Aihe

Jumalan sana kohtaa vastustusta

Anonyymi

Pilk­ka ja vai­no on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­den osa­na. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma ei ole kos­kaan naut­ti­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta.

Jou­lu on rau­han juh­la. Kui­ten­kin jo toi­nen jou­lu­päi­vä, ta­pa­nin­päi­vä, tuo eteen ai­van mui­ta kuin rau­han nä­ky­miä. Toi­nen jou­lu­päi­vä on uu­den lii­ton en­sim­mäi­sen mart­tyy­rin, Ste­fa­nok­sen, muis­to­päi­vä. Hän ju­lis­ti roh­ke­as­ti Kris­tuk­ses­ta juu­ta­lai­sil­le lai­no­pet­ta­jil­le saa­den nämä rai­von val­taan. Ste­fa­nos ki­vi­tet­tiin kuo­li­aak­si ja mui­ta­kin kris­tit­ty­jä alet­tiin nii­hin ai­koi­hin vai­no­ta.

Paha on tul­lut maa­il­maan syn­tiin­lan­kee­muk­sen myö­tä. Ih­mi­ses­sä asu­va syn­ti on vai­kut­ta­nut myös sen, et­tä Ju­ma­lan lä­het­ti­läät ovat ko­ke­neet kaut­ta ai­ko­jen vas­tus­tus­ta.

Ju­ma­la lä­het­tää sa­nan­saat­ta­jia

Jee­sus kes­kus­te­li usein lai­no­pet­ta­jien ja fa­ri­seus­ten kans­sa. Toi­si­naan Jee­sus pu­hui heil­le suo­raan ja koh­ti käy­väs­ti, an­ka­ras­ti­kin.

Tä­män teks­ti­kat­kel­man edel­lä Jee­sus on seit­se­män ker­taa huu­ta­nut “Voi tei­tä, lai­no­pet­ta­jat ja fa­ri­seuk­set!” Nämä huu­dot koh­dis­tui­vat fa­ri­seus­ten ja lai­no­pet­ta­jien tees­ken­te­lyyn ja vää­rään ju­ma­li­suu­teen. (Matt. 23:13–33.)

Nyt Jee­sus muis­tut­taa hei­tä, mi­ten Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt kan­sal­leen ai­na uu­sia sa­nan­saat­ta­jia, mut­ta hei­tä on vai­not­tu ja jos­kus jopa sur­mat­tu. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä­kin ku­va­taan pro­feet­to­jen koh­ta­loi­ta: ”Toi­set sai­vat osak­seen pilk­kaa ja ruos­ka­nis­ku­ja, jopa kah­leet ja van­keu­den. Hei­tä ki­vi­tet­tiin kuo­li­aak­si, hei­tä sa­hat­tiin kah­tia ja sur­mat­tiin mie­kal­la lyö­den. He jou­tui­vat kul­jek­si­maan lam­paan- ja vuo­hen­na­hat vaat­tei­naan, he kär­si­vät puu­tet­ta, hei­tä ah­dis­tet­tiin ja pies­tiin.” (Hepr. 11:36–37.)

Jee­sus ja hä­nen seu­raa­jan­sa ei­vät saa­neet osak­seen yh­tään pa­rem­paa osaa. Pu­heel­laan Jee­sus en­na­koi omaa koh­ta­lo­aan ja hä­nen jäl­keen­sä tu­le­vien mart­tyy­rien koh­ta­loa. Pe­ri­mä­tie­don mu­kaan esi­mer­kik­si hä­nen kah­des­ta­tois­ta ope­tus­lap­ses­taan vain Jo­han­nes koki luon­nol­li­sen kuo­le­man.

Ar­mo­kut­su kuu­luu kai­kil­le

Vaik­ka Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­jien vas­taa­not­to oli usein vä­ki­val­tai­nen, niin Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut omai­suus­kan­saan­sa. Niin Jee­sus kuin pro­fee­tat en­nen hän­tä saar­na­si­vat pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta Je­ru­sa­le­min asuk­kail­le. Kui­ten­kin Jee­sus jou­tuu sa­no­maan py­säyt­tä­vät sa­nat: ”Mut­ta te et­te tah­to­neet tul­la”.

Jee­sus myös en­nus­taa temp­pe­lin jää­vän asu­jaa vail­le, mikä to­teu­tui nel­jä­kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min, kun roo­ma­lai­set pii­rit­ti­vät ja tu­ho­si­vat kau­pun­gin ja sen temp­pe­lin. Jee­suk­sen rak­kaus Je­ru­sa­le­mia ja sen asuk­kai­ta koh­taan nä­kyy kos­ket­ta­vas­ti, kun hä­nen ker­ro­taan vii­mei­sel­lä mat­kal­laan Je­ru­sa­le­miin it­kien kat­so­neen kau­pun­kia ja sur­reen sen tu­le­vaa tu­hou­tu­mis­ta (Luuk. 19:41–44).

Ju­ma­lan ar­mo­kut­sun ju­lis­ta­mi­nen ei ole mi­nään ai­ka­kau­te­na saa­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta, ei tä­nä­kään päi­vä­nä. Sie­lun­vi­hol­li­nen saa ai­kaan sa­no­man vas­tus­ta­mi­sen, ja mur­heel­li­se­na jou­du­taan usein to­te­a­maan Va­pah­ta­jan ta­voin ”te et­te tah­to­neet tul­la”. Sil­ti vie­lä­kin Ju­ma­lan ar­mo voi saa­da ai­kaan ih­meen, jos­sa syn­ti­nen ih­mi­nen vas­taa­not­taa us­kol­la evan­ke­liu­min sa­nan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta ja pe­las­tuk­ses­ta Jee­suk­sen Kris­tuk­sen so­vin­to­työn kaut­ta.

Kari Kaunisto

1

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Aloittajaa kehottaisin tutustumaan hyvin tarkasti joulun historiaan. Se on kirkon keksimä alunperin pakanallinen juhla jossa palvotaan epäjumalaa. Samoin Stefanoksen muistopäivä on kirkon keksimä muistopäivä. Miksi itseään uskovana pitävä palvoisi sellaista joka on epäkristillistä ja pakanallista?

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Naisen vessakäynti suhteen alussa

   Mä olin ihastukseni kaa viettämässä viikonloppua. Eka kertaa yövyin miehen luona. Toisen yön jälkeisenä aamuna mulla meni vatsa aivan sekaisin. Oltiin
   Parisuhde
   249
   17706
  2. Liikenne topissa

   Mitäs liedenpohjassa tekeillä ku kuus kutosen liikenne katkaistu..poliisioperaatio
   Virrat
   40
   13771
  3. Maisa se jaksaa valehdella

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/28acb452-15ff-470d-80c3-511ad69abec0 Taas on syytön, taas on todisteita jotka jossain vaiheessa paljastaa Ma
   Kotimaiset julkkisjuorut
   322
   10076
  4. Liedenpohja

   Mikä hässäkkä siälä on päällä ??
   Virrat
   58
   7252
  5. Karanteenimääräyksiä rikkovaa ei rangaista.

   Ulkomailta tuleva koronatartuttaja saa Suomessa liikuskella ja juhlia estoitta. Omantunnon kysymys on noudattaako karanteenimääräyksiä toista on mones
   Maailman menoa
   310
   4429