lääkintä ja RUK?

au-oppilas

Mulla alkoi just auk ja oon aikomassa lääkintäaliupseeriski. Kuitenkin mua kiinnosrtaisi pyrkiä ruk:iin. Voiko myös rukissa suorittaa lääkintälinjan vai pitääkö sillon jäädä auk:iin jos haluu lääkintäkoulutuksen? Kellään tietoa?

11

9263

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • että siviilikoulutus ratkaisee

   että lääkintä-RUKiin valitaan sellaisia varusmiehiä, jotka ovat jo pitkällä siviilipuolen lääkärinopinnoissaan (RUK => kokelaslääkäri). Joku lähihoitaja-tasoinen siviilikoulutus ehkä riittää AUKiin muttei RUKiin.

   • Lääkintä-vänrikki

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille valitaan vain lääkäreitä, hammaslääkäreitä, eläinlääkäreitä, proviisoreja ja farmaseutteja tai riittävän pitkälle opinnoissaan edenneitä näiltä aloilla, so. että on siviilissäkin kelpoinen tekemään lääkärintyötä eli 4. ensimmäisen vuoden opinnot kaikki hyväksytysti suoritettuna (ns. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määrittämä viransijaisuuskelpoisuus).


   • löpön
    Lääkintä-vänrikki kirjoitti:

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille valitaan vain lääkäreitä, hammaslääkäreitä, eläinlääkäreitä, proviisoreja ja farmaseutteja tai riittävän pitkälle opinnoissaan edenneitä näiltä aloilla, so. että on siviilissäkin kelpoinen tekemään lääkärintyötä eli 4. ensimmäisen vuoden opinnot kaikki hyväksytysti suoritettuna (ns. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määrittämä viransijaisuuskelpoisuus).

    kaveri kävi, vaikka oli kakkoskurssi vielä kesken.


   • Lääkintä-vänrikki
    löpön kirjoitti:

    kaveri kävi, vaikka oli kakkoskurssi vielä kesken.

    Toki PV:lla on mahdollisuus tehdä poikkeuksia valintaperusteissa. Voidaan ottaa hyvin lääk-RUK:lle upseerioppilaaksi, vaikkei olisi vielä kelpoinen tekemään lääkärintyötä sijaisena, mutta perusperiaate ja sääntö on se, että pitää olla TEO:n määrittelemä oikeus tehdä lääkärintyötä. Tässä lainaus mil.fi-sivuilta:

    "Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille valittaviksi soveltuvat lääketieteen lisensiaatit, hammaslääketieteen lisensiaatit, eläinlääketieteen lisensiaatit, proviisorit tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet varusmiehet sekä sellaiset näitä tutkintoja varten opiskelevat varusmiehet, joilla on riittävä pätevyys saada Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) lupa toimia edellä mainittuja koulutuksia edellyttävissä tehtävissä komennetaan lääkintäkoulun reserviupseerikurssille.

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssin pituus on neljätoista (14) viikkoa. Kurssin jälkeen lääkintäalan upseerikokelaita harjaannutetaan tehtäviinsä Lääkintäkoulun johdossa.

    Taisteluharjoituksissa ja ampumaleireillä lääkintäalan upseerioppilaita harjaannutetaan sodan ajan tehtäviinsä.

    Koulutuksen päämääränä on tuottaa sodan ajan joukkoyksikön (pataljoonan) lääkintähuollon suunnitteluun ja johtamiseen pystyviä reservin lääkintäupseereita.

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssin tavoitteena on, että koulutettava:

    osaa johtaa komppanian ensihoitopaikan perustamisen ja toiminnan ja omaa valmiudet pataljoonan ensihoitoaseman johtamiseen
    osaa sotavammojen ensihoidon
    osaa potilasselvityksen
    osaa kenttäoloissa esiintyvien tyypillisten sairauksien hoidon
    osaa ja tuntee potilaan käsittelyn kenttälääkintäketjussa sekä osaa evakuointiajoneuvojen käytön perusteet
    osaa terveydenhoidon ja suojelulääkinnän perusteet kenttäoloissa
    osaa elintarvike-, vesi ja ympäristöhygienian toteuttamisperiaatteet sekä ruokamyrkytysepidemiaepäilyn selvitysperiaatteet ja epidemian leviämisen estämistoimenpiteet kenttäoloissa
    tuntee realistiset etäisyydet ja evakuointiajat eri hoitopaikkojen välillä
    tuntee sodankäyntiin liittyvät lääkintähenkilöstöä koskevat kansainväliset sopimukset"

    "Valinta Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille suoritetaan varusmieslääkärikurssin aikana. Valintaperusteina ovat peruskoulutuskauden aikana osoitettu menestyminen sotilaskoulutuksessa sekä soveltuvuustestien tulokset."

    "Lääkintäupseeri
    RESERVIUPSEERIKOULUTUS

    Koulutuksen yleisjärjestelyt

    Lääketieteen lisensiaatin, hammaslääketieteen lisensiaatin, eläinlääketieteen lisensiaatin tai proviisorin tutkinnon suorittaneet taikka vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet sekä näitä tutkintoja varten opiskelevat varusmiehet toimivat ammattikoulutuksensa mukaisissa tehtävissä puolustusvoimissa. Näistä varusmiehistä käytetään yhteisnimitystä terveydenhuoltoalan varusmiehet.

    Terveydenhuoltoalan varusmiehet suorittavat peruskoulutuskauden yhdenmukaisesti muiden varusmiesten kanssa. Peruskoulutuskausi käytetään täysimääräisesti sotilaan peruskoulutukseen, joka johtaa taistelijan tutkinnon suorittamiseen.

    Peruskoulutuskauden aikana terveydenhuoltoalan varusmiehiä ei käytetä heidän ammattialansa erityistehtävissä.

    Terveydenhuoltoalan varusmiehet täyttävät lomakkeen ammatillisesta koulutuksesta ja kokemuksesta erikoiskoulutuksen valintoja varten peruskoulutuskaudella.

    Varusmieslääkärikurssi

    Terveydenhuoltoalan varusmiehet komennetaan peruskoulutuskauden jälkeen Hämeen Rykmentin Lääkintäkouluun kahden (2) viikon mittaiselle varusmieslääkärikurssille, jossa pääpaino on puolustusvoimien rauhan ajan terveydenhuollon kysymyksissä.

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssi eli "Lääkintä-RUK"

    Välittömästi varusmieslääkärikurssin jälkeen alkavalle neljäntoista (14) viikon pituiselle Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille ("Lääkintä-RUK") komennetaan lääkintäalan reserviupseereiksi koulutettaviksi sopivat terveydenhuoltoalan varusmiehet."


   • Toivottavasti Lääkintä-RUK
    Lääkintä-vänrikki kirjoitti:

    Toki PV:lla on mahdollisuus tehdä poikkeuksia valintaperusteissa. Voidaan ottaa hyvin lääk-RUK:lle upseerioppilaaksi, vaikkei olisi vielä kelpoinen tekemään lääkärintyötä sijaisena, mutta perusperiaate ja sääntö on se, että pitää olla TEO:n määrittelemä oikeus tehdä lääkärintyötä. Tässä lainaus mil.fi-sivuilta:

    "Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille valittaviksi soveltuvat lääketieteen lisensiaatit, hammaslääketieteen lisensiaatit, eläinlääketieteen lisensiaatit, proviisorit tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet varusmiehet sekä sellaiset näitä tutkintoja varten opiskelevat varusmiehet, joilla on riittävä pätevyys saada Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) lupa toimia edellä mainittuja koulutuksia edellyttävissä tehtävissä komennetaan lääkintäkoulun reserviupseerikurssille.

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssin pituus on neljätoista (14) viikkoa. Kurssin jälkeen lääkintäalan upseerikokelaita harjaannutetaan tehtäviinsä Lääkintäkoulun johdossa.

    Taisteluharjoituksissa ja ampumaleireillä lääkintäalan upseerioppilaita harjaannutetaan sodan ajan tehtäviinsä.

    Koulutuksen päämääränä on tuottaa sodan ajan joukkoyksikön (pataljoonan) lääkintähuollon suunnitteluun ja johtamiseen pystyviä reservin lääkintäupseereita.

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssin tavoitteena on, että koulutettava:

    osaa johtaa komppanian ensihoitopaikan perustamisen ja toiminnan ja omaa valmiudet pataljoonan ensihoitoaseman johtamiseen
    osaa sotavammojen ensihoidon
    osaa potilasselvityksen
    osaa kenttäoloissa esiintyvien tyypillisten sairauksien hoidon
    osaa ja tuntee potilaan käsittelyn kenttälääkintäketjussa sekä osaa evakuointiajoneuvojen käytön perusteet
    osaa terveydenhoidon ja suojelulääkinnän perusteet kenttäoloissa
    osaa elintarvike-, vesi ja ympäristöhygienian toteuttamisperiaatteet sekä ruokamyrkytysepidemiaepäilyn selvitysperiaatteet ja epidemian leviämisen estämistoimenpiteet kenttäoloissa
    tuntee realistiset etäisyydet ja evakuointiajat eri hoitopaikkojen välillä
    tuntee sodankäyntiin liittyvät lääkintähenkilöstöä koskevat kansainväliset sopimukset"

    "Valinta Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille suoritetaan varusmieslääkärikurssin aikana. Valintaperusteina ovat peruskoulutuskauden aikana osoitettu menestyminen sotilaskoulutuksessa sekä soveltuvuustestien tulokset."

    "Lääkintäupseeri
    RESERVIUPSEERIKOULUTUS

    Koulutuksen yleisjärjestelyt

    Lääketieteen lisensiaatin, hammaslääketieteen lisensiaatin, eläinlääketieteen lisensiaatin tai proviisorin tutkinnon suorittaneet taikka vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet sekä näitä tutkintoja varten opiskelevat varusmiehet toimivat ammattikoulutuksensa mukaisissa tehtävissä puolustusvoimissa. Näistä varusmiehistä käytetään yhteisnimitystä terveydenhuoltoalan varusmiehet.

    Terveydenhuoltoalan varusmiehet suorittavat peruskoulutuskauden yhdenmukaisesti muiden varusmiesten kanssa. Peruskoulutuskausi käytetään täysimääräisesti sotilaan peruskoulutukseen, joka johtaa taistelijan tutkinnon suorittamiseen.

    Peruskoulutuskauden aikana terveydenhuoltoalan varusmiehiä ei käytetä heidän ammattialansa erityistehtävissä.

    Terveydenhuoltoalan varusmiehet täyttävät lomakkeen ammatillisesta koulutuksesta ja kokemuksesta erikoiskoulutuksen valintoja varten peruskoulutuskaudella.

    Varusmieslääkärikurssi

    Terveydenhuoltoalan varusmiehet komennetaan peruskoulutuskauden jälkeen Hämeen Rykmentin Lääkintäkouluun kahden (2) viikon mittaiselle varusmieslääkärikurssille, jossa pääpaino on puolustusvoimien rauhan ajan terveydenhuollon kysymyksissä.

    Lääkintäkoulun reserviupseerikurssi eli "Lääkintä-RUK"

    Välittömästi varusmieslääkärikurssin jälkeen alkavalle neljäntoista (14) viikon pituiselle Lääkintäkoulun reserviupseerikurssille ("Lääkintä-RUK") komennetaan lääkintäalan reserviupseereiksi koulutettaviksi sopivat terveydenhuoltoalan varusmiehet."

    minäkin olen menossa, vaikka lääkäriopinnoista nyt vasta 2 vuotta mennyt. Tietääkö joku, mitä sellainen LääkintäRUK-lainen jolla ei vielä TEO:n oikeuksia ole, tekee viimeiset 1/2 vuotta, kun muut siirtyvät lääkärihommiin?


   • Narkkari
    Toivottavasti Lääkintä-RUK kirjoitti:

    minäkin olen menossa, vaikka lääkäriopinnoista nyt vasta 2 vuotta mennyt. Tietääkö joku, mitä sellainen LääkintäRUK-lainen jolla ei vielä TEO:n oikeuksia ole, tekee viimeiset 1/2 vuotta, kun muut siirtyvät lääkärihommiin?

    Sijoitetaan esikuntaan paperihommiin (1 kpl). Jos tuommosia jannuja on enempi niin sitten ehkä jätetään lääkintäkouluun santsariksi tms....

    Sen verran pieniä kai nuo kurssit olleet viime vuosina että luulisi RUKkiin kyllä otettavan kokemattomampiakin, mutta lekurin hommiin ei tietenkään voi junnuja pakottaa. Sittenhän se sijoitus selviää aikanaan:)


   • Toivottavasti
    Narkkari kirjoitti:

    Sijoitetaan esikuntaan paperihommiin (1 kpl). Jos tuommosia jannuja on enempi niin sitten ehkä jätetään lääkintäkouluun santsariksi tms....

    Sen verran pieniä kai nuo kurssit olleet viime vuosina että luulisi RUKkiin kyllä otettavan kokemattomampiakin, mutta lekurin hommiin ei tietenkään voi junnuja pakottaa. Sittenhän se sijoitus selviää aikanaan:)

    hääppöiseltä kuulosta. Kaiken lisäksi olen nainen ja vapaaehtoisena menossa, joten olis kiva saada jotakin oikeata vastinettakin ajalle mitä siellä on...


   • lääkMajuri
    Toivottavasti kirjoitti:

    hääppöiseltä kuulosta. Kaiken lisäksi olen nainen ja vapaaehtoisena menossa, joten olis kiva saada jotakin oikeata vastinettakin ajalle mitä siellä on...

    Kyllä lääkintä RUKhon nykyään pääsee opiskeliatkin. Lääkärin hommat eivät ole enää pakollisia eivätkä oikeastaan kuulukkaan uuteen lääkRUK koulutukseen. Kylläkin, niistä on hyotyä, joskus aamuvastaanotto nakki napsahtaa, tai sitten varusmiesten tulotarkastuksiin kommenetaan x varuskuntaan. Myos leireillä lääkärin hommia olisi, mutta jokin opiskelia kyllä johtotehtäviin kelpaa.


   • Alokas
    lääkMajuri kirjoitti:

    Kyllä lääkintä RUKhon nykyään pääsee opiskeliatkin. Lääkärin hommat eivät ole enää pakollisia eivätkä oikeastaan kuulukkaan uuteen lääkRUK koulutukseen. Kylläkin, niistä on hyotyä, joskus aamuvastaanotto nakki napsahtaa, tai sitten varusmiesten tulotarkastuksiin kommenetaan x varuskuntaan. Myos leireillä lääkärin hommia olisi, mutta jokin opiskelia kyllä johtotehtäviin kelpaa.

    Itselläni ei ilmeisesti ole mitään mahdollisuuksia lääkintärukkiin kun aloitan vasta ensivuonna lääketieteen opinnot. Siitä tuskin on apua, että haluaa tulevaisuudessa puolustusvoimien palvelukseen lääkärinä?
    Lääkintäaliupseeriksi ilmeisesti siis tyytyminen?


   • lääkMajuri
    Alokas kirjoitti:

    Itselläni ei ilmeisesti ole mitään mahdollisuuksia lääkintärukkiin kun aloitan vasta ensivuonna lääketieteen opinnot. Siitä tuskin on apua, että haluaa tulevaisuudessa puolustusvoimien palvelukseen lääkärinä?
    Lääkintäaliupseeriksi ilmeisesti siis tyytyminen?

    jaa...toi on mielenkiintoinen pointti. tietysti tulevaisuudessa kun opinnot on ohi olisi ehkä hyötyä että RUK on käyty, myös sodanajan tilanteen, kertausharjoitusten yms takia. Ota yhteyttä lääkintäkouluun lahteen ja tiedustele josko RUK kurssilla olisi tilaa. Oletan että opintopaikka on jo varmistettu.


   • Lääkintä-vänskä
    Alokas kirjoitti:

    Itselläni ei ilmeisesti ole mitään mahdollisuuksia lääkintärukkiin kun aloitan vasta ensivuonna lääketieteen opinnot. Siitä tuskin on apua, että haluaa tulevaisuudessa puolustusvoimien palvelukseen lääkärinä?
    Lääkintäaliupseeriksi ilmeisesti siis tyytyminen?

    Jaa. Jos kerran haluaa lääkintä-RUKkiin, niin miksi et ensin opiskele pidemmälle? RUK:n koulutuksen ideana on nimen omaan se, että porukka hallitsee jo perustaidot. Et oikeasti voi opiskella vammapotilaan nestehoitoa, jos et vielä osaa edes perus leikkauspotilaan nestehoitoa. Hyöytisit RUK:sta paljon enemmän myöhemmässä opiskeluvaiheessa! Omalla RUK-kurssillani oli yksi 2. vuoden opiskelija ja hän sanoi kyllä jälkeenpäin, että kannattaisi olla vähintään neljän vuoden opinnot takana, jotta hyötyisi.


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Monenko kanssa olet harrastanut seksiä

   tänä aikana kun olet kaivattuasi kaipaillut?
   Ikävä
   99
   1978
  2. Venäjä lähettää 480 tuhannen sotilaan armeijan Suomen rajalle

   Miten Suomessa vastataan Venäjän uhkaan sotilaallisesti
   Maailman menoa
   241
   1604
  3. Timo Soini tyrmää Tynkkysen selitykset Venäjän putinistileiristä

   "Soini toimi ulkoministerinä ja puolueen puheenjohtajana vuonna 2016, jolloin silloinen perussuomalaisten varapuheenjoht
   Maailman menoa
   256
   1040
  4. Nainen voi rakastaa

   Ujoakin miestä, mutta jos miestä pelottaa näkeminenkin, niin aika vaikeaa on. Semmoista ei varmaan voi rakastaa. Miehelt
   Ikävä
   78
   935
  5. Melkein lähetin viestin.

   Onneksi tulin järkiini. Mukavaa kesää
   Ikävä
   84
   904
  6. Taas kuoli kuortaneella

   Mitä tapahtui kuhinoilla kun auton alle jäi ja kuoli 66.
   Kuortane
   7
   835
  7. Rakastan sinua

   Olen tiennyt sen pitkään mutta nyt ymmärsin että se ei menekään ohi
   Ikävä
   28
   771
  8. Kalateltta fiasko

   Onko Tamperelaisyrittäjälle iskenyt ahneus vai mistä johtuu että tänä vuonna ruuat on surkeita aikaisempiin vuosiin verr
   Kuhmo
   10
   755
  9. Sulla on nainen muuten näkyvät viiksikarvat naamassa jotka pitää poistaa

   Kannattaa katsoa peilistä lasien kanssa, ettet saa ihmisiltä ikäviä kommentteja.
   Ikävä
   55
   724
  10. IS Viikonloppu 20.-21.7.2024

   Tällä kertaa Toni Pitkälä esittelee piirrostaitojansa nuorten pimujen, musiikkibändien ja Raamatun Edenin kertomusten ku
   Sanaristikot
   38
   719
  Aihe