Ulosotto käytännössä - miten tässä tapauksessa?

Saan siis varhennettu vanhuuseläkettä, sanotaan vaikkapa 1200 euroa ja neljän viikon välein työmarkkinatukea, sanotaan vaikkapa 500 euroa; molemmat siis nettona!

Ymmärrän, että molemmat lasketaan tulopohjaan, jonka perusteella ulosotettava summa määräytyy eli tässä tapauksessa se olisi noin 570 euroa.

Mutta miten tämä käytännössä peritään? Peritäänkö koko summa eli 570 euroa varhennetusta eläkkeestä, jolloin käteen kilahtaisi eläkettä 630 euroa vai jyvitetäänkö tuo osiin ja osa otetaan myös työmarkkinatuesta?

Miten sitten, kun kuukauteen saattaa tulla kaksikin työmarkkinatukea?

Onko kokemuksia/tietoa asiasta?
Ilmoita


Jaaaa...no mulla ei viedä ko eläkkeestä vaan, työmarkkinatukeen ei kosketa !
Ilmoita
Työmarkkinatuesta ei ikinä ulosmitata, eikä myöskään Kelan maksamista eläkkeistä eikä sosiaalietuuksista, koska ne ovat kaikki ulosottokelvottomia (vaikka osa niistä lasketaankin mukaan tulopohjaan).

Jos varhennettu vanhuuseläkkeesi on muun kuin Kelan maksamaa (niin kuin se määrästä päätellen on), se on ulosottokelpoista ja siitä ulosmitattava määrä lasketaan kaavan mukaan työmarkkinatuen ja eläkkeen yhteissummasta.
14 VASTAUSTA:
Voi ollakkin näin, mutta mulla ei ole laskettu mitään yhteen, otettu vain eläkkeestä taulukon mukainen maksu, ei työmarkkinatuesta mitään.
Eläkkeestä otetaankin taulukon mukainen maksu ja työmarkkinatuesta ei mitään.

Eläkkeestä otettavan summan perusteena on siis työmarkkinatuen ja eläkkeen yhteissumma.
Anonyymi kirjoitti:
Eläkkeestä otetaankin taulukon mukainen maksu ja työmarkkinatuesta ei mitään.

Eläkkeestä otettavan summan perusteena on siis työmarkkinatuen ja eläkkeen yhteissumma.
Niin. Mulla ei siis ole laskettu niitä yhteen, vain eläkkeestä menee taulukon mukainen maksu.
Anonyymi kirjoitti:
Voi ollakkin näin, mutta mulla ei ole laskettu mitään yhteen, otettu vain eläkkeestä taulukon mukainen maksu, ei työmarkkinatuesta mitään.
Saattaa olla, että olen erehtynyt siinä, että työmarkkinatuki laskettaisiin mukaan tulopohjaan.
Kiero ulosottomies voi viedä laittomasti esim. toimeentulotuet (kuten itseltä tehtiin). Mutta se on laitonta ja pitää pyytää heti palauttamaan rahat ja tehdä valitus.
Ulosottomies saa viedä säästöön jääneet toimeentulotuet, jos pankkitilin saldo on enemmän kuin puolitoistakertainen suojaosuus.
Uusi
Anonyymi kirjoitti:
Saattaa olla, että olen erehtynyt siinä, että työmarkkinatuki laskettaisiin mukaan tulopohjaan.
Joo olen erehtynyt. Nyt seuraava on 100-prosenttisen varmaa tietoa:

Ulosmittauskelvottomista tuloista osa siis lasketaan mukaan tulopohjaan, osa ei.

Sellaiset etuudet, jotka maksetaan palkan sijasta, kuten kansaneläke ja takuueläke, lasketaan mukaan tulopohjaan. (Olin aiemmin tulkinnut laista, että myös työmarkkinatuki olisi tällainen, mutta ei ole.)

Sellaisia avustuksia tai kustannusten korvauksia, jotka on myönnetty eläke- ja sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen, ei lasketa mukaan tulopohjaan. Tällaisia tuloja ovat lapsilisä, kunnan maksama elatustuki, äitiysavustus, asumistuki, vammaistuki, työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä lasten kotihoidon tuki.

Aiemmin olen monta kertaa väittänyt virheellisesti, että esim. työmarkkinatuki laskettaisiin tulopohjaan.
Uusi
Anonyymi kirjoitti:
Joo olen erehtynyt. Nyt seuraava on 100-prosenttisen varmaa tietoa:

Ulosmittauskelvottomista tuloista osa siis lasketaan mukaan tulopohjaan, osa ei.

Sellaiset etuudet, jotka maksetaan palkan sijasta, kuten kansaneläke ja takuueläke, lasketaan mukaan tulopohjaan. (Olin aiemmin tulkinnut laista, että myös työmarkkinatuki olisi tällainen, mutta ei ole.)

Sellaisia avustuksia tai kustannusten korvauksia, jotka on myönnetty eläke- ja sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen, ei lasketa mukaan tulopohjaan. Tällaisia tuloja ovat lapsilisä, kunnan maksama elatustuki, äitiysavustus, asumistuki, vammaistuki, työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä lasten kotihoidon tuki.

Aiemmin olen monta kertaa väittänyt virheellisesti, että esim. työmarkkinatuki laskettaisiin tulopohjaan.
No kyllä varmasti laskevat työmarkkinatuen tulopohjaan ja peruspäivärahan myös (vaikka se onkin vääryys).
Uusi
Virheellisestä ulosotosta pitää valittaa. Kuten sanoin, minulla on 100-prosenttisen varma tieto, että työmarkkinatukea ei saa laskea tulopohjaan.
Uusi
Anonyymi kirjoitti:
Virheellisestä ulosotosta pitää valittaa. Kuten sanoin, minulla on 100-prosenttisen varma tieto, että työmarkkinatukea ei saa laskea tulopohjaan.
onko linkkiä lain tai asetuksen kohtaan, johon voi vedota, mikäli virhe tässä kohtaa tapahtuu?
Uusi
Kirja Tuula Linna "Ulosottokaaren pääkohdat" (2019) sivu 136.

"UK 4:19.1:n 1 kohdan mukaan ulosmitata ei ensinnäkään saa sellaista avustusta tai kustannusten korvausta, joka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen. Useimmissa tällaisia avustuksia ja korvauksia koskevissa laissa on erikseen säädetty ulosmittauskielto. Mainita voidaan lapsilisä, kunnan maksama elatustuki, äitiysavustus asumistuki, vammaistuki, työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä lasten kotihoidon tuki. Tässä tarkoitettuja avustuksia ja korvauksia ei lainkaan lasketa mukaan palkan ulosmittauksen tulopohjaan."

Kirjan kirjoittaja Tuula Linna on prosessioikeuden professori. Linna oli aikoinaan lainsäädöntöneuvoksena oikeusministeriössä ja ulosottokaaren päävalmistelija, joten hänen luulisi tietävän asiansa. Kirja on 2. uudistettu painos ja tältä vuodelta.

PS. Kyse on siis siitä, onko työmarkkinatuki palkan sijasta maksettava raha (jolloin se lasketaan tulopohjaan) vai sosiaalilainsäädännön mukainen määrättyyn tarkoitukseen (työttömyys) myönnetty avustus. Linnan kirjan mukaan siis jälkimmäinen.
Uusi
Anonyymi kirjoitti:
Kirja Tuula Linna "Ulosottokaaren pääkohdat" (2019) sivu 136.

"UK 4:19.1:n 1 kohdan mukaan ulosmitata ei ensinnäkään saa sellaista avustusta tai kustannusten korvausta, joka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen. Useimmissa tällaisia avustuksia ja korvauksia koskevissa laissa on erikseen säädetty ulosmittauskielto. Mainita voidaan lapsilisä, kunnan maksama elatustuki, äitiysavustus asumistuki, vammaistuki, työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä lasten kotihoidon tuki. Tässä tarkoitettuja avustuksia ja korvauksia ei lainkaan lasketa mukaan palkan ulosmittauksen tulopohjaan."

Kirjan kirjoittaja Tuula Linna on prosessioikeuden professori. Linna oli aikoinaan lainsäädöntöneuvoksena oikeusministeriössä ja ulosottokaaren päävalmistelija, joten hänen luulisi tietävän asiansa. Kirja on 2. uudistettu painos ja tältä vuodelta.

PS. Kyse on siis siitä, onko työmarkkinatuki palkan sijasta maksettava raha (jolloin se lasketaan tulopohjaan) vai sosiaalilainsäädännön mukainen määrättyyn tarkoitukseen (työttömyys) myönnetty avustus. Linnan kirjan mukaan siis jälkimmäinen.
Ok! Kiitos!
Uusi
Anonyymi kirjoitti:
Kirja Tuula Linna "Ulosottokaaren pääkohdat" (2019) sivu 136.

"UK 4:19.1:n 1 kohdan mukaan ulosmitata ei ensinnäkään saa sellaista avustusta tai kustannusten korvausta, joka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen. Useimmissa tällaisia avustuksia ja korvauksia koskevissa laissa on erikseen säädetty ulosmittauskielto. Mainita voidaan lapsilisä, kunnan maksama elatustuki, äitiysavustus asumistuki, vammaistuki, työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä lasten kotihoidon tuki. Tässä tarkoitettuja avustuksia ja korvauksia ei lainkaan lasketa mukaan palkan ulosmittauksen tulopohjaan."

Kirjan kirjoittaja Tuula Linna on prosessioikeuden professori. Linna oli aikoinaan lainsäädöntöneuvoksena oikeusministeriössä ja ulosottokaaren päävalmistelija, joten hänen luulisi tietävän asiansa. Kirja on 2. uudistettu painos ja tältä vuodelta.

PS. Kyse on siis siitä, onko työmarkkinatuki palkan sijasta maksettava raha (jolloin se lasketaan tulopohjaan) vai sosiaalilainsäädännön mukainen määrättyyn tarkoitukseen (työttömyys) myönnetty avustus. Linnan kirjan mukaan siis jälkimmäinen.
Tämän mukaan työmarkkinatuki taas otetaan huomioon tulopohjaa laskettaessa!

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170150

Ulosottokaaren 4 luvun 19 §:ssä säädetyn ulosmittauskiellon piiriin kuuluvat muun muassa eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen myönnetyt avustukset ja kustannukset, kuten toimeentulotuki, elatustuki, asumistuki ja lapsilisä. Näitä eriä ei oteta huomioon mainitun luvun 45 §:n mukaisessa tulopohjan laskemisessa. Ulosottokaaressa olevan yleisen ulosmittauskiellon lisäksi eläke- ja sosiaalilainsäädännössä on säädetty useita erityisiä ulosmittauskieltoja. Niiden nojalla ulosmittauskelvottomia ovat muun muassa pääsääntöisesti kansaneläke (kansaneläkelain, 568/2007, 111 §) sekä työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (työttömyysturvalain, 1290/2002, 11 luvun 15 §). Tällaiset muualla lainsäädännössä ulosmittauskelvottomiksi säädetyt etuudet otetaan huomioon ulosottokaaren 4 luvun 45 §:n mukaisessa tulopohjan laskemisessa.
Uusi
Selvä ristiriita.

Olen nähdyt hovioikeuden käyttävän Tuula Linnan teoksen jotakin kohtaa päätöksen perusteluissa, mutta eivätkö oikeudet myös tutki tarkkaan hallituksen esityksiäkin?
+Lisää kommentti
Oho, kuulostaa lupaavalta, mutta eipä nuolaista vielä. Seurataan tilannetta ja katsotaan, mitä perivät ulosoton alkaessa!

Terveisin aloittaja
Ilmoita
Toivotaan, että ulosotto tapahtuu pelkästään varhennetun eläkkeen summan perusteella.

Tämähän tarkoittaa käytännössä myös sitä, että minun kannattaa venyttää loppueläkkeen eli toisen 50 prosentin osuuden nostoa mahdollisimman myöhäiseksi ja nostaa työmarkkinatukea maksimi-ikään eli 65 vuotiaaksi!
3 VASTAUSTA:
Kannattaa ja kannattaa. Yhdenkään ihmisen ei kannattaisi tehdä sinun kanssasi kauppaa. Kun tulosi ovat noinkin hyvät, miksi et voisi suosiolla maksaa velkojasi?
Äläkä missään nimessä tee mitään diilejä ulosottomiehen kanssa. Niihin ei voi luottaa ja pettävät lupaukset.
Itse asiassa kenenkään kanssa ei kannata tehdä diilejä. Edes allekirjoitettuun velkapaperiin ei voi luottaa.
+Lisää kommentti
Jos aloittaja saa 1200 €/kk ove-eläkettä on hän ollut hyväpalkkaisessa työssä. Kokeilin laskurilla mitä itse saisin ove-eläkettä pikkupalkkaisena ja se olisi 241 €/kk, en siis ole sitä hakenutkaan enkä ole ukosotossa. Ihmettelen nuita hyvätuloisia yleensäkin, miksi he ovat ulosottoon ajautuneet?
5 VASTAUSTA:
Sanoppa se, sitä minäkin ihmettelen! Kuitenkin siinä kävi niin, että herkkänä hetkenä menin takaamaan lainan ja nyt sitä sitten ulosoton kautta maksetaan tai ainakin pitäisi maksaa!

Palkkahan oli ihan hyvä, ja eläkettä on kertynyt, mutta ottaa se silti nuppiin, kun toisten velkoja joutuu maksamaan!

Laistan viimeiseen hikipisaraan asti maksuja ulosottoon! Toki se eteen tulee muutaman vuoden kuluttua, jolloin täydestä eläkkeestä vouti rankaisee kunnolla!
Aina on ikävää, kun takaajana joutuu velan maksumieheksi ja ulosottoon. Onko sulla nyt isokin takausvelka siellä ulosotossa? Jaksamista !
Takaaminen tarkoittaa juuri sitä, että olet velkojalle antanut takuun, että velallinen maksaa velkansa. Etkö ole sanasi mittainen? Teitä taitaakin olla kaksi yhtä luotettavaa ihmistä.
Anonyymi kirjoitti:
Takaaminen tarkoittaa juuri sitä, että olet velkojalle antanut takuun, että velallinen maksaa velkansa. Etkö ole sanasi mittainen? Teitä taitaakin olla kaksi yhtä luotettavaa ihmistä.
Eipä vouti itsekään ole sanojensa mittainen.
Takaus on enemmän kuin kädenpuristus: se on allekirjoitettu paperi.
+Lisää kommentti
Kaikille rehellisille suomalaisille, joihin itsenikin lasken, tiedoksi takaussumma: se on noin 48.000 euroa!

1.200 eurosta, jos pelkästä eläkkeestä ulosotto otetaan, menee voudille ja velkojalle 350 euroa. Siitä voudin kulut pois niin lainan korkojen ja lyhennysten maksuihin jää kuukaudessa reilut 320 euroa. 7 prosentin viivästyskorolla taitaa koron osuus olla about 280 euroa kuukaudessa!

Tätä tahtia maksan 40 kuukautta, jolloin täytän 65-vuotta, ja joudun luopumaan työmarkkinatuesta!

Hitaasti ja varmasti summa pienenee tuolla 320 eurolla, mutta parin vuoden päästä summa on jo 350 euroa, kun voudin kulut poistuvat, joten silloin pääomakin alkaa pienenemään nopeampaan tahtiin!

Ja toki voi olla, että kaivan sukanvarresta tonnin pari ja teen ylimääräisiä lyhennyksiä aika-ajoin!

Oliko skenaariossani aukkoja tai virheitä? Vaihtoehtoisia suunnitelmia?
2 VASTAUSTA:
Ylivoimaisia velkoja varten on olemassa velkajärjestelylaki.

Jos maksukykysi ei parane päästessäsi "oikealle" eläkkeelle, olet mielestäni oikeutettu velkajärjestelyyn ylivoimaisten velkojen takia. Plussaa on, jos sairastat kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai jos sinulla on peliongelma. Mutta muutama vuosi pitää olla kuitenkin maksavinaan ja yrittävinään.
Anonyymi kirjoitti:
Ylivoimaisia velkoja varten on olemassa velkajärjestelylaki.

Jos maksukykysi ei parane päästessäsi "oikealle" eläkkeelle, olet mielestäni oikeutettu velkajärjestelyyn ylivoimaisten velkojen takia. Plussaa on, jos sairastat kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai jos sinulla on peliongelma. Mutta muutama vuosi pitää olla kuitenkin maksavinaan ja yrittävinään.
Luuletko velkajärjestelyn tippuvan automaattisesti kaikille ? Onko se jotenkin kunniallisempi tapa maksaa velkaansa ? Kyllä pitää jäädä elämiseenkin rahaa, ettei velkaannu pahimmassa tapauksessa lisää. Velkajärjestelymaksu on monesti suurempi kuukaudessa, kuin uo. Mutta olet ilmeisesti asiantuntija ( velkajärjestelyssä itse ;) . Hyi.
+Lisää kommentti
Jos on ulosottoon joutunut takausvelkojen vuoksi niin tietääkseni silloin on kai helpompi päästä velkajärjestelyyn. Aloittajalla kestäisi reilusti yli 10 v maksaa noin isoa velkaa pienehköllä lyhennyksellä. Velkajärjestely kestäisi vain muutaman vuoden.
1 VASTAUS:
Jos velan pystyy maksamaan takaisin hyvissä ajoin ennen sen vanhentumista, silloin mielestäni ei voi olla kyse ylivoimaisesta velasta. Asian päättää kuitenkin oikeus, en minä. Oikeuskäytäntö on aika lempeä, monien mielestä liiankin lempeä.
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Ulosotto käytännössä - miten tässä tapauksessa?

Saan siis varhennettu vanhuuseläkettä, sanotaan vaikkapa 1200 euroa ja neljän viikon välein työmarkkinatukea, sanotaan vaikkapa 500 euroa; molemmat siis nettona!

Ymmärrän, että molemmat lasketaan tulopohjaan, jonka perusteella ulosotettava summa määräytyy eli tässä tapauksessa se olisi noin 570 euroa.

Mutta miten tämä käytännössä peritään? Peritäänkö koko summa eli 570 euroa varhennetusta eläkkeestä, jolloin käteen kilahtaisi eläkettä 630 euroa vai jyvitetäänkö tuo osiin ja osa otetaan myös työmarkkinatuesta?

Miten sitten, kun kuukauteen saattaa tulla kaksikin työmarkkinatukea?

Onko kokemuksia/tietoa asiasta?

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta