Naiset Jumalan palveluksessa: Hanna, Maria (OSA 3)

Anonyymi-ap

Suomi24 kristinusko: evlut, helluntailaisuus, adventismi, lestadiolaisuus, jne.


OSA 3

Tämä on osa 3 aiheessa, jossa tutkinnan alla on naisten osallisuus Jumalan ja Jeesuksen palvelijoina. Esillä ja käsillä on UT:n naisia (Jumalan naisia).

Edelliset:

OSA 1
https://keskustelu.suomi24.fi/t/17606377/naiset-jumalan-asioissa-ja-palveluksessa--a--b--c---(osa--1)
OSA 2 https://keskustelu.suomi24.fi/t/17607638/seurakunta-vai-quotorjaleiri---naiset-jumalan-asioissa--(-osa-2)


1) Jumala on aina tarvinnut (myös) naisia palveluksessaan!
--------------------------------------------------------------------------


Kuten edellisessä OSA 2) on luettavissa, jo VT:n aikana Jumalalla oli tehtäviä naisille. Muutakin, kuin koti, äidin ja vaimon tehtävät.

Ja kuten jokainen voi lukea, DEBORA- naisprofeetta oli oikein erityistehtävässä. Syynä oli kansan mieskunnon velttous, sotilaiden luuserimainen käytös, josta syystä Jumalan kansa oli vaarassa vihollisen uhan alla. Jumala löysi sitten naisen. Deboran, joka oli Lappidotin vaimo. Jostakin syystä aviomiestä ei valittu tehtävään? Niin Deborasta tuli profeetta, kansan johtaja, tuomari.
Jumalan valinta on joskus arvoitus? "Tutkimattomia ovat Herran tiet".... Tuom 4-5 luvut)

Mutta? Pitää muistaa, että Jumala YKSIN tuntee ja tietää kunkin ihmisen kyvyt ja resurssit? Tiukan paikan tullen Hän voi tehdä valinnan, jos luottaa valintansa uskollisuuteen ja kykyyn suoritua tehtävästä.


2) Herramme Jeesus - miten?
-----------------------------------------

Kuten UT:n evankeilumeista voi jokainen lukea, Jeesus ei millään muotoa väheksynyt, aliarvioinut saati vihannut naisia! Päin vastoin? Hän toimi naisten yhdenvertaista hmisarvoa kunnioittavasti.
• Nainen Samarian kaivolla?
• Miesten jahtaama syntinen nainen?
• Syyrofoinikialaisen naisen lapsen parantaminen. ( Matteus 15:22-28, Mark 7:24-30)
• Maria, Martan sisar, jota Jeesus puolusti. ( Luukas 10:41-42)
• Nainen, joka vuodatti kalliin öljyn Jeesuksen muistoksi. ( Matt 26:6-13, Mark 14:3-9)

Näissä kaikissa tilanteissa Jeesus osoitti, että HÄN piti naisia yhtä arvokkaina kuin miehiä. Hän ei syrjinyt, ei ollut rasistinen. Siinä missä sen ajan ulkokultaiset ja tekopyhät miehet väheksyivät monia naisia, Jeesus näytti tervettä mallia. ( Hänestä tämänkin ajan uskonnollisilla miehillä olisi PALJON oppimista!)


Jeesus ei myöskään komentanut, eikä käskyttänyt naisia:
• "Hus, menkää kotiinne siitä, hellan ääreen, hiljaa - ja alistukaa miehen komentovallan alle"!

• "Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. " (Luukas (8:2-3)

Nämä naiset on oikein nimeltä lueteltu: Magdalan Maria, Johanna (Kuusaan aviovaimo!) ja Susanna. Naiset tekivät täyttä työpanosta, palvelivat varoillaan. He kuuluivat Jeesuksen työtiimiin, yhdenvertaisina palvelijoina miesoppilaiden kanssa.aloitus jatkuu. . .

74

301

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   ( Jatkoa aloitukseen: Naiset Jumalan palveluksessa (OSA 3)   3 - A) Naisten reviirit - puhumisen paikat? Naisprofeetta Hanna?
   _________________________________

   Tietyille miehille on syntynyt kompleksinen ongelma, jopa trauma siitä, mitä tulee naisten puheoikeuden käyttöön. He tahtoisivat olla Jumalaakin ylempänä käskyttämässä naisia äänettömiksi! Todella sairasta mallia. Kun Jumala on naisillekin antanut puhumisen taidon, kenelle nainen vastaa sen lahjan käytöstä?
   Varsinainen kiistakysymys näyttää olevan: ne naisten reviirit, paikat? Siinä auktoriteetti on jälleen Raamatun Sana, UT:n opetukset ja esimerkit. Ei yhdenkään miehen (laiton) monopoli-käskytys.

   Koska pysyttelen vain Raamatun sanan viitekehyksessä, otan tähän esimerkkejä. ( Jo VT:n aikana naiset saivat rukoilla, profetoida, puhuakin- temppelissäkin. Mutta nyt UT:n sisältöön)

   Naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär. Hän sekä rukoili ääneen, että PUHUI Herran temppelissä. Hän jopa asui temppelissä!

   • " Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen.

   Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja PUHUI lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta." ( Luukas 2:37-38)

   3 -B) Maria, Jeesuksen todistaja!

   Otan tähän erään suoran lainauksen, jota sitten koettelen.
   XX
   • "Näin on Maria vei sanomaa opetuslapsille Jeesuksen ylösnousemuksesta. Maria ei viisaana naisena kuitenkaan mennyt synagoogaan pastorina saarnailemaan.
   Naiset voivat mennä toreille ja turuille Marian tavoin kertomaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta ei kirkkoihin pappeilemaan."
   --------------------------------------------------------------------------------

   Tarkastelua, kommenttia?

   Tuollaisen tekstin kirjoittaja paljastaa oman kielteisyytensä, mutta myös puutteellisen Raamatun tuntemuksen ja silloisen kulttuuriympäristön seikat. Siitä nyt.

   • Jeesuksen oppilaat; opetuslapset (miehetkään!) eivät saarnanneet juutalaisissa synagoogissa!
   • Jeesuksen oppilaat liikkuivat kansan keskellä, tekivät ns. jalkatyötä.
   • Maria tiesi, missä Jeesuksen oppilaat majailivat; siksi hän meni sinne.
   • Marian toiminta osoitti vain praktista faktaa, käytäntöä, ei muuta.
   • Maria oli Jeesuksen todistaja, hän käytti PUHELAHJAANSA!
   • Tuohon aikaan sekä Jeesuksen miespalvelijoiden, kuin myös naisten paikka oli "turuilla ja toreilla"!
   • Tuohon aikaan juutalainen uskontojärjestelmä synagoogineen ei sietänyt Jeesuksen opetuksia ja toimintaa.
   • Ne jotka "pappeilivat" - olivat niissä synagoogissaan, he vainosivat Jeesusta jopa murhanhimon tasolla! ( Luettavaksi mm. Joh 11:45-54)
   • Jeesus oli syntynyt ja tullut perustamaan"Jumalan valtakuntaa" maan päälle.
   • Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä.
   • Jeesuksen seuraajat ovat hyvin usein "leirien ulkopuolella". . .


   4) Koettelua? "Koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on." ( 1 Tess 5:21)
   -----------------------------------------------------------------------------------------

   Jos tätä (alla siteerattua) postausta pitäisi soveltaa jonakin toimintamallina, niin?

   • "Näin on Maria vei sanomaa opetuslapsille Jeesuksen ylösnousemuksesta. Maria ei viisaana naisena kuitenkaan mennyt synagoogaan pastorina saarnailemaan.
   Naiset voivat mennä toreille ja turuille Marian tavoin kertomaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta ei kirkkoihin pappeilemaan."

   Niin?
   - Kun miehet kokoontuisivat sisätiloihinsa - pastoreina saarnailemaan... ja pappeilemaan. . .
   • Naisten käskettäisiin mennä toreille ja turuille.
   • Oli sitten tulipalopakkanen miinus 30, taikka tappohelle yli 30, naiset ulos töitä tekemään?
   • Ne naiset, joiden sallittaisiin olla mukana "kokouksissa" - pantaisiin ruotuun.
   • Jos ei käskytys: "nainen vaietkoon seurakunnassa" tehoaisi?
   • - niin voitaisiinko tarvittaessa käyttää suukapulaa, vai?

   Tällainen karrikoitu vedos osoittaa - mitä?

   Jotain muuta kuin Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta ja hengellistä mallia! Naisten alistaminen, orjuuttaminen ja väheksyntä nousee suoraan saat....nan syvyyksistä.

   Jos - kun - Jeesus Kristus saa olla seurakunnan PÄÄ (= ylin päällikkö) niinkuin on Kirjoitettu, silloin kunnioitetaan Hänen lampaitaan. Yhdenvertaisesti.
   Kaikki ovat "alamaisia" Päälle, Kristukselle. Arvostavat toisia. Koska Jeesus itse lunasti ristikuolemallaan ihmiset. Itselleen.
   Apt 20:28

  • Anonyymi

   Onneksi ne miehet jotka negatiivisuudessaan vihaavat ja koettavat vaientaa naisia, ovat marginaalinen vähemmistö. Pikku porukka, mutta pitävät kovaa ääntä!

   Suuri osa on kuitenkin sivistyneitä ja hengellisiä miehiä; veljiä jotka eivät öykkäröi.

  • Anonyymi

   Luetaanpa nyt Raamattus sen verran, että selviää oikea syy Deboraan !

   Vanhan testamentin puolella oli jo naisia, joilla oli profetoimisen armolahja, mutta he eivät toimineet PAPPEINA, eli VANHIMPINA seurakunnassa !

   Vain ja ainoastaan aikuiset Leeviläiset miehet kelpasivat suorittamaan pappis palvelusta !

   Siten siis on selvä valhe se, että Debora muka asui temppelissä !!!

   Temppelin ulommaisessa majassa siis pyörikaikenlaista väkeä, jopa niitä kauppiaita PÄIVITTÄIN, mutta eiväthän he mitään Jumalan pappeja / vanhimpia olleet, vai olivatko muka ???

   Sitten se, mitä Raamattu puhuu ja kertoo Jumalan toiminnasta tiettyinä aikoina naisten suhteen, vaikka Jumala on selvästi sanonutkin, että vanhimmat ja srk palvelijat / palveluvirat ovat YHDEN VAIMON MIESTEN tehtäviä !

   1. Tim. 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

   1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

   Siis diakonitkin olivat vain miehiä !!!

   No, se tilanne, jossa nainen on johtoasemassa jotenkin !

   Mistä se Raamatun mukaan kertookaan ???

   Jes. 3:4 Ja minä panen nuorukaiset heille päämiehiksi, ja pahankuriset hallitsevat heitä.

   Jes. 3:12 Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

   Siis Jumala onKURITTANUT kansaa ja sen johtajia, laittamalla nuorukaiset ja naiset heitä hallitsemaan !!!

   Se siis on kuritusta, kun sellaista tapahtuu !!!

   Nytkin naiset ovat hallitsemassa ja vallitsemassa ja jopa pappeina ja vanhempina Suomessa, mutta se siis on Herran kuritusta meille suomalaisille uskoville, kun emme ole pitäneet Jumalan Sanasta kiinni !!!

   Jumala siis voi toimia vastoin omaa tahtoaan ja asettaa naisenkin hallitsemaan, vaikka se on selvääkin selvemmin väärin ja siten sen kautta kuritetaan kurittomia !!!

   Jotta tämä Raamatun vastainen kirjoittelija ei alkaisi turhaan vänkäämään vastaan, niin Jumala on muussakin asiassa toiminut tällä tavalla !

   Kyse on Israelin kuninkaista, Jumalan piti olla Israelin Kuningas, mutta kansa vaati maallisen kuninkaan vastoin Jumalan tahtoa ja kuritukseksi Jumala asetti sitten kuninkaita, jotka sortivat ja riistivät kuritonta kansaa:

   1. Samuelin kirja 8
   4 Niin kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin tykö Raamaan
   5 ja sanoivat hänelle: "Katso, sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun teitäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on."
   6 Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat: "Anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta". Ja Samuel rukoili Herraa.
   7 Niin Herra sanoi Samuelille: "Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa.
   8 Niinkuin he aina siitä päivästä, jona minä johdatin heidät tänne Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun ovat hyljänneet minut ja palvelleet muita jumalia, aivan niin he tekevät nyt sinullekin.
   9 Kuule siis heidän ääntänsä. Kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva."
   10 Niin Samuel puhui kaikki Herran sanat kansalle, joka häneltä pyysi kuningasta.
   11 Hän sanoi: "Nämä oikeudet on kuninkaalla, joka on teitä hallitseva: Teidän poikanne hän ottaa ja panee heidät vaunumiehikseen ja ratsumiehikseen ja vaunujensa edelläjuoksijoiksi.
   12 Myöskin hän panee heitä tuhannen-ja viidenkymmenenpäämiehiksi ja kyntämään hänen kyntöjänsä ja leikkaamaan hänen viljaansa sekä tekemään hänelle sotatarpeita ja vaunutarpeita.
   13 Ja teidän tyttärenne hän ottaa voiteiden tekijöiksi, keittäjiksi ja leipojiksi.
   14 Hän ottaa teidän parhaat peltonne, viinitarhanne ja öljypuunne ja antaa ne palvelijoillensa;
   15 ja hän ottaa kymmenykset teidän kylvöstänne ja viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroillensa ja palvelijoillensa.
   16 Hän ottaa myös teidän palvelijanne ja palvelijattarenne ja parhaat nuoret miehenne sekä aasinne ja teettää niillä työnsä;
   17 ja hän ottaa kymmenykset teidän lampaistanne, ja te tulette hänen palvelijoiksensa.
   18 Silloin te huudatte Herraa kuninkaanne tähden, jonka olette itsellenne valinneet, mutta hän ei silloin teitä kuule."
   19 Mutta kansa ei tahtonut kuulla Samuelin puhetta, vaan sanoi: "Ei, kuningas meillä pitää olla.

   • Anonyymi

    Eli tämä kieroilija siis poimii Raamatusta vain itselle mieleiset Raamatunpaikat ja jättää PALJON POIS Raamatun selvää opetusta !!!

    Hän siis VÄÄNTÄÄ TAHALLAAN KIEROON KIRJOITUKSIA !!!

    2. Piet. 3:16 niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista,
    !!!
    jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
    !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli tämä kieroilija siis poimii Raamatusta vain itselle mieleiset Raamatunpaikat ja jättää PALJON POIS Raamatun selvää opetusta !!!

    Hän siis VÄÄNTÄÄ TAHALLAAN KIEROON KIRJOITUKSIA !!!

    2. Piet. 3:16 niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista,
    !!!
    jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
    !!!

    Aloittaja kirjoittaa Raamatun sanaa. Sellaista, jonka moni mies mielellään jättää pois....

    Niin että on oikein tämä "audiatur et alteea pars"....

    JK. Kirjoituksia ei aloittaja väännä kieroon.

    Eikä siksi ole kadotuksen kandidaatti!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aloittaja kirjoittaa Raamatun sanaa. Sellaista, jonka moni mies mielellään jättää pois....

    Niin että on oikein tämä "audiatur et alteea pars"....

    JK. Kirjoituksia ei aloittaja väännä kieroon.

    Eikä siksi ole kadotuksen kandidaatti!

    Minä kirjoitin edellä noita asioita, ENKÄ MINÄ JÄTÄ KOSKAAN MITÄÄN KIRJOITUKSIA POIS !!!

    Minulla siis nuo Raamatunpaikat ja asiat sopivat SAUMATTOMASTI YHTEEN kokonaisuutena, joka paljastaa nuo aloittajan valheet !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aloittaja kirjoittaa Raamatun sanaa. Sellaista, jonka moni mies mielellään jättää pois....

    Niin että on oikein tämä "audiatur et alteea pars"....

    JK. Kirjoituksia ei aloittaja väännä kieroon.

    Eikä siksi ole kadotuksen kandidaatti!

    Aloittaja siis itse jättää pois kaikki nuo Raamatun selvät opetukset ja sanat miehen johtajuudesta, niin kotona kuin Seurakunnassa !!!

    Mutta kaltaisesi valheeseen mielistynyt, ei itse halua tätä asiaa myöntää !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Minä kirjoitin edellä noita asioita, ENKÄ MINÄ JÄTÄ KOSKAAN MITÄÄN KIRJOITUKSIA POIS !!!

    Minulla siis nuo Raamatunpaikat ja asiat sopivat SAUMATTOMASTI YHTEEN kokonaisuutena, joka paljastaa nuo aloittajan valheet !!!

    Kova kiihkosi ei auta mitään. Eikä ISOT kirjaimet.
    Eikä huuomerkit !!!

    Olet fanaatikko, naisvihaaja, mutta
    Jumala ei kysy sinulta mitään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aloittaja siis itse jättää pois kaikki nuo Raamatun selvät opetukset ja sanat miehen johtajuudesta, niin kotona kuin Seurakunnassa !!!

    Mutta kaltaisesi valheeseen mielistynyt, ei itse halua tätä asiaa myöntää !!!

    Kuules parka! Ei niitä sanoja tarvitse jankuttaa; ne osataan!

    Riittää että naisivihaajat niitä käyttävät!

    Aloittaja kyllä kunnioittaa Kokonaisvaltaista Raamatun sanaa!
    Nythän kysymys on, MITÄ uskonnolliset naisvihaajat JÄTTÄVÄT tahallaan pois!

    Niitäkin sanoja on hyvä tutkia!
    Amen.

    JK. Ja allekirjoittanut kunnioittaa tasan tarkkaan kaikkia sivistyneitä, fiksuja ja hengellisiä miehiä; veljiä - jotka ITSE ovat alamaisia Kristukselle ja Jumalalle. Eivätkä sorra ja käskytä naisia lihallisessa; sielun voimien vallanhimossa!

    Kiitos Jumalalle, sellaisiakin miehiä; veljiä on! Ja jokainen norminainen kunnioittaa sellaisia miehiä, jotka vastavuoroisesti antavat naisille sen arvon, jonka Jumalakin antaa.

    Sellaiset Tosi Miehet - hengelliset - ovat itse omalla käytöksellään ansainneet täyden 100 % kunnioituksen!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Minä kirjoitin edellä noita asioita, ENKÄ MINÄ JÄTÄ KOSKAAN MITÄÄN KIRJOITUKSIA POIS !!!

    Minulla siis nuo Raamatunpaikat ja asiat sopivat SAUMATTOMASTI YHTEEN kokonaisuutena, joka paljastaa nuo aloittajan valheet !!!

    Ainakin sinulla on noita ISOJA KIRJAIMIA?
    Ja HUUTOMERKKEJÄ? !!!!!

    Sinä siis koetat huutaa palstalla??


  • Aluksi luulin että kirjoittaja tarkoitti Jeesuksen Äitiä. Että helluntailainenkin saisi arvostaa katolilaista pyhimystä? Mutta se olikin Magdalan Maria.
   😄😄😄😄😄

  • Anonyymi

   Sitten toinen asia, jonka tämän kieroilija kääntää ja vääntää kieroon !

   Hän yrittää siis väittää Deboran ja muiden olevan Seurakunnan palvelijoita, eli pappeja ja vanhimmistoa, vaikka Jumalan Sana sanoo selvästi sen, että jopa diakonin tehtävään kelpaa vain mies !

   1. Tim. 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

   1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

   Tämä kieroilija siis sekoittaa kaksi täysin eri asiaa, eli

   1) Seurakuntapalvelijan tai tehtävä, joka siis Raamatun mukaan on VAIN MIEHEN TEHTÄVÄ !

   2) Siihen, kun joku uskova palvelee Seurakuntaa jollain tavalla, OLEMATTA ASETETTU TEHTÄVÄÄN !

   Siis kaikki me voimme palvella Seurakuntaa sillä, mitä Jumala on meille siunannut, mutta se siis ei merkitse mitään PALVELUTEHTÄVÄÄ / TOIMIMISTA VANHIMPANA / SRK PALVELIJANA !

   Aivan samoin kuin siis on kaksi eri asiaa:

   1) Että jollakin on profetoimisen armolahja, se ei tee kenestäkään vielä profeettaa Seurakuntaan, sillä profeetan tehtävä on vanhimman eli miehen tehtävä !!!

   2) Profeetaksi voidaan sanoa vain Jumalan valmistamaa ja tehtävään asettamaa MIESTÄ !

   Siis edes minä miehenä en ole mikään profeetta vaikka minulla olisikin profetoimisen armolahja, sillä Seurakunnan profeetta on vain ja ainoastaan Jumalan valmistama ja tehtävään erikseen asettama mies !!!

   Mutta kaiken tämänkin tämä kieroilija ja valheeseen ja vääryyteen rakastunut haluaa siis vääntää kieroon ja sekoittaa kaiken valheillaan ja vääristelyillään !!!

  • Anonyymi

   Oikaisua Perättömiin väitteisiin.

   1) Aloittaja ei ole kirjoittanut, etät "Debora asui temppelissä", vaan naisprofeetta Hanna Fanuelin tytär asui temppelissä - yötä päivää.

   Olepas valheen kirjoittaja tarkkana! Ja lue Raamatusta Luukas 2:36-38.

   Aloittaja kunnioittaa Raamatun Sanaa, eikä ryhdy sitä repostelemaan!

   2) Foibe (nainen) oli Kenkrean seurakunnan palvelija (diakoni siis)
   kuten on Kirjoitettu. ( Room 16:1-2)

   Sinä valheen puhuja? Lue ja kunnioita, mitä Raamattu kirjoittaa, ja jätä pääsi höyryt sikseen.

   Aloittaja kunnioittaa Jumalan Sanaa, eikä rupea "kirjoittamaan uutta raamattua" vuonna 2022, niinkuin sinä!

   • Anonyymi

    Kuten sanottua, pyhäkössä voi kuka vaan olla vaikka yötä päivää, mutta siis vain etumaisessa majassa !

    Nainen ei lakiliitossa voinut millään toimia pappina, sillä siihen kelpasivat vain ja ainoastaan Leeviläiset MIEHET !!!

    Mutta tämän perus Totuuden te heluatte kiistää omalla tulkinnallanne !!!


   • Anonyymi

    FOIBE !!!

    Kuten JO edellä olen kirjoittanut, on 2 ihan eri asiaa kokonaan:

    1) Palvella Jumalaa ja seurakuntaa ILMAN JUMALAN ASETTAMISTA srk vanhemmistoon tai edes diakoniksi!!!

    Siinä ei siis sanota Foiben olleen diakoni, eli VALITTU pöytäpalvelusta suorittamaan, koska sehän oliai mahdotonta Raamatun selvääkin selvemmän opetuksen mukaan:

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    SINÄ POISTAT TÄMÄN TOTUUDEN ja VÄITÄT SITÄ VASTAAN !!!

    2) Minä olen miehenä seurakunnan palvelija, eli ihan samaa voi minustakin sanoa, vaikka en todellakaan ole mikään diakoni, eli JUMALAN VALITTU ja ASETETTU pöytäpalvelusta suorittamaan !

    Aloittaja ei kirjoita uutta Raamattua, siitä olemme samaa mieltä !!!

    Aloittaja vain POISTAA Raamatusta PALJON Totuutta ja siten vääristelee PALJON JA PAHASTI Raamatun kirjoituksia, omaksi ja muidenkin kadotukseksi !

    2. Piet. 3:16

    niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista,
    !!!
    jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
    !!!


   • Anonyymi

    Vielä tuosta Foibesta !

    Raamattu puhuu monien palvelleen Seurakuntaa monin tavoin !

    Luuk. 8:3 ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

    Mutta se ei ole tehnyt eikä tee heistäkään SEURAKUNTAPALVELIJOITA !

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
    2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
    3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.
    4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."
    5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,
    6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.

    Diakonin tehtävä on siis selvääkin selvemmin miehen tehtävä, eikä vain minkä tahansa miehen, vaan VAIN VALITTUJEN MIESTEN !

    Miksi te siis väitättä selvää Raamatun opetusta vastaan ???

    Kuka tai mikä teitä siihen kehoittaa ???

    Herra se ei ole, eikä Pyhä Henki, sillä Jumala puhuu TOTUUTTA, eikä Herra opeta omaa Sanaansa vastaan !!!

    Joten mitä Raamattu sanoo teistä valehtelijoista ?

    Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

    Ja kuten JO kirjoitin !

    Niin kuka se oikeasti on, joka repii Raamatusta / kirjoituksista PALJON pois, voidakseen eksyttää itseään ja kuulijoitaan, siis niitä, jotka ovat mielistyneet valheeseen ja vääryyteen ?

    Kehoitan teitä katsomaan peiliin, siellä se ongelman YDIN on !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vielä tuosta Foibesta !

    Raamattu puhuu monien palvelleen Seurakuntaa monin tavoin !

    Luuk. 8:3 ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

    Mutta se ei ole tehnyt eikä tee heistäkään SEURAKUNTAPALVELIJOITA !

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
    2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
    3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.
    4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."
    5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,
    6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.

    Diakonin tehtävä on siis selvääkin selvemmin miehen tehtävä, eikä vain minkä tahansa miehen, vaan VAIN VALITTUJEN MIESTEN !

    Miksi te siis väitättä selvää Raamatun opetusta vastaan ???

    Kuka tai mikä teitä siihen kehoittaa ???

    Herra se ei ole, eikä Pyhä Henki, sillä Jumala puhuu TOTUUTTA, eikä Herra opeta omaa Sanaansa vastaan !!!

    Joten mitä Raamattu sanoo teistä valehtelijoista ?

    Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

    Ja kuten JO kirjoitin !

    Niin kuka se oikeasti on, joka repii Raamatusta / kirjoituksista PALJON pois, voidakseen eksyttää itseään ja kuulijoitaan, siis niitä, jotka ovat mielistyneet valheeseen ja vääryyteen ?

    Kehoitan teitä katsomaan peiliin, siellä se ongelman YDIN on !

    Kuules raukkaparka!

    Mene sinne seurkuntaasi tai lahkoosi kiukuttelemaan!

    Täällä ole ole sinulle mitään saalista...

    Ja jos Peilin edessä on ONGELMA; niin sinne sitten itse mene!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vielä tuosta Foibesta !

    Raamattu puhuu monien palvelleen Seurakuntaa monin tavoin !

    Luuk. 8:3 ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

    Mutta se ei ole tehnyt eikä tee heistäkään SEURAKUNTAPALVELIJOITA !

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
    2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
    3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.
    4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."
    5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,
    6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.

    Diakonin tehtävä on siis selvääkin selvemmin miehen tehtävä, eikä vain minkä tahansa miehen, vaan VAIN VALITTUJEN MIESTEN !

    Miksi te siis väitättä selvää Raamatun opetusta vastaan ???

    Kuka tai mikä teitä siihen kehoittaa ???

    Herra se ei ole, eikä Pyhä Henki, sillä Jumala puhuu TOTUUTTA, eikä Herra opeta omaa Sanaansa vastaan !!!

    Joten mitä Raamattu sanoo teistä valehtelijoista ?

    Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

    Ja kuten JO kirjoitin !

    Niin kuka se oikeasti on, joka repii Raamatusta / kirjoituksista PALJON pois, voidakseen eksyttää itseään ja kuulijoitaan, siis niitä, jotka ovat mielistyneet valheeseen ja vääryyteen ?

    Kehoitan teitä katsomaan peiliin, siellä se ongelman YDIN on !

    Ja kuten jokainen voi lukea, DEBORA- naisprofeetta oli oikein erityistehtävässä. Syynä oli kansan mieskunnon velttous, sotilaiden luuserimainen käytös, josta syystä Jumalan kansa oli vaarassa vihollisen uhan alla. Jumala löysi sitten naisen. Deboran, joka oli Lappidotin vaimo. Jostakin syystä aviomiestä ei valittu tehtävään? Niin Deborasta tuli profeetta, kansan johtaja, tuomari.
    Jumalan valinta on joskus arvoitus? "Tutkimattomia ovat Herran tiet".... Tuom 4-5 luvut)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuules raukkaparka!

    Mene sinne seurkuntaasi tai lahkoosi kiukuttelemaan!

    Täällä ole ole sinulle mitään saalista...

    Ja jos Peilin edessä on ONGELMA; niin sinne sitten itse mene!

    Miksi siis itse poistat tuon kaiken Raamatun Sanan Raamatustasi ???

    Miksi ???

    Miksi ???

    Mietitkö edes hetken sitä ?

    Raamattu / Jumalan Sana tulee nauttia / syödä KOKONAAN, ihan kuten tuli se pääisäis karitsakin !

    Siis myös ne sinulle itsellesi maistumattomat palat !

    Saamelaisilla on laulu neljään tuulen hatusta, josta ei saa puuttua yhtä kulmaa, sillä se ei ole silloin saamelaisen hattu !

    Sama on minulla Sanassa !

    Siitä ei saa jättää mitään pois, eikä lisätä siihen mitään !!!

    Miksi sinulla ei ole samoin !

    Minä siis Rakastan Jumalan antamalla Rakkaudella Sanaa, eli Jeesusta siis, sillä Jeesus On Sana ja Totuus !

    Miksi sinä siis et rakasta Sanaa, eli Totuutta, eli Jeesusta ??????????????????

    Miksi vastustat siis Häntä eli Jumalaa ja Hänen Sanaansa ???

    Mikä saa sinut niin toimimaan ???


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja kuten jokainen voi lukea, DEBORA- naisprofeetta oli oikein erityistehtävässä. Syynä oli kansan mieskunnon velttous, sotilaiden luuserimainen käytös, josta syystä Jumalan kansa oli vaarassa vihollisen uhan alla. Jumala löysi sitten naisen. Deboran, joka oli Lappidotin vaimo. Jostakin syystä aviomiestä ei valittu tehtävään? Niin Deborasta tuli profeetta, kansan johtaja, tuomari.
    Jumalan valinta on joskus arvoitus? "Tutkimattomia ovat Herran tiet".... Tuom 4-5 luvut)

    Jos luet Sanaa ja kirjoituksia enemmän, niin tuohan siis tapahtui silloin kun Israelin kansa oli jonkinlaisessa luopumus tilassa !

    Tässä se asia lukee siis:

    Tuomarien kirja 4
    1 Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
    2 Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
    3 Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.
    4 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.

    Kaikki tuo kertoo Jumalan kokonaisvaltaisesta kurituksesta siis !

    Me pakanat emme käsitä tuota, sillä juutalaisille miehille se oli todella nöyryyttävää ja katkeraa mennä kysymään naiselta ja alistua naisen alle !!!

    Jossain on sanottu jopa niin, että juutaliset ovat sitä mieltä, ettei naisen tulisi ollenkaan puhua / keskustella kirjoituksista !

    Siinä toki on menty jo hieman yli, mutta kuinka pahalta tuo Debora asia varmasti siis juutalaisista oikeati tuntuikaan !!!

    Siinä miehiä kyykytettiin oikein kunnolla Herran taholta !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos luet Sanaa ja kirjoituksia enemmän, niin tuohan siis tapahtui silloin kun Israelin kansa oli jonkinlaisessa luopumus tilassa !

    Tässä se asia lukee siis:

    Tuomarien kirja 4
    1 Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
    2 Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
    3 Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.
    4 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.

    Kaikki tuo kertoo Jumalan kokonaisvaltaisesta kurituksesta siis !

    Me pakanat emme käsitä tuota, sillä juutalaisille miehille se oli todella nöyryyttävää ja katkeraa mennä kysymään naiselta ja alistua naisen alle !!!

    Jossain on sanottu jopa niin, että juutaliset ovat sitä mieltä, ettei naisen tulisi ollenkaan puhua / keskustella kirjoituksista !

    Siinä toki on menty jo hieman yli, mutta kuinka pahalta tuo Debora asia varmasti siis juutalaisista oikeati tuntuikaan !!!

    Siinä miehiä kyykytettiin oikein kunnolla Herran taholta !

    Niin ja huomiotavaa täsä Debora asiassa on se, että:

    Aloittaja siis ottaa tästä Debora asiastakin vain pienen osan ja jättää tuon kaiken muun, eli kokonais sanoman tuossa asiassa huomioimatta !

    Eli lukee kuin piru Raamattua ottaen vain osan ja siten vääristäen koko sanoman !

    Jumalan KURITUSTA KAIKKI :

    Tuomarien kirja 4
    1 Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
    2 Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
    3 Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.
    4 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin ja huomiotavaa täsä Debora asiassa on se, että:

    Aloittaja siis ottaa tästä Debora asiastakin vain pienen osan ja jättää tuon kaiken muun, eli kokonais sanoman tuossa asiassa huomioimatta !

    Eli lukee kuin piru Raamattua ottaen vain osan ja siten vääristäen koko sanoman !

    Jumalan KURITUSTA KAIKKI :

    Tuomarien kirja 4
    1 Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
    2 Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
    3 Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.
    4 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.

    Joten !

    KOKO tuon Debora asian sanoma on aivan päinvastainen, kuin mitä aloittaja antaa ymmärtää !!!

    Se on ollut varoitus meillekin !

    Ja se siis on ikävä kyllä toteutunut TAAS meidän ajassamme !

    Eli nämä Herran kuritukset siis ovat meidän osamme ja syytämme, kun emme ole pitäneet Jumalan Sanasta kiinni, emmekä Jumalan tahdosta !!!

    Jes. 3:4 Ja minä panen nuorukaiset heille päämiehiksi, ja pahankuriset hallitsevat heitä.

    Jes. 3:12 Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

    Eli Jumala ITSE on laittanut / sallinut väärät srk johtoon ja nyt siis nuorukaiset, eli kasvamattomat ja pahankuriset ja NAISET ovat vallassa ja hallitsemassa !

    Meitä siis KURITETAAN näin, aivan samaan tapaan tavallaan, kuin Deboran aikohin !!!

    Mutta tämä sama Jumalan tahdon vastaisuus vain yltyy yltymistään Suomessa !

    Herra armahda meitä !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuten sanottua, pyhäkössä voi kuka vaan olla vaikka yötä päivää, mutta siis vain etumaisessa majassa !

    Nainen ei lakiliitossa voinut millään toimia pappina, sillä siihen kelpasivat vain ja ainoastaan Leeviläiset MIEHET !!!

    Mutta tämän perus Totuuden te heluatte kiistää omalla tulkinnallanne !!!

    Etkö parka keksi lisää huutomerkkejä !!!!!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vielä tuosta Foibesta !

    Raamattu puhuu monien palvelleen Seurakuntaa monin tavoin !

    Luuk. 8:3 ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

    Mutta se ei ole tehnyt eikä tee heistäkään SEURAKUNTAPALVELIJOITA !

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
    2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
    3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.
    4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."
    5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,
    6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.

    Diakonin tehtävä on siis selvääkin selvemmin miehen tehtävä, eikä vain minkä tahansa miehen, vaan VAIN VALITTUJEN MIESTEN !

    Miksi te siis väitättä selvää Raamatun opetusta vastaan ???

    Kuka tai mikä teitä siihen kehoittaa ???

    Herra se ei ole, eikä Pyhä Henki, sillä Jumala puhuu TOTUUTTA, eikä Herra opeta omaa Sanaansa vastaan !!!

    Joten mitä Raamattu sanoo teistä valehtelijoista ?

    Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

    Ja kuten JO kirjoitin !

    Niin kuka se oikeasti on, joka repii Raamatusta / kirjoituksista PALJON pois, voidakseen eksyttää itseään ja kuulijoitaan, siis niitä, jotka ovat mielistyneet valheeseen ja vääryyteen ?

    Kehoitan teitä katsomaan peiliin, siellä se ongelman YDIN on !

    Kuules raukkaparka. Näytät olevat kovan lajin fanaatikko. Mutta muista että Jumala ei kysy sinulta lupaa, jos -kun- Hän antaa palvelutehtäviä....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi siis itse poistat tuon kaiken Raamatun Sanan Raamatustasi ???

    Miksi ???

    Miksi ???

    Mietitkö edes hetken sitä ?

    Raamattu / Jumalan Sana tulee nauttia / syödä KOKONAAN, ihan kuten tuli se pääisäis karitsakin !

    Siis myös ne sinulle itsellesi maistumattomat palat !

    Saamelaisilla on laulu neljään tuulen hatusta, josta ei saa puuttua yhtä kulmaa, sillä se ei ole silloin saamelaisen hattu !

    Sama on minulla Sanassa !

    Siitä ei saa jättää mitään pois, eikä lisätä siihen mitään !!!

    Miksi sinulla ei ole samoin !

    Minä siis Rakastan Jumalan antamalla Rakkaudella Sanaa, eli Jeesusta siis, sillä Jeesus On Sana ja Totuus !

    Miksi sinä siis et rakasta Sanaa, eli Totuutta, eli Jeesusta ??????????????????

    Miksi vastustat siis Häntä eli Jumalaa ja Hänen Sanaansa ???

    Mikä saa sinut niin toimimaan ???

    Sinua ei ole asetettu Aloittajan vartijaksi, eikä konsultiksi, eikä mentoriksi.
    Ne ovat ihan toisia ihmisiä, toista taso laadultaan. . .

    Voit mennä kaahottamana sinne omaan lahkoosi, taikka koeta saada oma vaimosi kiltiksi ja alistetuksi? Niin ei tarvitse huudella nettipalstalla sellaisille, joiden paimentaminen ei sinulle kuulu.

    Ja jos voisit käyttää vähän enenmmänkin noita kysymysmerkkejä.

    ???????????????????

    Ja kun kerran julkisesti kirjoitat, opettele asiallista ja hyvää äidinkieltä.

    Asialliseen ( saati hengelliseen) kirjoittamiseen, dialogiin - eivät kuulu kymmenet huutomerkit !!!!!!!!

    Eivätkä senkään vertaa kymmenet kysymysmerkit. ???????????????????????

    Uskottavuutesi lähentelee jo 0 % luokkaa.

    Kaikista syistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos luet Sanaa ja kirjoituksia enemmän, niin tuohan siis tapahtui silloin kun Israelin kansa oli jonkinlaisessa luopumus tilassa !

    Tässä se asia lukee siis:

    Tuomarien kirja 4
    1 Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
    2 Silloin Herra myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
    3 Ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.
    4 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.

    Kaikki tuo kertoo Jumalan kokonaisvaltaisesta kurituksesta siis !

    Me pakanat emme käsitä tuota, sillä juutalaisille miehille se oli todella nöyryyttävää ja katkeraa mennä kysymään naiselta ja alistua naisen alle !!!

    Jossain on sanottu jopa niin, että juutaliset ovat sitä mieltä, ettei naisen tulisi ollenkaan puhua / keskustella kirjoituksista !

    Siinä toki on menty jo hieman yli, mutta kuinka pahalta tuo Debora asia varmasti siis juutalaisista oikeati tuntuikaan !!!

    Siinä miehiä kyykytettiin oikein kunnolla Herran taholta !

    Oma oli miesten vika.

    Jumala näytti, että kun miehet velttoilevat, niin sillä on seurauksia?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    FOIBE !!!

    Kuten JO edellä olen kirjoittanut, on 2 ihan eri asiaa kokonaan:

    1) Palvella Jumalaa ja seurakuntaa ILMAN JUMALAN ASETTAMISTA srk vanhemmistoon tai edes diakoniksi!!!

    Siinä ei siis sanota Foiben olleen diakoni, eli VALITTU pöytäpalvelusta suorittamaan, koska sehän oliai mahdotonta Raamatun selvääkin selvemmän opetuksen mukaan:

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    SINÄ POISTAT TÄMÄN TOTUUDEN ja VÄITÄT SITÄ VASTAAN !!!

    2) Minä olen miehenä seurakunnan palvelija, eli ihan samaa voi minustakin sanoa, vaikka en todellakaan ole mikään diakoni, eli JUMALAN VALITTU ja ASETETTU pöytäpalvelusta suorittamaan !

    Aloittaja ei kirjoita uutta Raamattua, siitä olemme samaa mieltä !!!

    Aloittaja vain POISTAA Raamatusta PALJON Totuutta ja siten vääristelee PALJON JA PAHASTI Raamatun kirjoituksia, omaksi ja muidenkin kadotukseksi !

    2. Piet. 3:16

    niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista,
    !!!
    jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
    !!!

    Sinulla on paha fanaattisuus. Käyttä ISOJA KIRjamia ja huutomerkkejä !!!

    Luuletko että lukijat ovat sokeita ja kuuroja?

    Tuon tason esitykset eivät anna uskottavuutta. Päin vastoin.
    Lukija näkee että kirjoittaja on uskonnollinen kiihkoilija, jolla pinttynyt viha naisia vastaan!

    Kukaan ei ota todesta....


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vielä tuosta Foibesta !

    Raamattu puhuu monien palvelleen Seurakuntaa monin tavoin !

    Luuk. 8:3 ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

    Mutta se ei ole tehnyt eikä tee heistäkään SEURAKUNTAPALVELIJOITA !

    1. Tim. 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

    1 Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa.
    2 Niin ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.
    3 Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.
    4 Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa."
    5 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen,
    6 ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä.

    Diakonin tehtävä on siis selvääkin selvemmin miehen tehtävä, eikä vain minkä tahansa miehen, vaan VAIN VALITTUJEN MIESTEN !

    Miksi te siis väitättä selvää Raamatun opetusta vastaan ???

    Kuka tai mikä teitä siihen kehoittaa ???

    Herra se ei ole, eikä Pyhä Henki, sillä Jumala puhuu TOTUUTTA, eikä Herra opeta omaa Sanaansa vastaan !!!

    Joten mitä Raamattu sanoo teistä valehtelijoista ?

    Joh. 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

    Ja kuten JO kirjoitin !

    Niin kuka se oikeasti on, joka repii Raamatusta / kirjoituksista PALJON pois, voidakseen eksyttää itseään ja kuulijoitaan, siis niitä, jotka ovat mielistyneet valheeseen ja vääryyteen ?

    Kehoitan teitä katsomaan peiliin, siellä se ongelman YDIN on !

    Peiliin katsominen ei auta.

    Mutta Herra tuntee sydämesi; sen asenne ei ole oikea eikä Herran mielen mukainen.
    Herra ei rakenna kanssasi. Tämä on ilmoitus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi siis itse poistat tuon kaiken Raamatun Sanan Raamatustasi ???

    Miksi ???

    Miksi ???

    Mietitkö edes hetken sitä ?

    Raamattu / Jumalan Sana tulee nauttia / syödä KOKONAAN, ihan kuten tuli se pääisäis karitsakin !

    Siis myös ne sinulle itsellesi maistumattomat palat !

    Saamelaisilla on laulu neljään tuulen hatusta, josta ei saa puuttua yhtä kulmaa, sillä se ei ole silloin saamelaisen hattu !

    Sama on minulla Sanassa !

    Siitä ei saa jättää mitään pois, eikä lisätä siihen mitään !!!

    Miksi sinulla ei ole samoin !

    Minä siis Rakastan Jumalan antamalla Rakkaudella Sanaa, eli Jeesusta siis, sillä Jeesus On Sana ja Totuus !

    Miksi sinä siis et rakasta Sanaa, eli Totuutta, eli Jeesusta ??????????????????

    Miksi vastustat siis Häntä eli Jumalaa ja Hänen Sanaansa ???

    Mikä saa sinut niin toimimaan ???

    Vain lapset 5-vuotiaat kysyvät: miksi, miksi, miksi....
    Ja hallitsemattomassa tilassa olevat laittavat julkiseen tekstiin
    huutomerkkejä !!!!!!

    Ja
    ??????????????????

    Ne, joilla Herran Henki on, ja joka Henki valaisee, eivät tuollaisia kysele.
    Eivätkä esitä valheellisia väitteitä ja "pikatuomioita" toisesta Herran palvleijasta.


  • Anonyymi

   Jeesus todellakin jostain kumman syystä sietää pastorinnoja seurakunnassa vastoin omaa sanaansa. Pitäisiköhän ruveta vetoamaan siihen kirjoitettuun sanaan rukouksessa, muistuttamaan Jumalaa siitä, että Hänen sanansa mukaan seurakuntaa johtavat miespaimenet, miksi asia sitten on käytännössä toisin monessa paikassa. Jos vaikka sitten alkaisi tapahtua ja hannamariat siirrettäisiin muihin tehtäviin.

   • Anonyymi

    Oma on miesten ongelma.
    Aikoinaan, kun Jumala kutsui ja valtuutti profeetaksi Deboran, olivat miehet onettomassa jamassa. Naiivia on on silloin syttää naisia. Kun Miehet eivät ole uskollisia Herralle, Hän ei kysy sellaisislta miehiltä - mitä HÄN tekaa ja valitsee!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oma on miesten ongelma.
    Aikoinaan, kun Jumala kutsui ja valtuutti profeetaksi Deboran, olivat miehet onettomassa jamassa. Naiivia on on silloin syttää naisia. Kun Miehet eivät ole uskollisia Herralle, Hän ei kysy sellaisislta miehiltä - mitä HÄN tekaa ja valitsee!

    Profeetta ei ole uuden liiton paimen.


  • Anonyymi

   Olen havainnut, että provosoivat Viha-aloituskommentit ja tuota tukevat provo-kommentit eivät ole Herran tahdon mukaisia, vaan vääristelevät Herran käskyt, totuuden ja miehen aseman Herran edessä alkaen luomiskertomuksesta eivätkä nuo provo-kommentit ole myöskään profeettain ja apostolien kirjoitusten perustalla.


   Seuraavasti asiaa ajateltuna.
   Iisebel ja hänen kannattajansa
   Samalla tavalla tulee käymään tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa olevalle sekä hänen kannattajilleen elleivät he tee parannusta.

   Jos olet Iisebelin kannattaja etkä tee parannusta, niin sinua kohtaa lopulta hengellinen kuolema, jonka kautta eksyt kokonaan pois pelastuksesta ja Jumalan armosta.

   Iisebelin hengen vallassa oleva koittaa hurmata ihmisten sydämet oman sielullisuutensa kautta, jonka hän tekee koreaksi, kauniiksi ja lihalle miellyttäväksi. Älä lankea Iisebelin sielullisuuteen, vaan palvele Jumalaa Hengessä ja totuudessa.
   Iisebelin hengen vallassa oleva etsii koko ajan niitä, jotka ovat hänen puolellansa tai keitä hän voisi taivutella ja eksyttää hänen puolellensa. Hän ei etsi Jumalan tahtoa, vaan omaa tahtoansa ja hän haluaa toimia oman päänsä mukaan. Iisebelin hengen vallassa oleva voi puhua Jumalan tahdon toteutumisesta, mutta hän ei etsi Jumalan tahtoa, koska hän haluaa toteuttaa oman tahtonsa mukaiset suunnitelmat. Iisebel harhauttaa ja eksyttää kannattajiaan palvelemaan epäjumalia väärän Jumalanpalveluksen kautta, jossa "totuus" on puettu valheasuun, jonka kautta etsitään vain Iisebelin tahtoa ja sitä kuinka ja miten Iisebel tahtoo ja haluaa asioiden olevan.

   Iisebel muokkaa oman jumalanpalveluksensa itse itselleen mieluisaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hän vääristää todellisen Jumalan olemuksen sekä Raamatun opetuksen, muokaten itselleen hänen lihansa ja tahtonsa mukaisen jumalanpalveluksen.

   Iisebel etsii koko ajan omaa tahtoansa ja pyrkii pitämään langat käsissään. Hän vainoaa todellisia Jumalan palvelijoita ja koittaa estää heitä palvelemasta Jumalaa. Iisebel ei siedä "valtakunnassaan" miehiä, jotka Jumala asettanut paimeniksi opettamaan Jumalan kansaa, siksi hän johtaa joko taustalla tai suoraan edestä omaa "valtakuntaansa".

   Iisebelit jotka nykyään johtavat hengellistä toimintaa toimivat myös siten, että he kyllä kutsuvat "valtakuntansa" ulkopuolelta vierailevia puhujia (usein myös miehiä) puhumaan, että kaikki näyttäisi Raamatulliselta. Tällä tavoin Iisebel koittaa hämätä kannattajiaan sekä vastustajiaan, että kaikki näyttäisi olevan Raamatullista, vaikka Iisebelin "valtakunnassa" johtaminen on epäraamatullisesti Iisebelin harteilla.
   Iisebel usein myös johtaa "valtakuntaansa" siten, että hän päättää kaikesta ja asettaa miehet vetämään kokouksia sekä opettamaan Jumalan sanaa, mutta nämä miehet ovat kuuliaisia Iisebelille ja puhuvat juuri sitä mitä Iisebel tahtoo kuulla ja mikä on Iisebelin mielen mukaista julistusta. Iisebel hämää kaikkia tällä tavalla, mutta itse asiassa hän johtaa koko ajan ja päättää kaikesta.

   Ikävä kyllä jotkut sananjulistajat kiertäessään kyliä ja kaupunkeja tukevat myös Iisebeliä, käydessään julistamassa sanaa Iisebelin "puljussa". Osa näistä julistajista tietää ja näkee, että Iisebel todellisuudessa johtaa tätä hengellistä toimintaa, mutta he eivät halua sanoa mitään koska he haluavat olla esillä ja puhua ihmisille.
   Osa näistä julistajista ei näe tai ei ymmärrä sitä että Iisebel johtaa paikan hengellistä toimintaa. He eivät ymmärrä siksi, koska he eivät ymmärrä todellisuudessa sitä mitä Jumalan sana sanoo hengellisen työn johtamisesta. Luopumus ja eksymys Jumalan sanasta tässäkin kohden saa monen uskovan ymmärtämättömään tilaan koskien Iisebelin valta-asemaa.

   Iisebel voi myös toimia siten, että hän sanoo Jumalan antaneen hänelle tehtävän ja asettaneen hänet johtamaan hengellistä toimintaa. Jumala ei peru asetustaan, jonka Hän on antanut Uuden Liiton kansalle. Raamattu opettaa Jumalan asettaneen hengellisen työn johtamisen jokaisella paikkakunnalla paikkakunnan seurakunnan paimenille, eli miehille. Jumala ei toimi vastoin tahtoaan ja asetustaan.

   Iisbelin kannattajat ovat uskollisia Iisebelin palveljoita, koska he pelkäävät häntä. Pelon saa aikaan usein se, että he luulevat Iisebelin olevan Herran valittu profeetta tai "johtaja", vaikka Iisebel on eksyksissä ja eksyttäjä.

   Jumala antaa Iisebelin touhuilla aikansa, mutta lopulta tuomitsee hänet. Iisebelin imperiumi ja valta murenee ja hävitetään sinä päivänä kun Jumala tuomitsee hänet. Samoin Jumala tulee tuomitsemaan myös Iisebelin kannattajat.

   • Anonyymi

    Anonyymi
    2022-10-28 21:30:49

    JATKAN VIELÄ TUOSTA, ASIAA ALOITUSKOMMENTILLE JA TUOTA TUKEVILLE KOMMENTEILLE SEURAAVAA.


    Iisebelin tuomio
    2 Kun 9:
    22 Kun Jooram näki Jeehun, kysyi hän: "Onko kaikki hyvin, Jeehu?" Tämä vastasi: "Kuinka kaikki voisi olla hyvin, kun sinun äitisi Iisebelin haureus ja hänen monet velhoutensa yhä vielä jatkuvat?"
    23 Silloin Jooram käänsi vaununsa ja pakeni, huutaen Ahasjalle: "Kavallus, Ahasja!"
    24 Mutta Jeehu sieppasi jousen käteensä ja ampui Jooramia hartioiden väliin, niin että nuoli meni sydämen lävitse, ja hän vaipui vaunuihinsa.
    25 Sitten hän sanoi Bidkarille, vaunusoturille: "Ota hänet ja heitä jisreeliläisen Naabotin maapalstalle; sillä muistathan, että Herra meidän ratsastaessamme rinnakkain hänen isänsä Ahabin jäljessä lausui hänestä tämän ennustuksen:
    26 ‘Totisesti, minä näin eilen Naabotin ja hänen poikiensa veren, sanoo Herra; ja minä olen juuri tällä maapalstalla kostava sinulle, sanoo Herra’. Ota siis hänet ja heitä tälle maapalstalle, Herran sanan mukaan."
    27 Kun Ahasja, Juudan kuningas, sen näki, pakeni hän Beet-Gaaniin päin. Mutta Jeehu ajoi häntä takaa ja sanoi:
    28 Ja hänen palvelijansa veivät hänet vaunuissa Jerusalemiin ja hautasivat hänet hänen omaan hautaansa, hänen isiensä viereen, Daavidin kaupunkiin.
    29 Ahasja oli tullut Juudan kuninkaaksi Jooramin, Ahabin pojan, yhdentenätoista hallitusvuotena.
    30 ¶ Sitten Jeehu tuli Jisreeliin. Kun Iisebel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli päänsä ja katseli ulos akkunasta.
    31 Ja kun Jeehu tuli portista sisään, kysyi Iisebel: "Kävikö hyvin Simrille, herransa murhaajalle?"
    32 Hän käänsi kasvonsa akkunaa kohti ja sanoi: "Kuka on minun puolellani? Kuka?" Niin pari kolme hoviherraa katsoi alas häneen.
    33 Jeehu sanoi: "Syöskää hänet alas". Ja he syöksivät hänet alas, niin että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin; ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa.
    34 Sitten Jeehu meni sisään, söi ja joi. Ja hän sanoi: "Korjatkaa se kirottu
    35 Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet.
    36 Ja he tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jeehulle. Niin hän sanoi: "Tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa tisbeläisen Elian kautta: ‘Jisreelin vainiolla koirat syövät Iisebelin lihan;
    37 ja Iisebelin ruumis on oleva niinkuin pellon lanta Jisreelin vainiolla, niin ettei voida sanoa: Tämä on Iisebel’".

    Jooram oli äitinsä Iisbelin hengen vallan alla, joka haureudellaan ja velhoudellaan (noituus) eksytti Jumalan kansaa. Jooram joutui pakenemaan Jumalan totuuden ja tuomion edessä, sillä hän ei halunnut tehdä parannusta. Jooramin tuomioksi tuli kuolema, joka oli hänelle vääryyden palkka.

    Kun Iisebeli kuuli Jeehun tulleen Jisreeliin, niin Iisebel maalasi ihomaalilla silmäluomensa ja koristeli päänsä. Iisebel koitti käyttää lihallista vetovoimaansa Jeehua vastaan, sillä hän koristeli itsensä täyteen lihalliseen koristukseensa.

    Jeehun tullessa sisälle Iisebel kyseli kuka on minun puolellani, kuka? Kolme Iisbelin hengen vallan alla olevaa hoviherraa käänsivät päänsä alaspäin kohti Iisebeliä. He perlkäsivät vieläkin Iisebeliä, vaikka Iisebelin tuomion hetki ja vallan riisumisen hetki oli tullut lopulliseen päätepisteeseen.

    Iisebel syöstiin alas ikkunasta ja hän kuoli. Näin toteutui Herran sana, eli koirat söivät Iisebelin lihan Jisreelin vainiolla.


   • Anonyymi

    Kannattaa mennä opettamaan niitä paikkoja, joissa noita "iisebelejä" on.
    Aloittaja ei kuulu sellaisiin, eikä sellaisiin porikoihin!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anonyymi
    2022-10-28 21:30:49

    JATKAN VIELÄ TUOSTA, ASIAA ALOITUSKOMMENTILLE JA TUOTA TUKEVILLE KOMMENTEILLE SEURAAVAA.


    Iisebelin tuomio
    2 Kun 9:
    22 Kun Jooram näki Jeehun, kysyi hän: "Onko kaikki hyvin, Jeehu?" Tämä vastasi: "Kuinka kaikki voisi olla hyvin, kun sinun äitisi Iisebelin haureus ja hänen monet velhoutensa yhä vielä jatkuvat?"
    23 Silloin Jooram käänsi vaununsa ja pakeni, huutaen Ahasjalle: "Kavallus, Ahasja!"
    24 Mutta Jeehu sieppasi jousen käteensä ja ampui Jooramia hartioiden väliin, niin että nuoli meni sydämen lävitse, ja hän vaipui vaunuihinsa.
    25 Sitten hän sanoi Bidkarille, vaunusoturille: "Ota hänet ja heitä jisreeliläisen Naabotin maapalstalle; sillä muistathan, että Herra meidän ratsastaessamme rinnakkain hänen isänsä Ahabin jäljessä lausui hänestä tämän ennustuksen:
    26 ‘Totisesti, minä näin eilen Naabotin ja hänen poikiensa veren, sanoo Herra; ja minä olen juuri tällä maapalstalla kostava sinulle, sanoo Herra’. Ota siis hänet ja heitä tälle maapalstalle, Herran sanan mukaan."
    27 Kun Ahasja, Juudan kuningas, sen näki, pakeni hän Beet-Gaaniin päin. Mutta Jeehu ajoi häntä takaa ja sanoi:
    28 Ja hänen palvelijansa veivät hänet vaunuissa Jerusalemiin ja hautasivat hänet hänen omaan hautaansa, hänen isiensä viereen, Daavidin kaupunkiin.
    29 Ahasja oli tullut Juudan kuninkaaksi Jooramin, Ahabin pojan, yhdentenätoista hallitusvuotena.
    30 ¶ Sitten Jeehu tuli Jisreeliin. Kun Iisebel kuuli sen, maalasi hän ihomaalilla silmäluomensa, koristeli päänsä ja katseli ulos akkunasta.
    31 Ja kun Jeehu tuli portista sisään, kysyi Iisebel: "Kävikö hyvin Simrille, herransa murhaajalle?"
    32 Hän käänsi kasvonsa akkunaa kohti ja sanoi: "Kuka on minun puolellani? Kuka?" Niin pari kolme hoviherraa katsoi alas häneen.
    33 Jeehu sanoi: "Syöskää hänet alas". Ja he syöksivät hänet alas, niin että hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin; ja nämä tallasivat hänet jalkoihinsa.
    34 Sitten Jeehu meni sisään, söi ja joi. Ja hän sanoi: "Korjatkaa se kirottu
    35 Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet.
    36 Ja he tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jeehulle. Niin hän sanoi: "Tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa tisbeläisen Elian kautta: ‘Jisreelin vainiolla koirat syövät Iisebelin lihan;
    37 ja Iisebelin ruumis on oleva niinkuin pellon lanta Jisreelin vainiolla, niin ettei voida sanoa: Tämä on Iisebel’".

    Jooram oli äitinsä Iisbelin hengen vallan alla, joka haureudellaan ja velhoudellaan (noituus) eksytti Jumalan kansaa. Jooram joutui pakenemaan Jumalan totuuden ja tuomion edessä, sillä hän ei halunnut tehdä parannusta. Jooramin tuomioksi tuli kuolema, joka oli hänelle vääryyden palkka.

    Kun Iisebeli kuuli Jeehun tulleen Jisreeliin, niin Iisebel maalasi ihomaalilla silmäluomensa ja koristeli päänsä. Iisebel koitti käyttää lihallista vetovoimaansa Jeehua vastaan, sillä hän koristeli itsensä täyteen lihalliseen koristukseensa.

    Jeehun tullessa sisälle Iisebel kyseli kuka on minun puolellani, kuka? Kolme Iisbelin hengen vallan alla olevaa hoviherraa käänsivät päänsä alaspäin kohti Iisebeliä. He perlkäsivät vieläkin Iisebeliä, vaikka Iisebelin tuomion hetki ja vallan riisumisen hetki oli tullut lopulliseen päätepisteeseen.

    Iisebel syöstiin alas ikkunasta ja hän kuoli. Näin toteutui Herran sana, eli koirat söivät Iisebelin lihan Jisreelin vainiolla.

    4) Jumalan tuomio ja rangaistus kävi toteen Aahabin kohdalla
    ..........................................................................

    Kun Aahab ylimielisesti lähti sotimaan, Jumala toteutti sanansa. Vaikka Aahab koetti piiloutua, tekeytyi tuntemattomaksi ( 1 Kun 22:30). Se ei auttanut. Se ainoa aukkokohta joka Aahabin sotisovassa oli, koitui hänen kuolemakseen. ( 1 Kun 22:34-35, 37-38)

    • "Mutta eräs mies, joka oli jännittänyt jousensa ja ampui umpimähkään, satutti Israelin kuningasta vyöpanssarin ja rintahaarniskan väliin. Niin tämä sanoi vaunujensa ohjaajalle: "Käännä vaunut ja vie minut pois sotarinnasta, sillä minä olen haavoittunut."

    • "Mutta kun taistelu sinä päivänä yltyi yltymistään, jäi kuningas seisomaan vaunuihinsa, päin aramilaisia. Illalla hän kuoli; ja verta oli vuotanut haavasta vaununpohjaan. "

    • " Näin kuoli kuningas, ja hänet vietiin Samariaan; ja kuningas haudattiin Samariaan."

    "Ja kun vaunut huuhdottiin Samarian lammikolla, nuoleskelivat koirat hänen vertansa, ja portot peseytyivät siinä, sen sanan mukaan, jonka Herra oli puhunut."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    4) Jumalan tuomio ja rangaistus kävi toteen Aahabin kohdalla
    ..........................................................................

    Kun Aahab ylimielisesti lähti sotimaan, Jumala toteutti sanansa. Vaikka Aahab koetti piiloutua, tekeytyi tuntemattomaksi ( 1 Kun 22:30). Se ei auttanut. Se ainoa aukkokohta joka Aahabin sotisovassa oli, koitui hänen kuolemakseen. ( 1 Kun 22:34-35, 37-38)

    • "Mutta eräs mies, joka oli jännittänyt jousensa ja ampui umpimähkään, satutti Israelin kuningasta vyöpanssarin ja rintahaarniskan väliin. Niin tämä sanoi vaunujensa ohjaajalle: "Käännä vaunut ja vie minut pois sotarinnasta, sillä minä olen haavoittunut."

    • "Mutta kun taistelu sinä päivänä yltyi yltymistään, jäi kuningas seisomaan vaunuihinsa, päin aramilaisia. Illalla hän kuoli; ja verta oli vuotanut haavasta vaununpohjaan. "

    • " Näin kuoli kuningas, ja hänet vietiin Samariaan; ja kuningas haudattiin Samariaan."

    "Ja kun vaunut huuhdottiin Samarian lammikolla, nuoleskelivat koirat hänen vertansa, ja portot peseytyivät siinä, sen sanan mukaan, jonka Herra oli puhunut."

    Iisebel oli jumalattoman Ahab-nimisen Israelin kuninkaan (pakanavaimo). Kun miehet syyllistävät naisia "iisebelin hengestä" he ilmeisen tahallaan koettavat piilottaa ne synnit, joihin kuningas Aahab lankesi! Tässä listaa:

    • Hän otti "pakanavaimon", Iisebelin siidonilaisen naisen! ( 1 Kun 16:30)
    • Vaikka Herra oli ehdottomasti kieltänyt kansansa miehiä ottamassa pakanavaimoa!
    • Hän pysytti alttarina Baalille -epäjumalalle. (1 Kun 16:32-33)
    • Asetti toisen epäjumalan (Aseran) aloitti uudelleen epäjumalien palvelun Israelissa.
    • Alkoi jumalattomuudessaan vainota Herran profeettaa, Eliaa. ( 1 Kun 17:1)
    • Aiheutti jumalattomuuden synnillä yli kolmen (3) vuoden kuivuuden ja nälänhädän maassa! ( 1 Kun 18.luku)
    • Syyllistyi syyttömän harkittuun murhaan. ( 1 Kun 21. luku)
    • Varasti syyttömän köyhän miehen perinnön ja murhasi hänet. ( 1 Kun 21:19)
    • Johdatti Israelin kansan syntiin ja tottelemattomuuteen Herraa vastaan. ( 1 Kun 21:22)
    • Antoi pakanavaimon (Iiseblin) ohjata itseään. ( 1 Kun 21:7-9)
    • Lähti älyttömään sotaan vastoin Herran profeetta Miikan varoitusta. ( 1 Kun 22:14-17)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Iisebel oli jumalattoman Ahab-nimisen Israelin kuninkaan (pakanavaimo). Kun miehet syyllistävät naisia "iisebelin hengestä" he ilmeisen tahallaan koettavat piilottaa ne synnit, joihin kuningas Aahab lankesi! Tässä listaa:

    • Hän otti "pakanavaimon", Iisebelin siidonilaisen naisen! ( 1 Kun 16:30)
    • Vaikka Herra oli ehdottomasti kieltänyt kansansa miehiä ottamassa pakanavaimoa!
    • Hän pysytti alttarina Baalille -epäjumalalle. (1 Kun 16:32-33)
    • Asetti toisen epäjumalan (Aseran) aloitti uudelleen epäjumalien palvelun Israelissa.
    • Alkoi jumalattomuudessaan vainota Herran profeettaa, Eliaa. ( 1 Kun 17:1)
    • Aiheutti jumalattomuuden synnillä yli kolmen (3) vuoden kuivuuden ja nälänhädän maassa! ( 1 Kun 18.luku)
    • Syyllistyi syyttömän harkittuun murhaan. ( 1 Kun 21. luku)
    • Varasti syyttömän köyhän miehen perinnön ja murhasi hänet. ( 1 Kun 21:19)
    • Johdatti Israelin kansan syntiin ja tottelemattomuuteen Herraa vastaan. ( 1 Kun 21:22)
    • Antoi pakanavaimon (Iiseblin) ohjata itseään. ( 1 Kun 21:7-9)
    • Lähti älyttömään sotaan vastoin Herran profeetta Miikan varoitusta. ( 1 Kun 22:14-17)

    2) Herran antama todistus Ahabista
    -------------------------------------------------

    Raamatun lahjomaton totuus on, että Kuningas Aahab oli se primus-motor, joka kantoi vastuuta kansan jumalattomuudesta ja ekytyksestä. Hän oli kuningas ja käytti kuninkaan valtaa. Väärin.

    Oli raskauttava virhe ottaa vaimoksi siidonilainen Iisebel, pakananainen. Jumalan tuomio ja kuritus oli loogisessa ja adekvaattisessa balanssissa, koskien Aahabia. Olettehan toki lukeneet?

    Tässä listausta: 1 Kun 16:30-33
    • "Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Aasan, Juudan kuninkaan, kolmantenakymmenentenä kahdeksantena hallitusvuotena. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.

    • Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä."

    • "Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä. Hän teki ylen kauhistavasti, kun lähti seuraamaan kivijumalia, aivan niinkuin amorilaiset tekivät, jotka Herra karkoitti israelilaisten tieltä. " ( 1 Kun 21:25)


    3. Profeetta Elia julisti Jumalan tuomion Aahabille: 1 Kun 21: 17-25
    -------------------------------------------------------------

    • "Nouse ja mene tapaamaan Ahabia, Israelin kuningasta, joka asuu Samariassa. Katso, hän on Naabotin viinitarhassa, jota hän on mennyt ottamaan haltuunsa. Ja puhu hänelle ja sano: 'Näin sanoo Herra: Oletko sinä sekä tappanut että anastanut perinnön?'

    • "Ja puhu sitten hänelle ja sano: 'Näin sanoo Herra: Siinä paikassa, missä koirat nuoleskelivat Naabotin veren, tulevat koirat nuoleskelemaan sinunkin veresi.'"

    • "Ahab sanoi Elialle: "Joko löysit minut, sinä vihamieheni?" Hän vastasi: "Jo löysin. Koska sinä olet myynyt itsesi tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä!

    • "-- niin katso, minä annan onnettomuuden kohdata sinua ja lakaisen sinut pois ja hävitän Israelista Ahabin miespuoliset jälkeläiset, kaikki tyynni. Ja minä teen sinun suvullesi niinkuin Jerobeamin, Nebatin pojan, suvulle ja niinkuin Baesan, Ahian pojan, suvulle, koska sinä olet vihoittanut minut ja saattanut Israelin tekemään syntiä."

    • " Myöskin Iisebelistä on Herra puhunut sanoen: Koirat syövät Iisebelin Jisreelin muurin luona. Joka Ahabin jälkeläisistä kuolee kaupungissa, sen koirat syövät, ja joka kuolee kedolle, sen syövät taivaan linnut."

    • " Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä. "
    -----------------------------------------------------------

    Siis? Iisebelin synnnit olivat mitättömiä verraten siihen syntisäkkiin, joka oli Aahabilla!

    Mutta? Tämän ajan (uskonnolliset) naisvihaajat nostavat aina Iisebelin pylvään päähän.
    Miksi? Siksi että miehet näkevät Aahabin kertakaikkisen jumlattomuuden, ja koettava piilottaa sen. Sivuuttavat ne RAAMATUN jakeet....


   • Anonyymi

    Men sinne paikkoihin julistamaan parannusta!
    Tämän ketjun aloittaje EI OLE osallisensa missään tuollaisissa!


   • Anonyymi

    Onpas sulla paha ongelma luuloteltujen iisebelien kanssa. Koeta ihmeessä päästä vapaaksi iissebeli-luulo-vankilasta!


  • Anonyymi

   Niin että sinä postailija, joka koetat Mustata ja leimata Aloittajaa joksikin "iisebelin" jatkeesi, ole hyvä ja lopeta täysin asiaton jallitus.

   Lue uudelleen omasta Raamatustasi ( jos sellainen on) mitä on KOKONAISUUTENA kirjotiettu.

   Iisebelistä.
   Aahabista.

   Ja siitä jumlaatomuudesta, johon Aahab lankesi.

   Jos suhteellisuustaju pelaa, niin huomaat että Aahabin syntilista Raamatussa on pitkä ja likainen.

   Hänen syntin alku oli tottelemattomuus Jumalaa kohtaan.

   Siitä emäsynnistä siksisivät kaikki ne syntiporsaat, jotka lopuksi johtivat Jumalan tuomioon on Aahabin katkeraan kuolemaan.

   Hän sai tekojensa mukaan.
   Iisebel sai tekojensa mukaan.

   • Anonyymi

    ote: Anonyymi
    2022-10-29 10:19:17
    >>Lue uudelleen omasta Raamatustasi ( jos sellainen on) >>

    Nuo kommentit ovat provokaattoreita. Tuo onon provosointia kuten nuo ovat olleet alkaen 16.10.2022

    Laitan lisää opetusta iisebelin ja Ahabin suhteesta, koska kommentit ovat miestä vihaavia ja miestä provosoivia ja ovat Herraa vastaan kaikessa.

    Iisebel langetti Ahabin

    1 Kun 16:
    30 Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä.
    31 Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.
    32 Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan.
    33 Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.

    1 Kun 21:25 Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä.
    Iisebel langetti Israelin kuninkaan Ahabin palvelemaan Baalia. Iisebelin vaikutuksesta Ahab hylkäsi todellisen Jumalan palvelemisen vaihtamalla sen Baalin palvontaan.
    Jumalan seurakunnassakin joku uskova voi eksyä Iisebelin henkeen, jonka johdosta hän koittaa eksyttää uskovia palvelemaan epäjumalia. Esimerkiksi ekumeenikot ovat Iisebelin hengen vallassa, sillä suuri osa ekumeniassa mukana olevista ei palvele Raamatun Jumalaa, vaan epäjumalia.


    Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ote: Anonyymi
    2022-10-29 10:19:17
    >>Lue uudelleen omasta Raamatustasi ( jos sellainen on) >>

    Nuo kommentit ovat provokaattoreita. Tuo onon provosointia kuten nuo ovat olleet alkaen 16.10.2022

    Laitan lisää opetusta iisebelin ja Ahabin suhteesta, koska kommentit ovat miestä vihaavia ja miestä provosoivia ja ovat Herraa vastaan kaikessa.

    Iisebel langetti Ahabin

    1 Kun 16:
    30 Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä.
    31 Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.
    32 Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan.
    33 Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.

    1 Kun 21:25 Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä.
    Iisebel langetti Israelin kuninkaan Ahabin palvelemaan Baalia. Iisebelin vaikutuksesta Ahab hylkäsi todellisen Jumalan palvelemisen vaihtamalla sen Baalin palvontaan.
    Jumalan seurakunnassakin joku uskova voi eksyä Iisebelin henkeen, jonka johdosta hän koittaa eksyttää uskovia palvelemaan epäjumalia. Esimerkiksi ekumeenikot ovat Iisebelin hengen vallassa, sillä suuri osa ekumeniassa mukana olevista ei palvele Raamatun Jumalaa, vaan epäjumalia.


    Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.

    jatkan tuosta..
    >>Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.>>

    Teille S24-palstan miehet tässä sanomaa Teille sanasta


    ÄLKÄÄ JUOSKO PAKOON IISEBELIÄ! [tarkoitan provokaattorikommentteja ]

    Jumala haluaa, että jokainen MIESuskova hallitsee elämänsä täysin - pyhän hengen voiman ja väkevyyden avulla!
    Raamattu tekee selväksi, että Herran tulee määrätä meidän vaelluksemme. Daavid todisti: "He luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään." (ks. Ps. 22:5.)


    Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan tuosta..
    >>Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.>>

    Teille S24-palstan miehet tässä sanomaa Teille sanasta


    ÄLKÄÄ JUOSKO PAKOON IISEBELIÄ! [tarkoitan provokaattorikommentteja ]

    Jumala haluaa, että jokainen MIESuskova hallitsee elämänsä täysin - pyhän hengen voiman ja väkevyyden avulla!
    Raamattu tekee selväksi, että Herran tulee määrätä meidän vaelluksemme. Daavid todisti: "He luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään." (ks. Ps. 22:5.)


    Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.

    Anonyymi
    29.10.2022 11:09
    >>Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.>>

    Miehet, paholaisella ei ole teihin muuta otetta kuin pelko. Ja se teidän on karistettava yltänne uskossa.

    Teidän on sanottava: "Minä en muserru.
    Jumala kyllä antaa minulle uuden voitelun taivaasta. Hän aikoo käyttää minua taisteluun valhetta ja syntiä vastaan [provokaattorikommentit]!"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anonyymi
    29.10.2022 11:09
    >>Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.>>

    Miehet, paholaisella ei ole teihin muuta otetta kuin pelko. Ja se teidän on karistettava yltänne uskossa.

    Teidän on sanottava: "Minä en muserru.
    Jumala kyllä antaa minulle uuden voitelun taivaasta. Hän aikoo käyttää minua taisteluun valhetta ja syntiä vastaan [provokaattorikommentit]!"

    Teidän NAISTEN ei kuitenkaan tule omalla korvasyyhyllänne ryhtyä MIESTEN paimeniksi.

    Seurakunnan paimenvirka on uskottu opissa koetelluille ja tehtäväänsä kutsutuille MIEShenkilöille.


    Oman itsenne valvominen ja oman lähipiirinne hengellinen tukeminen kuuluu kuitenkin meille kaikille.

    TUO TOISTEMME TUKEMINEN PUUTTUU PROVOKAATTORIKOMMENTEISTA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ote: Anonyymi
    2022-10-29 10:19:17
    >>Lue uudelleen omasta Raamatustasi ( jos sellainen on) >>

    Nuo kommentit ovat provokaattoreita. Tuo onon provosointia kuten nuo ovat olleet alkaen 16.10.2022

    Laitan lisää opetusta iisebelin ja Ahabin suhteesta, koska kommentit ovat miestä vihaavia ja miestä provosoivia ja ovat Herraa vastaan kaikessa.

    Iisebel langetti Ahabin

    1 Kun 16:
    30 Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä.
    31 Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä.
    32 Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan.
    33 Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.

    1 Kun 21:25 Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä.
    Iisebel langetti Israelin kuninkaan Ahabin palvelemaan Baalia. Iisebelin vaikutuksesta Ahab hylkäsi todellisen Jumalan palvelemisen vaihtamalla sen Baalin palvontaan.
    Jumalan seurakunnassakin joku uskova voi eksyä Iisebelin henkeen, jonka johdosta hän koittaa eksyttää uskovia palvelemaan epäjumalia. Esimerkiksi ekumeenikot ovat Iisebelin hengen vallassa, sillä suuri osa ekumeniassa mukana olevista ei palvele Raamatun Jumalaa, vaan epäjumalia.


    Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.

    Iisebe ei vietellyt Aahabia kaikkiin synteihin. Aahab teki niin OMASTA aloitteestaan!

    Tässä lisää:https://keskustelu.suomi24.fi/t/17615475/mita-raamatun-oppia----iisebel-ja-aahab-areenalla--(osa-2)


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Teidän NAISTEN ei kuitenkaan tule omalla korvasyyhyllänne ryhtyä MIESTEN paimeniksi.

    Seurakunnan paimenvirka on uskottu opissa koetelluille ja tehtäväänsä kutsutuille MIEShenkilöille.


    Oman itsenne valvominen ja oman lähipiirinne hengellinen tukeminen kuuluu kuitenkin meille kaikille.

    TUO TOISTEMME TUKEMINEN PUUTTUU PROVOKAATTORIKOMMENTEISTA.

    Oikaisua:

    Aloittaja ei ole ryhtynyt kenenkään "paimeneksi" ei miesten eikä naisten!

    Oletko netti-stalkkeri? Kyttä?

    "Nuo kommentit ovat provokaattoreita. Tuo onon provosointia kuten nuo ovat olleet alkaen 16.10.2022"

    Jospa paremmin osaisit määritttä mitä tarkoitaa "provokaattori"?

    No, jos on henk..koht. ongelma, naisvihamielisyys? Pitää ymmärtää!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan tuosta..
    >>Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.>>

    Teille S24-palstan miehet tässä sanomaa Teille sanasta


    ÄLKÄÄ JUOSKO PAKOON IISEBELIÄ! [tarkoitan provokaattorikommentteja ]

    Jumala haluaa, että jokainen MIESuskova hallitsee elämänsä täysin - pyhän hengen voiman ja väkevyyden avulla!
    Raamattu tekee selväksi, että Herran tulee määrätä meidän vaelluksemme. Daavid todisti: "He luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään." (ks. Ps. 22:5.)


    Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.

    Eivätkö olekaan luottaneet? Pelänneet? Nähneet "iisebeliä" joka paikassa?

    Te S24 naislukijat! Luottakaa Herraan! Hän tuntee jokaisen sisimmän ytimiä myöten.
    Ja jolla on "puhtaat kädet - se kasvaa voimassa"! Niin sanoo Sana!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anonyymi
    29.10.2022 11:09
    >>Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.>>

    Miehet, paholaisella ei ole teihin muuta otetta kuin pelko. Ja se teidän on karistettava yltänne uskossa.

    Teidän on sanottava: "Minä en muserru.
    Jumala kyllä antaa minulle uuden voitelun taivaasta. Hän aikoo käyttää minua taisteluun valhetta ja syntiä vastaan [provokaattorikommentit]!"

    "Hän aikoo käyttää minua taisteluun valhetta ja syntiä vastaan [provokaattorikommentit]!"

    Entäpä jos taistelet tuulimyllyjäsi vastaan? Omissa harhakuvitelmissasi olevia "provokaattorikommentteja" vastaan?

    Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan? Kenelle Jeesus niin lausui?
    Ja miksi? SIksi, että tämä (Saulus) vainosi Jeesuksen lampaita. Mutta sokeudessa soti Herraa itseään vastaan!

    Entä jospa Herra itse onkin areenalla?

    Ei kannata kehua itseään?


    Herra sanoo sinulle: Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.
    Apt 5:38-39


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    jatkan tuosta..
    >>Tuossa mainittu Ekumeenikko on nuo provokaattorikommentit täällä alkaen 16.10.2022.>>

    Teille S24-palstan miehet tässä sanomaa Teille sanasta


    ÄLKÄÄ JUOSKO PAKOON IISEBELIÄ! [tarkoitan provokaattorikommentteja ]

    Jumala haluaa, että jokainen MIESuskova hallitsee elämänsä täysin - pyhän hengen voiman ja väkevyyden avulla!
    Raamattu tekee selväksi, että Herran tulee määrätä meidän vaelluksemme. Daavid todisti: "He luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään." (ks. Ps. 22:5.)


    Te S24-mies-lukijat Luottakaa Herraan.

    Näettekö harhanäkyjä jostain iisbelistä? Paha juttu!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Hän aikoo käyttää minua taisteluun valhetta ja syntiä vastaan [provokaattorikommentit]!"

    Entäpä jos taistelet tuulimyllyjäsi vastaan? Omissa harhakuvitelmissasi olevia "provokaattorikommentteja" vastaan?

    Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan? Kenelle Jeesus niin lausui?
    Ja miksi? SIksi, että tämä (Saulus) vainosi Jeesuksen lampaita. Mutta sokeudessa soti Herraa itseään vastaan!

    Entä jospa Herra itse onkin areenalla?

    Ei kannata kehua itseään?


    Herra sanoo sinulle: Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.
    Apt 5:38-39

    onpas mielikitusta eli valhetta eli syntiä Herra ei sano minulle yhtään mitään

    >>Herra sanoo sinulle: Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.
    Apt 5:38-39>>

    tuossa on jälleen julkituotu provo-kommentti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eivätkö olekaan luottaneet? Pelänneet? Nähneet "iisebeliä" joka paikassa?

    Te S24 naislukijat! Luottakaa Herraan! Hän tuntee jokaisen sisimmän ytimiä myöten.
    Ja jolla on "puhtaat kädet - se kasvaa voimassa"! Niin sanoo Sana!

    itsepetoskommentti on julkitullut >>Ja jolla on "puhtaat kädet - se kasvaa voimassa"! Niin sanoo Sana!>>


    tässä on puhtaat kädet selvitys----
    IISEBEL JA KOSTON HENKI

    1 Kun 19:
    1 Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat,
    2 lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: "Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty".

    Elia Jumalan Hengen voiman avulla hävitti Baalin profeetat. Iisebel suuttui ja katkeroitui ja vannoi kostavansa Elialle. Iisebelin aikoi kostaa Eliaalle surmaamalla hänet.
    Iisebelin hengen vallassa oleva henkilö suuttuu ja katkeroituu sille, joka uskaltaa nousta vastaan Iisebelin oppeja ja uskoa.

    Tämän seurauksena Iisebelin hengen vallassa oleva suunnittelee koko ajan vastustajiensa eliminoimista. Iisebelin hengen vallassa oleva koittaa hyvin usein estää hänen vastustajiansa siten, että hän ottaa täydellisen johtajan aseman, jonka kautta hän eristää, hyllyttää sekä poistaa vastustajansa tieltään. Iisebelin hengen vallassa oleva keksii kaikenlaisia verukkeita, tekosyitä sekä valheita joiden kautta hän yrittää tuhota vastustajansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    onpas mielikitusta eli valhetta eli syntiä Herra ei sano minulle yhtään mitään

    >>Herra sanoo sinulle: Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.
    Apt 5:38-39>>

    tuossa on jälleen julkituotu provo-kommentti.

    Sulla on paha taipumus persoonassa, ns. ylireaktiivinen asenne? Onko kiviä kengissä?
    Onko kätkettyä syyllisyyttä, vihaa, alemmmuuden tunnetta.
    Tervehenkinen, normimies - hengellinen - ei ole kuin jokin kitisevä (na-i-nen) joka vinkuu ja paukkuu ja näkee koko ajan provo-provo-provo....

    Toki jokainen saa parkua ja valittaa naisista, näkemistään iisebelihaamuistakin? Ei sen puoleen.

    Mutta kun se ei auta mitään. Ei rakaise mitään...

    Siitä vain kitisemään ja parkumaan ja provosoitumaan. Jos se on kivaa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    itsepetoskommentti on julkitullut >>Ja jolla on "puhtaat kädet - se kasvaa voimassa"! Niin sanoo Sana!>>


    tässä on puhtaat kädet selvitys----
    IISEBEL JA KOSTON HENKI

    1 Kun 19:
    1 Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat,
    2 lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: "Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty".

    Elia Jumalan Hengen voiman avulla hävitti Baalin profeetat. Iisebel suuttui ja katkeroitui ja vannoi kostavansa Elialle. Iisebelin aikoi kostaa Eliaalle surmaamalla hänet.
    Iisebelin hengen vallassa oleva henkilö suuttuu ja katkeroituu sille, joka uskaltaa nousta vastaan Iisebelin oppeja ja uskoa.

    Tämän seurauksena Iisebelin hengen vallassa oleva suunnittelee koko ajan vastustajiensa eliminoimista. Iisebelin hengen vallassa oleva koittaa hyvin usein estää hänen vastustajiansa siten, että hän ottaa täydellisen johtajan aseman, jonka kautta hän eristää, hyllyttää sekä poistaa vastustajansa tieltään. Iisebelin hengen vallassa oleva keksii kaikenlaisia verukkeita, tekosyitä sekä valheita joiden kautta hän yrittää tuhota vastustajansa.

    Onpas sulla tosi paha ongelma! Onko se oma vaimo tai kuka joka on sinut raukan noin kamalaan fobiaan sysännyt?


    Raamatun Iisebel oli mikä oli. Yhteisvastuullinen synnnin tekijä Aahabin kanssa!

    Mutta on absurdia sepittää "satuja" jostakin tämän ajan iisebeleistä. Sellaiset ovat jopa paranoidista tasoa. Pelkoa ja luuloa. Naisiin liittyvää?

    Toki jokainen saa olla ja elää virtuaalisessa harhamaailmassa, jossa iisebelit vainoavat joak nurkan takana? Mutta sellainen status ei ole normien raameissa.

    Aloittajaan suunnattuna tuollaiset iisebeli-sadut ja psyyken harhat ovat täysin asiatonta esitystä.

    Pitää mennä puhumaan niille tahoille, jotka ovat näyttelijöinä noissa iisebel-saduissa.

    Aloittajan teksit sitoutuvat Raamatun Sanoihin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onpas sulla tosi paha ongelma! Onko se oma vaimo tai kuka joka on sinut raukan noin kamalaan fobiaan sysännyt?


    Raamatun Iisebel oli mikä oli. Yhteisvastuullinen synnnin tekijä Aahabin kanssa!

    Mutta on absurdia sepittää "satuja" jostakin tämän ajan iisebeleistä. Sellaiset ovat jopa paranoidista tasoa. Pelkoa ja luuloa. Naisiin liittyvää?

    Toki jokainen saa olla ja elää virtuaalisessa harhamaailmassa, jossa iisebelit vainoavat joak nurkan takana? Mutta sellainen status ei ole normien raameissa.

    Aloittajaan suunnattuna tuollaiset iisebeli-sadut ja psyyken harhat ovat täysin asiatonta esitystä.

    Pitää mennä puhumaan niille tahoille, jotka ovat näyttelijöinä noissa iisebel-saduissa.

    Aloittajan teksit sitoutuvat Raamatun Sanoihin.

    Miksi tämä sinun oma kirjoituksesi ei sitoudu Raamatun sanoihin ?


    Ilm. 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

    Tässä näet ei puhuta Aahabin vaimosta, vaan tietystä naistyypistä !

    Tässä selvästi siis kerrotaan se, että nainen ei voi olla profeetta !

    Eikä naisen ole lupa opettaa seurakunnassa !

    Eli tässäkin ajassa on näitä samoja "iisebelejä" !

    Joten miksi TAAS jätätte pois nämäkin Raamatun selvät sanat ???

    No, kun teillä on se kova halu vääntää kieroon kirjoituksia !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onpas sulla tosi paha ongelma! Onko se oma vaimo tai kuka joka on sinut raukan noin kamalaan fobiaan sysännyt?


    Raamatun Iisebel oli mikä oli. Yhteisvastuullinen synnnin tekijä Aahabin kanssa!

    Mutta on absurdia sepittää "satuja" jostakin tämän ajan iisebeleistä. Sellaiset ovat jopa paranoidista tasoa. Pelkoa ja luuloa. Naisiin liittyvää?

    Toki jokainen saa olla ja elää virtuaalisessa harhamaailmassa, jossa iisebelit vainoavat joak nurkan takana? Mutta sellainen status ei ole normien raameissa.

    Aloittajaan suunnattuna tuollaiset iisebeli-sadut ja psyyken harhat ovat täysin asiatonta esitystä.

    Pitää mennä puhumaan niille tahoille, jotka ovat näyttelijöinä noissa iisebel-saduissa.

    Aloittajan teksit sitoutuvat Raamatun Sanoihin.

    Niin ja aloittaja siis lukee kuin piru Raamattua ja siten poimii sieltä vain osan, voidakseen eksyttää !!!

    Eli aloittajan tekstit ovat selvää eksytystä, jotka eivät kestä koettelua Raamatun sanalla !!!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi tämä sinun oma kirjoituksesi ei sitoudu Raamatun sanoihin ?


    Ilm. 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

    Tässä näet ei puhuta Aahabin vaimosta, vaan tietystä naistyypistä !

    Tässä selvästi siis kerrotaan se, että nainen ei voi olla profeetta !

    Eikä naisen ole lupa opettaa seurakunnassa !

    Eli tässäkin ajassa on näitä samoja "iisebelejä" !

    Joten miksi TAAS jätätte pois nämäkin Raamatun selvät sanat ???

    No, kun teillä on se kova halu vääntää kieroon kirjoituksia !

    Kuuleppas sinä Iisebeli-ihailija ja Iisebeli-fani.

    Aloittajalla ja tuolla mainistsemallasi Ilm. kirjan IISebelillä ei ole MITÄÄN yhteyttä.

    Etkö osaa erottaa faktoja ja fiktioita?

    Aloittaja ei ole mikään profeettana esiintyvä, eikä sanallakan kajoa minkään seurakuntien sisäisiin asioihin, eikä opeta.. eikä.

    Mene nyt jo kiireesti niihin paikkoihin, joissa sielusi silmillä näen iisebeli-haamuja.

    Tässä ketjussa - aloituksessa ei sellaista ole. Niin totta kuin Herra elää ja hallitsee.

    Mutta? Kun olet noin "hurahtanut" iisebeleihisi - joita sinulla lienee? Niin se näkyy, että olet sellaisen naistyypin orja ja vanki. Kiität kommentista toiseen vain iisebeliesi ihanuutta! Sielusi ja silmiesi ihanuus on - Iisebel! ( Niin oli Aahabinkin)

    Mutta aloittaja kyllä kunnioittaa ja korottaa Isää Kaikkivaltiasta, Ja herraani Jeesusta Kristusta. Amen

    Hauskoja hetkiä haamu-iisebeliesi kanssa. Varmaan sepität lisää satuja?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin ja aloittaja siis lukee kuin piru Raamattua ja siten poimii sieltä vain osan, voidakseen eksyttää !!!

    Eli aloittajan tekstit ovat selvää eksytystä, jotka eivät kestä koettelua Raamatun sanalla !!!

    Kukahan se lukee kuin pi-ru.... Ja näkee vain Ihana Iisebelin. Mennen tullen!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi tämä sinun oma kirjoituksesi ei sitoudu Raamatun sanoihin ?


    Ilm. 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

    Tässä näet ei puhuta Aahabin vaimosta, vaan tietystä naistyypistä !

    Tässä selvästi siis kerrotaan se, että nainen ei voi olla profeetta !

    Eikä naisen ole lupa opettaa seurakunnassa !

    Eli tässäkin ajassa on näitä samoja "iisebelejä" !

    Joten miksi TAAS jätätte pois nämäkin Raamatun selvät sanat ???

    No, kun teillä on se kova halu vääntää kieroon kirjoituksia !

    juu..näin on osaamattomia kommenteja, oma oppi rakennetaan jättämällä kaikkea tarpeellista pois ja ottamalla mukaan turhanpäiväistä lässytystä.

    ..laitan tähän lisää asiaa noista provo-aloituskommenteista ja jatkokommenteista.

    Seuraavaksi asiaa provo-kommenteille,

    Ilm 2:
    20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
    21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
    22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
    Jumala antaa myös Iisebelin hengen vallassa oleville ja hänen kannattajilleen aikaa tehdä parannuksen, mutta jos he eivät tee parannusta, niin Jumala tulee tuomitsemaan heidät.
    Iisebelin hengen vallassa oleva hyvin usein korottaa itse itsensä johonkin palvelutehtävään, johon häntä ei ole edes kutsuttu. Ilmestyskirjan 2 luvun mukaan Iisebelin hengen vallassa oleva oli korottanut itsensä profeetaksi, sanoen itse itseään profeetaksi, vaikka hän ei sitä ollut. Koska hän toimi lihan voimalla ja itse valitun tehtävän kautta, niin siksi hän eksytti Jumalan kansaa haureuden harjoittamiseen sekä syömään epäjumalille uhrattua.

    Tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa oleva S24-provokaattorit harjoittaa hengellistä haureutta sekä joissakin tapauksissa myös lihallista haureutta. Samoin Iisebel eksyttää ja viettelee Jumalan kansaa syömään epäjumalille uhrattua vääristettyä Jumalan sanan opetusta.
    Tee parannus ettet joudu Jumalan tuomittavaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    juu..näin on osaamattomia kommenteja, oma oppi rakennetaan jättämällä kaikkea tarpeellista pois ja ottamalla mukaan turhanpäiväistä lässytystä.

    ..laitan tähän lisää asiaa noista provo-aloituskommenteista ja jatkokommenteista.

    Seuraavaksi asiaa provo-kommenteille,

    Ilm 2:
    20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
    21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
    22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
    Jumala antaa myös Iisebelin hengen vallassa oleville ja hänen kannattajilleen aikaa tehdä parannuksen, mutta jos he eivät tee parannusta, niin Jumala tulee tuomitsemaan heidät.
    Iisebelin hengen vallassa oleva hyvin usein korottaa itse itsensä johonkin palvelutehtävään, johon häntä ei ole edes kutsuttu. Ilmestyskirjan 2 luvun mukaan Iisebelin hengen vallassa oleva oli korottanut itsensä profeetaksi, sanoen itse itseään profeetaksi, vaikka hän ei sitä ollut. Koska hän toimi lihan voimalla ja itse valitun tehtävän kautta, niin siksi hän eksytti Jumalan kansaa haureuden harjoittamiseen sekä syömään epäjumalille uhrattua.

    Tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa oleva S24-provokaattorit harjoittaa hengellistä haureutta sekä joissakin tapauksissa myös lihallista haureutta. Samoin Iisebel eksyttää ja viettelee Jumalan kansaa syömään epäjumalille uhrattua vääristettyä Jumalan sanan opetusta.
    Tee parannus ettet joudu Jumalan tuomittavaksi.

    Iisebel-fanit ovat hurahtaneet Iisebel-harhaan, ja näkevät mitä näkevät!

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/17615801/mika-uskonsuunta-on-iisebel-fanit


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    juu..näin on osaamattomia kommenteja, oma oppi rakennetaan jättämällä kaikkea tarpeellista pois ja ottamalla mukaan turhanpäiväistä lässytystä.

    ..laitan tähän lisää asiaa noista provo-aloituskommenteista ja jatkokommenteista.

    Seuraavaksi asiaa provo-kommenteille,

    Ilm 2:
    20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
    21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
    22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
    Jumala antaa myös Iisebelin hengen vallassa oleville ja hänen kannattajilleen aikaa tehdä parannuksen, mutta jos he eivät tee parannusta, niin Jumala tulee tuomitsemaan heidät.
    Iisebelin hengen vallassa oleva hyvin usein korottaa itse itsensä johonkin palvelutehtävään, johon häntä ei ole edes kutsuttu. Ilmestyskirjan 2 luvun mukaan Iisebelin hengen vallassa oleva oli korottanut itsensä profeetaksi, sanoen itse itseään profeetaksi, vaikka hän ei sitä ollut. Koska hän toimi lihan voimalla ja itse valitun tehtävän kautta, niin siksi hän eksytti Jumalan kansaa haureuden harjoittamiseen sekä syömään epäjumalille uhrattua.

    Tänä päivänä Iisebelin hengen vallassa oleva S24-provokaattorit harjoittaa hengellistä haureutta sekä joissakin tapauksissa myös lihallista haureutta. Samoin Iisebel eksyttää ja viettelee Jumalan kansaa syömään epäjumalille uhrattua vääristettyä Jumalan sanan opetusta.
    Tee parannus ettet joudu Jumalan tuomittavaksi.

    Sulla on tosi paha häiriötilanne. Siltä pohjalta se näkyy.

    Mutta tosiaan mene sinne missä on näitä iisebel-ongelmia. Tämä paikka ei ole se.

    Ongelma on Sinun päässäsi - korvien välissä - mielikuvituksen saduissa.

    Jätän sinut Jeesuksen nimessä siihen, missä Herra itse päättää mitä tekee.


  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Kiitos Herran, Hän toimii niin kuin näkee ihmisen sydämen tason olevan?
   Ei se, jonka ihmiset kuvittelee näkevänsä toisessa. Apt 10:15, Apt 15: 8-9

  • Anonyymi

   Kun Aloittajaa on koetettu pommittaa ja leimata johonkin "iisebeli-hengen-ja opin"
   poteroon, on tarpeen ottaa asiassa kantaa - de facto!

   On Herran edessä jopa vaarallista ryhtyä "pikatuomariksi" - lausumaan väitteitä ihmisestä, jota ei tunne! Mutta jonka palvelijansa Herra kyllä tuntee!

   Se on juuri tärkeää, ettei niputeta kaikkia (uskoviakaan) naisia, eikä naisia yleensä jonkun pikatuomion mukaan "iiseblin-hengiksi! Varsinkaan kun ei tunneta ihmistä.

   Jeesus varoitti tekemästä tuomioita "silmän näöltä ja korvan kuulolta!


   Aloittaja on ottanut kantaa ns. "Iisebeli-asiaan" parissa muussa aloituksessa.

   A)
   Mitä Iisebeliin tulee, tämä nainen oli siis Isaelin kuninkaan Aahabin ottama vaimo.
   Raamattu kuvaa häntä, että "hän vietteli" Aahabia. ( 1 Kun 21:25)

   Ongelma oli siis Aahabin ja Iisebelin yhteinen himo. Aahabin vastuu oli toki suurempi, koska hän oli tottelematon Jumalan käskyllä. Pakanavaimot oli kielletty.

   Erittäin rankkaa turmeltuneisuutta Iisebel kaikessa osoittaa! Mutta surkeaa on, että Aahab suostui Iisebelin "tohvelisankariksi"? Luuseriksi, selkärangattomaksi himon orjaksi.

   Suostui kaikkeen Iisebelin ketkuihin! Kuuten Naabalin murhaan! ( 1 Kun 21:5-7)

   Kun Aahab sii oli antanut "pikkusormen pahalle" eikä hallinnut himojaan ja vehkeitään, hän sai katkeran kalkin palkinnoksi. Pahuus otti koko homman haltuun!

   Kyse ei ollut vain Iisebelistä, vaan yhteistoiminnasta.


   B) Tyatiran seurakunta?

   Kun Ilmestyskirjan Tyatiran seurakunnassa oli Iisebel- niminen nainen, siinä viitataan juuri Aahabin vaimoon. Seurakunta suosi turmeltunutta profeettaa.

   Kyseessä ei ollut mikään "iisebelin-henki" - vaan silkka haureus, epäjumalien palvonta, johon seurakunnan miehetkin olivat hurahtaneet! Miehet makasivat Iisebelin kanssa.

   Kyseessä oli syntipaketti. Samoine piirteineen kuin muinaisen Aahabin tapaus!


   Jumalan kuritus ja puuttuminen oli ankaraa: ( Ilm 2:22)
   " Katso minä syöksen hänet tautivuoteeseen... ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen..."

   Eli? Kyseessä oli seurakunnassa villitsevä haureuden synti. Muttt tämän päivän (jotkut) miehet ovat ottaneet Iisebelin lyömäaseeksi naisia vastaan. Ja samalla¨
   kierosti ja petollisesti jättäneet pois ne Raamatun jakeet, jotka todistavat, että myös MIEHET; veljet olivat osallisia tuossa haureuden synnissä ja opissa!

   Todella kavalaa paholaismaista silmänkääntötemppua! Jumalaa ja Pyhää Henkeä ei kuitenkaan voi petkuttaa.


   Miten on nyt?

   Nuo haureuden ja joka lajin perverssien seksististen syntien asiat ovat tätä päivää.
   Seurakunnissa. On insestiä, pettämistä, pedofiliaa, sodoman syntejä. Uskovat (?) miehet katsovat kovaa pornoa netissä, ovat tindereissä?

   Mikä se henki on? Kyllä se on ihan se aadamin synnin juuri...

   Joten parannuksen asiaa on paljon!

   Herää kysymys? Ne, jotka niin fanaattisella kiihkolla ja vihalla syyllistävät naisia iisebelin-asiassa - onko heillä oma lehmä ojassa? Onko seksistinen himo vallannut?
   Ja kun ei irti pääse, niin pitää etsiä syntipukkia?

   Nimittäin? Mies, jolla on asiat kunnossa, ei kiihkoile ISOILLA KIRJAIMILLA, eikä kymmenillä huutomerkeillä !!!!!!! eikä kymmenillä kysymysmerkeillä ??????
   netin palstoilla!

   Ja kun askartelee jonkin iisebeli-haureus-asian aktivaattorina? Se kertoo, että ongelmat ovat ihan omassa povessa?

   • Anonyymi

    On todettava vielä, että Tyatiran koko seurakunta ei ollut tuohon haureusasiaan sotkeutunut.

    "Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille joilla ei ole tätä oppia, teille jotka ette ole oppineet tuntemaan niinkuin ne sanovat "saatanan syvyyksiä" - minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa...! ( Ilm 2:24)

    Jumala on oikeudenmukainen, ei tee virheitä, kuten em. Sana osoittaa.

    Jumalan Henki ei syyllistä syyttömiä. Ei leimaa iisebeliasialla niitä, joilla ei ole MITÄÄN tekemistä iisebelioppien kanssa! Tästä syystä on törkeääkin törkeämpää, että aloittajaa on kymmenissä kommenteissa koetettu syyttää iisebeliasialla.

    Mutta? Jumala valvoo. Tietää jokaisen, tuntee sydänjuuria myöten. Ja kutsuu tilinteon pöytään myös kaikki jotka "lausuvat väärää todistusta lähimmäisestä"..


  • Anonyymi

   tämä on keskustelupalsta.

   kirjan voi kirjoittaa halutessaan ihan ilman foorumia.

   • Anonyymi

    Ole hyvä vain! Kirjoita kirja - jos ei palsta riitä parille sanallesi?


   • Anonyymi

    Toiset kirjoittaa sekä keskustelupalstoille, että myös kansien sisälle. . . no problem!


   • Anonyymi

    Koetatko sinä leikkiä palstavalvojaa? Ei ole sinun asiasi kytätä kirjoitusten pituutta taikka muuta`? Se on ylläpidon asia. Jos et halua lukea joitakin kirjoituksia, niin lukemisen pakkoa ei tosiaankaan ole!

    Ja jos "keskustelusi" rajoittuu muutamaan kommenttiin (aloituksen ja aiheen) vierestä, niin kannattaa harkita asioita?


   • Anonyymi

    Mikset sitten itse keskustele???


  • Anonyymi

   Eräs anonyymi kirjoitti:

   Anonyymi 2022-10-28 14:24:21
   "Sitten toinen asia, jonka tämän kieroilija kääntää ja vääntää kieroon !
   Hän yrittää siis väittää Deboran ja muiden olevan Seurakunnan palvelijoita"

   -------------------------------------------------------------

   Korjaus: Em. väite - kirjoitus - on valhetta.

   Aloittaja ei ole missään tekstissä eikä koskaan väittänyt Deboraa "seurakunnan palvelijaksi". Vaan? Kuten asia Raamatussa kerrotaan, Debora oli Isaelissa tuomarien aikajaksolla toimiva
   • naisprofeetta, Lappidotin vaimo ( Tuom 4:4-9)
   • tuomari, joka toimitti oikeutta
   • johti sotaa yhdessä Baarakin kanssa
   • oli "israelin äiti" kansansa johtaja, kun se oli (mies-) johtoa vailla ( Tuom 5:6-8)

   Ei pidä sotkea asioita, jos Raamatun tuntemus on puuttellinen? Eikä väittää sellaista, joka on valhetta.

   Aloittaja ei sekoita VT:n henkilöitä UT:n seurakunnan palvelijoihin.

  • Anonyymi

   Naiset ovat todistetusti maailman parhaita pyhäkoulunopettajia. Naiset ovat todennäköisesti myös maailman parhaita peruskoulun ala-asteen opettajia. Myös ehkä parhaat lukion uskonnon opettajat ovat naisia. Mutta Uuden testamentin mukaisen seurakunnan vanhimman ja pastorin pitää kuitenkin olla mies.

   https://www.youtube.com/watch?v=ehnGWgyyyWs

   • Anonyymi

    Pysy sitten omalla reviirillä. Äläkä koeta astua Jumalan naisten asioihin pomottelemaan.
    Pidä oma lahkosi, seurakuntasi, omat opetuksesi.

    Tämä paikka ei ole (sinun) seurakuntasi, eikä täällä ole mitään kompetenssia toisiin, siin naisiin. Vain oma vaimosi on se nainen, jonka kanssa sinun pitää noudattaa Raamatun Ohjeita.

    Muiden vaimot eivät ole käskyvaltasi piirissä!

    Naiset ovat kaikkina aikoina olleet sekä yhteiskunnissa ja että JUmalan valtakunnassa lyömätön voimavara!


  • Anonyymi

   Eemil pedofiili Kulju.

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. ALFA TV:N Konkurissi katastrofi media-alalle

   ALFA TV:n konkurssi on katastrofi, koska paljon hyviä asiaohjelmia katoaa televisiotarjonnasta ja ALFA:lla ääneen pääsi myös yrittäjiä ja tasapuolises
   Maailman menoa
   539
   1549
  2. Tajuan, että tein virheen

   kun pidin sinua hyvänä, mukavana, vaatimattomana, ymmärtäväisenä, oikeudenmukaisena ja älykkäänä ihmisenä. Sitä mielikuvaa ikävöin, en koskaan oikeaa
   Ikävä
   73
   1344
  3. Mulla on ikävä sitä aikaa

   kun säkin olit ihastunut minuun mies. Siltä se silloin alussa tuntui. Sekosin susta täysin ja tuntuu että en pääse irti enää.
   Ikävä
   54
   1123
  4. Martinan jorailut

   Ai että Martina on jäykän näköinen kun hän joraa muiden naisten kanssa botskilla Dubaissa..Ja onpa hänellä hiirenhäntä ponnariksi🙄 Tämä ei ole provo,
   Kotimaiset julkkisjuorut
   240
   1036
  5. Sano sano todella

   Onko sinulla Ikävä minua?
   Ikävä
   66
   810
  6. Arvaapa mies

   montako vuotta oon sua ihaillut salaa?
   Ikävä
   71
   773
  7. Miehet hoi!

   Kysymys teille Jos näätte ja tapaatte naisen,joka on mielestänne mukava ja haluaisitte jatkaa vaikka siitä mihin jäitte tai haluatte nähdä tämän nais
   Ikävä
   38
   700
  8. Hyvää perjantaita haaveisiin

   Onko omaa kaivattua löytynyt? Miehelle kysymystä. :)
   Ikävä
   92
   659
  9. Voiko yksi kohtaaminen

   jäädä pysyvästi mieleen?
   Ikävä
   45
   652
  Aihe