Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä;

Anonyymi

Pyhä Henki on Persoona Hän on myös Jumala.

KR 1933/-38 Jes. 63:10
Mutta he niskoittelivat
ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä;
ja niin hän muuttui heidän vihollisekseen,
hän itse soti heitä vastaan.

Biblia (1776) Jes. 63:10
Mutta he olivat vastahakoiset,
ja vihoittivat hänen Pyhän Henkensä;
sentähden hän muuttui heidän viholliseksensa,
ja soti heitä vastaan.

10 kommenttia

Vastaukset

 • Onneksi tuulee niin pyhä henki ei juurikaan haise.

  • suu hygieenan laiminlyönnin vuoksi ihmisen hengitys haisee ja tuohon asiaan voi auttaa vain hampaiden päivittäinen pesu.

   Kun taas synnin aiheuttamaan syyttävän omantunnon tuskaan.
   Auttaa vain Jumalan Pojan Veri

   Johanneksen evankeliumi Kirkko Raamattu 1933/-38
   16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
   16:8 Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: >> Jakeen lisätiedot
   16:9 synnin, koska he eivät usko minuun;
   16:10 vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;
   16:11 ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
   16:12 Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
   16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
   16:14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
   16:15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
   16:16 Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut."


  • Melkoinen verenluovuttaja täytyy ollut olla jos kaikille mönjää riittää. Käytetäänkö sitä sisäisesti vai ulkoisesti?
   Se että pöljäili ittensä paaluun oli ihan oma moka ilman suurempia ympäristövaikutuksia.


  • KR 1933/-38 Suomennos Apostolien Teot

   2:38 Niin Pietari sanoi heille:
   "Tehkää parannus
   ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi,
   niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
   2:39 Sillä teille
   ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu
   ja kaikille,
   jotka kaukana ovat,
   ketkä ikinä Herra,
   meidän Jumalamme,
   kutsuu."
   2:40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti;
   ja hän kehoitti heitä sanoen:
   "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."

   2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan,
   ne kastettiin,
   ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

   Ilman parannuksen tekemistä, ei saa syntejä anteeksi.

   https://www.youtube.com/watch?v=QwXfb0a-hB8


 • KR 1933/-38 Luukkaan evankeliumi:
  1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:
  "Pyhä Henki tulee sinun päällesi,
  ja Korkeimman voima varjoaa sinut;
  sentähden myös se pyhä, mikä syntyy,
  pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

  Apostolien teot: 1:8
  vaan,
  kun Pyhä Henki tulee teihin,
  niin te saatte voiman,
  ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa
  ja Samariassa
  ja aina maan ääriin saakka."

  3:14 Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies,
  3:15 mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat.
  3:16 Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.
  3:17 Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin.
  3:18 Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. >> Jakeen lisätiedot
  3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
  3:20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
  3:21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.
  3:22 Sillä Mooses on sanonut:
  'Profeetan,
  minun kaltaiseni,
  Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta;
  häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
  3:23 Ja on tapahtuva,
  että jokainen,
  joka ei sitä profeettaa kuule,
  hävitetään kansasta.'

 • Jumala on absoluuttinen ykseys, eikä näin ollen voi jakaantua mihinkään erillisiin sivupersooniin. Se tekisi Jumalasta jakomielitautisen. Pyhä henki on se yksi ja ainoa, jakamaton Jumala itse, ei mikään erillinen persoona, sillä Jumala on pyhä henki.

  • KR 1933/-38
   Room. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
   8:10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. >> Jakeen lisätiedot
   8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
   8:12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
   8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
   8:14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
   8:15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

   1.Pietarin kirje:
   1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. >> Jakeen lisätiedot

   1.Johanneksen kirje:
   4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

   Johanneksen evankeliumi:
   15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

   16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.


 • Pyhä Henki ei ole persoona eikä Jumala!

  Jes. 63:10 -11 on Rooman kirkon toimesta ns. Raamattuun luoma ja muokkaama manipulaatio* 200-luvulla jKr. Jesaja ei ole tuota kirjoittanut eikä Jumala ole niin sanonut. Tuo Pyhä Henki-oppi on vastoin Jumalan oppia.

  Rooman kirkko loi lisäjumalan Pyhä Henki-persoonan ja suunnitteli muokkasi Pyhä Henki-opin ja päätti, teki päätöksen Jumalasta ja Pyhästä Hengestä v 381 jKr. !
  Jesaja kirjoitti koko kirjansa ja nuo jakeet 10-11 ilman Pyhä Henki- sanaa v 740-687 eKr. !

  Rooman kirkko teki muutti alkuperäisen ”Minä olen”-jumalan identiteetin ”Me olemme”-jumalan identiteetiksi. Tuota alkuperäistä Jumalaa ja hänen oppiaan meidän tulee rakastaa eikä rakastaa mitään muuta Jumalaa ja ihmisoppia!

  Ekumeenisten organisaatioiden käytössä olevat Raamatut ovat Rooman kirkon alustamia, ensialkuun muokkaamia manipulaatioita noin 200-luvulta alkaen. Ja nuo Raamatut ovat tuon alustuksen alkumuokkaamisen jälkeen Suomessa käytössä, suomenkielelle käännettyinä alkaen vuosilta n. 1542 -1776. Ja niinpä Suomen Raamatuista löytyy Rooman kirkon oppi, uskonto ja uskonnollisuus, ihmisopit.

  Syy moniin ristiriitoihin ns. Raamatuissa johtuu Rooman kirkosta alkujaan, koska näissä kirjoissa on molemmat opit: Jumalan oppi ja ihmisten oppi.
  Tuosta seuraa että meidän tällä keskustelupalstalla kommentoijien erimielisyydet johtuvat Ekumeenisista kirkoista ja heidän laatimistaan ylläpitämistään sekavista ns. Raamatuista!

  Ratkaisu. Ehdotan ratkaisua nykyiseen sekavaan tilanteeseen: Tee Uskon teko, aloita Parannuksen teko.
  Ratkaisu koskee kaikki protestanttisia kirkkoja ja kirkko-nimeä kantavia kirkkoja. Käytetään Meidän henkilökohtaista päätösvaltaa siten, että Me itse perkaamme juurineen pois Uskostamme kaikki kirkkotiet, kirkonmiesten toimivallan, eri nimisten ihmisten opit ja raamattujen manipulaatiot Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan oppi - uskomme ja Oman hyvän siunatun elämämme ja Oman ylöstempauksemme tähden! Matt. 15:13….Matt. 15:8-9 kyse on tuossa Suomen kansasta. Kirkkoteiltä ei ketään ylöstemmata!

  Selvennys: "manipulaatio* ". Tarkoitan manipulaatiolla sitä, että Manipulaatio on tarkoituksellista ihmisopin esilletuomista uskonelämään sisältyväksi ja tarkoituksellista ohjaamista ja johtamista pois Jumalan opista ja Profeettojen ja Apostolien opetuksesta. Psykologinen manipulointi on toimintaa, jonka avulla pyritään aktiivisesti vaikuttamaan toisten toimintaan ja ajatuksiin. tarkoitus on käsitellä, vaikuttaa ihmisiin taitavasti, muuntaa tietoja omien etujen tähden!

  Kirkastakoon tuossa ed. kaikki kirjoitettu Isä Jumalaa ja Jeesusta Kristusta meidän Herraamme! Aamen.

 • KR 1933/-38 5 Mooses 18:18-20
  Profeetan [Jeesuksen] minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta,
  sinun [Mooses] kaltaisesi,
  ja minä panen sanani hänen suuhunsa,
  ja hän puhuu heille kaikki,
  mitä minä käsken hänen puhua.
  18:19 Ja joka ei kuule minun sanojani,
  joita hän minun nimessäni puhuu,
  hänet minä itse vaadin tilille.
  18:20 Mutta profeetta,
  joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin,
  jota minä en ole käskenyt hänen puhua,
  tahi puhuu muiden jumalien nimessä,
  sellainen profeetta kuolkoon.'

 • KR 1933/-38 Filippiläiskirje:
  3:1 Sitten vielä,
  veljeni,
  iloitkaa Herrassa!
  Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä,
  ja teille se on turvaksi.

  3:2 Kavahtakaa noita koiria,
  kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä,
  kavahtakaa noita pilalle leikattuja.

  3:3 Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me,
  jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa
  ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa,
  emmekä luota lihaan,

  3:4 vaikka minulla on,
  mihin luottaa lihassakin.
  Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan,
  niin voin vielä enemmän minä,

  3:5 joka olen ympärileikattu kahdeksan päiväisenä
  ja olen Israelin kansaa,
  Benjaminin sukukuntaa,
  hebrealainen hebrealaisista syntynyt,
  ollut lakiin nähden fariseus,

  3:6 intoon nähden seurakunnan vainooja,
  lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.

  3:7 Mutta mikä minulle oli voitto,
  sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.

  3:8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin,
  Kristuksen Jeesuksen,
  minun Herrani,
  tuntemisen rinnalla,
  sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki
  ja pidän sen roskana
  - että voittaisin omakseni Kristuksen

  3:9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä
  ja omistavan,
  ei omaa vanhurskautta,
  sitä,
  joka laista tulee,
  vaan sen,
  joka tulee Kristuksen uskon kautta,
  sen vanhurskauden,
  joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

  3:10 tunteakseni hänet
  ja hänen ylösnousemisensa voiman
  ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden,
  tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta,

  3:11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.

  3:12 Ei niin,
  että jo olisin sen saavuttanut
  tai että jo olisin tullut täydelliseksi,
  vaan minä riennän sitä kohti,
  että minä sen omakseni voittaisin,
  koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

  3:13 Veljet,
  minä en vielä katso sitä voittaneeni;
  mutta yhden minä teen:
  unhottaen sen,
  mikä on takana,
  ja kurottautuen sitä kohti,
  mikä on edessäpäin,

  3:14 minä riennän kohti päämäärää,
  voittopalkintoa,
  johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.

  https://www.youtube.com/watch?v=gwJ1wL3ltXA

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.