Toimeentulotuki ja sähkölasku

Anonyymi

Hyvittävät vain 45e sähkölaskusta, vaikka en tuhlaa sähköä ja käytän vain ns minimin niin lasku on 100e. Sais alkaa vähä nousemaan tuo raja, on nimittäin sähkön hintakin 6xkertaistunut tässä puolessa vuodessa!!!

123

1362

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kyseessä on vain väliaikainen tilanne, joka korjaantuu, kun menet töihin.

  • Anonyymi

   Yhden hengen talouteen 45 euroa pitäisi riittää. Minulla sähkölasku on 29-33 euroa kuukaudessa. Minulla on normaalit kodinkoneet käytössä liesi, pesukone, tiskikone ja tv, pöytätietokone ym.

   • Anonyymi

    Kuinka suuri osuus 45€:sta aiheutuu asunnon sähkölämmityksestä?!


   • Anonyymi

   • Anonyymi

   • Anonyymi

    Oletko nyt ihan varma, että tuo on noin? Minua laskuttaa kaksi eri puljua. Toinen itse tuotteesta nimeltä sähkö, eli just siitä, millä sähköllä toimivat vehkeet toimivat, esimerkiksi pakastin, liesi, kännykkä.
    Toinen laskuttaja on sähkönsiirrosta huolehtiva yhtiö. Ja kun vertaa näiden kahden laskuttajan yhteissummaa mitä nyt viimeksi tulleista laskuista on, sanotaan vaikka puolen vuoden takaiseen tilanteeseen, tekisi mieli kirkua, että tuplahinta-
    Itse käyn nollasopparilla töissä. Onneksi tunteja on jonkin verran, että jotenkin pärjää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sähkölämmitys korvataan asumiskuluissa https://www.kela.fi/toimeentulotuki-asumismenot

    Ei korvata kokonaan


  • Anonyymi

   Varoitus kaikille!
   Suurin osa toimeentulotukilaissa säädetyistä tuista on ns. pakottavaa lain säädäntöä eli viranomaisella eli Kelalla ei ole mitään harkintavaltaa noiden tukien maksamiseen. Kela on siis velvollinen panemaan toimeen toimeentulotukilaissa säädettyjen tukien maksamisen. Jotkut ja varsin harvat lainkohdat antavat Kelalle harkintavaltaa mutta useimmat kohdat eivät. Kela näyttää kuvittelevan että sillä on jonkinlainen yleinen harkintavalta mutta ei sellaista ole olemassa ja pakottavia lain säännöksiä ei voi ohittaa harkintavallalla, jos niin tehdään niin kyseessä ei ole harkintavalta vaan harkittu mielivalta.
   Toimeentulotukilain 2. luvun 7b§:ssä sanotaan:
   "Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:"
   "1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot;"
   Tuossa 1 kohdassa mainittuja menoja voidaan kohtuullistaa 2. momentissa kerrotulla tavalla.
   Sen sijaan kohtien 2-7
   "2) taloussähköstä aiheutuvat menot;
   3) kotivakuutusmaksu;
   4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot;
   5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot;
   6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen;
   7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot."
   Siis kohtien 2-7 mukaisia menoja tuo 2. momentti ei koske ja niitä ei laki anna kohtuullistaa vaan ne on huomioitava tarpeellisen suuruisena eikä laki anna Kelalle valtaa arvioida tuon tarpeen suuruuttakaan. Eli yksikään Kelan kohtiin 2-7 kohdistuva normi ei perustu lakiin joten "pataan" tulee hallinto-oikeudessa Kela-paralle jos jo noita syntyneitä menoja jälkikäteen kohtuullistetaan.
   Lainkohta löytyy tuolta:
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P7b
   Jokainen lukutaitoinen voi todeta ettei harkintavaltaa ole.

   Hyvät ihmiset, älkää tyytykö Kelan mielivaltaisiin päätöksiin vaan valittakaa niistä ja jos Kela häviää niin tehkää rikosilmoitus sillä se on ainoa tapa saada mielivalta loppumaan. Laillisuusvalvojille ei kannatta kannella koska heidän puolueettomuus on varsin kyseenalaista eivätkä he puutu Kelan virkailijoiden toimesta esitettyyn lakiin perustumattomaan neuvontaan ja ilmiselviin valheisiin.

   Kela sortaa asiakkaitaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Noita tapoja ei opeteta pyhäkoulussa eikä niistä kerrota hyvän käytöksen kirjassa. Ne eivät ole ihmisten tapoja saati virkamiesten.
   Viranomaisen toiminta ei voi perustua tahallisiin laittomiin päätöksiin, asioiden vääristelyyn asiakkaan vahingoksi, asiakkaalle valehteluun eikä puutteelliseen ja virheelliseen neuvontaan. Monet Kelan ohjeet on lain vastaisia ja niiden perusteet perustuvat röyhkeään lain sisällöstä ja tarkoituksesta valehteluun asiakkaan vahingoksi. Laittomat ohjeet on virkarikokseen yllyttämistä ja järjestäytynyttä virkarikollisuutta.
   Viranomaisten kaiken toiminnan tulee perustua lakiin ja myös käytäntöjen tulee olla selkeitä, läpinäkyviä ja ennakoitavia. Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan viranomainen voi käyttää toimivaltaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on lain mukaan määritelty tai tarkoitettu käytettäväksi. Viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapaukseen sovellettavan lain tavoitteisiin.

   Virkamies on kansan palvelija mutta Kelan palvelusväki käyttäytyy usein todella röyhkeästi, sellaista ei tarvitse sietää.

   Kelan harjoittama terrori toimeentulotukiasiakkaita kohtaan on jatkunut jo yli 5 vuotta, sen on loputtava.
   PS
   Jakakaa tätä ilosanomaa kaikille netissä, toreilla ja ihan joka paikassa missä liikuttekin ja varsinkin siellä missä ette liiku. Myös Kelan virkamiehet näyttävät olevan tiedottomia noinkin yksinkertaisesta asiasta että kaiken viranomaistoiminnan on perustuttava tarkoin lakiin, ei laittomiin ohjeisiin.

   • Anonyymi

    "Suurin osa toimeentulotukilaissa säädetyistä tuista on ns. pakottavaa lain säädäntöä eli viranomaisella eli Kelalla ei ole mitään harkintavaltaa noiden tukien maksamiseen. Kela on siis velvollinen panemaan toimeen toimeentulotukilaissa säädettyjen tukien maksamisen."

    Valetta. Toimeentulotuen maksamiselle on tietyt ehdot.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Suurin osa toimeentulotukilaissa säädetyistä tuista on ns. pakottavaa lain säädäntöä eli viranomaisella eli Kelalla ei ole mitään harkintavaltaa noiden tukien maksamiseen. Kela on siis velvollinen panemaan toimeen toimeentulotukilaissa säädettyjen tukien maksamisen."

    Valetta. Toimeentulotuen maksamiselle on tietyt ehdot.

    "Toimeentulotuen maksamiselle on tietyt ehdot."
    Nimen omaan noin ja ne ehdot on säädetty laissa eikä Kelalla ole harkintavaltaa niiden suhteen. Suurin ongelma on se että Kelan ohjeet ja laki on ristiriidassa keskenään, se tuottaa tahallisia laittomia päätöksiä pilvin pimein.
    Esim. tuo sähkönormi 45 €/kk ei perustu lakiin vaan mielivaltaan koska tuollaista valtakunnallista normia ei voida asettaa koska siitä ei ole säädetty laissa eikä laki anna Kelalle harkintavaltaa asettaa tuollaista normia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Toimeentulotuen maksamiselle on tietyt ehdot."
    Nimen omaan noin ja ne ehdot on säädetty laissa eikä Kelalla ole harkintavaltaa niiden suhteen. Suurin ongelma on se että Kelan ohjeet ja laki on ristiriidassa keskenään, se tuottaa tahallisia laittomia päätöksiä pilvin pimein.
    Esim. tuo sähkönormi 45 €/kk ei perustu lakiin vaan mielivaltaan koska tuollaista valtakunnallista normia ei voida asettaa koska siitä ei ole säädetty laissa eikä laki anna Kelalle harkintavaltaa asettaa tuollaista normia.

    "Nimen omaan noin ja ne ehdot on säädetty laissa eikä Kelalla ole harkintavaltaa niiden suhteen."

    Nimenomaan noin, mutta edelleenkin tukien maksaminen perustuu Kelan harkintaan, joka pohjautuu em. ehtoihin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Nimen omaan noin ja ne ehdot on säädetty laissa eikä Kelalla ole harkintavaltaa niiden suhteen."

    Nimenomaan noin, mutta edelleenkin tukien maksaminen perustuu Kelan harkintaan, joka pohjautuu em. ehtoihin.

    Suurin osa on puhdasta matematiikkaa, harkintaa ei saisi olla muissa asioissa kun niissä joissa laki antaa harkintavaltaa. Harkintavallan väärinkäyttö on harkittua mielivaltaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suurin osa on puhdasta matematiikkaa, harkintaa ei saisi olla muissa asioissa kun niissä joissa laki antaa harkintavaltaa. Harkintavallan väärinkäyttö on harkittua mielivaltaa.

    Ei Kela päätå kenenkään tuensaamisesta automaattisesti, ilman harkintaa. Laki ei salli automaattisia tukipäätöksiä

    Jokaisen päätöksen pitää perustua Kelan tekemään arvioon siitä, onko henkilöllä oikeus saada kyseistä tukea.
    Puhdas matematiikkakaan ei
    yksin riitä, ellei ole tiedossa kaikkia tukeen vaikuttavia tekijöitä. Se kaikki edellyttää virkailijan harkintaa, ettei syntyisi harkitsemattomia päätöksiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei Kela päätå kenenkään tuensaamisesta automaattisesti, ilman harkintaa. Laki ei salli automaattisia tukipäätöksiä

    Jokaisen päätöksen pitää perustua Kelan tekemään arvioon siitä, onko henkilöllä oikeus saada kyseistä tukea.
    Puhdas matematiikkakaan ei
    yksin riitä, ellei ole tiedossa kaikkia tukeen vaikuttavia tekijöitä. Se kaikki edellyttää virkailijan harkintaa, ettei syntyisi harkitsemattomia päätöksiä.

    Kela ei voi mielivaltaisesti harkita että 45€/kk riittää sähkölaskuun jos laskun määrä on suurempi. Joten tuota sähkönormia ei voi käyttää toimeentulotuen alentamiseen erääntyneen laskun osalta. Ei tuota normia voida käyttää tulevankaan toimeentulotuen alentamiseen koska päätöstä ei voida tehdä kun vain sille ajalle kun tukea on haettu. Sähkönormi ei sovellu edes perseen pyyhkimiseen koska... no jokainen ymmärtää tuon ettei normia voida käyttää laillisesti mihinkään.


   • Anonyymi

    Pyrkivät selkeästi säätämään sosiaalisissa menoissa. Liekö ohjeistaneet ylempää valtion hallinnossa. Nyky Suomessa perusoikeudet ei toteudu käytännössä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kela ei voi mielivaltaisesti harkita että 45€/kk riittää sähkölaskuun jos laskun määrä on suurempi. Joten tuota sähkönormia ei voi käyttää toimeentulotuen alentamiseen erääntyneen laskun osalta. Ei tuota normia voida käyttää tulevankaan toimeentulotuen alentamiseen koska päätöstä ei voida tehdä kun vain sille ajalle kun tukea on haettu. Sähkönormi ei sovellu edes perseen pyyhkimiseen koska... no jokainen ymmärtää tuon ettei normia voida käyttää laillisesti mihinkään.

    "Jos taloussähkömenot

    • ylittävät vähäisesti Kelan normin, hyväksytään lasku kokonaisuudessaan.
    • ylittävät huomattavasti Kelan normin, soitetaan asiakkaalle ja kysytään asiakkaan selvitystä suuresta sähkönkulutuksesta ennen hakemuksen tai laskun käsittelyä.

    Jos menoa ei selvitysten perusteella voida hyväksyä kokonaisuudessaan tai selvitystä suuresta sähkönkulutuksesta ei saada, sähkömenot kohtuullistetaan Kelan normin mukaisiksi.

    Kohtuullisuusarvioinnissa on aina huomioitava, että hakija ei voi vaikuttaa sähkönsiirto- tai perusmaksuihin. Kun asiakkaalta on kerran selvitetty, että perusteita korkeammille taloussähkömenoille ei ole ja sähkölaskut edelleen pysyvät kohtuuttoman suurina, jatketaan sähkömenojen kohtuullistamista."

    https://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf#page83

    Samaa asiaa (45€/kk) on käsitelty aiemminkin:

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/14673984/toimeentulotuki-ja-sahkolasku


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jos taloussähkömenot

    • ylittävät vähäisesti Kelan normin, hyväksytään lasku kokonaisuudessaan.
    • ylittävät huomattavasti Kelan normin, soitetaan asiakkaalle ja kysytään asiakkaan selvitystä suuresta sähkönkulutuksesta ennen hakemuksen tai laskun käsittelyä.

    Jos menoa ei selvitysten perusteella voida hyväksyä kokonaisuudessaan tai selvitystä suuresta sähkönkulutuksesta ei saada, sähkömenot kohtuullistetaan Kelan normin mukaisiksi.

    Kohtuullisuusarvioinnissa on aina huomioitava, että hakija ei voi vaikuttaa sähkönsiirto- tai perusmaksuihin. Kun asiakkaalta on kerran selvitetty, että perusteita korkeammille taloussähkömenoille ei ole ja sähkölaskut edelleen pysyvät kohtuuttoman suurina, jatketaan sähkömenojen kohtuullistamista."

    https://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf#page83

    Samaa asiaa (45€/kk) on käsitelty aiemminkin:

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/14673984/toimeentulotuki-ja-sahkolasku

    Tuossa on Kelan lakiin perustumaton ohje jolla hallinto-oikeus pyyhkii persaustaan kun se hyväksyy vain lain mukaisen toiminnan kuten perustuslain 2§:ssä sanotaan.
    Kela nostaa nuo omat ohjeensa lain yläpuolelle ja nuo ohjeen tekijät pitää saada vastuuseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuossa on Kelan lakiin perustumaton ohje jolla hallinto-oikeus pyyhkii persaustaan kun se hyväksyy vain lain mukaisen toiminnan kuten perustuslain 2§:ssä sanotaan.
    Kela nostaa nuo omat ohjeensa lain yläpuolelle ja nuo ohjeen tekijät pitää saada vastuuseen.

    Laki ei edes tunne tuollaista taloussähkön kohtuullistamismenettelyä joka Kelassa on käytössä
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P7b
    Kohtuullistaminen voi kohdistua ainoastaan asumiskuluihin ja niihinkin vain erikseen 2 momentissa säädetyllä tavalla (määräaika) ei taloussähkölaskuun.


   • Anonyymi

    "...otetaan tarpeellisen suuruisina..."

    Eli ei laissakaan sanota, että sähkökasku tulisi maksaa ehdottomasti, ilman ylärajaa.

    Jos pitäisi, niin sittenhän toimeentulotuella kustannettaisiin naapurinkin sähköt (ml. sähköauto), kasvilamppujen kuluttama sähkö ja kryptovaaluuttojen louhintaan menevä sähkö jne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "...otetaan tarpeellisen suuruisina..."

    Eli ei laissakaan sanota, että sähkökasku tulisi maksaa ehdottomasti, ilman ylärajaa.

    Jos pitäisi, niin sittenhän toimeentulotuella kustannettaisiin naapurinkin sähköt (ml. sähköauto), kasvilamppujen kuluttama sähkö ja kryptovaaluuttojen louhintaan menevä sähkö jne.

    "Eli ei laissakaan sanota, että sähkökasku tulisi maksaa ehdottomasti, ilman ylärajaa."
    Ei sanota mutta sanotaan että tarpeellisen suuruisena.
    Tarpeen suuruus on sähkölaskun määrä eli juuri sen verran sen laskun maksamiseen tarvitaan, millä perusteella se edes voisi olla joku muu summa? Ei Kelalla ole jälki- eikä etukäteen valtaa päättää tuosta tarpeen suuruudesta, sähköä on käytetty ja käytetään sen verran kun tarvitaan. Ja kun sähkö kallistuu niin tarve suurenee.

    Ei siellä laissa sanota etteikö sähköä saisi käyttää naapurin sähköauton lataukseen kasvilamppuihin ja kryptovaluuttojen louhintaan jne.
    Eikä laki anna Kelalle edes oikeutta vaatia kertomaan sitä mihin sähköä on käytetty.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "...otetaan tarpeellisen suuruisina..."

    Eli ei laissakaan sanota, että sähkökasku tulisi maksaa ehdottomasti, ilman ylärajaa.

    Jos pitäisi, niin sittenhän toimeentulotuella kustannettaisiin naapurinkin sähköt (ml. sähköauto), kasvilamppujen kuluttama sähkö ja kryptovaaluuttojen louhintaan menevä sähkö jne.

    Viranomaisten kaiken toiminnan tulee perustua lakiin ja myös käytäntöjen tulee olla selkeitä, läpinäkyviä ja ennakoitavia. Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan viranomainen voi käyttää toimivaltaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on lain mukaan määritelty tai tarkoitettu käytettäväksi. Viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapaukseen sovellettavan lain tavoitteisiin.

    Mihin lakiin nuo normit perustuu kun ei mistään laista niitä löydy?

    Ei löydy muuten hallinto-oikeuden päätöksiäkään ja syy siihen saattaa olla ettei Kela-paskiaisella ole kanttia päästää asiaa oikeuteen vaan se hyväksyy asiaa koskevat oikaisuvaatimukset ja kusettaa muita laittomilla normeillaan entiseen tapaan. Valittakaa noista kohtuullistamispäätöksistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Eli ei laissakaan sanota, että sähkökasku tulisi maksaa ehdottomasti, ilman ylärajaa."
    Ei sanota mutta sanotaan että tarpeellisen suuruisena.
    Tarpeen suuruus on sähkölaskun määrä eli juuri sen verran sen laskun maksamiseen tarvitaan, millä perusteella se edes voisi olla joku muu summa? Ei Kelalla ole jälki- eikä etukäteen valtaa päättää tuosta tarpeen suuruudesta, sähköä on käytetty ja käytetään sen verran kun tarvitaan. Ja kun sähkö kallistuu niin tarve suurenee.

    Ei siellä laissa sanota etteikö sähköä saisi käyttää naapurin sähköauton lataukseen kasvilamppuihin ja kryptovaluuttojen louhintaan jne.
    Eikä laki anna Kelalle edes oikeutta vaatia kertomaan sitä mihin sähköä on käytetty.

    Kyse olikin perusteluista, miksi kyseistä normia käytetään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Viranomaisten kaiken toiminnan tulee perustua lakiin ja myös käytäntöjen tulee olla selkeitä, läpinäkyviä ja ennakoitavia. Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan viranomainen voi käyttää toimivaltaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on lain mukaan määritelty tai tarkoitettu käytettäväksi. Viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapaukseen sovellettavan lain tavoitteisiin.

    Mihin lakiin nuo normit perustuu kun ei mistään laista niitä löydy?

    Ei löydy muuten hallinto-oikeuden päätöksiäkään ja syy siihen saattaa olla ettei Kela-paskiaisella ole kanttia päästää asiaa oikeuteen vaan se hyväksyy asiaa koskevat oikaisuvaatimukset ja kusettaa muita laittomilla normeillaan entiseen tapaan. Valittakaa noista kohtuullistamispäätöksistä.

    "Mihin lakiin nuo normit perustuu kun ei mistään laista niitä löydy?"

    Laki kertoo, että sähkölasku huomioidaan "tarpeellisen
    suuruisena", joka antaa Kelalle mahdollisuuden soveltaa.

    Soveltaminen tapahtuu keskimääräisen sähkönkulutuksen mukaan, jonka mukaan määräytyy Kelan käyttämä "normi".

    Ei laissa sanota, etteikö Kela voisi tai saisi normiaan käyttää. Jos asiassa olisi jotain laitonta, olisi siihen puututtu jo vuosia sitten: https://keskustelu.suomi24.fi/t/14673984/toimeentulotuki-ja-sahkolasku

    Koska keskimääräiset sähkölaskut tulevana talvena nousevat, nousee myös Kelan käyttämä "normi".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Mihin lakiin nuo normit perustuu kun ei mistään laista niitä löydy?"

    Laki kertoo, että sähkölasku huomioidaan "tarpeellisen
    suuruisena", joka antaa Kelalle mahdollisuuden soveltaa.

    Soveltaminen tapahtuu keskimääräisen sähkönkulutuksen mukaan, jonka mukaan määräytyy Kelan käyttämä "normi".

    Ei laissa sanota, etteikö Kela voisi tai saisi normiaan käyttää. Jos asiassa olisi jotain laitonta, olisi siihen puututtu jo vuosia sitten: https://keskustelu.suomi24.fi/t/14673984/toimeentulotuki-ja-sahkolasku

    Koska keskimääräiset sähkölaskut tulevana talvena nousevat, nousee myös Kelan käyttämä "normi".

    Tuo "tarpeellisen suuruisena" ei tarkoita Kelan kusetustarvetta vaan asiakkaan sähköntarvetta. Laki ei anna tuossa mitään "soveltamisvaltaa" tarpeen suhteen.

    Kelan keksimä normi on euromääräinen ja valtakunnassa on varsin erilaisia sähkön hintoja joten se tarve ei tarkoittaisi samaa määrää sähköä kaikille.

    "Koska keskimääräiset sähkölaskut tulevana talvena nousevat, nousee myös Kelan käyttämä "normi"."
    Ei ole asumisnormitkaan juuri nousseet ja samana on pysynyt myös tuo sähkönormi vuodesta 2017.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Mihin lakiin nuo normit perustuu kun ei mistään laista niitä löydy?"

    Laki kertoo, että sähkölasku huomioidaan "tarpeellisen
    suuruisena", joka antaa Kelalle mahdollisuuden soveltaa.

    Soveltaminen tapahtuu keskimääräisen sähkönkulutuksen mukaan, jonka mukaan määräytyy Kelan käyttämä "normi".

    Ei laissa sanota, etteikö Kela voisi tai saisi normiaan käyttää. Jos asiassa olisi jotain laitonta, olisi siihen puututtu jo vuosia sitten: https://keskustelu.suomi24.fi/t/14673984/toimeentulotuki-ja-sahkolasku

    Koska keskimääräiset sähkölaskut tulevana talvena nousevat, nousee myös Kelan käyttämä "normi".

    Laki antaa valtaa tai sitten ei anna, normikusetusvaltaa se ei Kelalle anna.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo "tarpeellisen suuruisena" ei tarkoita Kelan kusetustarvetta vaan asiakkaan sähköntarvetta. Laki ei anna tuossa mitään "soveltamisvaltaa" tarpeen suhteen.

    Kelan keksimä normi on euromääräinen ja valtakunnassa on varsin erilaisia sähkön hintoja joten se tarve ei tarkoittaisi samaa määrää sähköä kaikille.

    "Koska keskimääräiset sähkölaskut tulevana talvena nousevat, nousee myös Kelan käyttämä "normi"."
    Ei ole asumisnormitkaan juuri nousseet ja samana on pysynyt myös tuo sähkönormi vuodesta 2017.

    "Tuo "tarpeellisen suuruisena" ei tarkoita Kelan kusetustarvetta vaan asiakkaan sähköntarvetta. Laki ei anna tuossa mitään "soveltamisvaltaa" tarpeen suhteen."

    Ja asiakkaan "tarve" voi olla vaikka OL3:n verran.

    Jos asunnossa on sähkölämmitys, niin asiakkaan pitää mitoittaa sisälämpötila ja mm. kuuman veden käyttö varallisuutensa mukaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Tuo "tarpeellisen suuruisena" ei tarkoita Kelan kusetustarvetta vaan asiakkaan sähköntarvetta. Laki ei anna tuossa mitään "soveltamisvaltaa" tarpeen suhteen."

    Ja asiakkaan "tarve" voi olla vaikka OL3:n verran.

    Jos asunnossa on sähkölämmitys, niin asiakkaan pitää mitoittaa sisälämpötila ja mm. kuuman veden käyttö varallisuutensa mukaan.

    "Ja asiakkaan "tarve" voi olla vaikka OL3:n verran."
    Teoriassa kyllä mutta käytännössä ei.

    En tiedä kuinka paljon noita sähkölaskun kohtuullistamiskusetuksen kohteeksi joutuneita nyt on mutta varmaan jo vuoden vaihteessa paljon enemmän.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Suurin osa toimeentulotukilaissa säädetyistä tuista on ns. pakottavaa lain säädäntöä eli viranomaisella eli Kelalla ei ole mitään harkintavaltaa noiden tukien maksamiseen. Kela on siis velvollinen panemaan toimeen toimeentulotukilaissa säädettyjen tukien maksamisen."

    Valetta. Toimeentulotuen maksamiselle on tietyt ehdot.

    Eikös kela ole joku epämääräinen korruptiokeskittymä, jossa rahaa jaetaan muualtatulleille epämääräisille porukoille.
    Kela ei ole mikään luotettava toimia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Nimen omaan noin ja ne ehdot on säädetty laissa eikä Kelalla ole harkintavaltaa niiden suhteen."

    Nimenomaan noin, mutta edelleenkin tukien maksaminen perustuu Kelan harkintaan, joka pohjautuu em. ehtoihin.

    !ihin ehtoihin, esittäisittekö ne ehdot ensiksi, sitten voitte jatkaa huuteluanne, kun esitätte ne EHDOT. KIITOS.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Jos taloussähkömenot

    • ylittävät vähäisesti Kelan normin, hyväksytään lasku kokonaisuudessaan.
    • ylittävät huomattavasti Kelan normin, soitetaan asiakkaalle ja kysytään asiakkaan selvitystä suuresta sähkönkulutuksesta ennen hakemuksen tai laskun käsittelyä.

    Jos menoa ei selvitysten perusteella voida hyväksyä kokonaisuudessaan tai selvitystä suuresta sähkönkulutuksesta ei saada, sähkömenot kohtuullistetaan Kelan normin mukaisiksi.

    Kohtuullisuusarvioinnissa on aina huomioitava, että hakija ei voi vaikuttaa sähkönsiirto- tai perusmaksuihin. Kun asiakkaalta on kerran selvitetty, että perusteita korkeammille taloussähkömenoille ei ole ja sähkölaskut edelleen pysyvät kohtuuttoman suurina, jatketaan sähkömenojen kohtuullistamista."

    https://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf#page83

    Samaa asiaa (45€/kk) on käsitelty aiemminkin:

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/14673984/toimeentulotuki-ja-sahkolasku

    Tässä suoralainaus laista, perustuslain 2§ 3mom. "Julkisen vallan KÄYTÖN (Käyttöä on myös kansalaista koskevien päätöksien teko) tulee perustua (HUOM, tulee PERUSTUA) lakiin".

    Sitten "Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:"
    "1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot;"

    "2) taloussähköstä aiheutuvat menot;"

    Niin esittäisittekö tuosta pykälästä kohdan, jossa taloussähkö, A) voidaan normittaa, B) voidaan käyttää harkintaa taikka määrittää paljonko sähköä saa mennä, koitokset etukäteen valaisemisesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Laki ei edes tunne tuollaista taloussähkön kohtuullistamismenettelyä joka Kelassa on käytössä
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P7b
    Kohtuullistaminen voi kohdistua ainoastaan asumiskuluihin ja niihinkin vain erikseen 2 momentissa säädetyllä tavalla (määräaika) ei taloussähkölaskuun.

    Ehei, eipä voida, lue laki yleisestä asumistuesta ja SEN 9§ jossa sanotaan selkeästi, että asumismenoihin kuuluu vuokra ja vesimaksu, muuta tuossa pykälässä ei ole.

    Vasta 10§ on, mutta koskee ainoastaa vastikkeita.

    Laitan kohta pätkän laista yleisestä asumistuesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "...otetaan tarpeellisen suuruisina..."

    Eli ei laissakaan sanota, että sähkökasku tulisi maksaa ehdottomasti, ilman ylärajaa.

    Jos pitäisi, niin sittenhän toimeentulotuella kustannettaisiin naapurinkin sähköt (ml. sähköauto), kasvilamppujen kuluttama sähkö ja kryptovaaluuttojen louhintaan menevä sähkö jne.

    Se on voi voi, minkäs laille mahdat, äänestä paremmin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ehei, eipä voida, lue laki yleisestä asumistuesta ja SEN 9§ jossa sanotaan selkeästi, että asumismenoihin kuuluu vuokra ja vesimaksu, muuta tuossa pykälässä ei ole.

    Vasta 10§ on, mutta koskee ainoastaa vastikkeita.

    Laitan kohta pätkän laista yleisestä asumistuesta.

    Tässä lupaamani, 10§ seuraavaksi, MUTTA KIINNITTÄKÄÄ HUOMIO, ETTEI 9§ ole VIITETTÄ 10§.

    "9 § (29.12.2016/1533)
    Hyväksyttävät asumismenot

    ------>>>>>!!!!Vuokra-asunnossa asuvan ruokakunnan asumismenoiksi hyväksytään vuokra ja erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Erikseen maksettavina vesimaksuina otetaan huomioon 17 euroa henkilöä kohden kuukaudessa ja lämmityskustannuksina 38 euroa kuukaudessa ensimmäiseltä henkilöltä ja sen jälkeen 13 euroa jokaista lisähenkilöä kohden!!!!!<<<<<------

    Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan asumismenoiksi hyväksytään asunnon hoito- ja rahoitusmenot. Osakeasunnon hoitomenoiksi hyväksytään vastike sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Vesimaksut ja lämmityskustannukset otetaan huomioon 1 momentin mukaisina.

    !!!!Muun omistusasunnon kuin osakeasunnon hoitomenoiksi hyväksytään:
    Ruokakunnan koko henkeä Huomioon otettava hoitomeno euroa/kk
    1 89
    2 107
    3 135
    4 159

    Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, muun omistusasunnon kuin osakeasunnon hoitomenoja korotetaan 49 euroa jokaista neljä henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

    Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuja lämmityskustannuksia sekä 3 ja 4 momentissa mainittuja hoitomenoja korotetaan 4 prosenttia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa ja 8 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

    Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan rahoitusmenoiksi hyväksytään asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista 73 prosenttia. Asumisoikeusasunnon menoiksi hyväksytään 73 prosenttia asumisoikeuden hankkimiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista. Edellä mainittujen lainojen on oltava valtion, hyvinvointialueen, kunnan, seurakunnan tai julkisen valvonnan alaisen luottotoimintaa harjoittavan laitoksen myöntämiä. (8.7.2022/557)" lainaus päättyy.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä lupaamani, 10§ seuraavaksi, MUTTA KIINNITTÄKÄÄ HUOMIO, ETTEI 9§ ole VIITETTÄ 10§.

    "9 § (29.12.2016/1533)
    Hyväksyttävät asumismenot

    ------>>>>>!!!!Vuokra-asunnossa asuvan ruokakunnan asumismenoiksi hyväksytään vuokra ja erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Erikseen maksettavina vesimaksuina otetaan huomioon 17 euroa henkilöä kohden kuukaudessa ja lämmityskustannuksina 38 euroa kuukaudessa ensimmäiseltä henkilöltä ja sen jälkeen 13 euroa jokaista lisähenkilöä kohden!!!!!<<<<<------

    Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan asumismenoiksi hyväksytään asunnon hoito- ja rahoitusmenot. Osakeasunnon hoitomenoiksi hyväksytään vastike sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Vesimaksut ja lämmityskustannukset otetaan huomioon 1 momentin mukaisina.

    !!!!Muun omistusasunnon kuin osakeasunnon hoitomenoiksi hyväksytään:
    Ruokakunnan koko henkeä Huomioon otettava hoitomeno euroa/kk
    1 89
    2 107
    3 135
    4 159

    Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, muun omistusasunnon kuin osakeasunnon hoitomenoja korotetaan 49 euroa jokaista neljä henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

    Edellä 1 ja 2 momentissa mainittuja lämmityskustannuksia sekä 3 ja 4 momentissa mainittuja hoitomenoja korotetaan 4 prosenttia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa ja 8 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

    Omistusasunnossa asuvan ruokakunnan rahoitusmenoiksi hyväksytään asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista 73 prosenttia. Asumisoikeusasunnon menoiksi hyväksytään 73 prosenttia asumisoikeuden hankkimiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista. Edellä mainittujen lainojen on oltava valtion, hyvinvointialueen, kunnan, seurakunnan tai julkisen valvonnan alaisen luottotoimintaa harjoittavan laitoksen myöntämiä. (8.7.2022/557)" lainaus päättyy.

    Tähän lisää, lukekaa lainkirjoittajan oppaasta viitteen käytöstä, eli kun viitataan määrättyyn lakiin ja pykälään, voidaan viitattua kohtaa käyttää ja jos viitatussa pykälässä viitataan toiseen pykälään, voidaan tätä pykälä käyttää jatkumona.

    Eli toimeentulotukilaissa viitataan lakiin yleisestä asumistuesta ja sen 9§, niin voidaan käyttää, MUTTEI VIITATA saman lain 10§ eli tarkoittaa sitä, että tuota 9§ voidaan ainoastaan käyttää ja koska 9§:ä ei ole jatkumoa 10§, niin sitä ei voida käyttää, koska laissa toimeentulotuessa ei ole viitettä 10§.

    Liika epäselvästi sanottuako?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei Kela päätå kenenkään tuensaamisesta automaattisesti, ilman harkintaa. Laki ei salli automaattisia tukipäätöksiä

    Jokaisen päätöksen pitää perustua Kelan tekemään arvioon siitä, onko henkilöllä oikeus saada kyseistä tukea.
    Puhdas matematiikkakaan ei
    yksin riitä, ellei ole tiedossa kaikkia tukeen vaikuttavia tekijöitä. Se kaikki edellyttää virkailijan harkintaa, ettei syntyisi harkitsemattomia päätöksiä.

    Ehei, luehan uudelleen laki toimeentulotuesta.

    Ainoastaan harkinnanvaraista on toimeentulotuen LISÄKSI MYÖNNETTÄVÄT.

    Näin laissa, tulee kohta tähän kommenttiin lisäyksenä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ehei, luehan uudelleen laki toimeentulotuesta.

    Ainoastaan harkinnanvaraista on toimeentulotuen LISÄKSI MYÖNNETTÄVÄT.

    Näin laissa, tulee kohta tähän kommenttiin lisäyksenä.

    Lisäys kuten luvattiin, lue ja opi, ainoa harkinnanvaraisuus nuolitettu kohta, "6 § (29.12.2005/1218)

    Toimeentulotuen määräytyminen

    Toimeentulotuen määrä on tämän lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 §:ssä tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä.

    7 § (29.12.2005/1218)

    Perustoimeentulotuki

    Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot, sen mukaan kuin jäljempänä erikseen säädetään.

    7 a § (26.6.2015/815)

    Perusosa

    Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

    7 c § (29.12.2005/1218)

    Täydentävä toimeentulotuki

    Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

    1) muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä

    2) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ====>>>>tarpeelliseksi harkitut menot<<<<====.

    13 § (3.11.2000/923)

    Ehkäisevä toimeentulotuki

    Kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea 1 §:n 2 momentissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

    Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

    3 luku

    Menettely toimeentulotukiasioissa

    14 § (26.6.2015/815)

    Toimeentulotuen hakeminen

    Toimeentulotukihakemus tehdään Kansaneläkelaitokselle, jonka tulee tehdä hakemuksen perustella päätös perustoimeentulotuesta. Hakemuksen siirtämisestä kunnan käsiteltäväksi säädetään 14 d §:ssä.

    Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.

    Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään perustoimeentulotukea koskevasta päätöksestä. (9.12.2016/1107)

    14 a § (26.6.2015/815)

    Toimeentulotuen myöntäminen

    Perustoimeentulotuen myöntää hakemuksesta Kansaneläkelaitos Suomessa oleskelevalle hakijalle tai perheelle. Kansaneläkelaitoksen on kohdennettava perustoimeentulotukea maksaessaan kustannukset siihen kuntaan, jonka alueella hakija tai perhe vakinaisesti oleskelee.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lisäys kuten luvattiin, lue ja opi, ainoa harkinnanvaraisuus nuolitettu kohta, "6 § (29.12.2005/1218)

    Toimeentulotuen määräytyminen

    Toimeentulotuen määrä on tämän lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 §:ssä tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä.

    7 § (29.12.2005/1218)

    Perustoimeentulotuki

    Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot, sen mukaan kuin jäljempänä erikseen säädetään.

    7 a § (26.6.2015/815)

    Perusosa

    Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

    7 c § (29.12.2005/1218)

    Täydentävä toimeentulotuki

    Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

    1) muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä

    2) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ====>>>>tarpeelliseksi harkitut menot<<<<====.

    13 § (3.11.2000/923)

    Ehkäisevä toimeentulotuki

    Kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea 1 §:n 2 momentissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

    Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

    3 luku

    Menettely toimeentulotukiasioissa

    14 § (26.6.2015/815)

    Toimeentulotuen hakeminen

    Toimeentulotukihakemus tehdään Kansaneläkelaitokselle, jonka tulee tehdä hakemuksen perustella päätös perustoimeentulotuesta. Hakemuksen siirtämisestä kunnan käsiteltäväksi säädetään 14 d §:ssä.

    Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.

    Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään perustoimeentulotukea koskevasta päätöksestä. (9.12.2016/1107)

    14 a § (26.6.2015/815)

    Toimeentulotuen myöntäminen

    Perustoimeentulotuen myöntää hakemuksesta Kansaneläkelaitos Suomessa oleskelevalle hakijalle tai perheelle. Kansaneläkelaitoksen on kohdennettava perustoimeentulotukea maksaessaan kustannukset siihen kuntaan, jonka alueella hakija tai perhe vakinaisesti oleskelee.

    Huomatkaa tärkein kohta on tämä ja tämä kohta määrää kelan toimintatavan ja viitteenä perustuslain 2§ 3mom. "Julkisen vallan käyttö TULEE PERUSTUA LAKIIN (julkisen vallan käyttöä on päätöksien teko, ynm ynm.)

    Laki toimeentulotuesta 6§ "Toimeentulotuen määräytyminen

    Toimeentulotuen määrä on tämän lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus.".

    Eli laki jo määrittelee menot, EI KELA VOI ENÄÄN MÄÄRITELLÄ MENOJEN SUURUUTTA, vaan vasta kun laki antaa siihen oikeuden, kuten on asumismenot, viite vain ja AINOASTAAN lakiin yleisestä asumistuesta ja sen 9§, ei siis 10 pykälään, eli tarkoittaa sitä, että kela ei voi määritellä asumismenojakaan, koska 9§ ainoa määritys on VUOKRA, lämmitysmenot ja vesimaksu.

    Piste


  • Anonyymi

   KELA-tili on paras maahanmuuttajapesueelle ja vasemmistolle, eikä ikinä tarvitse töissä käydä.

   Kela:n sähkö on markkinoiden halvin ja maksupalvelu samassa. Me otettiin koko paketti ja keskitettiin kaikki maksut. Todella hyvä sellainen kansalaisen tilitoimisto, ei tartte itte miettiä ja laskee.

   Vielä kilpailutetaan....

   KELA-synnytys
   KELA-ruoka
   KELA-vesi
   KELA-bussi
   KELA-24xlaatikko kaljaa joka pv
   KELA-vaatteet
   KELA-auto
   KELA-kannab is
   KELA-kärryytys tupakit joka pv
   KELA-asunto
   KELA-sairaala
   KELA-apteekki
   KELA-hammas
   KELA-taksi
   KELA-vuokra
   KELA-matkat
   KELA -ajokortti
   KELA- polkupyörät
   KEla-rokotteet
   KELA-hautaus

   • Anonyymi

    Listalta unohtui

    KELA-banaanilaatikko
    KELA-pesukoneenasennus
    KELA-peruutuslaki


   • Näihin pitäis saada todisteita. Mutut eivät riitä.

    Ja voihan mamu olla rikaskin. Omilla louvoilla kaikki ostettu?

    Tosin rikas ei perusturvaa tarvitse. Ainoastaan terveydenhuollon.


  • Anonyymi

   Eli valitusta vaan menemään, ja hallintooikeuteen asti jos 45e pidetään rajana kelassa? mulla jo usean vuoden leikattu.. aina maksavat vain 45e vaikka sähkölasku pyörii 60-100e paikkeilla ja nyt nousee huimasti enempi koska 8snt-> 25snt kwh..

   • Anonyymi

    Miksi sinun sähkölaskut on 60 - 100 euroa?

    Omani laskut tällä hetkellä ovat 33 - 35 euroa/kk. Kulutus n 100kwh/kk


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi sinun sähkölaskut on 60 - 100 euroa?

    Omani laskut tällä hetkellä ovat 33 - 35 euroa/kk. Kulutus n 100kwh/kk

    Selittäisikö eron esim. asunnon lämmitysmuoto (kaukolämpö vs. sähkölämmitys)?


   • Anonyymi

    Lasku 2kk välein tuolla summalla?


  • Anonyymi

   Toimeentulotuessa ei ole rajaa sähkölaskun suuruuteen, vaan siellä hyväksytyt asumismenot katsotaan kokonaisuutena. Tähän kuuluu siis vuokra, sähkö, vesi ja kotivakuutus. Esim. itsellä on varsin edullinen vuokra, mutta sähkölämmitys ja lämminvesivaraaja ja Kela on maksanut sähköt tähän asti aina kokonaisuudessaan. Tässä myös on huomioitu talvella suuremmat sähkölaskut, jotka vievät asumismenot yli tuon kohtuullisen rajan, koska se tasoittuu kesäkuukausilla kun sähköä ei kulu lämmitykseen lainkaan.

   Tuleva talvi kuitenkin mietityttää, jos en ennen sitä työllisty ja vaikka työllistyisinkin, koska tulevilla sähkön hinnoilla 32m2 kokosein yksiön sähkölasku kuukaudessa huitelee siellä 300€ korvilla.

   Hyväksytyt asumismenot vaihtelevat kuntakohtaisesti ja voit tarkistaa vuoden 2022 taulukon täältä:

   https://beta.kela.fi/documents/20124/410315/asumismenojen-rajat-toimeentulotuessa-2022.pdf/20f83a4f-a153-0f2e-12d4-63be1d1ff837?t=1638954038707

   • Anonyymi

    Ainiin ja vielä lisäyksenä, että jos tuota tukea sähkölaskuun tai muihin asumismenoihin ei voi noiden rajojen puitteissa saada, niin sitä voi koittaa saada ennaltaehkäisevänä toimeentulotukena kunnalta (ei siis Kelalta) ja toimeentulotukihamusta tehdessä lopussa on kenttä tätä varten, jolloin Kela välittää tiedot suoraan kunnalle. Voit toki hakea sitä myös erikseen suoraan kunnalta.


   • Anonyymi

    Kotivakuutus? 20 vuotta vanha tv runkopatja ja kämänen sohva. Niitähän kannattaakin vakuutella


  • Tuossa tais olla Lintilän haastattelu.

   Puhui asumistukien korottamisesta. Toiv korottavat inflaation verran eikä mitään kolmen prosentin juttuja.

   • Anonyymi

    Korotus on korotus vaikka pienempikin, indeksikorotushan siihen joka tapauksessa tulee. Myös toimeentulotukeen tulee indeksikorotus ja ellei siihen normiin tule samaa korotusta kun asumistukeen ei asumistuen korotus hyödytä toimeentulotuen saajia.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Korotus on korotus vaikka pienempikin, indeksikorotushan siihen joka tapauksessa tulee. Myös toimeentulotukeen tulee indeksikorotus ja ellei siihen normiin tule samaa korotusta kun asumistukeen ei asumistuen korotus hyödytä toimeentulotuen saajia.

    Tää just ois hyvä pienituloisille jotka eivät toimeentulotukea saa. Koska sosku maksaa heidän sähkölaskut.

    Korotus sais olla luokkaa 8 - 10 % , koska inflaatio laukkaa kuin meikeläisen entinen ravihevonen. 😃


   • Anonyymi kirjoitti:

    Korotus on korotus vaikka pienempikin, indeksikorotushan siihen joka tapauksessa tulee. Myös toimeentulotukeen tulee indeksikorotus ja ellei siihen normiin tule samaa korotusta kun asumistukeen ei asumistuen korotus hyödytä toimeentulotuen saajia.

    Onhan niitä muitakin kanavia kuin asumistuet. Pää asia että vähävaraisia tuetaan. He eivät ole sössineet, ovat tässä uhreja.


   • Anonyymi

    Toivottavasti lakkauttaisivat koko asumistuen, sillä sen avulla sijoittajat maksavat asuntolainojaan.

    Muutenkin vääristää vuokramarkkinoita, koska asumistuki määrittää alimman vuokratason.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toivottavasti lakkauttaisivat koko asumistuen, sillä sen avulla sijoittajat maksavat asuntolainojaan.

    Muutenkin vääristää vuokramarkkinoita, koska asumistuki määrittää alimman vuokratason.

    Sun persees pitäis lakkauttaa


   • Anonyymi
    Timmyy kirjoitti:

    Onhan niitä muitakin kanavia kuin asumistuet. Pää asia että vähävaraisia tuetaan. He eivät ole sössineet, ovat tässä uhreja.

    "Pää asia että vähävaraisia tuetaan. He eivät ole sössineet, ovat tässä uhreja."

    Ovat ihan hyvää hyvyyttään juopotelleet pikavippien turvin ja siinä sivussa pilanneet terveytensä ja menettäneet luottotietonsa. Varsinaisia uhreja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Toivottavasti lakkauttaisivat koko asumistuen, sillä sen avulla sijoittajat maksavat asuntolainojaan.

    Muutenkin vääristää vuokramarkkinoita, koska asumistuki määrittää alimman vuokratason.

    No ei toi ajatus täysin tuulesta temmattu ole. Entä jos asumistuen sijaan annettaisiin muuta lisää. Pienituloisille. Esim 80 % nykyisistä asumistuki menoista. Se ohjaisi muuttamaan halvempaan asumiseen. Kun ei vuokralaista asuntoon niin alkaa vuokra tippumaan. Tää vois toimia vaikka itse sanon. 😆


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Pää asia että vähävaraisia tuetaan. He eivät ole sössineet, ovat tässä uhreja."

    Ovat ihan hyvää hyvyyttään juopotelleet pikavippien turvin ja siinä sivussa pilanneet terveytensä ja menettäneet luottotietonsa. Varsinaisia uhreja.

    "Ovat ihan hyvää hyvyyttään juopotelleet pikavippien turvin ja siinä sivussa pilanneet terveytensä ja menettäneet luottotietonsa. Varsinaisia uhreja."

    Ihanko KAIKKI asumistuensaajat on toimineet noin?
    Näyttöä pitäis olla, muuten valehtelet


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ovat ihan hyvää hyvyyttään juopotelleet pikavippien turvin ja siinä sivussa pilanneet terveytensä ja menettäneet luottotietonsa. Varsinaisia uhreja."

    Ihanko KAIKKI asumistuensaajat on toimineet noin?
    Näyttöä pitäis olla, muuten valehtelet

    99%:ia pilaa kaikkien maineen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toivottavasti lakkauttaisivat koko asumistuen, sillä sen avulla sijoittajat maksavat asuntolainojaan.

    Muutenkin vääristää vuokramarkkinoita, koska asumistuki määrittää alimman vuokratason.

    Eli haluat tuhansia ihmisiä asumaan kadulle mukaanlukien lapsiperheitä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eli haluat tuhansia ihmisiä asumaan kadulle mukaanlukien lapsiperheitä.

    Mites tällee: Asumistuki menoihin menee x määrä rahaa. Tästä summasta maksetaan 80 prosenttia erinäisinä lisätukina. Valtio säästää tuon 20 pinnaa ja se on paljon.

    Eikä kadulle jouduta. Ihmiset vaan etsivät edullisempia asuntoja ja yhteiskunnan rahojen lypsäjät eli sijoittajat joutuvat laskemaan hintojaan. Kaikki voittaa.


   • Anonyymi
    Timmyy kirjoitti:

    Mites tällee: Asumistuki menoihin menee x määrä rahaa. Tästä summasta maksetaan 80 prosenttia erinäisinä lisätukina. Valtio säästää tuon 20 pinnaa ja se on paljon.

    Eikä kadulle jouduta. Ihmiset vaan etsivät edullisempia asuntoja ja yhteiskunnan rahojen lypsäjät eli sijoittajat joutuvat laskemaan hintojaan. Kaikki voittaa.

    Eihän asumistukea muutenkaan koskaan lasketa koko vuokrasta.
    On olemassa hyväksymistaulukot vuokransuuruudesta ja sen lisäksi omavastuuosuus.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eihän asumistukea muutenkaan koskaan lasketa koko vuokrasta.
    On olemassa hyväksymistaulukot vuokransuuruudesta ja sen lisäksi omavastuuosuus.

    Mä tarkoitin että tuet lakkautetaan. Mut ihmisille jotka olisivat oikeutettuja as tukeen saisivat jonkin verran jotain korvausta lisää.

    Mut tätä tukea maksettaisiin vain 80 prosenttia siitä mitä meni aikaisemmin as tukiin. Valtio säästäisi tuon 20 pinnaa ja se on iso raha.

    Tämä taas ajaisi etsimään huokeampaa vuokraa ja keskimäärin vuokrat tippuisivat. Kaikki voittaa paitsi asunto sijoittaja joka koijaa yhteiskunnan varoja. Eli hyvä homma olisi.


   • Anonyymi
    Timmyy kirjoitti:

    Mä tarkoitin että tuet lakkautetaan. Mut ihmisille jotka olisivat oikeutettuja as tukeen saisivat jonkin verran jotain korvausta lisää.

    Mut tätä tukea maksettaisiin vain 80 prosenttia siitä mitä meni aikaisemmin as tukiin. Valtio säästäisi tuon 20 pinnaa ja se on iso raha.

    Tämä taas ajaisi etsimään huokeampaa vuokraa ja keskimäärin vuokrat tippuisivat. Kaikki voittaa paitsi asunto sijoittaja joka koijaa yhteiskunnan varoja. Eli hyvä homma olisi.

    Myös asuntojen hinnat tippuisivat, joten nyt vuokralla asuvilla olisi paremmat mahdollisuudet ostaa oma asunto.

    Parempi lyhentää omaa, kuin sijoittajan lainaa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Myös asuntojen hinnat tippuisivat, joten nyt vuokralla asuvilla olisi paremmat mahdollisuudet ostaa oma asunto.

    Parempi lyhentää omaa, kuin sijoittajan lainaa.

    Juu. Kuhan saadaan vuokrat tippumaan. Nyt niihin ja asumistukeen menee aivan liian paljon. Artisti maksaa.


   • Anonyymi
    Timmyy kirjoitti:

    Mä tarkoitin että tuet lakkautetaan. Mut ihmisille jotka olisivat oikeutettuja as tukeen saisivat jonkin verran jotain korvausta lisää.

    Mut tätä tukea maksettaisiin vain 80 prosenttia siitä mitä meni aikaisemmin as tukiin. Valtio säästäisi tuon 20 pinnaa ja se on iso raha.

    Tämä taas ajaisi etsimään huokeampaa vuokraa ja keskimäärin vuokrat tippuisivat. Kaikki voittaa paitsi asunto sijoittaja joka koijaa yhteiskunnan varoja. Eli hyvä homma olisi.

    Ja minä sanoin että valtio laskee jo nyt omavastuuksia 20% joten sun idean mukaan se kasvaisi 40%iin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja minä sanoin että valtio laskee jo nyt omavastuuksia 20% joten sun idean mukaan se kasvaisi 40%iin.

    40 tuntuu liialta. 20 niin ihmisillä olisi Ok luukku ja halvemmalla. Asunto sijoittaja ei konkkaa tee. Vielä tekevät voittoa, tosin vähemmän.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja minä sanoin että valtio laskee jo nyt omavastuuksia 20% joten sun idean mukaan se kasvaisi 40%iin.

    Max 30..


   • Anonyymi
    Timmyy kirjoitti:

    Mä tarkoitin että tuet lakkautetaan. Mut ihmisille jotka olisivat oikeutettuja as tukeen saisivat jonkin verran jotain korvausta lisää.

    Mut tätä tukea maksettaisiin vain 80 prosenttia siitä mitä meni aikaisemmin as tukiin. Valtio säästäisi tuon 20 pinnaa ja se on iso raha.

    Tämä taas ajaisi etsimään huokeampaa vuokraa ja keskimäärin vuokrat tippuisivat. Kaikki voittaa paitsi asunto sijoittaja joka koijaa yhteiskunnan varoja. Eli hyvä homma olisi.

    Mitä valuuttaa tuo pinna on?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Mitä valuuttaa tuo pinna on?

    Heh. Oli sit pakko mainita tuo! :)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toivottavasti lakkauttaisivat koko asumistuen, sillä sen avulla sijoittajat maksavat asuntolainojaan.

    Muutenkin vääristää vuokramarkkinoita, koska asumistuki määrittää alimman vuokratason.

    Ihan totta. Voisivat myös lopettaa keskiluokan köyhille vuokra asuntojen myynnin, koska yrittävät rikastua nopeasti, mikä näky vuokran hinnassa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli haluat tuhansia ihmisiä asumaan kadulle mukaanlukien lapsiperheitä.

    Ensimmäisen talven jälkeen puhutaan enää sadoista


  • Anonyymi

   A-studiossa joku tyttö puheli taas pehmoisia.

   Tyttöakka selitti samaan aikaan, että energian hinnannousua pitää kompensoida pienituloisille mutta että energian hinnannousua ei voi yleisesti korvata, koska se lisää energian kysyntää. Toimittelijanplanttu ei tietenkään kysynyt (ymmärtämättömyyttään?), että miksi se tuki joillekin köyhille ei lisäisi energiankulutusta mutta muiden ihmisten osalta lisäisi...

   Kyllä on surkealla tasolla keskusteluohjelmat älyllisesti nykyään.

   • Anonyymi

    Oliko studiossa asiantuntijana perustuslakimies?


   • Anonyymi

    Ei siellä A-studiossa ollut mitään "tyttöä", vaan kovapalkkainen ekonomisti, joka selitti markkinatalouden toimintaa sähkön hinnan noustessa.

    Jos sähkön hintaa kaikille painetaan veronalennuksilla alas, se johtaa sähkön kulutuksen kasvamiseen tai sähkön säästötoimenpiteiden perumiseen. Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet käyttävät silloin sähköä huolettomammin, kun sähkölaskusta ei tarvitse huolestua. Esimerkiksi yritys saattaa ottaa käyttöön aiempaa runsaammin sähköä käyttävän tuotantoprosessin, jolloin sähkön kysyntä kasvaa, mikä sitten kuitenkin nostaa sähkön hintaa. Eli lopputuloksena sähköveron alennus joko leikkaa valtion verotuloja tai nostaa sähköyhtiöiden voittoja, tai molempia.

    Jos sen sijaan köyhälle annetaan tukea suuremmasta sähkölaskusta selviämiseen, hän ei sen takia lisää sähkön käyttöä ainakaan merkittävästi, koska rahat ovat muutenkin tiukalla.

    Pitkäaikatyötön


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei siellä A-studiossa ollut mitään "tyttöä", vaan kovapalkkainen ekonomisti, joka selitti markkinatalouden toimintaa sähkön hinnan noustessa.

    Jos sähkön hintaa kaikille painetaan veronalennuksilla alas, se johtaa sähkön kulutuksen kasvamiseen tai sähkön säästötoimenpiteiden perumiseen. Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet käyttävät silloin sähköä huolettomammin, kun sähkölaskusta ei tarvitse huolestua. Esimerkiksi yritys saattaa ottaa käyttöön aiempaa runsaammin sähköä käyttävän tuotantoprosessin, jolloin sähkön kysyntä kasvaa, mikä sitten kuitenkin nostaa sähkön hintaa. Eli lopputuloksena sähköveron alennus joko leikkaa valtion verotuloja tai nostaa sähköyhtiöiden voittoja, tai molempia.

    Jos sen sijaan köyhälle annetaan tukea suuremmasta sähkölaskusta selviämiseen, hän ei sen takia lisää sähkön käyttöä ainakaan merkittävästi, koska rahat ovat muutenkin tiukalla.

    Pitkäaikatyötön

    Niinpä, teorioissa elävät näkee kaiken numerokäyrinä eikä ihmisinä.

    Se sanoi "elämme inflaatioympäristössä". Tiesitkö sinä eläväsi inflaatioympäristössä?

    Minä luulin eläväni ihmisten pikkukaupungissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä, teorioissa elävät näkee kaiken numerokäyrinä eikä ihmisinä.

    Se sanoi "elämme inflaatioympäristössä". Tiesitkö sinä eläväsi inflaatioympäristössä?

    Minä luulin eläväni ihmisten pikkukaupungissa.

    "Minä luulin eläväni ihmisten pikkukaupungissa."

    Ja sielläkö ei inflaatio vaikuta? Mikä on käyttämänne rahayksikkö?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Minä luulin eläväni ihmisten pikkukaupungissa."

    Ja sielläkö ei inflaatio vaikuta? Mikä on käyttämänne rahayksikkö?

    Ei vaikuta kun perslaki, rahayksikkö in banaanilaatikko


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Minä luulin eläväni ihmisten pikkukaupungissa."

    Ja sielläkö ei inflaatio vaikuta? Mikä on käyttämänne rahayksikkö?

    Tarkoitin että ekonomistin maailman kuva on "inflaatioympäristö" mutta minun maailmankuva on "pikkukunta".

    Erona siis on virtuaali vastaan todellisuus.

    Todellisuuteen kuuluu puita, kukkia, peltoja, metsää, taloja, ihmisiä,
    Virtuaaliin kuuluu netti, tilastot, pörssit, excelkäyrät ,

    Virtuaali katoaa, todellisuus pysyy.
    Virtuaalille sadismi on helppoa, mutta tuomio tulee todellisuudessa ja todellisista seurauksista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tarkoitin että ekonomistin maailman kuva on "inflaatioympäristö" mutta minun maailmankuva on "pikkukunta".

    Erona siis on virtuaali vastaan todellisuus.

    Todellisuuteen kuuluu puita, kukkia, peltoja, metsää, taloja, ihmisiä,
    Virtuaaliin kuuluu netti, tilastot, pörssit, excelkäyrät ,

    Virtuaali katoaa, todellisuus pysyy.
    Virtuaalille sadismi on helppoa, mutta tuomio tulee todellisuudessa ja todellisista seurauksista.

    "Tarkoitin että ekonomistin maailman kuva on "inflaatioympäristö" mutta minun maailmankuva on "pikkukunta"."

    Ja liittyikö TV-ohjelma talouteen vai
    ympäristöön?

    Kyllä moni ekonomikin asuu maaseutumaisemissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinpä, teorioissa elävät näkee kaiken numerokäyrinä eikä ihmisinä.

    Se sanoi "elämme inflaatioympäristössä". Tiesitkö sinä eläväsi inflaatioympäristössä?

    Minä luulin eläväni ihmisten pikkukaupungissa.

    "Se sanoi "elämme inflaatioympäristössä". Tiesitkö sinä eläväsi inflaatioympäristössä?"

    On tuosta inflaatiosta ollut juttua erityisen paljon koko vuoden, joten kyllä voin sanoa tienneeni. Sen takiahan tämän kuun alusta tehtiin ylimääräinen indeksitarkistus. Hyvä niin, sillä käyttämäni S-kaupat nostivat juuri äskettäin ruokien hintoja oikein merkittävästi. Eräskin tuote kallistui 17 %.

    Koulutetut ihmiset joutuvat käyttämään puheessaan erikoisia termejä, jotta mm. näistä kansantalouden ilmiöistä voidaan keskustella. Ei siitä mitään vaaraa ole, kunhan eivät unohdu niiden sekaan.

    Pitkäaikatyötön


  • Joo. Mäkin tiedän yhden guben jolla paljon sijoitus asuntoja. Kymmeniä. Vuokrat niin korkealla kuin mahdollista. Laskee että minkä verran porukka tukea saa ja vuokrat sen mukaan.

   Mut moni tukea tarvitsee. Ilman sitä porukka ei oikeesti pärjää. Siis mitä tilalle?

   • Anonyymi

    Matalamnat vuokrat, koska sijoittajien olisi pakko vuokrata siihen hintaan, minkä verran ihmisillä on vara maksaa.


  • Anonyymi

   Oma vuokranantaja ilmoitti että nostaa vuokraa samantien kun asumistuet nousee. On tämä vaan hieno bisnes herroille!!!!

   • Anonyymi

    Niin juuri, ei ssumistukien poisto laske vuokria. Monet pitää asuntoja mieluummin tyhjänä vuosia kuin laskevat vuokraa. Katsokaa itse vuokraovicomista.


  • Anonyymi

   Kyllä tuossa herää kysymys, että mihin sulla kuuluu tähän aikaan vuodesta noin paljon sähköä. 45 €/kk pitäisi kyllä yksinasuvalla riittää sähköön. Omat sähkökuluni ovat nyt kesällä olleet n.50€/kk, kahden hengen taloudessa, jossa emme ole erityisemmin säästäneet.

   • Anonyymi

    Kyseessä siis täyssähkölämmitetty vanhempi paritalon puolikas ja ihan peruskodinkoneet on säännöllisessä käytössä. Millainen sähkösopimus sulla on?


   • Anonyymi

    Kylppärin lattialämmitykseen ja vanhoihin likaisiin, jäätä täynnä oleviin kylmälaitteisiin menee paljon sähköä.

    Ja tietty kukkalamput vie sähköä, että höpöyrtit kasvaa.


  • Anonyymi

   Asumistukiin ei puututa koska liina moni vastustaa sitä, asumistuen saajat ja vuokranantajat ovat enemmistö.

  • Anonyymi

   Sain varmasta lähteestä tietoa että asumistukia nostetaan 8% lokakuussa. Tosin tuo syö toimeentulotuesta varmaan saman niin plusmiinus nolla, vuokraloordit hyötyy!

   • Anonyymi

    Oliko kyseessä banaanilaatikkomiesten tietotoimisto?


  • Anonyymi

   Vai pitäisi yhteiskunnan maksaa koko elämäsi?

   • Anonyymi

    Maksa verosi ja pidä turpasi kiinni, siinä sinun osa johon on tyydyttävä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maksa verosi ja pidä turpasi kiinni, siinä sinun osa johon on tyydyttävä.

    Maksan veroja työmarkkinatuesta 20%. Saan kyllä veronpalautusta yleensä enemmän kuin töissä on ollessani, kun noin liikaa vievät. Toimeentulotuesta sitten kuitenkin sen vähentävät, kyllä on on väärin! Toimeentulotukea eivät sentään verota.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maksan veroja työmarkkinatuesta 20%. Saan kyllä veronpalautusta yleensä enemmän kuin töissä on ollessani, kun noin liikaa vievät. Toimeentulotuesta sitten kuitenkin sen vähentävät, kyllä on on väärin! Toimeentulotukea eivät sentään verota.

    Alenna työmarkkinatuen ennakkopidätysprosenttia, niin ei muodostu vähennettävää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Alenna työmarkkinatuen ennakkopidätysprosenttia, niin ei muodostu vähennettävää.

    Niinhän se täytyy, en vaan ole viitsinyt


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niinhän se täytyy, en vaan ole viitsinyt

    Toisaalta sitten ei voisi siitäkään enää valittaa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisaalta sitten ei voisi siitäkään enää valittaa

    No joo mut nettotulot on kai laskettu toimeentulotuessa eli se ja sama, vaan yks kuujkaus jää ttt saamatta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maksan veroja työmarkkinatuesta 20%. Saan kyllä veronpalautusta yleensä enemmän kuin töissä on ollessani, kun noin liikaa vievät. Toimeentulotuesta sitten kuitenkin sen vähentävät, kyllä on on väärin! Toimeentulotukea eivät sentään verota.

    Joo, mutta jos maksat työmarkkinatuesta liian vähän veroja siten, että tilanne menee verojen osalta mätkyjen puolelle, toimeentulotuki ei enää mätkyjen aikaan korvaa sitä mätkyihin menevää summaa, ja se sama "ylimääräinen" raha on jo aiempana vuotena vähennetty sinulle kuuluvasta toimeentulotuesta.

    Suomeksi, jos hoidat asiat verotuksessa mätkyjen puolelle, silloin toimeentulotuen asiakkaana se tarkoittaa sinulle aina tappiota, koska olet edellisenä vuonna saanut liian vähän toimeentulotukea.


  • Anonyymi

   Kohta on kannattavampaa olla työtön pummi kuin käydä huonopalkkaisessa työssä. Tai se on jo nyt näin ja nyt kun tukia nostetaan ja sähkö yms nousee niin kuka viitsii käydä töissä..?=

   • Anonyymi

    Eikä pääse velkaantumaan työttömänä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikä pääse velkaantumaan työttömänä

    Mutta jos rohmuaa niitä pikavippejä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta jos rohmuaa niitä pikavippejä.

    Et saa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta jos rohmuaa niitä pikavippejä.

    Luotontarjoajat ovat nykyisin niin varovaisia ettei työttömänä lainaa enää saa.


   • Anonyymi

    Kohta… on ollut jo vuosia


  • Anonyymi

   Minkä sähköyhtiön hinta on jo 6 kertaistunut? Kinnoistaisi vaan. Suurimmat korotukset ovat tulossa syksyn/talven aikana.

   • Anonyymi

    Kyse on hintavaihteluista


  • Anonyymi

   omassa tapauksessa hinta on noussut hiljalleen.. ensin 3.9snt kwh, sitten 14.snt kwh ja nyt ilmoittivat että lokakuussa 44snt kwh. ei paljon naurata enää

   • Anonyymi

    Onpa ainakin hyvä syy hakeutua töihin


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onpa ainakin hyvä syy hakeutua töihin

    Aaivan, suomessahan onkin avoimia työpaikkoja n. 3 000 000 ja työttömiä n. 3 000 00, että ei kun töihin.

    Vai oliko se niin, että kouluttamattomille oli työpaikkoja, eli niitä jossa ei vaadita minkään luokan ammattikorttia 0.

    1 kortin vaativia 100

    2 tai useamman kortin vaativia jotain 2000 työpaikkaa eli tuossa mahdolliset.

    Tarkemmat tiedot saatte rekrytori.fi


  • Anonyymi

   :( laskut jää nyt maksamatta ja sosku ei auta. Varmaan loka marraskuussa katkeaa sähköt

  • Anonyymi

   Eläkeläisille pitäisi tulla suoraa tukea kohtuudella , nehän kotosalla ovat pitkän talven , tai meinaako hallitus laittaa nämä , pimeään ja kylmään kuolemaa odottelemaan.

  • Anonyymi

   Meillä sähkölaskut (2hengellä) olleet 30-70€ ja ikinä ei ole mitään Kelalta kysytty kulutuksesta. En edes tiennyt että on olemassa joku raja 45€/hlö tms.

   Tietääkö joku paljonko se maksimi sitten on 2/3/4 henkeä?

   Odotamme nimittäin kaksosia ja muutamme tietysti isompaan asuntoon.

   Jos joku todella pieni alaraja tuossa sähkössä /4henkeä niin sähkölämmitteiset omakoti-ja paritalot voi sitten ainakin unohtaa...

   • Anonyymi

    Ihan kohtuullinen sähkönkulutus teillä ollut, joten Kela hyväksynyt. Kyllä kannataa unohtaa sähkölämmitteiset omakoti-/paritalot, jos meinaatte Kelan tuilla elää ; ) Sähkön hinta tulee nousemaan moninkertaisesti ensi talvena.


  • Anonyymi

   Asumistuessa korvataan 42€/hlö lämmitykseen ja jokaisesta lisähenkilöstä 14€/kk

   Eli esim. 3 henkeä =70€

   Mutta toimeentulotuessa en tiedä millainen sähkölasku menee läpi.

  • Anonyymi

   Pummien pitää muuttaa kaukolämmön alueelle tai oltava takan varassa. Sähkö on liian kallista pummeille nyt.

  • Anonyymi

   Ei kukaan vissiin tiedä mikä se tämän hetken "kohtuullinen" Sähkön kulutus on per henkilö..Riippuu varmaan pärstäkertoimesta mikä Kelalle menee läpi ja mikä ei.

  • Anonyymi

   Ei kai se noi voi mennä? Että yhä hyvittävät vaan 45€ ja loput joutuu maksaa ite? Sähkö on kallistunu nii paljon et kai ne nyt nostaa tota kohtuullisen sähkön rajaa sitte kanssa

   • Anonyymi

    Kela nyt kuvittelee voivansa tehdä mitä haluaa ja tekeekin. Tuo 45€ varmasti muuttuu jos KAIKKI valittavat päätöksistä, hylättyyn oikaisuvaatimukseen ei pidä tyytyä vaan valittaa siitä hallinto-oikeuteen.


  • Anonyymi

   Kenellä muka riittää uusilla hinnoilla 45 euroa kuukauden sähköön

   • Anonyymi

    Se riittää hyvin säästeliäällä ihmisellä pienessä kerrostaloasunnossa.


  • Anonyymi

   Kela on ainakin näihin päiviin asti katsonut yksittäisen henkilön kohtuullisen sähkönkulutuksen määräksi 45 euroa kuukaudessa.

   Tosin nyt taitaa tulla sähkön hintojen korotusten johdosta muutosta tilanteeseen, luultavasti harkinnanvaraisesti.

   Ainakin tähän vuoteen asti tuo 45 euroa on riittänyt tavanomaisten kodin laitteiden käyttämiseen kohtalaisen hyvin. Vaan eipä tuon 45 euron rajan ylittäminen muuta tarvitse kuin jonkin laitteen jota käyttää usein ja joka käyttää useampia satoja watteja sähköä, silloin saa sähkölaskut helposti yli.

   Jos sähköllä on lisäksi lämmityskin, sitten tuo 45 euroa ei riitä alkuunkaan eikä varmasti missään, eikä varsinkaan tulevana talvena, nykyisten tietojen valossa. Jos sähkön hinta alkaa nousemaan 30-50 senttiä/kWh tasolle - tai jopa ylikin - siinä tulee jo laskua todella nopeasti vähäisemmälläkin sähkönkulutuksella.

  • Perehtyisin mielelläni tilanteeseesi tarkemmin. Ehkä onnistuisin jopa auttamaan - eli asia saattaisi olla sellainen, että se kannattaisi viedä hallinto-oikeuteen.
   www.vehmaskang

   • Kaikkien pitäisi viedä kaikki Kelan laittomien normien käyttäminen hallinto-oikeuteen, tuon hygieenisempää keinoa ei asiaan ole.


   • Anonyymi
    167-176 kirjoitti:

    Kaikkien pitäisi viedä kaikki Kelan laittomien normien käyttäminen hallinto-oikeuteen, tuon hygieenisempää keinoa ei asiaan ole.

    Kyllä vain, KAIKKIEN pitäisi viedä KAIKKI oikeuteen, sitten me voidaan kaikki alkaa lakimiehiksi ja kalenterit on täynnä työtä vuosikausiksi.

    Lakimiehenä me kaikki saadaan lisäksi todella hyvää palkkaa, Suomi rikastuu.


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Venäläislehti: Yli 260 000 miestä on lähtenyt venäjältä

   liikekannallepanon jälkeen. FSB raportoi, että 261 000 miestä lähti maasta keskiviikon ja lauantain välisenä aikana. Mahtaa olla vaikea löytää niitä
   Maailman menoa
   332
   4271
  2. Ex-huippumalli, juontaja Anne Kukkohovi paljastaa: "Olen tosi röyhkeä ja päivän päätteeksi..."

   Anne Kukkohovi on juontanut Koko Suomi -leipoo -ohjelmaa ammattimaisesti jo vuosia. Kansainvälisen uran tehnyt ex-huippumalli tunnustaa itsekin hämmäs
   Kotimaiset julkkisjuorut
   12
   2612
  3. Ymmärtääkö kaikki , että ydinsota on seuraava vaihe.

   Näin.. Ei ole mitään " Ukrainan sotaa " , jonka voisi rajata vain tuonne maantieteelliselle alueelle. Tähän sotaan ei tulla myöskään saamaan mitään
   Maailman menoa
   275
   2490
  4. Miksi "SUOMEN NUORISO" ajetaan suljetulle ?

   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ae1cec69-b2b9-4f9d-ae8e-da3b9178e6f4 En ymmärrä, mihin katosi minun nuoruuteni rento Suomi ? 80- ja 90- luvulla S
   Maailman menoa
   264
   2046
  5. Joel Harkimo ei ole tanssinut edes kapakassa "Mitä tuo urpo tuossa heiluu"

   Poliitikko ja yrittäjä Joel "Jolle" Harkimo tippui Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta. Harkimo pudotti tiukassa treenissä kiloja, mutta hänen "säkkimäise
   Kotimaiset julkkisjuorut
   65
   1438
  6. Miksi tapasinkaan sinua

   Olen tavattoman harmissani, kun koskaan törmäsin sinuun. Olisi paljon parempi, ettemme olisi koskaan nähneetkään toisiamme.
   Ikävä
   43
   1066
  7. Kyllä minä ihan rakastan sinua

   Vaikka todella hassuahan se on lähes vierasta rakastaa. En voi tälle mitään.
   Ikävä
   58
   988
  8. Oot leuhka

   ja ihan s***anan itteäs täynnä. En kyllä millään ymmärrä miksi. Oli ihan jees olo siihen asti taas että sun omahyväisen naaman näin. Kukaan toinen he
   Tunteet
   91
   972
  9. Anteeks rakas

   Eihän liekkisi muhun sammu ikinä Olet mun ainut onnenkipinä Matka tää on joskus kivinen Ja osaan olla raskas ihminen On päivä tää pilvinen Kun painaa
   Romantiikka
   190
   966
  Aihe