SILLÄ SYNTI EI OLE VALLITSEVA TEITÄ, KOSKA ETTE OLE LAIN ALLA, VAAN ARMON ALLA. ( Room. 6:14)

Apostoli sanoo, ettei synti ole vallitseva niitä, jotka ovat armon alla, vaan niitä, jotka ovat lain alla. Mutta mistä sitten johtuu, ettei synti voi vallita meitä, jotka emme ole lain alla, vaan armon alla?

Se johtuu kahdesta seikasta. Ensinnäkin armon uudestisynnyttämän sydämen erikoisuudesta, toiseksi Jumalan sydämestä ja johdosta.

Kun ihminen on lain kautta laista kuoletettu eläen nyt vain armosta, on hän samalla saanut uuden sydämen, joka nyt hartaasti rakastaa Jumalaa ja hänen tahtoansa ja todella vihaa syntiä.

Hän saattoi Jumalan uhkauksista olla levoton synnin tähden ja kärsiä siitä, mutta hän ei voinut sitä todella vihata ja kirota, vaan suhtautui syntiin kuin karkotettu rakastaja, joka vain isän ankaruuden tähden surren erkanee rakastetustaan.

Kun Jumala sielun silmissä oli vain uhkaava ja vihainen, ei se voinut tuntea rakkautta, iloa ja halua häneen, ja siksi sielu oli kiintynyt siihen syntiin, jonka Herra oli tuominnut. On niin kuin eräs hengenmies on sanonut: »Vain anteeksisaamatonta syntiä rakastetaan. Vain anteeksisaatua syntiä vihataan.»

Mutta rakkaus on ihmisen väkevin voima. Se, mikä on rakkauteni kohteena vallitsee minua. Rakkaus ja ilo Herrassa ja synnin vihaaminen, joka syntyy lainorjuudesta armonvaltakuntaan siirtyneen sielussa, ei ole vain luonnollista vastarakkautta, vaan uudestisyntyneessä oleva »Jumalan siemen», uskovan sydämessä asuva Jumalan Pyhä Henki.

Ja vain tämä Jumalan siemen voittaa, vallitsee ja tappaa synnin, niin, joka vielä vaikuttaa, ettemme enää syntiä teekään, niin kuin Johannes sanoo, emme voi viihtyä synnissä emmekä »antautua sen palvelijoiksi» - ja niin kauan se ei voi vallita meitä. Tämä meidän ensiksi on huomattava ymmärtääksemme lausettamme.

Sitä paitsi on tässä vielä toinenkin salaisuus. Kun apostoli sanoo, että »synti ei ole vallitseva niitä, jotka eivät ole lain alla vaan armon alla», perustuu tämä vakuutus johonkin muuhun kuin meidän uuteen, pyhään mieleemme.

Se perustuu itse Jumalaan. Salaisuus on se, että kun ihminen on »lain kautta kuoletettu laista», ja turvautuu vain Jumalaan ja hänen armoonsa, on hän siinä heikossa ja riippuvassa lapsiasemassa, josta Jumala itse on luvannut vastata.

Kun apostoli 2 Kor. 12:ssa sanoo: »Kun olen heikko, silloin olen väkevä», ilmaisee hän salaisuuden. »Kun olen heikko, silloin olen väkevä.» Tämä perustuu siihen, minkä Herra on ilmaissut sanoissa: »Minun voimani on heikoissa väkevä!» Jumalan voima ilmenee vain heikoissa.

Jumala ei tahdo antaa voimaansa väkeville, niille, jotka luulevat, että heillä itsellään vielä on voimaa kylliksi, vaan ainoastaan niille, jotka kaikkine töineen ovat joutuneet häpeään ja nöyrtyneet ja jotka sen takia nyt elävät vain armosta.

Mutta ne, jotka ovat lain alla, jotka eivät vielä ole nääntyneitä ja uupuneita, vaan jotka vielä luulevat voivansa jotakin tehdä synnin voittamiseksi, tekevät vielä työtä omin voimin. Jos he pyytävätkin Jumalalta hänen voimaansa, on vastoin hänen viisauttansa ja armolakejansa antaa heille sitä aikana, jolloin he vielä innokkaasti luottavat omaan voimaansa, eivät ole laista kuoletetut eivätkä elä armosta.

Se, joka vain pintapuolisesti katsoo itsessään voimakkaan ihmisen hurskautta, voi arvella, että hänelläkin on Jumalan voimaa syntiä vastaan. Mutta se on sellaista kuin valkeaksi sivellyillä haudoillakin on. Itse synnin sisällinen valta ei ole vielä hänelle selvinnyt, koska hän vielä voi luottaa omiin voimiin ja harjoituksiin, siksi on myös sisällinen turmelus vielä murtumaton.

Aivan toinen on niiden laita, jotka ovat epätoivoisia itseensä nähden ja joilla on kaikki vanhurskautensa ja voimansa yksin Kristuksessa. Ja sellaisista nöyrtyneistä, heikoista, riippuvaisista lapsista vastaa Herra itse – lohduttaa heitä ja sanoo:

Tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Tämä on toinen seikka, minkä takia apostoli vakuuttaa, ettei synti ole vallitseva niitä, jotka eivät ole lain alla vaan armon alla.

Mutta kun tämä on kaikkien meidän järjeltämme salattua, niin tarkatkaamme sitä huolellisemmin, mitä apostoli tässä opettaa, nim. että synti vain silloin on vallittavissa, kun emme ole lain alla, vaan armon alla.

( C. O. Rosenius)

185

486

  Vastaukset

  • Nimimerkki Saviseutulainen hyvin usein siteeraa C. O. Roseniusta. On hyvä avata Roseniuksen kaapit, jotta näemme ne luurangot mitä siellä on, jottette lankeaisi uskomaan Roseniusta.

   Roseinus oli 1800-luvulla Ruotsissa vaikuttanut umpi-luterilainen herätyssaarnaaja. Hänen isänsä oli luterilaisen kirkon apupappi Pohjois-Ruotsissa ja poikakin opiskeli papiksi, mutta ei pystynyt suorittamaan tutkintoa loppuun asti. Tämän vuoksi hänestä tuli maallikkosaarnaaja.

   Ruotsissa oli silloin tapana antaa kaste lapselle, minkä Roseniuskin oli saanut, koska hän opiskeli luterilaisen kirkon papiksikin. Lapsena kastettu ei voi pelastua, koska Jeesus vaati uskovien upotuskastetta, mikä on ainoa raamatullinen kaste. Tämä on yksi syy muiden joukossa, miksi Rosenius ei ollut Kristuksen oma.

   Roseniuksen vapaamieliset ja tunteisiin vetoavat saarnat vetosivat kansan syviin riveihin ja hän sai paljon seuraajia. Rosenius salli jopa naisten opettaa hänen kotikokouksissaan. Raamattu kieltää naisia opettamasta seurakunnassa, joten Rosenius antoi hyväksyntänsä sellaiseen synnin tekemiseen, mistä Raamattu säätää kadotustuomion: 1 Kor 14:37,38: "Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä."

   Rosenius arvosteli Ruotsin kirkkoa mistä milloinkin, mikä suututti kirkon papiston. Eräs tällainen taho oli kirkko-herra Johan Ternströmin toimittama lehti Nordisk Kyrkotidning. Hänen esikuvanaan oli Grundvig ja hän korosti voimakkaasti kirkon tunnustuksellista luonnetta. Hän välitti mannermaista luterilaisuutta. Hän vieroi myös maallikkojulistusta ja korosti pappisviran merkitystä. Hän asennoitui mitä jyrkimmin moniin lännestä päin tuleviin virtauksiin ja niitä suosiviin ruotsalaisiin herätyksen miehiin ja siis myös Roseniukseen. Hänestä tulikin jyrkkä Roseniuksen arvostelija. Hän syytti Roseniusta siitä, että tämä oli omavaltaisesti ja kutsumatta ryhtynyt seurakunnan opettajaksi. Hänen mukaansa naisetkin saivat Roseniuksen kotikokouksissa antaa hengellisiä neuvoja ja lohduttaa. Hän syytti, että Roseniuksen opetus oli yksipuolista: ”Vain evankeliumia, ei yhtään lakia. Salaperäisen, hämärän tunteilun vallassa he uiskentelevat evankelisessa hekumassa. Suokoon Jumala, ettei evankeliumin väärinkäyttöön kätkeytyisi paljon teeskentelyä. He mestaroivat, katkovat ja vääntävät Lutherin sanoja löytääkseen tämän oppi-isän rikkaasta varastosta keppejä ja kainalosauvoja, jotta niiden varassa ontuen pääsisivät tämän elämän matkan päähän” (Saarisalo, 95).

   Rosenius julisti sellaista vapautta, joka ei ollut enää evankeliumin tarkoittamaa vapautta synnin tekemisestä, vaan vapautta olla noudattamatta Jumalan käskyjä, mikä on antikristillistä.

   Väärä kaste, naispappeus ja Jeesuksen armon väärinkäyttö oikeuttamaan eläminen laittomuudessa. Siihen perustui C. O. Roseniuksen herätyssaarnat.

   Rosenius oli sen ajan feministi, joka tietenkin oli politikointia ja sai hyväksyntää maallistuneiden ihmisten keskuudessa. Rosenius oli myös sen ajan liberaali, joka salli kaiken synninkin tekemisen, kunhan ylistettiin Kristusta. Tätä ei edes luterilainen papisto enää sietänyt, koska Rosenius oli kokonaan hylännyt lain.

   Kuten huomaamme, niin Rosenius ei ollut vanhurskas mies. Hänen kirjallista tuotantoa ei kannata lukea ollenkaan. Runollinen ja vetoava saarnaaminen ei ole mikään tae vanhurskaasta opetuksesta. Pikemminkin se on varoitus siitä, että olkaa varuillanne.

   • Messiaanisten uskonnon harhaoppeja.

    1. Jeesus armahtaa vasta sitten, kun on täyttänyt Mooseksen lain jonkin aikaa. Kuinka pitkään sitä messiaaniset eivät tiedä.

    2. Kivittämiset ovat voimassa esim. sapatin rikkoisesta.

    3. Messiaaniset uhraa eläinuhreja tulevassa Jerusalemin temppelissä vaikka Raamatussa Paavali kirjoittaa, että ne ei mitään hyödytä.


  • Puhut paljon, mutta p-kaa.

  • Hyvä kirjoitus, kiitos siitä.

   Mutta ennen kaikkea, kiitos Jumalalle mittaamattomasta armostaan!

   11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
   12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
   13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
   14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
   ( Tiit 2)

   Paavali todistaa :

   9. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.
   10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani.
   (1Kor 15)

   Paavali riemuitsee Jumalan armosta, ei omasta tekemisestään. Hän onkin suurimpana syntisenä Jumalan armon todistaja.

   4. mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
   5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -
   6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
   7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
   8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -
   9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
   10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
   ( Ef 2)

   15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!
   ( 2Kor 9)

   Usko Toivonen

  • Muistakaa, että Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan ylistäjät , palvelijat ovat lihallisia ei Teillä ole Jumalan henkeä.

   Room. 8:
   5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
   6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
   7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
   8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

   Sorry veljet, näin on näreet Teillä!

   • tässä on lopputulos väärien Jumalien palveluksesta.

    Room. 8 ;1
    1 Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen.

    Kadotusta löytyy lihan mukaan vaeltaville: Jumalan Poika -persoonan kannattajille!
    Jumalan Poika-persoonaa ei löydy vanhasta testamentista, ei ensimmäistäkään!


   • Ja tässä Room. 8 kokonaisuudessaan.
    Erotit tapasi mukaan muutaman jakeen ( 5-8) oppisi tueksi.

    1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
    2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
    3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
    4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

    5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
    6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
    10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
    11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
    12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
    13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
    14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
    15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
    16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
    17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
    18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
    19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
    20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan,
    21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
    22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
    23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
    24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
    25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
    26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
    27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
    28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
    29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
    30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
    31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
    32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
    33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
    34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
    35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
    36 Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina."
    37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
    38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
    39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa
    Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
    ( Room. 8)


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    Ja tässä Room. 8 kokonaisuudessaan.
    Erotit tapasi mukaan muutaman jakeen ( 5-8) oppisi tueksi.

    1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
    2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
    3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
    4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

    5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
    6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
    10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
    11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
    12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
    13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
    14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
    15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
    16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
    17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
    18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
    19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
    20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan,
    21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
    22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
    23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
    24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
    25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.
    26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
    27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
    28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
    29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;
    30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
    31 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
    32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?
    33 Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
    34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
    35 Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
    36 Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina."
    37 Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.
    38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
    39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa
    Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
    ( Room. 8)

    SORRY, OLENNAISTA ON LIHAN MUKAAN.

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä!


   • Anonyymi kirjoitti:

    SORRY, OLENNAISTA ON LIHAN MUKAAN.

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä!

    >> OLENNAISTA ON LIHAN MUKAAN. >>

    Ei toki.

    Lihan teothan ovat ilmeiset, eli selvästi nähtäviä.

    19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    Listaa voisi Raamatun ilmoituksesta täydentää vaikka kuinka paljon, mutta tuokin lista jo paljastaa lihan mukaan tapahtuvia ilmiöitä, mistä esim. täällä kommenteista näkyy ilmeisiä lihan tekoja.

    Sen sijaan Hengen hedelmä näkyy harvemmin.

    22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
    23. Sellaista vastaan ei ole laki.
    24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
    25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
    26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.
    ( Gal 5)

    Olennaista ei siis ole lihan mukaan toiminen, vaan Hengessä vaeltaminen.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> OLENNAISTA ON LIHAN MUKAAN. >>

    Ei toki.

    Lihan teothan ovat ilmeiset, eli selvästi nähtäviä.

    19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    Listaa voisi Raamatun ilmoituksesta täydentää vaikka kuinka paljon, mutta tuokin lista jo paljastaa lihan mukaan tapahtuvia ilmiöitä, mistä esim. täällä kommenteista näkyy ilmeisiä lihan tekoja.

    Sen sijaan Hengen hedelmä näkyy harvemmin.

    22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
    23. Sellaista vastaan ei ole laki.
    24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
    25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
    26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.
    ( Gal 5)

    Olennaista ei siis ole lihan mukaan toiminen, vaan Hengessä vaeltaminen.

    Usko Toivonen

    Juuri noin...epäjumalanpalvelus...riita ...juonet valheet... eriseurat lahkot..

    Tuollaisia ovat Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan kannattajat! Lihan mukaan Te vaellatte!

    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juuri noin...epäjumalanpalvelus...riita ...juonet valheet... eriseurat lahkot..

    Tuollaisia ovat Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan kannattajat! Lihan mukaan Te vaellatte!

    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä!

    Lihallistahan on ottaa Raamatun ilmoituksesta jokin yksittäinen jae tai yksittäinen kohta ja käyttää sitä lyömäaseena toista kirjoittjaa kohtaan.

    Esim. "Saviseutulainen" on ottanut esille koko asiayhteyden, josta olet asiayhteydestään irrottanut pienen osan, johon oppisi perustat ja joudut samalla hylkäämään, eli julistamaan vääräksi asiayhden kokonaisuutena.

    Ei ko. kohdan asiayhteys tuo esille oleellisimpana lihan mikä on lihan mukaan, koska sehän on muutenkin ilmeistä, vaan Hengen mukaan.

    9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
    10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
    11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.
    12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.
    13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.
    14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
    ( Room 8)

    Mitä asiyhteys ilmoittaa Jumalan Hengestä, Kristuksen Hengestä, Hengestä?

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    tässä on lopputulos väärien Jumalien palveluksesta.

    Room. 8 ;1
    1 Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen.

    Kadotusta löytyy lihan mukaan vaeltaville: Jumalan Poika -persoonan kannattajille!
    Jumalan Poika-persoonaa ei löydy vanhasta testamentista, ei ensimmäistäkään!

    Luukas 24:
    25. Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet?
    26. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa."
    27. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu


   • Anonyymi kirjoitti:

    tässä on lopputulos väärien Jumalien palveluksesta.

    Room. 8 ;1
    1 Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen.

    Kadotusta löytyy lihan mukaan vaeltaville: Jumalan Poika -persoonan kannattajille!
    Jumalan Poika-persoonaa ei löydy vanhasta testamentista, ei ensimmäistäkään!

    Koko Raamatu todistaa Jumalan Pojasta Jeesuksesta Vapahtajaamme.


  • Roomalaiskirjeen sanoma huipentuu yhdentoista luvun mittaisen kehittelyn päätteeksi julistukseen, jossa Paavali toteaa Jumalan sulkeneen KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi. Ja rokottaa oitis niitä tyrmistyneitä, jotka eivät tahdo sulattaa kyseistä universaalia pelastussanomaa:

   Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! 34 Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? 35 Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? 36 Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.

   Todellinen Jumalalle antautuminen tapahtuu Paavalin mukaan vasta TÄMÄN tiedon nojalla ja perusteella; mikään vähempi ei Paavalille Jumalan antautumisen perusteeksi riitä.

   Ao. videon oikean alalaidan rattaasta saa halutessaan esille suomenkielisen tekstin:
   https://www.youtube.com/watch?v=bB6e7AyLBjQ&t=176s

   -GF-

   • >>Room. 11
    32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.>>

    Hei Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan palvelijat, älkää jääkö tuoho Room. 11 luvun tottelemattomuuteen ja armon odotukseen, vaan edetkää eteenpäin kohti Room. 12 lukua Uuden elämän päiviä.

    Lähtekää ulos tuosta Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan ..lihallisen ihmisen palvelijoista tosi Jumalan palvelijoiksi, Menkää upotuskasteelle ja yrittäkää josko Jumala .jakaa teille henkeään. Ja aloittakaa Uusi elämä uudestisyntyneenä Jumalan palvelijana, Room. 12 luvun mukaista elämän päiviä.

    Lihallisen ihmisen vaellusta seuraavassa:
    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan palvelijoille, Tottelemattomuuden ihmisille lissää Paavalin oppia:
    2 Tess. 2:
    7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
    8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
    9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
    10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
    11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
    12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
    13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
    14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
    15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
    16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
    17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä! Valitkaa totuus!


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Room. 11
    32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.>>

    Hei Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan palvelijat, älkää jääkö tuoho Room. 11 luvun tottelemattomuuteen ja armon odotukseen, vaan edetkää eteenpäin kohti Room. 12 lukua Uuden elämän päiviä.

    Lähtekää ulos tuosta Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan ..lihallisen ihmisen palvelijoista tosi Jumalan palvelijoiksi, Menkää upotuskasteelle ja yrittäkää josko Jumala .jakaa teille henkeään. Ja aloittakaa Uusi elämä uudestisyntyneenä Jumalan palvelijana, Room. 12 luvun mukaista elämän päiviä.

    Lihallisen ihmisen vaellusta seuraavassa:
    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan palvelijoille, Tottelemattomuuden ihmisille lissää Paavalin oppia:
    2 Tess. 2:
    7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
    8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
    9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
    10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
    11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
    12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
    13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
    14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
    15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
    16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
    17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä! Valitkaa totuus!

    1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
    2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
    3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
    4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
    5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
    6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
    7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
    8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
    9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
    10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
    11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
    12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
    13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
    14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
    ( Joh. 1)

    1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.
    2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."
    3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
    4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
    5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
    6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
    7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
    8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."
    ( Joh. 3)

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Room. 11
    32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.>>

    Hei Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan palvelijat, älkää jääkö tuoho Room. 11 luvun tottelemattomuuteen ja armon odotukseen, vaan edetkää eteenpäin kohti Room. 12 lukua Uuden elämän päiviä.

    Lähtekää ulos tuosta Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan ..lihallisen ihmisen palvelijoista tosi Jumalan palvelijoiksi, Menkää upotuskasteelle ja yrittäkää josko Jumala .jakaa teille henkeään. Ja aloittakaa Uusi elämä uudestisyntyneenä Jumalan palvelijana, Room. 12 luvun mukaista elämän päiviä.

    Lihallisen ihmisen vaellusta seuraavassa:
    20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
    21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. ( Gal 5)

    7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
    8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

    Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan palvelijoille, Tottelemattomuuden ihmisille lissää Paavalin oppia:
    2 Tess. 2:
    7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
    8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
    9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
    10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
    11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
    12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
    13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
    14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
    15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
    16 Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
    17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä! Valitkaa totuus!

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä! Valitkaa totuus!

    Vaikka sitten narsistinen sellainen(totuus)

    1. Kun. 8:46 "Jos he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee."
    San. 20:9 "Kuka voi sanoa: Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni?"
    Saarn. 7:21 "Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä."
    1. Joh. 1:8 "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä."
    Room. 3:23 "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."
    Psa. 14:3 "... ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään."
    2. Aik. 6:36.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sorry veljet, näin on näreet Teillä! Valitkaa totuus!

    Vaikka sitten narsistinen sellainen(totuus)

    1. Kun. 8:46 "Jos he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee."
    San. 20:9 "Kuka voi sanoa: Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni?"
    Saarn. 7:21 "Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä."
    1. Joh. 1:8 "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä."
    Room. 3:23 "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."
    Psa. 14:3 "... ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään."
    2. Aik. 6:36.

    9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
    10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
    11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
    12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
    13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
    14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
    15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
    16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
    17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
    18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
    19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
    20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
    21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
    22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
    23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
    ( Kol. 1)

    P. S. Muuten, huomaan sinun viestissäsi muiden irrallisten jakeiden joukkoon kelpuuttaneen myös 1 Joh. 1:8 jakeen!
    Sinähän olet kirjoittanut monen monissa viesteissäsi, että Johanneksen evankeliumi, Johanneksen kirjeet ja Ilmestyskirja pitäisi poistaa kokonaan Raamatusta. Hebrealaiskirjekin samaan joukkoon!

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    9 Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
    10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
    11 ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla
    12 kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
    13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
    14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
    15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
    16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
    17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
    18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
    19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
    20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
    21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
    22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
    23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
    ( Kol. 1)

    P. S. Muuten, huomaan sinun viestissäsi muiden irrallisten jakeiden joukkoon kelpuuttaneen myös 1 Joh. 1:8 jakeen!
    Sinähän olet kirjoittanut monen monissa viesteissäsi, että Johanneksen evankeliumi, Johanneksen kirjeet ja Ilmestyskirja pitäisi poistaa kokonaan Raamatusta. Hebrealaiskirjekin samaan joukkoon!

    s-seutulainen

    23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
    ( Kol. 1)

    Tekstini oli tarkoitettu Jeesukseen uskoville ei paavali uskovaisille sillä paavalihan on kumonnut lähes kaiken Jeesuksen (moitteettoman juutalaisen) opetukset ja lain noudattamiset joita Jeesus noudatti pilkulleen .Paavalihan loi vain oman uskontonsa jolla ei oikeastaan ole jeesuksen kanssa muuta tekemistä kuin että loi tämän uskontonsa keulakuvakseen vaikka Jeesus ei koskaan ole itse elänyt päivääkään kristillisten paavalin opettamien tapojen mukaan syykin osn vesi selvä nimittäin Jeesus oli umpijuutalainen tapoineen ja ajatuksineen hamaan loppuunsa asti.

    P. S. Muuten, huomaan sinun viestissäsi muiden irrallisten jakeiden joukkoon kelpuuttaneen myös 1 Joh. 1:8 jakeen!
    Sinähän olet kirjoittanut monen monissa viesteissäsi, että Johanneksen evankeliumi, Johanneksen kirjeet ja Ilmestyskirja pitäisi poistaa kokonaan Raamatusta. Hebrealaiskirjekin samaan joukkoon!

    Kiinnostava yksityiskohta sikäli etten ole tänne kirjoitellut yli vuoteen ja todennäköisesti sekoitat minut toiseen henkilöön


   • Anonyymi kirjoitti:

    23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
    ( Kol. 1)

    Tekstini oli tarkoitettu Jeesukseen uskoville ei paavali uskovaisille sillä paavalihan on kumonnut lähes kaiken Jeesuksen (moitteettoman juutalaisen) opetukset ja lain noudattamiset joita Jeesus noudatti pilkulleen .Paavalihan loi vain oman uskontonsa jolla ei oikeastaan ole jeesuksen kanssa muuta tekemistä kuin että loi tämän uskontonsa keulakuvakseen vaikka Jeesus ei koskaan ole itse elänyt päivääkään kristillisten paavalin opettamien tapojen mukaan syykin osn vesi selvä nimittäin Jeesus oli umpijuutalainen tapoineen ja ajatuksineen hamaan loppuunsa asti.

    P. S. Muuten, huomaan sinun viestissäsi muiden irrallisten jakeiden joukkoon kelpuuttaneen myös 1 Joh. 1:8 jakeen!
    Sinähän olet kirjoittanut monen monissa viesteissäsi, että Johanneksen evankeliumi, Johanneksen kirjeet ja Ilmestyskirja pitäisi poistaa kokonaan Raamatusta. Hebrealaiskirjekin samaan joukkoon!

    Kiinnostava yksityiskohta sikäli etten ole tänne kirjoitellut yli vuoteen ja todennäköisesti sekoitat minut toiseen henkilöön

    >>Kiinnostava yksityiskohta sikäli etten ole tänne kirjoitellut yli vuoteen ja todennäköisesti sekoitat minut toiseen henkilöön <<

    Niinpä sitten taisi käydä.
    Sekoitin sinut erääseen toiseen anonyymiin kirjoittajaan.
    Olen pahoillani.
    Tässä nyt kumminkin sinulle Paavalin Galatalaiskirjeen ensimmäinen luku.
    Niin, Paavali oli saanut evankeliumin, jota hän julisti, itseltään Herralta Jeesukselta Kristukselta, eikä vain joltain Jeesus nimiseltä moitteeltomalta "umpijuutalaiselta" , lakia noudattaneelta opettajalta ja saarnamieheltä.
    Sinä puhut toisesta Jeesuksesta.
    Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, sinä et puhu - saati Häneen usko.

    1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
    2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.
    3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,
    4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!
    5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
    6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
    7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
    8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
    9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
    10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
    11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
    12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.
    13 Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
    14 ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.
    15 Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi
    16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,
    17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.
    18 Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi.
    19 Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen.
    20 Ja minä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten valhettele.
    21 Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin.
    22 Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.
    23 Heidän kuuloonsa oli vain tullut: "Meidän entinen vainoojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti";
    24 ja he ylistivät Jumalaa minun tähteni.
    ( Gal. 1)


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    >>Kiinnostava yksityiskohta sikäli etten ole tänne kirjoitellut yli vuoteen ja todennäköisesti sekoitat minut toiseen henkilöön <<

    Niinpä sitten taisi käydä.
    Sekoitin sinut erääseen toiseen anonyymiin kirjoittajaan.
    Olen pahoillani.
    Tässä nyt kumminkin sinulle Paavalin Galatalaiskirjeen ensimmäinen luku.
    Niin, Paavali oli saanut evankeliumin, jota hän julisti, itseltään Herralta Jeesukselta Kristukselta, eikä vain joltain Jeesus nimiseltä moitteeltomalta "umpijuutalaiselta" , lakia noudattaneelta opettajalta ja saarnamieheltä.
    Sinä puhut toisesta Jeesuksesta.
    Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, sinä et puhu - saati Häneen usko.

    1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
    2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.
    3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,
    4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!
    5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
    6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
    7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
    8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
    9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
    10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
    11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
    12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.
    13 Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
    14 ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.
    15 Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi
    16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,
    17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.
    18 Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi.
    19 Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen.
    20 Ja minä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten valhettele.
    21 Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin.
    22 Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.
    23 Heidän kuuloonsa oli vain tullut: "Meidän entinen vainoojamme julistaa nyt sitä uskoa, jota hän ennen hävitti";
    24 ja he ylistivät Jumalaa minun tähteni.
    ( Gal. 1)

    Niin, Paavali oli saanut evankeliumin, jota hän julisti, itseltään Herralta Jeesukselta Kristukselta, eikä vain joltain Jeesus nimiseltä moitteeltomalta "umpijuutalaiselta" , lakia noudattaneelta opettajalta ja saarnamieheltä.
    Sinä puhut toisesta Jeesuksesta.
    Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, sinä et puhu - saati Häneen usko.

    Tämä on juuri paavali uskovaisten ongelma he eivät näe Jeesusta saati osaa lukea mitä Jeesus kirjoituksissa itse sanoo ja tekee jos nämä sokeat sen huomaisivat he oivaltaisivat ettei Jeesus koskaan ollut edes esimerkkinä paavaliuskonnon tavoille tai opetuksille Jeesus oli juutalainen niin tapoineen kuin opetuksineen Jeesus ei koskaan edes tavannut paavalia joka keksi kristinuskon ja oli juuri se suurin eksyttäjä josta Jeesus sanoikin että näitä tulee hänen nimissään.

    Surullista huomata kuinka nämä paavaliuskovaiset historian saatossa sitten Jeesuksen nimissä ovat tappaneet kiduttaneet ja pakottaneet väkivalloin ihmisiä paavaliuskontoon tehneet juuri sitä mitä Jeesus ei hyväksynyt harmi vaan kuinka sokeita ihmiset ovat edelleen ja vannovat rakkauttaan tähän verellä ja väkivallalla rakennettuun kulttiin siis paavaliuskontoon.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin, Paavali oli saanut evankeliumin, jota hän julisti, itseltään Herralta Jeesukselta Kristukselta, eikä vain joltain Jeesus nimiseltä moitteeltomalta "umpijuutalaiselta" , lakia noudattaneelta opettajalta ja saarnamieheltä.
    Sinä puhut toisesta Jeesuksesta.
    Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, sinä et puhu - saati Häneen usko.

    Tämä on juuri paavali uskovaisten ongelma he eivät näe Jeesusta saati osaa lukea mitä Jeesus kirjoituksissa itse sanoo ja tekee jos nämä sokeat sen huomaisivat he oivaltaisivat ettei Jeesus koskaan ollut edes esimerkkinä paavaliuskonnon tavoille tai opetuksille Jeesus oli juutalainen niin tapoineen kuin opetuksineen Jeesus ei koskaan edes tavannut paavalia joka keksi kristinuskon ja oli juuri se suurin eksyttäjä josta Jeesus sanoikin että näitä tulee hänen nimissään.

    Surullista huomata kuinka nämä paavaliuskovaiset historian saatossa sitten Jeesuksen nimissä ovat tappaneet kiduttaneet ja pakottaneet väkivalloin ihmisiä paavaliuskontoon tehneet juuri sitä mitä Jeesus ei hyväksynyt harmi vaan kuinka sokeita ihmiset ovat edelleen ja vannovat rakkauttaan tähän verellä ja väkivallalla rakennettuun kulttiin siis paavaliuskontoon.

    1 Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo
    2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.
    3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;
    4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"
    5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
    6 Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän."
    7 Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet.
    8 Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon.
    9 Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.
    10 Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: "Ananias!" Hän vastasi: "Katso, tässä olen, Herra."
    11 Niin Herra sanoi hänelle: "Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee;
    12 ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen."
    13 Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
    14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat."
    15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.
    16 Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden."
    17 Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: "Veljeni Saul, Herra lähetti minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit - että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä."
    18 Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.
    19 Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa.
    20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.
    21 Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?"
    22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.
    ( Apt. 9 )


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin, Paavali oli saanut evankeliumin, jota hän julisti, itseltään Herralta Jeesukselta Kristukselta, eikä vain joltain Jeesus nimiseltä moitteeltomalta "umpijuutalaiselta" , lakia noudattaneelta opettajalta ja saarnamieheltä.
    Sinä puhut toisesta Jeesuksesta.
    Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, sinä et puhu - saati Häneen usko.

    Tämä on juuri paavali uskovaisten ongelma he eivät näe Jeesusta saati osaa lukea mitä Jeesus kirjoituksissa itse sanoo ja tekee jos nämä sokeat sen huomaisivat he oivaltaisivat ettei Jeesus koskaan ollut edes esimerkkinä paavaliuskonnon tavoille tai opetuksille Jeesus oli juutalainen niin tapoineen kuin opetuksineen Jeesus ei koskaan edes tavannut paavalia joka keksi kristinuskon ja oli juuri se suurin eksyttäjä josta Jeesus sanoikin että näitä tulee hänen nimissään.

    Surullista huomata kuinka nämä paavaliuskovaiset historian saatossa sitten Jeesuksen nimissä ovat tappaneet kiduttaneet ja pakottaneet väkivalloin ihmisiä paavaliuskontoon tehneet juuri sitä mitä Jeesus ei hyväksynyt harmi vaan kuinka sokeita ihmiset ovat edelleen ja vannovat rakkauttaan tähän verellä ja väkivallalla rakennettuun kulttiin siis paavaliuskontoon.

    Itseasiassa Paavali entisessä vaelluksessaan juutalaisuudessa tuhosi Jeesuksen pyhiä, uskovia.

    1 Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo
    2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.
    ( Apt 9)

    Näihin kirjeisiin oli tallennettu Jeesuksen pyhän, uskovan tunniste.

    13 Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
    14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
    ..
    20 Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika.
    21 Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat? Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin?"
    ( Apt 9)

    Jeesuksen pyhä, Jeesuksessa Kristuksessa pyhitetty, uskova tunnistettiin siitä, että hän huutaa avuksensa Herranaan Jeesusta Kristusta.

    Ei siis ole kysymys mistään "Paavali uskovista", vaan Jeesukseen Kristukseen uskovista.
    Jeesuksen pyhä huutaa avuksensa Herraansa Jeesusta Kristusta.

    Alkuseurakunnan alusta lähtien on evankeliumia Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä julistettu ja sen julistuksen kautta ihmiset ovat sydämestään kääntyneet Herran puoleen.

    19 Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille.
    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    22 Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
    23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.
    ( Apt 11)

    Juuri Antiokian seurakunta oli myös Jerusalemin apostolisen kokouksen kokoontumisen aihe.

    1 Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua".
    2 Kun siitä syntyi riita ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavalin ja Barnabaan ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhinten tykö Jerusalemiin.
    ..
    5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".
    6 Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
    7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
    8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.
    9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.
    10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
    11 Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."
    ( Apt 15)

    "Saviseutulaisen " aloitus on siis aivan Raamatun ilmoituksen mukainen.

    Pelastuksessa on kysymys Herran Jeesuksen armon kautta pelastumisesta, ei omavanhurskaudesta.

    Usko Toivonen


  • Ei kukaan sano jääneensä kuulematta, sillä sellainen ei ole puolustus. Puolustaja antaa aina pelastavan neuvon.

  • Jeesus oli Juutalainen ja omin sanoin opetti että yksikään laki ei ole rikottavissa

   Täällä taas paavaliuskovaiset yrittävät paavalin sanoilla tehdä Jeesuksen opetukset tyhjiksi

   On tietysti henkilöstä itsestä kiinni kumpaa pitää jumalanaan ja kumman opetuksia noudattaa

   Matt. 5:17 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään."
   Matt. 5:18 "Sillä totisesti minä (Jeesus) sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut."
   Luuk. 16:17 "Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää."

   • >> Jeesus oli Juutalainen ja omin sanoin opetti että yksikään laki ei ole rikottavissa >>

    Kerro siis rehellisesti, oletko rikkonut yhtäkään lakia?
    Yhtäkään lain kohtaa?

    Usko Toivonen


  • Kerro siis rehellisesti, oletko rikkonut yhtäkään lakia?
   Yhtäkään lain kohtaa?

   En oikein ymmärrä kysymystä mutta jos tarkoitit rikkoiko Jeesus omia juutalaisia lakejaan joita opetti ja pyrki noudattamaan joudun vastaamaan että en tiedä .

   Jos taas tarkoitit minua itseäni niin olen varmasti rikkonut kaikkia lakiuskontoja vastaan myös Jeesuksen edustamaa juutalaisuutta .

   • Minä en ole rikkonut koskaan, en ikinä juutalaisten lakeja enkä myöskään temppeliä vastaan.


  • Usko Toivonen kirjoittaa seuraavasti: "Opit eivät kuitenkaan kestä Raamatun ilmoitukseen peilatessa ja sen vuoksi opit sisältävät paljon selitystä."

   Luepa Usko seuraavat Raamatun jakeet ÄLÄKÄ ALA SELITTELEMÄÄN NIITÄ:

   Katso, Jumalan Karista, joka pois ottaa maailman synnin.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki tyköni.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.
   (Usko: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

   Usko. Sinä ja minä olemme siinä mielessä samalla viivalla, että me molemmat "kumoamme" tietyillä raamatunjakeilla tiettyjä toisia raamatunjakeita (jollet tätä kykene myöntämään, sinun kanssasi on turha väitellä; olet astunut kaiken reilun pelin sääntöjen ulkopuolelle). Sinä olet tosin siinä kohtaa jo aivan hatelikossa, että sinä pidät omaa Raamattu-näkemystäsi kaikenlaisista "opeista" vapaana, "puhtaana" raamattunäkemyksenä, vaikka näkemyksesi juontaa juurensa 500 vuoden, ei suinkaan 2000 vuoden taakse.
   Joka tapauksessa me molemmet "kumoamme" jakeillamme tiettyjä toisia jakeita: sinä kaikkien pelastumista julistavia, minä ns. helvetti- ja tuomiojakeita.
   Kuinka me perustelemme nuo "kumoamisemme". 1) Sinä sekavalla metahöpötyksellä opeista, joista sinä muka itse olet vapaa, 2) minä taas siten, että OSOITAN JOKO HELVETTI- JA TUOMIOJAKEIDEN a) VIRHEELLISET SUOMENNOKSET tai b) SEN, ETTÄ KYSE ON VERTAUSKUVALLISESTA ILMAUKSESTA, JOTA ON MIELETÖNTÄ TULKITA KIRJAIMELLISESTI.

   Esim. KAIKKI-kritiikissäsi sinä avuttomasti vetosit kaikki-sanaan Tulisen järven yhteydessä, eikä siitä räpellyksestä oikein käynyt ilmi, että mitä sinä sillä ajoit takaa - ilmeisesti sitä, että AINA kun kaikki-sanaa käytetään universalistisissa jakeissa, se ei VOI tarkoittaa 'kaikkea' - vaikka MITÄÄN ASIAYHTEYTEEN PERUSTUVAA TAI KIELITIETEELLISTÄ PERUSTELUA SINÄ ET NÄKÖKANNALLESI - kun taas AINA kun sitä käytetään tuomiojakeissa, se tarkoittaa 'kaikkea'.

   Tottahan toki KAIKKI tarkoittaa 'kaikkkea' aina ja kaikkialla. Tulinen järvi nyt vain valitettavasti ei satu olemaan iankaikkisen tuomion paikka vaan puhdistuksen paikka.

   Mutta takerru toki tuohon "kaikista opeista vapaaseen" oppiisi, kun olet sillä tähänkin saakka porskutellut. Jos ihminen pääsee kellarikerroksessa olevasta sellistä vankilan ulkopihan "avaruuteen", hän voi hyvinkin kuvitella olevansa vapaa. Ja selliin (lakihenkisyyteen ja toraismiin) verrattuna hän toki sitä onkin.
   -GF-

   • Kirjoitit törkeän valheen: "Tulinen järvi nyt vain valitettavasti ei satu olemaan iankaikkisen tuomion paikka vaan puhdistuksen paikka". OLET PAHUUDESTA!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitit törkeän valheen: "Tulinen järvi nyt vain valitettavasti ei satu olemaan iankaikkisen tuomion paikka vaan puhdistuksen paikka". OLET PAHUUDESTA!!!

    Haista nulikka pitkä paska. Kaiken maailman nilkkejä sitä näillä foorumeilla pyöriikin.


   • Kuten tuolla aiemmin kirjoitin ...

    Opit ovat "ihmisviisauksia", tietynlainen ajatusten sommitelma. Opit eivät kuitenkaan kestä Raamatun ilmoitukseen peilatessa ja sen vuoksi opit sisältävät paljon selitystä.

    Oppiensa julistajat myös suuttuvat helposti, he eivät yleensä siedä opin arvostelua, vaikka kaikki tulee arvostella Raamatun ilmoituksen pohjalta. Myös kaikki-oppi.

    .. niin nyt huomaamme, kuinka paikkaansa pitävä kommenttini oli ja on.

    Omat opit vaativat paljon selitystä ja pönkien hakemista Raamatun ilmoituksen ulkopuolelta, tämä omille opeille on yhteistä ja paljastavaa.

    Oppien tarkoitus on ikään kuin ilmoittaa, mitä Raamattu todella tarkoittaa.
    Esim vt-seura on tehnyt siitä oman selitysteoksenkin: Mitä Raamattu todella opettaa?

    Näitä oppeja pitää varoa.

    Parempi turvata Jumalaan, kuin luottaa ihmiseen.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuten tuolla aiemmin kirjoitin ...

    Opit ovat "ihmisviisauksia", tietynlainen ajatusten sommitelma. Opit eivät kuitenkaan kestä Raamatun ilmoitukseen peilatessa ja sen vuoksi opit sisältävät paljon selitystä.

    Oppiensa julistajat myös suuttuvat helposti, he eivät yleensä siedä opin arvostelua, vaikka kaikki tulee arvostella Raamatun ilmoituksen pohjalta. Myös kaikki-oppi.

    .. niin nyt huomaamme, kuinka paikkaansa pitävä kommenttini oli ja on.

    Omat opit vaativat paljon selitystä ja pönkien hakemista Raamatun ilmoituksen ulkopuolelta, tämä omille opeille on yhteistä ja paljastavaa.

    Oppien tarkoitus on ikään kuin ilmoittaa, mitä Raamattu todella tarkoittaa.
    Esim vt-seura on tehnyt siitä oman selitysteoksenkin: Mitä Raamattu todella opettaa?

    Näitä oppeja pitää varoa.

    Parempi turvata Jumalaan, kuin luottaa ihmiseen.

    Usko Toivonen

    Paljon sinä kirjoitat asiaa, kun selität toraisteille, kuinka asiat ovat, mutta nyt kyllä länkytit aivan jonninjoutavaa metalänkytystä, täyttä sontaa. Uskomatonta, että sinä olet niin oppisi hypnotisoima, ettet kykene minkäänlaiseen itsekritiikkiin.
    - GF -


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuten tuolla aiemmin kirjoitin ...

    Opit ovat "ihmisviisauksia", tietynlainen ajatusten sommitelma. Opit eivät kuitenkaan kestä Raamatun ilmoitukseen peilatessa ja sen vuoksi opit sisältävät paljon selitystä.

    Oppiensa julistajat myös suuttuvat helposti, he eivät yleensä siedä opin arvostelua, vaikka kaikki tulee arvostella Raamatun ilmoituksen pohjalta. Myös kaikki-oppi.

    .. niin nyt huomaamme, kuinka paikkaansa pitävä kommenttini oli ja on.

    Omat opit vaativat paljon selitystä ja pönkien hakemista Raamatun ilmoituksen ulkopuolelta, tämä omille opeille on yhteistä ja paljastavaa.

    Oppien tarkoitus on ikään kuin ilmoittaa, mitä Raamattu todella tarkoittaa.
    Esim vt-seura on tehnyt siitä oman selitysteoksenkin: Mitä Raamattu todella opettaa?

    Näitä oppeja pitää varoa.

    Parempi turvata Jumalaan, kuin luottaa ihmiseen.

    Usko Toivonen

    Toivonen,

    onko sulla tietooo...MINKÄ NIMISEEN JUMALAAN SINÄ LUOTAT?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Paljon sinä kirjoitat asiaa, kun selität toraisteille, kuinka asiat ovat, mutta nyt kyllä länkytit aivan jonninjoutavaa metalänkytystä, täyttä sontaa. Uskomatonta, että sinä olet niin oppisi hypnotisoima, ettet kykene minkäänlaiseen itsekritiikkiin.
    - GF -

    Aivan kuten totesin, omien oppien julistajat suuttuvat, jos heidän oppiaan ei oteta vastaan.

    Tämä pätee niin laki-evankeliumin julistajiin, kuin kaikki-evankeliumin julistajiinkin.
    Se on tullut hyvin ilmeiseksi ja jokainen voi itse sen huomata.

    Tulinen järvi ei ole pelastuksen paikka.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Toivonen,

    onko sulla tietooo...MINKÄ NIMISEEN JUMALAAN SINÄ LUOTAT?

    Uskovien Isään.

    2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
    3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
    ( 1Kor 1)

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aivan kuten totesin, omien oppien julistajat suuttuvat, jos heidän oppiaan ei oteta vastaan.

    Tämä pätee niin laki-evankeliumin julistajiin, kuin kaikki-evankeliumin julistajiinkin.
    Se on tullut hyvin ilmeiseksi ja jokainen voi itse sen huomata.

    Tulinen järvi ei ole pelastuksen paikka.

    Usko Toivonen

    Sinä olet sen verran sivistymätön, että sinun on jollotettava noita samoja mantrojasi. Mitään, yhtikäs mitään sinä et puhu itse asiasta.
    Tulinen järvi nimenomaan on puhdistuksen paikka. Toisen vuosisadan alun lukijat tulkitsivat sen välittömästi puhdistuksen paikaksi. Mutta sinähän et tästä voi mitään ymmärtää, koska olet mielestäsi niin absoluuttisen täyudellisesti sisäistänyt Raamatun, ilman minkäänlaisia opillisia asenteita ja taakkoja. Koska katsot olevasi tämän asian suhteen niin rikas ja yltäkylläinen, koko maailman lunastanut Kristus joutuu kävelemään tässä asiassa sinun ohitsesi - sinä et kelpuuta Häntä. Näin tämä vain menee.

    No, lopulta sinäkin polvistut KAIKKIEN muiden kanssa ja tunnustat Jeesuksen Herraksi Isän Jumalan kunniaksi. Toistaiseksihan sinä et sitä tee, koskapa sinun mielestäsi Jeesus Kristus ei ole KOKO maailman Herra & Lunastaja, vaan ainoastaan osan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä olet sen verran sivistymätön, että sinun on jollotettava noita samoja mantrojasi. Mitään, yhtikäs mitään sinä et puhu itse asiasta.
    Tulinen järvi nimenomaan on puhdistuksen paikka. Toisen vuosisadan alun lukijat tulkitsivat sen välittömästi puhdistuksen paikaksi. Mutta sinähän et tästä voi mitään ymmärtää, koska olet mielestäsi niin absoluuttisen täyudellisesti sisäistänyt Raamatun, ilman minkäänlaisia opillisia asenteita ja taakkoja. Koska katsot olevasi tämän asian suhteen niin rikas ja yltäkylläinen, koko maailman lunastanut Kristus joutuu kävelemään tässä asiassa sinun ohitsesi - sinä et kelpuuta Häntä. Näin tämä vain menee.

    No, lopulta sinäkin polvistut KAIKKIEN muiden kanssa ja tunnustat Jeesuksen Herraksi Isän Jumalan kunniaksi. Toistaiseksihan sinä et sitä tee, koskapa sinun mielestäsi Jeesus Kristus ei ole KOKO maailman Herra & Lunastaja, vaan ainoastaan osan.

    Tokihan uskovat polvistuvat Herransa Jeesuksen Kristuksen nimessä jo siinä ajassa missä he elävät.

    Siitähän uskovat on tunnistettu alkuseurakunnan alusta lähtien.

    13 Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
    14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
    ( Apt 9)

    Sellainen "sivistys" Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovilla on ja he toimivat sen mukaan.

    Eihän Jeesuksen pyhille polvistuminen Herransa nimessä ole mikään "tapahtuu tulevaisuudessa" vaan se on heille jokapäiväistä jo tässä ajassa.

    Jumalan seurakunnan tunnistehan on:

    2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
    ( 1Kor 1)

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tokihan uskovat polvistuvat Herransa Jeesuksen Kristuksen nimessä jo siinä ajassa missä he elävät.

    Siitähän uskovat on tunnistettu alkuseurakunnan alusta lähtien.

    13 Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
    14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat".
    ( Apt 9)

    Sellainen "sivistys" Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovilla on ja he toimivat sen mukaan.

    Eihän Jeesuksen pyhille polvistuminen Herransa nimessä ole mikään "tapahtuu tulevaisuudessa" vaan se on heille jokapäiväistä jo tässä ajassa.

    Jumalan seurakunnan tunnistehan on:

    2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
    ( 1Kor 1)

    Usko Toivonen

    Aivan, niin polvistuvat. Mitä tästä voi päätellä? Tietenkin sen, että kerran on oleva niin, että KAIKKI uskovat. Ihmeellistä, että tämä asia käy niin kovin sinun OMANarvontunnollesi, vaikka julistat julistamasta päästyäsi tulleesi pelastetuksi YKSIN armosta. Jos todella tarkoittaisit, mitä sanot, sinulle ei kyseinen ajatus kaikkien pelastumisesta tuottaisi minkääänlaisia vaikeuksia. Siksi(kin) sinun kapeakatseiset ja ristiriitaiset jorinasi ovat niin kummallista luettavaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uskovien Isään.

    2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
    3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
    ( 1Kor 1)

    Usko Toivonen

    Hei Toivonen.

    Koska et nimennyt Jumalaasi. Onko Sinun Jumalasi Pyhä Kolmiyhteinen Jumala.

    Onko Jeesus Jumala?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aivan, niin polvistuvat. Mitä tästä voi päätellä? Tietenkin sen, että kerran on oleva niin, että KAIKKI uskovat. Ihmeellistä, että tämä asia käy niin kovin sinun OMANarvontunnollesi, vaikka julistat julistamasta päästyäsi tulleesi pelastetuksi YKSIN armosta. Jos todella tarkoittaisit, mitä sanot, sinulle ei kyseinen ajatus kaikkien pelastumisesta tuottaisi minkääänlaisia vaikeuksia. Siksi(kin) sinun kapeakatseiset ja ristiriitaiset jorinasi ovat niin kummallista luettavaa.

    Ristiriitaista varmaankin oppisi kannalta.
    Kuten totesin omien oppien julistajat eivät siedä, jos heidän julistamaansa ei yhdy.

    Tottakai viimeisellä tuomiolla kaikki tulevat näkemään, että Jeesus Kristus on Herra, mutta näkeminen ei ole uskosta, vaan näkemisestä. Ja silloin on kysymys siitä, mitä kukin on eläessään tehnyt.

    Oppisi saa sinut hakemaan tukea Raamatun ilmoituksen ulkopuolelta, kuten esim. tulinen järvi kommenttisi osoittavat.

    Ja kerkeästi olet opistasi käsin julistamaan, kuka on sivistynyt ja kuka ei.
    Tämä juuri todistaa, että kysymys on lihallisesta oppinäkemyksestä.

    Tulinen järvi ei le pelastuksen paikka.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hei Toivonen.

    Koska et nimennyt Jumalaasi. Onko Sinun Jumalasi Pyhä Kolmiyhteinen Jumala.

    Onko Jeesus Jumala?

    Tämä aloitus koskee Jumalan armoa.

    7. kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
    ( Room 1)

    13 Mutta Ananias vastasi: "Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa;
    14 ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat". ( Apt 9)

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Uskovien Isään.

    2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
    3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
    ( 1Kor 1)

    Usko Toivonen

    >>2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.
    ( 1Kor 1)<<

    Jos ollaan tarkkoja, niin tuon jakeen sanajärjestys ja tarkka merkitys on alkukielessä eri, mitä on suomalaisessa käännökisessä, mikä muuttaa asiaa. Alkukielessä sanotaan, että jotka huutavat Herran nimeä siis Jehovan nimeä avuksi ja Jehovan sanotaan olevan Jeesus Kristus. Paavali opetti huutamaan avuksi Jehovaa, jota hän kutsui Jehova Jeesukseksi. Kun Paavali siteeraa Joelin kirjaa, siellä Herra on muodossa Jehova.

    https://biblehub.com/text/1_corinthians/1-2.htm

    Biblia:
    1 Kor 1:2 Sille Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, pyhitetyille Kristuksessa Jesuksessa, kutsutuille pyhille ynnä kaikkein niiden kanssa, jotka meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeä avuksensa huutavat, jokaisessa heidän ja meidän siassamme.

    Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
    ---
    13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." [Joel 2:32]

    Joel 2:32 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ristiriitaista varmaankin oppisi kannalta.
    Kuten totesin omien oppien julistajat eivät siedä, jos heidän julistamaansa ei yhdy.

    Tottakai viimeisellä tuomiolla kaikki tulevat näkemään, että Jeesus Kristus on Herra, mutta näkeminen ei ole uskosta, vaan näkemisestä. Ja silloin on kysymys siitä, mitä kukin on eläessään tehnyt.

    Oppisi saa sinut hakemaan tukea Raamatun ilmoituksen ulkopuolelta, kuten esim. tulinen järvi kommenttisi osoittavat.

    Ja kerkeästi olet opistasi käsin julistamaan, kuka on sivistynyt ja kuka ei.
    Tämä juuri todistaa, että kysymys on lihallisesta oppinäkemyksestä.

    Tulinen järvi ei le pelastuksen paikka.

    Usko Toivonen

    Kyllä noi on huvittavia noi sun argumenttisi. Kahdessa UT:n (Uuden testamentin, ei Usko Toivosen, joka ei näköjään lainkaan piittaa UT:n sanomasta ) kohdassa suorasanaisesti kuvaillaan, kuinka kaikki polvet notkistuvat ja jokainen suu tunnustaa ILOITEN (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Nimenomaan alkukieleen ja kahden vuosituhannen takaiseen kulttuuriin perehtyminen on SYVEMMÄLLE RAAMATTUUN PEREHTYMISTÄ kuin sinun edustamasi 2000 vuotta myöhempään, erikulttuuriseen käännökseen ja sen sanamuotoihin pitäytyminen.
    Se, että sanon, että Johanneksen aikalaiset käsittivät tulisen järven puhdistus- eikä kidutuspaikaksi on Raamatun aikaisen kulttuurin mukaan tuomista Raamatun kirjoitusten tulkintaan. Sinun mielestäsi sanojen ja käsitteiden tulkinta 2000 vuoden aikajänteen päästä täysin vieraskieliseen käännöksen kouristuksenomaisesti tukeutuen on syvempää raamatullisuutta kuin tämä minun lähestymistapani. Ja sinua ei saa tällöin kutsua SIVISTYMÄTTÖMÄKSI???!!!
    :D :D :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä noi on huvittavia noi sun argumenttisi. Kahdessa UT:n (Uuden testamentin, ei Usko Toivosen, joka ei näköjään lainkaan piittaa UT:n sanomasta ) kohdassa suorasanaisesti kuvaillaan, kuinka kaikki polvet notkistuvat ja jokainen suu tunnustaa ILOITEN (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Nimenomaan alkukieleen ja kahden vuosituhannen takaiseen kulttuuriin perehtyminen on SYVEMMÄLLE RAAMATTUUN PEREHTYMISTÄ kuin sinun edustamasi 2000 vuotta myöhempään, erikulttuuriseen käännökseen ja sen sanamuotoihin pitäytyminen.
    Se, että sanon, että Johanneksen aikalaiset käsittivät tulisen järven puhdistus- eikä kidutuspaikaksi on Raamatun aikaisen kulttuurin mukaan tuomista Raamatun kirjoitusten tulkintaan. Sinun mielestäsi sanojen ja käsitteiden tulkinta 2000 vuoden aikajänteen päästä täysin vieraskieliseen käännöksen kouristuksenomaisesti tukeutuen on syvempää raamatullisuutta kuin tämä minun lähestymistapani. Ja sinua ei saa tällöin kutsua SIVISTYMÄTTÖMÄKSI???!!!
    :D :D :D

    Sekin havainto on helppo tehdä, että omien oppiensa julistajat usein kirjoittavat jonkin kohdan tarkoittavan tätä, tai sitä, oppiinsa vääntäen.
    Siitä esim. vt-seuran selitysteos, miten Raamatun ilmoitus pitää ymmärtää.

    Kuten edellä kirjoitat ( tämä tapa on hyvin yleinen oppiensa julistajille )

    >> (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) >>

    Tukea väitteellesi ei näytä löytyvän Raamatun käännöksistä, mainintaa heidän ilostaan ei löydy, mutta polvistuminen ja tunnustaminen tapahtuu Jumalan kunniaksi, on selkeästi ilmoitettu eri käännöksissä.

    Selitysopit paljastuu juuri tämän kaltaisista tekijöistä, Raamatun ilmoitus joutuu oppien taholta pois selityksen kohteeksi opin kannalta "hankalissa" kohdissa.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoitit törkeän valheen: "Tulinen järvi nyt vain valitettavasti ei satu olemaan iankaikkisen tuomion paikka vaan puhdistuksen paikka". OLET PAHUUDESTA!!!

    Ei vain pahuudesta, vaan suoraan Saatanasta!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Haista nulikka pitkä paska. Kaiken maailman nilkkejä sitä näillä foorumeilla pyöriikin.

    Ime sinä siitintä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sekin havainto on helppo tehdä, että omien oppiensa julistajat usein kirjoittavat jonkin kohdan tarkoittavan tätä, tai sitä, oppiinsa vääntäen.
    Siitä esim. vt-seuran selitysteos, miten Raamatun ilmoitus pitää ymmärtää.

    Kuten edellä kirjoitat ( tämä tapa on hyvin yleinen oppiensa julistajille )

    >> (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) >>

    Tukea väitteellesi ei näytä löytyvän Raamatun käännöksistä, mainintaa heidän ilostaan ei löydy, mutta polvistuminen ja tunnustaminen tapahtuu Jumalan kunniaksi, on selkeästi ilmoitettu eri käännöksissä.

    Selitysopit paljastuu juuri tämän kaltaisista tekijöistä, Raamatun ilmoitus joutuu oppien taholta pois selityksen kohteeksi opin kannalta "hankalissa" kohdissa.

    Usko Toivonen

    Oletko vakavissasi???!!!

    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

    Room. 14:11
    Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."

    New American Standard Bible
    For it is written, "AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD."
    Christian Standard Bible
    For it is written, As I live, says the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will give praise to God.
    Holman Christian Standard Bible
    For it is written: As I live, says the Lord, every knee will bow to Me, and every tongue will give praise to God.

    Ilmaus on kreikassa sama kuin kohdissa Matt. 11:25 & Luukas 10:21 ”Minä YLISTÄN sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta - - " (HE HE!!!)

    Tismalleen sama ilmaus esiintyy kohdassa: Fil. 2:11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei vain pahuudesta, vaan suoraan Saatanasta!

    Hei ylläpito! Täällä jokmäu koditon, vanhempiensa hylkää alakoululainen latelee törkeyksiä! :D :D :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sekin havainto on helppo tehdä, että omien oppiensa julistajat usein kirjoittavat jonkin kohdan tarkoittavan tätä, tai sitä, oppiinsa vääntäen.
    Siitä esim. vt-seuran selitysteos, miten Raamatun ilmoitus pitää ymmärtää.

    Kuten edellä kirjoitat ( tämä tapa on hyvin yleinen oppiensa julistajille )

    >> (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) >>

    Tukea väitteellesi ei näytä löytyvän Raamatun käännöksistä, mainintaa heidän ilostaan ei löydy, mutta polvistuminen ja tunnustaminen tapahtuu Jumalan kunniaksi, on selkeästi ilmoitettu eri käännöksissä.

    Selitysopit paljastuu juuri tämän kaltaisista tekijöistä, Raamatun ilmoitus joutuu oppien taholta pois selityksen kohteeksi opin kannalta "hankalissa" kohdissa.

    Usko Toivonen

    >>Tukea väitteellesi ei näytä löytyvän Raamatun käännöksistä<<

    Kyllä löytyy.

    Sinä vain et hyväksy sitä, että Paavali kehotti huutamaan Jehovan nimeä avuksi ja sen lisäksi selitti, että Jeesus Kristus on Jehova, jota Paavali kutsui myös Jehovan Jeesukseksi. Tämä kaikki käy selvästi ilmi UT:sta ja varsinkin silloin, kun Paavali lainaa suoraan VT:n tekstejä.

    Alkukielessä sanotaan, että jotka huutavat Herran nimeä siis Jehovan nimeä avuksi ja Jehovan sanotaan olevan Jeesus Kristus. Paavali opetti huutamaan avuksi Jehovaa, jota hän kutsui Jehova Jeesukseksi. Kun Paavali siteeraa Joelin kirjaa, siellä Herra on muodossa Jehova.

    https://biblehub.com/text/1_corinthians/1-2.htm

    Biblia:
    1 Kor 1:2 Sille Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, pyhitetyille Kristuksessa Jesuksessa, kutsutuille pyhille ynnä kaikkein niiden kanssa, jotka meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeä avuksensa huutavat, jokaisessa heidän ja meidän siassamme.

    Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
    ---
    13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." [Joel 2:32]

    Joel 2:32 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ime sinä siitintä.

    Kuulepa nyt, Rebecca, 4 v. Vaikka olet varhaiskypsä siiinä mielessä, että osaat jo kirjoittaa ja tiedät, millä sanalla poikien ja miesten pippeleitä kutsutaan, niin nyt on aika laittaa tietokone kiinni ja mennä syömään se toffeejätelöannos, jonka isosiskosi sinulle lupasi. Olepa nyt kiltti ja mene jätskille.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oletko vakavissasi???!!!

    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

    Room. 14:11
    Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."

    New American Standard Bible
    For it is written, "AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD."
    Christian Standard Bible
    For it is written, As I live, says the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will give praise to God.
    Holman Christian Standard Bible
    For it is written: As I live, says the Lord, every knee will bow to Me, and every tongue will give praise to God.

    Ilmaus on kreikassa sama kuin kohdissa Matt. 11:25 & Luukas 10:21 ”Minä YLISTÄN sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta - - " (HE HE!!!)

    Tismalleen sama ilmaus esiintyy kohdassa: Fil. 2:11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

    >>Room. 14:11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."<<

    Aivan, Paavali siteerasi Jesajan kirjaa, jossa kehotetaan polvistumaan Jehovan edessä. Sana Herra on muodossa Jehova.

    Jes 45:23 Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: -- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oletko vakavissasi???!!!

    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

    Room. 14:11
    Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."

    New American Standard Bible
    For it is written, "AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD."
    Christian Standard Bible
    For it is written, As I live, says the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will give praise to God.
    Holman Christian Standard Bible
    For it is written: As I live, says the Lord, every knee will bow to Me, and every tongue will give praise to God.

    Ilmaus on kreikassa sama kuin kohdissa Matt. 11:25 & Luukas 10:21 ”Minä YLISTÄN sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta - - " (HE HE!!!)

    Tismalleen sama ilmaus esiintyy kohdassa: Fil. 2:11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

    Kuten jo mainitsin Raamatun käännöksistä ei löydy tarkoitustasi.

    >> kohdassa suorasanaisesti kuvaillaan, kuinka kaikki polvet notkistuvat ja jokainen suu tunnustaa ILOITEN (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. >>

    Jos olet eri mieltä, niin suora lainaus Raamatun käännöksistä, missä "tarkoituksesi" on näkyvissä.

    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. ( Fil 2)

    Siis käännös tuosta tekstikohdasta, missä on mainuttu "iloiten".
    Ei siis riitä, että mielellään siinä oppisi vuoksi näkisit sanan "iloiten".

    Ja edelleenkään tulinen järvi ei ole pelastuspaikka.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Tukea väitteellesi ei näytä löytyvän Raamatun käännöksistä<<

    Kyllä löytyy.

    Sinä vain et hyväksy sitä, että Paavali kehotti huutamaan Jehovan nimeä avuksi ja sen lisäksi selitti, että Jeesus Kristus on Jehova, jota Paavali kutsui myös Jehovan Jeesukseksi. Tämä kaikki käy selvästi ilmi UT:sta ja varsinkin silloin, kun Paavali lainaa suoraan VT:n tekstejä.

    Alkukielessä sanotaan, että jotka huutavat Herran nimeä siis Jehovan nimeä avuksi ja Jehovan sanotaan olevan Jeesus Kristus. Paavali opetti huutamaan avuksi Jehovaa, jota hän kutsui Jehova Jeesukseksi. Kun Paavali siteeraa Joelin kirjaa, siellä Herra on muodossa Jehova.

    https://biblehub.com/text/1_corinthians/1-2.htm

    Biblia:
    1 Kor 1:2 Sille Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, pyhitetyille Kristuksessa Jesuksessa, kutsutuille pyhille ynnä kaikkein niiden kanssa, jotka meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimeä avuksensa huutavat, jokaisessa heidän ja meidän siassamme.

    Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
    ---
    13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." [Joel 2:32]

    Joel 2:32 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.

    Nyt sekoitat asioita, en ole tuota Raamatunkohtaa vastaan, enkä tulkintaasi vastaan.
    Kannattaa lukea, mistä olemme "gf":n kanssa keskusteleet hänen kaikki pelastuu opistaan.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuten jo mainitsin Raamatun käännöksistä ei löydy tarkoitustasi.

    >> kohdassa suorasanaisesti kuvaillaan, kuinka kaikki polvet notkistuvat ja jokainen suu tunnustaa ILOITEN (sitä alkukielinen ilmaus TARKOITTAA) Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. >>

    Jos olet eri mieltä, niin suora lainaus Raamatun käännöksistä, missä "tarkoituksesi" on näkyvissä.

    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. ( Fil 2)

    Siis käännös tuosta tekstikohdasta, missä on mainuttu "iloiten".
    Ei siis riitä, että mielellään siinä oppisi vuoksi näkisit sanan "iloiten".

    Ja edelleenkään tulinen järvi ei ole pelastuspaikka.

    Usko Toivonen

    >>Kuten jo mainitsin Raamatun käännöksistä ei löydy tarkoitustasi.<<

    Sinä puhut ihan omiasi.

    Mitä tulee jakeisiin Fil 2:10,11, niissä Paavali sanoo, että Isää kiitetään Jeesuksen kautta, koska Jeesus Kristus on Jehova. Paavali siteerasi Jesajan kirjaa, jossa kehotetaan polvistumaan Jehovan edessä. Sana Herra on muodossa Jehova.

    Jes 45:23 Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: -- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni!

    Alkukielessä sanotaan, että jotka huutavat Herran nimeä siis Jehovan nimeä avuksi ja Jehovan sanotaan olevan Jeesus Kristus. Paavali opetti huutamaan avuksi Jehovaa, jota hän kutsui Jehova Jeesukseksi. Kun Paavali siteeraa Joelin kirjaa, Herra on muodossa Jehova.

    Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
    ---
    13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." [Joel 2:32]

    Joel 2:32 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Kuten jo mainitsin Raamatun käännöksistä ei löydy tarkoitustasi.<<

    Sinä puhut ihan omiasi.

    Mitä tulee jakeisiin Fil 2:10,11, niissä Paavali sanoo, että Isää kiitetään Jeesuksen kautta, koska Jeesus Kristus on Jehova. Paavali siteerasi Jesajan kirjaa, jossa kehotetaan polvistumaan Jehovan edessä. Sana Herra on muodossa Jehova.

    Jes 45:23 Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan: -- Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni!

    Alkukielessä sanotaan, että jotka huutavat Herran nimeä siis Jehovan nimeä avuksi ja Jehovan sanotaan olevan Jeesus Kristus. Paavali opetti huutamaan avuksi Jehovaa, jota hän kutsui Jehova Jeesukseksi. Kun Paavali siteeraa Joelin kirjaa, Herra on muodossa Jehova.

    Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
    ---
    13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." [Joel 2:32]

    Joel 2:32 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.

    Siis, luitko edellisen kommenttini?

    Tottakai kaikki Jeesuksen pyhät, uskovat, iloitsevat Herrastaan, mutta ymmärrätkö keskustelun aiheen, se liittyy "kaikki pelastuvat oppiin".

    Vai oletko sinäkin kaikki pelastuvat opin julistaja?

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siis, luitko edellisen kommenttini?

    Tottakai kaikki Jeesuksen pyhät, uskovat, iloitsevat Herrastaan, mutta ymmärrätkö keskustelun aiheen, se liittyy "kaikki pelastuvat oppiin".

    Vai oletko sinäkin kaikki pelastuvat opin julistaja?

    Usko Toivonen

    Nyt sinä menet asiasta sivuun. Minkä huomautin vain sen, että kun kristityt huutavat Herran nimeä avuksi, niin se nimi on Paavalin mukaan Jehova. Paavali kutsui Jumalan Poikaa Jehova Jeesukseksi.

    Mitä tulee pelastuvatko kaikki, ei todellakaan, ei edes kaikki Herran nimeä avuksi huutavat pelastu, koska kaikki eivät tee taivaallisen Isän tahtoa. Tässäkin kohtaa Jeesus viittaa siihen, että häntä sanotaan Jehova Jehovaksi tai Adonai Jehovaksi.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Miika 3:4 Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt sinä menet asiasta sivuun. Minkä huomautin vain sen, että kun kristityt huutavat Herran nimeä avuksi, niin se nimi on Paavalin mukaan Jehova. Paavali kutsui Jumalan Poikaa Jehova Jeesukseksi.

    Mitä tulee pelastuvatko kaikki, ei todellakaan, ei edes kaikki Herran nimeä avuksi huutavat pelastu, koska kaikki eivät tee taivaallisen Isän tahtoa. Tässäkin kohtaa Jeesus viittaa siihen, että häntä sanotaan Jehova Jehovaksi tai Adonai Jehovaksi.

    Matt 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
    22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
    23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

    Miika 3:4 Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat.

    Sivuun, kuinka niin, kun en ole sinun kommenttiisi kommentoinut alunperinkään, vaan keskustellut tässä "gf":n kanssa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.
    (Usko Toivonen: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

    Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
    (Usko Toivonen: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

    Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
    (Usko Toivonen: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

    Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
    (Usko Toivonen: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")

    Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.
    (Usko Toivonen: "Tuossa tosin lukee noin, mutta --")


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Nyt käsität asoita oman oppisi vuoksi mielesi mukaan ja tunteisiin vedoten.

    Puhut pakottamisesta, mutta "kaikki oppihan" se itseasiassa perustuisi pakottamiseen.

    Laitat sanoja toisten suuhun, mitä he eivät ole sanoneet, oppisi vuoksi.

    En kirjoita täällä evankeliumia helvetin pelotteella, vaan sanaa rististä, mikä vaikuttaa uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaan.

    Periaatteella "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, ..." ( Apt 16)

    Uskon sanaa, sanaa rististä.

    8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
    9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
    10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
    11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
    12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
    13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
    ( Room 10)

    Näinhan Raamatun ilmoituksen mukaan on tehty jo pian 2000 vuoden ajan, jotta Jumalan voimasta ihmiset kääntyisivät ja tulisivat uskoon.

    Sen vuoksi en hyväksy "kaikki oppia", koska se väheksyy evankeliumin julistamista Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja sen vaikutusta kuulijoiden sydämen maaperässä.

    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    22 Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
    23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.
    ( Apt 11)

    Evankeliumi ei ole pakottamista, vaan pyytämistä Jumalan puolesta: "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa."

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt käsität asoita oman oppisi vuoksi mielesi mukaan ja tunteisiin vedoten.

    Puhut pakottamisesta, mutta "kaikki oppihan" se itseasiassa perustuisi pakottamiseen.

    Laitat sanoja toisten suuhun, mitä he eivät ole sanoneet, oppisi vuoksi.

    En kirjoita täällä evankeliumia helvetin pelotteella, vaan sanaa rististä, mikä vaikuttaa uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaan.

    Periaatteella "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, ..." ( Apt 16)

    Uskon sanaa, sanaa rististä.

    8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
    9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
    10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
    11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
    12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
    13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
    ( Room 10)

    Näinhan Raamatun ilmoituksen mukaan on tehty jo pian 2000 vuoden ajan, jotta Jumalan voimasta ihmiset kääntyisivät ja tulisivat uskoon.

    Sen vuoksi en hyväksy "kaikki oppia", koska se väheksyy evankeliumin julistamista Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja sen vaikutusta kuulijoiden sydämen maaperässä.

    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    22 Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
    23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.
    ( Apt 11)

    Evankeliumi ei ole pakottamista, vaan pyytämistä Jumalan puolesta: "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa."

    Usko Toivonen

    TOTISESTI AMEN

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Nyt käsität asoita oman oppisi vuoksi mielesi mukaan ja tunteisiin vedoten.

    Puhut pakottamisesta, mutta "kaikki oppihan" se itseasiassa perustuisi pakottamiseen.

    Laitat sanoja toisten suuhun, mitä he eivät ole sanoneet, oppisi vuoksi.

    En kirjoita täällä evankeliumia helvetin pelotteella, vaan sanaa rististä, mikä vaikuttaa uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaan.

    Periaatteella "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, ..." ( Apt 16)

    Uskon sanaa, sanaa rististä.

    8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
    9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
    10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
    11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
    12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
    13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
    ( Room 10)

    Näinhan Raamatun ilmoituksen mukaan on tehty jo pian 2000 vuoden ajan, jotta Jumalan voimasta ihmiset kääntyisivät ja tulisivat uskoon.

    Sen vuoksi en hyväksy "kaikki oppia", koska se väheksyy evankeliumin julistamista Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja sen vaikutusta kuulijoiden sydämen maaperässä.

    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    22 Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan.
    23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.
    ( Apt 11)

    Evankeliumi ei ole pakottamista, vaan pyytämistä Jumalan puolesta: "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa."

    Usko Toivonen

    Siinä saat länkyttää tuota islamia ja kristinuskoa keskenään sekoittavaa sekametelilänkytystäsi hamaan maailman tappiin, mutta se ei muuksi muuta sitä, että sinä olet kuin pohjoiskorealainen kadunmies, joka kehuu mantrojaan hokien valtionpäämiehen Kim Jong-Unin upeutta.
    Sinun ns. evankeliumisi tuottaa vain lisää sinunlaisiasi pohjoiskorealaisia kadunmiehiä, jotka on ohjelmoitu kehumaan diktaattoriaan.

    Ja jos joku niin sinä tunget sanoja toisen suuhun. Kukaan universalistikristitty ei väheksy evankeliumiin julistamista. Puhut täyttä sontaa. Ja olet joko niin tyhmä tai niin julkea, että puhut tuota samaa soontaa yhä uudestaan, vaikka sinulle siitä huomautetaan. Minähän olen julistanut teille pässinpäille ainoaa oikeaa evankeliumia täällä Suomi 24:ssä kymmenin, ellen sadoin viestein, mutta te ette sitä ota kuuleviiin korviiinne, koska te takerrutte omavanhurskaaseen helvettioppiinne, joka t ekee Jumalasta Saatanan ja Saatanasta Jumalan. Juuri TÄTÄ on se luopumus, josta UT:ssa mainitaan - luopumusta Paavalin evankeliumista, joka kattaa koko universumin.

    Sinä ja saviseutulainen julistatte johdonmukaisesti seuraavaa EPÄevankeliumia:

    "Jumala oli Kristuksessa eikä sovittanut maailmaa itsensä kanssa vaan asetti sovituksen ainoastaan tarjolle."


   • Anonyymi kirjoitti:

    TOTISESTI AMEN

    s-seutulainen

    Katsopas. Papukaija matkii välillä Usko Toivosta eikä kaakata pelkkää C. O. Roseniusta!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Siinä saat länkyttää tuota islamia ja kristinuskoa keskenään sekoittavaa sekametelilänkytystäsi hamaan maailman tappiin, mutta se ei muuksi muuta sitä, että sinä olet kuin pohjoiskorealainen kadunmies, joka kehuu mantrojaan hokien valtionpäämiehen Kim Jong-Unin upeutta.
    Sinun ns. evankeliumisi tuottaa vain lisää sinunlaisiasi pohjoiskorealaisia kadunmiehiä, jotka on ohjelmoitu kehumaan diktaattoriaan.

    Ja jos joku niin sinä tunget sanoja toisen suuhun. Kukaan universalistikristitty ei väheksy evankeliumiin julistamista. Puhut täyttä sontaa. Ja olet joko niin tyhmä tai niin julkea, että puhut tuota samaa soontaa yhä uudestaan, vaikka sinulle siitä huomautetaan. Minähän olen julistanut teille pässinpäille ainoaa oikeaa evankeliumia täällä Suomi 24:ssä kymmenin, ellen sadoin viestein, mutta te ette sitä ota kuuleviiin korviiinne, koska te takerrutte omavanhurskaaseen helvettioppiinne, joka t ekee Jumalasta Saatanan ja Saatanasta Jumalan. Juuri TÄTÄ on se luopumus, josta UT:ssa mainitaan - luopumusta Paavalin evankeliumista, joka kattaa koko universumin.

    Sinä ja saviseutulainen julistatte johdonmukaisesti seuraavaa EPÄevankeliumia:

    "Jumala oli Kristuksessa eikä sovittanut maailmaa itsensä kanssa vaan asetti sovituksen ainoastaan tarjolle."

    1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
    2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
    3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
    4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
    5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
    6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
    7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
    8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
    9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
    10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
    11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
    12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
    13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
    14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
    15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
    ( Ilm. 20)

    On itse asiassa täysin käsittämätöntä miten Jumalan tuomio, joka tulee kohtaamaan jokaista ihmistä - joko vapauttavana tai sitten ikuiseen vankeuteen/kadotukseen kahlehdittuna - voidaan sulkea, mitätöidä, pois IHMISEN MIELEN MUKAISENA kaikki pelastuvat oppina. Jos mikä, niin kaikki pelastuvat uskomus, on korvasyyhyyn saarnaamista. Valheelliseen turvallisuuden tunteeseen eksyttämistä.
    Mihin tarvitaan evankeliumia, sen julistamista, jos ei ole mitään mistä ja miltä meidät täytyy pelastaa
    Miksi meidän pitäisi uskoa tuo evankeliumi edestämme kärsineestä ja kuolleesta, ylösnousseesta, Jeesuksesta Kristuksesta ellei se ole meille elämän ja kuoleman kysymys!?

    "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
    Kristuksen puolesta me pyydämme Antakaa sovittaa itsenne ...
    Ottakaa vastaan, uskokaa evankeliumi... ettei Jumalan armo jäisi turhaksi teidän kohdallanne..."


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
    2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
    3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
    4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
    5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
    6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
    7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
    8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
    9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
    10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
    11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
    12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
    13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
    14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
    15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
    ( Ilm. 20)

    On itse asiassa täysin käsittämätöntä miten Jumalan tuomio, joka tulee kohtaamaan jokaista ihmistä - joko vapauttavana tai sitten ikuiseen vankeuteen/kadotukseen kahlehdittuna - voidaan sulkea, mitätöidä, pois IHMISEN MIELEN MUKAISENA kaikki pelastuvat oppina. Jos mikä, niin kaikki pelastuvat uskomus, on korvasyyhyyn saarnaamista. Valheelliseen turvallisuuden tunteeseen eksyttämistä.
    Mihin tarvitaan evankeliumia, sen julistamista, jos ei ole mitään mistä ja miltä meidät täytyy pelastaa
    Miksi meidän pitäisi uskoa tuo evankeliumi edestämme kärsineestä ja kuolleesta, ylösnousseesta, Jeesuksesta Kristuksesta ellei se ole meille elämän ja kuoleman kysymys!?

    "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
    Kristuksen puolesta me pyydämme Antakaa sovittaa itsenne ...
    Ottakaa vastaan, uskokaa evankeliumi... ettei Jumalan armo jäisi turhaksi teidän kohdallanne..."

    Minä julistan evankeliumia, ja sinä ULOSTAT sen päälle. Teet sen ymmärtämättömyyttäsi, mutta tuo sinun ulosteesi on ulostetta yhtä kaikki.

    Tässä on se evankeliumi, jonka päälle sinä ulostat:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Irvokkainta tässä on se, että sinä syöt Raamattua ja sitten ulostat tuon raamattusontasi tuon Paavalin kirkkaan evankeliumin päälle. Sinä tosiaankin kuvittelet tekeväsi tällä ulostamisellasi ikään kuin uhripalveluksen Jumalalle, eikä vain? Kuvittelet ajavasi oikeaa asiaa? Juuri siksi sinun on mahdotonta tehdä parannusta ja juuri siksi tuo sinun oppisi on niin saatanallinen, koska se lukitsee sinut vilpittömään oikeassaolemiseesi ja vakuuttuneisuuteesi. Hirvittävintä täSSä on juuri tuo vilpitttömyys - eihän VILPITTÖMÄN tarvitse tehdä parannusta, moinen ajatuskin on täysin mieletön, eikö vain?
    Aivan samoin kuin Jeesuksen oli sanoillaan mahdotonta tavoittaa oman aikansa fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka sanoivat tietävänsä Jumalan puhuneen Aabrahamille, aivan yhtä mahdotonta on minun Paavalin evankeliumilla tavoittaa sinua, joka taatusti uskot TIETÄVÄSI Jumalan puhuneen Lutherille ja Roseniukselle (ja onhan Hän puhunut, TOKI, uskosta vanhurskautumisesta, mutta EI OLE TÄSTÄ ASIASTA).

    Sinä käytät Raaamattua himmentääksesi Raamatun kirkkaimman helmen: sen evankeliumin, jonka ylösnoussut Jeesus Kristus ILMOITTI Paavalille. Tässä asiassa sinä ja Usko Toivonen toimitte tismalleeen yhtä järjettömästi kuin toimivat toraistit Mooseksen laki -asiassa.

    Aivan samalla tavoin kuin toraistit pitävät kouristuksenomaisesti kiinni tietyistä jakeistaan ja niiden (väärästä) TULKINNASTAAN, jonka harhaisuutta sinä ja Usko Toivonen yritätte heille selittää MUIDEN, PAINAVAMPIEN RAAMATUN JAKEIDEN AVULLA, aivan samoin te kaksi pidätte kiinni tietyista jakeista ja niiden TULKINNASTANNE, josta minä yritän teidät parantaa MUIDEN, PAINAVAMPIEN RAAMATUN JAKEIDEN AVULLA.

    Minun esitttämäni ABSOLUUTTISESTI KAIKKEIN PAINAVIMMAT JAKEET, JOITA EI SAA MUILLA RAAMATUN JAKEILLLA KUMOTA - niin kuin esimerkiksi toraistit tekevät TEIDÄN (JA MINUN) ARVOKKAINA PITÄMILLE JAKEILLE Mooseksen lakia palvoessaan - VAAN JOIDEN TULEE MÄÄRITELLÄ KAIKKI MUU OPETUS RAAMATUSSA, ovat seuraavat:

    "Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA."
    "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa."
    "Katso, Jumalan Karitsa, joka POIS OTTAA maaailman synnin."
    "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien. "
    "Sillä Jumala on sulkenut KAIKKI tottelemattomuuteen, että hän KAIKKIA armahtaisi. "

    Tuntuuko teistä turhauttavalta, kun esim. toraistit tekevät omilla pinnallisilla ja ymmärtämättömillä jaesitaateillaan ja väärillä tulkinnoillaan tyhjäksi teidän PALJON PAINAVAMMAT, vaivalla keräämänne jakeet ja selitykset? Ja nuo röyhkimykset väittävät vieläpä olevansa raamatullisia! He eivät tietenkään suoranaisesti kiistä teidän esittämiänne jakeita mutta MÄÄRITTELEVÄT ne "köykäisemmiksi" kuin omat jakeensa, heidän omille jakeilleen ja jaeTULKINNOILLEEN ALISTEISIKSI ja siten jyräävät teidän TULKINTANNE noista jakeista.

    He tekevät teidän näkökulmastanne kaksi virhettä: 1) he valitsevat väärät jakeet MÄÄRÄÄVIKSI ja samalla 2) TULKITSEVAT NUO JAKEET - JA TEIDÄN JAKEENNE - VÄÄRIN. Teidän mielestänne teidän valitsemanne jakeet ovat määräävämpiä ja painavampia, minkä myötä luonnollisesti myös TULKINTANNE on oikeampi, täsmällisempi; teidän jakeillanne ja tulkinnoillanne määritellään nuo toiset eikä suinkaan päinvastoin.

    Te teette tismalleen saman edustamalleni Paavalin universalistiselle evankeliumille kuin toraistit tekevät teille; te valitsette jakeet, jotka ovat mielestänne PAINAVAMPIA kuin (ylä) esittämäni jakeet ja sen myötä TE TULKITSETTE VALITSEMANNE JAKEET (ja minun jakeeni, tietenkin) VÄÄRIN.

    Esitänkin nyt kysymyksen: MILLÄ PERUSTEELLA TE VOITTE VALITA RAAMATRUSTA YHTÄKÄÄN PAINAVAMPAA JAETTA KUIN OVAT NÄMÄ KOLME:

    "Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA."
    "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa."
    "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien. "

    MILLÄ PERUSTEELLA????????? VASTATKAA!!!!!!!!!!!!!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä julistan evankeliumia, ja sinä ULOSTAT sen päälle. Teet sen ymmärtämättömyyttäsi, mutta tuo sinun ulosteesi on ulostetta yhtä kaikki.

    Tässä on se evankeliumi, jonka päälle sinä ulostat:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Irvokkainta tässä on se, että sinä syöt Raamattua ja sitten ulostat tuon raamattusontasi tuon Paavalin kirkkaan evankeliumin päälle. Sinä tosiaankin kuvittelet tekeväsi tällä ulostamisellasi ikään kuin uhripalveluksen Jumalalle, eikä vain? Kuvittelet ajavasi oikeaa asiaa? Juuri siksi sinun on mahdotonta tehdä parannusta ja juuri siksi tuo sinun oppisi on niin saatanallinen, koska se lukitsee sinut vilpittömään oikeassaolemiseesi ja vakuuttuneisuuteesi. Hirvittävintä täSSä on juuri tuo vilpitttömyys - eihän VILPITTÖMÄN tarvitse tehdä parannusta, moinen ajatuskin on täysin mieletön, eikö vain?
    Aivan samoin kuin Jeesuksen oli sanoillaan mahdotonta tavoittaa oman aikansa fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka sanoivat tietävänsä Jumalan puhuneen Aabrahamille, aivan yhtä mahdotonta on minun Paavalin evankeliumilla tavoittaa sinua, joka taatusti uskot TIETÄVÄSI Jumalan puhuneen Lutherille ja Roseniukselle (ja onhan Hän puhunut, TOKI, uskosta vanhurskautumisesta, mutta EI OLE TÄSTÄ ASIASTA).

    Sinä käytät Raaamattua himmentääksesi Raamatun kirkkaimman helmen: sen evankeliumin, jonka ylösnoussut Jeesus Kristus ILMOITTI Paavalille. Tässä asiassa sinä ja Usko Toivonen toimitte tismalleeen yhtä järjettömästi kuin toimivat toraistit Mooseksen laki -asiassa.

    Aivan samalla tavoin kuin toraistit pitävät kouristuksenomaisesti kiinni tietyistä jakeistaan ja niiden (väärästä) TULKINNASTAAN, jonka harhaisuutta sinä ja Usko Toivonen yritätte heille selittää MUIDEN, PAINAVAMPIEN RAAMATUN JAKEIDEN AVULLA, aivan samoin te kaksi pidätte kiinni tietyista jakeista ja niiden TULKINNASTANNE, josta minä yritän teidät parantaa MUIDEN, PAINAVAMPIEN RAAMATUN JAKEIDEN AVULLA.

    Minun esitttämäni ABSOLUUTTISESTI KAIKKEIN PAINAVIMMAT JAKEET, JOITA EI SAA MUILLA RAAMATUN JAKEILLLA KUMOTA - niin kuin esimerkiksi toraistit tekevät TEIDÄN (JA MINUN) ARVOKKAINA PITÄMILLE JAKEILLE Mooseksen lakia palvoessaan - VAAN JOIDEN TULEE MÄÄRITELLÄ KAIKKI MUU OPETUS RAAMATUSSA, ovat seuraavat:

    "Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA."
    "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa."
    "Katso, Jumalan Karitsa, joka POIS OTTAA maaailman synnin."
    "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien. "
    "Sillä Jumala on sulkenut KAIKKI tottelemattomuuteen, että hän KAIKKIA armahtaisi. "

    Tuntuuko teistä turhauttavalta, kun esim. toraistit tekevät omilla pinnallisilla ja ymmärtämättömillä jaesitaateillaan ja väärillä tulkinnoillaan tyhjäksi teidän PALJON PAINAVAMMAT, vaivalla keräämänne jakeet ja selitykset? Ja nuo röyhkimykset väittävät vieläpä olevansa raamatullisia! He eivät tietenkään suoranaisesti kiistä teidän esittämiänne jakeita mutta MÄÄRITTELEVÄT ne "köykäisemmiksi" kuin omat jakeensa, heidän omille jakeilleen ja jaeTULKINNOILLEEN ALISTEISIKSI ja siten jyräävät teidän TULKINTANNE noista jakeista.

    He tekevät teidän näkökulmastanne kaksi virhettä: 1) he valitsevat väärät jakeet MÄÄRÄÄVIKSI ja samalla 2) TULKITSEVAT NUO JAKEET - JA TEIDÄN JAKEENNE - VÄÄRIN. Teidän mielestänne teidän valitsemanne jakeet ovat määräävämpiä ja painavampia, minkä myötä luonnollisesti myös TULKINTANNE on oikeampi, täsmällisempi; teidän jakeillanne ja tulkinnoillanne määritellään nuo toiset eikä suinkaan päinvastoin.

    Te teette tismalleen saman edustamalleni Paavalin universalistiselle evankeliumille kuin toraistit tekevät teille; te valitsette jakeet, jotka ovat mielestänne PAINAVAMPIA kuin (ylä) esittämäni jakeet ja sen myötä TE TULKITSETTE VALITSEMANNE JAKEET (ja minun jakeeni, tietenkin) VÄÄRIN.

    Esitänkin nyt kysymyksen: MILLÄ PERUSTEELLA TE VOITTE VALITA RAAMATRUSTA YHTÄKÄÄN PAINAVAMPAA JAETTA KUIN OVAT NÄMÄ KOLME:

    "Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA."
    "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa."
    "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien. "

    MILLÄ PERUSTEELLA????????? VASTATKAA!!!!!!!!!!!!!!!

    31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
    32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
    33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
    34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
    35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
    36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'
    37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
    38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
    39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
    40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'
    41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
    42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
    43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'
    44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'
    45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'
    46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
    ( Matt. 25)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Minä julistan evankeliumia, ja sinä ULOSTAT sen päälle. Teet sen ymmärtämättömyyttäsi, mutta tuo sinun ulosteesi on ulostetta yhtä kaikki.

    Tässä on se evankeliumi, jonka päälle sinä ulostat:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Irvokkainta tässä on se, että sinä syöt Raamattua ja sitten ulostat tuon raamattusontasi tuon Paavalin kirkkaan evankeliumin päälle. Sinä tosiaankin kuvittelet tekeväsi tällä ulostamisellasi ikään kuin uhripalveluksen Jumalalle, eikä vain? Kuvittelet ajavasi oikeaa asiaa? Juuri siksi sinun on mahdotonta tehdä parannusta ja juuri siksi tuo sinun oppisi on niin saatanallinen, koska se lukitsee sinut vilpittömään oikeassaolemiseesi ja vakuuttuneisuuteesi. Hirvittävintä täSSä on juuri tuo vilpitttömyys - eihän VILPITTÖMÄN tarvitse tehdä parannusta, moinen ajatuskin on täysin mieletön, eikö vain?
    Aivan samoin kuin Jeesuksen oli sanoillaan mahdotonta tavoittaa oman aikansa fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka sanoivat tietävänsä Jumalan puhuneen Aabrahamille, aivan yhtä mahdotonta on minun Paavalin evankeliumilla tavoittaa sinua, joka taatusti uskot TIETÄVÄSI Jumalan puhuneen Lutherille ja Roseniukselle (ja onhan Hän puhunut, TOKI, uskosta vanhurskautumisesta, mutta EI OLE TÄSTÄ ASIASTA).

    Sinä käytät Raaamattua himmentääksesi Raamatun kirkkaimman helmen: sen evankeliumin, jonka ylösnoussut Jeesus Kristus ILMOITTI Paavalille. Tässä asiassa sinä ja Usko Toivonen toimitte tismalleeen yhtä järjettömästi kuin toimivat toraistit Mooseksen laki -asiassa.

    Aivan samalla tavoin kuin toraistit pitävät kouristuksenomaisesti kiinni tietyistä jakeistaan ja niiden (väärästä) TULKINNASTAAN, jonka harhaisuutta sinä ja Usko Toivonen yritätte heille selittää MUIDEN, PAINAVAMPIEN RAAMATUN JAKEIDEN AVULLA, aivan samoin te kaksi pidätte kiinni tietyista jakeista ja niiden TULKINNASTANNE, josta minä yritän teidät parantaa MUIDEN, PAINAVAMPIEN RAAMATUN JAKEIDEN AVULLA.

    Minun esitttämäni ABSOLUUTTISESTI KAIKKEIN PAINAVIMMAT JAKEET, JOITA EI SAA MUILLA RAAMATUN JAKEILLLA KUMOTA - niin kuin esimerkiksi toraistit tekevät TEIDÄN (JA MINUN) ARVOKKAINA PITÄMILLE JAKEILLE Mooseksen lakia palvoessaan - VAAN JOIDEN TULEE MÄÄRITELLÄ KAIKKI MUU OPETUS RAAMATUSSA, ovat seuraavat:

    "Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA."
    "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa."
    "Katso, Jumalan Karitsa, joka POIS OTTAA maaailman synnin."
    "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien. "
    "Sillä Jumala on sulkenut KAIKKI tottelemattomuuteen, että hän KAIKKIA armahtaisi. "

    Tuntuuko teistä turhauttavalta, kun esim. toraistit tekevät omilla pinnallisilla ja ymmärtämättömillä jaesitaateillaan ja väärillä tulkinnoillaan tyhjäksi teidän PALJON PAINAVAMMAT, vaivalla keräämänne jakeet ja selitykset? Ja nuo röyhkimykset väittävät vieläpä olevansa raamatullisia! He eivät tietenkään suoranaisesti kiistä teidän esittämiänne jakeita mutta MÄÄRITTELEVÄT ne "köykäisemmiksi" kuin omat jakeensa, heidän omille jakeilleen ja jaeTULKINNOILLEEN ALISTEISIKSI ja siten jyräävät teidän TULKINTANNE noista jakeista.

    He tekevät teidän näkökulmastanne kaksi virhettä: 1) he valitsevat väärät jakeet MÄÄRÄÄVIKSI ja samalla 2) TULKITSEVAT NUO JAKEET - JA TEIDÄN JAKEENNE - VÄÄRIN. Teidän mielestänne teidän valitsemanne jakeet ovat määräävämpiä ja painavampia, minkä myötä luonnollisesti myös TULKINTANNE on oikeampi, täsmällisempi; teidän jakeillanne ja tulkinnoillanne määritellään nuo toiset eikä suinkaan päinvastoin.

    Te teette tismalleen saman edustamalleni Paavalin universalistiselle evankeliumille kuin toraistit tekevät teille; te valitsette jakeet, jotka ovat mielestänne PAINAVAMPIA kuin (ylä) esittämäni jakeet ja sen myötä TE TULKITSETTE VALITSEMANNE JAKEET (ja minun jakeeni, tietenkin) VÄÄRIN.

    Esitänkin nyt kysymyksen: MILLÄ PERUSTEELLA TE VOITTE VALITA RAAMATRUSTA YHTÄKÄÄN PAINAVAMPAA JAETTA KUIN OVAT NÄMÄ KOLME:

    "Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA."
    "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa."
    "Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO MAAILMAN syntien. "

    MILLÄ PERUSTEELLA????????? VASTATKAA!!!!!!!!!!!!!!!

    Universalismi on kristinuskon käsitys, jonka mukaan kaikki ihmiset pelastuvat. Esimerkiksi Origeneen mukaan dualismin hylkääminen oppina merkitsee, ettei maailman loppuessa Saatanalle voi kuulua kukaan (ei edes Saatana itse): Jumala pelastaa jokaisen, ja maailma palautuu alun täydellisyyteen (apokatastasis).

    Myös Gregorios Nyssalainen kannatti universalismia. Karl Barthin mukaan kaikki paitsi Kristus pelastuvat: Jumala nimenomaan hylkäsi Kristuksen, joka kärsii ihmiskunnan rangaistuksen.

    Toisen näkemyksen mukaan kaikki pelastuvat vapaaehtoisesti, koska Jumalan rakkaus on niin suuri, ettei kukaan voi olla antautumatta sille. (Vrt. arminiolaisuus, partikularismi.)

    Nykyajan universalistit saattavat perustella kantaansa silläkin, että monet varhaiset kirkolliset johtohahmot ilmeisesti tukivat oppia.[1] Mm. The Christian Universalist Association on sanonut universalismin olleen varhaisimpien kristittyjen keskeinen viesti.[2]Myöhemmin universalismin kannatusta on esiintynyt vaihtelevasti eri aikoina.[3]

    Unitaariuniversalismi on eri asia, eivätkä sen kannattajat välttämättä ole edes kristittyjä.[4]Alun perin unitaariuniversalismi kyllä syntyi universalistien ja unitaarien kattojärjestöjen – Universalist Church of American ja American Unitarian Associationin – yhdistyttyä vuonna 1961.[5]

    Suomessa tunnettu universalisti on kirjailija ja pappi Antti Kylliäinen.lähde.

    ( Lähde: Wikipedia)


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
    32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
    33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
    34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
    35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
    36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'
    37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?
    38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
    39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'
    40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'
    41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
    42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;
    43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'
    44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'
    45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'
    46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
    ( Matt. 25)

    Ymmärrän sinua, Saviseutulainen. Mutta huomaatko, mitä teet: sinä tuolla jaeryppäällä kumoat ne kolme täydellisestä sovituksesta puhuvaa jaetta.

    Jotta voit tehdä noin, sinun on päätettävä ITSE, että tuo jaerypäs painaa enemmän vaa'assa kuin ne kolme sovitus-jaetta.
    Toisin sanoen SAMALLA KUN SINÄ PÄÄTÄT, että siteeraamasi jaerypäs painaa vaa'assa enemmän kuin nuo kolme sovitus-jaetta, SINÄ TULKITSET NUO SOVITUSJAKEET "uusiksi"; sinä MUUTAT NIIDEN MERKITYKSEN. Sinä olet PAKOTETTU sanomaan niistä, että ne EIVÄT TARKOITA TISMALLEEN SITÄ, MITÄ NIISSÄ LUKEE. (Koskapa sinun siteeraamasi jakeet TARKOITTAVAT.)

    No ok. Voit suuunnata saman kritiikin minuun. Millä perusteella minä kumoan noilla kolmella jakeella sinun valitsemasi jaeryppään? Sillä perusteella, että 1) Jeesuksen käyttämä kieli on vertauskuvallista eikä suorasanaista. Paavalin käyttämä kieli sovituksesta on suorasanaista eikä vertauskuvallista. 2) Jeesuksen saarnatessa Hän ei ollut vielä kuollut ristillä ja sovittanut koko maailmaa. Paavalin kirjoittaessa jakeensa Jeesus oli kuollut ristiillä ja sovittanut maailman. 3) Paavali itse oli PÄÄTTÄNYT olla tuntematta Jeesuksen MUUTOIN KUIN RISTIINNAULITTUNA, siis SAMA PAAVALI, jolle ylösnoussut Kristus ilmoitti sen evankeliumin, jota tämän tuli julistaa. Ylösnoussut Jeeesus Kristus ei puhu mistään lampaista ja vuohista ja vähimmistä veljistä tai muista sellaisista. Jos joku vastaväittää tähän, että olihan Paavalin lukijoilla hallussaan evankeliumikirjoitukset, sen vuoksi Paavalin ei tarvinnut toistaa Jeesuksen sanomisia, niin siihen on pakko sanoa yksiikantaan, että ei ollut. Ei taatusti ollut. Ja 4) (vaikka Usko Toivonen täysin käsittämättömästi väittää, ettei jakeissa esiintyvien sanoen ALKUKIELISTÄ MERKITYSTÄ SAA MENNÄ SELVITTÄMÄÄN) kyseisessä jaeryppäässä iankaikkiseksi käännetty sana EI TARKOITA IANKAIKKISTA vaan aikakausien puitteissa ilmenevää ja/tai määrittelemättömän pituista. Sana on sama, jota Joona kääytti ruokuksessaan: "Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani AINIAAKSI." Joonan tapauksessa tuo epämääräinen aika kesti kolme päivää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ymmärrän sinua, Saviseutulainen. Mutta huomaatko, mitä teet: sinä tuolla jaeryppäällä kumoat ne kolme täydellisestä sovituksesta puhuvaa jaetta.

    Jotta voit tehdä noin, sinun on päätettävä ITSE, että tuo jaerypäs painaa enemmän vaa'assa kuin ne kolme sovitus-jaetta.
    Toisin sanoen SAMALLA KUN SINÄ PÄÄTÄT, että siteeraamasi jaerypäs painaa vaa'assa enemmän kuin nuo kolme sovitus-jaetta, SINÄ TULKITSET NUO SOVITUSJAKEET "uusiksi"; sinä MUUTAT NIIDEN MERKITYKSEN. Sinä olet PAKOTETTU sanomaan niistä, että ne EIVÄT TARKOITA TISMALLEEN SITÄ, MITÄ NIISSÄ LUKEE. (Koskapa sinun siteeraamasi jakeet TARKOITTAVAT.)

    No ok. Voit suuunnata saman kritiikin minuun. Millä perusteella minä kumoan noilla kolmella jakeella sinun valitsemasi jaeryppään? Sillä perusteella, että 1) Jeesuksen käyttämä kieli on vertauskuvallista eikä suorasanaista. Paavalin käyttämä kieli sovituksesta on suorasanaista eikä vertauskuvallista. 2) Jeesuksen saarnatessa Hän ei ollut vielä kuollut ristillä ja sovittanut koko maailmaa. Paavalin kirjoittaessa jakeensa Jeesus oli kuollut ristiillä ja sovittanut maailman. 3) Paavali itse oli PÄÄTTÄNYT olla tuntematta Jeesuksen MUUTOIN KUIN RISTIINNAULITTUNA, siis SAMA PAAVALI, jolle ylösnoussut Kristus ilmoitti sen evankeliumin, jota tämän tuli julistaa. Ylösnoussut Jeeesus Kristus ei puhu mistään lampaista ja vuohista ja vähimmistä veljistä tai muista sellaisista. Jos joku vastaväittää tähän, että olihan Paavalin lukijoilla hallussaan evankeliumikirjoitukset, sen vuoksi Paavalin ei tarvinnut toistaa Jeesuksen sanomisia, niin siihen on pakko sanoa yksiikantaan, että ei ollut. Ei taatusti ollut. Ja 4) (vaikka Usko Toivonen täysin käsittämättömästi väittää, ettei jakeissa esiintyvien sanoen ALKUKIELISTÄ MERKITYSTÄ SAA MENNÄ SELVITTÄMÄÄN) kyseisessä jaeryppäässä iankaikkiseksi käännetty sana EI TARKOITA IANKAIKKISTA vaan aikakausien puitteissa ilmenevää ja/tai määrittelemättömän pituista. Sana on sama, jota Joona kääytti ruokuksessaan: "Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani AINIAAKSI." Joonan tapauksessa tuo epämääräinen aika kesti kolme päivää.

    Niin ja vielä lisään kohtaan 4) RANGAISTUKSEKSI suomennettu sana on kolasis, joka ei missään nimessä tarkoita alkukielellä rangaistusta vaan puhdistusta, oikomista, suoristamista. Termi on aikoinaan otettu puutarhanhoidosta käyttöön muissa yhteyksissä.


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    Universalismi on kristinuskon käsitys, jonka mukaan kaikki ihmiset pelastuvat. Esimerkiksi Origeneen mukaan dualismin hylkääminen oppina merkitsee, ettei maailman loppuessa Saatanalle voi kuulua kukaan (ei edes Saatana itse): Jumala pelastaa jokaisen, ja maailma palautuu alun täydellisyyteen (apokatastasis).

    Myös Gregorios Nyssalainen kannatti universalismia. Karl Barthin mukaan kaikki paitsi Kristus pelastuvat: Jumala nimenomaan hylkäsi Kristuksen, joka kärsii ihmiskunnan rangaistuksen.

    Toisen näkemyksen mukaan kaikki pelastuvat vapaaehtoisesti, koska Jumalan rakkaus on niin suuri, ettei kukaan voi olla antautumatta sille. (Vrt. arminiolaisuus, partikularismi.)

    Nykyajan universalistit saattavat perustella kantaansa silläkin, että monet varhaiset kirkolliset johtohahmot ilmeisesti tukivat oppia.[1] Mm. The Christian Universalist Association on sanonut universalismin olleen varhaisimpien kristittyjen keskeinen viesti.[2]Myöhemmin universalismin kannatusta on esiintynyt vaihtelevasti eri aikoina.[3]

    Unitaariuniversalismi on eri asia, eivätkä sen kannattajat välttämättä ole edes kristittyjä.[4]Alun perin unitaariuniversalismi kyllä syntyi universalistien ja unitaarien kattojärjestöjen – Universalist Church of American ja American Unitarian Associationin – yhdistyttyä vuonna 1961.[5]

    Suomessa tunnettu universalisti on kirjailija ja pappi Antti Kylliäinen.lähde.

    ( Lähde: Wikipedia)

    Juuri näin. Kirkkoisä Augustinusta harmitti se, kun hänen aikanaan universalistit ainakin joissakin kristikunnan osissa olivat huomattavana enemmistönä. (Ensimmäisinä vuosisatoina oli muistaakseni seitsemän jumaluusopillista opinahjoa, "raamattukoulua", ja niistä viisi edusti kristillistä universalismia.) Augustinus muuten oli kerkeä ajamaan helvettiasiaa ja teki tämän mm. Raamattua siteeraamalla. Augustinuksen heikkous vain oli siinä, ettei hän osannut kreikkaa (!!!!!!!). Rooman kirkko oli ensimmäisen Raamatun latinannoksen eli Vulgatan syntyaikoina pahasti maallistunut ja täynnä erilaisia valtapoliittisia kuvioita. Keisarikin oli päällepäsmäröimässä kirkkoa sen opillisissa asioissa (!). Tilanne oli suurin piirtein sama kuin jos tänä päivänä Raamattua käännettäisiin englanniksi ensimmäistä kertaa, ja Trump olisi hyväksytty mukaan sähläämään ja ohjeistamaan, millaiseen käännökseen tulisi tähdätä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin ja vielä lisään kohtaan 4) RANGAISTUKSEKSI suomennettu sana on kolasis, joka ei missään nimessä tarkoita alkukielellä rangaistusta vaan puhdistusta, oikomista, suoristamista. Termi on aikoinaan otettu puutarhanhoidosta käyttöön muissa yhteyksissä.

    Ja vielä yksi: Jeesus puhuu tuossa kohtaa KANSOISTA, jotka jaetaan vuohiin ja lampaisiin, ei suinkaan yksilöistä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja vielä yksi: Jeesus puhuu tuossa kohtaa KANSOISTA, jotka jaetaan vuohiin ja lampaisiin, ei suinkaan yksilöistä.

    Taas on ilmestynyt oman opin selitystä roppakaupalla.

    Ja pakkohan se onkin, "kaikki opin" vuoksi, Raamatun ilmoitus on pakko vesittää, jotta oppi säilyisi.

    Matteus 25. tekstikohta ei jätä sijaa moiseen selittelyyn.

    41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
    ..
    46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

    Asiayhteys on aivan selvä.
    Aikakausi selityskin on ontuva, toiset menisivät aikakaudeksi iankaikkiseen elämään ja toiset samaksi ajaksi iankaikkiseen rangaistukseen.

    Ja se iankaikkisen rangaistuksen paikka on aikauden kestävä aika perkeleelle valmistetussa paikassa.

    Kaikkea sitä ...

    Danielin kirjassa on myös ilmoitettu kuinka on:

    2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
    ( Dan 12)

    Tässä näyttää olevan "aionios" sanan merkitys.

    1) without beginning and end, that which always has been and always will be

    2) without beginning

    3) without end, never to cease, everlasting

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja vielä yksi: Jeesus puhuu tuossa kohtaa KANSOISTA, jotka jaetaan vuohiin ja lampaisiin, ei suinkaan yksilöistä.

    31  ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.  32  Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.  33  Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.
    ( Matt.25)

    Kyllä Herra Jeesus erottaa yksilöihmiset toisistaan, kaikista niistä kansoista, jotka Hänen eteensä kootaan.
    Yksilöihmisinä me Jeesuksen Kristuksen edessä seisomme kukin vain itsestään vastaten.
    Kaikki kansat tarkoittaa kaikki ihmiset.
    Kaikki kansat yksilöihmisineen.
    Ei joku kansa ole vaikkapa vuohia, jonkun toisen kansan ollessa lampaita.
    Et varmaan tätä tarkoitakaan.
    Mutta joka tapauksessa, jokaikinen ihminen on tuomittavana Herran Jeesuksen Kristuksen edessä, kuuluipa mihin kansaan tahansa, yksin itsestään vastaten. Universalistit toki uskovat, että Jumala pelastaa ihmiskunnan kollektiivisesti - KAIKKI PELASTUVAT oppinsa mukaisesti.
    Niin ei Raamatun mukaan kuitenkaan tule tapahtumaan.

    Ihminen, joka torjuu Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa loppuun asti; kieltää Jumalan ja edestään ristinpuulla kärsineen ja kuolleen, ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen, kuolee pelastusta vailla - ikuiseen eroon Jumalasta vapaehtoisesti itse itsensä ajaneensa.

    Jumala ei pelasta väkisin, ei pakottamalla, yhtään ihmistä.
    Mutta jokaisen ihmisen Jumala soisi pelastuvan, ottavan vastaan Hänen armonsa Jeesuksessa Kristuksessa eikä soisi yhdenkään ihmisen torjuvan, ylen katsovan, Hänen sanomattoman suurta lahjaansa, pelastuksen armolahjaa.

    Jumala itse sovitti meidät Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa itsensä kanssa.
    Voiko olla kauhistuttavampaa ylenkatsetta kuin se, että ihminen halveksii ja torjuu, kääntää selkänsä ja viittaa kintaalla Kaikkivaltiaalle Jumalalle, kieltää Hänet.
    Polkee maahan edestänsä vuotaneen Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, kalliin uhriveren.
    Ja näin on kauhistuttavan monen ihmisen kohdalla. Äärettömän monen.


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
    2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
    3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
    4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
    5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
    6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
    7 Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
    8 ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka.
    9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.
    10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti.
    11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
    12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
    13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
    14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
    15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
    ( Ilm. 20)

    On itse asiassa täysin käsittämätöntä miten Jumalan tuomio, joka tulee kohtaamaan jokaista ihmistä - joko vapauttavana tai sitten ikuiseen vankeuteen/kadotukseen kahlehdittuna - voidaan sulkea, mitätöidä, pois IHMISEN MIELEN MUKAISENA kaikki pelastuvat oppina. Jos mikä, niin kaikki pelastuvat uskomus, on korvasyyhyyn saarnaamista. Valheelliseen turvallisuuden tunteeseen eksyttämistä.
    Mihin tarvitaan evankeliumia, sen julistamista, jos ei ole mitään mistä ja miltä meidät täytyy pelastaa
    Miksi meidän pitäisi uskoa tuo evankeliumi edestämme kärsineestä ja kuolleesta, ylösnousseesta, Jeesuksesta Kristuksesta ellei se ole meille elämän ja kuoleman kysymys!?

    "Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
    Kristuksen puolesta me pyydämme Antakaa sovittaa itsenne ...
    Ottakaa vastaan, uskokaa evankeliumi... ettei Jumalan armo jäisi turhaksi teidän kohdallanne..."

    Saviseutulainen, totta kirjoitat.


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    31  ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.  32  Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.  33  Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.
    ( Matt.25)

    Kyllä Herra Jeesus erottaa yksilöihmiset toisistaan, kaikista niistä kansoista, jotka Hänen eteensä kootaan.
    Yksilöihmisinä me Jeesuksen Kristuksen edessä seisomme kukin vain itsestään vastaten.
    Kaikki kansat tarkoittaa kaikki ihmiset.
    Kaikki kansat yksilöihmisineen.
    Ei joku kansa ole vaikkapa vuohia, jonkun toisen kansan ollessa lampaita.
    Et varmaan tätä tarkoitakaan.
    Mutta joka tapauksessa, jokaikinen ihminen on tuomittavana Herran Jeesuksen Kristuksen edessä, kuuluipa mihin kansaan tahansa, yksin itsestään vastaten. Universalistit toki uskovat, että Jumala pelastaa ihmiskunnan kollektiivisesti - KAIKKI PELASTUVAT oppinsa mukaisesti.
    Niin ei Raamatun mukaan kuitenkaan tule tapahtumaan.

    Ihminen, joka torjuu Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa loppuun asti; kieltää Jumalan ja edestään ristinpuulla kärsineen ja kuolleen, ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen, kuolee pelastusta vailla - ikuiseen eroon Jumalasta vapaehtoisesti itse itsensä ajaneensa.

    Jumala ei pelasta väkisin, ei pakottamalla, yhtään ihmistä.
    Mutta jokaisen ihmisen Jumala soisi pelastuvan, ottavan vastaan Hänen armonsa Jeesuksessa Kristuksessa eikä soisi yhdenkään ihmisen torjuvan, ylen katsovan, Hänen sanomattoman suurta lahjaansa, pelastuksen armolahjaa.

    Jumala itse sovitti meidät Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa itsensä kanssa.
    Voiko olla kauhistuttavampaa ylenkatsetta kuin se, että ihminen halveksii ja torjuu, kääntää selkänsä ja viittaa kintaalla Kaikkivaltiaalle Jumalalle, kieltää Hänet.
    Polkee maahan edestänsä vuotaneen Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, kalliin uhriveren.
    Ja näin on kauhistuttavan monen ihmisen kohdalla. Äärettömän monen.

    Väärin, niin väärin, että melkein oksettaa ruveta oikomaan sinun Raamatun raiskaamistasi. Annan sinulle kyseisen jakeen 32 kreikan- ja englanninkielisen kuvauksen linkin. Siinä AIVAN SELVÄSTI SANOTAAN, että kansat KANSOINA jaetaan vuohiin ja lampaisiin, EI YKSILÖITÄ. Sinä raiskaat Raamatun sanaa täysin kylmäverisesti:

    https://biblehub.com/text/matthew/25-32.htm´

    Ja MITÄÄN, YHTIKÄS MITÄÄN, sinä et mainitse ao. perusteluistani. Miksiköhän? MIKSI SINÄ VAIKENET?
    KOSKA ET KYKENE ETKÄ PYSTY ESITTÄMÄÄN YHTIKÄS MITÄÄN NIIDEN VASTINEEKSI.

    Millä perusteella minä kumoan noilla kolmella jakeella sinun valitsemasi jaeryppään? Sillä perusteella, että 1) Jeesuksen käyttämä kieli on vertauskuvallista eikä suorasanaista. Paavalin käyttämä kieli sovituksesta on suorasanaista eikä vertauskuvallista. 2) Jeesuksen saarnatessa Hän ei ollut vielä kuollut ristillä ja sovittanut koko maailmaa. Paavalin kirjoittaessa jakeensa Jeesus oli kuollut ristiillä ja sovittanut maailman. 3) Paavali itse oli PÄÄTTÄNYT olla tuntematta Jeesuksen MUUTOIN KUIN RISTIINNAULITTUNA, siis SAMA PAAVALI, jolle ylösnoussut Kristus ilmoitti sen evankeliumin, jota tämän tuli julistaa. Ylösnoussut Jeesus Kristus ei puhu mistään lampaista ja vuohista ja vähimmistä veljistä tai muista sellaisista.

    JA KAIKEN LISÄKSI SINÄ VALEHTELET:
    "Universalistit toki uskovat, että Jumala pelastaa ihmiskunnan kollektiivisesti"

    Mitä KOLLEKTIIVISTA on siinä, että "JOKAINEN POLVI ON NOTKISTUVA JA JOKAINEN KIELI ON TUNNUSTAVA ISÄN JUMALAN KUNNIAKSI, ETTÄ JEESUS KRISTUS ON HERRA?" ONKO KOLLEKTIIVILLA POLVI JA KIELI?

    Lisäksi sinä ulostat yhä vain uudelleen ja uudelleen ja uudelleen seuraavan jakeen päälle:

    Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAAILMNAN ITSENSÄ KANSSA.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Taas on ilmestynyt oman opin selitystä roppakaupalla.

    Ja pakkohan se onkin, "kaikki opin" vuoksi, Raamatun ilmoitus on pakko vesittää, jotta oppi säilyisi.

    Matteus 25. tekstikohta ei jätä sijaa moiseen selittelyyn.

    41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
    ..
    46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

    Asiayhteys on aivan selvä.
    Aikakausi selityskin on ontuva, toiset menisivät aikakaudeksi iankaikkiseen elämään ja toiset samaksi ajaksi iankaikkiseen rangaistukseen.

    Ja se iankaikkisen rangaistuksen paikka on aikauden kestävä aika perkeleelle valmistetussa paikassa.

    Kaikkea sitä ...

    Danielin kirjassa on myös ilmoitettu kuinka on:

    2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
    ( Dan 12)

    Tässä näyttää olevan "aionios" sanan merkitys.

    1) without beginning and end, that which always has been and always will be

    2) without beginning

    3) without end, never to cease, everlasting

    Usko Toivonen

    Usko-parka. Sinun opillinen taituruutesi on jo jonkin aikaa kuulostanut lähinnä sokerihumalaisen pikkulapsen jokeltelulta. :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Väärin, niin väärin, että melkein oksettaa ruveta oikomaan sinun Raamatun raiskaamistasi. Annan sinulle kyseisen jakeen 32 kreikan- ja englanninkielisen kuvauksen linkin. Siinä AIVAN SELVÄSTI SANOTAAN, että kansat KANSOINA jaetaan vuohiin ja lampaisiin, EI YKSILÖITÄ. Sinä raiskaat Raamatun sanaa täysin kylmäverisesti:

    https://biblehub.com/text/matthew/25-32.htm´

    Ja MITÄÄN, YHTIKÄS MITÄÄN, sinä et mainitse ao. perusteluistani. Miksiköhän? MIKSI SINÄ VAIKENET?
    KOSKA ET KYKENE ETKÄ PYSTY ESITTÄMÄÄN YHTIKÄS MITÄÄN NIIDEN VASTINEEKSI.

    Millä perusteella minä kumoan noilla kolmella jakeella sinun valitsemasi jaeryppään? Sillä perusteella, että 1) Jeesuksen käyttämä kieli on vertauskuvallista eikä suorasanaista. Paavalin käyttämä kieli sovituksesta on suorasanaista eikä vertauskuvallista. 2) Jeesuksen saarnatessa Hän ei ollut vielä kuollut ristillä ja sovittanut koko maailmaa. Paavalin kirjoittaessa jakeensa Jeesus oli kuollut ristiillä ja sovittanut maailman. 3) Paavali itse oli PÄÄTTÄNYT olla tuntematta Jeesuksen MUUTOIN KUIN RISTIINNAULITTUNA, siis SAMA PAAVALI, jolle ylösnoussut Kristus ilmoitti sen evankeliumin, jota tämän tuli julistaa. Ylösnoussut Jeesus Kristus ei puhu mistään lampaista ja vuohista ja vähimmistä veljistä tai muista sellaisista.

    JA KAIKEN LISÄKSI SINÄ VALEHTELET:
    "Universalistit toki uskovat, että Jumala pelastaa ihmiskunnan kollektiivisesti"

    Mitä KOLLEKTIIVISTA on siinä, että "JOKAINEN POLVI ON NOTKISTUVA JA JOKAINEN KIELI ON TUNNUSTAVA ISÄN JUMALAN KUNNIAKSI, ETTÄ JEESUS KRISTUS ON HERRA?" ONKO KOLLEKTIIVILLA POLVI JA KIELI?

    Lisäksi sinä ulostat yhä vain uudelleen ja uudelleen ja uudelleen seuraavan jakeen päälle:

    Jumala oli Kristuksessa JA SOVITTI MAAAILMNAN ITSENSÄ KANSSA.

    9 Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra.
    10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
    11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."
    12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
    ( Room 14)

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    9 Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra.
    10 Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen.
    11 Sillä kirjoitettu on: "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa."
    12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
    ( Room 14)

    s-seutulainen

    Aamen! Vihdoinkin olemme yhtä mieltä. Ymmärsit lopultakin.
    - GF -


   • Anonyymi kirjoitti:

    Usko-parka. Sinun opillinen taituruutesi on jo jonkin aikaa kuulostanut lähinnä sokerihumalaisen pikkulapsen jokeltelulta. :D

    Oppiensa edustajat suuttuvat jos heidän oppiaan ei oteta vastaan, näinhän olen useasti todennut ja kun luemme kommentteja, niin ei kukaan voi sitä kieltää.

    Todellakin "aionios" sanan ( Matt. 25:46) merkitys on:

    1) without beginning and end, that which always has been and always will be
    2) without beginning
    3) without end, never to cease, everlasting

    Ja koskee nimenomaan niitä, jotka menevät iankaikkiseen rangaistukseen.

    46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

    Kuten myös Daniel 12:3 imoittaa iankaikkisesta kauhistuksesta.

    2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
    ( Dan 12)

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Taas on ilmestynyt oman opin selitystä roppakaupalla.

    Ja pakkohan se onkin, "kaikki opin" vuoksi, Raamatun ilmoitus on pakko vesittää, jotta oppi säilyisi.

    Matteus 25. tekstikohta ei jätä sijaa moiseen selittelyyn.

    41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.
    ..
    46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

    Asiayhteys on aivan selvä.
    Aikakausi selityskin on ontuva, toiset menisivät aikakaudeksi iankaikkiseen elämään ja toiset samaksi ajaksi iankaikkiseen rangaistukseen.

    Ja se iankaikkisen rangaistuksen paikka on aikauden kestävä aika perkeleelle valmistetussa paikassa.

    Kaikkea sitä ...

    Danielin kirjassa on myös ilmoitettu kuinka on:

    2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
    ( Dan 12)

    Tässä näyttää olevan "aionios" sanan merkitys.

    1) without beginning and end, that which always has been and always will be

    2) without beginning

    3) without end, never to cease, everlasting

    Usko Toivonen

    Nuo määritelmät ovat peruja Rooman kirkon Vulgatasta, johon oli kansan kurissa pitämiseksi ja pelottelemiseksi pakko keksiä helvetti IANKAIKKISENA rangaistuspaikkana.
    On hämmästyttävää, kuinka helvettiOPPI voi tehdä ihmisistä, teologeistakin, patologisen epärehellisiä.

    Kreikan kielen sana 'aionios' perustuu aikakautta tarkoittavaan sanaan 'aion' ja tarkoittaa sananmukaisesti 'aikakauden kestävä'. Latinankieliseen Vulgataan se käännettiin kuitenkin sanalla 'aeternam', joka tarkoittaa päättymätöntä. Kreikankielessä on kuitenkin toinen päättymätöntä tarkoittava sana 'aidion', jota EI ESIINNY evankeliumeissa.

    Logiikka, jolla aionios-sanasta (joka perustuu siis aion-substantiiviin) tehdään 'iankaikkinen', vastaa mielipuolisuudessaan logiikkaa, jossa korukiveen viittaava turkoosi-sanasta tehtäisiin adjektiivi, joka sulkisi sisäänsä KAIKKI MAHDOLLISET VÄRIT JA myös VÄRITTÖMYYDEN.


  • Toi on hieno juttu että armon liitto on vielä voimassa varsinkin islamin vastaanottaneissa henkilöissä. Mutta Profeetta Sakarja varoittaa 11. luvussaan ,että armon liitto mahdollisesti joskus kumoutuu. Sen tilalle tulee ilmeisesti Intian isännöimä Ikuinen liitto, mutta tuo ikuinen liittokin aikanaan kumoutuu. Mikään liitto ei kestä, KOSKA MEIDÄN KANSSAMME ON IMMANUEL.

   Luoja kuoli kirottuna ristillä 33 jKr ja jätti testamentissaan maailman pahojen haltuun Sovun liittona. Hän kuoli, jotta syntiset ja pahat saisivat sovun ja armon.
   Hän kuollessaan antoi viimeisen henkäyksensä joka on tulossa maailmaan profeetta Isana. Isa on ensimmäinen kristitty joka tarttuu miekkaan ja surmaa antikristuksen.
   Tulee suuri muutos, mutta valitettavasti vaikka Isa on Uusi Aadami niin Karitsa on ainoa arvollinen. Isa on kuitenkin jotakin käsittämättömän suuurta tullessaan Imaami Mahdin vanavedessä.
   Eka kerta kun kristinusko tarttuu miekkaan pahaa eli saatanan joukkoja vastaan. Islam itse kumosi Sovun liiton terminologiallaan aikaa sitten. Mutta Isa tulee olemaan luultavasti Armon liiton , joka on solmittu pahisten hyväksi, kumoaja.
   En voi tietää jatkuuko pahojen valta siitä huolimatta, mutta ensimmäinen yritys on nyt vireillä pahuuden kumoamiseksi. Se saattaa epäonnistua tai vähän onnistua. Vielä ei ole varmuutta. Elämme kriittistä aikaa ja jotkut saattavat vielä ehkä nähdä Imaami Mahdin ja Isan tulemuksen tai sitten on mahdollista että vasta sadan vuoden kuluttua.

   EHKÄ VIELÄ ON MAHDOLLISTA VALITA HYVÄN JA PAHAN VÄLILLÄ?

   • >>Luoja kuoli kirottuna ristillä 33 jKr>>

    LUOJA EI TODELLAKAN OLLUT RISTILLÄ JA KUOLI V33

    Ihminen Jeesus oli ristillä ja Israelin jumala oli hänen kanssaan henkensä kanssa.

    Tuolla tavalla Immanuel oli hänessä.


   • Kysyin nimeä..pysy asiassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>Luoja kuoli kirottuna ristillä 33 jKr>>

    LUOJA EI TODELLAKAN OLLUT RISTILLÄ JA KUOLI V33

    Ihminen Jeesus oli ristillä ja Israelin jumala oli hänen kanssaan henkensä kanssa.

    Tuolla tavalla Immanuel oli hänessä.

    Kuka on Luoja??? Sana todistaa: Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
    Kuule minua, Jakob, ja sinä minun kutsuttuni Israel: minä olen, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minun käteni on myös perustanut maan ja minun oikia käteni on kämmenellä mitannut taivaan: mitä minä kutsun, se on kohta valmis.
    On vain yksi ensimmäinen ja yksi viimeinen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuka on Luoja??? Sana todistaa: Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
    Kuule minua, Jakob, ja sinä minun kutsuttuni Israel: minä olen, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minun käteni on myös perustanut maan ja minun oikia käteni on kämmenellä mitannut taivaan: mitä minä kutsun, se on kohta valmis.
    On vain yksi ensimmäinen ja yksi viimeinen.

    juuri noin..>>Luoja ei kuollut ristillä niinkuin tuo yksi kommentoija väittää>>


   • miksi tuot tänne ihmisoppeja>> Karitsa>>

    Tuo tänne totuutta äläkä tuo oppia Jumalan Karitsasta, joka on Rooman kirkon n. 100 jKr. luoma arvonimi Jeesuksellejota he käyttivät suunnitellessaan Ilmestyskirjaa.

    Jumala ei ole Jeesusta Jumalan Karitsaksi nimennyt!


  • Tunnen luterilaisen papin, joka sai valvetilassa ilmestyksen ristillä riippuvasta Kristuksesta. Kun hän kuvaili tapahtunutta, hänen äänensä murtui ja hän sanoi, että asian kuvaileminen on hänelle hyvin vaikeata, koska hän kokee sen niin pyhäksi tapahtumaksi.
   Joka tapauksessa hän sanoi ilmestyksen aikana mieleensä "annetusta" ajatuksesta jotenkin näin: "Kun näin Isän Jumalan rakkaan Pojan kärsivän ristillä, tuntui kuin Jumala olisi kysynyt minulta: 'Voisinko minä antaa oman Poikani kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"
   Pappi sanoi, että ilmestyksen myötä hän tuli täysin vakuuttuneeksi siitä, että Jeesuksen uhri on Isän silmissä niin mittaamattoman kallis, että mikään vähempi kuin koko ihmiskunnan pelastuminen ei Isälle riitä.

   Mielestäni tämä näky on linjassa Paavalin kanssa, joka päätti olla tuntematta mitään muuta kuin ristiinnaulitun Kristuksen.
   - GF -

   • Isestäsikö kirjoitit? "Haista nulikka pitkä paska. Kaiken maailman nilkkejä sitä näillä foorumeilla pyöriikin".
    Tarkoitat olevasi mitättömän arvoinen: kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"


   • Anonyymi kirjoitti:

    Isestäsikö kirjoitit? "Haista nulikka pitkä paska. Kaiken maailman nilkkejä sitä näillä foorumeilla pyöriikin".
    Tarkoitat olevasi mitättömän arvoinen: kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"

    Ei kannatta dokata aamuaikaan, kun kukaan ei ota sinun idioottijorinoistasi mitään tolkkua.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei kannatta dokata aamuaikaan, kun kukaan ei ota sinun idioottijorinoistasi mitään tolkkua.

    Jaa, sinä vielä kaiken muun pahan päälle juopottelet jo aamusta alkaen?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Ole hiljaa ja vaikene!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ole hiljaa ja vaikene!!!

    Isestäsikö kirjoitit? "Haista nulikka pitkä paska. Kaiken maailman nilkkejä sitä näillä foorumeilla pyöriikin".
    Tarkoitat olevasi mitättömän arvoinen: kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"

    Mitä järkeä tuossa sönkötyksessä on?? Kuka selväpäinen kirjoittaa noin?
    :D : D :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Isestäsikö kirjoitit? "Haista nulikka pitkä paska. Kaiken maailman nilkkejä sitä näillä foorumeilla pyöriikin".
    Tarkoitat olevasi mitättömän arvoinen: kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"

    Mitä järkeä tuossa sönkötyksessä on?? Kuka selväpäinen kirjoittaa noin?
    :D : D :D

    Opettele lukemaan.
    Nikki -GF- kirjoitti: "Kun näin Isän Jumalan rakkaan Pojan kärsivän ristillä, tuntui kuin Jumala olisi kysynyt minulta: 'Voisinko minä antaa oman Poikani kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"
    Toisin sanoen nikki-GF- väittää yksittäisen ihmisen oleva täysin arvoton Jumalan silmissä.
    "jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: Lue tämä, niin hän vastaa: En osaa lukea".


   • Anonyymi kirjoitti:

    Opettele lukemaan.
    Nikki -GF- kirjoitti: "Kun näin Isän Jumalan rakkaan Pojan kärsivän ristillä, tuntui kuin Jumala olisi kysynyt minulta: 'Voisinko minä antaa oman Poikani kokea jotakin tällaista niin laihoin tuloksin - että ainoastaan OSA ihmiskunnasta tämän seurauksena pelastuu?"
    Toisin sanoen nikki-GF- väittää yksittäisen ihmisen oleva täysin arvoton Jumalan silmissä.
    "jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: Lue tämä, niin hän vastaa: En osaa lukea".

    Ohoi ylläpito! Täällä joku alakoululainen kommentoi aikuisten juttuja. :D :D :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ohoi ylläpito! Täällä joku alakoululainen kommentoi aikuisten juttuja. :D :D :D

    Ja se alakoululaisen olet sinä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Sinä ja sinun verbaalinen ketteryytesi on: :D :D :D:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Olet kakara!!!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä ja sinun verbaalinen ketteryytesi on: :D :D :D:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Olet kakara!!!

    Kuulepa, pienoinen. Jos haluat antaa itsestäsi hieman banaaninkuorta älykkäämmän vaikutelman, ei kannata kaiken aikaa matkia toista. :D :D :D
    Ehdotan, että valitset nimimerkiksesi "Ite oot!"

    :D

    :D

    :D


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kuulepa, pienoinen. Jos haluat antaa itsestäsi hieman banaaninkuorta älykkäämmän vaikutelman, ei kannata kaiken aikaa matkia toista. :D :D :D
    Ehdotan, että valitset nimimerkiksesi "Ite oot!"

    :D

    :D

    :D

    KYLLÄ SINÄ SAVISEUTULAINEN OLET TOSI TÖKERÖ ALOITUSKOMMENTIN LAATIJA!

    Sinun aloituksissa on aina riitaa ja toraa! Miksi näin on? Mikä synti sinua hallitsee?

    Sinä saviseutulainen olet synnin alla ja lainalainen!


  • Kuinkas luet kyseisen raamatun kohda,uudesti syntyneillä uskovissa oe ole mitään tästä maailmasta,meille riitää jeesuksen armo,se on monin verroin parempi.

  • Tässä teille pölvästeille hieman totuutta. Lainaan tämän toisesta ketjusta, tekstin on kirjoittanut joku minua fiksumpi. Jos tämä on adventistin kirjoittama, tämä on totta yhtä kaikki, vaikka adventistit uskovat mielestäni siinä kohtaa väärin, että Jumala heidän mukaansa lakkauttaa joidenkuiden olemassaolon.

   ---
   Raamattu ei tunne sanaa "helvetti", eikä ainaisen piinan paikkaa. Kuitenkin tuo sana esiintyy suomalaisessa käännöksessä. Kreikkalainen alkuteksti käyttää sanaa "Gehenna", mikä puolestaan tulee hebreankielen ilmaisusta GE HINNOM, joka taas on Jerusalemin eteläpuolella olevan laakson muinainen nimi. Tällä paikalla on pitkä historia:
   Jer.32:35 "He ovat rakentaneet Baalille uhrikukkuloita Ben-Hinnomin laaksoon, ja siellä he ovat palvelleet Molokia panemalla poikiaan ja tyttäriään kulkemaan tulen läpi.
   Sitä minä en ole käskenyt heidän tehdä. Kuinka voisi tulla mieleenikään vaatia heitä tekemään sellaisia kauhistuttavia tekoja!"
   Jer.7:20,31-34 "Kuulkaa mitä minä, Herra Jumala, olen päättänyt:
   Minä vuodatan hehkuvan vihani tämän paikan päälle. Minun vihani palaa kuin sammumaton tuli, ja sen alle joutuvat ihmiset ja eläimet, metsän puut ja pellon sato....
   He ovat rakentaneet Ben-Hinnomin laaksoon uhripaikkoja, Tofetin uhrikukkuloita, polttaakseen siellä poikiaan ja tyttäriään. Sitä minä en ole käskenyt tehdä, sellainen ei tulisi mieleenikään!
   Kuulkaa siis, mitä Herra sanoo:
   Tulee aika, jolloin kukaan ei enää puhu Tofetista eikä Ben-Hinnomin laaksosta, vaan puhutaan Murhalaaksosta. Tofetin uhripaikoille haudataan tämän kansan vainajia, kun muualla ei enää ole tilaa. Kenenkään hätistelemättä saavat haaskalinnut ja villieläimet syödä kuolleiden ruumiita. Minä vaiennan Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kaduilta ilon ja riemun huudot, sulhasen äänen ja morsiamen äänen. Tämä maa muuttuu rauniokasaksi."

   2.Kun.23:10 "Josia hävitti ja kirosi myös Ben-Hinnomin laakson polttopaikan, jottei kukaan enää voisi palvella Molokia panemalla poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi."
   Koska juutalaiset kokoontuivat useamman kerran vuodessa Jerusalemiin juhlille, he kaikki tunsivat tuon kaatopaikan. Sieltä nousi savu, ja vastenmielinen haju, koska sinne heitettiin myös itsestään kuolleita eläimiä, joita juutalaisilla ei ollut lupa syödä. Jos joku tuomittiin jostain rikoksesta käden tai jalan menetykseen, niin sen ruumiinosan voi myöhemmin löytää Ge-Hinnomista. Osoite Gehennaan on myös sanottu: "Mene Sirpaleportista Ben-Hinnomin laaksoon!" (Jer.19:1).
   Juutalaisille Gehenna merkitsi siis paikkaa, jossa oli mahdollisuus päästä eroon jätteistä. Jos tuli olisi sammunut, joku olisi sen sytyttänyt jälleen, sillä sammumaton tuli oli takuu siitä, että raadot ja jätteet muuttuivat tuhkaksi. Gehennassa ei ole poltettu eläviä ihmisiä Molokin palvonnan loputtua. Jumala tuomitsi sen - polttaisiko hän itse ihmisiä tulessa ikuisesti?
   Raamatussa ei käytetä Helvetti-sanaa alkutekstissä.
   ---

   Teidän helvettiuskovaisten Jumala on toisin sanoen Baalin ja "Jumalan" sekasotku. Tuollaista despoottihirviötä te palvotte ja palvelette.
   - GF -

   • 35 Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.
    36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."
    ( Joh. 3)

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    35 Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.
    36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."
    ( Joh. 3)

    s-seutulainen

    Juuri näin. Mutta kerran on jokainen polvi notkistuva ja jokainen kieli tunnustava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä on mahdotonta tehdä muutoin kuin Jeesukseen uskovana, Pyhässä Hengessä.

    Tuo jae 36 ei ole mikään profetia, vaan kuvaus asiaintilasta. Siinä voisi aivan hyvin lukea: "Joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä, mutta joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä." Tuossa jakeessa EI LUE LISÄYSTÄ, ENNUSTUSTA: "Ja aikojen lopulla tulee olemaan niitä, jotka eivät usko."

    Paavali kertoo sen sijaan kahdessa eri kohtaa, että kerran on jokainen ihminen tunnustava Jumalan kunniaksi Jeesuksen herrauden. (Ja että Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, että Hän KAIKKIA armahtaisi.) Usko Toivosen ja sinun mukaasi jotkut antavat tuon tunnustuksen omaksi tuomiokseen, mikä on niin saatanallista Raamatun vääristämistä, että TE ANSAITSISITTE HELVETIN TULEN, JOS SELLAINEN OLISI OLEMASSA.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juuri näin. Mutta kerran on jokainen polvi notkistuva ja jokainen kieli tunnustava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä on mahdotonta tehdä muutoin kuin Jeesukseen uskovana, Pyhässä Hengessä.

    Tuo jae 36 ei ole mikään profetia, vaan kuvaus asiaintilasta. Siinä voisi aivan hyvin lukea: "Joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä, mutta joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä." Tuossa jakeessa EI LUE LISÄYSTÄ, ENNUSTUSTA: "Ja aikojen lopulla tulee olemaan niitä, jotka eivät usko."

    Paavali kertoo sen sijaan kahdessa eri kohtaa, että kerran on jokainen ihminen tunnustava Jumalan kunniaksi Jeesuksen herrauden. (Ja että Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, että Hän KAIKKIA armahtaisi.) Usko Toivosen ja sinun mukaasi jotkut antavat tuon tunnustuksen omaksi tuomiokseen, mikä on niin saatanallista Raamatun vääristämistä, että TE ANSAITSISITTE HELVETIN TULEN, JOS SELLAINEN OLISI OLEMASSA.

    ei sulla mitään Jumalan henkeä ole..Todista tuo että sulla on henki


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juuri näin. Mutta kerran on jokainen polvi notkistuva ja jokainen kieli tunnustava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä on mahdotonta tehdä muutoin kuin Jeesukseen uskovana, Pyhässä Hengessä.

    Tuo jae 36 ei ole mikään profetia, vaan kuvaus asiaintilasta. Siinä voisi aivan hyvin lukea: "Joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä, mutta joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä." Tuossa jakeessa EI LUE LISÄYSTÄ, ENNUSTUSTA: "Ja aikojen lopulla tulee olemaan niitä, jotka eivät usko."

    Paavali kertoo sen sijaan kahdessa eri kohtaa, että kerran on jokainen ihminen tunnustava Jumalan kunniaksi Jeesuksen herrauden. (Ja että Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, että Hän KAIKKIA armahtaisi.) Usko Toivosen ja sinun mukaasi jotkut antavat tuon tunnustuksen omaksi tuomiokseen, mikä on niin saatanallista Raamatun vääristämistä, että TE ANSAITSISITTE HELVETIN TULEN, JOS SELLAINEN OLISI OLEMASSA.

    >> Paavali kertoo sen sijaan kahdessa eri kohtaa, että kerran on jokainen ihminen tunnustava Jumalan kunniaksi Jeesuksen herrauden. >>

    Paavali kuitenkin rukoilee:

    1. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
    ( Room 10)

    Miksi? Jos kerran olisi kysymys "kaikki-opista"?

    Jos Paavalin mukaan kaikki pelastuisivat, niin miksi hänen tarvitsisi toivoa ja rukoilla sen puolesta, että hänen heimolaisensa pelastuisivat?

    Mitä "kaikki-oppi" selittää tähän asiaan?

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    >> Paavali kertoo sen sijaan kahdessa eri kohtaa, että kerran on jokainen ihminen tunnustava Jumalan kunniaksi Jeesuksen herrauden. >>

    Paavali kuitenkin rukoilee:

    1. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
    ( Room 10)

    Miksi? Jos kerran olisi kysymys "kaikki-opista"?

    Jos Paavalin mukaan kaikki pelastuisivat, niin miksi hänen tarvitsisi toivoa ja rukoilla sen puolesta, että hänen heimolaisensa pelastuisivat?

    Mitä "kaikki-oppi" selittää tähän asiaan?

    Usko Toivonen

    Jatka Usko valitsemallasi tiellä. Vaihda sopivasti puheenaihetta aina, kun et osaa sanoa mitään edelliseen puheenaiheeseen (ainonios-sanan todellinen merkitys), kun olet maalannut itsesi nurkkaan. Ulosta aina vain uudelleen Paavalin ylösnousseelta Kristukselta saaman evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Toimi niin kuin toraistit toimivat sinua vastaan väitellessään: valitse Raamatun jakeita, joilla voit kumota toiset, täysin suorasanaiset ja yksiselitteiset Raamatun jakeet, jotta saat vängättyä läpi oppisi, jolla olet aivopesettänyt itsesi.

    Paavalin kirjoittama jakso Room. 1:stä Room. 11:n loppuun huipentuu julistukseen, jonka mukaan "Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi", mutta tokihan SINÄ PÄÄTÄT Paavalin puolesta, että TUOLLA JAKEELLA HÄN EI TARKOITA YHTIKÄS MITÄÄN.

    Ja otapa selvää, Usko, Oi Sinä Suuri Kielitieteilijä, onko koineekreikassa konditionaalimuotoa tuossa nimenomaisessa merkityksessä, jonka yrität Paavalin sanomiseen väkisin ujuttaa.

    Miksi muuten ajattelet minun tällä foorumilla tuhlaavan aikaani? Minä nimenomaan toteutan tuota samaa hanketta, josta Paavali tuossa 10:1:ssä puhuu. Minä kirjoitan, jotta esim. sinä ja s-seutulainen pelastuisitte tuolta helvettiharhalta, joka teitä riivaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    ei sulla mitään Jumalan henkeä ole..Todista tuo että sulla on henki

    Läpätiti läpäläpäläpälä-päläpäläpälä. Hellitähän pikkuruinen otteesi meikäläisen takinliepeestä, hus!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jatka Usko valitsemallasi tiellä. Vaihda sopivasti puheenaihetta aina, kun et osaa sanoa mitään edelliseen puheenaiheeseen (ainonios-sanan todellinen merkitys), kun olet maalannut itsesi nurkkaan. Ulosta aina vain uudelleen Paavalin ylösnousseelta Kristukselta saaman evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Toimi niin kuin toraistit toimivat sinua vastaan väitellessään: valitse Raamatun jakeita, joilla voit kumota toiset, täysin suorasanaiset ja yksiselitteiset Raamatun jakeet, jotta saat vängättyä läpi oppisi, jolla olet aivopesettänyt itsesi.

    Paavalin kirjoittama jakso Room. 1:stä Room. 11:n loppuun huipentuu julistukseen, jonka mukaan "Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi", mutta tokihan SINÄ PÄÄTÄT Paavalin puolesta, että TUOLLA JAKEELLA HÄN EI TARKOITA YHTIKÄS MITÄÄN.

    Ja otapa selvää, Usko, Oi Sinä Suuri Kielitieteilijä, onko koineekreikassa konditionaalimuotoa tuossa nimenomaisessa merkityksessä, jonka yrität Paavalin sanomiseen väkisin ujuttaa.

    Miksi muuten ajattelet minun tällä foorumilla tuhlaavan aikaani? Minä nimenomaan toteutan tuota samaa hanketta, josta Paavali tuossa 10:1:ssä puhuu. Minä kirjoitan, jotta esim. sinä ja s-seutulainen pelastuisitte tuolta helvettiharhalta, joka teitä riivaa.

    Evankeliumi on Jumalan voima. Se pelastaa ihmisen iankaikkiselta kadotukselta. Mutta mitä on evankeliumi?

    Uudessa testamentissa kristinuskon kautta aikojen tunnetuin edustaja, apostoli Paavali määrittelee evankeliumin selkeästi: Se on sanoma Jeesuksen Kristuksen kuolemasta meidän syntiemme tähden, hänen ylösnousemuksestaan ja siitä kuinka hän ylösnousseena näyttäytyi opetuslapsilleen. (1. Kor. 15)

    Kaikki tämä tapahtui todellisessa ajassa ja paikassa. Tämä sanoma on niin selkeä, että sen voi Paavalin mukaan ymmärtää, ottaa vastaan ja siitä voi pitää kiinni juuri siinä muodossa kuin sen on vastaan ottanut.

    Samassa yhteydessä Paavali tekee selväksi, että jos joku ei pidä evankeliumista kiinni juuri sen alkuperäisessä, aidossa muodossa, hän ei voi pelastua. Pelastumisen ja Jumalan tuntemisen kannalta ihmisen usko on silloin turhaa. Uskon kohde, se mihin uskotaan, ratkaisee. Jos uskon kohde on jokin muu kuin Raamatun Jeesus Kristus, sellainen usko ei pelasta ihmistä.

    PAAVALIN OPETUS ON jotakin aivan muuta kuin oman aikamme monesti hyvin epämääräinen puhe Jumalasta, Jeesuksesta ja uskosta. Paavali ei vierasta selkeää sanomansa määrittelyä. Paavalille usko on henkilökohtaista. Mutta ei niin, että jokainen voi henkilökohtaisesti määritellä uskon sisällön oman mielensä ja tarpeidensa mukaisesti.

    Se on henkilökohtaista siinä mielessä, että jokaisen joka haluaa pelastua, on uskottava omakohtaisesti. Paavali ei tiedä mitään sellaisesta kasteesta, ehtoollisesta tai saarnasta, joka ei tähtäisi uskoon ja todellisen yhteyden syntymiseen Jumalaan.

    NYKYÄÄN ON LAAJASTI LEVINNYT käsitys, joka menee suurin piirtein näin: Lapsi kastetaan, sitten hän elää oman mielensä mukaan miten elää, ja uskoo mitä uskoo, ja lopulta hän pääsee joka tapauksessa taivaaseen kuollessaan. Tällainen näkemys uskonelämästä on Paavalille ja muille Raamatun kirjoittajille täysin vieras.

    Ihminen ei pelastu automaattisesti kuollessaan. Ihminen pelastuu uskomalla Herraan Jeesukseen. Ihminen joutuu kadotukseen, jos hän kuolee ilman uskoa ja yhteyttä syntiensä sovittajaan Jeesukseen Kristukseen.

    JEESUKSESTA EI VOI PUHUA ilman, että me samalla tulemme esittäneeksi jonkinlaisen opin ja käsityksen hänestä. Ei ole lainkaan yhdentekevää, mikä meidän oppimme Jeesuksesta on. Jeesuksen itsensä mukaan se, mitä me ajattelemme hänestä, ratkaisee koko meidän iankaikkisuutemme.
    ”Sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” (Joh. 8)

    Jeesus ja Paavali ovat samoilla linjoilla. Uskon sisältö ja kohde on ratkaisevan tärkeää.

    Se mitä ihminen ajattelee Jumalasta, Jeesuksesta ja uskosta, on kaikkein merkittävin asia, josta ihminen elämänsä aikana muodostaa käsityksen. Kaikilla on jonkinlainen käsitys näistä asioista, olipa se kuinka alkeellinen ja kehittymätön tahansa.

    KENENKÄÄN YMMÄRRYS Jumalasta ei ole virheetöntä tai täydellistä. Kaikilla on syytä laulaa: ”Tunnen suurta Jumalaa vain vähän”. Silti on aivan ratkaisevaa, elintärkeää ja jopa iankaikkisen kohtalomme määrittelevää, että se mitä me uskomme on totuudenmukaista ja tervettä.

    Jos se on valheellista ja epätervettä, vaikutukset eivät ulotu ainoastaan meidän maalliseen elämäämme täällä ajassa, vaan myös meidän olemiseemme tämän elämän jälkeen iankaikkisuudessa.

    ( Lähde: Leif Nummela [ Uusi Tie-lehti] )


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    Evankeliumi on Jumalan voima. Se pelastaa ihmisen iankaikkiselta kadotukselta. Mutta mitä on evankeliumi?

    Uudessa testamentissa kristinuskon kautta aikojen tunnetuin edustaja, apostoli Paavali määrittelee evankeliumin selkeästi: Se on sanoma Jeesuksen Kristuksen kuolemasta meidän syntiemme tähden, hänen ylösnousemuksestaan ja siitä kuinka hän ylösnousseena näyttäytyi opetuslapsilleen. (1. Kor. 15)

    Kaikki tämä tapahtui todellisessa ajassa ja paikassa. Tämä sanoma on niin selkeä, että sen voi Paavalin mukaan ymmärtää, ottaa vastaan ja siitä voi pitää kiinni juuri siinä muodossa kuin sen on vastaan ottanut.

    Samassa yhteydessä Paavali tekee selväksi, että jos joku ei pidä evankeliumista kiinni juuri sen alkuperäisessä, aidossa muodossa, hän ei voi pelastua. Pelastumisen ja Jumalan tuntemisen kannalta ihmisen usko on silloin turhaa. Uskon kohde, se mihin uskotaan, ratkaisee. Jos uskon kohde on jokin muu kuin Raamatun Jeesus Kristus, sellainen usko ei pelasta ihmistä.

    PAAVALIN OPETUS ON jotakin aivan muuta kuin oman aikamme monesti hyvin epämääräinen puhe Jumalasta, Jeesuksesta ja uskosta. Paavali ei vierasta selkeää sanomansa määrittelyä. Paavalille usko on henkilökohtaista. Mutta ei niin, että jokainen voi henkilökohtaisesti määritellä uskon sisällön oman mielensä ja tarpeidensa mukaisesti.

    Se on henkilökohtaista siinä mielessä, että jokaisen joka haluaa pelastua, on uskottava omakohtaisesti. Paavali ei tiedä mitään sellaisesta kasteesta, ehtoollisesta tai saarnasta, joka ei tähtäisi uskoon ja todellisen yhteyden syntymiseen Jumalaan.

    NYKYÄÄN ON LAAJASTI LEVINNYT käsitys, joka menee suurin piirtein näin: Lapsi kastetaan, sitten hän elää oman mielensä mukaan miten elää, ja uskoo mitä uskoo, ja lopulta hän pääsee joka tapauksessa taivaaseen kuollessaan. Tällainen näkemys uskonelämästä on Paavalille ja muille Raamatun kirjoittajille täysin vieras.

    Ihminen ei pelastu automaattisesti kuollessaan. Ihminen pelastuu uskomalla Herraan Jeesukseen. Ihminen joutuu kadotukseen, jos hän kuolee ilman uskoa ja yhteyttä syntiensä sovittajaan Jeesukseen Kristukseen.

    JEESUKSESTA EI VOI PUHUA ilman, että me samalla tulemme esittäneeksi jonkinlaisen opin ja käsityksen hänestä. Ei ole lainkaan yhdentekevää, mikä meidän oppimme Jeesuksesta on. Jeesuksen itsensä mukaan se, mitä me ajattelemme hänestä, ratkaisee koko meidän iankaikkisuutemme.
    ”Sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” (Joh. 8)

    Jeesus ja Paavali ovat samoilla linjoilla. Uskon sisältö ja kohde on ratkaisevan tärkeää.

    Se mitä ihminen ajattelee Jumalasta, Jeesuksesta ja uskosta, on kaikkein merkittävin asia, josta ihminen elämänsä aikana muodostaa käsityksen. Kaikilla on jonkinlainen käsitys näistä asioista, olipa se kuinka alkeellinen ja kehittymätön tahansa.

    KENENKÄÄN YMMÄRRYS Jumalasta ei ole virheetöntä tai täydellistä. Kaikilla on syytä laulaa: ”Tunnen suurta Jumalaa vain vähän”. Silti on aivan ratkaisevaa, elintärkeää ja jopa iankaikkisen kohtalomme määrittelevää, että se mitä me uskomme on totuudenmukaista ja tervettä.

    Jos se on valheellista ja epätervettä, vaikutukset eivät ulotu ainoastaan meidän maalliseen elämäämme täällä ajassa, vaan myös meidän olemiseemme tämän elämän jälkeen iankaikkisuudessa.

    ( Lähde: Leif Nummela [ Uusi Tie-lehti] )

    Leif Nummelakin ansioituu siinä, että hän ulostaa mahtavan pökäleen Paavalin ylösnousseelta Kristukselta saaman evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Tätä ainoaa oikeaa evankeliumia pitää halpana ylivoimainen enemmistö kristikunnasta. Tämä on se luopumus, jonka Paavali ennusti tapahtuvaksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Leif Nummelakin ansioituu siinä, että hän ulostaa mahtavan pökäleen Paavalin ylösnousseelta Kristukselta saaman evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Tätä ainoaa oikeaa evankeliumia pitää halpana ylivoimainen enemmistö kristikunnasta. Tämä on se luopumus, jonka Paavali ennusti tapahtuvaksi.

    Käytät kovin karkeita ilmaisuja - saadaksesiko pontta siihen mitä kirjoitat, totuutenasi tänne ilmi tuot!?
    No, viis siitä, mutta ennen kaikkea sinä julistat toista evankeliumia - joka ei mikään evankeliumi ole - opistasi käsin.
    Se on vaarallinen asia se. Kuoleman vaarallinen.

    1 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
    18 Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?"
    19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.
    ( 1 Piet. 4)

    13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
    14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
    15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
    18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
    19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
    20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
    21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
    ( Joh. 3)


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    Käytät kovin karkeita ilmaisuja - saadaksesiko pontta siihen mitä kirjoitat, totuutenasi tänne ilmi tuot!?
    No, viis siitä, mutta ennen kaikkea sinä julistat toista evankeliumia - joka ei mikään evankeliumi ole - opistasi käsin.
    Se on vaarallinen asia se. Kuoleman vaarallinen.

    1 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
    18 Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?"
    19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.
    ( 1 Piet. 4)

    13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
    14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
    15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
    18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
    19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
    20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
    21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
    ( Joh. 3)

    Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta 
    (2.Tess.1:7-10).

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jatka Usko valitsemallasi tiellä. Vaihda sopivasti puheenaihetta aina, kun et osaa sanoa mitään edelliseen puheenaiheeseen (ainonios-sanan todellinen merkitys), kun olet maalannut itsesi nurkkaan. Ulosta aina vain uudelleen Paavalin ylösnousseelta Kristukselta saaman evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Toimi niin kuin toraistit toimivat sinua vastaan väitellessään: valitse Raamatun jakeita, joilla voit kumota toiset, täysin suorasanaiset ja yksiselitteiset Raamatun jakeet, jotta saat vängättyä läpi oppisi, jolla olet aivopesettänyt itsesi.

    Paavalin kirjoittama jakso Room. 1:stä Room. 11:n loppuun huipentuu julistukseen, jonka mukaan "Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi", mutta tokihan SINÄ PÄÄTÄT Paavalin puolesta, että TUOLLA JAKEELLA HÄN EI TARKOITA YHTIKÄS MITÄÄN.

    Ja otapa selvää, Usko, Oi Sinä Suuri Kielitieteilijä, onko koineekreikassa konditionaalimuotoa tuossa nimenomaisessa merkityksessä, jonka yrität Paavalin sanomiseen väkisin ujuttaa.

    Miksi muuten ajattelet minun tällä foorumilla tuhlaavan aikaani? Minä nimenomaan toteutan tuota samaa hanketta, josta Paavali tuossa 10:1:ssä puhuu. Minä kirjoitan, jotta esim. sinä ja s-seutulainen pelastuisitte tuolta helvettiharhalta, joka teitä riivaa.

    "Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi", tarkoittaa, että sekä juutalaiset että pakanat pelastuvat armon kautta. Mutta suurimmalle osalle ihmisistä Jumalan armo jää turhaksi. "me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi." Kaikki eivät ota vastaa pelastusta armosta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi", tarkoittaa, että sekä juutalaiset että pakanat pelastuvat armon kautta. Mutta suurimmalle osalle ihmisistä Jumalan armo jää turhaksi. "me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi." Kaikki eivät ota vastaa pelastusta armosta.

    >>Mutta suurimmalle osalle ihmisistä Jumalan armo jää turhaksi. "me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi." Kaikki eivät ota vastaa pelastusta armosta.<<

    Juuri näin.
    Ellemme ota vastaan evankeliumia edestämme ristiinnaulitusta ja kuolleesta, ylösnousseesta Herrastamme ja Vapahtajastamme, Jeesuksessa Kristuksesta, jää Jumalan armo silloin turhaksi kohdallamme.

    1 Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte
    2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet.
    ( 1 Kor. 15)


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    Käytät kovin karkeita ilmaisuja - saadaksesiko pontta siihen mitä kirjoitat, totuutenasi tänne ilmi tuot!?
    No, viis siitä, mutta ennen kaikkea sinä julistat toista evankeliumia - joka ei mikään evankeliumi ole - opistasi käsin.
    Se on vaarallinen asia se. Kuoleman vaarallinen.

    1 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?
    18 Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?"
    19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.
    ( 1 Piet. 4)

    13 Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.
    14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
    15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
    18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
    19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
    20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
    21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
    ( Joh. 3)

    Kaikille tiedoksi.

    Saviseutulainen kirjoittelee valhetta!Ei ole olemassa Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa.

    Jeesus on ihminen! Jeesus ei ole Jumala eikä Jumalan Poika, jonka Jumala on lähettänyt maailmaan! Älkää pitäkö muita Jumalia kuin Pyhä Israelin Jumala.

    Apt. 2
    22 Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,

    Apt. 17
    31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

    Apt. 10
    38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
    39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
    40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
    41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.

    1 Tim. 2
    5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
    6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
    7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu-minä puhun totta, en valhettele-pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kaikille tiedoksi.

    Saviseutulainen kirjoittelee valhetta!Ei ole olemassa Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa.

    Jeesus on ihminen! Jeesus ei ole Jumala eikä Jumalan Poika, jonka Jumala on lähettänyt maailmaan! Älkää pitäkö muita Jumalia kuin Pyhä Israelin Jumala.

    Apt. 2
    22 Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,

    Apt. 17
    31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

    Apt. 10
    38 te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.
    39 Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.
    40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
    41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.

    1 Tim. 2
    5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
    6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
    7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu-minä puhun totta, en valhettele-pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.

    Vielä pieni totuuden lisäys että Jeesus on ihminen, sillä Israelin Jumala oli Jeesuksessa Kristuksessa.

    2 Kor. 5
    17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
    18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
    19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
    20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
    21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

    On vain yksi Pyhä Jumala eikä Hänen rinnallaan ole mitään Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa.

    Meillä ei ole kahta Pyhää Jumalaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jatka Usko valitsemallasi tiellä. Vaihda sopivasti puheenaihetta aina, kun et osaa sanoa mitään edelliseen puheenaiheeseen (ainonios-sanan todellinen merkitys), kun olet maalannut itsesi nurkkaan. Ulosta aina vain uudelleen Paavalin ylösnousseelta Kristukselta saaman evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

    Toimi niin kuin toraistit toimivat sinua vastaan väitellessään: valitse Raamatun jakeita, joilla voit kumota toiset, täysin suorasanaiset ja yksiselitteiset Raamatun jakeet, jotta saat vängättyä läpi oppisi, jolla olet aivopesettänyt itsesi.

    Paavalin kirjoittama jakso Room. 1:stä Room. 11:n loppuun huipentuu julistukseen, jonka mukaan "Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, jotta Hän KAIKKIA armahtaisi", mutta tokihan SINÄ PÄÄTÄT Paavalin puolesta, että TUOLLA JAKEELLA HÄN EI TARKOITA YHTIKÄS MITÄÄN.

    Ja otapa selvää, Usko, Oi Sinä Suuri Kielitieteilijä, onko koineekreikassa konditionaalimuotoa tuossa nimenomaisessa merkityksessä, jonka yrität Paavalin sanomiseen väkisin ujuttaa.

    Miksi muuten ajattelet minun tällä foorumilla tuhlaavan aikaani? Minä nimenomaan toteutan tuota samaa hanketta, josta Paavali tuossa 10:1:ssä puhuu. Minä kirjoitan, jotta esim. sinä ja s-seutulainen pelastuisitte tuolta helvettiharhalta, joka teitä riivaa.

    Pelastuminen on ilmoitettu Raamatussa ehtomuodossa.

    Joka uskoo, pelastuu.

    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    ( Joh 3)

    Siis, "joka Häneen uskoo", ei niin kuin selitysopissa "kaikki Häneen uskoo".

    Jokainen ihminen on "maalannut itsensä nurkkaan" ja tarvitsee silloin huutaa avuksensa Herranaan Jeesusta Kristusta.

    13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
    ( Room 13)

    Taaskin siis ehtomuoto, "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä".

    Ei siis "kaikki huutavat avuksi".

    "Kaikki-oppi" ei pelasta, kaikki opin julistajat julistavat toista evankeliumia, mutta kuten olemme tässäkin ketjussa kommenteista havainneet, ko. oppi on selitysoppi, mikä vaatii valatavasti selitystä, selitystä selityksen päälle ja selitys on ihmisestä, ihmisoppia, eli sisältää valhetta.

    Oikea evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ei vaadi selitystä, vaan oikea evankeliumi sisältää kutsun "itsensä nurkkaan maalanneille", Jumala kutsuu sydämen kääntymykseen, parannukseen, Jeesuksessa Kristuksessa.

    Oikea evankeliumi on julistusta Herrasta Jeesuksesta, sanaa rististä, ilman ihmissivistystä ja osaamista kieliopin kiemuroita yms.

    Meille ei ole annettu kuin yksi nimi, missä ihmisen pitää pelastuman.

    12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt 4)

    Kuten Herra Jeesus lähetyskäskyssään on todennut.

    46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
    47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
    ( Luuk 24)

    Oppi ( kuten esim. kaikki-oppi") ei siis pelasta, vaan Pelastaja, jonka nimessä ilosanomaa on pidettävä esillä.

    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    ( Apt 11)

    Suuri joukko uskoi jakääntyi, mutta eivät "kaikki" uskoneet eivätkä kääntyneet.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pelastuminen on ilmoitettu Raamatussa ehtomuodossa.

    Joka uskoo, pelastuu.

    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    ( Joh 3)

    Siis, "joka Häneen uskoo", ei niin kuin selitysopissa "kaikki Häneen uskoo".

    Jokainen ihminen on "maalannut itsensä nurkkaan" ja tarvitsee silloin huutaa avuksensa Herranaan Jeesusta Kristusta.

    13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
    ( Room 13)

    Taaskin siis ehtomuoto, "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä".

    Ei siis "kaikki huutavat avuksi".

    "Kaikki-oppi" ei pelasta, kaikki opin julistajat julistavat toista evankeliumia, mutta kuten olemme tässäkin ketjussa kommenteista havainneet, ko. oppi on selitysoppi, mikä vaatii valatavasti selitystä, selitystä selityksen päälle ja selitys on ihmisestä, ihmisoppia, eli sisältää valhetta.

    Oikea evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ei vaadi selitystä, vaan oikea evankeliumi sisältää kutsun "itsensä nurkkaan maalanneille", Jumala kutsuu sydämen kääntymykseen, parannukseen, Jeesuksessa Kristuksessa.

    Oikea evankeliumi on julistusta Herrasta Jeesuksesta, sanaa rististä, ilman ihmissivistystä ja osaamista kieliopin kiemuroita yms.

    Meille ei ole annettu kuin yksi nimi, missä ihmisen pitää pelastuman.

    12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt 4)

    Kuten Herra Jeesus lähetyskäskyssään on todennut.

    46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
    47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
    ( Luuk 24)

    Oppi ( kuten esim. kaikki-oppi") ei siis pelasta, vaan Pelastaja, jonka nimessä ilosanomaa on pidettävä esillä.

    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    ( Apt 11)

    Suuri joukko uskoi jakääntyi, mutta eivät "kaikki" uskoneet eivätkä kääntyneet.

    Usko Toivonen

    Toivonen .

    ei pidä paikkaansa, taas sulla lipsahti >>>Pelastuminen on ilmoitettu Raamatussa ehtomuodossa.

    Joka uskoo, pelastuu.>>>

    Tämä on totuus:
    Mark. 16:16
    Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

    Koeta pysyä asiassa!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Toivonen .

    ei pidä paikkaansa, taas sulla lipsahti >>>Pelastuminen on ilmoitettu Raamatussa ehtomuodossa.

    Joka uskoo, pelastuu.>>>

    Tämä on totuus:
    Mark. 16:16
    Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

    Koeta pysyä asiassa!

    No eikös tuossa ole kysymyksessä ehto?

    Joka uskoo pelastuu.

    Mikä siis on pelastumisen ehtona?

    Jos siinä ei olisi ehtomuoto, niin eikös siinä silloin lukisi, "kaikki uskovat, sen vuoksi kaikki pelastuvat", mutta niinhän ei asianlaita ole, koska "ne jotka eivät usko tuomitaan kadotukseen".

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pelastuminen on ilmoitettu Raamatussa ehtomuodossa.

    Joka uskoo, pelastuu.

    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    ( Joh 3)

    Siis, "joka Häneen uskoo", ei niin kuin selitysopissa "kaikki Häneen uskoo".

    Jokainen ihminen on "maalannut itsensä nurkkaan" ja tarvitsee silloin huutaa avuksensa Herranaan Jeesusta Kristusta.

    13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".
    ( Room 13)

    Taaskin siis ehtomuoto, "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä".

    Ei siis "kaikki huutavat avuksi".

    "Kaikki-oppi" ei pelasta, kaikki opin julistajat julistavat toista evankeliumia, mutta kuten olemme tässäkin ketjussa kommenteista havainneet, ko. oppi on selitysoppi, mikä vaatii valatavasti selitystä, selitystä selityksen päälle ja selitys on ihmisestä, ihmisoppia, eli sisältää valhetta.

    Oikea evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ei vaadi selitystä, vaan oikea evankeliumi sisältää kutsun "itsensä nurkkaan maalanneille", Jumala kutsuu sydämen kääntymykseen, parannukseen, Jeesuksessa Kristuksessa.

    Oikea evankeliumi on julistusta Herrasta Jeesuksesta, sanaa rististä, ilman ihmissivistystä ja osaamista kieliopin kiemuroita yms.

    Meille ei ole annettu kuin yksi nimi, missä ihmisen pitää pelastuman.

    12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt 4)

    Kuten Herra Jeesus lähetyskäskyssään on todennut.

    46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
    47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
    ( Luuk 24)

    Oppi ( kuten esim. kaikki-oppi") ei siis pelasta, vaan Pelastaja, jonka nimessä ilosanomaa on pidettävä esillä.

    20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.
    21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen.
    ( Apt 11)

    Suuri joukko uskoi jakääntyi, mutta eivät "kaikki" uskoneet eivätkä kääntyneet.

    Usko Toivonen

    "JUMALA OLI KRISTUKSESSA JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA." Kovin monisanaisesti sinä ulostat tämän evankeliumin päälle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta 
    (2.Tess.1:7-10).

    s-seutulainen

    Tsekkaapa toi "iankaikkinen" alkukielellä. Se ei ole iankaikkinen. Ja siksi toisekseen: Kuvitteletko sinä, että Paavali ITSE ulostaisi tämän evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman iitsensä kanssa."


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tsekkaapa toi "iankaikkinen" alkukielellä. Se ei ole iankaikkinen. Ja siksi toisekseen: Kuvitteletko sinä, että Paavali ITSE ulostaisi tämän evankeliumin päälle:

    "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman iitsensä kanssa."

    Ja saviseutulainen. Ajatteletko vakavissasi, että Paavali päätti kirjoittaa julistajan uransa tärkeimmässä kirjeessä (roomalaisille) selkeän universalistisen pelastusopin ja JÄTTÄÄ TYYSTIN MAINITSEMATTA HELVETIN - SAMOIN KUIN 11 MUUSSAKIN KIRJEESSÄ- ja sitten oikaisee huolimattomuutensa tuossa toisessa tessalonikalaiskirjeessä? Ajatteliko hän kenties, että tessalonikalaiset kyllä laittavat sähköposti-, teksti- ja whatsapp-viestit menemään Korinttoon, Galatiaan, Kolossaan, Timoteukselle, Tiitukselle ja Filemonille jne?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja saviseutulainen. Ajatteletko vakavissasi, että Paavali päätti kirjoittaa julistajan uransa tärkeimmässä kirjeessä (roomalaisille) selkeän universalistisen pelastusopin ja JÄTTÄÄ TYYSTIN MAINITSEMATTA HELVETIN - SAMOIN KUIN 11 MUUSSAKIN KIRJEESSÄ- ja sitten oikaisee huolimattomuutensa tuossa toisessa tessalonikalaiskirjeessä? Ajatteliko hän kenties, että tessalonikalaiset kyllä laittavat sähköposti-, teksti- ja whatsapp-viestit menemään Korinttoon, Galatiaan, Kolossaan, Timoteukselle, Tiitukselle ja Filemonille jne?

    Tietääkseni sähköposti -, teksti - ja whatsappviestien lähettäminen ei ollut mahdollista parisentuhatta vuotta sitten.
    Ja mitä tulee Paavalin roomalaiskirjeeseen ynnä kaikkeen muuhun hänen kirjoittamaansa,
    Paavali ei ollut universalisti.
    Universalismia hän ei todella opettanut.
    Universalismi on vastoin sitä evankeliumia, jota Paavali ei ollut saanut ihmisiltä - vaan Herralta Jeesukselta Kristukselta.
    Ja nehän ovat Paavalin mukaan kirottuja, jotka opettavat toista evankeliumia, joka ei mikään evankeliumi ole.
    Universalistit julistavat väärää, väärennettyä evankeliumia - ihmislähtöistä korvasyyhy selitysoppia.

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    "JUMALA OLI KRISTUKSESSA JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA." Kovin monisanaisesti sinä ulostat tämän evankeliumin päälle.

    Oikea evankeliumi ei ole yksi jakeen osa, kuten omien oppien julistajat esittävät, Raamatun ilmoitusta ei löydy yhdestä jakeesta, tai sen osasta, vaan aina on kysymys asiayhteydestä.

    "Kaikki-opin" edustajat eivät siedä, kun heidän oppiaan ei oteta vastaan, kuten ei tulekaan ottaa vastaan mitään "ulosteilla" perusteltavaa oppia.

    Mutta onko niin, että kun oppi tulee paljastetuksi, niin siirrytään "alatyyliin".

    "Kaikki-oppi" on ihmislogiikan tuotos, joka ei perustu Raamatun ilmoitukseen, vaan on paljon selitystä vaativa kyhätty oppi, yksi niistä, joista Paavali käyttää nimitystä "toinen evankeliumi".

    20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
    21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne! (1Tim 6)

    Seltysopit ovat juuri "tiedon nimellä kulkevaa valhetietoa", joka kääritään jakeen palaseen tai kokonaiseen jakeeseen, mutta asiyhteyttä se ei kestä.

    Paavali julisti oikeata evankeliumia:

    19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
    20. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
    21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
    22. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
    23. jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
    ( Kol 1)

    "jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet"

    Ja se evankeliumi ei julista "kaikki pelastuu", vaan "usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.

    3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
    4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
    5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
    ( 2Kor 4)

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Tietääkseni sähköposti -, teksti - ja whatsappviestien lähettäminen ei ollut mahdollista parisentuhatta vuotta sitten.
    Ja mitä tulee Paavalin roomalaiskirjeeseen ynnä kaikkeen muuhun hänen kirjoittamaansa,
    Paavali ei ollut universalisti.
    Universalismia hän ei todella opettanut.
    Universalismi on vastoin sitä evankeliumia, jota Paavali ei ollut saanut ihmisiltä - vaan Herralta Jeesukselta Kristukselta.
    Ja nehän ovat Paavalin mukaan kirottuja, jotka opettavat toista evankeliumia, joka ei mikään evankeliumi ole.
    Universalistit julistavat väärää, väärennettyä evankeliumia - ihmislähtöistä korvasyyhy selitysoppia.

    s-seutulainen

    Mallikkaasti sinä paskannat tämän Paavalin evankeliumin päälle:

    Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oikea evankeliumi ei ole yksi jakeen osa, kuten omien oppien julistajat esittävät, Raamatun ilmoitusta ei löydy yhdestä jakeesta, tai sen osasta, vaan aina on kysymys asiayhteydestä.

    "Kaikki-opin" edustajat eivät siedä, kun heidän oppiaan ei oteta vastaan, kuten ei tulekaan ottaa vastaan mitään "ulosteilla" perusteltavaa oppia.

    Mutta onko niin, että kun oppi tulee paljastetuksi, niin siirrytään "alatyyliin".

    "Kaikki-oppi" on ihmislogiikan tuotos, joka ei perustu Raamatun ilmoitukseen, vaan on paljon selitystä vaativa kyhätty oppi, yksi niistä, joista Paavali käyttää nimitystä "toinen evankeliumi".

    20 Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
    21 johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne! (1Tim 6)

    Seltysopit ovat juuri "tiedon nimellä kulkevaa valhetietoa", joka kääritään jakeen palaseen tai kokonaiseen jakeeseen, mutta asiyhteyttä se ei kestä.

    Paavali julisti oikeata evankeliumia:

    19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
    20. ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
    21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
    22. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
    23. jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
    ( Kol 1)

    "jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet"

    Ja se evankeliumi ei julista "kaikki pelastuu", vaan "usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.

    3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
    4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
    5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
    ( 2Kor 4)

    Usko Toivonen

    Kiemurrellen ja monisanaisesti ja valehdellen sinä paskannat ja oksennat ainoan oikean evankeliumin päälle:

    JUMALA OLI KRISTUKSESSA JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA.
    Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
    Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
    Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois MAAILMAN synnin.
    - - sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
    Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, että Hän KAIKKIA armahtaisi.

    Sinä, Usko Toivonen, paskannat ja oksennat seuraavaa oppia:

    Jumala ei suinkaan sovittanut Kristuksessa maailmaa vaan asetti sovituksen ainoastaan TARJOLLE.
    Jumala ei suinkaan sovittanut kaikkia sekä maan päällä että taivaissa, vaan asetti kaikkien sovituksen ainoastaan TARJOLLE.
    Jeesus ei suinkaan ole koko maailman syntien sovitus, vaan Hänessä tuo sovitus on ainoastaan TARJOLLA; tosin MEIDÄN syntiemme sovitus Hän kylläkin on.
    Vaikka Jumala tahtookin, että kukaan hukkuu, Hän ei kykene toteuttamaan tahtoaan.
    Jumala on määrännyt tosin kaikki tottelemattomuuteen, mutta Hän ei armahda KAIKKIA.

    Tuollaista nilkkimäistä ja vastenmielistä on sinun oppisi, koska sinä uskot, että Jumala onkkin itse asiassa Saatana, joka haluaa kiduttaa ihmisiä loputtomiin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "JUMALA OLI KRISTUKSESSA JA SOVITTI MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA." Kovin monisanaisesti sinä ulostat tämän evankeliumin päälle.

    Turha on jatkaa tätä keskustelua nimimerkin "GF" kanssa, hyvin harvojen omien oppien julistajien kanssa on mahdollista keskustella asiallisesti ja sävyisästi.

    Jos keskustelut kääntyvät erilaisiin ihmisten eritteisiin, niin silloin on turha jatkaa keskustelua.

    22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
    23 Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.
    24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
    25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
    ( 2Tim 2)

    Totuus itse sanoo:

    13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
    14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
    15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
    16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. ..
    ( Matt 7)

    Ne hedelmät.

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Turha on jatkaa tätä keskustelua nimimerkin "GF" kanssa, hyvin harvojen omien oppien julistajien kanssa on mahdollista keskustella asiallisesti ja sävyisästi.

    Jos keskustelut kääntyvät erilaisiin ihmisten eritteisiin, niin silloin on turha jatkaa keskustelua.

    22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
    23 Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.
    24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
    25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
    ( 2Tim 2)

    Totuus itse sanoo:

    13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
    14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
    15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
    16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. ..
    ( Matt 7)

    Ne hedelmät.

    Usko Toivonen

    Jeesus suhtautui aggressiivisesti AINOASTAAN SINUNLAISIISI IHMISIIN, JOTKA JAKOIVAT IHMISET JUMALAN EDESSÄ KELVOLLISIIN JA KELVOTTOMIIN JA ITSENSÄ NIIHIN KELVOLLISIIN. Nimenomaan SINUNLAISIASI ihmisiä hän kutsui kyykäärmeen sikiöiksi ja isästä perkeleestä lähtöisin oleviksi. Siinä sinulle hedelmiä.


  • Ei pienenä tiennyt miten kivaa isona voikaan olla. Herra käänsi koko kaiken ihan täysin mullinmallin ja ympäriämpäri. (((repent)))

   • Jeesus sanoo itsestään: Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
    Saa todistaa: Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
    On vain yksi ensimmäinen ja yksi viimenen, Jeesus, Herra sebaot.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus sanoo itsestään: Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.
    Saa todistaa: Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
    On vain yksi ensimmäinen ja yksi viimenen, Jeesus, Herra sebaot.

    Taas sulla lipsahti!

    Jeesus ei ole Herra Sebaot. Jeesus on ihminen.

    Pyhä Israelin Jumala on yksin ensimmäinen ja viimeinen!

    Todisteet.
    Jes. 44:6
    Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
    Jes. 48:12
    Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen.

    2. Moos. 20:3
    Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
    5. Moos. 5:7
    Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

    Ilmestyskirjassa on runsaasti valhetta ja eksytystä Pyhän Kolmiyhteisen Jumalasta johtuvaa kaikki!

    Älä tuo tänne Jeesus yksin-harhaoppejasi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Taas sulla lipsahti!

    Jeesus ei ole Herra Sebaot. Jeesus on ihminen.

    Pyhä Israelin Jumala on yksin ensimmäinen ja viimeinen!

    Todisteet.
    Jes. 44:6
    Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
    Jes. 48:12
    Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen.

    2. Moos. 20:3
    Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
    5. Moos. 5:7
    Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

    Ilmestyskirjassa on runsaasti valhetta ja eksytystä Pyhän Kolmiyhteisen Jumalasta johtuvaa kaikki!

    Älä tuo tänne Jeesus yksin-harhaoppejasi.

    Älä tuo jumalattomuuttasi kristilliselle palstalle.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Taas sulla lipsahti!

    Jeesus ei ole Herra Sebaot. Jeesus on ihminen.

    Pyhä Israelin Jumala on yksin ensimmäinen ja viimeinen!

    Todisteet.
    Jes. 44:6
    Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
    Jes. 48:12
    Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen.

    2. Moos. 20:3
    Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
    5. Moos. 5:7
    Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

    Ilmestyskirjassa on runsaasti valhetta ja eksytystä Pyhän Kolmiyhteisen Jumalasta johtuvaa kaikki!

    Älä tuo tänne Jeesus yksin-harhaoppejasi.

    Vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen voi ihminen saada syntinsä anteeksi.
    Jos ihminen kuolee vailla uskoa Jeesukseen Kristukseen, hän kuolee synneissään, koska ei ole ottanut vastaan syntiensä sovittajaa ja lunastajaansa, Herraansa ja Vapahtajaansa, Jeesusta Kristusta, vaan on kieltänyt Hänet.

    Joka kieltää Jeesuksen Kristuksen Jumaluuden, kieltää Hänet tykkänään.
    Jeesus, joka on vain ihminen, on toinen Jeesus.
    Ei edestämme kärsinyt ja kuollut, ylösnoussut, Jumalan Poika, Herra Jeesus Kristus.

    Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
    ( Apt. 4:12)

    15 Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
    16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
    17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
    18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'
    ( Apt. 26)

    18 ... ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'


  • Koko pelastuksemme lähtee siitä perusajatuksesta:

   1. Ettemme me itse voi pelastaa itse itseämme.

   2. Koko pelastuksemme syntyy Jumalan tahdosta, valinnasta, toimintatavasta ja taholta, Jumalan järjestämänä ja hoitamana, alusta loppuun asti.

   3. Jumalan kutsuna. Me emme kutsu (/ "valitse!") Jumalaa, vaan Jumala / Jeesus / Pyhä Henki kutsuu ja valitsee meidät. Jos näin ei tapahdu, ihminen voi vaikka kuinkakin huutaa Jumalaa avuksi, mutta Jumala ei vastaa. Näitä Jumalan kutsun aikoja ("etsikkoajat") on ihmiselämässä Raamatun mukaan n. 2-3. Jos ihminen ei ota asiaa vakavasti ja vastaa Jumalan kutsuun, häntä ei enää kutsuta: "Sinun kruunusi annetaan toiselle".

   4. Ainoa, mitä me pelastuaksemme voimme tehdä, on: mahd. kutsun kuullessamme myöntyä siihen. Passiivisesti suostua pelastukseen. Sanoa: "Pelasta minut." Mitään aktiivista emme voi tehdä, sillä pelastuksemme tulee yksin Kristuksen tekona. Jos siihen pyrkii lisäämään mitään omaa, tämä on epäluottamuksen osoitus Jeesukselle ja kieltää Hänet.

   5. Jeesus On Syntisten Vapahtaja. Pelastus siis koskee ainoastaan syntisiä, eli syntisiksi itsensä myöntäviä, jotka ymmärtävät, ettei heillä / meillä ole, eikä saa olla mitään muuta Jumalalle tarjottavaa, kuin oma myöntyvä itsemme.

   Jeesuksen sovitustyötä ja kuinka se meissä vaikuttaa, on:

   a) Syntiemme sovitus ristillä. Tämän ymmärtäminen eli synnintunto ja tässä hengellinen herääminen, katumus, armo ja usko. Kaikki Jumalan vaikuttamia tekoja. Lihamme ei tällaista voi edes käsittää.
   b) Jeesuksen, nyt uskovassa vaikuttama kuolleista herääminen, eli uudestisyntymämme Jumalan lapseksi.
   c) Kutsuttuna Jeesuksen seuraajaksi ja opetuslapseksi suostuminen.
   d) Kaste (uskon vahvuus tai veden määrä ei oleellista)
   e) Pyhän Hengen voima / kaste ja läsnäolo...
   f) ... ja tätä kautta myös Kristuksen lahjavanhurskausteot meissä, eli "Kristuksen sisäinen tunteminen".
   g) Jeesuksen, lahjavanhurskaudenteoissaan meitä jatkuvaan hengen parannukseen kutsuminen ja siihen hengessämme suostuminen ("arka tunto", jatkuva synnintunto ja -tunnustus) ja tätä seuraavat, myös Kristuksen vaikuttamat parannus-"teot".

   Näin Jeesuksesta tulee yksilöinä kunkin meidän, armosta pelastettujen syntisten Herra ja Vapahtaja.

   Se, joka hallitsee meitä on Herramme.

   Hallitseeko meitä = minua, sinua Jeesus Kristus, minä itse, vai peräti Perkele?

   Hallitseminen on sitä, mille voimalle haluamme antaa nimenomaisen herruuden. Syntisyydestämme johtuen myös nuo kaksi viimeksimainittua pyrkivät meitä johtamaan, tämä tulee tiedostaa, mutta Jumalaan luottaen ja armoa huutaen (kerjäten), ei tule täysin masentua jos nuo kaksi viimeistä joskus aloittavatkin tanssinsa silmiemme edessä. Juuri tästä syystähän me tarvitsemme Pelastajaa! Jatkuvaa syntiemme anteeksiantoa, armoa ja Pyhän Hengen voimaa. Jos vain tämän nöyrästi tiedostamme ja tätä rukoilemme.

   Ed. kirjoittamani tapahtumien "järjestys" ja kuvaus ei välttämättä ole täsmällinen, mutta nuo perusasiat pelastukseemme nyt ainakin kuuluvat.
   ~🌸

   • Hei...ei Jeesus mitään sovitranut...pööö.

    Pyhä Jumala sovitti itse itsensä Jeesuksen kautta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Hei...ei Jeesus mitään sovitranut...pööö.

    Pyhä Jumala sovitti itse itsensä Jeesuksen kautta.

    Pyhä Kolmiyhteinen Jumala ei tehnyt yhtään mitään tuon asian hyväksi!


   • Jumala oli Kristuksessa ja sovitti MAAILMAN itsensä kanssa, kirjoittaa Paavali. Siitä lähtien kristikunta on tallannut monisanaisesti tuon evankeliumin jalkojensa alle, kuten sinäkin tuossa yllä.


  • Tuntuu olevan vaikea asia tämä armo ja usko ja Hengessä vaeltaminen.

   • juu..on tosi vaikeaa.

    Täällä on kahden Jumalan vökeä. Vain toisen Jumalan armon alla totuus.

    Täällä on kahden Jumalan vökeä Pyhän Jumalan väkeä ja Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan vökeä.

    Vain toisella on armo...toisella ei luvata yhtään mitään armoa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    juu..on tosi vaikeaa.

    Täällä on kahden Jumalan vökeä. Vain toisen Jumalan armon alla totuus.

    Täällä on kahden Jumalan vökeä Pyhän Jumalan väkeä ja Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan vökeä.

    Vain toisella on armo...toisella ei luvata yhtään mitään armoa.

    Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan väki menee kadotukseen Tessalonikalaiskirjeen mukaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan väki menee kadotukseen Tessalonikalaiskirjeen mukaan.

    tuonverran on Jumalien armossa eroa


  • Ateistifoorumilla oli aikoinaan pari herkullista vetoa

   Otsikkona oli "Jos olisin Jumala":

   "Rakastaisin kaikkia yli kaiken mutta jos joku ei rakastaisi takaisin niin kiduttaisin sitä paskiaista ikuisesti. Rakastan kuitenkin kaikkia yli kaiken."

   "Minä istuttaisin ihmisten keskelle omanapuun, mistä tietäisin, että ihmiset tulevat syömään, vaikka kieltäisin. Tällä verukkeella tekisin synnyttämisen naisille kivuliaaksi ja pistäisin maailman täyteen kärsimystä. Ihmisten tulisi kerjätä minulta anteeksiantoa. Säätäisin kaiken maailman käsittämättömiä lakeja, joissa ihmisten tulisi kivittää toisiaan kuoliaaksi eri rikoksista. Sitten tulisin maan päälle ja teeskentelisin kuolemani ja sanoisin, etteivät nuo aiemmin säätämäni lait enää pädekään. Ja tietenkin tekisin tämän niin, ettei suurin osa ihmisistä edes usko, että olen edes käynyt kuolemassa. Ikuisen elämän myöntäisin tietenkin vain niille, jotka tästä käsittämättömästä virityksestä huolimatta palvovat minua."

   😂😂😂😂😂

   Tuo kritiikki pätee kaikkiin kristinuskon variaatioihin paitsi universalismiin. Joka on älyltään aikuinen ja sydämeltään lapsi, tajuaa tämän.

  • Ollessamme lain alla ,olemme aina syntisiä,koska emme pysty noudattamaan lakia.Mutta laki oli sitä varten,että oppisimme tietämään mikä on hyvää. Nyt uudentestamentin aikaan,meille on annettu laki sydämeemme jota noudatamme rakkaudesta Jeesukseen. Pelastus tulee Jumalan armosta, kun tunnustamme Jeesuksen Herraksemme ja syntiemme sovittajaksi Golgatalla ja kuolleista nousseeksi esikuvaksi meille.

   • Paavali opetti, että on olemassa Jeesukseen uskovia kristittyjä, jotka ovat täyttäneet lain Jumalalle kelpaavalla tavalla. He tulevat tuomitsemaan viimeisenä päivänä sellaiset kristityt, jotka eivät suostuneet noudattamaan Mooseksen lakia. Raamattu ilmoittaa, että lain täyttäminen on kevyt taakka ja sen pystyy täyttämään.

    Room 2:27 Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja.

    1 Joh 5:3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.

    5 Moos 30:11 Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.
    12 Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
    13 Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?'
    14 Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.


  • Yhdestä jakeesta ei sovi tehdä oppia, ei:

   ”sovitti hänen kauttaan itsensä kanssa KAIKKI, hänen kauttaan KAIKKI sekä maan päällä että taivaissa” (Kol. 1:20). Tämän sovituksen eli KAIKEN ennalleen asettamisen Jumala on ”ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta” (Apt. 3:21). Jumala on asettanut Poikansa ”KAIKEN perilliseksi” (Hepr. 1:2), ja Jumalan Pojassa ”KAIKKI kansat tulevat siunatuiksi” (Gal. 3:8).
   Jumala on antanut Pojan ”valtaan KAIKEN lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän KAIKILLE, jotka hän on hänelle antanut” (Joh. 17:2). ”Isä on antanut KAIKKI hänen käteensä” (Joh. 3:35), ja ”KAIKKI liha on näkevä Jumalan autuuden” (Luuk. 3:6), koska Hänen päätöksensä on muuttumaton (Hepr. 6:17), Hänen rakkautensa vihollisiaan kohtaan loppumaton, ja ”Hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille” (Luuk. 6:35). Hän ”tahtoo, että KAIKKI ihmiset pelastuisivat” (1 Tim. 2:4). Kristus ”antoi itsensä lunnaiksi KAIKKIEN edestä” (1 Tim. 2:6). Jumala ”ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että KAIKKI tulevat parannukseen” (2 Piet. 3:9). Hän ”on sulkenut KAIKKI tottelemattomuuteen, että hän KAIKKIA armahtaisi” (Room. 11:32), sillä ”hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on KAIKKI” (Room. 11:36).
   Jumalan tarkoitus on niin ollen yhdistää ”Kristuksessa yhdeksi KAIKKI, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä” (Ef. 1:10). Isä on asettanut "KAIKKI hänen jalkainsa alle” (Ef. 1:22) ja antanut KAIKKI ”hänen käsiinsä” (Joh. 13:3). Jeesus on luvannut vetää KAIKKI tykönsä (Joh. 12:32), koska ”Isä rakastaa Poikaa ja on antanut KAIKKI hänen käteensä” (Joh. 3:35). Jeesus sanoi: ”KAIKKI, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni” (Joh. 6:37). Jeesus sanoo, että hyvän paimenen tavoin hän etsii kadonneen lampaansa, kunnes löytää sen (Luuk 15:4). ”Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi” (Joh. 3:17). ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi KAIKILLE ihmisille” (Tiit. 2:11).
   Jeesus on ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois MAAILMAN synnin” (Joh. 1:29). Jeesus sanoi antamansa leivän olevan ”minun lihani, maailman elämän puolesta” (Joh. 6:51). Hän ”antaa maailmalle elämän” (Joh. 6:33). Hän on ”maailman valkeus” (Joh 8:12). ”Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös KOKO maailman syntien” (1 Joh. 2:2). Jumala ”on KAIKKIEN ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien” (1 Tim. 4:19) ja Poika on ”maailman Vapahtaja” (Joh. 4:42; 1 Joh. 4:14). ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” 1 Joh. 3:8).
   Jeesus ”kukisti kuoleman” (2 Tim. 1:10). ”Hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä” (Hepr. 9:26). Hän voi voimallaan ”tehdä KAIKKI itsellensä alamaiseksi” (Fil. 3:21). ”Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää” (1 Piet. 4:16). Hänellä on ”kuoleman ja tuonelan avaimet” (Ilm. 1:18). Hän on heittävä ”Kuoleman ja Tuonelan tuliseen järveen” (Ilm. 20: 14).
   ”Kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa” (1 Kor. 15:22). Hän täytti sen työn, jonka Isä antoi hänelle tehtäväksi (Joh. 17:4). Hän on asettava ”kaikki jälleen kohdalleen” (Apt. 3:21). ”Kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra” (Fil. 2:10–11). ”Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: ’Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti’” (Ilm. 5:13).

  • Lain alla eivät ole he, jotka pitävät lain. Lain alle jäävät nuo, jotka eivät tottele Jeesusta, eivätkä pidä lakia.
   Kymmenen käskyä pitää kaiken lain sisällään. Joka pitää käskyt, on päässyt lain alta vapauteen. Vapaudenlaki on uskovaisen ihmisen rakas laki.

   • Kirjoittelet tökeröä pahuutta. Sana todistaa sinut valhettelijaksi ja pilkkaajaksi. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, Jos noudatat lain käskyjä, olet lain orja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoittelet tökeröä pahuutta. Sana todistaa sinut valhettelijaksi ja pilkkaajaksi. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, Jos noudatat lain käskyjä, olet lain orja.

    Tämä kaikki sisältyy kymmeneen käskyyn ja käskyjen noudattamiseen:
    Kivität sapatin rikkojat. Kivität huorat ja homot. Revit rikki patsaat ja muut idolit ja hävität ennustajat.
    Poistat viattoman veren velan.
    Jos ei lapsesi kunnioita sinua, niin toimit lain mukaisesti: Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä,
    ja sanokoot kaupunkinsa vanhimmille: 'Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen, hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari'. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi, ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön.


   • 19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
    20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
    21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
    22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
    23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
    24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
    25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
    26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
    ( Room. 3)

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
    20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
    21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
    22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
    23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
    24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
    25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
    26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
    ( Room. 3)

    s-seutulainen

    Sinä jäät lahjakkaasti pyörimään lukuihin 3-8, kun tuo jakso jatkuu 11. luvun Jumalan rakkauden universalistiseen julistukseen: "Sillä Jumala on määrännyt KAIKKI tottelemattomuuteen, että Hän KAIKKIA armahtaisi."

    Mutta kun mieli on helvetin pelosta mennyt umpeen, kukapa sen voisi avata?


   • Anonyymi kirjoitti:

    19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
    20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
    21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
    22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
    23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
    24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
    25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
    26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
    ( Room. 3)

    s-seutulainen

    Juuri noin, "Saviseutulainen".

    23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
    24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
    25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
    26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
    ( Room. 3)

    16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    ( Joh 3)

    Tämähän on Raamatun ilmoitus, jonka vuoksi evankeliumia on julistettu jo lähes 2000 vuotta.

    3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
    4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
    5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. ( 2Kor 4)

    Kiitos sinulle "Saviseutulainen", että pidät esillä evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, Jeesuksen Kristuksen nimessä.

    Julistajien ketju on Jumalan voimasta säilynyt meidän päiviimme saakka.

    19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
    20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
    21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
    ( 2Kor 5)

    Hän on uskonut palvelijoilleen sovituksen sanan, sanan rististä, evankeliumin Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

    " että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi."
    " hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

    Usko Toivonen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Juuri noin, "Saviseutulainen".

    23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
    24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
    25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
    26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
    ( Room. 3)

    16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    ( Joh 3)

    Tämähän on Raamatun ilmoitus, jonka vuoksi evankeliumia on julistettu jo lähes 2000 vuotta.

    3. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
    4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
    5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. ( 2Kor 4)

    Kiitos sinulle "Saviseutulainen", että pidät esillä evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, Jeesuksen Kristuksen nimessä.

    Julistajien ketju on Jumalan voimasta säilynyt meidän päiviimme saakka.

    19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
    20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
    21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
    ( 2Kor 5)

    Hän on uskonut palvelijoilleen sovituksen sanan, sanan rististä, evankeliumin Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

    " että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi."
    " hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

    Usko Toivonen

    Usko Toivonen, joka EI salli Raamatun ilmausten alkukieliseen merkitykseen perehtymistä muutoin kuin aionios-ilmauksen kohdalla, kunhan sen määrittelee VÄÄRIN iankaikkiseksi, siteeraa mielellään suomenkielisen Raamatun ehkä piloille raiskatuinta jaetta, joka kuuluu: "Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa" ja jonka tulisi kuulua: "Hyväksykää se, että teidät ON JO SOVITETTU Jumalan kanssa." Jumalan kanssa sovitetun on nimittäin MAHDOTONTA "antaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa".

    Kun ihmisen täytyy takertua omaan ihmiskeskeiseen oppiinsa niin kouristuksenomaisesti, että hän vetää täysin hyvin oomintunnoin vetää vessanpöntöstää alas, silloin itsepetkutus on edennyt jo sfääreihin, joita kuvaamaan meteorologian laitoksellakaan ei liene enää termejä. Sitä se helvetinpelko teettää.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Usko Toivonen, joka EI salli Raamatun ilmausten alkukieliseen merkitykseen perehtymistä muutoin kuin aionios-ilmauksen kohdalla, kunhan sen määrittelee VÄÄRIN iankaikkiseksi, siteeraa mielellään suomenkielisen Raamatun ehkä piloille raiskatuinta jaetta, joka kuuluu: "Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa" ja jonka tulisi kuulua: "Hyväksykää se, että teidät ON JO SOVITETTU Jumalan kanssa." Jumalan kanssa sovitetun on nimittäin MAHDOTONTA "antaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa".

    Kun ihmisen täytyy takertua omaan ihmiskeskeiseen oppiinsa niin kouristuksenomaisesti, että hän vetää täysin hyvin oomintunnoin vetää vessanpöntöstää alas, silloin itsepetkutus on edennyt jo sfääreihin, joita kuvaamaan meteorologian laitoksellakaan ei liene enää termejä. Sitä se helvetinpelko teettää.

    Jos saisit edes hetkiseksi Hengen valoa avaamaan ymmärrystäsi, so. jos hengelliset silmäsi saisivat avautua, sinä kauhistuisit tilaasi. Enkä tällä tarkoita niinkään alatyylisiä solvauksiasi, jos kohta nekin omalta osaltaan kertovat karua kieltään hengellisestä tilastasi - vaan sitä, että julistamalla toista eli väärää evankeliumia syyllistyt äärimmäisen vakavaan rikkomukseen.

    8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
    9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
    ( Gal. 1)

    14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
    15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
    18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
    ( Joh. 3)

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Usko Toivonen, joka EI salli Raamatun ilmausten alkukieliseen merkitykseen perehtymistä muutoin kuin aionios-ilmauksen kohdalla, kunhan sen määrittelee VÄÄRIN iankaikkiseksi, siteeraa mielellään suomenkielisen Raamatun ehkä piloille raiskatuinta jaetta, joka kuuluu: "Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa" ja jonka tulisi kuulua: "Hyväksykää se, että teidät ON JO SOVITETTU Jumalan kanssa." Jumalan kanssa sovitetun on nimittäin MAHDOTONTA "antaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa".

    Kun ihmisen täytyy takertua omaan ihmiskeskeiseen oppiinsa niin kouristuksenomaisesti, että hän vetää täysin hyvin oomintunnoin vetää vessanpöntöstää alas, silloin itsepetkutus on edennyt jo sfääreihin, joita kuvaamaan meteorologian laitoksellakaan ei liene enää termejä. Sitä se helvetinpelko teettää.

    Vaikka kuinka riekkuisit, kaikki pelastuvat-valheetta, niin Raamatun ilmoitus pysyy. Jeeus herr, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet puhuu: Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
    Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
    Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'
    Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
    Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'
    Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon
    -sillä minulla on viisi veljeä-todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'.
    Huomaatko, ei yhtä ainoaa mainintaa eikä viitettä rikkaan miehen tuskan loppumisesta.
    Vänkäät tyhjää ja Sanaa vastaan, sillä Raamatun Sana todistaa:
    Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kaikki eivät ota vastaan pelastusta, Jeesusta ja kaikki eivät täten myöskään pelastu.
    Vain ne, jotka menivät Nooan arkkiin sisälle , pelastuivat. Jeesus on pelastuksen arkki. Vain ne, jotka kääntyvät ja huutavat avuksensa Jeesuksen nimeä, pelastuvat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Vaikka kuinka riekkuisit, kaikki pelastuvat-valheetta, niin Raamatun ilmoitus pysyy. Jeeus herr, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet puhuu: Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
    Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
    Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'
    Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
    Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'
    Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon
    -sillä minulla on viisi veljeä-todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'.
    Huomaatko, ei yhtä ainoaa mainintaa eikä viitettä rikkaan miehen tuskan loppumisesta.
    Vänkäät tyhjää ja Sanaa vastaan, sillä Raamatun Sana todistaa:
    Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kaikki eivät ota vastaan pelastusta, Jeesusta ja kaikki eivät täten myöskään pelastu.
    Vain ne, jotka menivät Nooan arkkiin sisälle , pelastuivat. Jeesus on pelastuksen arkki. Vain ne, jotka kääntyvät ja huutavat avuksensa Jeesuksen nimeä, pelastuvat.

    Oi suuri Sanan Tuntija! Yksi neuvo: Jos sinä perustat elämäsi Jeesuksen vertauksille, niin opettele määkimäään jo etukäteen, ennen kuin hän aikojen lopulla muuttaa sinut lampaaksi.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Oi suuri Sanan Tuntija! Yksi neuvo: Jos sinä perustat elämäsi Jeesuksen vertauksille, niin opettele määkimäään jo etukäteen, ennen kuin hän aikojen lopulla muuttaa sinut lampaaksi.

    Sinä kerrot satujasi, mutta Jeesus puhuu aina totta, myös vertauksisassa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Sinä kerrot satujasi, mutta Jeesus puhuu aina totta, myös vertauksisassa.

    Nyt kuule Rebecca, 4v., suosittelen, että menet isosiskon kanssa syömään vähän jätskiä. :D :D :D
    Katsopa kun, Rebecca-kulta, sinä paljastut aina sen vuoksi, että sinä matkit (em-aa-tee-koo-ii-tee, mat-kit) edellistä kommentoijaa. Mutta se on ymmärrettävää: koska sinä olet vasta pieni lapsi, sinulla ei voikaan olla mitään omaa sanottavaa.
    :D :D :D

    Ja Rebecca-pieni, vertaukset OVAT yhdenlaisia satuja. :)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jos saisit edes hetkiseksi Hengen valoa avaamaan ymmärrystäsi, so. jos hengelliset silmäsi saisivat avautua, sinä kauhistuisit tilaasi. Enkä tällä tarkoita niinkään alatyylisiä solvauksiasi, jos kohta nekin omalta osaltaan kertovat karua kieltään hengellisestä tilastasi - vaan sitä, että julistamalla toista eli väärää evankeliumia syyllistyt äärimmäisen vakavaan rikkomukseen.

    8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
    9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
    ( Gal. 1)

    14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
    15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
    16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
    17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
    18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
    ( Joh. 3)

    s-seutulainen

    Ja en minä oikein keksi mitään niin saatanalle mieluisaa kuin sen, että pelottelee jotakuta sellaista, joka julistaa JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRIN KAIKKIRIITTÄVYYTTÄ KOKO IHMISKUNNAN SOVITTAJANA.
    Te individualistiääliöt, kuvitteletteko te vakavissanne, että kun papit uhrasivat aikoinaan KOKO Israelin kansan syntien tähden, että itse kunkin tuli yksilöllisesti ottaa tuo sovitus "omalle kohdalleen vastaan", jotta synnit saatiiin anteeksi?

    Te teette yltiöindividualismillanne Jeesuksen Kristuksen uhrista paljon halvempiarvoisen kuin kauriiden ja härkien uhreista.

    Te olette yhtä mielettömiä kuin joku, joka väittää, että jokaisen Suomen kansalaisen on tietoisesti ja vapaaehtoisesti otettava Suomen kansalaisuus "vastaan" voidakseen olla Suomen kansalainen.

    Teille ei alkuunkaan riitä se, että Jeesus ITSE sanoi vetävänsä KAIKKI tykönsä, kun hänet korotetaan maasta. Te vähättelette JEESUKSEN OMIA SANOJA Hänen vakuuttaessaan edustaneensa KOKO IHMISKUNTAA RISTILLÄ. Senkin uppiniskaiset omavanhurskaat omaan uskonne luottavat pöyhkimykset! Tehkää parannus tuosta saatanallisesta oman uuskonne ihailemisesta ja palvomisesta!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja en minä oikein keksi mitään niin saatanalle mieluisaa kuin sen, että pelottelee jotakuta sellaista, joka julistaa JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRIN KAIKKIRIITTÄVYYTTÄ KOKO IHMISKUNNAN SOVITTAJANA.
    Te individualistiääliöt, kuvitteletteko te vakavissanne, että kun papit uhrasivat aikoinaan KOKO Israelin kansan syntien tähden, että itse kunkin tuli yksilöllisesti ottaa tuo sovitus "omalle kohdalleen vastaan", jotta synnit saatiiin anteeksi?

    Te teette yltiöindividualismillanne Jeesuksen Kristuksen uhrista paljon halvempiarvoisen kuin kauriiden ja härkien uhreista.

    Te olette yhtä mielettömiä kuin joku, joka väittää, että jokaisen Suomen kansalaisen on tietoisesti ja vapaaehtoisesti otettava Suomen kansalaisuus "vastaan" voidakseen olla Suomen kansalainen.

    Teille ei alkuunkaan riitä se, että Jeesus ITSE sanoi vetävänsä KAIKKI tykönsä, kun hänet korotetaan maasta. Te vähättelette JEESUKSEN OMIA SANOJA Hänen vakuuttaessaan edustaneensa KOKO IHMISKUNTAA RISTILLÄ. Senkin uppiniskaiset omavanhurskaat omaan uskonne luottavat pöyhkimykset! Tehkää parannus tuosta saatanallisesta oman uuskonne ihailemisesta ja palvomisesta!

    Herran Jeesuksen kertomaa:

    Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita.

    Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

    Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’

    Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’

    Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä – hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’

    Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.”
    ( Luuk. 16:19-31)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Herran Jeesuksen kertomaa:

    Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita.

    Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

    Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’

    Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’

    Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä – hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’

    Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.”
    ( Luuk. 16:19-31)

    Ja viesti oli allekirjoittaneelta.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Herran Jeesuksen kertomaa:

    Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita.

    Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

    Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’

    Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’

    Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä – hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’

    Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.”
    ( Luuk. 16:19-31)

    Heippa taas, Oi Suurenmoinen Teologian Tohtori. Kuten jo aikoja sitten yllä kuvailin, noudatat kirjaimellisen tarkasti sitä "ohjelmaa", jolla sinä ja usko toivonen suun muut baaljumalakuvan palvontanne perustelette (VT:ssa kauhistellaan sitä, että joku voisi kuvitella Jumalan toimivan Baalin palvojien tavoin - heittämällä ihmisiä liekkeihin - mutta teille sellaiseen jumalaan uskominen ei tuota minkäänlaisia vaikeuksia). Ai että mitäkö kuvailin? No sitä, että te oppinne pönkitykseksi joudutte aina - lue: AINA, TOISTUVASTI, POIKKEUKSETTA - siteeraamaan Raamatusta kohtia, jotka ovat KUVAKIELTÄ tai sisältävät surkeasti suomennetun käsitteen (esim. kadotus/helvetti) tai kokonaisen lauseen (esim. 2 Kor. 5:20). Kun teille tästä huomauttaa, te VAIHDATTE PUHEENAIHETTA tai siteeraatte jotakin naurettavaa infernalistista määritelmää (kuten usko toivonen tuolla aiemmin - kun sitten kumosin hänen määritelmänsä, häntä alkoivat jostakin syystä kiinnostaa muut asiat). Näinkö surkuhupaisan pelkurimaisesti TOTUUS SAA KANNATTAJANSA TOIMIMAAN? Tällaiseen PELKURIMAISUUTEENKO TOTUUS ON TEIDÄT "VAPAUTTANUT"? Minä muuten jo kommentoin tuota samaa Jeesuksen rikas mies -tarinaa aikaisemmin. MIKSI SINÄ ET SIIIHEN SANONUT MITÄÄN? MIKSI SINULLA SIIHEN EI OLLUT MITÄÄN SANOTTAVAA? Oletko sinä jotenkin vähä-älyinen, kun siteeraat uuudemman kerran kohtaa, JOTA MINÄ JO KOMMENTOIN?
    Tiedätkö ss-mies mitä? Teidän "tarjoamanne" "vastaukset" saavat minut aina vain vakuuttuneemmaksi universaalista pelastuksesta juuri siksi, että teidän perustelunne ovat niin robottimaisia, ja teidän argumentointityylinne niin raukkamaista ja kieroilevaa.

    Ao. linkistä löytyy vertauskuvalllinen näkymä siitä, millaiseksi te kuvittelette tilanteen, jossa Paavali kuvailee kaikkien polvien notkistuvan ja jokaisen suun riemumielin tunnustavan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra:

    https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/3bfba628-17a0-4dad-bfc0-4344d1974a61#gallery

    (kolmas kuva ylhäältä skrollattaessa)


  • "Koska kristillinen helvetti- ja kadotusoppi perustuu laajamittaiseen alkutekstien väärentämiseen, on manipuloinnin toteen näyttämiseksi käytävä Ut läpi jae jakeelta niissä kohdin, missä näistä asioista kerrotaan. Se ei ketään kiinnosta, joten aloitan jakeesta, josta löytyy tuhoa tarkoittava sana, kreikan apollymi.

   Mat. 9:17 "Eikä laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, sillä muutoin leilit halkeilevat, ja viini vuotaa pois ja leilit tuhoutuvat (apollymi), vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät."

   Kirkko on kääntänyt leilin tuhoutumisen "turmeltumiseksi" ja "pilalle menemiseksi". Mikäli kirkko olisi tekstiuskollinen, niin leilit joutuisivat kadotukseen. Nimittäin kirkon käännökset kääntävät apollymin pääsääntöisesti kadotukseksi. Kun Raamattu kertoo ajallisesta tuhosta, elämän tuhosta, niin kirkko kääntää jokaisessa asiaan liittyvässä jakeessa tuhon merkityksen ikuiseksi kadotukseksi eikä se edes riitä, vaan kadotus pitää ympätä mielivaltaisesti, omasta päästä keksittynä, jokaiseen mahdolliseen jakeeseen, mihin sen katsotaan sopivan, kuten Mark.16:16 osoittaa. Kristillisyys puhuu jatkuvasti apostolien sanoman ohitse ja kertoo maailmalle tarinaansa, joka elää omaa elämäänsä Raamatun ulkopuolella."
   sitaatti TT:ltä

   • Ja sinä olet tuhoutunut leili.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja sinä olet tuhoutunut leili.

    Nyt kuule Rebecca, 4v., suosittelen, että menet isosiskon kanssa syömään vähän jätskiä. :D :D :D
    Katsopa kun, Rebecca-kulta, sinä paljastut aina sen vuoksi, että sinä matkit (em-aa-tee-koo-ii-tee, mat-kit) edellistä kommentoijaa. Mutta se on ymmärrettävää: koska sinä olet vasta pieni lapsi, sinulla ei voikaan olla mitään omaa sanottavaa.
    :D :D :D


  • Paavali on kirjoittanut, ettei kukaan Jeesuksen uskova ole vanhurskas, jos hän ei tee parannusta ja ala noudattaa lakia. Tässä on selvä lause, joka ei kaipaa sen enempää selityksiä.

   Room 2:13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
   ---
   27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

   Paavali sanoi noudattaneensa Mooseksen lakia uuden liiton alla ja sano, ettei ole lain alla. Se johtuu siitä, että hän uskoi Jeesukseen Kristukseen, minkä vuoksi hän oli armon alla ei lain alla, vaikka lakia noudatti. Paavali myös sanoi, että jos joku uskovainen ei noudata lakia, hän ei ole armon alla vaan tuomion alla.

   1) Armo alla ovat jotka noudattavat lakia uskossa Jeesukseen Kristukseen. Tämä on Kristukselta tulevaa vanhurskautta.

   Ap.t 25:8 Paavali kiisti ne sanoen: "Mitään väärää en ole tehnyt, en juutalaisten lakia, en temppeliä enkä keisaria vastaan."

   1 Joh 3:4 Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista.

   Room 6:14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.
   15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!
   16 Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

   2) Lain alla ovat vanhan liiton juutalaiset, jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen. Laissa on käsky uskoa Kristusta, joten lain alaiset eivät oikeasti noudata koko lakia. Tämä on omavanhurskautta, joka ei kelpaa Jumalalle.

   Room 9:30 Mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet sen, nimittäin uskon vanhurskauden.
   31 Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut.
   32 Miksi ei? Siksi, että israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen,
   33 josta on kirjoitettu: -- Minä asetan Siioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.

   3) Tuomion alla ovat ne kristityiksi itseään sanovat, jotka eivät halua noudattaa lakia. Tämä ei ole mitään vanhurskautta vaan laittomuutta.

   1 Tim 5:12 He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuudenlupauksensa.

   Room 2:12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
   13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
   ---
   27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

   • Et ole vieläkään sinä toraisti, laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä, joista et sinäkään, lain melskaaja ota vaarin, vaan vainoat Jeesuksen omia ja painostat kristittyjä luopumaan uskosta ja siirtymään lain orjuuteen. Olet tyhjänjauhaja, jonka kommentit ovat pelkkää tyhjää, jumalattoman maailman ihmisen pahuutta, jota koko uudesti syntymätön sydämesi, joka on yhteydessä isääsi, valheen isään, on täynnä.


   • Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.

    joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

    Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

    Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta."

    "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista". Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

    Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.

    Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

    Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

    olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset; ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

    Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

    Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!

    te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön" ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen";
    vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et ole vieläkään sinä toraisti, laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä, joista et sinäkään, lain melskaaja ota vaarin, vaan vainoat Jeesuksen omia ja painostat kristittyjä luopumaan uskosta ja siirtymään lain orjuuteen. Olet tyhjänjauhaja, jonka kommentit ovat pelkkää tyhjää, jumalattoman maailman ihmisen pahuutta, jota koko uudesti syntymätön sydämesi, joka on yhteydessä isääsi, valheen isään, on täynnä.

    >>>Et ole vieläkään sinä toraisti, laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä,<<<

    Sinä valehtelet kuin Saatana.

    Tämä asia on todistettu lukuisia kertoja tällä foorumilla. Sinä roskapostitat tuota valhetta alituisesti.

    Paavali vaati kreikkalaisilta ja roomalaisilta pakanauskovilta Mooseksen lain noudattamista sillä uhalla, että menettää armonsa. Tässä on näitä jakeita vaikka kuinka paljon, jotka todistavat, että pakanauskovien on noudatettava Mooseksen lakia kadotustuomion uhalla.

    1 Kor 7:19 On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34+]
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
    ----
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

    Ap.t 10:34 Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.
    35 Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
    18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.
    2 Kor 7:1 Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

    1 Kor 14:34 naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo.


   • Anonyymi kirjoitti:

    >>>Et ole vieläkään sinä toraisti, laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä,<<<

    Sinä valehtelet kuin Saatana.

    Tämä asia on todistettu lukuisia kertoja tällä foorumilla. Sinä roskapostitat tuota valhetta alituisesti.

    Paavali vaati kreikkalaisilta ja roomalaisilta pakanauskovilta Mooseksen lain noudattamista sillä uhalla, että menettää armonsa. Tässä on näitä jakeita vaikka kuinka paljon, jotka todistavat, että pakanauskovien on noudatettava Mooseksen lakia kadotustuomion uhalla.

    1 Kor 7:19 On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen.

    Room 2:9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen.
    10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen,
    11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. [Ap. t. 10:34+]
    12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
    13 Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia.
    ----
    27 Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia.

    Ap.t 10:34 Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä.
    35 Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.

    2 Kor 6:17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]
    18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.
    2 Kor 7:1 Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

    1 Kor 14:34 naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo.

    Et tuonut esille yhtä ainoaa Mooseksen lain kohtaa.Toraisti, et laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä, joista et sinäkään, lain melskaaja ota vaarin, vaan vainoat Jeesuksen omia ja painostat kristittyjä luopumaan uskosta ja siirtymään lain orjuuteen. Olet tyhjänjauhaja, jonka kommentit ovat pelkkää tyhjää, jumalattoman maailman ihmisen pahuutta, jota koko uudesti syntymätön sydämesi, joka on yhteydessä isääsi, valheen isään, on täynnä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Et tuonut esille yhtä ainoaa Mooseksen lain kohtaa.Toraisti, et laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä, joista et sinäkään, lain melskaaja ota vaarin, vaan vainoat Jeesuksen omia ja painostat kristittyjä luopumaan uskosta ja siirtymään lain orjuuteen. Olet tyhjänjauhaja, jonka kommentit ovat pelkkää tyhjää, jumalattoman maailman ihmisen pahuutta, jota koko uudesti syntymätön sydämesi, joka on yhteydessä isääsi, valheen isään, on täynnä.

    >>Et tuonut esille yhtä ainoaa Mooseksen lain kohtaa.Toraisti, et laittanut esille Mooseksen laista lukua ja jaetta, jossa koko maailman pakanakansat velvoitetaan noudattamaan Mooseksen käskyjä<<

    Tuo väitteesi on läpinäkyvä valhe. Edellä on lukuisia jakeita, joissa Paavali käski pakanauskovien noudattaa Mooseksen lakia armon menttämisen uhalla.

    Jeesus Kristus käski noudattaa Mooseksen lakia ja opettaa sen kaikille kansoille, jotta hekin noudattaisivat lakia. Jeesus sanoi, ettei hän armahda niitä, jotka eivät tee parannusta laittomuudesta, joten armon saamisen ehtona on lain noudattaminen myös pakanoiden kohdalla. Jumala ei tee lain suhteen eroa kansojen välillä.

    Matt 23:1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:
    2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
    3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.

    Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
    ---
    20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

    Matt 5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
    20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.


   • 9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    ( Fil. 2)

    En löydä "riemumielin" sanaa yllä olevista jakeista - etenkään jakeesta 11, jota olet siteerannut.
    Mistä olet saanut kyseisen ilmaisun versioosi k.o.jakeesta!?

    On totta, että jokaisen kielen PITÄÄ TUNNUSTAMAN Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    Pelastuvat tekevät sen riemumielin. He ovat jo eläessään tunnustaneet, että Jeesus Kristus on Herra.
    Ne jotka eivät ole eläessään tunnustaneet Jeesusta Kristusta Herraksi - eivät ole uskoneet Häneen, tunnustavat Hänet Herraksi, koska nyt he NÄKEVÄT Hänet, Jeesuksen Kristuksen, johon eivät ole eläessään uskoneet.
    Heidän tunnustuksensa tapahtuu nyt kauheassa katumuksessa. Vaan tuo tunnustus tulee liian myöhään. He kielsivät eläessään syntiensä sovittajan ja lunastajansa, Herransa ja Vapahtajansa.
    Heille Herra Jeesus sanoo: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." ( Matt. 7:23)

    11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
    12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
    13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
    14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
    15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
    ( Ilm. 20)


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    ( Fil. 2)

    En löydä "riemumielin" sanaa yllä olevista jakeista - etenkään jakeesta 11, jota olet siteerannut.
    Mistä olet saanut kyseisen ilmaisun versioosi k.o.jakeesta!?

    On totta, että jokaisen kielen PITÄÄ TUNNUSTAMAN Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    Pelastuvat tekevät sen riemumielin. He ovat jo eläessään tunnustaneet, että Jeesus Kristus on Herra.
    Ne jotka eivät ole eläessään tunnustaneet Jeesusta Kristusta Herraksi - eivät ole uskoneet Häneen, tunnustavat Hänet Herraksi, koska nyt he NÄKEVÄT Hänet, Jeesuksen Kristuksen, johon eivät ole eläessään uskoneet.
    Heidän tunnustuksensa tapahtuu nyt kauheassa katumuksessa. Vaan tuo tunnustus tulee liian myöhään. He kielsivät eläessään syntiensä sovittajan ja lunastajansa, Herransa ja Vapahtajansa.
    Heille Herra Jeesus sanoo: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." ( Matt. 7:23)

    11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
    12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
    13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
    14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
    15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
    ( Ilm. 20)

    Onko sulla vähän kylmä rinki sanonko minkä alla, kun sinun on MUUNNETTAVA jae, jossa on täysin ilmiselvästi vain YHDENLAISIA IHMISIÄ, ikään kuin siinä olisi KAHDENLAISIA IHMISIÄ?
    Minä pystyn näköjään ennustamaan, kuinka te helvetin palvojat toimitte. Minä pistin sarkastisessa mielessä iltapäivälehden kuvan, jossa tuhannet ihmiset osoittavat pakosta suosiotaan Kim Jong-Unille, ja NYT SINÄ YRITÄT VAKUUTELLA VAKAVISSASI, ETTÄ JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ ON KUIN KIM JONG-UN, JOLLE ON YHDENTEKEVÄÄ, KUMPUAAKO IHMISTEN KIITOS AIDOSTA KIITOLLISUUDESTA VAI KAUHUSTA???!!!

    :D :D :D

    "En löydä 'riemumielin' sanaa yllä olevista jakeista - etenkään jakeesta 11, jota olet siteerannut."

    Montako kertaa teille ymmärryksen alakoululaisille pitää nämä asiat kertoa??!! Kreikan kielen sana, joka tuossa jakeessa on suomennetttu tunnustamiseksi, on SAMA ILMAUS KUIN MITÄ KÄYTETÄÄN KOHDISSA MATT. 11:25 JA LUUKAS 10:21 KUVAAMAAN JEESUKSEN KIITOLLISUUTTA ISÄÄ KOHTAAN.
    LUE JA OTA OPIKSESI!


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    ( Fil. 2)

    En löydä "riemumielin" sanaa yllä olevista jakeista - etenkään jakeesta 11, jota olet siteerannut.
    Mistä olet saanut kyseisen ilmaisun versioosi k.o.jakeesta!?

    On totta, että jokaisen kielen PITÄÄ TUNNUSTAMAN Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    Pelastuvat tekevät sen riemumielin. He ovat jo eläessään tunnustaneet, että Jeesus Kristus on Herra.
    Ne jotka eivät ole eläessään tunnustaneet Jeesusta Kristusta Herraksi - eivät ole uskoneet Häneen, tunnustavat Hänet Herraksi, koska nyt he NÄKEVÄT Hänet, Jeesuksen Kristuksen, johon eivät ole eläessään uskoneet.
    Heidän tunnustuksensa tapahtuu nyt kauheassa katumuksessa. Vaan tuo tunnustus tulee liian myöhään. He kielsivät eläessään syntiensä sovittajan ja lunastajansa, Herransa ja Vapahtajansa.
    Heille Herra Jeesus sanoo: "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." ( Matt. 7:23)

    11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
    12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
    13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
    14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
    15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
    ( Ilm. 20)

    Ja missä kohtaa kerrotaan, että tulinen järvi on ikuinen ja että se on valmistettu iankaikkiseksi rangaistukseksi?

    Paavali kirjoittaa täysin yksiselitteisesti: VIIMEISENÄ KUKISTETAAN KUOLEMA

    Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle". 26Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: "KAIKKI hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "KAIKKI on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut KAIKEN hänen allensa. 28Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki KAIKISSA.

    En tosin epäile, ettettekö kykenisi raiskaamaan tuota ylläolevaakin jaksoa jollakin ihme kieroilulla ja ulostamaan sen päälle. Siinä kun esiintyy liian usein tuo sana KAIKKI, joka usko toivosen mukaan ei IKINÄ tarkoita kaikkea SILLOIN, KUN SILLÄ VIITATAAN PELASTUKSEEN, ja toisaalta taas tarkoittaa AINA MUULLOIN.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Onko sulla vähän kylmä rinki sanonko minkä alla, kun sinun on MUUNNETTAVA jae, jossa on täysin ilmiselvästi vain YHDENLAISIA IHMISIÄ, ikään kuin siinä olisi KAHDENLAISIA IHMISIÄ?
    Minä pystyn näköjään ennustamaan, kuinka te helvetin palvojat toimitte. Minä pistin sarkastisessa mielessä iltapäivälehden kuvan, jossa tuhannet ihmiset osoittavat pakosta suosiotaan Kim Jong-Unille, ja NYT SINÄ YRITÄT VAKUUTELLA VAKAVISSASI, ETTÄ JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ ON KUIN KIM JONG-UN, JOLLE ON YHDENTEKEVÄÄ, KUMPUAAKO IHMISTEN KIITOS AIDOSTA KIITOLLISUUDESTA VAI KAUHUSTA???!!!

    :D :D :D

    "En löydä 'riemumielin' sanaa yllä olevista jakeista - etenkään jakeesta 11, jota olet siteerannut."

    Montako kertaa teille ymmärryksen alakoululaisille pitää nämä asiat kertoa??!! Kreikan kielen sana, joka tuossa jakeessa on suomennetttu tunnustamiseksi, on SAMA ILMAUS KUIN MITÄ KÄYTETÄÄN KOHDISSA MATT. 11:25 JA LUUKAS 10:21 KUVAAMAAN JEESUKSEN KIITOLLISUUTTA ISÄÄ KOHTAAN.
    LUE JA OTA OPIKSESI!

    9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    ( Fil. 2 KR 33/38)

    PITÄÄ NOTKISTUMAN!
    PITÄÄ TUNNUSTAMAN!

    9 Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
    ja antanut hänelle nimen,
    kaikkia muita nimiä korkeamman.
    10 Jeesuksen nimeä kunnioittaen
    on kaikkien polvistuttava,
    kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,
    11 ja jokaisen kielen on tunnustettava
    Isän Jumalan kunniaksi:
    »Jeesus Kristus on Herra.»
    ( Fil. 2 [ Käännös - 92])

    ON POLVISTUTTAVA!
    ON TUNNUSTETTAVA!

    -

    28 Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"
    29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt."
    ( Joh. 6 KR 33/38)

    PITÄÄ TEKEMÄN!

    28 He kysyivät: »Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?» 
    29 Jeesus vastasi: »Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.»
    ( Joh. 6 [ Käännös - 92])

    TULEE TEHDÄ!


   • Saviseutulainen kirjoitti:

    9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
    10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
    11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
    ( Fil. 2 KR 33/38)

    PITÄÄ NOTKISTUMAN!
    PITÄÄ TUNNUSTAMAN!

    9 Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
    ja antanut hänelle nimen,
    kaikkia muita nimiä korkeamman.
    10 Jeesuksen nimeä kunnioittaen
    on kaikkien polvistuttava,
    kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,
    11 ja jokaisen kielen on tunnustettava
    Isän Jumalan kunniaksi:
    »Jeesus Kristus on Herra.»
    ( Fil. 2 [ Käännös - 92])

    ON POLVISTUTTAVA!
    ON TUNNUSTETTAVA!

    -

    28 Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"
    29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt."
    ( Joh. 6 KR 33/38)

    PITÄÄ TEKEMÄN!

    28 He kysyivät: »Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?» 
    29 Jeesus vastasi: »Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.»
    ( Joh. 6 [ Käännös - 92])

    TULEE TEHDÄ!

    Eli TULEE ylistää, niinkö???!!! :D :D :D

    Tiedoksesi: koineekreikassa tapaluokka kyseisessä kohdassa EI OLE IMPERATIIVI VAAN SUBJUNKTIIVI, jolla ilmaistaan toivetta - useimmiten se suomennetaan konditionaalilla (ajatuksella 'jotta tapahtuisi toivotulla tavalla').

    Miltä tuntuu, kun kaikki omat argumentit murenevat siitä mukaa, kun sinä niitä esität?

    Sinä VÄISTIT sen TOSIASIAN, että kyseessä on SAMA ilmaus kuin se, jolla kuvaillaan Kristuksen kiitollisuutta Isää kohtaan, ja suoritit väistöliikkeen tolkuttamalla IIMPERATIIVIA, jota EI ALKUKIELESSÄ TUOSSA KOHTAA ESIINNY!!!

    Ymmärrän kyllä, että et voi tässä kohtaa tehdä muuta kuin vaihtaa puheenaihetta. Montakohan kertaa olet SENKIN tehnyt? Usko toivonen nyt toki vaikenee, koska hänen mielestään Jeesus ja apostolit puhuivat suomea.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli TULEE ylistää, niinkö???!!! :D :D :D

    Tiedoksesi: koineekreikassa tapaluokka kyseisessä kohdassa EI OLE IMPERATIIVI VAAN SUBJUNKTIIVI, jolla ilmaistaan toivetta - useimmiten se suomennetaan konditionaalilla (ajatuksella 'jotta tapahtuisi toivotulla tavalla').

    Miltä tuntuu, kun kaikki omat argumentit murenevat siitä mukaa, kun sinä niitä esität?

    Sinä VÄISTIT sen TOSIASIAN, että kyseessä on SAMA ilmaus kuin se, jolla kuvaillaan Kristuksen kiitollisuutta Isää kohtaan, ja suoritit väistöliikkeen tolkuttamalla IIMPERATIIVIA, jota EI ALKUKIELESSÄ TUOSSA KOHTAA ESIINNY!!!

    Ymmärrän kyllä, että et voi tässä kohtaa tehdä muuta kuin vaihtaa puheenaihetta. Montakohan kertaa olet SENKIN tehnyt? Usko toivonen nyt toki vaikenee, koska hänen mielestään Jeesus ja apostolit puhuivat suomea.

    "Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin...."
    Matt. 10:28

    "Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
    Mat. 25:46

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin...."
    Matt. 10:28

    "Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."
    Mat. 25:46

    s-seutulainen

    HIENO PUHEENAIHEEN VAIHTO, ONNITTELUT!

    Metkaa tämä aikuisoletettujen kanssa kommunikointi, kun kaiken aikaa tuntuu siltä, että toisena osapuolena on alakoululainen.

    Matt. 10:28:ssa Jeesus puhuu Hinnomin laakson kaatopaikasta eikä suinkaan mistään Rooman kirkon keksimästä helvetistä

    ja

    Matt. 25:46:ssa kreikankielisessä versiossa Jeesus puhuu aikakausiin sidotusta (aionios) ojennuksesta ja puhdistuksesta eikä suinkaan mistään iankaikkisesta rangaistuksesta.

    Rangaistukseksi suomennettu sana, jota kreikassa tuossa kohtaa käytetään, on kolasis, joka ei tarkoita kostavaa rangaistusta, jossa pääpaino on uhrin saamassa hyvityksessä, vaan ojentavaa, parantavaa rangaistusta, jossa pääpaino on siinä, että rikoksentekijä parantaa tapansa.

    https://www.reddit.com/r/ChristianUniversalism/comments/3px2w9/food_for_thought_friday_william_barclay_on/


   • Anonyymi kirjoitti:

    HIENO PUHEENAIHEEN VAIHTO, ONNITTELUT!

    Metkaa tämä aikuisoletettujen kanssa kommunikointi, kun kaiken aikaa tuntuu siltä, että toisena osapuolena on alakoululainen.

    Matt. 10:28:ssa Jeesus puhuu Hinnomin laakson kaatopaikasta eikä suinkaan mistään Rooman kirkon keksimästä helvetistä

    ja

    Matt. 25:46:ssa kreikankielisessä versiossa Jeesus puhuu aikakausiin sidotusta (aionios) ojennuksesta ja puhdistuksesta eikä suinkaan mistään iankaikkisesta rangaistuksesta.

    Rangaistukseksi suomennettu sana, jota kreikassa tuossa kohtaa käytetään, on kolasis, joka ei tarkoita kostavaa rangaistusta, jossa pääpaino on uhrin saamassa hyvityksessä, vaan ojentavaa, parantavaa rangaistusta, jossa pääpaino on siinä, että rikoksentekijä parantaa tapansa.

    https://www.reddit.com/r/ChristianUniversalism/comments/3px2w9/food_for_thought_friday_william_barclay_on/

    Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.
    Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen.
    ( Kol.2:6-8)

    Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä.
    ( Kol.3:1-2)

    s-seutulainen


   • Anonyymi kirjoitti:

    Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.
    Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen.
    ( Kol.2:6-8)

    Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä.
    ( Kol.3:1-2)

    s-seutulainen

    Noi on ihan raikkaita raamatunkohtia, mutten oikein ymmärrä, kuinka ne liittyvät käsillä olevaan aiheeseen.

    Mainittakoon, että jos jokin oppi soveltuu "järkeisoppiin ja tyhjään petokseen, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin", niin se on oppi helvetistä, joka esiintyi jossakin muodossa mm. viikingeillä ja on edelleen mm. muslimeilla. Luulisin että hinduismissakin se on jossakin muodossa.

    KAIKKI maailman uskonnot julistavat omalla tavallaan kuorossa: "Eivät KAIKKI suinkaan pelastu/valaistu!" Sellainen on tyypillistä IHMISJÄRKEILYLLE.

    Enkä oikein käsitä, kuinka voi luontevasti juurtua sellaiseen Kristukseen, joka saattaa heittää uskovan tämän juurtumattomuuden vuoksi helvettiin. Kuinka ihminen voi TODELLA JUURTUA JOHONKIN/JOHONKUHUN hyljätyksi tulemisen pelosta?

    Ottakaamme vastaan Kristus, joka on MAAILMAN EIKÄ PELKÄSTÄÄN USKOVIEN VAPAHTAJA ja JUURTUKAAMME HÄNEEN.


  • Mikä yhdistää nykypäivän helvettiuskovaisia, jotka väittävät uskovansa Jeesukseen (jonka Isä on heidän mielestään täysin samanlainen kuin Baal), ja vanhan liiton kirjanoppineita ja fariseuksia? Se, että siinä missä jälkimmäisille Toora ja perinnäissäännöt olivat KEINO pelastua, ensin mainituille Jeesus on myöskin KEINO pelastua, ei suinkaan Pelastus ITSE.

   Paavali käyttää kirjeissäään toista sataa kertaa ilmausta "KRISTUKSESSA".
   Tämä ylivoimaisesti tärkein Paavalin käyttämä ilmaus on helvettiuskoisille TÄYTTÄ HEPREAA. He eivät koskaan siihen viittaa, eivät koskaan sen merkitystä pohdi eivätkä koskaan osoita minkäänlaista kiinnostusta sitä kohtaan. Paavalin jumala- ja ihmiskuvan YDINKÄSITE JA -ILMAUS on heille täysin vieras!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Jumala on luonut kaiken KRISTUKSESSA ja Jumala on sovittanut kaiken Kristuksessa. Jumalan Karitsa on ollut ristiinnaulittu MAAILMAN PERUSTAMISESTA ASTI. Ajatus siitä, että maailman perustamisesta asti ristinnaulittu Karitsa , jonka kautta KAIKKI ON LUOTU, ei uhrillaan muka kertakaikkisesti sovittanut KAUTTANSA LUOTUA MAAILMAA TÄYDELLISESTI, on irvokas - sen mukaan joko Karitsan uhri oli jollakin tavoin Isän Jumalan silmissä viallinen, riittämätön - vaikka Karitsa oli Jumalan ennnaltatietämyksen ansiosta ristiinnaulittu jo maailmaa perustettaessa elei ENNEN LANKEEMUSTA. Jumala ts. näki tulevan lankeemuksen syvyyden ja kattavuuden jo ennalta ja valmisti siihen lääkkeen JO ENNALTA. Ja nyt helvettiuskovaiset väittävät, että Jumala piti ITSE VALMISTAMANSA lunastuksen ja sovituksen - tai Poikansa UHRIN TUON LUNASTUKSEN TOTETUTUKSENA - niin keskentekoisena ja riittämättömänä, että lopputulemana on ihmiskunnan enemmistön joutuminen liekkimereen, minkä esikuvaa (Baalin palvojat) Jumala tosin vielä kammoksuu VT:n kirjoituksissa mutta näkee jostakin syystä sen hyvänä ratkaisuna Poikansa antaman uuhrin JÄLKEEN.

   Hulluutta on teidän helvettioppinne, sanon minä. Te olette moraalisen hulluuden vallassa.

   • Huluutta raivoat.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Huluutta raivoat.

    Nyt kuule Rebecca, 4v., suosittelen, että menet isosiskon kanssa syömään vähän jätskiä. :D :D :D
    Katsopa kun, Rebecca-kulta, sinä paljastut aina sen vuoksi, että sinä matkit (em-aa-tee-koo-ii-tee, mat-kit) edellistä kommentoijaa. Mutta se on ymmärrettävää: koska sinä olet vasta pieni lapsi, sinulla ei voikaan olla mitään omaa sanottavaa.
    :D :D :D


   • hei,

    Jumala ei ole koskaan ilmoittanut Karitsaa. Tuo Karitsa on ihmisten antama arvonimi. Täysin humpuukia ja eksytystä. Siivoa ajatuksesi ja pyydöä anteeksi että eksytit!


   • Toistan

    hei,

    Jumala ei ole koskaan ilmoittanut Karitsaa. Tuo Karitsa on ihmisten antama arvonimi. Täysin humpuukia ja eksytystä. Siivoa ajatuksesi ja pyydöä anteeksi että eksytit tuomalla palstalle Karitsa-opin!


  • Joku uskotoivonen kuvitellee, että 1900 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen yhdessä pohjoismaassa suomalais-ugrilaisella kielellä julkaistu kirjoitusten kokoelma tavoittaa syvimmin ja tarkimmin sen, mitä yhdessä Lähi-idän kolkassa ajanlaskumme alkuaikoina sanottiin ja noilla sanomisilla tarkoitettiin, mutta hän nyt vain sattuu valitettavasti olemaan väärässä.
   Hänen kuvitelmansa vastaa suurin piirtein sitä, että kuvittelisimme vuoden 3850 paikkeilla Lähi-idässä asuvien ihmisten tavoittavan omalla kielellään kaikkein tarkimmin sen, mitä Väinö Linna kirjoitti Pohjantähti-trilogiassaan.

   • Tämän päivän uskotoivoset ovat niitä, jotka 3800-luvun Lähi-idässä sanoisivat sellaiselle Väinö Linnasta syvemmin kiinnostuneelle, joka haluaisi perehtyä 2000-luvun taitteen suomen kieleen: "Mitä sinä oikein alat VÄÄRISTELEMÄÄN sanapeippailullasi tätä teosta? Kyllähän tämä on täydelisesti meidän kielellemme käännetty", ja pönkittäisivät kritiikkiään jollakin ruhtinaallisen karmealla käännösvirheellä.


  Ketjusta on poistettu 16 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sedu Koskinen aikoo järjestää isot juhlat

   Näihin julkkiksiin ei näköjään päde mitkään lait tai korona tartu. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637821.html Kyllä esim. taviksen ylioppilas
   62
   3373
  2. Vapaavuorelle tuli kiire - Kaikki yleisötilaisuudet kielletään, mutta mites juottolat?

   Pelimies Vapaavuoren loppupeli Helsingin johdossa meni kimuraiseksi koronakriisin vuoksi. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637875.html "Vapaavuori
   Maailman menoa
   63
   1804