Aihe

Raamattuun pohjautuvalla puheella on vahva pohja

Olin taan­noin seu­rois­sa Si­mon Ala­nie­men kou­lul­la. Pal­ve­le­mas­sa oli Vil­le Suu­ta­ri. Sana avau­tui hä­nel­le. Ihai­lim­me hä­nen hy­vää muis­ti­aan ja per­soo­nal­lis­ta mur­ret­taan sekä pit­kiä ja sa­na­tark­ko­ja raa­ma­tun­lai­nauk­sia. Nuo­ruu­des­saan Suu­ta­ri oli lu­ke­nut Raa­ma­tun lä­vit­se usei­ta ker­to­ja.

Saar­na kes­ti yh­den tun­nin ja 45 mi­nuut­tia. Se ei tun­tu­nut lii­an pit­käl­tä. ”Si­nun sa­nas on mi­nun jal­kai­ni kynt­ti­lä ja val­keus teil­lä­ni” (Ps. 119:105).

Eri­seu­ran tais­te­lui­den ai­koi­hin 60 vuot­ta sit­ten isä­ni et­si Raa­ma­tus­ta vas­tauk­sia opil­li­siin ris­ti­rii­toi­hin. Apos­to­li kir­joit­taa kir­jees­sään Ju­ma­lan sota-aseis­ta. Niis­sä on vain yk­si lyö­mä­a­se, hen­gen miek­ka, Ju­ma­lan sana. Kun us­ko­vai­nen pu­huu ar­mos­ta osat­to­mil­le pa­ran­nuk­sen tar­peel­li­suu­des­ta, pu­heel­la on vah­va poh­ja, kun se poh­jau­tuu sii­hen, mi­ten Raa­mat­tu asi­as­ta opet­taa.

Olen leik­ki­säs­ti sa­no­nut, et­tä olen am­ma­til­ta­ni saar­no­jen kuun­te­li­ja. Kant­to­rin teh­tä­väs­sä olen kuun­nel­lut tu­han­sia saar­no­ja. On ol­lut ilo kuun­nel­la saar­no­ja, joi­ta oh­jaa Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki.

Lap­ses­ta läh­tien olen naut­ti­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa pi­de­tyis­tä saar­nois­ta, kun Raa­mat­tua se­li­te­tään ja se­li­tys­tä vah­vis­te­taan toi­sil­la Ju­ma­lan sa­nan pai­koil­la. Tämä val­ta­kun­ta on vah­val­la pe­rus­tuk­sel­la.

”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät. Te olet­te ki­viä sii­nä ra­ken­nuk­ses­sa, jon­ka pe­rus­tuk­se­na ovat apos­to­lit ja pro­fee­tat ja jon­ka kul­ma­ki­ve­nä on it­se Kris­tus Jee­sus. – – Ja hän liit­tää tei­dät­kin Hen­gel­lään ra­ken­nus­ki­vi­nä Ju­ma­lan asu­muk­seen.” (Ef. 2:19–22.)

Sil­loin kun ei ol­lut vie­lä kir­joi­tet­tua sa­naa, van­hem­mat ker­toi­vat lap­sil­leen Ju­ma­lan luo­mis­töis­tä ja ih­meis­tä, kun­nes kir­joi­tus­tai­to ke­hit­tyi ja Ju­ma­lan il­moi­tuk­sia alet­tiin saat­taa kir­jal­li­seen muo­toon.

Pyhä Hen­ki on kai­ken ai­kaa val­vo­nut, et­tei Ju­ma­lan il­moi­tus, Sana, ole muut­tu­nut.

Apos­to­li Pie­ta­ri tii­vis­tää tä­män sa­no­maan: ”Sik­si me voim­me en­tis­tä lu­jem­min luot­taa pro­fee­tal­li­seen sa­naan. Ja hy­vin teet­te te­kin, jos kiin­ni­tät­te kat­seen­ne sii­hen kuin pi­me­äs­sä lois­ta­vaan lamp­puun kun­nes päi­vä sa­ras­taa ja koin­täh­ti syt­tyy tei­dän sy­dä­mis­sän­ne. En­nen muu­ta tei­dän on ol­ta­va sel­vil­lä sii­tä, et­tei­vät py­hien kir­joi­tus­ten en­nus­tuk­set ole ke­nen­kään omin neu­voin se­li­tet­tä­vis­sä. Yk­si­kään pro­fee­tal­li­nen sana ei ole tul­lut jul­ki ih­mis­ten tah­dos­ta, vaan ih­mi­set ovat pu­hu­neet Py­hän Hen­gen joh­dat­ta­mi­na sen, min­kä ovat Ju­ma­lal­ta saa­neet.” (2. Piet. 1:19–21.)

Kun Jee­sus ai­ka­nan­sa teki tiet­tä­väk­si Ju­ma­lan tah­toa, hän ve­to­si usein Moo­sek­seen ja pro­feet­toi­hin ava­ten us­kon nä­kö­a­lo­ja niin omil­le ope­tus­lap­sil­leen kuin epä­us­koi­sil­le kuu­li­joil­leen. Pie­ta­rin saar­na oli voi­mal­lis­ta ker­ron­taa sii­tä, mi­ten Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat ovat to­teu­tu­neet Jee­suk­ses­sa ja hä­nen so­vin­to­työs­sään. Mo­net kuu­li­jat, jot­ka us­koi­vat Py­häl­tä Hen­gel­tä vai­ku­te­tun saar­nan, pää­si­vät sa­mas­ta Hen­ges­tä osal­li­sek­si ja sai­vat syn­tin­sä an­teek­si.

Ai­nut­ker­tai­nen ih­me oli myös se, kun eri kie­li­kun­nis­ta ole­vat ih­mi­set kuu­li­vat Pie­ta­rin saar­nan omal­la äi­din­kie­lel­lään ja tu­han­net ih­mi­set us­koi­vat sen. Sil­loin tuli us­ko kuu­los­ta ja kuu­lo Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta. Tämä Ju­ma­lan sää­tä­mä ar­mo­jär­jes­tys on voi­mas­sa vie­lä­kin. Vaik­ka tai­vas ja maa huk­kuu, Ju­ma­lan sana ei mil­loin­kaan hä­viä.

Pek­ka Syr­jä­nie­mi

8

61

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Elätte täydellisesti vanhan liiton aikaa kuin juutalaiset tai muslimit.

  • Anonyymi

   Suutarilta oli mennyt aikamoinen pala elämästä jos oli lukenut ihan monta kertaa Rtun läpi !

   läpilukeminen sarnatuolivauhtia kestää 84 tuntia, kauhea oli suutarin tietämys ihan selvästi.

  • Anonyymi

   Yleensä suutarin lapsilla ei ole edes kenkiäkään jaloissaan!

   • Anonyymi

    On kuunnellut saarnoja Jumalan valtakunnassa. Siinä on taas hyvin tyypillinen lestafraasi. Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut joten mies puhui omiaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    On kuunnellut saarnoja Jumalan valtakunnassa. Siinä on taas hyvin tyypillinen lestafraasi. Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut joten mies puhui omiaan.

    Yritätkö lesta matkia minua? Varmaan Sinulla on jo tuossa painnasäryssä jäänyt päävammoja, vilkuttele, niin ehkä auttaa.


   • Anonyymi
    pinnasänky kirjoitti:

    Yritätkö lesta matkia minua? Varmaan Sinulla on jo tuossa painnasäryssä jäänyt päävammoja, vilkuttele, niin ehkä auttaa.

    Ei Jussia kukaan halua matkia. Siellä pissasängyssäkö lojut ja häiriköit kaiken aikaa?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei Jussia kukaan halua matkia. Siellä pissasängyssäkö lojut ja häiriköit kaiken aikaa?

    Et kuitenkaan tajua, turha kertoa kenellä ne pinnasängyt jää tyhjiksi.


  • Anonyymi

   Raamattu ei muodosta minkäänlaista kestävää pohjaa, koska Raamattu on täynnä ristiriitoja. Esim miten ihminen pelastuu? Yksin armosta, teoilla, armolla ja teoilla, kasteella... Kaikki nämä väitteet löytyvät Raamatusta ja kaikkien pohjalta on luotu kirkkokuntia.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kohujulkkis Maisa Torppa ja erosekoilu räjäytti somen: "Valehtelee viimeiseen asti" "Työtön äiti..."

   Maisa Torpan ja Mikko-rakkaan erospekulointi saa tunteet kuumenemaan: https://www.suomi24.fi/viihde/kohujulkkis-maisa-torppa-ja-erosekoilu-rajaytti-so
   Kotimaiset julkkisjuorut
   201
   13263
  2. Kohusopassa keitetty Roope Salminen palaa itsevarmana julkisuuteen: "Olen erittäin hypeissä"

   Mitäs mieltä olet Roopen paluusta? https://www.suomi24.fi/viihde/kohusopassa-keitetty-roope-salminen-palaa-itsevarmana-julkisuuteen-olen-erittain-hype
   Kotimaiset julkkisjuorut
   172
   5023