Kannatti äänestää Saraa.

Anonyymi-ap

Suomen maahanmuuttopolitiikka kiristyy selvästi – järjestelmän väärinkäytökset estetään!Uuden hallituksen ansiosta Suomen maahanmuuttopolitiikkaan on tulossa huomattavia kiristyksiä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvaa tilannetta maahanmuuttopolitiikan paradigman muutokseksi.

– Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan yleispohjoismaiselle, kireämmälle tasolle. Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat muuttuvat määräaikaisiksi ja niiden kesto lyhennetään EU-oikeuden minimiin, Purra kertoi tiedotustilaisuudessa.

Suomella tähän asti löysin linja

Perussuomalaisten jo vuosien ajan vaatima maahanmuuttopolitiikan kiristyminen toteutuu uuden hallituksen ohjelmassa.

– Olen iloinen siitä, että yhdessä neuvottelukumppaneiden kanssa olemme voineet sopia maahanmuuttokokonaisuudesta, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua maahanmuuttopolitiikan paradigman muutokseksi.

– Suomi on viime vuosina ollut ainoa väljempää maahanmuuttopolitiikkaa toteuttava Pohjoismaa. Tämä muuttuu nyt, kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden raameissa.

Oleskeluluvat ja kansalaisuuden saaminen uusiksi

Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan yleispohjoismaiselle, kireämmälle tasolle.

– Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat muuttuvat määräaikaisiksi ja niiden kesto lyhennetään EU-oikeuden minimiin. Jatkossa kansainvälinen suojelu voidaan peruuttaa, jos henkilö lomailee kotimaassaan.

Myös perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan.

– Kotouttamispolitiikka muutetaan maahanmuuttajia velvoittavaksi. Näin tehostuu integroituminen ja työllistyminen, joka samalla tukee valtion talouden tasapainottamispyrkimyksiä. Hallitus haluaa vauhtia palautuksiin ja toteuttaa maasta poistumisen paketin. Pakolaiskiintiön koko lasketaan 500:aan ja kiintiössä painotetaan erityisen haavoittuvia ryhmiä, Purra kertoi.

Venäjää tukevilta hallinnoilta kehitysapu seis

Purran mukaan Suomi auttaa edelleen voimakkaasti ukrainalaisia, tilapäisen suojelun saajia.

– Työperäisen maahanmuuton hallitus haluaa pitää hallittuna ja valikoivana, jotta sen julkistaloudelliset vaikutukset olisivat Suomelle mahdollisimman positiiviset. Kiteytettynä: kohdennetaan apu hädänalaisimmille ja estetään järjestelmän väärinkäytökset.

Suomen kehitysyhteistyö jatkossa ehdollistetaan omien kansalaisten vastaanottamiselle ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestyksen tukemiselle. Jatkossa Suomi ei jaa kehitysapua hallinnoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa.

– Ukraina on hallituskaudella Suomen suurin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen auttamisen kohde.

42

505

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ruotsi purkaa kannustinloukut – tuet eivät saa olla suurempia kuin palkka   Ruotsalainen hyvinvointi on rakennettu kaikkien yhteisellä työllä ja ruotsidemokraattien tukema hallitus haluaa näin olevan jatkossakin. Yhteiskunnan myöntämät tuet ovat tilapäistä tarvetta varten, eivät jatkuvan toimeentulon lähde. Työnteko tulee olemaan Ruotsissa tukien avulla elämistä tuottoisampaa vuoden 2025 alusta.

   Ruotsidemokraattien tukema porvarihallitus on aloittanut selvitystyön, jonka tavoitteena on saada aikaan maahan tukikatto. Käytännössä kyse on siitä, ettei sosiaali- ja asumistukien yhdistetty määrä voisi ylittää tavallista työnteosta saatavaa palkkaa.

   – Yksittäiset tuet eivät välttämättä ole suuria mutta kun niitä pinotaan päällekkäin, ne nousevat nopeasti niin korkeiksi, että tavallisten työtulojen on vaikea kilpailla tukikertymien kanssa, toteaa pääministeri Ulf Kristersson työnantajien Svenskt Näringsliv-julkaisussa.

   Tukikatto tai rajoituksia tukien yhdistämiseen

   Selvitystyötä johtavan Maria Hemström Hemmingssonin tulee saada urakkansa valmiiksi joulukuuhun mennessä vuonna 2024. Hän voi ehdottaa joko kruunumääräistä tukikattoa tai muutoksia mahdollisuuksiin saada erityyppisiä tukia samanaikaisesti.

   Ruotsidemokraatit ja hallitus haluavat, että mahdolliset sosiaalituet ovat tulevaisuudessa sidoksissa työntekoon, eivät maassa asumiseen.

   Toimeen on tultava omillaan

   Tarkoitus on myös palauttaa tukijärjestelmälle sen alkuperäinen tarkoitus: se on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi tarpeeseen, eikä jatkuvan toimeentulon lähteeksi. Ihmisten pitää tulla omillaan toimeen.

   – Ihmisiä on kannustettava työntekoon ja siten osallistumaan ruotsalaisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Se on ensiarvoisen tärkeätä koko yhteiskunnan kannalta, huomauttaa ruotsidemokraattien valtiopäiväryhmää johtava Linda Lindberg hallituksen tiedotteessa.

   • Anonyymi

    Tolkun ihmiset tekevät Suomesta Suomen. Työn pitää maistua kaikille Suomessa oleville, tyhjästä ei pidä maksaa. Ei se mene niin että tuet ovat isompia kuin palkka.
    Maassa maan tavoin tai pois maasta, se ei pitäisi olla vaikeaa.
    Nyt viimeistään rikollisuus kuriin jos teet rikoksen maasta ulos myös Suomen kansalaisuus pois.


  • Anonyymi

   Purran teot jää puheen tasolle. Puhetta ilman tekoja

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/puolueet-erimielisia-siita-paljonko-suomen- lkl

    Viime vuonna Suomi maksoi kehitysapua kaikkiaan 727 miljoonaa euroa. Suunnilleen yhtä paljon rahaa käytetään vuosittain esimerkiksi toimeentulotukiin tai rajavartiolaitokseen.

    Millaiset kohteet sitten saivat Suomelta kehitysapua?
    Ukraina: 55 miljoonaa euroa

    Viime vuosina Suomi on maksanut kehitysapua eniten Saharan eteläpuolisen Afrikan maille, kuten Etiopialle, Somalialle ja Tansanialle sekä Afganistanille, selviää ulkoministeriön ylläpitämästä tietopankista.

    Viime vuonna Ukraina oli Venäjän hyökkäyssodan myötä eniten Suomelta kehitysapua saanut yksittäinen maa. Suomi maksoi viime vuonna Ukrainalle 55 miljoonaa euroa kehitysapua.

    Suomi lahjoitti muun muassa 15 miljoonaa euroa Maailmanpankin rahastoon, jolla tuetaan Ukrainan julkisia peruspalveluita ja julkisen sektorin työntekijöiden, kuten opettajien, palkkakuluja.

    Lisäksi Suomi maksoi viiden miljoonan euron tuen Ukrainan ruoka-apuun Maailman ruokaohjelman kautta ja neljän miljoonan euron tuen Punaisen ristin humanitäärisen tuen operaatioille Ukrainassa.

    Vuosittain kaikesta Suomen maksamasta kehitysavusta noin kymmeneosa on humanitääristä apua eli esimerkiksi ruokaa tai lääkkeitä kriisialueille, kertoo ulkoministeriön kehityspolitiikan alivaltiosihteeri Pasi Hellman.
    Lue myös: Ukrainalaisopettajat kertovat MTV Uutisille arjestaan lasten kanssa raunioiden keskellä: "Jos kuolen, niin sitten kuolen"
    Mainos (artikkeli jatkuu alla)
    Somalia: 21,6 miljoonaa euroa

    Viime vuonna Somalia sai Suomelta toiseksi eniten kehitysapua, 21,6 miljoonaa euroa.

    Muun muassa hanke Somalian opetussektorin kehittämiseksi sai 2,7 miljoonan euron tuen. Hankkeen tavoitteena on edistää kriiseistä ja konflikteista kärsivien lasten pääsyä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen piiriin sekä parantaa oppimistulosten laatua.

    Lisäksi Suomi tuki 6,5 miljoonalla eurolla hanketta Somalian lisääntymisterveyden ja naisten sekä tyttöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. 6,5 miljoonaa euroa meni viljalaivan kuljetuskustannuksia Ukrainasta Somaliaan.
    Etiopia: 16,7 miljoonaa euroa

    Viime vuonna Suomi maksoi Etiopialle 16,7 miljoonaa euroa kehitysapua.

    Esimerkiksi hanke Etiopian koulujen inkluusion tukemiseksi sai Suomelta viiden miljoonan euron tuen.

    Hankkeen tavoitteena on, että Etiopian "opettajaopiskelijoiden kouluttajat sisällyttävät kursseihin inklusiivisen opetuksen näkökulmia ja käyttävät inklusiivista pedagogiikkaa."

    Lisäksi "inklusiivisen opetuksen resurssikeskuksia kehitetään havainnollistamaan lapsiystävällisiä oppimisympäristöjä inklusiivisine käytäntöineen ja inklusiivisen opetuksen suunnittelua toteutusta ja seurantaa vahvistetaan opetussuunnitelmien opetus- ja oppimateriaalien ja malliresurssikeskusten tuen kautta".
    Mainos (artikkeli jatkuu alla)

    Inkluusio tarkoittaa Suomenkin kouluissa omaksuttua periaatetta, jonka mukaan tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus opiskella tavallisilla luokilla erityisluokkien sijasta.

    Myös hanke, jossa rakennetaan vesipisteitä ja käymälöitä muun muassa Etiopian kouluihin ja terveysasemille, sai Suomelta 5,5 miljoonan euron tuen.
    Tansania: 14,3 miljoonaa euroa

    Suomi maksoi Tansanialle viime vuonna 14,3 miljoonaa euroa kehitysapua.

    Esimerkiksi hanke naisjohtajuuden edistämiseksi Tansanian paikallistasolla sai kahden miljoonan euron tuen.

    Tuki on tarkoitettu muun muassa "tietoon perustuvien gender-responsiivisten strategioiden käytäntöjen ja osallistavan toimintatutkimuksen toteuttamiseen".

    Lisäksi rahalla tuetaan esimerkiksi paikallisten lakien, syrjivien tapojen ja sukupuolinormien muuttamista niin, että myös naiset pääsisivät etenemään johtaviin asemiin Etiopian hallinnossa. Suomen tuki hankkeelle on yhteensä 7,9 miljoonaa euroa vuosina 2022-2026.

    Tansaniassa Suomi tukee myös esimerkiksi maan metsätalousyrittäjiä 3,3 miljoonalla eurolla. Yksityismetsätalouden ohjelmassa tuetaan "pienviljelijöitä ja pieniä ja keskisuuria paikallisia yrityksiä, jotta metsätalous Tansanian eteläisillä ylänkömailla toisi paikallisille tuloja".

    Hankkeen tavoitteena on saada ihmisille töitä metsänviljelystä ja lisätä pienten ja keskisuurten yritysten kapasiteettia ja tuotekehitystä.
    Mainos (artikkeli jatkuu alla)
    Afganistan: 18,5 miljoonaa euroa

    Suomi maksoi Afganistanille viime vuonna kaikkiaan 18,5 miljoonaa kehitysapua.

    Esimerkiksi YK:n Afganistanin erityisrahasto sai Suomelta 9 miljoonan euron tuen. Rahaston kautta tuetaan Afganistanin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa, ruokaturvaa ja peruspalveluita.

    Suomi keskeytti kahdenvälisen kehitysyhteistyön Afganistanin kanssa Talibanin valtaannousun myötä vuonna 2021, mutta on jatkanut kehitysavun antamista YK:n, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta.

    Edellä mainittujen maiden lisäksi Suomi on tukenut myös muun muassa Mosambikia 12,4 miljoonalla eurolla, Nepalia 12,3 miljoonalla eurolla, Syyriaa 4,2 miljoonalla eurolla ja Irakia 1,5 miljoonalla eurolla.

    >Suomessa riidellään muutamista miljoonista esm hoitajien palkat yms.<


  • Anonyymi

   Joo joo kannatti ja kannatti!

   Miksei Kemijärvellä pistetty ääniä Henttuselle, joka on oikea yrittäjä ja omalla työllään elävä, tuntee työllisyyden ja yrittäjyyden. Yrittäjävoimaa eduskuntaan!

  • Anonyymi

   Hieno hallitus tulossa, kannatti äänestää kokoomusta, kiitos Orpolle ja kumppaneille, pitävät myös persut kurissa, antoi persuille vähän namia maahanmuuton rintamalla, millä nyt ei ole paljoakaan väliä koko hallitusohjelmassa.
   Työperäinen maahanmuutto on kyllä tärkeää ja se jatkuu, niin kuin pitääkin, pikku kiristykset ei toki pahaa tee, ei kaikki persujen jutut ihan tyhmiä ole, kun ylilyönnit pidetään kurissa.

   • Anonyymi

    Orpopirun ja natsimamman hallitus on köyhän katastrofi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Orpopirun ja natsimamman hallitus on köyhän katastrofi.

    Fatimat ja Bellat ovat huolissaan toimeentulosta kun nyt joutuvat elättämään itse itsensä.


  • Anonyymi

   "Perheenyhdistäminen" oli kieroa toimintaa, yksi tuli turvapaikkaa hakemaan ja vaati perheensä Suomeen joka koostu jopa 11 henkilöllä siinä sai suomalainen tehdä töitä elättääkseen näitä. Tapauksia oli lukemattomia.

  • Anonyymi

   Joka näitä Kemijärven palstoja lukee tulee ulkopuolisilla ihmisillä käsitys että Kemijärvelle on tungettu kaikki Suomeen tulleet maahanmuuttajat koska se on paikkakunnalla suuri ongelma.

   Kerroin eräälle että Kemijärvellä on vain muutama maahanmuuttaja, ja kaikki on tainnut hommata työtä, toisin kuin paikalliset.

   • Anonyymi

    Kyse on verotuloista ja sitä maksavat myös kemijärviläiset!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyse on verotuloista ja sitä maksavat myös kemijärviläiset!

    Kemijärviläisten verotuloilla ei maahanmuuttajia elättää, kun ne eivät riitä lähellekkään omiinkaan menoihin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyse on verotuloista ja sitä maksavat myös kemijärviläiset!

    Ja ne muutamat siellä olevat maahanmuuttajat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja ne muutamat siellä olevat maahanmuuttajat.

    Nyt ei puhuta kemijäviläisistä ja senhän sinä tiedätkin.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/18883cd1-9472-44ad-bf50-d1e3dca7c94d munkki

    Jokainen puolue sai oman vaatimuksensa läpi jossain muodossa, siksihän RKP on halukas jokaiseen hallitukseen. Perussuomalaisilla oli hyvä kiristää maahanmuutolla, koska Kokoomuksen oli lähes pakko suostua.

    Kokoomuksessa osataan laskea, on sielläkin maahanmuutto vastainen siipi. Laskettiin, jos Perussuomalaiset lähtisi hallitusneuvotteluista ei Demarit olisi lähteneet tavallisen kansan kuritukseen leikkaamalla sosiaaliturvasta. Sammalla ohjelmasta löytyy kohtia joilla varakkaiden pussia lihotetaan, Perussuomalaisille tämä kävi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jokainen puolue sai oman vaatimuksensa läpi jossain muodossa, siksihän RKP on halukas jokaiseen hallitukseen. Perussuomalaisilla oli hyvä kiristää maahanmuutolla, koska Kokoomuksen oli lähes pakko suostua.

    Kokoomuksessa osataan laskea, on sielläkin maahanmuutto vastainen siipi. Laskettiin, jos Perussuomalaiset lähtisi hallitusneuvotteluista ei Demarit olisi lähteneet tavallisen kansan kuritukseen leikkaamalla sosiaaliturvasta. Sammalla ohjelmasta löytyy kohtia joilla varakkaiden pussia lihotetaan, Perussuomalaisille tämä kävi.

    Kokoomukselle ei maahanmuutto ole mikään tärkeä asia, kunhan työperäinen jatkuu, niin siinä se. Persujen annettiin kiristää maahanmuuttoa, kerran se niille on tärkeä asia.
    Talous on se joka oikeasti on tärkeä, joten siinä mennään kokoomuksen ehdoilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kokoomukselle ei maahanmuutto ole mikään tärkeä asia, kunhan työperäinen jatkuu, niin siinä se. Persujen annettiin kiristää maahanmuuttoa, kerran se niille on tärkeä asia.
    Talous on se joka oikeasti on tärkeä, joten siinä mennään kokoomuksen ehdoilla.

    Joko alkoi punakynä poistelemaan ihmisten kommenteja? Siitä ei hyvä seuraa, loppuu mielenkiinto.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kokoomukselle ei maahanmuutto ole mikään tärkeä asia, kunhan työperäinen jatkuu, niin siinä se. Persujen annettiin kiristää maahanmuuttoa, kerran se niille on tärkeä asia.
    Talous on se joka oikeasti on tärkeä, joten siinä mennään kokoomuksen ehdoilla.

    Todella viisas veto Kokoomukselta. Nythän tämä kiintiöpakolaisten määrän supistaminen, ja kehitysavun leikkaaminen menee Persujen piikkiin. Kokoomus säilytti maineen sivistyspuolueena, ja Persujen juntti reppu meni painavammaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nyt ei puhuta kemijäviläisistä ja senhän sinä tiedätkin.

    Kehitysyhteistyömenot yhteensä 1,5 miljardia euroa

    Julkisuudessa puhutaan toisinaan Suomen yli miljardin euron vuotuisista kehitysyhteistyömenoista.

    Tuolloin luvuissa on mukana myös esimerkiksi pakolaisten vastaanottokustannuksia ja Suomen laskennallinen osuus EU:n kehitysyhteistyömenoista, jotka raportoidaan OECD:lle kehitysyhteistyömenoina kansainvälistä tilastointia varten, kertoo ulkoministeriön yksikönpäällikkö Ramses Malaty.

    Esimerkiksi viime vuonna Suomen kehitysyhteistyömenot olivat ennätykselliset 1,5 miljardia euroa. Varsinaisen kehitysavun osuus oli 727 miljoonaa euroa, ja muiden kehitysyhteistyömenojen, kuten pakolaisten vastaanottokustannusten osuus 808 miljoonaa euroa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kokoomukselle ei maahanmuutto ole mikään tärkeä asia, kunhan työperäinen jatkuu, niin siinä se. Persujen annettiin kiristää maahanmuuttoa, kerran se niille on tärkeä asia.
    Talous on se joka oikeasti on tärkeä, joten siinä mennään kokoomuksen ehdoilla.

    Haittamaahanmuuton poistolla persut tekivät taloutta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Haittamaahanmuuton poistolla persut tekivät taloutta.

    myös kehitysrahojen puolittamalla koska ei ne kehity, ilmaista rahaa annetaan, kaivoja tehdään, miksi ei anneta "lapiota" ja sanota kaiva itse ,me opastetaan miten homma menee.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Haittamaahanmuuton poistolla persut tekivät taloutta.

    Ensimmäinen ministeri­nimi vahvistui – Sari Essayah on uusi maa- ja metsä­talous­ministeri.

    Osaava, nyt hoituu suomalaisten metsänomistajien asiat niitä ei EU määräile.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kehitysyhteistyömenot yhteensä 1,5 miljardia euroa

    Julkisuudessa puhutaan toisinaan Suomen yli miljardin euron vuotuisista kehitysyhteistyömenoista.

    Tuolloin luvuissa on mukana myös esimerkiksi pakolaisten vastaanottokustannuksia ja Suomen laskennallinen osuus EU:n kehitysyhteistyömenoista, jotka raportoidaan OECD:lle kehitysyhteistyömenoina kansainvälistä tilastointia varten, kertoo ulkoministeriön yksikönpäällikkö Ramses Malaty.

    Esimerkiksi viime vuonna Suomen kehitysyhteistyömenot olivat ennätykselliset 1,5 miljardia euroa. Varsinaisen kehitysavun osuus oli 727 miljoonaa euroa, ja muiden kehitysyhteistyömenojen, kuten pakolaisten vastaanottokustannusten osuus 808 miljoonaa euroa.

    Se on paljon1,5 miljardia?


  • Anonyymi

   Suomalaiset eivät etes tiedä mihin maihin on verotuloja jaettu.

   • Anonyymi

    veroparatiiseihin


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    veroparatiiseihin

    Olihan se joku maa josta suomalaisilla ei ollut ja eikä ole vieläkään tietoa missä tämä maa siaitsee mutta rahaa annettiin että lopettaisivat tupakan polton
    Olisi mielenkiintoista jos joku muistaa maan nimen. Näitä saman tyylisiä juttuja on useampia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olihan se joku maa josta suomalaisilla ei ollut ja eikä ole vieläkään tietoa missä tämä maa siaitsee mutta rahaa annettiin että lopettaisivat tupakan polton
    Olisi mielenkiintoista jos joku muistaa maan nimen. Näitä saman tyylisiä juttuja on useampia.

    Ei ihme et ollaan velassa ,mutta Arhinmäki sanoi ettei velkoja tarvi maksaa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olihan se joku maa josta suomalaisilla ei ollut ja eikä ole vieläkään tietoa missä tämä maa siaitsee mutta rahaa annettiin että lopettaisivat tupakan polton
    Olisi mielenkiintoista jos joku muistaa maan nimen. Näitä saman tyylisiä juttuja on useampia.

    Suomi velkaantuu, Marinin hallitus lapioi kehitysapuun 3,4 miljoonaa euroa joka päivä – suomalaiset maksavat jopa Etiopian sääennustukset
    Suomen lippu liehui Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.    Hallitus on koronpandemian keskellä paisuttanut kehitysapumenoja. Tänä vuonna valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat on nostettu 1 245 miljoonaan euroon. Summasta ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 757 miljoonaa euroa.


    Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtama hallitus kanavoi tehokkaasti suomalaisten veronmaksajien rahoja Suomen ulkopuolelle. Tällä viikolla eduskunnan määräenemmistö asettui hallituksen tueksi eduskunnan hyväksyessä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja sen kylkiäisenä 750 miljardin elvytyspaketin. Elvytyspaketista seuraa Suomelle vähintään 3 miljardin euron nettotappiot.

    Perussuomalaiset äänestivät elvytyspakettia vastaan, mutta paketti meni läpi kokoomuksen eduskuntaryhmän asetuttua hallituksen tueksi.

    Tänä vuonna valtion budjettitalouden alijäämäksi ennakoidaan noin 11,7 miljardia euroa ja valtionvelan arvioidaan nousevan noin 138 miljardiin euroon. Suomi siis elää velaksi. Tästä huolimatta Marinin hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä, että ensi vuonna valtiontalouden menokehys aiotaan ylittää yli 900 miljoonalla eurolla. Kasvavien menojen kattamiseksi suomalaisten verotus tulee kiristymään entisestään, jopa vuosikymmenien ajaksi.

    Rahaa palaa järjestöjen kuluihin ja ilmastohankkeisiin

    Koronaviruksen torjuminen on käynyt Suomelle kalliiksi. Siitä huolimatta hallitus kasvattaa holtittomasti Suomen ulkopuolelle suuntautuvia julkisia menoja. Yksi lisärahoituksen piiriin päässyt menokohde on kehitysapu.

    Valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat tänä vuonna 1 245 miljoonaa euroa. Summasta ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 757 miljoonaa euroa. Hallitus siis lapioi kehitysapuun 3,4 miljoonaa euroa vuoden jokaisena päivänä.

    Kehitysapurahojen määrä on korona-aikana paisunut, sillä vielä viime vuonna kehitysyhteistyön määrärahat olivat 1 030 miljoonaa euroa. Viime vuonna kehitysyhteistyön rahoituksen suurimmat kohdemaat olivat Afganistan, Somalia, Myanmar, Etiopia ja Mosambik.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomi velkaantuu, Marinin hallitus lapioi kehitysapuun 3,4 miljoonaa euroa joka päivä – suomalaiset maksavat jopa Etiopian sääennustukset
    Suomen lippu liehui Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.    Hallitus on koronpandemian keskellä paisuttanut kehitysapumenoja. Tänä vuonna valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat on nostettu 1 245 miljoonaan euroon. Summasta ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 757 miljoonaa euroa.


    Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtama hallitus kanavoi tehokkaasti suomalaisten veronmaksajien rahoja Suomen ulkopuolelle. Tällä viikolla eduskunnan määräenemmistö asettui hallituksen tueksi eduskunnan hyväksyessä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja sen kylkiäisenä 750 miljardin elvytyspaketin. Elvytyspaketista seuraa Suomelle vähintään 3 miljardin euron nettotappiot.

    Perussuomalaiset äänestivät elvytyspakettia vastaan, mutta paketti meni läpi kokoomuksen eduskuntaryhmän asetuttua hallituksen tueksi.

    Tänä vuonna valtion budjettitalouden alijäämäksi ennakoidaan noin 11,7 miljardia euroa ja valtionvelan arvioidaan nousevan noin 138 miljardiin euroon. Suomi siis elää velaksi. Tästä huolimatta Marinin hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä, että ensi vuonna valtiontalouden menokehys aiotaan ylittää yli 900 miljoonalla eurolla. Kasvavien menojen kattamiseksi suomalaisten verotus tulee kiristymään entisestään, jopa vuosikymmenien ajaksi.

    Rahaa palaa järjestöjen kuluihin ja ilmastohankkeisiin

    Koronaviruksen torjuminen on käynyt Suomelle kalliiksi. Siitä huolimatta hallitus kasvattaa holtittomasti Suomen ulkopuolelle suuntautuvia julkisia menoja. Yksi lisärahoituksen piiriin päässyt menokohde on kehitysapu.

    Valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat tänä vuonna 1 245 miljoonaa euroa. Summasta ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 757 miljoonaa euroa. Hallitus siis lapioi kehitysapuun 3,4 miljoonaa euroa vuoden jokaisena päivänä.

    Kehitysapurahojen määrä on korona-aikana paisunut, sillä vielä viime vuonna kehitysyhteistyön määrärahat olivat 1 030 miljoonaa euroa. Viime vuonna kehitysyhteistyön rahoituksen suurimmat kohdemaat olivat Afganistan, Somalia, Myanmar, Etiopia ja Mosambik.

    https://um.fi/kehitysyhteistyon-kahdenvaliset-kumppanimaat mm


  • Anonyymi

   Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä tuore hallitusohjelma eriarvoistaa Suomea erittäin rajusti. Andersson pitää pöyristyttävänä etenkin sosiaaliturvaan kohdistuvia mittavia leikkauksia.

   Li kato peiliin! Suomessa ei ole lähes sataan vuoteen ollut asiat näin huonosti mitä ne nyt ovat.
   Ihmiset eivät saa hoitoa ,kun ei ole hoitajia! Ihmisillä ei ole rahaa ostaa lääkkeit eikä ruokaa! Suomalaisilla. Oletteko nähneet matuja ruokaa kerjäämässä tai ilman hoitoja tai asuntoja? MUTTA velkaa on otettu antaakseen muitten maitten elintasoon.

   • Anonyymi

    Suomessa olevat romaanit (500vuotta olleet) eivät elätä itseään vaan tuet joita työssä käyvät veroissa tuntevat luissa ja ytimissä, romaani asuu omakodissa ajaa mersulla näin ei tee kantasuomalainen työtön. Myös nämä maahantunkeutuneet ,eivät tee työtä paitsi verorahoin palkantuneet. Siis keksittyjä töitä josta palkka tulee verotuloista, siis kassa on aina miinuksella.


   • Anonyymi

    Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä tuore hallitusohjelma eriarvoistaa Suomea erittäin rajusti. Andersson pitää pöyristyttävänä etenkin sosiaaliturvaan kohdistuvia mittavia leikkauksia.HÄH?
    4 vuotta tämä vasurihallitus on eriarvoistanut ihmisiä, suomalaisia.
    Arvot ovat matuilla maahantunkeutuneilla, heillä pelaa terveydenhuolto ,heillä on asunto, heillä on kaikenkattava elämä. kopio.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Suomessa olevat romaanit (500vuotta olleet) eivät elätä itseään vaan tuet joita työssä käyvät veroissa tuntevat luissa ja ytimissä, romaani asuu omakodissa ajaa mersulla näin ei tee kantasuomalainen työtön. Myös nämä maahantunkeutuneet ,eivät tee työtä paitsi verorahoin palkantuneet. Siis keksittyjä töitä josta palkka tulee verotuloista, siis kassa on aina miinuksella.

    totta,on se kumma että näitä loisia ei saada kuriin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä tuore hallitusohjelma eriarvoistaa Suomea erittäin rajusti. Andersson pitää pöyristyttävänä etenkin sosiaaliturvaan kohdistuvia mittavia leikkauksia.HÄH?
    4 vuotta tämä vasurihallitus on eriarvoistanut ihmisiä, suomalaisia.
    Arvot ovat matuilla maahantunkeutuneilla, heillä pelaa terveydenhuolto ,heillä on asunto, heillä on kaikenkattava elämä. kopio.

    Punikit tankkailee TB-Pajula.
    Väänänen (Taivaan tulet) muiluutti viimeisen kommunistin Venäjälle.
    Jokunen "äpärä" jäi kuitenkin itämään Kemijärvelle ja sikiää näköjään Putinin laariin.


  • Anonyymi

   Mitä on poistettu? menen tasa-arvoiseen keskusteluun, se on moro, tule mukaan f.

  • Anonyymi

   Meth emmä loikkareita hyysää.

   • Anonyymi

    mene poistelemaan terveitten mielipiteitä.


  • Anonyymi

   No niin nyt on ministerit valittu ja on hyvä kun Lappi sai oman ministerin.

   • Anonyymi

    Tuliko loikkarista ministeri?
    Vai pittääkö persutaxilla ajella?


  • Anonyymi

   Saran kannatus romahti EU-vaaleissa.

   Mitä sanoo Kauko-Katse ??

  Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Donald Trump joutui ammutuksi vaalitilaisuudessaan

   Näin se näyttää olevan, että Trumpilla on niin kannattajia kuin vastustajiakin. Hengissä käveli pois, ilmeisesti jokin
   Maailman menoa
   509
   4605
  2. Rakastan sua nainen vieläkin

   mut aion pysyy hiljaa 😔
   Ikävä
   57
   2009
  3. IS Viikonloppu 13.-14.7.2024

   3- -merkitty kovis Antti Skytältä. Ratkaisulauseita sai kunnolla miettiä senkin jälkeen kun niistä pääsi jyvälle. Jotkut
   Sanaristikot
   116
   1723
  4. Kova oli pauke!

   Kyllä oli viime yönä kova pauke Iisalmessa. Koko kaupunki taisi herätä ja säikähtää moista pauketta. Eikö tämä riko jo
   Iisalmi
   48
   1481
  5. Tänään rohkaisin

   Mieleni (tai siis eilen jos tarkkoja ollaan ja kävelin ihan sun kodin ohi molemmin puolin 😂😆🤭 katelin tarkkaan ympäri
   Ikävä
   103
   1397
  6. Kerro kolme hyvää asiaa

   kaivatustasi :)
   Ikävä
   75
   1359
  7. Nykynuoret puhuu nolosti englantia suomen sekaan, hävetkää!

   Kamalan kuuloista touhua. Oltiin ravintolassa ja viereen tuli 4 semmosta 20-25v lasta. Kaikki puhui samaan tyyliin. Nolo
   Maailman menoa
   82
   1242
  8. Sunnuntain kirjainleikkejä

   Kuinka monta kirjainta kaivattusi etu- ja sukunimissä on yhteensä? Ap vastaa 11 ja miehen nimi alkaa heheee Jiillä 🧑‍🍳
   Ikävä
   20
   1212
  9. Sitä vielä...

   Että tiedätkö olisiko meidän suhde jotenkin kiellettyä/laitonta?
   Ikävä
   54
   1146
  10. Tässä nyt kummallakaan ei ole

   Mennyt ihan putkeen kommunikointi. Tiet on vienyt meidät erilleen. Onko nyt hyvä, näinkö toivoit mies kaiken päättyvän?
   Ikävä
   61
   977
  Aihe