Saanko käytännön esimerkin lakiosan vaatimisesta?

Anonyymi

Miten menetellään, kun vaaditaan lakiosaa?

Onko siinä monta vaihetta? Vai onko luonteeltaan läpihuutojuttu?

Onko vaaraa joutua korvaamaan oikeuskuluja? Kertokaa, please.

43

966

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   "Laki-osa tulee automaattisesti"!!!

  • Anonyymi

   Joko ennen perunkirjoitustilaisuutta ilmoitat perunkirjan tekijälle, että vaadit lakiosaa. Tai sitten viimeistään perukirjoitustilaisuudessa.

   • Anonyymi

    Puurot ja vellit on nyt sekaisin. Ei ole olemassa perunkirjaa, vaan perukirja. Ei myöskään perukirjoitusta, vaan perunkirjoitus.


   • Anonyymi

    Nyt menee lakiosailmoitus VÄÄRÄÄN paikkaan, jos sitä perunkirjoituksne pitäjälle ilmoittaa.

    Lakiosailmoitus tehdään TESTAMENTINSAAJALLE.


   • Anonyymi

    klo 05:42 vastaus on virheellinen, antajana palstan hupiveikko, L-höppänänä tunnettu.

    Alempana näkyy olevan asiasta asiallistakin infoa. Vaatimus esitetään todisteellisesti testamentinsaajalle, ei "perunkirjan tekijälle". Aikaa on 6 kk siitä, kun testamentti on säädetyin tavoin annettu tiedoksi perilliselle.

    PK 7:5.3
    "Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä."
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040#L7P5


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    klo 05:42 vastaus on virheellinen, antajana palstan hupiveikko, L-höppänänä tunnettu.

    Alempana näkyy olevan asiasta asiallistakin infoa. Vaatimus esitetään todisteellisesti testamentinsaajalle, ei "perunkirjan tekijälle". Aikaa on 6 kk siitä, kun testamentti on säädetyin tavoin annettu tiedoksi perilliselle.

    PK 7:5.3
    "Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä."
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040#L7P5

    Ei ollut ei, joten muutkin päätelmänne ovat väärn, koska ei ole lain mukaan mitään lakoosa vaatimusta ja olisitte nyt laittaneet lainkohdan edes oikein, eikä työllistämisvaikuttavasti pois jättäen tärkeimmät kohdat.

    "5 § (11.10.2002/843)

    ====>>>Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta<<<<<===. (Eli tarkoittaa sitä, että jos testamentissa määrätään koko omaisuus menevän muulle kuin lähimmälle oikeudenomistajalle, taikka lähimmälle oikeudenomistajalle huomioimatta muita lähimpiä oikeudenomistajia).

    Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty. (Tämänkin kohta jätettiin tahallaan pois, eli ei voida vedota oikeusteitse testamentin tehottomuuteen, jos testamentin saaja on kirjamellisesti tai muutoin todisteellisesti ilmaissut oikeudenomistajalle LUOVUTTAVANSA OMAISUUDEN OSASTA LAKIOSAN VERRAN. Eli ei ole kyse lakiosavaatimuksesta vaikka lainsäädännössä niin mainitaan, mutta tälla muuttamisella testamentin tehottomuudesta ilmoittamisesta muka lakiosavaatimukseksi on selkeä tarkoitusperänsä.

    Lisäksi lainkohta perillisen ja ottolapsen oikeudesta lakiosaan, ilmaisee selkeästi ettei lakiosaansa tarvitse vaatia, vaan se kuuluu perilliselle tulevaksi jo lakisääteisesti.

    Lakiosan täydennystä tulee ja PITÄÄKIN vaatia lainkin mukaan, mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)

    Näin sanoo laki, oikeammin lakia luettaessa, mutta onhan tuollaisella päättelyllä hyvä mahdollisuus rahastaa ja jo tästäkin syystä on kaarna-aarnio livauttanut sekaan hämmentävän ja lain tarkoituksen vääntämisen toiseksi mahdollisuuden perintökaareen, eli ei korppi korpin silmiä noki vaan hyväveli antaa hyvällekkin veljelle mahdollisuuden ansaita hänen jälkeensä.

    T. Lawetorder

    Jk. Vastatulle, että voisi alkaa jo sekoilla ihan vaan osaamassaan pilttuussa..


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ollut ei, joten muutkin päätelmänne ovat väärn, koska ei ole lain mukaan mitään lakoosa vaatimusta ja olisitte nyt laittaneet lainkohdan edes oikein, eikä työllistämisvaikuttavasti pois jättäen tärkeimmät kohdat.

    "5 § (11.10.2002/843)

    ====>>>Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta<<<<<===. (Eli tarkoittaa sitä, että jos testamentissa määrätään koko omaisuus menevän muulle kuin lähimmälle oikeudenomistajalle, taikka lähimmälle oikeudenomistajalle huomioimatta muita lähimpiä oikeudenomistajia).

    Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty. (Tämänkin kohta jätettiin tahallaan pois, eli ei voida vedota oikeusteitse testamentin tehottomuuteen, jos testamentin saaja on kirjamellisesti tai muutoin todisteellisesti ilmaissut oikeudenomistajalle LUOVUTTAVANSA OMAISUUDEN OSASTA LAKIOSAN VERRAN. Eli ei ole kyse lakiosavaatimuksesta vaikka lainsäädännössä niin mainitaan, mutta tälla muuttamisella testamentin tehottomuudesta ilmoittamisesta muka lakiosavaatimukseksi on selkeä tarkoitusperänsä.

    Lisäksi lainkohta perillisen ja ottolapsen oikeudesta lakiosaan, ilmaisee selkeästi ettei lakiosaansa tarvitse vaatia, vaan se kuuluu perilliselle tulevaksi jo lakisääteisesti.

    Lakiosan täydennystä tulee ja PITÄÄKIN vaatia lainkin mukaan, mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)

    Näin sanoo laki, oikeammin lakia luettaessa, mutta onhan tuollaisella päättelyllä hyvä mahdollisuus rahastaa ja jo tästäkin syystä on kaarna-aarnio livauttanut sekaan hämmentävän ja lain tarkoituksen vääntämisen toiseksi mahdollisuuden perintökaareen, eli ei korppi korpin silmiä noki vaan hyväveli antaa hyvällekkin veljelle mahdollisuuden ansaita hänen jälkeensä.

    T. Lawetorder

    Jk. Vastatulle, että voisi alkaa jo sekoilla ihan vaan osaamassaan pilttuussa..

    "Lakiosan täydennystä tulee ja PITÄÄKIN vaatia lainkin mukaan, mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    Lawetorder tapansa mukaan jakaa taas väärää tietoa,lakiosa jää saamatta jos sitä ei vaadi 6 kk kuluessa testamentin tiedoksiannosta.

    Lakiosa ei tule automaattisesti niinkuin Lawetorder luulee.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Lakiosan täydennystä tulee ja PITÄÄKIN vaatia lainkin mukaan, mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    Lawetorder tapansa mukaan jakaa taas väärää tietoa,lakiosa jää saamatta jos sitä ei vaadi 6 kk kuluessa testamentin tiedoksiannosta.

    Lakiosa ei tule automaattisesti niinkuin Lawetorder luulee.

    Esitä lainkohta jossa selkeästi sanotaan, "lakiosaa tulee vaatia siinä ja snä aikana ja jollei niin tee jne. ".

    Laissa on ainoastaan niin, että tulee VEDOTA TESTAMENTIN T E H O T T O M U U T E E N, ja vaatimus kohdistetaan testamentim edunsaajaa kohtaan, eli kyseinen kohta ei velvoita testamentin edunsaajaa mihinkään muuhun kuin tarjoamaan rahallista korvausta, ei mihinkään muuhun ja tuonkin pystyy estämään, että jo ennen voi tarjota korvausta, koska tuolloin testamentti on tehokas jolloinka vetoomusta ei edes voi tehdä.

    Kyllä se niin on, että juurikin tuokin kohta saa aikaan rahastajille hyvät tulot, muttei suojaa ketään.

    Eli väärin lainkohtaa lukien voidaan ajatella, että kyseessä olisi lakiosan vaatimuksen tekeminen, muttei ole, vaan lakiosa ja siihen oikeus tulee laista ja sitä ei tarvise vaatia, vaan se tulisi huomioida automaattisesti jo mainitsemissani tilanteissa.

    T. Lawetorder


  • Anonyymi

   Tee ilmoitus, jonka jälkeen on läpihuutojuttu. Voit kyllä myös mokata ellet ole tarkkana.

   Sinulla on puoli vuotta aikaa laskettuna testamentin tiedoksisaannista, muuten menetät oikeutesi. Yleensä asia voidaan liittää testamentin tiedoksisaannin/annon yhteyteen. Testamenttia ei tule hyväksyä sellaisenaan ilman eri huomautusta lakiosasta. Jos testamentin (tai perukirjan) hyväksyy väärillä sanamuodoilla virheellisesti, voi samalla tulla luopuneeksi lakiosastaan.

   Esteettömät todistajat ovat tärkeät, vaihtoehtoisesti ilmoitus tehdään todisteellisesti haastemiehen kautta.

   Esimerkki, määrämuotoa ei ole, vaan asia on vapaamuotoinen.

   --

   Ilmoitus lakiosavaatimuksesta
   .
   Ilmoittaja: -Minä-, syntynyt 1930, asuinpaikka ja osoite Köyliön pitäjässä Mannerheiminpuistikossa A 5.

   Testamentti: Äitini Taateli Tenholaisen testamentti, laadittu 01.01.2011, saajana Kaaleppi Kyttyräinen.

   Ilmoitus: "Ilmoitan vaativani lakiosaani äitini Taateli Tenholaisen jälkeen."

   Aika ja paikka: 02.02.2022, Äkäslampola

   Allekirjoitus: -Minä-

   Tiedoksisaanti: Olen saanut ilmoituksen lakiosavaatimuksesta tiedokseni.

   Allekirjoitus: Kaaleppi Kyttyräinen

   Aika ja paikka: 03.02.2022, Maarianhamina

   Todistavat: Herne & Maissi Paprika, esteettöminä todistajina

   Aika ja paikka: Sama kuin edellä

   (Tätä ilmoitusta on kaksi yhtäpitävää kappaletta.)

   --

   Lakiosaa ei tarvitse vaatia kanteella erikseen, vaan ilmoitus lakiosavaateesta testamentin saajalle riittää.

   Sen sijaan, testamentin moitekanne tulee nostaa vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa puolen vuoden sisällä siitä, kun olet saanut testamentin tiedoksi.

  • Anonyymi

   Entä jos ei ole kyse testamentista, vaan suosiolahjasta, joka loukkaa lakiosaa?

   • Anonyymi

    Mitä ihmettä kyselet - entä jos mitä? Kyllä kai itse tiedät, mistä on kohdallasi kysymys.

    Vetoa suosiolahjaan ja tee tarvittaessa kanne. Asiaan vetoavan on osoitettava, että lahjansaaja on saanut lahjan. Onko sinulla näyttö siitä? Jos on, niin esität näyttöisi kuolinpesän osakkaille.

    Suosiolahja huomioidaan perinnönjaossa ja se vaihtoehtoisesti joko korottaa tai laskee rintaperilliselle kuuluvan lakiosan suuruutta. Suosiolahjan saanut perillinen saa varsinaisessa perinnönjaossa pienemmän perintöosuuden kuin muut perilliset, koska annettu suosiolahja lasketaan osaksi hänen perintöosuuttaan.

    Suosiolahjaan pitää aina erikseen vedota, eikä se ole sama kuin ennakkoperintö, vaan nimensä mukaisesti lahja ja suosiminen toisen kustannuksella. La­kiosan täy­dennys­tä on vaadit­tava kan­teel­la vuoden ku­lu­essa sii­tä, kun pe­rilli­nen on saa­nut tie­don pe­rit­tä­vän kuo­le­masta ja suo­siolahjan antamisesta ja kymme­nen vuoden ku­lu­essa pe­rit­tä­vän kuo­le­masta. Jos lakiosaa ei voida täysimääräisesti täyttää silloin, kun suosiolahjaan perustuvat laskennalliset lisäykset on tehty, voi lakiosaan oikeutettu perillinen nostaa lakiosan täydennyskanteen lahjansaajaa vastaan.

    Suosiolahja on lakiosan täydennyskanteen pääasiallisena perustana yli puolessa kaikista tapauksista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitä ihmettä kyselet - entä jos mitä? Kyllä kai itse tiedät, mistä on kohdallasi kysymys.

    Vetoa suosiolahjaan ja tee tarvittaessa kanne. Asiaan vetoavan on osoitettava, että lahjansaaja on saanut lahjan. Onko sinulla näyttö siitä? Jos on, niin esität näyttöisi kuolinpesän osakkaille.

    Suosiolahja huomioidaan perinnönjaossa ja se vaihtoehtoisesti joko korottaa tai laskee rintaperilliselle kuuluvan lakiosan suuruutta. Suosiolahjan saanut perillinen saa varsinaisessa perinnönjaossa pienemmän perintöosuuden kuin muut perilliset, koska annettu suosiolahja lasketaan osaksi hänen perintöosuuttaan.

    Suosiolahjaan pitää aina erikseen vedota, eikä se ole sama kuin ennakkoperintö, vaan nimensä mukaisesti lahja ja suosiminen toisen kustannuksella. La­kiosan täy­dennys­tä on vaadit­tava kan­teel­la vuoden ku­lu­essa sii­tä, kun pe­rilli­nen on saa­nut tie­don pe­rit­tä­vän kuo­le­masta ja suo­siolahjan antamisesta ja kymme­nen vuoden ku­lu­essa pe­rit­tä­vän kuo­le­masta. Jos lakiosaa ei voida täysimääräisesti täyttää silloin, kun suosiolahjaan perustuvat laskennalliset lisäykset on tehty, voi lakiosaan oikeutettu perillinen nostaa lakiosan täydennyskanteen lahjansaajaa vastaan.

    Suosiolahja on lakiosan täydennyskanteen pääasiallisena perustana yli puolessa kaikista tapauksista.

    Muuttuuko tuo asia, jos suosiolahjan saivatkin rintaperillisen sijaan toisen rintaperillisen lapset?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muuttuuko tuo asia, jos suosiolahjan saivatkin rintaperillisen sijaan toisen rintaperillisen lapset?

    Ihmeellisiä kysymyksiä henkilöltä, joka kuitenkin tuntee käsitteen suosiolahja. Onko tämä jotakin L-höpön pelleilyä?

    Suosiolahjaan on vedottava ja lakiosaa on vaadittava. Suosiolahjasäännöksellä suojataan vain lakiosaan oikeutettua perillistä eli rintaperillisiä. Suosiolahjan saajia voi olla yksi tai useita, ja suosiolahjan saaja voi olla rintaperillinen tai ulkopuolinen. Suosiolahja tai suosiolahjat pitää näyttää todeksi.

    Koska vaatimus ja ilmoitus koskee koko kuolinpesäan kuuluvia rintaperillisiä, lakiosat lasketaan niin kuin omaisuus olisi edelleen kuolinpesässä. Jos lakiosaa ei voida täyttää silloin, kun suosiolahjaan perustuvat laskennalliset lisäykset on tehty, voi lakiosaan oikeutettu perillinen nostaa lakiosan täydennyskanteen lahjansaajaa vastaan.

    Suosiolahjan saaja (tai saajat) voi ääritapauksessa joutua palauttamaan perinnönjakoon kaiken lahjana saamansa määrän. Jos asiaa vaaditaan, suosiolahja palautuu laskennallisesti pesään, josta lakiosaa vaativa saa laskennallisen osuutensa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihmeellisiä kysymyksiä henkilöltä, joka kuitenkin tuntee käsitteen suosiolahja. Onko tämä jotakin L-höpön pelleilyä?

    Suosiolahjaan on vedottava ja lakiosaa on vaadittava. Suosiolahjasäännöksellä suojataan vain lakiosaan oikeutettua perillistä eli rintaperillisiä. Suosiolahjan saajia voi olla yksi tai useita, ja suosiolahjan saaja voi olla rintaperillinen tai ulkopuolinen. Suosiolahja tai suosiolahjat pitää näyttää todeksi.

    Koska vaatimus ja ilmoitus koskee koko kuolinpesäan kuuluvia rintaperillisiä, lakiosat lasketaan niin kuin omaisuus olisi edelleen kuolinpesässä. Jos lakiosaa ei voida täyttää silloin, kun suosiolahjaan perustuvat laskennalliset lisäykset on tehty, voi lakiosaan oikeutettu perillinen nostaa lakiosan täydennyskanteen lahjansaajaa vastaan.

    Suosiolahjan saaja (tai saajat) voi ääritapauksessa joutua palauttamaan perinnönjakoon kaiken lahjana saamansa määrän. Jos asiaa vaaditaan, suosiolahja palautuu laskennallisesti pesään, josta lakiosaa vaativa saa laskennallisen osuutensa.

    Kiitos vastauksesta ja pahoittelen, jos on ihmeellisiä kysymyksiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos vastauksesta ja pahoittelen, jos on ihmeellisiä kysymyksiä.

    Täällä pyörii eräs vuosia foorumia vainonnut sarjatrolli, jonka vuoksi kaikki aidotkin tiedon etsijät joutuvat kärsimään töykeistä vastauksista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Täällä pyörii eräs vuosia foorumia vainonnut sarjatrolli, jonka vuoksi kaikki aidotkin tiedon etsijät joutuvat kärsimään töykeistä vastauksista.

    Ai niinkö??

    Olisiko kyse teillä omasta lehmästä ojasss eli ansaintamahdollisuuksienne kapenemisesta rajusti, kun annetaan täysin faktallisesti oikeaa tietoa, eikä lakivääntelyjenne edellyttämää rahastusta?

    T. Lawetorder, (teidän 'trollinne')


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ai niinkö??

    Olisiko kyse teillä omasta lehmästä ojasss eli ansaintamahdollisuuksienne kapenemisesta rajusti, kun annetaan täysin faktallisesti oikeaa tietoa, eikä lakivääntelyjenne edellyttämää rahastusta?

    T. Lawetorder, (teidän 'trollinne')

    Miksi vihaat lakia ja oikeutta sekä juristeja, asianajajia ja tuomareita?

    Kaikissa Lawetin teksteissä näkyy halveksunta muita ihmisiä kohtaan. Pahasti katkera sinä ainakin olet, ilmeisesti elämässä pahasti ryvettynyt ja kolhittu.


  • Anonyymi

   Onks tääkin noin vaikee, mitä kommentit antaa ymmärtää... :-)

   • Anonyymi

    Kysy asiaa Lööltä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kysy asiaa Lööltä.

    L-höpö on sössinyt tämänkin säikeen antamalla täysin vääriä tietoja. Se on uskomaton höpöukko.

    PAHA VIRHE L-HÖPÖLTÄ: "....lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    Te, jotka haette tietoa: muistakaa vaatia lakiosaa, sillä se ei ole mikään automaatti, siis aivan toisin kuin höpö väittää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    L-höpö on sössinyt tämänkin säikeen antamalla täysin vääriä tietoja. Se on uskomaton höpöukko.

    PAHA VIRHE L-HÖPÖLTÄ: "....lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    Te, jotka haette tietoa: muistakaa vaatia lakiosaa, sillä se ei ole mikään automaatti, siis aivan toisin kuin höpö väittää.

    Vaatiminen ja toteaminen onnistuu hyvin perunkirjoituksessa, kuten on kerrottu ja muut perintöä saavat paperit todisteeksi allekirjoittavat. Muutoin perukirjan tekijät voivat myös yhteistyössä asian hoitamiseksi ryhtyä toimenpiteisiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaatiminen ja toteaminen onnistuu hyvin perunkirjoituksessa, kuten on kerrottu ja muut perintöä saavat paperit todisteeksi allekirjoittavat. Muutoin perukirjan tekijät voivat myös yhteistyössä asian hoitamiseksi ryhtyä toimenpiteisiin.

    Eipä onnistu ei, koska laissa on, että tulee vedota testamentin saajaa kohtaan testamentin tehottomuudesta ja tällöin tulee olla tiedossa kaikki mahdolliset perintöön oikeutetut, omaisuus tarkallee ja laskea lakiosuutensa.

    Tuosta lakiosan saamatta jättämisestä kun voi lähteä oikeuteen vain riita asiana, nykytulkinnan mukaisesti ja joka on pelkkä tulkimta, että lakiosaa tulisi vaatia ja tulee siitä, koska tuohon vetoomukseen sisällytetään sanat, lakiosa, saaminen, vaikkakin on vetoomus kohdentaen lakiosaan.

    Tuo perintökaari on kyllä sekaisesti kirjoitettu, että sisältäen ristiriitoja aiheuttavia tilanteita, että myöskin epämääräisyyksiä..

    T. Lawetorder, se joka uskaltaa ilmaista itsensä, muuthan pysyttelee anonyymeina eli ilman painoarvoa sanoilleen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eipä onnistu ei, koska laissa on, että tulee vedota testamentin saajaa kohtaan testamentin tehottomuudesta ja tällöin tulee olla tiedossa kaikki mahdolliset perintöön oikeutetut, omaisuus tarkallee ja laskea lakiosuutensa.

    Tuosta lakiosan saamatta jättämisestä kun voi lähteä oikeuteen vain riita asiana, nykytulkinnan mukaisesti ja joka on pelkkä tulkimta, että lakiosaa tulisi vaatia ja tulee siitä, koska tuohon vetoomukseen sisällytetään sanat, lakiosa, saaminen, vaikkakin on vetoomus kohdentaen lakiosaan.

    Tuo perintökaari on kyllä sekaisesti kirjoitettu, että sisältäen ristiriitoja aiheuttavia tilanteita, että myöskin epämääräisyyksiä..

    T. Lawetorder, se joka uskaltaa ilmaista itsensä, muuthan pysyttelee anonyymeina eli ilman painoarvoa sanoilleen.

    Korjaan, ei siis vetoomus lakiosasta, vaan vetoomus testamentin mitättömyyteen/pätemättömyyteen kohdentuen lakiosaan.

    T. Lawetorder


  • Anonyymi

   Ihmiset eivät paljastele ajatuksiaan Hannibal armaani.

  • Anonyymi

   Tietoturva-aukot ovat jarruttaneet monenkin keittiojurristin etenemistä.

  • Anonyymi

   Korjataan L-Höpön virheet eli Law & Order tässä totaalisen väärin: "....lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

   Paha virhe foorumin arvausautomaatilta.

   Todellisuudessa lakiosaoikeuteen on aina vedottava, ja lakiosaa on erikseen kirjallisesti ja todistettavasti vaadittava. Rintaperillisen on vaadittava lakiosaansa testamentin saajalta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon testamentista. Vaatimus on esitettävä jokaiselle testamentin saajalle erikseen, jos heitä on useita.

   Lakiosailmoitus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä yksiselitteisesti ilmi, että perillinen haluaa toteuttaa lakiosaoikeutensa. Ilmoitus on tehtävä jokaiselle testamentin saajalle erikseen. Vaihtoehtoisesti lakiosavaatimus voidaan kirjata paikan päällä perukirjaan, jolloin se tulee uskottujen miesten osalta samalla todisteellisiksi.

   • Anonyymi

    Niin, on se huonoa ettei ymmärrä edes lukemaansa vaikka irroittaa kontekstistaanki, jotta vaikuttaisi, "hän, hän se tässä on jotakin, lukekaa nyt kuinka se hörhö selittää jne jne.".

    Laitetaanpa koko kohta ja muutama kysymys joihin toivoakseni ei tule yhtäkään vastausta..

    Lawetorder: "
    Lisäksi lainkohta perillisen ja ottolapsen oikeudesta lakiosaan, ilmaisee selkeästi ettei lakiosaansa tarvitse vaatia, vaan se kuuluu perilliselle tulevaksi jo lakisääteisesti.

    Lakiosan täydennystä tulee ja PITÄÄKIN vaatia lainkin mukaan, mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)

    Näin sanoo laki, oikeammin lakia luettaessa, mutta onhan tuollaisella päättelyllä hyvä mahdollisuus rahastaa ja jo tästäkin syystä on kaarna-aarnio livauttanut sekaan hämmentävän ja lain tarkoituksen vääntämisen toiseksi ja mahdollisuuden perintökaareen,, jne.".

    Kysymys yksi, mikä on lakisääteinen vapaa? Onko se , loma jota ei ole olemassa, vaan joudut sitä anomaan, viikonloppuvapaa vaiko mikä kumma on lakisääteinen vapaa?

    Mitä on oppivelvollisuus ja laissa märitelty, niin tarkoittako se, että päästäksesi kiertokoulun apukouluun, joudut sitä anomaan määräajassa ja jollet ano, menetät siihen oikeuden?

    Toivottavasti ei kukaan näin kiperiin löydä vastausta, ei edes se höntti vanhapiikakaan kynttilärakkaansa valossa.

    T. Lawetorder


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin, on se huonoa ettei ymmärrä edes lukemaansa vaikka irroittaa kontekstistaanki, jotta vaikuttaisi, "hän, hän se tässä on jotakin, lukekaa nyt kuinka se hörhö selittää jne jne.".

    Laitetaanpa koko kohta ja muutama kysymys joihin toivoakseni ei tule yhtäkään vastausta..

    Lawetorder: "
    Lisäksi lainkohta perillisen ja ottolapsen oikeudesta lakiosaan, ilmaisee selkeästi ettei lakiosaansa tarvitse vaatia, vaan se kuuluu perilliselle tulevaksi jo lakisääteisesti.

    Lakiosan täydennystä tulee ja PITÄÄKIN vaatia lainkin mukaan, mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)

    Näin sanoo laki, oikeammin lakia luettaessa, mutta onhan tuollaisella päättelyllä hyvä mahdollisuus rahastaa ja jo tästäkin syystä on kaarna-aarnio livauttanut sekaan hämmentävän ja lain tarkoituksen vääntämisen toiseksi ja mahdollisuuden perintökaareen,, jne.".

    Kysymys yksi, mikä on lakisääteinen vapaa? Onko se , loma jota ei ole olemassa, vaan joudut sitä anomaan, viikonloppuvapaa vaiko mikä kumma on lakisääteinen vapaa?

    Mitä on oppivelvollisuus ja laissa märitelty, niin tarkoittako se, että päästäksesi kiertokoulun apukouluun, joudut sitä anomaan määräajassa ja jollet ano, menetät siihen oikeuden?

    Toivottavasti ei kukaan näin kiperiin löydä vastausta, ei edes se höntti vanhapiikakaan kynttilärakkaansa valossa.

    T. Lawetorder

    Paha virhe:" ....mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    ÄLKÄÄ USKOKO L-HÖPÖÄ. KOSKAAN.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paha virhe:" ....mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    ÄLKÄÄ USKOKO L-HÖPÖÄ. KOSKAAN.

    "tulisi jo huomioida"

    Mitä tarkoittaa tulisi jo huomioida? Kenen tulisi huomioida? Lakiosaa on pakko vaatia kirjallisesti, se ei ole mikään automaatti.

    Tulisi mutta kun ei tule.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paha virhe:" ....mutta lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan tällainen tulisi jo huomioida, a) testamentinlaatijan, b) testamenttia täytäntöönpantaessa, c) perintöä jaettaessa)"

    ÄLKÄÄ USKOKO L-HÖPÖÄ. KOSKAAN.

    Ettekö osaakkaan vastata yksinkertaisiin kysymyksii, jollette osaa, niin se jo kertookin ajattelutavastanne paljon.

    Haukkua ja mollata osaatte koulukiusaajien tavoin, hekään silti eivät osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ettekö osaakkaan vastata yksinkertaisiin kysymyksii, jollette osaa, niin se jo kertookin ajattelutavastanne paljon.

    Haukkua ja mollata osaatte koulukiusaajien tavoin, hekään silti eivät osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin.

    Mitä kysyit, Lawetti?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mitä kysyit, Lawetti?

    Nii'in, yksinkertainen ei edes erota mikä om edes kysymys, huooh, otan osaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ettekö osaakkaan vastata yksinkertaisiin kysymyksii, jollette osaa, niin se jo kertookin ajattelutavastanne paljon.

    Haukkua ja mollata osaatte koulukiusaajien tavoin, hekään silti eivät osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin.

    Raotetaan sen verran, että lainkohdassa tulee esittää testamentin saajalle vaatimus, testamentin tehottomuudesta, vaatimus tehottomuudesta ei ole lakiosa vaatimus, lain mukaan sitä ei tarvitse vaatia.
    Ei voi olla kaksi eriä tapaa, koska lakiosa ja siihen oikeus on jo määrätty olevaksi.

    Vapautusta lakiosasta voidaan anoa vai onko niin, että kun perusoikeudet on merkitty lakiin, (perustuslakiin) ja muita oikeuksia ja velvollisuuksia, niin nuo perusoikeudet tuleekin vaatia, koska on lakiin kirjattu oikeus ja sitä tulisi vaatia, niin kuin lakiosaakin, vaikka siihen oikeus on jo annettu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Raotetaan sen verran, että lainkohdassa tulee esittää testamentin saajalle vaatimus, testamentin tehottomuudesta, vaatimus tehottomuudesta ei ole lakiosa vaatimus, lain mukaan sitä ei tarvitse vaatia.
    Ei voi olla kaksi eriä tapaa, koska lakiosa ja siihen oikeus on jo määrätty olevaksi.

    Vapautusta lakiosasta voidaan anoa vai onko niin, että kun perusoikeudet on merkitty lakiin, (perustuslakiin) ja muita oikeuksia ja velvollisuuksia, niin nuo perusoikeudet tuleekin vaatia, koska on lakiin kirjattu oikeus ja sitä tulisi vaatia, niin kuin lakiosaakin, vaikka siihen oikeus on jo annettu.

    MItä ihmettä taas höpötät, L-höpö?


  • Montako sivustoa löydät netistä Lawetorder joissa kerrotaan se että lakiosuutta ei tarvitse vaatia vaan se tulee kuin manulle illallinen?
   Saat 10e jos löydät yhdenkin.

   Hyvät kanssalukijat,älkää uskoko palstan vakiotuuban kirjoituksia,99 prosenttisesti hänellä menee väärin asiat.

   • Anonyymi

    Hyvät palstan lukijat, tuleko mielummin rahastettavksi vai tutkitko itse asian ja huomaat, ettei laki olekkaan oikeassa, eivätkä näin ikään myöskään rahastajat ja siksihän he vastustavat Lawetorderia, että yrittävät epätoivon vimmalla estää asioiden oikein esille tuomisen.

    Esimerkkinä juurikin tämä.

    Toisaalla annetaan lakiosaan oikeus ja saada se, toisaalla testamentin mitättömyys tulee esittää testamentin saajalle JA ILMOITTAA LAKIOSAVAATIMUS.

    MITEN VOI ASIA VAIHTUA IHAN TOISEKSI KESKEN PYKÄLÄN?

    Testamentin tehottomuuteen vetoaminen on eri asia kuin lakiosavaatimus eli sellaiseen asiaan johon on jo lakisääteinen oikeus.

    Aika paha ristiriita.


  • Perintökaari edellyttää rintaperillisen aktiivisuutta lakiosaoikeuden toteuttamiseksi (PK 7:5.3). Lakiosaa ei suoriteta rintaperillisen hyväksi automaattisesti, vaan sitä tulee vaatia lakiosailmoituksella. Jos lakiosaan oikeutettuja perillisiä on useita, jokaisen on vaadittava lakiosaansa itsenäisesti. Tämä niin kutsuttu individuaaliperiaate tarkoittaa siten käytännössä, että yhden rintaperillisen lakiosavaatimus ei ulotu muiden rintaperillisten hyväksi.

   (Aarnio & Kangas 2009, 895, 913.)

   • Anonyymi

    Kirjoittaa ruikkulöps joka kirjoittelee väliim anonyymina ja väliillä nimimerkkisemä antamatta periksi vaikka olisi väärässä, turvautuen höpökirjallisuuteen joka ei ole laki, vaan jopa mielipide ja opiskelussa käytetty ns. ,'tieteteellinen' kirja alalta joka ei ole tiedettä, koska ei täytä tieteelle annettuja kriiteereitä.

    Omat aivot kun ei pelaa antamaan vastauksia, turvaudutaan omaan individualismiin vastaamatta mihi kään, eli ei uskalleta lähteä väitteleen alkuperäisen aiheen tiimoilta.

    T. Lawetorder


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kirjoittaa ruikkulöps joka kirjoittelee väliim anonyymina ja väliillä nimimerkkisemä antamatta periksi vaikka olisi väärässä, turvautuen höpökirjallisuuteen joka ei ole laki, vaan jopa mielipide ja opiskelussa käytetty ns. ,'tieteteellinen' kirja alalta joka ei ole tiedettä, koska ei täytä tieteelle annettuja kriiteereitä.

    Omat aivot kun ei pelaa antamaan vastauksia, turvaudutaan omaan individualismiin vastaamatta mihi kään, eli ei uskalleta lähteä väitteleen alkuperäisen aiheen tiimoilta.

    T. Lawetorder

    Lisään kysymyksen ruiskuliruikkuselle, onko laki kaikille sama ja huomasitko aiemmassa tuovani esiin, että lakiosa tulisi huomioida, huom. HUOMIOIDA kolmessa eri asiassa jo ennemmin, niin ei tee siitä 'yksilöllistä' annettavaa jokaiselle, vaan tapauskohtaista eli individuaaliseksi katsottavaksi olevaa perinnönosaa, jota se nimikkeellään onkin.

    Mutta tämä tällainen yksilöllisesti laskennalinen eli indivifuaalinen osuus tietenkin, jos mentäisiin lakien mukaan, vähentäisi rahastusta, kun esim. Olisi vain yksi perijä versus kuusi perijää, niin paremmin tienaa kuuden perijän kohdalla, kun jokainen hakisi apua rahastustaholta sasdakseen lsissa säädetyn oikeutensa toteutumaan ja toisaalta taas ne jotka eivät hakisi/ymmärrä hakea apua, niin sasttaisivat tulla kohdelluksi eriarvoisesti, vaikka onhan se eriarvoiseen asemaan laittaminen ihan lainvoimalla eli aika jännää kun laista onkin tullut individuaalinen.

    Näin niin kuin ruikkulöpsin rakastamalla latinosanoilla leikkimällä....

    T. Lawetorder


  • Anonyymi

   Hyvät lukijat. Varokaa nimimerkkiä Law & Order, sillä hän antaa tarkoituksella ja tahallisesti vääriä "neuvoja" lakiin liittyvissä asioissa.

   Law & Order on menettänyt omassa oikeuskäsittelyssään omalle asianajajalleen ja vastapuolelleen suuria summia rahaa. Tämän tappion ja tappiomielialan vuoksi L & O vihaa lakia, oikeutta sekä kaikkia juristeja.

   Em. tappionsa vuoksi L & O on ryhtynyt itse tulkitsemaan lakeja. Tulkinta ei ole vielä tähän mennessä saavuttanut mitään positiivista, sillä lopputulos tuolle arvuuttelulle on aina Herran hallussa. L & O:in tiedetään antaneen myös tarkoituksellisesti täysin vääriä tietoja, siis sen lisäksi että hän antaa vääriä tietoja täysin ymmärtämättään ja kenties juovuksissa.

   • Anonyymi

    Erittäin mielenkiintoisen perustelematon kommentti ihan väärine olettamukseen perustuvin päätelmine.

    Tietämäni mukaan en ole juovuksissa, en ole menettänyt suuria summiakaan missään.

    Olen ainoastaan kohdannut laittomuuksia eli lain/lakien vastaisuuksia, turhia rahastuksia.

    Joten päätelmänne on ilmeisesti tehtykkin vähintään 3‰ tilassa.

    Mutta tuuleem huutamanne oli ilman perusteluita, aiheeseen liittymätön täysin.

    Ette perustele, ettekä selitä miksi ja millä perustein ihan vääriä, joten pakokauhu vain lisääntyy rahastajien keskuudessa, joten on hyvä, että nämä törkeimmin rahastavat tahot täten paljastaa itse itsensä.

    T. Lawetorder


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Erittäin mielenkiintoisen perustelematon kommentti ihan väärine olettamukseen perustuvin päätelmine.

    Tietämäni mukaan en ole juovuksissa, en ole menettänyt suuria summiakaan missään.

    Olen ainoastaan kohdannut laittomuuksia eli lain/lakien vastaisuuksia, turhia rahastuksia.

    Joten päätelmänne on ilmeisesti tehtykkin vähintään 3‰ tilassa.

    Mutta tuuleem huutamanne oli ilman perusteluita, aiheeseen liittymätön täysin.

    Ette perustele, ettekä selitä miksi ja millä perustein ihan vääriä, joten pakokauhu vain lisääntyy rahastajien keskuudessa, joten on hyvä, että nämä törkeimmin rahastavat tahot täten paljastaa itse itsensä.

    T. Lawetorder

    Olipa tuossa harvinaisen lapsellinen kirjoitus L-Höpöltä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olipa tuossa harvinaisen lapsellinen kirjoitus L-Höpöltä.

    Nii'in, lapsen mielellä kulkevan mielestä kaikki ovat hänen kaltaisiaan, siksi jeesus sanoikin, 'tuokaa tyköni kaikki lapset ja lapseno maiset, niin siunaan heidät omaan seurakuntaani kuuluviksi" ja niin kävikin, että kaikki lapset js lapsenomaiset tulivst jresuksen suojelemaksi, ettei heitä loukattaisi tietämättömyytensä vuoksi.

    Joten en loukkaa teitä tässä nyt, (vaikka mieli tekisi 😁).


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mikäs muutos Marttiinalla nyt tuli

   On niin salaperäknen päivitys et enteileekö muuttoa johkin?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   241
   1691
  2. Ymmärrän jos tää oli nyt tässä

   Mä mokasin ja toivon sulle pelkkää hyvää.
   Ikävä
   89
   1231
  3. Martina naimisiin.

   Etsimässä täydellistä hääpukua Roomassa.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   190
   1193
  4. Hyvää iltaa miehelle

   Mukavalle. Jäi eilen kesken tuo keskustelu.:)
   Ikävä
   161
   968
  5. Lapulais poika.

   Onko tämä Lapualais poika jäänyt naisiin, kun hyvin pidellään ei malta lähtiä kotia. Tavataan sanoa. Mitä sitä äiteelle soittelemaan, kun naiset pite
   Lapua
   11
   756
  6. Perheen äidin kohtalo surettaa Iisalmessa

   Kolmekymppinen mies käynnisti auton keskellä yötä kotonaan Iisalmessa keskiviikkona 16. marraskuuta. Kyydissä oli samaan ikäluokkaan kuuluva nainen. M
   Iisalmi
   18
   697
  7. En voi edes kirjoittaa siitä.

   Se olis liian lapsellista. Kun on yhteys tosielämän puolella ja selvät sävelet. Älykäs se on, todennäköisesti älykkäämpi kuin kukaan, ketä olen tavann
   Ikävä
   50
   646
  8. Haluaisin kertoa sulle

   Kuinka paljon susta tykkään. Oisko se paha tilanne?
   Tunteet
   46
   623
  9. Sofia ei tee enää lomareissuja

   Jostain syystä häntä ei enää kiinnosta Dubain ja Espanjan lomat eikä edes Leville vaivaudu. Mitä lie tapahtunut?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   58
   564
  Aihe