Kysymys syntisille uskoville

Anonyymi-ap

Voisiko joku syntinen uskova vastata tähän ongelmaan? Keitä ovat nämä pyhät jos Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen on syntinen? Sinähän sanot itseäsi ja toisia uskovia syntisiksi??? Niin kerro keitä nämä pyhät ovat!

Fil 1:1 "Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille."

Fil 4:21 "Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa."

Kol 1:4 "sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;"

1 Kor 6:2 "Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan?"

2 Kor 13:12 "Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen."

Ef 4:12 "tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,"

Apt 9:32 "Ja tapahtui, että Pietari, kiertäessään kaikkien luona, tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa."

Room 12:13" Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; "

2 Kor 8:4 "paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen;
9:1 Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille;
9:12 Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta,"

Ef 2:19 "Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
3:18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
5:3 Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -
6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;"

52

186

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   En voi vastata, koska en piehtaroi synnissä. Kristillisyydessä tavoitellaan ihan muuta. Ihan tavallinen uskonnottomuuskin on parempi.

   • Anonyymi

    Oletko kuullut uskovan sanovan itseään "nöyrästi" syntiseksi uskovaksi?
    Syntinen uskova on harhaoppi. Raamattu tuntee vain vanhurskaita ja
    pyhiä uskovia. Uskosta osaton ihminen on syntinen - uskova on pyhä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oletko kuullut uskovan sanovan itseään "nöyrästi" syntiseksi uskovaksi?
    Syntinen uskova on harhaoppi. Raamattu tuntee vain vanhurskaita ja
    pyhiä uskovia. Uskosta osaton ihminen on syntinen - uskova on pyhä.

    No ei kylläkään. Pyhät eivät tuomitsisi sillä niin tuomitaan kuin tuomitset. Eikä se teidän Jeesuskaan tuominnut vaan ymmärsi hyvien ihmisten olevan todella hyviä vaikka eivät häneen tai häntä uskoneetkaan. Kannattaisi välttää pappien oppeja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    No ei kylläkään. Pyhät eivät tuomitsisi sillä niin tuomitaan kuin tuomitset. Eikä se teidän Jeesuskaan tuominnut vaan ymmärsi hyvien ihmisten olevan todella hyviä vaikka eivät häneen tai häntä uskoneetkaan. Kannattaisi välttää pappien oppeja.

    Kyllä se lapsikastettu, joka on pesty puhtaaksi, on silloin syntinen, kun hän kehuu tekevänsä perisyntiä, eikä koskaan ole puhdas.
    Vesi ei oikein riitä synnin pesuun ja siksi on pysyttäydyttävä perisynnissä kiinni ja ajaa se kasteessa "sanojen mukaan" saatu Pyhä Henki sitten pois.
    Siinä synnissä kannetaan kuulema aatamin syntejä, ei omia. ja se on sitten periyntiä, kun alkaa himottamaan jotain, niin perisynnissähän on annettava myöten, eikä tehdä vastarintaa verille asti syntiä vastaan.
    Eli perisynti on luterilainen kirkkotapa elää muotuskonnon jumalankuvan mukaan, jota martti sanoittaa korvasyyhyssakramenttina omien korvaan.
    Siksihän eräs aikoinaan tunnettu saarnamies - kirkonpiiristä sanoi, että jos lakihenkisyys alkaa vaivata, eli Jumalan laki muistuttaa vaikka vieraasta akasta, niin hän ottaa pers'kännit, niin lakihenkisyys katoaa ja sammuneena voi maata.
    Muistattehan te tämän vanhan suomalaisen saarnamiehen puheen.


  • Anonyymi

   3Moos.11:44 Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta, ja joka olen teidän Jumalanne; olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. 3Moos.19:1-2 Herra puhui Moosekselle sanoen: Puhu kaikille israelilaisten seurakunnille ja sano heille: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. 3Moos.20:7-8 Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Ja noudattakaa minun käskyjäni ja ja pitääkää ne. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. 4Moos.15:37-41. 1Piet.1:16

   • Anonyymi

    Ihminen ei voi tehdä itsestään pyhää. Vain Jumala voi tehdä ihmisestä pyhän.

    Ef 5:25-27 "Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

    Heb 2:11 "Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,"
    13:12 "Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella."
    10:10 "Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan."

    1 Kor 6:11 "Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä."

    Jumala tekee jokaisesta Jeesuksen vastaan ottaneesta Häneen uskovasta ihmisestä pyhän.
    Hän pyhittää jokaisen uskovansa. "te olette vastaanottaneet peson". "Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi." Vain se, joka on pyhä voi olla pyhä ja pyhittyä. Vain pyhä voi elää pyhityselämää. Syntiseltä ihmiseltä tämä ei onnistu koska hänestä täytyy ensin tulla pyhä jotta hän voisi elää pyhää elämää.

    Jotta syntisestä ihmisestä voisi tulla pyhä, hänen tulee antaa itsensä sellaisenaan Jumalalle. Jumala sitten pyhittää hänet, ts. tekee hänestä pyhän.

    Ilm 22:11 "Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen"


  • Anonyymi

   Ilm.22:11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vahurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen.

  • Anonyymi

   Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu."

   ... synti, joka minussa ASUU!

   Mikä synti Paavalissa, hänen kirjoittaessaan, asuu?
   Siis - EI ASUNUT, vaan EDELLEEN ASUU!!

   PERISYNTI/SYNNIN JUURI!
   Niin kuin asuu kaikissa muissakin uskovissa ihmisissä.
   Synti pysyy lihassamme loppuun asti.
   Se ei meistä poistu tämän maallisen vaelluksemme aikana.
   Voi sanoa, että uskova ihminen on luopunut synnistä, mutta synti ei ole luopunut hänestä.
   Kun Paavali tämän tilan itsessään tunnustaa, kuinka ylipäätään kukaan voi kuvitella saavuttavansa täydellisen synnittömyyden tässä ajassa!?

   14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
   15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
   16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
   17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
   18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
   19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
   20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
   21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
   22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
   23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
   24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
   25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
   ( Room. 7)


   P. S. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 7.luvussa PREESENSISSÄ - EI IMPERFEKTISSÄ!

   s-seutulainen

   • Anonyymi

    Voisiko s-seutulainen vastata aloittajan kysymykseen!
    Keitä ovat pyhät, joita aloituksen Raamatun jakeissa mainitaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voisiko s-seutulainen vastata aloittajan kysymykseen!
    Keitä ovat pyhät, joita aloituksen Raamatun jakeissa mainitaan?

    "... ettei meidän jokapäiväisiä syntejämme lueta tuomioksemme, vaan omaksemme luetaan Kristuksen sovitustyön tähden hänen täydellinen puhtautensa ja pyhyyteensä."


    1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.
    ( Ef. 1:1)

    14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
    15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
    19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
    20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
    22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
    23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
    24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
    25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
    ( Room. 7)

    -

    >>Vain Kristuksen sovitustyö vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista (Room 8:2)...

    joka julistaa, että synnin palkka on kuolema.

    Mutta miten henkilökohtaisesti pääsemme Kristuksen sovitustyön osallisuuteen ja vapaudumme synnin ja kuoleman lain alaisuudesta?

    Se toteutuu silloin kun annamme Pyhän Hengen näyttää meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion ja synnyttää sydämessämme uskon Kristukseen.
    Uskon syntyessä Henki antaa meille elämän Kristuksen yhteydessä. Usko Kristukseen on Hengen laki (8:2), joka antaa elämän ja vapauttaa synnin ja kuoleman lain aiheuttamasta tuhosta.

    Olla Jeesuksessa Kristuksessa on samaa kuin uskoa häneen ja elää hänen yhteydessään hänen lapsenaan. Olla Kristuksessa on samaa kuin olla oksana viinipuussa, olla jäsenenä ruumiissa, olla lampaana Hyvän Paimenen laumassa, olla rakennuskivenä temppelissä.

    Kristuksessa olevan elämästä on kadotustuomio väistynyt. Mutta Kristuksen yhteydessä eläessämme myös lain vanhurskaus täyttyy meissä (Room 8:4). Se täyttyy siksi, ettei meidän jokapäiväisiä syntejämme lueta tuomioksemme, vaan omaksemme luetaan Kristuksen sovitustyön tähden hänen täydellinen puhtautensa ja pyhyyteensä.>>
    -
    ( Otelainaus: Olavi Peltola)

    s-seutulainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "... ettei meidän jokapäiväisiä syntejämme lueta tuomioksemme, vaan omaksemme luetaan Kristuksen sovitustyön tähden hänen täydellinen puhtautensa ja pyhyyteensä."


    1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.
    ( Ef. 1:1)

    14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
    15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
    19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
    20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
    22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
    23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
    24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
    25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
    ( Room. 7)

    -

    >>Vain Kristuksen sovitustyö vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista (Room 8:2)...

    joka julistaa, että synnin palkka on kuolema.

    Mutta miten henkilökohtaisesti pääsemme Kristuksen sovitustyön osallisuuteen ja vapaudumme synnin ja kuoleman lain alaisuudesta?

    Se toteutuu silloin kun annamme Pyhän Hengen näyttää meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion ja synnyttää sydämessämme uskon Kristukseen.
    Uskon syntyessä Henki antaa meille elämän Kristuksen yhteydessä. Usko Kristukseen on Hengen laki (8:2), joka antaa elämän ja vapauttaa synnin ja kuoleman lain aiheuttamasta tuhosta.

    Olla Jeesuksessa Kristuksessa on samaa kuin uskoa häneen ja elää hänen yhteydessään hänen lapsenaan. Olla Kristuksessa on samaa kuin olla oksana viinipuussa, olla jäsenenä ruumiissa, olla lampaana Hyvän Paimenen laumassa, olla rakennuskivenä temppelissä.

    Kristuksessa olevan elämästä on kadotustuomio väistynyt. Mutta Kristuksen yhteydessä eläessämme myös lain vanhurskaus täyttyy meissä (Room 8:4). Se täyttyy siksi, ettei meidän jokapäiväisiä syntejämme lueta tuomioksemme, vaan omaksemme luetaan Kristuksen sovitustyön tähden hänen täydellinen puhtautensa ja pyhyyteensä.>>
    -
    ( Otelainaus: Olavi Peltola)

    s-seutulainen

    etkö voinut sanoa omasta päästäsi mitään vaan kopioit tuon pitkän rämpsyn jostain peltolasta hah luulis sitä nyt omasta pyhyydestään osaavan kertoa ilman apurattaitakin !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    etkö voinut sanoa omasta päästäsi mitään vaan kopioit tuon pitkän rämpsyn jostain peltolasta hah luulis sitä nyt omasta pyhyydestään osaavan kertoa ilman apurattaitakin !

    Uskova ihminen on ITSESSÄÄN köyhä syntinen.
    Jeesuksessa Kristuksessa puhdas ja pyhä/vanhurskas.

    s-seutulainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskova ihminen on ITSESSÄÄN köyhä syntinen.
    Jeesuksessa Kristuksessa puhdas ja pyhä/vanhurskas.

    s-seutulainen

    >>>Uskova ihminen on ITSESSÄÄN köyhä syntinen.
    Jeesuksessa Kristuksessa puhdas ja pyhä/vanhurskas.<<<

    Onko uskova Jeesuksessa Kristuksessa vai itsessään
    (ilman Kristusta Jeesusta).

    Itsessään, omilla ansioillaan, oleva ihminen on aina syntinen.
    Sisällä Jeesuksessa Kristuksessa jokainen ihminen on vanhurskas ja pyhä.
    Tämä koska Jeesus on Jumala ja sisällä Jumalassa on vain vanhurskaita ja pyhiä
    Jumalan lapsia. Ja Jumalaan sisälle, sisälle vanhurskauteen ja pyhyyteen ei
    kukaan pääse kepulikonsteilla. Sinne on vain yksi tie: Jeesus Kristus ja Hänen
    ristinsä veri ja ruumiinsa uhri. Ilman


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "... ettei meidän jokapäiväisiä syntejämme lueta tuomioksemme, vaan omaksemme luetaan Kristuksen sovitustyön tähden hänen täydellinen puhtautensa ja pyhyyteensä."


    1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.
    ( Ef. 1:1)

    14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
    15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
    19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.
    20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.
    21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;
    22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
    23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
    24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
    25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
    ( Room. 7)

    -

    >>Vain Kristuksen sovitustyö vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista (Room 8:2)...

    joka julistaa, että synnin palkka on kuolema.

    Mutta miten henkilökohtaisesti pääsemme Kristuksen sovitustyön osallisuuteen ja vapaudumme synnin ja kuoleman lain alaisuudesta?

    Se toteutuu silloin kun annamme Pyhän Hengen näyttää meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion ja synnyttää sydämessämme uskon Kristukseen.
    Uskon syntyessä Henki antaa meille elämän Kristuksen yhteydessä. Usko Kristukseen on Hengen laki (8:2), joka antaa elämän ja vapauttaa synnin ja kuoleman lain aiheuttamasta tuhosta.

    Olla Jeesuksessa Kristuksessa on samaa kuin uskoa häneen ja elää hänen yhteydessään hänen lapsenaan. Olla Kristuksessa on samaa kuin olla oksana viinipuussa, olla jäsenenä ruumiissa, olla lampaana Hyvän Paimenen laumassa, olla rakennuskivenä temppelissä.

    Kristuksessa olevan elämästä on kadotustuomio väistynyt. Mutta Kristuksen yhteydessä eläessämme myös lain vanhurskaus täyttyy meissä (Room 8:4). Se täyttyy siksi, ettei meidän jokapäiväisiä syntejämme lueta tuomioksemme, vaan omaksemme luetaan Kristuksen sovitustyön tähden hänen täydellinen puhtautensa ja pyhyyteensä.>>
    -
    ( Otelainaus: Olavi Peltola)

    s-seutulainen

    Keitä ovat Raamatun mainitsemat vanhurskaat ja pyhät?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>>Uskova ihminen on ITSESSÄÄN köyhä syntinen.
    Jeesuksessa Kristuksessa puhdas ja pyhä/vanhurskas.<<<

    Onko uskova Jeesuksessa Kristuksessa vai itsessään
    (ilman Kristusta Jeesusta).

    Itsessään, omilla ansioillaan, oleva ihminen on aina syntinen.
    Sisällä Jeesuksessa Kristuksessa jokainen ihminen on vanhurskas ja pyhä.
    Tämä koska Jeesus on Jumala ja sisällä Jumalassa on vain vanhurskaita ja pyhiä
    Jumalan lapsia. Ja Jumalaan sisälle, sisälle vanhurskauteen ja pyhyyteen ei
    kukaan pääse kepulikonsteilla. Sinne on vain yksi tie: Jeesus Kristus ja Hänen
    ristinsä veri ja ruumiinsa uhri. Ilman

    >>Itsessään, omilla ansioillaan, oleva ihminen on aina syntinen.
    Sisällä Jeesuksessa Kristuksessa jokainen ihminen on vanhurskas ja pyhä.>>

    Niin, eiköhän juuri tätä tarkoittane tuo viestissäni oleva, vanhasta rukouskirjasesta "Katso Jeesukseen", joskus löytämäni hengellinen mietelmä.

    Muistaakseni se menee kirjasessa näin:
    "Itsessään köyhä syntinen, Jeesuksessa Kristuksessa puhdas ja pyhä.
    Se on uskon kaita tie."

    s-seutulainen


   • Anonyymi

    Jos synti sinussa asuu, ja perille ei pääse mitään epäpyhää, niin etkö uskokaan Golgatan täytettyy sovitustyöhön seutulainen?
    Jo Pietaria opetettiin liinavaatteen avulla, jossa oli hieman epäpuhdastasyötävää, että minkä Jumala on puhdistanut - sitä ei pidä saastaiseksi sanoa, ja opetuksen kohta oli uskontulleen kohta, jota tarkoittaen Pietaria opetettiin.
    Eikö se ole tullut raamatusta vastaan?
    Pelastus on Jumalantyö ja usko - on sitten Pyhän Hengen voimasta - armoistuimen edessä matkan tekoa.
    Syntiä tehden naulaamme siinä Kristusta uudelleen ristiin, se on mielestäni vierasta Herran omille


  • Anonyymi

   Vastaus aloittajalle:

   Nuo ovat Kristuksessa pyhiä syntisiä.

   Ihmisenä, itse uskovana olen syntinen, mutten tunnustakaan uskossani itseäni, vaan Jeesusta, joka on syntisten Vapahtaja, jumalattomain Vanhurskauttaja.

   Virsi 225: 1-8 🎵
   1. Jeesus, luona armopöydän
   sinut löydän,
   siinä mulla kyllin on.
   Siellä armo, rauha, ilo,
   siellä elo,
   sieltä löydän ravinnon.

   2. Siitä vuotaa lohdutusta,
   virvoitusta,
   jota sielu tarvitsee.
   Siitä kasvaa usko, tieto,
   voima, taito,
   joka mielen hallitsee.

   3. Armon pöytä, Jeesus rakas,
   olet paras,
   elämäni kuolosi.
   Haavasi on auki mulle,
   vaivatulle,
   voimani kun raukeni.

   4. Matkalla on ruokanani,
   juomanani
   ruumiisi ja veresi.
   Hengen nälkä kasvaa yhä,
   Herra pyhä,
   antimista pöytäsi.

   5. Tätä ruokaa syödessäni,
   juodessani
   orjan mieli katoaa.
   Tämän riemun rikkaudessa,
   runsaudessa
   oma puku putoaa.

   6. Tässä näyttää tahraiselta,
   saastaiselta
   kaikki oma hurskaus.
   Kristuksesta loistaa vastaan
   ainoastaan
   Isän suuri rakkaus.

   7. Mieltäni se liikuttakoon,
   opettakoon
   armon Herraa kiittämään.
   Sieluni se sulattakoon,
   taivuttakoon
   Jeesukseeni tyytymään.

   8. Kirkkaus ja voitto, valta
   kaikkialta
   olkoon yksin Kristuksen.
   Maa ja taivas luotuinensa
   Herrallensa
   riemuin tuokoon kiitoksen!
   🍞🍷

   • Anonyymi

    Pyhä on syntisen vastakohta.
    Syntinen on pyhän vastakohta.

    Uskosta osaton ihminen on syntinen.
    Uskova on pyhä. Näin se Raamatussa on.
    Sinä vetoat laulun sanoihin, Sekö on
    auktoriteettisi? Miksi ei Raamattu?

    Olet pyhä jos olet Jumalan pyhittämä.
    Jos et ole Jumalan pyhittämä, olet syntinen.


   • Anonyymi

    Jos tahdot päästä taivaaseen, sinun on välttämättä tultava pyhäksi.
    Syntiset eivät peri taivasten valtakuntaa eivätkä pääse taivaaseen.
    Vain vanhurskaat pyhät pelastuvat.

    1. Pietarin kirje:4:18 "Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä
    joutuukaan jumalaton ja syntinen?""

    Jumalaton ihminen on ihminen, jolla ei ole Jumalaa. Hänellä ei ole
    Kristusta Jeesusta, Jumalaa (Ef 2:11-12).
    Vanhurskas ihminen on Herraan Jeesukseen uskova pyhä.


   • Anonyymi

    >>>Ihmisenä, itse uskovana olen syntinen, mutten tunnustakaan uskossani itseäni, vaan Jeesusta, joka on syntisten Vapahtaja, jumalattomain Vanhurskauttaja.<<<

    Kun Jumala vanhurskauttaa sinut, olet vanhurskas.
    Kun syntinen vapahdetaan, hän vapautuu synneistään.
    Synneistä vapautettu on vanhurskautettu Jeesuksen oma.
    Vanhurskautettu on vanhurskas ja aina myös pyhä sillä
    jumala vanhurskauttaa ja pyhittää syntisen itselleen
    siinä silmänräpäyksessä kun syntinen tulee Herran
    luokse Hänen pelastettavakseen ja uskoo Jeesukseen.

    Uskoontulossa syntinen kuolee Jeesuksen kanssa ristillä.
    Samassa hetkessä Jumala luo uuden ihmisen. Hän on
    Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi. Jumalan lapsi
    on aina vanhurskas ja pyhä koska hän on Jumalasta.
    Jumalasta ei tule syntiä. 2 Kor 5. luku.

    Kuollut vanha aatu/eeva ei edusta Jumalan lasta.
    Kuollut ei voi edustaa ketään koska on kuollut.
    Uskovaa Jumalan lasta edustaa uusi luomus.
    Uusi luomus on aina vanhurskas ja pyhä koska
    SE ON JUMALASTA SYNTYNYT.


  • Anonyymi

   Jeesus sanoi sitä henkilöä vanhurskaammaksi joka sanoi , "armahda minua syntistä"

   • Anonyymi

    >>>Jeesus sanoi sitä henkilöä vanhurskaammaksi joka sanoi , "armahda minua syntistä"<<<

    Tässä tapauksessa molemmat miehet olivat uskosta osattomia.
    He olivat siis molemmat syntisiä, siis samassa veneessä ja samassa
    syntisessä asemassa Jumalan edessä.

    Syntisen ei siis kannata kehua itseään Jumalalle kuinka hyvin on onnistunut.
    Hänen kannattaa tunnustaa syntisyytensä Jumalan edessä ja pyytää
    syntejään anteeksi. Silloin se syntinen, joka näit tekee, on vanhurskaampi
    kuin itseään kehuva syntinen.


  • Anonyymi

   Syntiset ovat maailman ihmisiä. Jeesukseen uskovat ovat pyhitetyt Jumalan Pojan verellä: he ovat pyhiä. "tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan". Syntinen ei pääse Taivaan porteista sisällä. "vanhurskas saa palkkansa maan päällä, saati sitten jumalaton ja syntinen."
   Jeesuksen aikaa eli vanhan liiton aikaan, uhrit ja käskyjen noudattmisen antoi vain lihanpuhtauden. Jeesuksen vaeltaessa maan päällä yksikään ei ollut uudesti syntynyt.
   Vanhan liiton aikaan ihminen saattoi olla yhtä aikaa sekä pyhä että syntinen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

   • Anonyymi

    Eli sinä haluat sanoa niin, että Paavali oli maailman ihminen, eikä Paavali siis ollut edes pyhä !!!

    Oletko ihan tosissasi ?

    14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
    15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli sinä haluat sanoa niin, että Paavali oli maailman ihminen, eikä Paavali siis ollut edes pyhä !!!

    Oletko ihan tosissasi ?

    14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
    15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
    16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
    17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

    Paavali piti itseään vanhurskaana ja pyhänä, Vanhurskas on aina myös pyhä.
    Ihminen tulee Jumalan vanhurskauttamaksi uskosta Jeesukseen.
    Siis välittömästi kun ihminen uskoo Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla
    tavalla, Jumala vanhurskauttaa ja pyhittää hänet. Silloin hän on
    vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi.

    Gal 2:15-17 "Me olemme syntyjämme juutalaisia emmekä pakanakansojen syntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Mutta jos meidätkin, etsiessämme vanhurskautusta Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus silloin synnin palvelija? Ei tietenkään!"

    Ef 3:8 Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta"

    Room 7: 14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu."

    Tässä Paavali puhuu siitä taistelusta, joka jokaisella uskovalla on syntiä vastaan.
    Se taistelu oli myös Paavalissa. Paavali ei sano tässä, että hän olisi syntinen, niin kuin monet palstalla virheellisesti uskovat ja väittävät. Ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Älä lisää Hänen sanoihinsa mitään, ettet joutuisi siitä tilille. Paavali ei perustanut uskoaan ja oppiaan hengellisistä asioista omaan napaansa. Hän perusti Kristukseen Jeesukseen. Hän julisti Jeesusta Kristusta jokaiselle uskovalle vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi sekä lain täyttymykseksi. Sen hän uskoi ja oli ottanut vastaan myös omalle kohdalleen.

    Yksikään uskova ei kykene elämään täysin synnittömästi koska se edellyttäisi Jumalan koko lain täyttämistä, johon kukaan ihminen ei kykene. Tästä Paavali kertoo em. jakeissa. Jeesus on ainoa, joka täytti Jumalan pyhän lain vaatimukset. Sen Hän teki meidän hyväksemme. Meissä on lain täyttymys kun ja jos Jeesus Kristus asuu sydämissämme.
    Hän on lain loppu, sen täyttymys, vanhurskaudeksi jokaiselle,joka uskoo.

    Oletko lukenut Galatalaiskirjeen ja Roomalaiskirjeen 3. luvun?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paavali piti itseään vanhurskaana ja pyhänä, Vanhurskas on aina myös pyhä.
    Ihminen tulee Jumalan vanhurskauttamaksi uskosta Jeesukseen.
    Siis välittömästi kun ihminen uskoo Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla
    tavalla, Jumala vanhurskauttaa ja pyhittää hänet. Silloin hän on
    vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi.

    Gal 2:15-17 "Me olemme syntyjämme juutalaisia emmekä pakanakansojen syntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskomalla Kristukseen emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Mutta jos meidätkin, etsiessämme vanhurskautusta Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus silloin synnin palvelija? Ei tietenkään!"

    Ef 3:8 Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta"

    Room 7: 14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu."

    Tässä Paavali puhuu siitä taistelusta, joka jokaisella uskovalla on syntiä vastaan.
    Se taistelu oli myös Paavalissa. Paavali ei sano tässä, että hän olisi syntinen, niin kuin monet palstalla virheellisesti uskovat ja väittävät. Ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Älä lisää Hänen sanoihinsa mitään, ettet joutuisi siitä tilille. Paavali ei perustanut uskoaan ja oppiaan hengellisistä asioista omaan napaansa. Hän perusti Kristukseen Jeesukseen. Hän julisti Jeesusta Kristusta jokaiselle uskovalle vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi sekä lain täyttymykseksi. Sen hän uskoi ja oli ottanut vastaan myös omalle kohdalleen.

    Yksikään uskova ei kykene elämään täysin synnittömästi koska se edellyttäisi Jumalan koko lain täyttämistä, johon kukaan ihminen ei kykene. Tästä Paavali kertoo em. jakeissa. Jeesus on ainoa, joka täytti Jumalan pyhän lain vaatimukset. Sen Hän teki meidän hyväksemme. Meissä on lain täyttymys kun ja jos Jeesus Kristus asuu sydämissämme.
    Hän on lain loppu, sen täyttymys, vanhurskaudeksi jokaiselle,joka uskoo.

    Oletko lukenut Galatalaiskirjeen ja Roomalaiskirjeen 3. luvun?

    Paavali ei puhnut omasta elämästään, vaan samaistui heikkoihin. "heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Paavali ei puhnut omasta elämästään, vaan samaistui heikkoihin. "heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia."

    Paavali puhuu nimenomaan omasta vaelluksestaan uskovana Jeesuksen seuraajana.
    Näillä teksteillään hän opettaa myös meitä, sillä onhan selvää, että jokainen
    vilpitön Jeesusta rakastava uskova löytää itsensä näistä Paavalin Sanoista ja
    kokemuksista omasta heikkoudestaan mitä tulee syntiin.

    Kukaan ei pysty elämään synnittömästi. Siitä huolimatta uskova on
    vanhurskas ja pyhä. Tämä tietenkin siksi, että uskovan vanhurskaus ja
    pyhyys perustuu Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen
    vanhurskauteen uskovassa.

    1 Joh 2:1-2 "Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä.
    Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja,
    Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme
    sovitus, eikä vain meidän vaan myös koko maailman."

    Nämä rohkaisun Sanat Johannes on kirjoittanut vilpittömistä
    uskovista. Tästä näemme, että uskova ei ole päässyt synnittömään
    elämään niin, ettei hän koskaan enää uskovana tee mitään syntiä.
    Jokainen uskova tekee syntiä enemmän tai vähemmän.
    Joka toisin väittää, valehtelee.

    Oletko pannut merkille, että Paavali aloittaa kirjeensä korinttolaisille
    tervehtien heitä pyhinä uskovina Kristuksessa Jeesuksessa? Kohta
    sen jälkeen hän ryhtyy nuhtelemaan heitä vakavista synneistä.

    Jos korinttolaiskirjeen olisi esim. s-seutulainen kirjoittanut oman
    ymmärryksensä mukaan, hän olisi kirjoittanut Korinttossa oleville
    syntisille uskoville. Mutta koska Paavali kirjoitti Jeesuksen oppia,
    hän kirjoitti Korinttossa oleville pyhille uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.


  • Anonyymi

   tässäkin se nähdään kuinka vähäistä on luterilaisten ymmärrys asioista vaikkaon viissataa vuotta oltu olevinaan kirkon taivasjunassa kaikkien kiemuroitten mukaan !

   pitäiskö auttaa hiukan, eli kysytään mistä kohtaa opetuslapset jäivät syntisiksi Jeesuksen pesun jälkeen kertokaa ok !

  • Anonyymi

   Ensin on ymmärrettävä mitä on synti. Se on Jumalan tahdon vastaisia ajatuksia, asenteita, sanoja ja tekoja. Ei vain ns. isoja syntejä vaan myös rakkaudettomuutta ja muita ikäviä asenteita. Ihminen - myös uskovainen - on syntiinlankeemuksen perintönä epätäydellinen ja taipuvainen syntiin.

   Pyhä ei viittaa ansioituneisiin uskoviin, vaan niihin, jotka turvaavat Jumalan armoon Kristuksessa. Raamattu lupaa, että Kristuksen sovitustyöhön turvaavat saavat lahjaksi vanhurskauden. Ja Jumala näkee epätäydellisetkin lapsensa lahjavanhurskauden läpi armahdettuina, eli pyhinä.

   Vanhurskautta on siis kahta laatua: 1) Jumalan pelastava lahjavanhurskaus ja 2) Jumalan yhteydessä vaeltamisesta seuraava elämän vanhurskaus. Jälkimmäinen on parhaimmillaankin epätäydellistä.

   • Anonyymi

    Juuri näin.
    Tähän viestiin ei pitäisi olla kenelläkään mitään lisättävää eikä pois otettavaa.

    s-seutulainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Juuri näin.
    Tähän viestiin ei pitäisi olla kenelläkään mitään lisättävää eikä pois otettavaa.

    s-seutulainen

    Jeesus puhui näitä Sanoja opetuslapsilleen? Hän näyttää erottavan opetuslapset syntisistä. Koska opetuslapet eivät Jeesuksen mukaan kuuluneet syntisten ihmisten joukoon, mihin joukkoon he kuuluivat ja keitä he olivat koska eivät olleet syntisiä, näin Jeesuksen opin mukaan?

    Luukkaan evankeliumi:
    6:32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
    6:33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
    6:34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jeesus puhui näitä Sanoja opetuslapsilleen? Hän näyttää erottavan opetuslapset syntisistä. Koska opetuslapet eivät Jeesuksen mukaan kuuluneet syntisten ihmisten joukoon, mihin joukkoon he kuuluivat ja keitä he olivat koska eivät olleet syntisiä, näin Jeesuksen opin mukaan?

    Luukkaan evankeliumi:
    6:32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
    6:33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
    6:34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.

    Tullessaan uskoon ihminen usein kokee vapautuvansa tietyistä vääristä teoista, riippuvuuksista ja syntielämästä. Hän iloitsee armosta, jonka perusteella hän on saanut pahat tekonsa anteeksi ja vieläpä vapautunut niistä.

    Kun ihminen sitten vaeltaa pitempään Jumalan yhteydessä, hänen itsetuntemuksensa kasvaa Jumalan sanan vaikutuksesta. Hän ymmärtää, ettei synti ole vain tekoja ja sanoja vaan myös asenteita ja taipumuksia. Synti ei ole vain jotakin, mitä minä teen, vaan se on myös jotakin minussa olevaa. Vaikka ulkonainen elämä olisikin siistiytynyt, sisimmässä asuvat kuitenkin edelleen itsekkyys, omahyväisyys, ylpeys, kauna ja katkeruus.

    Tällainen sisimmän paljastuminen
    on sekin osa Jumalan armotyötä. Se johtaa ihmisen tajuamaan jotakin todellista itsestään. Samalla Jumalan Henki pyrkii kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen koko ihmisen olemuksen sovittajana ja Vapahtajana. Näin ihminen voi iloita syvemmin kuin aikaisemmin siitä, että hänellä on täysi sovitus ja armahdus Kristuksessa.

    Uskova ihminen saa, juuri sellaisena kuin hän on, levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Jeesus ei ole ainoastaan kuollut hänen tekemiensä vääryyksien sovittamiseksi, vaan Kristus on rakkaudessaan ristillä sovittanut hänet kokonaan Jumalan kanssa.

    Ruotsin kirkon sielunhoitokeskuksen entinen johtaja, teologian tohtori Fredrik Brosché on useissa kirjoissaan käsitellyt kristityn elämää ja olemusta raamatullisluterilaisesta näkökulmasta. Uusimmassa kirjassaan Finna Gud, finna sig själv (suom. Löydä Jumala, löydä itsesi) (Församlingsfakulteten 2020) Brosché on huolissaan saarnojen ja opetusten painopisteen siirtymisestä pois uskonelämän keskuksesta, synnin ja armon käsittelemisestä.

    Näin on vaarana menettää ihmisen olemuksen syvempi tuntemus. Pinnallinen käsitys synnistä ja sovituksesta johtaa pinnalliseen uskonelämään, josta puuttuu syvyys ja kestävyys. Se ei auta ihmistä elämän ahdistusten ja kuoleman kohtaamisessa. Eikä se myöskään johda todelliseen syvään iloon ja kiitollisuuteen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen työstään.

    Brosché muistuttaa kirjoissaan ihmisen kaksinaisuudesta. Ihminen on Pyhän Jumalan lain edessä heikko, tuomion ansainnut syntinen mutta Kristuksessa riemuitseva, levollinen ja vahva. Ihminen on siis yhtä aikaa samassa persoonassa sekä syntinen että Kristuksessa vanhurskas. Vain tällainen syvempi kristillinen itsetuntemus johtaa kestävään uskonelämään.

    Tätä prosessia, jossa ihminen oppii Jumalan armosta yhä syvemmin tuntemaan synnin ja armon, kutsutaan pyhitykseksi, kristittynä kasvamiseksi. Sen toteutuminen vaatii sitä, että ihminen jatkuvasti kohtaa sekä lain että evankeliumin koko voimassaan. Vesitetty laki ja evankeliumi ei toimi tarkoituksensa mukaisesti.

    Brosché muistuttaa vanhasta ruotsalaisesta kristillisestä sanonnasta: ”Sekoita puolikas evankeliumi ja puolikas laki, niin saat täyden fariseuksen.” Ainoastaan Jumalan sanan esillä pitäminen koko lain ja evankeliumin täyteydessä johtaa terveeseen, täysipainoiseen kristilliseen elämään.

    ( Lähde: Leif Nummela/"Kohti syvenevää synnin ja armon tuntemista*/Uusi Tie - verkkolehti)

    s-seutulainen


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tullessaan uskoon ihminen usein kokee vapautuvansa tietyistä vääristä teoista, riippuvuuksista ja syntielämästä. Hän iloitsee armosta, jonka perusteella hän on saanut pahat tekonsa anteeksi ja vieläpä vapautunut niistä.

    Kun ihminen sitten vaeltaa pitempään Jumalan yhteydessä, hänen itsetuntemuksensa kasvaa Jumalan sanan vaikutuksesta. Hän ymmärtää, ettei synti ole vain tekoja ja sanoja vaan myös asenteita ja taipumuksia. Synti ei ole vain jotakin, mitä minä teen, vaan se on myös jotakin minussa olevaa. Vaikka ulkonainen elämä olisikin siistiytynyt, sisimmässä asuvat kuitenkin edelleen itsekkyys, omahyväisyys, ylpeys, kauna ja katkeruus.

    Tällainen sisimmän paljastuminen
    on sekin osa Jumalan armotyötä. Se johtaa ihmisen tajuamaan jotakin todellista itsestään. Samalla Jumalan Henki pyrkii kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen koko ihmisen olemuksen sovittajana ja Vapahtajana. Näin ihminen voi iloita syvemmin kuin aikaisemmin siitä, että hänellä on täysi sovitus ja armahdus Kristuksessa.

    Uskova ihminen saa, juuri sellaisena kuin hän on, levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Jeesus ei ole ainoastaan kuollut hänen tekemiensä vääryyksien sovittamiseksi, vaan Kristus on rakkaudessaan ristillä sovittanut hänet kokonaan Jumalan kanssa.

    Ruotsin kirkon sielunhoitokeskuksen entinen johtaja, teologian tohtori Fredrik Brosché on useissa kirjoissaan käsitellyt kristityn elämää ja olemusta raamatullisluterilaisesta näkökulmasta. Uusimmassa kirjassaan Finna Gud, finna sig själv (suom. Löydä Jumala, löydä itsesi) (Församlingsfakulteten 2020) Brosché on huolissaan saarnojen ja opetusten painopisteen siirtymisestä pois uskonelämän keskuksesta, synnin ja armon käsittelemisestä.

    Näin on vaarana menettää ihmisen olemuksen syvempi tuntemus. Pinnallinen käsitys synnistä ja sovituksesta johtaa pinnalliseen uskonelämään, josta puuttuu syvyys ja kestävyys. Se ei auta ihmistä elämän ahdistusten ja kuoleman kohtaamisessa. Eikä se myöskään johda todelliseen syvään iloon ja kiitollisuuteen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen työstään.

    Brosché muistuttaa kirjoissaan ihmisen kaksinaisuudesta. Ihminen on Pyhän Jumalan lain edessä heikko, tuomion ansainnut syntinen mutta Kristuksessa riemuitseva, levollinen ja vahva. Ihminen on siis yhtä aikaa samassa persoonassa sekä syntinen että Kristuksessa vanhurskas. Vain tällainen syvempi kristillinen itsetuntemus johtaa kestävään uskonelämään.

    Tätä prosessia, jossa ihminen oppii Jumalan armosta yhä syvemmin tuntemaan synnin ja armon, kutsutaan pyhitykseksi, kristittynä kasvamiseksi. Sen toteutuminen vaatii sitä, että ihminen jatkuvasti kohtaa sekä lain että evankeliumin koko voimassaan. Vesitetty laki ja evankeliumi ei toimi tarkoituksensa mukaisesti.

    Brosché muistuttaa vanhasta ruotsalaisesta kristillisestä sanonnasta: ”Sekoita puolikas evankeliumi ja puolikas laki, niin saat täyden fariseuksen.” Ainoastaan Jumalan sanan esillä pitäminen koko lain ja evankeliumin täyteydessä johtaa terveeseen, täysipainoiseen kristilliseen elämään.

    ( Lähde: Leif Nummela/"Kohti syvenevää synnin ja armon tuntemista*/Uusi Tie - verkkolehti)

    s-seutulainen

    Miksi et vastaa omin sanoin helppoihin kysymyksiin?
    Eikö olisi helppo vastata lyhyesti ja ytimekkäästi?
    Vai mistä kenkä puristaa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tullessaan uskoon ihminen usein kokee vapautuvansa tietyistä vääristä teoista, riippuvuuksista ja syntielämästä. Hän iloitsee armosta, jonka perusteella hän on saanut pahat tekonsa anteeksi ja vieläpä vapautunut niistä.

    Kun ihminen sitten vaeltaa pitempään Jumalan yhteydessä, hänen itsetuntemuksensa kasvaa Jumalan sanan vaikutuksesta. Hän ymmärtää, ettei synti ole vain tekoja ja sanoja vaan myös asenteita ja taipumuksia. Synti ei ole vain jotakin, mitä minä teen, vaan se on myös jotakin minussa olevaa. Vaikka ulkonainen elämä olisikin siistiytynyt, sisimmässä asuvat kuitenkin edelleen itsekkyys, omahyväisyys, ylpeys, kauna ja katkeruus.

    Tällainen sisimmän paljastuminen
    on sekin osa Jumalan armotyötä. Se johtaa ihmisen tajuamaan jotakin todellista itsestään. Samalla Jumalan Henki pyrkii kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen koko ihmisen olemuksen sovittajana ja Vapahtajana. Näin ihminen voi iloita syvemmin kuin aikaisemmin siitä, että hänellä on täysi sovitus ja armahdus Kristuksessa.

    Uskova ihminen saa, juuri sellaisena kuin hän on, levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Jeesus ei ole ainoastaan kuollut hänen tekemiensä vääryyksien sovittamiseksi, vaan Kristus on rakkaudessaan ristillä sovittanut hänet kokonaan Jumalan kanssa.

    Ruotsin kirkon sielunhoitokeskuksen entinen johtaja, teologian tohtori Fredrik Brosché on useissa kirjoissaan käsitellyt kristityn elämää ja olemusta raamatullisluterilaisesta näkökulmasta. Uusimmassa kirjassaan Finna Gud, finna sig själv (suom. Löydä Jumala, löydä itsesi) (Församlingsfakulteten 2020) Brosché on huolissaan saarnojen ja opetusten painopisteen siirtymisestä pois uskonelämän keskuksesta, synnin ja armon käsittelemisestä.

    Näin on vaarana menettää ihmisen olemuksen syvempi tuntemus. Pinnallinen käsitys synnistä ja sovituksesta johtaa pinnalliseen uskonelämään, josta puuttuu syvyys ja kestävyys. Se ei auta ihmistä elämän ahdistusten ja kuoleman kohtaamisessa. Eikä se myöskään johda todelliseen syvään iloon ja kiitollisuuteen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen työstään.

    Brosché muistuttaa kirjoissaan ihmisen kaksinaisuudesta. Ihminen on Pyhän Jumalan lain edessä heikko, tuomion ansainnut syntinen mutta Kristuksessa riemuitseva, levollinen ja vahva. Ihminen on siis yhtä aikaa samassa persoonassa sekä syntinen että Kristuksessa vanhurskas. Vain tällainen syvempi kristillinen itsetuntemus johtaa kestävään uskonelämään.

    Tätä prosessia, jossa ihminen oppii Jumalan armosta yhä syvemmin tuntemaan synnin ja armon, kutsutaan pyhitykseksi, kristittynä kasvamiseksi. Sen toteutuminen vaatii sitä, että ihminen jatkuvasti kohtaa sekä lain että evankeliumin koko voimassaan. Vesitetty laki ja evankeliumi ei toimi tarkoituksensa mukaisesti.

    Brosché muistuttaa vanhasta ruotsalaisesta kristillisestä sanonnasta: ”Sekoita puolikas evankeliumi ja puolikas laki, niin saat täyden fariseuksen.” Ainoastaan Jumalan sanan esillä pitäminen koko lain ja evankeliumin täyteydessä johtaa terveeseen, täysipainoiseen kristilliseen elämään.

    ( Lähde: Leif Nummela/"Kohti syvenevää synnin ja armon tuntemista*/Uusi Tie - verkkolehti)

    s-seutulainen

    Koska Jeesus erottaa opetuslapsensa, ja kaikki uskovansa,
    pois syntisten ihmisten joukosta, ei lue heitä syntisten joukkoon
    ollenkaan, keitä he ovat Jeesuksen opin mukaan?
    Voiko Raamatusta löytää syntisen vastakohtaa
    ja päätellä, että tuollaisia ihmisiä opetuslapset olivat
    Jeesuksen opin mukaan?

    Eikö Jeesukseen uskovan ihmisen tule uskoa Jeesusta?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tullessaan uskoon ihminen usein kokee vapautuvansa tietyistä vääristä teoista, riippuvuuksista ja syntielämästä. Hän iloitsee armosta, jonka perusteella hän on saanut pahat tekonsa anteeksi ja vieläpä vapautunut niistä.

    Kun ihminen sitten vaeltaa pitempään Jumalan yhteydessä, hänen itsetuntemuksensa kasvaa Jumalan sanan vaikutuksesta. Hän ymmärtää, ettei synti ole vain tekoja ja sanoja vaan myös asenteita ja taipumuksia. Synti ei ole vain jotakin, mitä minä teen, vaan se on myös jotakin minussa olevaa. Vaikka ulkonainen elämä olisikin siistiytynyt, sisimmässä asuvat kuitenkin edelleen itsekkyys, omahyväisyys, ylpeys, kauna ja katkeruus.

    Tällainen sisimmän paljastuminen
    on sekin osa Jumalan armotyötä. Se johtaa ihmisen tajuamaan jotakin todellista itsestään. Samalla Jumalan Henki pyrkii kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen koko ihmisen olemuksen sovittajana ja Vapahtajana. Näin ihminen voi iloita syvemmin kuin aikaisemmin siitä, että hänellä on täysi sovitus ja armahdus Kristuksessa.

    Uskova ihminen saa, juuri sellaisena kuin hän on, levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Jeesus ei ole ainoastaan kuollut hänen tekemiensä vääryyksien sovittamiseksi, vaan Kristus on rakkaudessaan ristillä sovittanut hänet kokonaan Jumalan kanssa.

    Ruotsin kirkon sielunhoitokeskuksen entinen johtaja, teologian tohtori Fredrik Brosché on useissa kirjoissaan käsitellyt kristityn elämää ja olemusta raamatullisluterilaisesta näkökulmasta. Uusimmassa kirjassaan Finna Gud, finna sig själv (suom. Löydä Jumala, löydä itsesi) (Församlingsfakulteten 2020) Brosché on huolissaan saarnojen ja opetusten painopisteen siirtymisestä pois uskonelämän keskuksesta, synnin ja armon käsittelemisestä.

    Näin on vaarana menettää ihmisen olemuksen syvempi tuntemus. Pinnallinen käsitys synnistä ja sovituksesta johtaa pinnalliseen uskonelämään, josta puuttuu syvyys ja kestävyys. Se ei auta ihmistä elämän ahdistusten ja kuoleman kohtaamisessa. Eikä se myöskään johda todelliseen syvään iloon ja kiitollisuuteen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen työstään.

    Brosché muistuttaa kirjoissaan ihmisen kaksinaisuudesta. Ihminen on Pyhän Jumalan lain edessä heikko, tuomion ansainnut syntinen mutta Kristuksessa riemuitseva, levollinen ja vahva. Ihminen on siis yhtä aikaa samassa persoonassa sekä syntinen että Kristuksessa vanhurskas. Vain tällainen syvempi kristillinen itsetuntemus johtaa kestävään uskonelämään.

    Tätä prosessia, jossa ihminen oppii Jumalan armosta yhä syvemmin tuntemaan synnin ja armon, kutsutaan pyhitykseksi, kristittynä kasvamiseksi. Sen toteutuminen vaatii sitä, että ihminen jatkuvasti kohtaa sekä lain että evankeliumin koko voimassaan. Vesitetty laki ja evankeliumi ei toimi tarkoituksensa mukaisesti.

    Brosché muistuttaa vanhasta ruotsalaisesta kristillisestä sanonnasta: ”Sekoita puolikas evankeliumi ja puolikas laki, niin saat täyden fariseuksen.” Ainoastaan Jumalan sanan esillä pitäminen koko lain ja evankeliumin täyteydessä johtaa terveeseen, täysipainoiseen kristilliseen elämään.

    ( Lähde: Leif Nummela/"Kohti syvenevää synnin ja armon tuntemista*/Uusi Tie - verkkolehti)

    s-seutulainen

    Keitä ovat nämä Raamatussa ilmoitetut vanhurskaat
    jos Jumalaan, Herraan Jeesukseen Kristukseen, uskovat
    ihmiset ovat syntisiä?
    Pyyydän vastaajaa vastaamaan lyhyesti omilla sanoilla-

    https://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=vanhurskaat&jokin=&eiole=&kirjat=kr&kaannos=fi-38


  • Anonyymi

   Jumala yksi on Pyhä, ihminen aina syntinen Jumalan edessä.
   Ilm. 15:4
   Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."

   • Anonyymi

    Luterilaiset ovat maailman ihmisiä eli syntisiä. Luterilaiset eivät ole kokeneet syntien anteeksi saamista, sillä luterilaisten sakramentit eivät anna syntejä anteeksi eivätkä puhdista.
    Palstalla riekkuvat luterilaiset ovat käärmeitä ja veljieni syyttäjiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luterilaiset ovat maailman ihmisiä eli syntisiä. Luterilaiset eivät ole kokeneet syntien anteeksi saamista, sillä luterilaisten sakramentit eivät anna syntejä anteeksi eivätkä puhdista.
    Palstalla riekkuvat luterilaiset ovat käärmeitä ja veljieni syyttäjiä.

    Helluntailaiset julistavat vaikka murhamiehen synnit selvitetyksi pelkällä pään nyökkäyksellä ja käden heilautuksella.
    Molemmat voivat vaikka tuntea toisensa entuuestaan, kun ovat olleet samassa sellissä.


   • Anonyymi

    >>>Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."<<<

    Room 3:9-28 "Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnintunto.

    Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille , jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen .

    Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>>Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."<<<

    Room 3:9-28 "Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnintunto.

    Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille , jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen .

    Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja.

    Ei ole mitään "uskon lakia" ole olemassa.

    Raamatun mukaan usko on kasteessa lahjaksi saatava Jeesuksen Totuuden Henki meissä.

    Helluntailaiset tarkoittavat uskolla käännyttämisellä kuulosta tulevaa kuollutta päänuskoa. Jonka jälkeen ihminen kehotetaan tekemään niitä parannuksen tekoja ansaitakseen sen pelastuksen omalla vaelluksellaan.

    Jaak. 2:20

    Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    >>>Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet."<<<

    Room 3:9-28 "Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnintunto.

    Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille , jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen .

    Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja.

    Jaak. 2:20

    Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole mitään "uskon lakia" ole olemassa.

    Raamatun mukaan usko on kasteessa lahjaksi saatava Jeesuksen Totuuden Henki meissä.

    Helluntailaiset tarkoittavat uskolla käännyttämisellä kuulosta tulevaa kuollutta päänuskoa. Jonka jälkeen ihminen kehotetaan tekemään niitä parannuksen tekoja ansaitakseen sen pelastuksen omalla vaelluksellaan.

    Jaak. 2:20

    Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?

    Valehteleminen on syntiä, näin tiedoksi sinulle, jos et satu tietämään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Helluntailaiset julistavat vaikka murhamiehen synnit selvitetyksi pelkällä pään nyökkäyksellä ja käden heilautuksella.
    Molemmat voivat vaikka tuntea toisensa entuuestaan, kun ovat olleet samassa sellissä.

    Jeesuksenkin aikaan fariseukset suuttuivat Jeesukselle siitä, että Hän
    antoi syntejä anteeksi. Ihminen ei ole muuttunut yhtään paremmaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Valehteleminen on syntiä, näin tiedoksi sinulle, jos et satu tietämään.

    Näytä nyt sitten Raamatusta se, missä siellä puhutaan "uskonlaista" !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Helluntailaiset julistavat vaikka murhamiehen synnit selvitetyksi pelkällä pään nyökkäyksellä ja käden heilautuksella.
    Molemmat voivat vaikka tuntea toisensa entuuestaan, kun ovat olleet samassa sellissä.

    Valehtelet, murhamiehen synnit ovat sovitetut Jeesuksen veren kautta. Maalliset tuomioistuimet selvittävät maallista laki tehdyt rikokset.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole mitään "uskon lakia" ole olemassa.

    Raamatun mukaan usko on kasteessa lahjaksi saatava Jeesuksen Totuuden Henki meissä.

    Helluntailaiset tarkoittavat uskolla käännyttämisellä kuulosta tulevaa kuollutta päänuskoa. Jonka jälkeen ihminen kehotetaan tekemään niitä parannuksen tekoja ansaitakseen sen pelastuksen omalla vaelluksellaan.

    Jaak. 2:20

    Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön?

    Valehtelet, helluntailaiset tarkoittavat sydämen uskoa. Luterlaisilla ja kaikilla muilla, jotka harrastavat uskontoa, on pään uskonto. "sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan...teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä." Uskovaksi tullaan ottamalla Jumalan lähettämä pelastuksen Sana vastaan.


  • Anonyymi

   Paavali viittaa pyhillä niihin, jotka ovat ottaneet Jeesuksen Herrakseen ja vastaan ottaneet Jeesuksen sovitustyön Golgatalla. Hän sanoo, että he tulevat tuomitsemaan maailman. Hän puhuu niistä, jotka temmataan taivaaseen, pois vaivan ajasta, Jeesuksen palkinto tuomioon, jossa kukin saa kuuliaisuutensa ja kykyjensä mukaisen mandaatin tulevaan tuhatvuotiseen valtakuntaan. He toimivat Jeesuksen johdolla viimeiseen tuomioon asti, minkä Jeesus suorittaa, saamansa väliaikaisen kaikkivaltiaan vallalla.

   • Anonyymi

    Kiitos! Olihan täällä yksi, joka kykenee vastaamaan oikein ja vieläpä omilla sanoilla
    kopsaamatta toisen pitkiä repustuksia, jotka eivät vastaa itse kysymykseen.
    Kiitos vielä kerran. Toivottavasti tietämättömät lukevat vastauksesi. Silloin hheidän
    ei enää tarvitse elää epätietoisuudessa, eikä tuoda omaan napaan perustuvaa oppia.


  • Anonyymi

   Katsoin asiallisen vastauksen aiheelliseksi. Pyhä Henki saneli mitä kirjoitan, koska tämänkin aiheen moni on turmellut tahallisella ovelalla vääristelyllä. Kiitos oivaltavasta aloituksesta. Siunausta.

  • Anonyymi

   "Kysymys syntisille uskoville" on absurdi väittämä. Syntiset eivät ole uskovia.

   • Anonyymi

    Se on absurdi mutta monet uskovat sanovat olevansa syntisiä.
    Tätä harhaoppia on vaikea oikaista Raamatun ilmoitukseen
    koska näille ihmisille näyttää oma napa olevan auktoriteetti.

    Uskovan tulee katsoa Jeesukseen, Jumalan Sanaan, ei omaan
    napaan. Jumalan Sanan tulee saada määrätä oppimme, ei oma
    napammen.

    Olisi mielenkiintoista tietää mitä nämä "syntiset uskovat"
    sanovat tästä kun Jumala ilmoittaa Sanassaan, että sellainen
    kuin Jeesus Kristus on, sellaisia me uskovat olemme
    TÄSSÄ MAAILMASSA. Miten tuo käsitetään jos sitä ei uskota
    ja tulkita niin kuin se on kirjoitettu. Miten tämä voitaisiin
    vääntää niin, että uskova olisi syntinen uskova?

    1 Joh 4:16-17 "Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden,
    joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala
    on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala
    pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin
    että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen
    kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."

    Siis Jumalan mielestä, Hänen tekonaan, on näin: sellainen kuin
    Poika, Jeesus Kristus, on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
    Mitä me siis tähän sanomme? Sanomme tietenkin:
    "Aamen!"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se on absurdi mutta monet uskovat sanovat olevansa syntisiä.
    Tätä harhaoppia on vaikea oikaista Raamatun ilmoitukseen
    koska näille ihmisille näyttää oma napa olevan auktoriteetti.

    Uskovan tulee katsoa Jeesukseen, Jumalan Sanaan, ei omaan
    napaan. Jumalan Sanan tulee saada määrätä oppimme, ei oma
    napammen.

    Olisi mielenkiintoista tietää mitä nämä "syntiset uskovat"
    sanovat tästä kun Jumala ilmoittaa Sanassaan, että sellainen
    kuin Jeesus Kristus on, sellaisia me uskovat olemme
    TÄSSÄ MAAILMASSA. Miten tuo käsitetään jos sitä ei uskota
    ja tulkita niin kuin se on kirjoitettu. Miten tämä voitaisiin
    vääntää niin, että uskova olisi syntinen uskova?

    1 Joh 4:16-17 "Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden,
    joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala
    on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala
    pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin
    että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen
    kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."

    Siis Jumalan mielestä, Hänen tekonaan, on näin: sellainen kuin
    Poika, Jeesus Kristus, on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
    Mitä me siis tähän sanomme? Sanomme tietenkin:
    "Aamen!"

    Ihminen, joka tahtoo tietää totuuden, uskoo Jumalan ilmoituksen Raamatussa.
    Koska Jumala sanoo, että uskova on vanhurskas ja pyhä, uskova uskoo sen.
    Hän toteaa itselleen: "Okei Herra, koska Sinä sanot, että uskova on vanhurskas
    ja pyhä, uskova on sitten vanhurskas ja pyhä ja minä uskon sen."

    Sitten uskova voi kysyä Herralta Jesukselta Kristukselta, Jumalan Sanalta,
    mihin tämä uskovan vanhurskaus perustuu. Tästä alkaa oppiminen ja Pyhä Henki
    alkaa opettaan Häntä kuuntelevaa ja kunnioittavaa uskovaa.

    Mikäli ihminen ei usko Raamatun Sanaa, hänen ei vaikuta kysyä Jumalalta
    mitään. Jumala vie ihmisen aina Sanaan, Herraan Jeesukseen Kristukseen.
    Kristuksessa Jumala ilmoittaa totuuden sinulle ja minulle. Mikäli ihminen
    hylkää Totuuden, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Sanan, Jumala ei voi
    ilmoittaa ihmiselle totuutta koska Jeesus Kristus on Totuus ja Hänessä on
    Totuus.

    Tästä johtuen meidän katse ja usko tulee kohdistaa
    Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka on Jumalan Sana,
    Jumalan ilmoitus itsestään ja Totuudesta.

    Huomaa, että syntiinlankeemus alkoi siitä kun ihminen
    käänsi katseensa pois Jumalasta toiseen kohteeseen.
    Jumala on palauttanut ihmiselle hänen katsekontaktin
    Häneen itseensä. Nyt meillä on mahdollista nähdä Jumala
    Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänessä Totuus.

    Mutta jos ihminen kääntää "nöyryydessä" katseensa
    toiseen kohteeseen, ...


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Viiskymppisenä

   Ja alan olla kyllä aina vaan enemmän sitä mieltä, mikä on kyllä ihan tieteellinen faktakin, että elämä viiskymppisenä alkaa olla turhista turhinta. Uu
   Sinkut
   413
   1694
  2. Suomalaislääkäri katosi matkalla Pattayalle

   Ei siis tietoa pääsikö Pattayalle saakka vai minne suunnisti? Tuntomerkeistä päätellen ei ole kantasuomalaisia lääkäreitä. https://www.iltalehti.fi/ko
   Pattaya
   25
   1278
  3. Kuka Turkulainen lääkäri kadonnut Thaimaassa?

   Lehdissä oli siitä juttua, mutta nimi on nyt Iltasanomista otettu pois
   Turku
   13
   967
  4. Martinan häät

   Ottaako miehen nimen? Rouva Aitolehti -Bajamaja.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   129
   908
  5. Pitäisikö lähettää lapsille viesti: älkää tulko jouluksi tänne sähköä tuhlaamaan?

   Kun kaikki työelämässä niin mitä varten niiden pitää tulla tänne tuhlaamaan kallista eläkeläisten sähköä? Pysykööt omillaan. Harmittaa koko joulu.
   Maailman menoa
   73
   845
  6. Olet mielenkiintonen ja kiehtova. Erikoinen epänormaali ihminen

   Siksi kiinnostava. Hyvää yötä. Saan kai sanoa ystäväni? Saanhan ?
   Ikävä
   35
   824
  7. Nyt mies ryhdistäydytään

   molemmat IRL. Jos molemmilla on tunteita. Ei heitetä niitä roskiin. Hyvää yötä.
   Ikävä
   92
   740
  8. Mikä nyt on

   Ihmisiä katoaa, ruumiita löytyy. Suntista löytynyt ruumis...
   Kokkola
   50
   627
  9. Selviytyjät-voittaja Sami Helenius juhli voittoa huvilalla finaalin jälkeen - Skoolaus "Mestarille!"

   Onnea Sami Selviytyjät-voitosta! Kyllä ansaitsit voiton! Ex-jääkiekkoilija Sami Helenius on Selviytyjät Suomi -voittaja vm 2022. Ex-NHL-tähti voitt
   Suomalaiset julkkikset
   13
   552
  10. Ajankohtainen TV-leffa: Lupaus kertoo suomalaisten lottien tarinaa sodassa - Iso kiitos lotille!

   Iso kiitos ja kunnianosoitus lotille, jotka tekivät tärkeää työtä kotirintamalla ja sodan keskellä Suomen ja Venäjän sodissa. Lupaus-elokuva kertoo
   Maailman menoa
   32
   516
  Aihe