Alijäähtymisestä

tuttumies

Tuolla limsan jäätymiskeskustelussa tuli esille ajatusta, että alijäähtyminen vesiliuoksissa vaatisi jotenkin erikoiset olosuhteet. Toki siellä esim. nimimerkki "no en" kirjoitti paljon asiaa juuri tästä alijäähtymisestä.

Oikeastaan asia on siis päinvastoin: nesteen kitetyminen sulamispisteessään on poikkeuksellista. Sulamispistehän määritetäänkin normaalisti lämpötilaa nostamalla, jolloin mitään vastaavaa metastabiilia tilaa ei yleensä esiinny.

Se, ettei esim. järvissä juurikaan havaitse alijäähtymisilmiötä johtuu luonnon "poikkeusellisesta" olotilasta, eli järvissä on hiekanjyviä rannoilla ja kaikenlaisia kiteitä ilmassa ja veden pinnalla. Näitä ei esiinny suljetuissa muoviastioissa tai puhtaissa laboratorio-olosuhteissa. Niinpä alijäähtyminen ja kiteytymisen odottelu on joskus tuskallista. Lasin naarmuttaminen voi näissä tilanteissa antaa sopivan aloituskohdan.

Kerran olen ollut illalla täysin tyynen järven rannalla, kun uskoin nähneeni jäätymisen alkamisen. Hämärässä näytti seitinohut riite leviävän yli järvenselän. Ehkä siinä oli lievä alijäähtyminen ehtinyt tapahtua? Havainnonteon olosuhteet olivat toki epäedulliset minkään varman väitteen esittämiselle. Aamulla olikin sitten jo ihan normaalisti ensijäät järvessä.

Alijäähdynyt vesisade on sitten jo melko jokovuotinen ilmiö, luulisin.

3

667

Vastaukset

 • Nesteen kiteytymättömyys alle sulamispisteen on metastabiili tila, joka voi olla arkikielessä aika stabiili. Alijäähtynyt vesi muovipullossa voi kestää heiluttelua, jopa ravistelua. Metastabiili neste, jonka lasi muodostaa, kestää melkein mitä vain kiteytymättä, niinkuin puhtaasta sokerista tehtävissä oleva siirappi. Siis kynnys kiteytymiseen voi olla melko korkeakin. Lähinnä kait siinä on kyse siitä, ettei riittävän suurta määrää molekyylejä järjesty ensimmäiseksi kiteeksi, joka kyllä sitten lähtisi "itsekseen" kasvamaan.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleation

  Tietyssä tilanteessa samassa liuoksessa voi olla useampiakin faasimuutoksia metastabiilissa tilassa. Juuri kylmissä, alijäähtyneissä virvoitusjuomissa on korkkia avattaessa yksi metastabiiliustilanne veden jäätymisen ja toinen kaasun liuoksesta vapautumisen suhteen. Muodostuvat jääkiteet voivat toimia kuplien syntymiskeskuksina, niinkuin kuplatkin voivat toimia kiteiden syntymiskeskuksina.
  Muistan tapauksen, milloin lasiin muodostui jäävaahtokuorrutus kaadettaessa siihen pakastimesta otettua limsaa, joka oli pullossa ihan nesteenä avaamisen jälkeenkin. Muistaakseni se sitten hyhmettyi koko pullollinenkin. Melko vaikeasti ennustettavia tai toistettava ilmiötä, luulisin?

 • Asiaa tuli joskus mietittyä ihan kokeiden kanssa, joten ehkä on hyvä laittaa linkki ja kopio asiasta:
  http://groups.google.fi/group/sfnet.tiede.kemia/browse_thread/thread/136414c82552bb27/f201b2e84ab854e4?hl=fi&lnk=gst&q=Risto Jääskeläinen#f201b2e84ab854e4
  Tapauksia:
  Olvin Jaffa Classic 1,5l pullo parvekkeella. Pakastinlokerossa
  aikaansaatu jää näyttää lisääntyvän, kun parvekkeella lämpötila laskee
  0:sta miinus yhteen (tarkkuus -1ºC). Näin limsan sulamispisteeksi
  saadaan -1ºC ( -1ºC)
  Olvin Jaffa Classic, avaamaton 1,5 l pullo, pidetty pakkasen puolella
  olevalla lasitetulla parvekkeella yön yli. Mittarissa -4 ºC ( -1ºC)
  Pulloa ravistellaan käsin. Pullon sisälle syntyy jäähyhmää yli puolen
  pullon tilavuuteen. Sama pullo pidettynä jääkaapissa, otetaan esille
  ja sekoitetaan ja viedään pakkasen puolella olevalle parvekkeelle.
  Pullossa on jäähyhmää n. 2 cm kerros, kun se varovasti avataan.
  Hiilidioksia tulee hyvin vähän äänestä päätellen, joitakin kuplia
  nousee. Jään lisämuodostusta ei havaita. Limsan maku on normaalin
  hiilihappoinen maistettaessa.

  18.1.2004
  Olvin Classic Jaffa 1 litran avaamattomassa muovipullossa on ollut yön
  yli parvekkeella, jossa on ollut riittävän kylmää (n. -3 astetta),
  että ravistettaessa aamulla vesi jäätyy äkisti muovipullossa. Limsat
  (Jaffa ja Pommac Light) eivät jäädy ravisteltaessa.
  Klo 14, parvekkeen lämpötila -1 astetta, edelleen jäätymätön
  limsapullo putoaa metrin korkeudesta betonille. Nostettaessa pullo
  vaikuttaa ehjältä, mutta pintaan nousee parin senttimetrin kerros
  jäähyhmää.
  Klo. 15 edellisen Jaffapullon kanssa parvekkeella ollut 1,5l avaamaton
  PommacLight-pullo pudotetaan betoniparvekkeelle lappeelleen n. 1 m
  korkeudesta. Räsähdys on äänekäs, pullossa näkyy puoleen väliin
  jääsälöjä/lehtiä, jotka tiivistyvät kavennuksen korkuiseksi (n. 1/5
  pullosta, n. 10 cm) korkuiseksi hyhmäksi.

  Useista yrityksistä huolimatta en koskaan ole havainnut jään
  lisääntyvän avattaessa pulloa, jossa on jo jäätä pinnalla, vaikka tuon
  jään määrä olisi vain muutaman mg -suuruusluokkaa, jolloin vähäinenkin
  lisääntyminen olisi havaittavissa. Jaffassa vähäiset jään lisäykset
  jäisivät varmaan huomaamattakin, mutta sama juttu myös kirkkailla
  juomilla (Pommac Light, Olvin ykkönen, Olvin Vichy).

  Ehdotus koejärjestelyksi.
  Välineitä: lämpömittareita, tyhjä muovinen limpsapullo, avaamattomia
  kirkkaita muovisia Olvin Vichy pulloja (vähintään kaksi, mieluummin
  enemmän), pakastin, jääkaappi, lämpölaukku, pakkausstyroksia.

  I) Sulamispisteen arviointi
  Jäädytetään vaikka pakastimessa yksi juomapullo (mieluummin jäätä vain
  osittain, alle 8h). Laitetaan pullo mittarin kera hyvin
  lämpöeristettyyn paikkaan ja havainnoidaan lämpötila, kun jää on
  alkanut sulaa, mutta ei ole vielä kokonaan sulanut. Jos tätä vaihetta
  ei tehdä, käyteään arvona - 1 ºC.

  II) Jäähdytetään pullot n. 2-4 astetta alle jäätymispisteen ja
  ravistellaan niitä. Jos jääkaapin teho ei riitä, eikä sopivaa
  ulkotilaa ole käytettävissä, käytetään lämpölaukkua mittareineen
  pakastimessa. Vertailun vuoksi samassa tilassa tulee olla yksi
  vedellä täytetty pullo. Jos siihen ei synny jäätä edes pulloa
  ravistelemalla, jäähdytysaikaa on lisättävä. Juomien esijäähdytys
  nopeuttaa koetta. Ravistellaan kutakin pulloa. Tehdään havaintoja n.
  minuutin ajan.
  Ne pullot, joissa ei esiinny olomuodon muutoksia, pudotetaan n. metrin
  korkeudesta lattialle.
  Tehdään havainnot.

  III) Otetaan pullo, jossa on vähän hyhmämäistä jäätä. Sekoitetaan ja
  asetetaan pariksi minuutiksi kylmään, mieluummin -1 ºC. Tarkistetaan,
  että pullossa on hyhmää edelleen ja jos on, avataan pullo varovasti.
  Seurataan jään määrän muutosta. Kirjataan havainnot. Maistetaan
  juomaa hiilidioksidin toteamiseksi.

  Kysymyksiä:
  1) Hiilidioksidimäärän muutoksen vaikutus avaamattoman juomapullon
  jäätymiseen?
  2) Paineen muutoksen vaikutus juoman jäätymiseen avaamattomassa
  pullossa?
  3) Mikä tunnettu ilmiö voi selittää sen, että jäätyminen tapahtuu alle
  sulamispisteen lämpötilassa?
  4) Miten pullon avaaminen vaikuttaa jään määrään?
  5) Jos juoma jäätyy pulloa avattaessa, mikä on todennäköisin selitys?
  6) Kumpi jäätyy helpommin ravistettaessa, vesi vai
  hiilidioksidipitoinen juoma?
  7) Miten suhtaudut väitteeseen, että nesteessä oleva kaasu estää
  alijäähtymistä?
  8) Miten kommentoit alla olevaa selitystä avatun juomapullon
  jäätymisestä:
  http://journals.iranscience.net:800/www.newscientist.com/www.newscien...
  [The case of dissolved carbon dioxide is particularly interesting,
  because the gas is forced into water under pressure. When the pressure
  is released by opening the bottle, the gas comes out, making little
  bubbles, and eventually leaving flat water. Sealed bottles of
  carbonated water can be cooled below 0 °C and remain liquid. When the
  CO2 comes out on opening, the water is able to freeze, giving the
  effect you describe.
  John Swain , Department of Physics Northeastern University Boston
  Massachusetts]
  Käännös: liuenneen hiilidioksidin tapaus on erikoisen kiinnostava,
  koska kaasu on pakotettu veteen paineella. Kun paine poistuu pulloa
  avattaessa, kaasu pääsee pois, tehden pieniä kuplia ja jättäen
  jälkeensä lopulta pelkää vettä. Suljetussa pullossa hiilihapotettu
  vesi voi jäähtyä alle 0 °C ja pysyä nesteenä. Kun hiilidioksidi
  poistuu avattaessa, vesi on jäätymiskykyistä, tuottaen kuvailemasi
  ilmiön.

  9) Miten termodynaamisesti asian voisi laskea, perustella?
  10) Miksi monet uskovat kohdan 8 tapaisiin selityksiin?
  11) Olisiko olennaisempaa kysyä, miksi juoma ei ole jäässä
  sulamispisteen alapuolelle jäähdytetyssä pullossa, kuin kysyä, miksi
  se jäätyi avattaessa?

  Huom! Jos aiot itse tehdä kokeet, älä vielä lue mallivastauksia.

  Mallivastauksia. Huomaa, että nämä perustuvat havaintoihini. Jos
  saat erilaiset havainnot, ovat johtopäätöksesikin mahdollisesti
  erilaiset. Havaintovirheet ovat mahdollisia, johtopäätösvirheet
  kuitenkin todennäköisempiä.

  1) Ei vaikuta merkittävästi, kun hiilidioksidikonsentraatio ei
  havaittavasti muutu. Tämä joutuu päättelemään, ei voi mitata tässä
  koejärjestelyssä.

  2) Paine pysyy lähes vakiona, joten sen muutos ei vaikuta olennaisesti
  jäätymiseen. Paineen mittaaminen olisi mahdollista, miten?

  3) Alijäähtyminen

  4) Avaaminen ei vaikuta jään määrään havaittavasti. Näin se ei voi
  olla ainoa kausaalinen syy kohtalaisen jäämäärän syntyyn pulloa
  avattaessakaan.

  5) Alijäähtyminen, joka rikkoutuu avaamisen aiheuttamasta häiriöstä
  (pienistä kuplista).

  6) Havaintojen mukaan vesi. Hiilidioksidipitoisen juoman
  alijäähtymistila vaikuttaa melko kestävältä, ainakin ravistelun
  suhteen.

  7) Ei päde ainakaan hiilidioksidille.

  8) NewScientistin nettisivu ei täytä tieteellisen julkaisu kriteerejä.
  Annettu selitys on mitä todennäköisimmin paikkansapitämätön
  kokonaisuus, joskin siinä on yhdistelty tosia väitteitä. Esim. suurin
  osa hiilidioksidista jää edelleen nesteeseen, vaikka pullo
  avattaisiin. Pakkasen puolella olevan pullon hiilidioksidin paine on
  paljon vähäisempi kuin huoneenlämpöisen.

  9) Ottamalla huomioon liuenneen hiilidioksin ja kaasumaisen
  hiilidioksidin vapaan energian eron, kaasuuntuvan hiilidioksidin
  määrän ja ulkoilman paineen sekä veden sulamispisteen
  paineriippuvuuden. Näitä käyttäen voi osoittaa, ettei ainakaan nuo
  ilmiöt (paineen muutos, hiilidioksidin kaasuuntuminen, pV-työ) voi
  olla merkittäviä selittäviä tekijöitä. Jos mittaa nesteen tarkan
  lämpötilan ennen jäätymistä ja sen jälkeen, punnitsee syntyneen jään
  määrän ja huomioi niiden lämpökapasiteetit ja muodostumisenergiat,
  voi laskea, kuinka paljon alijäähtyminen selittää ilmiöstä ja mitä jää
  muiden tekijöiden osalle.

  10) Kyse on paljolti psykologisista tekijöistä. Ihminen mm. uskoo
  sujuvia selityksiä. Toisekseen ne tapaukset, joissa jäätä ei muodostu
  alijäähtyneeseen juomaan edes avattaessa ja ne tapaukset, joissa
  alijäähtynyt neste on jo jäätynyt, eivät vaikuta "ihmeellisiltä",
  eivätkä kiinnitä huomiota. Avaamisella ja jäätymisellä näyttää olevan
  kausaalinen syy (ja niin onkin), mutta alijäähtymistä ei puolestaan
  havaita.

  11) Kyllä.

  Lainausoikeudet: Koska olen hieman nähnyt yllä olevaan vaivaa, toivon,
  että lainattaessa edellä olevaa mainitaan myös lähde. Saa siis
  lainata.

  Risto Jääskeläinen, FK

  • kerrankin omatoimista kokeellista toimintaa,
   eikä uskomista nettitohtorien linkkeihin!


suomi24-logo

Osallistu keskusteluun

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.