Kaukonäkemisestä tieteelliseltä kannalta

Anonyymi

Kaukonäkeminen (Remote viewing) osa 1

Kaukonäkemisen nykyisessä muodossaan kehitti Ingo Schwann. Se on tarkka kaksois- tai kolmoissokkomenetelmä jossa annetaan koehenkilölle esim. vain jokin koodi mikä viittaa tietokoneen arpomaan kaukonäkemisen kohteeseen tai koordinaatisto joka viittaa tapahtumapaikkaan.

Kaukonäkeminen ilmeisesti toimii jonkinlaisen psyykkisen resonanssi & intentioperiaatteen perusteella jossa kyetään dynaamisen eetterin tulevaisuuden todennäköisyysjakaumasta ja/tai menneiden tapahtumien eetterin tallennetuista jäljistä tavallaan kaukoaistimaan mitä on kehkeytymässä tai mitä on tapahtunut ajan ja paikan etäisyydestä riippumatta.

Sanomattakin on tietenkin selvää että tällainen ei ole mahdollista nykyisen valtavirtatieteen puitteissa ja kaukonäkemisellä on myös rajoitteita eli sillä ei voida saada ainakaan suoraan alfa-numeerista tietoa ja metodiin kuuluu myös olennaisena osana ettei yritetä ennenaikaisesti hahmottaa (analytical overlay) koettua ilmiötä käsitteellisesti vaan tyypillisesti esim. piirtämällä paperille ne mielikuvat mitä tulee mieleen ja siinäkin pyritään käyttämään jonkinlaisia graafisia primitiivisymboleja kuten onko asia veteen liittyvä, mikä on/oli yleinen ilmapiiri (ambience) kohteessa jne.

Aiheesta löytyy valtavasti aineistoa jos siihen oikeasti ja ennakkoluulottomasti haluaa syventyä ja perehtyä. Aihe on myös ymmärrettävistä syistä kaikkien itseään kunnioittavien skeptikoiden ja heidän yhteisöjensä eturivin inhokkeja:D

Dokomentteja CIA:n sivustolta

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp96-00787r000500250015-6

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp96-00789r002200070001-0

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00791R000200180005-5.pdf

Kaukonäkijöiden ilmainen lehti josta on ilmestynyt jo 17 julkaisua viimeisen 10 v aikana:

http://www.eightmartinis.com/

Courtney Brownin sivustot:

https://farsight.org/

http://courtneybrown.com/socsci/cbvita.html

Youtube kanava jossa esitetään kuukausittain seuraavan kuukauden ennusteita ja sitten tutkitaan jälkeenpäin miten ennusteet ovat toimineet. Uusin rv-ennuste tällä kuulle:

https://youtu.be/YJZjaOzbaZg?list=PLhkrTycJfG_odiOIM0CVeC-41-o6AVAcR

joka esittelee myös reaalaikaisesti useampien näkijöiden rv-session. Courtney Brown hahmottaa kaukonäkemisen teoriaa kirjassaaan lähinnnä Hugh Everettin kvanttifysiikan monimaailmatulkinnan perusteella mutta se ei ole ainoa mahdollinen tulkinta. Aiheesta löytyy todella paljon kirjallisuutta, dokumentteja, videoita yms.

Kaukonäkeminen on periaatteessa hyvin vanha ilmiö ja tunnettu kaikissa kulttureissa vuosituhansia ja se nykyään luokiteltaisiin lähinnä parapsykologiaan mikä on käytännössä jonkinlainen "kaatopaikka" kaikelle sellaiselle tieteelle mikä ei mahdu valtavirtamalleihin.

Tässä yllä vain äärimmäisen kevyt pintaraapaisu aiheesta.
Hakusanoilla "controlled remote viewing" löytyy netistä yli 55 miljoonaa tulosta.

Siitä vaan tutkimaan itse jos asia vähänkin kiinnostaa.

Belisario

62

2187

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Eiköhän tuo remote viewing kuulu nykyään ihan normaaliin sotaväen ja meteorologien toimintaan. On satelliitteja, droneja ja endoskooppeja ja jos minkälaista härpäkettä, joilla pääsee kurkistelemaan semmoisiin paikkoihin joihin ei itse pääse tai kehtaa mennä.

  • Anonyymi

   Luulis, että Osama Bin Laden olis löydetty aiemmin, jos tällaista teknologiaa on käytössä. Miksei sitä siis käytetty siihen?

   • Anonyymi

    "Miksei sitä siis käytetty siihen? "

    Yhdysvaltain hallituksen kaukonäköyksikkö suljettiin virallisesti jo 1995 parinkymmenen vuoden toiminnan jälkeen. Yksikkö muodostettiin kylmän sodan tarpeita varten ja sen takia koska Neuvostoliitolla oli käytössään vastaavaa tekniikkaa.

    USA:n rv-yksikkö suljettiin siis jo ennen ns. terrorismin vastaista sotaa joka alkoi 911 iskuista 2001. Bin Laden kuoli virallisten tietojen mukaan 2011 .

    Belisario


  • Anonyymi

   Belisario:"Yhdysvaltain hallituksen kaukonäköyksikkö suljettiin virallisesti jo 1995 parinkymmenen vuoden toiminnan jälkeen."

   Jos tämmöisiä kykyjä tai teknologiaa on olemassa ja se todella toimii, niin sitä toimintaa ei kyllä missään oloissa lopetettaisi!

   • Anonyymi

    "Jos tämmöisiä kykyjä tai teknologiaa on olemassa ja se todella toimii, niin sitä toimintaa ei kyllä missään oloissa lopetettaisi!"

    Se alkuperäinen yksikkö oli salainen 90-luvulle asti ja jos sellaista toimintaa edelleen on niin se on salaista ja todennäköisesti siirretty yrityksille jolloin ei ole velvoitetta julkistaa sitä koskaan Freedom Of Information Act- lain mukaan.

    Epäilen vahvasti että metodia edelleenkin hyödynnetään suhteellisen laajasti monissa valtioissa.

    Belisario


  • Anonyymi

   Olet Belisario kirjoittanut, että aikaulottuvuuksia olisi yhden sijasta kolme eli 3d 3t.

   Osaatko liittää sen tähän RV-touhuun? Ainakin se muuttuu aika haastavaksi, jos ajanluonne on tosiasiassa laajempi.

   • Anonyymi

    "Osaatko liittää sen tähän RV-touhuun? Ainakin se muuttuu aika haastavaksi, jos ajanluonne on tosiasiassa laajempi."

    Tulevaisuuden kaukonäkemisestä ei seuraa superdeterminismiä koska jos se kaukonäkeminen muodostaa vahvan eteenpäinkytkentäluupin siihen tulevaan tapahtumaan joka on vielä vasta kehkeytymässä virtuaalisella tasolla niin se voi estää sen kaukonäetyn tapahtuman aktualisoitumisen alkuperäisessä muodossaan (vrt esim. enneunet tai aavistukset tulevista onnettomuuksista)

    Aika voidaan hahmottaa 3-ulotteiseksi jolloin se lineaarinen taso eli se delta-t aika on jo aktualisoitunutta mennyttä aikaa, se tuleva aika ikäänkuin potentiaalinen hologrammi joka jatkuvasti tarkentuu sitä aktualisoitumishetkeä lähestyttäessä ja sitten ajan syklisyys eli toistuvuus erilaisissa prosesseissa jossa mahdollisuudet samalla uusiutuvat tietyin väliajoin (esim. vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut yms.)

    Sekä paikan 3-ulotteisuus että ajan 3-ulotteisuus ovat kuitenkin vain tapoja ja koordinaatisto jolla pyrimme hahmottamaan kokemaamme eikä niitä välttämättä ole sellaisenaan irrallaan siitä hahmotuksesta edes olemassa.

    Alunperin omaksuin tuon ajan 3-ulotteisuuden 70-luvun lopulla luettuani Gurdjieffin oppilaan J.G. Bennettin kirjasarjan Dramatic Universe jossa hän pyrki filosofisen analyysin keinoin luomaan jonkinlaisen kaiken ja kokonaisuuden hahmotuksen Gurdjieffin ideoiden pohjalta.

    Bennett jakoi ajan kolmeen kategoriaan (aika, ikuisuus & hyparxis) joista ensimmäinen vastaa lineaarista aikaa, ikuisuus potentiaalia joka on ennen aktualisoitumistaan ajaton eikä siihen vaikuta entropia, hyparxis vastaa syklisyyttä ja olioiden kykyä säilyttää kaavansa muutoksissa.

    Vastaavasti Bennett jakoi ontologian 3 kategoriaan: funktio,olenta ja tahto.
    Funktio miten? asioiden funktio, esim. matemaattinen fysiiikan kaava (aika)
    Olenta = mikä? - asioiden ontologinen status (ikuisuus, potentiaalisuus)
    Tahto= miksi? - luonnonlait, intentio

    Miten-kysymykset ovat tieteellisen metodin kautta vastattavissa

    Mikä -kysymysten vastaaminen edellyttää jonkinlaista henkilökohtaista resonanssia

    Miksi kysymyksien vastaukset liittyvät joko luonnonlakeihin tai tahtoon/intentioon

    Tahdon avulla muodostetaan yksiselitteinen käsitteellinen kaukonäkemisen kohteen määritelmä tai intentio jonka jälkeen tyhjennetään ja rauhoitetaan mieli ja annetaan sitten vaikutelmien tulla keskittyen samalla sen kaukonäkemisen kohteeseen ilman mitään ennakko-oletuksia.

    Kontrolloitu kaukonäkeminen pitää suorittaa sokkona eli siihen tarvitaan vähintään 2 henkilöä kun taas perinteinen yliaistillinen kaukonäkeminen ei edellytä sitä mutta vaatii jonkinlaista herkkyyttä ja lahjakkuutta. Kontrolloitu kaukonäkeminen vaatii paljon harjoittelua mutta ei sinänsä vaadi yliaistillisia kykyjä jotka voivat jopa haitata tarkan protokollan seuraamista. Useampi näkijä voidaan laittaa saman kohteen tutkimiseen koska ei näkijöillä on eri vahvuuksia ja heikkouksia. Tulokset ja palautteet tilastoidaan jolloin tiedetään mitä aspekteja pitää harjoitella lisää.

    Tavallisessa kaukonäkemisessä voidaan käyttää apuvälineitä kuten I Ching, Tarot tai pelikortit, astrologia, heiluri, varvut,teeporoista & kädestä ennustaminen jne.

    Kontrolloidussa näkemisessä käytetään usein piirtämistä ja sitä piirtämistä harjoitellan niin kauan kunnes se toimii ikäänkuin itsestään ilman jatkuvaa tietoista kontrollia.

    Lopetan tältä päivältä. Kiitos hyvistä kysymyksistä!

    Belisario


  • Anonyymi

   Kaukonäkeminen (Remote viewing) osa 2

   Kaukonäkeminen tuottaa helposti paradokseja eli kun esim. näet itsesi ruumishuoneella auto-onnettomuuden seurauksena niin päätätkin jäädä kotiin jolloin se kaukonäetty tulevaisuus ei toteudukaan. (Lyn Buchanan, 8 martinis issue 8 s.10)

   Tästä voisi ehkä päätellä että tulevaisuus ei ole mitään fiksattu asia eli kykenemme välttämään esim. onnettomuuksia tai muita negatiivisia tapahtumia nimenomaan olemalla niistä ainakin jossain määrin tietoinen etukäteen eli periaatteessa sama asia kuin että jos näen kulkureittini varrella esim. karhun tai väkivaltaisen näköisen ihmisen tai joukon niin mikään determinismi ei pakota fatalistisesti kohtaamaan sitä tapahtumaa.

   Toinen paradoksi kaukonäkemisessä on että jos kokeenjärjestäjä visualisoi hyvin yksityiskohtaisen ja todentuntuisen kohteen kaukonäkijälle tehtäväksi niin se kaukonäkijä kokee sen ikäänkuin se olisi yhtä todellinen kuin mikä tahansa konkreettinen fysikaalinen tapahtuma.

   Tästä voisi päätellä että aineellinen fysikaalinen todellisuus hahmottuu ennen aktualisoitumistaan esim. dynaamisen eetterin implisiittisellä tasolla vähän samalla tavalla kuin inhimillinen tekniikka aktualisoituu keksijöiden ideoista lähtien ensin tarkoiksi suunnitelmiksi (blue print) ja sitten koekappaleeksi (proof on concept) ja sen jälkeen massatuotantoon muuttamaan usein hyvinkin radikaalisti inhillistä elinympäristöä.

   Jos sillä fysikaalisella ilmiöllä on jokin blueprint,hologrammi, eetterikeho ennen fysikaaliseksi muuttumistaan niin periaatteessa tuota eetterimallia voi siirtää viiveettä ajasta ja paikasta toiseen jolloin sekä aikamatkailu että matkustus toisiin galakseihin mahdollistuu vaikkakin epälineaarisesti eetterin sisäisten resonanssien avulla (ks. esim. Tom Bearden)

   Koska kaukonäkö on ajasta ja paikasta riippumatonta kaukokokemista niin se on samalla myös aikamatkailua ja paikkamatkailua minne tahansa maailmankaikkeudessa kunhan vain ensin saadaan aikaan jonkinlainen eteenpäinkytkentä resonanssin avulla siihen ajallis-paikalliseen kohteeseen non-lokaalissa eetterissä.

   Belisario

   • Anonyymi

    Belisario :"Koska kaukonäkö on ajasta ja paikasta riippumatonta kaukokokemista niin se on samalla myös aikamatkailua ja paikkamatkailua minne tahansa maailmankaikkeudessa"

    Jos näin on ja myös vaikuttaminen tapahtumiin on mahdollista, niin aikakäsitys muuttuu aivan toiseksi. Menneisyyttä voi muuttaa ja objektiivisia tulevaisuuksiakin on jo "nyt" olemassa. Me voimme vaikuttaa vain nykyhetkessä, mutta uuden käsityksen mukaan meidän menneisyyskin muuttuu myös "koko ajan". Osa tulevaisuuksista on lukkoonlyöty, ainakin ne johon matkustetaan, mutta voi luoda myös siitä poikkeavan tulevaisuuden. Kenties ajassa on liimautuneena tapahtuma-aihioita, joita ei pysty muuttamaan aikamatkustuksella kuten solun synty ja ihmisen kielenkehityksenharppaus 70 000 vuotta sitten.(jos oikein muistan..) Ja kenties ne syklitkin toimivat vaikka miten yrittäisi kaukokatsella. Ehkä ei ole varmaa mitkä konkreettiset tapahtumat tapahtuvat varmasti, mutta tietynlaatuinen tapahtuma olisi ennaltamäärätty. Esim. ei tiedetä ketkä sotii, mutta sota tulee varmasti jossain vaiheessa.

    Siinä hieman tajunnanvirtaa..

    --
    heisielu


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Belisario :"Koska kaukonäkö on ajasta ja paikasta riippumatonta kaukokokemista niin se on samalla myös aikamatkailua ja paikkamatkailua minne tahansa maailmankaikkeudessa"

    Jos näin on ja myös vaikuttaminen tapahtumiin on mahdollista, niin aikakäsitys muuttuu aivan toiseksi. Menneisyyttä voi muuttaa ja objektiivisia tulevaisuuksiakin on jo "nyt" olemassa. Me voimme vaikuttaa vain nykyhetkessä, mutta uuden käsityksen mukaan meidän menneisyyskin muuttuu myös "koko ajan". Osa tulevaisuuksista on lukkoonlyöty, ainakin ne johon matkustetaan, mutta voi luoda myös siitä poikkeavan tulevaisuuden. Kenties ajassa on liimautuneena tapahtuma-aihioita, joita ei pysty muuttamaan aikamatkustuksella kuten solun synty ja ihmisen kielenkehityksenharppaus 70 000 vuotta sitten.(jos oikein muistan..) Ja kenties ne syklitkin toimivat vaikka miten yrittäisi kaukokatsella. Ehkä ei ole varmaa mitkä konkreettiset tapahtumat tapahtuvat varmasti, mutta tietynlaatuinen tapahtuma olisi ennaltamäärätty. Esim. ei tiedetä ketkä sotii, mutta sota tulee varmasti jossain vaiheessa.

    Siinä hieman tajunnanvirtaa..

    --
    heisielu

    "Jos näin on ja myös vaikuttaminen tapahtumiin on mahdollista, niin aikakäsitys muuttuu aivan toiseksi. "

    Tapahtumiin voi vaikuttaa jos ne kykenee jotenkin ennakoimaan eli voi varautua tulevaan ja vahvistaa tai heikentää syklien vaikutusta jossain määrin. Myös menneisyyden vaikutusta nykyhetken minuuteen voi neutralisoida tai lieventää.

    "Menneisyyttä voi muuttaa ja objektiivisia tulevaisuuksiakin on jo "nyt" olemassa."

    Tulevaisuus on koko ajan kehkeytymässä ja tarkentumassa todennäköisyysjakaumasta ja mitä aikaisemmin ne tulevaisuuden tapahtumat kykenee ennakoiman niin sitä tehokkaammin niihin voi varautua. Lineaarisen ajan "nyt" hetkellä se on jo liian myöhäistä.

    "Me voimme vaikuttaa vain nykyhetkessä, mutta uuden käsityksen mukaan meidän menneisyyskin muuttuu myös "koko ajan"."

    "Osa tulevaisuuksista on lukkoonlyöty, ainakin ne johon matkustetaan, mutta voi luoda myös siitä poikkeavan tulevaisuuden. "

    Thomas Campbell kuvaa tätä aika hyvin ns. viivästyneen valinnan kaksoisrakokokeen pohjalta eli todellisuuden kokonaisuudella on aina looginen koherenssi eikä se salli loogisia ristiriitoja eli tapahtuma on olemassa menneisyydessä vain niin kauan kuin julkinen tieto siitä on olemassa ja sen julkisen tiedon tietäjät ovat olemassa ja vastaavasti sinne "menneisyyteen" voi lisätä uusia tapahtumia edellyttäen että niiden löytäminen "nykyisyyden" viitekehyksessä sijoittuu tulevaisuuteen.

    Eli ts. ei voi mennä muuttamaan esim. 2. maailmansodan historiaa siltä osin kuin se dokumenteissa ja ihmisten muistoissa on vielä olemassa mutta aikamatkailun avulla voit ehkä tuottaa sinne jotain uutta informaatiota tai tapahtumia joita "nykyhetken" eksplisiittisessä todellisuudessa ei ole vielä olemassa ja jotka eivät ole loogisessa ristiriidassa sen nykyhetken eksplisiittisen todellisuuden kanssa.

    Tom Campbell kuvaa omia aikamatkailujaan monissa haastatteluissaan. Campbellin kannattama ontologia on digitaalinen simulaatio joka minusta on ainakin sen digitaalisuuden suhteen virheellinen oletus vaikka muuten hänen mallinsa on varsin kattava ja hyvin mielenkiintoinen.

    "Ja kenties ne syklitkin toimivat vaikka miten yrittäisi kaukokatsella"

    Syklien muuttaminen edellyttäisi aurinkokunnan konfiguraation muuttamista eli pitäisi ilmaantua jokin uusi planeetta tai aurinko tai sitten poistua joku planeetta kuten on ilmeisesti käynytkin jonkinlaisessa kosmisessa sodassa miljoonia vuosi sitten (ks. Tom van Flandern Exploded planet hypothesis, John Brandenburg ja ydinsodan jäljet Marsissa sekä muinaiset Sumerin tarut jossa planeetta Tiamat tuhottiin ja Marduk joutui mittaamaan uudestaan avaruuden koska astrologiakin samalla muuttui)

    Sinun tajunnanvirtasi toimii varsin hyvin ja itse asiassa se kaukonäkeminen perustuu nimenomaan tajunnanvirralle joka käynnistetään eksplisiittisesti ilmaistun intention avulla.

    Belisario


  • Lienemme yhtä mieltä siitä, että filosofia ei ole tiedettä, eikä siten aiheena kuuluisi tiedefoorumille, mutta onko tämä palsta silti pakko tahallaan pilata tuollaisella potaskalla?

   • Anonyymi

    "Lienemme yhtä mieltä siitä, että filosofia ei ole tiedettä, eikä siten aiheena kuuluisi tiedefoorumille, mutta onko tämä palsta silti pakko tahallaan pilata tuollaisella potaskalla?"

    Heh.

    Filosofia on systemaattista tutkimusta tieteen paradigmoista, aksioomista, tulkinnoista ja perusoletuksista. Se on eräänlaista esitiedettä ja periaatteessa korkeammassa asemassa kuin matematiikka ja luonnontieteet jotka ovat kaikki filosofian johdannaisia.

    Tietysti jos hyvin dogmaattisesti on omaksunut tietyn paradigman kuten reduktionistisen ja mekanistisen materialismin joka taas ei ole tiedettä eikä filosofiaa vaan lähinnä uskontoa niin minun kirjoitteluni saattaa aiheuttaa ärtymystä, päänsärkyä, vatsavaivoja ja ontologista ähkyä mikä oikeastaan olikin tarkoitukseni.

    Mikään ei estä kirjoittamasta tänne valtavirtatieteestä ja esittää siitä kysymyksiä mutta jostain syystä niin ei tapahdu. Ollinkin kirjoittelut menivät ihan täydestä ja saivat aikaan paljon kommentointia ehkä juuri siksi että niitä ei koettu oikeasti minkäänlaisena uhkana vallitsevalle tieteelliselle maailmankuvalle. Minä taas ihan tarkoituksella pyrin olemaan sellainen uhka:D

    Moderaattori voi tietysti käyttää jumalallista valtaansa ja estää kirjoitusteni julkaisun tällä palstalla vaikka en ainakaan omasta mielestäni ole mitenkään rikkonut sääntöjä vaan päinvastoin esittänyt mielenkiintoisia vaikkakin kiistanalaisia näkemyksiä ja kiistoistahan sitä keskustelua yleensä syntyy toisin kuin konsensuksesta.

    Belisario


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Lienemme yhtä mieltä siitä, että filosofia ei ole tiedettä, eikä siten aiheena kuuluisi tiedefoorumille, mutta onko tämä palsta silti pakko tahallaan pilata tuollaisella potaskalla?"

    Heh.

    Filosofia on systemaattista tutkimusta tieteen paradigmoista, aksioomista, tulkinnoista ja perusoletuksista. Se on eräänlaista esitiedettä ja periaatteessa korkeammassa asemassa kuin matematiikka ja luonnontieteet jotka ovat kaikki filosofian johdannaisia.

    Tietysti jos hyvin dogmaattisesti on omaksunut tietyn paradigman kuten reduktionistisen ja mekanistisen materialismin joka taas ei ole tiedettä eikä filosofiaa vaan lähinnä uskontoa niin minun kirjoitteluni saattaa aiheuttaa ärtymystä, päänsärkyä, vatsavaivoja ja ontologista ähkyä mikä oikeastaan olikin tarkoitukseni.

    Mikään ei estä kirjoittamasta tänne valtavirtatieteestä ja esittää siitä kysymyksiä mutta jostain syystä niin ei tapahdu. Ollinkin kirjoittelut menivät ihan täydestä ja saivat aikaan paljon kommentointia ehkä juuri siksi että niitä ei koettu oikeasti minkäänlaisena uhkana vallitsevalle tieteelliselle maailmankuvalle. Minä taas ihan tarkoituksella pyrin olemaan sellainen uhka:D

    Moderaattori voi tietysti käyttää jumalallista valtaansa ja estää kirjoitusteni julkaisun tällä palstalla vaikka en ainakaan omasta mielestäni ole mitenkään rikkonut sääntöjä vaan päinvastoin esittänyt mielenkiintoisia vaikkakin kiistanalaisia näkemyksiä ja kiistoistahan sitä keskustelua yleensä syntyy toisin kuin konsensuksesta.

    Belisario

    "Se on eräänlaista esitiedettä ja periaatteessa korkeammassa asemassa"

    Näinhän se on. Kaikki huuhaajutut tulevat ensin ja sitten vasta perässä täysjärkisten asiat. Eiväthän täysijärkiset mitenkään pysty etukäteen ennustamaan mitä joku hörhö keksii julistaa seuraavaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Se on eräänlaista esitiedettä ja periaatteessa korkeammassa asemassa"

    Näinhän se on. Kaikki huuhaajutut tulevat ensin ja sitten vasta perässä täysjärkisten asiat. Eiväthän täysijärkiset mitenkään pysty etukäteen ennustamaan mitä joku hörhö keksii julistaa seuraavaksi.

    Näinhän se kävi Einsteinin suhteellisuusteorialle, tuon ajan "täysjärkiset" fyysikot pitivät Einstteinia hörhönä joka keksii huuhaa teorioita.Nämä 1900 luvun alun johtavat fyysikot olivat aikanaan samoja tyyppejä kuin nämä tämän päivän sinun kaltaiset kollimaattorit.

    https://daily.jstor.org/why-no-one-believed-einstein/


   • Anonyymi kirjoitti:

    Näinhän se kävi Einsteinin suhteellisuusteorialle, tuon ajan "täysjärkiset" fyysikot pitivät Einstteinia hörhönä joka keksii huuhaa teorioita.Nämä 1900 luvun alun johtavat fyysikot olivat aikanaan samoja tyyppejä kuin nämä tämän päivän sinun kaltaiset kollimaattorit.

    https://daily.jstor.org/why-no-one-believed-einstein/

    Yleensähän tieteenkieltäjät pitävät Einsteinia vain juutalaisena rottana, joka patenttitoimiston kirjurina toimittuaan julkaisi kauttaan kulkeneita keksintöjä ominaan. Tuo oli uusi lähestymistapa. ; )


   • Anonyymi
    Kollimaattori kirjoitti:

    Yleensähän tieteenkieltäjät pitävät Einsteinia vain juutalaisena rottana, joka patenttitoimiston kirjurina toimittuaan julkaisi kauttaan kulkeneita keksintöjä ominaan. Tuo oli uusi lähestymistapa. ; )

    Kerrotko vielä sen, mikä on tieteenkieltäjä. Liittyykö tuo jollain lailla laryngafoniaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Näinhän se kävi Einsteinin suhteellisuusteorialle, tuon ajan "täysjärkiset" fyysikot pitivät Einstteinia hörhönä joka keksii huuhaa teorioita.Nämä 1900 luvun alun johtavat fyysikot olivat aikanaan samoja tyyppejä kuin nämä tämän päivän sinun kaltaiset kollimaattorit.

    https://daily.jstor.org/why-no-one-believed-einstein/

    Tuo todistaa, että kaikki pannuhalkisten julistamat teoriat ovat totta. Tuo pätee jeesuksen yläskömpimiseen, ilmastonlämpenemiseen, Jupiterin vaikutukseen ihmiskohtaloihin ja perjantain kolmanteentoista päivään.
    Onneksi Finnair lopetti 666 lentonsa niin ei siitä ole enää vaaraa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Se on eräänlaista esitiedettä ja periaatteessa korkeammassa asemassa"

    Näinhän se on. Kaikki huuhaajutut tulevat ensin ja sitten vasta perässä täysjärkisten asiat. Eiväthän täysijärkiset mitenkään pysty etukäteen ennustamaan mitä joku hörhö keksii julistaa seuraavaksi.

    Jos uskot johonkin asiaan niin jokin muu asia muuttuu samalla mahdottomaksi. Jos taas hyväksyt sen tosiasian että et oikeasti tiedä niin mielesi on avoin sille mikä voisi olla totta.

    Kuka voi olla ehdottoman varma jostakin empiirisen maailman asiasta tai ilmiöstä?

    Jonkin ajankohdan tieteeseen sokeasti uskominen ei ole tiedettä vaan uskontoa.

    Belisario


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kerrotko vielä sen, mikä on tieteenkieltäjä. Liittyykö tuo jollain lailla laryngafoniaan?

    Kolli tarkoittaa että 1900 luvun fyysikot olivat tieteenkieltäjiä ja joilla oli lisäksi rottakammo.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos uskot johonkin asiaan niin jokin muu asia muuttuu samalla mahdottomaksi. Jos taas hyväksyt sen tosiasian että et oikeasti tiedä niin mielesi on avoin sille mikä voisi olla totta.

    Kuka voi olla ehdottoman varma jostakin empiirisen maailman asiasta tai ilmiöstä?

    Jonkin ajankohdan tieteeseen sokeasti uskominen ei ole tiedettä vaan uskontoa.

    Belisario

    Omiin harhoihinsa uskominenkaan ei ole tiedettä. Tosiasia on, että olet tieteestä pihalla kuin lintulauta, vaikka toista esität. Sekoitat New Ages tyylisen huuhaan tieteeseen kykenemättä hahmottamaan mielikuvituksellisten ratinoiden ja tieteen välistä rajaa.
    Skitsofrenian mukanaan tuoma kokemus intuitiosta ei ole luotettava.


  • Anonyymi

   Jos laittaisi kaukonäkemislaitteen Kuuhun, niin näkyisikö tähtiä? entä jos laittaisi laitteen Kuun pimeälle puolelle?

   • Anonyymi

    "Jos laittaisi kaukonäkemislaitteen Kuuhun, niin näkyisikö tähtiä? entä jos laittaisi laitteen Kuun pimeälle puolelle?"

    Ensinnäkään ei olemassa mitään laitetta kaukonäkemiseen ja toiseksi kaukonäkemisellä ei voi vastata kyllä/ei kysymyksiin eikä saada alfanumeerista tietoa vaan kyse on enemmänkin siitä että olet kokemassa paikan päällä aistien välityksellä ja koet elämyksiä siitä ajasta ja kohteesta.

    Belisario


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jos laittaisi kaukonäkemislaitteen Kuuhun, niin näkyisikö tähtiä? entä jos laittaisi laitteen Kuun pimeälle puolelle?"

    Ensinnäkään ei olemassa mitään laitetta kaukonäkemiseen ja toiseksi kaukonäkemisellä ei voi vastata kyllä/ei kysymyksiin eikä saada alfanumeerista tietoa vaan kyse on enemmänkin siitä että olet kokemassa paikan päällä aistien välityksellä ja koet elämyksiä siitä ajasta ja kohteesta.

    Belisario

    "Ensinnäkään ei olemassa mitään laitetta kaukonäkemiseen"
    On minulla kiikarit ja kukoputki kaukonäkemistä varten. Miksei niillä voisi nähdä kauas?


  • Anonyymi

   Väittämiä.

   Tekemiset juuri nyt muotoilee tulevaisuuden. Syyt ja seuraukset linkittyvät toisiinsa. On väärin sanoa, ettei tulevaan voi vaikuttaa, ja että elämme vain hetkessä carpe diem. Nyt hetki on totta, koska on vain nyt, mutta ainoa mihin emme voi vaikuttaa, on oikeasti mennyt aika. Elämme ajatuksissa myös tulevassa. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, vaikka puhutaan esim. Mandela- efektistä. Se tosin vaikuttaa enemmän joukkopsykoosilta, uskomukselta ilman parempaa tietoa tai jostain alkaneelta väärinymmärrykseltä. Uskomukset ovat ihmisille jotenkin sensaatiomaisia tai houkuttelevia. Uskomukset liittyvä johonkin ajankohtaan, kuten nyt korona- aikaan on tullut tähän aikaan liittyviä uskomuksia, kuten esim. Valkosipulin tai inkiväärin syönti, tai että sesamöljy estää koronan leviämistä.

   Yleinen uskomus on myös, että jos joku kuulostaa liian hienolta ollakseen totta, se ei ole totta.

   Kaukonäkö voi olla totta, mutta johtuuko se siitä mitä sen sanotaan olevat, jaa-a. Disinformaation levittäminen on informaatiosodankäynnin väline, tarkoitus vihollisen hämääminen, huomion siirto epäolennaiseen, joka voi saada aikaan resurssien hukkaamista.

   Kaukonäkö voisi perustua usean informaatiolähteen datan käsittelyä ja poimia niistä todennäköisimpiä seurauksia, joihin voisi valmistautua strategioilla tai toimilla. Ihmisten aivot soveltuvat tällaiseen, ja voi olla erityisiä kyvykkyyksiä poimia kohinasta olennainen. Jotkuta kasinohuijaukset tulevat mieleen, jossa henkilö on treenannut aivonsa käsittelemään näkemäänsä siten, että pystyy poimimaan tilanteet paremmalla todennäköisyydellä, kuin normaalisti ja jäämään voitolle.

  • Anonyymi

   Tässä vähän USA:n armeijan kaukonäkemisprojektiin liittyvää komediaa joka pohjautuu aika pitkälle tosiasioihin paitsi että henkilöhahmoja on osittain yhdistelty ja periaatteessa melkein kaikilla elokuvan hahmoilla oli esikuva todellisuudessa.

   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Men_Who_Stare_at_Goats_(film)

   The Men Who Stares At Goats elokuva kehnohkolla laadulla:

   https://www.youtube.com/watch?v=dA9A0ULtdq4

   USA:ssa julkinen tiede oli hyvin jyrkästi tämäntyyppistä tutkimusta vastaan kun taas päinvastoin ns. salaisella puolella ei tunnu olleen juurikaan niuhotusta eikä rajoituksia tyyliin anything goes kunhan se toimii. Huvittavaa on että eräs 1950-luvun kiivaimmista ufo-skeptikoista astronomi Donald Menzel oli ilmeisesti mukana salaisessa ufokomiteassa.

   Vähintään yhtä villiä touhua oli kylmän sodan toisen osapuolen Neuvostoliiton puolla jota on kuvattu mm. kirjassa Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain

   joka löytyy täältä:

   https://archive.org/details/psychicdiscoveri00shei

   Tuolta archive.org sivustolta löytyy valtavasti tämäntyyppistä aineistoa kunhan osaa hakea oikealla hakusanalla. Osa materiaalista on piilotettu kokoelmiin joiden nimi ei kerro juuri mitään:

   Tänään löysin 185 dokumenttia kaukonäkemisestä ja muusa vastaavasta eksoottisesta touhusta täältä:

   https://archive.org/details/theremoteviewingguide_201907

   Ajattelin ottaa loppuviikon rennosti (ts. en jaksa kovin intensiivisiä keskusteluja skepojen kanssa vähään aikaan) ja ajattelin katsoa tuo Vuohien tuijotusleffan taas uudestaan ja sitten jatkaa katsomalla kaikki kaudet Fringe-sarjasta jonka Dr Walter Bishop hahmo on loistava.

   Belisario

  • Anonyymi

   Farsight Instutuutin joulukuun lopulla tekemä kaukonäköennuste tammikuulle 2021 tuntuu pitävän poikkeuksellisen hyvin paikkansa. Kyseisten ennusteiden ideana on kaukonähdä seuraavan kuukauden merkittävimmät uutiset etukäteen.

   Varsinkin kaukonäkijä Rock Arkien sessio osoittaa selkeästi että kaukonäkeminen toimii koska ne ennustetut asiat ovat viime päivien tapahtumien kannalta aivan "naulan kantaan" osuneita ja joita ei mitenkään kukaan olisi voinut arvata etukäteen joulukuun lopulla jolloin nuo kaukonäkemissessiot oli kuvattu (julkaisu oli 2.1.2021)

   Farsight Human News Forecast: January 2021

   https://www.youtube.com/watch?v=ybvDVbAvyc4

   Video on aika pitkä eli jos haluaa katsoa vain sen Rock Arkien kaukonäkemisen niin kannattaa aloittaa videon kohdasta 29:55.

   Farsight Instituutin Courtney Brownin mukaan tulevaisuuden suhteen on olemassa lukemattomia mahdollisia aikajanoja ja kaukonäkijät toisinaan näkevät eri aikajanan kuin mikä loppujen lopuksi toteutuu ja jos enemmistö aikajanoista viittaa samaan suuntaan niin sen ennustetun tapahtuman todennäköinen toteutuminen on suuri.

   Kaukonäkemistekniikalla on valtava soveltamismahdollisuuksien potentiaali ja tekniikka kehitettiin alunperin mm. CIA:n tarpeisiin Ingo Swannin johdolla 1970-luvulla ja jonka olemassaolo julkistettiin vasta 1990-luvulla parinkymmenen vuoden testauksen ja käytön jälkeen.

   Belisario

   • Anonyymi

    Millainen todellisuuden pitäisi olla jotta kaukonäkeminen olisi ymmärrettävissä?

    Kaikki kaukonäkeminen tehdään sokkona pelkästään satunnaisesti annettujen koordinaattien mukaan eli koordinaatit sinänsä eivät viittaa mihinkään konkreettiseen paikkaan ja/tai aikaan.

    Kaukonäkemiskokeen valmistelija yhdistää koneen arpoman satunnaisen koordinaatin mahdollisimman yksiselitteiseen kysymykseen ja kaukonäkijä saa tiedokseen vain ne koordinaatit (eikä siis sitä kysymystä) . Kaukonäkemiseen tarvitaan siis aina vähintään 2 ihmistä jotka eivät sen koordinaatiston (esim. 6676 :2234) lähettämisen jälkeen kommunikoi millään tavalla keskenään. Kaukonäkemisen kohde voi olla periaatteessa mikä tahansa asia/objekti/prosessi missä tahansa ja koska tahansa ja kaukonäkemiseltä mikään asia ei ole täysin salassa edellyttäen tietysti että se kaukonäkijä hallitsee kaukonäkemisen protokollan ja tekniikan ja on siinä riittävän lahjakas.

    Kaukonäkemissessiot tehdään usein useammassa vaiheessa ja jokaisessa vaiheessa päästään parhaassa tapauksessa yhä lähemmäksi sen konkreettisen kohteen kuvausta.

    Saman kohteen tutkimiseen voidaan käyttää ja usein käytetään samanaikaisesti useita toisistaan riippumattomia (=eivät kommunikoi keskenään) kaukonäkijöitä jolloin kaukonäkemisen lopputuloksen varmuus on suurempi jos kaikki näkijät kuvailevat saman kohteen toisiinsa nähden koherentilla tavalla aivan kuin kaikki olisivat konkreettisesti havaitsemassa silminnäkijöinä sitä tapahtumaa tai objektia mihin heille annetut koordinaatit viittaavat.

    Kaukonäkemisen toimimisesta seuraa mielestäni ainakin se että todellisuus ei ole läheskään niin lineaarisesti toimiva kuin nykytieteessä oletetaan eli vaikka kellot toimivat lineaarisesti niin tapahtumien kehkeytyminen tai vähittäinen konkretisoituminen ei ole samalla tavalla lineaarista vaan muistuttaa tietyllä tavalla enemmän ihmismielen assosiaatioiden poukkoilevaa toimintaa eli todellisuuden ilmiöt (varsinkin yllättävät sellaiset) ikäänkuin purkautuvat "sisältä ulospäin" niiden todennäköisyysjakaumien (=rinnakkaiset aikalinjat) vahvistuessa yhdenmukaisemmiksi ikään kuin se lopullinen tapahtuma toimisi jollain syvemmällä tasolla attraktorina eli vetäisi puoleensa eikä kuten nykytieteen takaatuuppaava kausaliteetti.

    Itse uskon että kokonaistodellisuudella on samanlaiset tasot kuin ihmismielellä eli se fysikaalisten aistien havaitsema pintataso joka on hyvin pitkälle lineaarinen entropian (=ylemmän tason "luoman" rakenteen vähittäinen hajoaminen jollei sitä jatkuvasti riittävän voimakkaasti ylläpidetä) takia ja sitten ne syvemmät tasot (kuten Sheldraken muotokentät tai eetteritason muotit) ovat kollektiivisen tietoisuuden tuottamia jolloin kaukonäkemisessä saadaan vaikutteita (=ikäänkuin "aineettoman" epälineaarisen tason aistihavaintoja mahdollimman riisuttuna analyyttisestä hahmotuksesta (=analytical overlay) aivan kuin oltaisiin fysikaalisesti läsnä silminnäkijöinä)

    Kvanttifysiikan monet ilmiöt (lomittuminen, superpositiot rinnakkaisina aikajanoina sekä tunneloituminen) viittaavat aika selkeästi todellisuuden alimman tason epälineaarisuuteen jonka näennäinen satunnaisuus ei ole matemaattista satunnaisuutta koska siihen voidaan vaikuttaa intentiolla vaan se todellisuuden pohjatila joka reagoi helpoiten intentioon ja tahtoon (esim. placebo/nocebo ilmiöt lääketieteessä viittaavat tähän samoin ns. kaukoparantaminen/henkiparantaminen)

    Ns. klassisen fysiikan ilmiöt taas ovat suhteellisen jähmeitä ja normaalisti muuttuvat hyvin hitaasti intention seurauksena koska ne ovat tietyssä mielessä hyvin pitkäaikaisesn kollektiivisen intention tulosta jota myös jatkuvasti hyvin voimaperäisesti ylläpidetään koulutuksen, kasvatuksen ja kulttuurin kautta jolloin syntyy paikallisia todellisuuskuplia joissa ns. luonnonlait eli paikalliset säännänmukaisuudet voivat olla erilaisia kuin jossain muualla missä vallitsee erilainen kulttuuri ja erilaisiin asioihin kohdistuvat intentiot.

    Ts. lyhyemmin ilmaistuna kaukonäkeminen ja useimmat ns. paranormaalit kyvyt toimivat koska todellisuuden rakenteiden ja prosessien pääasiallinen muokkaaja on tietoisuus (=ihmismielet urbaanissa ympäristössä ja luonnossa taas ns. luonnonhenget paikallisesti ja laajempien kokonaisuuksien suhteen ns. demiurgit) ja se todellisuuden pohjatila tai perussubstanssi (kaaos, materia prima) on suhteellisen helposti muokattavissa intention avulla ja muokkaamattomana käyttäytyy lähes matemaattisen satunnaisesti koska sen perusominaisuus on äärimmäinen elastisuus/muokattavuus.

    Belisario


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Millainen todellisuuden pitäisi olla jotta kaukonäkeminen olisi ymmärrettävissä?

    Kaikki kaukonäkeminen tehdään sokkona pelkästään satunnaisesti annettujen koordinaattien mukaan eli koordinaatit sinänsä eivät viittaa mihinkään konkreettiseen paikkaan ja/tai aikaan.

    Kaukonäkemiskokeen valmistelija yhdistää koneen arpoman satunnaisen koordinaatin mahdollisimman yksiselitteiseen kysymykseen ja kaukonäkijä saa tiedokseen vain ne koordinaatit (eikä siis sitä kysymystä) . Kaukonäkemiseen tarvitaan siis aina vähintään 2 ihmistä jotka eivät sen koordinaatiston (esim. 6676 :2234) lähettämisen jälkeen kommunikoi millään tavalla keskenään. Kaukonäkemisen kohde voi olla periaatteessa mikä tahansa asia/objekti/prosessi missä tahansa ja koska tahansa ja kaukonäkemiseltä mikään asia ei ole täysin salassa edellyttäen tietysti että se kaukonäkijä hallitsee kaukonäkemisen protokollan ja tekniikan ja on siinä riittävän lahjakas.

    Kaukonäkemissessiot tehdään usein useammassa vaiheessa ja jokaisessa vaiheessa päästään parhaassa tapauksessa yhä lähemmäksi sen konkreettisen kohteen kuvausta.

    Saman kohteen tutkimiseen voidaan käyttää ja usein käytetään samanaikaisesti useita toisistaan riippumattomia (=eivät kommunikoi keskenään) kaukonäkijöitä jolloin kaukonäkemisen lopputuloksen varmuus on suurempi jos kaikki näkijät kuvailevat saman kohteen toisiinsa nähden koherentilla tavalla aivan kuin kaikki olisivat konkreettisesti havaitsemassa silminnäkijöinä sitä tapahtumaa tai objektia mihin heille annetut koordinaatit viittaavat.

    Kaukonäkemisen toimimisesta seuraa mielestäni ainakin se että todellisuus ei ole läheskään niin lineaarisesti toimiva kuin nykytieteessä oletetaan eli vaikka kellot toimivat lineaarisesti niin tapahtumien kehkeytyminen tai vähittäinen konkretisoituminen ei ole samalla tavalla lineaarista vaan muistuttaa tietyllä tavalla enemmän ihmismielen assosiaatioiden poukkoilevaa toimintaa eli todellisuuden ilmiöt (varsinkin yllättävät sellaiset) ikäänkuin purkautuvat "sisältä ulospäin" niiden todennäköisyysjakaumien (=rinnakkaiset aikalinjat) vahvistuessa yhdenmukaisemmiksi ikään kuin se lopullinen tapahtuma toimisi jollain syvemmällä tasolla attraktorina eli vetäisi puoleensa eikä kuten nykytieteen takaatuuppaava kausaliteetti.

    Itse uskon että kokonaistodellisuudella on samanlaiset tasot kuin ihmismielellä eli se fysikaalisten aistien havaitsema pintataso joka on hyvin pitkälle lineaarinen entropian (=ylemmän tason "luoman" rakenteen vähittäinen hajoaminen jollei sitä jatkuvasti riittävän voimakkaasti ylläpidetä) takia ja sitten ne syvemmät tasot (kuten Sheldraken muotokentät tai eetteritason muotit) ovat kollektiivisen tietoisuuden tuottamia jolloin kaukonäkemisessä saadaan vaikutteita (=ikäänkuin "aineettoman" epälineaarisen tason aistihavaintoja mahdollimman riisuttuna analyyttisestä hahmotuksesta (=analytical overlay) aivan kuin oltaisiin fysikaalisesti läsnä silminnäkijöinä)

    Kvanttifysiikan monet ilmiöt (lomittuminen, superpositiot rinnakkaisina aikajanoina sekä tunneloituminen) viittaavat aika selkeästi todellisuuden alimman tason epälineaarisuuteen jonka näennäinen satunnaisuus ei ole matemaattista satunnaisuutta koska siihen voidaan vaikuttaa intentiolla vaan se todellisuuden pohjatila joka reagoi helpoiten intentioon ja tahtoon (esim. placebo/nocebo ilmiöt lääketieteessä viittaavat tähän samoin ns. kaukoparantaminen/henkiparantaminen)

    Ns. klassisen fysiikan ilmiöt taas ovat suhteellisen jähmeitä ja normaalisti muuttuvat hyvin hitaasti intention seurauksena koska ne ovat tietyssä mielessä hyvin pitkäaikaisesn kollektiivisen intention tulosta jota myös jatkuvasti hyvin voimaperäisesti ylläpidetään koulutuksen, kasvatuksen ja kulttuurin kautta jolloin syntyy paikallisia todellisuuskuplia joissa ns. luonnonlait eli paikalliset säännänmukaisuudet voivat olla erilaisia kuin jossain muualla missä vallitsee erilainen kulttuuri ja erilaisiin asioihin kohdistuvat intentiot.

    Ts. lyhyemmin ilmaistuna kaukonäkeminen ja useimmat ns. paranormaalit kyvyt toimivat koska todellisuuden rakenteiden ja prosessien pääasiallinen muokkaaja on tietoisuus (=ihmismielet urbaanissa ympäristössä ja luonnossa taas ns. luonnonhenget paikallisesti ja laajempien kokonaisuuksien suhteen ns. demiurgit) ja se todellisuuden pohjatila tai perussubstanssi (kaaos, materia prima) on suhteellisen helposti muokattavissa intention avulla ja muokkaamattomana käyttäytyy lähes matemaattisen satunnaisesti koska sen perusominaisuus on äärimmäinen elastisuus/muokattavuus.

    Belisario

    On tainnut plasebot ja nosebot jäädä syömättä kun jatkuvasti pitää silkkaa scheisseä sauoltaa palstalle.


  • Jos kaukonäkeminen olisi mahdollista, joku jolla on tuo kyky olisi tehnyt videon ja laittanut sen youtubeen, ja saanut miljoonia näyttökertoja. Sehän olisi helppo todistaa, ottamalla satunnainen kortti korttipakasta ilman että näkee mikä se on, laittaa se jonneki josta ei näe sitä, ja sitten käyttää kaukonäköä katsoakseen sen kortin.

   Kukaan ei ole tehnyt tuota, koska ihmisillä ei ole kaukonäköä.

   • Anonyymi

    Höpsis. Televisio on suomeksi kaukonäkö. Tuolla nimellä sitä kutsuttiin ennenkuin otettiin käyttöön ulkomaankielinen nimitys.


  • Anonyymi

   Farsightin kaukonäkövideoista löytyy mielenkiintoisia tiedonmurusia:

   Erästä alienjohtajaa kaukokatsellessa tämä alkoi kommunikoimaan ja kertoi että ihmiset eivät ymmärrä että matkailu tähdeltä toiselle tapahtuu ikäänkuin viidennen avaruusulottuvuuden kautta jossa kaikki galaksit auringot ovat viiveettä saman kokonaisuuden osia (vrt hiukkasten lomittuminen viiveettä etäisyydestä riippumatta.)

   Tällainen ei tietenkään ole mikään todiste sellaisenaan kuten ei mikään muukaan kaukokatselun kautta saatu informaatio sellaisenaan mutta siitä informaatiosta voi olla hyötyä ja apua varsinkin tieteellisessä perustutkimuksessa jossa muutenkin aina liikutaan arvailujen ja spekulaation tasolla.

   Tieteellinen metodi on pohjimmiltaan arvaamista Richard Feynmanin mukaan:

   The Scientific Method-Richard Feynman

   https://youtu.be/OL6-x0modwY

   Paras mahdollinen tieteellinen metodi olisi kaukokatselemista koska käytännössä yksilön tietoisuus kykenee matkustamaan mihin tahansa mihin aikaan tahansa lähes viiveettä koska galaksit ovat orgaaninen kokonaisuus ja tietoisuus/intentio ei ole paikkaan eikä aikaan sidottu muuten kuin ns. mielen kahleiden eli uskomustensa kautta.

   Tietääkseni kukaan ei ole kyennyt kaukokatselemaan muita galakseja ja se saattaa vaatia sen tason virittäytymistä ettei se ole ihmiselle ainakaan toistaiseksi edes mahdollista eikä ainakaan helppoa.

   ...

   Farsight instituutin alienkuvauksissa on mielenkiintoista että he (=alienit) huomaavat usein että heitä kaukokatsellaan ja toisinaan pyrkivät estämään sen kaukokatselun ja joskus jopa alkavat kommunikoida kaukonäkösession aikana kaukonäkijän kanssa. Ihmiskohteet eivät yleensä tunnista että he ovat kaukonäkemisen kohteena mikä mahdollistaa myös ns. kaukovaikuttamisen (remote influencing) kun "kanava" on kaukonäkemisellä ensin avattu ko. kohteeseen.

   Kuvauksia kaukovaikuttamisesta löytyy myös Youtubesta

   Remote Influencing Part 1


   https://www.youtube.com/watch?v=dBq8hxNr1yA

   Remote Influencing Part 2
   https://www.youtube.com/watch?v=qSWMas5F-2M
   ....
   Alienien ja kaukokatselun todellisuus on ymmärrettävistä syistä kova pala nieltäväksi monille tai ehkä useimmille luonnontieteellisesti suuntautuneille jos ei tiedosta että kaikki tieteen paradigmat ja niitä pönkittävät vertaisarvioinnit ovat tietyssä mielessä ajattelun kahleita jotka pitää jossain vaiheessa pyrkiä murtamaan jotta aitoa edistystä todellisuuden ymmärtämisessä eli tieteessä oikeasti voisi tapahtua.

   Jos haluaa ajatella esim. nagualismin puitteissa niin kaukokatselun voi ymmärtää myös kokoomapisteen siirtämisenä joka luonnollisesti tapahtuu yleensä vain unitilasta valvetilaan siirryttäessä kaksisuuntaisesti. Monimutkaisempi ja laajempi kokoomapisteen siirtäminen onnistuu myös esim. harjoittelemalla riittävästi jonkinlaista meditaatiota eli tavallisen unitilan ja tavallisen valvetilan välisen rajapinnan mahdollistamia poikkeuksellisia tietoisuudentiloja joissa piilee myös mahdollisuus aitoon vapaaseen tahtoon jota harvemmin ilmeenee tavallisessa valvetilassa eikä varsinkaan tavallisessa unennäössä.

   Farsightin johtajan Courtney Brownin mukaan kaikki heidän kaukonäkijänsä aloittavat sessionsa ensin meditaatiolla mikä tarkoittaa käytännössä virittäytymistä vastaanottavaan "tyhjään" mielen tilaan täydessä tietoisuudessa (toisin kuin esim. ns. kanavoinnissa)

   Belisario

   • Anonyymi

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-372)

    Belisario: "Erästä alienjohtajaa kaukokatsellessa tämä alkoi kommunikoimaan ja kertoi että ihmiset eivät ymmärrä että matkailu tähdeltä toiselle tapahtuu ikäänkuin viidennen avaruusulottuvuuden kautta jossa kaikki galaksit auringot ovat viiveettä saman kokonaisuuden osia..."

    Hiukkasten lomittuminen perustuu siihen, että niillä on yhteinen historia ja viittaa siihen, että johonkin; piilomuuttujaksikin luonnehdittavissa olevaan, rakenteeseen, on tallentunut tieto tuosta yhteisestä historiasta ja eräs mielenkiintoinen idea onkin se, että universumissa on ns. tiedon redundanssia.

    "Tieteellinen metodi on pohjimmiltaan arvaamista Richard Feynmanin mukaan:"

    Ainakin periaatteessa tehokkain tieteellinen metodi olisi tosiaan sellainen, joka olisi pohjimmiltaan sellaista arvaamista, joka osuisi aina oikeaan, mikä nagualistisin termein perustuisi henkilökohtaiseen voimaan, mikä puolestaan on ihmisen ruumiiseen varastoitunutta energiaa. Tehokkaan tieteentekijän vertauskuvaksi sopisikin siis hyvin sellainen hamsteri, jonka poskipusseihin on varastoitunut suuri määrä energiaa. :D

    Toisaalta, nagualismin mukaan oleellista on se, että ei yritä tutkia sellaisia asioita, joita ei kyetä hyödyntämään, koska se vain kuluttaa sitä energiaa, jonka avulla voisi muuten periaatteessa tutkia sellaisia asioita, joita kykenisi hyödyntämään, joita nagualismin mukaan on olemassa käytännössä rajaton määrä.

    "Paras mahdollinen tieteellinen metodi olisi kaukokatselemista koska käytännössä yksilön tietoisuus kykenee matkustamaan mihin tahansa mihin aikaan tahansa lähes viiveettä koska galaksit ovat orgaaninen kokonaisuus ja tietoisuus/intentio ei ole paikkaan eikä aikaan sidottu muuten kuin ns. mielen kahleiden eli uskomustensa kautta."

    Käytännössä kuitenkin kokoomapisteen (kp) tavanomainen sijainti on erittäin vahva, mihin puolestaan on syynä sen aikomisen toisto, eli meidät on opetettu sijoittamaan kp:mme siihen tavanomaiseen sijaintiin ja käytännössä lähes kaikki ns. tavallinen elämä vahvistaa tuota sijaintia ja koemme siis todellisuuden sellaisena, kuin sen tavallisesti koemme, koska olemme pakotettuja tuijottamaan tiettyyn ja vain tiettyyn "todellisuuden uurteeseen", jotka puolestaan voitaisiin tulkita rinnakkaisiksi universumin osiksi.

    "Tietääkseni kukaan ei ole kyennyt kaukokatselemaan muita galakseja ja se saattaa vaatia sen tason virittäytymistä ettei se ole ihmiselle ainakaan toistaiseksi edes mahdollista eikä ainakaan helppoa."

    Eikö edes George Lucas? :D Multiversumiteorioiden mukaan myös se "Kauan sitten ollut, hyvin, hyvin kaukana sijaitseva galaksi" on reaalinen...

    "Farsight instituutin alienkuvauksissa on mielenkiintoista että he (=alienit) huomaavat usein että heitä kaukokatsellaan ja toisinaan pyrkivät estämään sen kaukokatselun ja joskus jopa alkavat kommunikoida kaukonäkösession aikana kaukonäkijän kanssa."

    Castaneda kuvaa kirjoissaan mm. yrityksiä väijyä epäorgaanisia olentoja, joka on edistyneille tietäjille sopiva harjoite. Epäorgaaniset olennot ovat hyvin kiinnostuneita pelokkaista olennoista ja sen vuoksi tietäjille on tärkeä taito kyetä näyttelemään pelokkaita, jota myös mm. naguaali Julian harjoitti näyttäessään don Juan:ille liittolaisensa.

    "Ihmiskohteet eivät yleensä tunnista että he ovat kaukonäkemisen kohteena mikä mahdollistaa myös ns. kaukovaikuttamisen (remote influencing) kun "kanava" on kaukonäkemisellä ensin avattu ko. kohteeseen."

    Nagualismin mukaan näkemisellä ei tavallisesti ole merkittävää vaikutusta näkemisen kohteen kokoomapisteen sijaintiin ja ilmeisesti, koska se kokoomapisteen kiinnittyminen siihen tavanomaiseen sijaintiinsa on tavattoman vahva. Kohteen kokoomapistettä voidaan kuitenkin joskus siirtää esim. valitsemalla näkemiseensä perustuen sopivaa välitettävää informaatiota.

    "Alienien ja kaukokatselun todellisuus on ymmärrettävistä syistä kova pala nieltäväksi monille tai ehkä useimmille luonnontieteellisesti suuntautuneille...."

    Kokoomapisteen siirtäminen/siirtyminen tosiaan on välttämätöntä, jotta kyetään hyödyntämään ihmisen piilevät kyvyt, mutta eivät ne ajatukset ole vapaasti valittavissa, vaan ne ovat pakottavia seurauksia energian virtauksista.

    " mahdollisuus aitoon vapaaseen tahtoon"

    Ei kiitos, kun ei maksa vaivaa ja sen tavoittelustakin tulisi vain hirveä päänsärky. :P

    "Farsightin johtajan Courtney Brownin mukaan kaikki heidän kaukonäkijänsä aloittavat sessionsa ensin meditaatiolla..."

    Sisäinen hiljaisuus (sh) tosiaan on edellytys sille, että kokoomapiste voi liikkua; sh:ta seuraavan intention seurauksena, mutta sh:n saavuttamisen lisäksi toinen haaste tietenkin on se, että sen kokoomapisteen liikkeen hyödyllisyyden määrää energeettisen moitteettomuuden aste ja jos sitä ei ole, niin se liike johtaa ongelmiin. Suositeltavampaa onkin; merkityksettömien kohteiden tai hirveiksi kuviteltujen alien:ien, sijasta energian näkemisen intentio, joka liittyy mm. siihen aiemmin kuvaamaani energian visuaalisen havaitsemisen tekniikkaan...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-372)

    Belisario: "Erästä alienjohtajaa kaukokatsellessa tämä alkoi kommunikoimaan ja kertoi että ihmiset eivät ymmärrä että matkailu tähdeltä toiselle tapahtuu ikäänkuin viidennen avaruusulottuvuuden kautta jossa kaikki galaksit auringot ovat viiveettä saman kokonaisuuden osia..."

    Hiukkasten lomittuminen perustuu siihen, että niillä on yhteinen historia ja viittaa siihen, että johonkin; piilomuuttujaksikin luonnehdittavissa olevaan, rakenteeseen, on tallentunut tieto tuosta yhteisestä historiasta ja eräs mielenkiintoinen idea onkin se, että universumissa on ns. tiedon redundanssia.

    "Tieteellinen metodi on pohjimmiltaan arvaamista Richard Feynmanin mukaan:"

    Ainakin periaatteessa tehokkain tieteellinen metodi olisi tosiaan sellainen, joka olisi pohjimmiltaan sellaista arvaamista, joka osuisi aina oikeaan, mikä nagualistisin termein perustuisi henkilökohtaiseen voimaan, mikä puolestaan on ihmisen ruumiiseen varastoitunutta energiaa. Tehokkaan tieteentekijän vertauskuvaksi sopisikin siis hyvin sellainen hamsteri, jonka poskipusseihin on varastoitunut suuri määrä energiaa. :D

    Toisaalta, nagualismin mukaan oleellista on se, että ei yritä tutkia sellaisia asioita, joita ei kyetä hyödyntämään, koska se vain kuluttaa sitä energiaa, jonka avulla voisi muuten periaatteessa tutkia sellaisia asioita, joita kykenisi hyödyntämään, joita nagualismin mukaan on olemassa käytännössä rajaton määrä.

    "Paras mahdollinen tieteellinen metodi olisi kaukokatselemista koska käytännössä yksilön tietoisuus kykenee matkustamaan mihin tahansa mihin aikaan tahansa lähes viiveettä koska galaksit ovat orgaaninen kokonaisuus ja tietoisuus/intentio ei ole paikkaan eikä aikaan sidottu muuten kuin ns. mielen kahleiden eli uskomustensa kautta."

    Käytännössä kuitenkin kokoomapisteen (kp) tavanomainen sijainti on erittäin vahva, mihin puolestaan on syynä sen aikomisen toisto, eli meidät on opetettu sijoittamaan kp:mme siihen tavanomaiseen sijaintiin ja käytännössä lähes kaikki ns. tavallinen elämä vahvistaa tuota sijaintia ja koemme siis todellisuuden sellaisena, kuin sen tavallisesti koemme, koska olemme pakotettuja tuijottamaan tiettyyn ja vain tiettyyn "todellisuuden uurteeseen", jotka puolestaan voitaisiin tulkita rinnakkaisiksi universumin osiksi.

    "Tietääkseni kukaan ei ole kyennyt kaukokatselemaan muita galakseja ja se saattaa vaatia sen tason virittäytymistä ettei se ole ihmiselle ainakaan toistaiseksi edes mahdollista eikä ainakaan helppoa."

    Eikö edes George Lucas? :D Multiversumiteorioiden mukaan myös se "Kauan sitten ollut, hyvin, hyvin kaukana sijaitseva galaksi" on reaalinen...

    "Farsight instituutin alienkuvauksissa on mielenkiintoista että he (=alienit) huomaavat usein että heitä kaukokatsellaan ja toisinaan pyrkivät estämään sen kaukokatselun ja joskus jopa alkavat kommunikoida kaukonäkösession aikana kaukonäkijän kanssa."

    Castaneda kuvaa kirjoissaan mm. yrityksiä väijyä epäorgaanisia olentoja, joka on edistyneille tietäjille sopiva harjoite. Epäorgaaniset olennot ovat hyvin kiinnostuneita pelokkaista olennoista ja sen vuoksi tietäjille on tärkeä taito kyetä näyttelemään pelokkaita, jota myös mm. naguaali Julian harjoitti näyttäessään don Juan:ille liittolaisensa.

    "Ihmiskohteet eivät yleensä tunnista että he ovat kaukonäkemisen kohteena mikä mahdollistaa myös ns. kaukovaikuttamisen (remote influencing) kun "kanava" on kaukonäkemisellä ensin avattu ko. kohteeseen."

    Nagualismin mukaan näkemisellä ei tavallisesti ole merkittävää vaikutusta näkemisen kohteen kokoomapisteen sijaintiin ja ilmeisesti, koska se kokoomapisteen kiinnittyminen siihen tavanomaiseen sijaintiinsa on tavattoman vahva. Kohteen kokoomapistettä voidaan kuitenkin joskus siirtää esim. valitsemalla näkemiseensä perustuen sopivaa välitettävää informaatiota.

    "Alienien ja kaukokatselun todellisuus on ymmärrettävistä syistä kova pala nieltäväksi monille tai ehkä useimmille luonnontieteellisesti suuntautuneille...."

    Kokoomapisteen siirtäminen/siirtyminen tosiaan on välttämätöntä, jotta kyetään hyödyntämään ihmisen piilevät kyvyt, mutta eivät ne ajatukset ole vapaasti valittavissa, vaan ne ovat pakottavia seurauksia energian virtauksista.

    " mahdollisuus aitoon vapaaseen tahtoon"

    Ei kiitos, kun ei maksa vaivaa ja sen tavoittelustakin tulisi vain hirveä päänsärky. :P

    "Farsightin johtajan Courtney Brownin mukaan kaikki heidän kaukonäkijänsä aloittavat sessionsa ensin meditaatiolla..."

    Sisäinen hiljaisuus (sh) tosiaan on edellytys sille, että kokoomapiste voi liikkua; sh:ta seuraavan intention seurauksena, mutta sh:n saavuttamisen lisäksi toinen haaste tietenkin on se, että sen kokoomapisteen liikkeen hyödyllisyyden määrää energeettisen moitteettomuuden aste ja jos sitä ei ole, niin se liike johtaa ongelmiin. Suositeltavampaa onkin; merkityksettömien kohteiden tai hirveiksi kuviteltujen alien:ien, sijasta energian näkemisen intentio, joka liittyy mm. siihen aiemmin kuvaamaani energian visuaalisen havaitsemisen tekniikkaan...

    XPR-372:
    "Hiukkasten lomittuminen perustuu siihen, että niillä on yhteinen historia ja viittaa siihen, että johonkin; piilomuuttujaksikin luonnehdittavissa olevaan, rakenteeseen, on tallentunut tieto tuosta yhteisestä historiasta ja eräs mielenkiintoinen idea onkin se, että universumissa on ns. tiedon redundanssia."

    Tuo on nykyfysiikan mukainen kuvaus asiasta ja se voi olla hyvinkin puutteellinen koska ymmärryksemme tieteestä ja varsinkaan fysiikasta (jota pohjimmiltaan kaikki havaitttavissa ja mitattavissa oleva on) on todennäköisesti hyvin kaukana kattavasta ja täydellisestä mihin täälläkin toisinaan mainitsemani fringe-typpinen fysiikka viittaa (esim. N. Tesla, E.T. Whittaker, Thomas Bearden, Paul LaViolette yms.)

    Se alienjohtaja kuvasi farsightin mukaan aurinkoja siten että ne korkeammassa ulottuvuudessa muodostavat yhteisen kokonaisuuden jonka osat me näemme erillisinä koska tässä ulottuvuudessa ne ovat ikäänkuin reikiä avaruudessa ja vertauksena käytti läpinäkymätöntä kangasta johon oli puhkottu useita reikiä joista se taustalla oleva yksi ainoa valolähde tuikkii läpi ja se aurinkojen energia ei tule ydinfuusiosta vaan sen syvemmän tason energiasta jota me kutsumme nollapiste-energiaksi tai eetterin energiaksi.

    Viime aikoina on muistaakseni löydetty jonkinlaisia kaasurihmastoja jotka näyttävät yhdistävän galaksien eri osia toisiinsa.

    Alienit käyttävät aurinkoja kiintopisteinä avaruushypyissään (vähän samaan tyyliin kuin Babylon 5 scifisarjassa) ja matkustaminen tähdeltä toiselle kestää viikkoja vuosien tai oikeammin vuosisatojen/tuhansien sijasta jos käytettäisiin klassisen fysiikan kiihdytykseen perustuvaa liikkumista jonka raja on valonnopeuden vakio (joka tosin voi vaihdella syvässä avaruudessa kaukana suurista massakeskittymistä ja niiden gravitaatiosta) . Jotain voinee päätellä siitäkin että ufohavaintoja alkoi hyvinkin laajassa mitassa ilmaantua pari vuotta 2. maailmansodan päättäneiden ydinpommien räjäytysten jälkeen mikä taas viittaa siihen että ydinteknologia on ikäänkuin gateway teknologiaa koko avaruuden rakenteen muokkaamiseen ja siinä mielessä vaarallinen lelu tällä vielä varsin primitiiviselle ihmiskulttuurille.

    Mitä taas tulee ns. alieneihin niin tutkin aika tarkkaan ufokirjallisuutta yli 10 v sitten ja esim. sellaiset tv-sarjat kuin Dark Skies ja Spielbergin Taken minisarja kuvaavat sitä todellisuutta aika tarkasti ja hyvin samoin kuin jotkut x-files sarjassa käsitellyt teemat (lukuunottamatta ehkä sitä mustaa öljyä silmissä joka oli aika kornia minusta).

    Turvallisuuspoliittiselta kannalta Richard Dolanin kaksi teosta Ufos and national security state 1-2 ovat varsin mielenkiintoisia dokumentteja ufosalailusta ja virallisista USA:n hallituksen virallisista ufodokumenteista jotka julkistettiin FOI-lain perusteella.

    "Ainakin periaatteessa tehokkain tieteellinen metodi olisi tosiaan sellainen, joka olisi pohjimmiltaan sellaista arvaamista, joka osuisi aina oikeaan, mikä nagualistisin termein perustuisi henkilökohtaiseen voimaan, mikä puolestaan on ihmisen ruumiiseen varastoitunutta energiaa. Tehokkaan tieteentekijän vertauskuvaksi sopisikin siis hyvin sellainen hamsteri, jonka poskipusseihin on varastoitunut suuri määrä energiaa. :D"

    Minusta kaukonäkeminen voisi toimia sellaisena arvausprotokollana vaikka se ei olekaan täydellinen niin sen tarkka protokolla, sokkona tekeminen ja useimman näkijän käyttäminen samaa kohdetta tutkimassa toisistaan riippumatta tarjoaa jo paljon paremman lähtökohdan heuristiselle arvaamiselle kuin perinteiset metodit jotka ovat aina paradigmasidonnaisia.

    Siinä tosin saattaa helposti käydä niin että kaikkien paradigmaan sitoutuneimmat tutkijat voivat saada kenkää kun kaukonäön tulokset eivät kunnioita akateemista hierarkiaa eikä vallitsevan paradigman postulaateista koostuvia uskomusjärjestelmiä millään tavalla :D

    "Toisaalta, nagualismin mukaan oleellista on se, että ei yritä tutkia sellaisia asioita, joita ei kyetä hyödyntämään, koska se vain kuluttaa sitä energiaa, jonka avulla voisi muuten periaatteessa tutkia sellaisia asioita, joita kykenisi hyödyntämään, joita nagualismin mukaan on olemassa käytännössä rajaton määrä."

    Kaukonäkeminen on kaikkein tehokkaimmin ja monipuolisimmin hyödynnettävissä oleva tieteellinen metodi oikein käytettynä vaikka se perinteiseltä fysikalistiselta kannalta tarkasteltuna voi muistuttaa enemmän taikuutta kuin perinteisiä akateemisia perinteitä.

    jatkuu....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    XPR-372:
    "Hiukkasten lomittuminen perustuu siihen, että niillä on yhteinen historia ja viittaa siihen, että johonkin; piilomuuttujaksikin luonnehdittavissa olevaan, rakenteeseen, on tallentunut tieto tuosta yhteisestä historiasta ja eräs mielenkiintoinen idea onkin se, että universumissa on ns. tiedon redundanssia."

    Tuo on nykyfysiikan mukainen kuvaus asiasta ja se voi olla hyvinkin puutteellinen koska ymmärryksemme tieteestä ja varsinkaan fysiikasta (jota pohjimmiltaan kaikki havaitttavissa ja mitattavissa oleva on) on todennäköisesti hyvin kaukana kattavasta ja täydellisestä mihin täälläkin toisinaan mainitsemani fringe-typpinen fysiikka viittaa (esim. N. Tesla, E.T. Whittaker, Thomas Bearden, Paul LaViolette yms.)

    Se alienjohtaja kuvasi farsightin mukaan aurinkoja siten että ne korkeammassa ulottuvuudessa muodostavat yhteisen kokonaisuuden jonka osat me näemme erillisinä koska tässä ulottuvuudessa ne ovat ikäänkuin reikiä avaruudessa ja vertauksena käytti läpinäkymätöntä kangasta johon oli puhkottu useita reikiä joista se taustalla oleva yksi ainoa valolähde tuikkii läpi ja se aurinkojen energia ei tule ydinfuusiosta vaan sen syvemmän tason energiasta jota me kutsumme nollapiste-energiaksi tai eetterin energiaksi.

    Viime aikoina on muistaakseni löydetty jonkinlaisia kaasurihmastoja jotka näyttävät yhdistävän galaksien eri osia toisiinsa.

    Alienit käyttävät aurinkoja kiintopisteinä avaruushypyissään (vähän samaan tyyliin kuin Babylon 5 scifisarjassa) ja matkustaminen tähdeltä toiselle kestää viikkoja vuosien tai oikeammin vuosisatojen/tuhansien sijasta jos käytettäisiin klassisen fysiikan kiihdytykseen perustuvaa liikkumista jonka raja on valonnopeuden vakio (joka tosin voi vaihdella syvässä avaruudessa kaukana suurista massakeskittymistä ja niiden gravitaatiosta) . Jotain voinee päätellä siitäkin että ufohavaintoja alkoi hyvinkin laajassa mitassa ilmaantua pari vuotta 2. maailmansodan päättäneiden ydinpommien räjäytysten jälkeen mikä taas viittaa siihen että ydinteknologia on ikäänkuin gateway teknologiaa koko avaruuden rakenteen muokkaamiseen ja siinä mielessä vaarallinen lelu tällä vielä varsin primitiiviselle ihmiskulttuurille.

    Mitä taas tulee ns. alieneihin niin tutkin aika tarkkaan ufokirjallisuutta yli 10 v sitten ja esim. sellaiset tv-sarjat kuin Dark Skies ja Spielbergin Taken minisarja kuvaavat sitä todellisuutta aika tarkasti ja hyvin samoin kuin jotkut x-files sarjassa käsitellyt teemat (lukuunottamatta ehkä sitä mustaa öljyä silmissä joka oli aika kornia minusta).

    Turvallisuuspoliittiselta kannalta Richard Dolanin kaksi teosta Ufos and national security state 1-2 ovat varsin mielenkiintoisia dokumentteja ufosalailusta ja virallisista USA:n hallituksen virallisista ufodokumenteista jotka julkistettiin FOI-lain perusteella.

    "Ainakin periaatteessa tehokkain tieteellinen metodi olisi tosiaan sellainen, joka olisi pohjimmiltaan sellaista arvaamista, joka osuisi aina oikeaan, mikä nagualistisin termein perustuisi henkilökohtaiseen voimaan, mikä puolestaan on ihmisen ruumiiseen varastoitunutta energiaa. Tehokkaan tieteentekijän vertauskuvaksi sopisikin siis hyvin sellainen hamsteri, jonka poskipusseihin on varastoitunut suuri määrä energiaa. :D"

    Minusta kaukonäkeminen voisi toimia sellaisena arvausprotokollana vaikka se ei olekaan täydellinen niin sen tarkka protokolla, sokkona tekeminen ja useimman näkijän käyttäminen samaa kohdetta tutkimassa toisistaan riippumatta tarjoaa jo paljon paremman lähtökohdan heuristiselle arvaamiselle kuin perinteiset metodit jotka ovat aina paradigmasidonnaisia.

    Siinä tosin saattaa helposti käydä niin että kaikkien paradigmaan sitoutuneimmat tutkijat voivat saada kenkää kun kaukonäön tulokset eivät kunnioita akateemista hierarkiaa eikä vallitsevan paradigman postulaateista koostuvia uskomusjärjestelmiä millään tavalla :D

    "Toisaalta, nagualismin mukaan oleellista on se, että ei yritä tutkia sellaisia asioita, joita ei kyetä hyödyntämään, koska se vain kuluttaa sitä energiaa, jonka avulla voisi muuten periaatteessa tutkia sellaisia asioita, joita kykenisi hyödyntämään, joita nagualismin mukaan on olemassa käytännössä rajaton määrä."

    Kaukonäkeminen on kaikkein tehokkaimmin ja monipuolisimmin hyödynnettävissä oleva tieteellinen metodi oikein käytettynä vaikka se perinteiseltä fysikalistiselta kannalta tarkasteltuna voi muistuttaa enemmän taikuutta kuin perinteisiä akateemisia perinteitä.

    jatkuu....

    jatkoa:


    "Käytännössä kuitenkin kokoomapisteen (kp) tavanomainen sijainti on erittäin vahva, mihin puolestaan on syynä sen aikomisen toisto, eli meidät on opetettu sijoittamaan kp:mme siihen tavanomaiseen sijaintiin ja käytännössä lähes kaikki ns. tavallinen elämä vahvistaa tuota sijaintia ja koemme siis todellisuuden sellaisena, kuin sen tavallisesti koemme, koska olemme pakotettuja tuijottamaan tiettyyn ja vain tiettyyn "todellisuuden uurteeseen", jotka puolestaan voitaisiin tulkita rinnakkaisiksi universumin osiksi."

    Kulttuuri, koulutus ja propaganda pyrkii pitämään väestön kp:n ennustettavissa olevassa sijainnissa joka on kaukana energeettisestä moiteettomuudesta. Lyhyellä tähtäimellä kaukonäkemisen opettaminen esim. peruskoulusta lähtien saattaisi aiheutta melkoista kaaosta koska mikään ei pysyisi salassa ja aidot eri alojen osaajat erottautuisivat teeskentelijöistä ja pomojen nuolijoista eikä kenenkään yhteiskunnallinen asema olisi turvattu mutta pölyn laskeuduttua kaikki olisi paljon nykyistä terveemmällä pohjalla.    "Eikö edes George Lucas? :D Multiversumiteorioiden mukaan myös se "Kauan sitten ollut, hyvin, hyvin kaukana sijaitseva galaksi" on reaalinen..."

    Minusta Lucas kertoo nimenomaan omasta galaksistamme ja sen historiasta ja se Star wars tarinassa räjäytetty planeetta sijaitsi tämän aurinkokunnan asteroidivyöhykkeen paikalla.


    "Castaneda kuvaa kirjoissaan mm. yrityksiä väijyä epäorgaanisia olentoja, joka on edistyneille tietäjille sopiva harjoite. Epäorgaaniset olennot ovat hyvin kiinnostuneita pelokkaista olennoista ja sen vuoksi tietäjille on tärkeä taito kyetä näyttelemään pelokkaita, jota myös mm. naguaali Julian harjoitti näyttäessään don Juan:ille liittolaisensa."

    Alienkuvauksilla ja Castanedan epäorgaanisten olioiden kuvauksissa on tosiaan paljon samankaltaisuutta samoin kuin muissakin historiallisissa kuvauksissa peikoista yms. mihin tunnettu ufotutkija Jacques Vallee on monessa teoksessaan myös viitannut.

    Ns. ufoilmiö ei ole mikään uusi asia vaan hyvin vanha perinne jota eri aikoina on kuvattu vallitsevan kulttuurin käsitteillä. Ns. harmaiden osalta varmuutta ei ole myöskään siitä että kyseessä olisi maan ulkopuolinen ilmiö vaan Maan laajat luolastot ja valtamerten syvyydet (ns. usot) voivat olla ko. entiteettien lähde samoin kuin varsinkin Antarktis johon liittyy paljon outoja asioita ja joka on niin syrjässä ja sivumennen sanoen monen tutkijan mielestä ehkä paras kandidaatti muinaisen Atlantiksen sijainniksi varsinkin kun sieltä on löydetty 100 miljoona vuotta vanhoja kasvien fossiileja.

    "Nagualismin mukaan näkemisellä ei tavallisesti ole merkittävää vaikutusta näkemisen kohteen kokoomapisteen sijaintiin ja ilmeisesti, koska se kokoomapisteen kiinnittyminen siihen tavanomaiseen sijaintiinsa on tavattoman vahva. Kohteen kokoomapistettä voidaan kuitenkin joskus siirtää esim. valitsemalla näkemiseensä perustuen sopivaa välitettävää informaatiota."

    Kaukonäkemisellä on mahdollista päästä näkemään ja kokemaan samat asiat mitä kaukonäkemisen ihmiskohde kokee ja näkee ja samalla voi vaikuttaa mielikuvien ja tuntemusten tasolla tähän kohteeseen jossa samat vaarat kuin ns. henkiparannuksessa eli uppoutuminen kohteeseen voi olla vaarallista joten tarkka irrottautumisen protokolla on kehitetty kaukonäkemistä ja vaikuttamista varten.Kyse on samaistumisesta kohteeseen jota kuvasi jo mm. Alisteir Crowley magiaa koskevissa teoksissaan joissa oli myös kuvia entiteeteistä jotka muistuttivat hyvin paljon kuvauksia harmaista alieneista.

    "Kokoomapisteen siirtäminen/siirtyminen tosiaan on välttämätöntä, jotta kyetään hyödyntämään ihmisen piilevät kyvyt, mutta eivät ne ajatukset ole vapaasti valittavissa, vaan ne ovat pakottavia seurauksia energian virtauksista."

    Sitä pakottavuuden vaikutelmaa voidaan lieventää kaukokatselussa siten että paikalla on ainakin opetteluvaiheessa kontrolloija joka kykenee keskeyttämään prosessin jos kohteeseen uppoutuminen menee vaarallisen voimakkaaksi.

    Toisen ihmisen kaukokatselussa helposti omaksuu sen kohteen ajattelun, tunteet , mieltymykset ja intention mikä voi olla vaarallista varsinkin jos se kohde on myös vaarallinen. Samanlaista samaistumista tapahtuu kaikissa ryhmätoiminassa vaikkakin yleensä lievemmässä muodossa mutta erilaiset kulttimaiset yhteisöt ovat hyviä esimerkkejä vaarallisesta johtajaan samaistumisesta ja esim. Natsien Saksa oli aika tyypillinen kulttiyhteisö samoin kuin kaikki totalitääriset yhteisöt.    "Ei kiitos, kun ei maksa vaivaa ja sen tavoittelustakin tulisi vain hirveä päänsärky. :P"

    Heh. Laitoin sen taas syötiksi :D

    jatkuu....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkoa:


    "Käytännössä kuitenkin kokoomapisteen (kp) tavanomainen sijainti on erittäin vahva, mihin puolestaan on syynä sen aikomisen toisto, eli meidät on opetettu sijoittamaan kp:mme siihen tavanomaiseen sijaintiin ja käytännössä lähes kaikki ns. tavallinen elämä vahvistaa tuota sijaintia ja koemme siis todellisuuden sellaisena, kuin sen tavallisesti koemme, koska olemme pakotettuja tuijottamaan tiettyyn ja vain tiettyyn "todellisuuden uurteeseen", jotka puolestaan voitaisiin tulkita rinnakkaisiksi universumin osiksi."

    Kulttuuri, koulutus ja propaganda pyrkii pitämään väestön kp:n ennustettavissa olevassa sijainnissa joka on kaukana energeettisestä moiteettomuudesta. Lyhyellä tähtäimellä kaukonäkemisen opettaminen esim. peruskoulusta lähtien saattaisi aiheutta melkoista kaaosta koska mikään ei pysyisi salassa ja aidot eri alojen osaajat erottautuisivat teeskentelijöistä ja pomojen nuolijoista eikä kenenkään yhteiskunnallinen asema olisi turvattu mutta pölyn laskeuduttua kaikki olisi paljon nykyistä terveemmällä pohjalla.    "Eikö edes George Lucas? :D Multiversumiteorioiden mukaan myös se "Kauan sitten ollut, hyvin, hyvin kaukana sijaitseva galaksi" on reaalinen..."

    Minusta Lucas kertoo nimenomaan omasta galaksistamme ja sen historiasta ja se Star wars tarinassa räjäytetty planeetta sijaitsi tämän aurinkokunnan asteroidivyöhykkeen paikalla.


    "Castaneda kuvaa kirjoissaan mm. yrityksiä väijyä epäorgaanisia olentoja, joka on edistyneille tietäjille sopiva harjoite. Epäorgaaniset olennot ovat hyvin kiinnostuneita pelokkaista olennoista ja sen vuoksi tietäjille on tärkeä taito kyetä näyttelemään pelokkaita, jota myös mm. naguaali Julian harjoitti näyttäessään don Juan:ille liittolaisensa."

    Alienkuvauksilla ja Castanedan epäorgaanisten olioiden kuvauksissa on tosiaan paljon samankaltaisuutta samoin kuin muissakin historiallisissa kuvauksissa peikoista yms. mihin tunnettu ufotutkija Jacques Vallee on monessa teoksessaan myös viitannut.

    Ns. ufoilmiö ei ole mikään uusi asia vaan hyvin vanha perinne jota eri aikoina on kuvattu vallitsevan kulttuurin käsitteillä. Ns. harmaiden osalta varmuutta ei ole myöskään siitä että kyseessä olisi maan ulkopuolinen ilmiö vaan Maan laajat luolastot ja valtamerten syvyydet (ns. usot) voivat olla ko. entiteettien lähde samoin kuin varsinkin Antarktis johon liittyy paljon outoja asioita ja joka on niin syrjässä ja sivumennen sanoen monen tutkijan mielestä ehkä paras kandidaatti muinaisen Atlantiksen sijainniksi varsinkin kun sieltä on löydetty 100 miljoona vuotta vanhoja kasvien fossiileja.

    "Nagualismin mukaan näkemisellä ei tavallisesti ole merkittävää vaikutusta näkemisen kohteen kokoomapisteen sijaintiin ja ilmeisesti, koska se kokoomapisteen kiinnittyminen siihen tavanomaiseen sijaintiinsa on tavattoman vahva. Kohteen kokoomapistettä voidaan kuitenkin joskus siirtää esim. valitsemalla näkemiseensä perustuen sopivaa välitettävää informaatiota."

    Kaukonäkemisellä on mahdollista päästä näkemään ja kokemaan samat asiat mitä kaukonäkemisen ihmiskohde kokee ja näkee ja samalla voi vaikuttaa mielikuvien ja tuntemusten tasolla tähän kohteeseen jossa samat vaarat kuin ns. henkiparannuksessa eli uppoutuminen kohteeseen voi olla vaarallista joten tarkka irrottautumisen protokolla on kehitetty kaukonäkemistä ja vaikuttamista varten.Kyse on samaistumisesta kohteeseen jota kuvasi jo mm. Alisteir Crowley magiaa koskevissa teoksissaan joissa oli myös kuvia entiteeteistä jotka muistuttivat hyvin paljon kuvauksia harmaista alieneista.

    "Kokoomapisteen siirtäminen/siirtyminen tosiaan on välttämätöntä, jotta kyetään hyödyntämään ihmisen piilevät kyvyt, mutta eivät ne ajatukset ole vapaasti valittavissa, vaan ne ovat pakottavia seurauksia energian virtauksista."

    Sitä pakottavuuden vaikutelmaa voidaan lieventää kaukokatselussa siten että paikalla on ainakin opetteluvaiheessa kontrolloija joka kykenee keskeyttämään prosessin jos kohteeseen uppoutuminen menee vaarallisen voimakkaaksi.

    Toisen ihmisen kaukokatselussa helposti omaksuu sen kohteen ajattelun, tunteet , mieltymykset ja intention mikä voi olla vaarallista varsinkin jos se kohde on myös vaarallinen. Samanlaista samaistumista tapahtuu kaikissa ryhmätoiminassa vaikkakin yleensä lievemmässä muodossa mutta erilaiset kulttimaiset yhteisöt ovat hyviä esimerkkejä vaarallisesta johtajaan samaistumisesta ja esim. Natsien Saksa oli aika tyypillinen kulttiyhteisö samoin kuin kaikki totalitääriset yhteisöt.    "Ei kiitos, kun ei maksa vaivaa ja sen tavoittelustakin tulisi vain hirveä päänsärky. :P"

    Heh. Laitoin sen taas syötiksi :D

    jatkuu....

    "Sisäinen hiljaisuus (sh) tosiaan on edellytys sille, että kokoomapiste voi liikkua; sh:ta seuraavan intention seurauksena, mutta sh:n saavuttamisen lisäksi toinen haaste tietenkin on se, että sen kokoomapisteen liikkeen hyödyllisyyden määrää energeettisen moitteettomuuden aste ja jos sitä ei ole, niin se liike johtaa ongelmiin. Suositeltavampaa onkin; merkityksettömien kohteiden tai hirveiksi kuviteltujen alien:ien, sijasta energian näkemisen intentio, joka liittyy mm. siihen aiemmin kuvaamaani energian visuaalisen havaitsemisen tekniikkaan..."

    Minusta se moiteettomuus on sitä että osataan olla riittävän irrallisia intention kohteesta niin ettei vaarallisiksi muotoutuvia samaistumisia pääse tapahtumaan ja niistä kyetään tarvittaessa irtautumaan missä se vapaa tahto on se olennainen eli emme ole energian orjia vaan energian käyttäjiä.

    Viestisi oli tällä kertaa viime aikaisia paljon asiallisempi ja samalla olit osannut siirtänyt kp:n sopivaan paikkaan. Ei ole tällä kertaa tarvetta detox-prosessiin :D

    Belisario


  • Anonyymi

   Ja itsekkö määrittelet energiasi moitteettomuuden ja oman intentiosi oikeutuksen?
   Entäpä jos toinen taho määritteleekin että energiasi ei ole moitteetonta ja intentiosi ei ole oikeutettua?
   Entäpä jos sinun energiaasi moitteettomampi energia laulaakin sinut oikeutetusti suohon?

  • Anonyymi

   Archive-org sivustolla on laaja kokoelma (STARGATE files) kaukonäkemiseen ja muihin ns. paranormaaleihin ilmiöihin liittyvää aineistoa (yli 12000 tiedostoa) joista osa on alunperin salaista ja myöhemmin julkistettua CIA:n ja DIA:n materiaalia.

   https://archive.org/details/stargatefiles?&sort=-week&page=2

   Kaukonäkemistä on USA:n lisäksi tutkittu myös ainakin Neuvostoliitossa ja Kiinassa ja kaukonäkemisen tekniikoiden julkistamisen jälkeen kuka tahansa voi periaatteessa oppia käyttämään ko. metodia riittävällä harjoittelulla ja opastuksella.

   Muutamia poimintoja:

   MARS, 1 MILLION BC (TRAINING)
   https://archive.org/details/CIA-RDP96-00788R001900760001-9/page/n7/mode/2up

   CONTROLLED OFFENSIVE BEHAVIOR - USSR (U), DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY, ST-CS-01-169-72

   https://archive.org/details/CIA-RDP96-00788R001300020001-6

   Chronology of Recent Interest in
   Exceptional Functions of the Human
   Body in the People’s Republic of
   China

   https://archive.org/details/CIA-RDP96-00792R000400300011-9/mode/2up

   UNCONVENTIONAL BIOPHYSICS PARAPSYCHOLOGY/PSYCHOPHYSIOLOGY

   https://archive.org/details/CIA-RDP96-00787R000500260001-0

   Aivan selvästi paranormaaleja ilmiöitä tutkitaan ja on tutkittu jo kauan vakavasti salaisissa projekteissa vaikka julkisuudessa niiden olemassaolo pyritään kiistämään koska varsinkin sellainen tietotaito joka on vain itselle eikä muilla on aina valtaa ja voi antaa merkittävää kilpailuetua suhteessa sellaisiin joilla vastaavaa tietotaitoa ei ole.

   Itse on olen tähän mennessä lukenut vain muutaman tuon kokoelman tiedostoista koska aineisto on niin valtavan suuri .

   Belisario

  • On aika arveluttavaa roikuttaa nykykuosissaan olevaa filosofiaakan Tiede -foorumilla, mutta salaliittoteorioille on kyllä aivan omakin palstansa, nimittäin ehkä vähän vaikeasti hahmotettava Salaliittoteoria.

   Kaukonäkeminen sinänsä kuuluu ns. pseudotieteisiin, mikä on arveluttavaa sekin, sillä sanassa esiintyy sana "tiede", mikä saattaa erehdyttää tietämättömän kuvittelevan kyseessä olevan jonkinlaisesta tieteestä tai sen harjoittamisesta.

   Projekti "Stargate" tutki 20 miljoonan budjetilla 20 vuotta kaukonäkemistä löytämättä mitään todisteita koko ilmiön olemassa olemisesta. Tähän loppuraporttiin uskomattomuus sysäsi sitten kaukonäkemiseen uskonnon lailla uskovat salaliittoteorioiden viettävälle liuskalle, jolla he edelleen viilettävät yhä kauemmas tieteestä ja reaalimaailmasta.

   Tämä on ns. kaluttu puhki. Aiheetta enempään.

   • Anonyymi

    Mut kun Belis tajuaa kaiken paremmin kuin asiaan perehtyneet tutkijat ja tieteilijät. Koska hän, ja vain hän, omaa kyvyn omaksua lähes mikä tahansa tieto ilman valtavirran harhoja. Mikään valtavirta selitys ei juurikaan voi olla oikea, koska Belis tajuaa ettei se voi olla oikea. Ja silloin kelpaa mikä tahansa, valtavirran näkökulmasta, huuhailu. Koska sitä tutkitaan, niin siinä on oltava jotain. Vaikka ei olisikaan löydetty, niin kyllä Belis tietää että meitä vain sumutetaan ja siinä oikeasti onkin jotain. Jotain mitä vain hänen tarkat havaintonsa huomaavat.


   • Anonyymi

    On hän se varmaan varsin kiusallista varsinkin ns. "tieteellisille" skeptikoille että löytyy verifioitavissa olevaa aineistoa paranormaalien ilmiöiden salaisesta tutkimuksesta jota tehtiin yli 20 vuotta.

    Mikään loppuraportti ei riitä kumoamaan tätä tosiasiaa ja sen suhteen muistaakseni oli erimielisyyksiä (esim. tilastotieteen professori Jessica Utts esitti eriävän kantansa).

    En myöskään esittänyt mitään salaliittoteoriaa vaan ko. dokumentit löytyvät myös CIA:n viralliselta sivustolta. Tarkistin muutaman huvikseni. Jostain syytä Googlen hakukone ei niitä suostu näyttämään mutta ainakin DuckToGo hakukoneella löytyi alkup. CIA:n dokumentit joista Google löysi vain ns. salaliittosivustojen viitteitä. (Siinä olisi jo vähän aihetta jopa salaliittoteoretisointiin mutta en nyt viitsi kun yleinen ilmanpiiri lienee suurvaltapoliittisista syistä muutenkin hyvin herkkähipiäistä:D)

    Yhdysvalloissa on ns. FOI laki jonka perusteella alunperin salattua aineistoa on julkistettu osin sensuroidussa muodossa eli tietyt kohdat mustattuna.

    https://foia.state.gov/learn/foia.aspx

    Tuon FOI-lain perusteella tämä CRV eli kontrolloitu kaukonäkeminen ilmaantui julkisuuteen.

    Tietysti jotkut ylimmät virkamiehet kuten eräs CIA:n entinen johtaja väitti ettei se kaukonäkeminen koskaan toiminut mutta julkaistujen dokumenttien ja projektiin osallistuneiden mukaan se ei todellakaan pitänyt paikkaansa.

    FOI-laki ei ole enää erityisen toimiva koska ns. arkaluonteiset projektit tehdään yrityksissä joilla ei ole enää mitään velvollisuutta julkaista mitään koska ne salaiset projektit ovat nykyään alihankkijoiden yrityssalaisuuksia.

    Belisario


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    On hän se varmaan varsin kiusallista varsinkin ns. "tieteellisille" skeptikoille että löytyy verifioitavissa olevaa aineistoa paranormaalien ilmiöiden salaisesta tutkimuksesta jota tehtiin yli 20 vuotta.

    Mikään loppuraportti ei riitä kumoamaan tätä tosiasiaa ja sen suhteen muistaakseni oli erimielisyyksiä (esim. tilastotieteen professori Jessica Utts esitti eriävän kantansa).

    En myöskään esittänyt mitään salaliittoteoriaa vaan ko. dokumentit löytyvät myös CIA:n viralliselta sivustolta. Tarkistin muutaman huvikseni. Jostain syytä Googlen hakukone ei niitä suostu näyttämään mutta ainakin DuckToGo hakukoneella löytyi alkup. CIA:n dokumentit joista Google löysi vain ns. salaliittosivustojen viitteitä. (Siinä olisi jo vähän aihetta jopa salaliittoteoretisointiin mutta en nyt viitsi kun yleinen ilmanpiiri lienee suurvaltapoliittisista syistä muutenkin hyvin herkkähipiäistä:D)

    Yhdysvalloissa on ns. FOI laki jonka perusteella alunperin salattua aineistoa on julkistettu osin sensuroidussa muodossa eli tietyt kohdat mustattuna.

    https://foia.state.gov/learn/foia.aspx

    Tuon FOI-lain perusteella tämä CRV eli kontrolloitu kaukonäkeminen ilmaantui julkisuuteen.

    Tietysti jotkut ylimmät virkamiehet kuten eräs CIA:n entinen johtaja väitti ettei se kaukonäkeminen koskaan toiminut mutta julkaistujen dokumenttien ja projektiin osallistuneiden mukaan se ei todellakaan pitänyt paikkaansa.

    FOI-laki ei ole enää erityisen toimiva koska ns. arkaluonteiset projektit tehdään yrityksissä joilla ei ole enää mitään velvollisuutta julkaista mitään koska ne salaiset projektit ovat nykyään alihankkijoiden yrityssalaisuuksia.

    Belisario

    Nyt B saunavuorot heti takaisin, että intuitio ja tajunnanvirta saisi voimaa !


  • Anonyymi

   Kaukonäkeminen = hyvin tehty päätelmä tai arvaus

  • Tässä ehkä tähän mennessä paras löytämäni videoluento kontrolloidun kaukonäkemisen periaatteista ja käytännöstä.

   Paul H. Smith | Remote Viewing

   https://youtu.be/VSHoMqizgR8

   Kaukonäkeminen (CRV) on siinä mielessä mielenkiintoista että se kertoo paljon ihmislajin kognitiivisista kyvyistä varsinkin alitajuntaan liittyen. Kuka tahansa voi periaatteessa opetella kaukonäkemisen tekniikan eikä se edellytä mitään yliaistillisia kykyjä vaikka käyttääkin periaatteessa alitajunnan resursseja samalla tavalla.

   Kaukonäkeminen ei ole koskaan 100% tarkkaa vaan onnistumisprosentti kokeneilla kaukonäkijöillä on n. 60-80% jolloin pitää ottaa huomioon että prosessi tehdään aina sokkona eli kohteesta ei ole mitään muuta etukäteistietoa kuin esim. tietokoneen arpoma satunnainen numerokoodi.

   Tuossa onnistumisprosessissa pitää myös ottaa huomioon se että erilaisten kohteiden arvaamisessa on erilainen määrä valittavissa olevia vaihtoehtoja kuten esim. liikennevalojen suhteen se on 33% koska vaihtoehtoja on vain 3.

   Koska kaukonäkemisessä toisin kuin esim. pelikorttien tai zener korttien arvaamisessa on käytännössä lähes ääretön määrä vaihtoehtoja ja kohteet voivat olla hyvinkin epätavallisia ja outoja niin esim. se 60% onnistumisprosessi on jo valtavan suuri koska ollaan täysin sokkoja kohteen suhteen .

   Kaukonäkemisen välittämä tieto on aina kehoon liittyviä aistimuksia ja kokemuksia eikä siis alfanumeerista tietoa välittää alitajunnan ja tietoisen käsitteellisen tajunnan välillä. Kyse on siis kehollisesta kaukokokemisesta joka voi olla muotoja, värejä, ääniä, kehon tuntemuksia yms. ja joskus myös suoraan käsitteellistä informaatiota jonka alitajunta on valmiiksi formatoinut tietoisen käsitteellisne kognition ymmärrettävissä olevaan muotoon.

   Pääsääntöisesti selkeät mielikuvat ja käsitteelliset tulokset ovat ns. analyyttistä peitettä eli tietoinen kognitio sotkee prosessia ja päätyy hätäisiin johtopäätöksiin jonka tarkan kaukonäkemisen protokollan ja prosessin seuraaminen on tärkeää ja välttämätöntä.

   • Anonyymi

    "Kaukonäkemisen välittämä tieto on aina kehoon liittyviä aistimuksia ja kokemuksia eikä siis alfanumeerista tietoa välittää alitajunnan ja tietoisen käsitteellisen tajunnan välillä. Kyse on siis kehollisesta kaukokokemisesta joka voi olla muotoja, värejä, ääniä, kehon tuntemuksia yms. ja joskus myös suoraan käsitteellistä informaatiota jonka alitajunta on valmiiksi formatoinut tietoisen käsitteellisne kognition ymmärrettävissä olevaan muotoon."

    Kaukonäkeminen on esoteeristä,hetki tilassa ja tapahtumassa mistä muistilla ei ole aikaisempaa kokemusta.


  • Daz Smithillä oli mielenkiintoinen kaukonäköprojekti aiheesta "Miksi kaukonäkijät eivät voita suuria summia lotossa?" jossa tuli bonuksena ja odottamatta myös hyvin syvällistä informaatiota kaukonäkemisen toiminnasta ja periaatteista sekä lopuksi myös universumin rakenteesta jonka alkulähde vaikuttaa olevan jonkinlainen massiivinen "musta aukko" joka on yhteydessä jonkinlaisten säikeiden tai dendriittien kautta kaikkeen muuhun olemassaolevaan ja myös kaukonäkijän aivoihin ja koko kehoon jolloin keho tai hermosto yhdessä aivojen kanssa muodostaa ikäänkuin antennijoukon joka kykenee vastaanottamaan informaatiota viiveettä mistä tahansa ajasta riippumatta.

   Daz Smith kertoo myös kokonaisuuden vaikuttavan hyvin fraktaaliselta äärimmäisen pienelle kvanttitasoilla asti kattaen kaiken olemassaolevan ikäänkuin informaatiota tuottavana fraktaalisena kokonaisuutena.

   Is there anything preventing Remote Viewers from winning the Lottery?

   https://www.youtube.com/watch?v=T6xG6H3eGJs

   Muistutan vielä että kaikki kaukonäkeminen tehdään aina sokkona suhteessa kohteeseen ja tässä mainittua projektia iteroitiin yhteensä 4 kertaa ja ensimmäisellä kerralla vastineeksi tuli tietoa erilaisten elektronisten lottokoneiden rakenteesta ja mikropiireistä.

   Ko. kaukonäköprojekti tuntuu vahvistavan aika hyvin sen oman näkemykseni että todellisuus koostuu monista tasoista jotka ovat kuitenkin heijastuksia toisistaan vanhan hermeettisen esoterian mukaisesti "Niin ylhäällä kuin alhaalla" ja myös sen että todellisuus on jollain tavalla fraktaalinen ja jatkuvasti lisää informaatiota tuottavaa ja ainoastaan kaikkein karkeimmalla todellisuuden tasolla on aikaa ja osittain näennäistä kausaliteettia sillä tavalla kuin pelkän aistihavainnon tasolla sen kykenee hahmottamaan.

   Se aistitason kausaliteetti on näennäistä koska todellisuus purkautuu hienommilta epälokaaleilta tasoilta karkeammille lokaaleille tasoille resonanssin ja tietyssä mielessä ajan kautta eikä ajallisesti peräkkäisten fysikaalisten tapahtumien kautta kuten hahmotamme tieteessä yleensä.

   Daz Smith teki useita kaukonäkösessioita Farsight Instituutille joista mieleenpainuvimmat olivat Hitleriä ja J.F. Kennedyä koskevat koska niissä kyetiin havaitsemaan heidän fyysisen kehon kuoleman jälkeinen olotilansa.

   Kaukonäkemisestä voi tietysti olla montaa mieltä ja monet torjuvat sen täysin vaivautumatta perehtymään siihen laisinkaan.

   Minusta kaukonäkeminen voisi olla erinomainen heuristinen väline tieteessä ja monessa muussakin asiassa mutta sellaisenaan sen tulokset eivät tietenkään riitä miksikään todisteeksi vaan kyseessä voisi olla tieteellisen arvailun ja intuition apuväline.

   • <<Is there anything preventing Remote Viewers from winning the Lottery?

    https://www.youtube.com/watch?v=T6xG6H3eGJs>>

    21 minuuttia mitäänsanomatonta hölynpölyä. Itse voin selittää asian neljällä sanalla: koska se ei toimi. Siksi ne ei voita lotossa.


   • Trexnonar kirjoitti:

    <<Is there anything preventing Remote Viewers from winning the Lottery?

    https://www.youtube.com/watch?v=T6xG6H3eGJs>>

    21 minuuttia mitäänsanomatonta hölynpölyä. Itse voin selittää asian neljällä sanalla: koska se ei toimi. Siksi ne ei voita lotossa.

    "21 minuuttia mitäänsanomatonta hölynpölyä. Itse voin selittää asian neljällä sanalla: koska se ei toimi. Siksi ne ei voita lotossa."

    Kaukonäkemisen toimivuudesta on useampiakin linkkejä mainittu tässä ketjussa ja asian harrastajia lienee maailmanlaajuisesti jo kymmeniä tuhansia ja alunperin ko. metodia käytetiin vakoilutarkoituksiin kylmän sodan aikana sekä USA:n että Neuvostoliiton puolella.

    Kuka tahansa voi periaatteessa opetella ko. taidon mutta sen protokolla vaatii sen sokkovaatimuksen takia aina useamman osallistujan eli sitä ei voi tehdä yksin.

    Tuossa videossa ei käsitelty lainkaan itse loton ennustamisprosessia joka on hankala koska kaukonäkemisellä ei voi suoraan saada alfanumeerista tietoa eli lottonumeroita vaan täytyy käyttää edsim. epäsuoraa menetelmää jossa numeroille annetaan esim. jokin väri tai muu vastaava symboli ja silloinkin se on työlästä ja vaatii useamman kokeneet kaukonäkijän taitoja melko pitkäkestoisessa projektissa onnistuakseen kunnolla.

    Sen sijaan esim. kryptovaluuttojen kehitystä voi seurata kaukonäkemisen avulla on onnistuttu hankkimaan melko suuriakin summia.

    Jos katsoit tuon videon ajatuksella ja tarkkaan niin tunnistettiin lottokoneen elektroniikka ja kun ottaa huomioon että kaukonäkö suoritetaan aina sokkona ja ainoa viite siihen kysymykseen on jokin satunnainen numerosarja niin se kyllä toimii ja usein hämmästyttävän hyvin.

    Voit tietysti olla ihan niin skeptinen kuin haluat mutta kannattaisi aina ensin vähän perehtyä aiheeseen ennen kuin alkaa esittämään pseudokritiikkiä joka sinänsä ei vaadi mitään taitoja, tietoa eikä kykyjä älystä puhumattakaan ja sellaisiahan kaikki ns. skeptikot pohjimmiltaan ovat eli täynnä asenteita ja ennakkoluuloja mutta halu itse perehtyä uupuu kokonaan.

    Muistaakseni olet aikaisemminkin vängännyt samasta asiasta joten vaivaudu sinulle enempää vastaamaan.


   • Anonyymi
    Fractalmind kirjoitti:

    "21 minuuttia mitäänsanomatonta hölynpölyä. Itse voin selittää asian neljällä sanalla: koska se ei toimi. Siksi ne ei voita lotossa."

    Kaukonäkemisen toimivuudesta on useampiakin linkkejä mainittu tässä ketjussa ja asian harrastajia lienee maailmanlaajuisesti jo kymmeniä tuhansia ja alunperin ko. metodia käytetiin vakoilutarkoituksiin kylmän sodan aikana sekä USA:n että Neuvostoliiton puolella.

    Kuka tahansa voi periaatteessa opetella ko. taidon mutta sen protokolla vaatii sen sokkovaatimuksen takia aina useamman osallistujan eli sitä ei voi tehdä yksin.

    Tuossa videossa ei käsitelty lainkaan itse loton ennustamisprosessia joka on hankala koska kaukonäkemisellä ei voi suoraan saada alfanumeerista tietoa eli lottonumeroita vaan täytyy käyttää edsim. epäsuoraa menetelmää jossa numeroille annetaan esim. jokin väri tai muu vastaava symboli ja silloinkin se on työlästä ja vaatii useamman kokeneet kaukonäkijän taitoja melko pitkäkestoisessa projektissa onnistuakseen kunnolla.

    Sen sijaan esim. kryptovaluuttojen kehitystä voi seurata kaukonäkemisen avulla on onnistuttu hankkimaan melko suuriakin summia.

    Jos katsoit tuon videon ajatuksella ja tarkkaan niin tunnistettiin lottokoneen elektroniikka ja kun ottaa huomioon että kaukonäkö suoritetaan aina sokkona ja ainoa viite siihen kysymykseen on jokin satunnainen numerosarja niin se kyllä toimii ja usein hämmästyttävän hyvin.

    Voit tietysti olla ihan niin skeptinen kuin haluat mutta kannattaisi aina ensin vähän perehtyä aiheeseen ennen kuin alkaa esittämään pseudokritiikkiä joka sinänsä ei vaadi mitään taitoja, tietoa eikä kykyjä älystä puhumattakaan ja sellaisiahan kaikki ns. skeptikot pohjimmiltaan ovat eli täynnä asenteita ja ennakkoluuloja mutta halu itse perehtyä uupuu kokonaan.

    Muistaakseni olet aikaisemminkin vängännyt samasta asiasta joten vaivaudu sinulle enempää vastaamaan.

    Pelkkää selittelyä. USA:ssa Jumalan nimi on Dollari, lyhyemmin $. Kaikki mahdolliset ja mahdottomat tavat kerätä itselle lisää Dollareita on siellä testattu ja ovat käytössä jos toimivat. Kun aloituksessa kuvattu menetelmä ei toimi ei sitä tietenkään voi käyttää dollareiden keräämiseen.


  • Anonyymi

   Jeffrey mishlove väitti että Kaukonäkemistä on käytetty onnistuneesti arkeologiassa.

   (Ilmeisesti löydetty uusia paikkoja tutkia/kaivaa) en tiedä..

  • Anonyymi

   Onko hän sukua Liki Näkemiselle? Ihan vain sukunimen perusteella....

  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Mielenkiintoinen juttu sikäli kun on nähty enteitä Suomen tulevaisuudesta. Skenaarioita on 2: joko Hesa pommitetaan, tai sitten pommituksia ei tule. ja elämä jatkuu normaalista Venäjän suomin eduin, kunnes Karjala ym. menetetyt alueet saadaan lahjana takaisin.
   Itsekin olen nähnyt unessa näitä. Todennäköisemmältä näyttää huono skene.

  • Anonyymi

   Miksi kaukonäkeminen on B: lle niin tärkeää?

   Suunnilleen be all and end all !

  • Anonyymi

   En jaksa lukea koko tätä ketjua.

   Pystyykö kaukonäkemisellä aiheuttamaan jollekin esim. sydärin etänä?

   • Anonyymi

    "Mielenkiintoinen juttu sikäli kun on nähty enteitä Suomen tulevaisuudesta."

    Ns. enneunet tai painajaiset eivät liity kontrolloituun kaukokatsomiseen (controlled remote viewing) muuten kuin siltä osin että kyse henkilökohtaisen alitajunnan tuotoksesta.

    ...

    "Miksi kaukonäkeminen on B: lle niin tärkeää?"


    Tuo 1970-luvulta lähtien alunperin salaisena projektina kehitetty tekniikka on siinä mielessä mullistava että kun siihen aikaisemmin kykenivät vain tietyt harvat yksilöt joilla oli siihen riittävän voimakkaita synnynnäisiä taipumuksia niin tuolla metodilla periaatteessa kuka tahansa voi alkaa kouluttaa alitajuntaansa jolloin ns. yliaistilliset kyvyt tulevat periaatteessa jokaisen ihmisen ulottuville.

    Se vaatii luotettavasti toimiakseen vuosien tiivistä harjoittelua kuten mikä tahansa imhimillinen kyke ja se tarkoittaa sitä että vähitellen opitaan kommunikoimaan oman alitajunnan kanssa subliminaalisella tasolla. Alitajunta ei ymmärrä kielen käsitteitä eikä käskyjä vaan metodi perustuu opetteluvaiheessa siihen että annetaan käden kirjoittaa sovittuja symboleja paperille tietoisen mielen häiritsemättä.

    Tämä kaukonäkemisen tekniiikka ja protokolla voi periaatteessa mullistaa koko ihmiskunnan tulevaisuuden koska siinä ei kehitä mitään ulkoista tekniikkaa kuten tavallisessa tieteessä ja tekniikan kehityksessä vaan ihmistä itseään ja varsinkin hänen alitajuntaansa joka todellisuudessa on se todellinen tajunta kun taas se egotajunta on pelkkä "sihteeri" eli avustaja.

    Ns. alienit eivät kykene samantasoiseen kaukokatsomiseen kuin ihmiset vaikka ihmisten kyky onkin heikompi niin ajan ja paikan etäisyydet eivät vaikuta sen tehoon kun taas alienien pitää olla suhteellisen lähellä jotta heidän tekniikkansa toimisi.

    Sanomattakin on tietenkin selvää että jos yliaistillinen teknikka yleistyy ihmisten keskuudessa niin se aiheuttaa massiivisia mullistuksia yhteiskunnan ja valtahierrarkioiden tasolla.

    Suurin osa ihmisistä koulutuksen ja median ehdollistamisen seurauksena tietenkin torjuu koko yliaistillisten kykyjen mahdollisuuden ja he voivat sitten turvautua ns. valtavirtatieteseen ja skeptikkojen julkaisuihin ikäänkuin jonkinlaisena turvallisuudentunnetta tuottavana "uniriepuna" :D

    ....

    "Pystyykö kaukonäkemisellä aiheuttamaan jollekin esim. sydärin etänä?"

    Joidenkin tietojen mukaan voi mutta se liittyy ns. kaukovaikuttamiseen (remote influencing) jota ei tietääkseni opeteta julkisesti missään sen vaarallisuuden vuoksi. Tuo kauklokatselukin voi ollaa vaarallista harjoittajalleen esim. kadonneiden ihmisten etsinnässä jolloin voi periaatteessa kokea esim. miltä tuntuu tulla murhatuksi hyvinkin brutaaleilla tavoilla.

    Kyseessä ei ole mikään lelu eikä seuraleikki.

    B


  • Anonyymi

   Tuli vastaan hyvä arkisto näistä remote Viewing-istunnoista:
   https://archive.org/details/stargatefiles
   Käsite aika taitaa olla yksi kaikkein väärimmin ymmärretyistä asioista. Mitä kvanttifysiikka kertoo ajasta? Kaikki tapahtuu samanaikaisesti; mennyt-nykyisyys ja tuleva. Vain miten se nyt menikään? Lineaarista aikaa ei siis ole edes olemassa.

   • Anonyymi

    Eternalismi on filosofinen lähestymistapa ajan ontologiseen luonteeseen, joka ottaa sen näkökannan, että kaikki ajankohdat ovat tasa-arvoisesti "oikeita" vastoin presentististä ideaa, jonka mukaan vain yksi nykyhetki on todellinen....

    Wikipedia...

    https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Eternalismi

    ......

    Itse ajattelen että meidän universumissa tai aikajanalla ei ole vielä tulevaisuutta olemassa mutta rinnakkaisissa maailmankaikkeuksissa saattaa olla tuleva ajanhetki menossa verrattuna meidän maailmankaikkeuteen .


    ...
    H


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Milloin viimeksi näit ikäväsi kohteen?

   Oliko helppo tunnistaa hänet? Millaisia tunteita tuo näkeminen herätti sinussa?
   Ikävä
   72
   1414
  2. En tiedä..

   Yhtään minkälainen miesmaku sinulla on. itse arvioin sinua moneenkin otteeseen ja joka kerta päädyin samaan lopputulokse
   Ikävä
   106
   1237
  3. Suhde asiaa

   Miksi et halua suhdetta kanssani?
   Ikävä
   113
   1175
  4. Kirjoita nainen meistä jotain tänne

   tai minusta, ihan mitä haluat. Niinkin voi kirjoittaa, etteivät muut tunnista, esim. meidän kahdenkeskisistä jutuista. K
   Ikävä
   75
   1115
  5. Paras olisi vain unohtaa

   Tuleekohan tähän meidän tilanteeseen ikinä mitään selvyyttä. Epätoivo iskee taas, enkä jaksaisi enää odottaa. Kohta lop
   Ikävä
   69
   977
  6. IS viikonloppu 18-19.5.2024.

   Laatija Toni Pitkälä on itse laatinut ja kuvittanut 3- arvoista ristikkonsa. Nihkeästi tuntuu löytyvän ensimmäisiä var
   Sanaristikot
   78
   783
  7. Voisitko laittaa

   Nimesi ensimmäisen ja kaksi viimeistä kirjainta tähän?
   Ikävä
   42
   725
  8. Oliko vähä sometettu taas vai?

   Tuli aiva liika nopiaa traktorin perä vastahan. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2b3857b3-f2c6-424e-8051-506c7525223a
   Kauhava
   9
   722
  9. Kristityn megahyökkäys idän palstoilla on kauhistuttava

   Terroristikristityn megahyökkäys joka puolella on kauhistuttava, hänen viesteissään on järjetön määrä vihaa. Hän on idän
   Idän uskonnot
   376
   722
  10. S on minun etunimen kolmas kirjain.

   Mikä sinun etunimen kolmas kirjain on?
   Ikävä
   53
   676
  Aihe