkittävimmäksi kastamiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Helsingissä asuvat kirkon jäsenet jättävät lapsensa kastamatta todennäköisemmin kuin muualla asuvat. Kyselyyn vastanneet naiset päätyivät miehiä harvemmin kastamaan lapsensa.

Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki kiinnittää huomiota siihen, että kyselyn mukaan enää hieman yli puolet (56 prosenttia) suomalaisista vanhemmista pitää uskonnollista seremoniaa tärkeänä lapsen syntymän yhteydessä.

– Kun kastetta tärkeänä pitävien vanhempien osuus laskee tietyn rajan alle, seurauksena voi olla kasteiden määrän nopea luisuminen. Ruotsissa lapsen kastamatta jättäminen lähti selkeästi kiihtymään, kun noin kolmannes jätti lapsensa kastamatta. Suomessa ollaan nyt siinä pisteessä, Salomäki sanoo."

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/helsingissa-asuvien-lapset-jaavat-kastamatta-muita-useammin

Juttu jatkuu vielä syillä miksi jotkut kastavat lapsiaan, mutta en nähnyt sitä kopioimisen arvoisena. Jos jotakuta kiinnostaa niin lukekoon linkistä loput. Kuitenkin tuo, että Suomessa ollaan nyt samassa tilanteessa kasteiden osalta kuin Ruotsissa aikaisemmin on melko merkittävä juttu lasten kirkkoon kuulumisen kannalta.
IlmoitaVastaa alkuperäiseen viestiin

Kirkko ja kaupunki -lehti kasteesta ja kastamatta jättämisestä

"Lapsen kastamatta jättäminen yleistyy Suomessa. Muutos koskee myös perheitä, joissa vanhemmat tai toinen heistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Kastamattomuuden yleisin syy on se, että vanhemmat haluavat antaa lapselle mahdollisuuden päättää myöhemmin itse kasteesta ja kirkon jäsenyydestä.

Tiedot käyvät ilmi tämän vuoden helmikuussa tehdystä Kirkon tutkimuskeskuksen kastekyselystä.

Merkittäväksi perusteluksi lapsen kastamattomuudelle nousi myös se, että vanhempi ei pidä itseään uskovaisena (55 prosenttia) tai hänellä on ohut side kirkkoon (47 prosenttia). Puolet vastaajista sanoi puolison vaikuttaneen siihen, että lasta ei kasteta.

Yksi kymmenestä vastaajasta piti tärkeänä syynä kastamattomuudelle sitä, että kasteesta ei saa tehtyä omannäköistä juhlaa.

Asuinpaikka nousee kirkon jäsenillä merkittävimmäksi kastamiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Helsingissä asuvat kirkon jäsenet jättävät lapsensa kastamatta todennäköisemmin kuin muualla asuvat. Kyselyyn vastanneet naiset päätyivät miehiä harvemmin kastamaan lapsensa.

Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki kiinnittää huomiota siihen, että kyselyn mukaan enää hieman yli puolet (56 prosenttia) suomalaisista vanhemmista pitää uskonnollista seremoniaa tärkeänä lapsen syntymän yhteydessä.

– Kun kastetta tärkeänä pitävien vanhempien osuus laskee tietyn rajan alle, seurauksena voi olla kasteiden määrän nopea luisuminen. Ruotsissa lapsen kastamatta jättäminen lähti selkeästi kiihtymään, kun noin kolmannes jätti lapsensa kastamatta. Suomessa ollaan nyt siinä pisteessä, Salomäki sanoo."

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/helsingissa-asuvien-lapset-jaavat-kastamatta-muita-useammin

Juttu jatkuu vielä syillä miksi jotkut kastavat lapsiaan, mutta en nähnyt sitä kopioimisen arvoisena. Jos jotakuta kiinnostaa niin lukekoon linkistä loput. Kuitenkin tuo, että Suomessa ollaan nyt samassa tilanteessa kasteiden osalta kuin Ruotsissa aikaisemmin on melko merkittävä juttu lasten kirkkoon kuulumisen kannalta.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta