S24:n tilastollinen analyysi

#/usr/local/bin/perl #Miten paljon viestiketjulla (suomi24) on keskimäärin lukijoita ja vastaajia?
$file="tilasto.dat"; #lähdeaineiston sisältävän tiedoston nimi
open (FH1, $file); #Avataan lähdeaineiston sisältävä tiedosto
@c=; #Avataan tiedosto ja luetaan se vektoriksi (yksi rivi per alkio)
close (FH1); #suljetaan tiedosto
#----- Käydään läpi kaikki rivit ------
$koko=$#c; #montako riviä tiedostossa on
$b=0;$Lsumma=0;$vast=0;$vuodatus=0;$vuodatuslukijat=0; #nollataan rivien lukumäärä ja muita muuttujia
for ($a=0;$avalitse kaikki
3)Muokkaa>kopioi
4) avaa tekstieditori ja tallenna varjostettu teksti ascii -tekstinä tiedostoon tilasto.dat
5)Avaa pääte-emulaattori.
6)siirry hakemistoon jossa on tiedostot "tilasto.pl" ja "tilasto.dat"
7)Aja ylläoleva ohjelma käskyllä "perl -w tilasto.pl"
8)Nyt pitäisi ruudulle tulostua tuloksia.

Ylläolevaa ohjelmaa on kokeiltu vain seuraavassa ympäristössä: Perl v5.10.0, Linux Fedora 12 ja Firefox 3.5. Ohjelman saa kyllä toimimaan muissakin ympäristöissä pienin muutoksin. Eri selaimet kopioivat sivun tekstin ascii tekstiksi hieman eri tavoin, mutta siitä selviää muuttamalla riviä 8. Mikäli kone sanoo ettei perl löydy annetusta hakemistosta, sijainti selviää käskyllä "whereis perl", sitten korjaa ekaa riviä. Ohjelma toimii myös muualla kuin Linuxissa mutta ohjelma käynnistetään toisella tavalla.

Pienikin aineisto osoittaa että mitä enemmän viestiketjuun tulee vastauksia sitä enemmän sitä luetaan. Keskiarvo lasketaan yhteenlaskemalla luvut ja jakamalla näin saatu summa lukujen lukumäärällä.
IlmoitaVastaa alkuperäiseen viestiin

S24:n tilastollinen analyysi

#/usr/local/bin/perl #Miten paljon viestiketjulla (suomi24) on keskimäärin lukijoita ja vastaajia?
$file="tilasto.dat"; #lähdeaineiston sisältävän tiedoston nimi
open (FH1, $file); #Avataan lähdeaineiston sisältävä tiedosto
@c=; #Avataan tiedosto ja luetaan se vektoriksi (yksi rivi per alkio)
close (FH1); #suljetaan tiedosto
#----- Käydään läpi kaikki rivit ------
$koko=$#c; #montako riviä tiedostossa on
$b=0;$Lsumma=0;$vast=0;$vuodatus=0;$vuodatuslukijat=0; #nollataan rivien lukumäärä ja muita muuttujia
for ($a=0;$avalitse kaikki
3)Muokkaa>kopioi
4) avaa tekstieditori ja tallenna varjostettu teksti ascii -tekstinä tiedostoon tilasto.dat
5)Avaa pääte-emulaattori.
6)siirry hakemistoon jossa on tiedostot "tilasto.pl" ja "tilasto.dat"
7)Aja ylläoleva ohjelma käskyllä "perl -w tilasto.pl"
8)Nyt pitäisi ruudulle tulostua tuloksia.

Ylläolevaa ohjelmaa on kokeiltu vain seuraavassa ympäristössä: Perl v5.10.0, Linux Fedora 12 ja Firefox 3.5. Ohjelman saa kyllä toimimaan muissakin ympäristöissä pienin muutoksin. Eri selaimet kopioivat sivun tekstin ascii tekstiksi hieman eri tavoin, mutta siitä selviää muuttamalla riviä 8. Mikäli kone sanoo ettei perl löydy annetusta hakemistosta, sijainti selviää käskyllä "whereis perl", sitten korjaa ekaa riviä. Ohjelma toimii myös muualla kuin Linuxissa mutta ohjelma käynnistetään toisella tavalla.

Pienikin aineisto osoittaa että mitä enemmän viestiketjuun tulee vastauksia sitä enemmän sitä luetaan. Keskiarvo lasketaan yhteenlaskemalla luvut ja jakamalla näin saatu summa lukujen lukumäärällä.

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta