KristinUskon A-B-C (OSA 1)

Anonyymi

KristinUskon A-B-C - (OSA 1)
( S24-kristinusko, helluntailaisuus)

1) Kristinusko ja Jumala?
----------------------------

• "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja isä!" ( 1 Piet 2:3)

• " Herran Jeesuksen Kristuksen armo, ja Jumalan rakkaus - ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne." (Paavali: apostolinen siunaus, 2 Kor 13:13)

2) Uusi Testamentti on Jeesukseen ja Jumalaan uskovien opas- ja oppikirja
------------------------------------------------------------------------------------------

Kun Herramme Jeesus suoritti Isä-Jumalalta saamaansa tehtävää ihmiskunnan keskellä, maan päällä, Hän jätti meille jälkeensä tuleville "testamentin". Se oli ja on se kirjallinen talletettu aineisto, johon kristinusko pohjautuu ja rakentuu!

Toki Vanhan Testamentin Kirjoitukset ovat hyvin tärkeä osaamisen sektori, myös Uuden Liiton uskovalle. Mutta kristinoppi perustuu selkeästi Uuden Testamentin: Jeesuksen ja apostolien opetuksille.

Tämä käytäntö on jatkunut jo yli 2000 vuotta.

3) Jeesus perusti seurakunnan!
---------------------------------------

• ”Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.”( Matt. 16:18)

• "Simon Pietari vastasi, ja sanoi: "Sinä olet se Messias, elävän Jumalan Poika."

• Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas Simon, Joonaan poika, sillä liha tai veri ei sitä sinulle paljastanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. "

• "Minä myös sanon sinulle, että: sinä olet Pietari, ja tämän kallion päälle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit ole ottava sitä omistukseensa."
( Matt 16:14-16, Aramea)

4) Kristus on se "kallio"!
-----------------------------------
Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen seurakunnan perustus ei ole ihmisten tasolla. Jeesus ei tietenkään tarkoittanut, että Pietari olisi se "kallio" - jolla Jumalan uskovat rakentaisivat! Jeesus puhui:

• "Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, ja toteuttaa niitä, on viisaan miehen kaltainen, joka rakensi talonsa KALLION päälle."

• "Ja sade laskeutui, ja tulvat tulivat, ja tuuli puhalsi, ja ne horjuttivat sitä taloa, eikä se sortunut, sillä sen perustukset oli asetettu kallion päälle.

• "Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä niitä toteuta, on tyhmän miehen kaltainen, joka rakensi talonsa hiekan päälle. Ja sade laskeutui, ja tulvat tulivat, ja tuuli puhalsi ja ne horjuttivat sitä taloa, ja se lankesi, ja sen sortuminen oli suuri. " (Matt 7:24-27, Aramea)

5) Jeesus Kristus on seurakunnan "perustus"!
------------------------------------------------------
Apostoli Paavali: 1 Kor 3:11-15

• "Sillä muuta PERUSTUSTA ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on JEESUS KRISTUS ."

• "Mutta jos joku rakentaa tälle PERUSTUKSELLE, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. "

• "Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. "

(aloitus jatkuu...)

16

132

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Jatkoa aloitukseen: KristinUskon A-B-C - (OSA 1)

   6) Jeesus Kristus on seurakunnan "Pää"!
   ----------------------------------------------------

   Paavali Efesolaisille: 1: 20-23

   • ".... jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

   • - korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

   • Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet KAIKEN PÄÄKSI seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää."

   Paavali Kolossalaisille: 1:12-19

   • " ..kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät sovaliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa."

   • ". . häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta, ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."

   • " Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. "

   • "Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

   • ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: SEURAKUNNAN, PÄÄ, hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen." ( Efe 4:15)
   • "Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi." ( = Jeesuksessa)

   7) Yksimielinen ja sovinnossa oleva Herran lauma!
   ---------------------------------------------------------------

   Ensimmäiset Jeesuksen uskovat olivat yksimielisyydessä, koska heitä ydisti SAMA usko Jeesukseen ja Pyhän Hengen voima. Kristuksen rakkaus oli faktaa!

   • "Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. "

   • "Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla." (Apt 4:32-33)

   • "Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
   - kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen." ( Apt 2:42-47)

   On huomattava, että kun he olivat (suuressa joukossakin) ykismielisiä, sovinnossa, Herra siunasi heitä ja oli jatkuva "herätys". Mutta sitten?

   8) Seurakunnan kohtaloa?
   -------------------------------

   Jo niin varhaisessa vaiheessa (josta Apostolien teot kirjoittaa 6. luvussa) alkoi näkyä inhimillisen elämän ristiriitoja, "nurinaa" ja protestia. Jerusalemin uskovien seurakunta oli kuitenkin vielä yksi lauma! Kun Stefanus surmattiin, seurakuntalaiset joutuivat (vainon) alta pakenemaan ympäristöön. ( Apt 8:1)

   9) Korintton seurakunta: surullinen esimerkki "puoluekristillisyydestä". . .
   ---------------------------------------------------------------------------------------

   (Aloitus jatkuu seuraavassa, OSA - 2)

  • Anonyymi

   Kristinuskon Aakkoset: A,b,c,d, e,f, g.....

   https://helluntaikansa.fi/uskomme/

   Hakeudu Jumalan Sanan kuuloon, Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan ja puhuu sydämellesi Pyhän Henkensä kautta.

   Kun Jumala on vetänyt sinua puoleensa ja on tehnyt sinusta syntisen pyhien kasvojensa edessä, usko omalle kohdallesi todeksi se valtava Jumalan rakkauden osoitus, jota Hän lahjaksi sinulle tarjoaa.

   Anna elämäsi Jeesukselle, Hänen johtoonsa ja huolenpitoonsa, niin pääset taivastielle, joka johtaa kerran ikuiseen kirkkauteen.

   Jos sinä olet uskossa Jeesukseen, älä enää viivyttele, vaan noudata Raamatun opetusta, mene upotuskasteelle ja liity seurakuntayhteyteen.

   Kun olet antanut elämäsi Jeesukselle ja käynyt uskovien upotuskasteella, sinut liitetään paikalliseen Jumalan lasten yhteyteen, seurakuntaan.

   Seurakunnassa rakennut yhteisestä uskosta toisten kanssa Sanan opetuksen, rukouksen ja leivänmurtamisen kautta. Seurakuntaa johtaa Jumalan Sanan mukaan asetettu vanhimmisto, mutta kaiken pää on itse Jeesus Kristus.

   Kun olemme itse kokeneet pelastuksen riemun, syntien anteeksisaamisen ilon ja ihanuuden, haluamme viedä tuota synnin kahleista vapauttavaa sanomaa myös toisille. Todista rohkeasti uskostasi. Sinä voit olla heti Kristuksen todistaja, kun olet itse kokenut uskoon tulon.

   • Anonyymi

    Noissa helluntaikansa.fi mainospuheissa ei sinänsä mitään väärää?

    Ongelma on, että julistavat ITSEÄÄN, eivät Jeesusta Kristusta.

    Toinen pulma on, että ohjeet eivät sisällä RAAMATUN Sanan vahvistusta.

    Näin koko ohjeisto voidaan käsittää ihmistason puheiksi.

    Toki jokainen Raamattua, UT tunteva, muistaa missä kohden noita ohjeita löytyy?
    Mutta jokainen, joka tahtoo olla Herran Jeesuksen seuraaja, uskossa, opissa ja elämässä- tahtoo ITSE lukea ja todeta MISSÄ kohden Raamattua ohjeet on kirjoitettu!

    Siis? Voisi olla kovin hyvä, että noihin "ohjeisiin" laitettaisiin Sanan kohdat?

    Silloin nekin, jotka eivät ole uskossa, voisivat ITSE tarkistaa, mikä se oppi on, jota helluntailaisuus tuo? Mitä Raamattu sanoo?


  • Anonyymi

   Tuossa on Helluntaikansan konsultaatiota.
   Tarkoitettu tietysti uskonsa alkuvaiheessa eläville "hengellisille lapsille."

   Parhaat opetukset löytyvät Raamatusta, UT: Jeesuksen ja apostolien opetukset, kirjeet.
   Aloittaja pitäytyy autenttisiin UT:n opetuksiin.

   • Anonyymi

    ei tavita sinun konsultaatioitasi...

    >>Tuossa on Helluntaikansan konsultaatiota.>>

    arvoisa konsulentti ja kosmetologi menkää sinne minne kuuluttekin, mutta täällä ei kaivata sinun Uuskristinuskon ABC -oppejasi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei tavita sinun konsultaatioitasi...

    >>Tuossa on Helluntaikansan konsultaatiota.>>

    arvoisa konsulentti ja kosmetologi menkää sinne minne kuuluttekin, mutta täällä ei kaivata sinun Uuskristinuskon ABC -oppejasi.

    ote Anonyymi
    18.08.2022 13:16

    jatkan vielä Sinulle arvoisa nainen, konsulentti ja kosmetologi...pysykää siellä kampaamoissa ja muissa naisten hommissa ja tuossa naisten joukossa minne kuuluttekin, täällä ei ole tarvetta naisopettajille eikä teidän opetuksille.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei tavita sinun konsultaatioitasi...

    >>Tuossa on Helluntaikansan konsultaatiota.>>

    arvoisa konsulentti ja kosmetologi menkää sinne minne kuuluttekin, mutta täällä ei kaivata sinun Uuskristinuskon ABC -oppejasi.

    Aloitus kyllä on ihan sitä vanhanaikaista, UT:n Sanaan nojautuvaa.
    Jos ei kelpaa, niin ei oo pakko lukea!
    Hyvää päivän jatkoa!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ote Anonyymi
    18.08.2022 13:16

    jatkan vielä Sinulle arvoisa nainen, konsulentti ja kosmetologi...pysykää siellä kampaamoissa ja muissa naisten hommissa ja tuossa naisten joukossa minne kuuluttekin, täällä ei ole tarvetta naisopettajille eikä teidän opetuksille.

    Eikö ole selvää, ettei lukemisen pakkoa ole?

    Jos ei kelpaa, niin onhan täälläkin SATOJA aloituksia ja oppia joka lähtöön!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ote Anonyymi
    18.08.2022 13:16

    jatkan vielä Sinulle arvoisa nainen, konsulentti ja kosmetologi...pysykää siellä kampaamoissa ja muissa naisten hommissa ja tuossa naisten joukossa minne kuuluttekin, täällä ei ole tarvetta naisopettajille eikä teidän opetuksille.

    Nyt kyllä meni arvio pieleen? Raamatun sanaa opettivat Jeesus, Paavali, apostolit... Ja sitä lajia on aloituksessa!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei tavita sinun konsultaatioitasi...

    >>Tuossa on Helluntaikansan konsultaatiota.>>

    arvoisa konsulentti ja kosmetologi menkää sinne minne kuuluttekin, mutta täällä ei kaivata sinun Uuskristinuskon ABC -oppejasi.

    Täällä kaivataan ihan alkuperäisiä Raamatun Sanoja!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Täällä kaivataan ihan alkuperäisiä Raamatun Sanoja!!

    mistä löydettäis nuo kaipaamasi Sanat, kun kirjoitat...
    >>Täällä kaivataan ihan alkuperäisiä Raamatun Sanoja!!>>

    Mikä on alkuperäinen Raamatun Sana?
    ja missä on alkuperäinen Raamatun Sana?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nyt kyllä meni arvio pieleen? Raamatun sanaa opettivat Jeesus, Paavali, apostolit... Ja sitä lajia on aloituksessa!

    jeesus ja ;Paavali ja apotolit eivät todella opettaneet Raamatun sanaa kuten väität..

    >>Raamatun sanaa opettivat Jeesus, Paavali, apostolit... Ja sitä lajia on aloituksessa!>>

    Heillä ei ollut Raamattua!!!

    Voi kauheeta missä nenävenytyksessä tei olette!


   • Anonyymi

    mitä nuo autenttiset ovat, missä tätä tavaraa on..

    >>Aloittaja pitäytyy autenttisiin UT:n opetuksiin.>>


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ote Anonyymi
    18.08.2022 13:16

    jatkan vielä Sinulle arvoisa nainen, konsulentti ja kosmetologi...pysykää siellä kampaamoissa ja muissa naisten hommissa ja tuossa naisten joukossa minne kuuluttekin, täällä ei ole tarvetta naisopettajille eikä teidän opetuksille.

    Täällä ei näyttäs olevan kosmetologin praktiikkaa, taisi erehtyä??


  • Anonyymi

   Pietari muistuttaa: 1 Piet 2: 1-5

   "Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
   - ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset SANAN VÄÄRENTÄMÄTÖNTÄ maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.

   - jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".

   - Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,

   - ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia."

  • Anonyymi

   Vauvakaste , naispappeus ja avoin ehtoollinen ovat nykyseurakuntien yleisimmät selkeimmät väärät Raamatun tulkinnat. Myös joissakin vapaiden suuntien seurakunnissa on naispastoreita sekä avointa ehtoollista.

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Miksi nainen lyö leikiksi

   Olen mies ja kiinnostunut eräästä naisesta. Ollaan juteltu ja tavattukin, ja mielestäni meillä osuu kemiat hyvin yksiin. Nainen osoittaa kyllä kiinnos
   Tunteet
   61
   1911
  2. Martinan kauden päätöksen seuranta

   Sitten vain seuraamaan kuinka kulkee. Taitaa olla elämänsä kunnossa.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   433
   1879
  3. Rakastan sinua työkaverini

   Niin rakastan vaikka kuinka yritän kieltää tunteeni. Aina mielessä.
   Ikävä
   65
   1678
  4. Millä kirjaimella alkaa

   voitko kertoa millä kirjaimelle kaivattusi alkaa. Entä sinä?
   Ikävä
   55
   1186
  5. Lähes 6 miljoonaa Ukrainalaista on vapautunut Kiovan oligarkkien orjuudesta demokraattisesti

   Vaalit jotka sinetöivät vapaan kansan synnyn Ukrainaan Nato johtoisen oligarkki orjuuden alta. Ihmiset ova onnellisia orjuuden päättymisestä , paitsi
   Maailman menoa
   434
   1180
  6. Tietysti ihastuin sinuun

   Olet mies minulle luotu
   Ikävä
   67
   1088
  7. Yrität parannella ulkonäköäsi

   vaikka se ei paremmaksi muutu. 🤦‍♂️
   Tunteet
   84
   1057
  8. Kerroin kaverille

   Että olen rakastunut sinuun. Se vastasi, että eihän siihen saa rakastua! Sanoin, että no miks ei, ihminenhän se hänkin on.
   Ikävä
   34
   1039
  9. Onko kaivattusi tumma vai vaalea

   Onko hän pitkä vai lyhyt?
   Ikävä
   65
   965
  10. Kuka höperö uskoo

   Joihinkin kaksoisliekkeihin ja telepatioihin? Samaa sarjaa kuin kaikki erityisherkkyydet ja enkeliterapiat. Täyttä huuhaata.
   Ikävä
   95
   912
  Aihe