Matteuksen evankeliumi oli lainkiivailijoiden versio tosi evankeliumista

Anonyymi-ap

Matteuksen evankeliumi ei ole luotettava. Siihen on ensinnäkin lisätty kaksi ensimmäistä lukua tukemaan neitseestä syntymistä. Alkuperäinen evankeliumi alkoi tätä vanhemman Markuksen evankeliumin tavoin Johannes Kastajan toiminnasta ja Jeesuksen kasteesta, sillä siitä alkoi hänen julkinen toimintansa, millä ainoastaan on väliä evankeliumin kannalta. Tästä syystä neitseestä syntymistä ei mainita Apostolien teoissa tai Uuden testamentin kirjeissä kertaakaan.

Toinen paha virhe Matteuksen evankeliumissa on Mooseksen lain pikkutarkoista käskyistä kiinni pitäminen ja niiden opettaminen. Jeesuksen suuhun on pantu sanat, jotka puuttuvat muista evankeliumista, eivätkä ne ole siten luotettavat. Yleensäkin Jeesuksen sanoja ei ole sanasta sanaan missään evankeliumissa: ne ovat muistinvaraisesti kirjoitetut ja tämä seuraava kohta ei ole ollenkaan Jeesuksen sanoja vaan lainkiivailijoiden lisäys vuorisaarnaan:

Matteuksen evankeliumi:
5:19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
5:20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

"Nämä pienimmät käskyt" tarkoittavat joidenkin tutkijoiden mukaan Mooseksen lain pikkutarkkoja käskyjä rakkauden käskyjen ja kymmenen käskyn ulkopuolelta. Toiset ovat sitä mieltä, että ne tarkoittavat vain niitä käskyjä, jotka Jeesus mainitsee tämän kohdan jälkeen vuorisaarnassa: silloin ei olisi mitään ristiriitaa uuden liiton käskyjen ja vanhan liiton järjestyksen välillä. Mutta jos ne käskyt ovat Mooseksen lain 613 käskyn joukossa, niin ristiriita on ilmeinen ja sovittamaton.

Uudessa liitossa ei tarvitse noudattaa kuin rakkauden käskyjä ja niiden kanssa sopivia muita käskyjä, joiden joukkoon kuuluu erityisesti kolme Mooseksen lain käskyä ja niistä vain haureuden kieltävä käsky on todella suuri merkitykseltään syömiseen liittyvien käskyjen ollessa vähäpätöisempiä. (Apt 15:28-29; Matt 22:36-40; Gal 5:13-14; Room 10:13; 1Tess 4:1-12) Tämä olisi ristiriidassa Jeesuksen vuorisaarnan yllä mainitun kohdan kanssa, jos Herra olisi sanonut nuo sanat. Nyt on syytä epäillä sitä, että ne sanat ovat lainkiivailijoiden (sen ajan toraistit) lisäys.

Näitä toraisteja olivat ainakin nasareenit ja eboiniitit, joilla kaikilla oli oma evankeliuminsa tai se oli sitten yhteinen ns. hebrealainen evankeliumi. Se pohjautui Matteuksen evankeliumin teksteihin tai toisinpäin: Matteuksen evankeliumi luotiin niiden pohjalta. Joka tapauksessa nämä lainkiivailijat pitivät vielä uudessa liitossa kiinni kaikista Mooseksen lain käskyistä, vaikka Jerusalemin vanhimmat ja apostolit vapauttivat heidät niistä Pyhän hengen johdolla vuonna 50. (Apt 15:24-31) Nämä lainkiivailijat aiheuttivat riitaa ja hajaannusta seurakunnassa niin kuin yhä vielä tekevät. Heidät tulee erottaa pyhien yhteydestä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_the_Hebrews
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebionites
https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_the_Ebionites
https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_the_Nazarenes
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazarene_(sect)

14

127

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Timo Eskola on kirjoittanut hyvän UTn johdanto kirjan. Sivuilla 193-194 hän käsittlee Matteuksen evankeiumia.

   >Uudistettu laitos Johdatus UT:n teologiaan, Iustitia 5/2021
   https://sti.fi/iustitia-5-johdatus-uuden-testamentin-teologiaan-2/

   >Lain painotus tulee ymmärrettäväksi historiallisista syistä, koska evankeliumin
   taustalla on ilmeisiä vastakkainasetteluja. Evankeliumin täytyy ensinnäkin
   vastata synagogan syytöksiin. Jeesuksen ja kristittyjen väitettiin halveksivan
   lakia (5:17-20; 23:3). Toisaalta Matteuksen on vedettävä rajaa pakanakristilliseen
   hurmokseen. Siinä on vaarana intoilla henkien ulos-ajamisesta ja unohtaa
   Jumalan rakkaudellinen tahto (vrt. 7:21s.).

   Tietty jännite sovitussanoman ja täydellisyyden vaatimuksen välillä herättää
   kysymyksen, miksi Matteus ottaa esille Jeesuksen ankaralta kuulostavan
   vaatimuksen niin voimakkaasti. Ensinnäkin on huomattava, että Jeesuksen
   opetuksen taustalla on sama viisausteologinen lakikäsitys kuin Paavalilla. Lain
   olemus on rakkaus ja se on yhtä Jumalan luomisjärjestyksen kanssa. Siksi
   jokainen lain rikkomus on rikkomus Jumalaa ja hänen luomaansa elämää
   vastaan. Jumalan tahdon mukainen elämä ei siksi voi tehdä kompromisseja
   rakkauden toteuttamisen kanssa.

   • Anonyymi

    Vuorisaarnan asema evankeliumissa on kieltämättä keskeinen. “Matteus ylittää
    Markuksen esityksen myös siinä, että Vuorisaarnasta lähtien hän kuvaa
    Jeesuksen Messiaaksi, joka asettaa opetuslapsensa (ja heidän kauttaan koko
    kansan) Mooseksen tuoman lain eteen. Se nostaa esiin Jumalan alkuperäisen
    tahdon. Matteuksen mukaan Jeesus tuo Jumalan todellisen tahdon esiin monin
    tavoin. Messiaanisen voimansa vallalla hän korottaa näkyville Siinain lain
    todellisen tahdon ja merkityksen, joka on ollut peitossa väliaikaisten ja ihmisten
    sydämen kovuuden tähden annettujen yksityisten säädösten (vrt. 19:8) alla. Kun
    seurakunta noudattaa Jumalan tahtoa ja käskyn mukaan rakastaa Jumalaa ja
    lähimmäistä vihollisetkin mukaanlukien (5:43ss., 22:34ss.), ihmisten
    vanhurskaus on suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Silloin he voivat
    omalla kohdallaan olla varmoja lopunajallisesta pelastussanomasta, jonka
    maailmaan palaava messiaaninen Ihmisen Poika ja maailmanhallitsija Jeesus
    Kristus tuo mukanaan. Mutta vain silloin!” (Stuhlmacher, Evangelium).


   • Anonyymi

    Jos yhteiskunnassa noudatettaisiin Mooseksen lakia, niin kivittäisitkö oman perheesi jäsenet, jos he palvelisivat epäjumalia, julistaisivat luopumusta Herrasta, rikkoisivat avion tai tekisivät töitä sapattina?

    Tappaisitko oman poikasi, jos hän olisi juomari ja irstailija, tappaisitko omat vanhempasi, jos he harjoittaisivat seksiä kuukautisten aikana, tappaisitko omat lapsesi, jos he kiroiaisivat vanhempiaan tai tappaisitko kenen tahansa perheenjäsenen, sukulaisen, ystävän tai tuttavan, joka kiroaisi Herraa?

    Näin tämä rakkaudellinen Mooseksen laki käskee tehdä... ja tuossa oli vain muutama lain käsky, jonka rikkomisesta on määrätty kuolemanrangaistus (usein kivittämällä).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos yhteiskunnassa noudatettaisiin Mooseksen lakia, niin kivittäisitkö oman perheesi jäsenet, jos he palvelisivat epäjumalia, julistaisivat luopumusta Herrasta, rikkoisivat avion tai tekisivät töitä sapattina?

    Tappaisitko oman poikasi, jos hän olisi juomari ja irstailija, tappaisitko omat vanhempasi, jos he harjoittaisivat seksiä kuukautisten aikana, tappaisitko omat lapsesi, jos he kiroiaisivat vanhempiaan tai tappaisitko kenen tahansa perheenjäsenen, sukulaisen, ystävän tai tuttavan, joka kiroaisi Herraa?

    Näin tämä rakkaudellinen Mooseksen laki käskee tehdä... ja tuossa oli vain muutama lain käsky, jonka rikkomisesta on määrätty kuolemanrangaistus (usein kivittämällä).

    >>Jos yhteiskunnassa noudatettaisiin Mooseksen lakia, niin kivittäisitkö

    Vuorisaarnalla on selkeä teloginen tarkoitus evankeliumissa:

    https://rll.fi/2018/04/pitaako-meidan-olla-taydellisia/
    Jumalan lain tarkoitus on osoittaa meille, kuinka mahdotonta ihmisen on omassa varassaan ja omilla ponnisteluillaan miellyttää Jumalaa. Jumalan laki on kuitenkin hyvä, sillä se kertoo, millaisia meidän tulee Jumalan lain perusteella olla. Ja on selvää, että jos jokainen maailman ihminen eläisi sen mukaan, maailma oli paratiisi. Näin toimivat myös Vuorisaarnan kohdat. Ne paljastavat jokaisen ihmisen syntiseksi, jolloin ihmisen ainoaksi toivoksi jää Jeesuksen sovituskuolema meidän syntisten puolesta.

    Sen jälkeen, kun ihminen on tullut Jeesuksen omaksi, hän tietenkin alkaa kysellä, miten hänen tulisi elää. Silloin Vuorisaarna antaa terveellisen suunnan elämälle. Mutta silloin sen täyttäminen ei olekaan enää pelastumisen ehto, vaan yhä uudelleen muistutus siitä, miksi pelastettuinakin tarvitsemme turvaksemme Herraa Jeesusta.


  • Anonyymi

   Tässä on hyvä E-kirja liittyen Raamatun tutkimukseen. Kannattaa lukea jos uuden testamenti aihe kiinnostaa. Eskola edustaa konservatiivista näkemystä.

   Timo Eskola, Raamatun historiallinen tutkimus murroksessa: historiallis-kriittisen metodin arviointia
   https://sti.fi/wp-content/uploads/2018/01/Eskola-Historiall-tutk.pdf
   >Miten nimittäin olisi mahdollista, että profaaniin historiantutkimukseen vetoavalla historiallis-kriittisellä eksegetiikalla on vain yksi, kaikkialla pätevä menetelmä, kun tavallisen historiantutkimuksen oppikirjoista voidaan löytää helposti seitsemän tai kahdeksan keskenään kilpailevaa metodia? Historiantukimuksen kaventaminen vain yhden tutkimusmetodin alle kuulostaa kovin suppealta. Historiantutkimus on kiinnostava alue ja erilaisiin lähestymistapoihin on mielenkiintoista tutustua. Pienikin perehtyminen aihepiiriin osoittaa, että se, mitä usein kutsutaan historiallis-kriittiseksi menetelmäksi, on sekava kooste 1800-luvun historismin lähestymistapoja. Tosin yhtenäistä metodia ei tahdo löytyä ensinkään. Mitä siis historialliseen tutkimukseen pyrkivän eksegetiikan pitäisi käytännössä tänä päivänä olla?

  • Anonyymi

   Matteus on osoitettu juutalaisille ja siinä Jeesus puhuu juutalaisille. Puheet kuulijakunnan mukaan. Laki ja profeetat oli annettu juutalaisille ja siksi Jeesuksen oli selitettävä asiat heille sen kautta ja avulla. Pakanoille meille Mooseksen laki on vieras ja siksi olemme luonnostaan vapaa siitä laista. Niin kuin Paavali totesikin ”kaikille olen ollut kaikkea pelastaakseni edes muutamia” ja vieläpä ”älkää olko ihmisten orjia” ja edelleen ”en minä kuitenkaan vapaa ole vaan olen Kristuksen orja.”

   • Anonyymi

    Jumalan käskyt ja lait eivät koskeneet vain Juutalaisia, mikä oli vain yksi heimo Israelilaisten joukossa.

    Ymmärileikkaus koski myös muun maalaisia kuin Juutalaisia. Kaikkia niitä, jotka olivat riippuvaisia isäntäperheen toimeentulosta, taloudesta ja elinkeinosta. Muuten poika ei päässyt Jumalan lasten joukkoon valitun kansan jäseneksi vanhan liiton jäseneksi.

    1. Moos. 17:12

    Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.

    1. Moos. 17:13

    Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jumalan käskyt ja lait eivät koskeneet vain Juutalaisia, mikä oli vain yksi heimo Israelilaisten joukossa.

    Ymmärileikkaus koski myös muun maalaisia kuin Juutalaisia. Kaikkia niitä, jotka olivat riippuvaisia isäntäperheen toimeentulosta, taloudesta ja elinkeinosta. Muuten poika ei päässyt Jumalan lasten joukkoon valitun kansan jäseneksi vanhan liiton jäseneksi.

    1. Moos. 17:12

    Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.

    1. Moos. 17:13

    Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.

    Kristillisen kasteen periaate oli ihan samanlainen. Kaikki perheenpään taloudesta, elinkeinosta riippuvuussuhteessa olevat ihmiset kastettiin kaikki perheineen ja lapsineen samaan uskoon perheenpään kanssa.
    Mitään sekauskoisia perhekuntia ei siihen aikaan hyväksytty.
    Perheenpää määräsi pienistäkin asioista, saatikka siitä mihin uskoon perhekunta kastetaan.

    Alkuseurakunnan ajalta tiedetään, että samalla kertaa perheenpään kanssa kastettu perhekunta sisälsi 500 eri ikäistä ihmistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jumalan käskyt ja lait eivät koskeneet vain Juutalaisia, mikä oli vain yksi heimo Israelilaisten joukossa.

    Ymmärileikkaus koski myös muun maalaisia kuin Juutalaisia. Kaikkia niitä, jotka olivat riippuvaisia isäntäperheen toimeentulosta, taloudesta ja elinkeinosta. Muuten poika ei päässyt Jumalan lasten joukkoon valitun kansan jäseneksi vanhan liiton jäseneksi.

    1. Moos. 17:12

    Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.

    1. Moos. 17:13

    Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.

    ”Jumalan käskyt ja lait eivät koskeneet vain Juutalaisia, mikä oli vain yksi heimo Israelilaisten joukossa.”

    Kaikki juutalaiset eivät ole israelilaisia mutta kaikki israelilaiset ovat juutalaisia. Näin oli Jeesuksen aikoina.


  • Anonyymi

   >>Siihen on ensinnäkin lisätty kaksi ensimmäistä lukua tukemaan neitseestä syntymistä.

   https://rll.fi/2015/01/mitatoiko-matteuksen-sukuluettelo-jeesuksen-neitseellisen-syntymisen/
   Toiseksi Matt. 1:16, johon kysyjä erityisesti viittaa, ei kumoa Jeesuksen neitseestä syntymistä, vaan päinvastoin valmistelee tämän totuuden esille tuomista selkeästi muutamia jakeita myöhemmin, 1:18–25. Jeesuksen maallinen sukupuu tuodaan todellakin esiin ”isä-poika” -ketjuna. Vain muutama nainen mainitaan nimeltä tässä ketjussa. Huomattakoon myös, että ”syntyä”-sana, joka on Kirkkoraamatussa jätetty toiston välttämiseksi sukuluettelon monesta jakeesta pois, tarkoittaa myös siittämistä. Siten mainittu jae 16 voitaisiin kääntää: ”Ja Jaakob siitti Joosefin, Marian miehen. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.”

   Matteus on ollut siis hyvin tarkka ilmaisussaan. Hän ei suinkaan todennut, että Joosef siitti Jeesuksen, kuten hänen esi-isänsä olivat edellä siittäneet oman jälkeläisensä. Sen sijaan Matteus nostaakin nyt esiin Marian. Vaikka Jeesus kuuluikin kirjoitusten mukaisesti maallisessa ja oikeudellisessa mielessä tähän samaan Daavidin kuningassukuun, niin Matteus korostaa Marian synnyttäneen Jeesuksen juuri siitä syystä, että hän sikisi Pyhästä Hengestä.

  • Anonyymi

   Ahijjulkijumalattomuuden määrää! Ettäs kehtaatkin, jumalatoin, ruveta mestaroimaan Herran pyhää sanaa Raamattua! Etkös ole, syntisparka, aivan arka?

  • Anonyymi

   "Jeesuksen suuhun on pantu sanat, jotka puuttuvat muista evankeliumista, eivätkä ne ole siten luotettavat"

   Tuo on perusteluna vessakamaa! Tekstikriittisesti tarkasteltunakin.

  • Anonyymi

   Tätä se antikristuksen / eksytyksen henki teettää !

   Raamatusta yritetään poistaa kaikki, mikä todistaa Jeesuksen olevan Jumala, lihaan / lihaksi tullut !

   Mutta jo vanhassa testamentissa sanotaan, että neitsyt tulee raskaaksi ja se on siis MERKKI, ja pojalle on annettava nimi Immanuel, eli Jumala kanssamme, tai sen voi kääntää myös Jumala keskellämme / Jumala keskuudessamme !

   Mutta syynä tuohon Raamatun lehtien repimiseen on antikristuksen halu kiistää Jeesuksen Jumaluus !

   Sana kuitenkin sanoo selvääkin selvemmin:

   Johannes 1
   1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
   2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
   3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on

   14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

   Eli Sana on siis Jeesus , eli Jeesus On Jumala, joka tuli lihaan / lihaksi !

   Tuohon Johannes viittaa täällä ja tämä kertoo sen meille, että millä asialla sinä oikeasti olet :

   1. Joh. 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
   3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

   2. Joh. 7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

  • Anonyymi

   Tuoltahan se näyttää.

   <Toinen paha virhe Matteuksen evankeliumissa on Mooseksen lain pikkutarkoista käskyistä kiinni pitäminen ja niiden opettaminen.>

   Eikä vain kirjoitetun Mooseksen lain osalta (eli se mitä on kirjoitettu viiteen Mooseksen kirjaan) vaan myös suullisen lain osalta. Matteuksen evankeliumihan ei pistä viralta edes kirjanoppineita ja fariseuksia Mooseksen lain oikeina tulkitsijoina joita Jeesuksen seuraajienkin olisi kuunneltava:

   Matt 23:1-3 ”Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää…”

   Vaikkei siis kehoita seuraamaan heidän huonoa esimerkkiään, ulkokultaisuutta, lain noudattamisesta isoa numeroa ihmisten edessä tekemistä (suuret rukouskotelot, kaduilla / julkisesti rukoilu, parhaat paikat, kerskailu ja itsensä korottaminen ym.) ym.

   Lainpuolesta kiivailevia fariseuksia oli Apt:n mukaan tullut paljon Jeesukseen uskoviksi ja lainpuolesta kiivailevina fariseuksina se näyttävät pysyneetkin uskoontulonsa jälkeenkin (Apt 15:5, 21:20-21), mukaanlukien suullista lakia eli fariseusten ja kirjanoppineiden laintulkintaa noudattavina, kuten em. Matteuksen kohta antaa ymmärtää: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää…" Nykyään se siis tarkottaisi että Matteuksen evankeliumin Jeesus edellyttää seuraajiltaan Mooseksen lain seuraamista siten kuin se juutalaisten oppineiden toimesta Mishnassa, Talmudissa ym. tulkitaan.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Jasmin Voutilainen poistui kuvioista.

   No, salkkarit on muutenkin huono ohjelma ollut jo vuosia.
   Maailman menoa
   302
   29978
  2. Jasmin Voutilainen is dead!

   Näyttelijä kuoli 27-vuotiaana, muusikkoiässä. Osanotto suruun. https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000009463002.html
   Maailman menoa
   95
   15401
  3. Jasmin Voutilainen on kuollut

   Ainon alkuperäinen näyttelijä Jasmin Voutilainen on kuollut.
   Salatut elämät
   70
   13673
  4. Jasmin Voutilainen kuoli vain 27-vuotiaana - Kirjoitti pahaenteisesti somessa: "Jos menet pois..."

   Jasmin Voutilainen lähti tästä maailmasta aivan liian nuorena, vain 27-vuotiaana. Näyttelijätär oli kertonut avoimesti saaneensa törkeää arvostelua u
   Maailman menoa
   53
   2921
  5. Martinalla on tänäänkin liikunnallinen päivä

   Ei makaa krapulassa vaan liikkuu monipuolisesti ja pysyy näin ollen hyvässä kunnossa.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   733
   2261
  6. MILLOIN AIOT MYÖNTÄÄ ITSELLESI SEN IKÄVÄN,

   jota tunnet minua kohtaan? Tekeekö vaikeaa uskoa, että asia todellakin on niin? Vaikka muuta väität itsellesi ja muille, tiedät kuitenkin syvällä sydä
   Ikävä
   252
   1959
  7. Milloin meinasit kertoa kaivatullesi

   että hän on kaivattusi ja sinulla on lämpöisiä tunteita häntä kohtaan?
   Ikävä
   151
   1865
  8. No mitä ihmeen hyötyä Natosta nyt Suomelle sitten oikein on?

   Venäjän uhka ei kumminkaan nyt muuttunut miksikään, olemme nyt Naton eturintama ja Venäjän ensi-iskujen kohde. Ydinase iskuissa Suomi häviää maailmank
   NATO
   741
   1325
  9. Miksi paha saa elää, mutta hyvä kuolee

   https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000009463002.html "Näyttelijä Jasmin Voutilainen on kuollut 27-vuotiaana Salatut elämät -tähti on menehtynyt."
   Sinkut
   42
   1315
  10. Miksi ihminen ei saisi olla ihan normaali hetero?

   Miksi homottajat yrittävät tehdä kaikista homoja?
   Luterilaisuus
   440
   1164
  Aihe