OIKEA RAAMATTU

Olenko oikeassa, että SRK ei hyväksy nykyistä kirkkoraamattua.

Mikä siinä mahtaa olla eniten vikana?

Selvää on, että käännös ei voi koskaan täysin vastata alkuperäistä kieltä. Niinpä yksikään käännös ei voi olla täysin virheetön.

Tärkeintä on saada selville tekstin ajatus ja tarkoitus, mikä ei liene helppoa, koska maailma on kovasti muuttunut parissa tuhannessa vuodessa
Ilmoita


Jumalan Sanan tarkkaa raamatun käännöstä EI voi olla kun aitoa Jumalan Sanan Raamattua ei ole edes ollut kirjoitetussa muodossa!
Miten sellaisesta tekee aidon, alkuperäistä vastaavan kopian kun alkuperäistä Jumalan Sanan Raamattua ei ole!
Väärennöksien tekemisiin on tarvittu paljon valehtelijoita ja väärentäjiä.
Ihmiskunnalla oli mahdollisuus saada Jumalan ja Jeesuksen Sanan Raamattu mutta kun saatanaa jumalanaan palveleva kristinusko Paavalinsa tuella murhasivat Jeesuksen seuraajat niin menetimme sen! Jeesuksen seuraajilla oli Jumalan ja Jeesuksen Sanaa muisti tietoina ja siksi kai saatananpalvelijat heidät murhasivat.
3 VASTAUSTA:
että Jumala on antanut meille hyviä käännöksiä. Eihän muuten missään olisi mieltä. Bibliaan kieli on aivan liian vanhahtavaa, eikä ole ollenkaan kansankieltä. Uskonpuhdistajakin opettaa, että kansalle tulee olla Raamattu heidän omaa äidinkieltään.
weha kirjoitti:
että Jumala on antanut meille hyviä käännöksiä. Eihän muuten missään olisi mieltä. Bibliaan kieli on aivan liian vanhahtavaa, eikä ole ollenkaan kansankieltä. Uskonpuhdistajakin opettaa, että kansalle tulee olla Raamattu heidän omaa äidinkieltään.
Amen.
weha kirjoitti:
että Jumala on antanut meille hyviä käännöksiä. Eihän muuten missään olisi mieltä. Bibliaan kieli on aivan liian vanhahtavaa, eikä ole ollenkaan kansankieltä. Uskonpuhdistajakin opettaa, että kansalle tulee olla Raamattu heidän omaa äidinkieltään.
No tuota... kyllä ja ei... Raamattuja on alkukielisinäkin paljon erilaisia.

Heprealainen raamattu, Vanha testamentti, kirjoitettiin alun perin hepreaksi ja arameaksi. Teksti kehittyi ja muokkautui vuosisatojen kuluessa. Heprean kielen kirjoitus perustuu pelkästään konsonantteihin, eli vokaaleja ei lainkaan merkitä kirjoitettuun tekstiin. Hepreankielinen raamatun teksti vakiinnutettiin vasta 100-luvulla jKr. Sitä vanhemmat raamatun hepreankieliset versiot poikkesivat toisistaan paljon.

Lukeminen pelkkien konsonanttien varassa vaatii hyvää muistia ja kielitaitoa seuraavien vuosisatojen kristityiltä. Ajan kuluessa kasvoi huoli ääntämisen muuttumisesta ja väärinkäsityksistä: liittämällä samoihin konsonantteihin eri vokaalit voitiin päätyä jopa eri sanoihin. 500-luvulta eKr. alkaen ryhdyttiinkin konsonanttitekstin ylä- ja alapuolelle lisäämään erityisiä vokaalimerkkejä lukemisen tueksi.

Ennen kuin hepreankielisen raamatun kirjakokoelma ja tekstimuoto vakiintui, laadittiin 250-100 eKr. kreikkaa puhuvien juutalaisten tarpeisiin käännös, Septuaginta. Siitä tuli myöhemmin kristittyjen Raamattu.

Septuagintan kääntämisen jälkeen jatkui niin heprealaisen kuin kreikkalaisenkin raamatun tekstin kehittyminen omilla tahoillaan. Näiden tekstimuotojen erot havaittiin jo varsin varhaisessa
vaiheessa. Jo ajanlaskun vaihteen tienoilta tekstejä muokattiin niin juutalaisten kuin kristittyjenkin keskuudessa. Nämä muutokset eivät kuitenkaan olleet perinpohjaisia, vaan käsikirjoituksiin tehtiin korjauksia sattumanvaraisesti.

Yhä tänä päivänä ei tutkijoilla ole yhtenäistä käsitystä siitä mitä raamatun kirjoja lopulta raamattuun pitäisi sisällyttää.

Tutkimusta tehdään jatkuvasti alkuperäisten tekstimuotojen selvittämiseksi ja tutkimustuloksia hyödynnetään moderneja käännöksiä tehtäessä. Vanhoissa käännöksissä vilisee suoranaisia käännösvirheitä, väärinymmärrettyjä tulkintoja ja käsikirjoituksista seuraaviin siirtyneitä kirjoitusvirheitä.

Tutkija Marjaana Liljeström, joka on tutkinut varhaisia raamatunkäännöksiä, kertoo esimerkin eräästä virheellisestä käännöksestä. Lause: ”Minä katkaisen käsivartesi” on lainaus Eelin sukua koskevasta ennustuksesta (1. Sam. 2:31). Jae kuuluu kokonaisuudessaan vuoden 1938 suomennoksen mukaan seuraavasti: "Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi." Käännös noudattaa tarkasti hepreaa, mutta käsivarren katkominen saattaa herättää lukijassa kovinkin väkivaltaisia mielikuvia.

Heprean sanassa "käsivarsi" on täsmälleen samat konsonantit kuin sanassa "siemen". Vokaaleiltaan sanat poikkeavat toisistaan, mutta kun niitä vokaaleja ei kirjoitettuun tekstiin merkitty, sanat olivat ulkonaisesti keskenään samannäköiset. Kreikankielisessä raamatussa, Septuagintassa, sana onkin tulkittu "siemenenä" ja ennustus on käännetty sen mukaisesti "minä tuhoan siemenesi" eli jälkeläisesi.

Myös syyrian kielelle käännetyssä raamatun käsikirjoituksissa esiintyy sekä "siemen", että vaihtoehtoisesti "käsivarsi". Syyriassa sanan "siemen" kirjoitusasu poikkeaa sanan "käsivarsi"
kirjoitusasusta ainoastaan molempien sanojen ensimmäisen kirjaimen osalta. Kirjaimet vieläpä muistuttavat toisiaan, joten muutos on luultavasti tapahtunut käsikirjoituksia kopioitaessa.

Mutta mitä käsivarren katkaisemisella tarkoitetaan? Raamattua hyvin tunteva lukija on saattanut huomata, että käsivartta käytetään usein voiman vertauskuvana. Nykyisen kirkkoraamattumme mukaan ennustus kuuluukin: "Tulee aika, jolloin minä murran sinun sukusi voiman, niin ettei kukaan sinun suvustasi elä vanhaksi". Jäikö joku kaipaamaan käsivartta?

Tällaisia jo varhaisina vuosisatoina tapahtuneita haksahduksia raamatussa on runsaasti. Siksi kääntäminen vaatii vanhojen kielten syvällisen tuntemuksen lisäksi raamatun aikakausien elämäntavan ja kirjoitusten kopiointihistorian tarkkaa tuntemusta.

http://www.teologia.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=67
+Lisää kommentti
Ainoa oikea Raamattu suomeksi on vuoden 1776 käännös, koska se on käännetty sanatarkasti Lutherin Raamatusta. Luther käänsi Raamatun saksaksi suoraan kreikan kielestä.
Myöhemmät käännökset ovat väännöksiä.
6 VASTAUSTA:
Kielet poikkeavat toisistaan niin paljon, samoin kulttuurit, että sanatarkkaa käänöstä Raamatusta ei voi tehdä.
oliskohan se kunigas Jamesin juttuja.

Lue Hirvaksen vastus
esimerkiksi näitä kolmea, jossa on käännettynä sama jae.

King Jamesin käännös Luuk.21:32
32 Verily I say unto you, This GENERATION shall not pass away, till all be fulfilled.

Kirkkoraamattu 33/38
32 Totisesti minä sanon teille: tämä SUKUPOLVI ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Biblia 1776
32 Totisesti minä sanon teille: ei tämän SUKUKUNNAN pidä suinkaan hukkuman, siihenasti kuin nämät kaikki tapahtuvat.

Onko teistä käännöksissä joku merkittävä ero?

Ja kommenttini, jotta tajuat.

mitä se GENERATION tarkoittaa, eli sukupolvi.
Tiedän, että meidät taas leimataan harhauttajailosi, mutta se lukekoot, joka lukea osaa.
””””King Jamesin käännös Luuk.21:32
32 Verily I say unto you, This GENERATION shall not pass away, till all be fulfilled.

Kirkkoraamattu 33/38
32 Totisesti minä sanon teille: tämä SUKUPOLVI ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Biblia 1776
32 Totisesti minä sanon teille: ei tämän SUKUKUNNAN pidä suinkaan hukkuman, siihenasti kuin nämät kaikki tapahtuvat.

Onko teistä käännöksissä joku merkittävä ero?””
Kaiman käännös on hyvin vahaa englantia, että se kääntäminen minulle on vaikeaa, mutta asia on selvä, että tämä sukupolvi ei katoa, ennekuin kaikki täyttyy, ( voidaan kääntää myös hiema erilailla tuo täyttyminen ).
SUKUKUNNAN pidä suinkaan hukkuman siihenasti kuin nämät kaikki tapahtuvat. ???? Misi siihen asti ei pitäisi hukkua?? mutta siihen asti jälkeen on tilanne kai toinen???
Kannattaa lukea tuota Kirkkoraamattu 33/38, se on aika selkeä, eikä ole korvakuuloraamattu, kuten kuitenkin -92.

Ja jatkuu Hirvaksen kommentilla
asioita ihmisille selvennetä, niin monella saattaa olla väärä käsitys Jumalan tarkoituksesta.

Miksi meitä pitäisi moittia, koska etsimme totuutta, ja Jeesus itse sanoi näin:

Joh. 17:17
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
käännös Lutherin 1545 tekemästä käännöksestä?

Luther 1545 sanoo

32 Wahrlich, ich sage euch, dies GESCHLECHT wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe.

Ja Biblia 1776 näin:

32 Totisesti minä sanon teille: ei tämän SUKUKUNNAN pidä suinkaan hukkuman, siihenasti kuin nämät kaikki tapahtuvat.

Ja kirkkoraamattu 33/38 näin:

32 Totisesti minä sanon teille: tämä SUKUPOLVEN ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Sanakirja kääntää sanan GESCHLECHT sukupuoleksi,

Biblia 1776 kääntää sen SUKUKUNNAKSI ja Kirkkoraamattu 33/38 SUKUPOLVEKSI.

Bysantin tekstilaitoksen teksti on näin:

32 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα γενηται

Mikä näistä on oikein??
vuoden 1776 Raamattua ei käännetty suoraan alkukielistä, vaan Lutherin saksannoksesta? Vuoden 1776 käännös onkin siis käännöksen käännös?! Mitä hyvää siinä on?

Ei sen puoleen, tämä uusin käännös se vasta hupaisa on ajatustarkkoine käännösperiaatteineen. Tuo periaatehan antaa kääntäjille mahdollisuuden jo käännösvaiheessa muuttaa tekstiä "oikean ajatuksen" eli inhorealistisesti sanottuna oman mieltymyksensä mukaan.
hirvas kirjoitti:
käännös Lutherin 1545 tekemästä käännöksestä?

Luther 1545 sanoo

32 Wahrlich, ich sage euch, dies GESCHLECHT wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe.

Ja Biblia 1776 näin:

32 Totisesti minä sanon teille: ei tämän SUKUKUNNAN pidä suinkaan hukkuman, siihenasti kuin nämät kaikki tapahtuvat.

Ja kirkkoraamattu 33/38 näin:

32 Totisesti minä sanon teille: tämä SUKUPOLVEN ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Sanakirja kääntää sanan GESCHLECHT sukupuoleksi,

Biblia 1776 kääntää sen SUKUKUNNAKSI ja Kirkkoraamattu 33/38 SUKUPOLVEKSI.

Bysantin tekstilaitoksen teksti on näin:

32 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα γενηται

Mikä näistä on oikein??
Saksan sana "Geschlecht" voi tarkoittaa kaikkia näitä ja ehkäpä vielä jotain muutakin:

1. sukupuoli
2. sukupolvi
3. sukukunta
4. asuinkunta
5. dynastia
6. biologinen laji
7. biologinen rotu
8. perhe / perhekunta
9. sukulinja

Nykyään sanaa käytetään eniten merkityksessä "sukupuoli".

Sanatarkan käännöksen tekeminen ei ole koskaan mahdollista, olipa teksti Raamattu tai romaani tai sarjakuvalehti tai runo tai tekninen ohje.

Vanhassa raamatunkäännöksessä on paljon saksan kielen rakenteita. Sen huomaa, kun tarkkailee esimerkiksi sanajärjestystä. Nämä rakenteet ovat tietenkin nykyiselle suomen kielelle vieraita.
Saksantaitaja kirjoitti:
Saksan sana "Geschlecht" voi tarkoittaa kaikkia näitä ja ehkäpä vielä jotain muutakin:

1. sukupuoli
2. sukupolvi
3. sukukunta
4. asuinkunta
5. dynastia
6. biologinen laji
7. biologinen rotu
8. perhe / perhekunta
9. sukulinja

Nykyään sanaa käytetään eniten merkityksessä "sukupuoli".

Sanatarkan käännöksen tekeminen ei ole koskaan mahdollista, olipa teksti Raamattu tai romaani tai sarjakuvalehti tai runo tai tekninen ohje.

Vanhassa raamatunkäännöksessä on paljon saksan kielen rakenteita. Sen huomaa, kun tarkkailee esimerkiksi sanajärjestystä. Nämä rakenteet ovat tietenkin nykyiselle suomen kielelle vieraita.
"Nämä rakenteet ovat tietenkin nykyiselle suomen kielelle vieraita."

Ovat tietenkin olleet AINA suomen kielelle vieraita. Sama koskee mm. prepositiorakenteiden käyttöä, jota Bibliassa viljellään (jokainen voi löytää merkillisiä 'päälle'-ilmaisuja, jotka kielivammaiset "suomentajat" käyttivät omassa kielessään).    
+Lisää kommentti
Käyttääkö vielä joku lahko vuoden 1776 käännöstä?

Ei voi olla totta!

Jos käyttää, ketkä?

Käytetäänkö vielä Lönnrotinkin käännöstä?
1 VASTAUS:
vaan on totta, että Suomen ev-lut kirkossa toimivat rukoilevaiset käyttävät vuoden 1776 käännöstä. Biblian löydät netistäkin www.rukoilevaisuus.com

Lue sieltä. Ei se NIIN kauheaa ole!
+Lisää kommentti
SRK:kin on muotojen orja.

"..Uskonnot ovat syntyneet siten, että ihminen, joka on tiennyt, on päästänyt sitä tietoa ulos niin paljon kuin hän on voinut omalle ajalleen, omalle kansalleen.

Kaikki nuo suuret keskushenkilöt uskonnoissa, joita tiede ei oikein osaa luokitella, ei oikein osaa nimitellä ja asettaa määrätyille hyllyille, Jeesus ym. kaikki suuret, ihmeelliset uskontojen opettajat ovat olleet sellaisia ihmisiä, jotka ovat tienneet, jotka ovat päässeet elämän tietoon, jumalan tuntoon, ja koettaneet kertoa siitä toisille ihmisille, koettaneet kehottaa toisia etsimään samaa tietoa.

Ja koska ihmisen sieluelämä kulkee kolmea linjaa pitkin, tahdon, tiedon ja tunnon, niin voimme huomata noiden "jumalan poikain" ilmoituksessa ja vaikutuksessa kolme eri opetuspuolta. Tiedon ja ajatuksen linjaa pitkin he koettavat selittää ihmiselle, mitä on elämä, kuinka elämää on ymmärrettävä, kuinka on käsitettävä kaikkia seikkoja elämässä. Oman tietonsa valossa he esittävät meille, mitä elämä on.

Osaavatko he tehdä sen aivan vapaasti, aivan selvällä kielellä? Ne asiat, joista he puhuvat, ovat salaisia — muutenhan meistä jokainen tietäisi ne.

Ja koska ne ovat salaisia, täytyy tietäjien käyttää erityistä kieltä, vertauskuvakieltä puhuessaan. Kaikki mitä he puhuvat, on vertauskuvaa, kaikki mitä he selittävät opinkappaleissa, on symboleja, ja kun sitten toiset kirjoittavat muistiin, mitä tietäjät ovat sanoneet, niin myöhemmin ne, jotka eivät enää ymmärrä vertauskuvia, uskovat kuten sanallisesti lausutaan ja silloin on koko alkuperäinen ymmärtämys kadonnut.

Ihmiset rupeavat riippumaan kiinni muodoissa ja metafyysisissä vertauskuvissa. Opinkappaleiden henki katoaa pois uskovaisten tajunnasta, kuten huomaamme olevan laidan esim. kristillisessä kirkossa. Vertauskuvia pidetään kirjaimellisina tosiasioina, ja unohdetaan kerrassaan, että tietäjän täytyy käyttää symbolista kieltä, puhuessaan fyysisillä kuvilla asioista, jotka tapahtuvat toisissa maailmoissa.."

Tuomaan evankeliumi, mikä löydettiin vasta v.1945 on lienee luotettavimpia lähteitä. Siihen ei ole kirkolliskokoukset ja munkit kajonneet:

"TUOMAAN EVANKELIUMI eli JEESUKSEN SALAISET SANAT
Nämä ovat salaiset sanat, jotka elävä Jeesus puhui. Tuomas Ditymus Juutalainen merkitsi muistiin.

Ja hän sanoi: "Se, joka käsittää näiden sanojen merkityksen, ei kuole koskaan!"

1. Jeesus sanoo: "Älkää salliko, että hän joka etsii, lakkaa etsimästä, ennen kuin löytää; kun hän löytää, hän hämmästyy; ja kun hän hämmästyy, hän haluaa tietää, ja on hallitseva koko maailmankaikkeutta!"

2. Jeesus sanoo: "Jos ne, jotka yrittävät miellyttää teitä, sanovat teille: 'Katso, Kuningaskunta on taivaassa'. Silloin taivaan linnut ovat siellä teitä ennen. Jos he sanovat teille: 'Se on meressä'. Silloin kalat ovat siellä ennen teitä. Mutta kuningaskunta on teidän sisällänne ja teidän ulkopuolellanne!"

3. "Jos te tunnette itsenne, silloin teidät tunnetaan, ja te tiedätte. että juuri te olette elävän Isän poikia. Mutta jos te ette tunne itseänne, te olette puutteessa ja (te olette) puute!"

4. Jeesus sanoo: "Älkää antako iältään vanhan miehen epäröiden kysyä seitsemän päivän ikäiseltä pikkulapselta Elämän paikkaa, ja hän on elävä. Sillä vielä nähdään, että monet ensimmäisistä ovat viimeisinä ja että heistä tulee (vähäpätöisiä)!"

5. Jeesus sanoo: "Tuntekaa se, mikä on kasvojenne edessä, niin se, mikä on teiltä kätketty, paljastetaan. Sillä mikään kätketty ei jää paljastamatta!"

6. Hänen oppilaansa kysyivät ja sanoivat hänelle: "Haluatko meidän paastoavan? Kuinka meidän tulisi rukoilla, kuinka antaa almuja, millaisia säännöksiä noudattaa ruokailun suhteen?" Jeesus sanoo: "Älkää valehdelko, ja mitä ikinä vihaattekaan, lakatkaa siitä, sillä taivaan kasvojen edessä kaikki nämä seikat ovat näkyvissä; mikään kätketty ei jää paljastamatta eikä mikään salattu ennen pitkään jää tulematta julkiseksi."

7. Jeesus sanoo: "Siunattu on leijona, jonka ihminen syö, niin että leijonasta tulee ihminen. Mutta kirottu on ihminen, jonka leijona syö, niin että ihmisestä tulee leijona!" (Leijona on ihmisen aineellinen halu, raamatun lihan himo, joka ihmisen tulee "syödä", alistaa.)

8. Sitten hän sanoo: "Ihminen on taitavan kalastajan kaltainen, joka laskee verkkonsa mereen. Hän nosti sen täynnä pieniä kaloja, niiden joukosta taitava kalastaja löysi yhden, joka oli suuri ja erinomainen. Hän heitti kaikki pienet kalat takaisin mereen; empimättä hän valitsi suuren kalan. Jolla on korvat kuulla, antakaa hänen kuulla. (Vrt. Matteus 13:47–50.)

9. Jeesus sanoo: "Katso, kylväjä meni ulos. Hän täytti kätensä ja sirotteli (siemenet). Muutamat putosivat polulle: linnut tulivat ja poimivat ne. Toiset putosivat kiviselle maalle: ne eivät pystyneet juurtumaan, eivätkä kantaneet tähkää. Toiset putosivat orjantappuroiden joukkoon: (nämä) tukahduttivat viljan ja mato söi (siemenet). Toiset putosivat hyvään maahan ja tämä osa kantoi erinomaisen sadon: se antoi jyviä kuusikymmenkertaisesti ja jopa satakaksikymmenkertaisesti."

(Vrt. Matteus 13:4–9, Markus 4:3–9, Luukas 8:5–8.)

10. Jeesus sanoo: "Olen heittänyt maailmaan tulen ja katso, minä vartioin sitä, kunnes se leimahtaa liekkiin!"

(Vrt. Luukas 12:49.)

11,. Jeesus sanoo: "Tämä taivas loppuu kerran, ja taivas, joka on sen yläpuolella loppuu (myös): mutta ne, jotka ovat kuolleet, eivät tule elämään, eivätkä ne, jotka elävät, tule kuolemaan!"

12. "Tänään te syötte kuolleita ja teette niistä jotenkin eläviä: (mutta) mitä te teette sitten, kun te olette Valossa? Sillä silloin teistä tulee kaksi yhden asemesta; ja mitä te silloin teette, kun teistä tulee kaksi?"

13. Oppilaat sanovat Jeesukselle: "Me tiedämme, että sinä jätät meidät: kuka on oleva (silloin) suuri(n) yläpuolellamme?" Jeesus sanoo heille: "Minne hyvänsä menettekin, kääntykää Jaakob Oikeamielisen puoleen, jonka tähden taivas ja maa on luotu."

14. Jeesus sanoo oppilailleen: "Verratkaa minua ja kertokaa (sitten) ketä minä muistutan." Simon Pietari sanoo hänelle: "Olet aivan enkelin kaltainen!" Matteus sanoo hänelle: "Olet viisaan miehen ja filosofin kaltainen!" Tuomas sanoo hänelle: "Mestari, kieleni ei voi löytää sanoja kuvaamaan, minkä kaltainen Sinä olet." Jeesus sanoo: "En ole kauempaa sinun mestarisi, sillä sinä olet juonut, sinä olet juopunut helmeilevästä lähteestä, joka on minun ja jonka minä olen lähettänyt esiin." Sitten hän veti hänet syrjemmälle; hän sanoi hänelle kolme sanaa. Ja kun Tuomas palasi tovereidensa luo, nämä kysyivät häneltä: "Mitä Jeesus sanoi sinulle?" Ja Tuomas vastasi heille: "Jos kerron yhdenkään sanoista, jotka hän sanoi minulle, te haluatte ottaa kiviä ja heittää niillä minua, ja tuli tulee ulos kivistä ja kuluttaa teidät."

15. Jeesus sanoo heille: "Kun te paastoatte, te teette syntiä itseänne kohtaan; kun te rukoilette, teitä rangaistaan; kun te annatte almuja, te teette pahaa sieluillenne! (Mutta) kun te saavutte johonkin valtakuntaan ja kuljette halki maan, kun te olette tervetulleet, syökää mitä eteenne pannaan; parantakaa ne, jotka noissa paikoissa ovat sairaita. Sillä ei se, mikä menee suustanne sisään, tahraa teitä, vaan se, mikä tulee ulos suustanne, se tahraa teidät!"

17. Jeesus sanoo: "Ihmiset ajattelevat todella, että minä olen tullut tuomaan maailmaan rauhan. Mutta he eivät tiedä, että minä olen tullut tuomaan maailmaan eripuraisuutta, tulta, miekkaa ja sotaa. Todellakin, jos talossa on viisi (ihmistä), niin he tulevat olemaan kolme kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan — isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan — ja heidät korotetaan yksinäisiksi."

19. Oppilaat sanovat Jeesukselle: "Kerro meille, mikä on oleva loppumme?" Jeesus sanoo: "Oletteko sitten tutkineet alun, kun kysytte loppua? Sillä siellä missä alku on, siellä on loppu(kin) oleva. Siunattu on ihminen, joka saavuttaa alun; hän tulee tietämään lopun, eikä kuole (koskaan)."

20. Jeesus sanoo: "Siunattu on se ihminen, joka oli olemassa, ennen kuin hänestä tuli olento!"

22. "Sillä teillä on siellä paratiisissa viisi puuta, joihin eivät talvi eikä kesä tee muutoksia, joiden lehdet eivät putoa. Kukaan, joka tuntee ne, ei kuole (koskaan)!"

24. Maria sanoo Jeesukselle: "Kenen kaltaisia sinun oppilaasi ovat?" Hän sanoo hänelle: "He ovat kuin pienet lapset, jotka ovat menneet pellolle, joka ei kuulu heille. Kun pellon omistajat saapuvat, he sanovat: 'Tiehenne pelloltamme'. (Silloin) he luovuttavat pellon näille ja antavat heidän taas saada peltonsa takaisin."

25. "Tämän vuoksi minä kerron teille tämän: Jos talon isäntä tietää, että varas tulee, hän vartioi ennen kuin hän tulee, eikä salli hänen murtaa hänen hienon talonsa porttia ja viedä pois sen huonekaluja. Te olette silloin oleva vahdissa maailmaa vastaan. Vyöttäkää huolella kupeenne, etteivät rosvot kykene saavuttamaan teitä; sillä he löytävät jokaisen kohdan, jonka te jätätte vartioimatta."

26. "Antakaa joukossanne olla (sen kaltainen) varovainen mies: kun sato kypsyi, hän saapui nopeasti sirppi kädessään ja korjasi sen. Kenellä korvat on, antakaa hänen kuulla."

28. Jeesus sanoo: "Ja minä valitsen teidät, yhden tuhannesta ja kaksi kymmenestä tuhannesta ja nuo (jotka olen valinnut) kohotetaan yhtenä!"

29. Hänen oppilaansa sanovat hänelle: "Opeta meille siitä paikasta, jossa sinä olet, sillä meidän täytyy tietää se!" Hän sanoo heille: "Kenellä korvat on, antakaa hänen kuulla! Jos valo on jonkin valoisan sisällä, niin se valaisee koko maailmaa, mutta jos se ei valaise, (se on) pimeys."

30. Jeesus sanoo: "Rakasta veljeäsi kuin sieluasi; vartioi häntä kuin silmäterääsi."

31. Jeesus sanoo: "Veljesi silmässä olevan oljen sinä näet, mutta hirsi omassa silmässäsi sinulta jää näkemättä! Kun olet heittänyt hirren pois omasta silmästäsi, (vasta) silloin olet näkevä heittää oljen pois veljesi silmästä."

(Vrt. Matteus 7:3–5; Luukas 6:41–42)

32."Jos ette kieltäydy maailmasta, ette löydä Kuningaskuntaa. Jos ette tee sapatista (todellista) sapattia, ette näe Isää."

34. Jeesus sanoo: "Jos liha on luotu hengen tähden, se on ihme. Mutta jos henki (on luotu) ruumiin tähden, se on ihmeiden ihme."

35. Jeesus sanoo: "Missä on kolme jumalaa, he ovat jumalia. Missä on kaksi tai yksi, minä olen heidän kanssaan." (Vrt. Matteus 18:20, selityksenä vrt. Johannes 10:34, Jeesus on tämän mukaan jokaisen kanssa, joka häneen uskoo, mutta kolme muodostavat seurakunnan, joka on jumalallinen — selitys J. Doressen mukaan).

Elonpyörä 1971 n:o 2"
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

OIKEA RAAMATTU

Olenko oikeassa, että SRK ei hyväksy nykyistä kirkkoraamattua.

Mikä siinä mahtaa olla eniten vikana?

Selvää on, että käännös ei voi koskaan täysin vastata alkuperäistä kieltä. Niinpä yksikään käännös ei voi olla täysin virheetön.

Tärkeintä on saada selville tekstin ajatus ja tarkoitus, mikä ei liene helppoa, koska maailma on kovasti muuttunut parissa tuhannessa vuodessa

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta