Käsitteiden merkitys: elämän tarkoitus?

Anonyymi-ap

Käsitteet ovat olemassa, jotta voisimme paremmin käsitellä kohtaamiamme asioita ja olosuhteita.

Tässä en mene syvällisemmin käsitteiden merkityssisältöihin. Totean vain, että käsitteet ovat hyödyllisiä ihmisille. Ongelmallista se sijaan on, että käsittein yritetään vastata sellaiseen kysymykseen kuin esimerkiksi elämän tarkoitus. Seuraavassa pieni ekskursio tähän aiheeseen.

Elämän merkityksellisyys on ajateltavissa (virheellisesti) totaliteettina, eli sellaisena kokonaisvaltaisena ajatusrakenteena, joka pitää sisällään kaiken "elämään" kohdistuvan käsitteellisen ajattelun. On ilmeistä, ettei käsittein voida kattaa elämän monimuotoisuutta ja ajallisuutta, koska käsitteet kattavat aina rajallisen määrän merkityksiä. Jokin osa jää siitä aina merkityssuhteiden ulkopuolelle. Sen vuoksi kaikki filosofinen pohdinta (lopulta) on epäonnistunutta elämän tarkoituksen ratkaisemisessa.

Ei mulla muuta. Pohtikaa tuota edellä sanottua. Elämän tarkoituksen etsiminen epäonnistuu siksi, että pohdinnassa käytetään käsitteitä, vaikkei niillä oikeastaan tee mitään lopultakaan vastauksen löytämiseksi.

29

512

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Tekoäly:

   Elämän tarkoitus on syvällinen ja monimutkainen käsite, joka on hämmentänyt filosofeja, teologeja ja ajattelijoita läpi historian. Jotkut väittävät, että ihmisten käsitteiden kyky ilmaista tai ymmärtää elämän tarkoitus on rajallinen. Tämä näkökulma viittaa siihen, että kielemme, ymmärryksemme ja jopa kognitiiviset kykymme voivat olla riittämättömiä niin syvällisen eksistentiaalisen kysymyksen todellisen olemuksen vangitsemisessa. Merkityksen etsintä ylittää usein perinteisen kielen rajat ja vaatii syvempää kokemustemme, tunteidemme ja henkilökohtaisten pohdiskelumme tutkimista.

   • Anonyymi

    Jep. Tekoälykin havaitsee viitteitä kognitiivisiin rajoihin kysymykseen vastaamiseksi. Onhan se jotakin. Aloittajan käsitys on, että nämä rajoitukset ovat ilmeisiä johtuen jo käsitteellisen ajattelun luonteesta.

    Tämän rajoittuneisuuden ylittäminen on osittain kuitenkin mahdollista käsitteidenkin avulla. Käsittein voidaan viitata kokemukselliseen ja sanoin kuvailemattomaan todellisuuteen. Se edellyttää luopumista yrittää ymmärtää aihetta pelkästään käsitteiden avulla.


  • Anonyymi

   Voiko kuvista ja piirroksista olla apua käsitteiden sijaan. Käsitteet ovat rajoittuneita ja tarkoitettu vain nopeuttamaan kommunikointia ja käsityskykyä.

   Ajattelen kuvaa kuutamossa leveää jokea ylittävästä joukosta ehkä toistensa sukulaisia.
   Siihen voi lisätä nimen: Tämä on elämän tarkoitus.

   Ylittää kaikki luonnon muodostamat esteet ja hankaluudet sekä vaikeudet lähimmäistensä kanssa yhteistyössä.

   Kuvitus jos se on tarkoin tehtyä ja huolellista saattaa laajentaa niukkojen käsitteiden tarjoamaa apua. Mutta valtavasti on olemassa huonoa taidetta, joka auta mitään.

  • Anonyymi

   Myös numerot ja matematiikka auttavat usein hahmottamaan asiaa.

   Eräät sanat on salakoodattuja. Esim. Hare Krishna liikkeen kirjojen sanat. Voi olla kuusi eri sanaa merkitsemässä samaa asiaa tai yksi sama sana voi merkitä kuutta eri asiaa.

   Vuoden 2000 paikkeilla Jumala ilmaisi koodaavansa sanoja lopusta alkuun päin luettavaksi silloin tällöin.

   Yksi = isyk = Isä
   Kaksi = isakk = Isän sakkia, ystävä
   Kolme = emolk = emo = äiti
   Neljä = äjeln = äijä = isoisä
   Viisi = isiiv = isin vaimo, puoliso
   Kuusi = isuuk = isin suukko, suku
   Seitsemän = näemsteis = näköpiirissä oleva, lähimmäinen
   Kahdeksan = naksedahk = ?????

   Tuossa yritän huvin vuoksi numeroita lopusta alkuun päin auki koodata. Sinne päin onnistuu, mutta auki keritty sana pitää vielä luovasti tulkita.

   Elohim = mihoel = Mikael
   Jne.

   Palindromit ovat tähän harrastukseen verrattuna yksitoikkoisempia. Tietenkin sanojen salaaminen ja koodaaminen voi tuntua vain hauskalta leikiltä, mutta se voi auttaa paljonkin käsitteen ymmärtämistä parhaimmillaan.

   Peruskäsitteet vain nopeuttavat viestintää ja ovat arvottomia muuhun ilman numeroita ja kuvia.

   On eri asia sanoa : maapallo kuin on nähdä se avaruusaluksesta kuvattuna. Tai sanoa Lontoo on lännessä kuin nähdä se Euroopan kartalla.

  • Anonyymi

   Anon.
   "Käsitteet ovat olemassa, jotta voisimme paremmin käsitellä kohtaamiamme asioita ja olosuhteita."

   Sanoisin että tuo ilmaisu on harhaanjohtava.
   Ihmiset ovat käsiteajattelijoita, luonnostaan, käsitteenmuodostus
   on meissä aivojen alkuvaiheen kehityksestä vanhuusikään saakka.

   Tietenkin ihmisillä on muitakin tapoja ajatella, ideointi, assosiaatiot,
   vaikka fantasiointi.
   Nämä ovat näytteitä alitajunnan prosessoinnista.

   Kysymys elämän tarkoituksesta on tietenkin käsitteillä muotoiltu
   kysymys, se on ymmärrettävä, koska meillä on "elämän" käsite
   ja "tarkoituksen" käsite.

   Se mistä ihmiset ovat erimieltä, onko tämä kysymys mitenkään järkevä, voiko elämälle asettaa tarkoitusvaateita, tiedämme
   mikä on talon tai kaivon tarkoitus, onko lähellä olevalla vuorella
   tarkoitusta. Talot ja kaivot ovat ihmisten tekemiä jotakin
   tarkoitusta varten, jos jumala on luonut vuoren, silloin silläkin
   on jokin tarkoitus, jumalan mieltämä sellainen.

   Tarkoituksn etsiminen voi olla paha käsitesekaannus tai salaisen
   tarkoituksen etsimistä, jumalista, mystiikasta yms.

   Mitä tulee siihen että "elämä" on liian laaja käsitteen katettavaksi
   on hiukan outo, onhan meillä hyvinkin laajoja käsitteitä kuten
   "ihmiskunta" emmekä oleta että meidän pitäisi tuntea jokainen
   ihminen jotta sitä voisi käyttää.

   Vielä laajempi on käsite "todellisuus", kuitenkaan emme tiedä mitä
   todellisuus kaikkineen pitää sisällään, sillä on oma käyttönsä
   siitä huolimatta.

   Nuorten lasten ensimmäinen filosofinen kysymys usein on:
   "Miksi juuri minä synnyin?"

   Filosofivanhemmat tietävät tietenkin vastauksen.
   "Kuka tahansa sieltä syntyykin, hän varmaankin kysyy samaa"

   Tuo tietenkin tarkoittaa, ettei juuri hänen ollut tarkoitus syntyä,
   vaan että ihmiset ovat kontingenttejä, tätä ei tarvitse lapsille
   kertoa.

   R.

   • Anonyymi

    Kun mikään ei ole mitään,. Antaa se mahdollisuuden sille,

    Että jotain on jossain, ehkä jopa lohduttavaa.


   • Anonyymi

    "Mitä tulee siihen että "elämä" on liian laaja käsitteen katettavaksi
    on hiukan outo, onhan meillä hyvinkin laajoja käsitteitä kuten
    "ihmiskunta" emmekä oleta että meidän pitäisi tuntea jokainen
    ihminen jotta sitä voisi käyttää."

    Kommentoija ei ehkä ihan tavoittanut ideaani käsitellessäni elämän "totaliteettia" ja sen tavoittamisen mahdottomuutta käsittein.

    Ihmiskunnan jokainen yksilö on nimittäin periaatteessa laskettavissa. Mitään ei jää laskutoimituksen ulkopuolelle. Elämästä sen sijaan on sen luonne huomioon ottaen samanlaista "laskelmaa" mahdotonta tehdä.

    Mitä tulee todellisuuden käsitteeseen, niin ongelma tällä käsitteellä operoimiseksi on sama kuin "elämän" kanssa. Todellisuus on filosofisesti huomattavan ongelmallinen käsite. asiasta onkin sen vuoksi runsaasti pohdintaa, joka useimmiten epäonnistuu ja samasta syystä kuin olen aloituksessani todennut.

    "Nuorten lasten ensimmäinen filosofinen kysymys usein on:
    "Miksi juuri minä synnyin?"

    Kysymys onkin relevantti, eikä sitä pitäisi unohtaa vanhemmitenkaan elämässään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Mitä tulee siihen että "elämä" on liian laaja käsitteen katettavaksi
    on hiukan outo, onhan meillä hyvinkin laajoja käsitteitä kuten
    "ihmiskunta" emmekä oleta että meidän pitäisi tuntea jokainen
    ihminen jotta sitä voisi käyttää."

    Kommentoija ei ehkä ihan tavoittanut ideaani käsitellessäni elämän "totaliteettia" ja sen tavoittamisen mahdottomuutta käsittein.

    Ihmiskunnan jokainen yksilö on nimittäin periaatteessa laskettavissa. Mitään ei jää laskutoimituksen ulkopuolelle. Elämästä sen sijaan on sen luonne huomioon ottaen samanlaista "laskelmaa" mahdotonta tehdä.

    Mitä tulee todellisuuden käsitteeseen, niin ongelma tällä käsitteellä operoimiseksi on sama kuin "elämän" kanssa. Todellisuus on filosofisesti huomattavan ongelmallinen käsite. asiasta onkin sen vuoksi runsaasti pohdintaa, joka useimmiten epäonnistuu ja samasta syystä kuin olen aloituksessani todennut.

    "Nuorten lasten ensimmäinen filosofinen kysymys usein on:
    "Miksi juuri minä synnyin?"

    Kysymys onkin relevantti, eikä sitä pitäisi unohtaa vanhemmitenkaan elämässään.

    Anon.
    "Kommentoija ei ehkä ihan tavoittanut ideaani käsitellessäni elämän "totaliteettia"
    ja sen tavoittamisen mahdottomuutta käsittein."

    Kyllä kommentoija on törmännyt kyseiseen kysymykseen useita
    kertoja eri tahojen kysyminä.

    Ihmiskunnan, nykyisen, inventaario on kieltämättä periaattessa
    tehtävissä, ei ehkä käytännössä, se ei kuitenkaan ollut pointtini.

    Voimme käyttää ihmiskunta käsitettä, vaikka emme tuntisi kaikkia
    ihmisiä, kysehän on abstraktisesta käsitteestä.

    Sama juttu "elämän" käsitteestä, kyse on vain korkean abstraktio
    tason käsitteestä, ei siinä ole mitään periaatteellista tai loogista
    syytä miksei sitä voisi käyttää.

    Sitä paitsi kun kysytään elämän tarkoituksesta, siinä käytetään
    elämäkäsitettä, eihän sitä muuten ymmärrettäisi.

    Mitä "todellisuus" käsitteen ongelmallisuudesta voi sanoa, eri
    filosofit haluavat määritellä sen omalla tavallaan, yksimielisyyttä
    todellisuuden filosofisesta luonteesta ei ole saavutettu.

    Huomaa myös että, "miksi juuri minä synnyin" kysymykseen on
    täsmällinen vastaus.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anon.
    "Kommentoija ei ehkä ihan tavoittanut ideaani käsitellessäni elämän "totaliteettia"
    ja sen tavoittamisen mahdottomuutta käsittein."

    Kyllä kommentoija on törmännyt kyseiseen kysymykseen useita
    kertoja eri tahojen kysyminä.

    Ihmiskunnan, nykyisen, inventaario on kieltämättä periaattessa
    tehtävissä, ei ehkä käytännössä, se ei kuitenkaan ollut pointtini.

    Voimme käyttää ihmiskunta käsitettä, vaikka emme tuntisi kaikkia
    ihmisiä, kysehän on abstraktisesta käsitteestä.

    Sama juttu "elämän" käsitteestä, kyse on vain korkean abstraktio
    tason käsitteestä, ei siinä ole mitään periaatteellista tai loogista
    syytä miksei sitä voisi käyttää.

    Sitä paitsi kun kysytään elämän tarkoituksesta, siinä käytetään
    elämäkäsitettä, eihän sitä muuten ymmärrettäisi.

    Mitä "todellisuus" käsitteen ongelmallisuudesta voi sanoa, eri
    filosofit haluavat määritellä sen omalla tavallaan, yksimielisyyttä
    todellisuuden filosofisesta luonteesta ei ole saavutettu.

    Huomaa myös että, "miksi juuri minä synnyin" kysymykseen on
    täsmällinen vastaus.

    R.

    Kiitos kommentistasi, mutta en edelleenkään usko sinun tavoittaneesi ideaa, mistä on kyse tiettyjen käsitteiden vajavuudessa.

    Elämän käsitettä voi tietenkin käyttää ja niinhän me teemme, kun kysymme vaikkapa juuri elämän tarkoitusta. Mutta: "Jokin osa jää siitä aina merkityssuhteiden ulkopuolelle." (siteeraus avauksestani).

    Ihmiskunta käsitteessä vastaavaa ongelmaa ei ole. Se kuvaa periaatteessa kohteensa kattavasti. Samoin kysymys "miksi juuri minä synnyin" on ongelmaton, ellei sillä sitten tavoitella vastausta elämän tarkoituksen pohdintoina.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos kommentistasi, mutta en edelleenkään usko sinun tavoittaneesi ideaa, mistä on kyse tiettyjen käsitteiden vajavuudessa.

    Elämän käsitettä voi tietenkin käyttää ja niinhän me teemme, kun kysymme vaikkapa juuri elämän tarkoitusta. Mutta: "Jokin osa jää siitä aina merkityssuhteiden ulkopuolelle." (siteeraus avauksestani).

    Ihmiskunta käsitteessä vastaavaa ongelmaa ei ole. Se kuvaa periaatteessa kohteensa kattavasti. Samoin kysymys "miksi juuri minä synnyin" on ongelmaton, ellei sillä sitten tavoitella vastausta elämän tarkoituksen pohdintoina.

    Anonyymi.
    "Kiitos kommentistasi, mutta en edelleenkään usko sinun tavoittaneesi ideaa, mistä on kyse tiettyjen käsitteiden vajavuudessa."

    Kun sanot että voimme käyttää elämäkäsitettä kysyessämme
    elämän tarkoitusta, siinä se olisi ongelmaton.
    Mutta heti perään toteat "Jokin osa jää siitä aina merkityssuhteiden ulkopuolelle."

    Nyt on hankala käsitellä tätä, koska pitäisi voida kysyä että,
    "Mikä osa?"
    Koska se olisi niin sanotusti elämäkäsitteen ulkopuolella, et
    tietenkään voi arvioida mikä osa ja millä tavoin se on ulkopuolella.

    Olisko elämäkäsitteessä jokin rakenteellinen puute vai itse elämässä jokin osa jota emme tavoita, kognitiivinen sokeus?

    Toisaalta elämäkäsite on hyvin abstraktinen, silloin pitää huomioida
    mitä tietoa se pitää sisällään, se ei ole luettelo elämänmuodoista
    maassa ja muualla universumissa.
    Se oikeastaan vaan erottelee elämän elottomasta, vetää rajaviivan
    niiden välille.
    Kun tiedämme mitä elämä, tuon käsitteen mukaan, voimme huomata
    onko jokin elävää vai elotonta.

    Tällöin kysymys elämän tarkoituksesta olisi vain näennäinen ongelma.
    Tarkoituskäsitettä olisi turha liittää elämäkäsitteeseen.

    Mutta eräälainen vastaus, aika hyvä sellainen, piilee tuossa lapsen
    kysymyksessä omasta syntymästään.

    Hänen syntymänsä ja olemassaolonsa on kontingentti tosiasia,
    itse asiassa kaikki elämä on kontingentti, tämä universumi on
    kontingentti ja lopuksi todellisuus on kontingentti.

    Siinä on täydellinen vastaus elämän tarkoituksesta.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anonyymi.
    "Kiitos kommentistasi, mutta en edelleenkään usko sinun tavoittaneesi ideaa, mistä on kyse tiettyjen käsitteiden vajavuudessa."

    Kun sanot että voimme käyttää elämäkäsitettä kysyessämme
    elämän tarkoitusta, siinä se olisi ongelmaton.
    Mutta heti perään toteat "Jokin osa jää siitä aina merkityssuhteiden ulkopuolelle."

    Nyt on hankala käsitellä tätä, koska pitäisi voida kysyä että,
    "Mikä osa?"
    Koska se olisi niin sanotusti elämäkäsitteen ulkopuolella, et
    tietenkään voi arvioida mikä osa ja millä tavoin se on ulkopuolella.

    Olisko elämäkäsitteessä jokin rakenteellinen puute vai itse elämässä jokin osa jota emme tavoita, kognitiivinen sokeus?

    Toisaalta elämäkäsite on hyvin abstraktinen, silloin pitää huomioida
    mitä tietoa se pitää sisällään, se ei ole luettelo elämänmuodoista
    maassa ja muualla universumissa.
    Se oikeastaan vaan erottelee elämän elottomasta, vetää rajaviivan
    niiden välille.
    Kun tiedämme mitä elämä, tuon käsitteen mukaan, voimme huomata
    onko jokin elävää vai elotonta.

    Tällöin kysymys elämän tarkoituksesta olisi vain näennäinen ongelma.
    Tarkoituskäsitettä olisi turha liittää elämäkäsitteeseen.

    Mutta eräälainen vastaus, aika hyvä sellainen, piilee tuossa lapsen
    kysymyksessä omasta syntymästään.

    Hänen syntymänsä ja olemassaolonsa on kontingentti tosiasia,
    itse asiassa kaikki elämä on kontingentti, tämä universumi on
    kontingentti ja lopuksi todellisuus on kontingentti.

    Siinä on täydellinen vastaus elämän tarkoituksesta.

    R.

    Hyvää pohdintaa kommentoijalta R.

    "Nyt on hankala käsitellä tätä, koska pitäisi voida kysyä että,
    "Mikä osa?"

    Täsmälistä vastausta kysymykseen *mikä osa* ei voida tietenkään antaa ja juuri kuvailemastasi syystä. Se jäisi käsitteiden ulkopuolelle.

    "Koska se olisi niin sanotusti elämäkäsitteen ulkopuolella, et
    tietenkään voi arvioida mikä osa ja millä tavoin se on ulkopuolella."

    Mutta kokonaan arviointikykymme ulkopuolelle se ei jää. Ts. kysymys on sanoisinko semanttisesta "sokeudesta", jos käytän samantyyppistä vertausta kuin sinä puhuessasi kognitiivisesta sokeudesta. Vaikka emme tavoita elämän konkretiaa käsittein ja vielä vähemmän tähän kykenemme tarkoitusta pohtiessa, voidaan käsittein tehdä viittauksia myös käsitteiden ulkopuoliseen todellisuuteen. Tuota ulkopuolelle jäävää voidaan hahmotella monin eri tavoin, joissa käsitteilläkin on osansa. Lopputuloksen voi tosin olettaa jäävän vajavaiseksi hahmotukseksi.

    Elämän erottelu elottomasta on hyvin kapea määritlmä "elämälle", joten siitä ei voi olla kysymys. Varmasti biologian tunnilla tuollainen kapea käsite voisi olla hyödyksi [en osaa tätä kuitenkaan arvioida biologian heikon tuntemukseni johdosta].

    "Mutta eräälainen vastaus, aika hyvä sellainen, piilee tuossa lapsen
    kysymyksessä omasta syntymästään."

    Mielestäni mainittu kysymys ei tavoita sitä, mitä teen kysessäni elämän tarkoitusta tai merkitystä. Mutta toki se voi olla hyvä triggeri aiheeseen syventymisen innoitukseksi. Siksi en pidä sitä mitenkään huonona kysymyksenä!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyvää pohdintaa kommentoijalta R.

    "Nyt on hankala käsitellä tätä, koska pitäisi voida kysyä että,
    "Mikä osa?"

    Täsmälistä vastausta kysymykseen *mikä osa* ei voida tietenkään antaa ja juuri kuvailemastasi syystä. Se jäisi käsitteiden ulkopuolelle.

    "Koska se olisi niin sanotusti elämäkäsitteen ulkopuolella, et
    tietenkään voi arvioida mikä osa ja millä tavoin se on ulkopuolella."

    Mutta kokonaan arviointikykymme ulkopuolelle se ei jää. Ts. kysymys on sanoisinko semanttisesta "sokeudesta", jos käytän samantyyppistä vertausta kuin sinä puhuessasi kognitiivisesta sokeudesta. Vaikka emme tavoita elämän konkretiaa käsittein ja vielä vähemmän tähän kykenemme tarkoitusta pohtiessa, voidaan käsittein tehdä viittauksia myös käsitteiden ulkopuoliseen todellisuuteen. Tuota ulkopuolelle jäävää voidaan hahmotella monin eri tavoin, joissa käsitteilläkin on osansa. Lopputuloksen voi tosin olettaa jäävän vajavaiseksi hahmotukseksi.

    Elämän erottelu elottomasta on hyvin kapea määritlmä "elämälle", joten siitä ei voi olla kysymys. Varmasti biologian tunnilla tuollainen kapea käsite voisi olla hyödyksi [en osaa tätä kuitenkaan arvioida biologian heikon tuntemukseni johdosta].

    "Mutta eräälainen vastaus, aika hyvä sellainen, piilee tuossa lapsen
    kysymyksessä omasta syntymästään."

    Mielestäni mainittu kysymys ei tavoita sitä, mitä teen kysessäni elämän tarkoitusta tai merkitystä. Mutta toki se voi olla hyvä triggeri aiheeseen syventymisen innoitukseksi. Siksi en pidä sitä mitenkään huonona kysymyksenä!

    Anon.
    "Hyvää pohdintaa kommentoijalta R."

    Tietysti kyvyttömyys saada ongelmasta edes jonkinlainen ote,
    viittaa lähinnä siihen että kyse on näennäisongelmasta.

    Mutta asiantuntijat ovat joutuneet tekemisiin elämä ongelman
    kanssa, Marsluotaimien elämän etsintä näyttää miten käytännössä
    joudutaan toimimaan.

    Heillä on ollut käytössä elämän käsite, se on kuitenkin abstraktinen
    käsite, eikä kerro millaisia Marsin oliot ovat.

    Koska he suunnittelevat kokeita olioiden löytämiseen, he olettavat
    maan eliöiden tapaan aineenvaihdunta jälkien olevan löydettävissä.

    Heillä on siis täsmennetty käsite elollisten olioiden vaikututuksesta
    ympäristöön ja käsitys mahdollisten kokeiden suunnittelusta
    saada oliot elämään luotaimen tutkimuskammiossa.

    "Elämän erottelu elottomasta on hyvin kapea määritlmä "elämälle"".

    Elämäkäsite on hyvin abstraktinen käsite, se sisältämä tieto on
    hyvin yleistä, siinä ei ole konkretiaa erityisemmin, mutta se on
    abstraktisten käsitteiden ominaisuus.
    Se erottaa elollisen ja elottoman toisistaan, tutkimuksissa joudutaan
    käyttämään konkreettisempia elämän käsitteitä.

    Filosofisessa ajattelussa, yleinen käsitys elämästä on pohdinnan kohteena, filosofiset tutkimukset kohdistuvat juuri elämän käsitteeseen. Se on käsitteiden tutkimista.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anon.
    "Hyvää pohdintaa kommentoijalta R."

    Tietysti kyvyttömyys saada ongelmasta edes jonkinlainen ote,
    viittaa lähinnä siihen että kyse on näennäisongelmasta.

    Mutta asiantuntijat ovat joutuneet tekemisiin elämä ongelman
    kanssa, Marsluotaimien elämän etsintä näyttää miten käytännössä
    joudutaan toimimaan.

    Heillä on ollut käytössä elämän käsite, se on kuitenkin abstraktinen
    käsite, eikä kerro millaisia Marsin oliot ovat.

    Koska he suunnittelevat kokeita olioiden löytämiseen, he olettavat
    maan eliöiden tapaan aineenvaihdunta jälkien olevan löydettävissä.

    Heillä on siis täsmennetty käsite elollisten olioiden vaikututuksesta
    ympäristöön ja käsitys mahdollisten kokeiden suunnittelusta
    saada oliot elämään luotaimen tutkimuskammiossa.

    "Elämän erottelu elottomasta on hyvin kapea määritlmä "elämälle"".

    Elämäkäsite on hyvin abstraktinen käsite, se sisältämä tieto on
    hyvin yleistä, siinä ei ole konkretiaa erityisemmin, mutta se on
    abstraktisten käsitteiden ominaisuus.
    Se erottaa elollisen ja elottoman toisistaan, tutkimuksissa joudutaan
    käyttämään konkreettisempia elämän käsitteitä.

    Filosofisessa ajattelussa, yleinen käsitys elämästä on pohdinnan kohteena, filosofiset tutkimukset kohdistuvat juuri elämän käsitteeseen. Se on käsitteiden tutkimista.

    R.

    "Tietysti kyvyttömyys saada ongelmasta edes jonkinlainen ote,
    viittaa lähinnä siihen että kyse on näennäisongelmasta."

    Ei asiassa ole kysymys kyvyttömyydestä, vaan elämän ja sen tarkoituksen/merkityksen luonteesta. Kuten jo avauksessani on todettu, asia ei ole kokonaan ymmärrettävissä käsittein. Siinä ei ole mitään "ongelmaa" ja vielä vähemmän tarvitsee käyttää käsitettä "näennäisongelma".

    Ratkaisun löytymistä edistää luopuminen oletuksesta käsitteiden kattavuudesta.

    Filosofiassa on pohdittu elämää virheellisesti käsittein! Sitä voidaan lähestyä ilmankin niitä. Tuloksetovat mielenkiintoisia, mutta en syvenny niihin tässä ketjussa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Tietysti kyvyttömyys saada ongelmasta edes jonkinlainen ote,
    viittaa lähinnä siihen että kyse on näennäisongelmasta."

    Ei asiassa ole kysymys kyvyttömyydestä, vaan elämän ja sen tarkoituksen/merkityksen luonteesta. Kuten jo avauksessani on todettu, asia ei ole kokonaan ymmärrettävissä käsittein. Siinä ei ole mitään "ongelmaa" ja vielä vähemmän tarvitsee käyttää käsitettä "näennäisongelma".

    Ratkaisun löytymistä edistää luopuminen oletuksesta käsitteiden kattavuudesta.

    Filosofiassa on pohdittu elämää virheellisesti käsittein! Sitä voidaan lähestyä ilmankin niitä. Tuloksetovat mielenkiintoisia, mutta en syvenny niihin tässä ketjussa.

    Anon.
    "Ei asiassa ole kysymys kyvyttömyydestä, vaan elämän ja sen tarkoituksen/merkityksen luonteesta"

    Hiukan äkkinäinen lopetus.
    Et kai aio tarjota jotakin jumalaa tai mystiikkaa ratkaisuksi.

    Vaikka toisaalta jumalakäsitekin kuuluu vielä filosofiaan, vakkei ole kovin
    suosittu aihe,

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anon.
    "Ei asiassa ole kysymys kyvyttömyydestä, vaan elämän ja sen tarkoituksen/merkityksen luonteesta"

    Hiukan äkkinäinen lopetus.
    Et kai aio tarjota jotakin jumalaa tai mystiikkaa ratkaisuksi.

    Vaikka toisaalta jumalakäsitekin kuuluu vielä filosofiaan, vakkei ole kovin
    suosittu aihe,

    R.

    Eiköhän jätetä uskonto muihin aiheisiin. Mennään ihan filosofialla.


  • Anonyymi

   Teettepä te asioista vaikeita, harhaista suorastaan.
   Elämän tarkoitus on kuitenkin näin: Koitetaan elää mahdollisimman onnellista elämää.

   • Anonyymi

    Yrität tehdä asiasta niin ykisnkertaista, mutta et kuitenkaan saavuttamaan mitään käsittein siitä. Jos mahdollisimman (suuren) onnellisuuden hahmotat hedonismina, niin huomaat pian, ettei se onnistu tavoitteena elämässä. Jos lisäät "onnellisuuden" käsitteeseen muuta kuin hedonistista nautinto, niin joudut käsittämään sen niin laajasti, että käsite ei kuvaa sitä, mitä ajattelit sen alunperin kuvaavan. Pyörit siten käsitepöheikössä, josta ei löydä ulos. MOT.


  • Anonyymi

   Elämän tarkoitus on oppia tuntemaan Elämän Henkäys. Sekä suojella elämän jatkuvuuden kannalta heikointa lenkkiä.

   Tuo heikoin lenkki pitää oppia tuntemaan. Sen esittämää filosofiaa arvostamaan ja sitä pitää jopa vähän palvoa tai ainakin kunnioittaa.

   Elämän jatkuvuudella on monia ehtoja, jotka kaikki ovat heikkoja lenkkejä.

   Hapen saanti
   Puhtaan veden saanti
   Ravitseva ruoka
   Valo
   Lämpö
   Painovoima
   Jne.

   Kaikki heikot lenkit pitää yhdistää älykkääksi kokonaisuudeksi. Ja niiden suojeleminen asettaa mahdollisimman vahvoihin käsiin.
   Pitää luoda vahvin mahdollinen suojausjärjestelmä.

  • Anonyymi

   Elämän tarkoitus on kinata toisten kanssa käsitteiden merkityksestä.

   • Anonyymi

    Anon.
    "Elämän tarkoitus on kinata toisten kanssa käsitteiden merkityksestä."

    Kinata?

    Siinä on käsitteet ymmärretty täysin väärin.
    Ei tässä kannata lähteä Belisarion linjalle, "Minusta..."

    Jos elämän tarkoitus littyy mitenkään käsitteisiin, elämässä on hyvä oppia koko
    ajan lisää, siis kehittää käsitteellistä suorituskykyä.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Anon.
    "Elämän tarkoitus on kinata toisten kanssa käsitteiden merkityksestä."

    Kinata?

    Siinä on käsitteet ymmärretty täysin väärin.
    Ei tässä kannata lähteä Belisarion linjalle, "Minusta..."

    Jos elämän tarkoitus littyy mitenkään käsitteisiin, elämässä on hyvä oppia koko
    ajan lisää, siis kehittää käsitteellistä suorituskykyä.

    R.

    Entä jos vain eläisi koko ajan eikä lisäisi yhtään enää?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Entä jos vain eläisi koko ajan eikä lisäisi yhtään enää?

    Miksi?

    Tulisi vaan hölmöksi ajan myötä, aivot vaativat harjoitusta toimiakseen.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi?

    Tulisi vaan hölmöksi ajan myötä, aivot vaativat harjoitusta toimiakseen.

    R.

    Tarviiko sun aivot erikseen harjoitusta toimiakseen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tarviiko sun aivot erikseen harjoitusta toimiakseen?

    Kuten lihakset tarvitsevat käyttöä/harjoitusta toimikseen kunnolla,
    niin aivoilla on sama juttu.

    Näkeehän sen älykkäistä lemmikkieläimistä, niille on annettava älyllisiä
    virikkeitä jotta ne voisivat hyvin.

    Ihmisillä sama juttu.

    R.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuten lihakset tarvitsevat käyttöä/harjoitusta toimikseen kunnolla,
    niin aivoilla on sama juttu.

    Näkeehän sen älykkäistä lemmikkieläimistä, niille on annettava älyllisiä
    virikkeitä jotta ne voisivat hyvin.

    Ihmisillä sama juttu.

    R.

    Kerää muistoja, älä asioita... Collect memories, not things...

    https://www.youtube.com/watch?v=NsBiI-LyVm4


    #


  • Anonyymi

   Todellisuuden etsiminen, löytäminen ja ymmärtäminen on merkityksellistä, sillä se voi paljastaa tarkoituksen.

   • Anonyymi

    Metsän puun ja ihmisen elämän tarkoitus on ihan yksi ja sama: Lisääntyä niin paljon kuin mahdollista lajinsa säilyttääkseen ja lajiaan levittääkseen. Ihminen tosin näyttää onnistuneen siinä paljon puita paremmin...
    Lisääntykää ja täyttäkää maa, kas siinä teille tarkoitusta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Metsän puun ja ihmisen elämän tarkoitus on ihan yksi ja sama: Lisääntyä niin paljon kuin mahdollista lajinsa säilyttääkseen ja lajiaan levittääkseen. Ihminen tosin näyttää onnistuneen siinä paljon puita paremmin...
    Lisääntykää ja täyttäkää maa, kas siinä teille tarkoitusta.

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18156029/en-tieda-kuka-olet-tai-missa-olet-mutta-ole-suojelijani!

    Maailma on niin suuri ja minä olen niin pieni. Tarvitsen niin paljon apuasi ja suojelustasi. Ota sieluni vastaan ja ole suojelijani."

    En kuullut ukkosen jyrinää yötaivaalla, mutta yhtäkkiä mieleeni virtasi ajatuksia: "Mitä sinä haluat tässä maailmassa? Rikkautta? Valtaa? Mainetta? Tietoa?" Nuoruudessani ajattelin yksinkertaisesti ja nerokkaasti: "Rikkaana oleminen on hyvä asia, mutta rikkaus voidaan ottaa pois väkisin. On parempi olla vahva. Mutta vahvuus on hyödytöntä, jos kukaan ei tiedä siitä. Voima tarvitsee mainetta.
    Tässä maailmassa kunnia on sillä, joka on rikas ja voimakas. Mutta... mitä hyötyä kaikesta tästä on, jos ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavalla hetkellä. Rikkauden, vallan ja kunnian voi menettää hetkessä. Vain ne, jotka tuntevat Totuuden, ovat oikealla tiellä. Herrani, minä haluan tietää Totuuden!" Käänsin katseeni äärettömyyteen, mutta en kuullut vastausta. Kului monta vuotta, jotka vietin etsiessäni. Joku opasti minua läpi elämän, ohjasi minua oikeaan suuntaan, piti minut turvassa ja suojeli minua vaaroilta. Imin ahnaasti tietoa, luin ja luin uudelleen monia kirjoja, mutta vähitellen aloin tuntea, että tämä tieto on kuivaa. Siinä ei ole iloa, onnellisuutta ja nautintoa. Paljon myöhemmin, muistellessani tätä nuoruuteni jaksoa, yllätin itseni yhä useammin ajattelemasta, että minun olisi pitänyt pyytää itseltäni hieman rakkautta ja onnea.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Tärkeä kysymys!

   Haluatko sinä, mies, minut?
   Ikävä
   88
   1224
  2. Asiallinen lähestyminen

   Mitä on asiallinen lähestyminen?? Tietääkö tai tajuaako kukaan, varsinkaan miehet??? Eilen NELJÄNNEN kerran jouduin isk
   Sinkut
   151
   1036
  3. En tiedä..

   Yhtään minkälainen miesmaku sinulla on. itse arvioin sinua moneenkin otteeseen ja joka kerta päädyin samaan lopputulokse
   Ikävä
   57
   753
  4. Jennika Vikman avoimena - Isosisko Erika Vikman ohjeisti napakasti Tähdet, tähdet -kisaan: "Älä.."

   Jennika ja Erika - niin ovat kuin kaksi marjaa! Ilmeiltään, ääneltään ja eleiltään hyvinkin samanlaiset - toinen on kyll
   Suomalaiset julkkikset
   14
   720
  5. Ai jaa sinä oletkin ahnas

   Ja romanttinen luonne, nyt vasta hiffasin että olet naarastiikeri. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
   Ikävä
   107
   688
  6. Vedalainen metafysiikka

   Termi ”metafysiikka” kuuluu Aristoteleelle. Metafysiikka tarkoittaa ”fysiikan jälkeen” eli tietoa siitä, mikä on tavalli
   Hindulaisuus
   287
   685
  7. Mitäs nainen

   Meinaat tehdä viikonloppuna.
   Ikävä
   60
   684
  8. En oikeastaan usko että sinä tai kukaan

   Olisi oikeasti ihastunut tai rakastunut. Se on joku harhakuva joka minusta miehestä syntyi. Ja kun se särkyy, niin "tunt
   Ikävä
   42
   624
  9. Milloin viimeksi näit ikäväsi kohteen?

   Oliko helppo tunnistaa hänet? Millaisia tunteita tuo näkeminen herätti sinussa?
   Ikävä
   36
   618
  10. Viime yönä mietin paikkoja luonnossa, missä olen kulkenut

   kävellyt ja ikävöinyt, ja ollut niin yksin. Monet kerrat. Ne palauttavat mieleeni sinut ja sen, kuinka kipeää on se kaip
   Ikävä
   57
   612
  Aihe