Kannabis

Iiro

Onko kannabiksen käytöstä mitään haittaa?

57

6860

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • kai

   Tietysti on jos siitä jää kiinni.

  • Höyry...

   Runsas ja usein toistuva kannabiksen polttelu rasittaa keuhkoja, heikentää hapenotto kykyä ja voi altistaa keuhko sairauksille, samoin kuin tupakka. Sama usein toistuva ja runsas polttelu voi myös heikentää muistia, joka onkin jo tuttua viinan kanssa plärääville suomalaisille.
   Kannabista voi käyttää myös syömällä sitä (kannabisvoi ynm.) tai höyrystämällä sitä, jolloin keuhkot eivät rasitu eivätkä altistu sairauksille.

   • Anonyymi

    Kannabiksen käyttäjiä on runsaasti hoidossa hullujen huoneella. Mieti monesti kannattaako joutua pakkohoitoon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kannabiksen käyttäjiä on runsaasti hoidossa hullujen huoneella. Mieti monesti kannattaako joutua pakkohoitoon.

    Kannattaa tehdä testamentti että hoitoon ei saa viedä kun sekoaa. Saa rauhassa etsiä pikku ukkoja. Ihan reppanoita narkkarit. Eihän kannabiksen käyttäjät tartte hoitoa. Jeeeeeeee


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kannabiksen käyttäjiä on runsaasti hoidossa hullujen huoneella. Mieti monesti kannattaako joutua pakkohoitoon.

    Samoin viinan kuohua.


  • Jussi

   Oletko ihan tosissasi? Totta kai siitä on haittaa. Sen lisäksi että se on laitonta, niin se aiheuttaa mm. riippuvuutta, kuten kaikki huumausaineet.

   Huumeidenkäyttäjät yrittävät vähätellä sen haittoja ja jopa vertaavat sen vaarallisuutta esim. kahviin.

   Jokainen terveellä (ja selvällä) järjellä varustettu ihminen ymmärtää että kaikki huumeet ovat vaarallisia. Toiset enemmän vaarallisia ja toiset vähemmän, kuin toiset.

   Ei pidä missään nimessä uskoa sitä propakandaa mitä nuorisolle yritetään syöttää huumeiden vaarattomuudesta! Ikävää, jos propakanda on purrut jo niin hyvin, että ei enää ymmärretä huumeiden vaaroja. Älkää pilatko aivojanne huumeilla!

   • paavali

    Kyllä se Maailman terveysjärjestö on infernaalinen propagandan tuottamiskoneisto.


  • Marko

   Kannabis ei ole mieto huume

   Yleisesti julkisuudessa on hellitty käsitystä, että kannabis ja sen vaikuttavin aine, Delta-9-tetrahydrokannabinoidi (THC) vaikuttaisi ihmiseen vain vähän tai ei ollenkaan. Jo yhden poltetun kannabissavukkeen jälkeinen THCn metabolia näkyy ihmiselimistössä 6 viikon ajan.

   On selvää näyttöä, että varhain aloitettu kannabiksen käyttö (alle 17-vuotiaana) johtaa aivojen harmaan aineen vähenemiseen ja valkean aineen lisääntymiseen ja siten aivojen rakenteen pysyviin muutoksiin (W. Wilson et al, 2000, Brain Morphological Changes and Early Marihuana Use).

   Kannabiksen käyttö heikentää lyhytaikaismuistia, uuden oppimista ja ylläpidettyä tarkkaavaisuutta (B. Phariss, 1998, Psychological and Psychiatric consequences of Cannabis).

   Kannabiskokeilujen jatkamiseen vaikuttavat eniten kannabiksen farmakologiset ominaisuudet – ei sosiaalipsykologia eikä ns. onneton lapsuus (L. Bailey, 1992, Predicting Continued Use of Marihuana Among Adolescents).

   • Ganja

    THC poistuu elimistöstä tunneissa, nuo kuuden viikon aikana vielä näkyvät aineet eivät kuitenkaan enää vaikuta mitenkään päihdyttävästi tai laukaise mitään ei toivottuja reaktioita.

    Kannanis ei aiheuta aivoille mitään pysyviä muutoksia, ellei käyttö ole todella aktiiviista ja jatku vuosia.

    Lyhytaikaismuistin ja oppimisen heikentyminenkin johtuu runsaasta ja pitkään jatkuneesta käytöstä, aivan kuin alkoholillakin.

    Kannabis ei myöskään aiheuta fyysistä riippuvuutta toisinkuin alkoholi tai tupakka.

    Sitäpaitsi on melko tyhmää sanoa miten se vaikuttaa kasvuiässä oleviin lapsiin, kun ei heidän tulisi nauttiä mitään päihteitä.

    http://www.kokototuus.com


   • Naapurin äijä

    Kun kerran sinulla on tarve postitella toistuvasti samaa, jo kertaalleen kumottua väritettyä "totuutta" asiasta, niin tehdään sitten samalla tavalla, tosin hieman neutraalimmalla aineistolla!

    ----------------------------------------------------------------------------

    lähde: Hupu2

    Haittavaikutukset ja myytit

    Kannabis on kaikesta positiivisuudestaan huolimatta päihde. Jokaisella päihteellä on myös oma synkempi puolensa, joka kannattaa tiedostaa, oli suhde kyseiseen päihteeseen mikä tahansa.

    Kannabiksen haittavaikutuksista löytyy varsin ristiriitaisia tietoja ja harhaluuloja. Tähän kappaleeseen kirjattu ne haitat, jotka on tieteellisesti todistettu. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että mikään kannabiksen haitoista ei ole suurempi kuin alkoholin tai tupakan haitoista, lukuunottamatta lainsäädännön mukanaan tuomia lisärasitteita. Haittojen mittasuhteita esitetäänkin vertaamalla kannabista tupakkaan tai alkoholiin sen mukaan, kumpi on paremmin vertailukelpoinen.

    Tekstissä on lopuksi käyty läpi myös kannabikseen ja sen käyttöön liittyviä uskomuksia, myyttejä, joille ei ole tieteellistä näyttöä. Näiden totuuspohja on selitetty kunkin myytin jälkeen lähdeviitteineen.


    4.4.1 Fyysiset haitat
    Kannabiksen vaikuttavat aineet (mm. THC ja CDB) eivät aiheuta merkittäviä fyysisiä haittoja. Yhtään kannabiksen aiheuttamaa kuolemantapausta tai myrkytystä ei tunneta. (Hall & Solowij 1998)

    Kannabiksen polttamisessa syntyvä savu ja sen sisältämät kemikaalit - terva, karsinogeenit ja häkä - ovat sen sijaan myrkkyjä, jotka aiheuttavat somaattisia oireita etenkin jos niille altistuu toistuvasti. Oletettavasti kannabiksen poltossa syntyvä savu sisältää enemmän pienhiukkasia kuin esimerkiksi tupakan savu. Toisaalta kannabissavua yleensä hengitetään huomattavasti harvemmin ja vähemmän kuin tupakansavua, johtuen erilaisista käyttötavoista. (Hall & Solowij 1998)

    Raskauden aikaiseen kannabiksenkäyttöön tulisi suhtautua kuin tupakointiin, ennen kaikkea savun sisältämien haitallisten aineiden vuoksi (English & Hulse 1997). Todennäköisesti kannabiksen, samoin kuin tupakankin käyttö raskauden aikana, voi lisätä ennenaikaisen synnytyksen vaaraa. Raskauden aikaisten psykoaktiivisten aineiden vaikutusta sikiöön ja syntymän jälkeiseen elämään ei ole tutkittu juurikaan, joten siihen on syytä suhtautua varovaisesti. Ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, että raskaudenaikainen kohtuullinen kannabiksenkäyttö vaikuttaisi lapsen aivotoimintaan tai muuhun kehitykseen.


    ----------------------------------------------------------------------------

    4.4.2 Psyykkiset haitat
    Psyykkinen riippuvuus - Kannabis saattaa muodostaa käyttäjälleen riippuvuuden kuten kaikki muutkin päihteet. Kannabisriippuvuuden vaikeusaste muodostuu vain harvoin vakavaksi ja sen luonne on psyykkinen; fyysinen riippuvuus on pahimmillaankin lievä. Kannabiksen vieroitusoireet ovat unettomuus, hikoileminen ja rauhattomuus. (Kiianmaa & Hyytiä 1998)

    Kognitiiviset häiriöt - Kannabis on päihde, joka vaikuttaa ajan-, paikan- ja tilanteentajuun päihtymyksen aikana. Kannabispäihtymys heikentää suoriutumista vaativissa tehtävissä, esimerkiksi autolla ajossa. (Heishman & al. 1997;Kurzthaler & al. 1999)

    Kannabis heikentää päihtymyksen aikana ajattelu- ja havaintotoimintoja sekä muistia (Adams & Martin 1996; Hall & Solowij 1998). Se heikentää myös päihtyneen henkilön tarkkaavaisuutta ja motorista koordinaatiota (Adams & Martin 1996). Lisäksi kannabis vaikuttaa subjektiiviseen ajantajuun siten, että kulunut aika yliarvioidaan (Adams & Martin 1996). Erityisesti kokemattomilla kannabiksen käyttäjillä voi esiintyä ahdistus- ja paniikkireaktioita.

    Kannabiksen pitkäaikaiskäytön vaikutukset - Kannabiksen pitkäaikaiskäytöllä lienee lieviä vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin, joskin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia (Hall & Solowij 1998). Askettäin raportoidun laajan epidemiologisen tutkimuksen mukaan kannabiksen pitkäaikaiskäytöllä ei ole pysyviä negatiivisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin (Lyketsos & al. 1998).

    Mielenterveysongelmat - Kannabiksen käytöllä on tutkimusten mukaan yhteys skitsofrenian puhkeamiseen, muttei itse taudin esiintymistiheyteen. Kyse lienee siitä, että kannabiksen käyttö edesauttaa skitsofrenian puhkeamista siihen ennestään alttiilla henkilöillä. A. Tien ja J. Anthony (1990) päätyivät epidemiologisessa tutkimuksessaan tulokseen, jonka mukaan alkoholin käyttöön liittyvä psykoosiriski on nelinkertainen verrattuna kannabiksen käytön psykoosiriskiin.

    Amotivaatiosyndrooma - Kannabiksen käyttöön yhdistetystä amotivaatiosyndroomasta, joka esiintyy myös suomalaisessa huumevalistuksessa, ei ole tieteellistä näyttöä (Adams & Martin 1996). Kannattaa kuitenkin muistaa, että minkä tahansa päihteen liiallinen käyttö johtaa todennäköisesti henkiseen taantumiseen virikkeiden puuttumisen vuoksi.

    ----------------------------------------------------------------------------


    4.4.3 Myytit
    MYYTTI : Kannabis tuhoaa aivoja.
    SELITYS : Kannabiksen psykoaktiiviset aineet eivät aiheuta minkään aivojen osien hajoamista tai tuhoutumista (Hall & Solowij 1998). Kannabis vaikuttaa elimistössä olevien kannabisreseptorien kautta, toisin kuin esim. alkoholi, joka vaikuttaa suoraan hermosoluihin (ja myös kaikkiin muihin elimistön soluihin) kemiallisesti. Kannabisreseptoreja on ainakin kahta eri tyyppiä, joista toiset (CB1) sijaitsevat aivoissa ja sitovat psykoaktiivisia kannabinoideja ja toiset (CB2), paikantuvat perifeerisiin kudoksiin ja sitovat enemmän ei-psykoaktiivisia kannabinoideja. On totta, että kannabis muuttaa aivokemiaa päihtymyksen ajaksi, mutta tuo muutos ei ole tuhoava vaan palautuu normaaliksi päihtymyksen jälkeen.

    MYYTTI : Kannabis aiheuttaa flashback-ilmiöitä.
    SELITYS : Ihminen saattaa kokea jonkin asian selvinpäin erikoisena, koska on kiinnittänyt siihen erityistä huomiota kannabispäihtyneenä. Ilmiötä voidaan verrata dejavu-ilmiöön, mutta todellista flashback-efektiä ei ole olemassa.

    MYYTTI : Kannabis aiheuttaa väkivaltaisuutta.
    SELITYS : Tutkimukset kumoavat tämän väitteen (Abel 1977). On mahdollista että, joku yksilö on kannabispäihtyneenä väkivaltainen, mutta tämä on yksilön ominaisuus - ei kannabiksen.

    MYYTTI : Kannabis varastoituu kehon rasvakudoksiin ja vaikuttaa kuukausienkin kuluttua.
    SELITYS : Myytti on totta siltä osin, että kannabiksen rasvaliukoiset hajoamistuotteet (metaboliitit) varastoituvat kehoon. Tässä suhteessa kannabista voidaan verrata esimerkiksi rasvaliukoiseen D-vitamiiniin; rasvakudoksiin varastoituneet metaboliitit muuttuvat vähitellen vesiliukoisemmiksi ja poistuvat elimistöstä. Rasvakudoksesta vapautuvat psykoaktiiviset aineet esiintyvät niin pieninä pitoisuuksina, ettei niiden vaikutusta ihmiseen ole voitu mitata - psykoaktiivisesti vaikuttavat määrät kannabisyhdisteitä näkyisivät tehdyissä tutkimuksissa.

    MYYTTI : Kannabiksen kerta-annos vaikuttaa jopa viikkoja.
    SELITYS : Kannabispäihtymyksen kesto riippuu annoksesta ja nautintatavasta; poltettuna kannabis vaikuttaa tyypillisesti 1-4 tuntia, syötynä vaikutukset voivat kestää pidempäänkin. Kannabiksen vaikuttavat ainesosat - THC ja CDB - kuitenkin hajoavat tai varastoituvat kehon rasvaan varsin nopeasti. Kannabiksen hajoamistuotteet eivät ole psykoaktiivisia, ja kuten edellisessä myytissä todettiin, ei rasvaan varastoitunut psykoaktiivinen aine vaikuta. Myytti on syntynyt siitä, että kannabiksen hajoamistuotteet voidaan testata vielä viikkojenkin jälkeen, vaikka varsinainen päihtymys on kadonnut aikapäivää sitten.

    MYYTTI : Kannabiksen käyttäminen johtaa muiden huumeiden käyttöön.
    SELITYS : Kannabiksen fyysisistä tai henkisistä vaikutuksista mikään ei johda toisten huumeiden kokeilemiseen. Sen sijaan yksilön omat motiivit saattavat saada pontta kannabiksen kokeilemisesta. Suurin ongelma on siinä, että kannabis on laitonta. Huumekauppiaalle on kannattavampaa tyrkyttää muita aineita kuin kannabista, sillä kannabiksen riippuvuuspotentiaali on alhainen, mutta esimerkiksi heroiinin riippuvuuspotentiaali on hyvin korkea. Nämä ongelmat ovat sosiaalisia ja lainsäädännöllisiä, eivätkä ne aiheudu kannabiksen vaikutuksista. Ongelma voitaisiin ainakin osittain ratkaista erottamalla esimerkiksi Hollannin tapaan kannabismarkkinat kovien huumeiden markkinoista.

    MYYTTI : Kannabis on huume.
    SELITYS : Tyypillisesti huumeina pidettyjen aineiden ominaisuuksiksi lasketaan korkea addiktiopotentiaali, kallis hinta, laittomuus, käyttäjien todellisuuspakoisuus ja syrjäytyminen, vahva kytkös ammattirikollisuuteen ja väkivalta, sekä aineesta johtuvat kuolemat ja riippuvaisten tekemät rikokset. Kannabiksen ominaisuuksista "huumeen" kriteerit täyttävät lähinnä laittomuus, ja jossain tapauksissa kytkös ammattirikollisuuteen - nämäkin ovat yksinomaan lainsäädännöllisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi alkoholi täyttää huomattavasti enemmän kohtia "huume-kriteerilistalta" kuin kannabis. Vaikutuksia tarkasteltaessa kannabiksesta olisi parempi puhua päihteenä kuin huumeena.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Lähdeluettelo:

    Abel, E. : The relationship between cannabis and violence: A review. Psychological Bulletin 84 (1977) , 193-211.

    Adams, I. & Martin, B. : Cannabis: Pharmacology and toxicology in animals and humans. Addiction 91 (1996) , 1585-1614.

    English, D. & Hulse, G. : Maternal cannabis use and birth weight: A meta-analysis. Addiction 92 (1997) , 1553- 1560.

    Hall, W. & Solowij, N. : Adverse effects of cannabis. Lancet 352 (1998) , 1611-1616.

    Heishman, S. & Arasteh, K. & Stitzer, M. : Comparative effects of alcohol and marijuana on mood, memory and performance. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 58 (1997) , 93-101.

    Kiianmaa, K. & Hyytiä, P. : Päihteiden vaikutusten neurobiologinen perusta. Teoksessa: Salaspuro, M. & Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim. ) : Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim, 1998.

    Kurzthaler, I. & Hummer, M. & Miller, C. & Sperner- Unterweger, B. & Günther, V. & Wechdorn, H. & Battista, H. -J. & Fleischhacker, W. : Effect of cannabis use on cognitive functions and driving ability. Journal of Clinical Psychiatry 60 (1999) , 395-399.

    Lyketsos, C. & Garrett, E. & Liang, K. -Y. & Anthony, J. : Cannabis use and cognitive decline in persons under 65 years of age. American Journal of Epidemiology 149 (1999) , 794-800.

    Tien, A. & Anthony, J. : Epidemiological analysis of alcohol and drug use as risk factors for psychotic experiences. Journal of Nervous and Mental Disease 178 (1990) , 473-480.

    ----------------------------------------------------------------------------    Terveisin Naapurin äijä
    kannabismyönteinen


  • paavali
   • AntiNarkkari

    Lue kysymys uudelleen. Kyse oli siitä onko kannabiksen käytöstä mitään haittaa. Kyse ei ollut vertailusta tai alkoholin vaarallisuudesta.

    Tämä on juuri sitä propagandaa mitä huumeiden käyttäjät harrastavat. He yrittävät kiinnittää huomion muualle ja jättävät alkuperäisen kysymyksen vailla vastausta.


   • paavali
    AntiNarkkari kirjoitti:

    Lue kysymys uudelleen. Kyse oli siitä onko kannabiksen käytöstä mitään haittaa. Kyse ei ollut vertailusta tai alkoholin vaarallisuudesta.

    Tämä on juuri sitä propagandaa mitä huumeiden käyttäjät harrastavat. He yrittävät kiinnittää huomion muualle ja jättävät alkuperäisen kysymyksen vailla vastausta.

    En ole vielä tunnistanut itseäni hörhöksi, mutta taidan kaappi moinen olla.

    Edellisen viestin oli lähinnä tarkoitus olla vasta-argumentti viestin nimeltä 'Lue tämä' kohtaan "Kannabis ei ole mieto huume".

    Kiitos vielä kerran, että sait minut ulos hörhökaapistani. Ilman sinua en olisi sieltä selvinnyt.


   • AntiNarkkari
    paavali kirjoitti:

    En ole vielä tunnistanut itseäni hörhöksi, mutta taidan kaappi moinen olla.

    Edellisen viestin oli lähinnä tarkoitus olla vasta-argumentti viestin nimeltä 'Lue tämä' kohtaan "Kannabis ei ole mieto huume".

    Kiitos vielä kerran, että sait minut ulos hörhökaapistani. Ilman sinua en olisi sieltä selvinnyt.

    Viestisi oli ketjussa seuraavana heti Iiron kysymyksen jälkeen "Onko kannabiksen käytöstä mitään haittaa?", joten kaikki olettavat sen olevan vastaus Iiron kysymykseen.


   • paavali
    AntiNarkkari kirjoitti:

    Viestisi oli ketjussa seuraavana heti Iiron kysymyksen jälkeen "Onko kannabiksen käytöstä mitään haittaa?", joten kaikki olettavat sen olevan vastaus Iiron kysymykseen.

    Kyseessä oli inhimillinen erehdys.

    Suosittelisin kyllä, että purkaisit patoutuneita tunteitasi jollakin toisella palstalla. Siihen löytyy myös ammattiapua.


   • AntiNarkkari
    paavali kirjoitti:

    Kyseessä oli inhimillinen erehdys.

    Suosittelisin kyllä, että purkaisit patoutuneita tunteitasi jollakin toisella palstalla. Siihen löytyy myös ammattiapua.

    "Suosittelisin kyllä, että purkaisit patoutuneita tunteitasi jollakin toisella palstalla. Siihen
    löytyy myös ammattiapua."

    Ai? Eikö täällä saa keskustella?


   • Narc
    AntiNarkkari kirjoitti:

    "Suosittelisin kyllä, että purkaisit patoutuneita tunteitasi jollakin toisella palstalla. Siihen
    löytyy myös ammattiapua."

    Ai? Eikö täällä saa keskustella?

    Keskustelu ja v*ttuilu on kaksi eri asiaa.

    Paavali tuossa laittoi kysyjälle linkin A-Klinikkasäätiön kannabiksesta ja sen haitoista kertovalle sivulle, joka on yksi Suomen parhaita ja asiallisimpia.

    OK, linkki oli myös alkoholi- ja tupakkainfoon, mutta vähensikö se jotensakkin Kokototuuden informaation arvoa?


  • Make

   KANNABIS JA PSYKOMOTORIIKKA
   – kannabis on vaaraksi liikenteessä

   Kaakkois-Suomen työterveyslääkärilehdessä 6.3.2004 päihdelääkäri Juha Kemppinen toteaa kannabiksen vaarallisuudesta liikenteessä mm.

   Kansainväliset tieteelliset lehdet keskustelevat kannabiksen käytöstä vaikeiden sairauksien hoidossa. Näistä kirjoituksista monet päätyvät johtopäätökseen, että kannabiksen käyttö tulisi sallia kaikille.


   Kannabis ei ole mieto huume

   Yleisesti julkisuudessa on hellitty käsitystä, että kannabis ja sen vaikuttavin aine, Delta-9-tetrahydrokannabinoidi (THC) vaikuttaisi ihmiseen vain vähän tai ei ollenkaan. Jo yhden poltetun kannabissavukkeen jälkeinen THCn metabolia näkyy ihmiselimistössä 6 viikon ajan.

   On selvää näyttöä, että varhain aloitettu kannabiksen käyttö (alle 17-vuotiaana) johtaa aivojen harmaan aineen vähenemiseen ja valkean aineen lisääntymiseen ja siten aivojen rakenteen pysyviin muutoksiin (W. Wilson et al, 2002, Brain Morphological Changes and Early Marihuana Use).

   Kannabiksen käyttö heikentää lyhytaikaismuistia, uuden oppimista ja ylläpidettyä tarkkaavaisuutta (B. Phariss, 2003, Psychological and Psychiatric consequences of Cannabis).

   Kannabiskokeilujen jatkamiseen vaikuttavat eniten kannabiksen farmakologiset ominaisuudet – ei sosiaalipsykologia eikä ns. onneton lapsuus (L. Bailey, 1992, Predicting Continued Use of Marihuana Among Adolescents).


   Vaikutukset psykomotoriseen suorituskykyyn – esimerkkinä lentäjät

   Tutkittiin kolmella koejärjestelyllä ammattilentäjien taitoa laskeutua lentokonesimulaattorilla, joka pyrki matkimaan luonnollisia olosuhteita (v.O. Leirer, Marihuana Carry-Over Effects on Psychomotor Performance, 1993).
   Ensimmäisessä koejärjestelyssä 5/8 lentäjistä ei päässyt kohtuullisen sosiaalisen (10 – 20 mg THC) annoksen jälkeen ilman huumaavia aineita tehdylle suoritustasolle 24 tuntia marihuanan polttamisen jälkeen, vaikka itse arvioivat suoriutuneensa normaalisti (Yesavage et al, 1985).

   Toisessa kokeessa oli yhdeksän pilottia, jotka joutuivat lentämään erilaisessa säässä (tyyni ja kohtalaisen turbulentti sää). Tutkijat päättelivät, että epätavallisissa olosuhteissa tai huomiota vaativassa äkkitilanteessa marihuanan polttaminen aiheuttaa lisääntyneen turvallisuusriskin vielä 24 tunnin jälkeenkin (monimutkainen tarkkaavaisuuden jakamistilanne eli sustained divided attention).

   Kolmannessa kokeessa pilottien tuli ohjatessaan keskustella samanaikaisesti lennonjohdon kanssa. Tämä koe paljasti, että suoritukset huononivat tilastollisesti merkitsevästi jo 15 minuutin kuluttua ja vielä 24 tunnin kuluttua thc-savukkeen nauttimisesta. Psykomotorista huonontumista ei havaittu enää 48 tunnin jälkeen. Mainittakoon vielä, että ammattipilotit itse uskoivat toimineensa hyvin 24 tunnin kohdallakin.


   Kannabis lisää onnettomuusriskiä

   U.S. National Transportation Safety Board (2/1999) tutki 182 onnettomuutta, joissa oli osallisena 86 rekka-autoa. Onnettomuuksissa kuoli 210 ihmistä. Kolmasosalla uhreista tavattiin joko alkoholia tai muita päihteitä seuraavassa järjestyksessä: Marihuana 12,8 %, Alkoholi 12,5 % ja Kokaiini 8,5 %
   C. Söderström et al (1988) tutkivat 1023 traumauhria (moottoriajoneuvoja ei-moottoriajoneuvo-onnettomuuksia). Marihuanaa löydettiin 34.7 %:ssa ja alkoholia 33,5 %:ssa tapauksia. Kannabiksen käyttö yleistyessään – puhumattakaan siitä, että kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisiin – lisäisi liikenneonnettomuusriskiä merkittävästi.

   Päihtymiskäyttäytyminen ei oikeuta väittämään päihteiden käyttöä pelkästään yksityisasiaksi, koska päihteiden käyttö yleisesti ja huumeiden käyttö erityisesti koskettaa vakavasti muitakin kuin käyttäjää itseään.

   Lähteenä on Juha Kemppisen (päihdelääkäri, LL, YTM, Imatran päihdeklinikka) Kaakkois-Suomen työterveyslääkärilehdessä 6.3.2004 julkaisema artikkeli josta edellä olevat tekstit ovat suoria lainauksia.

   • Ganja

    Jaa että se on vaaraksi liikenteessä? Copy & Pastekin toimii näköjään, kun omaa kantaa sinulla ei ole. Sano päihdyttävä aine joka ei ole vaaraksi liikenteessä? Ei sitä kannabista ole sen takia laillistettava että sitä saataisiin autossa poltella ja alkoholikin aiheuttaa enemmän onnettomuuksia kuin kannabis.

    Tuolta löytyy tietoa kannabiksesta
    http://www.kokototuus.com


  • Y.B

   Riippuu seuraavista seikoista:

   1) Minkälainen ihminen käyttää (nuori/aikuinen, mille psyyken sairauksille altis jne.)

   2) Kuinka suuria annoksia käyttää

   3) Kuinka usein käyttää

   Kannabis voi laukaista ahdistuneisuushäiriön tai masennuksen, erityisesti suurina annoksina. Psykoosille tai skitsofrenialle alttiilla ihmisillä saattaa rankka käyttö laukaista psykoosin tai skitsofrenian.

   Jos puhutaan yleisellä tasolla, on suurin osa kannabiksen aikuisista käyttäjistä kohtuukäyttäjiä, joille polttelu ei tuota suurempia haittoja.

  • Eräsmies

   tieteellisesti pätevää näyttöä siitä että kannabiksen käyttö aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja.

   Teorioita sen sijaan on runsaasti. Uskottavin haittateoria liittyy aineen nauttimiseen polttamalla, raskaassa ongelmakäytössä voi keuhkoihin hengitetty tervamäärä aiheuttaa hengityselinten sairauksia.

   Käytönaikaisista haitoista suurin lienee tilapäinen lähimuistin heikentyminen ja aineen vaikutus monimutkaisiin, tarkkuutta vaativiin tehtäviin kuten esim. autonkuljettamiseen.

   Käytönaikaiset muistiin ym. kykyihin kohdistuvat vaikutukset katoavat jo kuukauden sisällä käytön lopettamisesta, kannabis ei aiheuta pysyviä aivovaurioita kuten kovat aineet (kokaiini, amfetamiini sen johdannaiset, alkoholi).

   Kannabispäihtymys alentaa toimintakykyä samoin kuin 0,7-1 promillen alkoholipäihtymys mutta liikenteessä kannabiksen käyttäjä tutkimusten mukaan tiedostaa alentuneen suorituskykynsä ja kompensoi sitä alennetulla ajonopeudella, päin vastoin kuin alkoholista päihtynyt.

   Suurimpana haittana on vielä toistaiseksi aineen juridinen asema.

   • Jussi

    "Ei ole tieteellisesti pätevää näyttöä siitä että kannabiksen käyttö aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja."

    Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?

    Kuten tuossa oli sanottu, huumeiden vaaroja vähätellään.


   • teukkatee
    Jussi kirjoitti:

    "Ei ole tieteellisesti pätevää näyttöä siitä että kannabiksen käyttö aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja."

    Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?

    Kuten tuossa oli sanottu, huumeiden vaaroja vähätellään.

    Ei ole myöskään tieteellisesti todettu, että aspiriini vaikuttaisi psykomotisten toimintojen heikkenemiseen.

    Itse kuitenkin olen eri mieltä ja siksi yhdistyksemme "aspirinia vastaan hinnalla millä hyvänsä ry" onkin aloittanut toimet jotta aspiriini saataisiin pois apteekeista.

    ASPIRIINI ON HUUMETTA!


   • Eräsmies
    teukkatee kirjoitti:

    Ei ole myöskään tieteellisesti todettu, että aspiriini vaikuttaisi psykomotisten toimintojen heikkenemiseen.

    Itse kuitenkin olen eri mieltä ja siksi yhdistyksemme "aspirinia vastaan hinnalla millä hyvänsä ry" onkin aloittanut toimet jotta aspiriini saataisiin pois apteekeista.

    ASPIRIINI ON HUUMETTA!

    ei ole psykotrooppisia vaikutuksia mutta se tappaa yli 10 000 ihmistä vuosittain sisäisiin verenvuotoihin, se on ihmiskunnan historiassa eniten kuolemantapauksia aiheuttanut lääkeaine.


   • Eräsmies
    Jussi kirjoitti:

    "Ei ole tieteellisesti pätevää näyttöä siitä että kannabiksen käyttö aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja."

    Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?

    Kuten tuossa oli sanottu, huumeiden vaaroja vähätellään.

    esim. tutkittaessa yli 10 marisätkää yli 30 vuoden ajan käyttäneitä 28 vuorokautta käytön lopettamisen jälkeen, ei muistiin ym. henkisiin kykyihin liittyvissä tuloksissa ollut tilastollisesti merkittävää eroa verrokkiryhmään.

    Myös hengityselinten syöpäesiintyvyyttä on tutkittu, eikä ole löytynyt todistusaineistoa joka kertoisi ko. syöpälajien korreloivan kannabiksen käyttöön.

    Kannabiksen väitettyjä haittoja on tutkittu monessa eri suhteessa mutta tieteellisesti pätevää näyttöä niistä ei ole saatu.


   • Jonne K.
    Jussi kirjoitti:

    "Ei ole tieteellisesti pätevää näyttöä siitä että kannabiksen käyttö aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja."

    Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?

    Kuten tuossa oli sanottu, huumeiden vaaroja vähätellään.

    Mielestäni minkä tahansa aineen haittavaikutusten toteennäyttäminen kuuluu sille, joka ainetta vastustaa.

    Lainaus:
    "Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?"

    Jos olet sitä mieltä, että kannabis AIHEUTTAA terveelle aikuiselle pitkäaikaisia terveyshaittoja, niin eihän sinun tarvitse, kuin todistaa väitteesi.

    Lain edessä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
    Todistamisvastuu on aina syyttäjällä.
    AINA!

    On otettu esiin skitsofrenia, psykoosit yms.
    Näihin ON TODISTETTU että kannabis ei ole se syyllinen, vaan tuonut piilevät oireet esiin.
    Psykooseja ilmenee äärimmäisen harvoin ja useimmiten aina ongelmakäyttäjillä.

    Minusta olisi hienoa nähdä keskustelu kohtuukäyttäjien kannalta.
    En itsekään puhu alkoholista puistospurguja ottaen esiin keskusteluissa.
    Enkä myöskään kannabiksesta monipäihderiippuvuusongelmaisia päivittäiskäyttäjiä käyttäen esimerkkeinä.

    Kannabiksen käyttö ja kotikasvatus tulisi saattaa samalle viivalle kotiviinin kanssa.

    Molempia saisi harrastaa täysi-ikäisenä, ei saa myydä, ei saa jalostaa vahvemmaksi tuotteeksi yms.


   • Jussi
    Jonne K. kirjoitti:

    Mielestäni minkä tahansa aineen haittavaikutusten toteennäyttäminen kuuluu sille, joka ainetta vastustaa.

    Lainaus:
    "Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?"

    Jos olet sitä mieltä, että kannabis AIHEUTTAA terveelle aikuiselle pitkäaikaisia terveyshaittoja, niin eihän sinun tarvitse, kuin todistaa väitteesi.

    Lain edessä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
    Todistamisvastuu on aina syyttäjällä.
    AINA!

    On otettu esiin skitsofrenia, psykoosit yms.
    Näihin ON TODISTETTU että kannabis ei ole se syyllinen, vaan tuonut piilevät oireet esiin.
    Psykooseja ilmenee äärimmäisen harvoin ja useimmiten aina ongelmakäyttäjillä.

    Minusta olisi hienoa nähdä keskustelu kohtuukäyttäjien kannalta.
    En itsekään puhu alkoholista puistospurguja ottaen esiin keskusteluissa.
    Enkä myöskään kannabiksesta monipäihderiippuvuusongelmaisia päivittäiskäyttäjiä käyttäen esimerkkeinä.

    Kannabiksen käyttö ja kotikasvatus tulisi saattaa samalle viivalle kotiviinin kanssa.

    Molempia saisi harrastaa täysi-ikäisenä, ei saa myydä, ei saa jalostaa vahvemmaksi tuotteeksi yms.

    Lue tuo Maken lähettämä juttu "KANNABIS ON ERITTÄIN HAITALLISTA".


   • AntiNarkkari
    Jonne K. kirjoitti:

    Mielestäni minkä tahansa aineen haittavaikutusten toteennäyttäminen kuuluu sille, joka ainetta vastustaa.

    Lainaus:
    "Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?"

    Jos olet sitä mieltä, että kannabis AIHEUTTAA terveelle aikuiselle pitkäaikaisia terveyshaittoja, niin eihän sinun tarvitse, kuin todistaa väitteesi.

    Lain edessä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
    Todistamisvastuu on aina syyttäjällä.
    AINA!

    On otettu esiin skitsofrenia, psykoosit yms.
    Näihin ON TODISTETTU että kannabis ei ole se syyllinen, vaan tuonut piilevät oireet esiin.
    Psykooseja ilmenee äärimmäisen harvoin ja useimmiten aina ongelmakäyttäjillä.

    Minusta olisi hienoa nähdä keskustelu kohtuukäyttäjien kannalta.
    En itsekään puhu alkoholista puistospurguja ottaen esiin keskusteluissa.
    Enkä myöskään kannabiksesta monipäihderiippuvuusongelmaisia päivittäiskäyttäjiä käyttäen esimerkkeinä.

    Kannabiksen käyttö ja kotikasvatus tulisi saattaa samalle viivalle kotiviinin kanssa.

    Molempia saisi harrastaa täysi-ikäisenä, ei saa myydä, ei saa jalostaa vahvemmaksi tuotteeksi yms.

    Miksi luulet lääketehtaiden testaavan lääkkeitä? Kyllä aineet on ENSIN todettava vaarattomiksi!

    "Lain edessä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
    Todistamisvastuu on aina syyttäjällä.
    AINA"
    - Ja tämä ei pidä paikkaansa ainakaan verorikosten kohdalla. Mätkyt tulee ensin ja sitten pitää todistaa syyttömyytensä. Vai..?


   • Y.B
    AntiNarkkari kirjoitti:

    Miksi luulet lääketehtaiden testaavan lääkkeitä? Kyllä aineet on ENSIN todettava vaarattomiksi!

    "Lain edessä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
    Todistamisvastuu on aina syyttäjällä.
    AINA"
    - Ja tämä ei pidä paikkaansa ainakaan verorikosten kohdalla. Mätkyt tulee ensin ja sitten pitää todistaa syyttömyytensä. Vai..?

    "Miksi luulet lääketehtaiden testaavan lääkkeitä? Kyllä aineet on ENSIN todettava vaarattomiksi!"

    Näytäpä minulle täysin vaaraton lääke tai päihde, olisin hyvin kiinostunut näkemään.


   • paavali
    AntiNarkkari kirjoitti:

    Miksi luulet lääketehtaiden testaavan lääkkeitä? Kyllä aineet on ENSIN todettava vaarattomiksi!

    "Lain edessä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan.
    Todistamisvastuu on aina syyttäjällä.
    AINA"
    - Ja tämä ei pidä paikkaansa ainakaan verorikosten kohdalla. Mätkyt tulee ensin ja sitten pitää todistaa syyttömyytensä. Vai..?

    Niissä "vaarattomissa" lääkkeissä on yleensä aika pitkä lista 'mahdollisista sivuoireista', eli ne eivät täysin vaarattomia ole.

    Tietysti monet allergia ym ns. tavalliset, reseptittömät, lääkkeet ovat melko turvallisia. Kuitenkin monilla psyykelääkkeillä saattaa olla vakavimpiakin sivuvaikutuksia.


   • Ernesto Balsalm
    paavali kirjoitti:

    Niissä "vaarattomissa" lääkkeissä on yleensä aika pitkä lista 'mahdollisista sivuoireista', eli ne eivät täysin vaarattomia ole.

    Tietysti monet allergia ym ns. tavalliset, reseptittömät, lääkkeet ovat melko turvallisia. Kuitenkin monilla psyykelääkkeillä saattaa olla vakavimpiakin sivuvaikutuksia.

    "Niissä "vaarattomissa" lääkkeissä on yleensä aika pitkä lista 'mahdollisista sivuoireista', eli ne eivät täysin vaarattomia ole."

    Tuokin sivuoireet ovat hyvin suhteellisia. Niin ja ylipäätänsä tuo lääkkeiden testaaminen. Erään uuden sydänlääkkeen tutkimukseen pääsin tutustumaan. Tiedettiin entuudestaan, että vanha sydänlääke aiheuttaa vähän sivuoireita vähäisillä annostuksilla ja annostusta nostettaessa sivuoireiden määrä kasvaa. Tiedettiin, että uusi lääke aiheuttaa aika pitkälle aina samat sivuoireet annostuksen koosta huolimatta. Tutkimus ajettiin läpi niin korkeilla annoksilla, että 90% sydänpotilaista ei edes olisi tarvinnut näin korkeata lääkitystä. Ainoastaan ja vain sen takia, että saatiin uusi lääke näyttämään haittavaikuttomammalta ja hyvä syy alkaa markkinoimaan uutta ja korvaamaan vanhaa. Oli uudessa lääkkeessä kyllä myös muutamia parannuksia määrätyllä sektorilla mutta ne eivät olleet niin suuria, että olisivat pelkästään riittäneet lääkkeen markkinointiin. Eli siis näin meillä suomessa tutkitaan lääkkeiden turvallisuutta.


   • Potilas
    paavali kirjoitti:

    Niissä "vaarattomissa" lääkkeissä on yleensä aika pitkä lista 'mahdollisista sivuoireista', eli ne eivät täysin vaarattomia ole.

    Tietysti monet allergia ym ns. tavalliset, reseptittömät, lääkkeet ovat melko turvallisia. Kuitenkin monilla psyykelääkkeillä saattaa olla vakavimpiakin sivuvaikutuksia.

    Vilkaiseppa ihan vaikka piruuttas esim. tulehduskipulääkkeiden sivuvaikutus luetteloa.

    Siinä voi lukiessa tulla mieleen et kantsiiko tuota lääkettä ottaa, mutta kannattasko hivenen miettiä et ne sivuvaikutukset saattavat ilmetä ns. yks miljoonasta logiikalla.

    Onko se mielestäsi suurempi haitta, jos tulee vaikka sivuvaikutuksena hikoilua,päänsärkyä tai vastaavaa.

    Kun kuolisit vaikka sydänpussintulehdukseen sen takia et jätit LÄÄKKEEN ottamatta?


   • Narc
    Jussi kirjoitti:

    "Ei ole tieteellisesti pätevää näyttöä siitä että kannabiksen käyttö aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja."

    Onko olemassa tieteellisesti pätevää näyttöä siitä, että kannabis EI aiheuttaisi terveelle aikuiselle mitään pitkäaikaisia terveyshaittoja?

    Kuten tuossa oli sanottu, huumeiden vaaroja vähätellään.

    Tällaista näyttöä on sekä kokemuksen mukana tullutta (6000v kirjoitettua historiaa) että länsimaisen tieteellisen tutkimuksen ehdoilla hankittua. Pääsääntöisesti mitä uudempi tutkimus, sitä enemmän vahvistusta se antaa sille väitteelle, että edes pitkäaikaiskäyttö ei terveelle aikuiselle aiheuta vakavaa haittaa.

    Tämänhetkisen tiedon mukaan vuosien ajan jatkunut runsas käyttö (5 - 20 jointtia päivässä) aiheuttaa jonkin verran haittaa kognitiivisille funktioille, mutta haitta on niin vähäinen, että sen käytännön vaikutus on olematon.

    Näin vähättelee kannabiksen vaaroja UCSD:n professori Igor Grantin johtama tutkimusryhmä kesällä 2003 julkaisemassaan raportissa. Tämä kuuluu laajempaan tutkimukseen, jolla tarkastellaan kannabiksen mahdollisuuksia lääketieteessä. Tämä on viimeisin tutkimussuuntaus, ja se tarkoittaa, että kannabistutkimusta tehdään huomattavasti tiukemmin kuin vielä 20 vuotta sitten - nykyisen tutkimuksen on täytettävä lääketutkimuksen tiukat vaatimukset.

    "Pitkäaikaiskäytöllä lienee lieviä vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin, joskin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia."

    http://www.kokototuus.com/faktat/kannabis_iso.html

    Tuossa on A-Klinikkasäätiön kannabisinfon ydin. Loppu sivulla oleva pitkäaikaishaitta koskee käyttöä raskauden aikana (ei koske esim. minua) ja haittoja, jotka ovat yhteisiä kaikille polttamalla käytetyille päihteille (jotka on helppo kiertää esim. vaporisaattorin avulla).

    Tässä jo kysyttiin ja minä kysyn uudelleen... missä on se tieteellisesti pätevä näyttö siitä, että pitkäaikaisia terveyshaittoja tulisi? Mielellään


   • Sivustaseuraaja
    Potilas kirjoitti:

    Vilkaiseppa ihan vaikka piruuttas esim. tulehduskipulääkkeiden sivuvaikutus luetteloa.

    Siinä voi lukiessa tulla mieleen et kantsiiko tuota lääkettä ottaa, mutta kannattasko hivenen miettiä et ne sivuvaikutukset saattavat ilmetä ns. yks miljoonasta logiikalla.

    Onko se mielestäsi suurempi haitta, jos tulee vaikka sivuvaikutuksena hikoilua,päänsärkyä tai vastaavaa.

    Kun kuolisit vaikka sydänpussintulehdukseen sen takia et jätit LÄÄKKEEN ottamatta?

    No eihän narkkari toisen narkkarin jalkaa pure ;9


   • Narc
    Ernesto Balsalm kirjoitti:

    "Niissä "vaarattomissa" lääkkeissä on yleensä aika pitkä lista 'mahdollisista sivuoireista', eli ne eivät täysin vaarattomia ole."

    Tuokin sivuoireet ovat hyvin suhteellisia. Niin ja ylipäätänsä tuo lääkkeiden testaaminen. Erään uuden sydänlääkkeen tutkimukseen pääsin tutustumaan. Tiedettiin entuudestaan, että vanha sydänlääke aiheuttaa vähän sivuoireita vähäisillä annostuksilla ja annostusta nostettaessa sivuoireiden määrä kasvaa. Tiedettiin, että uusi lääke aiheuttaa aika pitkälle aina samat sivuoireet annostuksen koosta huolimatta. Tutkimus ajettiin läpi niin korkeilla annoksilla, että 90% sydänpotilaista ei edes olisi tarvinnut näin korkeata lääkitystä. Ainoastaan ja vain sen takia, että saatiin uusi lääke näyttämään haittavaikuttomammalta ja hyvä syy alkaa markkinoimaan uutta ja korvaamaan vanhaa. Oli uudessa lääkkeessä kyllä myös muutamia parannuksia määrätyllä sektorilla mutta ne eivät olleet niin suuria, että olisivat pelkästään riittäneet lääkkeen markkinointiin. Eli siis näin meillä suomessa tutkitaan lääkkeiden turvallisuutta.

    Et olis kertonut... minä kun olen yrittänyt kääntää ignoramusten päitä sillä, että uusi kannabistutkimus tehdään lääkeainetutkimuksen vaatimusten mukaisesti :-D


   • Narcanti
    Narc kirjoitti:

    Tällaista näyttöä on sekä kokemuksen mukana tullutta (6000v kirjoitettua historiaa) että länsimaisen tieteellisen tutkimuksen ehdoilla hankittua. Pääsääntöisesti mitä uudempi tutkimus, sitä enemmän vahvistusta se antaa sille väitteelle, että edes pitkäaikaiskäyttö ei terveelle aikuiselle aiheuta vakavaa haittaa.

    Tämänhetkisen tiedon mukaan vuosien ajan jatkunut runsas käyttö (5 - 20 jointtia päivässä) aiheuttaa jonkin verran haittaa kognitiivisille funktioille, mutta haitta on niin vähäinen, että sen käytännön vaikutus on olematon.

    Näin vähättelee kannabiksen vaaroja UCSD:n professori Igor Grantin johtama tutkimusryhmä kesällä 2003 julkaisemassaan raportissa. Tämä kuuluu laajempaan tutkimukseen, jolla tarkastellaan kannabiksen mahdollisuuksia lääketieteessä. Tämä on viimeisin tutkimussuuntaus, ja se tarkoittaa, että kannabistutkimusta tehdään huomattavasti tiukemmin kuin vielä 20 vuotta sitten - nykyisen tutkimuksen on täytettävä lääketutkimuksen tiukat vaatimukset.

    "Pitkäaikaiskäytöllä lienee lieviä vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin, joskin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia."

    http://www.kokototuus.com/faktat/kannabis_iso.html

    Tuossa on A-Klinikkasäätiön kannabisinfon ydin. Loppu sivulla oleva pitkäaikaishaitta koskee käyttöä raskauden aikana (ei koske esim. minua) ja haittoja, jotka ovat yhteisiä kaikille polttamalla käytetyille päihteille (jotka on helppo kiertää esim. vaporisaattorin avulla).

    Tässä jo kysyttiin ja minä kysyn uudelleen... missä on se tieteellisesti pätevä näyttö siitä, että pitkäaikaisia terveyshaittoja tulisi? Mielellään

    Hajamieliseksi,ei pysty olemaan "luottamustehtävis
    sä"Esim.Luottamusmies..raukeus..ei muista mistä ei
    len porukalla puhuttiin..¨"onneksi tämä ei aiheuta
    aikuiselle vakavaa haittaa.."


   • Narc
    Narcanti kirjoitti:

    Hajamieliseksi,ei pysty olemaan "luottamustehtävis
    sä"Esim.Luottamusmies..raukeus..ei muista mistä ei
    len porukalla puhuttiin..¨"onneksi tämä ei aiheuta
    aikuiselle vakavaa haittaa.."

    Kaveri joka käyttää pitkään aamusta iltaan on käyttöjakson aikana varmasti hajamielinen - kokemusta on. Pitempiaikaisista vaikutuksista kertoo Heinälä Duodecimissä 114 v. 1998:

    "Tähän mennessä tehty tieteellinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että kannabiksen haitallisia terveysvaikutuksia on tarkoitushakuisesti liioiteltu, ja kannabinoideilla voi jopa olla tärkeitä hoidollisia vaikutuksia. Valtaosalle kannabiksen käyttäjistä ei aiheudu todettavaa fyysistä tai psyykkistä haittaa edes pitkäaikaiskäytössä (Lancet 1995)."

    Samaan tulokseen päätyi USCD:n tutkijaryhmä kesäkuussa 2003. Ryhmän vastaava, prof Igor Grant totesi yllättyneensä tuloksesta, koska tutkimuksille asetetut painotukset aiheuttavat sen, että haittavaikutusten pitäisi tulla korostetusti esiin.


  • jeso

   kannabiksen polttelua. Kannabis masensi ja passivoitti mut hyvin nopeasti käytön aloituksen jälkeen. En jaksanu tehdä mitään saati keskittyä mihinkään. Käytön edetessä mua alko kyllästyttään selvinpäin olo ja aloin poltteleen useemmin. Seksikään ei tuntunu selvinpäin enää oikeestaan miltään. Lopulta aloin pärähteleen polttelusta ja polttelukin alko kyllästyttään joten lopetin.
   Tänäpäivänä taistelen kannabiksen laukaisemaa paniikkihäiriötä vastaan ja toivon parantuvani joku päivä. Tämä on vain omakohtainen kokemukseni asiasta. En suosittele. Huumeet vaikuttaa mielenterveyteen niin paljon!

   • Eräsmies

    juttuja, siksi ei koskaan kannata suositella käyttöä tai käyttämättä jättämistä kenellekään.

    Kannabiksen vaikutuksesta masennukseen on olemassa täysin vastakkaisia käsityksiä, itse koet sen aiheuttaneen masennusta, minä taas pääsin eroon masennuksesta sen avulla.

    Käytin 70-luvulla päivittäin grammatolkulla aamusta iltaan, jopa vuosia putkeen ilman että olisi esiintynyt masennusta, ahdistusta, paniikkeja tai minkäänlaisia vieroitusoireita käyttöjaksojen välissä.

    80-luvun puolivälissä käyttö oli vähentynyt muutamaan kertaan kuukaudessa ja annostus oli pudonnut minimaaliseksi ja samaan aikaan minulle puhkesi vuosia kestävä masennus, ahdistus ja paniikkioireet.

    Kaikki nuo oireet katosivat kun ryhdyin yrittäjäksi innovatiivisella alalla ja katkaisin toimimattoman ihmissuhteen.

    Tuon jälkeen kannabis ei aiheuttanut minkäänlaisia ei-toivottuja reaktioita.

    Mielialahäiriöiden taustalla on aina jokin elämäntilanteeseen liittyvä tekijä, kannabista voi käyttää avuksi näiden häiriöiden kartoittamiseksi jolloin ne ovat käsiteltävisssä terapeuttisesti.

    Huomasin että erittäin pienet annokset eivät laukaisseet paniikkeja ja kun nostin annosta, paniikit kohdentuivat tiettyihin asioihin elämässäni ja käytinkin ainetta terapeuttisen itsetutkiskelun apuvälineenä.

    Tämä menetelmä ei kuitenkaan kaiketi sovellu heikkoluonteisille ihmisille joiden itsetuntemus on huono.

    Kaikenkaikkiaan voi kuitenkin todeta että kannabis ei sovi kaikille, kuten ei myöskään alkoholi, (sen voi jokainen todeta minkä tahansa taajaman keskustassa viikonloppuiltaisin.)

    Hyvin monelle kannabis toisaalta antaa viihdekäyttöön sopivan, haittavaikutuksiltaan ja tuottamansa päihtymystilan suhteen alkoholia huomattavasti kevyemmän vaihtoehdon.

    Myös kannabiksen lääkinnällinen käyttöalue on varsin laaja-alainen ja sen hoitovaste/sivuvaikutussuhde päihittää hyvin monta synteettistä valmistetta mennen, tullen.

    Ongelmakäytössä kannabis on aina parempi vaihtoehto kuin alkoholi, lääkeaineet tai klassiset, kovat aineet. Jos olisin itse paennut ongelmiani nuorena esim. viinaan, en istuisi tässä kirjoittamassa tänään.

    Ongelmien ratkaisu on toki parempi vaihtoehto kuin niiden pakeneminen päihtymykseen.

    Ongelmanratkaisun ongelmana vain on se, että jos yrität ratkaista ongelmiasi mielenterveyspalvelujen avulla, olet hyvin pian psyykenlääkkeiden ongelmakäyttäjä ja niiden haittavaikutukset ja vieroitusoireet ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna mihin tahansa laittomaan, klassiseen huumausaineeseen.


   • Y.B
    Eräsmies kirjoitti:

    juttuja, siksi ei koskaan kannata suositella käyttöä tai käyttämättä jättämistä kenellekään.

    Kannabiksen vaikutuksesta masennukseen on olemassa täysin vastakkaisia käsityksiä, itse koet sen aiheuttaneen masennusta, minä taas pääsin eroon masennuksesta sen avulla.

    Käytin 70-luvulla päivittäin grammatolkulla aamusta iltaan, jopa vuosia putkeen ilman että olisi esiintynyt masennusta, ahdistusta, paniikkeja tai minkäänlaisia vieroitusoireita käyttöjaksojen välissä.

    80-luvun puolivälissä käyttö oli vähentynyt muutamaan kertaan kuukaudessa ja annostus oli pudonnut minimaaliseksi ja samaan aikaan minulle puhkesi vuosia kestävä masennus, ahdistus ja paniikkioireet.

    Kaikki nuo oireet katosivat kun ryhdyin yrittäjäksi innovatiivisella alalla ja katkaisin toimimattoman ihmissuhteen.

    Tuon jälkeen kannabis ei aiheuttanut minkäänlaisia ei-toivottuja reaktioita.

    Mielialahäiriöiden taustalla on aina jokin elämäntilanteeseen liittyvä tekijä, kannabista voi käyttää avuksi näiden häiriöiden kartoittamiseksi jolloin ne ovat käsiteltävisssä terapeuttisesti.

    Huomasin että erittäin pienet annokset eivät laukaisseet paniikkeja ja kun nostin annosta, paniikit kohdentuivat tiettyihin asioihin elämässäni ja käytinkin ainetta terapeuttisen itsetutkiskelun apuvälineenä.

    Tämä menetelmä ei kuitenkaan kaiketi sovellu heikkoluonteisille ihmisille joiden itsetuntemus on huono.

    Kaikenkaikkiaan voi kuitenkin todeta että kannabis ei sovi kaikille, kuten ei myöskään alkoholi, (sen voi jokainen todeta minkä tahansa taajaman keskustassa viikonloppuiltaisin.)

    Hyvin monelle kannabis toisaalta antaa viihdekäyttöön sopivan, haittavaikutuksiltaan ja tuottamansa päihtymystilan suhteen alkoholia huomattavasti kevyemmän vaihtoehdon.

    Myös kannabiksen lääkinnällinen käyttöalue on varsin laaja-alainen ja sen hoitovaste/sivuvaikutussuhde päihittää hyvin monta synteettistä valmistetta mennen, tullen.

    Ongelmakäytössä kannabis on aina parempi vaihtoehto kuin alkoholi, lääkeaineet tai klassiset, kovat aineet. Jos olisin itse paennut ongelmiani nuorena esim. viinaan, en istuisi tässä kirjoittamassa tänään.

    Ongelmien ratkaisu on toki parempi vaihtoehto kuin niiden pakeneminen päihtymykseen.

    Ongelmanratkaisun ongelmana vain on se, että jos yrität ratkaista ongelmiasi mielenterveyspalvelujen avulla, olet hyvin pian psyykenlääkkeiden ongelmakäyttäjä ja niiden haittavaikutukset ja vieroitusoireet ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna mihin tahansa laittomaan, klassiseen huumausaineeseen.

    "Yksilöllisiä juttuja, siksi ei koskaan kannata suositella käyttöä tai käyttämättä jättämistä kenellekään."

    Tuosta olen täysin samaa mieltä.

    "Mielialahäiriöiden taustalla on aina jokin elämäntilanteeseen liittyvä tekijä"

    Tuosta olen eri mieltä, usein syy löytyy ihmisen historiasta, joka ulottuu sikiöaikaan asti.

    "Huomasin että erittäin pienet annokset eivät laukaisseet paniikkeja ja kun nostin annosta, paniikit kohdentuivat tiettyihin asioihin elämässäni ja käytinkin ainetta terapeuttisen itsetutkiskelun apuvälineenä.

    Tämä menetelmä ei kuitenkaan kaiketi sovellu heikkoluonteisille ihmisille joiden itsetuntemus on huono."

    Käyttäisin nimitystä "herkkä" (reagoi liian voimakkaasti kannabikseen, jolloin sen vaikutukset eivät enää ole terapeuttisia), enemmänkin kuin puhuisin ihmisestä, jonka "itsetuntemus on huono".


   • Eräsmies
    Y.B kirjoitti:

    "Yksilöllisiä juttuja, siksi ei koskaan kannata suositella käyttöä tai käyttämättä jättämistä kenellekään."

    Tuosta olen täysin samaa mieltä.

    "Mielialahäiriöiden taustalla on aina jokin elämäntilanteeseen liittyvä tekijä"

    Tuosta olen eri mieltä, usein syy löytyy ihmisen historiasta, joka ulottuu sikiöaikaan asti.

    "Huomasin että erittäin pienet annokset eivät laukaisseet paniikkeja ja kun nostin annosta, paniikit kohdentuivat tiettyihin asioihin elämässäni ja käytinkin ainetta terapeuttisen itsetutkiskelun apuvälineenä.

    Tämä menetelmä ei kuitenkaan kaiketi sovellu heikkoluonteisille ihmisille joiden itsetuntemus on huono."

    Käyttäisin nimitystä "herkkä" (reagoi liian voimakkaasti kannabikseen, jolloin sen vaikutukset eivät enää ole terapeuttisia), enemmänkin kuin puhuisin ihmisestä, jonka "itsetuntemus on huono".

    Mielialahäiriöihin vaikuttavat monet tekijät, kuten esim. geneettinen perimä ja traumaattiset kokemukset jotka voivat ajoittua mihin tahansa vaiheeseen elämässä. Useimmiten kuitenkin aikuisiän häiriöiden taustatekijöistä aika suuri osa sijoittuu lähimenneisyyteen.

    Herkkyys ei tarkoita samaa kuin heikkous, itselläni on äärimmäisen herkkä luonne mutta olen henkisesti sen verran vahva että olen pystynyt katkaisemaan kaikki aineriippuvuuteni yksin, ilman minkäänlaista tukea. (morfiini, kannabis, piri, bentsot)

    Vahvuudella tarkoitan nimenomaan kykyä vastustaa "kiusausta" aiheuttaa itselleen euforiaa esim. psykotrooppisilla aineilla siinä määrin että luistelee ongelmakäytön puolelle.

    Itsetuntemuksesta on hyötyä kun mieli häiriintyy ja sitä pyritään tasapainottamaan terapialla.

    Kävin psykoterapiassa 80-luvulla ja lopuksi (noin vuoden kuluttua) terapeutti totesi että psykoterapian tarkoituksena on auttaa ihmistä tutustumaan itseensä paremmin että hän löytäisi itsestään ja elämästään ne seikat jotka ovat ristiriidassa aiheuttaen häiriötä ja pystyisi käsittelemään ne "ulos päästään". Hän totesi minun tuntevan itseni sen verran hyvin ettei terapian jatkaminen ollut tarkoituksenmukaista.

    Herkkyys kannabiksen laukaisemalle ahdistukselle/paniikille on suorassa suhteessa siihen miten "lähellä" nuo tuntemukset ovat pintaa, ne laukeavat myös esim. krapulassa jolloin alkoholi on laskenut solunvälisen serotoniinin tasoa (morkkis).


   • Y.B
    Eräsmies kirjoitti:

    Mielialahäiriöihin vaikuttavat monet tekijät, kuten esim. geneettinen perimä ja traumaattiset kokemukset jotka voivat ajoittua mihin tahansa vaiheeseen elämässä. Useimmiten kuitenkin aikuisiän häiriöiden taustatekijöistä aika suuri osa sijoittuu lähimenneisyyteen.

    Herkkyys ei tarkoita samaa kuin heikkous, itselläni on äärimmäisen herkkä luonne mutta olen henkisesti sen verran vahva että olen pystynyt katkaisemaan kaikki aineriippuvuuteni yksin, ilman minkäänlaista tukea. (morfiini, kannabis, piri, bentsot)

    Vahvuudella tarkoitan nimenomaan kykyä vastustaa "kiusausta" aiheuttaa itselleen euforiaa esim. psykotrooppisilla aineilla siinä määrin että luistelee ongelmakäytön puolelle.

    Itsetuntemuksesta on hyötyä kun mieli häiriintyy ja sitä pyritään tasapainottamaan terapialla.

    Kävin psykoterapiassa 80-luvulla ja lopuksi (noin vuoden kuluttua) terapeutti totesi että psykoterapian tarkoituksena on auttaa ihmistä tutustumaan itseensä paremmin että hän löytäisi itsestään ja elämästään ne seikat jotka ovat ristiriidassa aiheuttaen häiriötä ja pystyisi käsittelemään ne "ulos päästään". Hän totesi minun tuntevan itseni sen verran hyvin ettei terapian jatkaminen ollut tarkoituksenmukaista.

    Herkkyys kannabiksen laukaisemalle ahdistukselle/paniikille on suorassa suhteessa siihen miten "lähellä" nuo tuntemukset ovat pintaa, ne laukeavat myös esim. krapulassa jolloin alkoholi on laskenut solunvälisen serotoniinin tasoa (morkkis).

    tuossa edellisessä viestissä häiritsi, oli semmoinen rivien välistä tulkittavissa oleva juttu, että hyvän itsetuntemuksen omaava ihminen pystyy automaattisesti polttamaan kannabista, ja jos ei pysty, tarkoittaa se, että on huono itsetuntemus. Sitä tuskin tarkoitit?


   • Eräsmies
    Y.B kirjoitti:

    tuossa edellisessä viestissä häiritsi, oli semmoinen rivien välistä tulkittavissa oleva juttu, että hyvän itsetuntemuksen omaava ihminen pystyy automaattisesti polttamaan kannabista, ja jos ei pysty, tarkoittaa se, että on huono itsetuntemus. Sitä tuskin tarkoitit?

    tosin itsetuntemuksesta on hyötyä jos alkaa mennä liian lujaa ... löytyy hillihtimet paremmin (ainakin itelläni pelaa).


  • Simo

   kai se mitää terveellistäkään ole mitään savuja hengitellä!Mutta mikäpä tässä maailmassa enää olisi terveellistä?Jos välttämättä haluat elää mahdollisimman pitkään vietä terveellistä ja päihteetöntä elämää!Mutta minä aion ainakin ELÄÄ kun täällä vain kerran ollaan!Enkä miettiä jos poltan silloin tällöin kannabista tai käytän alkohoolia sen suht mitättömiä haittoja(siis jos käyttö on kuten minunkohdalla satunnaista)!Tottakai jokaiseen päihteeseen liittyy omat riskit!

   • varmaan-narkkari-niin-kuin-...

    Kannabis on hyväksi ihmisille niinkuin myös ihmiskunnalle. Joten tukarit olkaa hiljaa kun ette asiasta vittuakaan tiedä!


   • m0dvelski
    varmaan-narkkari-niin-kuin-... kirjoitti:

    Kannabis on hyväksi ihmisille niinkuin myös ihmiskunnalle. Joten tukarit olkaa hiljaa kun ette asiasta vittuakaan tiedä!

    Ajatelkaa jos kannabis laillistettaisiin. Olisiko sotia? Olisiko tappeluita? Olisiko örveltäviä katujuoppoja? Olisiko mitään ärsyttäviä, tappavia, häiritseviä, harmittavia, säälittäviä, harmillisia jokapäiväisiä asioita näin paljon? Olisiko mitään mieltäpainavaa asiaa näin paljon? Olisiko näitä Rauhaa rikkovia kannabiskeskusteluja? Ihmiset kokeilkaa edes kerran kyseistä jumalan lahjaa ja sitten ajatelkaa kirjoittaa näitä kannabis sitä ja kannabis tätä keskusteluja. KOKEKAA UUSI ALKU!


  • oma valinta

   kuinka moni nuori pystyy omaehtoisesti vaihtamaan kaveripiiriään oman todellisen hyvinvoinnin takia. Itse olen yrittänyt lopettaa polttelua monet kerrat.. jopa kuukausien taukojen jälkeen tulee voimakas "pakko-saada jotakin". Pössyissä on päivien mittaisten keskittymishäiriöiden lisäksi muut sosiaaliset haitat. Aineen hankkimiseen jja nauttimiseen liittyy ihmisjoukkio jotka olemassaolollaan loitontaa yhteiskunnallisesta ajattelusta. Jos en olisi koskaan tutustunut tähän aineeseen. en myöskään olisi pilannut koulunkäyntiä tai parisuhteita tai työsuhteitä poissaoloillani ja laiskalla olemuksellani. 9.lk -> 27v

  • rällä

   no se on liianhyvää ollakseen totta olakseen päihde. ihmiset hyvät tutkiaa marihuonan historia se nyt vaan 100% turvallisempaa kun mikään muu "päihde" ja siinä on parantavia vaikutuksia ainut miinus joutuu käytään normaalia tupakia kun on niin kallista ja laki on sitä vastaan. mut niin se on kyllä nuuskaakin vastaan mut ainapa nuita nuuskia näkee poliisin ym... huulessa ja sekin on vaaralisempaa kun marihuona et kyllä menkä nettiin ja tutkiaa oikeesti ...

  • dortmunderi

   Kannabiksenkäyttäjästä tulee flegmaattinen kannabisnarkkari, joka lojuu sohvalla ja jankuttaa kaikenmaailman foorumeilla kannabiksen haitattomuudesta. Tietyin väliajoin narkki saa paniikkikohtauksia ja kannabispsykoosi pamahtaa päälle ja narkki roudataan mielisairaalaan elpymään, jolloin narkki hiljenee foorumeilla voimakkaasti.

   Mielisairaassa kannabisnarkkari mankuu jatkuvasti kannabista lääkkeekseen, jolloin hoitohenkilökunta ei enää lopulta jaksa kuunnella narkin narinaa ja potkaisee narkkipaskan pihalle.

   Tämä kierto jatkuu ja jatkuu. Omasta mielestäni narkki tulisi kipata jonnekin kaatopaikalle rottien sekaan eikä tuhlata siihen yhteiskunnan varoja, mutta enpä usko, että päättäjät tulisivat järkiinsä.

  • Anonyymi

   Kyllä on paljon on käyttäjiä hullujenhuoneella. Huume mikä huume. Mutta miksi käyttäjät sitten joutuvat pakkohoitoon kun käyttävät kannabista mieti sitä ennen kuin aloitat läytön

  • Anonyymi

   Miettikääs jos kaikki keski-ikäiset vantterat viinaa ja tupakkaa nautiskelevat miehet vaihtaisivat molemmat pelkkään kannabiksen poltteluun/syöntiin. Känniuhoajien määrä laskisi merkittävästi.

  • Anonyymi

   On siitä sellainen, että ihminen alkaa kysemään tyhmiä ja toinen haitta on ettei saa unta

  • Anonyymi

   miksi ihmiset käyttävät kannabista koska suurin osa käyttäjistä jotka ovat olleet aivan pohjalla ja ihmisraunioita ja selvinneet , kertovat että kannabiksesta kaikki alkoi ja se vei rappiolla. näitä varoituksia saa lukea netistä vaikkakuinka paljon. JOS ELÄMÄ ON PASKAA ENNEN KUIN ALOITTAA KÄYTTÄMISEN NIIN MUUTAMAN VUODEN PÄÄSTÄ VIELÄ PASKEMPAA

   • Anonyymi

    Älä yleistä. Sitä voi käyttää myös sivistyneesti ja järkevästi ja joka lääkkeenä vaikeissa kiputiloissa. Sama on alkoholin kanssa, sitä voi käyttää sivistyneesti ja järkevästi ilman haittaa tai sitten alkoholisoitua ja jopa kuolla siihen.


  • Anonyymi

   Columbian yliopiston tutkimuksesta selvisi, että lasten ja teini-ikäisten astma tietyissä etnisissä vähemmistöissä on lisääntynyt. Ilmiö on rajoittunut niihin osavaltioihin, joissa marihuanan viihdekäyttö on laillistettu [lähde].

   Tutkimus antaa alustavia viitteitä siitä, että kannabiksen laillistaminen ja kaupallistaminen aikuisten käyttöön voi olla yhteydessä astman esiintyvyyden lisääntymiseen lapsilla ja nuorilla.

   Apulaisprofessori Renee D. Goodwinin mukaan kannabiksen lisääntynyt käyttö kotona altistaa lapset passiiviselle tupakoinnille, joka on keskeinen riskitekijä lasten astmalle.

  • Anonyymi

   On haittaa, menee rahat, tulee merkintä ja, jos joutuu piireihin voi tulla muitakin sivutoimia. Hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa.

  • Anonyymi

   On siitä ainakin se pikku haitta Poikkeuksetta, porttti huume mikä avaa ovet kovempiin aineisiin eli maanpälliseen helvettiin ja kuoleman jälkeen kadotukseen koska kannabis nistillä ei ole paikkaa Jumalan paratiisissa.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Persu jakoi tekoälyn tekemiä deepfakekuvia mustamaalatakseen SPR:ää

   Ei näe asiassa ongelmaa https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/224e6737-010d-42ce-9ac0-cd08a8309f06
   Maailman menoa
   285
   1981
  2. Mistä et pidä kaivattusi ulkonäössä

   Tai luonteessa ?
   Ikävä
   116
   1965
  3. Onko tämä yksipuolista?

   Haluaisin laittaa sulle viestiä, kysyä kuulumisia. Haluaisin tietää miten voit, onko kaikki hyvin. Kaipaan sua, en tiedä
   Ikävä
   68
   1447
  4. Kaverini kaipaa

   Sun kosketusta, kovasti...! :D
   Ikävä
   154
   1430
  5. Amnesty nillittää rajojen sulusta

   Amnesty väittää, että missään ei ole näytetty toteen sitä, että noista itärajalta tulleista turvapaikanhakijoista olisi
   Maailman menoa
   208
   1357
  6. Martina Aitolehti poseeraa rakkaansa kanssa - Somessa kuitti:"Oletko lainannut Haaviston Antoniota?"

   Hmmm, onhan noissa miehissä yhdennäköisyyttä täytyy myöntää… Vai mitä mieltä sinä olet? Lue lisää ja katso kuvat: http
   Kotimaiset julkkisjuorut
   68
   925
  7. Sinulle On Postia

   Niin elikkäs kuten otsikko sanoo jollekin olisi postia. Pelokkaana mietin tuleeko vastausta laisinkaan. Ja jos tulee
   Ikävä
   39
   707
  8. Ulkomaillakin jo irvaillaan ja naureskellaan Saksalaislehti retostelee Sanna Marinin bikinikuvalla p

   Saksalaislehti retostelee Sanna Marinin bikinikuvalla peppuvitsein Saksalaislehti Bild uutisoi Sanna Marinin bikinikuvas
   Tampere
   92
   692
  9. No joko susta on nainen tullut johtaja

   Kun sä olet opiskellut niin paljon, ja olet niin terävä?
   Ikävä
   63
   686
  10. Miksi itsenäisyyspäivää vietetään...

   ...kun itsenäisyys menetettiin 4.4.2023 kun meidät liitettiin NATOon? Päätäntävaltamme siittettiin UsaNatolle tuona suru
   Maailman menoa
   276
   666
  Aihe