Valikko
Etsi

Lääketiede

Keskustele lääketieteen läpimurroista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU

Keskustelut

20.11.2015
Paastoaminen parantaa
http://www.youtube.com/watch?v=GLfuWsuPnOw Paasto on ilmainen terveydenhoitomenetelmä, jonka vaikutukset ovat hämmästyttävän tehokkaita, jos ihminen paastoa säännöllisesti sekä noudattaa terveellistä ruokavaliota. Paasto voi herättää monissa negatiivisia tuntemuksia ja nostattaa mieleen rääkin, jossa ihminen nälkiinnyttää itseään. Paasto on kuitenkin positiivinen asia, jolla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kun opit paaston niksit, niin se ei ole sinulle enää ikään kuin negatiivinen nälkälakko, vaan elimistöä hoitava, puhdistava sekä terveyttä luova prosessi. Puhdas vesipaasto on kaikista tehokkain varsinkin lähdevedellä tai kaivovedellä. Lääketeollisuus kasvattaa liikevoittojaan yhä lisääntyvien lääkemääräysten myötä. Rahan ahneus estää joitakin (ei kaikkia) lääketieteen ammattilaisia myöntämästä tosiasioita, sillä heille on tärkeämpää oman rahapussin kasvattaminen kuin potilaan terveys. Jos ihmiset ymmärtäisivät paaston terveyshyödyt, niin se johtaisi lääkkeiden käytön vähentymiseen sekä lääketeollisuuden rahapotin pienentymiseen. Tästä syystä rahaa arvostavat lääketieteen tahot eivät halua myöntää ja todentaa paaston merkittäviä terveyshyötyjä. Paastoa on harjoitettu ihmisen terveyden hoitokeinona tuhansia vuosia erilaisissa kulttuureissa, mutta länsimaissa lääketeollisuuden ollessa terveyshoitojen vallan kahvassa, niin sen seurauksena on hylätty sellaiset tehokkaatkin hoitomuodot, jotka eivät tuo rahaa lääketeollisuuden kassaan. Tästä syystä länsimaissa paasto on unohdettu, mutta sen uusi tuleminen ihmisten tietoisuuteen terveyden ylläpitäjänä on väistämätöntä.
1
 
26.10.2015
Happiradikaalit ja syöpä
Hapettuneiden molekyylien määrä ja laatu ratkaisevat, syntyykö ihmisellä hallitsematonta solukasvua solujen häiriintyneen toiminnan seurauksena. Solujen tukiranka muodostuu enimmäkseen hiilestä (C), typestä (N) ja vedystä (H), joita ihmisen on saatava ruoasta pelkistyneessä muodossaan. Näitä alkuaineita käytetään solujen rakentamiseen, mutta myös energian tuottamiseen. Mikäli ihminen nauttii ruoassaan hapettuneessa muodossa liiallisia määriä näitä rakennuspalikoiksi tarkoitettuja alkuaineita, eivät solurakennelmat pysy koossa alkuperäistä tarkoitustaan vastaavasti, ja silloin seurauksena on solujen toimintojen häiriintyminen. Häiriintynyt solu jakaantuu hallitsemattomasti, eikä kykene säätelemään uusien solujen lisääntymisvauhtia, jolloin ihmisellä havaitaan syöpä. Ihmisellä on mekanismeja, jotka säätelevät alkavien syöpärakennelmien mahdollisuuksia edetä syöväksi, mutta jos soluissa säätelevät rakennelmat ovat happiradikaalien toimesta heikentyneet, niin ne eivät voi toimia tarpeeksi tehokkaasti ja estää solujen hallitsematonta kasvua. Ruoasta on saatava alkuaineet enimmäkseen pelkistyneessä muodossa, joten jos ruokaa on poltettu valmistusvaiheessa liikaa, on ruoka yhtynyt happimolekyyleihin eli hapettunut liikaa. Liika happi väärässä paikkaa, kuten poltetussa ruoassa, toimii happiradikaalien tavoin elimistöön päästessään. Happiradikaalit hajottavat kaikki tielleen osuvat rakennelmat, koska happi on erittäin reaktiivinen alkuaine, ja yhtyessään muihin molekyyleihin, se saa aikaan molekyläärisen hajoamisprosessin, jota ei ole tarkoitettu alun alkaenkaan tapahtuvaksi soluissa. Liikaa happea (O) voi saada ruoasta myös säilöntäaineiden muodossa, ja hyvänä esimerkkinä on nitraatti (NO3-), jonka on havaittu aiheuttavan syöpää liiallisina määrinä ruoan mukana nautittuna.
1
 
29.09.2015
Sukupuoliko sosiaalinen konstruktio?
Eri sukupuolta edustavien aivot toimivat jossain määrin eri tavoin molekyylitasolla, todetaan Northwesternin yliopiston tutkimuksessa. Ryhmä tutki aivojen osa-alueita, jotka vastaavat oppimisesta ja muistamisesta sekä reagoinnista stressiin tai epilepsiaan. Sukupuolten välillä tiedetään olevan eroja aivosairauksien kehityksessä ja ilmenemisessä. Aiemmin ei tiedetty, missä määrin ympäristötekijät ja perimä vaikuttavat sairauksiin. Neurotutkijat ovat löytäneet perustavanlaatuisia eroja siinä, kuinka urosten ja naaraiden aivot säätelevät synapsien toimintaa molekyylitasolla, aivojen hippokampuksessa. Löydön perusteella onkin mahdollista, että urosten ja naaraiden aivot reagoivat eri tavoin lääkeaineisiin, jotka vaikuttavat synapsien toimintaan. Tutkimusryhmä havaitsi, että lääkeaine nimeltä URB-597 säätelee aivojen välittäjäaineiden vapautumisen kannalta keskeisen molekyylin toimintaa naarailla, mutta samankaltaista vaikutusta ei havaittu uroksilla. Tutkimuksessa käytettiin rottia, eikä vielä ei tiedetä, päteekö sama yhtä lailla ihmisiin. Havainnot voivat vaikuttaa joidenkin tutkimustulosten luotettavuuteen, sillä 85 prosentissa neurotutkimuksia käytetään urospuolisia eläimiä tai niiden soluja ja kudosta. Tutkimusta johtaneen Catherine S. Woolleyn mukaan aivojen sukupuolieroja kannattaa tutkia, jotta hoidot voidaan kohdentaa tarkemmin. Hän kertoo vältelleensä aktiivisesti sukupuolierojen tutkimista peräti 20 vuoden ajan. Uusien todisteiden lyödessä vasten kasvoja oli hänen kuitenkin muutettava katsantokantaansa. ”Tieteilijän on muutettava näkemystään uusien todisteiden valossa”, Woolley kertoo. Tutkimus julkaistiin The Journal of Neuroscience -tiedelehdessä. Lähde: Northwestern University http://www.patriootti.com/sukupuoliko-sosiaalinen-konstruktio-aivotutkimus-osoittaa-painvastoin/
2
 

Sivu /142